Kristus lever. for mig i mig gennem mig. dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kristus lever. for mig i mig gennem mig. dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed"

Transkript

1 Kristus lever for mig i mig gennem mig dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed

2 Forkyndelsesplan i IMU Forkyndelsen er en vigtig del af IMU, og vi har derfor et stort ønske om at støtte og vejlede de enkelte IMU-foreninger, når forkyndelsen skal planlægges. Formålet med denne plan er at give et konkret redskab med hjælp til de personer, der er ansvarlig for forkyndelsen rundt omkring i fællesskaberne. Forkyndelsesplanen er ikke en køreplan, som skal følges, hvis man vil være sikker på, at forkyndelsen er i orden. På den anden side er det et gennemarbejdet og systematisk redskab med idéer til emner, tekster og mødeformer. Den kan altså med fordel bruges både som idékatalog og en slags køreplan. Mange personer har givet deres besyv med i udarbejdelsen af planen, og det er blevet tydeligt, hvor begrænset en sådan plan er. Der er rigtig mange vinkler, emner og overvejelser, som ikke er med i planen. Det har været vigtig for os at lave en plan, der er lige til at bruge i de lokale fællesskaber, og vi har derfor valgt at begrænse antallet af emner, selvom det betyder, at nogle områder umiddelbart kan virke nedprioriteret eller fraværende. Der er blevet foretaget et udvalg i de mange muligheder for at gøre planen så brugbar og overskuelig som muligt. Det er vigtigt at understrege, at dette ikke er den eneste sande løsning. Det er et forslag, som vi håber, at I kan og vil gøre brug af. Helt konkret kan man bruge planen til krydse af løbende efterhånden, som I har haft nogle emner på programmet. Så kan man se, om forkyndelsen er alsidig eller mangelfuld. Aarhus, april 2015 Udviklings- og undervisningskonsulent Simon Hauge Lindbjerg Side 1 af 29

3 Opbygningen af forkyndelsesplanen Fundamentet for IMU er formuleringen: Kristus lever for mig, i mig, gennem mig, og vi ønsker derfor også, at denne sætning må være fundamentet i forkyndelsen. Det kan ske på mange måder, men vi håber, at denne forkyndelsesplan kan være med til udruste og udfordre de personer, der planlægger forkyndelsen rundt i det lokale IMU-arbejde. Planen indeholder en liste med forslag til emner, som vi mener, det er relevant at have i IMUprogrammet. Det er på ingen måder en udtømmende liste, men det er en oversigt over nogle af de tematikker og tekster, som vi mener, er særligt relevante og centrale. Der er helt sikkert plads til andre temaer og tekster, men vi vil alligevel gerne udfordre den enkelte IMU-afdeling til at arbejde med dette dokument, da vi mener det rummer indhold af særlig stor betydning. Helt konkret er planen delt op, så der er forskellige emner, der er kategoriseret ud fra formuleringen: Kristus lever for mig, i mig, gennem mig. Vi har tilladt os at fremhæve to overskrifter under hver kategori, som vi mener, det er særligt vigtigt at have med i programmet. Vi har også udformet nogle overskrifter, der i højere grad kan bruges til temaaftener. Til hvert emne er der en tilhørende A4-side med introduktion til temaet, idéer til overskrifter og tekster, inspiration til den konkrete mødeaften og forslag til smågruppeoplæg, der behandler nogle af de samme tematikker. Mødeformer Selvom hovedformålet med dette dokument er at sætte fokus på forkyndelsen i IMU, vil vi også komme med et par korte kommentarer omkring mødeformer generelt. Forkyndelsen kan og skal nemlig ikke stå alene, men vil altid være en del af en helhed i mødet. Det er derfor også vigtigt, hvordan den mødeansvarlig får planlagt aftenen. Hvis I ønsker inspiration til denne del, kan vi anbefale, at I kigger i Sprints bog: Gode møder kan blive endnu bedre, der ligger som downloadfil på imu.dk. Den kan også bestilles i trykt udgave hos IMU-sekretariatet. I den er der mange konkrete forslag og idéer til, hvordan I kan tilrettelægge varierede møder med et godt fokus på indholdet. Lev i bøn Bøn er en vigtig del af det kristne fællesskab, og derfor vil vi meget gerne opfordre jer til at lade bønnen fylde, når I samles. Vi har udgivet folderen 15 livliner, der indeholder idéer og forslag til, hvordan I helt konkret kan leve i bøn i jeres IMU. Den kan bestilles på imu.dk Side 2 af 29

4 Indholdsfortegnelse Kristus lever for mig: Korsets betydning s. 5 Lov og evangelium s. 6 Guds væsen s. 7 Jesu liv s. 8 Jesu opstandelse s. 9 Evighed og genkomst s. 10 Skabelse s. 11 Kristus lever i mig: V s. 13 Åndens virke s. 14 Tro og tvivl s. 15 Vi vil leve af bibelen s. 16 Vi vil leve i bøn s. 17 Guds ledelse s. 18 Kristus lever gennem mig: I Igennem dig s. 20 Vi vil leve i kærlighed s. 21 Discipelskab s. 22 Vi er forvaltere s. 23 Fællesskabet s. 24 Temaer: S s. 26 Medier s. 27 Alkohol s. 28 Abort s. 29 Side 3 af 29

5 Side 4 af 29

6 Korsets betydning Jesu død på korset er centrum i evangeliet. Det, der skete langfredag, er kulminationen på Guds frelsesplan, og det har afgørende betydning for mit liv. Jesus døde på korset som stedfortræder for mig. Det er grundlaget for, at jeg kan have fællesskab med Gud. Selvom korset for nogle kristne kan virke som et slidt og gennemarbejdet område, er det vigtigt, at vi gentagende gange stopper op og minder hinanden om, hvilken betydning korset egentlig har. Det er her vi finder energi og styrke til livet i alle dets facetter. Kærlighedens pris (Luk 23,32; Rom 5,8) Korset er vejen til fred med Gud (Rom. 5, 1-11) Korset er nøglen til frihed (Kol 2, 13-15; Hebr 2, 14-18) Korset er livet (Joh 3, 14-17) Jesus kender dine fristelser (Hebr 4, 15) For at understrege korsets betydning kan det være en idé at lave et fysisk kors på forhånd, som alle får mulighed for at hænge nogle sedler på med nogle konkret synder, som de ønsker at bekende. I kan også vælge en mere visuel og kreativ tilgang til emnet, da korset er et helt konkret element, som I kan udforme på forskellige kreative måder. Det kan både være ved at bruge tid på at tegne eller forme kors i forskellige materialer. Hvis I tager dette emne op i forbindelse med påske, kan I vælge at se Passion of the Christ sammen. Det er en virkelig barsk film, men den kan på en helt særlig måde sætte fortællingen om korset i perspektiv. Der findes videooptagelser af forkyndelsen fra både Event 2013 og Konnekt 2014, hvor de møder, der også er nævnt under smågruppeoplæg, kunne bruges som oplæg. En hellig helt Kristus lever for mig Lammets bog Side 5 af 29

7 Lov og evangelium Dette emne er et af de områder, der er yderst centralt i en evangelisk luthersk sammenhæng. Det er af afgørende betydning, at vi hjælper hinanden til at se dybden i både lov og evangelium. De er dybt afhængige af hinanden, og vi har brug for en sand forståelse af begge dele. Vi lever i konstant udfordring for at af få et alt for ensidigt fokus på det ene eller det andet. Vi må derfor igen og igen søge tilbage til Guds ord og se, hvad det siger om forholdet mellem lov og evangelium. Gælder de 10 bud stadig i dag? (Matt 5, 17-26; 2 Mos 20, 1-17; Rom 13, 1-10) Arvesynd en undskyldning (1 Mos 3; Rom 3, 9-23; Rom 5, 18-19) Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne (Sl 51, 1-14) Hele verdens syndebuk (3 Mos 16, 20-22; Hebr 9, 23-28) Han bar min synd (Joh 1,29; Mark 15, 34; 2 Kor 5, 17-21) Alt i Kristus (Ef 1, 3-14) Hvis I har mod på selv at gå i dybden med dette emne, kan det gøres ved at arbejde med Luthers Lille Katekismus, evt. i den udgave der kom i forbindelse med Katekismus Updated. Da nogle af aftenerne lægger op til at tale om nogle af de ting, som skiller os fra Gud, kan det være en mulighed at bruge noget af aftenen på at bede på knæ sammen. På denne måde kan I som fællesskab bøje jer for Gud i bøn og tak. Der findes videooptagelser af forkyndelsen fra både Event 2013 og Konnekt 2014, hvor de møder, der også er nævnt under smågruppeoplæg, kunne bruges som oplæg. iam - En hellig helt iam En hellig herre Kristus lever for mig Lammets bog Side 6 af 29

8 Guds væsen Gud er Gud. Det er i sig selv en intetsigende sætning, men måske beskriver den alligevel kernen, når vi taler om Guds væsen. Når vi skal beskrive Gud, bruger vi så store ord, at vi næsten kan blive helt forpustede. Vi taler om, at han er evig, retfærdig, kærlig og hellig. Det er virkelig store ord, men hvilken Gud er det egentlig, Bibelen åbenbarer for os mennesker? Et af mysterierne ved Gud er, at han er en del af treenigheden. Det er så svært at forklare, at vi nogle gange måske bare ryster på hovedet. Kan Gud virkelig både være én og tre på samme tid? Vi har brug for at bruge tid på at lade Gud vise sig for os i al sin herlighed og storhed. Den hellige Gud (Åb 4, 8-11; Åb 15, 3-4) Gud er hellig, hellig, hellig (Es 6, 1-7) Gud er én og tre (Joh 14, 8-31; 2 Kor 13,13; Matt 28,19) Gud er kærlighed (1 Joh 4, 7-10; Matt 5, 43-48) Gud er retfærdig vores redning (Rom 3, 10-26) I kan vælge at invitere en teolog som forkynder denne aften og lægge op til, at der gerne må være tale om en ret undervisende aften om Gud. (Giv evt. plads til spørgsmål efterfølgende) Start evt. aftenen med at lægge en masse ord om Gud ud på gulvet. Det kunne være ord som: God, kærlig, almægtig, fjern, ligeglad osv. Alle får så 7-9 post-its, gerne både røde, gule og grønne. Man skal så sætte sine grønne post-its på de ord, som bedst beskriver Gud osv. For at sætte fokus på, at I taler om noget af det helt grundlæggende i troen, kan I vælge at sige trosbekendelsen i begyndelsen af aftenen. Det kan være ret tankevækkende at sige bekendelsen et andet sted end i kirkerummet. Der findes videooptagelser af forkyndelsen fra både Event 2013 og Konnekt 2014, hvor de møder, der også er nævnt under smågruppeoplæg, kunne bruges som oplæg. En gavmild Gud En hellig Herre Gudsbilleder Når Gud skriver historie Side 7 af 29

9 Jesu liv Julens budskab er, at Jesus er Guds søn, der bliver født som et menneske. Det sætter virkelig Jesu liv i perspektiv. Den mand, der gik omkring på jorden sammen med sine disciple, var Guds søn. Det er derfor meget relevant at se på Jesu liv. Evangelierne er fyldt med beretninger om, hvem Jesus var, og hvordan han mødte mennesker. Et gennemgående træk er, at han møder mennesket med nåde og sandhed i en guddommelig enhed, som både må opmuntre og udfordre os. Hvorfor skulle Jesus døbes? (Matt 3, 13-17) Jesus overvinder fristelserne/fristeren (Matt 4, 1-11; Hebr 2, 18) Jesus kalder sine disciple (Mark 1, 16-20) Jesus møder synderen (Joh 8, 1-11) Jesus helbreder (Mark 10, 46-52) IMU s teenbibeltimer fra 2015 tager fat i nogle af de samme tematikker. Oplæggene indeholder både oplæg til forkyndelse og idéer til gruppesamtaler og kan findes på imu.dk I stedet for at invitere en forkynder kan I vælge at lave aftenen som en fælles bibelstudieaften, hvor I læser en udvalgt tekst fra et af evangelierne sammen og taler om, hvad den har at sige. I kan f.eks. bruge Ordets skole eller Stetoskop-metoden begge findes forklaret på imu.dk Der er lavet flere filmatiseringer af Jesu liv, som kunne vises. En mulighed er at vise et eller flere af afsnittet fra The Bible, der handler om Jesu liv og bruge det som afsæt for samtale efterfølgende. Det sind som er i Jesus Jesus Hyrde Jesus - Kongen Mine får hører min røst Ordets skole Side 8 af 29

10 Jesu opstandelse Jesus er virkelig opstået. Det er det glædelig budskab, som vi hører i påsken. Døden fik ikke det sidste ord. Dette postulat er blevet diskuteret ofte, og det stadig yderst aktuelt, at vi som kristne forholder til Jesu fysiske opstandelse. Jesu opstandelse er vores garanti for, at Gud har godtaget Jesu offer for os. Jesus lever nu for os, i os og gennem os. Der er virkelig liv, kraft og glæde i budskabet om opstandelsen. Det giver et nyt perspektiv på evigheden, men også på vores liv nu og her. Opspind eller opstandelse? (1 Kor 15, 3-11; Mark 16, 1-14) Jesus lever (Joh 20, 11-18, Luk 24, 1-8) Ingen opstandelse intet håb! (1 Kor 15, 12-20) Jesu opstandelse har været til stor debat de seneste år. I kan vælge at finde nogle avisartikel og blog-indlæg, der tager emnet op og bruge det som afsæt for en snak om opstandelsens realitet. I 2015 udgav Credo en lille bog med titlen Stod Jesus op af graven?. Denne bog kan fint bruges som oplæg til en samtale om opstandelsen som en historisk begivenhed. Forkyndelsen på Konnekt 2015 tog udgangspunkt i opstandelsen, og den virkelighed den viser os. Forkyndelsen fra møderne kan findes på imu.dk På den anden side Af Jesu opstandelse På den anden side Af vores opstandelse På den ene side fortabelsen På den anden side opstandelsen På den anden side Hvad må det koste? Side 9 af 29

11 Evighed og genkomst Vi har som kristne et levende håb, der er værd at kæmpe for. Vi har et håb om et evigt liv sammen med Gud vores far og skaber. Men hvordan vil det være at leve evigt? Skal vi synge altid og have englevinger? Kan man kende hinanden? Vi kan have mange spørgsmål til livet på Den nye Jord. Nogle kan vi finde svar på i Bibelen, andre må vi acceptere, at vi først får besvaret på Den nye Jord. Bibelen taler om, at Jesus en dag kommer tilbage for at dømme verden. Hvordan kan den virkelighed være med til at præge vores liv nu og her? Håb så det kan ses! (1 Pet 3-9) Hvordan bliver det på den nye jord? (Åb 21, 1-8) Mens vi venter (Joh 14, 1-7) De sidste tider (Matt 24, 3-31) Frelse eller fortabelse (Luk 13, 22-30) Hvordan leve i forventning? (1 Thess 4, 13-18; ApG 1, 9-14) I kan vælge at bruge noget af aftenen på en meditation omkring Den nye Jord. Sæt noget stille musik på og lad der være stilhed, hvor I hver især har mulighed for at meditere/reflektere over, hvordan det bliver på Den nye Jord. Læs evt. nogle korte tekststykker fra Åb. 21 eller Es. 11 undervejs. I 2010 udkom bogen Himlen findes virkelig, der handler om en drengs besøg i himlen. Den satte mange tanker og debatter i gang. Det kunne være en mulighed at tage afsæt i denne bog til at få en taler til at komme og sætte spot på, hvordan vi skal forholde os til oplevelser, som dem der beskrives i bogen. Side 10 af 29

12 Skabelse Gud er skaberen, der står bag alle ting. Det må sætte nogle ting i perspektiv. Jeg er skabt i Guds billede. Ja, alle mennesker er skabt i hans billede. Hvis vi tager det til os og lader det forme os, får det stor betydning for vores syn på os selv og på andre mennesker. Det giver værdi og mening til livet. Tanken om, at Gud er skaberen, bliver dog sat under stort pres af naturvidenskaben, og det kan derfor være vigtigt også at forholde sig undersøgende til udviklingslæren. Gud står bag (1 Mos 1; Sl 104; Es 45, 5-13) Du er værdifuld (Es 43, 1-7) Jeg er underfult skabt (Sl 139, 13-18) Det kan være idé at få en kristen naturvidenskabsmand ud og sige noget om, hvordan vedkommende kan kombinere troen på Gud med en profession i en naturvidenskabelig verden, der ikke levner meget plads til det guddommelige. Hvis I ønsker at sætte fokus på forholdet mellem skabelse og udviklingslære, kan I vælge at invitere en person ud, der har sat ind i argumenter for og imod de to ting, så der kan blive mulighed for at stille spørgsmål. Der findes videooptagelse af mødet Når Gud skriver historie fra Konnekt 2014, der tager fat i noget af det her. Det ligger på imu.dk og Youtube. Når Gud skriver historie Skabt af Gud Side 11 af 29

13 Side 12 af 29

14 Vi vil leve af dåb og nadver Den første af IMU s kerneværdier handler om nogle af de helt centrale elementer i kirken nemlig sakramenterne. Dåben og nadveren er nogle helt fantastiske gaver, som vi som kristne må sætte pris på og huske betydningen af. Det er nogle helt særlige og store løfter, der er knyttet til begge dele. Formuleringen må også minde os om vigtigheden af at være et del af et gudstjenestefællesskab. Dåben mere end bare vand (Tit 3, 4-7; Matt 28, 18-20) Skal man døbes for at være kristen? (Mark 16,16; 1 Pet 3, 21) Dåb og tro (Mark 16,16; Gal 3, 27-29) Du er død men lever! (Rom 6, 1-14) Hvorfor modtage nadveren? (1 Kor 11, 23-26) Nadveren symbol eller virkeligt Jesus-nærvær? (Joh 6, 51-56) Hvorfor gå i kirke? (ApG 2, 42) Det kan være en idé at tage fat i enten dåbs- eller nadverritualet og tale om, hvad det egentlig er de siger, der sker i de to sakramenter. IMU har lavet nogle små videoklip under overskriften: Jeg går i kirke fordi... De ligger på Youtube og kan bruges som oplæg til en snak om vigtigheden af gudstjenestefællesskabet. IMU har lavet to undervisningsvideoer, der omhandler kerneværdien: Vi vil leve af dåb og nadver. De kan findes på imu.dk og Youtube Den første gudstjeneste Vi vil leve af dåb og nadver (1) Vi vil leve af dåb og nadver (2) Side 13 af 29

15 Åndens virke Helligånden er en del af treenigheden, men han er nok den sværeste person at forholde sig til. Hvad er hans opgave egentlig? Hvad vil det sige, at han bor i mig? Vi har brug for at hjælpe hinanden med at sætte ord på, hvad det vil sige, at vi tror på, at Guds ånd er til stede i os og i vores fællesskaber. Det kan let blive noget mystisk, og til tider vælger vi måske helt at undlade at tale om det. Hvad skal vi med Helligånden? (Joh 16, 5-15) I skal få kraft (ApG 1,8; 1 Kor 12, 1-11) Ånden udruster til tjeneste (1 Kor 12, 1-13; 1 Pet 4, 10-11) Guds ånd bor i jer (Rom 8, 9-17) Mødet lørdag aften på Event 2014 tog fat i, hvad det vil sige at ånden bor i os. Forkyndelsen fra mødet med overskriften: Breaking: Opstand! kan findes på imu.dk og Youtube. Mødet kan bruges som oplæg for en samtale. På en aften med dette emne vil det være oplagt at give tid og plads til, at I deler vidnesbyrd med hinanden. Det kan være små korte glimt fra jeres liv, hvor I har erfaret, at ånden har virket. I kan på den måde opmuntre hinanden. Emnet om nådegaver er rigt bearbejdet i forskellige sammenhænge, og det er en mulighed at tage udgangspunkt i bogen: Udrustning til tjeneste fra At vokse i kendskabet til Gud Fornyelse iam Et helligt hjerte Kristus lever i mig Nådegaver Åndens frugt Side 14 af 29

16 Tro og tvivl Denne overskrift dækker over den virkelighed, at troen er et liv, der skal leves. Der er mange ting, der udfordrer troen. Hvad er forholdet mellem tro og gerninger? Hvad er forholdet mellem tro og følelser? Hvad er tro på Jesus i det hele taget? Tro er grundlæggende tillid, at komme til Jesus og tage imod. Der er brug for at sætte dette på tapetet i vores fællesskaber, så vi ikke bare bliver et sted, der har de rigtige holdninger, men også giver plads til at tale om det, der fylder i vores liv. Troen frelser (Joh 3, 36; 1 Joh 5, 1-12; Rom 10, 5-17) Alle kan tro (Mark 10, 13.16) Troen er en gave (Rom 10, 5-17) En levende tro (Jak 2, 14-26; Joh 3,14) Hvordan kan jeg få frelsesvished? (Rom 8, 1-11) Når troen er tvivlsom (Mark 9, 20-24; Matt 11, 2-6; Sl 142) Tro og tvivl (Matt 11, ; Joh 20, 24-31) Hvis I ønsker at lægge en mere personlig vinkel på emnet kan I spørge et par af IMU erne om at komme med et personligt vidnesbyrd under overskriften Tro og tvivl. Det kan være rigtig opmuntrende at høre om hinandens liv og erfaringer. For at sætte fokus på, at I taler om noget af det helt grundlæggende i troen, kan I vælge at sige trosbekendelsen i begyndelsen af aftenen. Det kan være ret tankevækkende at sige bekendelsen et andet sted end i kirkerummet. Som en del af aftenen kan I lave en Walk and Talk øvelse, hvor I to og to går en tur, hvor I hver får 5-7 min. til at fortælle jeres troshistorie. I kan finde forslag til spørgsmål i smågruppeoplægget af samme navn. Jesus i hjertet Om at længes efter Gud Topform Troshistorie Side 15 af 29

17 Vi vil leve af Bibelen IMU s anden kerneværdi sætter fokus på Bibelens betydning i vores fællesskaber og liv. Men hvad vil det egentlig sige at leve af Bibelen? Vi kan tit omtale Bibelen som Guds ord, men hvad betyder det egentlig, og hvad betyder det for vores forhold til Bibelen? Når vi taler om Bibelen og ikke mindst bibellæsning, kan det let blive med dårlig samvittighed som fortegn. Prøv, i stedet at få vinklet det på en positiv måde, så fokus bliver, hvor stor en gave vi har fået i Bibelen. Bibelen mere end en bog! (2 Pet 1, 19-21; 2 Tim 3, 15-17) Gud har talt! (Hebr 4, 12-13; 2 Pet 19-21) Guds ord er mad (Es 55, 10-11) IMU har lavet en undervisningsvideo, der omhandler kerneværdien: Vi vil leve af bibelen. Den kan findes på imu.dk og Youtube Læsemetode I forbindelse med IMU s arbejde med ID udviklede vi en læsemetode, som kan bestilles på imu.dk. Den kan bruges til en aften med fokus på bibelstudie i en enkelt tekst. Stetoskopmetoden IMU har udviklet en metode til bibelstudie i større fællesskaber, der hedder stetoskopmetoden. Den kan findes på imu.dk I stedet for at invitere en taler udefra kan I bede alle IMU ere om at dele deres yndlingsvers med de andre. På den måde kan Bibelen få helt konkret liv i jeres fællesskab. Hvis i er mange kan I evt. dele op i mindre grupper. Bibellæserringen har udviklet en masse forskellige hjælpemidler til at støtte op om et liv, hvor Bibelen får lov til at fylde. I kan evt. vælge at invitere en af deres ansatte ud til at stå for aftenen. Historiens persongalleri Ordet skole Sædemanden Vi vil leve af Bibelen Side 16 af 29

18 Vi vil leve i bøn IMU s tredje kerneværdi sætter fokus på bønnen. Det er en fantastisk gave, vi har fået i bønnen, men det er samtidig et stort mysterium. De løfter, der knyttes til bønnen i Bibelen, er på en gang både utroligt opmuntrende, men også meget udfordrende. Der ligger en stor opgave i forbønnen for andre og i den grundlæggende tanke, at bønnen skal ære og ophøje Guds navn. Bøn er gave (Fil 4, 4-7; Sl 62, 6-9) Fadervor (Matt 6, 5-15) Gud svarer altid (2 Kor 12,5-10; Hebr 4,15f) Bøn er tjeneste (ApG 6,4; Matt 18, 18-20; Ef 6, 18-19; Fil 1, 3-6) Bøn er lovprisning og tilbedelse (Åb 5, 8-14; Joh 4, 23-24) Bøn har mange former Som alternativ til en taler kan man vælge at bede nogle personer om at komme med et vidnesbyrd om erfaringer med bøn. Det kan både handle om, hvordan de i praksis beder, men det kan også handle om oplevelser med særlig tydelig bønhørelse. IMU har lavet en undervisningsvideo, der omhandler kerneværdien: Vi vil leve i bøn. Den kan findes på imu.dk og Youtube Bedekort IMU har lavet nogle små bedekort, hvor man kan skrive nogle navne ned, som man ønsker at bede for. De kan bestilles på imu.dk Kristusbønnen - IMU har lavet en opdateret udgave af kristusbønnen, som kan bestilles på små visitkort via imu.dk. Det er også muligt at sætte fokus på emnet ved at bruge en hel aften på bøn. Det kan gøres ved at holde bedemøde og evt. kombinere det med nogle bønnestationer mm. IMU har udgivet folderen 15 Livliner, der indeholder helt konkret inspiration til forskellige måder at praktisere bøn på både personlig og i fællesskabet. Aftenen kan bruges på at prøve nogle af de forskellige forslag. Bøn og Guds løfter Bønslivet i ægteskabet Et tilbedende liv Vi vil leve i bøn Side 17 af 29

19 Guds ledelse Vi taler om Gud som en levende og virksom Gud, der har planer for vores liv. Derfor kan det være godt at sætte fokus på forholdet mellem at lægge planer for sit liv og at leve i Guds plan. Hvordan kan vi lade os lede af Gud i hverdagen og i konkrete situationer og valg? Vi oplever nok ikke så tit, at Gud taler til os sådan helt konkret, så hvordan kan vi så lytte til ham? Mine planer Guds planer (Ef 2,10; Fil 4, 6-7; Luk 12, 13-21) Guds ledelse i hverdagen (Sl 73, 23-28; Sl 23 og 25) Guds vej for mig (2 Mos 13, 21f; Sl 23 og 25) Hvis I kender nogen, der helt konkret har oplevet Guds klare ledelse i deres liv, kan det være rigtig opmuntrende at få dem til at komme og fortælle deres historie. En alternativ vinkel på aftenen er at tage udgangspunkt i en af de mange personer vi hører om i Bibelen, der bliver ledt af Gud. Hvad gør sig gældende for dem, og hvordan handler Gud i deres liv? Der findes videooptagelse af mødet Dit livs historie fra Konnekt 2014, der tager fat i noget af det her. Det ligger på imu.dk og Youtube. At prioritere med visdom De betroede talenter Dit livs historie Side 18 af 29

20 Side 19 af 29

21 ID Igennem dig Én af IMU s byggesten hedder ID og handler om missional identitet. Vi er som kristne kaldet til at fortælle det videre, vi selv har set og hørt. Det virker på en gang enormt simpelt og meget udfordrende for mange kristne. Det er vigtigt at sætte ord på, at mission ikke er begrænset til enkelte personer. Vi er som kristne i mission. Det er en del af vores identitet. Helt konkret kan det være en mulighed at sætte fokus på enten tværkulturel eller global mission. Vi kan ikke lade være (ApG 4, 13-20) Gå derfor (Matt 28, 16-20) Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om (Rom 10, 9-17) I forhold til det tværkulturelle arbejde kunne det være oplagt at få besøg af én af de ansatte i IKC, der er IM s tværkulturelle arbejde. Der er folk ansat i både Aarhus og København. Læs mere på imta.dk Når det gælder global mission vil det være oplagt at få én ud, der enten har været afsted som volontør/missionær eller som på anden måde er engageret i ydre mission. Der er mange missionsselskaber, som er meget villige til at komme og fortælle om global mission. Missionsuddannelsen Hvis I ønsker at sætte emnet på i en længere periode, har IMU lavet en missionsuddannelse, der indeholder videooplæg mm. til 4 hele aftner. Den kan bestilles på imu.dk. Missionssamtale IMU har udviklet et meget enkelt men rigtig godt værktøj til en samtale mellem to personer om mission. Missionssamtalen er oplagt at bruge som første punkt på en aften om mission. Den er lige til at gå til og kan bestilles på imu.dk Andagtsvideoer På imu.dk og Youtube ligger nogle korte andagtsvideoer, hvor nuværende og tidligere ungdomskonsulenter holder korte andagter, der alle handler om mission. At finde sin personlige evangeliserende livsstil De betroede talenter Dit livs historie En tjener i tjeneste Kristus lever gennem mig Side 20 af 29

22 Vi vil leve i kærlighed IMU s fjerde og sidste kerneværdi handler om at leve i kærlighed. Det kan godt lyde meget lyserødt og poppet, men der ligger meget mere i det end det. Når Bibelen taler om kærlighed, er der mere på spil end følelser. Det handler om en kærlighed, der er klar til at ofre sig. En kærlighed, der ikke venter på at modtageren gør sig fortjent, men elsker før det umiddelbart giver mening. Denne kærlighed ønsker vi skal præge vores fællesskaber og komme til udtryk både gennem tjeneste i fællesskabet og diakoni. Gå du hen og gør ligeså (Luk 10, 25-37) Hvad vil det sige at elske? (1 Joh 3, 16-17) Hver IMU er sin opgave (1 Kor 12, 12-27) Vi er hinandens tjenere (Mark 10, 35-45) IMU har lavet en undervisningsvideo, der omhandler kerneværdien: Vi vil leve i kærlighed. Den kan findes på imu.dk og Youtube Under sloganet: Hold ikke det gode tilbage har IMU talt om givertjeneste. Udtrykket, der er hentet i Ordsprogenes Bog kan dog lige godt bruges til en snak om mine prioriteringer. Holder jeg det gode tilbage for folk omkring mig? Det kunne være oplagt at lave en aften, hvor I som fællesskab rækker ud til folk i jeres by/område. Det kan være, I skal tage ud og synge på et plejehjem, dele kage ud i byen, hjælpe naboer med praktisk arbejde eller noget helt fjerde. Det kan være godt at være fælles om at gøre ting, og måske giver det mod på mere i hverdagen. Ansvar for hinandens liv At vokse i kærlighed En tjener i tjeneste Vi vil leve i kærlighed Side 21 af 29

23 Discipelskab Jesus tog virkelig al vores skyld, da han døde på korset. I dåben blev vi hans, og nu kalder han os til at leve som disciple. Han kalder os til at følge ham som vores rabbi. Discipelskab er blevet et meget brugt ord, når vi taler om livet som kristen, og det er ikke uden grund. Jesu kaldelse af sine disciple og oplæringen af dem er på mange måder et rigtig godt billede, der viser os, hvad det vil sige at være kristen. IMU har samlet det i formuleringen: Kristus lever for mig, i mig, gennem mig. Dette må altid være disciplens fundament. Det er gratis, men koster alt (Luk 14, 25-35) En discipel følger sin mester (Mark 10, 35-45) Kristus lever for mig, i mig, gennem mig (Gal 2,20) IMU har lavet en undervisningsvideo, der omhandler vores fundament: Kristus lever for mig, i mig, gennem mig. Den kan findes på imu.dk og Youtube. På imu.dk kan I finde en video med et studieoplæg til en aften om discipelskab, som I kan bruge i stedet for en forkynder. Der findes videooptagelse af mødet På den anden side hvad må det koste? fra Konnekt 2015, der tager fat i noget af det her. Det ligger på imu.dk og Youtube. Det sind som er i Jesus En tjener i tjeneste I verden men ikke af verden På den anden side hvad må det koste? Side 22 af 29

24 Vi er forvaltere Alt hvad vi har fået er egentlig kun til låns. Jeg har egentlig ikke noget, som jeg har fortjent, alt er en gave. Denne grundtanke er et gennemgående tema i Bibelen, men hvis vi kigger på verden omkring os og vores egne prioriteringer, kan det nogle gange være svært at se, at det er sådan, vi må se på alle de ting, vi har fået givet. Vi har brug for at blive udfordret af det gamle udtryk forvaltning. Hvad vil det egentlig sige at være forvalter? Hold ikke det gode tilbage (2 Kor 8, 1-6; Luk 16, 1-13) Guds medarbejdere på jorden (Matt 25, 14-30; Luk 16, 1-13; 1 Mos 1, 26-30) Under sloganet: Hold ikke det gode tilbage har IMU talt om givertjeneste. Udtrykket, der er hentet i Ordsprogenes Bog kan dog lige godt bruges til en snak om mine prioriteringer. Holder jeg det gode tilbage for folk omkring mig. For at holde et positivt fokus på emnet kan det være en god idé at sætte fokus på taknemmelighed. Brug gerne tid på at tale om, hvor meget vi har at være taknemmelige for. At prioritere med visdom Givertjeneste At vokse i generøsitet Det er så sundt Overvældende gavmildhed Side 23 af 29

25 Fællesskabet Det kristne fællesskab er en vigtig del af troen og livet som kristen. Der er knyttet store løfter til det kristne fællesskab, og det kan nogle gange virke udfordrende, når vi ikke oplever det så fantastisk i virkeligheden. Alligevel må vi få lov til at fastholde, at et sandt kristent fællesskab er skabt af ånden, og vi er alle lige for Gud. Jesus binder det hele sammen. Kirken mere end en bygning! (Ef 4, 1-16) IMU mere end en kaffeklub (Ef 4, 1-16; Kol 3, 12-17) Hver IMU er sin opgave (1 Kor 12, 12-27) Vi er hinandens tjenere (Mark 10, 35-45) Hvis I har mod på en noget utraditionelt indslag til jeres aften, kan det være en idé at lave en helt konkret fodvaskning. Det er ret grænseoverskridende, og skal derfor tænkes godt igennem, men det kan være en stærk måde at understrege betydningen af at tjene hinanden. For at sætte fokus på opmuntringen i fællesskabet kan I begynde aftenen med at gå rundt og tale godt om hinanden. F.eks. kan man starte med at skulle gå sammen to-og-to og næve to gode egenskaber den anden har osv. På imu.dk ligger der to cases om henholdsvis formaning og fællesskabet, som kan bruges til at sætte en samtale i gang. Ansvar for hinandens liv At vokse i kærlighed ibelong - Fælles om at være alene Mod et bedre fællesskab Side 24 af 29

26 Side 25 af 29 Temaer

27 Seksualitet Seksualiteten er en naturlig og vigtig del af vores liv som mennesker. Seksualitet er skabt og villet af Gud. Det betyder, at sex er godt. Vi må dog ikke være blinde over for det store pres, som der er på seksualiteten i det samfund og den tid, vi er en del af. Hvad har Bibelen egentlig at sige ind i den sammenhæng? Er det overhovedet muligt at bygge sin seksualetik på Bibelen? Bibelen kobler kærligheden, ægteskab og sex meget tæt sammen, men er papiret ikke ligegyldigt, hvis bare to personer elsker hinanden? Sex er Guds idé Porno påvirker Kærlighed og sex (1 Kor 13, 4-8) Hvorfor gifte sig? (1 Mos. 2,24; 1 Kor 7, 1-9) Sex på afveje (Rom 1, 24-32) Hvis I har mod på selv at sætte en snak i gang om emnet, kan I tage udgangspunkt i nogle af alle de spørgsmål og svar, der findes på adamogeva.dk IMU har været med til at udvikle et undervisningmateriale med navnet: Sex er Guds idé. Her kan I finde inspiration og idéer til undervisning om nogle af de emner, der måske kan være svære at tage fat på. Hvis I inviterer nogle udefra, kan det være en god idé, at der både kommer en kvinde og en mand, så I har mulighed for at dele op undervejs. I kan også sende nogle spørgsmål på forhånd, så de har mulighed for at målrette undervisningen. Side 26 af 29

28 Medier Det er ikke til at komme udenom, at vi lever i en verden, hvor medierne fylder enormt meget. Det er på mange måder medierne, der dikterer, hvad vi har fokus på i offentligheden, men medier har også enorm stor taleret ind i vores liv gennem fjernsyn, internet mm. Bibelen siger af gode grunde ikke så meget om medier, men det betyder ikke, at vi som kristne ikke skal forholde os reflekteret og måske til tider også kritisk til mediernes påvirkning i vores liv. Er der nogle ting, som vi må tage afstand fra, og er der muligheder, vi skal blive bedre til at udnytte? Hvad gør det ved os, at vi hele tiden er tilgængelige og aldrig trækker stikket helt? Jeg bliver da ikke påvirket? Sociale medier er der en grænse? Film og serier hvad siger de egentlig? Joshua Christensen skrev i 2014 bogen Digital Native om unges forhold til facebook og de sociale medier. I kan vælge at invitere ham ud og udfordre jer på, hvordan I bruge de sociale medier, og hvad det gør ved jer. For at gøre det meget livsnært kan I vælge at spørge 2-3 IMU ere, om de kunne have lyst til at dele deres tanker om, hvilke film/serier vi kan se som kristne, hvis der overhovedet er grænser. Brug oplæggene som afsæt for en samtale om emnet. I kan starte aftenen med at tale med hinanden om, hvordan I kan leve gennemsigtigt som kristne på de sociale medier. Se evt. klippet Kristen og de sociale medier på Youtube først. Side 27 af 29

29 Alkohol Allerede da Bibelen blev skrevet var alkohol en del af samfundet og fællesskaberne, og flere gange ser vi, at det bliver understreget, at der er tale om en gave, Gud har givet mennesker, som vi må forvalte på bedste vis. Hvordan gør vi så det i en tid, hvor alkohol er blevet en naturlig og ofte afgørende ingrediens i mange fællesskaber og situationer? Der er brug for, at vi som fællesskab finder ud af, hvordan vi kan opmuntre og støtte hinanden på den bedste måde til at have et sundt forhold til alkohol. Vi har et ansvar for hinanden og for fælleskabet som helhed. Alkohol Fællesskabets opløsende eller sammenhængende kraft? Beruset i vin eller ånd? (Ef 5, 15-20) På jesusnet.dk er der forskellige spørgsmål, der omhandler forholdet mellem alkohol og livet som kristne. Brug tid på i grupper at tale om spørgsmålene og vent evt. med at læse svaret som skribenten giver, til I selv i grupper har formuleret jeres svar. Det kunne være spørgsmålet: Må jeg drikke mig fuld? Find det på jesusnet.dk Nogle kristne vælger at leve som afholdsfolk. Hvis I kender nogle, kunne det være en idé at få én af dem til at komme og fortælle, hvorfor de gør, som de gør. Giv mulighed for, at der kan blive stillet spørgsmål. Det kan nogle være godt at tage udgangspunkt i nogle konstruerede cases, når man skal tale om noget, der kan være fyldt med dilemmaer. I kan enten selv lave et par cases om forholdet eller I kan tage udgangspunktet i: Case om formaning, der ligger på imu.dk Side 28 af 29

30 Abort Vi kan møde mange gode og mindre gode argumenter for at abort er tilladt i Danmark, men hvordan skal vi egentlig forholde os til denne problematik? Alt liv er skabt af Gud, og derfor er det i bund og grund hans. Vi har ingen ret til at tage noget, der er Guds, heller ikke når det gælder andres liv. Det er et vigtigt men også meget personlig og sårbart emne, så det er vigtigt at gå til det på en sober og åben måde. Livet er Guds (Sl 90, 1-12) Abort en nødløsning? Det kunne være oplagt at få besøg af Retten til Liv, der gør en stor indsats på dette område. Det er vigtigt at sørge for, at det ikke bare bliver en fordømmelse af abort, da der sagtens kan sidde nogen, der har det tæt på. Det kunne også være en mulighed at lade en fra fællesskabet holde et oplæg til samtale, så det bliver en mere personlig fortælling. Side 29 af 29

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet Sankt Ansgar Fællesskabet (SAF) blev stiftet på Kristi Legems Fest torsdag d. 7. juni i år. Det er en gruppe medlemmer af den danske folkekirke, primært i København,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Symboler på gravsten. og deres betydning

Symboler på gravsten. og deres betydning på gravsten og deres betydning Gravsten fortæller om menneskers liv og den tid, de har levet i. Inskriptionerne i stenene, med navnetrækket på afdøde samt fødsels- og dødsåret indhugget, vidner om de konkrete

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord Indholdsfortegnelse 4 Forord Præsentation af hjælpemidler Brug af tekstvejledningerne Oversigt over vejledningerne Juniorlederens abc På sporet af livet (5): 1. Bekymringer at bekymre sig eller ikke 12

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Tekst: 1 mos 3,1-19; Matt 4,1-11 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes

Læs mere

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette!

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! AF LARS HYLDGÅRD JENSEN 1 2 Indhold 1. Hvis Gud er god Hvorfor er

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Modul 4. At massere evangeliet ind i hinandens - og andres - liv

Modul 4. At massere evangeliet ind i hinandens - og andres - liv Modul 4 At massere evangeliet ind i hinandens - og andres - liv Program 1. Scenen sættes 2. Et liv i mission - Jesus - Helligånden - Praktik h"p://www.sermonspice.com/product/39567/change- the- world 1.

Læs mere