Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste"

Transkript

1 Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato:

2 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende kaldet totalentreprenøren) tilbyder Dragør Kommune (i det følgende kaldet bygherren) at i totalentreprise at projektere og udføre om- og udbygningen af St. Magleby Skole, Kirkevej 8, 2791 Dragør på de i det følgende nærmere angivne vilkår. 1. Tilbuddet er baseret på nedenfor angivne dokumenter Forekommer der indbyrdes stridende oplysninger i dokumenterne, gælder disse indbyrdes i den angivne rækkefølge: 1.2. (Ledigt punkt til) Bygherrens acceptskrivelse Nærværende tilbudsliste (tilbudsbilag nr. 3) Følgende i udbudsfasen modtagne rettelsesblade nr.: 1.5. Særlige betingelser inkl. Bilag A dateret Administrative bestemmelser dateret Byggeprogram inkl. bilag dateret Udbudstidsplan dateret Tilbudsbilag 1: Tegninger dateret... Tilbudsbilag 2: Projektbeskrivelse dateret Tilbudsbilag 4: Beskrivelse af organisering af opgaven med angivelse af nøglemedarbejdere dateret... Tilbudsbilag 5: Beskrivelse af kvalitetsstyring og miljøledelse af opgaven dateret... Tilbudsbilag 6: Tidsplan for projektering og udførelse dateret Dansk Byggeris standardforbehold for totalentreprise af maj 2008 eksklusive pkt Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT93) Erhvervs- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på byggeog anlægsarbejder m.v Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden. Ændringer i kontraktgrundlaget kan kun ske ved skriftlig udtrykkelig aftale mellem totalentreprenøren og bygherren. Dato:

3 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: Side 3/16 TILBUD ekskl. moms Totalentreprisen i alt for det udbudte projekt, overført fra side 4... Fradragspris pkt. 4, overført fra side 14 (fratrækkes)... Fradragspris pkt. 3, overført fra side 14 (fratrækkes)... Fradragspris pkt. 2, overført fra side 14 (fratrækkes)... Fradragspris pkt. 1, overført fra side 14 (fratrækkes)... Entreprenørens foreslåede tillægs-/fradragspriser i alt, overført fra side 14 (fratrækkes)... Tilbudssum i alt ekskl. moms (beløbet må maksimalt udgøre ,- ekskl. moms) Skriver kroner: Dato: Underskrift Firmastempel Underskriften på side 3 er gældende for samtlige sider i tilbudslisten. Dato:

4 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: Side 4/16 Tilbuddet fordeler sig som følger: TOTALENTREPRISEN SAMMENSTILLING ekskl. moms Totalentreprenørens arkitekt- og ingeniørbistand... Byggepladsomkostninger... Anlægs- og gartnerarbejde.... Nedrivningsarbejder... Bygningsarbejder, nybyggeri... Bygningsarbejder, ombygning... VVS- og ventilationsinstallationer... EL-installationer... Øvrige arbejder, specificeres herunder Særlige vinterforanstaltninger... Overføres til tilbudslistens side 3

5 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: Side 5/16 TOTALENTREPRENØRENS PROJEKTERING OG OMKOSTNINGER ekskl. moms Arkitektbistand... Ingeniørbistand... Landinspektørbistand... Øvrig rådgivning... Supplerende undersøgelser... Øvrige omkostninger... Overføres til tilbudslistens side 4

6 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: Side 6/16 BYGGEPLADSOMKOSTNINGER Kr. ekskl. moms Byggepladsetablering, drift og afrigning... Adgangs- og transportveje... Byggestrøm, byggevand og opvarmning... Afspærringer og værn... Afskærmning og afdækning... Byggeledelse... Øvrige arbejder som ikke indgår i ovenstående specificeret som følgende: Overføres til tilbudslistens side 4

7 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: Side 7/16 ANLÆGS- OG GARTNERARBEJDE I TERRÆN ALT INKL. ekskl. moms Rydning... Muldafrømning... Terrænregulering... Støttemure... Trapper og trin... Hegn... Skraberiste... Befæstelse, cykelsti... Befæstelse, adgangspil... Befæstelse, brandvej... Belægninger, stier og opholdsarealer i gårdrum... Belægninger, øvrige... Kantbegrænsninger... Vandrender langs facader... Drænledninger... Regnvandsforsinkelse... Cykelskure... Overføres til næste side

8 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: Side 8/16 ANLÆGS- OG GARTNERARBEJDE I TERRÆN ALT INKL. ekskl. moms Overført fra forrige side Undergrundsløsning... Muldudlægning inkl. regulering... Kultivering... Græs... Øvrige arbejder som ikke indgår i ovenstående specificeret som følgende: Overføres til tilbudslistens side 4

9 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: Side 9/16 NEDRIVNINGSARBEJDER, nedrivning og bortskaffelse af bygning samt cykelskure ekskl. moms Nedrivning... Øvrige arbejder som ikke indgår i ovenstående specificeret som følgende: Overføres til tilbudslistens side 4

10 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: Side 10/16 BYGNINGSSARBEJDER, nybygning Kr. ekskl. moms Nedrivning... Fundamenter... Terrændæk... Bagmure og skillevægge... Murerarbejdet... Tagdækningsarbejdet... Tømrer-, snedker, glarmester og gulvarbejdet... Malerarbejdet... Kompletterende bygningsdele... Inventar.... Øvrige arbejder som ikke indgår i ovenstående specificeret som følgende: Overføres til tilbudslistens side 4

11 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: Side 11/16 BYGNINGSSARBEJDER, Ombygningsarbejder ekskl. moms Nedrivning... Fundamenter... Terrændæk... Bagmure og skillevægge... Murerarbejdet... Tagdækningsarbejdet... Tømrer-, snedker, glarmester og gulvarbejdet... Malerarbejdet... Kompletterende bygningsdele... Inventar.... Øvrige arbejder som ikke indgår i ovenstående specificeret som følgende: Overføres til tilbudslistens side 4

12 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: Side 12/16 VVS- og VENTILATIONSINSTALLATIONER ekskl. moms Jordarbejder... Miljøforhold: Bortskaffelse af Klasse 4 jord incl. transport og deponeringsafgift, i alt 200 t.. Bortskaffelse af Klasse 2/3 jord incl. transport og deponeringsafgift... Kloak... Vandinstallation... Sanitet... Varmeinstallationer... Ventilation... Ventilation af eksisterende hjemklasser inkl. Klasser i byg. B... Øvrige arbejder som ikke indgår i ovenstående specificeret som følgende: Overføres til tilbudslistens side 4 ENHEDSPRISER Enhedspriserne skal indeholde samtlige med ydelserne forbundne udgifter, administration mv. af enhver art, ligesom evt. gener og stilstandstimer forårsaget af, at de pågældende ydelser skal udføres, skal være indeholdt. De anførte enhedspriser vil blive anvendt som reguleringspriser i forbindelse med mer-/mindre ydelser og kommer kun til udbetaling efter aftale med byggeledelsen. Stipulerede ydelser ekskl. moms: Enhedspriser Antal Enhed Enhedspris 1. Deponering af Klasse 1 jord incl. transport 100 t 2. Deponering af Klasse 2/3 jord incl. transport 100 t 3. Deponering af Klasse 4 jord incl. transport 100 t I alt ekskl. moms

13 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: Side 13/16 EL - INSTALLATIONER ekskl. moms Demonteringsarbejder... Forsyninger, Hovedledninger/gruppetavler/berøringsbeskyttelse... Lysinstallationer... Sikkerhedsbelysning... Kraftinstallationer/ 230V/400 incl. stikkontakter for EDB... Føringsveje/brandtætninger... Belysningsanlæg, armaturer incl. montage og lyskilder... Terrænbelysning... Datanetværk og x-felter... Varslingsanlæg (udvidelse)... AIA-anlæg (udvidelse)... ABDL-anlæg og ringeanlæg... Installation til smartboard.... Levering og montering af tørreskabe... Levering og montering af øvrige el-installationer... Øvrige arbejder som ikke indgår i ovenstående specificeret som følgende: Overføres til tilbudslistens side 4

14 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: Side 14/16 TILLÆGS- OG FRADRAGSPRISER ekskl. moms Tillægs- og fradragspriserne er oplistet i prioriteret rækkefølge d.v.s. at pkt. 1 prioriteres højest i arbejder indeholdt i maksimalprisen. 1. Enhedspris for etablering af 3 foldevægge i skillevægge imellem nye klasselokaler Enhedspris for etablering af SFO Enhedspris for levering og montering af glasvæg med enkelt- og dobbeltdør i tilbygningen til bygning L Enhedspris for levering og montering af lift i stedet for rampe Der er i 5 lokaler indeholdt etablering af EDB netværk incl. stikkontakt til hver elev. Hvis det skal udføres i 4 ekstra lokaler i (alt 9 lokaler)bliver merprisen Enhedspris for udskiftning af stållamellofter i bygning L til lofter som i de nye klasseværelser Enhedspris for overholdelse af lavenergiklasse 2015 i tilbygningerne... Tillægs-/fradragspriserne overføres til tilbudslistens side 3 Priserne skal indeholde samtlige med ydelserne forbundne udgifter, projektering, administration m.v. af enhver art, ligesom eventuelle gener og stilstandstimer forårsaget af, at de pågældende ydelser skal udføres, skal være indeholdt. Særskilt pris Enhedspris for nedrivning af Anes Minde... Prisen indgår ikke i den samlede tilbudssum eller evalueringen heraf.

15 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: Side 15/16 SÆRLIGE VINTERFORANSTALTNINGER Enhedspriserne skal indeholde samtlige med ydelserne forbundne udgifter, administration mv. af enhver art, ligesom evt. gener og stilstandstimer forårsaget af, at de pågældende ydelser skal udføres, skal være indeholdt. De anførte enhedspriser vil blive anvendt som reguleringspriser i forbindelse med mer-/mindre ydelser og kommer kun til udbetaling efter aftale med byggeledelsen. Stipulerede ydelser ekskl. moms: Vinterforanstaltninger Antal Enhed Enhedspris I alt ekskl. moms 1. Snerydning og grusning a) b) c) Grus leveres i tørre, frostfri depoter til brug ved grusning i perioden 1/10 til 30/4. 10 m³ Arbejdsløn ved snerydning eller grusning indenfor normal arbejdstid 40 timer Arbejdsløn ved snerydning eller grusning udenfor normal arbejdstid 40 timer 2. Snerydning med traktor a) Leje af traktor med kost stilles til rådighed for snerydning på byggepladsen i perioden 1/10 til 30/4 1 fast pris b) Drift inkl. fører indenfor normal arbejdstid c) Drift inkl. fører udenfor normal arbejdstid 20 timer 10 timer 3. Etablering af supplerende interimsveje: a) Udlægning, vedligeholdelse og fjernelse af ekstra jernplader ved min. 25 m m 2 b) Leje af jernplader ved min. 25 m 2 20 uger Overføres til næste side

16 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: Side 16/16 Vinterforanstaltninger Antal Enhed Enhedspris Overført fra forrige side I alt ekskl. moms 4. a) b) c) d) e) Sikring af jord og beton mod nedbør og frost Leje af 50 mm intakte vintermåtter henlagt i beredskab i eget depot på byggepladsen. 250 m² Udlægning/ophængning af vintermåtter på overflader med hældning fra 0 til 45 graders hældning. Inkl. transport, belastning/fastholdelse, genanbringelse i depot samt supplering af udtjente måtter og bortkørsel af sådanne 250 m² Udlægning/ophængning af vintermåtter på overflader med mere end 45 graders hældning. Inkl. transport, belastning/fastholdelse, genanbringelse i depot samt supplering af udtjente måtter og bortkørsel af sådanne 250 m² Leje, pasning og flytning af kondenstørrere, 1 stk. á Kcal/h 15 uger Leje, pasning og flytning af 1 stk. elvarmekanoner á 10 kw 15 uger 5. Varme mursten a) Merpris for levering af opvarmede mursten i små partier på anvendelsesstedet i takt med opmuring 2000 sten 6. Foranstaltninger til temperatursikring af mørtel Leje og opstilling af vandvarmer med el a) som energikilde, kapacitet til 100 l/timen i perioden 1/1 til 28/2 1 stk. b) Drift og vedligeholdelse af vandvarmer 30 arb.dage Særlige vinterforanstaltninger ekskl. moms, overføres til side 4

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

Boligkontoret Aarhus Nydamsparken afd. 23

Boligkontoret Aarhus Nydamsparken afd. 23 Fællesbetingelser og plan for sikkerhed og sund Indholdsfortegnelse Side : 1/63 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Byggesagen... 5 1.2.1

Læs mere

Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger 2009-2010

Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger 2009-2010 Elite-tag Tagdækning Ydelsesbeskrivelse for vinterforanstaltninger 2009-2010 Pos. Foranstaltning Mængde Enhed Enhedspris 1. Byggepladsforanstaltninger Pris i alt Kommentarer Snerydning, tørring med brænder

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger 29. oktober 2014 - Bent Kofoed Siden sidst Vinterbekendtgørelsen - ingen ændringer siden 18. maj. 2011 Vinterkonsulenterne er neutral rådgiver på området vinterbyggeri og vejrlig

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup FÆLLES- BETINGELSER For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed GLOSTRUP HOSPITAL Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup Udarbejdet dec. 2010/MR Revideret: juni 2013/MR 1. ALMEN ORIENTERING... 4 1.1. Byggeriets

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Kontraktbilag 1B General Terms and Conditions DCPT Central Denmark Region April 2015

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMAER

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMAER VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMAER OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Byens Fysik, Område og Byfornyelse INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skemaer i Byfornyelsesportalen.. 2a-c Vejledning

Læs mere

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Byens Fysik, Område og Byfornyelse INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skema 1 og skema 3.. 2a+b Vejledning i anvendelsen

Læs mere

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune 04. PAVILLON - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Gigantium NY SKØJTEHAL

Gigantium NY SKØJTEHAL Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Aalborg Kommune, Skole- og Kulturforvaltningen Gigantium NY SKØJTEHAL Byggesags- og funktionsbeskrivelse Marts 2005 Aalborg Kommune, Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003

Vejledning. I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder. Slots- og Ejendomsstyrelsen. December 2003 Vejledning I anvendelse af byggesagsrapporten vedrørende statslige byggearbejder Slots- og Ejendomsstyrelsen December 2003-1 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Vejledningens baggrund 1.2. Byggesagsrapporten

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Center for Bydesign Efterår 2011 INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skema 1 og skema 3.. 2a+b Vejledning i anvendelsen

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 20. februar 2015

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. Etab. nr. - Etablissement Projektbetegnelse - byggesag ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts

Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Side 1 af 12 VEJ nr 9458 af 28/09/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-09-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Den fulde tekst Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1.

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 07.09.2015 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere