Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013"

Transkript

1 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen og Anders Moth-Poulsen blev foreslået af bestyrelsen. Begge blev enstemmigt valgt. 3. Konstatering af lovlig indvarsling. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var ingen indvendinger. 4. Valg af referenter. Gitte Nielsen og Michael Strømgren blev valgt. 5. Godkendelse af forretningsorden. Forretningsordenen blev godkendt efter oplæsning. Der var 95 stemmeberettigede til stede i salen. 6. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 7. Valg af stemmeudvalg, i alt 5. Ole Holtse Olsen (formand for stemmeudvalget), Michael Thrane, Rene Olsen, Bent Andersen og Bo Henriksen blev foreslået og enstemmigt valgt. 8. Bestyrelsens beretning v/ Allan Kierulff og Anne Gregersen. Formanden aflagde mundtlig beretning som supplement til den skriftlige beretning, herunder oplyste Allan, at han fratræder som formand til næste generalforsamling. Efterfølgende aflagde A-kasse leder Anne Gregersen beretning fra A-kassen. Referat af 3F Roskildeegnens generalforsamling side 1 af 6

2 Poul Christensen kommenterede bl.a., at en rød regering med blå politik er bedre end en blå regering med blå politik. Ole Holtse orienterede om konflikten på Kara og takkede for opbakningen. Jens Olsvig var ked af flytningen af Borup-kontoret. Palle Nielsen roste beretningen samt Oles indsats på Kara en god historie. Palle udtrykte samtidig frustration over, at alle kongresbeslutninger er taget på forhånd inden kongressen. Slutteligt opfordrede Palle den kommende bestyrelse og generalforsamling til at tænke sig rigtig godt om i forbindelse med det kommende formandsvalg. Laila Jensen takkede Jens Peter Leitritz for sin indsats i det internationale arbejde. Laila slog endvidere fast, at det udelukkende var hendes eget valg at gå på pension. Vi skal også huske, at branchenetværkene er for andre end de tillidsvalgte. Allan replicerede på kommentarerne og forklarede bl.a, at flytningen af Borupkontoret skyldtes afdelingens dårlige økonomi. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 9. Regnskab 2012 v/ økonomiansvarlig Carsten Tang- Holbek Carsten Tang-Holbek gennemgik regnskab Afdelingens underskud blev kr ,-, hvilket især skyldtes forhold som hensættelse af fratrædelsesgodtgørelser til valgte på ,- Egenkapitalen er herefter kr ,- Regnskabet blev taget til efterretning. 10. Indkomne forslag. Der var indkommet 1 forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen: I forbindelse med budgetlægningen for år 2013, blev det aftalt, at der i løbet af 2013 skete fratrædelse af tillidspost i forhold til 2. næstformandsposten. Bestyrelsen foreslår derfor, at der sker fremrykning af de beslutninger der blev foretaget på sidste års generalforsamling, hvor det blev vedtaget at slanke ledelsesgruppen. Tekstmæssigt foreslås redaktionelle ændringer i 13, 14 stykkerne 1, 3 og 14. I praksis betyder det, at posten som 3.næstformand udgår af vedtægterne og at den nuværende 3.næstformand rykkes op som 2.næstformand. Vedtagelser der træder i kraft fra 2014, efter de vedtagelser der blev foretaget i 2012 berøres ikke af forslaget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Referat af 3F Roskildeegnens generalforsamling side 2 af 6

3 11. Personvalg. Grundet strukturændring i 2014 er alle valg er 1-årige. 1. Næstformand: Poul Christensen (genvalg). A-kasse leder: Anne Gregersen (genvalg). 8. bestyrelsesmedlemmer: For TIB Rene M. Olsen (genvalg) SID Roskilde Jens Peter Leitritz (genvalg) SID Hvalsø Michael Strømgren (genvalg) KAD Linda Henriksen (genvalg) KAD Inge Ottesen (genvalg) SID Ramsø Ingen på valg SID Skovbo Palle Carstensen ( 14 stk 1) SID Skovbo John Petersen (genvalg) RBF Peter Jensen Biltriss (genvalg) 12. Valg af bestyrelses suppleanter: SID Hvalsø Kristian Selmer (nyvalg) SID Ramsø Henrik Brix Clausen ( 14 stk 1) KAD Roskilde Heidi Krall Jürgens (nyvalg) KAD Roskilde Elfa Brynjolfsdottir (genvalg) SID Roskilde Kamal Foulane (nyvalg) SID Roskilde Palle Nielsen (nyvalg) SID Skovbo Allan Ingvorsen (nyvalg) RBF Christina Hansen (nyvalg) TIB Jens Erik Nielsen (nyvalg) TIB Brian Mortensen (genvalg) 13. Valg af 10 kongresdelegerede til 3F s kongres Følgende er valgt ifølge vedtægterne: Allan Kierulff (Industri) Poul Christensen (Offentlig) Ole H. Olsen (Byg) Anne Gregersen (Service) Følgende blev valgt efter indstilling fra branchenetværk og bestyrelse: Kamal Foulane (Transport) Marie Nielsen (Industri) Anders Berg-Munch (Offentlig) Rene Olsen (Byg) Brian Mortensen (Byg) Referat af 3F Roskildeegnens generalforsamling side 3 af 6

4 Da der ingen indstillinger var fra det grønne netværk, stillede følgende op: Jens Peter Leitritz 9 stemmer Michael Thrane 26 stemmer Palle Carstensen 20 stemmer Anders Moth-Poulsen 20 stemmer John Godtfredsen 18 stemmer Blanke stemmer 2 stemmer Michael Thrane er herefter valgt. Generalforsamlingen besluttede efterfølgende, at bestyrelsen ved forfald udpeger suppleanter. Lovudvalget pålægges at fremlægge forslag til netværkenes indstillinger af kongresdelegerede og suppleanter fremover. 14. Valg af bilagskontrollant Følgende stillede op: Ebbe Christensen, SID Roskilde Kenneth Hansen Blanke stemmer 35 stemmer 53 stemmer 3 stemmer Kenneth Hansen er herefter valgt 15. Valg af suppleanter for bilagskontrollanter Ebbe Christensen Irene Petersen 16. Valg af fanebærer Elfa Brynjolfsdottir 17. Valg af fanebærersuppleant Fannar Norödahl 18. Valg af repræsentanter til LO-sektioner For LO-sektion Roskilde: Allan Kierulff Anders Moth-Poulsen Anne Gregersen Anne Pedersen Anette Nelausen Referat af 3F Roskildeegnens generalforsamling side 4 af 6

5 Dorthe Andersen Erik Hein Erik Hemmingsen Gitte Sørensen Jens Peter Leitritz John Gotfredsen Kaj Midjord Laila Jensen Lone Nielsen Ole H. Olsen Palle Carstensen Palle Nielsen Poul Christensen Poul Erik Olsen Rene Olsen Svend Larsen Søren T. Olsen For LO-sektion Køge: Lars Dyhl-Kristoffersen Michael L. Thrane 19. Afslutning ved formanden. Formanden takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kort før klokken 22 Referat af 3F Roskildeegnens generalforsamling side 5 af 6

6 Lars Christiansen, dirigent Anders Moth-Poulsen, dirigent Gitte Nielsen, referent Michael Strømgren, referent Referat af 3F Roskildeegnens generalforsamling side 6 af 6

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde. Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch, Anders Moth-Poulsen, Anne Pedersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 18-1-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 18-1-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 18-1-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag 15. maj 2012

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag 15. maj 2012 Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag 15. maj 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Michael Strømgren, Michael Haugaard, Anne Pedersen, Annette Nelausen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09.

Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Referat af bestyrelsesmødet, torsdag den 4-6-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Palle Carstensen, Dorthe Pedersen, Flemming Rylander, Svend Erik Petersen,

Læs mere

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar.

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-12-08. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Frederiksberg, 27. april 2004 Ref.: 8035/LG G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2004, den 22. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere