Infoguide, januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infoguide, januar 2013"

Transkript

1 Løjt Kirkeby Skole Løjt Skolegade 27, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa Infoguide, januar 2013 Velkommen til SFO Regnbuen! Regnbuen har til huse i nyrenoverede og ombyggede lokaler lige overfor Løjt Kirkeby Skole. Vi har en dejlig legeplads, som løbende er under udvikling. Vi ligger midt i et naturskønt område med mulighed for forholdsvis let adgang til strand og skov. SFO en har plads børn i aldersgruppen bh. kl. 4. kl. I den ældste bygning, Solen, har bh.kl. 2. kl. til huse og i den modsatte ende, Dråben, har kl. til huse. Børnene kan dog mødes på tværs af alder i Regnbuens fælleslokaler, værksteder og på legepladsen. Regnbuen startede som daginstitution i 1980 og blev i 2000 omdannet til fritidshjem. Pr overgik Regnbuen til at være en del af Løjt Kirkeby Skole som Skole Fritids Ordning. I dette hæfte finder du nogle praktiske informationer om Regnbuen, men du kan også blive lidt klogere på hvad vi vægter i den pædagogiske praksis. Hvis du mangler nogle oplysninger eller har spørgsmål, så spørg os endelig. Vi vil meget gerne vise vores SFO frem og ser frem til at møde dig. Venlig hilsen Personalet i Regnbuen

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til SFO Regnbuen!... 1 Lidt om Regnbuens værdier og pædagogik... 3 Funktionsopdeling... 4 Kreativt værksted... 4 Træværksted... 4 Computerfunktion... 5 Natur... 5 Idræt... 5 Musik... 5 Lidt om hverdagen... 5 Tabulex elektronisk indkrydsnings- og beskedsystem... 6 Årgangsteampædagog... 6 Traditioner... 7 Forældresamarbejde... 7 Samarbejdspartnere... 8 Praktiske oplysninger... 8 Påklædning... 8 Medbragt mad... 8 Legetøj... 8 Mobiltelefoner... 8 Solcreme... 8 Åbningstider... 9 Indmeldelse... 9 Forældrebetaling... 9 Forældreråd - skolebestyrelse Personale Kontakt til Regnbuen Udedag på vores legeplads 2

3 Lidt om Regnbuens værdier og pædagogik Regnbuen har til hensigt at efterleve Aabenraa Kommunes overordnede børnepolitiske vision og vi opfatter os som et bidrag til Aabenraa Kommunes samlede generelle og forebyggende tilbud til børn i kl.. Vi vil i samarbejde med forældre og børn skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed. Det pædagogiske arbejde i Regnbuen vil herudover ske til fremme af tolerance og medmenneskelighed. I Regnbuen vægter vi den pædagogiske faglighed højt. Derfor er der overvejende ansat uddannet pædagogisk personale og en til to pædagogstuderende til at varetage samværet med børnene. Vi mener, at det er vigtigt, at personalet er reflekterende over den pædagogiske praksis herunder relationen til det enkelte barn. Vi lægger særlig vægt på, at personalet har kompetencer til at varetage den pædagogiske opgave med børn med særlige behov. Derfor prioriterer vi, at der er mulighed for at tilbyde aktiviteter for udvalgte børn. I hverdagen i Regnbuen finder vi det vigtigt, at børnene har mulighed for at indgå i børnefællesskaber. Her er det vores fornemste opgave at skabe rammer for disse fællesskaber og venskaber i form af legemuligheder, spontane og planlagte aktiviteter. Vi vil styrke det enkelte barns særlige kompetencer og interesser. Herunder vil vi hjælpe børnene på vej mod at finde netop deres egne styrkeområder. I aktiviteter synes vi, at processen frem mod et eventuelt produkt er af lige så stor betydning som produktet. Børnene skal have mulighed for at opleve fordybelse og få inspiration fra andre børn og voksne. Det er særdeles vigtigt for os, at vi er med til at styrke barnets opfattelse af sig selv som en værdifuld person, der kan bidrage til fællesskabet. Børnene skal opleve, at hvis de investerer lidt af sig selv i fællesskabet, opnår de store oplevelser. I det pædagogiske arbejde er det væsentligt, at vi har kendskab til det enkelte barn. Vi har derfor brug for at samarbejde med jer forældre, som kender barnet bedst herudover er samarbejdet med barnets lærere af stor betydning for forståelsen af barnet. I hverdagen lægger vi stor vægt på at børnene oplever, at de har et passende ansvar for at passe på SFO ens omgivelser og ting. Herunder finder vi det af stor betydning, at børnene får et medejerskab til deres hverdag i Regnbuen. Derfor prioriterer vi børns medbestemmelse højt både i forhold til de fysiske rammer, men også i forhold til aktiviteter og i dialogen omkring samværsformer. Vi ønsker at være bevidste omkring, at vi er børnenes rollemodeller, sparringspartner og vejleder. Det betyder, at personalet skal være nærværende og må interessere sig for, hvad der optager børnene. Den gode relation mellem barn og voksen får derved vigtighed. Det er væsentligt, at børnene oplever, at de voksne har holdninger, som udgangspunkt for dialogen barn og voksen imellem. Det er endvidere værdifuldt, at barnet møder forskellige voksne i Regnbuen, som hver har forskellige kompetencer. Personalets engagement i egne interesser og kompetenceområder er motivation for barnets interesse og lyst til at deltage i aktiviteter. Personalet stiller sig til rådighed i barnets dannelsesproces og opstiller trygge rammer for barnets udvikling. I Regnbuen finder vi det vigtigt, at der er fælles sproglige rammer. Herved forstår vi, at vi voksne sætter dagsordenen for, men også indgår i dialog om, hvilket sprog, der er acceptabelt og ikke krænkende på andre. Vi finder det værdifuldt, at børnene får en bevidsthed omkring, hvordan deres sprog virker på andre. Regnbuen er en fritidsinstitution, hvor vi lægger vægt på at skabe muligheder i barnets fritid, hvor barnet alt efter alder og modenhed kan være medbestemmende i forvaltningen af barnets egen frie tid. Regnbuen er også en del af Løjt Kirkeby Skole. er og 3

4 lærere kan sammen skabe rammer for barnets trivsel, læring og udvikling. Personalet i Regnbuen vil derfor også deltage i projekter i undervisningen. Børnene har mulighed for at lave lektier i Regnbuen og personalet vil gerne hjælpe på forældreniveau - i det omfang det er muligt. Funktionsopdeling Regnbuen er en funktionsopdelt SFO. Det betyder, at børnene på tværs af alder kan deltage i forskellige aktiviteter/værksteder sammen med andre børn og voksne - alt efter interesse og lyst. Nogle aktiviteter skal børnene melde sig til på forhånd, hvilket vi selvfølgelig hjælper dem med. Andre aktiviteter kan børnene deltage i - blot ved at møde op. Børnene har også mulighed for at lege, være sammen med kammerater, hygge sig med voksne/børn og meget andet. I det følgende beskrives funktionerne, hvor der foregår forskellige aktiviteter: Kreativt værksted I kreativt værksted er det muligt at sy, klippe klistre, male, lave smykker og meget mere. Personalet vil gerne udfordre børnene og deres ideer og være med til at videreudvikle disse. Materialerne, redskaberne og projekterne målrettes de enkelte aldersgrupper samtidig med, at børnene opfordres til at hjælpe hinanden på tværs af alder og kompetencer. De voksne vil gerne lære børnene, hvordan ting kan skabes fra bunden. Her inspirerer personalet ofte med en model, så barnet kan se, hvad et projekt kan handle om, men tilskynder endvidere til at barnet udvikler egne produkter. For børnene er produktet ofte vigtigt derfor gør vi meget ud af at, at børnene får mulighed for at lave noget, som de bliver glade for og tilfredse med. Træværksted I vores nyrenoverede træværksted har børnene mulighed for at arbejde med træ på mange måder. Vi har værktøj og materialer til store og små projekter og et nyt udsugningsanlæg, som anvendes når børnene arbejder med træbrændere. I træværkstedet har børnene mulighed for at lære forskellige færdigheder i arbejdet med træ. Vi prioriterer sikkerheden højt og lærer børn at bruge de forskellige redskaber. Børnene har mulighed for at fordybe sig i og skabe et projekt, som tager tid, men som samtidig udvikles undervejs ved egen fantasi og ved inspiration fra andre børn og voksne. 4

5 Computerfunktion Rundt omkring i institutionen er placeret forskellige computere, som børnene kan benytte. Børnene har mulighed for at spille forskellige spil på computerne. Herved skaber vi mulighed for fordybelse og en fortrolighed med computeren. Børnene i kl. har mulighed for adgang til internettet. Når børnene får denne adgang, skal de lære at omgås mediet. Vi har regler for brugen af internetadgangen og bruger meget tid på at lære børnene, hvordan de agerer fornuftigt og anstændigt på nettet. Når børnene sidder ved computeren lægger vi vægt på, at de hjælper hinanden med eks. at gennemføre et spil. Børnene har mulighed for at udvikle relationer med computerfællesskabet som omdrejningspunkt. Personalet deltager aktivt i brugen af computeren og hjælper og vejleder børnene. Natur På vores legeplads er der muligheder for forskellige naturaktiviteter som eks. bål, grøntsagsdyrkning og snittearbejde. Men der arrangeres også eks. åvandring, vandhulsture og skovture. I naturfunktionen ønsker vi at give børnene indblik i, hvordan man kan bruge naturen og vi ønsker at lære børnene, hvordan vi værner om den. Vi ønsker at støtte børnenes nysgerrighed og at de får lov til at opleve naturen ved at røre, lugte og smage, men også ved eks. at få fysiske udfordringer i naturen. Idræt I Regnbuen har vi skabt rammer, så børnene kan bevæge sig både indendørs og udendørs. Vi kan desuden benytte Løjt Hallen nogle gange om ugen. Det er vores ønske, at børnene får mulighed for, at opleve forskellige måder at dyrke idræt på og at det er sjovt. Idræt er et vigtigt socialiseringsredskab, hvor fællesskabet og samarbejdet vægtes højt, men her er også en mulighed for at styrke kropsfornemmelsen. Vi deltager i forskellige turneringer mod de andre fritidsinstitutioner i Aabenraa, giver mulighed for deltagelse i forskellige motionsløb og laver også selv små interne turneringer. Når det er muligt tager vi i svømmehallen. Musik I musikrummet har børnene mulighed for at eksperimentere med og lære at bruge forskellige musikredskaber. Vi ønsker at give børnene oplevelser, hvor de kan bruge musikken som samlingspunkt. Børnene optræder ved forskellige lejligheder med deres kunnen og får mulighed for at vise enkeltpræstationer men også samspil med andre. Børnene har også i dagligdagen mulighed for at lytte og bevæge sig til musik i vores danserum. Vi afholder endvidere lejlighedsvis diskotek. Lidt om hverdagen Børnene har mulighed for at være i Regnbuen om morgenen. Her prioriterer vi, at børnene får en stille og rolig start på dagen. De børn, der gerne vil spise deres morgenmad i Regnbuen, er meget velkomne til det. Kl. 8 sender vi børnene i skole. Vi følger altid nye børn, indtil de selv kan gå i skole. Når børnene har fri fra skole, kommer de over i Regnbuen vi henter de nye børn. Vi har tilsynspligt og følger op på, om børnene er kommet godt i Regnbuen. Nogle børn kommer hurtigt i gang med at lege eller at deltage i husets aktiviteter. Andre børn har brug for en ekstra hånd til at finde ud af, hvad dagen kan bruges til. Her er vi voksne særlig opmærksomme. 5

6 Når børnene er sultne, er der mulighed for at sætte sig i fællesrummet og spise deres medbragte mad. Vi hjælper de børn, som har brug for ekstra hjælp til at huske at spise. Gradvist skal børnene selv lære at mærke efter om de er sultne og tørstige. Vi voksne holder ikke fastlagte pauser i et særskilt personalerum. Derimod spiser vi sammen med børnene. Tabulex elektronisk indkrydsnings- og beskedsystem Vi bruger det elektroniske indkrydsnings- og beskedsystem, Tabulex. Børnene skal, når de møder ind i Regnbuen, trykke sig ind på en skærm eller en Ipad. Når de går hjem, skal de således også selv trykke sig ud igen. Herved har vi et overblik over hvilke børn der er i SFO en. Med systemet vil vi ikke give køb på kontakten og nærværet med børnene eller forældre. Det er vigtigt for os, at sige personligt: goddag og farvel. Vi sender gerne børn hjem eller til fritidsaktiviteter efter et aftalt tidspunkt. Det er vigtigt, at vi får besked i forbindelse med, at barnet holder fri, er syg eller skal med en anden hjem. Det er muligt at ringe til os, men vi vil helst have at I skriver aftalerne/beskederne ind via Tabulex-systemet. Her skal I også udfylde stamkort, give tilladelser til eks. buskørsel og give besked om ændret telefonnumre. Af hensyn til afvikling af personalets ferie, har vi brug for at vide om barnet kommer i Regnbuen i skoleferier besked herom gives ligeledes via Tabulex. Vi har en forældrevejledning til systemet, som vi udsender via forældreintra, når barnet begynder i Regnbuen. Det er vigtigt at understrege, at Tabulex ikke erstatter den mundtlige kontakt omkring samarbejdet om Jeres barns trivsel og udvikling. Kom endelig og snak med os om stort eller småt omkring Jeres barn. Årgangsteampædagog Hvert barn er tilknyttet pædagoger i et årgangsteam, som samarbejder med årgangens lærere/børnehaveklasseledere. Disse pædagoger er særlige ansvarlige for det enkelte barn i årgangens trivsel og udvikling. Herudover har enkelte pædagoger den særlige opgave at medskabe muligheder for, at børn med særlige behov kan inkluderes i fællesskabet i Regnbuen. Hver årgangsteampædagog deltager i et vist antal timer i undervisningen. 6

7 Klodsebyggeri Traditioner Efterhånden har Regnbuen oparbejdet flere traditioner, som er indarbejdet i vores årsplan. Nogle aktiviteter er kun for børn, andre aktiviteter er for hele familien: Spilleturnering med andre fritidsinstitutioner Regnbuens fødselsdag - arbejdsaften Bedsteforældredag Deltagelse i Løjt løbet Forældrehygge/forældrekaffe Fodboldturnering mod andre fritidsinstitutioner Kartoffelfest Luciaoptog Julegavefremstilling Der vil muligvis blive fundet nye aktiviterer/projekter, som på sigt vil afløse nogle af ovenstående. Forældresamarbejde Vi forventer en naturlig interesse for børnenes dagligdag i Regnbuen. Der er dagligt mulighed for kontakt og dialog mellem personale og forældre. Vi lægger vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde, som er præget af dialog. Hvis I som forældre er i tvivl, forundret over eller, mindre tilfreds, glad for noget eller lign., så kom og sig det til os. Når et barn har gået ca. tre måneder i Regnbuen tilbydes I forældre en forældresamtale om barnets trivsel og udvikling i Regnbuen. Herudover tilbydes forældre til børnehaveklassebørn en samtale i samarbejde med barnets børnehaveklasseleder. Dette sker i foråret. 7

8 Hvis vi som personale har brug for en samtale med jer forældre, vil vi altid kontakte jer. Omvendt, hvis I som forældre har behov for en samtale, så aftal et tidspunkt med barnets pædagog fra årgangsteamet eller kontakt Birgit (leder). Når medarbejdere og forældre samarbejder, opnår vi sammen de bedste resultater til gavn for børnene!! Samarbejdspartnere Vi samarbejder med de øvrige børnehaver i Løjt-området omkring den gode overgang til skole og SFO. Derfor vil vi meget gerne have besøg af kommende børn i samvær med børnehavens pædagoger. Der er endvidere mulighed for at afholde overgangssamtaler mellem børnehavens personale, I forældre og os, hvis det er nødvendigt af hensyn til barnet. Praktiske oplysninger For at passe godt på børnene og Regnbuens fysiske rammer har vi nogle praktiske foranstaltninger, som er vigtige at tage højde for i hverdagen. Påklædning Af hensyn til rengøring og indeklima skal børnene medbringe indendørssko. Børnene skal endvidere medbringe skiftetøj og udendørstøj, som passer til årstiden. Husk at skrive navn på barnets ejendele. Medbragt mad Sund kost er en vigtig del af barnets trivsel og udvikling. Børnene skal derfor medbringe sund mad hver dag. Børn er forskellige og det er deres kostvaner også. Nogle børn klarer sig med lidt eftermiddagsmad, andre har brug for et større måltid. Vi anbefaler at medbringe frugt, grønt, groft brød eller havregryn. Børnene må ikke medbringe slik og lign. Vi serverer mælk, vand og rosiner til havregryn. Lejlighedsvis fremstiller vi små sunde mellemmåltider. Ved særlige lejligheder får børnene is, saftevand eller lignende i begrænsede mængder. Legetøj Børnene må gerne medbringe legetøj. Det er dog på eget ansvar. Mobiltelefoner Børn i kl. skal beholde deres eventuelle mobiltelefoner i deres taske. Alle telefonbeskeder skal gå til personalet. Børn i kl. må gerne bruge deres mobiltelefon, det er dog bestemt ikke en nødvendighed, at de har en sådan. Der er særlige regler for brugen. Solcreme Vi hjælper gerne børnene med at blive smurt ind med solcreme. Medbring selv creme til barnet. 8

9 Åbningstider På skoledage: Mandag til torsdag: Fredag: kl og kl kl og kl Uden morgenåbning Mandag til torsdag: kl Fredag: kl På skolefridage: Mandag til torsdag: kl Fredag: kl Uden morgenåbning Mandag til torsdag: kl Fredag: kl Indmeldelse Vi har ikke nogen venteliste. Indmeldelse foregår via den elektroniske pladsanvisning, som du finder på Her kan du endvidere ændre dit valg af modultype og udmelde dit barn. Brug af den elektroniske pladsanvisning kræver NemID. Forældrebetaling Forældrebetalingen for 2013 udgør således: Eftermiddagsplads: kr Tilkøb af morgenåbning: kr. 250 Tilkøb af morgenåbning i ferier: kr. 500 (årligt) Der ydes søskenderabat og friplads efter gældende regler. Juli forventes at være betalingsfri. I ferier og andre skolefridage er der evt. sampasning med andre SFO er det bekendtgøres altid i god tid inden. I 2013 er der i uge 28, 29 og 30 sampasning på Kongehøjskolen i Aabenraa. 9

10 Forældreråd - skolebestyrelse Skolebestyrelsen har ansvar for principper for SFO ens virksomhed. Vi har oprettet et forældreråd, som er skolebestyrelsens samarbejdspartner og som skal inddrages ved behandling af sager der vedrører SFO-området. Forældrerådets primære opgave er, at formidle forældresynspunkter og medvirke til at styrke samarbejdet mellem hjemmene og SFO en. Personale Birgit Schjerning Tlf / Jette Simonsen Pia Biel Jack Andersen Stinus Jensen Louise Skov Langendorf Manuela Sommerlund Barry Carlson Lenette Søndermark Lisbeth Feld-Jakobsen Kenn Larsen Heidi Mortensen Leder Kontakt til Regnbuen SFO Regnbuen Løjt Skolegade 27 Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa Tlf (Solen) Tlf (Dråben) Tlf (Kontoret) Mail: På vil vi løbende opdatere nyheder fra Regnbuen og diverse informationer om SFO en. 10

Løjt Kirkeby Skole Løjt Skolegade 27, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa. Infoguide, maj 2016

Løjt Kirkeby Skole Løjt Skolegade 27, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa. Infoguide, maj 2016 Løjt Kirkeby Skole Løjt Skolegade 27, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa Infoguide, maj 2016 Velkommen til SFO Regnbuen! Regnbuen har til huse i nyrenoverede og ombyggede lokaler lige overfor Løjt Kirkeby Skole.

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Åbningstider Mandag til Torsdag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.30 Fredag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.00

Åbningstider Mandag til Torsdag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.30 Fredag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.00 Åbningstider Mandag til Torsdag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.30 Fredag 6.00 til 8.00 og 13.00-16.00 Gørding SFO Skolegade 16 6690 Gørding SFO leder, John Pedersen 76167706 Morgen SFO 76167733 SFO eftermiddag

Læs mere

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO AUGUST 2012 Velkommen til Svebølle SFO Forord Forord Med denne folder vil Svebølle SFO gerne byde nye børn og forældre VELKOMMEN. Formålet med folderen er samtidig at informere vore nye børn og forældre

Læs mere

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Nedenstående er udarbejdet i et forsøg på at afhjælpe nogle af de spørgsmål som forældre ofte stiller i forbindelse med en start i Vilstrup Skoles Fritidsordning.

Læs mere

SFO Grønnemose. Velkommen indenfor. SFO Grønnemose Skolesvinget Søborg tlf:

SFO Grønnemose. Velkommen indenfor. SFO Grønnemose Skolesvinget Søborg tlf: SFO Grønnemose Velkommen indenfor SFO Grønnemose Skolesvinget 10 2860 Søborg tlf: 39 57 32 45 Velkommen: Velkommen til SFO Grønnemose på Grønnemose Skole. Med denne information håber vi at kunne give jer

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Velkommen til Herlev Byskole SFO

Velkommen til Herlev Byskole SFO Velkommen til Herlev Byskole SFO Telefon Elverhøj: 4452 5760 Engen: 4452 5767 Side 1 Velkommen til SFO på Herlev Byskole Vi byder dig velkommen som forælder til SFO på Herlev Byskole. Vi håber, at du i

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Mål og Værdier: I Kristrup

Læs mere

Praktiske oplysninger:

Praktiske oplysninger: VELKOMMEN TIL SKOVHUSET Skovhuset er Vrejlev-Hæstrup skoles fritidsordning. Det er et pædagogisk pasningstilbud til børn fra bh-klassen til og med 3. klasse. Man kan vælge fuldtidsplads eller morgenplads.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus VELKOMMEN TIL Gelsted Børnehus Gelsted Børnehus Koldinghave 3 5591 Gelsted Telefon 8888 5456 Gelsted Børnehus er bygget i 2013. Vi bor på en stor grund i tæt forbindelse med skole, SFO og hal. Energien

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang)

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Velkommen til Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Skolefritidsordningen kaldes i daglig tale SFOdin og er for Bavneskolens skolebørn

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Vi har samlet de praktiske oplysninger bl.a. SFO åbningstider, Morgen SFO, personale, telefonnummer m.m. på den sidste side.

Vi har samlet de praktiske oplysninger bl.a. SFO åbningstider, Morgen SFO, personale, telefonnummer m.m. på den sidste side. Velkommen til Højmeskolens fritidsordning. Højmeskolens SFO er opdelt i 2 afdelinger, Fristedet for 0-1 klasse & Pluto for 2-3 klasse. Der er et fast team omkring 0. årgang. Ved overgang til 1 klasse bliver

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Indholdsfortegnelse: Skelund Hovedgade 20, 9560 Hadsund Tlf. 97 11 57 07/51 31 39 72 1 Velkommen til Havbakkeskolens fritidsordning (SFO). Vi er en kommunal

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

sfo kilden ellekilde skolen

sfo kilden ellekilde skolen sfo kilden ellekilde skolen 1 velkommen til sfo kilden ellekildeskolen SFO Kilden byder velkommen til jer og jeres barn. I dette hæfte vil vi give oplysninger om institutionens pædagogiske linje og oplysninger

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse.

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse. Velkommen til Hylke SFO Denne beskrivelse indeholder oplysninger om hvad vi tilbyder dit barn i løbet af sin SFO tid. Det er her du finder praktiske oplysninger, oplysninger om hvad barnet kan lave og

Læs mere

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 Hvad kendetegner Resen SFO Vi arbejder ud fra en overordnet teori om de mange intelligenser. Det betyder, at vi arbejder ud fra en anerkendende

Læs mere

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer.

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN 2013 Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN Østermarkskolens førskolegruppe Mini Vulkanen er et tilbud til børn, som er indmeldt i skole og forventes at påbegynde undervisningen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 12.00-12.45 Lilla Hold Lilla Hold Lilla hold Lilla hold SFO Hvidt hold Mads Gult hold Mads

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 12.00-12.45 Lilla Hold Lilla Hold Lilla hold Lilla hold SFO Hvidt hold Mads Gult hold Mads Velkommen til SFOen. Randers lilleskoles SFO holder til i underetagen i Lindehuset. Vi er tre pædagoger, Mads, Malene og Janet og to pædagogmedhjælpere Jacob og Lisa, der i tæt samarbejde med skolen, står

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Velkommen til Skovlyskolens SFO

Velkommen til Skovlyskolens SFO Velkommen til Skovlyskolens SFO Skolestart 1. maj 2014 Telefonnumre til SFO-kontor og afdelinger Kontor 72 68 46 26 ( 9.00-17.00) (mobil) Kontor 45 46 45 61 ( 9.00-17.00) Granly 45 46 54 62 (7.00-8.00)

Læs mere

Velkommen til SFO VADGÅRD

Velkommen til SFO VADGÅRD Velkommen til SFO VADGÅRD 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen Side 3 Åbningstider Side 3 Beskeder Side 3 Komme og gå Side 3 Ferier Side 4 Frugtordning Side 4 Børnegrupper Side 4 Lege og aktiviteter Side 4

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO 2 - KLUB TO

Velkommen til Bankagerskolens SFO 2 - KLUB TO Velkommen til Bankagerskolens SFO 2 - KLUB TO Bankagerskolens SFO 2 Bankagervej 109 8700 Horsens Tlf. 76293340 Velkommen Klub To er Bankagerskolens SFO 2 for børn fra 4.-7. klasse. Klub To er beliggende

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl VELKOMMEN I FRITIDSHJEM 2 SKALMEJEGÅRDEN 2014 Fritidshjem 2 Her tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter, som børnene har medindflydelse på. Gennem disse aktiviteter og oplevelser skal vi medvirke til

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Forord Velkommen til SFO Lovsøen. I denne pjece finder I oplysninger, som er værd at vide, når jeres barn starter hos os. Tal også med jeres

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Tabulex og SkoleIntra bruges til meddelelser, info og spørgsmål, der har med SFOen at gøre.

Tabulex og SkoleIntra bruges til meddelelser, info og spørgsmål, der har med SFOen at gøre. FIREHØJESKOLENS SFO Personalet Afd. Vandel SFO personale: Lill Jensen Karin Hansen Bodil Madsen Gitte L. Pedersen Morten Jacobsen Pædagog Pædagog Pædagog Medjælper Medhjælper Afd. Nørup SFO personale:

Læs mere

FRITIDSHJEMMET UNIVERSET 2015

FRITIDSHJEMMET UNIVERSET 2015 FRITIDSHJEMMET UNIVERSET 2015 VELKOMMEN PRAKTISK OPLYSNINGER Adresse: Prinsesse Charlottesgade 12 B 2200 København N Telefon: Hovednummer: 35 37 08 03 Direkte nummer til: Kosmonauten: 35 20 03 24 Galaxen:

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne Velkommen i Labyrinten Børn og voksne Velkommen i Labyrinten! Adresse: Tlf.nr.: Hjemmeside: e-mail: Børnenormering: Børnehaven Labyrinten Langgade 80 7321 Gadbjerg 76 81 88 50 (kontor) 76 81 88 52 (køkken)

Læs mere

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO)

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Velkommen til Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Fælles information Velkommen til Rødkilde fritidshjem & klub Institutionen er en skolefritidsordning for børn i alderen 6-13 år. I andre

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk Spireloppen Praktiske oplysninger fra SFO Personale: Lene Pedersen (morgenåbning) Nina Kirk Fødselsdage: Når I inviterer klassen til fødselsdag i SFO-tiden,

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Velkommen til MEJRUP SFH. Nattergalen Springbrættet. Mejrup SFH Mejrup Kirkevej Holstebro

Velkommen til MEJRUP SFH. Nattergalen Springbrættet. Mejrup SFH Mejrup Kirkevej Holstebro Velkommen til MEJRUP SFH Nattergalen Springbrættet Mejrup SFH Mejrup Kirkevej 3 7500 Holstebro 9611 5800 Kære forældre i Mejrup SFH Velkommen til Mejrup SFH som består af SFH1 (Nattergalen) og SFH2 (Springbrættet).

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Nordvestskolens SFO - Højene

Nordvestskolens SFO - Højene Fritid- Frihed til at vælge Idræt Bevægelse skal være sjovt Leg & lær Ude og inde Kreativitet Skaberglæde & eksperimenter Natur Nysgerrighed & undersøgelse Valgmoduler i den nye SFO Morgenmodul, pris i

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2

FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2 FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2 mail: klubben@bhu.dk - www.bhu.dk Version 2013 HVAD ER EN FRITIDSKLUB? Der er naturligvis forskel på en Fritidsklub og et Fritidshjem. Børnene er blevet

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

velkommen til sfo børnebakken

velkommen til sfo børnebakken velkommen til sfo børnebakken Sakskøbing skoles sfo SFO Børnebakken Parkvej 31 B 4990 Sakskøbing 2 SFO Børnebakken byder velkommen til jer og jeres barn I denne folder vil vi give oplysninger om institutionens

Læs mere

Åbningstider

Åbningstider Tingkærskolens fritidsordning har to afdelinger. Børnehaveklasse, og 2. klasse er i Papegøjen i Fraugde, 3. klasse er i Stjernen på Tingkærskolen. Der er kun morgenåbning i Fraugde, hvor man kan komme

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Velkommen til. Sundby Fritidshjem. Geislersgade 17 2300 København S. En herlig oase i storbyen

Velkommen til. Sundby Fritidshjem. Geislersgade 17 2300 København S. En herlig oase i storbyen Velkommen til Sundby Fritidshjem Geislersgade 17 2300 København S En herlig oase i storbyen 1 Hvem er vi? Vi er et lille hyggeligt fritidshjem med 65 børn i alderen 5 10 år. Børnene er fordelt på tre grupper:

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune.

S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune. 2009/2010 S.F.O. Tranebo S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune. Dette skoleår modtager vi 17 nye 0.kl. børn. Vi starter ud med 70 børn. For at vi kan rumme

Læs mere

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende.

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset De voksne i den gruppe hedder: Generel information

Læs mere

Velkommen til Hals skoles DUS

Velkommen til Hals skoles DUS Velkommen til Hals skoles DUS Skovsgårdsvej 1 9370 Hals Tlf. 99 82 40 38 På siden finder du information om: Ledelsen Åbningstider Takster DUS tilbuddet Personalegruppen Lidt om Dussen En dag i DUS Årsplaner

Læs mere

Vi byder jer velkommen med denne lille folder, og vi glæder os til nogle forhåbentlig gode år sammen med jer og børnene.

Vi byder jer velkommen med denne lille folder, og vi glæder os til nogle forhåbentlig gode år sammen med jer og børnene. Kære forældre Vi byder jer velkommen med denne lille folder, og vi glæder os til nogle forhåbentlig gode år sammen med jer og børnene. Al begyndelse er svær De fleste børn starter i børnehave lige før

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

SFO Pastinakken. Informations-folder 2014. www.midtskolen.dk. Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev. Tlf. (SFO): 20 30 44 26 Tlf. (Kontor): 56 20 44 26

SFO Pastinakken. Informations-folder 2014. www.midtskolen.dk. Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev. Tlf. (SFO): 20 30 44 26 Tlf. (Kontor): 56 20 44 26 ÅBNINGSTIDER: MA. - TO.: 6.00-8.00 + 14.00-17.00. FREDAG: 6.00-8.00 + 14.00-16.00. Informations-folder 2014 I SKOLEFERIER: MA. - TO: 6.00-17.00. FREDAG: 6.00-16.00. I skoleferier skal børnene være på Pastinakken

Læs mere

* Tlf * fax * * * * *

* Tlf * fax * * * *  * *Frederiksværk Skole* * Tlf. 4772 1566 * fax 4796 1929 * * frederiksvaerkskole@halsnaes.dk * * www.frederiksvaerkskole.halsnaes.dk * Mini-SFO forløbet: Målet med mini-sfo er at sikre en god overgang fra

Læs mere