ÅRSRAPPORT CVR-nr driftsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr driftsår

2 2

3 Indholdsfortegnelse Velkommen Ledelsesberetning Forsyningsområde Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling Elproduktion Fjernaflæste målere RAH Elhandel A/S Elprissammensætning Forventet elprissammensætning Energirådgivning Fakta om nettet Koncernoversigt RAH Net A/S RAH Net 2 A/S RAH Service A/S RAH Elhandel A/S RAH Adm. A/S Organisation og personale Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Selskabsoplysninger Regnskabsberetning Koncernregnskab og årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance pr. 31. december (aktiver) Balance pr. 31. december (passiver) Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december Noter til regnskaberne Anvendt regnskabspraksis Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer

4 Velkommen Kære læser Det er med stor fornøjelse, at vi byder dig velkommen til at læse RAHs årsrapport for Bestyrelse, direktion og medarbejdere i RAH er stolte af at være en del af RAH. Vi ser det som et stort ansvar at varetage elforsyningen i Vestjylland for alle vores kunder og dermed andelshavere private som virksomheder. For mange er det at få forsynet el til ens husstand, sommerhus eller måske virksomhed forbundet med en naturlighed og det skal man også! Det er først, når strømmen svigter, at man egentlig værdsætter en stabil og høj sikkerhed i elforsyningen. RAH arbejder målrettet på at opretholde en høj kvalitet i elforsyningen herunder et højt serviceniveau. RAH skal hele tiden optimere i arbejdsgangene og processerne, som RAH gennemløber, således el-nettet drives så sikkert og kvalitetsbetonet som overhovedet muligt. Dette indebærer, at der til stadighed må og skal investeres betydelige beløb i vores lokale elnet. Et solidt og konstant økonomisk fundament er med til at sikre, at dette bliver ved med at kunne præge dagsordenen i RAH årene fremover. RAH vil gerne udvikling, fordi udvikling sætter ting i bevægelse. Udvikling kan få»ringene i vandet til at brede sig«. RAH har i 2014 igangsat et stort projekt omhandlende udskiftning af alle vore elmålere. Dette sker i nogle af områderne i tæt samarbejde med Ringkøbing Fjernvarmeværk og Ringkøbing-Skjern Forsyning. Dette betyder for RAH, at der i perioden 2014 til 2016 udskiftes ca elmålere til nye moderne fjernaflæste målere. Et projekt RAH forventer sig rigtig meget af. Den nye måler giver en række spændende muligheder for RAH og ikke mindst for dig som kunde. Måleren bliver»nerven«i det fremtidige»intelligente«energisystem. Du kan læse mere om projektet i årsrapporten. RAH arbejder for at bevare beslutningskraft i vores lokalområde. RAH er stiftet og har dets rødder i det vestjyske. Det er vigtigt for RAH at bakke op om den lokale udvikling, for uden denne udvikling er der risiko for, at tingene går i stå. Vi oplever en stor loyalitet i vores lokale område, og det er vi både taknemmelige og ydmyge overfor. 4

5 Velkommen I slutning af 2014 har RAH taget initiativ til at komme tættere på vores lokale og loyale kunder i området. RAH har nemlig stiftet et elhandelsselskab RAH Elhandel A/S der sikrer, at private kunder og mindre erhvervsdrivende nu har mulighed for at købe deres el lokalt hos RAH. Vi har med initiativet rykket endnu tættere på kunderne, hvilket muliggør, at RAH kan dyrke samt udvikle det lokale islæt, som er en af hjørnestenene i RAHs forretningsmodel. RAHs værdier er ansvarsfuldhed og ordentlighed. Nogle»gamle dyder«, der for RAH aldrig går af mode. Vi tror på, at kunderne efterspørger kvalitet og god kundeservice. Disse værdier er udgangspunktet for vores tekniske opgaveløsning og for vores kundebetjening også når du fremover ønsker at købe el fra RAH. Vi står på mål for disse værdier både i det vi gør, og i det vi siger. Det forpligter, og vi er ikke i tvivl om, at det værdsættes. Vi tror på, at førnævnte tiltag blandt andet er med til at forstærke RAHs position, som et lokalt forankret energiselskab i Vestjylland, der arbejder målrettet på at fastholde en positiv udvikling af vores egn. Vi er sikre på, at de nye tiltag i 2014 tydeliggør RAHs berettigelse: RAH har vist sig gennem mange år, som et meget driftssikkert og velkørende energiselskab. Der arbejdes ud fra en solid vestjysk tilgang til tingene. Vores medarbejdere har været hos os i gennem flere år. Alt sammen noget, der forbinder RAH med en stabilitet, som vores kunder og andelshavere kan føle sig trygge ved. Vi er et lokalt forankret energiselskab. Vi er klar over, at dette forpligter! Men det er ansvar, som vi gerne påtager os, da vi finder det naturligt. Endnu engang vil vi gerne byde dig velkommen som læser af vores årsrapport for Rigtig god fornøjelse! Jacob Møller Administrerende direktør Poul Hjulmand Bestyrelsesformand 5

6 6

7 Forsyningsområde RAHs forsyningsområde dækker geografisk fra Thorsminde i nord til Nymindegab i syd og fra Hvide Sande i vest til Videbæk i øst. 7

8 Forbrugersammensætning De ca kunder dækker over følgende kategorier i 2014: RAH Net A/S Antal installationer (stk.) RAH Net 2 A/S Antal installationer (stk.) Boliger Boliger Landbrug og gartneri Landbrug og gartneri 173 Fremstillingsvirksomhed 340 Fremstillingsvirksomhed 108 Byggeri, anlæg, handel og service 806 Byggeri, anlæg, handel og service 561 Offentlige institutioner o. lign. 886 Offentlige institutioner o. lign. 368 Gadebelysning 274 Gadebelysning 66 Total Total Kategorierne har haft følgende fordeling på MWh i : Net A/S 2013 Net A/S 2014 Antal MWh Boliger Landbrug og gartneri Fremstillingsvirksomhed Byggeri, anlæg, handel og service Offentlige institutioner o.l. Gadebelysning Net 2 A/S 2013 Net 2 A/S Boliger Landbrug og gartneri Fremstillingsvirksomhed Byggeri, anlæg, handel og service Offentlige institutioner o.l. Gadebelysning Antal MWh 8

9 Forbrugsudvikling Udviklingen i distribueret MWh har i perioden været som følger: Total MWh RAH Net A/S Total MWh I 2013 og 2014 har energiforbruget pr. måned i RAH Net A/S været følgende: RAH Net A/S MWh Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 9

10 Forbrugsudvikling Udviklingen i distribueret MWh har i perioden været som følger: Total MWh RAH Net 2 A/S Total MWh I 2013 og 2014 har energiforbruget pr. måned i RAH Net 2 A/S været følgende: RAH Net 2 A/S MWh Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 10

11 Elproduktion Hvad bruger vi vores El til? For mange er el egentlig ikke noget, som vi tænker over i dagligdagen. For mange er det noget, der først får opmærksomhed, når den ikke er der. For at rette fokus på, hvad vi som elforbruger bruger vores el til, har Dansk Energi (brancheorganisation for energiselskaber) foretaget nogle betragtninger. Du kan læse mere om det på DANSKERNE TYNGES AF EUROPAS TUNGESTE ENERGIBESKATNING Vi har billig el, men tårnhøj beskatning Din pris: 2,22 kr. 2,00 kr. Kilde: Dansk Energi.dk/el guide. Elmodel-bolig Skatter & afgifter 1,32 kr. 1,42 kr. 1,55 kr. Transmission & Distribution & PSO Rå elpris Kilde: Dansk Energi.dk/el guide Danmark Storbritannien Tyskland Holland Sverige De danske hustandes elpriser er blandt Europas laveste uden skatter og afgifter. Energiindustrien gør sit til at sikre konkurrencedygtige priser, men den danske europarekord i beskatning ødelægger billedet. SAMMEN HAR VI ENERGI TIL MERE Kilde: Quartz+Co, januar

12 Elproduktion På den politiske scene, er der i den nationale energiaftale fastsat nogle mål for vedvarende energi i Danmark på national plan. I 2020 skal 36% af vores energiforbrug til el, varme og transport komme fra vedvarende energikilder som sol, vind, biomasse med flere. Desuden er det et særskilt mål, at 50% af elproduktionen i 2020 skal komme fra vind. På den lokale front er Ringkøbing-Skjern kommune med Energi2020-plan endnu mere ambitiøs. Kommunen har et mål i 2020 om at være 100% selvforsynende med vedvarende energi. Det skal forstås sådan, at vi i kommunen producerer lige så meget vedvarende energi, som borgere og virksomheder i kommunen forbruger. Denne målsætning bakker RAH loyalt op om, og deltager aktivt i udbygningen af el nettet for at imødekomme det stigende antal vind- og solcelle producenter i kommunen. Hvor kommer vores el fra? For Danmark som helhed ser billedet til højre således ud: I RAHs forsyningsområde har udviklingen med tilslutningen af vindmøller og solceller gennem de senere år været stigende. Senest med tilslutning af Danmarks p.t. største landbaserede vindmøllepark lidt øst for Ring købing. DANSK VINDENERGI SLÅR ALLE REKORDER Hvis alverdens lande kun brugte vindenergi, så ville Danmark først løbe tør for strøm i dag langt senere end alle andre lande. Holland 4. januar Mexico 7. januar Frankrig 11. januar Canada 15. januar Kina 22. januar USA 22. januar Tyskland 29. januar Sverige 29. januar Storbritannien 2. februar 22 MAJ Den store vinddag Januar Februar Marts April Maj Juni Energiindustrien skaber et grønnere Danmark. Vi er et af de europæiske lande med mest grøn energi. Det giver et sundere og bedre liv til danskerne. Spanien 18. marts Danmark 22. maj SAMMEN HAR VI ENERGI TIL MERE Kilder: germanenergyblog.de, cleantechnica.com, energycollective.com, 4coffshore.com, energinorge.no, energimyndigheten.se, um.dk, ewea.org, ree.es, gwec.net, vindkraftsbranschen.se Kilde: DanskEnergi.dk/el guide. Energinet.dk 12

13 Elproduktion I RAHs forsyningsområde har produktionen af el udviklet sig som følger: Udvikling i produktion MWh Vind / Kraftvarme I alt produktion i RAHs netområde Forbrug inkl. engroslevering Tallet fra og med 2012 til 2014 er samlet produktion for RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. Ud fra en teoretisk tese om, at den producerede el i forsyningsområdet totalt set er lig med den forbrugte el, er vi i 2014 i RAHs område netto eksporterende af el. Af grafen ovenfor kan det ses, at der fra 2012 og frem produceres mere el, end der forbruges i RAHs område. Dette er under forudsætning af, at produktionen i området også forbruges i området. Dette er ikke altid tilfældet. Af grafen fremgår det også, at vindmølleparken øst for Ringkøbing, som blev tilsluttet ultimo 2013, har produceret med fuld effekt i Udviklingen i kommunen med et massivt stigende antal vindmølletilslutninger nødvendiggør, at el nettet til stadighed udbygges så det kan imødekomme den effekt, som vindmøllerne og solcellerne kræver. Vind og sol producerer ikke el på bestemte tidspunkter af året men når solen skinner og vinden blæser. Derfor leveres der store mængder effekt på forskellige varierende tidspunkter af året. Dette skal elnettet dimensioneres efter. Vindmølleparken lidt øst for Ringkøbing består af 22 møller. Forudsat, at møllerne producerer en konstant mængde el jævnt fordelt over hele året, vil produktionen herfra alene kunne dække hele elforbruget i Ringkøbing og Skjern By inklusiv tilhørende industri op til næsten 2 gange. Dette forstærkes endnu mere af det faktum, at da møllerne til tider står stille, når vinden blæser, og andre tider producerer rigtig meget, vil dette billede i perioder med høj effekt, blot gøre dette billede endnu mere udtalt! 13

14 Fjernaflæste målere Fremtiden? RAH er et moderne energiselskab, der vil være fremtidsorienteret. Det finder vi naturligt. Vi ser denne udvikling i lighed med sektoren, som en naturlig del af hverdagen, og bakker op om de tiltag, der er taget politisk for at fremme udviklingen. Det betyder blandt andet, at alle elkunder senest i 2020 skal have opsat en fjernaflæst måler. RAH følger denne strategi og har iværksat et større projekt med udskiftning af samtlige målere i forsyningsområdet, svarende til ca stk. For at yde den bedste kundeservice og dermed forstyrre vores kunder mindst muligt, har RAH valgt i nogle områder, at samarbejde med Ringkøbing Fjernvarmeværk, Ringkøbing-Skjern Forsyning og Hvide Sande Fjernvarme omkring udskiftning af målere. På den måde bliver alle målere i huset udskiftet på samme tid og kunden mindst muligt forstyrret. Vi ser derfor frem til, at RAH sammen med jer kunder og andelshavere bevæger os ind i en spændende tid, hvor vi sikrer jer muligheden for at blive en del af det fremtidige intelligente energisystem med udskiftningen af alle vore målere til fjernaflæste målere. RAHs forsyningsområde fremgår af figuren på den følgende side, hvor området er inddelt i zoner. Disse zoner viser på hvilket tidspunkt, du kan forvente at modtage besøg fra RAH og antallet af målere, som vi udskifter. Vi har pr. 1. maj udskiftet ca målere og forventer at være færdige med udskiftningen i Hvad opnår man ved en fjernaflæst måler? En fjernaflæst måler betyder først og fremmest, at du fremover ikke selv skal aflæse dit forbrug. Måleren er digital og leverer data til os om dit forbrug. Måleren kan registrere dit forbrug helt ned på timeniveau. Med en fjernaflæst måler kan vi kommunikere til dig via en hjemmeside. RAH arbejder på at udvikle en hjemmeside, som forventes at blive idriftsat efter sommeren Via hjemmesiden får du som kunde adgang til egne private måledata. Før hjemmesiden fungerer helt optimalt, skal den fjernaflæste måler have været i drift i ca. 4-5 måneder, før der vil være brugbare målerdata tilgængelige for diverse statistikker. Den nye måler er således helt central for det fremtidige»intelligente energisystem«. 14

15 15

16 RAH Elhandel A/S Velkommen til RAH Elhandel A/S Vi har i RAH koncernen pr. 1. januar 2015 stiftet vores eget elhandelsselskab. Selskabet har primært til formål at sælge el til privatkunder og mindre erhvervsdrivende. Hos os er det vigtigt, at du som kunde er tilfreds og oplever, at vi giver en god service og leverer den vare, du har brug for. Vi er en del af Vestjylland og bidrager rigtig gerne til den lokale udvikling. Vi tror på, at det kan være med til at styrke og fremtidssikre vores lokalområde og fastholde arbejdspladser i området. Det er vores håb, at du ser muligheden samt gerne vil RAH. Hvis du flytter ind i RAHs forsyningsområde, og ikke aktivt vælger et af RAH Elhandel A/S elprodukter eller et andet elhandelsselskab, vil du få 2 regninger en fra RAH på afgifter og moms på vegne af staten samt betaling for transport af elektricitet og en fra det pt. gældende forsyningspligtselskab. Du får med andre ord ikke RAH som elleverandør, hvis du ikke aktivt vælger os. Kontakt os på telefon eller via mail: for at høre nærmere om dine muligheder for valg af elprodukt mv. RAH Elhandel A/S har rødder og base i Vestjylland, og vi mener det, når vi siger:»rah Elhandel A/S nemt og enkelt«. Vi er dit elhandelsselskab i Vestjylland, hvor ansvarlighed og ordentlighed er ord, vi sætter højt både i opgaveløsningen og i kundebetjeningen. Der er også mange andre fordele ved at være elkunde hos RAH. Tjek vores hjemmeside på 16

17 RAH Elhandel A/S Er du blandt de kunder, som ikke har taget et aktivt valg af et bestemt elprodukt, har du et produkt der hedder RAH BASIS ENERGI. Vi afregner dig til en fast pris, der er gældende for et kvartal af gangen. Hvis du ønsker et produkt, der følger prisen på det frie el-marked, skal du vælge RAH SPOT-ENERGI. RAH SPOT-ENERGI er det mest attraktive produkt hos RAH Elhandel. Grafen herunder viser udviklingen i SPOT- ENERGI, hvilket historisk set giver dig den billigste pris. Udviklingen i elpriser i : Fokus på elregningen ligger ofte på elprisen, hvilket er meget naturligt. Men da elprisen kun udgør ca. 16% vil en lavere pris i mange tilfælde betyde minimalt for de fleste. Lægges fokus derimod på minimering at husstandens unødvendige forbrug, vil man kunne opnå 100% besparelse på alle poster på elregningen. Du kan få råd om energiforbrug, boligopvarmning og renovering. Du kan også få råd om brug og anskaffelse af hårde hvidevarer og andre apparater. Ved at følge forslagene fra energirådgiverne, kan du opnå store besparelser. Husk samtidig, at energibesparelserne ikke alene gavner din økonomi, men også vores fælles miljø. Vores rådgivning til private husstande foregår via Husets Energi og Feriehus Energi. Se mere på og på Som kunde hos RAH Elhandel A/S er det vigtigt for os, at du er tilfreds og oplever, at vi giver en god kundeservice og leverer den vare, du har brug for. Vi står på mål for det, vi siger, og det vi gør. Du bestemmer selv, hvor du køber din el. Det, du kan købe frit, er selve strømmen. Det drejer sig om ca. 16% af din samlede elregning som nedenstående figur viser: Se videoen her og kom tættere på RAH Elhandel A/S 17

18 Elprissammensætning RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S opkræver via din elafregning: Transportbetaling: Dækker selskabets udgifter til transport af elektricitet fra produktionsstedet til din måler. Transportbetalingen dækker udgifter til driften af el-forsyningsnettet. Offentlige forpligtelser: Dækker lovpligtig betaling for en række fælles opgaver, som skal betales af alle forbrugere. Bl.a. udgifter til forskning og udvikling samt udbredelse af miljøvenlig energi. Statsafgifter og moms. Installationsafgift fast afgift til RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. Desuden opkræver RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S på samme regning: Markedsel til variabel pris købt via elhandelsselskabet RAH Elhandel A/S. Fast afgift til elhandelsselskabet RAH Elhandel A/S. 18

19 Forventet elprissammensætning Forventet elprissammensætning vist i øre/kwh i 2015 i forhold til 2014: RAH Net A/S RAH Net 2 A/S Øre/kWh Nettarif RAH 15,90 22,11 15,83 19,01 Nettarif overordnet net 9,05 9,30 9,05 9,30 Offentlige forpligtelser 19,00 21,10 19,00 21,10 Markedsel (forsyningspligt) 36,28 30,58 36,28 30,58 Afgifter inkl. moms 124,18 130,53 124,17 129,75 Total 204,41 213,62 204,33 209,74 RAH Net A/S 2014 Nettarif RAH Nettarif overordnet net Markedsel (forsyningspligt) Offentlige forpligtelser Afgifter inkl. moms RAH Net 2 A/S 2014 Nettarif RAH Net 2 Nettarif overordnet net Markedsel (forsyningspligt) Offentlige forpligtelser Afgifter inkl. moms 19

20 Energirådgivning RAH har stort fokus på optimering af vores kunders og andelshaveres energiforbrug. Vi deltager aktivt i processen med at minimere energiforbruget hos virksomheder og private hustande. Rigtig mange har fokus på hvad el koster. Faktum er på nuværende tidspunkt, at afgifter, PSO m.m. udgør langt størstedelen af elregningen. Den»rene«elpris, der købes hos el handlerne udgør kun 1/5 del af den samlede elregning. Den største og mest effektive besparelse opnår man derfor ved at nedbringe elforbruget. Det hjælper RAH gerne vore kunder med at afdække mulighederne for. RAH er sammen med andre lignende (primært) jyske energiselskaber medejer af Scanenergi A/S. RAH har en ejerandel på 21,36%. RAH rådgiver omkring energioptimering m.m. gennem dette selskab, der har specialiseret sig på området. Scanenergi A/S er Danmarks største energioptimeringsselskab og servicerer privatkunder og erhvervskunder inden for elkøb og optimering af energiforbrug. Udover disse aktiviteter arbejdes der målrettet med at oplyse områdets kommende (og nuværende) el forbrugere, i form af skoledage på RAH, hvor klasses elever fra forsyningsområdets skoler får et indgående indblik i elforbrug blandt andet. I 2014 har sammenlagt 388 elever været på besøg hos RAH. RAH er forpligtet til, fra myndighederne, at levere energibesparelser. Det finder RAH meget naturligt, da opgaven ligger i en naturlig forlængelse af vores fokus på optimering af vores kunders og andelshaveres energiforbrug. Energirådgivning til virksomheder Scanenergi A/S rådgiver virksomheder til valg af den mest optimale løsning indenfor energioptimering. Scanenergi A/S tilbyder virksomheder at vælge mellem SPOTtime eller prissikring. Prissikring er en løsning, der kan minimere virksomheders prisrisiko, så de ikke skal bruge tid på at følge elmarkedet. Hvorvidt man bør vælge SPOTtime, fastprisaftale eller en flexprisaftale afhænger helt af ens risikovillighed og behov for sikkerhed mod høje elpriser. Læs mere på 20

21 Energirådgivning Energirådgivning til private og mindre virksomheder HusetsEnergi.dk HusetsEnergi.dk er ejet af Scanenergi A/S og har til opgave at energioptimere private husstande. Tilbage i 2011 indgik RAH et samarbejde med Scanenergi A/S og Energisekretariatet i Ringkøbing- Skjern Kommune omkring energiberegning af private husstande og mindre virksomheder. Målet var at få energioptimeret et stort antal huse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ved udgangen af 2014 er det lykkedes ved fælles hjælp at energioptimere et stigende antal huse i kommunen. Derudover har husejere i forsyningsområdet benyttet sig af den online energiberegner på og har fået tilsendt en elektronisk handlingsplan med besparelsesforslag til energiforbedringer. FeriehusEnergi.dk Med udgangspunkt i de positive erfaringer med HusetsEnergi.dk udvidede RAH i 2013 energispareindsatsen til også at omfatte feriehuse, som for RAHs område omhandler et stort potentiale. FeriehusEnergi.dk er udviklet i samråd med»destination Ringkøbing Fjord«. I 2014 har FeriehusEnergi.dk besøgt et stigende antal feriehuse i RAHs område. Nogle feriehusejere har fået bekræftet, at feriehuset er i energimæssig god stand, mens andre feriehusejere har valgt at energirenovere. Feriehusejere har benyttet sig af online energiberegneren på og har fået tilsendt en elektronisk handlingsplan med besparelsesforslag til energiforbedringer. Læs mere på Herudover har HusetsEnergi.dk i 2014 deltaget aktivt i projektet»energi-landsbyer«, hvor der i et tæt samarbejde med lokale borgergrupper er blevet skabt gode resultater. Læs mere på Der kan være penge at spare selv for dig som privat husstand. Vidste du f.eks., at En gennemsnitsfamilie alene ved hjælp af omtanke kan spare ca kr. om året på det samlede energiforbrug? Hvis du skifter elvarmen i dit sommerhus ud med en varmepumpe, så kan du reducere din varmeregning med ca kr. årligt? En udskiftning af dit oliefyr med et jordvarmeanlæg typisk vil kunne forrente dine penge med 15-20%? Hvor meget har du tjent på dine aktier de seneste år? 21

22 Fakta om nettet Drift og anlæg af nettet Statistik over RAHs lavspændingsnet og højspændingsnet i perioden : Højspændingskabel km kabel Luftledning Kabel i jord RAH Net 2 A/S er indregnet i 2012, 2013 og Lavspændingskabel km kabel Luftledning Kabel i jord RAH Net 2 A/S er indregnet i 2012, 2013 og

23 Fakta om nettet Udvikling i nettets fordeling på luftledning og kabel i jord 140 Udvikling i højspænding Indeks Luftledning Kabel Indeks Udvikling i lavspænding Luftledning Kabel Af de foregående grafer viser tendensen, at der er sket en naturlig forskydning i fordelingen mellem luftledning og kabel på såvel høj- som lavspænding. På højspændingssiden har RAH i 2014 fortsat med at skifte luftledning ud til kabler. På lavspændingssiden er udviklingen i 2014 mere konstant, hvilket forklares ved, at stort set alt luftledning er blevet fjernet i RAHs område. I 2012 er der en relativ markant stigning i antal km kabler på såvel høj- som lavspænding. Dette skyldes, at tallene for RAH Net 2 A/S først er indregnet fra og med 2012 og frem. I dette område er der i 2012 og frem ikke mere luftledning på såvel høj- som lavspænding. Antallet af transformatorstationer i 2014 udgør i RAH Net A/S område stk. stationer. I 2014 er der 169 stk. transformatorstationer i RAH Net 2 A/S område. 23

24 Fakta om nettet Afbrudshyppighed og varighed RAH arbejder konstant for optimering af forsyningsnettet. Der foretages løbende vedligeholdelse, forbedringer m.m. for at sikre og forbedre kvaliteten og sikkerheden af elforsyningen til alle vore kunder. Dette er en proces, der hele tiden målrettes, således vore kunder får en god oplevelse af at være kunde i RAH. Afbrudshyppigheden har udviklet sig som følger: 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Antal afbrud pr. kunde pr. år ,0 I alt Uvarslede Varslede Følge af 3. part Udenfor område Force majeure Afbrudsvarigheden har udviklet sig som følger: Afbrudsminutter pr. kunde pr. år I alt Uvarslede Varslede Følge af 3. part Udenfor område Force majeure 24

25 25

26 26

27 Fakta om nettet Anlægsinvesteringer i nettet Gennem årene er elnettet løbende blevet vedligeholdt og udbygget. Investeringer i elnettet i perioden har udviklet sig som følger: 60 Bruttoinvesteringer for RAH Net A/S 25 Bruttoinvesteringer for RAH Net 2 A/S Millioner Millioner Tallene er alene baseret på investeringer i RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. Der er således ikke foretaget korrektion for eventuel intern koncernavancer m.m. Investeringerne for RAH Net A/S har fordelt sig som følger: Millioner Anlægsinvesteringer Stormen»Bodil« kv 10 kv 0,4 kv Målere

28 Koncernoversigt 100% ejede selskaber Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a (RAH) ScanEnergi A/S RAH Holding A/S RGT Holding A/S RAH Net A/S RAH Net 2 A/S RAH Service A/S RAH Elhandel A/S RAH Vind ApS RAH Adm. A/S Vestjyske Net 60 kv A/S Vestjyske Net 60 kv A/S Net-Sam Scada A/S Vesterhav Syd A/S Nørhede-Hjortmose Besøgscenter ApS RAH a.m.b.a. Er moderselskab for koncernen. Koncernen har en bestyrelse på 6 personer, der vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen, som består af selskabets andelshavere, er selskabets højeste myndighed. RAH Holding A/S Har til formål at fungere som holdingselskab, herunder gennem sine dattervirksomheder, at drive elforsyningsvirksomhed, samt handel, anlægsarbejder, projektering, rådgivning, service, administration og udlejning af ejendom. Selskabet er 100% ejet af RAH a.m.b.a. RAH Net A/S Har til formål at drive net virksomhed til bevilling efter elforsyningsloven. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S. RAH Net 2 A/S Har til formål at drive net virksomhed til bevilling efter elforsyningsloven. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S. RAH Service A/S Har til formål at udbygge og vedligeholde RAH Net A/S s og RAH Net 2 A/S s ledningsnet og udføre opgaver for eksterne kunder. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S. RAH Elhandel A/S Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S. Selskabet er stiftet i 2014 med det formål at drive handel med energi. RAH Vind ApS Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S. Selskabet er stiftet i 2014 med det formål at producere vedvarende energi og sælge denne. RAH Adm. A/S Har til formål at udføre administration, kundeafregning og opgaver for eksterne kunder, samt udlejning af ejendom. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S. Scanenergi A/S Har til formål at drive handel og administration indenfor energiområdet. Herunder forstås balanceansvar. Selskabet ejes af 17 danske selskaber. RAH a.m.b.a. s ejerandel udgør 21,36%. Vestjyske Net 60 kv A/S Er et transmissionsselskab, der ejer og driver 60 kv efter bevilling. RAH Net A/S har en ejerandel i selskabet på 21,33% og RAH Net 2 A/S har en ejerandel på 2,07%. RGT Holding A/S Selskabet ejes af RAH Holding A/S (33,33%), GEV A/S (33,33%) og Thy-Mors Energi A/S (33,33%). Net-Sam Scada A/S Selskabet er ejet af 13 selskaber. RAH Service A/S har en ejerandel i selskabet på 6,10%. Selskabet har på vegne af ejerselskaberne til formål at drive et SCADA/DMS system, som er et netovervågning - og fjernstyringssystem. Vesterhav Syd A/S Selskabet ejes af RAH Service A/S (33,33%), Hvide Sande Service Group (33,33%) og Ringkøbing-Skjern Kommune (33,33%). Har til formål at fremme bred lokal investering og lokal erhvervsudvikling i forbindelse med etablering af vindmøllepark i»vesterhav Syd«. Nørhede Hjortmose Besøgscenter ApS Selskabet er ejet af RAH Service A/S (56%) og Nørhede Hjortmose Vindudvikling ApS (44%). Selskabets formål er at eje og drive teknik- og servicebygning for Nørhede Hjortmose Vindmøllepark samt det tilknyttede besøgscenter. 28

29 RAH Net A/S Primære opgaver RAH Net A/S sikrer, at der altid er en stabil levering af strøm til kunderne. RAH Net A/S forsyner private og erhvervskunder med el. Vi håndterer alle ønsker og behov, når det drejer sig om forsyning af el. Vi leverer el hver dag, året rundt til ca vestjyske husstande og virksomheder i et geografisk område på mere end km 2. Fra Nymindegab i syd til Thorsminde i nord. Fra Videbæk i øst til Hvide Sande i vest. Inden for indeværende år er der bl.a. arbejdet på følgende projekter: Lavspændingsarbejde (0,4 kv): Udstykning Smørblomsten, Ringkøbing Udstykning Pallasvej, Hvide Sande Udstykning Rindum Mølleby, Ringkøbing Forsyning til toiletbygning Baggersvej, Ringkøbing 10 kv arbejde udført i 2014: Udskiftning af 10kV kabel i Ulfborg by Kabellægning Videbæk syd linje, Opsund Kabellægning af 10kV luftledning, Hvingel Kabellægning af 10kV luftledning, Stauning Udskiftning af 10kV kabel, Stadil Udskiftning af 10kV kabel, Husby 11 nye fjernbetjente 10kV stationer Mølleprojekter i 2014: Faster Astrup Rindum Enge Velling Mærsk Solcelleprojekt i 2014: 4,4 MW tilsluttet ved No Projekter i 2015: Forsyning til ny redskabsterminal på Nordhavn, Hvide Sande Kabellægning øst for Grønbjerg Kabellægning omkring Finderup Kabellægning øst for Videbæk Kabellægning Rindum-Holmsland Kabellægning Torsted Udskiftning af ældre 10kV kabel i Hvide Sande Udskiftning af ældre 10kV kabel i Ringkøbing Fjernbetjente 10kV stationer 29

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

Økonomisk regulering af elnetselskaberne

Økonomisk regulering af elnetselskaberne 12 samfundsøkonomen nr. 1 marts 2012 Økonomisk regulering af elnetselskaberne Økonomisk regulering af elnetselskaberne De selskaber, der distribuerer el til husholdninger og virksomheder, reguleres gennem

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 ÅRS- RAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 6 Forord Indhold Forord... 8 Den store sammenhæng... 13 Kultur & Stategi... 13 Formålet med DSB... 13 Vores løfter... 13 Strategisk rejse... 13 Der skal

Læs mere