Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden"

Transkript

1 t Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever Policy Advice/Timbuktu Fonden 20. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund Metodevalg Frekvenser Kryds med køn Kryds med region Faktaspørgsmål - egen viden Faktaspørgsmål - Danmarks ansvar Faktaspørgsmål - lære om u-lande i skole Holdning - Danmarks ansvar Holdning - lære om u-lande Holdning - hjælper bistand? Læseraketten - egen viden Læseraketten - Danmarks ansvar Læseraketten - læring om u-lande i skole

3 1. BAGGRUND Timbuktu Fonden er upolitisk og ønsker med denne undersøgelse at: at afdække behovet for at styrke folkeskolens fokus på globale forhold (kultur, samfundsforhold, sprog, globalisering, osv.) at sætte globale spørgsmål højere på dagsordenen på skoleområdet at skabe debat og viden forud for den politiske behandling i Folketinget af de nye fælles mål for folkeskolen. 3

4 2. METODEVALG Undersøgelsen er gennemført blandt 9. kl. elever på 15 repræsentativt udvalgte folkeskoler i Danmark. I alt har 504 elever afgivet besvarelse. Skolerne er udvalgt på baggrund af størrelse og geografi, hvilket illustreres i følgende tabel: Lille Stor I alt Hovedstaden 1 (off.) 1 (off.) 2 Sjælland 2 (1 privat + 1 off.) - 2 Syddanmark 2 (off.) 2 (off.) 4 Midtjylland 1 (off.) 3 (off.) 4 Nordjylland 2 (off.) 1 (off.) 3 I alt Skolerne er kontaktet telefonisk med henblik på at indgå aftale om deltagelse. Efterfølgende har skolerne fået tilsendt en pdf-fil med invitationsbreve, der forklarer baggrunden for og formålet med undersøgelsen samt indeholder et unikt login pr. elev til et webbaseret spørgeskema. Skolen har uddelt ét brev pr. elev i 9. kl., som herefter har besvaret skemaet på web. Spørgeskemaet er så vidt muligt blevet besvaret i undervisningstiden (i enkelte tilfælde har eleverne fået brevet med hjem). Undersøgelsen er gennemført i perioden 1. april 28. april Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af alle respondenter eller af de respektive undergrupper. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål. Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis Policy Advice/ Timbuktu Fonden ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Derudover står Epinion til rådighed, hvis Policy Advice/Timbuktu Fonden ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater. Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion for Timbuktu Fonden 4

5 3. FREKVENSER Tabel 1: Dit køn? Procentandel Dreng Pige 51 % (259) 49 % (245) 5

6 Tabel 2: Din alder (antal år) Procentandel % (1) 1 % (7) 5 (262) 43 % (218) 3 % (15) 0 % (1) 6

7 Tabel 3: Hvilken region bor du i? Procentandel Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 20 % (100) 24 % (123) 1 (60) 18 % (90) 26 % (131) 7

8 Tabel 4: Ved du, hvad et u-land er? Procentandel Ja Nej 96 % (486) 4 % (18) 8

9 Tabel 5: Ved du, hvad u-landsbistand er? Procentandel Ja Nej 74 % (375) 26 % (129) 9

10 Tabel 6: Synes du, det er vigtigt at lære om u-lande i skolen? Procentandel I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 17 % (86) 41 % (209) 36 % (179) 3 % (17) 3 % (13) 10

11 Tabel 7: Hvordan vil du selv bedømme din egen viden om u-landsbistand og forholdene i u-lande? Procentandel Jeg synes, jeg ved meget Jeg synes ikke, jeg ved ret meget 55 % (279) 30 % (150) 15 % (75) 11

12 Tabel 8: Tror du, at u-landsbistanden hjælper de fattige? Procentandel I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 6 % (30) 26 % (133) 5 (261) 1 (59) (10) (11) 12

13 Tabel 9: Synes du, at Danmark har et ansvar for at hjælpe verdens fattigste? Procentandel I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 14 % (70) 25 % (126) 41 % (206) 13 % (63) 6 % (31) (8) 13

14 Tabel 10: Hvorfor tror du, at der er fattigdom i u-landene? Vælg en eller flere årsager, du selv mener, der er de vigtigste. Procentandel Overbefolkning Korruption Mangel på uddannelse Krige Mangel på demokrati Vi betaler for lidt for u-landenes råvarer Naturkatastrofer Klimaforhold De multinationale selskaber snyder i skat 5 (261) 38 % (190) 79 % (400) 6 (314) 55 % (279) 21 % (107) 48 % (243) 37 % (187) 14 % (73) 14

15 Kolonitidens udbytning Mangel på evner Dovenskab Andet, noter venligst: 24 % (120) 21 % (108) 7 % (33) 6 % (31) 465 % Spørgsmål -1: Hvorfor tror du, at der er fattigdom i u-landene? Vælg en eller flere årsager, du selv mener, der er de vigtigste. Afrikanerne er en flok dovne latinoer som bruger hele dagen på at spille jazzmusik. Derfor sulter afrikanerne. arbejd arbejdsløshed Borgerkrige danne velfærdsamfund og hygiegne De bruger ikke beskyttelse, når de har sex, og derfor får de flere og flere børn de ikke har råd til. De bruger penge på at bygge nyt land op efter krige <3 der er mange forskellige kulturer i det enkelte land Det vi gjorde for mange år siden, vi gjorde de fleste af de U-lande der er her i dag, de er igang med at udvikle sig til det vi er men det går for hurtigt for dem. Fair trade, not aid Folk overlader dem lidt til dem selv. Ved mulighed for at støtte med et pengebidrag, kan man ikke bide sig sikker på at pengene faktisk ender i landene. Fordi andre lande som USA tager deres olie fx hvis de finder noget Gæld Ingen infrastruktur Ingen jordbund at så på 15

16 Krige økonomi mad Økonomiske kriser mange i det primære erhverv Snus Mangel på arbejdspladser Sult, tørke mangel på mad sygdomme Mangel på penge Sygdomme Mangel på selvstændighed Manipulation fra vesten. Vi er bare bedre og mere egoistiske 16

17 Tabel 11: Hvordan tror du, at udviklingen i ulandene generelt er gået de sidste 20 år? (Sæt kun ét kryds) Procentandel Udviklingen er gået meget fremad Udviklingen er gået lidt fremdad Udviklingen har stået stille Udviklingen er gået lidt tilbage Udviklingen er gået meget tilbage 9 % (47) 69 % (349) 16 % (79) 3 % (13) 1 % (5) (11) 17

18 Tabel 12: Tror du på, at det en dag det vil lykkes at udrydde størstedelen af verdens sult, fattigdom og nød? Procentandel Ja Nej 38 % (190) 45 % (227) 17 % (87) 18

19 Tabel 13: Hvor mange mennesker i verden, tror du, der ikke får nok at spise hver dag? Procentandel Hvert tredje menneske Hvert syvende menneske Hvert tiende menneske Hvert trettende menneske 23 % (114) 46 % (231) 19 % (98) 7 % (37) 5 % (24) 19

20 Tabel 14: Hvor mange af børnene i alle verdens u-lande, tror du, der i dag starter i skole? Procentandel 3 ud af 10 børn starter i skole 6 ud af 10 børn starter i skole 9 ud af 10 børn starter i skole 60 % (302) 3 (163) 5 % (27) (12) 20

21 Tabel 15: Når børn i u-landene starter i skole i dag, hvordan tror du så fordelingen er mellem drenge og piger? Procentandel Der starter flest piger i skole Der starter flest drenge i skole Der starter lige mange piger og drenge i skole 20 % (103) 61 % (309) 13 % (63) 6 % (29) 21

22 Tabel 16: Har du lært om u-lande i skolen? Ja Nej Har du lært om u-lande i skolen? 9 (462) 4 % (20) 4 % (22) Har du skrevet en opgave om u-lande i skolen? 35 % (178) 54 % (273) 11 % (53) Har din klasse arbejdet med u-lande som tema, f.eks emneuge, film, teater, eller lignende? 45 % (229) 4 (214) 1 (61) Har din klasse deltaget i internationale projekter med skoleklasser i andre lande? 31 % (154) 60 % (304) 9 % (46) Har din klasse deltaget i frivilligt arbejde eller indsamlinger til fordel for u- lande? 25 % (126) 63 % (315) 13 % (63) Har din klasse på et tidspunkt læst LæseRaketten? 39 % (199) 45 % (225) 16 % (80) Har du lært om FN s børnekonvention i skolen? 45 % (225) 38 % (192) 17 % (87) 22

23 Tabel 17: Kan du nævne tre u-lande? Procentandel 1: 2: 3: Nej 84 % (425) 80 % (404) 75 % (377) 16 % (79) 255 % 23

24 Land Antal Afganistan 4 Afrika 4 Algeriet 1 Angola 1 Asien 1 Bangladesh 4 Bolivia 2 Brasilien 1 Burkina Faso 2 Burma 1 Burundi 1 Cambodia 2 Chile 3 24

25 Columbia 1 Cameroun 1 Congo 3 Danmark 1 Ecuador 1 El Salvador 3 Elfenbenskysten 1 Etiopien 4 Gambia 1 Ghana 1 Grækenland 1 Guinea 1 Haiti 1 Holland 1 25

26 Indien 2 Irak 2 Istanbul 1 Kenya 2 Kina 2 Laos 1 Malaysia 1 Mali 1 Nordafrika 2 Mozambique 3 Namibia 1 Niger 1 Nigeria 3 Norge 1 26

27 Pakistan 2 Peru 1 Rusland 1 Rwanda 2 Rumænien 1 Sahara 1 Senegal 1 Sierra Leone 1 Somalia 5 Sudan 2 Sydafrika 5 Syrien 1 Tahiti 1 Tanzania 3 27

28 Thailand 1 Tyskland 1 Uganda 3 Ukraine 1 USA 1 Vietnam 1 Zambia 3 Zimbabwe 3 Spørgsmål -1: Kan du nævne tre u-lande? - 1: afganistan asien Afganistan Bagladesh afghanistan bangladesh Afghanistan Bangladesh africa Bangladsh afrika bolivia Afrika Bolivia Algeriet Brasilien Angola Bukinafasso 28

29 burkina Haiti Burma Holland Burundi indien cambodia Indien Cambodia irak Cameroun Irak chile Istanbul Chile kenya Chilie Kenya Colombia kina congo Kina Congo Kongo Danmark Laos Der er nogle steder i Afrika.. Malaysia Ecuador Mali el salvador Meste af nord Afrika El Salvador Mosambiq el salvaor Mozambique elfenbenskysten mozambiuq eteopien Namibia Eteopien Niger etiopien nigeria Etiopien Nigeria Gambia Nigieria Ghana Nordafrika grækenland Norge Guinea pakistan 29

30 parkistan sydafrika Peru Sydafrika Rusland Syrien Ruwanda Tahiti Rwanda tanzania sahara Tanzania sambia Tanzenia senegal Thailand sierra leone Tyskland somalia uganda Somalia Uganda somialia Ukraine sudan urganda Sudan USA Sumænien Vietnam sumalia zambia Sumalia Zambia syd afrika zimbabway Syd afrika zimbabwe Syd Afrika Zimbabwe Spørgsmål -1: Kan du nævne tre u-lande? - 2: 30

31 Land Antal Afganistan 4 Afrika 1 Algeriet 1 Angola 2 Argentina 1 Asien 1 Bangladesh 3 Belgien 1 Botswana 2 Bolivia 1 Brasilien 1 Burkina Faso 1 Cambodia 2 31

32 Chile 2 Columbia 2 Congo 4 Ecuador 2 Egypten 2 El Salvador 2 Elfenbenskysten 1 Etiopien 5 Filippinerne 1 Gambia 1 Ghana 5 Grækenland 1 Grønland 1 Guyana 1 32

33 Haiti 1 Higtu 1 Indien 3 Irak 2 Indonesien 1 Iran 2 Japan 1 Joguslavien 1 Kenya 3 Kina 1 Korea 1 Libyen 1 Malaysia 2 Mali 2 33

34 Malawi 2 Mexico 1 Mongoliet 1 Mozambique 3 Niger 2 Nigeria 4 Norge 1 Ny Guinea 1 Oman 1 Peru 1 Rio de Janeiro 1 Rusland 1 Rwanda 2 Sri Lanka 1 34

35 Sierra Leone 3 Somalia 3 Sudan 2 Sverige 1 Sydafrika 4 Syrien 1 Tahiti 1 Tanzania 3 Tchad 1 Thailand 1 Togo 1 Tonga 1 Tunesien 1 Tyskland 1 35

36 Uganda 3 Ukraine 1 USA 1 Venezuela 2 Vietnam 2 Zambia 3 Zimbabwe 4 Afganistan Bolivia afghanistan botswana Afghanistan Botswana Afghanistans Brasilien Afrika Burkina Faso Agola Cambodia Algeriet Cambodja Angola chile Argentina Chile Asien Colombia banglades Columbia bangladesh congo Bangladesh Congo Belgien Den demokratiske republik Congo 36

37 37 dsfnkvlehw ecuador Ecuador egypten Egypten El Salvador Elfenbenskysten elvesalvado Eteopien Ethiopien etiopi etiopien Etiopien Filippinerne gahna Gahna Gambia gana ghana Ghana grækenland grønland Guyana Haiti Hiqtu indian indien Indien Indonesien irak Irak iran Iran Japan jogaslavien Kenja kenya Kenya Kina Kongo Korea Libyen malawi Malawi Malayisia Malaysia mali Mali mexico Mongoliet Mosambique mozambuqe Musambik negeria

38 38 Negeria niger Niger nigeria Nigeria Norge ny guinea oman pakistan Peru Rio de janeiro Rusland Rwanda sambia Sierra leone Sierre leone Sierre Leone Smalia somalia Somalia Sri Lanka sudan Sudan Sverige syd afrika Syd Afrika sydafrika Sydafrika Syrien Tahiti tanzania Tanzania Tanzenia Tchad Thailand Togo Tonga Tunesien tyskland uganda Uganda Uhganda ukrine usa Venezuela Venzuela vietnam Vietnam Wanda zambia Zambia Zimbabway zimbabwe Zimbabwe

39 Zimbawe Zimbawha Spørgsmål -1: Kan du nævne tre u-lande? - 3: 39

40 Land Antal Afganistan 4 Afrika 2 Afrikas Horn 1 Algeriet 1 Angola 1 Argentina 1 Bangladesh 3 Bhutan 1 Bolivia 2 Brasilien 2 Burma 1 Burundi 1 Cameroun 1 40

41 Cambodia 1 Caribien 1 Chile 2 Columbia 2 Congo 2 Danmark 1 Den Dominikanske republik 1 Ecuador 1 Egypten 1 El Salvador 3 Elfenbenskysten 2 Etiopien 4 Filippinerne 4 Gabon 1 41

42 Ghana 5 Ganda 1 Grækenland 1 Guatemala 1 Guinea 1 Haiti 2 Holland 1 Indien 2 Indonesien 1 Irak 2 Israel 1 Iran 1 Kenya 2 Kina 1 42

43 Kiribati 1 Laos 1 Liberia 1 Madagaska 1 Malaysia 1 Malawi 1 Mali 1 Maldiverne 1 Marokko 1 Moldova 1 Myanmar 1 Mozambique 3 Nairobi 1 Namibia 1 43

44 Niger 1 Nigeria 2 Norge 1 Ny Guinea 1 Nordkorea 1 Peru 1 Pakistan 1 Palæstina 1 Parag 1 Rwanda 2 Sahara 1 Senegal 1 Sierra Leone 2 Somalia 5 44

45 Sumænien 1 Sudan 2 Sverige 1 Sydafrika 3 Sydamerika 1 Syrien 2 Tahiti 3 Tanzania 3 Tchad 1 Thailand 1 Tibét 1 Tonga 1 Tunesien 1 Tyrkiet 1 45

46 Uganda 2 USA 1 Vietnam 1 Zambia 1 Zimbabwe 2 afganistan Burma Afganistan burundi afghanistan Cambodia Afghanistan Cameroon afrika Caribien Afrika chile Afrikas Horn Chile Algeriet Colombia Angola Columbia Argentina Congo bangades Danmark bangladesh Den Dominikanske Republik Bangladesh Ecuador Bhutan Egypten bolivia El salvador Bolivia El Salvador brasilien elfenbenskysten Brasilien Elfenbenskysten 46

47 47 Elsavador Ethiopien Etiopen etiopien Etiopien fe Filipinerne filippinerne Filippinerne Fillipinerne fwhjtyh gabon gana Gana Ganda ghana Ghana grækenland Guatemala Guinea haiti Haiti Holland indien Indien Indonesien irak Irak Iran isral kenya Kenya Kina Kiribati Kongo Laos liberia madagaska Malawi Malayisia Maldiverne Mali Marokko Mocambique Moldova Mozambiqe Mozambique Myanmar nairobi Namibia Nej Niger nigeria Nigeria

48 48 nordkorea Norge Ny Guenia Pakistan palastina Parag per jensen Peru randers regnskov Rawanda Rwanda Sahara Sambia Senegal Sierra leone Sierra Leone somalia Somalia somanien sudan Sudan sumalia Sumalia sumalien Sverige Syd afrika sydafrika Sydafrika Sydamerika Sydsudan syrien Syrien tahiti Tahitit Tahitti Tansania tanzania Tanzania Thad Thailand Tibét Tonga Tunesien tyrkiet uganda Uganda usa Vietnam zimbabwe Zimbabwe

49 Tabel 18: Kan du nævne en nulevende afrikansk politiker? Procentandel Åbent svar: Nej 24 % (119) 76 % (385) Spørgsmål -1: Kan du nævne en nulevende afrikansk politiker? 49

50 Politiker Antal Abdullahi Yusuf Ahmed 1 Archie Sayed 3 Barack Obama 3 Desmond Tutu 3 Francois Bozie 2 Jakob Zuma 11 John Hitler 2 Joseph kaliba 1 Kader Asmal 1 Kofi Annan 1 Kony 1 Nelson Mandela 7 Mbeki 1 50

51 Michel Djotodia 1 Mugabe 4 Nicklas Bendtner 1 Nicolas Sarkozy 1 Railia Odinga 1 Saddam Hussein 1 Samuel Jackson 1 Sirloif 1 Uhuru Kenvatta 3 Winnie Mandela 1 Yahya Jammeh 3 Yoweri Museveni 1 Abdullahi Yusuf Ahmed Barak Obamah archie sayed desmon tuto Archie Sayed Desmond tutu Archie Sayee Desmond Tutu Barack Obama dunisunybolukononono 51

52 Fodsvampen Francois Bozie Francois Bozize Jacob Gedleyihlekisa Zuma Jacob Zouma Jacob zuma Jacob Zuma Jacub Zuma jakob zuma jakob Zuma Jakob Zuma Jeg kan ikke huske navnene på dem john hitler John Hitler Joseph Kabila Kader Asmal Kejser neger Kofi Annan kongen af det sorte land Kony Mandela ;-) Mbeki mgumbo neger Michel Djotodia mugabe Mugabe Mugabes nelson adlilalalalalalala mandela nelson mandela Nelson mandela Nelson Mandela neson Nicklas Bendtner Nicolas Sarkozy nisan madela Obama raila amolo odinga Robert Mugabe Saddam Hussein Samuel l jackson Sirloif Suma Svanpebob Uhuru kenvatta Uhuru kenyatta Uhuru Kenyatta Winnie Mandela Yahya Jammed Yahya Jammeh Yayha Jammeh Yoweri Museveni zuma Zuma 52

53 Tabel 19: Kunne du tænke dig at bo og arbejde i et andet land end Danmark, når du bliver ældre? Ja Nej Kunne du tænke dig at bo og arbejde i et andet land end Danmark, når du bliver ældre? 69 % (348) 15 % (74) 16 % (82) Kunne du tænke dig at bo eller arbejde i et u-land, når du bliver ældre? 14 % (73) 61 % (306) 25 % (125) Har du nogensinde besøgt et u-land? : 30 % (150) 59 % (295) 1 (59) Har du lavet frivilligt arbejde til fordel for et u-land? : 30 % (150) 60 % (300) 11 % (54) 53

54 4. KRYDS MED KØN Tabel 20: Din alder (antal år) / Dit køn? Dreng Pige 13 0 % (0) 0 % (1) 0 % (1) 14 1 % (3) (4) 1 % (7) % (104) 64 % (158) 5 (262) % (142) 31 % (76) 43 % (218) 17 4 % (10) (5) 3 % (15) 18 0 % (0) 0 % (1) 0 % (1) (259) (245) 54

55 Tabel 21: Hvilken region bor du i? / Dit køn? Dreng Pige Hovedstaden 2 (56) 18 % (44) 20 % (100) Midtjylland 25 % (65) 24 % (58) 24 % (123) Nordjylland 15 % (39) 9 % (21) 1 (60) Sjælland 15 % (40) 20 % (50) 18 % (90) Syddanmark 23 % (59) 29 % (72) 26 % (131) (259) (245) 55

56 Tabel 22: Ved du, hvad et u-land er? / Dit køn? Dreng Pige Ja 97 % (252) 96 % (234) 96 % (486) Nej 3 % (7) 4 % (11) 4 % (18) (259) (245) 56

57 Tabel 23: Ved du, hvad u-landsbistand er? / Dit køn? Dreng Pige Ja 81 % (209) 68 % (166) 74 % (375) Nej 19 % (50) 3 (79) 26 % (129) (259) (245) 57

58 Tabel 24: Synes du, det er vigtigt at lære om u-lande i skolen? / Dit køn? Dreng Pige I meget høj grad 1 (32) 2 (54) 17 % (86) I høj grad 37 % (95) 47 % (114) 41 % (209) I nogen grad 44 % (113) 27 % (66) 36 % (179) I mindre grad 4 % (11) (6) 3 % (17) Slet ikke 3 % (8) (5) 3 % (13) (259) (245) 58

59 Tabel 25: Hvordan vil du selv bedømme din egen viden om u-landsbistand og forholdene i u-lande? / Dit køn? Dreng Pige Jeg synes, jeg ved meget 61 % (158) 49 % (121) 55 % (279) Jeg synes ikke, jeg ved ret meget 29 % (75) 31 % (75) 30 % (150) 10 % (26) 20 % (49) 15 % (75) (259) (245) 59

60 Tabel 26: Tror du, at u-landsbistanden hjælper de fattige? / Dit køn? Dreng Pige I meget høj grad 5 % (14) 7 % (16) 6 % (30) I høj grad 25 % (66) 27 % (67) 26 % (133) I nogen grad 48 % (124) 56 % (137) 5 (261) I mindre grad 16 % (42) 7 % (17) 1 (59) Slet ikke 4 % (10) 0 % (0) (10) 1 % (3) 3 % (8) (11) (259) (245) 60

61 Tabel 27: Synes du, at Danmark har et ansvar for at hjælpe verdens fattigste? / Dit køn? Dreng Pige I meget høj grad 10 % (26) 18 % (44) 14 % (70) I høj grad 20 % (52) 30 % (74) 25 % (126) I nogen grad 43 % (111) 39 % (95) 41 % (206) I mindre grad 17 % (44) 8 % (19) 13 % (63) Slet ikke 8 % (22) 4 % (9) 6 % (31) (4) (4) (8) (259) (245) 61

62 Tabel 28: Hvorfor tror du, at der er fattigdom i u-landene? Vælg en eller flere årsager, du selv mener, der er de vigtigste. / Dit køn? Dreng Pige Overbefolkning 47 % (122) 57 % (139) 5 (261) Korruption 47 % (123) 27 % (67) 38 % (190) Mangel på uddannelse 80 % (207) 79 % (193) 79 % (400) Krige 59 % (153) 66 % (161) 6 (314) Mangel på demokrati 53 % (138) 58 % (141) 55 % (279) Vi betaler for lidt for u-landenes råvarer 16 % (42) 27 % (65) 21 % (107) Naturkatastrofer 44 % (113) 53 % (130) 48 % (243) Klimaforhold 36 % (94) 38 % (93) 37 % (187) De multinationale selskaber snyder i skat 16 % (42) 13 % (31) 14 % (73) 62

63 Kolonitidens udbytning 27 % (71) 20 % (49) 24 % (120) Mangel på evner 24 % (63) 18 % (45) 21 % (108) Dovenskab 8 % (21) 5 % (12) 7 % (33) Andet, noter venligst: 7 % (18) 5 % (13) 6 % (31) 466 % (259) 465 % (245) 465 % 63

64 Tabel 29: Hvordan tror du, at udviklingen i ulandene generelt er gået de sidste 20 år? (Sæt kun ét kryds) / Dit køn? Dreng Pige Udviklingen er gået meget fremad 13 % (33) 6 % (14) 9 % (47) Udviklingen er gået lidt fremdad 67 % (173) 7 (176) 69 % (349) Udviklingen har stået stille 14 % (36) 18 % (43) 16 % (79) Udviklingen er gået lidt tilbage (6) 3 % (7) 3 % (13) Udviklingen er gået meget tilbage (4) 0 % (1) 1 % (5) 3 % (7) (4) (11) (259) (245) 64

65 Tabel 30: Tror du på, at det en dag det vil lykkes at udrydde størstedelen af verdens sult, fattigdom og nød? / Dit køn? Dreng Pige Ja 40 % (103) 36 % (87) 38 % (190) Nej 44 % (115) 46 % (112) 45 % (227) 16 % (41) 19 % (46) 17 % (87) (259) (245) 65

66 Tabel 31: Hvor mange mennesker i verden, tror du, der ikke får nok at spise hver dag? / Dit køn? Dreng Pige Hvert tredje menneske 24 % (63) 21 % (51) 23 % (114) Hvert syvende menneske 44 % (113) 48 % (118) 46 % (231) Hvert tiende menneske 19 % (49) 20 % (49) 19 % (98) Hvert trettende menneske 7 % (19) 7 % (18) 7 % (37) 6 % (15) 4 % (9) 5 % (24) (259) (245) 66

67 Tabel 32: Hvor mange af børnene i alle verdens u-lande, tror du, der i dag starter i skole? / Dit køn? Dreng Pige 3 ud af 10 børn starter i skole 61 % (157) 59 % (145) 60 % (302) 6 ud af 10 børn starter i skole 29 % (75) 36 % (88) 3 (163) 9 ud af 10 børn starter i skole 7 % (17) 4 % (10) 5 % (27) 4 % (10) 1 % (2) (12) (259) (245) 67

68 Tabel 33: Når børn i u-landene starter i skole i dag, hvordan tror du så fordelingen er mellem drenge og piger? / Dit køn? Dreng Pige Der starter flest piger i skole 2 (57) 19 % (46) 20 % (103) Der starter flest drenge i skole 58 % (149) 65 % (160) 61 % (309) Der starter lige mange piger og drenge i skole 13 % (34) 1 (29) 13 % (63) 7 % (19) 4 % (10) 6 % (29) (259) (245) 68

69 Tabel 34: Har du lært om u-lande i skolen? / Dit køn? Dreng Pige Ja 90 % (233) 93 % (229) 9 (462) Nej 3 % (9) 4 % (11) 4 % (20) 7 % (17) (5) 4 % (22) (259) (245) 69

70 Tabel 35: Har du skrevet en opgave om u-lande i skolen? / Dit køn? Dreng Pige Ja 37 % (96) 33 % (82) 35 % (178) Nej 53 % (137) 56 % (136) 54 % (273) 10 % (26) 11 % (27) 11 % (53) (259) (245) 70

71 Tabel 36: Har din klasse arbejdet med u-lande som tema, f.eks emneuge, film, teater, eller lignende? / Dit køn? Dreng Pige Ja 44 % (114) 47 % (115) 45 % (229) Nej 43 % (112) 4 (102) 4 (214) 13 % (33) 11 % (28) 1 (61) (259) (245) 71

72 Tabel 37: Har din klasse deltaget i internationale projekter med skoleklasser i andre lande? / Dit køn? Dreng Pige Ja 27 % (71) 34 % (83) 31 % (154) Nej 65 % (168) 56 % (136) 60 % (304) 8 % (20) 11 % (26) 9 % (46) (259) (245) 72

73 Tabel 38: Har din klasse deltaget i frivilligt arbejde eller indsamlinger til fordel for u-lande? / Dit køn? Dreng Pige Ja 23 % (59) 27 % (67) 25 % (126) Nej 64 % (166) 61 % (149) 63 % (315) 13 % (34) 1 (29) 13 % (63) (259) (245) 73

74 Tabel 39: Har din klasse på et tidspunkt læst LæseRaketten? / Dit køn? Dreng Pige Ja 34 % (87) 46 % (112) 39 % (199) Nej 46 % (119) 43 % (106) 45 % (225) 20 % (53) 11 % (27) 16 % (80) (259) (245) 74

75 Tabel 40: Har du lært om FN s børnekonvention i skolen? / Dit køn? Dreng Pige Ja 47 % (123) 4 (102) 45 % (225) Nej 36 % (92) 41 % (100) 38 % (192) 17 % (44) 18 % (43) 17 % (87) (259) (245) 75

76 Tabel 41: Kan du nævne tre u-lande? / Dit køn? Dreng Pige 1: 8 (212) 87 % (213) 84 % (425) 2: 77 % (200) 83 % (204) 80 % (404) 3: 74 % (191) 76 % (186) 75 % (377) Nej 18 % (47) 13 % (32) 16 % (79) 251 % (259) 259 % (245) 255 % 76

77 Tabel 42: Kan du nævne en nulevende afrikansk politiker? / Dit køn? Dreng Pige Åbent svar: 31 % (81) 16 % (38) 24 % (119) Nej 69 % (178) 84 % (207) 76 % (385) (259) (245) 77

78 Tabel 43: Kunne du tænke dig at bo og arbejde i et andet land end Danmark, når du bliver ældre? / Dit køn? Dreng Pige Ja 64 % (167) 74 % (181) 69 % (348) Nej 20 % (53) 9 % (21) 15 % (74) 15 % (39) 18 % (43) 16 % (82) (259) (245) 78

79 Tabel 44: Kunne du tænke dig at bo eller arbejde i et u-land, når du bliver ældre? / Dit køn? Dreng Pige Ja 11 % (28) 18 % (45) 14 % (73) Nej 71 % (183) 50 % (123) 61 % (306) 19 % (48) 31 % (77) 25 % (125) (259) (245) 79

80 Tabel 45: Har du nogensinde besøgt et u-land? : / Dit køn? Dreng Pige Ja 29 % (76) 30 % (74) 30 % (150) Nej 59 % (154) 58 % (141) 59 % (295) 11 % (29) 1 (30) 1 (59) (259) (245) 80

81 Tabel 46: Har du lavet frivilligt arbejde til fordel for et u-land? : / Dit køn? Dreng Pige Ja 26 % (68) 33 % (82) 30 % (150) Nej 61 % (159) 58 % (141) 60 % (300) 1 (32) 9 % (22) 11 % (54) (259) (245) 81

82 5. KRYDS MED REGION Tabel 47: Dit køn? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Dreng 56 % (56) 53 % (65) 65 % (39) 44 % (40) 45 % (59) 51 % (259) Pige 44 % (44) 47 % (58) 35 % (21) 56 % (50) 55 % (72) 49 % (245) (100) (123) (60) (90) (131) 82

83 Tabel 48: Din alder (antal år) / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 13 1 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (1) 14 (2) 0 % (0) 0 % (0) 4 % (4) 1 % (1) 1 % (7) 15 5 (52) 56 % (69) 48 % (29) 49 % (44) 5 (68) 5 (262) % (41) 4 (52) 48 % (29) 40 % (36) 46 % (60) 43 % (218) 17 4 % (4) (2) (1) 7 % (6) (2) 3 % (15) 18 0 % (0) 0 % (0) (1) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (1) (100) (123) (60) (90) (131) 83

84 Tabel 49: Ved du, hvad et u-land er? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Ja 97 % (97) 97 % (119) 98 % (59) 94 % (85) 96 % (126) 96 % (486) Nej 3 % (3) 3 % (4) (1) 6 % (5) 4 % (5) 4 % (18) (100) (123) (60) (90) (131) 84

85 Tabel 50: Ved du, hvad u-landsbistand er? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Ja 78 % (78) 7 (89) 88 % (53) 7 (65) 69 % (90) 74 % (375) Nej 2 (22) 28 % (34) 1 (7) 28 % (25) 31 % (41) 26 % (129) (100) (123) (60) (90) (131) 85

86 Tabel 51: Synes du, det er vigtigt at lære om u-lande i skolen? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I meget høj grad 18 % (18) 1 (15) 2 (13) 19 % (17) 18 % (23) 17 % (86) I høj grad 46 % (46) 4 (52) 43 % (26) 33 % (30) 4 (55) 41 % (209) I nogen grad 3 (32) 39 % (48) 3 (19) 40 % (36) 34 % (44) 36 % (179) I mindre grad 1 % (1) 5 % (6) 0 % (0) 6 % (5) 4 % (5) 3 % (17) Slet ikke 3 % (3) (2) 3 % (2) (2) 3 % (4) 3 % (13) (100) (123) (60) (90) (131) 86

87 Tabel 52: Hvordan vil du selv bedømme din egen viden om u-landsbistand og forholdene i u-lande? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Jeg synes, jeg ved meget 61 % (61) 63 % (77) 73 % (44) 36 % (32) 50 % (65) 55 % (279) Jeg synes ikke, jeg ved ret meget 24 % (24) 24 % (29) 18 % (11) 4 (38) 37 % (48) 30 % (150) 15 % (15) 14 % (17) 8 % (5) 2 (20) 14 % (18) 15 % (75) (100) (123) (60) (90) (131) 87

88 Tabel 53: Tror du, at u-landsbistanden hjælper de fattige? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I meget høj grad 7 % (7) 3 % (4) 13 % (8) 6 % (5) 5 % (6) 6 % (30) I høj grad 28 % (28) 27 % (33) 2 (13) 30 % (27) 24 % (32) 26 % (133) I nogen grad 54 % (54) 55 % (68) 53 % (32) 43 % (39) 5 (68) 5 (261) I mindre grad 7 % (7) 13 % (16) 10 % (6) 16 % (14) 1 (16) 1 (59) Slet ikke (2) 1 % (1) (1) 3 % (3) (3) (10) (2) 1 % (1) 0 % (0) (2) 5 % (6) (11) (100) (123) (60) (90) (131) 88

89 Tabel 54: Synes du, at Danmark har et ansvar for at hjælpe verdens fattigste? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I meget høj grad 14 % (14) 17 % (21) 20 % (12) 14 % (13) 8 % (10) 14 % (70) I høj grad 23 % (23) 21 % (26) 25 % (15) 24 % (22) 31 % (40) 25 % (126) I nogen grad 51 % (51) 40 % (49) 28 % (17) 4 (38) 39 % (51) 41 % (206) I mindre grad 8 % (8) 15 % (18) 20 % (12) 11 % (10) 11 % (15) 13 % (63) Slet ikke 3 % (3) 6 % (7) 7 % (4) 6 % (5) 9 % (12) 6 % (31) 1 % (1) (2) 0 % (0) (2) (3) (8) (100) (123) (60) (90) (131) 89

90 Tabel 55: Hvorfor tror du, at der er fattigdom i u-landene? Vælg en eller flere årsager, du selv mener, der er de vigtigste. / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Overbefolkning 53 % (53) 56 % (69) 57 % (34) 47 % (42) 48 % (63) 5 (261) Korruption 45 % (45) 40 % (49) 40 % (24) 39 % (35) 28 % (37) 38 % (190) Mangel på uddannelse 90 % (90) 79 % (97) 78 % (47) 74 % (67) 76 % (99) 79 % (400) Krige 54 % (54) 69 % (85) 68 % (41) 54 % (49) 65 % (85) 6 (314) Mangel på demokrati 65 % (65) 54 % (67) 5 (31) 53 % (48) 5 (68) 55 % (279) Vi betaler for lidt for u-landenes råvarer 20 % (20) 19 % (23) 23 % (14) 28 % (25) 19 % (25) 21 % (107) Naturkatastrofer 46 % (46) 46 % (56) 48 % (29) 41 % (37) 57 % (75) 48 % (243) Klimaforhold 29 % (29) 35 % (43) 50 % (30) 33 % (30) 4 (55) 37 % (187) De multinationale selskaber snyder i skat 7 % (7) 15 % (18) 13 % (8) 21 % (19) 16 % (21) 14 % (73) 90

91 Kolonitidens udbytning 21 % (21) 3 (39) 23 % (14) 23 % (21) 19 % (25) 24 % (120) Mangel på evner 14 % (14) 23 % (28) 2 (13) 21 % (19) 26 % (34) 21 % (108) Dovenskab (2) 7 % (9) 8 % (5) 7 % (6) 8 % (11) 7 % (33) Andet, noter venligst: 6 % (6) 7 % (9) 10 % (6) 6 % (5) 4 % (5) 6 % (31) 45 (100) 481 % (123) 493 % (60) 448 % (90) 460 % (131) 465 % 91

92 Tabel 56: Hvordan tror du, at udviklingen i ulandene generelt er gået de sidste 20 år? (Sæt kun ét kryds) / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Udviklingen er gået meget fremad 8 % (8) 11 % (13) 17 % (10) 11 % (10) 5 % (6) 9 % (47) Udviklingen er gået lidt fremdad 75 % (75) 74 % (91) 7 (43) 6 (56) 64 % (84) 69 % (349) Udviklingen har stået stille 1 (12) 11 % (13) 1 (7) 17 % (15) 24 % (32) 16 % (79) Udviklingen er gået lidt tilbage 3 % (3) (3) 0 % (0) 6 % (5) (2) 3 % (13) Udviklingen er gået meget tilbage 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) (2) (3) 1 % (5) (2) (3) 0 % (0) (2) 3 % (4) (11) (100) (123) (60) (90) (131) 92

93 Tabel 57: Tror du på, at det en dag det vil lykkes at udrydde størstedelen af verdens sult, fattigdom og nød? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Ja 37 % (37) 38 % (47) 50 % (30) 28 % (25) 39 % (51) 38 % (190) Nej 46 % (46) 45 % (55) 33 % (20) 53 % (48) 44 % (58) 45 % (227) 17 % (17) 17 % (21) 17 % (10) 19 % (17) 17 % (22) 17 % (87) (100) (123) (60) (90) (131) 93

94 Tabel 58: Hvor mange mennesker i verden, tror du, der ikke får nok at spise hver dag? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hvert tredje menneske 26 % (26) 25 % (31) 23 % (14) 19 % (17) 20 % (26) 23 % (114) Hvert syvende menneske 45 % (45) 50 % (62) 47 % (28) 44 % (40) 43 % (56) 46 % (231) Hvert tiende menneske 18 % (18) 13 % (16) 2 (13) 23 % (21) 23 % (30) 19 % (98) Hvert trettende menneske 5 % (5) 7 % (9) 5 % (3) 1 (11) 7 % (9) 7 % (37) 6 % (6) 4 % (5) 3 % (2) 1 % (1) 8 % (10) 5 % (24) (100) (123) (60) (90) (131) 94

95 Tabel 59: Hvor mange af børnene i alle verdens u-lande, tror du, der i dag starter i skole? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 3 ud af 10 børn starter i skole 75 % (75) 59 % (73) 6 (37) 51 % (46) 54 % (71) 60 % (302) 6 ud af 10 børn starter i skole 21 % (21) 37 % (45) 28 % (17) 37 % (33) 36 % (47) 3 (163) 9 ud af 10 børn starter i skole (2) 3 % (4) 3 % (2) 11 % (10) 7 % (9) 5 % (27) (2) 1 % (1) 7 % (4) 1 % (1) 3 % (4) (12) (100) (123) (60) (90) (131) 95

96 Tabel 60: Når børn i u-landene starter i skole i dag, hvordan tror du så fordelingen er mellem drenge og piger? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Der starter flest piger i skole 24 % (24) 20 % (25) 20 % (12) 13 % (12) 23 % (30) 20 % (103) Der starter flest drenge i skole 58 % (58) 64 % (79) 57 % (34) 60 % (54) 64 % (84) 61 % (309) Der starter lige mange piger og drenge i skole 11 % (11) 11 % (14) 1 (7) 23 % (21) 8 % (10) 13 % (63) 7 % (7) 4 % (5) 1 (7) 3 % (3) 5 % (7) 6 % (29) (100) (123) (60) (90) (131) 96

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Solidaritet. Ved du, hvad det er? En brochure om humanitær bistand Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Hej! Jeg er 9 år gammel, og jeg bor i Guldo,

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika Afrika: Verdens 2. største kontinent Lande: 54 afrikanske lande findes på det afrikanske kontinent Befolkning: Ca. 1 milliard mennesker Antal afrikanske sprog: Der findes mere end 1000 afrikanske sprog

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

VM i fodbold 2014 i Brasilien

VM i fodbold 2014 i Brasilien VM i fodbold 2014 i Brasilien Spille betingelser og regler Pris Tusseklubben inviterer til deltagelse i en tipsdyst på VM turneringen 2014. Hvert spil koster kr. 100,- Indsættes på Tusseklubbens konto

Læs mere

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage.

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage. Vidste du VIDSTE DU Når eleverne arbejder med Agent Footprint, vil de møde et antal popups, som vi har kaldt Vidste du Nedenstående er en samlet oversigt over alle de udsagn, som eleverne møder i denne

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

2013 Afsluttet (måned og år)

2013 Afsluttet (måned og år) 2013 Afsluttet (måned December 1207 Verdensbanken - CGIAR CGIAR - Den konsultative gruppe for international landbrugsforskning December 1236 Kenya Solidarity for Women Living in Distress (SOLWODI) Uregelmæssigheder

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter Bliv erhvervspartner og støt FLYGTNINGE 2 og støt flygtninge HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder?

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? Plastindustrien Sprøjtestøbesektionens forårsmøde 29. marts 2011 V/

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

Kina og Afrika. Bjarke Eltard-Larsen, Kahin M. Farah og Manja Hoppe Andreasen

Kina og Afrika. Bjarke Eltard-Larsen, Kahin M. Farah og Manja Hoppe Andreasen Kina og Afrika - A replay of the old story? Bjarke Eltard-Larsen, Kahin M. Farah og Manja Hoppe Andreasen Internationale Udviklingsstudier, bachelormodulet efterår 2007, Roskilde Universitetscenter Vejleder:

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER Fattige lande en del af din verden Arbejdshæfte øvelser og undersøgelser Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande Forfattere: Peter Bejder

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

ACP/CE/Bilag VI/da 1

ACP/CE/Bilag VI/da 1 BILAG VI LISTE OVER DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER, AVS-INDLANDSSTATERNE OG AVS-ØSTATERNE Nedenstående lister indeholder navnene på henholdsvis de mindst udviklede AVS-stater, AVS-indlandsstaterne og AVS-østaterne.

Læs mere

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Effektiv Travel Management Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Synes du, det er besværligt at bestille erhvervsrejser? Bruger jeres virksomhed for lang tid på komplekse og krævende procedurer?

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser ARBEJDSHÆFTE øvelser og undersøgelser Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På www.globallykke.dk er der supplerende materiale samt gratis

Læs mere

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015

Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 Trends på Åbne Døres Verdensrangliste 2015 I denne rapporteringsperiode er forfølgelserne verden over taget til, selv steder hvor den ikke har været så udtalt tidligere, f.eks. områder i Asien, Latinamerika

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Arbejdshæfte: øvelser og undersøgelser

Arbejdshæfte: øvelser og undersøgelser Arbejdshæfte: øvelser og undersøgelser Bæredygtig turisme i en global verden Peter Bejder, Erika Brenner & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann Her på www.renturisme.dk er der supplerende

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102827.1 (tillæg #2 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Marts 2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER

UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER Afghanistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbajdsjan Bangladesh Belarus (Hviderusland) Bosnien-Hercegovina Burundi Cameroun Cuba Den Demokratiske Republik

Læs mere

Danidas verdensbilledlegatfilm til undervisningen

Danidas verdensbilledlegatfilm til undervisningen Danidas verdensbilledlegatfilm til undervisningen Her finder du filmene: Vigtigste indgang! nyhedsbrev 2012 - Grethe Grønkjær for Danidas Oplysningsbevilling Side 1 Ved klik på Film fra Danidas Verdensbilledlegat

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 G1 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G1 Indledning Fattige og rige lande På globalt plan er der i dag mere kontakt

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Nye priser for telefoni

Nye priser for telefoni Nye priser for telefoni juli 2007 Kære beboer Bredalsparken og Greenhusene har fået nye og bedre priser Fra den 25. september 2007 får du automatisk billigere telefontakster når du er tilmeldt til boligforeningens

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Opfattelser af udviklingspolitik

Opfattelser af udviklingspolitik Opfattelser af udviklingspolitik Befolkningsundersøgelse februar 2011 1 Indhold 1. Udviklingsbistand og anvendelse 2. Klima, sikkerhed og demokrati 3. Firmaer og finansmarkeder 4. Partivalg og diskussioner

Læs mere

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen)

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0022 Dok.: 1231847 Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

Telefoni igennem din Boligforening

Telefoni igennem din Boligforening Telefoni igennem din Boligforening 0806 Kære beboer Cirque leverer telefoni igennem din boligforenings netværk og er den fortrukne teleleverandør i din boligforening. Ved at tilmelde dig en telefonordning

Læs mere

Vor tilgang til rejseriet

Vor tilgang til rejseriet Vor tilgang til rejseriet Listen over de lange rejser og noget af det, der gik på tværs. 1 Indhold 1. Hen over rejsemålene... 2 1.1. At se, hvordan folk lever... 3 1.2. De lange rejsers liste... 4 1.3.

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Borgere ønsker klimaaftale nu

Borgere ønsker klimaaftale nu Nr. 264 oktober 2009 Borgere ønsker klimaaftale nu Borgere fra Danmark og hele verden er enige: Det er vigtigt at få en bindende aftale på COP15 Forpligtende aftale > Moderate danskere > Et redskab for

Læs mere

Ring/mail gerne for yderligere informationer på 9740 7781/ingelise@od.org

Ring/mail gerne for yderligere informationer på 9740 7781/ingelise@od.org Women to women-rejse til Egypten (Fælles skandinavisk tur) Dato: 25/3-4/4 Pris: ca. 10.000 alt inkl. Tilmelding senest 1/2 Dato: 29/3 10/4 Pris: ca. 15.000 alt inkl. Tilmelding senest 5/1 Opmuntringsrejse

Læs mere

O V E R S I G T F R I V I L L I G E F O R E D R A G S H O L D E R E

O V E R S I G T F R I V I L L I G E F O R E D R A G S H O L D E R E O V E R S I G T F R I V I L L I G E F O R E D R A G S H O L D E R E Opdateret maj 2014 Indholdsfortegnelse: Region Hovedstaden... 5 København... 5 København... 5 København... 6 København... 6 København...

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet 2. marts 2015 Sammenfatning: Siden olieprisen

Læs mere

FSB foreningens debat og GF 2015 NIRAS

FSB foreningens debat og GF 2015 NIRAS FSB foreningens debat og GF 2015 NIRAS Nyt fra FSB Aktiviteter 2014 Udsendelser 2014 Kommende udsendelser 2015 Nye tiltag Orientering om FSB holdet 23/02/2015 PRESENTATION OF NIRAS 2 Aktiviteter 2014 (udover

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Personlige data. Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972

Personlige data. Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972 CV Peter Sigsgaard Revideret september 2014 Personlige data Uddannelse: Nationalitet: Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972 Dansk Født: 25-12-1942 Civilstand: Nuværende stilling: Gift

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

O V E R S I G T F R I V I L L I G E F O R E D R A G S H O L D E R E

O V E R S I G T F R I V I L L I G E F O R E D R A G S H O L D E R E O V E R S I G T F R I V I L L I G E F O R E D R A G S H O L D E R E Opdateret marts 2015 Indholdsfortegnelse: Region Hovedstaden... 5 København... 5 København... 5 København... 6 København... 7 København...

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold

Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold Danske CSOers EU finansierede humanitære og udviklingsarbejde Indhold 1. Introduktion... 2 2. Omfang og fordeling af danske CSOers EU projekter... 4 3. Konkrete eksempler på EU projekter... 11 4. Samfinansiering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 18.2.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om udviklingen i forbindelse med folkeskoleundervisning for alle og ligestilling

Læs mere

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015.

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015. Karantæneliste RØD ORANGE GUL GRØN Ophold i området giver 6 måneders karantæne grundet risiko for malaria. Ophold i området giver 4 ugers karantæne hele året. Dette er grundet risiko for diverse importerede

Læs mere

Her kommer børnene fra

Her kommer børnene fra Her kommer børnene fra DanAdopt Danish Society for International Child Care Indholdsfortegnelse Valg af adoptionsland... 3 Nye formidlingslande... 3 Udlandets krav til ansøgere... 3 Enlige ansøgere...

Læs mere

m a n a g e m e n t o u t loo k 2 013 ManageMent outlook 2013

m a n a g e m e n t o u t loo k 2 013 ManageMent outlook 2013 Management outlook 2013 Forord I Dansk Erhverv er vi stolte over at kunne præsentere dette Management Outlook 2013. Ambitionen er at blive klogere på, hvad de strategiske udfordringer bliver i det kommende

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3

Folkeskolens afgangsprøve December 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve December 2013 G3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve 2013 Indledning Marked i Goa, Indien. Ditte

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne.

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. Maj-juni 2009. muslimske verden og Vesten. Du skal besvare én af opgaverne. Studieprøven Maj-juni 2009 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Samkvem mellem den muslimske verden og Vesten Opgave 2: Sammenhængskraft Opgave 3: Skal skatten ned? Du skal besvare én af opgaverne.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 KØBENHAVN K DANMARK TLF: 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk

DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 KØBENHAVN K DANMARK TLF: 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 KØBENHAVN K DANMARK TLF: 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk UDENLANDSKE INVESTERINGER OG UDVIKLING I AFRIKA Peter Kragelund DIIS Working Paper

Læs mere

T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102826.1 (tillæg #1 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere