DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006"

Transkript

1 DET DANSKE INSTITUT I ATHEN Beretning for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2006

2 En hjertelig tak til Ny Carlsbergfondet, der har dækket omkostningerne til fremstilling og trykning af denne beretning.

3 Indhold Forord Vedtægter Bestyrelse og personale Økonomi Fysiske rammer og faciliteter Biblioteker Det Nordiske Bibliotek; nichebiblioteker Dagbog 2004; 2005; 2006 Minoan Seminar Feltprojekter Chalkis; Kalydon; Zea Harbour Project; Pilion Cave Project Publikationer, kongresser og andet videnskabeligt arbejde Undervisning/ekskursioner Stipendiemuligheder Servicefunktioner Gruppers besøg på Instituttet Besøgende i gæstehusene Kronik Asklepios-helligdommen på sydskrænten af Athens Akropolis - det genfundne tempel ved vicedirektør Jesper Tae Jensen 3

4

5 Forord Det Danske Institut i Athen ønsker med nedenstående beretning på en gang at sige tak til og aflægge regnskab over for de ministerier, institutioner, fonde og mennesker, der i den pågældende periode har bidraget til, at Instituttet har kunnet opfylde sit formål, sådan som det er beskrevet i Instituttets vedtægter. Instituttet indfrier, som andre lignende institutioner, sit formål i et dobbelt greb. Dels skal instituttet være et sted, hvor danske forskere og kunstnere får optimale muligheder for at studere og samle inspiration til deres arbejde i frugtbart samarbejde med andre ikke-danske forskere og kunstnere, dels skal instituttet være rammen for en præsentation af dansk forskning, kultur og kunst på en international scene. Beretningen viser, hvordan dette er sket i perioden 1. januar december 2006 og er som sådan nødvendigvis retrospektiv. Men beretningen skal også gerne have et fremadrettet sigte forstået på den måde, at man i Danmark kan se, hvilke muligheder der er ved et ophold, en konference eller en præsentation på Instituttet. Det Danske Institut har gennem sin placering, sine smukke og funktionelle bygninger og danske og græske myndigheders velvilje og gennem de omtalte aktiviteter kunnet etablere sig som et velkendt mødested for dansk og græsk videnskab, kultur og kunst i Athen; men bestyrelse, ledelse og medarbejdere har også en ambition om at blive bedre kendt i Danmark. Ovid omformulerede et udsagn af Epikur til: Bene vixit qui bene latuit eller på dansk Den har levet vel som har levet i lykkelig ubemærkethed. Det er ikke en målsætning vi hylder, og vi håber, at beretningen kan medvirke til det modsatte. Bodil Due Bestyrelsesformand FORORD 5

6 6 FORORD

7 Vedtægter De foreløbige vedtægter for den selvejende institution, Det Danske Institut i Athen (DIA), blev officielt godkendt af Undervisningsministeren den 28. august Den 1. april 1997 overgik tilsynet med Instituttets virksomhed til Forskningsministeriet. De endelige vedtægter godkendtes af Forskningsministeren den 8. januar Efterfølgende korte sammenfatning kan tjene som illustration af vedtægternes karakter og Instituttets virksomhed: Instituttet er en almennyttig, selvejende institution, som har til formål: at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd, der består og knyttes mellem Danmark og Grækenland - samt mere specifikt at fremme forskning, undervisning og kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner. Følgende institutioner indstiller hver et medlem til Instituttets bestyrelse: Undervisningsministeriet (UVM), Kulturministeriet (KM), Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU), Udenrigsministeriet (UM), Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), Syddansk Universitet (SDU), Nationalmuseet (NM) og Akademirådet (AR). Endvidere er den til enhver tid siddende danske ambassadør i Athen, ex officio, medlem af bestyrelsen. Direktøren ansættes af bestyrelsen. Aftale om direktørpostens besættelse og finansiering indgås mellem Nationalmuseet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet og Instituttets bestyrelse. Aftalen godkendes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Instituttet følger i øvrigt de almindelige regler for statsinstitutioners VEDTÆGTER 7

8 virksomhed, og direktøren var i beretningsperiodens første år ansvarlig overfor Undervisningsministeriet. Instituttet etableredes for en 5-årig forsøgsperiode. Ved dennes udløb, l. april 1997, fik Det Danske Institut status af permanent institution under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Instituttet er i skrivelse af den 7. marts 1992 af det græske udenrigsministerium anerkendt som The Danish Institute at Athens for Classical Studies, Archaeology and Cultural History. Den 13. februar 2004 lå Det Danske Institut begravet i sne. Billedet blev da også motivet på Instituttets julekort i VEDTÆGTER

9 Bestyrelse og personale Instituttets bestyrelse bestod den af Henning Lehmann (UVM) afløst den af Finn Jorsal, Carsten U. Larsen (NM), Minna Skafte Jensen (VTU) afløst den af Vincent Gabrielsen, Annette Rathje (KU), Jeppe Aagaard Andersen (AR) afløst den af Jette Vohlert, Nina Sindbjerg Hoboldt (KM), Poul Pedersen (SDU), Bodil Due (AU), Lisbeth Dreyer Rubinstein (UM) afløst den af Otto Schepelern, Hans Grunnet (Ambassaden i Athen) afløst den af Niels Henrik Sliben. Ved Henning Lehmanns aftrædelse overtog Bodil Due posten som formand, mens Carsten U. Larsen, som noget nyt i bestyrelsen, blev udpeget som næstformand. I 2004 afholdtes 3 møder i bestyrelsen, 2.4. i Athen, og i København I 2005 afholdtes 2 møder i bestyrelsen, 8.4. i Athen, i København I 2006 afholdtes 2 møder i bestyrelsen, 7.4. i Athen, i København Instituttets personale bestod i 2004, 2005 og 2006 af Erik Hallager, direktør; Jonas Eiring, vicedirektør (indtil ) afløst af Jesper Tae Jensen den , Panagiota Goula, afdelingschef for kulturelle anliggender (indtil ), Birgitte Kofoed Fudas som akademisk medarbejder (i 2006), Hanna Lassen, sekretær, Lone Simone Simonsen, sekretær, Sine Riisager, sekretær for kulturelle anliggender (indtil den ), Xenia Christensen, bogholder (indtil den ) afløst af Lone Gad Pliarinou den Herudover: 2 damer à 25 timer ugentligt til Instituttet (H14 og H14A) og gæstelejlighederne (H12), 1 dame à 10 timer ugentligt til studenterlejligheden i Parthenonos 22 og 1 dame à 4 1/2 time ugentligt til direktørlejligheden. BESTYRELSE OG PERSONALE 9

10 Tilknyttet Instituttet er ligeledes lederne af Instituttets igangværende feltprojekter Dr.phil. Søren Dietz (Rhodos, Chalkis og Kalydon) siden 1992 Mag.art. Bjørn Lovén (Zea Harbour Project) siden 2001 Mag.art. Niels H. Andreasen (Pilion Cave Project) siden 2005 Som noget nyt har Det Danske Institut i perioden haft to praktikanter udsendt fra Københavns Universitet Tanja Grabbert, Nygræsk Anja Katarina Wiinblad Jepsen, Nygræsk 10 BESTYRELSE OG PERSONALE

11 Økonomi Udgifter til Instituttets drift afholdtes via årlige bevillinger fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt en mindre bevilling fra Undervisningsministeriet. Kulturministeriet har ydet tilskud til kulturelle arrangementer efter ansøgning. Statens Humanistiske Forskningsråd har støttet udgivelsen af Instituttets publikationer. Direktøren aflønnedes af Aarhus Universitet. Vicedirektøren aflønnedes af Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Syddansk Universitet (institutdelen) og Carlsbergfondet (forskningsdelen) for Jonas Ejrings vedkommende, mens Jesper Tae Jensen er ansat på 20 timer ugentligt finansieret af de to universiteter og Nationalmuseet. Afdelingslederen for kulturelle anliggender og dennes sekretær aflønnedes af Eleni Nakou Fonden. Hovedparten af aflønningen til den akademiske medarbejder i 2006 skete gennem AF. Instituttets projekter har i perioden opnået eksterne økonomiske tilskud fra følgende: Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet, Generalkonsul Gösta Enboms Fond, Eleni Nakou Fonden, Statens Humanistiske Forskningsråd, Kunststyrelsen, Institute for Aegean Prehistory, J.F. Costopoulos Foundation, Nationalmuseet, H.C. Andersen 2005 Fonden, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Politiken-fonden, Nordea Danmark-fonden, Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Den Faberske Fond, G.E.C. Gads Fond, H.P. Hjerl-Hansen Mindefondet, Langgaard-Fonden, MD Foods og Carlsberg Bryggerierne. ØKONOMI 11

12 Fysiske rammer og faciliteter Ved oprettelsen i 1992 flyttede Det Danske Institut ind i lejede lokaler i Kavalotti 5 i Koukaki kvarteret. Den 2. april 1993 blev Instituttets nye domicil, Herefondos 14 i Plaka indviet. Instituttet råder pr. 31. december 2006 over følgende lokaliteter: l. Ejendommen Herefondos 14 i Plaka. Anskaffet i september 1992, indviet 2. april Gave fra Carlsbergfondet 2. Naboejendommen Herefondos 12. Anskaffet i juni 1995 og ved hjælp af et rentefrit lån fra Undervisningsministeriet indrettet til gæstehus. Gave fra Carlsbergfondet. 3. Et auditorium med tre kontorer ovenpå i Herefondos 14A. Grundstykket var en gave fra Carlsbergfondet, mens selve bygningen var skænket af Velux Fonden af Indviet i år En lejet lejlighed i Parthenonos 22 med fire værelser. 5. En fjerdedel af Det Nordiske Bibliotek, Kavalotti Ejendom til Kalydon-udgravningerne i Evinochori. Skænket af Ny Carlsbergfondet i Følgende funktioner rummes nu i Instituttets kompleks i Plaka: Kontorer: Sekretæren (med frontopgaver) har det store kontor i stueetagen Herefondos 14, hvor der desuden fremlægges tidsskrifter, brochurer, fagblade, m.m. til orientering for gæsterne. Direktør, akademisk medarbejder og bogholder, på l. sal Herefondos 14, vicedirektør og sekretær samt rum til bogproduktion over auditoriet. Det lille konferencebord på 2. sal anvendes til interne møder, til servering for gæster og en gang hver anden måned af en gruppe græske filosoffer. Auditoriet med plads til mellem 80 og 100 personer er et meget stort aktiv for Instituttet. Det er naturligvis vigtigt for alle de aktiviteter Instituttet gennemfører såvel i videnskabelig som kulturel sammenhæng, men derudover har det vist sig, at det er en facilitet, som mange 12 FYSISKE RAMMER OG FACILITETER

13 Ved Det Nordiske Biblioteks 10-års jubilæum i oktober 2005 dannede auditoriet på Det Danske Institut ramme om fire festforelæsninger repræsenteret af en forsker fra hvert at de nordiske lande. For Danmark talte dekan, dr.phil. Bodil Due. På billedet ses den danske ambassadør Niels Henrik Sliben adressere forsamlingen på de fire nordiske ambassadørers vegne. På væggene hænger fotografierne fra Mette Perregaards udstilling Solbilleder - en fotografisk rejse med H.C. Andersen fra Rom til Konstantinopel. ikke råder over, hvorfor vi ofte har haft mulighed for at hjælpe andre. Således har følgende institutter i anvendt Instituttets auditorium til deres årsmøder: Det Hollandske Institut, Det Irske Institut, Det Belgiske Institut, Det Norske Institut og Det Canadiske Institut. Desuden har Det Hollandske og Det Svenske Institut anvendt auditoriet til udstillinger og koncerter. Auditoriet anvendes også flittigt af Den Skandinaviske Kirke i Piræus til gudstjenester, filmaftener og foredragsaftener. Instituttet har ligeledes ved flere lejligheder stillet auditoriet og/eller andre faciliteter til rådighed for Den Danske Ambassade. Ud over at kunne hjælpe vore udenlandske kolleger og skandinaviske samarbejdspartnere har Instituttet også været rammen om flere rent græske begivenheder i form af musikaftener, bogpræsentationer o.a. Dette er i høj grad med til at gøre Det Danske Institut kendt og styrke dets anseelse udadtil. Arkiv/studierum. Rummet ud mod gaden i stueetagen i Herefondos 12 fungerer som arkivrum. Det er primært beregnet til brug for FYSISKE RAMMER OG FACILITETER 13

14 Instituttets arkæologiske undersøgelser, med plads til dagbøger, feltnotater, arkitektur- og udgravningsplaner samt billedarkiv. Dette rum fik internetadgang i IT faciliteter. I efteråret 2004 udskiftedes de hidtidige ISDN linier med tidssvarende og hurtigere ASDL linier, som senere også førtes til arkiv/studierum samt gæsteboligen i Herefondos 12. Nichebiblioteker. Instituttet har et bibliotek med håndbøger m.m. i konferencerummet på l. sal i Herefondos 14. Desuden findes der et bibliotek i opholdsstuen i gæstehuset Herefondos 12 med diverse ordbøger, dansk litteratur, kunstbøger og standardværker om klassisk græsk arkitektur, skulptur og keramik samt et lille repræsentativt udvalg af antikke forfattere. Gæsteboliger. På 1. og 2. sal i Herefondos 12 er der indrettet tre lejligheder til forskere og kunstnere med længerevarende ophold i Athen. I de fælles opholdsrum blev der i 2005 opstillet computer med internetadgang og printer. Endvidere findes der fire værelser i gæstelejligheden Parthenonos 22 til yngre forskere og kunstnere samt studerende. Også her findes der siden 2005 computer med internetadgang. Det kan hertil føjes, at der er udtrykt et stærkt ønske fra udøvende kunstnere - musikere, malere, billedhuggere, kunsthåndværkere et al. om at få stillet hhv. et musikværelse og atelier til rådighed i Athen. Det har endnu ikke været muligt at imødekomme et sådant ønske inden for de beskrevne fysiske rammer. Der arbejdes imidlertid på at anskaffe sådanne faciliteter på et velegnet sted. Direktøren har i hele perioden boet til leje i en lejlighed på 3. sal i Propylaion 30 tæt ved østskråningen af Philopappos-højen. I 2005 forærede kunstneren Peter Brandes Instituttet sine seks nye stik over H.C. Andersens eventyr. De hænger nu på auditoriets ene langvæg. I 2006 skænkede billedkunstneren Kirsten Mus Instituttet en pithos, som nu står fremme i frontkontoret. 14 FYSISKE RAMMER OG FACILITETER

15 Biblioteker Det Nordiske Bibliotek Bygningen i Kavalotti 7, som rummer Det Nordiske Bibliotek, stod færdig i juli måned 1995, hvor overførsel af bøger fra Det Svenske Institut blev påbegyndt. I september kunne biblioteket åbne for brugerne og den 20. oktober foregik den højtidelige indvielse under overværelse af tre undervisningsministre og en statssekretær fra de nordiske lande samt af den græske undervisningsminister Georgos Papandreou. Der er ansat en bibliotekar og en assistent, begge på fuld tid. Omkostningerne dækkes via institutternes driftsbevillinger. Biblioteket er åbent mandag til fredag: Forskere og studerende fra de nordiske lande kan få udleveret nøgle og elektronisk adgangskort, således at man kan anvende biblioteket uden for de officielle åbningstider. I 1999 blev Det Nordiske Bibliotek tilsluttet biblioteksdatabasen ARGO, som en lang række forskningsbiblioteker i Athen deltager i. Græske bogtitler er alle indkodet i forskningsbibliotekers base, mens kun fem biblioteker har fået deres internationale bøger indlæst. Det er Den Amerikanske Skole, Det Franske Skole, Den Britiske Skole, Den Italienske Skole og Det Danske Institut. Det Danske Institut abonnerer på ca. 50 af bibliotekets tidsskrifter, og Instituttet tilførte i perioden biblioteket 287 nye bøger. Biblioteket rummer nu ca bind og 470 tidsskrifter. Den 20. oktober 2005 fejrede Det Nordiske Bibliotek sit 10 års jubilæum. Det skete over to dage. På selve jubilæumsdagen holdt biblioteket åbent hus og præsenterede sin Kavafis samling og udstillede gamle udgaver af antikke forfattere. På andendagen var Det Danske Institut rammen for en række festforelæsninger, hvor en forsker fra hver af de nordiske lande fremlagde forskningsresultater opnået gennem studier BIBLIOTEKER 15

16 på biblioteket. Danmark var repræsenteret ved dr.phil. Bodil Due. Dagen afsluttedes med en storslået reception skænket af de nordiske ambassader. I 2005 kunne Det Danske Institut med Ny Carlsbergfondets tilladelse udlåne tre Peter Brandes værker til Det Nordiske Bibliotek. De udsmykker nu vægen på første sal over bibliotekets søgemaskiner. Håndbogssamlinger og Nichebiblioteker Udover Det Nordiske Bibliotek har de nordiske institutter samlinger af standardværker og håndbøger, som bruges i det daglige arbejde. Endvidere opbygger institutterne løbende nichebiblioteker med bl.a. litteratur fra og information om de enkelte lande. Det Danske Institut registrerede i bøger og serier inden for denne katagori. Flest indkom som gaver til Instituttet. Blandt gaverne skal særligt fremhæves de græske Loeb-udgaver skænket af Greek Dances Theatre Dora Stratou, bøger fra Onassis-fonden, det græske kulturministerium og Ny Carlsberg Glyptoteket samt bøger fra den danske kunstner Maja Lisa Engelhardt. Væggen over Det Nordiske Biblioteks søgemaskiner prydes af Peter Brandes stik. 16 BIBLIOTEKER

17 Dagbog for var Olympiadeåret i Grækenland, hvilket også kunne mærkes på Det Danske Institut, hvor der var livlig aktivitet i den ellers lukkede august måned. For det første var auditoriet og gæsteboligen i Herefondos 12 udlejet til Den Skandinaviske Kirke, som afholdt kirkecafé under OL, mens Instituttet i det store kontor afholdt en plancheudstilling om de antikke olympiske lege og deres genopdagelse. Udstillingen blev åbnet af ambassadør Hans Grunnet, og blandt gæsterne var kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Udstillingen blev genåbnet i auditoriet under de para-olympiske lege i september måned. 15. feb. Gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 18. feb. Filmaften ved pastor Klaus Frisman. 24. feb. Koncert for piano og sang med nyere danske og græske komponister. Piano: Maro Frangouli. Sang: mezzosopran Anna Mouzaki. 25. feb. Holberg-seminar ved Maria Berg Brise om keramikstudier fra Halikarnassos-udgravningerne. 15. mar. Koncert med hovedsageligt danske sange med det danske ensemble ConTakt. 16. mar. Minoan Seminar. 26. mar. Greek temples in the Black Sea region fact and fiction Forelæsning på engelsk ved centerleder, mag.art. Pia Guldager Bilde. 31. mar. Koncert med ny dansk og græsk musik med Copenhagen Saxophone Quartet. DAGBOG

18 2. apr. Årsmøde Årsrapport og orientering om danske forskningsaktiviteter i Grækenland ved direktør, dr.phil. Erik Hallager. Forelæsning på engelsk ved professor, dr.phil. Henning Lehmann, Greek and barbarian. Orthodox and heretic. The Emperor s Church and the churches of the nations - observations on the history of the Middle East in the early Middle Ages. Musikalsk indslag med Copenhagen Saxophone Quartet. Reception. 3. apr. Ekskursion til Marathon for de indbudte danske gæster. Forberedelserne til OL blev studeret og de arkæologiske udgravninger blev præsenteret af vicedirektør Jesper Tae Jensen og direktør Erik Hallager. 28. apr. The Zea ship-sheds architecture and function. Forelæsning på engelsk ved udgravningsleder, mag.art. Bjørn Lovén. 29. apr. Minoan Seminar. 8. maj Klassisk musik af græske og udenlandske komponister opført af lærere og afgangselever fra musikskolen Athens musikselskab. 9. maj Klassisk musik med elever fra Monachos musikskole. 10. maj Erik Hallager aflægger sammen med direktørerne for de øvrige udenlandske skoler en beretning om Instituttets feltaktiviteter for den græske kulturminister og hans embedsmænd. 17. maj Minoan Seminar. 26. maj Koncert med musik af de danske komponister Rued Langgaard og Poul Schierbeck. Violin: Hanne Askou. Piano: Berit Juul Rasmussen. 27. maj Det Canadiske Institut afholder årsmøde i auditoriet. 18 DAGBOG 2004

19 Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary besøger udstillingen De antikke olympiske lege i august juni International jazzfestival med deltagelse af Uffe Steens Trio. Arrangementet fandt sted på Technopolis (Gazi) i Athen. 2. juni Koncert på Det Danske Institut med Uffe Steens Trio. 14. juni Søren Kierkegaards En forførers dagbog på cd. Præsentation på græsk ved skuespiller Kostantinos Themelis. (Engelsk oversættelse af indlægget blev uddelt). 17. juli Minoan Seminar på Kreta. 23. juli Minoan Seminar på Kreta. 11. aug. Åbning af udstillingen De antikke olympiske lege i anledning af de moderne Olympiske Lege. ( august). DAGBOG

20 I 2004 gennemførte kulturafdelingen et program Bridges between Women Artists, hvor der blev bygget bro mellem danske og græske kvindelige kuinstnere inden for musik (komposition), billedkunst med malerier af Jytte Loehr og keramiske skulpturer af Maria Petratou samt poesi. Billederne her er fra poesifestivalen, hvor danske digtere blev præsenteret og deres digte fortolket på græsk af græske kolleger. Øverst ses Narcisa Vucina og Athina Papadaki og nederst Katerina Angelaki-Rooke sammen med Inger Christensen. 20 DAGBOG 2004

21 27. aug. Instituttet guider Dronning Margrethe og Prins Henrik på Akropolis ved lektor, dr.phil. Poul Pedersen. 17. sep. Genåbning af udstillingen De antikke olympiske lege i anledning af de para-olympiske lege. ( september). 29. sep. Præsentation af Monographs V, Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean. Acts of an International Colloquium at the Danish Institute in Athens. Korte foredrag af redaktørerne, museumsinspektør, mag.art. John Lund og ph.d. Jonas Eiring. 30. sep. Koncert med et udvalg af Rued Langgaards sange (1 uropførelse) med norsk tekst og Edvard Grieg sange med dansk tekst. Gunn K. Aune, sopran, akkompagneret af Maro Frangouli på piano. 1. okt. Minoan Seminar Ph.d seminar: The Nordic Graduate School in Archaeology: okt. Dialogues with the Past. Visual, Textual and Material Expressions. The Relationship between Images, Texts and Material Culture under ledelse af professor, fil.dr. Anders Andrén og docent, dr.phil. Lise Hannestad. 12. okt. Åbning af udstillingen Light, Earth and Fire en udstilling med malerier af den danske kunstner Jytte Loehr og keramiske skulpturer af den græske kunstner Maria Petratou. ( oktober) Voices of Danish Women Poets. En poesifestival som intrducerede de danske digtere Inger Christensen, Pia Tafdrup, Pia okt Juul og Narcisa Vucina. De danske digtere blev præsenteret og deres digte fortolket på græsk af de kendte græske digtere af samme generation Maria Laina, Katerina Angelaki- Rooke, Athina Papadaki og Maria Kyrtzaki. 26. okt. Filmaften ved pastor Klaus Frisman. DAGBOG

22 27. okt. Minoan Seminar. 28. okt. Foredrag ved pastor Klaus Frisman. 31 okt. Gudstjenste ved pastor Klaus Frisman. 3. nov. Det Irske Institut holder folkedans i auditoriet. 6. nov. Kazantzakis-seminar. Carlsberg-akademiet i København. 8. nov. Minoan Seminar. 11. nov. Kalydon. The Greek-Danish Excavations in Aitolia. Foredrag på engelsk ved udgravningsleder, dr.phil. Søren Dietz. 25. nov. The Palace of Maussollos and the Sanctuary of Apollo at Halikarnassos - according to recent Turkish-Danish excavations in Halikarnassos. Forelæsning på engelsk ved udgravningsleder, dr.phil. Poul Pedersen, Syddansk Universitet. 26. nov. Bridges of music. Koncert med værker af danske og græske kvindelige komponister. Koncerten blev opført af det kendte græske ensemble KELADOS. Aftenens program bestod af værker af de danske komponister Nancy Dalberg, Juliana Hodkinson, Birgitte Alsted og Hilda Sehested og de græske komponister Graciela Paraskevaides, Aspasia Nasopoulou, Anna Mouzaki og Efi Markoulaki. 7. dec. Gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman H.C. Andersen aktiviteter i samarbejde med Goulandriscentret, dec. ambassaderne og Kifisias kommune. 16. dec. Forlaget Adam præsenterer bogen The photographic journies. 22 DAGBOG 2004

23 2005 var året for den verdensomspændende fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Denne begivenhed kom også til at sætte sit præg på Instituttets arbejde. Afdelingschefen for kulturelle anliggender, Panagiota Goula, udarbejdede omfattende H.C. Andersen arrangementer, som gennem hele året fandt sted ikke blot i Athen, men over hele Grækenland. Rygraden i begivenhederne var en vandreudstilling Mit Livs Eventyr, som alle steder blev suppleret med andre indslag såsom koncerter, højtlæsning af eventyrene, teater, dukketeater, dansescener, andre udstillinger og forskellige workshops Seminar. Nordisk forskeruddannelseskursus i græsk epigrafik jan. under ledelse af lektor, cand.mag. Signe Isager og professor, dr.phil. Vincent Gabrielsen Minoan Seminar. Internationalt kollokvium: The Minoans jan. in the central, eastern and northern Aegean. New evidence. 28. jan. Minoan Seminar. 20. feb. Gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 23. feb. Filmaften ved pastor Klaus Frisman. 1. mar. Præsentation af programmet for fejringen af H.C. Andersen s 200 års fødselsdag. Udnævnelse af H.C. Andersen ambassadører ved den danske ambassadør i Grækenland. Højtlæsning af En Digters Bazar på græsk ved skuespiller Konstantinos Themelis. Musikalsk indslag: Sopranen Natasha Angelopoulou synger Robert Schuman sange med tekster af H.C. Andersen. Klaver: Nikos Christodoulou. Reception. Venue: Benakimuseet, Piraeos mar. Irske forening holder folkedans i auditoriet. 7. mar. Forlaget Potamos har bogpræsentation i auditoriet. 7. mar. Mit Livs Eventyr - en vandreudstilling om H.C. Andersen s liv, samt hans tegninger og papirklip. Udstillingen åbnedes af DAGBOG

24 Åbning af vandreudstillingen Mit Livs Eventyr i Bogarkaden, Pesmazoglou 5. H.C. Andersen ambassadøren, Niki Goulandris. Ved åbningen læste skuespiller Konstantinos Themelis Kejserens Nye Klæder højt. Udstillingen fandt sted i Stoa tou Vivliou, Pesmazoglou mar. Dukketeater Se! Det er Andersen ved Emanuella Kapokakis teatergruppe Prassein Aloga. 9., 15., Teateraktiviteter for børn ved dramaturg Ioanna Kissa i Stoa 17. mar. tou Vivliou, Pesmazoglou mar. The Stoa of Eumenes II: Its architectural construction and its relationship with the monuments of the South Slope of the Athenian Acropolis. Foredrag på engelsk ved Dr. Michalis Lefantzis, A Eforia, Akropolis. 19. mar. Minoan Seminar. 19. mart. Operaarier og græsk klassisk musik. Koncert med pianisten Socrates Monahos og sopranen Maria Skarlatou. 24 DAGBOG 2005

25 23. mar. Gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 30. mar. Ambassaden anvender auditoriet til foredrag for græsk gymnasieklasse apr. Udstilling med H.C. Andersens papirklip på Technopolis (Gazi) D apr. Fernisering af udstillingen Andersen set gennem kunstnerens øjne med danske og græske illustratorer, samt skulpturer og installationer af Anita Xanthou. Højtlæsning ved skuespiller Konstantinos Themelis. Udstillingen fandt sted på Politistiko Kentro Melina, Irakleidon 66 & Thessalonikis, Theseio. 5. apr. Det Irske Institut afholder årsmøde i auditoriet. 7. apr. Koncert med den danske kvartet Nordlys. Værtinde: Niki Goulandris. Nordlys kvartetten består af Christine Pryn, violin; Frederik Waage, cello; Jolson Oshiro, klarinet; Joachim Olsson, klaver. Koncerten foregik på Goulandris Naturhistoriske Museum, Levidou 13, Kifisia. 7. apr. The Red and the Blue Eros - Colour Symbols in Hans Christian Andersen s Fairy-Tale The Little Mermaid and His First Novel The Improvisator (1835). Forelæsning på engelsk ved lektor, dr.phil. Niels Kofoed, København, organiseret i samarbejde med Center for Græsk Folkemindeforskning, Athens Akademi fandt sted på Museet for Græsk Folkekunst, Kydathinaion 17, Plaka. 8. apr. Årsmøde Årsrapport og orientering om danske forskningsaktiviteter i Grækenland ved direktør, dr.phil. Erik Hallager. Foredrag på engelsk ved lektor, dr.phil. Niels Kofoed om H.C. Andersen i Grækenland. Musikindslag med det danske ensemble Nordlys. Reception. DAGBOG

26 9. apr. Ekskursion til Kalydon for de indbudte danske gæster. Fundene og udgravningerne fremvises af udgravningsleder, dr.phil Søren Dietz og vicedirektør Jesper Tae Jensen. 12., 15., Teateraktiviteter for børn ved dramaturg Ioanna Kissa på 19., 21., Politistiko Kentro Melina. Irakleidon 66 & Thessalonikis, apr. Thesseio. 14. apr. Teater-forestillingen De Røde Sko, med dukketeatergruppen Emanuella Kapokaki. Levende musik ved Dimitris Vasilakis. Baseret på H.C. Andersens eventyr af samme navn. Foregik på Politistiko Kentro Melina. Irakleidon 66 & Thessalonikis, Theseio. 14. apr. Minoan Seminar. 28. apr. Gudstjeneste ved pastor Klaus Frisman. 4. maj Vandreudstillingen Mit Livs Eventyr åbnes i Volos med koncert og opfølgende pædagogisk program for børn, film og højtlæsning af eventyr. ( maj). 5. maj Koncert med det danske band Second Nature. Bandet spillede akustisk musik inspireret af 70 er singer/songwriter tradition. 6. maj The Danish excavation of the Maussolleion at Halikarnassos: Glass vessels from the tomb chamber of Maussollos. Foredrag på engelsk ved Dr. Despina Ignatiadou, Det Arkæologiske Museum, Thessaloniki. 9. maj Åbning af designudstillingen Sportrulle - Multisport wheelchair. Studerende fra Mälardalens Högskola har designet og produceret udstillingen og multisport-kørestolene. Arrangeret af Det Svenske Institut i Athen og den svenske ambassade. 14. maj Panorama of music of the United Europe. Koncert med musik opført af afgangselever fra Odeion Mousikos Syndesmos Athinon. 26 DAGBOG 2005

27 15. maj Klassisk musik med elever fra Monachos musikskole. 16. maj Det Irske Institut afholder arrangement i auditoriet. 17. maj Den Belgiske Skole afholder årsmøde i auditoriet. 20. maj Minoan Seminar. 24. maj Det Canadiske Institut afholder årsmøde i auditoriet. 24. maj Vandreudstillingen Mit Livs Eventyr åbnes i Larissa med dramatisering af Kejserens nye klæder og opfølgning med Den lille havfrue og moderne dans (24. maj 4. juni). 28. maj Koncert med græske og danske sange opført af det græske Nationalkonservatoriums elevkor under ledelse af Spyros Klapsis. 1. juni International jazz festival med deltagelse af det danske band Gramski Beat. Begivenheden fandt sted på Technopolis (Gazi) i Athen. 1. juni Vandreudstillingen Mit Livs Eventyr åbnes i Veria med højtlæsning af eventyr og dukketeater og opfølgning med højtlæsning af H.C. Andersen eventyr. ( juni). 2. juni Koncert med det danske jazz-band Gramski Beat. 4. juni Vandreudstillingen Mit Livs Eventyr åbnes i Ioannina med oplæsning ved skuespilleren Konstantinos Themelis og teaterforestilling ( juni). 6. juni Det Irske Institut afholder arrangement i auditoriet. 17. juli Minoan Seminar på Kreta. 30. juli Minoan Seminar på Kreta. 21. sep. Danish design: Danish Glassart in the 20th Century. DAGBOG

På jagt efter det kalydonske vildsvin

På jagt efter det kalydonske vildsvin På jagt efter det kalydonske vildsvin Af Krishna Maria Olsen Som en del af min praktik tilbragte jeg i sommeren 2011 fem uger på udgravning i Kalydon. Her skulle vi udgrave et teater, som ikke havde været

Læs mere

Foreningen GRÆKENLANDS VENNER Οι φίλοι της Ελλάδας

Foreningen GRÆKENLANDS VENNER Οι φίλοι της Ελλάδας Foreningen GRÆKENLANDS VENNER Οι φίλοι της Ελλάδας Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Webmaster: Hjemmeside: Hanne Madsen 43 64 10 45 Mågens Kvarter 2B, 2620 Albertslund mobil 31 95 43 48 e-mail:

Læs mere

Rapport for ophold på Det danske institut i Athen i november 2016

Rapport for ophold på Det danske institut i Athen i november 2016 Rapport for forskningsophold fra, ph.d. Litteraturvidenskab, Københavns Universitet Rapport for ophold på Det danske institut i Athen i november 2016 Først vil jeg sige tak for nogle gode uger i instituttets

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Fra: Mogens Jensen Sendt: 7. oktober 2015 17:04 Til: kum@kum.dk; Alexander Meli Barming Emne: Statens keramikværksted til Guldagergaard

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Hvad er Forskningens Døgn? Forskningens Døgn er en årlig landsdækkende videnskabsfestival, der har til formål at: Hylde forskningens

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: Queen s University of Belfast Land: Nord Irland Periode: Fra:29/1-2014 Til:14/6-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM MEDLEMSBLAD ETMEDLEMSBLA DETMEDLEMSBLA BLADETMEDLEMS EMSBALDETM EDLEMSBLSDETMEDLEMSBLADE ETMEDLEMSB LADETMEDLEM SBLADETMEDL EMSBLADETMEDLE HOURS OF DARKNESS AND HOURS OF LIGHT Lørdag den 24. januar 2015

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Grundtvig og Rusland I, II og III

Grundtvig og Rusland I, II og III Grundtvig og Rusland I, II og III Dansk-Russisk Forening i Region Sjælland har i en årrække satset stort på en række arrangementer om Grundtvig og Rusland. Det hele startede den 23. marts 2012 med et seminar

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

KUNST NU! FORÅRET 2012

KUNST NU! FORÅRET 2012 KUNST NU! FORÅRET 2012 Foto: Anders Sune Berg KUNST NU! FORÅRET 2012 Copenhagen Art Festival er din, Københavns og regionens festival for samtidskunst og vil indeholde kunst- og formidlingsprojekter i

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Haslev Folkeuniversitet

Haslev Folkeuniversitet Haslev Folkeuniversitet Vestervang 2 Tlf.: 5631 1452 Mail: jepsenknud@gmail.com Tidligere sæsoner 2013 2013-2014 Efterår: Søren Kierkegaard og vor tid: Søren Kierkegaard 08-10- 2013 Tirsdage 8.okt. - 15.okt.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: University college London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: University college London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: University college London Land: England Periode: Fra:24 sep 2012 Til:2/1-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i Rejsen til Ribe Danskstudiets klassiker, rejsen til Ribe for 1. årgang, fandt i år sted 13.10-15.10 2005. I Ribe vandrer man rundt imellem forskellige tidsaldres kunst, arkitektur og bylandskab og gør

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Workshopkatalog til Temauge i uge 6.

Workshopkatalog til Temauge i uge 6. Workshopkatalog til Temauge i uge 6. Videoworkshop 1. Mandag 15.00-16.45 Videoworkshop 2. Videoworkshop 3. Tirsdag 15.00-16.45 Videoworkshop 4. Tirsdag 17.15 19.00 Videoworkshop 5. Videoworkshop 6. Onsdag

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Vi kom snart op på Musernes Høj, et dejligt stykke natur midt i storbyen med en god oversigt over Akropolis, og hvor vi tit skulle vende tilbage:

Vi kom snart op på Musernes Høj, et dejligt stykke natur midt i storbyen med en god oversigt over Akropolis, og hvor vi tit skulle vende tilbage: Rapport fra ophold ved det Danske Institut i Athen, 4. 31.marts 2017 Jeg vil først takke for et meget givende fire ugers ophold i gæstehuset i Herefondos nr. 12. Omgivelser var særdeles behagelige. Jeg

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur H.C. Andersen Lykke-Peer Lykke-Peer er et af H.C. Andersens mest kendte og elskede værker. Det er en fortælling om hovedpersonen Peers opstigen til en fremtrædende operasanger og komponist. Den kendte

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Katalogoplysninger. Kæm e Racer. Dommer: Jørn Schmidt. Dommer: Jørn Schmidt. vildtsort. Dommer: Jørn Schmidt. Fransk Vædder, chinchilla

Katalogoplysninger. Kæm e Racer. Dommer: Jørn Schmidt. Dommer: Jørn Schmidt. vildtsort. Dommer: Jørn Schmidt. Fransk Vædder, chinchilla Katalogoplysninger Alle udstillede kaniner bedømmes efter gældende Nordisk Kaninstandard 6. udgave, oktober 1999. De udstillede kaniner er inddelt i følgende klasser: L Voksne dyr & ungdyr (enkeltdyr,

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Håndbøger - bøger ved hånden

Håndbøger - bøger ved hånden "v O O G> yv> o Håndbøger - bøger ved hånden Bogvennen 1991-92 Håndbøger - bøger ved hånden Redaktion Knud H. Ditlevsen Christian Ejlers Hans Hertel Per Mollerup Forening for Boghaandværk Bogvennen 1991-92

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Limerick Land: Irland Periode: Fra: 19. januar 2012 Til: 14. maj 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK Silkeborg Y s Men s Club Programudvalget

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK Silkeborg Y s Men s Club Programudvalget Referat fra Programudvalgsmøde nr. 1-2012-2013 Dato: Mandag, den 27. august 2012 kl. 19.00 Sted: Hos og Hans Erik, Kragelund Tværvej 5 Deltagere: Afbud: Dagsorden: Birgit og Einar Fajstrup Inga og Sven

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter

Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter Velkommen Info- og visionsmøde for Danmarks Kvægforskningscenter Formålet med mødet: Markere at vi nu er en kvægenhed Dialog med jer omkring jeres behov for faciliteter og information Fælles ejerskab til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM Mandag d.15. april - Lørdag d. 20. april. 2013 Foto: Livstræet af NORLYS FOTO Jubilæumsskrift i anledning af Billund Centrets 40 års jubilæum Jørgen

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Vikar-Guide. 3. Yderligere information: Svar på rebus: Asterix og Kleopatra

Vikar-Guide. 3. Yderligere information: Svar på rebus: Asterix og Kleopatra Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Geografi 7. - 9. klasse Verdens Syv Underværker 1. Fælles gennemgang: Kan det lade sig gøre, er det en god idé, at der er computere til rådighed til denne opgave, men

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

Leroy Anderson Koncerter i Danmark

Leroy Anderson Koncerter i Danmark 1 (5) Fremførelser af komponisten s musik Musikdirektører: Stiftelsen The Foundation vil gerne i kontakt med band- og orkesterledere i Norden, som har spillet eller kommer til at spille musikstykker komponeret

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013 25 års Jubilæumsudstilling Velkommen til Motiv 2013 Danmark 1980 Postgården i Købmagergade, København DE DANSKE MOTIVSAMLERE (Tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund) 1 2 Velkommen til Motiv 2013 v/jørgen

Læs mere

HØJBO FRISKOLE ÅRSPLANER 2010-2011

HØJBO FRISKOLE ÅRSPLANER 2010-2011 HØJBO FRISKOLE ÅRSPLANER 2010-2011 6. årgang Højbo Friskole - Kalundborgvej 49-4591 Føllenslev - Tlf. 59 29 14 38 Matematik Uge nr. Undervisningens indhold Kolorit Grundbog 32-33 Cirkler s. 1-9 34-35 De

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Metropolitian University, Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Metropolitian University, Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Metropolitian University, Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra: Februar Til: Juni Udvekslingsprogram:

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca) er en selvejende institution under Kulturministeriet. Instituttet er

Læs mere

Workshops. Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 2. juni - 3. juli 2011 Mellem Tangkrogen og Ballehage

Workshops. Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 2. juni - 3. juli 2011 Mellem Tangkrogen og Ballehage s med billedkunstner Jane Klostergaard Sculpture by the Sea 2009 Aarhus - Denmark Foto: Niels Toftegaard Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 2. juni - 3. juli 2011 Mellem Tangkrogen og Ballehage Sculpture

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Udgivet af Nationaløkonomisk Forening Redaktør: Chr. Hjorth-Andersen I redaktionen: Claus Thustrup Kreiner, Birgitte Sloth og Torben Tranæs Redaktionsudvalg: Jørgen Søndergaard

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere