Ventilationsanlæg (projekt 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilationsanlæg (projekt 2)"

Transkript

1 Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret: DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus: Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2) Gruppemedlemmer:... Gitte Lerche Aalborg, s marianne Rossen, s Teddy Olsen, s011271

2 Gruppemedlemmer: Gitte Lerche Aalborg, s Marianne Rossen, s Teddy Olsen, s Side 2

3 Indholdsfortegnelse: Gruppemedlemmer:... 2 Indholdsfortegnelse:... 3 Baggrund... 4 Problemformulering... 4 Ventilationssystemers udformning... 4 Bestemmelse af nødvendige ventilationsmængder... 5 Ventilationsanlæggets opbygning... 8 Skema over tryktabsberegning Tryktab Placering af spjæld SEL-værdi (det specifikke elforbrug) Tegninger 3D Konklusion Bilag Side 3

4 Baggrund Et firma ønsker at leje en del af den ubenyttede hal i DTUs bygning 117. Et krav fra lejerne er, at bygningen ombygges således, at der bliver to udnyttelige etager. I første omgang ønsker firmaet kun at leje 3 moduler både i stue og på 1. sal. Problemformulering Der skal dimensioneres et ventilationssystem til de kommende kontorlokaler i bygning 117, og dette gøres ved hjælp af en række beregninger. Der skal bestemmes de nødvendige ventilationsmængder, og man skal finde ud af, hvordan CO 2 -koncentrationen udvikler sig over en arbejdsdag. Der tegnes principskitser af kanalsystemerne, og ud fra disse bestemmes luftmængder og kanaldimensioner på de enkelte delstrækninger. Der udføres tryktabsberegning for kanalsystemet, og deraf ses, hvor eventuelle spjæld skal placeres. Derefter aflæses det specifikke elforbrug (SEL-værdien) ud fra ventilationsaggregatets arbejdspunkt. Også temperaturvirkningsgraden aflæses, og ud fra denne beregnes hvilken dimensionerende effekt, varmeanlægget skal levere til opvarmning af ventilationsluften. Ventilationssystemers udformning Ventilationssystemer består grundlæggende af tre dele: Forsyning, distribution og forbrug. Forsyningsdelen består af klimaaggregat, og kanaler der forbinder anlægget med udeluften. Inde i aggregatet renses luften i et filter og opvarmes i en varmeveksler ved at afkastluften, der er på vej fra bygningen og ud af systemet, afgiver noget af sin varme til udeluften. Hvis der er behov for yderligere opvarming, indsættes en varmeflade til dette formål. I aggregatet er der to ventilatorer, en der trækker udeluft ind, og en der trækker brugt luft ud. Distributionsdelen er de kanaler, der transporterer ventilationsluften mellem aggregatet og bygningens rum. Disse kanaler betegnes henholdsvis hovedkanal, fordelingskanaler og tilslutningskanaler. Forbrugsdelen er rummenes armaturer til indblæsning og udsugning af luften. I dette tilfælde skal ventilationsanlægget dimensioneres som et CAV-anlæg (CAV = Constant Air Volume), og det vil sige, at volumenstrømmen holdes konstant gennem hele aggregatet og at man regulerer på indblæsningstemperaturen. Side 4

5 Bestemmelse af nødvendige ventilationsmængder De lejede lokaler skal være arbejdsplads for 20 personer. De tre moduler på 1. sal indrettes til storrumskontor til 12 personer. To af modulerne i stueetagen indrettes til arbejdsplads til 8 personer, mens det sidste modul i stuen indrettes til mødelokale. Ventilationen i mødelokalet skal dimensioneres for 10 personer. Slutkoncentrationen af CO 2 må ikke overstige 0,1 %, det vil sige at c = 0,001. Det skyldes, at arbejdstilsynet anbefaler de 0,1 % som komfortværdi. Det antages, at der er en CO 2 -udledning på 17 l/h pr. person. Atmosfærens CO 2 koncentration c e = 0,035 % = 0, Først bestemmes luftstrømmen (G) for henholdsvis 4 og 10 personer. G G G G = 4 = 10 [ pers] = 0,068 = 0,17 3 [ m / h] [ pers] 3 [ m / h] [ l / h pr. pers] 17 * [ l / m ] [ l / h pr. pers] 17 * [ l / m ] Den nødvendige ventilationsmængde q v bestemmes ved hjælp af fortyndingsligningen. c q q q v v4 v10 = c e = c + G q v G c e = 104,62 = 261,54 3 [ m / h] 3 [ m / h] Side 5

6 CO 2 -koncentrationens udvikling over en arbejdsdag beregnes og optegnes. Det antages at medarbejderne møder på arbejde klokken 8, og forlader kontoret fra 12-12:30 for at holde frokostpause og forlader arbejdspladsen klokken 16. Derudover antages det at luftvolumenet i hvert af de 5 kontormoduler er 100 m 3. τ [timer] c [%] τ [timer] c [%] 0 0,0350 4,25 0,0843 0,25 0,0500 4,50 0,0729 0,50 0,0615 4,75 0,0792 0,75 0,0703 5,00 0,0840 1,00 0,0772 5,25 0,0877 1,25 0,0824 5,50 0,0905 1,50 0,0865 5,75 0,0927 1,75 0,0896 6,00 0,0944 2,00 0,0920 6,25 0,0957 2,25 0,0938 6,50 0,0967 2,50 0,0952 6,75 0,0974 2,75 0,0963 7,00 0,0980 3,00 0,0972 7,25 0,0985 3,25 0,0978 7,50 0,0988 3,50 0,0983 7,75 0,0991 3,75 0,0987 8,00 0,0993 4,00 0,0990 CO 2 -koncentration 0,1200 0,1000 0,0800 c [%] 0,0600 0,0400 0,0200 0, t [timer] Side 6

7 Kurven er delt op i 3 dele, hvor første interval er fra mødestart til frokoststart, andet interval er frokostpausen og tredje interval er fra efter frokost til fyraften. Startkoncentrationen af CO 2 (c 0 ) vil være forskellig i de tre intervaller. nτ G nτ ( c c ) e + ( e ) c = ce + 0 e 1 qv hvor 3 qv 104,62 [ m / h] n = = = 1,04615 h 3 V 100 m [ ] 1 [ ] Slutværdien af CO 2 -koncentrationen (c) i det første interval er startkoncentrationen (c 0 ) i det andet interval og så fremdeles. Første interval: c 0 = 0, Andet interval: c 0 = 0, Tredje interval: c 0 = 0, På grafen ses det tydeligt, at CO 2 -koncentrationen falder drastisk, mens medarbejderne er til frokost og stiger igen hen mod fyraften. Det ses også, at komfortværdien overholdes, da grafen ikke overstiger den anbefalede øvre grænse på 0,1 %. Side 7

8 Ventilationsanlæggets opbygning Principskitse for indblæsning: Side 8

9 Principskitse for udsugning: Side 9

10 Skema over tryktabsberegning Indblæsning Betegnelse q v d v R l p Σ p kommentar: STUEN [l/s] [mm] [m/s] [Pa/m] [m el. antal] [Pa] [Pa] Armatur N 20 M-N friktion 14, ,85 0,7 7,8 5,5 Fig. 5.3 M-N reduktion 14, ,18 1,85 0,6 Katalog M-N forgrening 29,06 14, ,37 1,18 1,2 Katalog M-N bøjning 14, ,85 1 1,1 Katalog tryk i punkt M 28,4 Armatur X 20 M-X friktion 14, ,85 0,7 0,8 0,6 Fig. 5.3 M-X forgrening 29,06 14, ,37 1,85 2,5 Katalog tryk i punkt M 23,1 p = 5,3 [Pa] J-M friktion 29, ,37 0,7 6,8 4,8 Fig. 5.3 J-M reduktion 29, ,59 2,37 0,6 Katalog J-M forgrening 130,8 29, ,66 0,59 1,5 Katalog J-M bøjning 29, ,37 1 1,6 Katalog tryk i punkt J 36,8 Armatur L 20 K-L friktion 14, ,85 0,7 7,8 5,5 Fig. 5.3 K-L reduktion 14, ,18 1,85 0,6 Katalog K-L forgrening 29,06 14, ,37 1,18 1,2 Katalog K-L bøjning 14, ,85 1 1,1 Katalog tryk i punkt K 28,4 Armatur Y 20 K-Y friktion 14, ,85 0,7 0,8 0,6 Fig. 5.3 K-Y forgrening 29,06 14, ,37 1,85 2,5 Katalog tryk i punkt K 23,1 p = 5,3 [Pa] J-K friktion 29, ,37 0,7 4,0 2,8 Fig. 5.3 J-K reduktion 29, ,59 2,37 0,6 Katalog J-K forgrening 130,8 29, ,66 0,59 2 Katalog tryk i punkt J 33,8 p = 3 [Pa] Side 10

11 Armatur P 20 O-P friktion 36, ,81 0,4 7,8 3,1 Fig. 5.3 O-P reduktion 36, ,16 1,81 0,3 Katalog O-P forgrening 72,65 36, ,31 1,16 1,2 Katalog O-P bøjning 36, , Katalog tryk i punkt O 25,6 Armatur Z 20 O-Z friktion 36, ,81 0,4 0,8 0,3 Fig. 5.3 O-Z forgrening 72,65 36, ,31 1,81 2,5 Katalog tryk i punkt O 22,8 p = 2,8 [Pa] J-O friktion 72, ,31 0,4 6,8 2,7 Fig. 5.3 J-O reduktion 72, ,48 2,31 0,4 Katalog J-O forgrening 130,8 72, ,66 1,48 2,5 Katalog J-O bøjning 72, ,31 1 1,2 Katalog tryk i punkt J 32,4 p = 4,4 [Pa] 1. SAL Armatur F 20 E-F friktion 14, ,85 0,7 7,8 5,5 Fig. 5.3 E-F reduktion 14, ,18 1,85 0,6 Katalog E-F forgrening 29,06 14, ,37 1,18 1,2 Katalog E-F bøjning 14, ,85 1 1,1 Katalog tryk i punkt E 28,4 Armatur Æ 20 E-Æ friktion 14, ,85 0,7 0,8 0,6 Fig. 5.3 E-Æ forgrening 29,06 14, ,37 1,85 2,5 Katalog tryk i punkt E 23,1 p = 5,3 [Pa] B-E friktion 29, ,37 0,7 6,8 4,8 Fig. 5.3 B-E reduktion 29, ,93 2,37 0,7 Katalog B-E forgrening 87,18 29, ,78 0,93 2,1 Katalog B-E bøjning 29, ,37 1 1,6 Katalog tryk i punkt B 37,5 Armatur D 20 C-D friktion 14, ,85 0,7 7,8 5,5 Fig. 5.3 C-D reduktion 14, ,18 1,85 0,6 Katalog C-D forgrening 29,06 14, ,37 1,18 1,2 Katalog C-D bøjning 14, ,85 1 1,1 Katalog tryk i punkt C 28,4 Armatur Ø 20 C-Ø friktion 14, ,85 0,7 0,8 0,6 Fig. 5.3 C-Ø forgrening 29,06 14, ,37 1,85 3 Katalog tryk i punkt C 23,1 p = 5,3 [Pa] B-C friktion 29, ,37 0,7 4,0 2,8 Fig. 5.3 B-C reduktion 29, ,93 2,37 0,7 Katalog B-C forgrening 87,18 29, ,78 0,93 1,7 Katalog tryk i punkt B 33,6 p = 3,9 [Pa] Side 11

12 Armatur H 20 G-H friktion 14, ,85 0,7 7,8 5,5 Fig. 5.3 G-H reduktion 14, ,18 1,85 0,6 Katalog G-H forgrening 29,06 14, ,37 1,18 1,2 Katalog G-H bøjning 14, ,85 1 1,1 Katalog tryk i punkt G 28,4 Armatur Å 20 G-Å friktion 14, ,85 0,7 0,8 0,6 Fig. 5.3 G-Å forgrening 29,06 14, ,37 1,85 2,5 Katalog tryk i punkt G 23,1 p = 5,3 [Pa] B-G friktion 29, ,37 0,7 6,8 4,8 Fig. 5.3 B-G reduktion 29, ,93 2,37 0,7 Katalog B-G forgrening 87,18 29, ,78 0,93 2,1 Katalog B-G bøjning 29, ,37 1 1,6 Katalog tryk i punkt B 37,5 FÆLLES A-J friktion 130, ,66 0,4 5,2 2,1 Fig. 5.3 A-J reduktion 130, ,68 2,66 0,5 Katalog A-J forgrening , ,80 1,68 1,5 Katalog A-J bøjning 130, , Katalog tryk i punkt A 42,9 A-B friktion 87, ,78 0,4 1,3 0,5 Fig. 5.3 A-B reduktion 87, ,12 2,78 0,9 Katalog A-B forgrening , ,80 2,78 4 Katalog tryk i punkt A 42,9 Armatur T 30 T-A friktion ,80 0,4 5,2 2,1 Fig. 5.3 T-A bøjning ,80 2 2,6 Katalog tryk i punkt T 77,6 B og J er fordelere med 4 lige store åbninger, hvor indsnævningerne kommer lige efter = godt for tryktab, men nok lidt dyre i komponenter. Side 12

13 Udsugning Betegnelse q v d v R l p Σ p kommentar: STUEN [l/s] [mm] [m/s] [Pa/m] [m el. antal] [Pa] [Pa] Armatur friktion 29, ,37 0,7 3,6 2,5 Fig udvidelse 29, ,59 2,37 2 Katalog 6-9 forgrening 130,8 29, ,66 0,59 0 Katalog 6-9 bøjning 29, ,37 1 1,6 Katalog tryk i punkt 6 26,1 p = 6,5 [Pa] Armatur friktion 29, ,37 0,7 0,6 0,4 Fig udvidelse 29, ,59 2,37 2 Katalog 6-8 forgrening 130,8 29, ,66 0,59 1,5 Katalog tryk i punkt 6 23,9 p = 8,7 [Pa] Armatur friktion 72, ,31 0,4 3,6 1,4 Fig udvidelse 72, ,48 2,31 10 Katalog 6-7 forgrening 130,8 72, ,66 1,48 0 Katalog 6-7 bøjning 72, ,31 1 1,2 Katalog tryk i punkt 6 32,6 1. SAL Armatur friktion 29, ,37 0,7 3,6 2,5 Fig udvidelse 29, ,93 2,37 1,5 Katalog 2-5 forgrening 87,18 29, ,78 0,93 0 Katalog 2-5 bøjning 29, ,37 1 1,6 Katalog tryk i punkt 2 25,6 Armatur friktion 29, ,37 0,7 0,6 0,4 Fig udvidelse 29, ,93 2,37 1,5 Katalog 2-4 forgrening 87,18 29, ,78 0,93 2 Katalog tryk i punkt 2 23,9 p = 1,7 [Pa] Armatur friktion 29, ,37 0,7 3,6 2,5 Fig udvidelse 29, ,93 2,37 1,5 Katalog 2-3 forgrening 87,18 29, ,78 0,93 0 Katalog 2-3 bøjning 29, ,37 1 1,6 Katalog tryk i punkt 2 25,6 Side 13

14 FÆLLES 1-6 friktion 130, ,66 0,4 5,6 2,2 Fig udvidelse 130, ,68 2,66 0,5 Katalog 1-6 forgrening , ,80 1,68 1,5 Katalog 1-6 bøjning 130, , Katalog tryk i punkt 1 38,9 1-2 friktion 87, ,78 0,4 1,3 0,5 Fig udvidelse 87, ,12 2,78 2 Katalog 1-2 forgrening , ,80 2,78 4 Katalog tryk i punkt 1 32,1 p = 6,8 [Pa] Armatur T 30 T-1 friktion ,80 0,4 6,2 2,5 Fig. 5.3 T-1 bøjning ,80 2 2,6 Katalog tryk i punkt T 74,0 Side 14

15 Tryktab q v betegnes strømningens flow eller volumenstrøm målt i l/s. Det er tidligere bestemt hvor stor en volumenstrøm, der skal være i henholdsvis kontormodulerne og mødelokalet, og ud fra disse værdier og principskitser bestemmes volumenstrømmene på de enkelte delstrækninger. d er kanalernes diameter i mm, og disse dimensioner findes ved hjælp af de før bestemte volumenstrømme. Figur 4.8 på side 33 i notatet Komfortventilation bruges. Hvis man har en luftstrøm på 0,02906 m 3 /s vælges en rørdiameter på 125 mm, da der rundes op. v er hastigheden af luftstrømmene målt i m/s, og disse hastigheder beregnes som forholdet mellem den pågældende luftstrøm og det tilhørende tværsnitsareal. R er trykgradienten målt i Pa/m, og disse værdier er fundet ved hjælp af figur 5.3 på side 37 i notatet Komfortventilation. Ud fra en given volumenstrøm og den samhørende rørdiameter aflæses enkelttabet i diagrammet. l er længden af de enkelte kanalstrækninger målt i meter eller antallet af bøjninger, og disse værdier er bestemt ud fra principskitserne. p er tryktabet målt i Pascal. På lange lige strækninger i kanaler forekommer der friktionstab, som er proportionalt med længden l og kan skrives p f = R * l Enkelttab er det tryktab der opstår på grund af ændringer i en strømnings retlinede forløb, som f.eks. afgrening, bøjning eller en indsat komponent. Generelt kan det siges at enkelttabene er uvæsentlige, når tværsnittene indsnævres blødt, da luften kan følge væggen, hvorimod tryktabene er væsentlige når tværsnittet udvides. Enkelttabene er fundet ud fra Lindab kataloget. Eksempel, strækning M-N: På strækningen mellem M og N findes der en bøjning og rørdiameteren er 100 mm på dette sted. Vi har valgt at bruge BU 90º fra Lindabkataloget, se bilag 1. Ud fra den givne volumenstrøm og den tilhørende diameter aflæses tryktabet i diagrammet: q v = 14,54 l/s og d = 100 mm giver et tryktab på 1,1 Pa. På strækningen sker der en reduktion fra 125 mm til 100 mm, og dette giver også et tryktab. Vi har valgt en reduktion af typen RCU fra Lindabkataloget, se bilag 2. På bilag 3, 4 og 5 findes diagrammer for henholdsvis indblæsning (reduktion) og udsugning (udvidelse). Der aflæses på samme måde som ved bøjning: q v = 14,54 l/s og d = 125 mm 100 mm giver et tryktab på 0,6 Pa. Til sidst er der en forgrening. Vi har valgt forgreningstypen TCPU og XCPU fra Lindabkataloget, se bilag 6. Ud fra hastighederne på de to luftstrømme der opstår ved forgreningen og om det er en forgrening der knækker eller fortsætter i samme retning findes tryktabet. Tryktabene aflæses på henholdsvis bilag 7 og 8: v 1 = 2,37 m/s, v 2 = 1,18 m/s og v 1 /v 2 > 1 medfører et tryktab på 1,2 Pa. Σ p er summen af friktionstab og enkelttab målt i Pascal. Der summeres op over de enkelte delstrækninger. Side 15

16 Placering af spjæld Ud fra opsummeringen over de enkelte delstrækninger ses det, at der er trykforskel i disses samlingspunkter, og her indsættes spjæld til regulering af luftstrømmen. Ved hjælp af skemaet for tryktabsberegningen ses det, at der skal placeres spjæld på følgende strækninger: Indblæsning: M-X, K-Y, O-Z, J-K, J-O, E-Æ, C-Ø, G-Å og B-C. Udsugning: 6-9, 6-8, 2-4 og 1-2. Dette er også angivet på principskitsen. SEL-værdi (det specifikke elforbrug) SEL-værdien kaldes det specifikke elforbrug og er et udtryk for ventilationsanlæggets energieffektivitet. Der benyttes VEX140 med EC-motor. Der er interpoleret mellem den totale sum af tryktab for indblæsning og udsugning og ud fra denne værdi og den højeste luftstrøm aflæses SEL-værdien på de stiblede linier til 1050 [J/m 3 ]. For et CAV-system skal SEL-værdien være under 2500 [J/m 3 ], og dette er overholdt i vores tilfælde. Side 16

17 Temperaturvirkningsgraden aflæses til η t = 0,65. Ved hjælp af formlen; t η t = t 2,2 1,1 t t 2,1 2,1 bestemmes temperaturen på indblæsningsluften, t 2,2. Temperaturen på udeluften sættes til t 2,1 = -12 C og temperaturen på udsugningsluften sættes til t 1,1 = 20 [ C]. t t 2,2 2,2 ( t t ) = ηt 1,1 = 8,8 [ C] 2,1 + t 2,1 Det vil sige at ventilationsluften skal opvarmes til 20 [ C] - 8,8 [ C] = 11,2 [ C]. Der skal bruges en dimensionerende effekt til at opvarme luften de 11,2 [ C], og den beregnes ved hjælp af understående formel, hvor c = 1005 [J/kg*K] og ρ = 1,205 [kg/m 3 ] ved 20[ C] og 1013 mbar. φ = ρ * c * q( θ θ ) v φv = 1,205[ kg / m φ = 2956 [ W ] v i 3 e ]*1005[ J / kg * K]*0,21795[ m 3 / s](20[ C] 8,8[ C] ) Side 17

18 Tegninger 3D Perspektiv: Top: Side 18

19 Side Bagfra Side 19

20 Detalje (rendering): Detalje (stregtegning) Side 20

21 Konklusion For at kunne dimensionere et ventilationssystem til de kommende kontorlokaler i bygning 117, er der først beregnet de nødvendige luftstrømme og ud fra disse kan man udføre en tryktabsberegning, og deraf finde ud af om SEL-værdien overholder kravene. SEL-værdien er 1050 [J/m 3 ] og overholder kravet på max 2500 [J/m 3 ]. Ud fra tryktabsberegningen kan man også se hvor i ventilationssystemet der opstår en trykforskel, og dermed hvor der skal indsættes spjæld til regulering af luftstrømmene. Temperaturvirkningsgraden på 0,65 kan aflæses ud fra det totale tryktab, som er interpoleret mellem indblæsning på 77,6 [Pa] og udsugning på 74 [Pa]. Ved hjælp af temperaturvirkningsgraden kan man finde frem til hvor stor en effekt der skal bruges til at opvarme ventilationsluften til den ønskede temperatur i rummene. Temperaturforskellen er 11,2 [ C] hvilket medfører, at der skal bruges 2956 [W]. Side 21

22 Bilag Bilag 1 Side 22

23 Bilag 2 Side 23

24 Bilag 3 Side 24

25 Bilag 4 Side 25

26 Bilag 5 Side 26

27 Bilag 6 Side 27

28 Bilag 7 Side 28

29 Bilag 8 Side 29

Varmeanlæg (projekt 1)

Varmeanlæg (projekt 1) Varmeanlæg (projekt 1) Titel:...Varmeanlæg Afleveret:...2004.03.30 DTU-diplomlinie:...By og Byg.Ing DTU-kursus:... 11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2) Gruppemedlemmer:...

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Søren Terkildsen Sektion for bygningsfysik og installationer Alectia seminar 20 September 2012. Introduktion 3 årigt Ph.d studie på DTU byg. Ny type

Læs mere

FORMELSAMLING 1 for Ventilations-KURSUS

FORMELSAMLING 1 for Ventilations-KURSUS Beregning af luftstrøm q v i rektangulær kanal: q V A v 3600 [m 3 /h] A = Indvendig tværsnitsareal [m 2 ] (side 1 x side 2) [m *m] for rektangulær kanal) v = middel-lufthastighed [m/s] (se placering i

Læs mere

Retningslinjer for dimensionering af ventilationsanlæg

Retningslinjer for dimensionering af ventilationsanlæg Retningslinjer for dimensionering af ventilationsanlæg Go Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinjer er fulgt. Dimensioneringen skal primært

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Retningslinier for dimensionering af energieffektive ventilationsanlæg med varmegenvinding

Retningslinier for dimensionering af energieffektive ventilationsanlæg med varmegenvinding Retningslinier for dimensionering af energieffektive ventilationsanlæg med varmegenvinding Elsparefondens anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier

Læs mere

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne v/ Mads Møller - Leanvent Agenda 1. LCC og ventilation 2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld LCC og ventilation Helhedsbetragtning LCCo Økonomi Der er ofte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Vagn Olsen EXHAUSTO A/S Lillian Kofod Komfort Klima

Vagn Olsen EXHAUSTO A/S Lillian Kofod Komfort Klima Velkommen til seminar om Effektiv Ventilation Vagn Olsen EXHAUSTO A/S Lillian Kofod Komfort Klima Henning Grønbæk, hg@exhausto.dk 1 PV Turné 10.2008 - Henning Grønbæk Dagens præsentation Personlig Ventilation

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært ACTIVENT dysearmatur Activent er et indblæsningssystem. Activent fungerer godt i både små og store lokaler. Systemet kan anvendes i mange typer lokaler, som. f. eks. kontorer, skoler, forretningslokaler,

Læs mere

Vejledning til udfyldning af inddata i Be15 med Danfoss Air Units

Vejledning til udfyldning af inddata i Be15 med Danfoss Air Units Eksempel: Danfoss Air Unit a2 i hus med opvarmet etageareal på 160 m 2 og 2 x bad, 1 x bryggers og 1 x køkken. Ingen eftervarmeflade monteret. Tæthedsprøvning er ikke udført. El-HC Danfoss Air Unit a2.

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner

Indblæsningsdyse. Dimensioner Dimensioner E ØD (MF) ØA Beskrivelse er en indblæsningsdyse, som er velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker lange kastelængder. Dysen kan benyttes til såvel over- som undertempereret

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

IDA 22. oktober Susanne Lundvald Direktør. Mads Møller Salgs- og projektingeniør. LeanVent okt

IDA 22. oktober Susanne Lundvald Direktør. Mads Møller Salgs- og projektingeniør. LeanVent okt IDA 22. oktober 2013 Susanne Lundvald Direktør og Mads Møller Salgs- og projektingeniør LeanVent okt 2013 1 Ryesgade opgang 30 B Energirenovering Rysgade projektet er et EUDP støttet projekt Fik Renover

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1. Ventilation 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1. Ventilation 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1 0 1 VENTILATION VENTILATION Registrering Registrering af ventilation omfatter: ventilationsform(er) areal af ventilerede lokaler driftstid luftskifte værdier virkningsgrad

Læs mere

Rundrørsrist TRP. ØLAND A/S Luftledeplade, enkelt vertikale lameller. Riste med luftledeplade

Rundrørsrist TRP. ØLAND A/S Luftledeplade, enkelt vertikale lameller. Riste med luftledeplade Ledeplade Frontgitter/ramme Justérbare retningslameller Frontgitter/ramme Rundrørsrist Type er en rist beregnet til, både indblæsning og udsugning. Er for indbygning i spirorørs kanaler i.h.t. måltabel

Læs mere

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1 Dimensioner Ød Ødi Beskrivelse FMU er en flowmåler beregnet for stationær installation. Ved at måle trykdifferencen over måleudtagene, kan man via diagrammet på blænden aflæse volumenstrømmen. en, der

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

LAD, Kildeskovhallen, Gentofte.

LAD, Kildeskovhallen, Gentofte. comfort dyser Dyser LAD, Kildeskovhallen, Gentofte. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation. Toke Rammer Nielsen DTU Byg

Energiøkonomisk boligventilation. Toke Rammer Nielsen DTU Byg Energiøkonomisk boligventilation Toke Rammer Nielsen DTU Byg DTU Byg ca. 160 ansatte, ca. 100 er videnskabeligt personale Bygningsdesign Bygningskonstruktioner Byggematerialer Geoteknik Indeklima Bygningsfysik

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2015 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Fokus-omr områder God og energirigtig ventilation opnås ved at fokusere på: 1. Ventilationsbehov

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1. Ventilation 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 1. Ventilation 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VENTILATION 0 Ventilation 0 VENTILATION VENTILATION Registrering Registrering af ventilation omfatter: ventilationsform(er) areal af ventilerede lokaler driftstid luftskifte værdier

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner

Indblæsningsdyse. Dimensioner Dimensioner 0 ulmål min. Ø0 Ø 0 Ø Beskrivelse er en indblæsningsdyse udført i gummi, som er velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker lange kastelængder. Dysen er drejelig med henblik

Læs mere

Projektgruppe: B121 Synopsis:

Projektgruppe: B121 Synopsis: Titel: Stuhrs Brygge Byggeri & Anlæg, 6. Semester Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 www.bsn.aau.dk Tema: Bygningsinstallationer Projektperiode: B6, forårssemester 2009 Projektgruppe: B121

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. Øland ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding Aggregat A06 ØLAND ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk ØLAND Ventilationsaggregat A06 med varmegenvinding Tænk

Læs mere

Bilag Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af kontorbygning til lavenerginiveau

Bilag Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af kontorbygning til lavenerginiveau Bilag Analyse og optimering af løsninger til energirenovering af kontorbygning til lavenerginiveau Eksamensprojekt 22. juli 2011 Majbritt Lorenzen, s052914 DTU Byg Indholdsfortegnelse Bilag 1 Idékatalog...

Læs mere

Markedets mest effektive genvinding

Markedets mest effektive genvinding lindab ventilation Markedets mest effektive genvinding Den nye HERU EC genvinder op til 86 % Opfylder BR1 Varmegenvindingsaggregat HERU9SEC Dimensioner 164 97 555 52 Ø 16 48 Beskrivelse HERU EC er et aggregat

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Dette installationseksempel skal forstås som et eksempel på, hvordan man med fordel kan opbygge rørsystemet. Eksemplet er baseret på 140 m2 pakken.

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner. DAD-0 Med flange for montage mod væg eller kanalside.

Indblæsningsdyse. Dimensioner. DAD-0 Med flange for montage mod væg eller kanalside. A imensioner A-0 Med flange for montage mod væg eller kanalside. Ø ( ) 0 Ø F Ø Nom 0 0 Ø A Ø B Ø E Beskrivelse A er en drejelig indblæsningsdyse velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker

Læs mere

Servicerapport. Dato: Kunde : Deichmann Brønderselv Dato : Init. : Kontaktperson : Erik Iversen. Tlf.: Placering: Tag ABA. Butik VE 01.

Servicerapport. Dato: Kunde : Deichmann Brønderselv Dato : Init. : Kontaktperson : Erik Iversen. Tlf.: Placering: Tag ABA. Butik VE 01. Servicerapport Kunde : Ordre nr : Kontaktperson : Erik Iversen Tlf.: Betjeningsområde: Komponenter: Indtags-/Afkastriste Filter Varmeflade Køleflade Ventilator Motor Svingningsdæmpere Remtræk Lejer Luftbefugter

Læs mere

Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde

Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde Institution: Afprøvning udført for Videncenter for Dansk svineprduktion Forfatter: Jesper Kirkegaard Dato: 18.06.2010 Det er afgørende for grisenes tilvækst

Læs mere

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Dette notat omhandler etablering af ventilation ved individuel ombygning og er tænkt anvendt ved tilbudsgivning og indledende projektering. Notatet

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Anbefaling. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Anbefaling. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET AUGUST 2017 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

indregulering for at en Grønlandske bygningsreglement (11.2.4 le i drifts- Et der indreguleret til for indeklimaforhold støjgener

indregulering for at en Grønlandske bygningsreglement (11.2.4 le i drifts- Et der indreguleret til for indeklimaforhold støjgener P anvisningen indregulering for en Grønlandske bygningsreglement (11.2.4 le indreguleres dokumention i drifts- i Et der indreguleret til for indeklimaforhold støjgener I ultimo monogrammer til dansk billedmerialet

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 57.11 Komfortventilation Aggregater... 2 57.12

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde er dyr, f.eks. i form

Læs mere

ventilationsanlæg hos Lindø Industripark A/S

ventilationsanlæg hos Lindø Industripark A/S 27-05-2016 Optimering af ventilationsanlæg hos Lindø Industripark A/S Bilagsmappe - FMS Navn: Steffen Møller Studie nr.: Indhold Bilag 1 - Projektskabelon... 2 Bilag 2 - Måling af volumenstrømme... 3 Bilag

Læs mere

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation Rekvirent: De Danske Skytteforeninger att.: Kristian Rask Petersen Vingstedvej 27 7182 Bredsten (7586 4222)

Læs mere

Installationsprojektering på Stuhrs Brygge

Installationsprojektering på Stuhrs Brygge Installationsprojektering på Stuhrs Brygge B6I Projekt 2009 Gruppe B120 Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Den. 2. april 2009 Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg

Læs mere

Star. by Fläkt Woods. iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel

Star. by Fläkt Woods. iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel Star by Fläkt Woods iq Star Wega Energieffektiv kølebaffel Wega - komfort, fleksibilitet og energibesparelse i en planforsænket løsning W ega er vores planforsænkede kølebaffel i den nye iq Star-familie.

Læs mere

VAV. Optimeret drift. Komplet program. lindab vav

VAV. Optimeret drift. Komplet program. lindab vav 0 Optimeret drift Ventilering udgør en betragtelig andel af energiomkostningerne i den daglige drift af bygningen. Samtidigt er man underlagt myndighedskrav, som stiller krav til, hvor meget energi man

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Ventilation i 2020. Workshop 01-02-2016 1

Ventilation i 2020. Workshop 01-02-2016 1 Ventilation i 2020 Workshop 01-02-2016 1 Forskelle mellem BR 15 og 20 2015 2020 Energiramme (andet) 41 25 SEL-værdi CAV 1800 J/m3 1500 J/m3 SEL-værdi VAV 2100 J/m3 1500 J/m3 Varmegenvinding 70 % 75 % Lufttæthed

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 57.11 Komfortventilation Aggregater... 3 57.12 Komfortventilation Kanalsystemer og armaturer...

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen.

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen. Combi 185 BP Leverer både frisk luft og varmt brugsvand til hele familien Anlæg leverer tilskud til opvarmning via indblæsningsluften Lavt energiforbrug og højeffektiv varmepumpe Combi 185 BP er et komplet

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Volumenstrømsregulator

Volumenstrømsregulator lindab constant-/arable flow dampers Volumenstrømsregulator DAU Dimensioner B Ød l Beskrielse Mekanisk olumenstrømsregulator med manuel indstilling af olumenstrøm. DAU er en mekanisk olumenstrømsregulator,

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Optimering af ventilations- og varmeanlæg

Optimering af ventilations- og varmeanlæg 2013 Optimering af ventilations- og varmeanlæg Jakob Holm Århus maskinmesterskole 15-12-2013 Projekttitel: Optimering af ventilations- og varmeanlæg Projekttype: Bachelorprojekt Praktikvirksomhed: Hedensted

Læs mere