Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden"

Transkript

1 t Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever Policy Advice/Timbuktu Fonden 20. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund Metodevalg Frekvenser Kryds med køn Kryds med region Faktaspørgsmål - egen viden Faktaspørgsmål - Danmarks ansvar Faktaspørgsmål - lære om u-lande i skole Holdning - Danmarks ansvar Holdning - lære om u-lande Holdning - hjælper bistand? Læseraketten - egen viden Læseraketten - Danmarks ansvar Læseraketten - læring om u-lande i skole

3 1. BAGGRUND Timbuktu Fonden er upolitisk og ønsker med denne undersøgelse at: at afdække behovet for at styrke folkeskolens fokus på globale forhold (kultur, samfundsforhold, sprog, globalisering, osv.) at sætte globale spørgsmål højere på dagsordenen på skoleområdet at skabe debat og viden forud for den politiske behandling i Folketinget af de nye fælles mål for folkeskolen. 3

4 2. METODEVALG Undersøgelsen er gennemført blandt 9. kl. elever på 15 repræsentativt udvalgte folkeskoler i Danmark. I alt har 504 elever afgivet besvarelse. Skolerne er udvalgt på baggrund af størrelse og geografi, hvilket illustreres i følgende tabel: Lille Stor I alt Hovedstaden 1 (off.) 1 (off.) 2 Sjælland 2 (1 privat + 1 off.) - 2 Syddanmark 2 (off.) 2 (off.) 4 Midtjylland 1 (off.) 3 (off.) 4 Nordjylland 2 (off.) 1 (off.) 3 I alt Skolerne er kontaktet telefonisk med henblik på at indgå aftale om deltagelse. Efterfølgende har skolerne fået tilsendt en pdf-fil med invitationsbreve, der forklarer baggrunden for og formålet med undersøgelsen samt indeholder et unikt login pr. elev til et webbaseret spørgeskema. Skolen har uddelt ét brev pr. elev i 9. kl., som herefter har besvaret skemaet på web. Spørgeskemaet er så vidt muligt blevet besvaret i undervisningstiden (i enkelte tilfælde har eleverne fået brevet med hjem). Undersøgelsen er gennemført i perioden 1. april 28. april Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af alle respondenter eller af de respektive undergrupper. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål. Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis Policy Advice/ Timbuktu Fonden ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Derudover står Epinion til rådighed, hvis Policy Advice/Timbuktu Fonden ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater. Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion for Timbuktu Fonden 4

5 3. FREKVENSER Tabel 1: Dit køn? Procentandel Dreng Pige 51 % (259) 49 % (245) 5

6 Tabel 2: Din alder (antal år) Procentandel % (1) 1 % (7) 5 (262) 43 % (218) 3 % (15) 0 % (1) 6

7 Tabel 3: Hvilken region bor du i? Procentandel Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 20 % (100) 24 % (123) 1 (60) 18 % (90) 26 % (131) 7

8 Tabel 4: Ved du, hvad et u-land er? Procentandel Ja Nej 96 % (486) 4 % (18) 8

9 Tabel 5: Ved du, hvad u-landsbistand er? Procentandel Ja Nej 74 % (375) 26 % (129) 9

10 Tabel 6: Synes du, det er vigtigt at lære om u-lande i skolen? Procentandel I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 17 % (86) 41 % (209) 36 % (179) 3 % (17) 3 % (13) 10

11 Tabel 7: Hvordan vil du selv bedømme din egen viden om u-landsbistand og forholdene i u-lande? Procentandel Jeg synes, jeg ved meget Jeg synes ikke, jeg ved ret meget 55 % (279) 30 % (150) 15 % (75) 11

12 Tabel 8: Tror du, at u-landsbistanden hjælper de fattige? Procentandel I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 6 % (30) 26 % (133) 5 (261) 1 (59) (10) (11) 12

13 Tabel 9: Synes du, at Danmark har et ansvar for at hjælpe verdens fattigste? Procentandel I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 14 % (70) 25 % (126) 41 % (206) 13 % (63) 6 % (31) (8) 13

14 Tabel 10: Hvorfor tror du, at der er fattigdom i u-landene? Vælg en eller flere årsager, du selv mener, der er de vigtigste. Procentandel Overbefolkning Korruption Mangel på uddannelse Krige Mangel på demokrati Vi betaler for lidt for u-landenes råvarer Naturkatastrofer Klimaforhold De multinationale selskaber snyder i skat 5 (261) 38 % (190) 79 % (400) 6 (314) 55 % (279) 21 % (107) 48 % (243) 37 % (187) 14 % (73) 14

15 Kolonitidens udbytning Mangel på evner Dovenskab Andet, noter venligst: 24 % (120) 21 % (108) 7 % (33) 6 % (31) 465 % Spørgsmål -1: Hvorfor tror du, at der er fattigdom i u-landene? Vælg en eller flere årsager, du selv mener, der er de vigtigste. Afrikanerne er en flok dovne latinoer som bruger hele dagen på at spille jazzmusik. Derfor sulter afrikanerne. arbejd arbejdsløshed Borgerkrige danne velfærdsamfund og hygiegne De bruger ikke beskyttelse, når de har sex, og derfor får de flere og flere børn de ikke har råd til. De bruger penge på at bygge nyt land op efter krige <3 der er mange forskellige kulturer i det enkelte land Det vi gjorde for mange år siden, vi gjorde de fleste af de U-lande der er her i dag, de er igang med at udvikle sig til det vi er men det går for hurtigt for dem. Fair trade, not aid Folk overlader dem lidt til dem selv. Ved mulighed for at støtte med et pengebidrag, kan man ikke bide sig sikker på at pengene faktisk ender i landene. Fordi andre lande som USA tager deres olie fx hvis de finder noget Gæld Ingen infrastruktur Ingen jordbund at så på 15

16 Krige økonomi mad Økonomiske kriser mange i det primære erhverv Snus Mangel på arbejdspladser Sult, tørke mangel på mad sygdomme Mangel på penge Sygdomme Mangel på selvstændighed Manipulation fra vesten. Vi er bare bedre og mere egoistiske 16

17 Tabel 11: Hvordan tror du, at udviklingen i ulandene generelt er gået de sidste 20 år? (Sæt kun ét kryds) Procentandel Udviklingen er gået meget fremad Udviklingen er gået lidt fremdad Udviklingen har stået stille Udviklingen er gået lidt tilbage Udviklingen er gået meget tilbage 9 % (47) 69 % (349) 16 % (79) 3 % (13) 1 % (5) (11) 17

18 Tabel 12: Tror du på, at det en dag det vil lykkes at udrydde størstedelen af verdens sult, fattigdom og nød? Procentandel Ja Nej 38 % (190) 45 % (227) 17 % (87) 18

19 Tabel 13: Hvor mange mennesker i verden, tror du, der ikke får nok at spise hver dag? Procentandel Hvert tredje menneske Hvert syvende menneske Hvert tiende menneske Hvert trettende menneske 23 % (114) 46 % (231) 19 % (98) 7 % (37) 5 % (24) 19

20 Tabel 14: Hvor mange af børnene i alle verdens u-lande, tror du, der i dag starter i skole? Procentandel 3 ud af 10 børn starter i skole 6 ud af 10 børn starter i skole 9 ud af 10 børn starter i skole 60 % (302) 3 (163) 5 % (27) (12) 20

21 Tabel 15: Når børn i u-landene starter i skole i dag, hvordan tror du så fordelingen er mellem drenge og piger? Procentandel Der starter flest piger i skole Der starter flest drenge i skole Der starter lige mange piger og drenge i skole 20 % (103) 61 % (309) 13 % (63) 6 % (29) 21

22 Tabel 16: Har du lært om u-lande i skolen? Ja Nej Har du lært om u-lande i skolen? 9 (462) 4 % (20) 4 % (22) Har du skrevet en opgave om u-lande i skolen? 35 % (178) 54 % (273) 11 % (53) Har din klasse arbejdet med u-lande som tema, f.eks emneuge, film, teater, eller lignende? 45 % (229) 4 (214) 1 (61) Har din klasse deltaget i internationale projekter med skoleklasser i andre lande? 31 % (154) 60 % (304) 9 % (46) Har din klasse deltaget i frivilligt arbejde eller indsamlinger til fordel for u- lande? 25 % (126) 63 % (315) 13 % (63) Har din klasse på et tidspunkt læst LæseRaketten? 39 % (199) 45 % (225) 16 % (80) Har du lært om FN s børnekonvention i skolen? 45 % (225) 38 % (192) 17 % (87) 22

23 Tabel 17: Kan du nævne tre u-lande? Procentandel 1: 2: 3: Nej 84 % (425) 80 % (404) 75 % (377) 16 % (79) 255 % 23

24 Land Antal Afganistan 4 Afrika 4 Algeriet 1 Angola 1 Asien 1 Bangladesh 4 Bolivia 2 Brasilien 1 Burkina Faso 2 Burma 1 Burundi 1 Cambodia 2 Chile 3 24

25 Columbia 1 Cameroun 1 Congo 3 Danmark 1 Ecuador 1 El Salvador 3 Elfenbenskysten 1 Etiopien 4 Gambia 1 Ghana 1 Grækenland 1 Guinea 1 Haiti 1 Holland 1 25

26 Indien 2 Irak 2 Istanbul 1 Kenya 2 Kina 2 Laos 1 Malaysia 1 Mali 1 Nordafrika 2 Mozambique 3 Namibia 1 Niger 1 Nigeria 3 Norge 1 26

27 Pakistan 2 Peru 1 Rusland 1 Rwanda 2 Rumænien 1 Sahara 1 Senegal 1 Sierra Leone 1 Somalia 5 Sudan 2 Sydafrika 5 Syrien 1 Tahiti 1 Tanzania 3 27

28 Thailand 1 Tyskland 1 Uganda 3 Ukraine 1 USA 1 Vietnam 1 Zambia 3 Zimbabwe 3 Spørgsmål -1: Kan du nævne tre u-lande? - 1: afganistan asien Afganistan Bagladesh afghanistan bangladesh Afghanistan Bangladesh africa Bangladsh afrika bolivia Afrika Bolivia Algeriet Brasilien Angola Bukinafasso 28

29 burkina Haiti Burma Holland Burundi indien cambodia Indien Cambodia irak Cameroun Irak chile Istanbul Chile kenya Chilie Kenya Colombia kina congo Kina Congo Kongo Danmark Laos Der er nogle steder i Afrika.. Malaysia Ecuador Mali el salvador Meste af nord Afrika El Salvador Mosambiq el salvaor Mozambique elfenbenskysten mozambiuq eteopien Namibia Eteopien Niger etiopien nigeria Etiopien Nigeria Gambia Nigieria Ghana Nordafrika grækenland Norge Guinea pakistan 29

30 parkistan sydafrika Peru Sydafrika Rusland Syrien Ruwanda Tahiti Rwanda tanzania sahara Tanzania sambia Tanzenia senegal Thailand sierra leone Tyskland somalia uganda Somalia Uganda somialia Ukraine sudan urganda Sudan USA Sumænien Vietnam sumalia zambia Sumalia Zambia syd afrika zimbabway Syd afrika zimbabwe Syd Afrika Zimbabwe Spørgsmål -1: Kan du nævne tre u-lande? - 2: 30

31 Land Antal Afganistan 4 Afrika 1 Algeriet 1 Angola 2 Argentina 1 Asien 1 Bangladesh 3 Belgien 1 Botswana 2 Bolivia 1 Brasilien 1 Burkina Faso 1 Cambodia 2 31

32 Chile 2 Columbia 2 Congo 4 Ecuador 2 Egypten 2 El Salvador 2 Elfenbenskysten 1 Etiopien 5 Filippinerne 1 Gambia 1 Ghana 5 Grækenland 1 Grønland 1 Guyana 1 32

33 Haiti 1 Higtu 1 Indien 3 Irak 2 Indonesien 1 Iran 2 Japan 1 Joguslavien 1 Kenya 3 Kina 1 Korea 1 Libyen 1 Malaysia 2 Mali 2 33

34 Malawi 2 Mexico 1 Mongoliet 1 Mozambique 3 Niger 2 Nigeria 4 Norge 1 Ny Guinea 1 Oman 1 Peru 1 Rio de Janeiro 1 Rusland 1 Rwanda 2 Sri Lanka 1 34

35 Sierra Leone 3 Somalia 3 Sudan 2 Sverige 1 Sydafrika 4 Syrien 1 Tahiti 1 Tanzania 3 Tchad 1 Thailand 1 Togo 1 Tonga 1 Tunesien 1 Tyskland 1 35

36 Uganda 3 Ukraine 1 USA 1 Venezuela 2 Vietnam 2 Zambia 3 Zimbabwe 4 Afganistan Bolivia afghanistan botswana Afghanistan Botswana Afghanistans Brasilien Afrika Burkina Faso Agola Cambodia Algeriet Cambodja Angola chile Argentina Chile Asien Colombia banglades Columbia bangladesh congo Bangladesh Congo Belgien Den demokratiske republik Congo 36

37 37 dsfnkvlehw ecuador Ecuador egypten Egypten El Salvador Elfenbenskysten elvesalvado Eteopien Ethiopien etiopi etiopien Etiopien Filippinerne gahna Gahna Gambia gana ghana Ghana grækenland grønland Guyana Haiti Hiqtu indian indien Indien Indonesien irak Irak iran Iran Japan jogaslavien Kenja kenya Kenya Kina Kongo Korea Libyen malawi Malawi Malayisia Malaysia mali Mali mexico Mongoliet Mosambique mozambuqe Musambik negeria

38 38 Negeria niger Niger nigeria Nigeria Norge ny guinea oman pakistan Peru Rio de janeiro Rusland Rwanda sambia Sierra leone Sierre leone Sierre Leone Smalia somalia Somalia Sri Lanka sudan Sudan Sverige syd afrika Syd Afrika sydafrika Sydafrika Syrien Tahiti tanzania Tanzania Tanzenia Tchad Thailand Togo Tonga Tunesien tyskland uganda Uganda Uhganda ukrine usa Venezuela Venzuela vietnam Vietnam Wanda zambia Zambia Zimbabway zimbabwe Zimbabwe

39 Zimbawe Zimbawha Spørgsmål -1: Kan du nævne tre u-lande? - 3: 39

40 Land Antal Afganistan 4 Afrika 2 Afrikas Horn 1 Algeriet 1 Angola 1 Argentina 1 Bangladesh 3 Bhutan 1 Bolivia 2 Brasilien 2 Burma 1 Burundi 1 Cameroun 1 40

41 Cambodia 1 Caribien 1 Chile 2 Columbia 2 Congo 2 Danmark 1 Den Dominikanske republik 1 Ecuador 1 Egypten 1 El Salvador 3 Elfenbenskysten 2 Etiopien 4 Filippinerne 4 Gabon 1 41

42 Ghana 5 Ganda 1 Grækenland 1 Guatemala 1 Guinea 1 Haiti 2 Holland 1 Indien 2 Indonesien 1 Irak 2 Israel 1 Iran 1 Kenya 2 Kina 1 42

43 Kiribati 1 Laos 1 Liberia 1 Madagaska 1 Malaysia 1 Malawi 1 Mali 1 Maldiverne 1 Marokko 1 Moldova 1 Myanmar 1 Mozambique 3 Nairobi 1 Namibia 1 43

44 Niger 1 Nigeria 2 Norge 1 Ny Guinea 1 Nordkorea 1 Peru 1 Pakistan 1 Palæstina 1 Parag 1 Rwanda 2 Sahara 1 Senegal 1 Sierra Leone 2 Somalia 5 44

45 Sumænien 1 Sudan 2 Sverige 1 Sydafrika 3 Sydamerika 1 Syrien 2 Tahiti 3 Tanzania 3 Tchad 1 Thailand 1 Tibét 1 Tonga 1 Tunesien 1 Tyrkiet 1 45

46 Uganda 2 USA 1 Vietnam 1 Zambia 1 Zimbabwe 2 afganistan Burma Afganistan burundi afghanistan Cambodia Afghanistan Cameroon afrika Caribien Afrika chile Afrikas Horn Chile Algeriet Colombia Angola Columbia Argentina Congo bangades Danmark bangladesh Den Dominikanske Republik Bangladesh Ecuador Bhutan Egypten bolivia El salvador Bolivia El Salvador brasilien elfenbenskysten Brasilien Elfenbenskysten 46

47 47 Elsavador Ethiopien Etiopen etiopien Etiopien fe Filipinerne filippinerne Filippinerne Fillipinerne fwhjtyh gabon gana Gana Ganda ghana Ghana grækenland Guatemala Guinea haiti Haiti Holland indien Indien Indonesien irak Irak Iran isral kenya Kenya Kina Kiribati Kongo Laos liberia madagaska Malawi Malayisia Maldiverne Mali Marokko Mocambique Moldova Mozambiqe Mozambique Myanmar nairobi Namibia Nej Niger nigeria Nigeria

48 48 nordkorea Norge Ny Guenia Pakistan palastina Parag per jensen Peru randers regnskov Rawanda Rwanda Sahara Sambia Senegal Sierra leone Sierra Leone somalia Somalia somanien sudan Sudan sumalia Sumalia sumalien Sverige Syd afrika sydafrika Sydafrika Sydamerika Sydsudan syrien Syrien tahiti Tahitit Tahitti Tansania tanzania Tanzania Thad Thailand Tibét Tonga Tunesien tyrkiet uganda Uganda usa Vietnam zimbabwe Zimbabwe

49 Tabel 18: Kan du nævne en nulevende afrikansk politiker? Procentandel Åbent svar: Nej 24 % (119) 76 % (385) Spørgsmål -1: Kan du nævne en nulevende afrikansk politiker? 49

50 Politiker Antal Abdullahi Yusuf Ahmed 1 Archie Sayed 3 Barack Obama 3 Desmond Tutu 3 Francois Bozie 2 Jakob Zuma 11 John Hitler 2 Joseph kaliba 1 Kader Asmal 1 Kofi Annan 1 Kony 1 Nelson Mandela 7 Mbeki 1 50

51 Michel Djotodia 1 Mugabe 4 Nicklas Bendtner 1 Nicolas Sarkozy 1 Railia Odinga 1 Saddam Hussein 1 Samuel Jackson 1 Sirloif 1 Uhuru Kenvatta 3 Winnie Mandela 1 Yahya Jammeh 3 Yoweri Museveni 1 Abdullahi Yusuf Ahmed Barak Obamah archie sayed desmon tuto Archie Sayed Desmond tutu Archie Sayee Desmond Tutu Barack Obama dunisunybolukononono 51

52 Fodsvampen Francois Bozie Francois Bozize Jacob Gedleyihlekisa Zuma Jacob Zouma Jacob zuma Jacob Zuma Jacub Zuma jakob zuma jakob Zuma Jakob Zuma Jeg kan ikke huske navnene på dem john hitler John Hitler Joseph Kabila Kader Asmal Kejser neger Kofi Annan kongen af det sorte land Kony Mandela ;-) Mbeki mgumbo neger Michel Djotodia mugabe Mugabe Mugabes nelson adlilalalalalalala mandela nelson mandela Nelson mandela Nelson Mandela neson Nicklas Bendtner Nicolas Sarkozy nisan madela Obama raila amolo odinga Robert Mugabe Saddam Hussein Samuel l jackson Sirloif Suma Svanpebob Uhuru kenvatta Uhuru kenyatta Uhuru Kenyatta Winnie Mandela Yahya Jammed Yahya Jammeh Yayha Jammeh Yoweri Museveni zuma Zuma 52

53 Tabel 19: Kunne du tænke dig at bo og arbejde i et andet land end Danmark, når du bliver ældre? Ja Nej Kunne du tænke dig at bo og arbejde i et andet land end Danmark, når du bliver ældre? 69 % (348) 15 % (74) 16 % (82) Kunne du tænke dig at bo eller arbejde i et u-land, når du bliver ældre? 14 % (73) 61 % (306) 25 % (125) Har du nogensinde besøgt et u-land? : 30 % (150) 59 % (295) 1 (59) Har du lavet frivilligt arbejde til fordel for et u-land? : 30 % (150) 60 % (300) 11 % (54) 53

54 4. KRYDS MED KØN Tabel 20: Din alder (antal år) / Dit køn? Dreng Pige 13 0 % (0) 0 % (1) 0 % (1) 14 1 % (3) (4) 1 % (7) % (104) 64 % (158) 5 (262) % (142) 31 % (76) 43 % (218) 17 4 % (10) (5) 3 % (15) 18 0 % (0) 0 % (1) 0 % (1) (259) (245) 54

55 Tabel 21: Hvilken region bor du i? / Dit køn? Dreng Pige Hovedstaden 2 (56) 18 % (44) 20 % (100) Midtjylland 25 % (65) 24 % (58) 24 % (123) Nordjylland 15 % (39) 9 % (21) 1 (60) Sjælland 15 % (40) 20 % (50) 18 % (90) Syddanmark 23 % (59) 29 % (72) 26 % (131) (259) (245) 55

56 Tabel 22: Ved du, hvad et u-land er? / Dit køn? Dreng Pige Ja 97 % (252) 96 % (234) 96 % (486) Nej 3 % (7) 4 % (11) 4 % (18) (259) (245) 56

57 Tabel 23: Ved du, hvad u-landsbistand er? / Dit køn? Dreng Pige Ja 81 % (209) 68 % (166) 74 % (375) Nej 19 % (50) 3 (79) 26 % (129) (259) (245) 57

58 Tabel 24: Synes du, det er vigtigt at lære om u-lande i skolen? / Dit køn? Dreng Pige I meget høj grad 1 (32) 2 (54) 17 % (86) I høj grad 37 % (95) 47 % (114) 41 % (209) I nogen grad 44 % (113) 27 % (66) 36 % (179) I mindre grad 4 % (11) (6) 3 % (17) Slet ikke 3 % (8) (5) 3 % (13) (259) (245) 58

59 Tabel 25: Hvordan vil du selv bedømme din egen viden om u-landsbistand og forholdene i u-lande? / Dit køn? Dreng Pige Jeg synes, jeg ved meget 61 % (158) 49 % (121) 55 % (279) Jeg synes ikke, jeg ved ret meget 29 % (75) 31 % (75) 30 % (150) 10 % (26) 20 % (49) 15 % (75) (259) (245) 59

60 Tabel 26: Tror du, at u-landsbistanden hjælper de fattige? / Dit køn? Dreng Pige I meget høj grad 5 % (14) 7 % (16) 6 % (30) I høj grad 25 % (66) 27 % (67) 26 % (133) I nogen grad 48 % (124) 56 % (137) 5 (261) I mindre grad 16 % (42) 7 % (17) 1 (59) Slet ikke 4 % (10) 0 % (0) (10) 1 % (3) 3 % (8) (11) (259) (245) 60

61 Tabel 27: Synes du, at Danmark har et ansvar for at hjælpe verdens fattigste? / Dit køn? Dreng Pige I meget høj grad 10 % (26) 18 % (44) 14 % (70) I høj grad 20 % (52) 30 % (74) 25 % (126) I nogen grad 43 % (111) 39 % (95) 41 % (206) I mindre grad 17 % (44) 8 % (19) 13 % (63) Slet ikke 8 % (22) 4 % (9) 6 % (31) (4) (4) (8) (259) (245) 61

62 Tabel 28: Hvorfor tror du, at der er fattigdom i u-landene? Vælg en eller flere årsager, du selv mener, der er de vigtigste. / Dit køn? Dreng Pige Overbefolkning 47 % (122) 57 % (139) 5 (261) Korruption 47 % (123) 27 % (67) 38 % (190) Mangel på uddannelse 80 % (207) 79 % (193) 79 % (400) Krige 59 % (153) 66 % (161) 6 (314) Mangel på demokrati 53 % (138) 58 % (141) 55 % (279) Vi betaler for lidt for u-landenes råvarer 16 % (42) 27 % (65) 21 % (107) Naturkatastrofer 44 % (113) 53 % (130) 48 % (243) Klimaforhold 36 % (94) 38 % (93) 37 % (187) De multinationale selskaber snyder i skat 16 % (42) 13 % (31) 14 % (73) 62

63 Kolonitidens udbytning 27 % (71) 20 % (49) 24 % (120) Mangel på evner 24 % (63) 18 % (45) 21 % (108) Dovenskab 8 % (21) 5 % (12) 7 % (33) Andet, noter venligst: 7 % (18) 5 % (13) 6 % (31) 466 % (259) 465 % (245) 465 % 63

64 Tabel 29: Hvordan tror du, at udviklingen i ulandene generelt er gået de sidste 20 år? (Sæt kun ét kryds) / Dit køn? Dreng Pige Udviklingen er gået meget fremad 13 % (33) 6 % (14) 9 % (47) Udviklingen er gået lidt fremdad 67 % (173) 7 (176) 69 % (349) Udviklingen har stået stille 14 % (36) 18 % (43) 16 % (79) Udviklingen er gået lidt tilbage (6) 3 % (7) 3 % (13) Udviklingen er gået meget tilbage (4) 0 % (1) 1 % (5) 3 % (7) (4) (11) (259) (245) 64

65 Tabel 30: Tror du på, at det en dag det vil lykkes at udrydde størstedelen af verdens sult, fattigdom og nød? / Dit køn? Dreng Pige Ja 40 % (103) 36 % (87) 38 % (190) Nej 44 % (115) 46 % (112) 45 % (227) 16 % (41) 19 % (46) 17 % (87) (259) (245) 65

66 Tabel 31: Hvor mange mennesker i verden, tror du, der ikke får nok at spise hver dag? / Dit køn? Dreng Pige Hvert tredje menneske 24 % (63) 21 % (51) 23 % (114) Hvert syvende menneske 44 % (113) 48 % (118) 46 % (231) Hvert tiende menneske 19 % (49) 20 % (49) 19 % (98) Hvert trettende menneske 7 % (19) 7 % (18) 7 % (37) 6 % (15) 4 % (9) 5 % (24) (259) (245) 66

67 Tabel 32: Hvor mange af børnene i alle verdens u-lande, tror du, der i dag starter i skole? / Dit køn? Dreng Pige 3 ud af 10 børn starter i skole 61 % (157) 59 % (145) 60 % (302) 6 ud af 10 børn starter i skole 29 % (75) 36 % (88) 3 (163) 9 ud af 10 børn starter i skole 7 % (17) 4 % (10) 5 % (27) 4 % (10) 1 % (2) (12) (259) (245) 67

68 Tabel 33: Når børn i u-landene starter i skole i dag, hvordan tror du så fordelingen er mellem drenge og piger? / Dit køn? Dreng Pige Der starter flest piger i skole 2 (57) 19 % (46) 20 % (103) Der starter flest drenge i skole 58 % (149) 65 % (160) 61 % (309) Der starter lige mange piger og drenge i skole 13 % (34) 1 (29) 13 % (63) 7 % (19) 4 % (10) 6 % (29) (259) (245) 68

69 Tabel 34: Har du lært om u-lande i skolen? / Dit køn? Dreng Pige Ja 90 % (233) 93 % (229) 9 (462) Nej 3 % (9) 4 % (11) 4 % (20) 7 % (17) (5) 4 % (22) (259) (245) 69

70 Tabel 35: Har du skrevet en opgave om u-lande i skolen? / Dit køn? Dreng Pige Ja 37 % (96) 33 % (82) 35 % (178) Nej 53 % (137) 56 % (136) 54 % (273) 10 % (26) 11 % (27) 11 % (53) (259) (245) 70

71 Tabel 36: Har din klasse arbejdet med u-lande som tema, f.eks emneuge, film, teater, eller lignende? / Dit køn? Dreng Pige Ja 44 % (114) 47 % (115) 45 % (229) Nej 43 % (112) 4 (102) 4 (214) 13 % (33) 11 % (28) 1 (61) (259) (245) 71

72 Tabel 37: Har din klasse deltaget i internationale projekter med skoleklasser i andre lande? / Dit køn? Dreng Pige Ja 27 % (71) 34 % (83) 31 % (154) Nej 65 % (168) 56 % (136) 60 % (304) 8 % (20) 11 % (26) 9 % (46) (259) (245) 72

73 Tabel 38: Har din klasse deltaget i frivilligt arbejde eller indsamlinger til fordel for u-lande? / Dit køn? Dreng Pige Ja 23 % (59) 27 % (67) 25 % (126) Nej 64 % (166) 61 % (149) 63 % (315) 13 % (34) 1 (29) 13 % (63) (259) (245) 73

74 Tabel 39: Har din klasse på et tidspunkt læst LæseRaketten? / Dit køn? Dreng Pige Ja 34 % (87) 46 % (112) 39 % (199) Nej 46 % (119) 43 % (106) 45 % (225) 20 % (53) 11 % (27) 16 % (80) (259) (245) 74

75 Tabel 40: Har du lært om FN s børnekonvention i skolen? / Dit køn? Dreng Pige Ja 47 % (123) 4 (102) 45 % (225) Nej 36 % (92) 41 % (100) 38 % (192) 17 % (44) 18 % (43) 17 % (87) (259) (245) 75

76 Tabel 41: Kan du nævne tre u-lande? / Dit køn? Dreng Pige 1: 8 (212) 87 % (213) 84 % (425) 2: 77 % (200) 83 % (204) 80 % (404) 3: 74 % (191) 76 % (186) 75 % (377) Nej 18 % (47) 13 % (32) 16 % (79) 251 % (259) 259 % (245) 255 % 76

77 Tabel 42: Kan du nævne en nulevende afrikansk politiker? / Dit køn? Dreng Pige Åbent svar: 31 % (81) 16 % (38) 24 % (119) Nej 69 % (178) 84 % (207) 76 % (385) (259) (245) 77

78 Tabel 43: Kunne du tænke dig at bo og arbejde i et andet land end Danmark, når du bliver ældre? / Dit køn? Dreng Pige Ja 64 % (167) 74 % (181) 69 % (348) Nej 20 % (53) 9 % (21) 15 % (74) 15 % (39) 18 % (43) 16 % (82) (259) (245) 78

79 Tabel 44: Kunne du tænke dig at bo eller arbejde i et u-land, når du bliver ældre? / Dit køn? Dreng Pige Ja 11 % (28) 18 % (45) 14 % (73) Nej 71 % (183) 50 % (123) 61 % (306) 19 % (48) 31 % (77) 25 % (125) (259) (245) 79

80 Tabel 45: Har du nogensinde besøgt et u-land? : / Dit køn? Dreng Pige Ja 29 % (76) 30 % (74) 30 % (150) Nej 59 % (154) 58 % (141) 59 % (295) 11 % (29) 1 (30) 1 (59) (259) (245) 80

81 Tabel 46: Har du lavet frivilligt arbejde til fordel for et u-land? : / Dit køn? Dreng Pige Ja 26 % (68) 33 % (82) 30 % (150) Nej 61 % (159) 58 % (141) 60 % (300) 1 (32) 9 % (22) 11 % (54) (259) (245) 81

82 5. KRYDS MED REGION Tabel 47: Dit køn? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Dreng 56 % (56) 53 % (65) 65 % (39) 44 % (40) 45 % (59) 51 % (259) Pige 44 % (44) 47 % (58) 35 % (21) 56 % (50) 55 % (72) 49 % (245) (100) (123) (60) (90) (131) 82

83 Tabel 48: Din alder (antal år) / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 13 1 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (1) 14 (2) 0 % (0) 0 % (0) 4 % (4) 1 % (1) 1 % (7) 15 5 (52) 56 % (69) 48 % (29) 49 % (44) 5 (68) 5 (262) % (41) 4 (52) 48 % (29) 40 % (36) 46 % (60) 43 % (218) 17 4 % (4) (2) (1) 7 % (6) (2) 3 % (15) 18 0 % (0) 0 % (0) (1) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (1) (100) (123) (60) (90) (131) 83

84 Tabel 49: Ved du, hvad et u-land er? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Ja 97 % (97) 97 % (119) 98 % (59) 94 % (85) 96 % (126) 96 % (486) Nej 3 % (3) 3 % (4) (1) 6 % (5) 4 % (5) 4 % (18) (100) (123) (60) (90) (131) 84

85 Tabel 50: Ved du, hvad u-landsbistand er? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Ja 78 % (78) 7 (89) 88 % (53) 7 (65) 69 % (90) 74 % (375) Nej 2 (22) 28 % (34) 1 (7) 28 % (25) 31 % (41) 26 % (129) (100) (123) (60) (90) (131) 85

86 Tabel 51: Synes du, det er vigtigt at lære om u-lande i skolen? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I meget høj grad 18 % (18) 1 (15) 2 (13) 19 % (17) 18 % (23) 17 % (86) I høj grad 46 % (46) 4 (52) 43 % (26) 33 % (30) 4 (55) 41 % (209) I nogen grad 3 (32) 39 % (48) 3 (19) 40 % (36) 34 % (44) 36 % (179) I mindre grad 1 % (1) 5 % (6) 0 % (0) 6 % (5) 4 % (5) 3 % (17) Slet ikke 3 % (3) (2) 3 % (2) (2) 3 % (4) 3 % (13) (100) (123) (60) (90) (131) 86

87 Tabel 52: Hvordan vil du selv bedømme din egen viden om u-landsbistand og forholdene i u-lande? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Jeg synes, jeg ved meget 61 % (61) 63 % (77) 73 % (44) 36 % (32) 50 % (65) 55 % (279) Jeg synes ikke, jeg ved ret meget 24 % (24) 24 % (29) 18 % (11) 4 (38) 37 % (48) 30 % (150) 15 % (15) 14 % (17) 8 % (5) 2 (20) 14 % (18) 15 % (75) (100) (123) (60) (90) (131) 87

88 Tabel 53: Tror du, at u-landsbistanden hjælper de fattige? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I meget høj grad 7 % (7) 3 % (4) 13 % (8) 6 % (5) 5 % (6) 6 % (30) I høj grad 28 % (28) 27 % (33) 2 (13) 30 % (27) 24 % (32) 26 % (133) I nogen grad 54 % (54) 55 % (68) 53 % (32) 43 % (39) 5 (68) 5 (261) I mindre grad 7 % (7) 13 % (16) 10 % (6) 16 % (14) 1 (16) 1 (59) Slet ikke (2) 1 % (1) (1) 3 % (3) (3) (10) (2) 1 % (1) 0 % (0) (2) 5 % (6) (11) (100) (123) (60) (90) (131) 88

89 Tabel 54: Synes du, at Danmark har et ansvar for at hjælpe verdens fattigste? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I meget høj grad 14 % (14) 17 % (21) 20 % (12) 14 % (13) 8 % (10) 14 % (70) I høj grad 23 % (23) 21 % (26) 25 % (15) 24 % (22) 31 % (40) 25 % (126) I nogen grad 51 % (51) 40 % (49) 28 % (17) 4 (38) 39 % (51) 41 % (206) I mindre grad 8 % (8) 15 % (18) 20 % (12) 11 % (10) 11 % (15) 13 % (63) Slet ikke 3 % (3) 6 % (7) 7 % (4) 6 % (5) 9 % (12) 6 % (31) 1 % (1) (2) 0 % (0) (2) (3) (8) (100) (123) (60) (90) (131) 89

90 Tabel 55: Hvorfor tror du, at der er fattigdom i u-landene? Vælg en eller flere årsager, du selv mener, der er de vigtigste. / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Overbefolkning 53 % (53) 56 % (69) 57 % (34) 47 % (42) 48 % (63) 5 (261) Korruption 45 % (45) 40 % (49) 40 % (24) 39 % (35) 28 % (37) 38 % (190) Mangel på uddannelse 90 % (90) 79 % (97) 78 % (47) 74 % (67) 76 % (99) 79 % (400) Krige 54 % (54) 69 % (85) 68 % (41) 54 % (49) 65 % (85) 6 (314) Mangel på demokrati 65 % (65) 54 % (67) 5 (31) 53 % (48) 5 (68) 55 % (279) Vi betaler for lidt for u-landenes råvarer 20 % (20) 19 % (23) 23 % (14) 28 % (25) 19 % (25) 21 % (107) Naturkatastrofer 46 % (46) 46 % (56) 48 % (29) 41 % (37) 57 % (75) 48 % (243) Klimaforhold 29 % (29) 35 % (43) 50 % (30) 33 % (30) 4 (55) 37 % (187) De multinationale selskaber snyder i skat 7 % (7) 15 % (18) 13 % (8) 21 % (19) 16 % (21) 14 % (73) 90

91 Kolonitidens udbytning 21 % (21) 3 (39) 23 % (14) 23 % (21) 19 % (25) 24 % (120) Mangel på evner 14 % (14) 23 % (28) 2 (13) 21 % (19) 26 % (34) 21 % (108) Dovenskab (2) 7 % (9) 8 % (5) 7 % (6) 8 % (11) 7 % (33) Andet, noter venligst: 6 % (6) 7 % (9) 10 % (6) 6 % (5) 4 % (5) 6 % (31) 45 (100) 481 % (123) 493 % (60) 448 % (90) 460 % (131) 465 % 91

92 Tabel 56: Hvordan tror du, at udviklingen i ulandene generelt er gået de sidste 20 år? (Sæt kun ét kryds) / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Udviklingen er gået meget fremad 8 % (8) 11 % (13) 17 % (10) 11 % (10) 5 % (6) 9 % (47) Udviklingen er gået lidt fremdad 75 % (75) 74 % (91) 7 (43) 6 (56) 64 % (84) 69 % (349) Udviklingen har stået stille 1 (12) 11 % (13) 1 (7) 17 % (15) 24 % (32) 16 % (79) Udviklingen er gået lidt tilbage 3 % (3) (3) 0 % (0) 6 % (5) (2) 3 % (13) Udviklingen er gået meget tilbage 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) (2) (3) 1 % (5) (2) (3) 0 % (0) (2) 3 % (4) (11) (100) (123) (60) (90) (131) 92

93 Tabel 57: Tror du på, at det en dag det vil lykkes at udrydde størstedelen af verdens sult, fattigdom og nød? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Ja 37 % (37) 38 % (47) 50 % (30) 28 % (25) 39 % (51) 38 % (190) Nej 46 % (46) 45 % (55) 33 % (20) 53 % (48) 44 % (58) 45 % (227) 17 % (17) 17 % (21) 17 % (10) 19 % (17) 17 % (22) 17 % (87) (100) (123) (60) (90) (131) 93

94 Tabel 58: Hvor mange mennesker i verden, tror du, der ikke får nok at spise hver dag? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hvert tredje menneske 26 % (26) 25 % (31) 23 % (14) 19 % (17) 20 % (26) 23 % (114) Hvert syvende menneske 45 % (45) 50 % (62) 47 % (28) 44 % (40) 43 % (56) 46 % (231) Hvert tiende menneske 18 % (18) 13 % (16) 2 (13) 23 % (21) 23 % (30) 19 % (98) Hvert trettende menneske 5 % (5) 7 % (9) 5 % (3) 1 (11) 7 % (9) 7 % (37) 6 % (6) 4 % (5) 3 % (2) 1 % (1) 8 % (10) 5 % (24) (100) (123) (60) (90) (131) 94

95 Tabel 59: Hvor mange af børnene i alle verdens u-lande, tror du, der i dag starter i skole? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 3 ud af 10 børn starter i skole 75 % (75) 59 % (73) 6 (37) 51 % (46) 54 % (71) 60 % (302) 6 ud af 10 børn starter i skole 21 % (21) 37 % (45) 28 % (17) 37 % (33) 36 % (47) 3 (163) 9 ud af 10 børn starter i skole (2) 3 % (4) 3 % (2) 11 % (10) 7 % (9) 5 % (27) (2) 1 % (1) 7 % (4) 1 % (1) 3 % (4) (12) (100) (123) (60) (90) (131) 95

96 Tabel 60: Når børn i u-landene starter i skole i dag, hvordan tror du så fordelingen er mellem drenge og piger? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Der starter flest piger i skole 24 % (24) 20 % (25) 20 % (12) 13 % (12) 23 % (30) 20 % (103) Der starter flest drenge i skole 58 % (58) 64 % (79) 57 % (34) 60 % (54) 64 % (84) 61 % (309) Der starter lige mange piger og drenge i skole 11 % (11) 11 % (14) 1 (7) 23 % (21) 8 % (10) 13 % (63) 7 % (7) 4 % (5) 1 (7) 3 % (3) 5 % (7) 6 % (29) (100) (123) (60) (90) (131) 96

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.1.2010 KOM(2010)2 endelig Rapport fra Kommissionen til Rådet RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 50 2,00 45 2,22 Afghanistan Mobil 50 2,00 45 2,22 Albanien 70 1,43 48 2,08 Albanien -

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Marts 2001 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 272 Offentligt (01) Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3).

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3). Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2016 (OR. en) 15386/16 ADD 1 STAT 17 FIN 863 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. november 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Bliv erhvervspartner OG STØT FLYGTNINGE I VERDENS BRÆNDPUNKTER

Bliv erhvervspartner OG STØT FLYGTNINGE I VERDENS BRÆNDPUNKTER Bliv erhvervspartner 2 HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn og voksne, der er tvunget på flugt på

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.10 August 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Februar 2002 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE 2 MELLEMAMERIKA OPGAVE 2. Indtegn på kortet over Mellemamerika ækvators linje, og forklar med egne ord, hvordan klimaet og naturen ser ud omkring ækvator. OPGAVE 1. På kortet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. januar 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse Nye FedEx-priser Gældende i Danmark fra. januar 0 Uanset om dine forsendelser er tunge eller lette, hastende eller mindre tidsfølsomme, så har FedEx en løsning til dig. Oplev fordelen ved konkurrencedygtige

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune.

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. 1. Befolkningstilvækst 2007-2016 2. Fødselsoverskud, nettotilflytning fra andre kommuner, nettoindvandring og interne flytninger

Læs mere

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr.

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr. Kald til udlandet Har du et erhvervsabonnement hos TDC Erhverv, får du automatisk FlexUdland Basis, som sikrer dig fair priser, når du ringer til udlandet. Standardpriser FlexUdland Basis Se gældende landezoner

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

SMART LATINO Priser 01.02.16

SMART LATINO Priser 01.02.16 SMART LATINO Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 34 2,94 17 5,88 Albanien 75 1,33 48 2,08 Albanien - Tirana 90 1,11 48 2,08 Albanien Mobil

Læs mere

GEOS. 1.1 Sydafrika og guldet (2) RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD

GEOS. 1.1 Sydafrika og guldet (2) RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD 1.1 Sydafrika og guldet (2) Dette cirkeldiagram viser verdens 10 største guldproducenter og deres andel af verdens guldproduktion. Uzbekistan 3,0 % Andre 35,2 % Kina 11,8

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Geografi - Kaffedyrkning og Fairtrade

Geografi - Kaffedyrkning og Fairtrade Geografi - Kaffedyrkning og Fairtrade Vedlagt er nogle sider om kaffedyrkning. Hvad skal der til for at dyrke kaffe? Hvilken betydning har kaffe for samfundet? Osv. Inden du går i gang med besvarelsen

Læs mere

GEOS. 1.1 Libyen og vandet (1) DEN BLÅ PLANET VAND BETINGELSEN FOR LIV OASER

GEOS. 1.1 Libyen og vandet (1) DEN BLÅ PLANET VAND BETINGELSEN FOR LIV OASER DEN BLÅ PLANET VAND BETINGELSEN FOR LIV OASER 1.1 Libyen og vandet (1) Formål: At placere Libyen på verdenskortet. Materialer: Atlas og internet. Du skal hente oplysninger om Libyen i et atlas og på internettet.

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 8 Offentligt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Spørgsmål: Der ønskes en oversigt over, hvilke lande der har bundet deres valuta

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 2.8.2005 KOM(2005)358 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til

Læs mere

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK 2 BEREGN PRISEN PÅ DIN FORSENDELSE 1. Bestem hvilken service, der passer bedst til dine behov 2. Vej din 3. Bestem destinationszonen

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere