Varmeanlæg (projekt 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmeanlæg (projekt 1)"

Transkript

1 Varmeanlæg (projekt 1) Titel:...Varmeanlæg Afleveret: DTU-diplomlinie:...By og Byg.Ing DTU-kursus: Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2) Gruppemedlemmer:... Gitte Lerche Aalborg, s Marianne Rossen, s Teddy Olsen, s011271

2 Gruppemedlemmer: Gitte Lerche Aalborg, s Marianne Rossen, s Teddy Olsen, s Side 2

3 Indholdsfortegnelse: Gruppemedlemmer:... 2 Indholdsfortegnelse:... 3 Baggrund... 4 Varmeanlæggets opbygning... 4 Bestemmelse af vandstrømme og valg af radiatorer... 5 Rørdimensionering... 8 Ventilplacering...9 Skema for hydraulisk beregning - 1. sal Skema for hydraulisk beregning - stuen Minimumstryktab i radiatorer K v -værdier for ventilerne Konklusion Side 3

4 Baggrund Et firma ønsker at leje en del af den ubenyttede hal i DTUs bygning 117. Et krav fra lejerne er, at bygningen ombygges således, at der bliver to udnyttelige etager. I første omgang ønsker firmaet kun at leje 3 moduler både i stue og på 1. sal. Varmeanlæggets opbygning Det nye varmesystem tilkobles det eksisterende. Desuden skal varmeforbruget kunne måles separat i kontorlokalerne, så en energimåler placeres umiddelbart efter afgrening fra bygningens eksisterende varmerør. Alle rør udføres i stål. Det skal være muligt med skillevægge at inddele lokalerne ved hver modulgrænse, hvilket betyder at der skal sidde en radiator i hvert modul på begge etager. Anlægget skal være et tostrengssystem, dvs. at der er separat fremløbsretning og separat returløbsretning. Alle radiatorer bliver da forsynet med vand med samme temperatur. I et enstrenget system vil vandet få lavere temperatur jo længere hen i systemet man kommer. Vi har valgt et vandret fordelt system med forsyning nedefra, for at kunne skjule vandrør bedst muligt i evt. fodpaneler. En anden fordel er at vi kun behøver at gå gennem dækket én gang, hvilket simplificerer beregningerne da der kun vil være 2 strenge i stedet for 3 strenge. Side 4

5 Bestemmelse af vandstrømme og valg af radiatorer Det antages at varmetabet fra ventilation af lokalerne dækkes af en varmeflade i ventilationsanlægget, dvs. at radiatorerne ved ydervæggene skal dimensioneres så de kan dække varmetabet fra transmission. Vi regner med en indeluftstemperatur på 20 C, udeluftstemperatur på -12 C og jordtemperatur på 10 C. Der ses bort fra varmetilskud fra solen og andet. Først bestemmes varmetabsrammen ud fra de opgivne værdier af transmissionskoefficienter og linjetab. U-værdi: T: areal: varmetab: Stuen [W/m 2 K] [K] [m 2 ] [W] Ydervægge med vægt over 100 kg/m 2 K: 0, ,2 = 88 Terrændæk (gulv) 0, ,0 = 252 Vinduer og yderdøre 1, ,7 = 1596 [W/mK] [K] [m] Fundament indtil 2 m under terræn 0, = 72 Vinduessamlinger 0, = 35 I alt for 3 moduler i stuen: 2042 Pr. modul: 680,8 Den nødvendige vandstrøm bestemmes med følgende formel: Φ G = 0,86 t 680,8 G = 0,86 30 G = 19,5 [ kg / h] [ W ] [ K] U-værdi: T: areal: Varmetab: 1. sal [W/m 2 K] [K] [m 2 ] [W] Ydervægge med vægt over 100 kg/m 2 K: 0, ,2 = 50 Tag 0, ,0 = 806 Vinduer og yderdøre 1, ,2 = 1567 [W/mK] [K] [m] Vinduessamlinger 0, = 35 I alt for 3 moduler i stuen: 2458 Pr. modul: 819,2 Side 5

6 Vandstrømmen bestemmes på samme måde som i stuen: G = 23,5 [kg/h] Vi får pr. modul i stuen 681 W og en tilhørende vandstrøm på 19,5 kg/h. På første sal fås en varmetabsramme på 819 W og en vandstrøm på 23,5 kg/h. Ud fra disse værdier skal vælges en passende radiator fra RadiatorDesign. Da varmeanlægget forsynes med fjernvarme, ønskes en stor afkøling af vandet i varmeanlægget. Der regnes med en fremløbstemperatur på 70 C og der skal være et temperatur fald på 30 C, dvs. returvandet bliver 40 C. Da vores temperatursæt ikke stemmer overens med radiator katalogets værdier, foretages en omregning vha. formel 2.6 fra hæftet Varmeanlæg. Φ Φ 1 2 m = m 1 2 n 680,8 Φ [ W ] 2 ( stuen) ln = ln ,3 Φ 2 ( stuen) = 1478 [ W ] På samme måde fås Ф 2 (1. sal) = 1779 [W]. I RadiatorDesigns Projekteringshåndbog for Modulradiatorer vælges nogle passende radiatorer ud fra de fundne værdier. Vi har bestemt at radiatorerne skal have samme højde på begge etager og herudfra har vi valgt: Stuen: M21-412, (h = 400 mm, l = 1200 mm, effekt = 1517 W) 1. sal: M21-414, (h = 400 mm, l = 1400 mm, effekt = 1770 W) Side 6

7 Effekten og vandstrømmene for de enkelte delstrækninger og radiatorer beregnes. Se tegning. Eksempel: På stykket fra A til D samt stykket fra M til N skal der løbe vand til alle seks radiatorer og derfor bliver effekten: 3 * 680,8 W + 3 * 819,2 W = 4500 W Hvorimod der for eksempel kun skal løbe vand til en radiator på strækningen G-203-H, og værdien bliver derfor 819,2 W. Side 7

8 Rørdimensionering Rørenes dimension vælges ud fra de, der findes på markedet, så tryktabet pr. meter rør får en passende størrelse, dvs. mellem 50 og 150 Pa pr. m. Hvis valget står mellem et tal højere end 150, eller et tal lavere end 50, vælges tallet lavere end 50, da tryktab over 150 medfører lydgener. Ud fra SBI-nomogram 1 (fig. 4.4 i hæftet Elementære Rørstrømninger). Skemaet viser værdier for vand ved 80 C, som vi alligevel bruger til trods for vandets temperatur på 70 C, som giver en afvigelse på 5 %. Ud fra de fundne vandstrømme og samhørende tryktab i det ønskede interval indlægges en ret linie, som rammer en af de eksisterende rørtyper. d q v ½ρv 2 R diameter vandstrøm hastighed dynamisktryk tryktab Top: type [mm] [kg/h] [m/s] [Pa] [Pa/m] A-D M 3/8 RGx2,35 12, , M-N 1. sal: D-E M 3/8 RGx2,35 12,4 70,5 0, F-M E-201-F M 1/4 RGx2,35 8,9 23,5 0, E-G M 1/4 RGx2,35 8,9 47,0 0, H-F G-202-H M 1/4 RGx2,35 8,9 23,5 0, G-203-H M 1/4 RGx2,35 8,9 23,5 0, Stuen: D-I M 3/8 RGx2,35 12,4 58,5 0, J-M I-101-J M 1/8 RGx2,0 6,2 19,5 0, I-K M 1/4 RGx2,35 8,9 39,0 0, L-J K-102-L M 1/8 RGx2,0 6,2 19,5 0, K-103-L M 1/8 RGx2,0 6,2 19,5 0, Side 8

9 Ventilplacering Normalt placerer man altid en ventil ved indløbet til hver radiator samt en ventil sidst på hver streng. Det er dog ikke nødvendigt med en streng-reguleringsventil i stuen i dette tilfælde, da ventilerne ved radiatorerne er dimensioneret så de giver det ønskede tryktab. I virkelighedens verden ville man give sig selv en ekstra justeringsmulighed med en streng-reguleringsventil i stuen. En radiator medfører et tryktab på 30 Pa. Enkelttabsfaktorer bestemmes for alle delstrækningerne, og til dette bruges fig. 6.2 i hæftet Varmeanlæg. Eksempel strækning G-203-H: Bøjning: 4 * bøjning på 90 giver ζ = 4 * 0,5 = 2,0 Afgrening: v 1 /v = 0,12/0,24 = 0,5 => ζ = 0,5 Side 9

10 Tilløb: q 1 /q = 23,5/47 = 0,5 d 1 /d = 8,9/8,9 = 1 => ζ = 1,5 Hvis værdierne ikke stemmer helt overens med de i skemaet anførte værdier, vælges den værdi, der er nærmest eller også interpoleres. Til sidst lægges alle værdier for ζ sammen og i dette tilfælde fås: ζ = 2,0 + 0,5 + 1,5 = 4,0 Side 10

11 Skema for hydraulisk beregning - 1. sal Radiator 203: Strækning: Φ G d l R ½ρv 2 Σζ R*l ½ρv 2 * Σζ radiator p total Σ p total [W] [kg/h] [mm] [m] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] A-D ,4 2, M-N 1. sal: D-E ,5 12,4 2, ,5 131, F-M E-G ,0 8,9 6, , , H-F G-203-H ,5 8,9 6, , Radiator 202: G-202-H ,5 8,9 0, ,25 27,2 57, Radiator 201: E-201-F ,5 8,9 0, ,6 27,2 39, Side 11

12 Skema for hydraulisk beregning - stuen Radiator 103: Strækning: Φ G d l R ½ρv 2 Σζ R*l ½ρv 2 * Σζ radiator p total Σ p total [W] [kg/h] [mm] [m] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] A-D ,4 2, M-N Stuen: D-I ,5 12,4 11, J-M I-K ,0 8,9 6, , L-J K-103-L ,5 6,2 6, , Radiator 102: K-102-L ,5 6,2 0, , Radiator 101: I-101-J ,5 6,2 0, , , Side 12

13 Minimumstryktab i radiatorer Tryktabet i radiatorventilen i det ugunstigste kredsløb på begge etager sættes til 5000 Pa. Med en formodstand på 5000 Pa er der mulighed for under indreguleringen af varmeanlægget både at åbne lidt op og lukke lidt i for ventilens formodstand, for at få den korrekte vandføring gennem radiatoren. Derudover får det naturlige drivtryk mindre indflydelse, da man optager et stort tryktab i ventilen. Det samlede tryktab skal være ens over hver af de seks radiatorer. På 1. sal indsættes en streng-reguleringsventil, for at opnå det samme samlede tryktab over hver radiator som i stueetagen. Tryktabet i radiatorventilerne og strengreguleringsventilen beregnes. Radiator: Radiatortryk [Pa]: Tryktab i radiatorventil p v [Pa]: Streng-reguleringsventil [Pa]: ingen ingen ingen Sum [Pa]: K v -værdier for ventilerne Kapacitetsværdi udtrykker vandføringen gennem ventilen, ved en bestemt trykforskel og åbningsgrad. Dvs. stor k v -værdi er ensbetydende med stor vandføring, som medfører en større ventil. Med følgende formel bestemmes k v -værdierne: k v = q p v Ventiler: streng q-værdi [m 3 /h]: 0,0195 0,0195 0,0195 0,0235 0,0235 0,0235 0,0705 p v [bar]: 0, , , , , , ,00812 k v -værdi [m 3 /h/bar 0,5 ]: 0,09 0,08 0,08 0,11 0,10 0,10 0,78 I et ventilkatalog kan ud fra k v -værdierne vælges en passende ventil med en forindstilling som giver en vandføring så tæt på det ønskede som muligt. Side 13

14 Konklusion Varmeanlægget for er vandret fordelt med forsyning nedefra og har 3 radiator på 1. sal af typen M og 3 radiatorer i stuen af typen M Vandet ledes i stålrør i 3 forskellige dimensioner M1/8 RGx2,0, M1/4 RGx2,35 og M3/8 RG2,35, hvor diameteren stiger med vandstrømmen. Der er placeret en ventil ved hver radiator og en enkel streng-reguleringsventil på første sal. Der er nu dimensioneret et velfungerende varmeanlæg til de nye kontorlokaler i DTUs bygning 117. Side 14

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

Konvertering til fjernvarme

Konvertering til fjernvarme Energiløsning Konvertering til fjernvarme UDGIVET MARTS 2010 - REV. JUNI 2010 I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt

Læs mere

Målinger af energiforbrug i højisoleret fuldmuret tofamiliehus

Målinger af energiforbrug i højisoleret fuldmuret tofamiliehus Henrik Tommerup Målinger af energiforbrug i højisoleret fuldmuret tofamiliehus DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-xx-xx 05 ISSN 1601-8605 INDHOLD INDHOLD... 1 FORORD... 2 KONKLUSION...

Læs mere

Hvedebogen Manual og gode tips for Hvedevængets beboere.

Hvedebogen Manual og gode tips for Hvedevængets beboere. Afsnit 3 HVEDEVÆNGETS VARMESYSTEM 3.1 Fælles varmesystem Opvarmning af hus og varmt brugsvand sker ved hjælp af varmt vand som kommer fra fælles varmecentral i kælder under nr. 80. Fjernvarmenettet internt

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme Energiløsning Konvertering fra oliekedel til fjernvarme I enfamiliehuse, der opvarmes med oliekedler, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt fjernvarme.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 14

Energimærkning SIDE 1 AF 14 SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ryttergårdsvej 16 3520 Farum 190-008391-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Danmark ser grønt i Sønderborg

Danmark ser grønt i Sønderborg Danmark ser grønt i Sønderborg B Y G G E R I & E N E R G I Søren, Rune, Jacob, Nicolai og Dino 24-09- 2 0 1 0 Forord. I 10 uger, 10 byer og 10 temaer sætter DR fokus på grøn teknologi. I Sønderborg er

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005 Athena DIMENSION Varmetab 4 December 2005 1 Indledning...2 2 Beregningsgrundlag...2 3 Opstart...2 3.1 Installation...2 3.2 Konfiguration...2 3.3 Opstilling af sag...3 4 Appendix A. Varmetab 4 filer...5

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 14

Energimærkning SIDE 1 AF 14 SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Svendborggade 14 2100 København Ø 101-548430-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 14

Energimærkning SIDE 1 AF 14 SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vandtårnsvej 1 3460 Birkerød 230-018379-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 13

Energimærkning SIDE 1 AF 13 SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ryttergårdsvej 18 3520 Farum 190-008391-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 164 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-005836 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere