Infoguide, januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infoguide, januar 2013"

Transkript

1 Løjt Kirkeby Skole Løjt Skolegade 27, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa Infoguide, januar 2013 Velkommen til SFO Regnbuen! Regnbuen har til huse i nyrenoverede og ombyggede lokaler lige overfor Løjt Kirkeby Skole. Vi har en dejlig legeplads, som løbende er under udvikling. Vi ligger midt i et naturskønt område med mulighed for forholdsvis let adgang til strand og skov. SFO en har plads børn i aldersgruppen bh. kl. 4. kl. I den ældste bygning, Solen, har bh.kl. 2. kl. til huse og i den modsatte ende, Dråben, har kl. til huse. Børnene kan dog mødes på tværs af alder i Regnbuens fælleslokaler, værksteder og på legepladsen. Regnbuen startede som daginstitution i 1980 og blev i 2000 omdannet til fritidshjem. Pr overgik Regnbuen til at være en del af Løjt Kirkeby Skole som Skole Fritids Ordning. I dette hæfte finder du nogle praktiske informationer om Regnbuen, men du kan også blive lidt klogere på hvad vi vægter i den pædagogiske praksis. Hvis du mangler nogle oplysninger eller har spørgsmål, så spørg os endelig. Vi vil meget gerne vise vores SFO frem og ser frem til at møde dig. Venlig hilsen Personalet i Regnbuen

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til SFO Regnbuen!... 1 Lidt om Regnbuens værdier og pædagogik... 3 Funktionsopdeling... 4 Kreativt værksted... 4 Træværksted... 4 Computerfunktion... 5 Natur... 5 Idræt... 5 Musik... 5 Lidt om hverdagen... 5 Tabulex elektronisk indkrydsnings- og beskedsystem... 6 Årgangsteampædagog... 6 Traditioner... 7 Forældresamarbejde... 7 Samarbejdspartnere... 8 Praktiske oplysninger... 8 Påklædning... 8 Medbragt mad... 8 Legetøj... 8 Mobiltelefoner... 8 Solcreme... 8 Åbningstider... 9 Indmeldelse... 9 Forældrebetaling... 9 Forældreråd - skolebestyrelse Personale Kontakt til Regnbuen Udedag på vores legeplads 2

3 Lidt om Regnbuens værdier og pædagogik Regnbuen har til hensigt at efterleve Aabenraa Kommunes overordnede børnepolitiske vision og vi opfatter os som et bidrag til Aabenraa Kommunes samlede generelle og forebyggende tilbud til børn i kl.. Vi vil i samarbejde med forældre og børn skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed. Det pædagogiske arbejde i Regnbuen vil herudover ske til fremme af tolerance og medmenneskelighed. I Regnbuen vægter vi den pædagogiske faglighed højt. Derfor er der overvejende ansat uddannet pædagogisk personale og en til to pædagogstuderende til at varetage samværet med børnene. Vi mener, at det er vigtigt, at personalet er reflekterende over den pædagogiske praksis herunder relationen til det enkelte barn. Vi lægger særlig vægt på, at personalet har kompetencer til at varetage den pædagogiske opgave med børn med særlige behov. Derfor prioriterer vi, at der er mulighed for at tilbyde aktiviteter for udvalgte børn. I hverdagen i Regnbuen finder vi det vigtigt, at børnene har mulighed for at indgå i børnefællesskaber. Her er det vores fornemste opgave at skabe rammer for disse fællesskaber og venskaber i form af legemuligheder, spontane og planlagte aktiviteter. Vi vil styrke det enkelte barns særlige kompetencer og interesser. Herunder vil vi hjælpe børnene på vej mod at finde netop deres egne styrkeområder. I aktiviteter synes vi, at processen frem mod et eventuelt produkt er af lige så stor betydning som produktet. Børnene skal have mulighed for at opleve fordybelse og få inspiration fra andre børn og voksne. Det er særdeles vigtigt for os, at vi er med til at styrke barnets opfattelse af sig selv som en værdifuld person, der kan bidrage til fællesskabet. Børnene skal opleve, at hvis de investerer lidt af sig selv i fællesskabet, opnår de store oplevelser. I det pædagogiske arbejde er det væsentligt, at vi har kendskab til det enkelte barn. Vi har derfor brug for at samarbejde med jer forældre, som kender barnet bedst herudover er samarbejdet med barnets lærere af stor betydning for forståelsen af barnet. I hverdagen lægger vi stor vægt på at børnene oplever, at de har et passende ansvar for at passe på SFO ens omgivelser og ting. Herunder finder vi det af stor betydning, at børnene får et medejerskab til deres hverdag i Regnbuen. Derfor prioriterer vi børns medbestemmelse højt både i forhold til de fysiske rammer, men også i forhold til aktiviteter og i dialogen omkring samværsformer. Vi ønsker at være bevidste omkring, at vi er børnenes rollemodeller, sparringspartner og vejleder. Det betyder, at personalet skal være nærværende og må interessere sig for, hvad der optager børnene. Den gode relation mellem barn og voksen får derved vigtighed. Det er væsentligt, at børnene oplever, at de voksne har holdninger, som udgangspunkt for dialogen barn og voksen imellem. Det er endvidere værdifuldt, at barnet møder forskellige voksne i Regnbuen, som hver har forskellige kompetencer. Personalets engagement i egne interesser og kompetenceområder er motivation for barnets interesse og lyst til at deltage i aktiviteter. Personalet stiller sig til rådighed i barnets dannelsesproces og opstiller trygge rammer for barnets udvikling. I Regnbuen finder vi det vigtigt, at der er fælles sproglige rammer. Herved forstår vi, at vi voksne sætter dagsordenen for, men også indgår i dialog om, hvilket sprog, der er acceptabelt og ikke krænkende på andre. Vi finder det værdifuldt, at børnene får en bevidsthed omkring, hvordan deres sprog virker på andre. Regnbuen er en fritidsinstitution, hvor vi lægger vægt på at skabe muligheder i barnets fritid, hvor barnet alt efter alder og modenhed kan være medbestemmende i forvaltningen af barnets egen frie tid. Regnbuen er også en del af Løjt Kirkeby Skole. er og 3

4 lærere kan sammen skabe rammer for barnets trivsel, læring og udvikling. Personalet i Regnbuen vil derfor også deltage i projekter i undervisningen. Børnene har mulighed for at lave lektier i Regnbuen og personalet vil gerne hjælpe på forældreniveau - i det omfang det er muligt. Funktionsopdeling Regnbuen er en funktionsopdelt SFO. Det betyder, at børnene på tværs af alder kan deltage i forskellige aktiviteter/værksteder sammen med andre børn og voksne - alt efter interesse og lyst. Nogle aktiviteter skal børnene melde sig til på forhånd, hvilket vi selvfølgelig hjælper dem med. Andre aktiviteter kan børnene deltage i - blot ved at møde op. Børnene har også mulighed for at lege, være sammen med kammerater, hygge sig med voksne/børn og meget andet. I det følgende beskrives funktionerne, hvor der foregår forskellige aktiviteter: Kreativt værksted I kreativt værksted er det muligt at sy, klippe klistre, male, lave smykker og meget mere. Personalet vil gerne udfordre børnene og deres ideer og være med til at videreudvikle disse. Materialerne, redskaberne og projekterne målrettes de enkelte aldersgrupper samtidig med, at børnene opfordres til at hjælpe hinanden på tværs af alder og kompetencer. De voksne vil gerne lære børnene, hvordan ting kan skabes fra bunden. Her inspirerer personalet ofte med en model, så barnet kan se, hvad et projekt kan handle om, men tilskynder endvidere til at barnet udvikler egne produkter. For børnene er produktet ofte vigtigt derfor gør vi meget ud af at, at børnene får mulighed for at lave noget, som de bliver glade for og tilfredse med. Træværksted I vores nyrenoverede træværksted har børnene mulighed for at arbejde med træ på mange måder. Vi har værktøj og materialer til store og små projekter og et nyt udsugningsanlæg, som anvendes når børnene arbejder med træbrændere. I træværkstedet har børnene mulighed for at lære forskellige færdigheder i arbejdet med træ. Vi prioriterer sikkerheden højt og lærer børn at bruge de forskellige redskaber. Børnene har mulighed for at fordybe sig i og skabe et projekt, som tager tid, men som samtidig udvikles undervejs ved egen fantasi og ved inspiration fra andre børn og voksne. 4

5 Computerfunktion Rundt omkring i institutionen er placeret forskellige computere, som børnene kan benytte. Børnene har mulighed for at spille forskellige spil på computerne. Herved skaber vi mulighed for fordybelse og en fortrolighed med computeren. Børnene i kl. har mulighed for adgang til internettet. Når børnene får denne adgang, skal de lære at omgås mediet. Vi har regler for brugen af internetadgangen og bruger meget tid på at lære børnene, hvordan de agerer fornuftigt og anstændigt på nettet. Når børnene sidder ved computeren lægger vi vægt på, at de hjælper hinanden med eks. at gennemføre et spil. Børnene har mulighed for at udvikle relationer med computerfællesskabet som omdrejningspunkt. Personalet deltager aktivt i brugen af computeren og hjælper og vejleder børnene. Natur På vores legeplads er der muligheder for forskellige naturaktiviteter som eks. bål, grøntsagsdyrkning og snittearbejde. Men der arrangeres også eks. åvandring, vandhulsture og skovture. I naturfunktionen ønsker vi at give børnene indblik i, hvordan man kan bruge naturen og vi ønsker at lære børnene, hvordan vi værner om den. Vi ønsker at støtte børnenes nysgerrighed og at de får lov til at opleve naturen ved at røre, lugte og smage, men også ved eks. at få fysiske udfordringer i naturen. Idræt I Regnbuen har vi skabt rammer, så børnene kan bevæge sig både indendørs og udendørs. Vi kan desuden benytte Løjt Hallen nogle gange om ugen. Det er vores ønske, at børnene får mulighed for, at opleve forskellige måder at dyrke idræt på og at det er sjovt. Idræt er et vigtigt socialiseringsredskab, hvor fællesskabet og samarbejdet vægtes højt, men her er også en mulighed for at styrke kropsfornemmelsen. Vi deltager i forskellige turneringer mod de andre fritidsinstitutioner i Aabenraa, giver mulighed for deltagelse i forskellige motionsløb og laver også selv små interne turneringer. Når det er muligt tager vi i svømmehallen. Musik I musikrummet har børnene mulighed for at eksperimentere med og lære at bruge forskellige musikredskaber. Vi ønsker at give børnene oplevelser, hvor de kan bruge musikken som samlingspunkt. Børnene optræder ved forskellige lejligheder med deres kunnen og får mulighed for at vise enkeltpræstationer men også samspil med andre. Børnene har også i dagligdagen mulighed for at lytte og bevæge sig til musik i vores danserum. Vi afholder endvidere lejlighedsvis diskotek. Lidt om hverdagen Børnene har mulighed for at være i Regnbuen om morgenen. Her prioriterer vi, at børnene får en stille og rolig start på dagen. De børn, der gerne vil spise deres morgenmad i Regnbuen, er meget velkomne til det. Kl. 8 sender vi børnene i skole. Vi følger altid nye børn, indtil de selv kan gå i skole. Når børnene har fri fra skole, kommer de over i Regnbuen vi henter de nye børn. Vi har tilsynspligt og følger op på, om børnene er kommet godt i Regnbuen. Nogle børn kommer hurtigt i gang med at lege eller at deltage i husets aktiviteter. Andre børn har brug for en ekstra hånd til at finde ud af, hvad dagen kan bruges til. Her er vi voksne særlig opmærksomme. 5

6 Når børnene er sultne, er der mulighed for at sætte sig i fællesrummet og spise deres medbragte mad. Vi hjælper de børn, som har brug for ekstra hjælp til at huske at spise. Gradvist skal børnene selv lære at mærke efter om de er sultne og tørstige. Vi voksne holder ikke fastlagte pauser i et særskilt personalerum. Derimod spiser vi sammen med børnene. Tabulex elektronisk indkrydsnings- og beskedsystem Vi bruger det elektroniske indkrydsnings- og beskedsystem, Tabulex. Børnene skal, når de møder ind i Regnbuen, trykke sig ind på en skærm eller en Ipad. Når de går hjem, skal de således også selv trykke sig ud igen. Herved har vi et overblik over hvilke børn der er i SFO en. Med systemet vil vi ikke give køb på kontakten og nærværet med børnene eller forældre. Det er vigtigt for os, at sige personligt: goddag og farvel. Vi sender gerne børn hjem eller til fritidsaktiviteter efter et aftalt tidspunkt. Det er vigtigt, at vi får besked i forbindelse med, at barnet holder fri, er syg eller skal med en anden hjem. Det er muligt at ringe til os, men vi vil helst have at I skriver aftalerne/beskederne ind via Tabulex-systemet. Her skal I også udfylde stamkort, give tilladelser til eks. buskørsel og give besked om ændret telefonnumre. Af hensyn til afvikling af personalets ferie, har vi brug for at vide om barnet kommer i Regnbuen i skoleferier besked herom gives ligeledes via Tabulex. Vi har en forældrevejledning til systemet, som vi udsender via forældreintra, når barnet begynder i Regnbuen. Det er vigtigt at understrege, at Tabulex ikke erstatter den mundtlige kontakt omkring samarbejdet om Jeres barns trivsel og udvikling. Kom endelig og snak med os om stort eller småt omkring Jeres barn. Årgangsteampædagog Hvert barn er tilknyttet pædagoger i et årgangsteam, som samarbejder med årgangens lærere/børnehaveklasseledere. Disse pædagoger er særlige ansvarlige for det enkelte barn i årgangens trivsel og udvikling. Herudover har enkelte pædagoger den særlige opgave at medskabe muligheder for, at børn med særlige behov kan inkluderes i fællesskabet i Regnbuen. Hver årgangsteampædagog deltager i et vist antal timer i undervisningen. 6

7 Klodsebyggeri Traditioner Efterhånden har Regnbuen oparbejdet flere traditioner, som er indarbejdet i vores årsplan. Nogle aktiviteter er kun for børn, andre aktiviteter er for hele familien: Spilleturnering med andre fritidsinstitutioner Regnbuens fødselsdag - arbejdsaften Bedsteforældredag Deltagelse i Løjt løbet Forældrehygge/forældrekaffe Fodboldturnering mod andre fritidsinstitutioner Kartoffelfest Luciaoptog Julegavefremstilling Der vil muligvis blive fundet nye aktiviterer/projekter, som på sigt vil afløse nogle af ovenstående. Forældresamarbejde Vi forventer en naturlig interesse for børnenes dagligdag i Regnbuen. Der er dagligt mulighed for kontakt og dialog mellem personale og forældre. Vi lægger vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde, som er præget af dialog. Hvis I som forældre er i tvivl, forundret over eller, mindre tilfreds, glad for noget eller lign., så kom og sig det til os. Når et barn har gået ca. tre måneder i Regnbuen tilbydes I forældre en forældresamtale om barnets trivsel og udvikling i Regnbuen. Herudover tilbydes forældre til børnehaveklassebørn en samtale i samarbejde med barnets børnehaveklasseleder. Dette sker i foråret. 7

8 Hvis vi som personale har brug for en samtale med jer forældre, vil vi altid kontakte jer. Omvendt, hvis I som forældre har behov for en samtale, så aftal et tidspunkt med barnets pædagog fra årgangsteamet eller kontakt Birgit (leder). Når medarbejdere og forældre samarbejder, opnår vi sammen de bedste resultater til gavn for børnene!! Samarbejdspartnere Vi samarbejder med de øvrige børnehaver i Løjt-området omkring den gode overgang til skole og SFO. Derfor vil vi meget gerne have besøg af kommende børn i samvær med børnehavens pædagoger. Der er endvidere mulighed for at afholde overgangssamtaler mellem børnehavens personale, I forældre og os, hvis det er nødvendigt af hensyn til barnet. Praktiske oplysninger For at passe godt på børnene og Regnbuens fysiske rammer har vi nogle praktiske foranstaltninger, som er vigtige at tage højde for i hverdagen. Påklædning Af hensyn til rengøring og indeklima skal børnene medbringe indendørssko. Børnene skal endvidere medbringe skiftetøj og udendørstøj, som passer til årstiden. Husk at skrive navn på barnets ejendele. Medbragt mad Sund kost er en vigtig del af barnets trivsel og udvikling. Børnene skal derfor medbringe sund mad hver dag. Børn er forskellige og det er deres kostvaner også. Nogle børn klarer sig med lidt eftermiddagsmad, andre har brug for et større måltid. Vi anbefaler at medbringe frugt, grønt, groft brød eller havregryn. Børnene må ikke medbringe slik og lign. Vi serverer mælk, vand og rosiner til havregryn. Lejlighedsvis fremstiller vi små sunde mellemmåltider. Ved særlige lejligheder får børnene is, saftevand eller lignende i begrænsede mængder. Legetøj Børnene må gerne medbringe legetøj. Det er dog på eget ansvar. Mobiltelefoner Børn i kl. skal beholde deres eventuelle mobiltelefoner i deres taske. Alle telefonbeskeder skal gå til personalet. Børn i kl. må gerne bruge deres mobiltelefon, det er dog bestemt ikke en nødvendighed, at de har en sådan. Der er særlige regler for brugen. Solcreme Vi hjælper gerne børnene med at blive smurt ind med solcreme. Medbring selv creme til barnet. 8

9 Åbningstider På skoledage: Mandag til torsdag: Fredag: kl og kl kl og kl Uden morgenåbning Mandag til torsdag: kl Fredag: kl På skolefridage: Mandag til torsdag: kl Fredag: kl Uden morgenåbning Mandag til torsdag: kl Fredag: kl Indmeldelse Vi har ikke nogen venteliste. Indmeldelse foregår via den elektroniske pladsanvisning, som du finder på Her kan du endvidere ændre dit valg af modultype og udmelde dit barn. Brug af den elektroniske pladsanvisning kræver NemID. Forældrebetaling Forældrebetalingen for 2013 udgør således: Eftermiddagsplads: kr Tilkøb af morgenåbning: kr. 250 Tilkøb af morgenåbning i ferier: kr. 500 (årligt) Der ydes søskenderabat og friplads efter gældende regler. Juli forventes at være betalingsfri. I ferier og andre skolefridage er der evt. sampasning med andre SFO er det bekendtgøres altid i god tid inden. I 2013 er der i uge 28, 29 og 30 sampasning på Kongehøjskolen i Aabenraa. 9

10 Forældreråd - skolebestyrelse Skolebestyrelsen har ansvar for principper for SFO ens virksomhed. Vi har oprettet et forældreråd, som er skolebestyrelsens samarbejdspartner og som skal inddrages ved behandling af sager der vedrører SFO-området. Forældrerådets primære opgave er, at formidle forældresynspunkter og medvirke til at styrke samarbejdet mellem hjemmene og SFO en. Personale Birgit Schjerning Tlf / Jette Simonsen Pia Biel Jack Andersen Stinus Jensen Louise Skov Langendorf Manuela Sommerlund Barry Carlson Lenette Søndermark Lisbeth Feld-Jakobsen Kenn Larsen Heidi Mortensen Leder Kontakt til Regnbuen SFO Regnbuen Løjt Skolegade 27 Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa Tlf (Solen) Tlf (Dråben) Tlf (Kontoret) Mail: På vil vi løbende opdatere nyheder fra Regnbuen og diverse informationer om SFO en. 10

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Velkommen til GFO Skovshoved

Velkommen til GFO Skovshoved Velkommen til GFO Skovshoved 1 Opstart 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til alle børn og forældre...3 Dagligdagen i GFO en...5 Når barnet skal hjem fra GFO...5 Beskeder til GFO en...5 Aktiviteter...6

Læs mere

Præsentation af Børnehaven Kærhøgevej

Præsentation af Børnehaven Kærhøgevej Sagsnr. 14-13802 dok.nr. 150074-14 Præsentation af Børnehaven Kærhøgevej INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.side 2 Modtagelse af nye børn.. side 3 Dagsrytme side 5 Indretning. side 6 Værd at vide.. side 7 Praktiske

Læs mere

Velkommen til Mølleskolens SFO

Velkommen til Mølleskolens SFO Årsplan 2010/11 Velkommen til Mølleskolens SFO Hermed foreligger årsplanen for 2010/2011. I årsplanen beskrives kort de tanker, der ligger bag dagligdagen. Dette er forhåbentlig med til, at I som forældre

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre: Dus-folder 2014/15 Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ Skole 99 82 47 70 DUS 99 82 47 80 www.byplanvejensskole.dk byplanvejensskole@aalborg.dk VELKOMMEN I DUS på Byplanvejens Skole 2014 /

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til.

Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til. Præsentation: Børnehaven Jættebo Bjarkesvej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3390. Leder: Lars Friis Jensen Souschef: Hanne Thøgersen Åbningstider : Mandag til torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag kl. 6.15 15.45 Lars:

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn

Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn 2014. Revideret den 11.12.14 1 Kære forældre. Velkommen i Børnehuset Karla Grøn. Folderen er tænkt som praktiske oplysninger om

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby VALBY VIRKSOMHEDSPLAN Høffdingsvej 18 2500 Valby Indhold VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEGALAXEN VALBY... 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 BØRNEGALAXEN VALBYS ÅBNINGSTID... 3 LUKKEDAGE... 3 MADORDNING... 3 BARNETS

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden.

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden. Skoleåret 2014/15 Fritter abc VELKOMMEN TIL MUNKEBJERGSKOLENS FRITIDSORDNING Fengersvej 6-5230 Odense M www.munkebjergskolen.odense.dk e-mail munkebjergskolen.buf@odense.dk Vi har følgende kriterier for

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere