Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2015/16 Møder, café og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2015/16 Møder, café og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre"

Transkript

1 Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2015/16 Møder, café og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

2 Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig til mennesker i alle aldre til hverdag og til fest. I kirken holdes dåb, konfirmation, bryllup og begravelser, hvor vi markerer de store dage og finder ord til at fortolke de store begivenheder i livet. Der har været en Trinitatis Kirke lige så længe, der har været en by her. Kirken er det hus, der kan rumme os, som dem vi er, både i sorg og glæde. Så vi er kirken midt i både midt i byen, hvor det nye Fredericia C, som nu er i fuld gang med at blive udbygget, ligger i Trinitatis sogn, men også en kirke, som har noget at sige midt ind i de store begivenheder, som vores liv rummer, og midt ind i de store og somme tider svære spørgsmål, som livet tit stiller os overfor. Hver eneste søn- og helligdag holder vi gudstjeneste som regel kl Her gives der mulighed for, midt i de mange almindelige gøremål, at standse op og have en times eftertanke og refleksion over livet, set i lyset af det kristne budskab. Der synges herlige salmer, nye som gamle, og præsterne søger i deres prædiken at lade evangeliets ord kaste lys over de store spørgsmål i livet og over det liv, vi lever med hinanden. Gudstjenesten er et sted for fordybelse og refleksion, hvor vi må lytte, høre sammen og synge sammen, og få fyldt på. Som én har sagt det:»kirken er som en tankstation. Her henter jeg energi «Også på hverdage sker der ofte noget i Kirken og i den smukke gamle Sognegård. I denne folder kan du læse om de fleste af de møder og arrangementer, som foregår begge steder, og som på nuværende tidspunkt er planlagt til at finde sted i efteråret 2015 og foråret Der vil komme enkelte ændringer og tilføjelser, som vi fortæller om i Kirkebladet og i aviserne og som du kan se på hjemmesiden. Vel mødt i Trinitatis Kirke og Sognegård til gudstjenester, møder og koncerter og alt det andet, vi indbyder til. 2

3 Aftenmøder i Sognegården -fortælling, foredrag og livsoplysning I efteråret har vi arrangeret 5 mere undervisende aftner om kristendom og kirkeår denne gang om Trinitatistiden (se omtale side 8) og i foråret indbyder vi til et par aftenmøder samt to fyraftensmøder i Sognegården. Der kan købes kaffe med brød for kr. 20,-. Tirsdag den 5. april kl Jeg mødte Jesus bekendelse fra en modvilligt troende ved Charlotte Rørth, journalist Mød journalisten Charlotte Rørth, som hverken var et religiøst eller spirituelt søgende menneske, da Guds søn bogstaveligt talt viste sig for hende og talte til hende i en kirke i Spanien. Oplevelsen var et mentalt og fysisk lynnedslag i hendes verden, der gjorde det umuligt for hende at fortsætte, som om intet var sket og som tvang hende til at tage sit moderne rationelle liv op til overvejelse. I bogen»jeg mødte Jesus«opsøger hun forskere i epilepsi og psykiatri, præster og spirituelle vejledere for at finde viden om og afklaring og forståelse af, hvad der skete med hende. Den er en personlig, eksistentiel beretning om tro og om tabu i et Danmark, hvor religiøse oplevelser og erfaringer er noget af det allermest private noget man holder for sig selv, hvis man vil undgå at blive betragtet som enten uligevægtig eller småskør. Denne aften er arrangeret i samarbejde med Fredericia Bibliotek. Billetter á kr. 50,- inkl. kaffe kan købes fra den 10. januar enten på Trinitatis Kirkekontor eller Fredericia Bibliotek Onsdag den 25. maj kl Arvesølvet. Familiefirmaet Cohrs sølvvarefabriks storhed og fald. Lektor i historie Karin Lützen, fortæller historien om sølvdramaet i Fredericia Mange fredericianere husker Cohr Sølvvarefabrik, der fra 1860 og frem til 1976 var på Cohr familiens hænder. Nu bliver der for første gang nogensinde lejlighed til at høre historien om en af byens store arbejdspladser, der i sine velmagtsdage beskæftigede op mod 400 mand, men hvor en bitter strid i ejerfamilien Cohr og Lützen blev begyndelsen til enden. Karin Lützen, der er oldebarn af grundlæggeren af Cohrs Sølvvarefabrik, har brugt flere år på at udforske historien, såvel industrihistorien som det stykke kultur- og hverdagshistorie, der ligger i, at enhver pige engang samlede sølvtøj inden sit giftermål. Hun har forfattet en bog om emnet, som snart vil udkomme. Aftenmødet er arrangeret i samarbejde med Museets Venner. Der betales kr. 50,- ved indgangen for foredrag inkl. kaffe. 3

4 To fyraftensmøder i samarbejde med Folkeuniversitet Lillebælt Fyraftensmøder i Trinitatis Sognegård giver i en kort form mulighed for at koncentrere sig om udvalgte emner og samtidig møde nogle af de personer, der netop nu præger debatten om kirke og teologi, menneskesyn og etik. Begge fyraftensmøder foregår fra kl og i det nye år kommer vi til at møde to markante Aarhus teologer: Kjeld Holm og Svend Andersen Tirsdag den 2. februar kl Erindring og engagement Kjeld Holm, som fornylig har skrevet bogen»man lever af det, man får skænket«fortæller om betydningsfulde møder med mennesker og de tanker og indsigter, han derigennem fik givet. Kjeld Holm, der for nylig er gået af efter 21 år som markant biskop i Aarhus Stift, fortæller om det engagement, der livet igennem har drevet ham til - ikke bare at lade stå til men også at turde tale imod synspunkter i tiden. Med engagement og erindring som ledetråde skal vi høre ham fortælle om møder med mennesker og tanker om tilværelsen, som kom til at præge hans rolle som aktiv og passioneret medspiller både i kirken og samfundsdebatten. Tirsdag den 1. marts kl Gud i tænkepausen. Dr. theol Svend Andersen om at tænke Gud i dagens Danmark På Aarhus Universitetsforlag udkommer hver måned en Tænkepause bog om et væsentligt tema. Svend Andersen har skrevet en af de seneste: 60 små sider om det uendelige emne: Gud. Kan Gud tænkes i dagens Danmark? Vores tid er splittet mellem hyggelig dansk gudløshed og fanatisk gudstro. Derfor er en tænkepause på sin plads: Hvad mener vi med 'Gud'? Hvordan adskiller kristendommens Gud sig fra andre guder? Kan man bevise, at Gud findes? Kan en ond verden være skabt af en god Gud? Levner naturvidenskaben plads til troen på en skaber? Disse og andre spørgsmål vil foredraget stille til debat. 4

5 Fredagsmøder i Sognegården Kom og mød en række gode fortællere og foredragsholdere til de velbesøgte Fredagsmøder, som Trinitatis Sogn indbyder til. I efteråret er temaet hentet i lokale begivenheder og historier, der knytter sig til vores by og egn. Og til foråret er»frihed og fællesskab«den råde tråd gennem rækken af spændende og forskelligartede foredrag, krydret med fællessang og hyggeligt samvær over kaffebordet. Det er gratis at være med man betaler kun kr. 20,- for kaffen. Vel mødt til en række gode eftermiddage med foredrag og fortælling og i selskab med andre interesserede. Fredag den 25. september kl Lillebæltsbroens bygning og betydning ved museumsmedarbejder John Juhler Hansen Eftermiddagens foredragsholder er museumsmedarbejder John Juhler Hansen, der siden 1983 har samlet viden og skrevet bøger om brobyggeriet. Den gamle Lilleb æ l t s b r o blev planlagt og bygget i årene i svære kriseår for Danmark og har således været i brug i mere end 80 år. Vi skal høre historien om færgedriften, især om byggeriet af Lillebæltsbroen og kort om den nye motorvejsbro fra Fredag den 23. oktober kl Marsvinefangst i Lillebælt. Mød Peter Storm, skribent, lokal- og kulturhistoriker fra Middelfart Formentlig allerede i middelalderen og frem til 1890 erne har marsvinefangst haft stor betydning især for Middelfarts fiskere. Ved at slå grene i vandet blev marsvinene drevet ind i de lavvandede og snævre fjorde som Gamborg Fjord, hvor de blev fanget og slagtet. Man brugte tran fra dyrene til datidens belysning ude og inde helt frem til elektricitetens udbredelse. Peter Storm kender historien indgående idet han også er formand for det historiske Marsvinelaug. 5

6 Fredag den 23. oktober kl Glimt fra tobakkens æra i Fredericia. Tidl. museumsinspektør Søren Jakobsen fortæller den spændende historie om tobakken og Fredericia I foredraget belyses tobaksplantens vej til Fredericia, og hvordan den gennem flere årtier var den vigtigste afgrøde på byens marker. Der fortælles også om forarbejdningen af tobaksbladene, indtil en af byens mest betydningsfulde industrivirksomheder J.P. Schmidts Cigarfabrik måtte lukke i 1980 erne. Tobakslader var til slutningen af 1800-tallet et meget synligt og karakteristisk træk i Fredericias bybillede. Dette gjaldt især de bydele, hvor tobaksdyrkerne fra den reformerte menighed var bosat. Bymuseets tobakslade stod oprindeligt i Kongensgade 81. Fredag den 11. december kl Adventsmøde med masser af sang og musik, fortælling og gætteleg ved præsterne Elli Krog Foldager og Bent Andreasen Ved decembermødet har de to sognepræster ved kirken sammensat et program med en bred vifte af det, som hører adventstiden til. Masser af sang og glæde, musik og leg. Vi byder også på en gætteleg, hvor der vil være passende præmier til de heldige vindere og der bliver indslag af sang og musik ved egne kræfter og ved folk udefra. Kom og mærk stemningen af advent og jul Forårets tema: Frihed og fælleskab Fredag den 29. januar kl »Født i Horsens Tugthus - Danmarks mest afgrænsede kirkesogn«. Tidl. højskoleforstander Niels Ole Frederiksen fortæller Tidligere højskoleforstander Niels Ole Frederiksen fortæller om sin opvækst i Danmarks vel nok mest afgrænsede kirkesogn nemlig Horsens Statsfængsel, hvor hans far ikke var indsat, men ansat. En lille men dog afgørende forskel. Foredraget giver glimt fra tiden efter krigen og halvtressernes Danmark og fortæller om nogle af de fanger, som foredragsholderen som barn kom i kontakt med; dem, der i efterkrigsårene blev dømt landssvigere, østfrontfrivillige og HIPOfolk. Det bliver også en beretning om den mest berømte af alle udbrydekonger i Danmark, den legendariske Carl August Lorentzen, som natten til den 22. dec undveg via en 18 meter lang tunnel. Over indgangen til tunnelen havde Lorentzen skrevet de meget sigende og poetiske ord:»hvor der er en vilje, er der også en vej«. 6

7 Fredag den 26. februar kl Da landbolivet blev en by i provinsen ved professor Johs. Nørregaard Frandsen I 1950 erne boede halvdelen af den danske befolkning på gårde eller i landsbyer. Ude på landet var midten af verden, som rummede gården, brugsforeningen, sognet, kirken og det lokale liv. Efter 2. verdenskrig satte en udvikling i gang, som i løbet af få årtier forandrede midten til udkanterne. Johannes Nørregaard Frandsen, der oprindeligt er landmandsuddannet, men skiftede retning og i dag er professor i litteratur- og kulturvidenskab ved Syddansk Universitet, fortæller om be - tydningen af frihed og fællesskab for landsbysamfundenes udvikling og krydrer sit foredrag med personlige erindringer, underspil og humor. Fredag den 18. marts kl En fortælling om min oldemor og hendes kamp for kvindernes ligeberettigelse ved forfatter Jutta Bojsen-Møller Jutta Bojsen Møller ( ) eller»mor Jutta«, som hendes tilhængere yndede at kalde hende, var en af Danmarks stærke forkæmpere for kvindernes stemmeret. Som formand for Dansk Kvindesamfund rejste hun landet tyndt for at agitere for»lige Ret for Mand og Kvinde«. En rejse, der betød, at kvinderne blev myndige og fik frihed og ret til at tage en uddannelse samt til at deltage i det offentlige liv på lige fod med mændene. Det fortælles, at da loven om almindelig valgret blev vedtaget i Folketinget i den 5. juni 1915, brød hun det høje tings regler for passende opførsel og råbte et rungende hurra oppe fra til hørerlogen. Hør hendes barnebarn forfatteren Jutta Bojsen-Møller fortælle om den kendte kvindesagsforkæmper med den stærke folkelige appel - på baggrund af hendes erindringsroman»træk fra et langt liv«. Fredag den 29. april kl Frihed og fællesskab ved Bjarne Nielsen Brovst Den folkelige forfatter Bjarne Nielsen Brovst kan betragtes som en klassisk højskolemand, der hylder den gode fortælling. Og han er selv en fantastisk fortæller med udpræget humoristisk sans. Så kom og vær med, oplev glæden ved fællessang og ved mødet med vores danske sangskat, når Bjarne Nielsen Brovst tager os med igennem temaet»frihed og fællesskab«i Højskolesangbogen. 7

8 Trinitatistiden - en rejseberetning 5 fortælleaftner med viden om tro. Dette forløb handler om: Trinitatistiden en rejseberetning. Fortæller og underviser er ekstern universitetslektor og stiftsteolog Henning Thomsen. Vi har på ny planlagt 5 aftner, som i en koncentreret form giver viden om kristendommen og kirkeåret, denne gang med fokus på Trinitatistiden. Aftnerne begynder alle kl og slutter med en lille forfriskning undervejs. De har form af levende fortællinger og fælles læsning af de tekster, der uddeles på stedet hver gang. Der kræves altså ingen andre forudsætninger for at være med end lysten til at lytte og lære. Onsdag den 2. september Fra kors til Trinitatis Hvordan var det lige, trædestenene lå? Et hurtigt»brush up«. Onsdag den 30. september Søndagene efter trinitatis Det med Gud hænger uløseligt sammen med forholdet til medmennesket. Lige fra begyndelsen. Onsdag den 21. oktober Historien som den treenige Guds sted Men det vil jo samtidigt sige, at det er den menneskelige historie, der bliver både skabelsens, opstandelsens og åndens virkeligheds sted. Hvordan? Torsdag den 5. november Alle Helgen Alle Helgen hvad er det? Vi mindes vore døde med sorg, mens evangeliet taler om de sørgende som de salige. For de skal trøstes. Hvad er meningen? Onsdag den 25. november Sidste søndag i kirkeåret Nu slutter det hele med fortællinger om dom og tabte muligheder. Hvordan kommer de ind i evangeliets sammenhæng? Og hvad skal vi i det hele taget tænke ved årets slutning hvor slutter rejsen? Litteratur og film til debat Har man læst en bog eller set en film, som har påvirket ens følelser og tanker, kan man savne at få en god snak med andre om, hvad det var, der gjorde så stort indtryk. Det kan omvendt også være, at der var ting, man ikke forstod og derfor gerne vil høre om andres oplevelse af. I Trinitatis mødes vi ca. hver den 3. tirsdag i måneden for at debattere litteratur og film. I den kommende sæson har vi valgt også at invitere gæster udefra til at fortælle om romaner eller forfattere, som de har et særligt forhold til. Bøgerne vil blive skaffet hjem via Fredericia Bibliotek, hvor man kan låne dem. Elli Krog Foldager leder aftenerne, hvor der også er tid til en kaffepause og samtale ved bordene. Det er gratis at deltage. Kaffen koster kr. 20,-. 8

9 Tirsdag den 15. september kl »Manuskriptet fra Accra«af Paulo Coelho Årstallet er Jerusalem står over for sine besejrere og den sidste aften forbereder byens befolkning sig på at blive invaderet af korsfarerne. Kristne, jøder og muslimer samles på torvet til det, de tror, er en tale, som vil opildne dem til kamp. Men kopteren, den gamle kloge græker, ønsker ikke at mane til kamp. Manuskriptet fra Acra er formet som en inspirerende tale, der fremmer tolerance og forståelse en tale, som binder de tre store verdensreligioner sammen og inspirerer til at leve i fred og kærlighed. Ole Schubert fortæller om aftenens bog. Tirsdag den 27. oktober kl »Men sko må jeg ha «af Linda Lassen En nutidig roman om sønderjyderne under»den tyske tid«fra Vandrelærerinden Henriette Gubi kommer fra et meget fattigt og meget dansk hjem. Hun bliver tidligt klar over, at hun må være med i arbejdet for at holde fast i den danske identitet. Hun er svagelig, fordi hun har haft tuberkulose som barn og derfor har mistet sit ene øje. Lærerinde kan hun dog blive, og hun ender med at arbejde som det, man kaldte vandrelærer, en lærer, der drog fra hjem til hjem blandt de dansksindede og underviste områdets børn. Det var på det tidspunkt forbudt at undervise på dansk, så preusserne forsøgte på alle måder at spænde ben for hendes arbejde. Sideløbende med Henriettes historie hører vi om Knud, som er flygtet fra preussisk militærtjeneste og er under jorden i familiens kælder i mange år. Linda Lassen har forstået at skildre mentaliteten i den tid, så det bliver levende og forståeligt. De dansksindede bliver levende mennesker, der handler og kæmper, og man følger den danske bevægelses udvikling fra den første stejle modstand til man begynder for alvor at organisere sig og kæmpe også på preussernes vilkår. Bodil Borch fortæller om aftenens roman. Tirsdag den 24. november kl Mennesker bliver spist en film om demens og familierelationer Den aldrende Herluf passer sit arbejde som mekaniker, og når arbejdsdagen er slut vender han hjem til sin hustru Ingelise. Sådan har det været i mange år, og rutinen har for længst overtaget ægteskabet og dagligdagen - kun afbrudt af datterens bryllupper og nu står det tredje af slagsen for døren. Herluf har dog større problemer end en ubeslutsom datter. Ingelise har en affære bag hans ryg, og på jobbet begynder han at glemme selv de vigtigste ting. Og en dag kommer Herluf ikke hjem, som han plejer. 9

10 Tirsdag den 26. januar kl Malvina af Cecil Bødker Bogen er den tredje i rækken af Fortællinger om Tavs og handler om en purung kvinde, som udstødes af sin landsby, da husbond har voldtaget og besvangret hende. Gennem sit møde med Tavs får hun mod til at gøre op med sin fortid og styrke til at opdage sin egen vilje og 5 år senere vender hun hjem og placerer skyld, ansvar og retfærdighed. Gunda Lauridsen fortæller om denne roman. Tirsdag den 23. februar kl »Opland«af Jens Vilstrup Lægen Niels må vende tilbage til sin hjemegn, fordi faderen pludselig dør. Hjemme blandt barndomsvenner og fjender og omgivet af familiens fortielser, må han konfrontere fortidens dæmoner og hemmeligheder i et lukket minisamfund præget af mistro. Der er tale om omsorgssvigt og social arv, så det gør ondt! Inga Kirkeby fortæller om denne barske roman om venskab, misforståelser og smertelige afstand mellem far og søn. Tirsdag den 5. april kl Jeg mødte Jesus bekendelse fra en modvilligt troende ved Charlotte Rørth Mød journalisten Charlotte Rørth. (Læs nærmere omtale under Sognemøder). Denne aften er arrangeret i samarbejde med Fredericia Bibliotek. Billetter á kr. 50,- inkl. kaffe kan købes fra den 10. januar enten på Trinitatis Kirkekontor eller Fredericia Bibliotek. Tirsdag den 26. april kl »Tilfældets Gud«af Kirsten Thorup Da karriekvinden Ana tager på en afbudsrejse til Afrika, aner hun ikke, at denne rejse skal blive skæbnesvanger. Den privilegerede Ana er nemlig ikke rustet til at møde den virkelighed, som hendes overprivilegerede tilværelse indtil videre har beskyttet hende imod. På stranden møder hun ved et tilfælde den unge frugtsælger Mariama, og mødet med den forhutlede, afrikanske pige overvælder hende med en altdominerende trang til at hjælpe og beskytte og hun sætter derfor alt ind på at gøre tilværelsen bedre, om ikke for alle afrikanere, så i hvert fald for dette ene, unikke menneske, der måske ikke er så taknemmelig for sit nye liv, som Ana havde regnet med. Spørgsmålet er, hvor meget man skal gribe ind i andre menneskers skæbne? Gunhild Vestergård er aftenens fortæller. 10

11 Sognecafé hver torsdag kl Sognecafeen er et åbent mødested. Her kan folk komme, nyde en kop kaffe med brød (á 20 kr.), og have en hyggelig formiddag i selskab med andre fra lokalområdet. Hvis man vil være aktiv med eget håndarbejde, læse eller spille eller gøre noget helt andet, kan man det. Hver gang synges der et par sange fra højskolesangbogen, og der læses en god historie, inden man går hver til sit. Kom og nyd en formiddag i godt selskab med andre. Har du spørgsmål eller vil du høre nærmere kan du kontakte Helle Rask, Sjællandsgade 15, tlf Kunstudstillinger i Sognegården Sognets kunstudvalg viser hvert år et par spændende udstillinger i Sognegården. Vores mål er såvel at vise kunstnere, der arbejder med religiøse og eksistentielle emner i deres værker, samt give mulighed for, at nogle gode lokale kunstnere kan vise deres billeder og kunst. Efterårsudstilling den 25. september til 20. november Bente Forum udstiller maleri og keramik Bente Forum er en ung lokal kunstner, der bor i Hvidbjerg midt i en smuk natur. Hun præsenterer sin kunst således: Sommerfugle - så frie, så lette og glade, - og dog så skrøbelige, at kun et strejf hen over vingen kan få dem til at falde til jorden. Som vi mennesker i øvrigt... I mine arbejder og malerier er dyr ofte udtryk for menneskelige egenskaber eller følelser. Sommerfuglens lethed og skrøbelighed, løvens styrke eller det sårede får, der må søge tilflugt hos sin hyrde. Hvis man er ærlig, bliver det ægte; ofte er det et billede af livets øjeblik udtrykt på lærredet eller i leret, der bliver det endelige resultat i form af det dyr, der i det øjeblik symboliserer følelsen i mit hjerte. I smerte, i kamp, i magtesløshed...der fødes det ægte, det sande. Udstillingen åbner fredag den 25. september kl , hvor der vil være lejlighed til at møde kunstneren. Forårsudstilling den 26. februar til 1. maj Svend Riis, tegning og maleri og Hanne Vennevold, ikoner Forårsudstillingen byder på et samspil mellem to Fredericia malere og to forskellige billedverdener og traditioner. Svend Riis viser sine billedfortællinger, hvor han er optaget af kultur og menneskelig eksistens, af træer og skiftende tider. Og Hanne Vennevold udtrykker sig i ikontraditionen, som er hellige billeder i en ortodoks tradition. Det er teologi i farver, hvorfor man også bruger udtrykket, at man ikke maler, men skriver en ikon. Udstillingen åbner den 26. februar kl

12 Kirken - også for børn og familier Barnedåb At blive forældre vækker mange følelser i en mor og far. Fra dag ét lever man i en konstant tilstand af glæde og stolthed over den lille ny, men samtidig også en evig bekymring for, om det nu også vil gå, som man håber og ønsker for sit barn og derfor vil vi gøre alt for at bane vejen for dem til et lykkeligt liv og bringe dem sikkert frem til deres mål i livet. Men inderst inde ved vi også godt, at den dag kommer, hvor vi må lade dem leve livet på egen hånd, og derfor får det også stor betydning for os at få vores børn døbt. Fordi vi ved, at med Guds løfte i dåben om, at de altid vil være elsket af Ham, nøjagtig som den, de er, da har de fået det stærkest tænkelige fundament at leve deres liv på; nemlig den tro, det håb og den kærlighed, som vores kristne tro bygger på. Det er det, der sker i dåben, og det er festligt og bevægende hver gang, det sker. I Trinitatis glæder vi os over, at der er rigtig mange forældre, der stadigvæk vælger at lade deres børn døbe, og med dåb om året er der næsten hver eneste søndag dåbsfest i vores smukke kirke. 4 lørdage om året har vi også lørdagsdåb og det er dejligt at se, at også unge og voksne benytter muligheden for at blive døbt. Babysalmesang Musik og sang har alle dage været kendt som et fantastisk redskab, når børn har skullet vugges i søvn, trøstes eller leges med og ingen stemme er vigtigere i et barns liv end mors og fars. Deres stemmeklang formidler tryghed og nærhed og det er fantastisk at se og mærke den kontakt mellem forældre og barn, når de hygger sig til Babysalmesang, hvor vi også danser og bevæger os i kirkerummet til salmer og sange. Babysalmesang er for alle forældre med børn op til 1 år. Kontakt kirken eller se mere på vores hjemmeside og i kirkebladet for opstart af næste hold. 12

13 Musik i kirken for de yngste Trinitatis Kirke har et nyt musiktilbud til de yngste og deres forældre. Det retter sig til de 1-5 årige børn - en lille musikalsk stjernestund for børn og deres voksne... forældre eller bedsteforældre. Hold 1 for de 1-3 årige og hold 2 for de 3-5 årige. Hvis man har børn i begge aldersgrupper, vælger man den gruppe, der passer bedst. Kom kl og få lidt frugt at starte på kl er vi i gang med sang, rytmik og leg. Der er plads til 10 børn på hvert hold, så skynd jer at melde jer til og fortæl det gerne til venner og bekendte. Tidspunktet er ikke helt fastlagt endnu, men det bliver 4 gange pr. hold i enten januar, februar eller marts Kontakt Lisbet Møller Larsen eller følg med på hjemmesiden. Mail: Godnathistorie En gang om måneden fortæller vi en af de bedste godnathistorier, vi kender. Vi lægger tæpper og puder ud på kirkegulvet og sætter os godt til rette, inden vi tænder fortællelyset, lytter til aftenens historie og synger et par sange og salmer. Vi begynder hver gang kl og er i kirken ca. en halv time, inden vi går i Sognegården, hvor der er aftensmad til alle. Aftensmad koster kr. 20 for voksne og er gratis for børn tilmelding er ikke nødvendig. Kontakt Kirken eller se på vores hjemmeside eller i kirkebladet hvornår der er Godnathistorie fremover. 13

14 Minikonfirmand - kristendom i børnehøjde Minikonfirmandundervisning er et tilbud til alle børn i 3. klasse om at komme i kirken og høre om kristendom og opleve kirken helt tæt på. Vi lytter til historier, synger sammen, går på opdagelse i kirkerummet og oppe på kirkeloftet. Vi spiller spil og er kreative og så holder vi også en minikonfirmandweekend med overnatning i Trinitatis Sognegård og er med ved søndagens familiegudstjeneste. Kontakt kirken eller se mere på vores hjemmeside og skolens forældreintra. Det er et tilbud til alle børn i 3. klasse (primært fra Friskolen og Kirstinebjergskolen afd. Høgevej) Gudstjenester for børn Børn er altid dejlige at have med ved gudstjenester og flere gange om året laver vi deciderede familiegudstjenester, som er mere børnevenlige i deres form. Til jul inviterer i børnehaver og børnefamilier til julegudstjeneste. I februar fejrer vi fastelavn med udklædning og tøndeslagning og ved høst og andre højtider er børnene også aktivt med i gudstjenesterne. Hold derfor gerne øje hjemmesiden, kirkebladet og de lokale aviser for nærmere information. 14

15 Trinitatis Kirkes medarbejdere Sognepræst (kbf.) Elli Krog Foldager Øster Voldgade 12 Mobil: Sognepræst og teologisk konsulent Bent Andreasen Ronæsbrovej 18, Føns 5580 Nr. Åby Mobil: Diakonipræst Inge Pilegaard Thomsen Niels Skousvej Vejle Mobil: Organist Niels Erik Aggesen 6. julivej 56 Mobil: Privat: Organist Lars Gregersen Kobbelgårdsvej Fredericia Mobil: Kirkekulturmedarbejder Lisbet M. Larsen Nr. Bjertvej 68, 6000 Kolding Tlf Trinitatis Kirkekontor Danmarksgade 61 Tlf Fax trinitatis. Kontorets åbningstider: Tirs. - tors. kl Kordegnekontor Christiansvej 6 Tlf trinitatis. Kontorets åbningstider: Man. - tors. kl Fre. kl Formand for menighedsrådet Linda Frandsen Lumbyesvej 14, lejl. 71 Mobil: Kirkeværge Finn Aage Østergaard, Dalegade 13 Tlf Kirketjener Charlotte Rüsz Spicavænget 6 Mobil: Privat: Kirketjener Annette Olander Søndergade Middelfart Mobil: Privat: Kirke- og diakonimedarbejder Elene Munk Hjorslevvej Otterup Mobil: Formand for Sognegårdsudvalget Jørgen Hviid, Johannevej 5 Tlf Kirkegårdenes kontor Kirkernes Hus Christiansvej 6 Tlf Trinitatis Kirkegård Kirkegårdsassistent Ole Hougaard Tlf Mobil:

16 Kalender 2015/16: Foredrag, arrang Hver uge Hver torsdag kl Sognecafé (sommerperioden undtaget) September kl : Kristendom og kirkeår: Fra kors til Trinitatistiden ved Henning Thomsen. 15. kl : Litteratur til debat: Manuskriptet fra Accra 22. kl. 8.30: Kunst- og kulturtur: Vor Frue og Moesgaard, Århus. Heldagstur 25. kl : Fredagsmøde: Lillebæltsbroens bygning og betydning ved museumsmedarbejder John Juhler Hansen 25. kl : Efterårsudstilling åbner. Bente Forum udstiller maleri og keramik. 30. kl : Kristendom og kirkeår: Søndagene efter trinitatis ved Henning Thomsen. Oktober kl : Koncert: Carl Nielsen 150 år. Syddansk Universitets Kammerkor 21. kl : Kristendom og kirkeår: Historien som den treenige Guds sted ved Henning Thomsen. 23. kl : Fredagsmøde: Marsvinefangst i Lillebælt. Peter Storm fortæller. 27. kl : Litteratur til debat: Men sko må jeg ha November kl : Kristendom og kirkeår: Alle Helgen ved Henning Thomsen. 8. kl : Festkoncert Carl Nielsen 150 år. Festkoncert med Vokalensemblet Musica Ficta 14. kl : Aftensang Trinitatis Kirkes Børnekor. Sang, musik og refleksion. 20. kl : Fredagsmøde: Glimt fra tobakkens æra i Fredericia ved tidl. museumsinspektør Søren Jakobsen 21. kl : Aftensang Ole Hansen, sang og Tanja Christiansen orgel. Sang, musik og refleksion. 24. kl : Film til debat:»mennesker bliver spist«med introduktion ved Elli Krog Foldager. 25. kl : Kristendom og kirkeår: Sidste søndag i kirkeåret ved Henning Thomsen. 28. kl Aftensang: Trinitatis Kirkes Pigekor og Niels Erik Aggesen. Sang, musik og refleksion. 29. kl : Advents og julekoncert: Trinitatis Kirke Pigekor, Agate og Andre Blautz, guitarer, Niels Erik Aggesen, dirigent og orgel December kl : Aftensang. Elever fra Den Kreative Skoles talentlinje. Sang, musik og refleksion. 11. kl : Adventsmøde Sang og musik, fortælling og gætteleg ved præsterne Elli Krog Foldager og Bent Andreasen og lokale musikere. 12. kl Aftensang. Erritsø Kirkes Pigekor og Birgitte Krogsgård, dirigent. Sang, musik og refleksion. 19. kl Aftensang. Niels Erik Aggesen, orgel og sangere fra Trinitatis Kirkes Pigekor. Sang, musik og refleksion Januar kl : Helligtrekongerskoncert ved Haderslev Lærerkor Edna Rasmussen, dirigent og Niels Erik Aggesen, orgel 23. kl : Koncert. Tina Christiansen Ansgars Kirke, Odense, orgel 26. kl : Litteratur til debat. Malvina af Cecil Bødker 29. kl : Fredagsmøde: Født i Horsens Tugthus - Danmarks mest afgrænsede kirkesogn ved tidl. højskoleforstander Niels Ole Frederiksen. 30. kl : Koncert: Bine Bryndorf professor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, orgel

17 ementer og koncerter Ta ud og gem Februar kl Fyraftensmøde: Erindring og engagement. Biskop Kjeld Holm fortæller 6. kl : Koncert: Organist Niels Erik Aggesen spiller orgel og fortæller om værkerne. 23. kl : Litteratur til debat: Opland af Jens Vilstrup 26. kl : Fredagsmøde: Da landbolivet blev en by i provinsen ved professor Johs. Nørregaard Frandsen 26. kl : Kunstudstilling: Åbning af Forårsudstilling med Svend Riis, tegning og maleri samt Hanne Vennevold, ikoner Marts kl : Fyraftensmøde: Gud i tænkepausen ved dr. theol. Svend Andersen 18. kl : Fredagsmøde: En fortælling om min oldemor og hendes kamp for kvindernes ligeberettigelse ved forfatter Jutta Bojsen-Møller 25. kl : Musikgudstjeneste: Haydns Kristi syv ord på korset. Co-Ma kvartetten og Elli Krog Foldager. 26. kl : Påskenat. Musikgudstjeneste ved Trinitatis Kirkes Pigekor, Niels Erik Aggesen, orgel og kirkens præster. April kl : Aftenmøde: Jeg mødte Jesus. Forfatter og journalist Charlotte Rørth fortæller udfra sin bog. I samarb. med Biblioteket. 9. kl : Barokkoncert ved Baroque Aros 19. kl : Vielsesoptakt 26. kl : Litteratur til debat: Tilfældets Gud af Kirsten Thorup 29. kl : Fredagsmøde: Frihed og fællesskab ved Bjarne Nielsen Brovst Maj kl : Aftenmøde: Arvesølvet. Historien om sølvet i Fredericia ved lektor i historie Karin Lützen. I samarb. med Museets Venner. Juni Sogneudflugt. Eftermiddagstur. Nærmere om udflugtsmål følger. 16. kl :. Byvandring ved kultur- og fritidschef Bodil Schelde-Jensen Aftensang kl. 20 ved Trinitatis Kirkes Pigekor Niels Erik Aggesen, dirigent og orgel. 30. kl : Kirkegårdsvandring ved forfatter Leif Jacobsen. kl : Aftensang ved Trinitatis Kirkes Pigekor Niels Erik Aggesen, dirigent og orgel Juli kl : Minde- og festkoncert. Musikere fra Slesvigske Musikkorps, Trinitatis Kirkes Pigekor og Christianskirkens Drengeog Mandskor 6. kl. 9.30: Morgensang 6. juli. Louise Sletting Hvilborg, sang, Jonas Lindorf, klaver. 6. kl : 6. juli aftenkoncert. Trinitatis Kirkes Pigekor og Niels Erik Aggesen, dirigent og orgel. August kl : Sommerkoncert. Kiev Kammerkor Russisk synger ortodoks kirkemusik

18 Hvor henvender man sig? Fødsler og faderskab Fødslen anmeldes automatisk til bopælssognet af en jordemoder. I de tilfælde, hvor der ikke har medvirket en jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen senest 14 dage efter. Hvis forældrene er gift, registreres faderskabet automatisk. Ugifte forældre kan registrere faderskabet ved at udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring på Navngivning og dåb Barnet skal navngives, inden det fylder ½ år. Navngivningen kan ske i forbindelse med dåb. Kontakt Kordegnekontoret tlf for bestilling af dåb. Ved dåben skal der være 2-5 faddere, som alle skal være døbt med en kristen dåb. Fadderne skal være minimum år eller være begyndt til konfirmandundervisning. Navngivningen kan også ske ved digital ansøgning på Navneændring Navneændring skal ske ved digital anmeldelse på Der er et gebyr på 500 kr. Navneændring ved bryllup er gratis, hvis der ansøges senest 3 måneder efter bryllupsdagen. Vielser/Velsignelser Parret kontakter Kordegnekontoret for at reservere tidspunkt forvielse. Inden vielsen skal der digitalt laves en prøvelsesattest på Den afleveres på Kordegnekontoret eller til præsten og kan tidligst laves 4 måneder før vielsen. Dødsfald og bisættelser/begravelse Ved ønske om en bisættelse eller begravelse fra Trinitatis kirke henvender man sig til en bedemand eller direkte til præst eller kirkekontor. Dødsanmeldelsen foregår digitalt via bedemanden, og der aftales nærmere med den præst, der skal foretage den kirkelige handling. Samtale med en af præsterne Enhver, der ønsker en personlig fortrolig samtale, kan rette henvendelse til en af kirkens tre præster. Samtalen kan finde sted i hjemmet, på præstens kontor eller i kirken. Folderen er udgivet af Trinitatis Kirkes Menighedsråd, august 2015 Redaktionsudvalget: Elli Krog Foldager, Niels Erik Aggesen og Bent Andreasen (ansvarshavende). For- og bagsidefotos: Christian Heller Jensen. Øvrige fotos: Christian Heller Jensen, Morten Zierau, Jacob Mathiasen og Christina Lund, Bjarne Dahlmann, Ulrik Larsen, Claus Skov Christennsen m.fl.

19 En kunstudflugt i efteråret og en sogneudflugt til sommer Den 22. september kl. 8.30: Kunst- og kulturtur til Aarhus Med besøg i Vor Frue Kirke. Den medbragte frokost spiser vi i Fredenskirkens lokaler, inden turen går til det nye Moesgaard Museum med både de faste udstillinger og særudstillingen med terracotta soldaterne fra Kina. Prisen er 200 kr. Pt. kun få ledige pladser. Sogneudflugt Tirsdag den 14. juni Se nærmere om turens mål på vores hjemmeside og i kirkebladet, når tiden nærmer sig. Turleder er sognepræst Elli Krog Foldager. Tilmelding til kirkekontoret. 19

20 Korsangen ved kirken Der er to kor i Trinitatis: Pigekoret, der består af 25 piger i alderen 13 og opefter de fleste i alderen år Børnekoret for piger i alderen 9-12 år Pigekoret Pigekoret synger til alle gudstjenester (hver søndag kl ), de yngste i koret synger dog kun hver anden søndag - og alle får løn for deres medvirken ved gudstjenester. Koret synger også til flere koncerter både i Trinitatis Kirke og rundt om i andre kirker. Koret har desuden gennem årene medvirket ved en del CD-indspilninger, senest med en ny 5. juli CD i Pigekoret blev sidste år udvalgt blandt landets bedste kirkekor til at indspille en række danske salmer til Folkekirkens salmedatabase/dagens salme på DR og står overfor den spændende opgave at indspille en række nye salmer til programmet. Pigekoret øver tirsdage kl ved Niels Erik Aggesen. Børnekoret Børnekoret er en slags»forberedelseskor«til kirkens Pigekor. I Børnekoret lærer børnene at bruge stemmen rigtigt, at synge efter noder, at synge flerstemmigt og de lærer de mest almindelige salmemelodier at kende. Når korbørnene nærmer sig års-alderen kan de fortsætte i Pigekoret. I løbet af året medvirker Børnekoret også ved enkelte gudstjenester og koncerter. Børnekoret medvirkede for et par år siden i TV-optagelserne til»før Søndagen«. Børnekoret øver onsdage kl ved organistassistent Lars Gregersen 20

21 Koncerter Carl Nielsen Søndag den 4. oktober kl Carl Nielsen 150 år Syddansk Universitets Kammerkor Saul Zaks, dirigent Entre kr. 80,- Søndag den 8. november kl Carl Nielsen 150 år Carl Nielsen Festkoncert Vokalensemblet»Musica Ficta«Bo Holten, dirigent og fortæller Entre kr. 80, er året hvor der er fokus på den store danske komponist Carl Nielsen, i anledning af 150-året for komponistens fødsel. Carl Nielsen er ubetinget Danmarks betydeligste komponist, også i international sammenhæng. Syddansk Universitets Kammerkor, der giver koncert i Trinitatis Kirke søndag den 4. oktober, har base i Odense og markerer både herhjemme og internationalt Carl Nielsen-året med en række koncerter, med fokus på den danske sang. Syddansk Universitets Kammerkor består af ca. 25 unge studerende med tilknytning til Syddansk Universitet. Søndag den 8. november er det vokalensemblet»musica Ficta«med dirigenten Bo Holten, der giver koncert.»musica Ficta«er et professionelt vokalensemble, dannet i 1996 af komponisten og dirigenten Bo Holten og hører til landets dygtigste. Musica Ficta afdækker både det kendte og det mere ukendte hos Carl Nielsen. 21

22 Aftensang - lørdage kl i november/december Lørdag den 14. november Trinitatis Kirkes Børnekor; Lars Gregersen, dirigent og orgel Lørdag den 21. november Ole Hansen, sang og Tanja Christiansen (Hannerup Kirke), orgel Lørdag den 28. november Trinitatis Kirkes Pigekor, Niels Erik Aggesen, dirigent og orgel Lørdag den 5. december Elever fra Den Kreative Skoles talentlinje Lørdag den 12. december Erritsø Kirkes Pigekor og Birgitte Krogsgård, dirigent Lørdag den 19. december Niels Erik Aggesen, orgel og sangere fra Trinitatis Kirkes Pigekor»Aftensangen«er et forløb over ca. 30 minutter med sangog musikindslag, oplæsning af udvalgte tekster og fællessalmer til kirkeåret og årstiden. Et forløb, der skaber rum til fordybelse og eftertanke i årets mørkeste tid. Udover kirkens præster og organister medvirker på skift en række af Fredericias lokale organister i samspil med kor, instrumentalister og elever fra Den Kreative skole. Aftensangen foregår i kirkens kor og der afsluttes med et glas gløgg i kirkens våbenhus. 22

23 Søndag den 29. november kl Advents- og julekoncert Trinitatis Kirke Pigekor Agate og Andre Blautz, guitarer Niels Erik Aggesen, dirigent og orgel Fri adgang Julemåneden indledes traditionen tro med en adventsog julekoncert i Trinitatis Kirke 1. s. i advent i år med Agate og André Blautz på guitarer, som gæstesolister. Ellers er det som de tidligere år, kirkens eget kor Trinitatis Kirkes Pigekor og organist Niels Erik Aggesen, der medvirker. Pigekoret synger en lang række af vore kendte og traditionelle advents- og julesalmer. I samspil med Agate og André Blautz opfører Pigekoret en engelsk juleklassiker Benjamin Brittens»A Ceremony of Carols«, oprindelig skrevet for pigekor og harpe, men her arrangeret for kor og to guitarer. De fremmødte får også selv mulighed for at røre stemmebåndene, idet der også indgår en række fællessalmer i programmet. Mandag den 4. kl Helligtrekongerskoncert Haderslev Lærerkor Edna Rasmussen, dirigent Niels Erik Aggesen, orgel - i samarbejde med Y s men s club»landsoldaten«fri adgang I år får Trinitatis Kirke besøg af Haderslev Lærerkor til Helligtrekongerskoncerten. Haderslev Lærerkor består af ca. 50 sangglade koris ter, der har givet og giver mange koncerter i det syd- og sønderjyske område. Korets ledes af Edna Rasmussen også fra Haderslev. Ved orglet sidder kirkens organist Niels Erik Aggesen, der spiller Max Regers Choralfantasi over den tyske højtidssalme»halleluja, Gott zu loben«. Der er fri adgang til koncerten. Kom og vær med til at afrunde julehøjtiden på denne smukke og stemningsfulde måde. Koncerten arrangeres i samarbejde med Y-mensklubberne distrikt Lillebælt. 23

24 Tre orgelkoncerter i Trinitatis Kirke Som noget nyt arrangeres der over tre lørdage eftermiddage en række orgelkoncerter, hvor de medvirkende selv fortæller om den programsatte musik. Koncertrækken indledes lørdag d. 23. januar, hvor det er Tina Christiansen nyudnævnt organist ved Ansgar Kirke i Odense og en af de nye unge orgeltalenter, der sidder ved orglet. Tina Christiansen spiller bl.a. en orgeltranskription af Bachs store chaconne for soloviolin. Ved den næste koncert lørdag d. 30. januar - får Trinitatis Kirke besøg af Bine Bryndorf, der til daglig er professor i orgelspil på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Bine Bryndorf spiller lidt forsinket i forhold til Carl Nielsen året 2015 orgelværker af Carl Nielsen. Først et par orgelpræludier fra samlingen af 29 orgelpræludier og herefter hovedværket»commotio«det allersidste store værk Carl Nielsen skrev inden sin død i Koncerten afsluttes med et af Bachs festlige orgelværker. Koncertrækken afsluttes lørdag d. 6. februar hvor det er kirkens organist Niels Erik Aggesen, der spiller orgelmusik af Cesar Franck, Charles Tournemire og Max Reger. I programmet indgår bl.a. Francks festlige»final«og Regers choralvariation over salmen»halleluja, Gott zu loben«. Lørdag den 23. januar kl Tina Christiansen (Ansgars Kirke, Odense), orgel Musik af bl.a. Bach og Janacek. Lørdag den 30. januar kl Bine Bryndorf (professor Det Kgl. Danske Musikkonservatorium), orgel Carl Nielsen: Præludier, Commotio og et af J.S. Bachs festlige orgelværker. Lørdag den 6. februar kl Organist Niels Erik Aggesen fortæller og spiller orgelmusik af bl.a. Cesar Franck, Ch. Tournemire og Max Reger. Langfredag den 25. marts kl Haydn s kristi syv ord på korset Co-Ma kvartetten Fredrik From & Julia Dagerfelt, violiner Rastko Roknic, bratsch; Kjeld Lybecker Steffensen, cello Elli Krog Foldager, oplæsning. Fri adgang. 24 Der venter tilhørerne er usædvanlig langfredagsoplevelse i Trinitatis Kirke. På programmet står J. Haydns»Kristi syv ord på korset«, hvor kombinationen af lidelseshistorien og Haydns fantastiske musik skaber en meget stemningsfuld oplevelse

25 med musikkens skiftende karakter i samspil med de til grundliggende tekster. Det er CoMa-kvartetten, der består af 4 fremragende musikere fra København og Malmø, der opfører musikken. Musikken veksler med en oplæsning af korsordene, som foretages af sognepræst Elli Krog Foldager. Påskelørdag den 26. marts kl Musikgudstjeneste i påskenatten Kirkens præster. Trinitatis Kirkes Pigekor Niels Erik Aggesen, orgel. Den mørklagte kirke, den dæmpede og dystre musik efterlader ingen i tvivl om at det er mørket, der råder. Med tekstlæsninger, der udtrykker sorg, afmagt og fortvivlelse og et kirkerum, der kun oplyst af få stearinlys, oplever alle mørket. Sådan indledes påskenat i Trinitatis Kirke en meget stemningsfuld musikgudstjeneste, der i ord og toner stiller de store modsætninger op mod hinanden Lys-mørke og liv-død. Det er en musikgudstjeneste, som danner en overgang fra langfredagsmørket til lyset påskemorgen. Det er kirkens eget kor - Trinitatis Kirkes Pigekor - der synger; og ved orglet sidder kirkens organist Niels Erik Aggesen, der udover at lede pigekoret spiller enkelte orgelværker. Kirkens præster medvirker som liturger. Lørdag den 9. april kl Barokkoncert BaroqueAros 10 mands stort barokensemble spiller high-lights fra barokken med musik af Bach, Telemann, Corelli, Vivaldi og Lully. Entré kr. 80 BaroqueAros er et professionelt barokensemble som blev grundlagt i Efter den første koncert i august skrev Aarhus Stiftstidende således;»forfriskende! BaroqueAros tegner til at blive et kærkomment indslag i byens musik - liv«. BaroqueAros består af en grundstamme af 8 aarhusianske barokmusikere, men udvides gerne - og efter behov som ved koncerten i Trinitatis Kirke, hvor orkesteret udvides til 10 musikere. I samarbejde med Fredericia Musikforening. 25

26 Aftensang med byvandring og kirkegårdsvandring Torsdag den 16. juni Byvandring kl og aftensang kl Kultur- og fritidschef Bodil Schelde-Jensen er aftnens turguide Trinitatis Kirkes Pigekor Niels Erik Aggesen, dirigent og orgel Torsdag den 30. juni kirkegårdsvandring kl og aftensang kl Den lokale forfatter Leif Jacobsen er aftnens turguide Trinitatis Kirkes Pigekor Niels Erik Aggesen, dirigent og orgel I juni måned arrangeres d. 16. juni en byvandring og d. 30. juni en kirkegårdsvandring efterfulgt af en kort koncert med titlen»aftensang i sommeraftenen«i Trinitatis Kirke. Byvandring og kirkegårdsvandring udgår fra Trinitatis Kirke kl. 19 og Aftensang i kirken kl. 20. Torsdag d. 16. juni er det Trinitatis Kirkes Pigekor der synger danske sommersange. Torsdag d. 30. juni er der fokus på det store orgel i Trinitatis Kirke, hvor Niels Erik Aggesen fortæller og spiller et par orgelværker. Der indgår også en række aftensalmer, hvor deltagerne også får mulighed for at få rørt stemmebåndene. Aftensangen varer ca. 30 minutter og afsluttes med kaffe i kirkens våbenhus. 26

27 6. juli-dagene i Fredericia Tirsdag den 5. juli kl Minde- og festkoncert Musikere fra Slesvigske Musikkorps Trinitatis Kirkes Pigekor Herrestemmer fra Christianskirkens Drenge- og Mandskor Hedvig Dobias, dirigent. Niels Erik Aggesen, orgel. Fri adgang. Traditionen tro danner Trinitatis Kirke rammen om den kendte og elskede 5. juli-koncert Minde- og Festkoncert. Koncerten er et led i rækken af Fredericias mange arrangementer i anledning af 5. og 6. juli-begivenheder. Og det er en koncert, hvor hovedvægten ligger på dansk musik fra tiden omkring 1850 og de velkendte 5.-juliværker: Prins Jørgens March, Morgensang fra Elverskud, Altid frejdig og til sidst Kongernes Konge. Udover messingkvintetten fra Slesvigske Musikkorps medvirker Trinitatis Kirkes Pigekor og herrestemmerne fra Christians kirkens Drenge- og Mandskor, dirigeret af Hedvig Dobias. Ved orglet sidder kirkens organist, Niels Erik Aggesen. Onsdag den 6. juli kl Morgensang Louise Sletting Hvilborg, sang Jonas Lindorf, klaver 6. juli-festdagen indledes med morgensang i Trinitatis Kirke. Morgensangen varer en halv times tid og bagefter indbydes der til morgenkaffe i sognegården frem til 6.-juliprocessionens start kl Mezzosopran Louise Sletting Hvilborg, der er ansat som sanglærer på Den Kreative Skole, Fredericia og pianist Jonas Lindorf tager publikum med ind i den nordiske romantik med hovedvægt på de danske komponister. Undervejs vil de fortælle om sangene og komponisterne og genfortælle historien om slaget ved Fredericia 6. juli Onsdag den 6. juli kl juli aftenkoncert Trinitatis Kirkes Pigekor Niels Erik Aggesen, dirigent og orgel. Fri adgang. Ved aftenskoncerten 6. juli bliver der lejlighed til at høre et lang række af de danske årstidssange, med særlig vægt på forår og sommer og tiden omkring Det er Trinitatis Kirkes Pigekor, der synger og Niels Erik Aggesen, der dirigerer koret. Derudover spiller han enkelte orgelværker fra den danske romantik også fra tiden omkring Det er musik af Niels W. Gade og C.E.F. Weyse. 27

28 Frivillige i Trinitatis Kirke Trinitatis er en kirke fyldt med liv og aktiviteter Hver eneste uge kommer her mennesker i alle aldre lige fra de helt yngste i barnevognen til de ældste, som kommer med rollator og kørestol Og vi glæder os over at mærke, at flere og flere har fået øjnene op for, at her sker der mange spændende ting og at det er et åbent og dejligt sted at være en del af. Alle vi ansatte har selvfølgelig en række opgaver, som vi skal løse og derfor kan det ind imellem være svært at få tiden til at slå til, til alt det, vi også gerne vil sætte i gang og bygge op. Der har altid været frivillige omkring Kirken og Sognegården, som har givet en hånd med. Det er f.eks. frivillige, vi kan takke for at vi i en årrække har haft og har en ugentlig Sognecafé / at vi får kirkekaffe i våbenhuset hver søndag efter gudstjenesten / at der bliver lavet pasta og kødsovs til Godnathistorie for børnefamilier, ligesom frivillige afløser, når kordegnen har fri, uddeler årskalendere, er besøgsvenner m.v. Vi kunne sagtens bruge mange flere hænder i årets løb. Både til tilbagevendende begivenheder og til mere afgrænsede opgaver over nogle måneder/uger eller bare 1 gang om året. Men først og fremmest vil vi rigtig gerne have frivillige med til at skabe liv og engagement omkring vores kirke, folk som kan være med til at forme opgaverne. Folk som har lyst at gå fra medlemskab til medejerskab. Som vil give en time eller flere af deres tid og helt sikkert vil få endnu mere tilbage i form af netværk, arbejdsfællesskab, sjove oplevelser, glæden ved at kunne glæde andre og én gang om året også en frivilligfest i Sognegården. Har du lyst til at være en del af alt dette, så henvend dig gerne til en af kirkens ansatte eller præsterne. 28

29 Besøgsven - giv eller få besøg I sognet har vi også fornylig påbegyndt en organiseret besøgstjeneste. Vi har vel altid besøgt hinanden og skal blive ved med det. Men nu er der en ny mulighed for, at dem der er ensomme i vores sogn, fordi familien bor langt væk, kontakten er brudt, eller man har slet ikke nogen tilbage, at de kan henvende sig og få en besøgsven. Kender du nogle, der kunne have glæde af og behov for en besøgsven, så sig det gerne til ham/hende. Og har du kræfter og overskud til det, kan du også henvende dig og blive besøgsven. Henvendelse om besøgstjenesten sker til Kirke- og diakonimedarbejder Elene Munk tlf eller på Sorggruppen - et sted at dele sin sorg Sorggruppen er et tilbud om et fællesskab, hvor man kan mindske oplevelsen af sorgens ensomhed. Den er et fællesskab, der kan lindre og trøste. Sorggruppen er for voksne, der har mistet et nærtstående menneske ved dødsfald hvad enten det er sket for nyligt eller for år tilbage. I gruppen, mødes op til 8 deltagere, der har oplevet at miste og man mødes og hjælper hinanden til at sætte ord på sorgen og savnet. Gruppen ledes af diakonipræst Inge Pilegaard og mødes onsdag formiddage fra i Trinitatis Sognegård. Henvendelse sker til Inge på tlf eller 29

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

TRINITATIS KIRKE. www.trinitatis-kirke.dk. 24. årgang nr. 4-2015 september - oktober - november

TRINITATIS KIRKE. www.trinitatis-kirke.dk. 24. årgang nr. 4-2015 september - oktober - november TRINITATIS KIRKE 24. årgang nr. 4-2015 september - oktober - november At fortælle er at sætte ting sammen, der er gået i stykker Ønsker du at modtage kirkebladet, kontakt venligst kirkekontoret på tlf.

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

TRINITATIS KIRKE. www.trinitatis-kirke.dk. 24. årgang nr. 3-2015 juni - juli - august

TRINITATIS KIRKE. www.trinitatis-kirke.dk. 24. årgang nr. 3-2015 juni - juli - august TRINITATIS KIRKE 24. årgang nr. 3-2015 juni - juli - august Kære konfirmander Sammenfatning af tale i kirken den 9. maj 2015 Ønsker du at modtage kirkebladet, kontakt venligst kirkekontoret på tlf. 75

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 1 10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 Åbningshilsen Så følger den tredje søndag om De To Veje, som kirkeåret ligger hen til os. Om

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

TRINITATIS KIRKE. www.trinitatis-kirke.dk TRINITATIS KIRKE. Meddelelser. Møder og arrangementer. Koncerter i kirken. Aktivitetskalender

TRINITATIS KIRKE. www.trinitatis-kirke.dk TRINITATIS KIRKE. Meddelelser. Møder og arrangementer. Koncerter i kirken. Aktivitetskalender TRINITATIS KIRKE Meddelelser Møder og arrangementer Koncerter i kirken Aktivitetskalender 21. årgang nr. 3 juni - juli - august 2012 Meddelelser Afskedsfrokost for sognepræst P. Pape Søndag den 26. februar

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar IRKE nyt 39. årgang Nr. 1 2012 December - Januar - Februar Kærlighed fra det høje Himlen et sted, hvor der er kærlighed nok til alle. Eller i hvert fald har vi en forestilling om, at himlen er det sted,

Læs mere

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 4. søndag efter Helligtrekonger 2017 Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt 20: Jeg ser dit kunstværk (Sperontes

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

TRINITATIS KIRKE. www.trinitatis-kirke.dk. 23. årgang nr. 4-2014 september - oktober - november

TRINITATIS KIRKE. www.trinitatis-kirke.dk. 23. årgang nr. 4-2014 september - oktober - november TRINITATIS KIRKE 23. årgang nr. 4-2014 september - oktober - november Omsorg er det den for tiden stærke skylder den for tiden svage 2 Diakoni er igen kommet på dagsordenen i vores kirker. Det er godt.

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

TRINITATIS KIRKE. www.trinitatis-kirke.dk. 22. årgang nr. 5-2013 december - januar - februar

TRINITATIS KIRKE. www.trinitatis-kirke.dk. 22. årgang nr. 5-2013 december - januar - februar TRINITATIS KIRKE 22. årgang nr. 5-2013 december - januar - februar Julen er fuld af historier H.C. Andersen har mindst to. Sørgelige. På hver sin måde. Den ene er»den lille pige med svovlstikkerne«. En

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

4Frivillige sætter deres præg SIDE 2. Minikonfirmander SIDE 4 Højskoledag SIDE 7 Fredens Kirke lukkes tre måneder i efteråret SIDE 8

4Frivillige sætter deres præg SIDE 2. Minikonfirmander SIDE 4 Højskoledag SIDE 7 Fredens Kirke lukkes tre måneder i efteråret SIDE 8 4Frivillige sætter deres præg SIDE 2 Minikonfirmander SIDE 4 Højskoledag SIDE 7 Fredens Kirke lukkes tre måneder i efteråret SIDE 8 Nr. 4-2015 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer.

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer. 1 Prædiken til Tema gudstjeneste d.11.4.2010 kl.16.00 i Lyngby Kirke Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: [Joh 21,15 19] Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Hvor? Hvornår? Program (standard) Pris

Hvor? Hvornår? Program (standard) Pris Mad med mening 2017 Hvor? Christianshus Hvornår? 1. torsdag i måneden, kl. 17.30-20.00 (med mindre andet er nævnt i programmet) Program (standard) Kl. 17.30: Fællessange, aftensmad, kaffe Ca. kl. 18.30:

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere