BJERREBY OG LANDET SOGNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BJERREBY OG LANDET SOGNE"

Transkript

1 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Vinter

2 Det ender godt Når mørket omgiver os, kan det være svært at se, at der skulle være lys forude. Vinterens mørke omgiver os, selvopgivelsen og håbløsheden kan ramme os, og døden griber os regelmæssigt med sit kolde budskab om, at alt det, vi bygger op af familie og venskaber, visner bort engang. Det er en påstand at sige, at der findes et gudsrige. Det kan næsten føles som en fornærmelse, når vi i kirken påstår, et der er et håb, selvom alle kan se, at det er der ikke. Hvis håbet er et håb om, at vi altid skal være sunde og glade og leve evigt, ja, så har kritikerne ret. I den forstand er der ikke noget håb. Hvis vi derimod spørger os selv, om det er os, der har skabt verden, og så må komme til det svar, at det har vi ikke, så har vi indset, at der er en Gud, som sætter en anden dagsorden end død og mørke. Livet, lyset ja, Guds kærlighed til verden er den kraft, der har skabt os. Men vi skal stadig dø, og derfor gav Gud sig til kende og lod sin søn komme til verden. Gud viste os sit sande ansigt, da han sendte sin Søn. Gud lod ikke sin søn blive i døden; men lod ham stå op som et forvarsel om de dødes opstandelse. Vi skal leve hos Gud altid, både når vi rent faktisk lever, og når vi for længst er begravet. Det kristne håb er stadig svært at forstå. Vores bevidsthed kan aldrig rumme Guds tanker, så i en vis forstand må vi vente og se. Paulus sagde også til sin menighed, at håbets natur netop er, at det ikke er en realitet endnu. I en interviewbog, som Erik Bjerager har lavet med Johannes Møllehave, siger Møllehave, at der på hans kones gravsten står»gud er Kærlighed«, og det er et godt bibelcitat, for det er den kærlighed, der bærer hele vores liv; men, siger Møllehave, der kunne også godt have stået»det ender godt«. Håbet om, at Gud vil være med os i alle livets faser, og at han er med alle slægter før os og efter os, det håb kan vi leve på. Johanne Fauerskov Sloth 1. SØNDAG I ADVENT MUSIKKEN VED GUDSTJENESTERNE Vi fejrer kirkeårets begyndelse den 1. søndag i advent. I år bliver det søndag d. 29. nov., og vi får besøg af mezzosopranen Ingvil Bjaastad. Ved gudstjenesterne vil Ingvil Bjaastad synge et par Händel-kompositioner i anledning af, at det i år er 250 år siden, at Händel døde, bl.a. uddrag fra Messias. Vi tager lidt forskud på Jesu fødsel og dvæler ved krybben med tonerne fra»away in a Manger«. Mezzosopranen Ingvil Bjaastad er uddannet ved Det Fynske Musik kon - ser vatorium under Ulrik Cold og Lars Waage og ved Helsingfors Konservatoriet i Finland. Hun har været ansat ved den Finske Radios Kammerkor og Festivalkoret ved operafestivalen i Savonlinna ligeledes i Finland. Som solist laver hun liedkoncerter, afholder kirkekoncerter og har sunget»hans«i operaen»hans og Grethe«i Helsingfors og»berthas«rolle i»barberen i Sevilla«på Den Fynske Opera. Ingvil er en tredjedel af ensemblet TRIOFabula, som to gange har optrådt i kirken. TRIOFabula spiller kirkeopera for børn i alle aldre over hele landet. Endvidere er hun kirkesanger ved to kirker i Odense og laver babysalmesang i et par af byens kirker. 2

3 De ni læsninger med Tåsingekoret Bjerreby kirke d. 9. dec. kl Onsdag d. 9. december holder vi De 9 læsninger i Bjerreby kirke. I ni læsninger lytter vi til profetierne fra Det gamle Testamente om Messias, og vi hører, hvordan pro - fetierne bliver til virkelighed i Jesu fødsel. Mellem læsningerne hører vi de salmer, som knytter sig til teksterne. Denne vekslen af ord og sang danner en smuk helhed, og hos os er det blevet en tradition, at Tåsingekoret kommer og synger sammen med os og for os ved den lejlighed. Koret, der efterhånden er blevet et stort kor, ledes af Jutta Bay. Efter De ni læsninger er der gløgg og æbleskiver i præstegården hvor alle er velkomne. Julen synges ind I LANDET KIRKE TIRSDAG D. 15. DECEMBER KL »Vi synger julen ind«i Landet kirke sammen med Sydfyns Tværfløjte Ensemble, som består af Kirsten Øxenhave, Eva Clemmensen og Mogens Holm under ledelse af Jan Aagaard. Denne aften vil, som det er god tradition, veksle mellem fællesalmer og koncertindslag. Sydfyns Tværfløjte Ensemble vil spille værker af komponisterne Telemann, Grieg, Barbar, Bozza og Händel. Herudover skal vi lytte til et par engelske Christmas Carols, som jo efterhånden er blevet folkeeje herhjemme. De værker, der spilles, er dels skrevet for tværfløjtetrio -/kvartet eller bearbejdet fra kendte stykker til denne type ensemble. For at gøre programmet så alsidigt som muligt benyttes udover den normale koncertfløjte også altfløjte samt den lidt sjældnere bastværfløjte. Ensemblet har i denne konstellation spillet i mere end 12 år og som følge deraf opnået et for amatører meget højt niveau. Kvartetten har spillet koncerter i flere kirker samt ved maleriudstillinger. Efter koncerten er der en kop kaffe, the og klejner i våbenhuset! 3

4 Juleaften Agnar Ellebye kaster glans over juleaften med sit smukke trompetspil i begge kirker. Til præludium spiller vi»joy to the World«af Händel. Agnar Elle bye ledsager fællessalmerne med frie udsmyk ninger og overstemmer og runder gudstjenesten af med en tårnblæsning. Studiekreds om Martin A. Hansen Tre aftener om Martin A. Hansen og hans forfatterskab Den 20. august 2009 var det årsdagen for forfatteren Martin A. Hansens fødsel. Mange kender ham først og fremmest som forfatter til en af det 20. århundredes største romaner,»løgneren«, der udkom i 1950, og som blev læst højt i radioen af skue spilleren Poul Kern. Oplæsningen lagde i den grad gaderne øde, at det kun kan sammenlignes med den succes, som senere TV serier som»matador«og»krøniken«har haft. Vi indbyder til tre studiekredsaftener om Martin A. Hansen 1. Tirsdag d. 12 januar kl Martin A. Hansens liv og værk 2. Tirsdag d. 26. januar kl Løgneren 3. Tirsdag d. 9. februar kl Et par af novellerne. Studiekredsen afholdes i præstegården, Bjerrebyvej 44, Bjerreby, Tåsinge. Som sædvanligt kræves der ingen særlige forudsætninger for at deltage; men af hensyn til kaffen vil vi gerne have tilmelding senest den 7. januar. Kirkebil kan bestilles. Ring til Svendborg Taxa senest dagen før. 4

5 Søndag d. 7. februar holder vi kyndelmisse i Landet kirke kl Kyndelmisse ( kandelabermesse) var oprindelig en gudstjeneste, hvor man indviede lysene til resten af kirkeåret. Vi indvier ikke længere kirkelysene; men vi holder alligevel en gudstjeneste, hvor alle lys er tændt her midt i vintermørket. Kulden og vinteren skal ikke herske over os, og det lys, som det kristne håb tænder, skal oplyse vort livs mørke. Ved gudstjenesten synger den ene af vore kirkesangere, Johanne Schjerning Rasmussen, og årets konfirmander læser dagens tekster. Fyraftensmusik I BJERREBY OG LANDET KIRKER Vi har lige passeret Kyndelmisse, som hvert år falder d. 2. februar og markerer, at halvdelen af vinteren er gået. Der er stadig et stykke vej til foråret, og vi vil synge»her vil ties, her vil bies«og»når mit øje træt af møje«, som Brorson har skrevet. Salmer som ikke blot handler om foråret, men også om evighedshåbet. Ved årets første fyraftensarrangement får vi besøg af min gode kollega Inge Bjarke, som er organist ved Sdr. Nærå kirke. Som noget nyt vil vi to organister lave en udveksling af fyraftensmusik, hvor det samme program spilles i Sdr. Nærå kirke den 3. februar, og i Bjerreby kirke den 17. februar. Programmet vil i kraft af samarbejdet byde på noget så forholdsvist sjældent som et firhændigt orgelstykke af Schubert samt værker for cello og orgel. I min musikeruddannelse er jeg oprindelig uddannet cellist, og den side af mit musikerskab bliver der lejlighed til at høre med Inge Bjarke som akkompagnatør.»fyraftensmusik«bjerreby kirke onsdag d. 17. februar kl

6 I Luthers fodspor I efteråret 2010 bliver der mulighed for at tage i reformatoren Martin Luthers fodspor. Sognepræst Torkil Jensen, Vester Aaby, har igennem 10 år været guide og medarrangør på en sådan rejse og har nu rettet henvendelse til en række sydfynske sogne, herunder Bjerreby og Landet sogne, for at høre, om vi ville være interesserede i at rejse med til næste år. Rejsen vil komme til at koste ca kr pr. deltager. Dette beløb omfatter busrejse, hotelophold på gode hoteller, halvpension samt guidning og betaling af samtlige entreer. Torkil Jensen fortæller følgende om turen: På rejsens fø rste d ag vil vi an k o m m e til Wittenberg, so m var d en by, Luther bo ed e o g virk ed e i d et m este af sit liv. Vi vil se Luthers bo lig o g d e to k irk er i byen, hvo r navnlig Byk irk en m ed Lucas Cranachs altertavle er interessant. Der bliver o gså go d tid til at fo rnem m e byens atm o sfæ re af histo rie. På rejsens tred je d ag bryd er vi o p fra Wittenberg fo r at tage turen o m k ring renæ ssancep erlen To rgau, hvo r Luthers hustru Katharina ligger begravet, o g hvo r vi find er Slo tsk irk en, d er var d en fø rste k irk e, d er blev bygget efter d e refo rm ato risk e p rincip p er. Efter fro k o st går turen vid ere til Leip zig, hvo r vi besø ger Nik o lajk irk en o g hø rer o m k irk ens ro lle i fo rbind else m ed Murens fald. Dagen slutter i Erfurt, hvo r vi ind k varte re s, ind e n vi to rsd ag b e sø ge r Augustinererem itk lo stret, hvo r Luther blev m unk. Her vil vi o gså m ø d e en rep ræ sentant fo r d e luthersk e k irk er i d et tid ligere DDR o g hø re o m d eres m eget vansk elige situatio n i d et nye Tysk land, ind en vi to rsd ag efterm id d ag k ø rer til bo rgen Wartburg fo r bl.a. at se d en celle, hvo r Luther sad o g o versatte d et nye testam ente und er sit fangensk ab. Fred ag går d et så atter m o d Danm ark. Interesserede bedes henvende sig til Johanne Sloth senest den 15. januar Hvis der er interesse for en sådan rejse, laver vi et forberedelsesforløb her i sognene (eller sammen med andre deltagende sogne) med foredrag om Luther. Disse foredrag finder sted sidst på foråret og i august/ september

7 GUDSTJENESTER bjerreby kirke sct. morten Landet kirke Sct. jørgen November: 29. nov. 1. søndag i advent (ekstra musik ved gudstjenesten) December: 6. dec. 2. søndag i advent dec. De ni læsninger i Bjerreby kirke (se omtale i bladet) dec. 3. søndag i advent dec Julen synges ind i Landet kirke (se omtale i bladet) dec. Julegudstjeneste for Lundby Børnehave dec. 4. søndag i advent dec. Julegudstjeneste for Lundby skole dec. Juleaften dec. Juledag dec. 2. juledag dec. Julesøndag Januar: 1. jan. Nytårsdag jan. Hellig tre Konger jan 1. søndag efter HTK jan. 2. søndag efter HTK jan Sidste søndag efter HTK (En af Bregningepræsterne prædiker) 31. jan. Septuagesima Februar: 7. februar Kyndelmissegudstjeneste i Landet (se omtale i bladet) Ingen februar Fastelavns søndag februar 1. søndag i fasten (en af Bregningepræsterne prædiker) 28. februar 2. søndag i fasten Februar: 7. marts 3. søndag i fasten marts Midfaste Sognepræsten holder friweekend d. 23. og 24. januar samt vinterferie fra lørdag d. 20. til og med onsdag d. 24 februar. Embedet passes i disse dage af Bregningepræsterne tlf:

8 KIRKELIG VEJVISER Adresser for både Bjerreby og Landet sogne Sognepræst: Johanne Fauerskov Sloth Bjerrebyvej 44, Bjerreby, 5700 Svendborg Tlf Formand for pastoratrådet: Karin Hansen Tinghavevej 1 C, Landet, tlf Næstformand for pastoratrådet: Birgit Hansen Bjerrebyvej 129, tlf Kasserer: Kaj Aage Rasmussen, Odensevej 59, 5700 Svendborg, tlf Organist: Anne Vilain, Vindeby Sundvej, Vindeby tlf Graver: Lene Stagis, Kullinggade 38, 5700 Svendborg. Landet graverbygning Privat Gravermedhjælper: Marie Schjerning Gregersen. Bjerreby graverbygning Privat Adressefelt Bjerreby kirke : Kirkeværge Bjerreby: Gerda Egedorf, Stjoul Fiskervej 2, Stjoul 5700 Svendborg tlf Kirkesanger Bjerreby: Johanne S. Rasmussen, Rugmarken 5, Strammelse, 5700 Svendborg, tlf Landet kirke : Kirkeværge Landet: Benta Nielsen, Biblioteksvej 13 Landet, 5700 Svendborg tlf Kirkesanger Landet: Edel Skov (Isse), Thorseng 26, 5700 Svendborg tlf KIRKEBIL Kirkebil kan benyttes af nuværende og tidligere beboere i sognene til kørsel til gudstjenester og koncerter i kirken eller til arrangementer i præstegården. Ring til Svendborg Taxa tlf , senest dagen før. Kirkekassen betaler transporten KIRKEKONTORET Fødsel skal anmeldes til præsten snarest muligt (senest 2 hverdage efter fødslen). Fødselsanmeldelse samt ansvars- og omsorgserklæring (hvis man ikke er gift), sendes eller afleveres til præsten. Dåb aftales med præsten, der skal foretage dåben. Navngivelse ved anmeldelse (uden dåb) sker til præsten i det sogn, hvor barnets fødsel er registreret. Et nyfødt barn skal have både fornavn og efternavn senest 6 måneder efter fødslen. Navneændring sker ved henvendelse til bopælssognets præst. Vielse aftales i god tid med den præst, som skal foretage den. Til samtalen forud for vielsen medbringes den»prøvelsesattest«, som man får på rådhuset. Begravelse/bisættelse. Dag, tid og sted aftales med den præst, der skal forrette den kirkelige handling. De nødvendige papirer kan evt. ekspederes gennem bedemanden Kirkerne er åbne fra kl til kl Ansvarshavende: Sognepræsten, organisten og pastoratrådet Tryk:

BJERREBY OG LANDET SOGNE

BJERREBY OG LANDET SOGNE Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE vinter 2008-2009 Vinteren er over os Vinteren er over os. Det er mørkt og vådt, og efterhånden bliver det også koldt både inde og ude. Når sindet så er blevet trykket

Læs mere

Kirkebladet BjerreBy og landet sogne Vinter 2012-2013

Kirkebladet BjerreBy og landet sogne Vinter 2012-2013 Kirkebladet Bjerreby og landet sogne Vinter 2012-2013 Dåbsbarnet Studiekreds 2013 2 3 Noget af det, jeg glæder med allermest over i mit arbejde som præst er at døbe børn, og de dåbsbesøg, der følger med.

Læs mere

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Vinter 2015-2016

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Vinter 2015-2016 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Vinter 2015-2016 2 3 Den yndigste rose er funden Studiekreds vinteren 2015-16 I H. C. Andersens eventyr Verdens dejligste rose er dronningen blevet syg, og den viseste

Læs mere

Kirkebladet BjerreBy og landet sogne sommer 2012

Kirkebladet BjerreBy og landet sogne sommer 2012 Kirkebladet Bjerreby og landet sogne Sommer 2012 Chr. d. III bibelen fra Melby Midsommergudstjeneste 2 3 Her i marts var der en udstilling på Svendborg Museum om kirkerne i Svendborg. Med på denne udstilling

Læs mere

BJERREBY OG LANDET SOGNE

BJERREBY OG LANDET SOGNE Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Forår 2009 Er vi ved at blive for private? Vi bliver efterhånden mere og mere private. Dåben bliver lørdagsdåb, og begravelserne foregår i stigende grad i kirkegårdskapellet.

Læs mere

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 2 Ord til eftertanke Vi mindes de afdøde, men vi forkynder Kristus Vi er meget tæt forbundet med de mennesker, der er døde. Når det gælder vores nærmeste

Læs mere

Den grønne tid. I Landet kirke d. 14. juni.

Den grønne tid. I Landet kirke d. 14. juni. Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Sommer 2009 Den grønne tid I kirkeåret er vi nu ved at gå ind i Trinitatistiden. Vi har fejret Faderen i julen, Sønnen i påsken og Helligånden i pinsen, så nu er det

Læs mere

Kærligheds og sandheds Ånd

Kærligheds og sandheds Ånd Kirkebladet Bjerreby og landet sogne Sommer 2014 2 Kærligheds og sandheds Ånd Vi går omkring og tænker på, at der er så meget vi gerne vil, så meget vi skal og så meget vi er ærgerlige over. Vi går rundt

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Sommer 2016

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Sommer 2016 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Sommer 2016 2 Kirkens liv og vækst Søndagen efter Pinse hedder Trinitatis Trinitatis er blot det latinske ord for 3 og de tre er Faderen, Sønnen og Helligånden. I gamle

Læs mere

gud i vold Når man siger Gud i Vold, så lægger man også Johanne Fauerskov Sloth

gud i vold Når man siger Gud i Vold, så lægger man også Johanne Fauerskov Sloth BjerreBy og Landet sogne sommer 2010 gud i vold Når dronningen holder vigtige taler, afslutter hun talen med ordene: Gud bevare Danmark, og dermed siger hun, at vi altid må vide, at Gud er almægtig, og

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Bjerreby og Landet sogne Forår 2011

Bjerreby og Landet sogne Forår 2011 Kirkebladet Bjerreby og Landet sogne Forår 2011 1 Krise Et af de mange græske ord, som vi har overtaget i vores sprog, er ordet krisis. Vi taler om, at vi er i krise eller om, at vi gennemlever en krise.

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

BJERREBY OG LANDET SOGNE

BJERREBY OG LANDET SOGNE Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE efterår 2008 Noget om snakken Folkekirken er ifølge alle meningsmålinger helt ligegyldig og nær sin undergang. Alligevel er den også altid godt stof. I dette kirkeblad

Læs mere

06321 BJ Land Kirkeblad Vinter 11_Layout 1 23/11/11 13.46 Side 1. Kirkebladet

06321 BJ Land Kirkeblad Vinter 11_Layout 1 23/11/11 13.46 Side 1. Kirkebladet 06321 BJ Land Kirkeblad Vinter 11_Layout 1 23/11/11 13.46 Side 1 Kirkebladet BjerreBy og Landet sogne Vinter 2011-2012 06321 BJ Land Kirkeblad Vinter 11_Layout 1 23/11/11 13.46 Side 2 dom - og livsmod

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Kirkebladet BjerreBy og landet sogne Forår - 2014

Kirkebladet BjerreBy og landet sogne Forår - 2014 Kirkebladet Bjerreby og landet sogne Forår - 2014 2 Det onde Talrige kritikere af den kristne tro har sagt Når Gud nu er både god og almægtig, hvorfor tillader han så det onde? Hel- og halvfilosofiske

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. September December 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. September December 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling KIRKEBLADET Fausing Auning Ø. Alling V. Alling Skoledag i Vester Alling Advent, jul og nytår Konfirmandgudstjeneste Indvielse af graver-faciliteter i Øster Alling December 2013 - Februar 2014 5. årgang

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2010-2011 47. årg. Nyt fra sognene Nye urnegravsteder på Øster Velling kirkegård På Øster Velling Kirkegård er der anlagt

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

December Februar 2018

December Februar 2018 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER TARP KIRKE JARUPLUND KIRKE VANDERUP KIRKE December 2017 - Februar 2018 Lucas Cranach: Sankt Katharinas mystiske bryllup ca. 1516-18 (Wikimedia Commons) 2. søndag i advent

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår ved Padesø Kirke. 19. årgang Foråret 2017 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår ved Padesø Kirke. 19. årgang Foråret 2017 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 19. årgang Foråret 2017 Nr. 2 Forår ved Padesø Kirke Sognepræsten er vendt tilbage Efter en lang sygeorlov på grund af alvorlig sygdom er jeg meget taknemmelig over at have fået muligheden

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s.

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang Læs om Glædesblus...s. 2 Musik bag tremmer...s. 3 Akutlægehelikopter...s. 3 Julekoncert...s. 4

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 49. årg. 2012/13 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi herefter, frem til advent 2013,

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2009-2010 46. årg. Julen står for døren Det er endnu en gang blevet december. Det er advent og hermed forventningens tid.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Arrangementer Efteråret 2015

Arrangementer Efteråret 2015 Arrangementer Efteråret 2015 Allerslev og Jungshoved kirker Efterårets tema: Carl Nielsen: 1865-1931 Som bekendt er det i år 150 år siden, at Carl Nielsen blev født. Vi synes, at dette jubilæum er værd

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2013, Januar, Februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Indvielse af Kirkebakkehuset Når dette kirkeblad udkommer, er ombygningen af Kirkebakkehuset (forhåbentlig)

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

December I år vil der være julekoncert i Horreby kirke fredag den 16. december kl.19:00.

December I år vil der være julekoncert i Horreby kirke fredag den 16. december kl.19:00. December 2016 Julekoncert i Horreby kirke I år vil der være julekoncert i Horreby kirke fredag den 16. december kl.19:00. Det vil være vores kirkesanger Andreas og hans musikalske familie, der synger for

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

januar februar marts Indhold:

januar februar marts  Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2017 januar februar marts Indhold: Reformationen 1517-2017 2 Tusmørkeandagter 3 Reformationsjubilæum 3 Kalender 4-5 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i december, januar, februar og marts Søndag den 7. december 2. s. i advent Bryndum Kirke kl. 10:30

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Gudstjenester. Alle er velkomne!

Gudstjenester. Alle er velkomne! Afs: Ellen Mønsted Larsen Fjordbakken 19 8930 Randers NØ Gudstjenester 6. okt. 10.00 19. søndag efter Trinitatis Evangelietekst: Mark 2,1-12 V. Jens Simonsen 27. okt. 14.00 FORTÆLLEGUDSTJENESTE Se omtale

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

I denne anledning arrangerer sognepræsterne

I denne anledning arrangerer sognepræsterne Udskrivning af menighedsrådsvalg ved Allerslev Kirke af Tove Grundtvig Allerslev Menighedsråd I anledning af at der er valg til menighedsrådet i 2016, afholder Allerslev Menighedsråd orienteringsmøde og

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti IDÉKATALOG Sønderborg Provsti MARTS 2010 BØRN: Kirkeligt børnearbejde: Asserballe: I samarbejde med andre foreninger / børnehaver / dagpleje. Christine Terp, tlf. 74 47 32 28 Skolevandringer ved jule-

Læs mere

PRÆDIKEN JULEDAG 2016 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk. 2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112

PRÆDIKEN JULEDAG 2016 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk. 2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 PRÆDIKEN JULEDAG 2016 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk. 2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst hold selv i os din julefest! Da skal med

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 52. årg. 2015/16 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2016 vil anvende

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Skumringstimen, 9. november kl

Skumringstimen, 9. november kl Ringe 2. november 2015 Kære NORDENmedlemmer og andre interesserede! Hermed lidt nyt fra Foreningen NORDEN, Midtfyn! Skumringstimen, 9. november kl. 19.00 et samarbejde mellem Foreningen NORDEN, Midtfyn

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Orø Kirkeblad Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad januar/februar 2011 er

Læs mere

januar februar marts Indhold:

januar februar marts  Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2016 januar februar marts Indhold: Herrens år 2-3 Brorson og hans salmer 3 Kalender 4-5 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Frivillige søges 6 Sogneindsamling

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2016, Januar, Februar 2017 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Det nye menighedsråd 2016-2020 Fra første søndag i advent 2016 og fire år frem består det nye menighedsråd af følgende

Læs mere

Kirkebladet Nr. 1-25. årg. December 2014 - Januar - Februar 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 1-25. årg. December 2014 - Januar - Februar 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 1-25. årg. December 2014 - Januar - Februar 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn November-december 2014 Allehelgenssøndag Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital HØJMESSER OG GUDSTJENESTER NOV. - DEC. 2014 Kl. 10.00

Læs mere

December 2016 Januar Februar 2017

December 2016 Januar Februar 2017 December 2016 Januar Februar 2017 Goddag og farvel: I månederne december-februar skal vi både byde velkommen og tage afsked med flere markante skikkelser her ved Køng og Svinø Kirker. D. 1. december stopper

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Den store glæde. Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

December Februar 2017

December Februar 2017 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER EGGEBÆK-OVERSØ FRØRUP JARUPLUND VANDERUP-TARP December 2016 - Februar 2017 Rødkælk i vinterlandskab Foto: John Kerrison Sorggruppe i Jaruplund hver 3. tirsdag fra kl. 14.30-17.00

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere