Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden"

Transkript

1 t Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever Policy Advice/Timbuktu Fonden 20. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund Metodevalg Frekvenser Kryds med køn Kryds med region Faktaspørgsmål - egen viden Faktaspørgsmål - Danmarks ansvar Faktaspørgsmål - lære om u-lande i skole Holdning - Danmarks ansvar Holdning - lære om u-lande Holdning - hjælper bistand? Læseraketten - egen viden Læseraketten - Danmarks ansvar Læseraketten - læring om u-lande i skole

3 1. BAGGRUND Timbuktu Fonden er upolitisk og ønsker med denne undersøgelse at: at afdække behovet for at styrke folkeskolens fokus på globale forhold (kultur, samfundsforhold, sprog, globalisering, osv.) at sætte globale spørgsmål højere på dagsordenen på skoleområdet at skabe debat og viden forud for den politiske behandling i Folketinget af de nye fælles mål for folkeskolen. 3

4 2. METODEVALG Undersøgelsen er gennemført blandt 9. kl. elever på 15 repræsentativt udvalgte folkeskoler i Danmark. I alt har 504 elever afgivet besvarelse. Skolerne er udvalgt på baggrund af størrelse og geografi, hvilket illustreres i følgende tabel: Lille Stor I alt Hovedstaden 1 (off.) 1 (off.) 2 Sjælland 2 (1 privat + 1 off.) - 2 Syddanmark 2 (off.) 2 (off.) 4 Midtjylland 1 (off.) 3 (off.) 4 Nordjylland 2 (off.) 1 (off.) 3 I alt Skolerne er kontaktet telefonisk med henblik på at indgå aftale om deltagelse. Efterfølgende har skolerne fået tilsendt en pdf-fil med invitationsbreve, der forklarer baggrunden for og formålet med undersøgelsen samt indeholder et unikt login pr. elev til et webbaseret spørgeskema. Skolen har uddelt ét brev pr. elev i 9. kl., som herefter har besvaret skemaet på web. Spørgeskemaet er så vidt muligt blevet besvaret i undervisningstiden (i enkelte tilfælde har eleverne fået brevet med hjem). Undersøgelsen er gennemført i perioden 1. april 28. april Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af alle respondenter eller af de respektive undergrupper. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål. Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis Policy Advice/ Timbuktu Fonden ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Derudover står Epinion til rådighed, hvis Policy Advice/Timbuktu Fonden ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater. Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion for Timbuktu Fonden 4

5 3. FREKVENSER Tabel 1: Dit køn? Procentandel Dreng Pige 51 % (259) 49 % (245) 5

6 Tabel 2: Din alder (antal år) Procentandel % (1) 1 % (7) 5 (262) 43 % (218) 3 % (15) 0 % (1) 6

7 Tabel 3: Hvilken region bor du i? Procentandel Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 20 % (100) 24 % (123) 1 (60) 18 % (90) 26 % (131) 7

8 Tabel 4: Ved du, hvad et u-land er? Procentandel Ja Nej 96 % (486) 4 % (18) 8

9 Tabel 5: Ved du, hvad u-landsbistand er? Procentandel Ja Nej 74 % (375) 26 % (129) 9

10 Tabel 6: Synes du, det er vigtigt at lære om u-lande i skolen? Procentandel I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 17 % (86) 41 % (209) 36 % (179) 3 % (17) 3 % (13) 10

11 Tabel 7: Hvordan vil du selv bedømme din egen viden om u-landsbistand og forholdene i u-lande? Procentandel Jeg synes, jeg ved meget Jeg synes ikke, jeg ved ret meget 55 % (279) 30 % (150) 15 % (75) 11

12 Tabel 8: Tror du, at u-landsbistanden hjælper de fattige? Procentandel I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 6 % (30) 26 % (133) 5 (261) 1 (59) (10) (11) 12

13 Tabel 9: Synes du, at Danmark har et ansvar for at hjælpe verdens fattigste? Procentandel I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 14 % (70) 25 % (126) 41 % (206) 13 % (63) 6 % (31) (8) 13

14 Tabel 10: Hvorfor tror du, at der er fattigdom i u-landene? Vælg en eller flere årsager, du selv mener, der er de vigtigste. Procentandel Overbefolkning Korruption Mangel på uddannelse Krige Mangel på demokrati Vi betaler for lidt for u-landenes råvarer Naturkatastrofer Klimaforhold De multinationale selskaber snyder i skat 5 (261) 38 % (190) 79 % (400) 6 (314) 55 % (279) 21 % (107) 48 % (243) 37 % (187) 14 % (73) 14

15 Kolonitidens udbytning Mangel på evner Dovenskab Andet, noter venligst: 24 % (120) 21 % (108) 7 % (33) 6 % (31) 465 % Spørgsmål -1: Hvorfor tror du, at der er fattigdom i u-landene? Vælg en eller flere årsager, du selv mener, der er de vigtigste. Afrikanerne er en flok dovne latinoer som bruger hele dagen på at spille jazzmusik. Derfor sulter afrikanerne. arbejd arbejdsløshed Borgerkrige danne velfærdsamfund og hygiegne De bruger ikke beskyttelse, når de har sex, og derfor får de flere og flere børn de ikke har råd til. De bruger penge på at bygge nyt land op efter krige <3 der er mange forskellige kulturer i det enkelte land Det vi gjorde for mange år siden, vi gjorde de fleste af de U-lande der er her i dag, de er igang med at udvikle sig til det vi er men det går for hurtigt for dem. Fair trade, not aid Folk overlader dem lidt til dem selv. Ved mulighed for at støtte med et pengebidrag, kan man ikke bide sig sikker på at pengene faktisk ender i landene. Fordi andre lande som USA tager deres olie fx hvis de finder noget Gæld Ingen infrastruktur Ingen jordbund at så på 15

16 Krige økonomi mad Økonomiske kriser mange i det primære erhverv Snus Mangel på arbejdspladser Sult, tørke mangel på mad sygdomme Mangel på penge Sygdomme Mangel på selvstændighed Manipulation fra vesten. Vi er bare bedre og mere egoistiske 16

17 Tabel 11: Hvordan tror du, at udviklingen i ulandene generelt er gået de sidste 20 år? (Sæt kun ét kryds) Procentandel Udviklingen er gået meget fremad Udviklingen er gået lidt fremdad Udviklingen har stået stille Udviklingen er gået lidt tilbage Udviklingen er gået meget tilbage 9 % (47) 69 % (349) 16 % (79) 3 % (13) 1 % (5) (11) 17

18 Tabel 12: Tror du på, at det en dag det vil lykkes at udrydde størstedelen af verdens sult, fattigdom og nød? Procentandel Ja Nej 38 % (190) 45 % (227) 17 % (87) 18

19 Tabel 13: Hvor mange mennesker i verden, tror du, der ikke får nok at spise hver dag? Procentandel Hvert tredje menneske Hvert syvende menneske Hvert tiende menneske Hvert trettende menneske 23 % (114) 46 % (231) 19 % (98) 7 % (37) 5 % (24) 19

20 Tabel 14: Hvor mange af børnene i alle verdens u-lande, tror du, der i dag starter i skole? Procentandel 3 ud af 10 børn starter i skole 6 ud af 10 børn starter i skole 9 ud af 10 børn starter i skole 60 % (302) 3 (163) 5 % (27) (12) 20

21 Tabel 15: Når børn i u-landene starter i skole i dag, hvordan tror du så fordelingen er mellem drenge og piger? Procentandel Der starter flest piger i skole Der starter flest drenge i skole Der starter lige mange piger og drenge i skole 20 % (103) 61 % (309) 13 % (63) 6 % (29) 21

22 Tabel 16: Har du lært om u-lande i skolen? Ja Nej Har du lært om u-lande i skolen? 9 (462) 4 % (20) 4 % (22) Har du skrevet en opgave om u-lande i skolen? 35 % (178) 54 % (273) 11 % (53) Har din klasse arbejdet med u-lande som tema, f.eks emneuge, film, teater, eller lignende? 45 % (229) 4 (214) 1 (61) Har din klasse deltaget i internationale projekter med skoleklasser i andre lande? 31 % (154) 60 % (304) 9 % (46) Har din klasse deltaget i frivilligt arbejde eller indsamlinger til fordel for u- lande? 25 % (126) 63 % (315) 13 % (63) Har din klasse på et tidspunkt læst LæseRaketten? 39 % (199) 45 % (225) 16 % (80) Har du lært om FN s børnekonvention i skolen? 45 % (225) 38 % (192) 17 % (87) 22

23 Tabel 17: Kan du nævne tre u-lande? Procentandel 1: 2: 3: Nej 84 % (425) 80 % (404) 75 % (377) 16 % (79) 255 % 23

24 Land Antal Afganistan 4 Afrika 4 Algeriet 1 Angola 1 Asien 1 Bangladesh 4 Bolivia 2 Brasilien 1 Burkina Faso 2 Burma 1 Burundi 1 Cambodia 2 Chile 3 24

25 Columbia 1 Cameroun 1 Congo 3 Danmark 1 Ecuador 1 El Salvador 3 Elfenbenskysten 1 Etiopien 4 Gambia 1 Ghana 1 Grækenland 1 Guinea 1 Haiti 1 Holland 1 25

26 Indien 2 Irak 2 Istanbul 1 Kenya 2 Kina 2 Laos 1 Malaysia 1 Mali 1 Nordafrika 2 Mozambique 3 Namibia 1 Niger 1 Nigeria 3 Norge 1 26

27 Pakistan 2 Peru 1 Rusland 1 Rwanda 2 Rumænien 1 Sahara 1 Senegal 1 Sierra Leone 1 Somalia 5 Sudan 2 Sydafrika 5 Syrien 1 Tahiti 1 Tanzania 3 27

28 Thailand 1 Tyskland 1 Uganda 3 Ukraine 1 USA 1 Vietnam 1 Zambia 3 Zimbabwe 3 Spørgsmål -1: Kan du nævne tre u-lande? - 1: afganistan asien Afganistan Bagladesh afghanistan bangladesh Afghanistan Bangladesh africa Bangladsh afrika bolivia Afrika Bolivia Algeriet Brasilien Angola Bukinafasso 28

29 burkina Haiti Burma Holland Burundi indien cambodia Indien Cambodia irak Cameroun Irak chile Istanbul Chile kenya Chilie Kenya Colombia kina congo Kina Congo Kongo Danmark Laos Der er nogle steder i Afrika.. Malaysia Ecuador Mali el salvador Meste af nord Afrika El Salvador Mosambiq el salvaor Mozambique elfenbenskysten mozambiuq eteopien Namibia Eteopien Niger etiopien nigeria Etiopien Nigeria Gambia Nigieria Ghana Nordafrika grækenland Norge Guinea pakistan 29

30 parkistan sydafrika Peru Sydafrika Rusland Syrien Ruwanda Tahiti Rwanda tanzania sahara Tanzania sambia Tanzenia senegal Thailand sierra leone Tyskland somalia uganda Somalia Uganda somialia Ukraine sudan urganda Sudan USA Sumænien Vietnam sumalia zambia Sumalia Zambia syd afrika zimbabway Syd afrika zimbabwe Syd Afrika Zimbabwe Spørgsmål -1: Kan du nævne tre u-lande? - 2: 30

31 Land Antal Afganistan 4 Afrika 1 Algeriet 1 Angola 2 Argentina 1 Asien 1 Bangladesh 3 Belgien 1 Botswana 2 Bolivia 1 Brasilien 1 Burkina Faso 1 Cambodia 2 31

32 Chile 2 Columbia 2 Congo 4 Ecuador 2 Egypten 2 El Salvador 2 Elfenbenskysten 1 Etiopien 5 Filippinerne 1 Gambia 1 Ghana 5 Grækenland 1 Grønland 1 Guyana 1 32

33 Haiti 1 Higtu 1 Indien 3 Irak 2 Indonesien 1 Iran 2 Japan 1 Joguslavien 1 Kenya 3 Kina 1 Korea 1 Libyen 1 Malaysia 2 Mali 2 33

34 Malawi 2 Mexico 1 Mongoliet 1 Mozambique 3 Niger 2 Nigeria 4 Norge 1 Ny Guinea 1 Oman 1 Peru 1 Rio de Janeiro 1 Rusland 1 Rwanda 2 Sri Lanka 1 34

35 Sierra Leone 3 Somalia 3 Sudan 2 Sverige 1 Sydafrika 4 Syrien 1 Tahiti 1 Tanzania 3 Tchad 1 Thailand 1 Togo 1 Tonga 1 Tunesien 1 Tyskland 1 35

36 Uganda 3 Ukraine 1 USA 1 Venezuela 2 Vietnam 2 Zambia 3 Zimbabwe 4 Afganistan Bolivia afghanistan botswana Afghanistan Botswana Afghanistans Brasilien Afrika Burkina Faso Agola Cambodia Algeriet Cambodja Angola chile Argentina Chile Asien Colombia banglades Columbia bangladesh congo Bangladesh Congo Belgien Den demokratiske republik Congo 36

37 37 dsfnkvlehw ecuador Ecuador egypten Egypten El Salvador Elfenbenskysten elvesalvado Eteopien Ethiopien etiopi etiopien Etiopien Filippinerne gahna Gahna Gambia gana ghana Ghana grækenland grønland Guyana Haiti Hiqtu indian indien Indien Indonesien irak Irak iran Iran Japan jogaslavien Kenja kenya Kenya Kina Kongo Korea Libyen malawi Malawi Malayisia Malaysia mali Mali mexico Mongoliet Mosambique mozambuqe Musambik negeria

38 38 Negeria niger Niger nigeria Nigeria Norge ny guinea oman pakistan Peru Rio de janeiro Rusland Rwanda sambia Sierra leone Sierre leone Sierre Leone Smalia somalia Somalia Sri Lanka sudan Sudan Sverige syd afrika Syd Afrika sydafrika Sydafrika Syrien Tahiti tanzania Tanzania Tanzenia Tchad Thailand Togo Tonga Tunesien tyskland uganda Uganda Uhganda ukrine usa Venezuela Venzuela vietnam Vietnam Wanda zambia Zambia Zimbabway zimbabwe Zimbabwe

39 Zimbawe Zimbawha Spørgsmål -1: Kan du nævne tre u-lande? - 3: 39

40 Land Antal Afganistan 4 Afrika 2 Afrikas Horn 1 Algeriet 1 Angola 1 Argentina 1 Bangladesh 3 Bhutan 1 Bolivia 2 Brasilien 2 Burma 1 Burundi 1 Cameroun 1 40

41 Cambodia 1 Caribien 1 Chile 2 Columbia 2 Congo 2 Danmark 1 Den Dominikanske republik 1 Ecuador 1 Egypten 1 El Salvador 3 Elfenbenskysten 2 Etiopien 4 Filippinerne 4 Gabon 1 41

42 Ghana 5 Ganda 1 Grækenland 1 Guatemala 1 Guinea 1 Haiti 2 Holland 1 Indien 2 Indonesien 1 Irak 2 Israel 1 Iran 1 Kenya 2 Kina 1 42

43 Kiribati 1 Laos 1 Liberia 1 Madagaska 1 Malaysia 1 Malawi 1 Mali 1 Maldiverne 1 Marokko 1 Moldova 1 Myanmar 1 Mozambique 3 Nairobi 1 Namibia 1 43

44 Niger 1 Nigeria 2 Norge 1 Ny Guinea 1 Nordkorea 1 Peru 1 Pakistan 1 Palæstina 1 Parag 1 Rwanda 2 Sahara 1 Senegal 1 Sierra Leone 2 Somalia 5 44

45 Sumænien 1 Sudan 2 Sverige 1 Sydafrika 3 Sydamerika 1 Syrien 2 Tahiti 3 Tanzania 3 Tchad 1 Thailand 1 Tibét 1 Tonga 1 Tunesien 1 Tyrkiet 1 45

46 Uganda 2 USA 1 Vietnam 1 Zambia 1 Zimbabwe 2 afganistan Burma Afganistan burundi afghanistan Cambodia Afghanistan Cameroon afrika Caribien Afrika chile Afrikas Horn Chile Algeriet Colombia Angola Columbia Argentina Congo bangades Danmark bangladesh Den Dominikanske Republik Bangladesh Ecuador Bhutan Egypten bolivia El salvador Bolivia El Salvador brasilien elfenbenskysten Brasilien Elfenbenskysten 46

47 47 Elsavador Ethiopien Etiopen etiopien Etiopien fe Filipinerne filippinerne Filippinerne Fillipinerne fwhjtyh gabon gana Gana Ganda ghana Ghana grækenland Guatemala Guinea haiti Haiti Holland indien Indien Indonesien irak Irak Iran isral kenya Kenya Kina Kiribati Kongo Laos liberia madagaska Malawi Malayisia Maldiverne Mali Marokko Mocambique Moldova Mozambiqe Mozambique Myanmar nairobi Namibia Nej Niger nigeria Nigeria

48 48 nordkorea Norge Ny Guenia Pakistan palastina Parag per jensen Peru randers regnskov Rawanda Rwanda Sahara Sambia Senegal Sierra leone Sierra Leone somalia Somalia somanien sudan Sudan sumalia Sumalia sumalien Sverige Syd afrika sydafrika Sydafrika Sydamerika Sydsudan syrien Syrien tahiti Tahitit Tahitti Tansania tanzania Tanzania Thad Thailand Tibét Tonga Tunesien tyrkiet uganda Uganda usa Vietnam zimbabwe Zimbabwe

49 Tabel 18: Kan du nævne en nulevende afrikansk politiker? Procentandel Åbent svar: Nej 24 % (119) 76 % (385) Spørgsmål -1: Kan du nævne en nulevende afrikansk politiker? 49

50 Politiker Antal Abdullahi Yusuf Ahmed 1 Archie Sayed 3 Barack Obama 3 Desmond Tutu 3 Francois Bozie 2 Jakob Zuma 11 John Hitler 2 Joseph kaliba 1 Kader Asmal 1 Kofi Annan 1 Kony 1 Nelson Mandela 7 Mbeki 1 50

51 Michel Djotodia 1 Mugabe 4 Nicklas Bendtner 1 Nicolas Sarkozy 1 Railia Odinga 1 Saddam Hussein 1 Samuel Jackson 1 Sirloif 1 Uhuru Kenvatta 3 Winnie Mandela 1 Yahya Jammeh 3 Yoweri Museveni 1 Abdullahi Yusuf Ahmed Barak Obamah archie sayed desmon tuto Archie Sayed Desmond tutu Archie Sayee Desmond Tutu Barack Obama dunisunybolukononono 51

52 Fodsvampen Francois Bozie Francois Bozize Jacob Gedleyihlekisa Zuma Jacob Zouma Jacob zuma Jacob Zuma Jacub Zuma jakob zuma jakob Zuma Jakob Zuma Jeg kan ikke huske navnene på dem john hitler John Hitler Joseph Kabila Kader Asmal Kejser neger Kofi Annan kongen af det sorte land Kony Mandela ;-) Mbeki mgumbo neger Michel Djotodia mugabe Mugabe Mugabes nelson adlilalalalalalala mandela nelson mandela Nelson mandela Nelson Mandela neson Nicklas Bendtner Nicolas Sarkozy nisan madela Obama raila amolo odinga Robert Mugabe Saddam Hussein Samuel l jackson Sirloif Suma Svanpebob Uhuru kenvatta Uhuru kenyatta Uhuru Kenyatta Winnie Mandela Yahya Jammed Yahya Jammeh Yayha Jammeh Yoweri Museveni zuma Zuma 52

53 Tabel 19: Kunne du tænke dig at bo og arbejde i et andet land end Danmark, når du bliver ældre? Ja Nej Kunne du tænke dig at bo og arbejde i et andet land end Danmark, når du bliver ældre? 69 % (348) 15 % (74) 16 % (82) Kunne du tænke dig at bo eller arbejde i et u-land, når du bliver ældre? 14 % (73) 61 % (306) 25 % (125) Har du nogensinde besøgt et u-land? : 30 % (150) 59 % (295) 1 (59) Har du lavet frivilligt arbejde til fordel for et u-land? : 30 % (150) 60 % (300) 11 % (54) 53

54 4. KRYDS MED KØN Tabel 20: Din alder (antal år) / Dit køn? Dreng Pige 13 0 % (0) 0 % (1) 0 % (1) 14 1 % (3) (4) 1 % (7) % (104) 64 % (158) 5 (262) % (142) 31 % (76) 43 % (218) 17 4 % (10) (5) 3 % (15) 18 0 % (0) 0 % (1) 0 % (1) (259) (245) 54

55 Tabel 21: Hvilken region bor du i? / Dit køn? Dreng Pige Hovedstaden 2 (56) 18 % (44) 20 % (100) Midtjylland 25 % (65) 24 % (58) 24 % (123) Nordjylland 15 % (39) 9 % (21) 1 (60) Sjælland 15 % (40) 20 % (50) 18 % (90) Syddanmark 23 % (59) 29 % (72) 26 % (131) (259) (245) 55

56 Tabel 22: Ved du, hvad et u-land er? / Dit køn? Dreng Pige Ja 97 % (252) 96 % (234) 96 % (486) Nej 3 % (7) 4 % (11) 4 % (18) (259) (245) 56

57 Tabel 23: Ved du, hvad u-landsbistand er? / Dit køn? Dreng Pige Ja 81 % (209) 68 % (166) 74 % (375) Nej 19 % (50) 3 (79) 26 % (129) (259) (245) 57

58 Tabel 24: Synes du, det er vigtigt at lære om u-lande i skolen? / Dit køn? Dreng Pige I meget høj grad 1 (32) 2 (54) 17 % (86) I høj grad 37 % (95) 47 % (114) 41 % (209) I nogen grad 44 % (113) 27 % (66) 36 % (179) I mindre grad 4 % (11) (6) 3 % (17) Slet ikke 3 % (8) (5) 3 % (13) (259) (245) 58

59 Tabel 25: Hvordan vil du selv bedømme din egen viden om u-landsbistand og forholdene i u-lande? / Dit køn? Dreng Pige Jeg synes, jeg ved meget 61 % (158) 49 % (121) 55 % (279) Jeg synes ikke, jeg ved ret meget 29 % (75) 31 % (75) 30 % (150) 10 % (26) 20 % (49) 15 % (75) (259) (245) 59

60 Tabel 26: Tror du, at u-landsbistanden hjælper de fattige? / Dit køn? Dreng Pige I meget høj grad 5 % (14) 7 % (16) 6 % (30) I høj grad 25 % (66) 27 % (67) 26 % (133) I nogen grad 48 % (124) 56 % (137) 5 (261) I mindre grad 16 % (42) 7 % (17) 1 (59) Slet ikke 4 % (10) 0 % (0) (10) 1 % (3) 3 % (8) (11) (259) (245) 60

61 Tabel 27: Synes du, at Danmark har et ansvar for at hjælpe verdens fattigste? / Dit køn? Dreng Pige I meget høj grad 10 % (26) 18 % (44) 14 % (70) I høj grad 20 % (52) 30 % (74) 25 % (126) I nogen grad 43 % (111) 39 % (95) 41 % (206) I mindre grad 17 % (44) 8 % (19) 13 % (63) Slet ikke 8 % (22) 4 % (9) 6 % (31) (4) (4) (8) (259) (245) 61

62 Tabel 28: Hvorfor tror du, at der er fattigdom i u-landene? Vælg en eller flere årsager, du selv mener, der er de vigtigste. / Dit køn? Dreng Pige Overbefolkning 47 % (122) 57 % (139) 5 (261) Korruption 47 % (123) 27 % (67) 38 % (190) Mangel på uddannelse 80 % (207) 79 % (193) 79 % (400) Krige 59 % (153) 66 % (161) 6 (314) Mangel på demokrati 53 % (138) 58 % (141) 55 % (279) Vi betaler for lidt for u-landenes råvarer 16 % (42) 27 % (65) 21 % (107) Naturkatastrofer 44 % (113) 53 % (130) 48 % (243) Klimaforhold 36 % (94) 38 % (93) 37 % (187) De multinationale selskaber snyder i skat 16 % (42) 13 % (31) 14 % (73) 62

63 Kolonitidens udbytning 27 % (71) 20 % (49) 24 % (120) Mangel på evner 24 % (63) 18 % (45) 21 % (108) Dovenskab 8 % (21) 5 % (12) 7 % (33) Andet, noter venligst: 7 % (18) 5 % (13) 6 % (31) 466 % (259) 465 % (245) 465 % 63

64 Tabel 29: Hvordan tror du, at udviklingen i ulandene generelt er gået de sidste 20 år? (Sæt kun ét kryds) / Dit køn? Dreng Pige Udviklingen er gået meget fremad 13 % (33) 6 % (14) 9 % (47) Udviklingen er gået lidt fremdad 67 % (173) 7 (176) 69 % (349) Udviklingen har stået stille 14 % (36) 18 % (43) 16 % (79) Udviklingen er gået lidt tilbage (6) 3 % (7) 3 % (13) Udviklingen er gået meget tilbage (4) 0 % (1) 1 % (5) 3 % (7) (4) (11) (259) (245) 64

65 Tabel 30: Tror du på, at det en dag det vil lykkes at udrydde størstedelen af verdens sult, fattigdom og nød? / Dit køn? Dreng Pige Ja 40 % (103) 36 % (87) 38 % (190) Nej 44 % (115) 46 % (112) 45 % (227) 16 % (41) 19 % (46) 17 % (87) (259) (245) 65

66 Tabel 31: Hvor mange mennesker i verden, tror du, der ikke får nok at spise hver dag? / Dit køn? Dreng Pige Hvert tredje menneske 24 % (63) 21 % (51) 23 % (114) Hvert syvende menneske 44 % (113) 48 % (118) 46 % (231) Hvert tiende menneske 19 % (49) 20 % (49) 19 % (98) Hvert trettende menneske 7 % (19) 7 % (18) 7 % (37) 6 % (15) 4 % (9) 5 % (24) (259) (245) 66

67 Tabel 32: Hvor mange af børnene i alle verdens u-lande, tror du, der i dag starter i skole? / Dit køn? Dreng Pige 3 ud af 10 børn starter i skole 61 % (157) 59 % (145) 60 % (302) 6 ud af 10 børn starter i skole 29 % (75) 36 % (88) 3 (163) 9 ud af 10 børn starter i skole 7 % (17) 4 % (10) 5 % (27) 4 % (10) 1 % (2) (12) (259) (245) 67

68 Tabel 33: Når børn i u-landene starter i skole i dag, hvordan tror du så fordelingen er mellem drenge og piger? / Dit køn? Dreng Pige Der starter flest piger i skole 2 (57) 19 % (46) 20 % (103) Der starter flest drenge i skole 58 % (149) 65 % (160) 61 % (309) Der starter lige mange piger og drenge i skole 13 % (34) 1 (29) 13 % (63) 7 % (19) 4 % (10) 6 % (29) (259) (245) 68

69 Tabel 34: Har du lært om u-lande i skolen? / Dit køn? Dreng Pige Ja 90 % (233) 93 % (229) 9 (462) Nej 3 % (9) 4 % (11) 4 % (20) 7 % (17) (5) 4 % (22) (259) (245) 69

70 Tabel 35: Har du skrevet en opgave om u-lande i skolen? / Dit køn? Dreng Pige Ja 37 % (96) 33 % (82) 35 % (178) Nej 53 % (137) 56 % (136) 54 % (273) 10 % (26) 11 % (27) 11 % (53) (259) (245) 70

71 Tabel 36: Har din klasse arbejdet med u-lande som tema, f.eks emneuge, film, teater, eller lignende? / Dit køn? Dreng Pige Ja 44 % (114) 47 % (115) 45 % (229) Nej 43 % (112) 4 (102) 4 (214) 13 % (33) 11 % (28) 1 (61) (259) (245) 71

72 Tabel 37: Har din klasse deltaget i internationale projekter med skoleklasser i andre lande? / Dit køn? Dreng Pige Ja 27 % (71) 34 % (83) 31 % (154) Nej 65 % (168) 56 % (136) 60 % (304) 8 % (20) 11 % (26) 9 % (46) (259) (245) 72

73 Tabel 38: Har din klasse deltaget i frivilligt arbejde eller indsamlinger til fordel for u-lande? / Dit køn? Dreng Pige Ja 23 % (59) 27 % (67) 25 % (126) Nej 64 % (166) 61 % (149) 63 % (315) 13 % (34) 1 (29) 13 % (63) (259) (245) 73

74 Tabel 39: Har din klasse på et tidspunkt læst LæseRaketten? / Dit køn? Dreng Pige Ja 34 % (87) 46 % (112) 39 % (199) Nej 46 % (119) 43 % (106) 45 % (225) 20 % (53) 11 % (27) 16 % (80) (259) (245) 74

75 Tabel 40: Har du lært om FN s børnekonvention i skolen? / Dit køn? Dreng Pige Ja 47 % (123) 4 (102) 45 % (225) Nej 36 % (92) 41 % (100) 38 % (192) 17 % (44) 18 % (43) 17 % (87) (259) (245) 75

76 Tabel 41: Kan du nævne tre u-lande? / Dit køn? Dreng Pige 1: 8 (212) 87 % (213) 84 % (425) 2: 77 % (200) 83 % (204) 80 % (404) 3: 74 % (191) 76 % (186) 75 % (377) Nej 18 % (47) 13 % (32) 16 % (79) 251 % (259) 259 % (245) 255 % 76

77 Tabel 42: Kan du nævne en nulevende afrikansk politiker? / Dit køn? Dreng Pige Åbent svar: 31 % (81) 16 % (38) 24 % (119) Nej 69 % (178) 84 % (207) 76 % (385) (259) (245) 77

78 Tabel 43: Kunne du tænke dig at bo og arbejde i et andet land end Danmark, når du bliver ældre? / Dit køn? Dreng Pige Ja 64 % (167) 74 % (181) 69 % (348) Nej 20 % (53) 9 % (21) 15 % (74) 15 % (39) 18 % (43) 16 % (82) (259) (245) 78

79 Tabel 44: Kunne du tænke dig at bo eller arbejde i et u-land, når du bliver ældre? / Dit køn? Dreng Pige Ja 11 % (28) 18 % (45) 14 % (73) Nej 71 % (183) 50 % (123) 61 % (306) 19 % (48) 31 % (77) 25 % (125) (259) (245) 79

80 Tabel 45: Har du nogensinde besøgt et u-land? : / Dit køn? Dreng Pige Ja 29 % (76) 30 % (74) 30 % (150) Nej 59 % (154) 58 % (141) 59 % (295) 11 % (29) 1 (30) 1 (59) (259) (245) 80

81 Tabel 46: Har du lavet frivilligt arbejde til fordel for et u-land? : / Dit køn? Dreng Pige Ja 26 % (68) 33 % (82) 30 % (150) Nej 61 % (159) 58 % (141) 60 % (300) 1 (32) 9 % (22) 11 % (54) (259) (245) 81

82 5. KRYDS MED REGION Tabel 47: Dit køn? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Dreng 56 % (56) 53 % (65) 65 % (39) 44 % (40) 45 % (59) 51 % (259) Pige 44 % (44) 47 % (58) 35 % (21) 56 % (50) 55 % (72) 49 % (245) (100) (123) (60) (90) (131) 82

83 Tabel 48: Din alder (antal år) / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 13 1 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (1) 14 (2) 0 % (0) 0 % (0) 4 % (4) 1 % (1) 1 % (7) 15 5 (52) 56 % (69) 48 % (29) 49 % (44) 5 (68) 5 (262) % (41) 4 (52) 48 % (29) 40 % (36) 46 % (60) 43 % (218) 17 4 % (4) (2) (1) 7 % (6) (2) 3 % (15) 18 0 % (0) 0 % (0) (1) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (1) (100) (123) (60) (90) (131) 83

84 Tabel 49: Ved du, hvad et u-land er? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Ja 97 % (97) 97 % (119) 98 % (59) 94 % (85) 96 % (126) 96 % (486) Nej 3 % (3) 3 % (4) (1) 6 % (5) 4 % (5) 4 % (18) (100) (123) (60) (90) (131) 84

85 Tabel 50: Ved du, hvad u-landsbistand er? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Ja 78 % (78) 7 (89) 88 % (53) 7 (65) 69 % (90) 74 % (375) Nej 2 (22) 28 % (34) 1 (7) 28 % (25) 31 % (41) 26 % (129) (100) (123) (60) (90) (131) 85

86 Tabel 51: Synes du, det er vigtigt at lære om u-lande i skolen? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I meget høj grad 18 % (18) 1 (15) 2 (13) 19 % (17) 18 % (23) 17 % (86) I høj grad 46 % (46) 4 (52) 43 % (26) 33 % (30) 4 (55) 41 % (209) I nogen grad 3 (32) 39 % (48) 3 (19) 40 % (36) 34 % (44) 36 % (179) I mindre grad 1 % (1) 5 % (6) 0 % (0) 6 % (5) 4 % (5) 3 % (17) Slet ikke 3 % (3) (2) 3 % (2) (2) 3 % (4) 3 % (13) (100) (123) (60) (90) (131) 86

87 Tabel 52: Hvordan vil du selv bedømme din egen viden om u-landsbistand og forholdene i u-lande? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Jeg synes, jeg ved meget 61 % (61) 63 % (77) 73 % (44) 36 % (32) 50 % (65) 55 % (279) Jeg synes ikke, jeg ved ret meget 24 % (24) 24 % (29) 18 % (11) 4 (38) 37 % (48) 30 % (150) 15 % (15) 14 % (17) 8 % (5) 2 (20) 14 % (18) 15 % (75) (100) (123) (60) (90) (131) 87

88 Tabel 53: Tror du, at u-landsbistanden hjælper de fattige? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I meget høj grad 7 % (7) 3 % (4) 13 % (8) 6 % (5) 5 % (6) 6 % (30) I høj grad 28 % (28) 27 % (33) 2 (13) 30 % (27) 24 % (32) 26 % (133) I nogen grad 54 % (54) 55 % (68) 53 % (32) 43 % (39) 5 (68) 5 (261) I mindre grad 7 % (7) 13 % (16) 10 % (6) 16 % (14) 1 (16) 1 (59) Slet ikke (2) 1 % (1) (1) 3 % (3) (3) (10) (2) 1 % (1) 0 % (0) (2) 5 % (6) (11) (100) (123) (60) (90) (131) 88

89 Tabel 54: Synes du, at Danmark har et ansvar for at hjælpe verdens fattigste? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I meget høj grad 14 % (14) 17 % (21) 20 % (12) 14 % (13) 8 % (10) 14 % (70) I høj grad 23 % (23) 21 % (26) 25 % (15) 24 % (22) 31 % (40) 25 % (126) I nogen grad 51 % (51) 40 % (49) 28 % (17) 4 (38) 39 % (51) 41 % (206) I mindre grad 8 % (8) 15 % (18) 20 % (12) 11 % (10) 11 % (15) 13 % (63) Slet ikke 3 % (3) 6 % (7) 7 % (4) 6 % (5) 9 % (12) 6 % (31) 1 % (1) (2) 0 % (0) (2) (3) (8) (100) (123) (60) (90) (131) 89

90 Tabel 55: Hvorfor tror du, at der er fattigdom i u-landene? Vælg en eller flere årsager, du selv mener, der er de vigtigste. / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Overbefolkning 53 % (53) 56 % (69) 57 % (34) 47 % (42) 48 % (63) 5 (261) Korruption 45 % (45) 40 % (49) 40 % (24) 39 % (35) 28 % (37) 38 % (190) Mangel på uddannelse 90 % (90) 79 % (97) 78 % (47) 74 % (67) 76 % (99) 79 % (400) Krige 54 % (54) 69 % (85) 68 % (41) 54 % (49) 65 % (85) 6 (314) Mangel på demokrati 65 % (65) 54 % (67) 5 (31) 53 % (48) 5 (68) 55 % (279) Vi betaler for lidt for u-landenes råvarer 20 % (20) 19 % (23) 23 % (14) 28 % (25) 19 % (25) 21 % (107) Naturkatastrofer 46 % (46) 46 % (56) 48 % (29) 41 % (37) 57 % (75) 48 % (243) Klimaforhold 29 % (29) 35 % (43) 50 % (30) 33 % (30) 4 (55) 37 % (187) De multinationale selskaber snyder i skat 7 % (7) 15 % (18) 13 % (8) 21 % (19) 16 % (21) 14 % (73) 90

91 Kolonitidens udbytning 21 % (21) 3 (39) 23 % (14) 23 % (21) 19 % (25) 24 % (120) Mangel på evner 14 % (14) 23 % (28) 2 (13) 21 % (19) 26 % (34) 21 % (108) Dovenskab (2) 7 % (9) 8 % (5) 7 % (6) 8 % (11) 7 % (33) Andet, noter venligst: 6 % (6) 7 % (9) 10 % (6) 6 % (5) 4 % (5) 6 % (31) 45 (100) 481 % (123) 493 % (60) 448 % (90) 460 % (131) 465 % 91

92 Tabel 56: Hvordan tror du, at udviklingen i ulandene generelt er gået de sidste 20 år? (Sæt kun ét kryds) / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Udviklingen er gået meget fremad 8 % (8) 11 % (13) 17 % (10) 11 % (10) 5 % (6) 9 % (47) Udviklingen er gået lidt fremdad 75 % (75) 74 % (91) 7 (43) 6 (56) 64 % (84) 69 % (349) Udviklingen har stået stille 1 (12) 11 % (13) 1 (7) 17 % (15) 24 % (32) 16 % (79) Udviklingen er gået lidt tilbage 3 % (3) (3) 0 % (0) 6 % (5) (2) 3 % (13) Udviklingen er gået meget tilbage 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) (2) (3) 1 % (5) (2) (3) 0 % (0) (2) 3 % (4) (11) (100) (123) (60) (90) (131) 92

93 Tabel 57: Tror du på, at det en dag det vil lykkes at udrydde størstedelen af verdens sult, fattigdom og nød? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Ja 37 % (37) 38 % (47) 50 % (30) 28 % (25) 39 % (51) 38 % (190) Nej 46 % (46) 45 % (55) 33 % (20) 53 % (48) 44 % (58) 45 % (227) 17 % (17) 17 % (21) 17 % (10) 19 % (17) 17 % (22) 17 % (87) (100) (123) (60) (90) (131) 93

94 Tabel 58: Hvor mange mennesker i verden, tror du, der ikke får nok at spise hver dag? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hvert tredje menneske 26 % (26) 25 % (31) 23 % (14) 19 % (17) 20 % (26) 23 % (114) Hvert syvende menneske 45 % (45) 50 % (62) 47 % (28) 44 % (40) 43 % (56) 46 % (231) Hvert tiende menneske 18 % (18) 13 % (16) 2 (13) 23 % (21) 23 % (30) 19 % (98) Hvert trettende menneske 5 % (5) 7 % (9) 5 % (3) 1 (11) 7 % (9) 7 % (37) 6 % (6) 4 % (5) 3 % (2) 1 % (1) 8 % (10) 5 % (24) (100) (123) (60) (90) (131) 94

95 Tabel 59: Hvor mange af børnene i alle verdens u-lande, tror du, der i dag starter i skole? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 3 ud af 10 børn starter i skole 75 % (75) 59 % (73) 6 (37) 51 % (46) 54 % (71) 60 % (302) 6 ud af 10 børn starter i skole 21 % (21) 37 % (45) 28 % (17) 37 % (33) 36 % (47) 3 (163) 9 ud af 10 børn starter i skole (2) 3 % (4) 3 % (2) 11 % (10) 7 % (9) 5 % (27) (2) 1 % (1) 7 % (4) 1 % (1) 3 % (4) (12) (100) (123) (60) (90) (131) 95

96 Tabel 60: Når børn i u-landene starter i skole i dag, hvordan tror du så fordelingen er mellem drenge og piger? / Hvilken region bor du i? Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Der starter flest piger i skole 24 % (24) 20 % (25) 20 % (12) 13 % (12) 23 % (30) 20 % (103) Der starter flest drenge i skole 58 % (58) 64 % (79) 57 % (34) 60 % (54) 64 % (84) 61 % (309) Der starter lige mange piger og drenge i skole 11 % (11) 11 % (14) 1 (7) 23 % (21) 8 % (10) 13 % (63) 7 % (7) 4 % (5) 1 (7) 3 % (3) 5 % (7) 6 % (29) (100) (123) (60) (90) (131) 96

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Solidaritet. Ved du, hvad det er? En brochure om humanitær bistand Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Hej! Jeg er 9 år gammel, og jeg bor i Guldo,

Læs mere

Her er nogle oplysninger om os.

Her er nogle oplysninger om os. Holy Language Institute lærer dig hebraisk, sproget i Bibelen. Vi tilbyder et gratis fyrre lektioners video-kursus kaldet "Hebrew Quest", som du kan se på vores hjemmeside, www.holylanguage.com Vores gratis

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage.

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage. Vidste du VIDSTE DU Når eleverne arbejder med Agent Footprint, vil de møde et antal popups, som vi har kaldt Vidste du Nedenstående er en samlet oversigt over alle de udsagn, som eleverne møder i denne

Læs mere

Lærervejledning til Sådan Bor Jeg

Lærervejledning til Sådan Bor Jeg Lærervejledning til Sådan Bor Jeg Kære lærer, Velkommen til Sådan Bor Jeg. Dette websted er let og intuitivt at arbejde med. Vejledningen her indeholder både anvisninger til didaktik samt de særlige muligheder,

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere

25 spørgsmål og svar om flygtninge

25 spørgsmål og svar om flygtninge 25 spørgsmål og svar om flygtninge 2012 Forord Hvem er flygtning? Bliver afviste asylansøgere sendt hjem? Hvor mange mennesker er på flugt? 25 spørgsmål og svar om flygtninge Revideret medio 2012 Dansk

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4

Læs mere

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 2 0 0 5 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE Revideret marts 2005 Frivilligafdelingen Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10,

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi Synopsis i studieområdet del 3 Tema: Globalisering Emne: Afrikas økonomiske udvikling Fag: Samtidshistorie og international økonomi X-købing Handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering...2

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere