OMSORG FOR ET BEDRE LIV. Den Omsorgsfulde By

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMSORG FOR ET BEDRE LIV. Den Omsorgsfulde By"

Transkript

1 OMSORG FOR ET BEDRE LIV Den Omsorgsfulde By

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Målgruppe Hvad er omsorg Egenomsorg Netværkets omsorg Pårørende som de primære omsorgsgivere Det frivillige arbejde De professionelles omsorg Faglighed i team At få den rette omsorg Boliger og teknologi Designet af denne politik er velvilligt leveret af designbureauet STUPID Studio og belaster derfor ikke kommunens økonomi yderligere. Omsorg er mere end hjælp til at opretholde hygiejne, hjælp til medicin og til mad og indkøb. Omsorg kræver involvering og medfølelse fra omsorgsgiveren og lyst og evne til at modtage fra den ældre. Indlæg på omsorgspolitikkens hjemmeside

3 OMSORG FOR ET BEDRE LIV Af sundheds- og omsorgsrådmand Dorthe Laustsen 3 Denne omsorgspolitik markerer, hvordan vi sammen med borgerne og deres netværk vil sætte fokus på indflydelse, trivsel og livskvalitet. Målet for den nye omsorgspolitik er at: borgerne får størst mulig indflydelse på hjælpen borgernes trivsel er i fokus borgerne kan klare sig selv længst muligt borgerne får en værdig livsafslutning Omsorgspolitikken skal understøtte, at borgerne får et trygt og værdigt liv. Hjælpen skal karakteriseres ved medmenneskelighed, nærvær og respekt. En afgørende forudsætning for at det kan lykkes er, at medarbejderne og borgernes netværk involverer sig med troværdighed og engagement og med respekt for den enkeltes ønsker og privatliv. Kvalitet i omsorgsarbejdet er at rumme borgernes forskellighed og udføre hjælpen, så den til enhver tid er tilpasset deres individuelle behov. Vi vil en omsorgspolitik hvor trivslen er i fokus. Det betyder, at borgerne bestemmer over egne tider og rutiner, spiser den mad de kan lide, kommer ud, når de har lyst og mødes med andre mennesker i sociale sammenhænge. Det betyder også, at de får nye indtryk og oplevelser hele livet. Og at de kan købe tøj og ting efter egen smag og vælge hvordan de gerne vil bo. Den nye omsorgspolitik skal føres ud i livet de næste fire år. Med den vil vi i Sundhed og Omsorg fremme en kultur, hvor borgernes behov og motivation for at kunne klare sig selv altid står i første række. Det kræver, at vi gentænker alle samarbejdsrelationer, vores systemer og daglige praksis. Helt konkret betyder det, at vi støtter op om at frivillige og pårørende bliver en naturlig del af borgernes hverdag. Det er dokumenteret, at personlige netværk skaber livsglæde og livskvalitet, og det skal der være de bedste betingelser for. Omsorgspolitikken danner sammen med sundhedspolitikken en paraply over alle delpolitikker og opgaveområder i Sundhed og Omsorg. Den understreger, at den enkelte borgers behov og muligheder skal være i fokus i tilrettelæggelsen af alle indsatser. På den måde drager vi omsorg for et godt liv.

4 4 MÅLGRUPPEN Omsorgspolitikkens målgruppe er borgere, som får hjælp til at leve et godt hverdagsliv. Det gælder både borgere over 65 år og borgere under 65 år, uanset boform. Målgruppen for politikken er også borgere, der uden forebyggende indsats vil blive afhængige af varig hjælp. Den demografiske udvikling i Århus Kommune betyder, at antallet af ældre medborgere stiger ganske betydeligt i perioden Samtidig er gruppen af yngre modtagere af hjælp også voksende. Størstedelen af kommunens borgere over 65 år er aktive og helt selvhjulpne. Ud af denne gruppe har knap 1/3 behov for en eller anden form for hjælp fra Århus Kommune f.eks. træning, rengøring, sygepleje eller pleje. Endelig er der en mindre gruppe borgere, som har behov for meget hjælp døgnet rundt. Hvordan hjælper vi disse grupper bedst med det, de har brug for? I den sammenhæng ser vi på tre forskellige former for omsorg den omsorg, borgerne tager for sig selv, netværkets omsorg og omsorgen fra professionelle medarbejdere. Udviklingen i omsorgspolitikkens målgruppe I 2009 er der 2130 beboere i plejeboliger og 8877 borgere modtager praktisk hjælp 31,4 % flere borgere mellem 65 og 84 år i ,7 % flere borgere over 85 år i % af modtagerne af hjælp og støtte er borgere under 65 år i 2008, og antallet er stigende

5 5 OMSORG ER TRYGHED OMSORG ER NÆRVÆR OG MEDMENNESKELIGHED OMSORG ER AT GIVE OG MODTAGE OMSORG ER AT TAGE ANSVAR FOR ANDRES VELBEFINDENDE OMSORG ER TANKE PÅ ANDRES BEHOV OMSORG ER AT OPFYLDE DE SPONTANE BEHOV Borgernes forskellige syn på omsorg

6 6 HVAD ER OMSORG Den nye omsorgspolitik forstår omsorg som det at tage hånd om andres behov gennem nærvær, respekt og medmenneskelighed i et gensidigt forhold. I den sammenhæng skelner vi mellem egenomsorg, netværkets omsorg og de professionelles omsorg. Ved egenomsorg forstår vi, at den enkelte borger tager vare på sin egen trivsel og livskvalitet. Netværkets omsorg er støtten fra familie/pårørende, venner og netværk. Det er en ligeværdig relation mellem mennesker, baseret på åbenhed, tillid og nærvær. I den professionelle omsorg tager omsorgsmedarbejderen med sin faglige viden, erfaring og medmenneskelighed ansvar for, at borgeren får den rette støtte til at bevare en høj livskvalitet. Jeg tænker, at Fatme har nogle andre måder at forholde sig til tingene på, frem for at tænke, at nu skal jeg ud til én fra Tyrkiet i dag. Medarbejder om det personlige møde Efter et sygdomsforløb kunne jeg ikke længere overse at komme ud af sengen. En dag så jeg, at en dement dame var faret vild. Jeg satte mig med hende ved klaveret og spillede for hende. En medarbejder så det, og spurgte om jeg kunne spille til jul. Efter det indså jeg, at der var brug for mig, og at jeg stadig kunne noget. Borger om at genopdage egne ressourcer

7 7 Nogle beboere har været på ferie. En fortæller: Det var kanon, det var hyggeligt! Jeg har aldrig grinet så meget, jeg fik ondt i maven. Det var især festen, der var sjov. Jeg fik taget en masse billeder, som jeg skal have fremkaldt. En anden siger: Jeg har ikke sovet til middag, siden dagen før vi tog på ferie. Op om morgenen og tidligere i seng om aftenen. Nu går jeg til maling, og jeg kan bedre komme op i cafeen til middag og købe mad. Borgere om betydningen af at gøre noget ud over det sædvanlige og om vigtigheden af det sociale fællesskab På mit lokalcenter holdes beboermøde en gang om måneden. På beboermøderne bliver de ønsker, vi kommer med taget alvorligt, og der er en tryghed i at vide, at det bliver ført ud i livet på et tidspunkt. Borger om at have indflydelse på sin egen hverdag De medarbejdere, jeg møder, har altid respekt for mine ønsker. Jeg har aldrig været vant til at gøre særlig meget rent, men til gengæld vil jeg gerne selv kunne bevæge mig udenfor. Derfor har jeg sammen med personalet valgt, at det er det, de skal hjælpe mig med. Mit hjem er mit private, så det vil jeg ikke have, at de skal rode i. Der hjælper min søn, hvis jeg synes der er brug for det. Fremtidens omsorgsmodtager om hvordan systemerne indrettes efter hans behov BORGEREN I CENTRUM

8 8 EGENOMSORG Det enkelte menneske har ret til at trives og være tryg hele livet, uanset behovet for hjælp og støtte. Det at trives handler om at have mulighed for en tilværelse, hvor man selv bestemmer og sætter rammerne. Den professionelle omsorgsmedarbejder er kun en lille del af dette. Medarbejdernes største opgave er først og fremmest at støtte op om den enkelte ved at have fokus på alle de forhold, der har betydning for trivsel og livsglæde. En støtte, som naturligvis er afhængig af den enkeltes fysik, livserfaring, livsstil, personlighed og familiemæssige situation. Kernen i dette er den enkeltes ønske om og ansvar for - at drage omsorg for sig selv og bidrage med sine egne ressourcer. Ansvaret skal dog aldrig være større end borgeren selv kan magte, og borgeren skal støttes i at tage dette ansvar. De skal altid have mulighed for at fortælle om de ønsker og behov, der måtte være for at kunne trives bedst muligt. Vi vil Have fokus på alle de forhold, der har betydning for borgerens trivsel Give borgeren størst mulig indflydelse på hjælpen og sin egen dagligdag Støtte op om at borgeren kan drage omsorg for sin egen trivsel - fysisk, psykisk og socialt Styrke muligheden for at borgeren kan modtage tilbud om hjælp til selvhjælp og sundhedsfremme Nogle borgere er så svækkede, at de ikke kan drage omsorg for sig selv. Her skal borgerens netværk, i samarbejde med medarbejderne, naturligvis tage hånd om, at den enkelte får den rette hjælp.

9 BORGERNES TRIVSEL 9 TRIVSELSFAKTORER Venner Netværk Pårørende Mad og ernæring Pleje Velvære Personale Hjælpemidler Tilgængelighed Træning Hverdagsliv Bolig Figuren illustrerer, at mange forskellige forhold i omgivelserne kan have indflydelse på borgerens trivsel. Faktorerne kan have forskellig betydning for den enkelte, afhængigt af livsstil, præferencer, livserfaring, værdier, mestringsevne mv. Frit efter Kurt Møller & Mary-Ann Knudstrup: Trivsel og plejeboligens udformning, Servicestyrelsen 2008

10 10 NETVÆRKETS OMSORG Pårørende som de primære omsorgsgivere Pårørende er borgerens vigtigste ressource. Vi vil støtte op om, at borgere og pårørende kan bevare den gensidige omsorg, når en borger får behov for hjælp og støtte. Pårørende er første led i menneskets sociale netværk og har dermed afgørende betydning for borgerens daglige trivsel. Pårørende har viden om den enkeltes personlighed, livserfaring, vaner og ønsker - alt det, som kan være med til at tilrettelægge hjælp og støtte på den bedst mulige måde. Pårørende og medarbejdere har et fælles ansvar for, at borgeren trives. Pårørende kan bl.a. hjælpe med praktiske gøremål i borgerens hjem og deltage i sociale arrangementer. Derfor skal medarbejderne aktivt invitere til dialog og samarbejde. I samspillet mellem pårørende og medarbejdere skal der være klarhed over roller, muligheder og gensidige forventninger - og samarbejdet skal naturligvis ske i respekt for den enkelte borgers behov og ønsker og personlige relationer. I den sammenhæng er det vigtigt, at rammerne understøtter de pårørendes muligheder for samvær med borgerne. Ligesom der skal være muligheder for aflastning for dem, som passer deres slægtninge. Vi vil Styrke og udvikle dialogen og samarbejdet med pårørende Informere om pårørendes muligheder for at deltage og hjælpe i forbindelse med aktiviteter og hverdagsliv på lokalcentret og i plejeboliger Indgå aftaler med pårørende om, hvad de har lyst til og mulighed for at hjælpe med Udbygge tilbud om afløsning og aflastning af pårørende, der passer deres slægtninge Målet er, at personale og pårørende handler i fællesskab til gavn for borgeren. Sundhed og Omsorgs pårørendepolitik Jeg synes, at det ville være en god idé at invitere og opfordre pårørende til at deltage i og tage den svage beboer i familien med til arrangementer, eks. til Skt. Hans og musikunderholdning. Forslag fra brugerrådsmedlem

11 11 Det frivillige arbejde De frivilliges indsats styrker sociale netværk og fællesskaber. De står for en bred vifte af aktiviteter og skaber gensidig livsglæde og livskvalitet. Derfor har de også en uvurderlig rolle i omsorgen. De frivilliges indsats supplerer de professionelle medarbejdere og øger kvaliteten af den samlede indsats. Derfor ønsker vi i Sundhed og Omsorg at videreudvikle og forbedre betingelserne for deres arbejde. Vi vil bl.a. fremme samarbejdet mellem medarbejdere, frivillige på lokalcentre og frivillige foreninger og organisationer med det formål at styrke livsglæde og livskvalitet for de beboere, der har det største behov for støtte. De frivilliges indsats skal altid ske i respekt for borgeren. Vi skal give plads til frivillige og lade frivilliges indsats være en naturlig del af dagligdagen. Medarbejderne skal udvise stor fleksibilitet i forhold til at ledsage borgere til arrangementer arrangeret af de frivillige - særligt overfor de borgere, som kun har et lille netværk. Vi skal respektere, at de frivilliges indsats bygger på lyst og vi skal ikke pålægge frivillige opgaver. Vi vil Videreudvikle rammerne for det frivillige arbejde og derigennem sikre de frivillige gode vilkår Støtte op om de frivilliges indsats, bl.a. gennem støtte til aktiviteter og kurser Styrke og udvikle samarbejdet mellem frivillige og Sundhed og Omsorg med fokus på inddragelse og medindflydelse på lokalcentrenes aktiviteter, fællesarealer og caféer Der er brug for frivillige. Frivillige vælger og prioriterer selv deres indsats. Sundhed og Omsorgs frivilligpolitik Frivillige på lokalcentrene kan ledsage borgerne til arrangementer på lokalcentret. Dette kræver, at medarbejderne involverer de frivillige og fortæller, når der er behov for hjælp. Forslag fra brugerrådsmedlem

12 12 DE PROFESSIONELLES OMSORG Faglighed i team Medarbejdernes indsats skal tilrettelægges i samarbejde med borgeren og netværket. Medarbejderen har ansvar for hele tiden at bringe sin faglighed i spil og være fleksibel med det formål, at borgeren kan trives og være mest mulig selvhjulpen. Planlægningen af indsatsen skal ske med udgangspunkt i den enkeltes behov, livserfaringer, værdier, ønsker, helbred, sociale forhold, kulturelle og religiøse baggrund mv. Borgeren skal opleve, at der er god koordinering og sammenhæng i hjælpen. I samspillet mellem borgerens ønsker og den faglige vurdering kan der i nogle tilfælde opstå dilemmaer, når borgeren ikke er bevidst om livsnødvendige behov. Der må hverken opstå omsorgssvigt, overdreven omsorg eller brud på retssikkerheden. At bruge sin faglighed betyder at have de rette kompetencer og kunne anvende dem i jobbet. Men det handler også om at være god til at spørge kolleger med andre kompetencer, når der er behov for det. For at borgeren kan få den rette støtte, vil vi styrke faglighed og selvledelse. Team skal kunne mødes og diskutere nye muligheder. Kreativitet og idéer skal bringes i spil og deles i hele organisationen. Vi vil Afsætte tid til sparring og koordinering af hjælp og støtte til borgerne i de enkelte team Give medarbejdere et større råderum i deres daglige arbejde Styrke fagligheden, det forebyggende arbejde og opmærksomheden på borgernes individuelle behov gennem kompetenceudvikling Sprede viden om god praksis i organisationen Arbejde med en kultur, hvor medarbejdernes samspil med borgeren baseres på kommunens TRE værdier, troværdighed, respekt og engagement Det handler om at udvikle en kultur i omsorgen, som er præget af dialog med borgerne om deres behov og hvad hjælp til selvhjælp gavner Medarbejder om formålet med omsorgsarbejdet Nogle gange kan jeg mærke, at Hr. Hansen har mere brug for, at jeg tager mig tid til at tale med ham, end at der bliver støvsuget under sengen. Det er svært, når der står på min seddel, at jeg skal støvsuge. Men min faglighed siger mig, at jeg gør det rigtige, når jeg taler med ham. Og jeg tror også, at det giver ham den største livsglæde. Medarbejder om fleksibilitet i hverdagen.

13 13 At få den rette hjælp og støtte Borgere, som ikke er afhængige af hjælp, har typisk større udfoldelsesmuligheder og bedre helbred. Målet er, at borgeren kommer til at kunne klare sig selv bedst muligt, eventuelt med hjælpemidler. Ethvert besøg hos borgeren er derfor i princippet et forebyggende besøg. Vi vil nytænke alle indsatser, kvalitetsstandarder, visitationspraksis, plejeplaner mv., så borgeren, i samarbejde med medarbejdere, pårørende og eventuelt en bisidder, får størst mulig indflydelse på hjælpen. Der skal hver gang ske en individuel tilpasning af hjælpen. Den enkelte medarbejder skal ud fra sin faglighed og sunde fornuft - og sammen med borgeren - løbende vurdere, hvad der er behov for. Hjælpen skal foregå med respekt og medmenneskelighed, så borgeren bevarer sin værdighed og selvbestemmelse. Vi skal samtidig være opmærksomme på, at behovet for pleje og praktisk hjælp nogle gange udspringer af psykiske og sociale problemstillinger. Det betyder, at vi opprioriterer tiltag, der kan være med til at skabe livsglæde og give mulighed for at indgå i sociale fællesskaber. Alt sammen med henblik på at borgerne kan få mere overskud til selv at klare hverdagen. Der skal særligt tages hensyn til svækkede borgere, som ikke har mulighed for at drage nytte af netværket i lokalområdet. Her har kommunen et særligt ansvar for at borgerne trives fysisk, psykisk og socialt. Borgerne skal sikres en værdig livsafslutning. Vi vil Opprioritere omsorgen for at svækkede borgeres fysiske, psykiske og sociale behov opfyldes Sikre gode rammer for borgernes trivsel og evne til at klare sig selv Have fokus på borgernes livsafslutning og sikre en værdig død Sikre at borgerne medvirker ved afdækning af muligheder for hjælp og ved formulering af deres mål for indsatsen Udbygge og synliggøre viften af tilbud inden for rehabilitering, træning, sundhedsfremme og forebyggelse

14 14

15 BOLIGER OG TEKNOLOGI 15 Boligen og borgerens mulighed for at være privat har stor betydning for den enkeltes trivsel og livsglæde. Medarbejderne er gæster i borgernes hjem, og vi respekterer borgerens grænser for, hvordan vi færdes i hjemmet. Borgerne skal have maksimal indflydelse på deres egen bolig og fællesarealerne omkring den. Det skal ske ved at styrke beboerdemokratiet i kommunens boliger, så borgerne selv kan blive en central og aktiv del af beslutningsprocessen. Vi vil bygge større, mere fleksible og fremtidssikrede boliger, som er lyse og imødekommende. Boligerne skal have en beliggenhed, så borgerne sikres mulighed for livsindhold og oplevelser. Den moderne ældre- og plejebolig skal føles som et rigtigt hjem samtidig med, at den er miljøvenlig og fungerer som arbejdsplads for kommunens ansatte. Der skal være plads til at få gæster i den private bolig ligesom alt skal være nemt at komme til. Og så skal boligen være et trygt sted at opholde sig, hvor man ved at der er hjælp at hente til det man ikke selv kan. Teknologien bidrager til at understøtte og forstærke trygheden, sikkerheden, de daglige gøremål og mobiliteten i borgerens daglige færden. Den kan blandt andet medvirke til at skabe øget tilgængelighed, muliggøre at borgeren selv kan klare personlig hygiejne, mv. Teknologien støtter op om borgernes selvhjulpenhed og så frigiver den ikke mindst tid tid til omsorg og til en mere personlig kontakt mellem borger, pårørende og medarbejder. Vi vil Modernisere og bygge fleksible 2-rums ældre- og plejeboliger Styrke beboerdemokrati i kommunens boliger Tænke plejeboliger sammen med sundhedsog velværecentre og faciliteter til frivillige og pårørende Anvende teknologiske hjælpemidler, der understøtter borgerens selvhjulpenhed og medarbejdernes arbejdsmiljø Udarbejde en pjece om små hjælpemidler i hverdagen Jeg sørger altid for at banke på døren, når jeg skal ind til en beboer på lokalcentret også selvom døren står åben. Det er vigtigt at respektere privatlivets fred. Medarbejder om at arbejde i borgerens hjem De Bynære Havnearealer vil være et spændende sted at bygge ældre- og plejeboliger. Idé fra borger For mig er det vigtigt, at jeg kan klare mig selv længst muligt. Jeg vil meget hellere købe en robotstøvsuger eller installere et moderne toilet, hvis det betyder, at jeg ikke har behov for at få besøg af hjemmeplejen. Borger om den moderne teknologi

16 16 DEN OMSORGSFULDE BY Over 200 borgere i Århus Kommune har bidraget til denne nye omsorgspolitik. De er kommet med gode idéer og masser af viden om, hvad der er vigtigt, når vi taler om omsorg. Med omsorgspolitikken starter som sagt også en fireårig spændende proces. Vi ser frem til at føre de mange nye tiltag ud i livet i samme ånd, som de er blevet til. Politikken vil fremover sætte rammer og retning for øvrige politikker, indsatsområder, lederudvikling og andre tiltag i Sundhed og Omsorg. Ikke mindst ser vi frem til, at der gennem en fortsat dialog blandt borgere, pårørende, frivillige og professionelle medarbejdere skabes den omsorg, der giver værdi og glæde i tilværelsen. Rigtig god fornøjelse! Århus Kommune Sundhed og Omsorg

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Personale & Organisation Sundhed og Omsorg 1. Resume Århus Kommunes første omsorgspolitik sendes med denne indstilling

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg byder velkommen til pårørende 1 Kære pårørende Vi ønsker dig velkommen som pårørende. Denne mappe indeholder informationer målrettet

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet VÆRDIGHEDS- POLITIK FORORD Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter kommunalbestyrelsen til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Loven trådte i kraft den

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Guide til PowerPointpræsentationer

Guide til PowerPointpræsentationer Omsorg i MSO Guide til PowerPointpræsentationer i MSO Oplæg Temadrøftelse om Omsorgspolitikken Sundhed og Omsorgsudvalget Den 12. januar 2015 Omsorgspolitikken Omsorgspolitikken er vedtaget af Byrådet

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag GENTOFTE KOMMUNE Alle kommuner skal fra 1. juli 2016 have en værdighedspolitik, som beskriver et værdigt ældreliv for borgere over 65, som modtager hjemmehjælp, rehabilitering,

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester Gør borgeren til mester Tanker fra en tænketank Volume 1 Sundhed&Omsorg Denne pjece er resultatet af den første Tænketank og innovationscamp, der blev afholdt den 7. oktober 2010 for 36 innovative ledere

Læs mere

Bedre rammer for demens

Bedre rammer for demens Bedre rammer for demens DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 I Danmark skal mennesker med demens have et godt liv. Selvom man får en demenssygdom, skal man kunne bevare sin livskvalitet og selvbestemmelse. Vores

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken stevns kommune 2016/17 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016/17 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

HØRINGSOPLÆG. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

HØRINGSOPLÆG. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar HØRINGSOPLÆG Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Handleplan for ældre 2011-2015 Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ ÆLDRE- POLITIK. Et værdigt og aktivt liv

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ ÆLDRE- POLITIK. Et værdigt og aktivt liv KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ ÆLDRE- POLITIK Et værdigt og aktivt liv 1 Forord VÆRDIGHED OG RESPEKT I MØDET MELLEM MENNESKER Alle mennesker har ret til at blive behandlet værdigt og respektfuldt uanset om vi

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK S Indhold Ældre mødes med respekt 3 Værdighedspolitikken hænger sammen med Ældrepolitikken 4 Implementering af Værdighedspolitikken 5 Livskvalitet 6 Selvbestemmelse 8 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker

Inspiration til værdighedspolitikker Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 515 Offentligt April 2016 Inspiration til værdighedspolitikker FORSLAG TIL FORSKELLIGE FORMULERINGER. Forslagene er udsagn opsamlet fra DANSKE ÆLDRERÅDs

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Godkendt af Byrådet februar 2008 Indholdsfortegnelse Forord 3 Værdigrundlag 4 Målsætning 4 Demens 4 Udredning og diagnosticering 5 Personalets uddannelse 6 Socialpædagogisk

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere