K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. December Februar årgang nr. 4. Underup kirke. Nim kirke.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. December 2014 - Februar 2015 34. årgang nr. 4. Underup kirke. Nim kirke."

Transkript

1 K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling December Februar årgang nr. 4

2 Fyr din coach Da jeg gik i gymnasiet var der en af lærerne, der også var studievejleder. Sådan er det også i dag; men funktionen har skiftet karakter. Det blev jeg belært om, da min datter i en kort periode havde denne funktion. Jeg spurgte hende nemlig, om hun havde nok viden inden for div. studier og uddannelser til at kunne vejlede eleverne til, hvad de skulle vælge efter studentereksamenen. Sådan var det nemlig, man brugte studievejlederen i sin tid. I dag er fokus et andet, mere i retning af en psykolog eller sjælesørger, der skal hjælpe eleverne med at kunne fuldføre gymnasiet. En del har store sociale og psykiske problemer med meget lavt selvværd, så de bukker under for presset. Det er ikke blot unge mennesker, der skal have hjælp til at leve livet, men mennesker i alle aldre. I et helt uset omfang har vi brug for at få fortolket og forklaret, hvordan vi skal klare os igennem, så tilværelsen bliver perfekt. Og selvudvikling er mantraet til det perfekte liv. Altså en sygelig fokusering på sig selv. Stå fast For nylig udkom en bog af psykologiprofessor, Sven Brinkmann med titlen: Stå fast - et opgør med tidens udviklingstrang. Heri siger han (med et glimt i øjet, for selvfølgelig anerkender han behovet for psykologer og psykiatere): Selvudvikling har på mange måder optaget religionens plads. I Danmark giver det mening at tale om Selvets religion, som har overtaget mange af kristendommens funktioner. Guds plads som universets centrum er indtaget af selvet. Psykologer og terapeuter er det nye præsteskab, og personlig udvikling og terapi er nåden og frelsen. Vi læser ikke Bibelen, men selvhjælpsbøger. Og videre: Vi er mange, som løber rundt efter den seneste opskrift på det gode liv og tyr til sundhedsguruer og selvudvikling. Hans råd er: Hold op med at mærke efter i dig selv. Fyr din coach. Læs en roman, gerne Bibelen. Dér får man nemlig en forståelse for menneskers liv som komplekse og ustyrlige. Har man hørt/læst bare nogle af historierne om Jesus, så ved man også, at Jesus vil have vendt os bort fra os selv om mod vor næste. Ingen gyldne løfter I kristendommen er der intet løfte om en let gang på jorden. Det kan udtrykkes i følgende bøn: Vorherre, bevar mig for den naive tro, at alt i livet skal gå godt- Skænk mig den nøgterne erkendelse, at forhindringer, nederlag, 2

3 uheld, tilbageslag er en del af livet, som gør, at vi vokser og modnes. Curlingbørn/bowlingbørn Der er kommet et nyt udtryk: Bowlingbørn. Vi har længe kendt til udtrykker curlingbørn. Det er de børn, der bliver serviceret af deres forældre i alle ender og kanter. De er overbeskyttede og har derfor ringe modstandskraft, når livet går dem imod, og det gør livet jo, og de giver hurtigt op. Mange har den forestilling, det gudsbegreb, at Gud skal være en curlinggud, og når Han så ikke indfrier vores forventninger, afskriver man ham. Så er der det med bowlingbørn. Nogle forældre har taget skeen i den anden hånd, fordi de vil ruste deres børn til livet. De børn må selv bære deres skoletaske; de må selv transportere sig til fritidsaktiviteter. De må gerne klatre i træer o.s.v. Gud er en bowlinggud Gud er en bowlinggud. Han er der for os Ligesom bowlingforældre elsker deres børn lige så meget som curlingforældre gør det, er Gud en kærlig og barmhjertig Gud- Han siger: Jeg er der for jer mennesker, men jeg lever ikke jeres liv. I må selv tage ansvar. Jeg har givet verden fra mig i jeres hænder, og jeg blander mig ikke i de sære ting, I har for. Fordeler hverken penge eller kræftceller eller brød. Der er en dobbelthed i kristendommen. På den ene side lyder det: Du skal tage ansvar og have omsorg for fællesskabet. Så glem det med at være fokuseret på at kunne begå dig i konkurrencesamfundet og italesætte dig selv som en succes. Det kan du blive syg af (jvf. det, jeg skrev om gymnasieleverne). Man vil få det bedre, tror jeg, hvis man i højere grad efterlevede kristendommens bud om selvforglemmelse. Men samtidig taler kristendommen også tidsånden imod, når den siger, at hvad der ikke gør nytte, skal fjernes. I kirkens rum tales der imod dette, fordi det her lyder, at den nyttesløse; den, der er til besvær og den, der ikke regnes for noget, at det er for dem, Jesus gik i døden. Kort sagt: Du skal ikke være perfekt for at få del i Guds kærlighed. Til Ham kan vi komme med vore nederlag og ufuldkommenhed og få at vide, at vi er elsket som dem, vi nu engang er. I en salme (368) lyder det i vers 4: Glæden er den, at vi ikke skal spørge hvad der i grunden kom ud af vort liv. Glæden er den, at vi ikke skal sørge for vore gerningers rette motiv. K.H. 3

4 Julebøn Barn Jesus, født af lys og jomfru Maria, kom til os i den stille nat, læg dig i vores hjertekrybbe. Lad os høre englefødder på tonestiger, lad roen falde på os som stjernestøv. Gør vore hænder varsomme og vores stemmer blide. Kom til os, kom til verden, barn Maria. Kirkebetjeningen ved Nim, Underup og Føvling kirker Fra venstre: sognepræst Kirsten, kirkesangere Merete Laursen og Tove Pirajá Larsen, graver Lone Ladegaard og organist Anette Quorning. Ny gravermedhjælper Preben Thulstrup er ansat, og det er lykkedes at støbe en heltidsstilling sammen for ham således, at han arbejder i vore sogne 20 timer og i Sdr. Vissing 17 timer og ugen. Det er også en helårsstilling, og han vil medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger som kirketjener. Menighedsrådene byder ham velkommen med håbet om, at han vil befinde sig godt. Forsøg Da gudstjenesterne kl. 9 er meget tidligt for mange, især i vinterperioden, vil vi forsøge at rykke dem til kl Jeg er selv temmelig afhængig af kirken, og det bliver værre og værre med årene. At komme i kirken giver mig horisont, dybde og et refleksionsrum, som modvirker fordummelse og fortravlelse. Annette Bennedsgaard, ny provst for Horsens provsti. 4

5 Oplysninger om Underup sogn iflg. Statistisk=topografisk Beskrivelse 1879 Annex til Nim Sogn, omgivet af dette og Tamdrup sogn samt Thyrsting og Vor Herred. Kirken, sydvestlig i Sognet, c. 1¾ Mil n.v. for Horsens. Arealet, 2244 Tdr. Land, hvoraf nogen Skov, der ikke er Fredskov i Sognets østlige Deel, er ujævnt og bakket. Jordsmonnet er dels leermuldet med Leerunderlag, dels sandmuldet med Sandunderlag. Guden=Aa eller, som den her kaldes,bredvad=aa danner Sognets Vestgrændse og en Arm af Hansted=Aa. Størstedelen af dets Sydgrændse og i Sognets nordlige Deel findes ligeledes en mindre Aa, der gjennemløber den dersteds beliggende lille Torp=Sø. Htk: ( Hartkorn) 101 Tdr A og E I Sognet: Byerne Underup med Kirke og Skole Vorbjerg, Torp; Naldal (5 Huse): Gaarden Kjærs-gaard. Ialt i Sognet 28 Gaarde og 47 Huse, hvoraf 9 G og 28 H udenfor Byen. Indbyggere: 625. Jordbrug er ligesom i Hovedsognet udelukkende Erhverv. Sognet hører under de samme Administrationsinddelinger som Hovedsognet (Vor og Nim Herreders Jurisdiction (Horsens), Skanderborg Amtstuedistrict og Horsens Lægedistrict.) Kirken tilhører Sognets Hartkornseiere. Underup Kirke er opført af Kampesteen og Muursteen, fladt Loft. I en Bakke kaldet Ørstbjerg skal en Næskonge Ørst være begravet, og i Vorbjerg By nævnes i D. Atl en stor Gaard Vorbjerggaard, som da beboedes af to Bønder, men fordum var beboet af Corfitz Ulfeld til Mattrup. Årets minikonfirmander 5

