DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006"

Transkript

1 DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006

2 En hjertelig tak til Ny Carlsbergfondet, der har dækket omkostningerne til fremstilling og trykning af denne beretning.

3 Indhold Forord Vedtægter Bestyrelse og personale Økonomi Fysiske rammer og faciliteter Biblioteker Det Nordiske Bibliotek; nichebiblioteker Dagbog 2004; 2005; 2006 Minoan Seminar Feltprojekter Chalkis; Kalydon; Zea Harbour Project; Pilion Cave Project Publikationer, kongresser og andet videnskabeligt arbejde Undervisning/ekskursioner Stipendiemuligheder Servicefunktioner Gruppers besøg på Instituttet Besøgende i gæstehusene Kronik Asklepios-helligdommen på sydskrænten af Athens Akropolis - det genfundne tempel ved vicedirektør Jesper Tae Jensen 3

4

5 Forord Det Danske Institut i Athen ønsker med nedenstående beretning på en gang at sige tak til og aflægge regnskab over for de ministerier, institutioner, fonde og mennesker, der i den pågældende periode har bidraget til, at Instituttet har kunnet opfylde sit formål, sådan som det er beskrevet i Instituttets vedtægter. Instituttet indfrier, som andre lignende institutioner, sit formål i et dobbelt greb. Dels skal instituttet være et sted, hvor danske forskere og kunstnere får optimale muligheder for at studere og samle inspiration til deres arbejde i frugtbart samarbejde med andre ikke-danske forskere og kunstnere, dels skal instituttet være rammen for en præsentation af dansk forskning, kultur og kunst på en international scene. Beretningen viser, hvordan dette er sket i perioden 1. januar december 2006 og er som sådan nødvendigvis retrospektiv. Men beretningen skal også gerne have et fremadrettet sigte forstået på den måde, at man i Danmark kan se, hvilke muligheder der er ved et ophold, en konference eller en præsentation på Instituttet. Det Danske Institut har gennem sin placering, sine smukke og funktionelle bygninger og danske og græske myndigheders velvilje og gennem de omtalte aktiviteter kunnet etablere sig som et velkendt mødested for dansk og græsk videnskab, kultur og kunst i Athen; men bestyrelse, ledelse og medarbejdere har også en ambition om at blive bedre kendt i Danmark. Ovid omformulerede et udsagn af Epikur til: Bene vixit qui bene latuit eller på dansk Den har levet vel som har levet i lykkelig ubemærkethed. Det er ikke en målsætning vi hylder, og vi håber, at beretningen kan medvirke til det modsatte. Bodil Due Bestyrelsesformand FORORD 5

6 6 FORORD

7 Vedtægter De foreløbige vedtægter for den selvejende institution, Det Danske Institut i Athen (DIA), blev officielt godkendt af Undervisningsministeren den 28. august Den 1. april 1997 overgik tilsynet med Instituttets virksomhed til Forskningsministeriet. De endelige vedtægter godkendtes af Forskningsministeren den 8. januar Efterfølgende korte sammenfatning kan tjene som illustration af vedtægternes karakter og Instituttets virksomhed: Instituttet er en almennyttig, selvejende institution, som har til formål: at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd, der består og knyttes mellem Danmark og Grækenland - samt mere specifikt at fremme forskning, undervisning og kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner. Følgende institutioner indstiller hver et medlem til Instituttets bestyrelse: Undervisningsministeriet (UVM), Kulturministeriet (KM), Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU), Udenrigsministeriet (UM), Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), Syddansk Universitet (SDU), Nationalmuseet (NM) og Akademirådet (AR). Endvidere er den til enhver tid siddende danske ambassadør i Athen, ex officio, medlem af bestyrelsen. Direktøren ansættes af bestyrelsen. Aftale om direktørpostens besættelse og finansiering indgås mellem Nationalmuseet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet og Instituttets bestyrelse. Aftalen godkendes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Instituttet følger i øvrigt de almindelige regler for statsinstitutioners VEDTÆGTER 7

8 virksomhed, og direktøren var i beretningsperiodens første år ansvarlig overfor Undervisningsministeriet. Instituttet etableredes for en 5-årig forsøgsperiode. Ved dennes udløb, l. april 1997, fik Det Danske Institut status af permanent institution under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Instituttet er i skrivelse af den 7. marts 1992 af det græske udenrigsministerium anerkendt som The Danish Institute at Athens for Classical Studies, Archaeology and Cultural History. Den 13. februar 2004 lå Det Danske Institut begravet i sne. Billedet blev da også motivet på Instituttets julekort i VEDTÆGTER

9 Bestyrelse og personale Instituttets bestyrelse bestod den af Henning Lehmann (UVM) afløst den af Finn Jorsal, Carsten U. Larsen (NM), Minna Skafte Jensen (VTU) afløst den af Vincent Gabrielsen, Annette Rathje (KU), Jeppe Aagaard Andersen (AR) afløst den af Jette Vohlert, Nina Sindbjerg Hoboldt (KM), Poul Pedersen (SDU), Bodil Due (AU), Lisbeth Dreyer Rubinstein (UM) afløst den af Otto Schepelern, Hans Grunnet (Ambassaden i Athen) afløst den af Niels Henrik Sliben. Ved Henning Lehmanns aftrædelse overtog Bodil Due posten som formand, mens Carsten U. Larsen, som noget nyt i bestyrelsen, blev udpeget som næstformand. I 2004 afholdtes 3 møder i bestyrelsen, 2.4. i Athen, og i København I 2005 afholdtes 2 møder i bestyrelsen, 8.4. i Athen, i København I 2006 afholdtes 2 møder i bestyrelsen, 7.4. i Athen, i København Instituttets personale bestod i 2004, 2005 og 2006 af Erik Hallager, direktør; Jonas Eiring, vicedirektør (indtil ) afløst af Jesper Tae Jensen den , Panagiota Goula, afdelingschef for kulturelle anliggender (indtil ), Birgitte Kofoed Fudas som akademisk medarbejder (i 2006), Hanna Lassen, sekretær, Lone Simone Simonsen, sekretær, Sine Riisager, sekretær for kulturelle anliggender (indtil den ), Xenia Christensen, bogholder (indtil den ) afløst af Lone Gad Pliarinou den Herudover: 2 damer à 25 timer ugentligt til Instituttet (H14 og H14A) og gæstelejlighederne (H12), 1 dame à 10 timer ugentligt til studenterlejligheden i Parthenonos 22 og 1 dame à 4 1/2 time ugentligt til direktørlejligheden. BESTYRELSE OG PERSONALE 9

10 Tilknyttet Instituttet er ligeledes lederne af Instituttets igangværende feltprojekter Dr.phil. Søren Dietz (Rhodos, Chalkis og Kalydon) siden 1992 Mag.art. Bjørn Lovén (Zea Harbour Project) siden 2001 Mag.art. Niels H. Andreasen (Pilion Cave Project) siden 2005 Som noget nyt har Det Danske Institut i perioden haft to praktikanter udsendt fra Københavns Universitet Tanja Grabbert, Nygræsk Anja Katarina Wiinblad Jepsen, Nygræsk 10 BESTYRELSE OG PERSONALE

11 Økonomi Udgifter til Instituttets drift afholdtes via årlige bevillinger fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt en mindre bevilling fra Undervisningsministeriet. Kulturministeriet har ydet tilskud til kulturelle arrangementer efter ansøgning. Statens Humanistiske Forskningsråd har støttet udgivelsen af Instituttets publikationer. Direktøren aflønnedes af Aarhus Universitet. Vicedirektøren aflønnedes af Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Syddansk Universitet (institutdelen) og Carlsbergfondet (forskningsdelen) for Jonas Ejrings vedkommende, mens Jesper Tae Jensen er ansat på 20 timer ugentligt finansieret af de to universiteter og Nationalmuseet. Afdelingslederen for kulturelle anliggender og dennes sekretær aflønnedes af Eleni Nakou Fonden. Hovedparten af aflønningen til den akademiske medarbejder i 2006 skete gennem AF. Instituttets projekter har i perioden opnået eksterne økonomiske tilskud fra følgende: Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet, Generalkonsul Gösta Enboms Fond, Eleni Nakou Fonden, Statens Humanistiske Forskningsråd, Kunststyrelsen, Institute for Aegean Prehistory, J.F. Costopoulos Foundation, Nationalmuseet, H.C. Andersen 2005 Fonden, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Politiken-fonden, Nordea Danmark-fonden, Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Den Faberske Fond, G.E.C. Gads Fond, H.P. Hjerl-Hansen Mindefondet, Langgaard-Fonden, MD Foods og Carlsberg Bryggerierne. ØKONOMI 11

12 Fysiske rammer og faciliteter Ved oprettelsen i 1992 flyttede Det Danske Institut ind i lejede lokaler i Kavalotti 5 i Koukaki kvarteret. Den 2. april 1993 blev Instituttets nye domicil, Herefondos 14 i Plaka indviet. Instituttet råder pr. 31. december 2006 over følgende lokaliteter: l. Ejendommen Herefondos 14 i Plaka. Anskaffet i september 1992, indviet 2. april Gave fra Carlsbergfondet 2. Naboejendommen Herefondos 12. Anskaffet i juni 1995 og ved hjælp af et rentefrit lån fra Undervisningsministeriet indrettet til gæstehus. Gave fra Carlsbergfondet. 3. Et auditorium med tre kontorer ovenpå i Herefondos 14A. Grundstykket var en gave fra Carlsbergfondet, mens selve bygningen var skænket af Velux Fonden af Indviet i år En lejet lejlighed i Parthenonos 22 med fire værelser. 5. En fjerdedel af Det Nordiske Bibliotek, Kavalotti Ejendom til Kalydon-udgravningerne i Evinochori. Skænket af Ny Carlsbergfondet i Følgende funktioner rummes nu i Instituttets kompleks i Plaka: Kontorer: Sekretæren (med frontopgaver) har det store kontor i stueetagen Herefondos 14, hvor der desuden fremlægges tidsskrifter, brochurer, fagblade, m.m. til orientering for gæsterne. Direktør, akademisk medarbejder og bogholder, på l. sal Herefondos 14, vicedirektør og sekretær samt rum til bogproduktion over auditoriet. Det lille konferencebord på 2. sal anvendes til interne møder, til servering for gæster og en gang hver anden måned af en gruppe græske filosoffer. Auditoriet med plads til mellem 80 og 100 personer er et meget stort aktiv for Instituttet. Det er naturligvis vigtigt for alle de aktiviteter Instituttet gennemfører såvel i videnskabelig som kulturel sammenhæng, men derudover har det vist sig, at det er en facilitet, som mange 12 FYSISKE RAMMER OG FACILITETER

13 Ved Det Nordiske Biblioteks 10-års jubilæum i oktober 2005 dannede auditoriet på Det Danske Institut ramme om fire festforelæsninger repræsenteret af en forsker fra hvert at de nordiske lande. For Danmark talte dekan, dr.phil. Bodil Due. På billedet ses den danske ambassadør Niels Henrik Sliben adressere forsamlingen på de fire nordiske ambassadørers vegne. På væggene hænger fotografierne fra Mette Perregaards udstilling Solbilleder - en fotografisk rejse med H.C. Andersen fra Rom til Konstantinopel. ikke råder over, hvorfor vi ofte har haft mulighed for at hjælpe andre. Således har følgende institutter i anvendt Instituttets auditorium til deres årsmøder: Det Hollandske Institut, Det Irske Institut, Det Belgiske Institut, Det Norske Institut og Det Canadiske Institut. Desuden har Det Hollandske og Det Svenske Institut anvendt auditoriet til udstillinger og koncerter. Auditoriet anvendes også flittigt af Den Skandinaviske Kirke i Piræus til gudstjenester, filmaftener og foredragsaftener. Instituttet har ligeledes ved flere lejligheder stillet auditoriet og/eller andre faciliteter til rådighed for Den Danske Ambassade. Ud over at kunne hjælpe vore udenlandske kolleger og skandinaviske samarbejdspartnere har Instituttet også været rammen om flere rent græske begivenheder i form af musikaftener, bogpræsentationer o.a. Dette er i høj grad med til at gøre Det Danske Institut kendt og styrke dets anseelse udadtil. Arkiv/studierum. Rummet ud mod gaden i stueetagen i Herefondos 12 fungerer som arkivrum. Det er primært beregnet til brug for FYSISKE RAMMER OG FACILITETER 13

14 Instituttets arkæologiske undersøgelser, med plads til dagbøger, feltnotater, arkitektur- og udgravningsplaner samt billedarkiv. Dette rum fik internetadgang i IT faciliteter. I efteråret 2004 udskiftedes de hidtidige ISDN linier med tidssvarende og hurtigere ASDL linier, som senere også førtes til arkiv/studierum samt gæsteboligen i Herefondos 12. Nichebiblioteker. Instituttet har et bibliotek med håndbøger m.m. i konferencerummet på l. sal i Herefondos 14. Desuden findes der et bibliotek i opholdsstuen i gæstehuset Herefondos 12 med diverse ordbøger, dansk litteratur, kunstbøger og standardværker om klassisk græsk arkitektur, skulptur og keramik samt et lille repræsentativt udvalg af antikke forfattere. Gæsteboliger. På 1. og 2. sal i Herefondos 12 er der indrettet tre lejligheder til forskere og kunstnere med længerevarende ophold i Athen. I de fælles opholdsrum blev der i 2005 opstillet computer med internetadgang og printer. Endvidere findes der fire værelser i gæstelejligheden Parthenonos 22 til yngre forskere og kunstnere samt studerende. Også her findes der siden 2005 computer med internetadgang. Det kan hertil føjes, at der er udtrykt et stærkt ønske fra udøvende kunstnere - musikere, malere, billedhuggere, kunsthåndværkere et al. om at få stillet hhv. et musikværelse og atelier til rådighed i Athen. Det har endnu ikke været muligt at imødekomme et sådant ønske inden for de beskrevne fysiske rammer. Der arbejdes imidlertid på at anskaffe sådanne faciliteter på et velegnet sted. Direktøren har i hele perioden boet til leje i en lejlighed på 3. sal i Propylaion 30 tæt ved østskråningen af Philopappos-højen. I 2005 forærede kunstneren Peter Brandes Instituttet sine seks nye stik over H.C. Andersens eventyr. De hænger nu på auditoriets ene langvæg. I 2006 skænkede billedkunstneren Kirsten Mus Instituttet en pithos, som nu står fremme i frontkontoret. 14 FYSISKE RAMMER OG FACILITETER

15 Biblioteker Det Nordiske Bibliotek Bygningen i Kavalotti 7, som rummer Det Nordiske Bibliotek, stod færdig i juli måned 1995, hvor overførsel af bøger fra Det Svenske Institut blev påbegyndt. I september kunne biblioteket åbne for brugerne og den 20. oktober foregik den højtidelige indvielse under overværelse af tre undervisningsministre og en statssekretær fra de nordiske lande samt af den græske undervisningsminister Georgos Papandreou. Der er ansat en bibliotekar og en assistent, begge på fuld tid. Omkostningerne dækkes via institutternes driftsbevillinger. Biblioteket er åbent mandag til fredag: Forskere og studerende fra de nordiske lande kan få udleveret nøgle og elektronisk adgangskort, således at man kan anvende biblioteket uden for de officielle åbningstider. I 1999 blev Det Nordiske Bibliotek tilsluttet biblioteksdatabasen ARGO, som en lang række forskningsbiblioteker i Athen deltager i. Græske bogtitler er alle indkodet i forskningsbibliotekers base, mens kun fem biblioteker har fået deres internationale bøger indlæst. Det er Den Amerikanske Skole, Det Franske Skole, Den Britiske Skole, Den Italienske Skole og Det Danske Institut. Det Danske Institut abonnerer på ca. 50 af bibliotekets tidsskrifter, og Instituttet tilførte i perioden biblioteket 287 nye bøger. Biblioteket rummer nu ca bind og 470 tidsskrifter. Den 20. oktober 2005 fejrede Det Nordiske Bibliotek sit 10 års jubilæum. Det skete over to dage. På selve jubilæumsdagen holdt biblioteket åbent hus og præsenterede sin Kavafis samling og udstillede gamle udgaver af antikke forfattere. På andendagen var Det Danske Institut rammen for en række festforelæsninger, hvor en forsker fra hver af de nordiske lande fremlagde forskningsresultater opnået gennem studier BIBLIOTEKER 15

16 på biblioteket. Danmark var repræsenteret ved dr.phil. Bodil Due. Dagen afsluttedes med en storslået reception skænket af de nordiske ambassader. I 2005 kunne Det Danske Institut med Ny Carlsbergfondets tilladelse udlåne tre Peter Brandes værker til Det Nordiske Bibliotek. De udsmykker nu vægen på første sal over bibliotekets søgemaskiner. Håndbogssamlinger og Nichebiblioteker Udover Det Nordiske Bibliotek har de nordiske institutter samlinger af standardværker og håndbøger, som bruges i det daglige arbejde. Endvidere opbygger institutterne løbende nichebiblioteker med bl.a. litteratur fra og information om de enkelte lande. Det Danske Institut registrerede i bøger og serier inden for denne katagori. Flest indkom som gaver til Instituttet. Blandt gaverne skal særligt fremhæves de græske Loeb-udgaver skænket af Greek Dances Theatre Dora Stratou, bøger fra Onassis-fonden, det græske kulturministerium og Ny Carlsberg Glyptoteket samt bøger fra den danske kunstner Maja Lisa Engelhardt. Væggen over Det Nordiske Biblioteks søgemaskiner prydes af Peter Brandes stik. 16 BIBLIOTEKER

17 Dagbog for var Olympiadeåret i Grækenland, hvilket også kunne mærkes på Det Danske Institut, hvor der var livlig aktivitet i den ellers lukkede august måned. For det første var auditoriet og gæsteboligen i Herefondos 12 udlejet til Den Skandinaviske Kirke, som afholdt kirkecafé under OL, mens Instituttet i det store kontor afholdt en plancheudstilling om de antikke olympiske lege og deres genopdagelse. Udstillingen blev åbnet af ambassadør Hans Grunnet, og blandt gæsterne var kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Udstillingen blev genåbnet i auditoriet under de para-olympiske lege i september måned. 15. feb. Gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 18. feb. Filmaften ved pastor Klaus Frisman. 24. feb. Koncert for piano og sang med nyere danske og græske komponister. Piano: Maro Frangouli. Sang: mezzosopran Anna Mouzaki. 25. feb. Holberg-seminar ved Maria Berg Brise om keramikstudier fra Halikarnassos-udgravningerne. 15. mar. Koncert med hovedsageligt danske sange med det danske ensemble ConTakt. 16. mar. Minoan Seminar. 26. mar. Greek temples in the Black Sea region fact and fiction Forelæsning på engelsk ved centerleder, mag.art. Pia Guldager Bilde. 31. mar. Koncert med ny dansk og græsk musik med Copenhagen Saxophone Quartet. DAGBOG

18 2. apr. Årsmøde Årsrapport og orientering om danske forskningsaktiviteter i Grækenland ved direktør, dr.phil. Erik Hallager. Forelæsning på engelsk ved professor, dr.phil. Henning Lehmann, Greek and barbarian. Orthodox and heretic. The Emperor s Church and the churches of the nations - observations on the history of the Middle East in the early Middle Ages. Musikalsk indslag med Copenhagen Saxophone Quartet. Reception. 3. apr. Ekskursion til Marathon for de indbudte danske gæster. Forberedelserne til OL blev studeret og de arkæologiske udgravninger blev præsenteret af vicedirektør Jesper Tae Jensen og direktør Erik Hallager. 28. apr. The Zea ship-sheds architecture and function. Forelæsning på engelsk ved udgravningsleder, mag.art. Bjørn Lovén. 29. apr. Minoan Seminar. 8. maj Klassisk musik af græske og udenlandske komponister opført af lærere og afgangselever fra musikskolen Athens musikselskab. 9. maj Klassisk musik med elever fra Monachos musikskole. 10. maj Erik Hallager aflægger sammen med direktørerne for de øvrige udenlandske skoler en beretning om Instituttets feltaktiviteter for den græske kulturminister og hans embedsmænd. 17. maj Minoan Seminar. 26. maj Koncert med musik af de danske komponister Rued Langgaard og Poul Schierbeck. Violin: Hanne Askou. Piano: Berit Juul Rasmussen. 27. maj Det Canadiske Institut afholder årsmøde i auditoriet. 18 DAGBOG 2004

19 Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary besøger udstillingen De antikke olympiske lege i august juni International jazzfestival med deltagelse af Uffe Steens Trio. Arrangementet fandt sted på Technopolis (Gazi) i Athen. 2. juni Koncert på Det Danske Institut med Uffe Steens Trio. 14. juni Søren Kierkegaards En forførers dagbog på cd. Præsentation på græsk ved skuespiller Kostantinos Themelis. (Engelsk oversættelse af indlægget blev uddelt). 17. juli Minoan Seminar på Kreta. 23. juli Minoan Seminar på Kreta. 11. aug. Åbning af udstillingen De antikke olympiske lege i anledning af de moderne Olympiske Lege. ( august). DAGBOG

20 I 2004 gennemførte kulturafdelingen et program Bridges between Women Artists, hvor der blev bygget bro mellem danske og græske kvindelige kuinstnere inden for musik (komposition), billedkunst med malerier af Jytte Loehr og keramiske skulpturer af Maria Petratou samt poesi. Billederne her er fra poesifestivalen, hvor danske digtere blev præsenteret og deres digte fortolket på græsk af græske kolleger. Øverst ses Narcisa Vucina og Athina Papadaki og nederst Katerina Angelaki-Rooke sammen med Inger Christensen. 20 DAGBOG 2004

21 27. aug. Instituttet guider Dronning Margrethe og Prins Henrik på Akropolis ved lektor, dr.phil. Poul Pedersen. 17. sep. Genåbning af udstillingen De antikke olympiske lege i anledning af de para-olympiske lege. ( september). 29. sep. Præsentation af Monographs V, Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean. Acts of an International Colloquium at the Danish Institute in Athens. Korte foredrag af redaktørerne, museumsinspektør, mag.art. John Lund og ph.d. Jonas Eiring. 30. sep. Koncert med et udvalg af Rued Langgaards sange (1 uropførelse) med norsk tekst og Edvard Grieg sange med dansk tekst. Gunn K. Aune, sopran, akkompagneret af Maro Frangouli på piano. 1. okt. Minoan Seminar Ph.d seminar: The Nordic Graduate School in Archaeology: okt. Dialogues with the Past. Visual, Textual and Material Expressions. The Relationship between Images, Texts and Material Culture under ledelse af professor, fil.dr. Anders Andrén og docent, dr.phil. Lise Hannestad. 12. okt. Åbning af udstillingen Light, Earth and Fire en udstilling med malerier af den danske kunstner Jytte Loehr og keramiske skulpturer af den græske kunstner Maria Petratou. ( oktober) Voices of Danish Women Poets. En poesifestival som intrducerede de danske digtere Inger Christensen, Pia Tafdrup, Pia okt Juul og Narcisa Vucina. De danske digtere blev præsenteret og deres digte fortolket på græsk af de kendte græske digtere af samme generation Maria Laina, Katerina Angelaki- Rooke, Athina Papadaki og Maria Kyrtzaki. 26. okt. Filmaften ved pastor Klaus Frisman. DAGBOG

22 27. okt. Minoan Seminar. 28. okt. Foredrag ved pastor Klaus Frisman. 31 okt. Gudstjenste ved pastor Klaus Frisman. 3. nov. Det Irske Institut holder folkedans i auditoriet. 6. nov. Kazantzakis-seminar. Carlsberg-akademiet i København. 8. nov. Minoan Seminar. 11. nov. Kalydon. The Greek-Danish Excavations in Aitolia. Foredrag på engelsk ved udgravningsleder, dr.phil. Søren Dietz. 25. nov. The Palace of Maussollos and the Sanctuary of Apollo at Halikarnassos - according to recent Turkish-Danish excavations in Halikarnassos. Forelæsning på engelsk ved udgravningsleder, dr.phil. Poul Pedersen, Syddansk Universitet. 26. nov. Bridges of music. Koncert med værker af danske og græske kvindelige komponister. Koncerten blev opført af det kendte græske ensemble KELADOS. Aftenens program bestod af værker af de danske komponister Nancy Dalberg, Juliana Hodkinson, Birgitte Alsted og Hilda Sehested og de græske komponister Graciela Paraskevaides, Aspasia Nasopoulou, Anna Mouzaki og Efi Markoulaki. 7. dec. Gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman H.C. Andersen aktiviteter i samarbejde med Goulandriscentret, dec. ambassaderne og Kifisias kommune. 16. dec. Forlaget Adam præsenterer bogen The photographic journies. 22 DAGBOG 2004

23 2005 var året for den verdensomspændende fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Denne begivenhed kom også til at sætte sit præg på Instituttets arbejde. Afdelingschefen for kulturelle anliggender, Panagiota Goula, udarbejdede omfattende H.C. Andersen arrangementer, som gennem hele året fandt sted ikke blot i Athen, men over hele Grækenland. Rygraden i begivenhederne var en vandreudstilling Mit Livs Eventyr, som alle steder blev suppleret med andre indslag såsom koncerter, højtlæsning af eventyrene, teater, dukketeater, dansescener, andre udstillinger og forskellige workshops Seminar. Nordisk forskeruddannelseskursus i græsk epigrafik jan. under ledelse af lektor, cand.mag. Signe Isager og professor, dr.phil. Vincent Gabrielsen Minoan Seminar. Internationalt kollokvium: The Minoans jan. in the central, eastern and northern Aegean. New evidence. 28. jan. Minoan Seminar. 20. feb. Gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 23. feb. Filmaften ved pastor Klaus Frisman. 1. mar. Præsentation af programmet for fejringen af H.C. Andersen s 200 års fødselsdag. Udnævnelse af H.C. Andersen ambassadører ved den danske ambassadør i Grækenland. Højtlæsning af En Digters Bazar på græsk ved skuespiller Konstantinos Themelis. Musikalsk indslag: Sopranen Natasha Angelopoulou synger Robert Schuman sange med tekster af H.C. Andersen. Klaver: Nikos Christodoulou. Reception. Venue: Benakimuseet, Piraeos mar. Irske forening holder folkedans i auditoriet. 7. mar. Forlaget Potamos har bogpræsentation i auditoriet. 7. mar. Mit Livs Eventyr - en vandreudstilling om H.C. Andersen s liv, samt hans tegninger og papirklip. Udstillingen åbnedes af DAGBOG

24 Åbning af vandreudstillingen Mit Livs Eventyr i Bogarkaden, Pesmazoglou 5. H.C. Andersen ambassadøren, Niki Goulandris. Ved åbningen læste skuespiller Konstantinos Themelis Kejserens Nye Klæder højt. Udstillingen fandt sted i Stoa tou Vivliou, Pesmazoglou mar. Dukketeater Se! Det er Andersen ved Emanuella Kapokakis teatergruppe Prassein Aloga. 9., 15., Teateraktiviteter for børn ved dramaturg Ioanna Kissa i Stoa 17. mar. tou Vivliou, Pesmazoglou mar. The Stoa of Eumenes II: Its architectural construction and its relationship with the monuments of the South Slope of the Athenian Acropolis. Foredrag på engelsk ved Dr. Michalis Lefantzis, A Eforia, Akropolis. 19. mar. Minoan Seminar. 19. mart. Operaarier og græsk klassisk musik. Koncert med pianisten Socrates Monahos og sopranen Maria Skarlatou. 24 DAGBOG 2005

25 23. mar. Gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 30. mar. Ambassaden anvender auditoriet til foredrag for græsk gymnasieklasse apr. Udstilling med H.C. Andersens papirklip på Technopolis (Gazi) D apr. Fernisering af udstillingen Andersen set gennem kunstnerens øjne med danske og græske illustratorer, samt skulpturer og installationer af Anita Xanthou. Højtlæsning ved skuespiller Konstantinos Themelis. Udstillingen fandt sted på Politistiko Kentro Melina, Irakleidon 66 & Thessalonikis, Theseio. 5. apr. Det Irske Institut afholder årsmøde i auditoriet. 7. apr. Koncert med den danske kvartet Nordlys. Værtinde: Niki Goulandris. Nordlys kvartetten består af Christine Pryn, violin; Frederik Waage, cello; Jolson Oshiro, klarinet; Joachim Olsson, klaver. Koncerten foregik på Goulandris Naturhistoriske Museum, Levidou 13, Kifisia. 7. apr. The Red and the Blue Eros - Colour Symbols in Hans Christian Andersen s Fairy-Tale The Little Mermaid and His First Novel The Improvisator (1835). Forelæsning på engelsk ved lektor, dr.phil. Niels Kofoed, København, organiseret i samarbejde med Center for Græsk Folkemindeforskning, Athens Akademi fandt sted på Museet for Græsk Folkekunst, Kydathinaion 17, Plaka. 8. apr. Årsmøde Årsrapport og orientering om danske forskningsaktiviteter i Grækenland ved direktør, dr.phil. Erik Hallager. Foredrag på engelsk ved lektor, dr.phil. Niels Kofoed om H.C. Andersen i Grækenland. Musikindslag med det danske ensemble Nordlys. Reception. DAGBOG

26 9. apr. Ekskursion til Kalydon for de indbudte danske gæster. Fundene og udgravningerne fremvises af udgravningsleder, dr.phil Søren Dietz og vicedirektør Jesper Tae Jensen. 12., 15., Teateraktiviteter for børn ved dramaturg Ioanna Kissa på 19., 21., Politistiko Kentro Melina. Irakleidon 66 & Thessalonikis, apr. Thesseio. 14. apr. Teater-forestillingen De Røde Sko, med dukketeatergruppen Emanuella Kapokaki. Levende musik ved Dimitris Vasilakis. Baseret på H.C. Andersens eventyr af samme navn. Foregik på Politistiko Kentro Melina. Irakleidon 66 & Thessalonikis, Theseio. 14. apr. Minoan Seminar. 28. apr. Gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 4. maj Vandreudstillingen Mit Livs Eventyr åbnes i Volos med koncert og opfølgende pædagogisk program for børn, film og højtlæsning af eventyr. ( maj). 5. maj Koncert med det danske band Second Nature. Bandet spillede akustisk musik inspireret af 70 er singer/songwriter tradition. 6. maj The Danish excavation of the Maussolleion at Halikarnassos: Glass vessels from the tomb chamber of Maussollos. Foredrag på engelsk ved Dr. Despina Ignatiadou, Det Arkæologiske Museum, Thessaloniki. 9. maj Åbning af designudstillingen Sportrulle - Multisport wheelchair. Studerende fra Mälardalens Högskola har designet og produceret udstillingen og multisport-kørestolene. Arrangeret af Det Svenske Institut i Athen og den svenske ambassade. 14. maj Panorama of music of the United Europe. Koncert med musik opført af afgangselever fra Odeion Mousikos Syndesmos Athinon. 26 DAGBOG 2005

27 15. maj Klassisk musik med elever fra Monachos musikskole. 16. maj Det Irske Institut afholder arrangement i auditoriet. 17. maj Den Belgiske Skole afholder årsmøde i auditoriet. 20. maj Minoan Seminar. 24. maj Det Canadiske Institut afholder årsmøde i auditoriet. 24. maj Vandreudstillingen Mit Livs Eventyr åbnes i Larissa med dramatisering af Kejserens nye klæder og opfølgning med Den lille havfrue og moderne dans (24. maj 4. juni). 28. maj Koncert med græske og danske sange opført af det græske Nationalkonservatoriums elevkor under ledelse af Spyros Klapsis. 1. juni International jazz festival med deltagelse af det danske band Gramski Beat. Begivenheden fandt sted på Technopolis (Gazi) i Athen. 1. juni Vandreudstillingen Mit Livs Eventyr åbnes i Veria med højtlæsning af eventyr og dukketeater og opfølgning med højtlæsning af H.C. Andersen eventyr. ( juni). 2. juni Koncert med det danske jazz-band Gramski Beat. 4. juni Vandreudstillingen Mit Livs Eventyr åbnes i Ioannina med oplæsning ved skuespilleren Konstantinos Themelis og teaterforestilling ( juni). 6. juni Det Irske Institut afholder arrangement i auditoriet. 17. juli Minoan Seminar på Kreta. 30. juli Minoan Seminar på Kreta. 21. sep. Danish design: Danish Glassart in the 20th Century. DAGBOG

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING

DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING ÅRSBERETNING 2004 Å R S B E R E T N I N G 2004 DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING Bestyrelse Økonomi Balletskole Personaleudvikling Teaterchef Operaakademi

Læs mere

Dansk-russisk samvirke i 75 år. 60 år med Sovjetunionen. Asger Pedersen, Københavnsformand

Dansk-russisk samvirke i 75 år. 60 år med Sovjetunionen. Asger Pedersen, Københavnsformand Dansk-russisk samvirke i 75 år Udgivet af: Dansk-Russisk Forening, juni 1999. Udgivet med støtte fra Hermod Lannungs Fond i anledning af Dansk-Russisk Forenings 75 års jubilæum. Asger Pedersen, landssekretær

Læs mere

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Indhold Mors stedet for den nødvendige diskussion..................... 3 Kulturmødet 2014 er slut Kulturmødet 2015 er i gang............. 4 Hvad Kulturmødet er......................................

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Lær dansk i kirken. For børn og voksne. Jagten 9. Kirkerådet 25 12-18. Nye ansatte 26. Løgstrup 28. Mød operachef Kasper Holten

Lær dansk i kirken. For børn og voksne. Jagten 9. Kirkerådet 25 12-18. Nye ansatte 26. Løgstrup 28. Mød operachef Kasper Holten Nr. 3 august - oktober 2013 www.danskekirke.org For børn og voksne Lær dansk i kirken Se filmen i kirken Jagten 9 Mød operachef Kasper Holten 12-18 Tre nye medlemmer i Kirkerådet 25 Velkommen til Nye ansatte

Læs mere

Indhold. 3 Formandens beretning. 4 Hoved- og nøgletal. 6 påtegninger. 8 tivolis bestyrelse og ledelse. 10 Årets gang. 22 regnskabsberetning

Indhold. 3 Formandens beretning. 4 Hoved- og nøgletal. 6 påtegninger. 8 tivolis bestyrelse og ledelse. 10 Årets gang. 22 regnskabsberetning Årsrapport 2010 Indhold 3 Formandens beretning 4 Hoved- og nøgletal 6 påtegninger 8 tivolis bestyrelse og ledelse 10 Årets gang 22 regnskabsberetning 24 planer for Tivolis fremtid 26 tivolis samfundsansvar

Læs mere

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Om Sibelius Akademiet Læs side 12 59 FORÅR 2015 Interview med tre dirigenter med hver sit ungdomsensemble Læs side 6 Carl Nielsen som dirigent Generalforsamling

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

kunsten.nu præsenterer 10 Messer 20 Institutioner 56 Gallerier 100 Projektrum 114 Særlige events 138 Bykort 148 Udstillingsoversigt 154 Eventkalender

kunsten.nu præsenterer 10 Messer 20 Institutioner 56 Gallerier 100 Projektrum 114 Særlige events 138 Bykort 148 Udstillingsoversigt 154 Eventkalender kunsten.nu præsenterer 10 Messer 20 Institutioner 56 Gallerier 100 Projektrum 114 Særlige events 138 Bykort 148 Udstillingsoversigt 154 Eventkalender Kolofon Velkommen til Copenhagen Art Week! Copenhagen

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Gent fte. Ren By Hver Dag LIGE NU. > Side 4-5. Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig.

Gent fte. Ren By Hver Dag LIGE NU. > Side 4-5. Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig. Engagerede unge Årets streetfestival finder sted den 29. april kl.14-18. Unge drivkræfter står bag. > Side 6 Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig. > Side 13 Bliv

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL Indholdsfortegnelse 1 VELKOMST 2 FORORD 2 HISTORIEN OM INNER WHEEL ROSEN 3 CV VERDENSPRÆSIDENTEN 3 VERDENSPRÆSIDENTENS TEMA 3 IIW EXECUTIVE KOMITEEN 4 DISTRIKTSBESTYRELSER

Læs mere

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek).

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek). Bibliotekspioneren Jørgen Banke (1877-1953) forestod i en årrække kurser på Hindsgavl for folk fra aftenskolens og ungdomsskolens verden, og han var som han har skildret det i sine erindringer meget begejstret

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Dobbelt udstillingsåbning

Dobbelt udstillingsåbning 25 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - MARTS 2004 Dobbelt udstillingsåbning Mandag den 26. januar 2004 åbnede Steno Museet officielt to nye særudstillinger. Særudstillingen Din teknologiske hverdag

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014

Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 s. 2 3a Dinan Arunthavanathan Michael Breinholt Christensen Rikke Skovdal Hermansen Anton Holbæk Jakob Holm Mai Ørom Jakobsgaard Andreas Holst

Læs mere

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

I foråret 2012 stemte borgerne om, hvad der skulle med i Helsingør Kulturkanon.

I foråret 2012 stemte borgerne om, hvad der skulle med i Helsingør Kulturkanon. Stemmerne er talt op, og denne bog viser de 27 mest værdsatte bud på, hvad der gør kulturlivet i Helsingør Kommune til noget ganske særligt. Helsingør Kulturkanon I foråret 2012 stemte borgerne om, hvad

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling FLENSBORG AVIS Lørdag 20. december 2008 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org Jul i Sydslesvig Overalt i Sydslesvig er den kommende

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent Mere motion Idrætspædagoger tilrettelægger daglig motion for børnene på Munkegårdsskolen med stor succes. Samtidskunst på Tranen Se Tranens ambitiøse udstillingsprogram for denne sæson på Gentofte Hovedbibliotek.

Læs mere

Kanonåbning af Krudt og Kugler

Kanonåbning af Krudt og Kugler 20 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - DECEMBER 2002 Kanonåbning af Krudt og Kugler Med knald og kunstfyrværkeri i kulørte kaskader åbnede Steno Museet sin nyeste særudstilling torsdag aften den 10.

Læs mere