DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006"

Transkript

1 DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006

2 En hjertelig tak til Ny Carlsbergfondet, der har dækket omkostningerne til fremstilling og trykning af denne beretning.

3 Indhold Forord Vedtægter Bestyrelse og personale Økonomi Fysiske rammer og faciliteter Biblioteker Det Nordiske Bibliotek; nichebiblioteker Dagbog 2004; 2005; 2006 Minoan Seminar Feltprojekter Chalkis; Kalydon; Zea Harbour Project; Pilion Cave Project Publikationer, kongresser og andet videnskabeligt arbejde Undervisning/ekskursioner Stipendiemuligheder Servicefunktioner Gruppers besøg på Instituttet Besøgende i gæstehusene Kronik Asklepios-helligdommen på sydskrænten af Athens Akropolis - det genfundne tempel ved vicedirektør Jesper Tae Jensen 3

4

5 Forord Det Danske Institut i Athen ønsker med nedenstående beretning på en gang at sige tak til og aflægge regnskab over for de ministerier, institutioner, fonde og mennesker, der i den pågældende periode har bidraget til, at Instituttet har kunnet opfylde sit formål, sådan som det er beskrevet i Instituttets vedtægter. Instituttet indfrier, som andre lignende institutioner, sit formål i et dobbelt greb. Dels skal instituttet være et sted, hvor danske forskere og kunstnere får optimale muligheder for at studere og samle inspiration til deres arbejde i frugtbart samarbejde med andre ikke-danske forskere og kunstnere, dels skal instituttet være rammen for en præsentation af dansk forskning, kultur og kunst på en international scene. Beretningen viser, hvordan dette er sket i perioden 1. januar december 2006 og er som sådan nødvendigvis retrospektiv. Men beretningen skal også gerne have et fremadrettet sigte forstået på den måde, at man i Danmark kan se, hvilke muligheder der er ved et ophold, en konference eller en præsentation på Instituttet. Det Danske Institut har gennem sin placering, sine smukke og funktionelle bygninger og danske og græske myndigheders velvilje og gennem de omtalte aktiviteter kunnet etablere sig som et velkendt mødested for dansk og græsk videnskab, kultur og kunst i Athen; men bestyrelse, ledelse og medarbejdere har også en ambition om at blive bedre kendt i Danmark. Ovid omformulerede et udsagn af Epikur til: Bene vixit qui bene latuit eller på dansk Den har levet vel som har levet i lykkelig ubemærkethed. Det er ikke en målsætning vi hylder, og vi håber, at beretningen kan medvirke til det modsatte. Bodil Due Bestyrelsesformand FORORD 5

6 6 FORORD

7 Vedtægter De foreløbige vedtægter for den selvejende institution, Det Danske Institut i Athen (DIA), blev officielt godkendt af Undervisningsministeren den 28. august Den 1. april 1997 overgik tilsynet med Instituttets virksomhed til Forskningsministeriet. De endelige vedtægter godkendtes af Forskningsministeren den 8. januar Efterfølgende korte sammenfatning kan tjene som illustration af vedtægternes karakter og Instituttets virksomhed: Instituttet er en almennyttig, selvejende institution, som har til formål: at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd, der består og knyttes mellem Danmark og Grækenland - samt mere specifikt at fremme forskning, undervisning og kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner. Følgende institutioner indstiller hver et medlem til Instituttets bestyrelse: Undervisningsministeriet (UVM), Kulturministeriet (KM), Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU), Udenrigsministeriet (UM), Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), Syddansk Universitet (SDU), Nationalmuseet (NM) og Akademirådet (AR). Endvidere er den til enhver tid siddende danske ambassadør i Athen, ex officio, medlem af bestyrelsen. Direktøren ansættes af bestyrelsen. Aftale om direktørpostens besættelse og finansiering indgås mellem Nationalmuseet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet og Instituttets bestyrelse. Aftalen godkendes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Instituttet følger i øvrigt de almindelige regler for statsinstitutioners VEDTÆGTER 7

8 virksomhed, og direktøren var i beretningsperiodens første år ansvarlig overfor Undervisningsministeriet. Instituttet etableredes for en 5-årig forsøgsperiode. Ved dennes udløb, l. april 1997, fik Det Danske Institut status af permanent institution under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Instituttet er i skrivelse af den 7. marts 1992 af det græske udenrigsministerium anerkendt som The Danish Institute at Athens for Classical Studies, Archaeology and Cultural History. Den 13. februar 2004 lå Det Danske Institut begravet i sne. Billedet blev da også motivet på Instituttets julekort i VEDTÆGTER

9 Bestyrelse og personale Instituttets bestyrelse bestod den af Henning Lehmann (UVM) afløst den af Finn Jorsal, Carsten U. Larsen (NM), Minna Skafte Jensen (VTU) afløst den af Vincent Gabrielsen, Annette Rathje (KU), Jeppe Aagaard Andersen (AR) afløst den af Jette Vohlert, Nina Sindbjerg Hoboldt (KM), Poul Pedersen (SDU), Bodil Due (AU), Lisbeth Dreyer Rubinstein (UM) afløst den af Otto Schepelern, Hans Grunnet (Ambassaden i Athen) afløst den af Niels Henrik Sliben. Ved Henning Lehmanns aftrædelse overtog Bodil Due posten som formand, mens Carsten U. Larsen, som noget nyt i bestyrelsen, blev udpeget som næstformand. I 2004 afholdtes 3 møder i bestyrelsen, 2.4. i Athen, og i København I 2005 afholdtes 2 møder i bestyrelsen, 8.4. i Athen, i København I 2006 afholdtes 2 møder i bestyrelsen, 7.4. i Athen, i København Instituttets personale bestod i 2004, 2005 og 2006 af Erik Hallager, direktør; Jonas Eiring, vicedirektør (indtil ) afløst af Jesper Tae Jensen den , Panagiota Goula, afdelingschef for kulturelle anliggender (indtil ), Birgitte Kofoed Fudas som akademisk medarbejder (i 2006), Hanna Lassen, sekretær, Lone Simone Simonsen, sekretær, Sine Riisager, sekretær for kulturelle anliggender (indtil den ), Xenia Christensen, bogholder (indtil den ) afløst af Lone Gad Pliarinou den Herudover: 2 damer à 25 timer ugentligt til Instituttet (H14 og H14A) og gæstelejlighederne (H12), 1 dame à 10 timer ugentligt til studenterlejligheden i Parthenonos 22 og 1 dame à 4 1/2 time ugentligt til direktørlejligheden. BESTYRELSE OG PERSONALE 9

10 Tilknyttet Instituttet er ligeledes lederne af Instituttets igangværende feltprojekter Dr.phil. Søren Dietz (Rhodos, Chalkis og Kalydon) siden 1992 Mag.art. Bjørn Lovén (Zea Harbour Project) siden 2001 Mag.art. Niels H. Andreasen (Pilion Cave Project) siden 2005 Som noget nyt har Det Danske Institut i perioden haft to praktikanter udsendt fra Københavns Universitet Tanja Grabbert, Nygræsk Anja Katarina Wiinblad Jepsen, Nygræsk 10 BESTYRELSE OG PERSONALE

11 Økonomi Udgifter til Instituttets drift afholdtes via årlige bevillinger fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt en mindre bevilling fra Undervisningsministeriet. Kulturministeriet har ydet tilskud til kulturelle arrangementer efter ansøgning. Statens Humanistiske Forskningsråd har støttet udgivelsen af Instituttets publikationer. Direktøren aflønnedes af Aarhus Universitet. Vicedirektøren aflønnedes af Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Syddansk Universitet (institutdelen) og Carlsbergfondet (forskningsdelen) for Jonas Ejrings vedkommende, mens Jesper Tae Jensen er ansat på 20 timer ugentligt finansieret af de to universiteter og Nationalmuseet. Afdelingslederen for kulturelle anliggender og dennes sekretær aflønnedes af Eleni Nakou Fonden. Hovedparten af aflønningen til den akademiske medarbejder i 2006 skete gennem AF. Instituttets projekter har i perioden opnået eksterne økonomiske tilskud fra følgende: Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet, Generalkonsul Gösta Enboms Fond, Eleni Nakou Fonden, Statens Humanistiske Forskningsråd, Kunststyrelsen, Institute for Aegean Prehistory, J.F. Costopoulos Foundation, Nationalmuseet, H.C. Andersen 2005 Fonden, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Politiken-fonden, Nordea Danmark-fonden, Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Den Faberske Fond, G.E.C. Gads Fond, H.P. Hjerl-Hansen Mindefondet, Langgaard-Fonden, MD Foods og Carlsberg Bryggerierne. ØKONOMI 11

12 Fysiske rammer og faciliteter Ved oprettelsen i 1992 flyttede Det Danske Institut ind i lejede lokaler i Kavalotti 5 i Koukaki kvarteret. Den 2. april 1993 blev Instituttets nye domicil, Herefondos 14 i Plaka indviet. Instituttet råder pr. 31. december 2006 over følgende lokaliteter: l. Ejendommen Herefondos 14 i Plaka. Anskaffet i september 1992, indviet 2. april Gave fra Carlsbergfondet 2. Naboejendommen Herefondos 12. Anskaffet i juni 1995 og ved hjælp af et rentefrit lån fra Undervisningsministeriet indrettet til gæstehus. Gave fra Carlsbergfondet. 3. Et auditorium med tre kontorer ovenpå i Herefondos 14A. Grundstykket var en gave fra Carlsbergfondet, mens selve bygningen var skænket af Velux Fonden af Indviet i år En lejet lejlighed i Parthenonos 22 med fire værelser. 5. En fjerdedel af Det Nordiske Bibliotek, Kavalotti Ejendom til Kalydon-udgravningerne i Evinochori. Skænket af Ny Carlsbergfondet i Følgende funktioner rummes nu i Instituttets kompleks i Plaka: Kontorer: Sekretæren (med frontopgaver) har det store kontor i stueetagen Herefondos 14, hvor der desuden fremlægges tidsskrifter, brochurer, fagblade, m.m. til orientering for gæsterne. Direktør, akademisk medarbejder og bogholder, på l. sal Herefondos 14, vicedirektør og sekretær samt rum til bogproduktion over auditoriet. Det lille konferencebord på 2. sal anvendes til interne møder, til servering for gæster og en gang hver anden måned af en gruppe græske filosoffer. Auditoriet med plads til mellem 80 og 100 personer er et meget stort aktiv for Instituttet. Det er naturligvis vigtigt for alle de aktiviteter Instituttet gennemfører såvel i videnskabelig som kulturel sammenhæng, men derudover har det vist sig, at det er en facilitet, som mange 12 FYSISKE RAMMER OG FACILITETER

13 Ved Det Nordiske Biblioteks 10-års jubilæum i oktober 2005 dannede auditoriet på Det Danske Institut ramme om fire festforelæsninger repræsenteret af en forsker fra hvert at de nordiske lande. For Danmark talte dekan, dr.phil. Bodil Due. På billedet ses den danske ambassadør Niels Henrik Sliben adressere forsamlingen på de fire nordiske ambassadørers vegne. På væggene hænger fotografierne fra Mette Perregaards udstilling Solbilleder - en fotografisk rejse med H.C. Andersen fra Rom til Konstantinopel. ikke råder over, hvorfor vi ofte har haft mulighed for at hjælpe andre. Således har følgende institutter i anvendt Instituttets auditorium til deres årsmøder: Det Hollandske Institut, Det Irske Institut, Det Belgiske Institut, Det Norske Institut og Det Canadiske Institut. Desuden har Det Hollandske og Det Svenske Institut anvendt auditoriet til udstillinger og koncerter. Auditoriet anvendes også flittigt af Den Skandinaviske Kirke i Piræus til gudstjenester, filmaftener og foredragsaftener. Instituttet har ligeledes ved flere lejligheder stillet auditoriet og/eller andre faciliteter til rådighed for Den Danske Ambassade. Ud over at kunne hjælpe vore udenlandske kolleger og skandinaviske samarbejdspartnere har Instituttet også været rammen om flere rent græske begivenheder i form af musikaftener, bogpræsentationer o.a. Dette er i høj grad med til at gøre Det Danske Institut kendt og styrke dets anseelse udadtil. Arkiv/studierum. Rummet ud mod gaden i stueetagen i Herefondos 12 fungerer som arkivrum. Det er primært beregnet til brug for FYSISKE RAMMER OG FACILITETER 13

14 Instituttets arkæologiske undersøgelser, med plads til dagbøger, feltnotater, arkitektur- og udgravningsplaner samt billedarkiv. Dette rum fik internetadgang i IT faciliteter. I efteråret 2004 udskiftedes de hidtidige ISDN linier med tidssvarende og hurtigere ASDL linier, som senere også førtes til arkiv/studierum samt gæsteboligen i Herefondos 12. Nichebiblioteker. Instituttet har et bibliotek med håndbøger m.m. i konferencerummet på l. sal i Herefondos 14. Desuden findes der et bibliotek i opholdsstuen i gæstehuset Herefondos 12 med diverse ordbøger, dansk litteratur, kunstbøger og standardværker om klassisk græsk arkitektur, skulptur og keramik samt et lille repræsentativt udvalg af antikke forfattere. Gæsteboliger. På 1. og 2. sal i Herefondos 12 er der indrettet tre lejligheder til forskere og kunstnere med længerevarende ophold i Athen. I de fælles opholdsrum blev der i 2005 opstillet computer med internetadgang og printer. Endvidere findes der fire værelser i gæstelejligheden Parthenonos 22 til yngre forskere og kunstnere samt studerende. Også her findes der siden 2005 computer med internetadgang. Det kan hertil føjes, at der er udtrykt et stærkt ønske fra udøvende kunstnere - musikere, malere, billedhuggere, kunsthåndværkere et al. om at få stillet hhv. et musikværelse og atelier til rådighed i Athen. Det har endnu ikke været muligt at imødekomme et sådant ønske inden for de beskrevne fysiske rammer. Der arbejdes imidlertid på at anskaffe sådanne faciliteter på et velegnet sted. Direktøren har i hele perioden boet til leje i en lejlighed på 3. sal i Propylaion 30 tæt ved østskråningen af Philopappos-højen. I 2005 forærede kunstneren Peter Brandes Instituttet sine seks nye stik over H.C. Andersens eventyr. De hænger nu på auditoriets ene langvæg. I 2006 skænkede billedkunstneren Kirsten Mus Instituttet en pithos, som nu står fremme i frontkontoret. 14 FYSISKE RAMMER OG FACILITETER

15 Biblioteker Det Nordiske Bibliotek Bygningen i Kavalotti 7, som rummer Det Nordiske Bibliotek, stod færdig i juli måned 1995, hvor overførsel af bøger fra Det Svenske Institut blev påbegyndt. I september kunne biblioteket åbne for brugerne og den 20. oktober foregik den højtidelige indvielse under overværelse af tre undervisningsministre og en statssekretær fra de nordiske lande samt af den græske undervisningsminister Georgos Papandreou. Der er ansat en bibliotekar og en assistent, begge på fuld tid. Omkostningerne dækkes via institutternes driftsbevillinger. Biblioteket er åbent mandag til fredag: Forskere og studerende fra de nordiske lande kan få udleveret nøgle og elektronisk adgangskort, således at man kan anvende biblioteket uden for de officielle åbningstider. I 1999 blev Det Nordiske Bibliotek tilsluttet biblioteksdatabasen ARGO, som en lang række forskningsbiblioteker i Athen deltager i. Græske bogtitler er alle indkodet i forskningsbibliotekers base, mens kun fem biblioteker har fået deres internationale bøger indlæst. Det er Den Amerikanske Skole, Det Franske Skole, Den Britiske Skole, Den Italienske Skole og Det Danske Institut. Det Danske Institut abonnerer på ca. 50 af bibliotekets tidsskrifter, og Instituttet tilførte i perioden biblioteket 287 nye bøger. Biblioteket rummer nu ca bind og 470 tidsskrifter. Den 20. oktober 2005 fejrede Det Nordiske Bibliotek sit 10 års jubilæum. Det skete over to dage. På selve jubilæumsdagen holdt biblioteket åbent hus og præsenterede sin Kavafis samling og udstillede gamle udgaver af antikke forfattere. På andendagen var Det Danske Institut rammen for en række festforelæsninger, hvor en forsker fra hver af de nordiske lande fremlagde forskningsresultater opnået gennem studier BIBLIOTEKER 15

16 på biblioteket. Danmark var repræsenteret ved dr.phil. Bodil Due. Dagen afsluttedes med en storslået reception skænket af de nordiske ambassader. I 2005 kunne Det Danske Institut med Ny Carlsbergfondets tilladelse udlåne tre Peter Brandes værker til Det Nordiske Bibliotek. De udsmykker nu vægen på første sal over bibliotekets søgemaskiner. Håndbogssamlinger og Nichebiblioteker Udover Det Nordiske Bibliotek har de nordiske institutter samlinger af standardværker og håndbøger, som bruges i det daglige arbejde. Endvidere opbygger institutterne løbende nichebiblioteker med bl.a. litteratur fra og information om de enkelte lande. Det Danske Institut registrerede i bøger og serier inden for denne katagori. Flest indkom som gaver til Instituttet. Blandt gaverne skal særligt fremhæves de græske Loeb-udgaver skænket af Greek Dances Theatre Dora Stratou, bøger fra Onassis-fonden, det græske kulturministerium og Ny Carlsberg Glyptoteket samt bøger fra den danske kunstner Maja Lisa Engelhardt. Væggen over Det Nordiske Biblioteks søgemaskiner prydes af Peter Brandes stik. 16 BIBLIOTEKER

17 Dagbog for var Olympiadeåret i Grækenland, hvilket også kunne mærkes på Det Danske Institut, hvor der var livlig aktivitet i den ellers lukkede august måned. For det første var auditoriet og gæsteboligen i Herefondos 12 udlejet til Den Skandinaviske Kirke, som afholdt kirkecafé under OL, mens Instituttet i det store kontor afholdt en plancheudstilling om de antikke olympiske lege og deres genopdagelse. Udstillingen blev åbnet af ambassadør Hans Grunnet, og blandt gæsterne var kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Udstillingen blev genåbnet i auditoriet under de para-olympiske lege i september måned. 15. feb. Gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 18. feb. Filmaften ved pastor Klaus Frisman. 24. feb. Koncert for piano og sang med nyere danske og græske komponister. Piano: Maro Frangouli. Sang: mezzosopran Anna Mouzaki. 25. feb. Holberg-seminar ved Maria Berg Brise om keramikstudier fra Halikarnassos-udgravningerne. 15. mar. Koncert med hovedsageligt danske sange med det danske ensemble ConTakt. 16. mar. Minoan Seminar. 26. mar. Greek temples in the Black Sea region fact and fiction Forelæsning på engelsk ved centerleder, mag.art. Pia Guldager Bilde. 31. mar. Koncert med ny dansk og græsk musik med Copenhagen Saxophone Quartet. DAGBOG

18 2. apr. Årsmøde Årsrapport og orientering om danske forskningsaktiviteter i Grækenland ved direktør, dr.phil. Erik Hallager. Forelæsning på engelsk ved professor, dr.phil. Henning Lehmann, Greek and barbarian. Orthodox and heretic. The Emperor s Church and the churches of the nations - observations on the history of the Middle East in the early Middle Ages. Musikalsk indslag med Copenhagen Saxophone Quartet. Reception. 3. apr. Ekskursion til Marathon for de indbudte danske gæster. Forberedelserne til OL blev studeret og de arkæologiske udgravninger blev præsenteret af vicedirektør Jesper Tae Jensen og direktør Erik Hallager. 28. apr. The Zea ship-sheds architecture and function. Forelæsning på engelsk ved udgravningsleder, mag.art. Bjørn Lovén. 29. apr. Minoan Seminar. 8. maj Klassisk musik af græske og udenlandske komponister opført af lærere og afgangselever fra musikskolen Athens musikselskab. 9. maj Klassisk musik med elever fra Monachos musikskole. 10. maj Erik Hallager aflægger sammen med direktørerne for de øvrige udenlandske skoler en beretning om Instituttets feltaktiviteter for den græske kulturminister og hans embedsmænd. 17. maj Minoan Seminar. 26. maj Koncert med musik af de danske komponister Rued Langgaard og Poul Schierbeck. Violin: Hanne Askou. Piano: Berit Juul Rasmussen. 27. maj Det Canadiske Institut afholder årsmøde i auditoriet. 18 DAGBOG 2004

19 Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary besøger udstillingen De antikke olympiske lege i august juni International jazzfestival med deltagelse af Uffe Steens Trio. Arrangementet fandt sted på Technopolis (Gazi) i Athen. 2. juni Koncert på Det Danske Institut med Uffe Steens Trio. 14. juni Søren Kierkegaards En forførers dagbog på cd. Præsentation på græsk ved skuespiller Kostantinos Themelis. (Engelsk oversættelse af indlægget blev uddelt). 17. juli Minoan Seminar på Kreta. 23. juli Minoan Seminar på Kreta. 11. aug. Åbning af udstillingen De antikke olympiske lege i anledning af de moderne Olympiske Lege. ( august). DAGBOG

20 I 2004 gennemførte kulturafdelingen et program Bridges between Women Artists, hvor der blev bygget bro mellem danske og græske kvindelige kuinstnere inden for musik (komposition), billedkunst med malerier af Jytte Loehr og keramiske skulpturer af Maria Petratou samt poesi. Billederne her er fra poesifestivalen, hvor danske digtere blev præsenteret og deres digte fortolket på græsk af græske kolleger. Øverst ses Narcisa Vucina og Athina Papadaki og nederst Katerina Angelaki-Rooke sammen med Inger Christensen. 20 DAGBOG 2004

21 27. aug. Instituttet guider Dronning Margrethe og Prins Henrik på Akropolis ved lektor, dr.phil. Poul Pedersen. 17. sep. Genåbning af udstillingen De antikke olympiske lege i anledning af de para-olympiske lege. ( september). 29. sep. Præsentation af Monographs V, Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean. Acts of an International Colloquium at the Danish Institute in Athens. Korte foredrag af redaktørerne, museumsinspektør, mag.art. John Lund og ph.d. Jonas Eiring. 30. sep. Koncert med et udvalg af Rued Langgaards sange (1 uropførelse) med norsk tekst og Edvard Grieg sange med dansk tekst. Gunn K. Aune, sopran, akkompagneret af Maro Frangouli på piano. 1. okt. Minoan Seminar Ph.d seminar: The Nordic Graduate School in Archaeology: okt. Dialogues with the Past. Visual, Textual and Material Expressions. The Relationship between Images, Texts and Material Culture under ledelse af professor, fil.dr. Anders Andrén og docent, dr.phil. Lise Hannestad. 12. okt. Åbning af udstillingen Light, Earth and Fire en udstilling med malerier af den danske kunstner Jytte Loehr og keramiske skulpturer af den græske kunstner Maria Petratou. ( oktober) Voices of Danish Women Poets. En poesifestival som intrducerede de danske digtere Inger Christensen, Pia Tafdrup, Pia okt Juul og Narcisa Vucina. De danske digtere blev præsenteret og deres digte fortolket på græsk af de kendte græske digtere af samme generation Maria Laina, Katerina Angelaki- Rooke, Athina Papadaki og Maria Kyrtzaki. 26. okt. Filmaften ved pastor Klaus Frisman. DAGBOG

22 27. okt. Minoan Seminar. 28. okt. Foredrag ved pastor Klaus Frisman. 31 okt. Gudstjenste ved pastor Klaus Frisman. 3. nov. Det Irske Institut holder folkedans i auditoriet. 6. nov. Kazantzakis-seminar. Carlsberg-akademiet i København. 8. nov. Minoan Seminar. 11. nov. Kalydon. The Greek-Danish Excavations in Aitolia. Foredrag på engelsk ved udgravningsleder, dr.phil. Søren Dietz. 25. nov. The Palace of Maussollos and the Sanctuary of Apollo at Halikarnassos - according to recent Turkish-Danish excavations in Halikarnassos. Forelæsning på engelsk ved udgravningsleder, dr.phil. Poul Pedersen, Syddansk Universitet. 26. nov. Bridges of music. Koncert med værker af danske og græske kvindelige komponister. Koncerten blev opført af det kendte græske ensemble KELADOS. Aftenens program bestod af værker af de danske komponister Nancy Dalberg, Juliana Hodkinson, Birgitte Alsted og Hilda Sehested og de græske komponister Graciela Paraskevaides, Aspasia Nasopoulou, Anna Mouzaki og Efi Markoulaki. 7. dec. Gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman H.C. Andersen aktiviteter i samarbejde med Goulandriscentret, dec. ambassaderne og Kifisias kommune. 16. dec. Forlaget Adam præsenterer bogen The photographic journies. 22 DAGBOG 2004

23 2005 var året for den verdensomspændende fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Denne begivenhed kom også til at sætte sit præg på Instituttets arbejde. Afdelingschefen for kulturelle anliggender, Panagiota Goula, udarbejdede omfattende H.C. Andersen arrangementer, som gennem hele året fandt sted ikke blot i Athen, men over hele Grækenland. Rygraden i begivenhederne var en vandreudstilling Mit Livs Eventyr, som alle steder blev suppleret med andre indslag såsom koncerter, højtlæsning af eventyrene, teater, dukketeater, dansescener, andre udstillinger og forskellige workshops Seminar. Nordisk forskeruddannelseskursus i græsk epigrafik jan. under ledelse af lektor, cand.mag. Signe Isager og professor, dr.phil. Vincent Gabrielsen Minoan Seminar. Internationalt kollokvium: The Minoans jan. in the central, eastern and northern Aegean. New evidence. 28. jan. Minoan Seminar. 20. feb. Gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 23. feb. Filmaften ved pastor Klaus Frisman. 1. mar. Præsentation af programmet for fejringen af H.C. Andersen s 200 års fødselsdag. Udnævnelse af H.C. Andersen ambassadører ved den danske ambassadør i Grækenland. Højtlæsning af En Digters Bazar på græsk ved skuespiller Konstantinos Themelis. Musikalsk indslag: Sopranen Natasha Angelopoulou synger Robert Schuman sange med tekster af H.C. Andersen. Klaver: Nikos Christodoulou. Reception. Venue: Benakimuseet, Piraeos mar. Irske forening holder folkedans i auditoriet. 7. mar. Forlaget Potamos har bogpræsentation i auditoriet. 7. mar. Mit Livs Eventyr - en vandreudstilling om H.C. Andersen s liv, samt hans tegninger og papirklip. Udstillingen åbnedes af DAGBOG

24 Åbning af vandreudstillingen Mit Livs Eventyr i Bogarkaden, Pesmazoglou 5. H.C. Andersen ambassadøren, Niki Goulandris. Ved åbningen læste skuespiller Konstantinos Themelis Kejserens Nye Klæder højt. Udstillingen fandt sted i Stoa tou Vivliou, Pesmazoglou mar. Dukketeater Se! Det er Andersen ved Emanuella Kapokakis teatergruppe Prassein Aloga. 9., 15., Teateraktiviteter for børn ved dramaturg Ioanna Kissa i Stoa 17. mar. tou Vivliou, Pesmazoglou mar. The Stoa of Eumenes II: Its architectural construction and its relationship with the monuments of the South Slope of the Athenian Acropolis. Foredrag på engelsk ved Dr. Michalis Lefantzis, A Eforia, Akropolis. 19. mar. Minoan Seminar. 19. mart. Operaarier og græsk klassisk musik. Koncert med pianisten Socrates Monahos og sopranen Maria Skarlatou. 24 DAGBOG 2005

25 23. mar. Gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 30. mar. Ambassaden anvender auditoriet til foredrag for græsk gymnasieklasse apr. Udstilling med H.C. Andersens papirklip på Technopolis (Gazi) D apr. Fernisering af udstillingen Andersen set gennem kunstnerens øjne med danske og græske illustratorer, samt skulpturer og installationer af Anita Xanthou. Højtlæsning ved skuespiller Konstantinos Themelis. Udstillingen fandt sted på Politistiko Kentro Melina, Irakleidon 66 & Thessalonikis, Theseio. 5. apr. Det Irske Institut afholder årsmøde i auditoriet. 7. apr. Koncert med den danske kvartet Nordlys. Værtinde: Niki Goulandris. Nordlys kvartetten består af Christine Pryn, violin; Frederik Waage, cello; Jolson Oshiro, klarinet; Joachim Olsson, klaver. Koncerten foregik på Goulandris Naturhistoriske Museum, Levidou 13, Kifisia. 7. apr. The Red and the Blue Eros - Colour Symbols in Hans Christian Andersen s Fairy-Tale The Little Mermaid and His First Novel The Improvisator (1835). Forelæsning på engelsk ved lektor, dr.phil. Niels Kofoed, København, organiseret i samarbejde med Center for Græsk Folkemindeforskning, Athens Akademi fandt sted på Museet for Græsk Folkekunst, Kydathinaion 17, Plaka. 8. apr. Årsmøde Årsrapport og orientering om danske forskningsaktiviteter i Grækenland ved direktør, dr.phil. Erik Hallager. Foredrag på engelsk ved lektor, dr.phil. Niels Kofoed om H.C. Andersen i Grækenland. Musikindslag med det danske ensemble Nordlys. Reception. DAGBOG

26 9. apr. Ekskursion til Kalydon for de indbudte danske gæster. Fundene og udgravningerne fremvises af udgravningsleder, dr.phil Søren Dietz og vicedirektør Jesper Tae Jensen. 12., 15., Teateraktiviteter for børn ved dramaturg Ioanna Kissa på 19., 21., Politistiko Kentro Melina. Irakleidon 66 & Thessalonikis, apr. Thesseio. 14. apr. Teater-forestillingen De Røde Sko, med dukketeatergruppen Emanuella Kapokaki. Levende musik ved Dimitris Vasilakis. Baseret på H.C. Andersens eventyr af samme navn. Foregik på Politistiko Kentro Melina. Irakleidon 66 & Thessalonikis, Theseio. 14. apr. Minoan Seminar. 28. apr. Gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 4. maj Vandreudstillingen Mit Livs Eventyr åbnes i Volos med koncert og opfølgende pædagogisk program for børn, film og højtlæsning af eventyr. ( maj). 5. maj Koncert med det danske band Second Nature. Bandet spillede akustisk musik inspireret af 70 er singer/songwriter tradition. 6. maj The Danish excavation of the Maussolleion at Halikarnassos: Glass vessels from the tomb chamber of Maussollos. Foredrag på engelsk ved Dr. Despina Ignatiadou, Det Arkæologiske Museum, Thessaloniki. 9. maj Åbning af designudstillingen Sportrulle - Multisport wheelchair. Studerende fra Mälardalens Högskola har designet og produceret udstillingen og multisport-kørestolene. Arrangeret af Det Svenske Institut i Athen og den svenske ambassade. 14. maj Panorama of music of the United Europe. Koncert med musik opført af afgangselever fra Odeion Mousikos Syndesmos Athinon. 26 DAGBOG 2005

27 15. maj Klassisk musik med elever fra Monachos musikskole. 16. maj Det Irske Institut afholder arrangement i auditoriet. 17. maj Den Belgiske Skole afholder årsmøde i auditoriet. 20. maj Minoan Seminar. 24. maj Det Canadiske Institut afholder årsmøde i auditoriet. 24. maj Vandreudstillingen Mit Livs Eventyr åbnes i Larissa med dramatisering af Kejserens nye klæder og opfølgning med Den lille havfrue og moderne dans (24. maj 4. juni). 28. maj Koncert med græske og danske sange opført af det græske Nationalkonservatoriums elevkor under ledelse af Spyros Klapsis. 1. juni International jazz festival med deltagelse af det danske band Gramski Beat. Begivenheden fandt sted på Technopolis (Gazi) i Athen. 1. juni Vandreudstillingen Mit Livs Eventyr åbnes i Veria med højtlæsning af eventyr og dukketeater og opfølgning med højtlæsning af H.C. Andersen eventyr. ( juni). 2. juni Koncert med det danske jazz-band Gramski Beat. 4. juni Vandreudstillingen Mit Livs Eventyr åbnes i Ioannina med oplæsning ved skuespilleren Konstantinos Themelis og teaterforestilling ( juni). 6. juni Det Irske Institut afholder arrangement i auditoriet. 17. juli Minoan Seminar på Kreta. 30. juli Minoan Seminar på Kreta. 21. sep. Danish design: Danish Glassart in the 20th Century. DAGBOG

På jagt efter det kalydonske vildsvin

På jagt efter det kalydonske vildsvin På jagt efter det kalydonske vildsvin Af Krishna Maria Olsen Som en del af min praktik tilbragte jeg i sommeren 2011 fem uger på udgravning i Kalydon. Her skulle vi udgrave et teater, som ikke havde været

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

DET DANSKE INSTITUT I ATHEN. Beretning for perioden

DET DANSKE INSTITUT I ATHEN. Beretning for perioden DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2008 1 2 Indhold 5 7 9 10 11 14 16 36 57 62 64 65 70 75 Forord Vedtægter Bestyrelse og personale Økonomi Fysiske rammer

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2015

Nyhedsbrev marts 2015 Nyhedsbrev marts 2015 Her kan du læse, at: Filmen Mr. Turner vises i Hvalsø Bio Udstillingen med Poul Ørsted Pedersen samlingen vises i Den Gamle Skole i Kirke Saaby Udstillingen med naivistisk kunst vises

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE)

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE) Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design Møde nr. 12 Dato: 24. november 2014 Tidspunkt: 9-12 - efterfulgt af et fællesmøde med legatudvalget 12:30-14:30 (Referat: Bilag 1) - efterfulgt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

SCE 2014 Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling

SCE 2014 Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling Udstillingsbetingelser og anmeldelsesblanket KUNST og LYD (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GK Books GK Live www.guttermann-kultur.dk Skriv til os på: guttermannkultur@gmail.com Eller ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 eller fastnet +45 33 24 02

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Fonde der kan søges til kulturelle formål

Fonde der kan søges til kulturelle formål Fonde der kan søges til kulturelle formål Fond: Bech-Bruun Dragsted Hvem: Støtte til kunstnere bl.a. indenfor malerkunst og billedhuggerkunst. Web: www.bechbruundragsted.com Ingen Fond: Becket Fonden Hvem:

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

4. januar Astronomi Post Danmark og China Post sætter i en fællesudgivelse fokus på astronomi ved hver især at udgive to frimærker med motiver af

4. januar Astronomi Post Danmark og China Post sætter i en fællesudgivelse fokus på astronomi ved hver især at udgive to frimærker med motiver af Frimærkeåret 2012 Et nyt, spændende frimærkeår er på vej. Frimærkerne, du ser på denne og de efterfølgende sider, kan være skitser eller arbejdstegninger og kan derfor godt se anderledes ud, når de er

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer januar - marts 2014 Svendborgvej 319 Højby 2014 Godt nytår! 2013 var året, hvor vi kunne fejre vort 25 års jubilæum, og året har været et år med mange gode og velbesøgte arrangementer. Ikke

Læs mere

EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER I EDVARD BRANDES PALÆ

EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER I EDVARD BRANDES PALÆ EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER I EDVARD BRANDES PALÆ Mødetype: Direktionsmøder, bestyrelsesmøder, strategimøder o.lign. EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER Edvard og Elise Brandes gamle palæ var allerede før sin realisering

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER SEPTEMBER 2015 Det sker i Brøndby Søndag den 13. september kl. 10.00 Kulturløbet 2015 Kulturhuset Brønden Kulturkalender September 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER SEPTEMBER 2015 Udstillinger:

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Fra skattejagt til arkæologi i Ægypten

Fra skattejagt til arkæologi i Ægypten Fra skattejagt til arkæologi i Ægypten W.M.F. Petrie, en mand af idéer og systemer Tine Bagh, ph.d., museumsinspektør, y Carlsberg Glyptotek Udstillingen I pyramidernes skygge på y Carlsberg Glyptotek

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk

SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk Skriv til os på: kierkegaardkultur@gmail.com Ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 KIERKEGAARD LIVE Musik-ledsagede

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

MEETINGS. Design dit møde

MEETINGS. Design dit møde MEETINGS Design dit møde 1 Vi tilbyder dig gratis hjælp til at få din konference i Kolding til at lykkes at finde det bedste mødested til dine behov at inddrage hele byen til afholdelse af spændende arrangementer

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere