Hjortevildtoversigten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjortevildtoversigten"

Transkript

1 Hjortevildtoversigten / 2014

2 Tekst: Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund Foto: Jan Skriver m.fl. ENDNU EN GANG meldes der om massiv bestandsmæssig fremgang for både då- og kronvildt. Fra jordbrugets side meldes der lokalt om massive skader, og fraværet af hjorte i moden alder er problematisk. Igen i år bygger hjortevildtoversigten på indberetninger fra de regionale hjortevildtgrupper. Der ligger ikke nogen egentlig gennemgående systematik bag opgørelserne, idet de enkelte grupper har metodefrihed. Den nordjyske gruppe har ændret me toden til opgørelse af bestandene i den forgangne sæson. Ansvaret for bestandsopgørelse er lagt ud i 12 underområder. Det har medført en fremgang i de opgjorte bestande på 39 % for kronvildt og 22 % for dåvildt. En så voldsom stigning på baggrund af en metodeændring vidner om de usikkerheder, som oversigten er behæftet med, men det er ikke det samme som, at oversigten er ubrugelig! Størrelse af den enkelte delbestand er ikke interessant, men udviklingen fra år til år samt bestandenes påvirkning af jordbruget og mulighederne 9 / for den jagtlige udnyttelse af bestanden er interessant, og her er oversigtens bestandsinformationer interessant læsning. Nordjylland På trods af, at den numeriske vurdering af bestandene er steget markant jfr. ovenfor, meldes de fleste delbestande af kronvildt nord for Limfjorden som svagt stigende. Kun nord for Hjørring-Frederikshavn hovedvejen opleves bestanden som stagneret. Gruppen vurderer, at overordnet set er der for stort jagttryk på hjortene og for lille afskydning af kalve. Gruppen oplever en svag stigning i markskaderne. De fleste skader er koncentreret omkring det nordlige Thy og Hanherred. I den nye jagttidsbekendtgørelse er området inddelt med tre forskellige jagttider på kronvildtet. Det dåvildt, som er blevet udsat i regi af hjortevildtgruppen indenfor de sidste 10 år i Thy, Hanherred og det vestlige Vendsyssel, oplevede dets første jagtsæson i Gruppen vurderer en samlet afskydning på ca. 250 stykker dåvildt i de områder. I de 47

3 Bestandene mærket med * optræder for første gang i oversigten Kronvildt Område estimat 12 Udv. 12 estimat 13 Udv. 13 estimat 14 Udv. 14 Nordjylland Mors 10 Thy Hanherred Tranum Vestlige Vendsyssel 80 Østlige Vendsyssel 10 Centrale Vendsyssel 450 Nordlige Vendsyssel Himmerland Vesthimmerland Sydhimmerland Rold Skov Østhimmerland Mariager-Randers Vestjylland Klosterheden Feldborg Ulborg Midtjylland Hammel-Bjerringbro Kompedal-Myremalm Gludsted, Nørlund, St. Hjøllund og Skærbæk Hastrup, Rørbæk og Mattrup Odder Djursland Emmedsbo-Sostrup Meilgaard Fuglsø Mose og Ramten Skov Løvenholm, Fjeld og Brunmose Skaføgaard, Rosenholm og Sofie Amaliegaard Tirstrup og Stubbesø Rougsø Skiffard* Sydjylland Oksbøl Vorbasse-Hovborg Sdr. Omme Birkebæk, Høgildgaard m.fl I øvrigt Sønderjylland Als Bommerlund og Frøslev Aabenraa til Haderslev Skærbæk til Toftlund Løgumkloster til Tønder Omkring Gram Bramming til Ribe Haderslev til Kolding* Syd- og Vestsjælland Saltbæk Vig Åmosen Holmegaard og Gisselfeld m.fl Øst for Ringsted Hvalsø skovene Vordingborg området* / 2014

4 Kronvildt (fortsat) Område estimat 12 Udv. 12 estimat 13 Udv. 13 estimat 14 Udv. 14 Nordsjælland Halsnæs Tisvilde Valby Hegn Harager Hegn I øvrigt Samlet forårsbestand Dåvildt Område estimat 12 Udv. 12 estimat 13 Udv. 13 estimat 14 Udv. 14 Nordjylland Thy Hanherred Tranum Vestlige Vendsyssel Østlige Vendsyssel Centrale Vendsyssel 180 Nordlige Vendsyssel 270 Læsø 60 Himmerland Trend Livø Østhimmerland Hobro til Hadsund Mariager-Randers Himmerlandske Heder* Ålestrup-Mødrup-Skals* Tjele 80 Vestjylland Klosterheden Idom Sørvad Vinderup-Mogenstrup Ørre Stauning Nord-Østsalling Nordfjends Vestsalling Skive-Rønbjerg Midtjylland Nord for Bjerringbro Kompedal Silkeborg Samsø Juelsminde Syd for Ikast Djursland Emmedsbo-Sostrup Meilgaard Fuglsø Mose og Ramten Skov Løvenholm, Fjeld og Brunmose Skaføgaard, Rosenholm og Sofie Amaliegaard Sydjylland Oksbøl Vorbasse-Hovborg /

5 Dåvildt (fortsat) Område estimat 12 Udv. 12 estimat 13 Udv. 13 estimat 14 Udv. 14 Grindsted Ansager Tarm Trekantsområdet Lindeballe* Sønderjylland Als Bommerlund og Frøslev Aabenraa til Haderslev Haderslev til Kolding Omkring Gram Bramming til Ribe* Løgumkloster til Tønder* Skærbæk til Toftlund* Fyn Assens Kerteminde inkl. Romsø Langeland Middelfart inkl. Wedellsborg Nordfyn inkl. Æbelø Nyborg Svendborg Sydvestfyn Midtfyn inkl. Ravnholt Tåsinge Ærø* Syd- og Vestsjælland Sorø og Bavelse-Næsbyholm Gisselfeld og Holmegaard m.fl. Jyderupskovene St. Svendstrup, Humleore og Hvalsøskovene Bognæs og Boserup skov Vallø og Gl. Køgegaard? Lækkende? Nordsjælland Gribskov Valby Hegn Store Dyrehave Tisvilde Hegn Danstrup Hegn 50 Lolland-Falster Corselitze Naturstyrelsen Storstrøm Frejlev-Sakskøbing Sydlolland Bursø Vestlolland Nordvestlolland Christianssæde Rågø Enehøje Fejø Vennerslund 15 Bøtø 10 Bornholm Hele øen Samlet forårsbestand / 2014

6 De bedste scener fra Vildsvinefeber Køb et Aimpoint -sigte og få HELT GRATIS: En værdikupon på 1000 kr. til Hunters Video Udelukkende til de kunder, der køber et Aimpoint-sigte inden 31. oktober 2014 VÆRDI kr. HG Agencies, telefon M01847

7 fleste delbestande opleves fortsat lige fire mindre delbestande af kronvildt, ske årsager er der bedst kendskab til vækst, men kun på Læsø og i Thy vurderes der at være plads til flere dyr. Med den nye jagttidsbekendtgørelse er der nu også åbnet op for jagt på dåhjort vest for E39, men for at animere jægerne til en fornuftig afskydning, er jagttiden på hjorte kun på én uge efter den måneds jagttid, som gælder for kalve, dåer og spidshjort. Himmerland Tilvækstkurven i Rold Skov vurderes nu at være knækket. Det har været målsætningen at få bragt bestanden ned, og det er altså lykkedes. Når det er lykkedes i Rold Skov, skal det tages som udtryk for, at bestanden i sin væsentlighed forvaltes af fire lodsejere, de tre private godser Willestrup, Nørlund og Lindenborg samt Naturstyrelsen. Eksemplet underbygger, at for et opnå forvaltningsmæssige resultater, skal der indgås en fælles målsætning, som så indfries via samarbejde over skel. Da bestanden er blevet vurderet for stor pga. skader på mark og skov, har man øget afskydningen og ikke mindst andelen af hinder i udbyttet. I det øvrige Himmerland findes yderstanden som alle meldes i stigning. Be- i det nordvestlige Himmerland omkring de himmerlandske heder er med den nye jagttidsbekendtgørelse blevet fredet. Til gengæld er meldingen, at en øget afskydning i Tjele-området vil være ønskelig. Områdets delbestande af dåvildt meldes alle i stigning. Bestanden omkring de himmerlandske heder er stadig fredet, mens de øvrige bestande har normal jagttid. Bestanden omkring Møldrup, Aalestrup og Skals forvaltes via frivillige aftaler i regi af Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug (www.daavildt.net). Vestjylland Hvert femte danske stykke kronvildt lever i det vestjyske forvaltningsområde. På grund af udbredelse og antal opgøres bestanden kun på de tre delområder, som er centreret omkring de gamle statsskovdistrikter Klosterheden, Ulborg og Feldborg. De to førstnævnte bestande meldes stagneret, mens bestanden omkring Feldborg stadig vurderes stigende. Hjortevildtgruppen vurderer, at der generelt er for mange dyr i forhold til bæreevnen i de tre områder. Af histori- afskydningen af Ulborgbestanden. I jagtsæson 2012/13 havde man her en rekordstor afskydning på i alt krondyr. Afskydningen i seneste sæson lå med dyr 20 % under dette tal. Om det reelt afspejler en tilbagegang i bestanden er tvivlsomt. To forhold adskiller jagtsæsonen 2013/14 fra de forgående to sæsoner. For det første var vinteren mild, hvorfor dyrene ikke lod sig styre i samme grad af fod ring som tidligere. For det andet blev området ramt af stormfald i starten af december Denne voldsomme ændring af kronvildtets opholdssteder medførte en af etiske grunde række aflyste jagter. Endvidere medførte stormfaldet, at kronvildtet opholdt sig andre steder, end man normalt ville forvente. Man har nu igennem længere tid haft særlig regional tilpasset jagttid på kronvildt i området, men desværre har det kun haft begrænset virkning på afskydningen. Andelen af kalve i udbyttet er stadig for lille, og andelen af hjorte over fire år i udbyttet er stadig forsvindende lille. En fredning af de såkaldte mellemhjorte i sæsonens første seks uger har derimod givet en øget afskydning af treårs hjorte. Finn Sakslev Andersen Disse fuldskufler viser de forskellige farvevarianter, som dåvildtet optræder i / 2014

8 kant største. Men bestandene omkring Nr. Snede, Kompedal og Bjerringbro-Hammel er også ganske store. Alle delbestande opleves fortsat i vækst, hvilket er problematisk, da bestandene generelt ligger over områdernes bæreevne, dog bortset for den relativt nye bestand syd for Århus. Gruppen har ikke i detaljer kendskab til sammensætningen af afskydningen, men har det generelle indtryk, at der er skydes for få hinder og kalve samt for mange hjorte. For at udjævne denne skævhed er der med virkning fra denne jagtsæson indført en udvidelse af jagttiden på kalve med september måned, en indskrænkning af hindernes jagttid til den 16. oktober samt en fredning af hjorte mellem spidshjorte og ulige 10endere. Gruppen oplever en tendens til fald i markskader, men dette tilskrives delvist, at flere plagede landmænd nu har valgt at hegne deres markarealer. På sigt vil det dog blot flytte problemet til andre arealer. I området opgøres fem dåvildtbestande. Heraf er bestanden på Samsø den mest talstærke efterfulgt af bestanden på Juelsmindehalvøen. Disse to bestande opleves som stabiliseret omkring det ønskede niveau, hvoriøget afskydning af treårs hjorte. Dåvildtet i området optræder i 10 delbestande, hvoraf de største findes omkring Klosterheden og ved Ørre. Bestandene omkring Skive har normal jagttid, og de er blevet forvaltet gennem frivillige aftaler. Bestandene i de øvrige områder blev efter flere års fredning åbnet med en kort jagttid i I Ringkøbing-Skjern kommune er jagttiden for dåvildt 1. dec dec. Afskydningen vurderes som moderat i kommunen. I Lemvig, Struer, Holstebro og Herning kommuner var der kun jagttid på kalve i perioden 1. dec dec. Her var afskydningen særdeles moderat. Idet kun kalve har været jagtbare, har det givet anledning til en række diskussioner om, hvorledes man skelner en dåkalv fra en smaldå. Det kan let afgøres, men afgørelsen kan dog desværre først finde sted på det nedlagte stykke vildt. En kalv har fire kindtænder, et smaldyr har fem og det udvoksede dyr har seks kindtænder. Midtjylland I det midtjyske område opgøres i alt fem delbestande, hvoraf bestanden i Gludsted og omliggende plantager med sine ca dyr er den mar- mod der er plads til flere dyr i de øvrige områder. Kun i Ikast-Brande Kommune er dåvildtet fredet, resten af området har normal jagttid på dåvildt. Djursland Den djurslandske forvaltningsgruppe har pr. 1. april 2014 fået ny formand. Per Therkildsen har afløst Lars Keiser, som havde været formand siden forvaltningsarbejdets start i I alt opgøres otte delbestande, hvoraf fem er fordelt udover skovbæltet fra Rosenholm og Sofie Amaliegaard i sydvest til Sostrup og Emmeds bo i nordøst. I disse bestande meldes tilvæksten at være stagnerende. Hjortevildtgruppen vurderer heller ikke, at disse områder kan bære flere dyr. De øvrige delbestande på Rougsø, i Skramsø og ved Skiffard opleves fortsat i vækst, og der er også plads til flere dyr. Gruppen ønsker generelt en øget afskydning af kalve og hinder, idet skov- og især landbrug melder om markante skader. I området fra Rosenholm og Sofie Amaliegaard til Sostrup og Emmedsbo opgøres fem delbestande af dåvildt. Generelt vurderes bestandsstørrelserne at være passende, og Denne prægtige rudel kronvildt er fotograferet i Høstermark skov, Lille Vildmose. 9 /

9 Sønderjylland De sønderjyske plantager blev hårdt ramt af stormfald i efteråret Derfor blev flere jagter aflyst, og dyrenes fordeling i landskabet vurderes også at være blevet påvirket. Gruppen opdeler kronvildtet i otte delbestande, hvoraf bestandene omkring det gamle Linnet Statsskovdistrikt vurderes som værende mest talstærke. Generelt vurderes det, at bestandene er ved at stagnere. Lykkeligvis er det gruppens vurdering, at stagneringen er sket omkring et passende niveau. Det er dog gruppens opfattelse, at der generelt skydes for mange hjorte i en for ung alder. Der opgøres i alt otte delbestande af dåvildt i området. De fleste meldes i svag stigning. Ved den særlige revision af jagttidsbekendtgørelsen i 2013 blev der åbnet for jagt på då, kalv og spidshjort i 14 dage i det sydvestlige hjørne af Kolding Kommune. Meldingruppen ønsker ikke at øge dåvildtbestandene på bekostning af kronvildtet. Sydjylland Den sydjyske gruppe har fået ny formand i form af Jens Grøn, som afløser Ulrik Baunsgaard. Den sydjyske gruppe dækker over en af de store, gamle kernebestande i Oksbøl kronvildtreservat. Med sine anslåede dyr i reservatet og omkringliggende arealer er det stadigt et af tyngdepunkterne i den danske kronvildtbestand. Men regionen dækker derudover tre andre kernebestande, som alle er med til at dokumentere, hvorledes forvaltningsarbejdet har været med til at øge og sprede bestandene. Den sydjyske gruppe anslår, at der står en del dyr uden for de egentlig kernebestande. Man kan dog argumentere for, at plantagerne på sydsiden af Skjern Å og Borris Skydeterræn har karakter af kerneområde. Gruppen vurderer bestandene af kronvildt som stigende og værende over områdernes bæreevne. For at øge afskydningen af kalve er der i den nye jagttidsbekendtgørelse indført jagttid på kronkalv i september. Dåvildtet fordeler sig på syv delbe- stande. Bestanden omkring Vorbasse/Hovborg meldes faldende. De resterende delbestande vurderes stagneret eller i vækst. Gruppe ser ingen problemer på nuværende tidspunkt med de konkrete bestandsstørrelser. gen er, at jagten i dette område blev afviklet med det ønskede resultat. Fra og med jagttidsbekendtgørelsen fra 2014 er der yderligere åbnet for jagt på dåkalve i Haderslev Kommune og for jagt på dåvildt i Aabenraa Kommune øst for motorvejen. Det er gruppens oplevelse, at de justeringer af lokal jagttider på dåvildt, som er indført i området gennem de senere år, har været med til at begrænse konflikterne omkring dåvildtet. Fyn Hjortevildtgruppen på Fyn har også fået ny formand. For en kort periode var posten besat af Kurt Nissen, men den er nu igen besat af Hans Kristian Nielsen. Den fynske gruppe opgør bestandene på kommuneniveau. Bestandene i de ni fynske og omliggende kommuner meldes alle i vækst, dog ses der tendens til en stagnation på Langeland. Det er gruppens opfattelse, at der er plads til flere dyr i de fleste områder, dog ikke på Langeland og omkring de gamle kernebestande, f.eks. Ravnholt i Faaborg- Midtfyn Kommune. De fleste delbestande på Fyn forvaltes efter frivillige aftaler indgået i kommunalt baserede hjortelav. I en Finn Sakslev Andersen I det første morgenlys trækker tre unge dåhjorte efter en mindre udflugt tilbage mod skoven / 2014

10 Sølvmedalje til Europamesterskaberne, Italien 2014 Vinder af Nordisk Safari Klub s konservator konkurrence, 2014 First Class Trophy s opnåede flotte resultater til Europamesterskaberne i Zoologisk Konservering, Italien April Vores fuldmonterede leopard fik 2. placering og sølvmedaljen i ATI Landscape Award". På de hjemlige jagtmarker blev 2 Ræve i Rolleleg udvalgt til at deltage i Nordisk Safari Klub s konservator konkurrence på Jagt & Outdoor messen i Odense. Og de 2 ræve blev en klar vinder i kategorien fuldmontering. Også denne montage er udført af en First Class Trophy konservator. Men den bedste nyhed er nok, at vi fortsætter med vores lave priser. Og husk, at uden det koster ekstra, får du som kunde adgang til vores nye Ordre- og Produktionsportal, hvor du kan følge arbejdsprocessen med dit trofæ fra start til slut. Og du får løbende tilsendt s, så du hele tiden er opdateret på, hvor langt vi er med arbejdet. Se link til præsentationsfilmen af vores Ordre- og Produktionsportal på forsiden af vores hjemmeside eller søg efter FCTPORTAL på YouTube. First Class Trophy er en af Europas største konservatorer. Med base i Danmark er vi på 5 år vokset til en international orienteret konservatorvirksomhed med afdelinger/kontorer i Danmark, Ungarn, Sverige, Tyskland, Namibia, Sydafrika, Kina og Rusland. Og flere lande er på vej. Vores kunder fra Danmark og den øvrige verden, vælger First Class Trophy af mange årsager. De væsentligste er: Høj kvalitet Kort leveringtid Solid erfaring med alle vildtarter Højt serviceniveau Markedet bedste priser "Track & Trace" inkluderet i prisen Check vores hjemmeside og se vores lange referenceliste af tilfredse kunder og se vores billedgalleri med mere end 400 billeder af trofæmontager til inspiration. Priseksempler Impala kr , Råbuk kr , Dåhjort kr (skuldermonteringer excl. 25% moms), Skovsneppe kr , Fasan kr (fuldmontering ecxl. 25% moms). Download vores komplette prisliste, eller ring / skriv efter uforpligtende tilbud på din næste trofæmontage. Nyhed Se link til præsentationsfilm af vores Ordreog produktionsportal på hjemmesiden eller søg efter FCTPORTAL på YouTube. Vind gavekort Tilmed dig vores nyhedsbrev på forsiden af hjemmesiden og deltag i konkurrencen om gavekort til trofæmontager, der udloddes hver måned. ALL INCLUSIVE i Sydafrika og Nambia Skal du på jagtsafari i Namibia og Sydafrika, så husk at vi her tilbyder vores ALL INCLUSIVE koncept, hvor vi giver dig fast pris på ALLE omkostninger til hjemtransport og konservatorarbejde. Ingen grimme økonomiske overraskelser hos os. Kort leveringstid. Følg hele processen med dine trofæer på vores Produktionsportal helt fra jagtfarmen i Afrika til trofæerne hænger sikkert hjemme på væggen. Randersvej 397 DK-8380 Trige Tel: Fax:

11 række kommuner har man tidligere henstillet til en total fredning, men i den kommende sæson ønsker flere lav en afskydning af dåkalve sidst på sæsonen. På øerne Tåsinge, Langeland og Ærø er der regionale jagttider på dåvildtet. Bornholm På solskinsøen står en bestand på anslået 100 dådyr. Dåkalve har gennem en årrække været jagtbare de første par uger af januar. Gruppen vurderer, at ca. 50 % af årets kalveproduktion nedlægges, hvorfor bestanden fortsat er i stigning. Gruppen vurderer, at bestandsudviklingen er gunstig, og at bestanden om seks-otte år også vil kunne klare en jagttid på voksne dyr. Lolland-Falster En tiendedel af den samlede danske dåvildtbestand står på sydhavsøerne Syd- og Vestsjælland Kronvildtet på Syd- og Vestsjælland har dets oprindelse i udslip og udsætning af nyere dato. Ældst er bestandene omkring Åmosen og ved Saltbækvig. I løbet af 2013 var der begyndende tendens til markskader i Lammefjordsområdet. Hvor dyrene, som var årsag til disse skader, stammer fra, er usikkert. Gruppen vurderer bemed størstedelen på Lolland. I alt 13 delbestande opgøres på øerne syd for Storstrømmen. Kun den lille bestand på Fejø vurderes at være faldende. På Sydlolland og Fejø vurderes det, at smertegrænsen, i forhold til bæreevnen, er nået. Bestandene på Falster er relativt nyetablerede, og man forsøger at få oprettet et hjortelav til at sikre en forvaltning via frivillige aftaler. Nordsjælland Området nord for København har siden 1970 erne haft en kronvildtbestand omkring Tisvilde, og siden er bestandene herfra trukket mod vest og syd. I alt vurderes der er at kunne opgøres fem delbestande, som alle er i vækst. På halvøen Halsnæs vurderes bæreevnen at være nået. I det øvrige Nordsjælland kan der være flere dyr. Bestandene har været forvaltet via en kort jagttid i november, men med den nye jagttidsbekendtgørelse er jagttiden udvidet til hele november. Samtidig er hjorte ældre end spidshjort og mindre end hjorte med mindst 12 sprosser blevet fredet. Gribskov er et af de gamle områder for dåvildt. Bestanden opgøres nu til dyr og i svag stigning. Mindre grupper af dåvildt er trukket ud i skovene omkring Gribskov, og generelt opleves der også vækst i de mindre delbestande. En lille rudel kronvildt beundrer udsigten fra en klit i Hanstholm Vildtreservat / 2014

12 Matswani Safaris Sydafrika Jagt, fotosafari, familierejser Familie-rejsepakker fra 9 til 15 dage - med uforglemmelige indtryk Lidt jagt til jægeren men masser af fælles oplevelser for hele familien VORES POPULÆRE 9 DAGES KOMBIREJSE TIL 5* MATSWANI. Fra kr med fly, jagt 1:1, fotosafari og masser af spændende udflugter. TILLÆGSREJSE TIL VIDUNDERLIGE CAPE TOWN. Fra kr med fly, 4 overnatninger. Stor udflugtspakke for kr Miljø, natur, vinmarker, flora og historie. TILLÆGSREJSE TIL IMPONERENDE VICTORIA FALLS. Fra kr med fly, 2 overnatninger. Stor udflugtspakke for kr Bør opleves mindst en gang i livet. TILLÆGSREJSE TIL BETAGENDE MAURITIUS. Fra kr med fly, 5 overnatninger. All inclusive pakke for kr Afslapning, badeferie og dybhavsfiskeri i topklasse. TILLÆGSREJSE TIL INDISKE OCEAN/PORT ELIZABETH. Fra kr med fly, 4 overnatninger. Nyd de brede sandstrande og tag på egen hånd til de små fiskerbyer med lækre seafood restauranter. TILLÆGSREJSE TIL OPLEVELSESBYEN SUN CITY. Fra kr med transfer, 4 overnatninger. Golfbaner i verdensklasse, ballonsafari, elefantridning, wellness, nationalpark, godt valg til børnefamilierne. Hele familien er velkommen til vores åbne informationsaftener som afholdes hver måned i trofæstuer flere steder i landet. Her møder du nogle som snart skal rejse og andre som bare vil høre om vores rejser. Gå ind på og tjek mødeoversigten eller ring til Kristine på for tilmelding. Vores Afrika - minder for livet Medlem af Rejsegarantifonden reg og Danske Jagtrejsearrangører. Se priser, afgange, rejsebeskrivelser og alle detaljer på Matswani Safaris tlf /

13 standen omkring Åmosen som væoverensstemmelse med områdets bæreevne. National status således i flere områder nået smertetærsklen. Smerten er i første omgang forbundet med omkostninger for jordbruget, og jægernes fortsatte fokusering på afskydning af hjorte, og den deraf følgende skæve kønsfordeling, vil kun være med til at øge disse omkostninger, med mindre vi i fællesskab magter at ændre vores måde at forvalte vore største landlevende vildtarter på. rende stabiliseret, hvorimod Saltbækvig og de øvrige fire delbestande opleves i vækst. Kun i Åmose-området vurderes bæreevnen at være nået. I hele området er hjortene fredet i september, og derudover baserer forvaltningen sig alene på frivillige aftaler. Omkring Gisselfeld blev der forud for jagtsæsonen i 2013 etableret et lav, som skulle være med til at sikre en fornuftig afskydning. Særligt det sydlige Sjælland har længe været kendetegnet ved en stærk dåvildtbestand. Kerneområderne er de større privatejede godser i området, men dåvildtet kan opleves i hele regionen. Bestanden er i stigning. Omkring Sorøskovene har der været problemer med markskader. Stiftelsen Sorø Akademi har på den baggrund omlagt afskydningen med henblik på at få bragt bestanden i Hvor mange stykker då- og kronvildt, som står på den frie vildtbane i Danmark, er langtfra så interessant som den påvirkning, de enkelte delbestande har på det landskab, de lever i. Ved en gennemlæsning af situationen i de 12 forvaltningsregioner vil det stå klart, at kun på Bornholm og i Sønderjylland berettes der ikke om lokale eksempler på overskridelse af områdernes bæreevne. Men ser man på afrapporteringen fra den sønderjyske gruppe, påpeges det, at der lokalt skydes for få kalve og hinder og samtidig for mange hjorte. Nedenfor vil det blive belyst, hvorledes en sådan afskydning uundgåeligt vil medføre en bestandseksplosion på sigt. Bestandene af då- og kronvildt har Skader på mark- og skovbrug Jysk Landbrugsrådgivning har netop udarbejdet en rapport over omkostninger ved kronvildt i landbruget. Rapporten belyser kun situationen på de ejendomme, som virksomheden rådgiver. Disse ejendomme er beliggende i Sønder-, Syd- og Midtjylland. Den samlede opgørelse viste et årligt tab på lidt over tre mio. kr. Mere bemærkelsesværdigt er, at 28 ejen- Jan Pedersen Disse fire hundyr kunne man nyde synet af ved højlys dag på en mark lige uden for Hundested / 2014

14 Kilde: Den danske vildtudbyttestatistik 2012/13, Aarhus domme med tilsammen knap ha opgjorde deres årlige kronvildtrelaterede tabt til ca. 1,6 mio. kr. Samtidig oplyses det, at indtægten ved jagt på ingen måde kan udligne tabet ved skaderne. Det er således ganske få landmænd, som reelt bærer omkostningerne ved kronvildtbestandene, hvorimod de fleste landmænd ikke har væsentlige skader fra kronvildtet. Men dette gør ikke problemet mindre for den berørte landmand snarere tværtimod. En studerende fra Københavns Universitet har netop afleveret sit bachelorprojekt omhandlende omkostningerne ved kronvildtskrælning på rødgran på det fondsejede Løvenholm Skovdistrikt på Djursland. Hun opgør tabet som følge af forringet vedkvalitet, forringet tilvækst og reduceret stormstabilitet til ca kr. pr. år på det samlede skovareal på ca ha. Disse eksempler er ikke enestående, men vidner om, at store bestande af hjortevildt på ejendomsniveau kan have store omkostninger. Som udgangspunkt er tilstedeværelsen af då- og kronvildt et dyrkningsvilkår for jordbruget, men når man f. eks. omkring Gludsted Plantage oplever flere landmænd, som aktivt hegner kronvildtet ud fra markerne, er smertegrænsen for bid på og nedtrædning af afgrøder nået. Fraværet af modne hjorte En anden akut udfordring er et så godt som totalt fravær af modne, ældre kron- og dåhjorte i de danske bestande. Undertiden diskuteres det jægere iblandt, hvorfor det er så vigtigt med ældre hjorte. Der er mange gode biologiske og adfærdsmæssige grunde til at ønske sig ældre hjorte i bestandene. Det argument, som dog er væsentligst, er af social karakter, idet samfundet (læs Vildtforvaltningsrådet) ønsker, at man skal kunne opleve enkeltindivider af hjorte, som har nået deres kropslige og adfærdsmæssige kulmination. Det er her væsentligt at forstå, at det at undlade at skyde en lovende yngre hjort ikke fratager jægeren mulighed for at skyde den samme hjort om fire-seks år. Men at nedlægge den lovende unge hjort fratager til gengæld alle andre muligheden for den glæde, som er forbundet ved at opleve den ældre hjort. Med baggrund i de indleverede kæ- 9 / 2014 Untitled BH0914_hjorteover.indd 59 Figur 1. Med den detaljerede indberetning af udbytte af kronvildt er det nu muligt at få et bedre indtryk af den kommunale afskydning. Figuren viser forholdet mellem hjort og hind nedlagt på kommuneniveau i 2012/13. ber fra kronvildt nedlagt på Djursland over en femårig periode udgiver Aarhus Universitet snart en faglig rapport. En af rapportens konklusioner er, at det nuværende jagttryk på hjorte gør, at en hjort ældre end to år har mindre end 50 % overlevelseschance i én jagtsæson! Med andre ord er det matematisk næsten umuligt, at én hjort blot når at blive otte år! På landsplan viser det kommunale kronvildtudbytte (figur 1.) en markant større afskydning af hjorte end af hinder. Jægerne er overordnet set langt mere optaget af at skyde hjorte end at få bragt bestanden i balance, hvilket også anføres som overordentlig problematisk af flere regionale hjortevildtgrupper. Skæv kønsfordeling En større afskydning af han- end hundyr betyder en skæv kønsfordeling, hvor der er langt flere hinder end hjorte. En skæv kønsfordeling vil have en række biologiske og adfærdsmæssige negative konsekvenser. Men værst af alt bliver det hurtigt en negativ spiral, hvor produktionen af kalve til stadighed vil overstige den afskydning af bestanden, som reelt foregår. Produktionen af kalve i en bestand er 59 27/01/15 04/08/

15 Figur 2. Kalveproduktionen i en bestand afhænger af fertile hinder i bestanden. Kurven viser kalveproduktionen som funktion af kønsforholdet i et forårsbestand på dyr, hvor 25% af hinderne er smaldyr, og 85% af de voksne hinder sætter kalv. i det væsentligste en funktion af én Tag ansvar bruget skal tage ansvar for at tydeliggøre ting; antallet af fertile hinder. Figur 2. viser producerede kalve som funktion af handyrsandelen i forårsbestanden. Det ses, at andelen af hjorte har afgørende betydning for bestandens vækstrate. I det værst tænkelige scenarie med meget få hjorte betyder det, at tilvæksten på forårsbestanden kan overstige 50 %. Den del af tilvæksten, som ikke bliver afskudt, vil året efter få bestanden til at vokse yderligere. I områder, hvor bæreevnen er nået, vil den dermed blive yderligere overskredet. Situationen er sine steder forvaltningsmæssigt ude af kontrol! Den væsentligste årsag hertil er jægernes afskydning af den lokale bestand. Lykkeligvis er jægerne samtidig nøglen til forvaltningsmæssig succes. En ændring af jagten under mottoet skyd mere og forstyr mindre vil være løsningen på den akutte udfordring. En fundamental ændring af måden, vi plejer at jage kronvildt (og dåvildt) på, kræver, at de involverede parter tager ansvaret på sig. Skov- og landjere deres problemer. Som jagtudle- kan de stille krav til deres jagtlejere om afskydning og jagtudøvelse på det pågældende areal. Jægerne må forstå, at netop afskydningen af de lokale bestande er nøglen til at sikre en bæredygtig udvikling. De dyr, som nedlægges, og de, som ikke nedlægges, er essentielle for bestandens udvikling og adfærd. Ingen lodsejer i Danmark ejer et så stort sammenhængende areal, at han eller hun alene kan forvalte den lokale bestand. Derfor er samarbejdet på tværs af ejendomsskel afgørende for succes. Her kan udviklingen i Rold Skov området tjene til inspiration for andre egne i Danmark, hvor bestandene har overskredet områdernes bæreevne. Det er gennem den lokale dialog, at målsætningerne skal fastsættes, men uden gensidig respekt og ansvarspåtagelse forbliver situationen fastlåst. En fastfrysning af den nuværende situation vil blot forværre situationen. For en stadig overskridelse af den lokale bæreevne findes pt. kun én løsning: Påbud om nedskydning med afsæt i Lov om jagt og vildtforvaltnings 38. Det er overordentlig svært at få øje på hvilken jæger, som skulle få glæde af en sådan udvikling! En stærk hjort lader sig skue i Nationalpark Thy / 2014

Hjortevildtoversigten 2016

Hjortevildtoversigten 2016 Hjortevildtoversigten 2016 Tekst: Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund Foto: Max Steinar m.fl. 2 NATUR/VILDTPLEJE Jæger 9 / 2016 NATUR: Forårsbestandene af då- og kronvildt sætter igen i 2016 ny antalsmæssig

Læs mere

Hjortevildtoversigten

Hjortevildtoversigten Hjortevildtoversigten 2015 Tekst: Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund. Foto: Jan Petersen m.fl. En kronhind og hendes kalv nyder morgensolen i Tisvilde Hegn. 52 www.jaegerforbundet.dk 9 / 2015 De ældre

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE VESTJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE VESTJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV)

Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) Forvaltning af kronvildt ønsker til regionale jagttider gældende fra jagtsæson 2017/18. (se vejledning) 1. Hjorte større end spidshjort 16. oktober til 31. december

Læs mere

DÅVILDT I DANMARK STATUS FOR BE- STAND OG UDBYTTE 2017

DÅVILDT I DANMARK STATUS FOR BE- STAND OG UDBYTTE 2017 DÅVILDT I DANMARK STATUS FOR BE- STAND OG UDBYTTE 2017 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. november 2017 Thomas Kjær Christensen og Lars Haugaard Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2015/2016 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2015/2016 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2015/2016 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE (SKRIV NAVN FOR OMRÅDET HER!) Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt

Læs mere

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppen 23. november 2006 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppens redegørelse og indstilling på baggrund af rapporter fra arbejdet i de regionale grupper De regionale kronvildtgrupper skal

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2012 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE (DJURSLAND) Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2014/2015 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2014/2015 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2014/2015 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE DJURSLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2008 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2008 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2008 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering af aktiviteter til Vildtforvaltningsrådet.

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Claus Lind Christensen (Formand DJ) Knud

Læs mere

Årsmøde 2014, Hjortevildtgruppen Fyn, referat. Afholdt den 20. marts 2014, Centrovice Vissenbjerg. Årsberetning.

Årsmøde 2014, Hjortevildtgruppen Fyn, referat. Afholdt den 20. marts 2014, Centrovice Vissenbjerg. Årsberetning. Årsmøde 2014, Hjortevildtgruppen Fyn, referat. Afholdt den 20. marts 2014, Centrovice Vissenbjerg. Årsberetning. Kurt Nissen havde kort inden årsmødet trukket sig som formand. Jægerforbundet udpegning

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

c. Opleves et behov for justeringer af de etiske regler for kronvildtjagt? Ikke p.t..

c. Opleves et behov for justeringer af de etiske regler for kronvildtjagt? Ikke p.t.. KRONVILDTGRUPPE VESTJYLLAND Afrapportering til Vildtforvaltningsrådet 1. At udbrede kendskabet til de etiske regler for kronvildtjagt a. Hvilke initiativer har den regionale kronvildtgruppe taget for at

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Referat fra Hjortevildtudvalgsmøde Mandag den 19. oktober 2015 kl. 17.00-20.00

Referat fra Hjortevildtudvalgsmøde Mandag den 19. oktober 2015 kl. 17.00-20.00 Referat fra Hjortevildtudvalgsmøde Mandag den 19. oktober 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Jens Venø (HB fung. Sydjylland)

Læs mere

Finn Assens. Lad os kaldet det jagt i stedet for afskydning. Uffe Middelfart. Lad os ændre attitude og tale om jagt og forvaltning.

Finn Assens. Lad os kaldet det jagt i stedet for afskydning. Uffe Middelfart. Lad os ændre attitude og tale om jagt og forvaltning. Referat temadag Den Regionale Hjortevildtgruppe. 1.2.2014 Referent: Kurt G. Holm, Hjortevildtgruppen. No: Referat: 1 Velkomst. Velkomst ved Kurt Nissen. 2 Praktiske oplysninger v/ Lars Erlandsen Brun.

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE NORDJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet

Eftersøgningssæsonen 13/14. Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Eftersøgningssæsonen 13/14 Mads Flinterup Schweiss-sekretariatet Trafikeftersøgninger 2013 5.449 trafikeftersøgninger ny rekord. 7% stigning fra 2012 Trafikeftersøgninger Udviklingen 6000 5000 4000 3000

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007.

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Odsherred, den 15. november 2007 Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Dagsorden: 1. Godkendelse af ref. 2. Siden sidst, Mikkel, Asger - pressemeddelelse, medieomtale 3. Ulovlig jagt,

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE (DJURSLAND) Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Sydvestfyns Hjortelav. Årsmøde 2014 onsdag d.19.marts kl.19.30. I Øster Hæsinge Forsamlingshus. Referat

Sydvestfyns Hjortelav. Årsmøde 2014 onsdag d.19.marts kl.19.30. I Øster Hæsinge Forsamlingshus. Referat Sydvestfyns Hjortelav Årsmøde 2014 onsdag d.19.marts kl.19.30 I Øster Hæsinge Forsamlingshus Referat 1: Som ordstyrer blev valgt Jørgen Andersen 2 Beretning: Formanden lagde i sin beretning vægt på, at

Læs mere

Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland

Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland Lars Haugaard Institut for Bioscience Aarhus Universitet Grenåvej 14, 8410 Rønde. E. post.: laha@dmu.dk Faglig kommentering: Aksel Bo Madsen 1 1. Baggrund for

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

KRONVILDT. i Danmark

KRONVILDT. i Danmark KRONVILDT i Danmark Forord Der er blevet mere kronvildt i Danmark, og der er nu faste bestande i områder, hvor man ikke så kronvildt tidligere. Jeg tror, at de fleste af os er enige om, at dét er en positiv

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kronvildt: En naturoplevelse, vi skal bevare

Kronvildt: En naturoplevelse, vi skal bevare TALEPAPIR Kronvildt: En naturoplevelse, vi skal bevare Kære alle sammen. --- Det talte ord gælder --- Man siger jo, at en god jæger er en tålmodig jæger. Og den egenskab må have været helt afgørende for

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2013/2014 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE MIDTJYLLAND Det fremgår af retningslinjerne for de hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner

Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner Forslag til Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner Forslag til Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner Side 1/9 Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1

UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1 UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1 I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt

Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt./. På Vildtforvaltningsrådets møde den 14. juni 2016 behandlede rådet indstillingen fra Den nationale Hjortevildtgruppe om plan

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1)

Udkast til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) Udkast til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde Jegum, Blåvand, V. Vrøgum, Koordinator

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere