K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke"

Transkript

1 K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj årgang nr. 1

2 I Luthers fodspor Studierejse i dagene september 2012 I efteråret 2012 bliver der mulighed for at tage i reformatoren Martin Luthers fodspor. Sognepræst Torkil Jensen, Vester Aaby, har igennem 10 år været guide på denne rejse arrangeret af Historiske og Kulturelle Studieture. i Viborg. Herfra har man nu rettet henvendelse til vore sogne for at høre, om vi ville være interesserede i at rejse med til næste år. Rejsen vil komme til at koste ca. kr pr. deltager. Dette beløb omfatter busrejse, hotelophold på gode hoteller, halvpension samt guidning og betaling af samtlige entreer. Porten til Slotskirken i Wittenberg. Her begyndte det hele med Luthers opslag af de 95 teser. 2

3 På rejsens første dag vil vi ankomme til Wittenberg, som var den by, Luther boede og virkede i det meste af sit liv. Vi vil se Luthers bolig og de to kirker i byen, hvor navnlig Bykirken med Lucas Cranachs altertavle er interessant. Der bliver også god tid til at fornemme byens atmosfære af historie. På rejsens tredje dag bryder vi op fra Wittenberg for at tage turen omkring renæssanceperlen Torgau, hvor Luthers hustru Katharina ligger begravet, og hvor vi finder Slotskirken, der var den første kirke, der blev bygget efter de reformatoriske principper. Efter frokost går turen videre til Leipzig, hvor vi besøger Nikolajkirken og hører om kirkens rolle i forbindelse med Murens fald. Dagen slutter i Erfurt, hvor vi indkvarteres inden vi torsdag besøger Augustinereremitklostret. Det var her Luther boede som munk. Her vil vi også møde en repræsentant for de lutherske kirker i det tidligere DDR og høre om deres meget vanskelige situation i det nye Tyskland, inden vi torsdag eftermiddag kører til borgen Wartburg for bl.a. at se den celle, hvor Luther sad og oversatte det nye testamente under sit fangenskab. Fredag går det så atter mod Danmark. Der vil forinden blive afholdt i hvert fald en aften, hvor vi sætter fokus på Luther, hans liv og hans skrifter. Evt. interesserede må gerne hurtigst muligt sætte sig i forbindelse med mig, da vi skal have reserveret x antal pladser i bussen. Jeg synes personligt, at det kunne være hyggeligt med sådan en sognetur. K.H. Statistik over kirkelige handlinger I Nim, Underup og Føvling sogne Nim Underup Føvling Fødte drenge Fødte piger Døbte Vielser Navngivelser Indmeldelser Udmeldelser Begravelser

4 i Føvling kirke St. Bededag d. 4.maj: Charlotte Aagaard Kristensen, Naldalvej 6. Christian Snog Abild, Bøgebjergvej 5 Emma Linnebjerg Christensen, Porsgårdsvej 7. Jacob Lykkegård Hansen, Horsensvej 29. Joachim Funding Sørensen, Ll. Clemens 3. Jonathan Arensbach Følbæk, Lindealle 5. Katja og Tanja Jensen, Sletkærvej 14. Lasse Vanting Meelsen, Porsgårdsvej Konfirmation Line Nielsen, Østerbyvej 11. Liv Skov Bargisen, Birgittelystvej 1. Mads Teist Olsen, Tangmosevej 6. Maria Nørgaard Hammer, Hårupvej 15. Marie-Louise Christensen, Møllegade 13. Nikolaj Jong Jakobsen, Føvlingvej 8. Rasmus Duborg Jensen, Bjergsmøllevej 5. Therese Algren Dahm, Tangmosevej 7. i Brædstrup kirke d. 13.maj: Casper Honoré Holm, Nedervej 46. Konfirmation 2013 finder sted St. Bededag d. 28.april i Underup kirke. For alle, der hører til sognene, hvad enten de går på Brædstrup eller Lund skole eller andetsted 4

5 Nye kirkegårdstakster I Horsens folkeblad kunne man læse følgende: Kirkegårdene har over de senere år udviklet sig til den absolut største udgiftspost på folkekirkens budget. Det er baggrunden for de mærkbare prisforhøjelser for begravelser, som Horsens provsti nu gennemfører. Hidtil har vi kun fået dækket 32 % af de faktiske udgifter, men fremover skal priserne dække de reelle udgifter, lyder beskeden fra kirkeministeriet. Selve erhvervelsen af gravsted med 25 års fredningstid er gratis for medlemmer, mens der for ikke medlemmer skal betales fra ,81 kr. for en plads op til ,60 kr. for et gravsted med tre pladser. Betaling for pasning og grandækning er steget til det dobbelte. Det er vel rimeligt, at man skal betale for de faktiske udgifter, så at man ikke længere skal hente pengene via kirkeskatten; men dér, hvor kæden hopper af, er den pris, det nu koster for at forny et gravsted, idet prisen for et almindeligt gravsted til to personer er steget fra 445 kr. til for 25 år. Det betyder dels, at mange vil undlade at forny deres gravsted. På Føvling kirkegård var der d ni gravsteder, der blev nedlagt. Dels betyder det, at hvis en person mister sin ægtefælle i en ung alder eller mister et barn, risikerer man at skulle betale en meget høj pris for at kunne blive begravet samme sted Tomme kirkegårde På landet har vi i forvejen et problem med mange tomme gravsteder, da mange ældre flytter til Brædstrup og ønsker gravsted dér. På anden vis bliver menighedsrådene ellers opfordret til at værne om den kirkegårdskultur, der har været et særkende i Danmark, og så er det yderst uheldigt, at man ved denne prispolitik er med til at spolere denne kultur. Det er ikke graverens skyld Siden de nye priser blev offentliggjort engang i september med ikrafttræden og uden hensyntagen til, at kirkegårdsvedtægterne gjaldt indtil , har vores graver, Lone Ladegaard desværre fået mange skældud, fordi hun er bindeledet til gravstedsejerne, men det er altså at rette smed for bager. Ved henvendelse til graveren kan man få en udførlig prisliste eller på Nim sogns hjemmeside. Menighedsrådene 5

6 Kirkelig vejviser: Sognepræsten: Kirsten, Præstevænget 3, Nim, 8740 Brædstrup. Tlf Nim: Graver og kirketjener: Lone Ladegaard Præstevænget 1, Nim, 8740 Brædstrup. Mobil: Organist: Thue Dich, Tønning Tlf Kirkesanger: Birgit Elsborg, Møllegade 14, Nim, 8740 Brædstrup. Tlf Menighedsrådsformand: Ritta Munk, Hovedgaden 1A. Nim, 8740 Brædstrup. Tlf Kasserer: Connie Knudsen, Lille Clemens 4, Nim, 8740 Brædstrup, Tlf Kirkeværge: Gunda (Brønd) Laursen, Lille Clemens 11, Nim, 8740 Brædstrup. Tlf Underup: Graver, organist og Kirkesanger, se ovenfor Menighedsrådsformand: Christian Nørgaard, Kollerupvej 19, Kollerup 8740 Brædstrup. Tlf Kasserer: Gitte Jensen, Ågårdsvej 2, Underup, 8740 Brædstrup. Tlf Kirkeværge: Poul Brunsvig, Bygaden 20, Underup, 8740 Brædstrup. Tlf Føvling: Graver og organist, se ovenfor Kirkesanger: Merete Laursen, Mosegårdsvej 18, Nim, 8740 Brædstrup, Tlf, Menighedsrådsformand: Linda Lak Nielsen, Bjergsmøllevej 6, Hårup. Tlf Kasserer: Egon Rasmussen, Åstruplundvej 31, 8740 Brædstrup. Tlf Kirkeværge: René V. Henriksen Åstruplundvej 42, Åstruplund 8740 Brædstrup. Tlf Kirkelige handlinger i november, december og januar Nim: Føvling Dåb: Julia Frigaard Ritter, Skovbakken 7. William Dyrholm Hoggins Pedersen, Vinten Skovvej 75. Bjarke Bøgedahl Christoffersen, Åvej 54. Begravelse: Anna Lise Kruse, Brædstrup Dåb: Klara Rustrup Skeldal Sørensen, Åvej 22. Begravelse: Lene Henriksen, Føvlingvej 16. Mini-voksenkor i Nim For at engagere en bredere del af menigheden og for at støtte kirkesangen var et kor af frivillige mødt op til gudstjeneste i Nim kirke 3.s. i advent. Det er tanken, at der ved hver højmesse skal være et sådant kor. Som frivillig er man ikke forpligtet. Man møder bare op en halv time før gudstjenesten og øver salmerne med organisten. Så kom og vær med, hvis du har en god sangstemme. Hør nærmere ved organist, Thue Dich eller sognepræsten. K.H. 6

7 Gudstjenester marts - april - maj 2012 Dag Nim Underup Føvling 26. februar 1. s. i fasten Lukas 22,24-32: Striden om at være den største 4.marts 2. s. i fasten Markus 9,14-29: Helbredelsen af drengen med den urene ånd 11. marts 3. s. i fasten Johannes 8,42-51: Jøderne og Abraham Lone Buhl 18. marts Midfaste Johannes 6,24-35: Livets brød 25. marts Mariæ bebudelses dag Lukas 1,46-55: Marias lovsang 1.april Palmesøndag Markus 14,3-9: Salvningen i Betania 1 Salmesangsaften 5. april Skærtorsdag Johannes 13,1-15: Fodvaskningen 1 6. april Langfredag Jesu lidelseshistorie 8. april Påskedag Matthæus 28,1-8: Jesu opstandelse 9. april 2. påskedag Johannes 20,1-18: Jesu opstandelse og Maria Magdalene 15. april 1. s. e. påske Johannes 21,15-19: Jesus og Simon Peter 22. april 2. s. e. påske Johannes 10,22-30: Jesus og Faderen er ét 29. april 3. s. e. påske Johannes 14,1-11: Vejen og sandheden og livet 4. maj Bededag Matthæus 7,7-14: Om bønhørelse 6. maj 4. s. e. påske Johannes 8,28-36: Menneskesønnen Konfirmation 13. maj 5. s. e. påske Johannes 17,1-11: Jesu sidste bøn 17. maj Kristi himmelfarts dag Lukas 24,46-53: Jesu himmelfart 20. maj 6. s. e. påske Johannes 17,20-26: Jesu bøn for verden 27. maj Pinsedag Johannes 14, 15-21: Helligåndens komme 28. maj 2. pinsedag Johannes 6,44-51: Evigt liv 3.juni Trinitatis søndag Matthæus 28,16-20: Missionsbefalingen Skovmose 7

8 Højskoleeftermiddage og på hjul Sangaften Salme-maraton Babysalmesang Tirsdag d ved Katrine Tuelstrup, Nim: Merrildkaffe i Nicaragua Tirsdag d ved Hans Jørgen Kaltoft, Tørring: H.C. Andersen som kristen forfatter. Tirsdag d. 1. maj kl.13 sætter vi hjul under højskoleeftermiddagen og kører ud i det blå. Pris: 100 kr. incl. kaffe. Hjemkomst kl Tilmelding til Ritta Munk eller præsten Palmesøndag d. 1. april kl. 1 i Føvling kirke, hvor vi skal synge påsken ind. Efter kaffen synger vi forårssange og torsdag d kl i konfirmandstuen ved sognepræst Lone Buhl, Østbirk. Medbring brød. Torsdag d. 8. marts i Tamdrup kirke, d. 22. marts i Østbirk kirke; d. 12. april i Kattrup kirke, d. 26. april i Vor Frelser kirke, d. 10. maj i Klosterkirken, og så er vi i mål! Alle gange kl. 1. Onsdag. d. 25. april starter et nyt hold op for nyfødte til 12. mdr. sammen med en forældre, bedsteforældre eller en anden voksen. Det bliver et forløb på i alt 7 gange ved musikpædagog Lissy Braüner. Interesserede kan henvende sig til sognepræsten for nærmere information. 2. Pinsedag er der gudstjeneste i Underup kirke kl. ; men der er også en anden mulighed for kirkegang, idet der er en fælles gudstjeneste for Horsens kommune i Lunden i Horsens Husk At fortælle mig, hvis I eller en, I kender, ligger på sygehuset. Udgivet af: Nim - Underup - Føvling Menighedsråd Redaktion: Kirsten Tryk: Grafisk Horsens

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2010 30. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke.

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. September - November 2010 30. årgang nr. 3. Underup kirke. Nim kirke. K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling September - November 2010 30. årgang nr. 3 En rejseoplevelse fra det muslimske Tyrkiet I juni var undertegnede på en

Læs mere

Lemvig og Omegns Valgmenighed

Lemvig og Omegns Valgmenighed Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 32. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2009 Nr. 2 1 Luther og salmerne Martin Luther 46 år, (Lucas Cranach 1529) Går man på en rejse sydpå til gudstjeneste i en katolsk

Læs mere

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke Jetsmark Sogn Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010 Familiegudstjeneste Påsken i Jetsmark Kirke Konfirmation 2010 Skyld skaber ånd og uden ånd findes der slet ikke nogen skyld! Josef er blevet en mægtig

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Seest-stenen - Historie og baggrund Nyt fra menighedsrådet - Ny formand - Ny gravermedhjælper Musik i Kirken - Renæssancemusik - Musikalsk rejse med Louise Fribo Præstens spalter

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2007 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken 2 2 2007 Folkekirkens Nødhjælps

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 Se forårets spændende arrangementer i bladet - Foredrag, koncerter m.m. se mere fra

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby. Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Marts april maj 2015 Indhold Der er to sprog i verden side 3 Fangekoret i Sdr.Vissing Kirke side 5 Gudstjenester side 6 Kirkelige arrangementer side 8 Nyt fra sognet

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 1 I dette nummer: Præstens input Nyt fra menighedsrådet Danske kirkedage Byrum kirkegård Det sker Kirkelig information Marts

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2008 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Det sker i 2 14-2008 Templet i Jerusalem, historie og teologi Torsdag

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD Egeskov Kirke MARTS - APRIL - MAJ 2010 35. ÅRGANG I februar havde konfirmanderne besøg af Monda fra Egypten, som fortalte om sit land, sin kirke og sit arbejde blandt gadebørn i storbyen Menia. Sammen

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere