Kristus lever. for mig i mig gennem mig. dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kristus lever. for mig i mig gennem mig. dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed"

Transkript

1 Kristus lever for mig i mig gennem mig dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed

2 Forkyndelsesplan i IMU Forkyndelsen er en vigtig del af IMU, og vi har derfor et stort ønske om at støtte og vejlede de enkelte IMU-foreninger, når forkyndelsen skal planlægges. Formålet med denne plan er at give et konkret redskab med hjælp til de personer, der er ansvarlig for forkyndelsen rundt omkring i fællesskaberne. Forkyndelsesplanen er ikke en køreplan, som skal følges, hvis man vil være sikker på, at forkyndelsen er i orden. På den anden side er det et gennemarbejdet og systematisk redskab med idéer til emner, tekster og mødeformer. Den kan altså med fordel bruges både som idékatalog og en slags køreplan. Mange personer har givet deres besyv med i udarbejdelsen af planen, og det er blevet tydeligt, hvor begrænset en sådan plan er. Der er rigtig mange vinkler, emner og overvejelser, som ikke er med i planen. Det har været vigtig for os at lave en plan, der er lige til at bruge i de lokale fællesskaber, og vi har derfor valgt at begrænse antallet af emner, selvom det betyder, at nogle områder umiddelbart kan virke nedprioriteret eller fraværende. Der er blevet foretaget et udvalg i de mange muligheder for at gøre planen så brugbar og overskuelig som muligt. Det er vigtigt at understrege, at dette ikke er den eneste sande løsning. Det er et forslag, som vi håber, at I kan og vil gøre brug af. Helt konkret kan man bruge planen til krydse af løbende efterhånden, som I har haft nogle emner på programmet. Så kan man se, om forkyndelsen er alsidig eller mangelfuld. Aarhus, april 2015 Udviklings- og undervisningskonsulent Simon Hauge Lindbjerg Side 1 af 29

3 Opbygningen af forkyndelsesplanen Fundamentet for IMU er formuleringen: Kristus lever for mig, i mig, gennem mig, og vi ønsker derfor også, at denne sætning må være fundamentet i forkyndelsen. Det kan ske på mange måder, men vi håber, at denne forkyndelsesplan kan være med til udruste og udfordre de personer, der planlægger forkyndelsen rundt i det lokale IMU-arbejde. Planen indeholder en liste med forslag til emner, som vi mener, det er relevant at have i IMUprogrammet. Det er på ingen måder en udtømmende liste, men det er en oversigt over nogle af de tematikker og tekster, som vi mener, er særligt relevante og centrale. Der er helt sikkert plads til andre temaer og tekster, men vi vil alligevel gerne udfordre den enkelte IMU-afdeling til at arbejde med dette dokument, da vi mener det rummer indhold af særlig stor betydning. Helt konkret er planen delt op, så der er forskellige emner, der er kategoriseret ud fra formuleringen: Kristus lever for mig, i mig, gennem mig. Vi har tilladt os at fremhæve to overskrifter under hver kategori, som vi mener, det er særligt vigtigt at have med i programmet. Vi har også udformet nogle overskrifter, der i højere grad kan bruges til temaaftener. Til hvert emne er der en tilhørende A4-side med introduktion til temaet, idéer til overskrifter og tekster, inspiration til den konkrete mødeaften og forslag til smågruppeoplæg, der behandler nogle af de samme tematikker. Mødeformer Selvom hovedformålet med dette dokument er at sætte fokus på forkyndelsen i IMU, vil vi også komme med et par korte kommentarer omkring mødeformer generelt. Forkyndelsen kan og skal nemlig ikke stå alene, men vil altid være en del af en helhed i mødet. Det er derfor også vigtigt, hvordan den mødeansvarlig får planlagt aftenen. Hvis I ønsker inspiration til denne del, kan vi anbefale, at I kigger i Sprints bog: Gode møder kan blive endnu bedre, der ligger som downloadfil på imu.dk. Den kan også bestilles i trykt udgave hos IMU-sekretariatet. I den er der mange konkrete forslag og idéer til, hvordan I kan tilrettelægge varierede møder med et godt fokus på indholdet. Lev i bøn Bøn er en vigtig del af det kristne fællesskab, og derfor vil vi meget gerne opfordre jer til at lade bønnen fylde, når I samles. Vi har udgivet folderen 15 livliner, der indeholder idéer og forslag til, hvordan I helt konkret kan leve i bøn i jeres IMU. Den kan bestilles på imu.dk Side 2 af 29

4 Indholdsfortegnelse Kristus lever for mig: Korsets betydning s. 5 Lov og evangelium s. 6 Guds væsen s. 7 Jesu liv s. 8 Jesu opstandelse s. 9 Evighed og genkomst s. 10 Skabelse s. 11 Kristus lever i mig: V s. 13 Åndens virke s. 14 Tro og tvivl s. 15 Vi vil leve af bibelen s. 16 Vi vil leve i bøn s. 17 Guds ledelse s. 18 Kristus lever gennem mig: I Igennem dig s. 20 Vi vil leve i kærlighed s. 21 Discipelskab s. 22 Vi er forvaltere s. 23 Fællesskabet s. 24 Temaer: S s. 26 Medier s. 27 Alkohol s. 28 Abort s. 29 Side 3 af 29

5 Side 4 af 29

6 Korsets betydning Jesu død på korset er centrum i evangeliet. Det, der skete langfredag, er kulminationen på Guds frelsesplan, og det har afgørende betydning for mit liv. Jesus døde på korset som stedfortræder for mig. Det er grundlaget for, at jeg kan have fællesskab med Gud. Selvom korset for nogle kristne kan virke som et slidt og gennemarbejdet område, er det vigtigt, at vi gentagende gange stopper op og minder hinanden om, hvilken betydning korset egentlig har. Det er her vi finder energi og styrke til livet i alle dets facetter. Kærlighedens pris (Luk 23,32; Rom 5,8) Korset er vejen til fred med Gud (Rom. 5, 1-11) Korset er nøglen til frihed (Kol 2, 13-15; Hebr 2, 14-18) Korset er livet (Joh 3, 14-17) Jesus kender dine fristelser (Hebr 4, 15) For at understrege korsets betydning kan det være en idé at lave et fysisk kors på forhånd, som alle får mulighed for at hænge nogle sedler på med nogle konkret synder, som de ønsker at bekende. I kan også vælge en mere visuel og kreativ tilgang til emnet, da korset er et helt konkret element, som I kan udforme på forskellige kreative måder. Det kan både være ved at bruge tid på at tegne eller forme kors i forskellige materialer. Hvis I tager dette emne op i forbindelse med påske, kan I vælge at se Passion of the Christ sammen. Det er en virkelig barsk film, men den kan på en helt særlig måde sætte fortællingen om korset i perspektiv. Der findes videooptagelser af forkyndelsen fra både Event 2013 og Konnekt 2014, hvor de møder, der også er nævnt under smågruppeoplæg, kunne bruges som oplæg. En hellig helt Kristus lever for mig Lammets bog Side 5 af 29

7 Lov og evangelium Dette emne er et af de områder, der er yderst centralt i en evangelisk luthersk sammenhæng. Det er af afgørende betydning, at vi hjælper hinanden til at se dybden i både lov og evangelium. De er dybt afhængige af hinanden, og vi har brug for en sand forståelse af begge dele. Vi lever i konstant udfordring for at af få et alt for ensidigt fokus på det ene eller det andet. Vi må derfor igen og igen søge tilbage til Guds ord og se, hvad det siger om forholdet mellem lov og evangelium. Gælder de 10 bud stadig i dag? (Matt 5, 17-26; 2 Mos 20, 1-17; Rom 13, 1-10) Arvesynd en undskyldning (1 Mos 3; Rom 3, 9-23; Rom 5, 18-19) Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne (Sl 51, 1-14) Hele verdens syndebuk (3 Mos 16, 20-22; Hebr 9, 23-28) Han bar min synd (Joh 1,29; Mark 15, 34; 2 Kor 5, 17-21) Alt i Kristus (Ef 1, 3-14) Hvis I har mod på selv at gå i dybden med dette emne, kan det gøres ved at arbejde med Luthers Lille Katekismus, evt. i den udgave der kom i forbindelse med Katekismus Updated. Da nogle af aftenerne lægger op til at tale om nogle af de ting, som skiller os fra Gud, kan det være en mulighed at bruge noget af aftenen på at bede på knæ sammen. På denne måde kan I som fællesskab bøje jer for Gud i bøn og tak. Der findes videooptagelser af forkyndelsen fra både Event 2013 og Konnekt 2014, hvor de møder, der også er nævnt under smågruppeoplæg, kunne bruges som oplæg. iam - En hellig helt iam En hellig herre Kristus lever for mig Lammets bog Side 6 af 29

8 Guds væsen Gud er Gud. Det er i sig selv en intetsigende sætning, men måske beskriver den alligevel kernen, når vi taler om Guds væsen. Når vi skal beskrive Gud, bruger vi så store ord, at vi næsten kan blive helt forpustede. Vi taler om, at han er evig, retfærdig, kærlig og hellig. Det er virkelig store ord, men hvilken Gud er det egentlig, Bibelen åbenbarer for os mennesker? Et af mysterierne ved Gud er, at han er en del af treenigheden. Det er så svært at forklare, at vi nogle gange måske bare ryster på hovedet. Kan Gud virkelig både være én og tre på samme tid? Vi har brug for at bruge tid på at lade Gud vise sig for os i al sin herlighed og storhed. Den hellige Gud (Åb 4, 8-11; Åb 15, 3-4) Gud er hellig, hellig, hellig (Es 6, 1-7) Gud er én og tre (Joh 14, 8-31; 2 Kor 13,13; Matt 28,19) Gud er kærlighed (1 Joh 4, 7-10; Matt 5, 43-48) Gud er retfærdig vores redning (Rom 3, 10-26) I kan vælge at invitere en teolog som forkynder denne aften og lægge op til, at der gerne må være tale om en ret undervisende aften om Gud. (Giv evt. plads til spørgsmål efterfølgende) Start evt. aftenen med at lægge en masse ord om Gud ud på gulvet. Det kunne være ord som: God, kærlig, almægtig, fjern, ligeglad osv. Alle får så 7-9 post-its, gerne både røde, gule og grønne. Man skal så sætte sine grønne post-its på de ord, som bedst beskriver Gud osv. For at sætte fokus på, at I taler om noget af det helt grundlæggende i troen, kan I vælge at sige trosbekendelsen i begyndelsen af aftenen. Det kan være ret tankevækkende at sige bekendelsen et andet sted end i kirkerummet. Der findes videooptagelser af forkyndelsen fra både Event 2013 og Konnekt 2014, hvor de møder, der også er nævnt under smågruppeoplæg, kunne bruges som oplæg. En gavmild Gud En hellig Herre Gudsbilleder Når Gud skriver historie Side 7 af 29

9 Jesu liv Julens budskab er, at Jesus er Guds søn, der bliver født som et menneske. Det sætter virkelig Jesu liv i perspektiv. Den mand, der gik omkring på jorden sammen med sine disciple, var Guds søn. Det er derfor meget relevant at se på Jesu liv. Evangelierne er fyldt med beretninger om, hvem Jesus var, og hvordan han mødte mennesker. Et gennemgående træk er, at han møder mennesket med nåde og sandhed i en guddommelig enhed, som både må opmuntre og udfordre os. Hvorfor skulle Jesus døbes? (Matt 3, 13-17) Jesus overvinder fristelserne/fristeren (Matt 4, 1-11; Hebr 2, 18) Jesus kalder sine disciple (Mark 1, 16-20) Jesus møder synderen (Joh 8, 1-11) Jesus helbreder (Mark 10, 46-52) IMU s teenbibeltimer fra 2015 tager fat i nogle af de samme tematikker. Oplæggene indeholder både oplæg til forkyndelse og idéer til gruppesamtaler og kan findes på imu.dk I stedet for at invitere en forkynder kan I vælge at lave aftenen som en fælles bibelstudieaften, hvor I læser en udvalgt tekst fra et af evangelierne sammen og taler om, hvad den har at sige. I kan f.eks. bruge Ordets skole eller Stetoskop-metoden begge findes forklaret på imu.dk Der er lavet flere filmatiseringer af Jesu liv, som kunne vises. En mulighed er at vise et eller flere af afsnittet fra The Bible, der handler om Jesu liv og bruge det som afsæt for samtale efterfølgende. Det sind som er i Jesus Jesus Hyrde Jesus - Kongen Mine får hører min røst Ordets skole Side 8 af 29

10 Jesu opstandelse Jesus er virkelig opstået. Det er det glædelig budskab, som vi hører i påsken. Døden fik ikke det sidste ord. Dette postulat er blevet diskuteret ofte, og det stadig yderst aktuelt, at vi som kristne forholder til Jesu fysiske opstandelse. Jesu opstandelse er vores garanti for, at Gud har godtaget Jesu offer for os. Jesus lever nu for os, i os og gennem os. Der er virkelig liv, kraft og glæde i budskabet om opstandelsen. Det giver et nyt perspektiv på evigheden, men også på vores liv nu og her. Opspind eller opstandelse? (1 Kor 15, 3-11; Mark 16, 1-14) Jesus lever (Joh 20, 11-18, Luk 24, 1-8) Ingen opstandelse intet håb! (1 Kor 15, 12-20) Jesu opstandelse har været til stor debat de seneste år. I kan vælge at finde nogle avisartikel og blog-indlæg, der tager emnet op og bruge det som afsæt for en snak om opstandelsens realitet. I 2015 udgav Credo en lille bog med titlen Stod Jesus op af graven?. Denne bog kan fint bruges som oplæg til en samtale om opstandelsen som en historisk begivenhed. Forkyndelsen på Konnekt 2015 tog udgangspunkt i opstandelsen, og den virkelighed den viser os. Forkyndelsen fra møderne kan findes på imu.dk På den anden side Af Jesu opstandelse På den anden side Af vores opstandelse På den ene side fortabelsen På den anden side opstandelsen På den anden side Hvad må det koste? Side 9 af 29

11 Evighed og genkomst Vi har som kristne et levende håb, der er værd at kæmpe for. Vi har et håb om et evigt liv sammen med Gud vores far og skaber. Men hvordan vil det være at leve evigt? Skal vi synge altid og have englevinger? Kan man kende hinanden? Vi kan have mange spørgsmål til livet på Den nye Jord. Nogle kan vi finde svar på i Bibelen, andre må vi acceptere, at vi først får besvaret på Den nye Jord. Bibelen taler om, at Jesus en dag kommer tilbage for at dømme verden. Hvordan kan den virkelighed være med til at præge vores liv nu og her? Håb så det kan ses! (1 Pet 3-9) Hvordan bliver det på den nye jord? (Åb 21, 1-8) Mens vi venter (Joh 14, 1-7) De sidste tider (Matt 24, 3-31) Frelse eller fortabelse (Luk 13, 22-30) Hvordan leve i forventning? (1 Thess 4, 13-18; ApG 1, 9-14) I kan vælge at bruge noget af aftenen på en meditation omkring Den nye Jord. Sæt noget stille musik på og lad der være stilhed, hvor I hver især har mulighed for at meditere/reflektere over, hvordan det bliver på Den nye Jord. Læs evt. nogle korte tekststykker fra Åb. 21 eller Es. 11 undervejs. I 2010 udkom bogen Himlen findes virkelig, der handler om en drengs besøg i himlen. Den satte mange tanker og debatter i gang. Det kunne være en mulighed at tage afsæt i denne bog til at få en taler til at komme og sætte spot på, hvordan vi skal forholde os til oplevelser, som dem der beskrives i bogen. Side 10 af 29

12 Skabelse Gud er skaberen, der står bag alle ting. Det må sætte nogle ting i perspektiv. Jeg er skabt i Guds billede. Ja, alle mennesker er skabt i hans billede. Hvis vi tager det til os og lader det forme os, får det stor betydning for vores syn på os selv og på andre mennesker. Det giver værdi og mening til livet. Tanken om, at Gud er skaberen, bliver dog sat under stort pres af naturvidenskaben, og det kan derfor være vigtigt også at forholde sig undersøgende til udviklingslæren. Gud står bag (1 Mos 1; Sl 104; Es 45, 5-13) Du er værdifuld (Es 43, 1-7) Jeg er underfult skabt (Sl 139, 13-18) Det kan være idé at få en kristen naturvidenskabsmand ud og sige noget om, hvordan vedkommende kan kombinere troen på Gud med en profession i en naturvidenskabelig verden, der ikke levner meget plads til det guddommelige. Hvis I ønsker at sætte fokus på forholdet mellem skabelse og udviklingslære, kan I vælge at invitere en person ud, der har sat ind i argumenter for og imod de to ting, så der kan blive mulighed for at stille spørgsmål. Der findes videooptagelse af mødet Når Gud skriver historie fra Konnekt 2014, der tager fat i noget af det her. Det ligger på imu.dk og Youtube. Når Gud skriver historie Skabt af Gud Side 11 af 29

13 Side 12 af 29

14 Vi vil leve af dåb og nadver Den første af IMU s kerneværdier handler om nogle af de helt centrale elementer i kirken nemlig sakramenterne. Dåben og nadveren er nogle helt fantastiske gaver, som vi som kristne må sætte pris på og huske betydningen af. Det er nogle helt særlige og store løfter, der er knyttet til begge dele. Formuleringen må også minde os om vigtigheden af at være et del af et gudstjenestefællesskab. Dåben mere end bare vand (Tit 3, 4-7; Matt 28, 18-20) Skal man døbes for at være kristen? (Mark 16,16; 1 Pet 3, 21) Dåb og tro (Mark 16,16; Gal 3, 27-29) Du er død men lever! (Rom 6, 1-14) Hvorfor modtage nadveren? (1 Kor 11, 23-26) Nadveren symbol eller virkeligt Jesus-nærvær? (Joh 6, 51-56) Hvorfor gå i kirke? (ApG 2, 42) Det kan være en idé at tage fat i enten dåbs- eller nadverritualet og tale om, hvad det egentlig er de siger, der sker i de to sakramenter. IMU har lavet nogle små videoklip under overskriften: Jeg går i kirke fordi... De ligger på Youtube og kan bruges som oplæg til en snak om vigtigheden af gudstjenestefællesskabet. IMU har lavet to undervisningsvideoer, der omhandler kerneværdien: Vi vil leve af dåb og nadver. De kan findes på imu.dk og Youtube Den første gudstjeneste Vi vil leve af dåb og nadver (1) Vi vil leve af dåb og nadver (2) Side 13 af 29

15 Åndens virke Helligånden er en del af treenigheden, men han er nok den sværeste person at forholde sig til. Hvad er hans opgave egentlig? Hvad vil det sige, at han bor i mig? Vi har brug for at hjælpe hinanden med at sætte ord på, hvad det vil sige, at vi tror på, at Guds ånd er til stede i os og i vores fællesskaber. Det kan let blive noget mystisk, og til tider vælger vi måske helt at undlade at tale om det. Hvad skal vi med Helligånden? (Joh 16, 5-15) I skal få kraft (ApG 1,8; 1 Kor 12, 1-11) Ånden udruster til tjeneste (1 Kor 12, 1-13; 1 Pet 4, 10-11) Guds ånd bor i jer (Rom 8, 9-17) Mødet lørdag aften på Event 2014 tog fat i, hvad det vil sige at ånden bor i os. Forkyndelsen fra mødet med overskriften: Breaking: Opstand! kan findes på imu.dk og Youtube. Mødet kan bruges som oplæg for en samtale. På en aften med dette emne vil det være oplagt at give tid og plads til, at I deler vidnesbyrd med hinanden. Det kan være små korte glimt fra jeres liv, hvor I har erfaret, at ånden har virket. I kan på den måde opmuntre hinanden. Emnet om nådegaver er rigt bearbejdet i forskellige sammenhænge, og det er en mulighed at tage udgangspunkt i bogen: Udrustning til tjeneste fra At vokse i kendskabet til Gud Fornyelse iam Et helligt hjerte Kristus lever i mig Nådegaver Åndens frugt Side 14 af 29

16 Tro og tvivl Denne overskrift dækker over den virkelighed, at troen er et liv, der skal leves. Der er mange ting, der udfordrer troen. Hvad er forholdet mellem tro og gerninger? Hvad er forholdet mellem tro og følelser? Hvad er tro på Jesus i det hele taget? Tro er grundlæggende tillid, at komme til Jesus og tage imod. Der er brug for at sætte dette på tapetet i vores fællesskaber, så vi ikke bare bliver et sted, der har de rigtige holdninger, men også giver plads til at tale om det, der fylder i vores liv. Troen frelser (Joh 3, 36; 1 Joh 5, 1-12; Rom 10, 5-17) Alle kan tro (Mark 10, 13.16) Troen er en gave (Rom 10, 5-17) En levende tro (Jak 2, 14-26; Joh 3,14) Hvordan kan jeg få frelsesvished? (Rom 8, 1-11) Når troen er tvivlsom (Mark 9, 20-24; Matt 11, 2-6; Sl 142) Tro og tvivl (Matt 11, ; Joh 20, 24-31) Hvis I ønsker at lægge en mere personlig vinkel på emnet kan I spørge et par af IMU erne om at komme med et personligt vidnesbyrd under overskriften Tro og tvivl. Det kan være rigtig opmuntrende at høre om hinandens liv og erfaringer. For at sætte fokus på, at I taler om noget af det helt grundlæggende i troen, kan I vælge at sige trosbekendelsen i begyndelsen af aftenen. Det kan være ret tankevækkende at sige bekendelsen et andet sted end i kirkerummet. Som en del af aftenen kan I lave en Walk and Talk øvelse, hvor I to og to går en tur, hvor I hver får 5-7 min. til at fortælle jeres troshistorie. I kan finde forslag til spørgsmål i smågruppeoplægget af samme navn. Jesus i hjertet Om at længes efter Gud Topform Troshistorie Side 15 af 29

17 Vi vil leve af Bibelen IMU s anden kerneværdi sætter fokus på Bibelens betydning i vores fællesskaber og liv. Men hvad vil det egentlig sige at leve af Bibelen? Vi kan tit omtale Bibelen som Guds ord, men hvad betyder det egentlig, og hvad betyder det for vores forhold til Bibelen? Når vi taler om Bibelen og ikke mindst bibellæsning, kan det let blive med dårlig samvittighed som fortegn. Prøv, i stedet at få vinklet det på en positiv måde, så fokus bliver, hvor stor en gave vi har fået i Bibelen. Bibelen mere end en bog! (2 Pet 1, 19-21; 2 Tim 3, 15-17) Gud har talt! (Hebr 4, 12-13; 2 Pet 19-21) Guds ord er mad (Es 55, 10-11) IMU har lavet en undervisningsvideo, der omhandler kerneværdien: Vi vil leve af bibelen. Den kan findes på imu.dk og Youtube Læsemetode I forbindelse med IMU s arbejde med ID udviklede vi en læsemetode, som kan bestilles på imu.dk. Den kan bruges til en aften med fokus på bibelstudie i en enkelt tekst. Stetoskopmetoden IMU har udviklet en metode til bibelstudie i større fællesskaber, der hedder stetoskopmetoden. Den kan findes på imu.dk I stedet for at invitere en taler udefra kan I bede alle IMU ere om at dele deres yndlingsvers med de andre. På den måde kan Bibelen få helt konkret liv i jeres fællesskab. Hvis i er mange kan I evt. dele op i mindre grupper. Bibellæserringen har udviklet en masse forskellige hjælpemidler til at støtte op om et liv, hvor Bibelen får lov til at fylde. I kan evt. vælge at invitere en af deres ansatte ud til at stå for aftenen. Historiens persongalleri Ordet skole Sædemanden Vi vil leve af Bibelen Side 16 af 29

18 Vi vil leve i bøn IMU s tredje kerneværdi sætter fokus på bønnen. Det er en fantastisk gave, vi har fået i bønnen, men det er samtidig et stort mysterium. De løfter, der knyttes til bønnen i Bibelen, er på en gang både utroligt opmuntrende, men også meget udfordrende. Der ligger en stor opgave i forbønnen for andre og i den grundlæggende tanke, at bønnen skal ære og ophøje Guds navn. Bøn er gave (Fil 4, 4-7; Sl 62, 6-9) Fadervor (Matt 6, 5-15) Gud svarer altid (2 Kor 12,5-10; Hebr 4,15f) Bøn er tjeneste (ApG 6,4; Matt 18, 18-20; Ef 6, 18-19; Fil 1, 3-6) Bøn er lovprisning og tilbedelse (Åb 5, 8-14; Joh 4, 23-24) Bøn har mange former Som alternativ til en taler kan man vælge at bede nogle personer om at komme med et vidnesbyrd om erfaringer med bøn. Det kan både handle om, hvordan de i praksis beder, men det kan også handle om oplevelser med særlig tydelig bønhørelse. IMU har lavet en undervisningsvideo, der omhandler kerneværdien: Vi vil leve i bøn. Den kan findes på imu.dk og Youtube Bedekort IMU har lavet nogle små bedekort, hvor man kan skrive nogle navne ned, som man ønsker at bede for. De kan bestilles på imu.dk Kristusbønnen - IMU har lavet en opdateret udgave af kristusbønnen, som kan bestilles på små visitkort via imu.dk. Det er også muligt at sætte fokus på emnet ved at bruge en hel aften på bøn. Det kan gøres ved at holde bedemøde og evt. kombinere det med nogle bønnestationer mm. IMU har udgivet folderen 15 Livliner, der indeholder helt konkret inspiration til forskellige måder at praktisere bøn på både personlig og i fællesskabet. Aftenen kan bruges på at prøve nogle af de forskellige forslag. Bøn og Guds løfter Bønslivet i ægteskabet Et tilbedende liv Vi vil leve i bøn Side 17 af 29

19 Guds ledelse Vi taler om Gud som en levende og virksom Gud, der har planer for vores liv. Derfor kan det være godt at sætte fokus på forholdet mellem at lægge planer for sit liv og at leve i Guds plan. Hvordan kan vi lade os lede af Gud i hverdagen og i konkrete situationer og valg? Vi oplever nok ikke så tit, at Gud taler til os sådan helt konkret, så hvordan kan vi så lytte til ham? Mine planer Guds planer (Ef 2,10; Fil 4, 6-7; Luk 12, 13-21) Guds ledelse i hverdagen (Sl 73, 23-28; Sl 23 og 25) Guds vej for mig (2 Mos 13, 21f; Sl 23 og 25) Hvis I kender nogen, der helt konkret har oplevet Guds klare ledelse i deres liv, kan det være rigtig opmuntrende at få dem til at komme og fortælle deres historie. En alternativ vinkel på aftenen er at tage udgangspunkt i en af de mange personer vi hører om i Bibelen, der bliver ledt af Gud. Hvad gør sig gældende for dem, og hvordan handler Gud i deres liv? Der findes videooptagelse af mødet Dit livs historie fra Konnekt 2014, der tager fat i noget af det her. Det ligger på imu.dk og Youtube. At prioritere med visdom De betroede talenter Dit livs historie Side 18 af 29

20 Side 19 af 29

21 ID Igennem dig Én af IMU s byggesten hedder ID og handler om missional identitet. Vi er som kristne kaldet til at fortælle det videre, vi selv har set og hørt. Det virker på en gang enormt simpelt og meget udfordrende for mange kristne. Det er vigtigt at sætte ord på, at mission ikke er begrænset til enkelte personer. Vi er som kristne i mission. Det er en del af vores identitet. Helt konkret kan det være en mulighed at sætte fokus på enten tværkulturel eller global mission. Vi kan ikke lade være (ApG 4, 13-20) Gå derfor (Matt 28, 16-20) Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om (Rom 10, 9-17) I forhold til det tværkulturelle arbejde kunne det være oplagt at få besøg af én af de ansatte i IKC, der er IM s tværkulturelle arbejde. Der er folk ansat i både Aarhus og København. Læs mere på imta.dk Når det gælder global mission vil det være oplagt at få én ud, der enten har været afsted som volontør/missionær eller som på anden måde er engageret i ydre mission. Der er mange missionsselskaber, som er meget villige til at komme og fortælle om global mission. Missionsuddannelsen Hvis I ønsker at sætte emnet på i en længere periode, har IMU lavet en missionsuddannelse, der indeholder videooplæg mm. til 4 hele aftner. Den kan bestilles på imu.dk. Missionssamtale IMU har udviklet et meget enkelt men rigtig godt værktøj til en samtale mellem to personer om mission. Missionssamtalen er oplagt at bruge som første punkt på en aften om mission. Den er lige til at gå til og kan bestilles på imu.dk Andagtsvideoer På imu.dk og Youtube ligger nogle korte andagtsvideoer, hvor nuværende og tidligere ungdomskonsulenter holder korte andagter, der alle handler om mission. At finde sin personlige evangeliserende livsstil De betroede talenter Dit livs historie En tjener i tjeneste Kristus lever gennem mig Side 20 af 29

22 Vi vil leve i kærlighed IMU s fjerde og sidste kerneværdi handler om at leve i kærlighed. Det kan godt lyde meget lyserødt og poppet, men der ligger meget mere i det end det. Når Bibelen taler om kærlighed, er der mere på spil end følelser. Det handler om en kærlighed, der er klar til at ofre sig. En kærlighed, der ikke venter på at modtageren gør sig fortjent, men elsker før det umiddelbart giver mening. Denne kærlighed ønsker vi skal præge vores fællesskaber og komme til udtryk både gennem tjeneste i fællesskabet og diakoni. Gå du hen og gør ligeså (Luk 10, 25-37) Hvad vil det sige at elske? (1 Joh 3, 16-17) Hver IMU er sin opgave (1 Kor 12, 12-27) Vi er hinandens tjenere (Mark 10, 35-45) IMU har lavet en undervisningsvideo, der omhandler kerneværdien: Vi vil leve i kærlighed. Den kan findes på imu.dk og Youtube Under sloganet: Hold ikke det gode tilbage har IMU talt om givertjeneste. Udtrykket, der er hentet i Ordsprogenes Bog kan dog lige godt bruges til en snak om mine prioriteringer. Holder jeg det gode tilbage for folk omkring mig? Det kunne være oplagt at lave en aften, hvor I som fællesskab rækker ud til folk i jeres by/område. Det kan være, I skal tage ud og synge på et plejehjem, dele kage ud i byen, hjælpe naboer med praktisk arbejde eller noget helt fjerde. Det kan være godt at være fælles om at gøre ting, og måske giver det mod på mere i hverdagen. Ansvar for hinandens liv At vokse i kærlighed En tjener i tjeneste Vi vil leve i kærlighed Side 21 af 29

23 Discipelskab Jesus tog virkelig al vores skyld, da han døde på korset. I dåben blev vi hans, og nu kalder han os til at leve som disciple. Han kalder os til at følge ham som vores rabbi. Discipelskab er blevet et meget brugt ord, når vi taler om livet som kristen, og det er ikke uden grund. Jesu kaldelse af sine disciple og oplæringen af dem er på mange måder et rigtig godt billede, der viser os, hvad det vil sige at være kristen. IMU har samlet det i formuleringen: Kristus lever for mig, i mig, gennem mig. Dette må altid være disciplens fundament. Det er gratis, men koster alt (Luk 14, 25-35) En discipel følger sin mester (Mark 10, 35-45) Kristus lever for mig, i mig, gennem mig (Gal 2,20) IMU har lavet en undervisningsvideo, der omhandler vores fundament: Kristus lever for mig, i mig, gennem mig. Den kan findes på imu.dk og Youtube. På imu.dk kan I finde en video med et studieoplæg til en aften om discipelskab, som I kan bruge i stedet for en forkynder. Der findes videooptagelse af mødet På den anden side hvad må det koste? fra Konnekt 2015, der tager fat i noget af det her. Det ligger på imu.dk og Youtube. Det sind som er i Jesus En tjener i tjeneste I verden men ikke af verden På den anden side hvad må det koste? Side 22 af 29

24 Vi er forvaltere Alt hvad vi har fået er egentlig kun til låns. Jeg har egentlig ikke noget, som jeg har fortjent, alt er en gave. Denne grundtanke er et gennemgående tema i Bibelen, men hvis vi kigger på verden omkring os og vores egne prioriteringer, kan det nogle gange være svært at se, at det er sådan, vi må se på alle de ting, vi har fået givet. Vi har brug for at blive udfordret af det gamle udtryk forvaltning. Hvad vil det egentlig sige at være forvalter? Hold ikke det gode tilbage (2 Kor 8, 1-6; Luk 16, 1-13) Guds medarbejdere på jorden (Matt 25, 14-30; Luk 16, 1-13; 1 Mos 1, 26-30) Under sloganet: Hold ikke det gode tilbage har IMU talt om givertjeneste. Udtrykket, der er hentet i Ordsprogenes Bog kan dog lige godt bruges til en snak om mine prioriteringer. Holder jeg det gode tilbage for folk omkring mig. For at holde et positivt fokus på emnet kan det være en god idé at sætte fokus på taknemmelighed. Brug gerne tid på at tale om, hvor meget vi har at være taknemmelige for. At prioritere med visdom Givertjeneste At vokse i generøsitet Det er så sundt Overvældende gavmildhed Side 23 af 29

25 Fællesskabet Det kristne fællesskab er en vigtig del af troen og livet som kristen. Der er knyttet store løfter til det kristne fællesskab, og det kan nogle gange virke udfordrende, når vi ikke oplever det så fantastisk i virkeligheden. Alligevel må vi få lov til at fastholde, at et sandt kristent fællesskab er skabt af ånden, og vi er alle lige for Gud. Jesus binder det hele sammen. Kirken mere end en bygning! (Ef 4, 1-16) IMU mere end en kaffeklub (Ef 4, 1-16; Kol 3, 12-17) Hver IMU er sin opgave (1 Kor 12, 12-27) Vi er hinandens tjenere (Mark 10, 35-45) Hvis I har mod på en noget utraditionelt indslag til jeres aften, kan det være en idé at lave en helt konkret fodvaskning. Det er ret grænseoverskridende, og skal derfor tænkes godt igennem, men det kan være en stærk måde at understrege betydningen af at tjene hinanden. For at sætte fokus på opmuntringen i fællesskabet kan I begynde aftenen med at gå rundt og tale godt om hinanden. F.eks. kan man starte med at skulle gå sammen to-og-to og næve to gode egenskaber den anden har osv. På imu.dk ligger der to cases om henholdsvis formaning og fællesskabet, som kan bruges til at sætte en samtale i gang. Ansvar for hinandens liv At vokse i kærlighed ibelong - Fælles om at være alene Mod et bedre fællesskab Side 24 af 29

26 Side 25 af 29 Temaer

27 Seksualitet Seksualiteten er en naturlig og vigtig del af vores liv som mennesker. Seksualitet er skabt og villet af Gud. Det betyder, at sex er godt. Vi må dog ikke være blinde over for det store pres, som der er på seksualiteten i det samfund og den tid, vi er en del af. Hvad har Bibelen egentlig at sige ind i den sammenhæng? Er det overhovedet muligt at bygge sin seksualetik på Bibelen? Bibelen kobler kærligheden, ægteskab og sex meget tæt sammen, men er papiret ikke ligegyldigt, hvis bare to personer elsker hinanden? Sex er Guds idé Porno påvirker Kærlighed og sex (1 Kor 13, 4-8) Hvorfor gifte sig? (1 Mos. 2,24; 1 Kor 7, 1-9) Sex på afveje (Rom 1, 24-32) Hvis I har mod på selv at sætte en snak i gang om emnet, kan I tage udgangspunkt i nogle af alle de spørgsmål og svar, der findes på adamogeva.dk IMU har været med til at udvikle et undervisningmateriale med navnet: Sex er Guds idé. Her kan I finde inspiration og idéer til undervisning om nogle af de emner, der måske kan være svære at tage fat på. Hvis I inviterer nogle udefra, kan det være en god idé, at der både kommer en kvinde og en mand, så I har mulighed for at dele op undervejs. I kan også sende nogle spørgsmål på forhånd, så de har mulighed for at målrette undervisningen. Side 26 af 29

28 Medier Det er ikke til at komme udenom, at vi lever i en verden, hvor medierne fylder enormt meget. Det er på mange måder medierne, der dikterer, hvad vi har fokus på i offentligheden, men medier har også enorm stor taleret ind i vores liv gennem fjernsyn, internet mm. Bibelen siger af gode grunde ikke så meget om medier, men det betyder ikke, at vi som kristne ikke skal forholde os reflekteret og måske til tider også kritisk til mediernes påvirkning i vores liv. Er der nogle ting, som vi må tage afstand fra, og er der muligheder, vi skal blive bedre til at udnytte? Hvad gør det ved os, at vi hele tiden er tilgængelige og aldrig trækker stikket helt? Jeg bliver da ikke påvirket? Sociale medier er der en grænse? Film og serier hvad siger de egentlig? Joshua Christensen skrev i 2014 bogen Digital Native om unges forhold til facebook og de sociale medier. I kan vælge at invitere ham ud og udfordre jer på, hvordan I bruge de sociale medier, og hvad det gør ved jer. For at gøre det meget livsnært kan I vælge at spørge 2-3 IMU ere, om de kunne have lyst til at dele deres tanker om, hvilke film/serier vi kan se som kristne, hvis der overhovedet er grænser. Brug oplæggene som afsæt for en samtale om emnet. I kan starte aftenen med at tale med hinanden om, hvordan I kan leve gennemsigtigt som kristne på de sociale medier. Se evt. klippet Kristen og de sociale medier på Youtube først. Side 27 af 29

29 Alkohol Allerede da Bibelen blev skrevet var alkohol en del af samfundet og fællesskaberne, og flere gange ser vi, at det bliver understreget, at der er tale om en gave, Gud har givet mennesker, som vi må forvalte på bedste vis. Hvordan gør vi så det i en tid, hvor alkohol er blevet en naturlig og ofte afgørende ingrediens i mange fællesskaber og situationer? Der er brug for, at vi som fællesskab finder ud af, hvordan vi kan opmuntre og støtte hinanden på den bedste måde til at have et sundt forhold til alkohol. Vi har et ansvar for hinanden og for fælleskabet som helhed. Alkohol Fællesskabets opløsende eller sammenhængende kraft? Beruset i vin eller ånd? (Ef 5, 15-20) På jesusnet.dk er der forskellige spørgsmål, der omhandler forholdet mellem alkohol og livet som kristne. Brug tid på i grupper at tale om spørgsmålene og vent evt. med at læse svaret som skribenten giver, til I selv i grupper har formuleret jeres svar. Det kunne være spørgsmålet: Må jeg drikke mig fuld? Find det på jesusnet.dk Nogle kristne vælger at leve som afholdsfolk. Hvis I kender nogle, kunne det være en idé at få én af dem til at komme og fortælle, hvorfor de gør, som de gør. Giv mulighed for, at der kan blive stillet spørgsmål. Det kan nogle være godt at tage udgangspunkt i nogle konstruerede cases, når man skal tale om noget, der kan være fyldt med dilemmaer. I kan enten selv lave et par cases om forholdet eller I kan tage udgangspunktet i: Case om formaning, der ligger på imu.dk Side 28 af 29

30 Abort Vi kan møde mange gode og mindre gode argumenter for at abort er tilladt i Danmark, men hvordan skal vi egentlig forholde os til denne problematik? Alt liv er skabt af Gud, og derfor er det i bund og grund hans. Vi har ingen ret til at tage noget, der er Guds, heller ikke når det gælder andres liv. Det er et vigtigt men også meget personlig og sårbart emne, så det er vigtigt at gå til det på en sober og åben måde. Livet er Guds (Sl 90, 1-12) Abort en nødløsning? Det kunne være oplagt at få besøg af Retten til Liv, der gør en stor indsats på dette område. Det er vigtigt at sørge for, at det ikke bare bliver en fordømmelse af abort, da der sagtens kan sidde nogen, der har det tæt på. Det kunne også være en mulighed at lade en fra fællesskabet holde et oplæg til samtale, så det bliver en mere personlig fortælling. Side 29 af 29