SKØNSERKLÆRING J.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering, navn og underskrift:

2 Oversigt over klagepunkter: Bygning A: 1. Beskadigede eternitskifer-plader 2. Råd og utætheder i kvistkonstruktionen 3. Defekte fuger på skorstenspibe 4. Brændhud ødelagt på facademuren 5. Skadet beton i bunden af kældertrappen 6. Revner i betondæk i stuen på 1. sal Bygning B: 7. Utæthed og svækkelser ved tårnkvist Bygning D: 8. Revner og løst cement i betondæk Bygning E: 9. Revner over porten i nordgavlen Bygning F: 10. Vandhane virker ikke Klagers påstand: KL anfører, at forholdene ikke er beskrevet i tilstandsrapporten og søger dækning for omkostningerne til en udbedring af skaderne. Klagepunkt nr. 2 er delvist dækket af ejerskifteforsikringen. Den bygningssagkyndiges forklaring: Alle forhold afvises Vejret på besigtigelsestidspunktet: 20 grader, sol. Vejret påvirkede ikke vurderingen af de aktuelle forhold. Øvrige forhold: Ejendommen er et ældre, nedlagt landbrug. Stuehuset er opført i 1857 og hovedparten af udhusene er mellem år gamle. I alt er der knap m2 bebyggelse på

3 ejendommen. Der vedlægges et luftfoto med en samlet oversigt over litreringen af de enkelte bygninger og placeringen af de påklagede forhold. Oversigtsbilleder vedlægges som foto 1-6. Klagesagen har i de første dokumenter indeholdt op mod 50 påklagede forhold. Efter en samtale med KL, der forklarer, at formålet med ordningen har været delvist misforstået, er antallet af klagepunkter reduceret til ca. 15, jf. oversigt fremsendt fra KL den På skønsmødet er flere af de nævnte forhold slået sammen, mens andre er aftalt udeladt, idet de vedrører forhold udenfor bygningen eller forhold, der er beskrevet i tilstandsrapporten. Klagesagen er således konkretiseret til 10 forhold, jf. ovenstående liste.

4 1. Beskadigede eternitskifer-plader Ad 1. Der kunne konstateres følgende: På den sydøstlige del af tagfladen på bygning A ses enkelte eternitskiferplader, der er knækket i overlægget samt ca skiferplader, der er gledet ned. Ses som lyse striber på foto 7-8. Taget er vurderes ikke at være utæt og der ses ingen følgeskader. Ad 1. Konklusion: Forholdet vurderet at have været identisk ved huseftersynet, Ad 1. Fejl og forsømmelser: Skaden skal noteres med en K1- bemærkning under pkt. 1.1 Tagbelægning/rygning i en retvisende tilstandsrapport. Skaden er ikke registreret og tilstandsrapporten er derfor ikke retvisende for forholdet. Ad 1. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Pladerne kan rettes for ca kr, incl. moms. Ad 1. Forbedringer: Der er tale om en reparation. Forbedringsværdien sættes til 0 %. Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 1. Eventuelt: Ingen bemærkninger

5 2. Råd og utætheder i kvistkonstruktionen Ad 2. Der kunne konstateres følgende: Beklædningen på frontkvisten er en trækonstruktion, afdækket med træ. Se foto 1. Træværket er udtørret og bræddebeklædningen buler ud flere steder. I forbindelse med en udskiftning af døre og vinduer i frontkvisten opdager KL, at den bagvedliggende trækonstruktion er nedbrudt. Skaderne ses først, da dæklisterne omkring den oprindelige dør fjernes. Se foto Inddækningen mellem træpartiet og altanpladen er utæt. Der trænger vand ind i samlingen og opfugter loftet i stuen. Se foto 11. Ad 2. Konklusion: Skaderne på overfladerne kar været konstaterbare ved besigtigelsen. Rådskaderne inde i kvistkonstruktionen kan ikke konstateres uden en destruktiv undersøgelse, hvilket er udenfor omfanget af Huseftersynsordningen. Utætheden under kvistbeklædningen og fugtskaderne på loftet i stuen har næppe kunnet konstateres ved huseftersynet. Ad 2. Fejl og forsømmelser: Skaderne på kvistbeklædningens overflade er anført med en K2-bemærkning under pkt. 1.7 kviste i tilstandsrapporten. Bemærkningen og vurderingen er korrekt i forhold til de skader, der kunne konstateres. Rapporten er derfor retvisende i beskrivelsen af forholdet.

6 Ad 2. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: En reparation vil omfatte en nedtagning af kvistbeklædningen og udskiftning af den bagvedliggende stolpekonstruktion i det omfang, den er rådskadet. Omkostningen skønnes til ca kr, incl. moms. Ad 2. Forbedringer: Bræddebeklædningen vurderes at være ca. 40 år. Restværdien sættes til ca. 60 %, jf. levetidstabeller fra Forsikring & Pension, oktober 2001 (SfB (41), almindelig vedligehold, moderat miljø). Forbedringsværdien sættes til 40 %, svarende til ca kr. Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 2. Eventuelt: Forholdet er anmeldt til, og anerkendt af, ejerskifteforsikringen.

7 3. Defekte fuger på skorstenspibe Ad 3. Der kunne konstateres følgende: Skorstenspiben på bygning A ses med defekte mørtelfuger. Se foto 12. Der ses ingen følgeskader eller tegn på fugtindtrængning. Ad 3. Konklusion: Forholdene vurderes at være identiske ved huseftersynet. Ad 3. Fejl og forsømmelser: Skaden skal noteres med en K2- bemærkning under pkt Skorsten i en retvisende tilstandsrapport. Der er intet anført i tilstandsrapporten, der derfor ikke er retvisende i beskrivelsen af skaden. Ad 3. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: De løse fuger vurderes at kunne kradses ud og fuges om for ca kr, incl. moms og udgifter til leje af rygningsstiger. Ad 3. Forbedringer: Forholdet er en ren reparation. Forbedringsværdien sættes til 0 %. Ad 3. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 3. Eventuelt: Ingen bemærkninger

8 4. Brændhud ødelagt på facademuren Ad 4. Der kunne konstateres følgende: Teglstenene på facademuren på bygning A ses generelt med afskalninger, lidt løst puds og flere revner. På sydfacaden ses flere teglsten med skader i brændhuden, se foto 13. Ad 4. Konklusion: Forholdene vurderes at have været identiske ved huseftersynet. Ad 4. Fejl og forsømmelser: Skaderne skal noteres med en K2- bemærkning under pkt. 2.1 Facader/gavle i en retvisende tilstandsrapport. Skaderne er noteret i tilstandsrapporten, men retningsangivelsen er forkert: I rapporten er der bemærket, at der er enkelte revner i murværk mod syd, vest og nord, hvilket er korrekt. Det fremgår efterfølgende, at der ses enkelte afskalninger i brændhuden på østfacaden. Dette er ikke korrekt - der skulle have stået sydfacaden. Tilstandsrapporten er således korrekt i vurderingen af skaden, mens den er misvisende i retningsbeskrivelsen for skaden. Ad 4. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Skadede teglsten kan udskiftes for ca kr, incl. moms. Ad 4. Forbedringer: Forholdet er en ren reparation. Forbedringsværdien sættes til 0 %.

9 Ad 4. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 4. Eventuelt: Ingen bemærkninger

10 5. Skadet beton i bunden af kældertrappen Ad 5. Der kunne konstateres følgende: I bunden af kælderhalsen, på nordsiden af bygning A, ses et hul i betondækket med en diameter på ca. 6 cm. Se foto 14. I hullet anes kanten af et sammensunket drænrør. Ad 5. Konklusion: Forholdene vurderes at være identiske ved huseftersynet. Ad 5. Fejl og forsømmelser: Skaden skal noteres med en K3- bemærkning under pkt. 4.3 Udvendige trapper i en retvisende tilstandsrapport. Skaden er ikke anført og tilstandsrapporten er derfor ikke retvisende i beskrivelsen af forholdet. Ad 5. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: Betondækket i bunden af kælderhalsen hakkes op, drænrøret samles og dækket efterstøbes. Udgiften vurderes til ca kr, incl. moms. Ad 5. Forbedringer: Forholdet er en ren reparation. Forbedringsværdien sættes til 0 %. Ad 5. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 5. Eventuelt: Ingen bemærkninger

11 6. Revner i betondæk i stuen på 1. sal Ad 6. Der kunne konstateres følgende: Etageadskillelsen mellem stuen og 1. sal i bygning A er støbt i beton. I stuen i midtersektionen er gulvet dækket af væg-til-vægtæppe. Se foto 15. Under tæppet er der mindre revner i betondækket. Se foto 16. Dækket er stabilt og jævnt og der ses ingen følgeskader. Ad 6. Konklusion: Forholdene vurderes at have været identiske ved huseftersynet. Ad 6. Fejl og forsømmelser: Betongulve under væg-til-væg-tæpper er en skjult konstruktion, der normalt ikke er tilgængelige. Skaden kan derfor ikke forventes at fremgå af tilstandsrapporten. Det tilstødende rum (bag døren th. på foto 15 og 16) er et uudnyttet loftrum, dækkende ca. 1/3 af tagetagen. Her er betondækket ikke dækket af tæpper og i rummet ses tilsvarende revner. Revnerne i gulvet i dette rum er noteret med en K1-bemærkning under pkt. 9.1 Etageadskillelser i tilstandsrapporten. Vurderingen er korrekt. Ad 6. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: En reparation vurderes at kunne udføres for ca kr, incl. moms Ad 6. Forbedringer: Forholdet er en ren reparation. Forbedringsværdien sættes til 0 %.

12 Ad 6. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 6. Eventuelt: Ingen bemærkninger

13 7. Utæthed og svækkelser ved tårnkvist Ad 7. Der kunne konstateres følgende: Omkring kippen på bygning B er der etableret en særlig tårnkvist til indlæsning af halm. Se oversigtsfoto 4. Dækket i kvistkonstruktionen er placeret 10 meter over gulvet og kan kun besigtiges på afstand. Skotrenderne og inddækningerne er tydeligt utætte. Træværket er opfugtet og angrebet af hvidskimmelsvamp. Konstruktionen er svækket. Se foto Ad 7. Konklusion: Forholdene vurderes at have været identiske ved huseftersynet. Ad 7. Fejl og forsømmelser: Skaden er noteret med en K3-bemærkning under pkt. 1.3 Skotrender/inddækninger i tilstandsrapporten. Skaden er korrekt vurderet og beskrivelsen dækkende. Tilstandsrapporten er retvisende i beskrivelsen af forholdet. Ad 7. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: KL oplyser, at have modtaget et overslag på reparation af skaden på ca kr. Et mere realistisk niveau skønnes til ca kr, incl. stillads og leje af lift. Ad 7. Forbedringer: Forholdet er en ren reparation. Forbedringsværdien sættes til 0 %.

14 Ad 7. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 7. Eventuelt: Ingen bemærkninger

15 8. Revner og løst cement i betondæk Ad 8. Der kunne konstateres følgende: I et område på ca. 15 m2, i den sydlige del af bygning D, er betondækket i etageadskillelsen revnet og svagt gyngende. Dækket er et ståltegldæk, udstøbt med buede hvælv af teglsten, der holdes i spænd mellem jernprofiler. Jernkonstruktionen har mindre tæringer, antageligt pga. ammoniakdampe fra det tidligere dyrehold i stalden. På undersiden af dækket ses mindre revner og tæringer ved jernprofilet. Se foto Etageadskillelsen er stabil og der ses ingen følgeskader. Ad 8. Konklusion: Forholdene vurderes at have været identiske ved huseftersynet. Ad 8. Fejl og forsømmelser: Skaden må tilskrives sædvanligt slid og vedligeholdelsesstanden er normal. Forholdet er af mindre betydning og påvirker ikke bygningens brug eller værdi særlig meget. Sådanne forhold skader skal ikke fremgå af tilstandsrapporten, jf. de generelle bemærkninger på rapportens side 3. Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten, hvilket er acceptabelt. Der foreligger ingen fejl. Ad 8. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: - Ad 8. Forbedringer: -

16 Ad 8. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 8. Eventuelt: Ingen bemærkninger

17 9. Revner over porten i nordgavlen Ad 9. Der kunne konstateres følgende: Nordgavlen på bygning E er muret op som hulmur uden dilatationsfuger. Muren har en bredde på 20,27 meter og en højde i kippen på 6,70 meter. I muren er der indbygget en portåbning på ca. 5,00 (b) gange 3,65 (h) meter. Overliggeren er støbt i beton. Over overliggeren ses indvendigt revner i bagmuren, helt til taget. Udvendigt ses revner omkring overliggeren samt lodrette i selve falsen på portåbningen. Se foto Revnerne skyldes enten termiske bevægelser i den store murflade, eller - og mere sandsynligt - stormskader, efter forplantninger af bevægelser i tagkonstruktionen. Ad 9. Konklusion: Ejendommen er synet i september 2013 og det kan ikke udelukkes, at revnerne er opstået i forbindelse med én af de efterfølgende - og særdeles kraftige - efterårsstorme, Allan i oktober eller Bodil i december Det er derfor usikkert om revnerne har været synlige ved huseftersynet. Ad 9. Fejl og forsømmelser: Skaden skal bemærkes med en K3- bemærkning under pkt. 2.1 Facader/gavle i en retvisende tilstandsrapport. Forholdet er ikke anført, men da det er usikkert om det har kunnet konstateres, kan rapporten ikke siges at være misvisende.

18 Ad 9. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: En reparation skønnes at kunne udføres for ca kr, incl. moms og stillads. Ad 9. Forbedringer: Forholdet er en ren reparation. Forbedringsværdien sættes til 0 %. Ad 9. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 9. Eventuelt: Ingen bemærkninger

19 10. Vandhane virker ikke Ad 10. Der kunne konstateres følgende: Vandhanen i drivhuset, bygning F, virker ikke. Se foto 24. Der ses ingen tæringer på rør eller andre tegn på skader, der indikerer en defekt. Ad 10. Konklusion: Forholdene vurderes at have været identiske ved huseftersynet. Ad 10. Fejl og forsømmelser: VVS-installationers funktion er ikke omfattet af Huseftersynsordningen, jf. de generelle retningslinjer, der er gengivet på rapportens side 3. Forholdet er ikke anført i tilstandsrapporten, hvilket er acceptabelt. Der foreligger ingen fejl. Ad 10. Overslag over udbedringsudgifter inkl. moms: - Ad 10. Forbedringer: - Ad 10. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 10. Eventuelt: Ingen bemærkninger

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8155 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1): Kælder-etage med skjolder af fugt og skimmelsvamp.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Gudrun Jensen dresse Søbyvej 37 Postnr. 5700 Dato 21-07-2010 y Svendborg Udløbsdato 21-01-2011 H-10-0-0060 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-105219 Matrikel/Ejerlav: 17 Søby y, jerreby

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8204 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1): Fugt-vandskade i kælderetage; ikke nævnt i TR 2): Hoveddør og bryggersdør med skader i finér 3): Sålbænk mod stue flækket/løs

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen. By Greve. Udløbsdato 18-12-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen. By Greve. Udløbsdato 18-12-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Miljøministeriet, Naturstyrelsen dresse Kappelevvej 27 Postnr. 2670 Dato 18-06-2014 y Greve Udløbsdato 18-12-2014 H-14-0-0198 Kommunenr./Ejendomsnr. 253-77107 Matrikel/Ejerlav: 8q

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringe. Udløbsdato 18-10-2015. Lb. nr. H-15-00365-0009. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringe. Udløbsdato 18-10-2015. Lb. nr. H-15-00365-0009. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Boltingevej 8 Postnr. 5750 Dato 18-04-2015 By Ringe Udløbsdato 18-10-2015 H-15-00-0009 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-26281 Matrikel/Ejerlav: 4O Boltinge By, Ringe

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Anne Houmann Adresse Snogebækvej 41 Postnr. 4600 Dato 07-03-2011 By Køge Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 259-68487 Matrikel/Ejerlav: 23B Ølsemagle By, Ølsemagle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.: Dato: 22. november 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødding. Udløbsdato 06-10-2014. Lb. nr. H-14-02801-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødding. Udløbsdato 06-10-2014. Lb. nr. H-14-02801-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Bommerlundvej 2 Postnr. 6630 Dato 06-04-2014 By Rødding Udløbsdato 06-10-2014 H-14-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 575-85543 Matrikel/Ejerlav: 34 Grønnebæk, Jels

Læs mere