Glejbjerg Lokalråd Mødereferat foreningsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glejbjerg Lokalråd Mødereferat foreningsmøde 060619"

Transkript

1 Mødedato 19. juni 2006 Deltagere Lokalråd Vagn Sørensen Heine Fricke Henrik Winther Ina Andersen Thomas Ottosen Michael Gejl - Helge Steenholdt Sted Borgerforening Biavlerforening Aktiv Fritid Dagli Brugsen Keld Thomsen Niels Olsen Arndt Hansen Bjarne Knudsen Lise Nielsen Knud Hansen Ib Ventzel KFUM Håndbold Henrik Holtum Erik Hungeberg Bent Kristoffersen Anlæg Hans Chr. (Bjørholm) Nielsen 4-H Knud Andersen Ringridning Åstrupl. Venner Tove Thomsen Henning Holm Karin Frederiksen Anni Madsen Kirkestiforening Åse Gejl Jane Lund Fritidscenter GGI Menighedsråd Henrik Ottosen Inger Schjøtt Palle Nielsen Peder Chr. Ottosen Antenneforening Lars Jensen Skole/SFO KFUM Spejder Forsamlingshus Sportsforening KFUM og KFUK Pensionist Snerydning Fritidscenter Gertrud Sørensen Ilse Due Inger Kristoffersen Svend Christensen Benny Hansen Gitte Jørgensen Ninna Sørensen Helga Hundebøl Lars Noer Dagsorden 1. Velkomst 2. mod nye tider status på lokalrådets arbejde 3. Foreningsrunde 4. Kaffe 5. Gruppedrøftelser idéer og tanker om fremtiden 6. Evt. udsendt 20. juni 2006/IA Side 1/5

2 ad 1) Velkomst - Vagn Sørensen bød på vegne af Lokalrådet velkommen til de mange fremmødte og hver enkelt præsenterede sig for forsamlingen. ad 2) mod nye tider Status på Lokalrådets arbejdet indtil nu: - Ud fra materialet i præsentationsfolder fra Lokalrådets møde med Sammenlægningsudvalget i maj forelagde Vagn Sørensen status for Lokalrådets arbejde hidtil og de forestående planer. - Vagn Sørensen orienterede ligeledes om status på tilskud til foreningerne i jvf. arbejdet i det midlertidige Folkeoplysningsudvalg i Ny Vejen Kommune. - Herudover orienterede Vagn Sørensen om Arlas planer for det gamle mejeri, hvor ostelagrene lukkes endeligt ned ca. 1/10-07, hovedbygningen renoveres og området anvendes fremover til maskinlager med 3-5 arbejdspladser. Det udendørs lager, der pt. er beliggende ud til Grenevej, flyttes bag mejeriet efterhånden, som ostelagrene lukkes ned. Opklarende spørgsmål: - Peder Chr. Ottosen fremlagde en idé om byporte evt. med flagstænger med -logo. Niels Olsen kunne berette, at Borgerforeningen havde søgt om tilskud fra Holsted Kommune til et lignende projekt, men var blevet afvist med melding om, at Ny Vejen Kommune forventedes at koordinere et fælles tiltag. - Benny Hansen ønskede at høre om Sammenlægningsudvalgets reaktion på ønsket om flere byggegrunde og Vagn Sørensen replicerede, at de var positivt indstillet mht. yderligere udstykninger. - Knud Hansen orienterede om Rødding Kommunes markedsføring via ½-1 side i en Østkystavis m/grundsalgsannoncer, som havde båret frugt. Herudover udtrykte han opbakning til Lokalrådets vækststrategi. - Helge Steenholdt berettede om Fællesrådets arbejde med at koordinere en fælles forhandling mhp. forbedring af den offentlige transport. - Niels Olsen ville gerne kende Lokalrådets indstilling til udstykning af flere storparceller. Lokalrådet ser gerne flere storparceller (og større end på Ryttervænget) i evt. nyudstykninger f.eks. i Åstrup. - Henrik Ottosen spurgte på mulighederne for bolig-/erhvervsområde og Vagn Sørensen orienterede kort om Ny Esbjerg Kommunes planer om et industriområde ved Rebelsig. - Ilse Due opfordrede til et Åbent Hus-arrangement ifm. salg af boliggrunde, hvilket Lokalrådet tager med i det fortsatte arbejde ifm. markedsføring og salg af disse forhåbentlig i samspil med en ejendomsmægler. udsendt 20. juni 2006/IA Side 2/5

3 ad 3) Foreningsrunde KFUM Målsætning: aktivere mandlige håndboldspillere. Oplever Håndbold pt. medlemstilbagegang. Eksistensen beror på alternative Henrik Holtum støtteaktiviteter som jernindsamling og byfeststævne. Aktiv Fritid Bjarne Knudsen Åstrup Biavlerforening Arndt Hansen Borgerforening Niels Olsen Sportsforening Benny Hansen Forsamlingshus Svend Christensen 4-H Knud Andersen Dagli Brugsen Knud Hansen Ringriderforening Tove Thomsen Anlæg Hans Chr. Bjørholm Nielsen Målgrp.: alle aldersgrupper. Målsætning: Aktivere brugere, der ikke naturligt hører under andre foreninger. Aktiviteter: indendørs firmafodbold/-håndbold, krocket, petanque, idræt om dagen, Tour de Pedal, alternative aktiviteter for årige (gocart, ishockeykampe, osv.), stavgang. Samarbejde med Malt Herred og Vamdrup omkring foredragsaftener og kurser. Hver tirsdag (kl. 19) i sæsonen mødes nye og erfarne biavlere i skolebigården på Præstegårdsvej. 32 medlemmer. Se også Arr. den 24/6, kl i samarbejde med Dagli Brugsen: Jordbær og nyslynget honning. Aktiviteter: juletræsfest, Skt.Hans-fest, byfest, mv. Projektidé: madpakkehus/bålsted med stisystem v/grenevej. Skulpturer skænket af Peder H. Pedersen placeret ved Fritidscenteret og Ældrecenteret. Aktiviteter: fodbold, fodboldskole med 96 deltagere, indendørs børnestævne, 16 hold i turnering (4 seniorhold og 12 ungdomshold). Klar til nye idéer (gode priser til forsøgsarrangementer). Gerne mere udlejning, så der er bedre økonomi til forbedringer og vedligehold. Målgrp.: børn fra bhv.-8. kl. Aktiviteter: dyr, have, håndarbejde, madlavning/bagning, motorlære. Fællesaktiviteter 2-3 gange årligt: ponyridning, motocross, mv. Projektidé: 4-H gård. Vareudbuddet og -priser bestemmes i meget udstrakt grad af Coop. Positionerer sig på god service/betjening. Aktiviteter: pokalringridning 2. weekend i maj, sommerringridning i juni (34 ryttere), afsluttende ringridning 4. weekend i september (30-35 ryttere), cykelringridning v/byfest. En af de nordligste af 61 ringridninger. Plads bag Ældrecenter, også ifm. byfesten. Projektidé: festplads til cirkus, ringridning, mv. Formål: vedligehold og forskønnelse. 1 årlig oprydningsdag, hvor mange naboer også hjælper til. udsendt 20. juni 2006/IA Side 3/5

4 ad 3) Foreningsrunde (fortsat) KFUM Spejder Hytte i Holsted Pt. 8 bævere, som holder til i Missionshuset muligvis søges nye lokaler. Støtteaktiviteter: jule- Inger Kristoffersen træsindsamling, lodsedler, salg af juleneg. Antenneforening 259 medlemmer (ca. 300 potentielle). Aftale med TDC Lars Jensen Kabel-TV med tilbud om 40 TV-programmer (pakkevalg) og senere mulighed for internet (webspeed) og IP-telefoni dog direkte aftale ml. borger og TDC. Mgl. Åstrup og Bolding pt. Fritidscenter Velfungerende center og personale. Generationsskifte løbende i bestyrelsen. Tænketank mht. faciliteter/område Henrik Ottosen langsigtet planlægning. Menighedsråd 95% af sognet betaler kirkeskat = medlemmer. Aktiviteter: Årlig sogneudflugt med god opbakning (50 delt.), Peder Chr. Ottosen koncert før byfesten bedre opbakning ønskelig. Konfirmandlokale moderniseret. Snerydning Aktiviteter: snerydning for erhvervsdrivende, kommunen Lars Noer og private. Sund forening, men mangler chauffører pt. Åstrup Kirkesti Formål: bevare, vedligeholde og forskønne stien. Projektidé: broen er i forfald og skal fornyes. Åse Gejl Skole/SFO God skole m/trivsel og udvikling. Mange intelligenser. Gertrud Sørensen Godt samarbejde med forældre og foreninger = helhed. Aktiviteter: skolefest, forårskoncert, forældreuge, mv. Positivt pladsproblem i SFO er midlertidigt afhjulpet med plads i skolens aula. Projektidé: Bygge SFO og børnehave sammen, bevare 7.kl. og evt. udvide med 8. og 9.kl. KFUM/KFUK 20 medlemmer (primært børn). Aktiviteter: MOK-klubben Gitte Jørgensen (eftermiddag) m/bibelhistorie og aktiviteter, lejr, hobbyaktiviteter. Holder til i Missionshuset på lejebasis. Pensionistforening Månedsmøde bedre opbakning ønskelig, aktiviteter på Ninna Sørensen Ældrecenter Åstruplund. GGI Flerstrenget med ca. 250 medlemmer. Nye aktiviteter: Inger Schjøtt linedance, motionscykel og crosstrainer i tennislokalet, besøg af Revl og Krat ifm. folkedans, med til Kristian Lilholt-koncert i Hovborg. Medlemstilbagegang i badminton. 100 års jubilæum i Åstruplunds Venner Karin Frederiksen Formål: underholdning. Aktiviteter: 2 baller m/dans, julefrokost, sommer-heldagsudflugt. God opbakning til aktiviteterne. udsendt 20. juni 2006/IA Side 4/5

5 ad 4) Kaffe - Boller og lagkage fra Fritidscenterets Cafeteria uhm! ad 5) Gruppedrøftelser idéer og tanker om fremtiden Forventninger til fremtidens - skal være kendt for: landsbyliv, natur, kultur, aktiviteter. - Tiltrække tilflyttere via: god skole og børnehave, central beliggenhed, gode håndværksmestre, rent vand. Skolen kunne promovere sig via måske kunne de ældste klasser som projekt udarbejde en side med fotos, mv. til formålet. - Opmærksom på: modtagelse af tilflyttere via velkomstpakke, bredere by fremfor længere by (ifm. planlægning af udstykninger, f.eks. storparceller i Åstrup). Hvilke tilbud savner du i? - Ungdomsklub: basis er der i form af stabilt børnetal, måske ifm. 4-H gård eller hotelprojektet. - Netcafé: måske passé, måske ifm. hotelprojektet. - Naturstier: husk drift og vedligehold, rundture fremfor frem/tilbage, også muligheder for børnehave og dagpleje. - Legepladser: volden ved Ryttervænget kunne bruges til formålet m/kælkebakke, mv. - Døgnkiosk/butikker, butikstorv v/hotellet - Bustransport Samarbejdsprojekter på tværs af foreninger - Wellness i fritidscenter: måske dannelse af forening mhp. tilskud. - Parkvæsen & Snerydning: Snerydning kunne så have aktiviteter hele året. - Åbent Hus i landsbyen - større benyttelse af aktivitetskalenderen, udvidelse/opgradering, markedsføring af aktivitetskalender i Mini-Bladet. - Idræts-SFO ad 6) Evt. - Information om tiltag på nyhedsbrev, højere nyhedsfrekvens. Opfordring til at have info-punkt med på hver forenings mødedagsorden samt til at vedligeholde egen side. - Sognemøde ultimo august eller primo september. - Tak for fremmøde og engagement. udsendt 20. juni 2006/IA Side 5/5

Velkommen til Vester Nebel

Velkommen til Vester Nebel Velkommen til Vester Nebel Vester Nebel er en landsby i den nordlige del af Esbjerg kommune, tæt ved Esbjerg lufthavn. Sognet har ca. 300 husstande og ca. 800 indbyggere. Landsbyen er beliggende 4 km fra

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Borgermøde i Låstrup 26. januar 2015.

Borgermøde i Låstrup 26. januar 2015. Borgermøde i Låstrup 26. januar 2015. Låstrup Forsamlingshus/generalforsamling: 55 forventningsfulde gæster var mødt op til generalforsamling og borgermøde i Låstrup Forsamlingshus mandag aften. Aftenen

Læs mere

Bøgebladet Bøgeblade

Bøgebladet Bøgeblade Bøgebladet 3. 3. årgang nr. nr. 3 August 2011 2011 Med nyt fra: Med nyt fra: Badminton Badminton Fodbold Fodbold Gymnastik Gymnastik Håndbold Håndbold Løb Løb Volleyball Volleyball Bøgebjergfesten Bøgebjergfesten

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt

Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt Liv i by og skoler 2015 Styregruppen for Thorup Klim området, indkaldte til stormøde d. 9. marts for hele lokalområdets befolkning, for at få vores medborgere

Læs mere

Lystrup idrætsforening

Lystrup idrætsforening Lystrup idrætsforening Juni 2008 Nr. 3 I L F LIF Gymnastik Børnene ruller sig ud på rullemadrassen. (Se side 10) www.lystrup-if.dk 2 L I F LEDEREN Tillæg til Liv i Lystrup I arbejdet med projektet vedr.

Læs mere

Arnum Posten. Lokalbladet for Arnum og omegn. Et godt sted at bo... 6. årgang. www.arnum-net.dk. Nr. 1 April 2012

Arnum Posten. Lokalbladet for Arnum og omegn. Et godt sted at bo... 6. årgang. www.arnum-net.dk. Nr. 1 April 2012 Arnum Posten 6. årgang Nr. 11. årgang 1 April 2008 Nr. 1 April 2012 www.arnum-net.dk www.arnum-net.dk Et godt sted at bo... Lokalbladet for Arnum og omegn Udgiver: Bladudvalget Arnum I.F. Ansvarshavende:

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Them-Salten Fremtidens lokalsamfund

Them-Salten Fremtidens lokalsamfund 2012 2020 Them-Salten Fremtidens lokalsamfund Ansvarlig: Them-Salten Lokalråd Juli 2012 Indhold Indhold...2 Forord:...2 Lokal UdviklingsPlan...3 Them-Salten områdets historie...3 Lokal analyse...4 Befolkningsanalyse...6

Læs mere

Side 4: Mød bestyrelsen i Brugsen. Side 7: Formandens beretning. Side 9: Lejeboliger til soldater. Side 14: Seniorboliger i Starup-Tofterup?

Side 4: Mød bestyrelsen i Brugsen. Side 7: Formandens beretning. Side 9: Lejeboliger til soldater. Side 14: Seniorboliger i Starup-Tofterup? Borgerbladet Nr. 1 36. årgang Februar 2014 Holme Ådalens Afgræsningsforeningens Kaffe Side 4: Mød bestyrelsen i Brugsen Side 7: Formandens beretning Side 9: Lejeboliger til soldater Side 14: Seniorboliger

Læs mere

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt er en del af Haderslev kommune. Indhold udarbejdet af lokale

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 11. november. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Indre Mission Jagtforeningen gav i stedet for Indre Mission.

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat

Kontaktudvalgsmøde. Dagsorden og referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 14. maj. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole, personalerummet. Filskov Friplejehjem Mette Østergaard; Åse Jensen, regnskabsfører,

Læs mere

Nr. 1 Marts 2015 39. Årg. Fastelavns fest For voksne Rårup Sognegård 21.02.2015

Nr. 1 Marts 2015 39. Årg. Fastelavns fest For voksne Rårup Sognegård 21.02.2015 Nr. 1 Marts 2015 39. Årg. Fastelavns fest For voksne Rårup Sognegård 21.02.2015 Side 2 www.rgif.dk Rgif`s bestyrelse: Teltudlejning/lån: Flemming Fredskilde (fmd) 2383 2060 Klaus Pedersen (kasserer) 2360

Læs mere

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011 FARRE fælles NYT Nr. 2 25. årgang år 2011 juni juli august Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther, Anlægsvej

Læs mere

Nr. 1 Juni 2011 23. Årgang

Nr. 1 Juni 2011 23. Årgang Nr. 1 Juni 2011 23. Årgang * Skrot BV-Nyt (En sjov lille historie) * Nyt asfalt på Barrit Langgade * Info fra BKI * Fællesspisning * Morgenvandring fra Barrit Kirke Indlæg modtages på vores mail: bvnyt@bvnyt.dk

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-10-07 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Nors-Tved Tidende. November-December 2005 2. udgave - Årgang 1. .Indhold: 50 års jubilæum Nors Ældrecenter.

Nors-Tved Tidende. November-December 2005 2. udgave - Årgang 1. .Indhold: 50 års jubilæum Nors Ældrecenter. Nors-Tved Tidende.Indhold: 50 års jubilæum Nors Ældrecenter. Stem på Ole!!! Stem på Ole! Borgerforeningens Varespil flyttet til 8. november. Limfjordsteatret gæster Nors 2. nov. Danmarksmestre i Crocket

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 14 APRIL 2013 Bladet indeholder som sædvanlig mange forskellige, spændende artikler lige fra beretninger fra nogle af de mange netop vel overståede generalforsamlinger til historien om Fjernvarmen,

Læs mere

Nr. 2 August 2010 22. Årgang

Nr. 2 August 2010 22. Årgang Nr. 2 August 2010 22. Årgang * Byfest * Gymnastik i BKI * Barrit.dk * Gud og Pizza * Landsbyvandring i Breth Indlæg modtages på vores mail: bvnyt@bvnyt.dk Opsætning: A4 - Top - 1,5 cm, bund 2,0 cm, venstre

Læs mere

Bremdal Borger- & Grundejerforening

Bremdal Borger- & Grundejerforening Bremdal Borger- & Grundejerforening Referat fra generalforsamlingen den 28. marts 2012. Formanden Anna-Grethe Kamp bød velkommen. Der var 30 deltagere. 1. Valg af dirigent Poul Erik Hansen blev valgt.

Læs mere

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING. 33. årgang nr. 3 September 2014

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING. 33. årgang nr. 3 September 2014 LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING 33. årgang nr. 3 September 2014 Aktiviteter i Lintrup 2014 Bestyrelsen 2014 Formand: Lene Nordvang Hansen Vimtrupvej 4 6660 Lintrup Tlf.: 60 48 79 64 sija@dbmail.dk

Læs mere

Nummer 72. for Øster Brønderslev og Hallund området

Nummer 72. for Øster Brønderslev og Hallund området LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Forårsfest - Byfest - Udvikling eller afvikling? Mejerier - SPAR - Lokalpolitik - Bålhøjfestival Samlingshus - Borgerforeninger - Vindmøller Skolen

Læs mere

Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy 2013-2018. Bedsted byen for aktive familier!

Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy 2013-2018. Bedsted byen for aktive familier! Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy 2013-2018 Bedsted byen for aktive familier! Kolofon Udarbejdet af styregruppen i udviklingsprojektet Landsbytosse - Tosset med landsbyen i samarbejde

Læs mere

Nors - Tved Tidende. Stor festivitas i Parken. Cykelsti til Nors. Erland slutter ringen. Juli - august 2013 4. udg. - årg. 9

Nors - Tved Tidende. Stor festivitas i Parken. Cykelsti til Nors. Erland slutter ringen. Juli - august 2013 4. udg. - årg. 9 Nors - Tved Tidende Juli - august 2013 4. udg. - årg. 9 Erland slutter ringen. Stor festivitas i Parken Cykelsti til Nors Borgerforeningen takker for det flotte fremmøde i Parken Indledning Allerede nu

Læs mere