6 Kirkelig vejviser: Sognepræsten: Kirsten, Bøgevang 34, 8740 Brædstrup eller Præstevænget 1 i Nim Tlf Nim: Graver og kirketjener: Lone Ladegaard Præstevænget 1, Nim, 8740 Brædstrup. Mobil: Organist: Anette Quorning, Hatting. Tlf Kirkesangere: Merete Laursen, Tlf, Tove Pirajá Larsen Tlf Menighedsrådsformand: Anders Leed, Clemens 15, Nim, 8740 Brædstrup Tlf Kasserer: Birte Jensen, Hovedgaden 4, Nim, 8740 Brædstrup, Tlf Kirkeværge: Karen Louise Grevsen, Clemens 6, Nim, 8740 Brædstrup Tlf Underup: Graver, organist og kirkesangere, se ovenfor Menighedsrådsformand: Christian Nørgaard, Kollerupvej 19, Kollerup 8740 Brædstrup. Tlf Kasserer: Finn Birk, Skanderborgvej 23, Vorbjerg 8740 Brædstrup. Tlf Kirkeværge: Olaf Krum, Savskovhusvej 1, 8752 Østbirk. Tlf Føvling: Graver, organist og kirkesangere, se ovenfor Menighedsrådsformand: Linda Lak Nielsen, Bjergsmøllevej 6, Hårup. Tlf Kasserer: Peter Knudsen, Hårupvej 16, 8740 Brædstrup Tlf Kirkeværge: Egon Rasmussen, Åstruplundvej 31, 8740 Brædstrup Tlf Kirkelige handlinger i august, september og oktober Nim: Dåb: Benedicte Dyrholm Hoggins, Vinten. Nikolai Holm Møldrup, Brædstrup. Ida Guldborg Hansen, Brædstrup. Marius Momme Lohman, Horsens. Begravelser: Ebba Laustsen, København. Svenning Svenningsen, Søndergården. Gudrun Hansen, Porsgårdsvej 2. Føvling: Dåb: Patrick Treumer Duborg, Horsens Vielse: Maja Udby Jensen & Frank Pedersen, Hårupvej 30. Begravelse: Bodil Oster, Åstruplundvej 39. Underup: Dåb: Ella Elisabeth Løvbjerg Thuesen, Sdr.Vissing. Oscar Braad, Bygaden 17. 6

7 Gudstjenester dec jan. - feb Dato Nim Underup Føvling 30. november 1.s.i advent Matthæus 21,1-9: Indtoget i Jerusalem 7.december 2.s. i advent Lukas 21,25-36: Formaning til årvågenhed 14. december 3. s. i advent Matt. 11,2-10: Johs.Døb. og Jesus 21. december 4. s. i advent Joh. 1,19-28: Johs.Døbers vidnesbyrd 24. december Juleaften Luk. 2,1-14 : Jesu fødsel 25. december Juledag Luk. 2,1-14: Jesu fødsel 26. december 2. juledag Matt. 23,34-39: Dommen over Jerusalem 31. december Nytårsaften Jesu omskærelse 4. januar Hellig 3 Konger Matt. 2,1-12: De vise mænd 5. januar Hellig 3 Kongers aften Matt. 2,1-12: De vise mænd 11. januar 1. s.e. Hellig 3 Konger Luk. 2,41-52: Den 12-årige i templet 18. januar 2. s.e. Hellig 3 Konger Joh. 2,1-11: Brylluppet i Kana 25. januar S.s.e. Hellig 3 Konger: Matt. 17,1-9: Forklarelsen på bjerget 1. februar. Septuagesima Matt. 20,1-16: Arbejderne i vingården 2. februar. Kyndelmisse 8. februar. Seksagesima Mark. 4,1-20: Sædemanden 15. februar. Fastelavn Matt. 3,13-17: Jesu dåb 22. februar 1.s. i fasten Matt 4,1-11: Jesu fristelse februar. 1. marts 2. s. i fasten Matt. 15,21-28: Den kananæiske kvinde Lone Buhl 16:15 16:00 19:00 Kaffe 14:30 Børnegudstj. Jørgen G. Hansen 15:15 19:00 Kaffe Lucia 14: !! Lone Buhl Svend Nygaard Jørgen G. Hansen 7

8 Højskoleeftermiddage Koncert med Risskovkoret i konfirmandstuen i Nim kl. 14,00, Næste gang tirsdag d ved vores organist Anette Quorning: Orgelspil og salmesang. Tirsdag d ved Søren Mønster: En farm i Afrika Tirsdag d. 3.2.: Merete Gjerløv, Bolund: Centrale nedslag i Martin A. Hansens forfatterskab. I Underup kirke torsdag d. 4. dec. kl Koret ledes af Birgitte Mortensen, tidl. Nim Luciaoptog Vi synger julen ind Hellig 3 Kongers aften Foredrag Kyndelmisse I forb. m. gudstjenesten d kl i Føvling kirke. Piger fra Nim skole indleder og afslutter gudstjenesten med luciaoptog. Julesange i Nim kirke - og andre melodier fra før verden gik af lave. Syng, lyt og hyg med Nim Sangkor Vi ses tirsdag 9. december kl i selskab med Nim sangkor Mandag den 5. januar bliver i år markeret i Nim kirke kl med efterfølgende kaffe og derpå ønskekoncert. I konfirmandstuen i Nim torsdag d. 18. februar kl ved Bodil Møller Knudsen: En dansk prinsesse fra Horsens Pris 50 kr. inkl. kaffe og brød. I Underup kirke mandag den 2. februar kl En lysgudstjeneste med læsninger og sang. Derpå er der kaffe i våbenhuset. Filmaften bliver onsdag d. 14. januar kl og torsdag den 18. marts kl med efterfølgende ost og rødvin. Pris 30 kr. Midtersider Der var indkommet så få indlæg til midtersiderne, at redaktøren har valgt at lade dem udgå. Husk At fortælle mig, hvis I eller en, I kender, ligger på sygehuset. Udgivet af: Nim - Underup - Føvling Menighedsråd Redaktion: Kirsten Tryk: Grafisk Horsens

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2010 30. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke.

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2010 30. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke. K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling September - November 2010 30. årgang nr. 3 En rejseoplevelse fra det muslimske Tyrkiet I juni var undertegnede på en

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1 I Luthers fodspor Studierejse i dagene 10.-14.september 2012 I efteråret 2012 bliver

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne

for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne sognenyt dec 2014_Sognenyt308.qxp 07/11/14 22.26 Side 1 SOGNENYT for Ørum - Ginnerup - Stenvad Sogne 18. årgang december 2014 - januar - februar 2015 Indhold Salmesang i Ørum Optakt til jul Ni læsninger

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 3 December 2014 Januar Februar Marts 2015 Nyt fra Menighedsrådene Om bibeloversættelser Café- eftermiddage Nyt fra kirkegården Til vore lille gerning ud... Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Vinter 2014/2015 December Januar Februar Nr. 1 30. årg. www.skivesogn.dk Karsten Nissens afskedsprædiken Søndag d. 28. september holdt Karsten Nissen sin afskedsprædiken, og satte

Læs mere

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang V E J V I S E R B O G E N S E S O G N Hjemmeside: www.bogensekirke.dk Bogense Sogns kirkekontor Teglgårdsvej 1. 5400 Bogense tlf. 64 81 26

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september 2008 15. årgang Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag

Læs mere

Forum Fællesblad for Grædstrup

Forum Fællesblad for Grædstrup Forum Fællesblad for Grædstrup December - januar -februar 2012/13 Indhold At tro er at komme Side 03 Julekoncert side 06 Julebudet side 08 Sogneaftner og andre arrangementer side 10 Gudstjenester side

Læs mere

SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP

SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP Adventstid Adventstiden er fuld af forventning og forberedelse. Vi venter på julen, og derfor forbereder vi os til den på en eller anden måde. Det er en gentagelse, år

Læs mere

HALD-KÆRBY KIRKEBLAD

HALD-KÆRBY KIRKEBLAD HALD-KÆRBY KIRKEBLAD 39. årgang nr. 1 December 2014 januar februar 2015 den, der vil, skal få livets vand for intet (Johannes Åbenbaring 22, 17) den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig

Læs mere

Efterår 2013/14 35. årgang nr. 1. Kirkebladet. For løjt Sogn. Foto: Jørgen Lundby

Efterår 2013/14 35. årgang nr. 1. Kirkebladet. For løjt Sogn. Foto: Jørgen Lundby Efterår 2013/14 35. årgang nr. 1 Kirkebladet For løjt Sogn Foto: Jørgen Lundby Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Marts april maj 2015 Indhold Der er to sprog i verden side 3 Fangekoret i Sdr.Vissing Kirke side 5 Gudstjenester side 6 Kirkelige arrangementer side 8 Nyt fra sognet

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

KIRKEBLAD SKRIFTEN PÅ VÆGGEN FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 15. ÅRGANG NR. 1. Prædiken i Alling kirke v/ Michael Schelde

KIRKEBLAD SKRIFTEN PÅ VÆGGEN FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 15. ÅRGANG NR. 1. Prædiken i Alling kirke v/ Michael Schelde KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 15. ÅRGANG NR. 1 DECEMBER 2012 SKRIFTEN PÅ VÆGGEN Prædiken i Alling kirke v/ Michael Schelde Verden Vi har netop været vidne til et præsidentvalg i USA. Det

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

DECE M B E R 20 1 4 - F E B RUAR 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #VELSIGNELSE #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #SANG I KIRKEN OG MEGET MERE

DECE M B E R 20 1 4 - F E B RUAR 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #VELSIGNELSE #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #SANG I KIRKEN OG MEGET MERE DECE M B E R 20 1 4 - F E B RUAR 20 15 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #VELSIGNELSE #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #SANG I KIRKEN OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING

Læs mere

Varnæs Sogns Kirkeblad

Varnæs Sogns Kirkeblad Varnæs Sogns Kirkeblad Hvorfor er julen så vigtig Jo, for troen er troen i kraft af glædesforventning og ikke troen på. Det er i bogen Til trøst, Johannes Møllehave beskæftiger sig med de breve, Søren

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

Om optimisme og håb. når fremtiden har noget i svøb til os. december 2013 - januar - februar 2014

Om optimisme og håb. når fremtiden har noget i svøb til os. december 2013 - januar - februar 2014 december 2013 - januar - februar 2014 Om optimisme og håb når fremtiden har noget i svøb til os En af vores nærmeste venner er den lutherske præst i Betlehem, Jesu fødeby han hedder Mitri Raheb og er altså

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

KIRKEBLAD For Frederiksborg Slots Sogn Nr. 4-2006 /2007 December - Januar - Februar

KIRKEBLAD For Frederiksborg Slots Sogn Nr. 4-2006 /2007 December - Januar - Februar KIRKEBLAD For Frederiksborg Slots Sogn Nr. 4-2006 /2007 December - Januar - Februar 2 Forventning Dag Hammerskjöld skriver et sted: Gud dør den dag, hvor vi ikke længere tror på ham. Men vi dør den dag,

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Kirkebladet. December Januar Februar. Kære Gud, I dette nummer bl.a.: vi takker dig for den velsignelse og glæde, du har givet os med vore børn.

Kirkebladet. December Januar Februar. Kære Gud, I dette nummer bl.a.: vi takker dig for den velsignelse og glæde, du har givet os med vore børn. ØRUM VISKUM VEJRUM 61. årgang nr. 1 2008/09 Kirkebladet Kære Gud, December Januar Februar vi takker dig for den velsignelse og glæde, du har givet os med vore børn. Deres tillid og umiddelbarhed lærer

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere