Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af indkaldelse og beslutningsdygtighed 4. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 5. Bestyrelsens beretning / v sekretær Jane Lanng 6. Aflæggelse af regnskab / v. kasserer Merete Wiberg 7. Behandling af eventuelle indkomne forslag. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisorer 9. Eventuelt Ad 1. Viggo Smitt blev valgt som dirigent. Ad 2. Referent: Merete Wiberg Ad 3. Indkaldelse og beslutningsdygtighed. Der blev rejst spørgsmål om beslutningsdygtighed.det blev konstateret, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Ad 4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen Kommentar. Det fremgik ikke af referatet, hvordan den samlede bestyrelse var sammensat. Ad 5. Bestyrelsens beretning ved Jane Lanng (sekretær). Medlemstal er hvis det ses ud fra indmeldinger siden 1.juni til november på ca. 60 medlemmer. Der er rigtig mange studerende der bliver medlemmer samt ansatte ved DPU. Dem der falder fra er kandidater. Det lader til, at nogle år efter kandidateksamen bliver medlemskab for fleres vedkommende ikke fornyet. Fastholdelse af kandidater kan være en fremadrettet opgave. Bestyrelsen, der består af medlemmer fra både Emdrup og Århus, har været forholdsvis stabil i en 3-4 årig periode. Generelt ønskes der medlemmer fra både Emdrup og Århus og gerne både 1

2 ansatte, kandidater og studerende. I årets løb har der været tilknyttede studerende, som ikke har været medlemmer bl.a. med henblik på at støtte op om initiativer i både Emdrup og Århus. Dette afspejler endvidere ideen om bottom up organiseringen at man kan være tilknyttet uden nødvendigvis at være valgt ind i bestyrelsen.. Arrangementer: Bestyrelsen ønsker, at der er arrangementer både i Emdrup og Århus. Honoraret for arrangementer er typisk vin/chokolade. Transport dækkes med det, som en togbillet ville have kostet (beslutning fra sidste års genereralforsamling, fordi transportudgifter løb i vejret) Møder holdes i høj grad som videomøder for at undgå rejseaktiviteter. Studenterinitiativer: Emdrup UPSS Uddannelsesvidenskabeligt studentersymposion. Dette var et heldagsarrangement. Initiativet er sket med henblik på at studerende får mulighed for at holde oplæg. I Århus: PFSK: Pædagogisk filosofisk studenter kollokvium. Holder torsdagsarrangementer. Enten undervisere eller kandidater er oplægsholdere. Årets foredragsarrangmenter: Per Jepsen lykkens diktatur og retten til at være ulykkkelig både i Århus og Emdrup. I Emdrup Andrew Hartmann og Hans Siggaard Jensen: skolen som kampplads. Arrangement i Århus med Thomas Rømer vedr. hans pædagogiske filosofi med udgangspunkt i den nye folkeskolereform. Ønsker om at dette arrangement også kommer i Emdrup. Fremadrettet: D. 19.november: Reception i anledning af Morten T.Korsgaards bog. Kommentarer til beretning. Der er også PFSK i Emdrup. Der blev kommenteret vedrørende fastholdelse af kandidater i foreningen.en ny bestyrelse skal arbejde på at fastholde kandidater. Ideer modtages gerne. Der er forslag om at næste årsmøde skal være i Århus. Der skal arbejdes med at få den pædagogiske filosofi bredt ud til alle der er interesserede i et felt hvor pædagogik og filosofi mødes. Måske foreningen skal på tour. Nanna Duchenne: Forsøgt at etablere netværk på UC erne og dette kunne tilknyttes foreningen. Tidsskrifttet Studier i pædagogisk filosofi blev efterspurgt ift. udkomne og kommende numre. Et tredje nummer er udkommet. Jørgen Huggler fortalte, at der arbejdes på, at der udkommer endnu et nummer af tidsskriftet i 2014 derudover er der fremadrettet to numre på bedding. Forslag fra Bo Grønlund om, at man kunne invitere kandidater til at skrive artikler om livet efter man er blevet kandidat.. 2

3 Jørgen Hugglers svar på dette, er, at tidsskriftet er er åben over for mange forslag og mulige kategorier (herunder ikke reviewede kategorier). Der vil dog være de samme reviewprocesser, hvis bidraget skal fungere som artikel. Tidsskriftet er formuleret med et dobbelt akademiseringssigte. Dvs. at opkvalificere kandidater ind i den akademiske verden samt at være et tidsskrift for etablerede pædagogiske filosoffer. Redaktionen gjorde generalforssamlingen opmærksom på, at det er vigtigt, at man registrerer sig som læser, når man åbner for tidsskriftet på statsbiblioteket. Det er vigtigt i forhold til at kunne søge støtte til tidsskriftet, at det kan ses at tidsskriftet læses. Redaktionen og bestyrelsen har i samarbejde planer om arrangementer i tilknytning til udgivelse af tidsskriftet. Det blev besluttet, at foreningens sekretær udsender en mail til foreningens medlemmer mhp. at minde dem om at læse tidsskriftet og at registrere sig som læsere. Jørgen Huggler berettede, at tidsskriftet har en nordisk bevilling, som rækker to år ud i fremtiden. Ad 6. Fremlæggelse af foreningens regnskab for perioden 1/ / Regnskabet blev gennemgået af kasserer Merete Wiberg. I fremlæggelsen blev der gjort opmærksom ved særlige omstændigheder vedrørende afregning i forhold til sidste års årsmøde. Det fremgik af fremlæggelse af de to revisorer har godkendt regnskabet. Bo Grønlund Hansen ved underskrift og Henrik Vase Frandsen ved mailtilkendegivelse om godkendelse samt lovning af efterfølgende underskrift. Kommentarer til regnskab. Stig Mortensen tilføjede kommentar vedrørende brug af AU-Linket ved betaling til årsmødet Der blev fra salen spurgt til, hvorfor sidste års underskud (fremgår af regnskabet for ) ikke blevet overført til årets regnskab. Svaret fra kasserer var, at det skyldtes regnskabsmæssig uformåenhed, hvilket der må følges op på til næste års regnskab. Regnskabet er dog fuldt gennemskueligt. Der var spørgsmål fra salen vedrørende antallet af medlemmer og det blev konstateret af bestyrelsen af dette er en flydende størrelse. Der var et spørgsmål fra salen vedrørende tilstedeværelsen af de to revisorer. Der blev bedt om at det blev ført til referat at begge revisorer har godkendt regnskabet og Bo Grønlund var tilstede i salen. Generalforsamlingen godkendte derefter regnskabet. Ad 7: Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. 3

4 Ad 8. Valg til bestyrelsen samt valg af revisorer. Medlemmer, der ønsker at fortsætte og som ifølge foreningens vedtægter har ret til at fortsætte uden valg: Stig Mortensen, Morten T.Korsgaard, Matthias Christensen, Jane Lanng, Merete Wiberg Merete Wiberg ønskede ikke at fortsætte. På valg ønsker at fortsætte: Anne-Marie Eggert Olsen Yderlige opstillede: Carsten Fogh Nielsen, Nanna Duchene, Rune Robert Friis (Emdrup), Daniel Rask (Emdrup) Der skal vælges 9 Alle opstillede blev valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen består således af: Stig Mortensen (Emdrup), Morten T.Korsgaard (Emdrup), Matthias Christensen (Emdrup), Jane Lanng (Århus), Anne-Marie Eggert Olsen (Emdrup), Carsten Fogh Nielsen (Århus), Nanna Duchene (Emdrup), Rune Robert Friis (Emdrup), Daniel Rask (Emdrup) Suppleanter: Sune Frølund, Patrick Cullen (Emdrup), Thomas Jensen (Århus) Valg af revisorer: Bo Grønlund, Henrik Vase Frandsen. Ad 9: Evt. Carsten Fogh Nielsen tilbød at spørge alumneforening ved filosofi Århus vedr.deres erfaringer med fastholdelse af alumner. Jørgen Huggler opfordrede bestyrelsen til at vi ikke glemmer naturvidenskaberne. Vigtigt i forhold til dimensioneringen at vi rækker ud over humaniora. Bo Grønlund foreslog, at man kunne lave en kulturel feltudflugt et sted der kunne have en filosofisk interesse. Morten T.Korsgaard pointerede, at alle er velkomne til at komme med forslag til forening og meget velkomne til at lave arrangementer i foreningens regi. Der blev af ordstyrer takket god ro og orden. Ordstyrer: Viggo Smitt Stig Mortensen Morten T.Korsgaard Matthias Christensen Jane Lanng Anne-Marie Eggert Olsen Carsten Fogh Nielsen 4

5 Nanna Duchene Rune Robert Friis Daniel Rask 5

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 25. april 2009 kl. 15.00

Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 25. april 2009 kl. 15.00 Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 25. april 2009 kl. 15.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere