NATIONALE MESTERSKABER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATIONALE MESTERSKABER"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 4 Kvalifikationsperiode Kvalifikation Anmeldelse/anmeldelsesfrist Procedure for anmeldelse/tilmeldelse Mesterskabsgebyrer Efteranmeldelse Anmeldelses- og bødegebyr Afmelding Pauser Start og omsvømning Time trails Startliste/Program/Tidsplaner Officials ved mesterskaber undtagen DM for Hold Årgangskriterier Regler for udlændinges start 8 Omregningstabel 9 NATIONALE MESTERSKABER Grand Prix 3, 2006/ Danske Open Masters på Kortbane (DOM-K) 15 Danske Årgangs Mesterskaber gr. 1 (DÅM) 18 Danske Årgangs Mesterskaber gr. 2 (DÅM) 21 Danmarks Mesterskaberne på Langbane (DM-L) & Danske Junior Mesterskaber (DJM-L) 24 Åbne Danske B-Mesterskaber (DM-B) 31 Danmarks Mesterskaberne på Kortbane (DM-K) & Danske Junior Mesterskaber (DJM-K) 34 REGION ØST MESTERSKABER Specielle regler 40 Senior- og Junior Langbane Mesterskaber Grand Prix 2, 2006/ Årgangs Mesterskaber gr Årgangs Mesterskaber gr Kortbane Mesterskaber Grand Prix 1, 2007/ REGION VEST MESTERSKABER Specielle regler 54 Senior- og Junior Langbane Mesterskaber Grand Prix 2, 2006/ Årgangs Mesterskaber gr Årgangs Mesterskaber gr Kortbane Mesterskaber Grand Prix 1, 2007/

2 VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2007 Hermed mesterskabsfolderen, som indeholder alt om individuelle svømmemesterskaber i Dansk Svømmeunions regi. For at gøre det overskueligt er folderen opdelt i 4 hovedpunkter: Generelle regler Nationale mesterskaber Region Øst mesterskaber Region Vest mesterskaber Som det vil fremgå af folderen, er der foretaget enkelte ændringer/tilføjelser. Generelt: Tilmeldingsfiler kan fortsat udarbejdes både i Wingrodan og i DO_DATA. Tilmelding ved brug af diskette kan kun ske til Masters-arrangementer. Holdkapkort betragtes som rettidigt indleveret, såfremt en repræsentant for en given forening er i sekretariatet før den officielle tidsfrists udløb og enten har påbegyndt udfyldelsen af holdkapkort eller venter i kø på at aflevere allerede udfyldte kort. Tilmeldings- og anmeldelseslister kan sammen med meget andet findes på Unionens hjemmeside under Svømning > Værktøjskasse ( De fleste gebyrer er hævet en smule. Danmarks Mesterskaberne på Langbane: Løbsrækkefølgen er ændret i afsnit 9. Danmarks Mesterskaberne på Kortbane: Afmelding til 800 m fri og 1500 m fri skal ske senest kl dagen før løbets afvikling. Dette af hensyn til deltagerne i bedste heat. Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte nedenstående: DM-L, DJM-L, DM-K, DJM-K samt DM for Hold: DÅM gr. 1 og gr. 2: Lise Møller Lise H. Petersen Johannes V. Jensens Allé 18 Anders Billes Vej Frederiksberg 7000 Fredericia tlf: tlf.: Region øst mesterskaber: Connie Florin Randvolden 6 Anders Billes Vej Herlev 7000 Fredericia 2 Region vest mesterskaber: Lise H. Petersen tlf: tlf.: Grand Prix 3: Svend Sander Bakkegårdsvej 5 Postboks Risskov Tlf.:

3 TERMINER/STEDER ÅR 2007 JANUAR Region Vest sen./jun. Langbane Mesterskaber Grand Prix 2 Esbjerg Region Øst sen./jun. Langbane Mesterskaber Grand Prix 2 Ballerup FEBRUAR Region Øst Årgangsmesterskaber, område Regionalt MARTS Grand Prix 3, 2006/2007 Gladsaxe Region Vest Årgangsmesterskaber gr. 1 Herning Region Øst Årgangsmesterskaber gr. 1 Gentofte Region Vest Årgangsmesterskaber gr. 2 Haderslev Region Øst Årgangsmesterskaber gr. 2 Gentofte Danske Åbne Masters på Kortbane Glostrup Verdens Mesterskaberne på Langbane Melbourne APRIL DM for Hold - Åben klasse, Finale og kvalifikation Øst og vest 22. Områdemøde for svømning Brøndby MAJ Danske Åbne Masters på Langbane JUNI Danske Årgangs Mesterskaber gr. 1 Odense Danske Årgangs Mesterskaber gr. 2 Ringe JULI Danmarks Mesterskaberne på Langbane & DJM-L Århus Åbne Danske B-Mesterskaber?? Europæiske Junior Mesterskaber på Langbane Antwerpen Ungdoms OL Beograd AUGUST Europæiske Mesterskaber for Masters Kranj (SLO) SEPTEMBER Region Øst Kortbane Mesterskaber Grand Prix 1?? Region Vest Kortbane Mesterskaber Grand Prix 1 Kolding OKTOBER Danmarks Mesterskaberne på Kortbane & DJM-K Greve NOVEMBER DM for Hold Årgangsklassen, indledende Regionalt DECEMBER DM for Hold Årgangsklassen, finale?? Europæiske Mesterskaber på Kortbane Debrecen AUGUST Olympiske Lege Beijing 3

4 GENERELLE BESTEMMELSER KVALIFIKATIONSPERIODE: Kvalifikationsperioden kan ses under omtalen af de enkelte mesterskaber. KVALIFIKATION: De nøjagtige kravtider er vist under omtalen af de enkelte mesterskaber. Bemærk: Man kan ikke omregne en langbanetid til kortbane. ANMELDELSE/ANMELDELSESFRIST: Anmeldelsesproceduren fastsættes af Svømmesektionen. Svømmerens licensnummer skal fremgå af anmeldelsen. Anmelderen er ansvarlig for rigtigheden af de angivne tider og øvrige oplysninger. Der må kun anvendes tider fra officielle stævner. Bedste tid inden for kvalifikationsperioden SKAL anvendes. Holdkapper anmeldes enten med estimeret tid eller med en tidligere opnået tid. Ved stor forskel mellem en estimeret tid og en tidligere opnået tid, skal den estimerede tid begrundes. Anmeldelsestider skal fremgå af Dansk Svømmeunions database (Octo Statistik). Forkerte tider kan rettes, hvis der er tider i databasen. Ved ikke dokumenterbare anmeldelsestider idømmes foreningen en bøde lig med anmeldelsesgebyret. Ukorrekt udformede anmeldelser kan returneres til anmelderen. Dette gælder også anmeldelser uden licensnummer. Holdkapkort indeholdende navne og årgang på de svømmere (i startrækkefølge), som skal starte i holdkapsvømning, skal for indledende stævneafsnit samt for mesterskaber eller dele af mesterskaber der indeholder ét stævneafsnit pr. dag afleveres 1½ time før stævnestart (den pågældende dag) og for finaleafsnit 1 time før stævnestart (i det finaleafsnit hvori holdkapsvømningen foregår). Den officielle tid afgøres af tiden på et af stævnesekretæren udpeget konkret ur. Holdkapkort betragtes som rettidigt indleveret, såfremt en repræsentant for en given forening er i sekretariatet før den officielle tidsfrists udløb og enten har påbegyndt udfyldelsen af holdkapkort eller venter i kø på at aflevere allerede udfyldte kort. I holdkapløb, kan der efter afleveringsfristen for holdkapkort, indsættes en anden svømmer indtil en time før løbet afvikles, hvis en deltager beviseligt er blevet skadet/syg under stævnet. De officielle blanketter: Anmeldelsesliste, tilmeldingsliste og afmeldingsliste findes nu alle til download på Unionens hjemmesiden under Svømning > Værktøjskasse ( PROCEDURE FOR ANMELDELSE/TILMELDELSE: Bemærk der kan tilmeldes på 2 måder: 1. På vedhæftet anmeldelsesfil til indlæsning i Wingrodan For svømmere, der anmeldes DM-L eller DM-K, fordi de har opnået en placering som nr i det tilsvarende Regionale Mesterskab eller som er berettiget til deltagelse i op til tre individuelle løb fordi de har opnået én eller to kravtider, foregår anmeldelse ved, at oplysninger om svømmerens licensnr., navn, årgang, ønskede løb samt bedste opnåede tid(er) indenfor kravtidsperioden oplyses i en. 4

5 Tilmelding på kan kun foretages, hvis der er anført adresse til den person, der skal modtage anmeldelser/tilmelding. Den anmeldende klub er ansvarlig for, at der rettidigt fremsendes Oplysninger om antal starter både individuelt og hold. Oplysning om antal kvindelige og mandlige svømmere. Oplysning om navn(e) og uddannelse (modul) af officials. Oplysning om kontaktperson navn, adresse, tlf. samt evt. . Ovenstående vedhæftes anmeldelsesfil til indlæsning i Wingrodan. Den tilmeldende klub er selv ansvarlig for at kvittering er modtaget senest 24 timer efter anmeldelsesfristens udløb. 2. På Dansk Svømmeunions anmeldelsesliste vedlagt Dansk Svømmeunions tilmeldingsliste. Begge lister kan downloades fra Unionens hjemmeside under Svømning > Værktøjskasse ( Husk at påføre licensnumre, også på svømmere som kun deltager i holdkapper. Husk navn og uddannelse (modul) på official(s) ved 10 tilmeldte starter eller derover. MESTERSKABSGEBYR: Mesterskabsgebyret for DM-K og DJM/DM er 27,- kr., for B-DM 17, - kr. og for DÅM 17,- kr. pr. start, både individuelt og i holdkap. Gebyret benyttes til en rimelig forplejning af officials samt andre relevante omkostninger for lokalarrangøren. EFTERANMELDELSE: Efteranmeldelse kan finde sted indtil 48 timer før mesterskabsarrangementets første start. Dog gælder kun tider opnået i den normale kvalifikationsperiode. ANMELDELSES- OG BØDEGEBYR: Anmeldelsesgebyret fastsættes for hvert enkelt mesterskab af Svømmesektionen og opkræves af Dansk Svømmeunion. Anmeldelsesgebyret refunderes ikke. Anmeldelsesgebyret forhøjes med 20,- kr. pr. start ved anvendelse af anmeldelsesliste som eneste form eller ved fejl i anmeldelsesfil. Efteranmeldelsesgebyret udgør 15 gange anmeldelsesgebyret. En anmeldt deltagers eller et anmeldt holds udeblivelse fra start uden afbud medfører bødegebyr på 8 gange det individuelle anmeldelsesgebyr. Hvis et hold udebliver fra DM for Hold, idømmes foreningen en bøde lig med anmeldelsesgebyret for DM for Hold. En deltager eller et hold, der overskrider den i proportionerne anførte kravtid, skal kunne dokumentere, at vedkommende har opnået anmeldte tid ved et officielt stævne inden for kvalifikationsperioden. I modsat fald idømmes foreningen en bøde på 15 gange anmeldelsesgebyret. Ved eventuel diskvalifikation opkræves ikke bøde. Nødvendig dokumentation skal af foreningerne tilsendes Unionen senest 1 måned efter arrangementet, undtagen hvis anmeldelserne er påført dato for opnåelse af den anmeldte tid og, at tiden fremgår af Dansk Svømmeunions database. 5

6 Den anmeldende forening er ansvarlig for indbetaling af anmeldelses- og eventuelt bødegebyr, som opkræves af Dansk Svømmeunion. AFMELDING: Afmelding til indledende løb samt direkte finaler skal foretages senest 1½ time før hvert stævneafsnits start. I alle konkurrencer skal en individuel deltager eller et hold, som ikke ønsker at deltage i en finale, hvortil man har kvalificeret sig, foretage en afmelding senest tredive (30) minutter efter offentliggørelsen af resultatlisten for det enkelte løb. Blanketter til afmelding udleveres i sekretariatet. I modsat fald betragtes det som en udeblivelse uden grund, og man pålignes en bøde svarende til 8 gange anmeldelsesgebyret. PAUSER: * Mener arrangørerne, i samarbejde med overdommeren, at der er behov for indlagte pauser, kan dette ske ved offentliggørelse senest på ledermødet før stævneafsnittet. Behov kan f.eks. være langt stævneafsnit eller kort tid mellem 2 løb for samme gruppe svømmere. Pauserne er fastsat til max. 15 minutter. * Der kan indlægges pauser til brug for afsvømning ved nationale mesterskaber. START OG OMSVØMNING: * Alle mesterskaber afvikles med én start. * Ved Danmarks Mesterskaberne på både Langbane og Kortbane anvendes flyvende start i indledende afsnit fraset det sidste heat for juniorer (det formodede hurtigste heat). * Flyvende start kan efter ønske fra deltagerne samt efter overdommerens skøn anvendes ved andre mesterskaber medtaget i denne folder. Ved brug af flyvende start skal dette meddeles på holdledermødet. * Omsvømning foregår normalt tidligst 1 time efter afslutningen af indledende heats. TIME TRAILS: Time trails kan ikke afvikles i forbindelse med mesterskaber i Dansk Svømmeunions regi. Det vil sige, at der ikke vil blive afviklet løb, udover de programsatte. STARTLISTE/PROGRAM/TIDSPLANER: Ved mesterskaber i Dansk Svømmeunions regi, vil der på Dansk Svømmeunions hjemmesider blive lagt en startliste med alle deltageres anmeldelser i de forskellige løb. Startlister findes i menupunktet Aktivitetskalender under det enkelte mesterskab. Startlister udsendes ikke. Et endeligt stævneprogram vil blive udarbejdet på stævnedagen. Alle offentliggjorte tidsplaner er vejledende. 6

7 OFFICIALS VED MESTERSKABER UNDTAGEN DM FOR HOLD: Ved total 10 tilmeldte starter eller derover pålægges den enkelte forening at stille med 1 official under hele mesterskabet. Samme pligt pålægges desuden startfællesskaber med 10 eller flere holdkapstarter. Ved 20 starter eller derover skal official være dommeruddannet. Ved 50 starter eller derover skal der anmeldes 2 officials, hvoraf den ene skal være dommeruddannet. Navn og uddannelse (modul) på official skal sammen med tilmeldingslisten fremsendes til kontaktpersonen for mesterskabet. Der vil i videst mulig omfang blive taget hensyn til geografiske forhold samt deltagerantal, ved udvælgelsen af officials. Herudover gælder, at både startfællesskabets official samt den ekstra klubofficial ved mange tilmeldinger først bruges, når de tilmeldte almindelige officials er brugt og der stadig er brug for officials. Er klubbens tilmeldte official ikke opført på officiallisten skal vedkommende ikke fungere ved mesterskabet. For alle mesterskaber i denne folder (undtagen Danske Åbne Masters) lægges officiallisten på Dansk Svømmeunions internetsider. Såfremt der ikke bliver fremsendt navne på officials betids, vil foreningen blive kontaktet om den/de manglende officials. Såfremt der herefter ikke stilles officials, idømmes foreningen en bøde på 1.000,- kr. pr. manglende official pr. dag. Dette gælder også ved manglende fremmøde på stævnedagen. Bøden tilfalder lokalarrangøren, såfremt denne sørger for en afløser. ÅRGANGSKRITERIER FOR MESTERSKABER I 2007: Piger/damer Drenge/herrer Vest og Øst Kortbane samt DM-K alle alle Vest og Øst ÅM samt DÅM 2 yngste gr. årg. 96/yngre årg. 94/yngre ældste gr. årg. 95 årg. 93 Vest og Øst ÅM samt DÅM 1 yngste gr. årg. 94 årg. 92 ældste gr. årg. 93 årg. 91 Vest og Øst Junior Langbane årg. 91/yngre årg. 89/yngre Vest og Øst Senior Langbane årg. 90/ældre årg. 88/ældre Danske Junior Mesterskaber (både L og K) årg. 91/yngre årg. 89/yngre DM-L og DM-K, indledende heat årg. 90/ældre årg. 88/ældre DM-L og DM-K, holdkap alle alle 7

8 REGLER FOR UDLÆNDINGES START DIF S GENERELLE REGLER Deltagelse i konkurrencer om individuelle- og holdmesterskaber er, bortset fra de i Danmarks Idræts Forbunds love 7, stk. 6, omhandlende udelukkelsestilfælde - åben for: 1. Medlemmer af foreninger under vedkommende specialforbund i henhold til de af specialforbundet fastsatte bestemmelser. 2. Medlemmer af foreninger under de øvrige specialforbund i henhold til det arrangerende specialforbunds bestemmelser. For at Danmarks Idræts Forbunds Danmarksmesterskaber kan afholdes, kræves, at der i enhver konkurrence (såvel individuelle mesterskaber som holdmesterskaber) er mindst fem danske individuelle deltagere/tre hold. Det enkelte specialforbund kan dog dispensere herfra, dog ikke mere end to på hinanden følgende år. Dispensationen kan herudover gives af Danmarks Idræts Forbunds bestyrelse. I omtalen af et anerkendt Danmarksmesterskab skal formuleringen Danmarks Idræts Forbunds Danmarksmesterskab indgå. Formuleringen må ikke anvendes i forbindelse med unionsmesterskaber. DIF/Dansk Svømmeunions DANMARKS MESTERSKABER & Dansk Svømmeunions EGNE MESTERSKABER. Ud fra DIFs generelle grundregler har Dansk Svømmeunion ansøgt DIF og fået godkendelse af, at der i de af Dansk Svømmeunion udskrevne og af DIF godkendte Danmarksmesterskaber samt Dansk Svømmeunions egne mesterskaber, individuelt og for hold (herunder DMH), kan deltage: A. danske statsborgere, der er medlem af en forening under Dansk Svømmeunion. B. EU-borgere samt borgere i lande med associeringsaftale med EU, der har været medlem af ansøgende forening under Dansk Svømmeunion i mindst 30 dage. C. andre statsborgere, herunder statsløse personer, der 1) har haft mindst 30 dages fast ophold i Danmark. 2) har været medlem af den ansøgende forening under Dansk Svømmeunion i mindst 30 dage. Bemærk: Svømmere, der tilhører gruppe C, skal, for at opnå tilladelse til start i DM-konkurrencer, indsende ansøgning derom til Dansk Svømmeunion senest 1 måned før første start. Titlen Danmarksmester kan ved DM-L og DM-K kun opnås af personer tilhørende gruppe A samt af personer tilhørende gruppe B og C såfremt de har gældende dansk sygesikringsbevis. Dette gælder både individuelle løb som holdkap. Titlen Danmarksmester kan ved DM-H kun opnås af foreninger under Dansk Svømmeunion. 8

9 OMREGNINGSTABEL KORTBANETIDER TIL LANGBANETIDER DISCIPLIN TILLÆG TIL KORTBANETID 50 M FRI 0.50 SEK. 100 M FRI 2.00 SEK. 200 M FRI 4.00 SEK. 400 M FRI 8.00 SEK. 800 M FRI SEK M FRI SEK. 50 M BUTTERFLY 0.50 SEK. 100 M BUTTERFLY 1.50 SEK. 200 M BUTTERFLY 3.00 SEK. 50 M RYGSVØMNING 0,50 SEK. 100 M RYGSVØMNING 2.00 SEK. 200 M RYGSVØMNING 4.00 SEK. 50 M BRYSTSVØMNING 1.00 SEK. 100 M BRYSTSVØMNING 2.50 SEK. 200 M BRYSTSVØMNING 5.00 SEK. 200 M INDV. MEDLEY 4.00 SEK. 400 M INDV. MEDLEY 8.00 SEK. 4 x 50 M FRI 2,00 SEK. 4 x 100 M FRI 8,00 SEK. 4 x 200 M FRI 16,00 SEK. 4 X 50 M HOLDMEDLEY 2,50 SEK. 4 x 100 M HOLDMEDLEY 8.00 SEK. Bemærk: Omregningen kan ikke anvendes omvendt. Man kan altså ikke omregne en langbanetid (50 m) til kortbane (25 m). 9

10 DANSK SVØMMEUNIONS GRAND PRIX 3 DEN MARTS 2007 Gladsaxe Svømmehal Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg DELTAGELSE: Der er ingen aldersbegrænsning for deltagelse i Grand Prix 3. Udenlandske svømmere kan deltage, men kan ikke vinde pengepræmier. LØBSPROGRAM/KRAVTIDER: 1. Afsnit: Fredag den 2. marts kl Indledende heat og direkte finaler. Opv. kl m indv. Medley (direkte finale) damer m indv. Medley (direkte finale) herrer Evt. omskiftningspause 3 50 m fri damer m fri herrer m butterfly damer m butterfly herrer m rygsvømning damer m rygsvømning herrer m brystsvømning damer m brystsvømning herrer Evt. omskiftningspause m fri (direkte finale) damer m fri (direkte finale) herrer x 100 m fri damer fri 14 4 x 100 m fri herrer fri Bemærk: Fri betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med estimeret tid på side 4. Der medtages maksimalt hold svarende til 3 heat. 10

11 2. Afsnit: Lørdag den 3. marts kl Indledende heat og direke finaler. Opv. kl m fri damer m fri herrer m indv. Medley damer m indv. Medley herrer m butterfly damer m butterfly herrer m rygsvømning damer m rygsvømning herrer m brystsvømning damer m brystsvømning herrer m fri (*) damer m fri (*) herrer x 100 m holdmedley damer fri 28 4 x 100 m holdmedley herrer fri 3. Afsnit: Lørdag den 3. marts kl Finaler. Opv. kl Finaler løb nr. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 (* bedste heat), 26 (* bedste heat), 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6 og herefter 13 4 x 100 m fri damer 14 4 x 100 m fri herrer 29 Drop-out damer 30 Drop-out herrer 4. Afsnit: Søndag den 4. marts kl Indledende heat og direkte finaler. Opv. kl m rygsvømning damer m rygsvømning herrer m brystsvømning damer m brystsvømning herrer m fri damer m fri herrer m butterfly damer m butterfly herrer m fri (*) damer m fri (*) herrer Afsnit: Søndag den 4. marts kl Finaler. Opv. kl Finaler i løb 31, 32, 33, 34, 39 (* bedste heat), 40 (* bedste heat), 35, 36, 37, 38, 7, 8, 9, 10 og herefter 27 4 x 100 m holdmedley damer 28 4 x 100 m holdmedley herrer 11

12 AFVIKLING: Grand Prix afvikles i 50 m bassin med 6 eller 8 baner. 400 m fri og 400 m individuel medley afvikles med direkte finale. Der medtages max. svømmere svarende til 4 heat pr. løb. 800 m og 1500 m fri afvikles med direkte finale, med formodede bedste heat i finaleafsnittet. Der medtages max. svømmere svarende til 4 heat pr. løb. Alle andre individuelle løb samt holdkap løb afvikles med indledende heat. De 6/8 bedste tider efter indledende heat udgør finalen. I finaler kan max. deltage 2 svømmere fra udenlandske klubber. I holdkap løbene medtages max. hold svarende til 3 heat pr. løb. Afmelding til finale skal ske senest 30 minutter efter annoncering/ophængning af resultatet af indledende heat. Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme tid blandt finaledeltagere, afgøres svømmernes indbyrdes placering ved lodtrækning. Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme nr. i rækkefølgen f.eks. som sidste finaledeltager og 1. reserve afgøres svømmernes indbyrdes placering ved omsvømning. Omsvømning sker umiddelbart efter sidste heat i indledende afsnit. Der tages forbehold for heatbegrænsning af øvrige løb, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til en passende pause mellem dagens stævneafsnit. Starttidspunktet for afvikling af finalen søndag vil være afhængig af sluttidspunktet for sidste indledende heat. Det er bestemt, at finalerne starter 3 timer efter afviklingen af sidste indledende heat, dog senest kl Der skal være mulighed for 1½ times indsvømning. Grand Prix 300 meter drop-out Efter finaleløbene lørdag afvikles et 300 meter drop-out for både damer og herrer. De klubber (hold), der opnår de 6/8 bedste placeringer i crawl-holdkappernes finaler, stiller med hver en svømmer i drop-out løbet. Hvis en klub har mere end et hold blandt de 6/8 bedst placerede, kan denne klub stille med mere end en deltager. Klubbens repræsentant behøver ikke at have deltaget på de pågældende holdkapper. Deltagerne seedes efter holdkappernes resultater efter indledende heats. Hvis der er el-tidsplader både i start- og vendeenden, vil der ske udskilning efter hver 50 m på følgende måde: Ved otte deltagere: Efter 50 m udgår de to sidst placerede, efter 100 m, 150 m, 200 m og 250 m udgår den sidst placerede svømmer. Der vil være to deltagere i løbets afsluttende 50 m. Ved seks deltagere: Efter 100 m, 150 m, 200 m og 250 m udgår den sidst placerede svømmer. Der vil være to deltagere i løbets afsluttende 50 m. Hvis der kun er el-tidsplader i startenden, vil der ske udskilning efter hver 100 meter på følgende måde Ved otte deltagere: Efter 100 m udgår de to sidst placerede, efter 200 m udgår de tre sidst placerede svømmere. Der vil være tre deltagere i løbets afsluttende 100 m. Ved seks deltagere: Efter 100 m og 200 m udgår de to sidst placerede svømmere. Der vil være to deltagere i løbets afsluttende 100 m. Den første svømmer i mål ved 300 meter vinder løbet. Der er naturalier i præmie til de 3 bedst placerede svømmere. 12

13 Grand Prix Turneringen generelt, kategorier, point og præmier. Grand Prix turneringen afvikles på kort- og langbane over 3 stævner. Grand Prix turneringen følger svømmesæsonen og starter derfor i efteråret i et kalenderår og afsluttes senest om sommeren det efterfølgende kalenderår. GP1 er de regionale kortbane mesterskaber. GP2 er de regionale langbane mesterskaber. GP3 er finalestævnet og afvikles som et landsdækkende åbent stævne. Grand Prix kategorier: Crawl sprint Crawl distance Rygcrawl Brystsvømning Butterfly Medley Holdkap 50m/100m/200m 400m/800m/1500m 50m/100m/200m 50m/100m/200m 50m/100m/200m 200m/400m 4x100m fri/4x100m holdmedley Kategorierne afvikles for både damer og herrer, holdkap dog samlet. Pointtildeling 1. plads 6 point 2. plads 5 point 3. plads 4 point plads point Der tildeles point til de 6 bedst placerede i alle løb. Hvis løbet er med indledende heats og finale tildeles point til de 6 bedste svømmere/hold i finalen. Ved løb med direkte finale tildeles der point til de 6 bedste svømmere. Ved delt placering får svømmerne samme point svarende til placeringen, mens den/de efterfølgende placeringer bortfalder. Der medregnes point for alle løb i kategorien. Præmier I hver Grand Prix kategori er der pengepræmier til de 5 damer/herrer med den højeste samlede pointsum efter de 3 stævner. Det er en forudsætning for at modtage pengepræmier, at svømmeren har svømmet løb i samme kategori ved alle tre stævner. Hvis en svømmer ikke stiller op i et eller to af de tre Grand Prix stævner, vil svømmerens point være tabt. Disse point tildeles ikke andre svømmere. Derudover vil der være pengepræmier til de 10 bedste ikke seniorer, (5 piger og 5 drenge), der har opnået de højeste point i et enkelt løb efter gældende FINA-point. Kun point opnået i individuelle løb tæller altså opnås der ikke point som 1. svømmer i en holdkap. Da seniorstatus opnås ved årsskiftet, vil der være svømmere der udelukkende kan opnå at kvalificere sig til disse præmier gennem deltagelse i Grand Prix 1. Det er i alle tilfælde et krav, at svømmeren har svømmet individuelle løb ved alle tre stævner. Den samlede kontante pengepræmiesum vil andrage ca. kr ,-. Såfremt Grand Prix serien har en sponsor, vil serien have navn efter denne sponsor. Holdkap-gruppen vindes af den klub med den højeste samlede pointsum efter de 3 stævner. Der medregnes point fra holdkapper ved alle tre stævner for både damer og herrer, i alt 12 løb. For klubber med mere end et deltagende hold vil bedst placerede hold registreres som hold 1, næstbedste hold som hold 2 osv. Der skal svømmes holdkapper ved alle tre stævner for at modtage præmie. 13

14 Grand Prix præmier Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Crawl sprint (50/100/200) kr kr kr kr kr Crawl dist. (400/800/1500) kr kr kr kr kr Rygcrawl (50/100/200) kr kr kr kr kr Butterfly (50/100/200) kr kr kr kr kr Brystsvømning (50/100/200) kr kr kr kr kr Medley (200/400) kr kr kr kr kr bedste ikke seniorsvømmere (højeste point i et enkelt løb efter gæld. FINA-point) kr kr kr kr kr "Drop-out" - naturaliepræmiering kr kr kr Holdkap (samlet holdkap præmie) - tildeles klub gaver / gavekort Såfremt 2 eller flere svømmere har opnået samme totalpoint efter de 3 Grand Prix stævner afgøres den endelige placering således: - først placeres svømmerne efter flest opnået point i GP3 - hvis der fortsat er pointlighed, lægges pengepræmierne for de pågældende placeringer sammen og deles herefter ligeligt mellem svømmerne ANMELDELSESGEBYR: Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 70,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 140,00 kr. pr. anmeldt start. Såfremt der ikke anmeldes på vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- kr. pr. start. Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. ANMELDELSE/ANMELDELSESFRIST: Kontaktperson/sagsbehandler for Grand Prix 3 hvortil anmeldelser skal sendes er: Svend Sander, Bakkegårdsvej 5, Postbox 2012, 8240 Risskov Telefon Anmeldelsesfristen er den 2. februar 2007 (OBS!). Denne dato skal anmeldelserne være kontaktpersonen i hænde. NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 4 andet afsnit. KVALIFIKATION: Der kan anvendes tider fra den 8. april DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: Overdommere: Jens-Christian Iversen, Tjørnebakken 3, 2800 Lyngby, tlf.: Arne Skovbjerg, Brorsonsgade 6, 4. sal, 1624 Kbh. V, tlf.: Starter: Lars M. Frederiksen, Chr. Winthersvej 68, 4700 Næstved, Tlf.: LOKAL KONTAKTPERSON: Gladsaxe IF Svømmeafdeling, Vandtårnsvej 57, 2860 Søborg tlf.: WEB: 14

15 DANSK OPEN MASTERS PÅ KORTBANE (DOM-K) DEN MARTS 2007 GLOSTRUP FRITIDSCENTER Christiansvej 2, 2650 Glostrup PROGRAM: 1. Afsnit: Lørdag den 24. marts, klokken Løb 1 50 m fri herrer 2 50 m fri damer m brystsvømning herrer m brystsvømning damer 5 50 m rygsvømning herrer 6 50 m rygsvømning damer m butterfly herrer m butterfly damer m brystsvømning herrer m brystsvømning damer 2. Afsnit: Lørdag den 24. marts, klokken Løb m fri unisex m indv. Medley damer m indv. Medley herrer m butterfly unisex pause 10 minutter 15 4 x 50 m holdmedley herrer 16 4 x 50 m holdmedley damer pause 10 minutter 17 4 x 50 m holdmedley mix 15

16 3. Afsnit: Søndag den 25. marts, klokken Løb 18 4 x 50 m fri mix pause 10 minutter m fri herrer m fri damer m brystsvømning herrer m brystsvømning damer m rygsvømning herrer m rygsvømning damer m butterfly herrer m butterfly damer pause 10 minutter m fri herrer m fri damer m individuel medley herrer m individuel medley damer pause 10 minutter 31 4 x 50 m fri herrer 32 4 x 50 m fri damer DELTAGELSE: Gruppe A år F år K år B år G år L år C år H år M år D år I år N år. E år J år O år Holdkap er sammensat af den totale alder af deltagerne på holdet. Bemærk venligst, at man ikke kan stille op på flere hold i samme løb. Aldersgrupperne i holdkap er som følger: A under 120 år D år G B år E år C år F år DOM-K 2007 er åbent for alle danske og udenlandske masterssvømmere, som er/fylder 25 år i FINA s regler, inklusive Mastersreglerne, er gældende ved Mesterskabernes afvikling. ANMELDELSESGEBYR: Individuelle løb kr. 45,- pr. start og holdkap kr. 100,- pr. hold/start. Anmeldelsesgebyret vil blive opkrævet klubberne fra unionens kontor. 16

17 ANMELDELSE/ANMELDELSESFRIST: Kontaktperson og tilmelding: Peter Holmsteen, Valnøddebakken 7, 2800 Lyngby Telefon hvortil anmeldelserne skal sendes senest den 28. februar lndkvartering og bespisning: Se orientering fra arrangøren. Anmeldelserne kan enten være på vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan, på diskette vedlagt en udskrift eller på Dansk Svømmeunion Mastersudvalgs tilmeldingslister. Husk! - at påføre anmeldelsestid, gruppe og fødselsår (årgang). - navnet på den person som er klubbens ansvarlige og hvortil programmet sendes. Hver deltager må deltage i 6 individuelle løb, (maksimalt 3 pr. stævneafsnit), + holdkapper. DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: Overdommer: Claus V. Sørensen, Munkensvej 1, 3. th., 2000 Frederiksberg, tlf.: Starter: Finn Larsen, Almuevej 3, 4000 Roskilde, tlf.:

18 DANSKE ÅRGANGS MESTERSKABER (DÅM) GR. 1 DEN JUNI 2007 VOLLSMOSE SVØMMEHAL Vollsmose Allé 18B, 5240 Odense NØ DELTAGELSE: Ældste gruppe: Piger årgang 93 og drenge årgang 91. Yngste gruppe: Piger årgang 94 og drenge årgang 92. I de individuelle løb består sidste heat af svømmerne med de bedste tider i ældste gruppe og næstsidste heat af svømmerne med de bedste tider i yngste gruppe. Holdkapløbene svømmes samlet. Der kåres en vinder i hver gruppe i de individuelle løb. Holdkapper kan bestå af svømmere fra begge grupper, og der kåres en samlet vinder. LØBSPROGRAM/KRAVTIDER: 1. Afsnit: Fredag den 15. juni, kl.17.00, indsv. kl piger 94 piger 91 drenge 92 drenge 1 4 x 200 m fri drenge fri 2 4 x 200 m fri piger fri m butterfly drenge m indv. Medley piger m fri drenge m fri piger m fri drenge m fri piger Afsnit: Lørdag den 16. juni kl , indsv. kl piger 94 piger 91 drenge 92 drenge 9 4 x 50 m fri piger fri 10 4 x 50 m fri drenge fri m fri piger m fri drenge m brystsvømning piger m brystsvømning drenge m rygsvømning piger m rygsvømning drenge m butterfly piger m butterfly drenge m indv. Medley piger m indv. Medley drenge m fri piger hurtigste heat 21 4 x 100 m holdmedley drenge fri 22 4 x 100 m holdmedley piger fri 18

19 3. Afsnit: Søndag d. 17. juni kl , indsv. kl piger 94 piger 91 drenge 92 drenge 23 4 x 50 holdmedley drenge fri 24 4 x 50 holdmedley piger fri m fri drenge m fri piger m rygsvømning drenge m rygsvømning piger m brystsvømning drenge m brystsvømning piger m fri drenge m fri piger m indv. medley drenge m butterfly piger m fri drenge hurtigste heat 35 4 x 100 m fri piger fri 36 4 x 100 m fri drenge fri Bemærk: Fri betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med estimeret tid på side 4. Der medtages max. 30 hold pr. løb. ANMELDELSESGEBYR: Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 55,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 140,00 kr. pr. anmeldt start. Såfremt der ikke anmeldes på vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- kr. pr. start. Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. MESTERSKABSGEBYR: Mesterskabsgebyret er 17,- kr. pr. start både individuelt og for hold. Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. TILMELDING/ANMELDELSESFRIST: Kontaktperson/sagsbehandler for DÅM hvortil anmeldelser skal sendes er: Lise H. Petersen, Anders Billes Vej 47, 7000 Fredericia Telefon Anmeldelsesfristen er den 21. maj Denne dato skal anmeldelserne være kontaktpersonen i hænde. NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 4 sidste afsnit. 19

20 KVALIFIKATION: Der kan anvendes tider fra og med den 9. juni DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: Overdommere: Poul Stougaard, Baunegaardsvej 14, 7000 Fredericia, tlf.: Lene Nielsen, Østerbro 102, 3. tv., 9000 Aalborg, tlf.: Startere: Torben Meldgaard, Snekkersten 4, 9270 Klarup, tlf.: John Petersen, Anders Billes Vej 47, 7000 Fredericia, tlf LOKAL KONTAKTPERSON: Jimmy Andersen, Brobæklunden 18, 5260 Odense S Telefon

21 DANSKE ÅRGANGS MESTERSKABER (DÅM) GR. 2 DEN JUNI 2007 MIDTFYNS FRITIDSCENTER Søvej 34, 5750 Ringe DELTAGELSE: Ældste gruppe: Piger årgang 95 og drenge årgang 93. Yngste gruppe: Piger årgang 96 eller yngre og drenge årgang 94 eller yngre. I de individuelle løb består sidste heat af svømmerne med de bedste tider i ældste gruppe og næstsidste heat af svømmerne med de bedste tider i yngste gruppe. Holdkapløbene svømmes samlet. Der kåres en vinder i hver gruppe i de individuelle løb. Holdkapper kan bestå af svømmere fra begge grupper, og der kåres en samlet vinder. LØBSPROGRAM/KRAVTIDER: 1. Afsnit: Lørdag den 16. juni, klokken 10.00, opv. kl piger 96/yng. piger 93 drenge 94/yng. drenge 1 4 x 50 m butterfly drenge fri 2 4 x 50 m butterfly piger fri m fri drenge m fri piger m brystsvømning drenge m brystsvømning piger m rygsvømning drenge m rygsvømning piger m fri drenge m fri piger m indv. Medley drenge m indv. Medley piger m butterfly drenge m butterfly piger x 50 m rygsvømning drenge fri 16 4 x 50 m rygsvømning piger fri Bemærk: Fri betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med estimeret tid på side 4. Der medtages max. 30 hold pr. løb. 21

22 2. Afsnit: Søndag den 17. juni, klokken 10.00, opv. kl piger 96/yng. piger 93 drenge 94/yng. drenge 17 4 x 50 m brystsvømning piger fri 18 4 x 50 m brystsvømning drenge fri m fri piger m fri drenge m brystsvømning piger m brystsvømning drenge m rygsvømning piger m rygsvømning drenge m fri piger m fri drenge m indv. Medley piger m indv. Medley drenge x 50 m fri piger fri 30 4 x 50 m fri drenge fri ANMELDELSESGEBYR: Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 55,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 140,00 kr. pr. anmeldt start. Såfremt der ikke anmeldes på vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- kr. pr. start. Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. MESTERSKABSGEBYR: Mesterskabsgebyret er 17,- kr. pr. start, både individuelt og for hold. Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. TILMELDING/ANMELDELSESFRIST: Kontaktperson/sagsbehandler for DÅM hvortil anmeldelser skal sendes er: Lise H. Petersen, Anders Billes Vej 47, 7000 Fredericia Telefon Anmeldelsesfristen er den 21. maj Denne dato skal anmeldelserne være kontaktpersonen i hænde. NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet side 4 sidste afsnit. 22

23 KVALIFIKATION: Der kan anvendes tider fra og med den 10. juni DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: Overdommer: Ejvind Christensen, Surreroj 15, 6372 Bylderup-Bov, tlf.: Jens Falkenberg, Falkevang 3, 3450 Allerød, tlf.: Startere: Niels Bonde, Flintemarken 20, 7190 Billund, tlf.: Birger Müller, Teglgårdsvej 441, 3.tv., 3050 Humlebæk, tlf.: LOKAL KONTAKTPERSON: Troels Stubager, Floravej 9, 5750 Ringe Telefon WEB: 23

24 ÅBNE MESTERSKABER PÅ LANGBANE (DANISH OPEN) & DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DEN JULI 2007 ÅRHUS SVØMMESTADION F. Vestergaardsgade 5, 8000 Århus C DELTAGELSE: Mesterskabet er åbent for alle svømmere uanset nationalitet, idet alle tre mesterskaber afvikles som et integreret hele. Svømmere repræsenterende en udenlandsk klub/forening indplaceres i de respektive løb afhængig af fødselsår. Titlen som Danmarksmester eller Dansk Juniormester kan dog kun erhverves af en dansk statsborger eller en svømmer med gyldigt dansk sygesikringskort. Tilsvarende vil medaljerne til nr. 2 og 3 udelukkende kunne erhverves af danske statsborgere eller svømmere med gyldigt dansk sygesikringskort. Dansk sygesikringskort skal fremvises for overdommer eller stævneledelse på forlangende. Der vil være særskilte præmier til både udenlandske seniorer og juniorer i det åbne mesterskab. DM-L: I indledende heat skal deltagende damer være født i 1990 eller tidligere og deltagende herrer i 1988 eller tidligere. I holdkapper er der ingen aldersbegrænsning. DJM-L: Deltagende piger skal være født i 1991 eller senere. Deltagende drenge skal være født i 1989 eller senere. Der svømmes samlet både individuelt og i holdkapper. DM for handicappede: Deltagende svømmere skal alle være tilknyttet DHIF s landsholdsgruppe enten på Talentholdene eller på A-landsholdet. Der er ingen aldersbegrænsning. 24

25 LØBSPROGRAM/KRAVTIDER: 1. Afsnit: Lørdag den 7. juli kl DJM-L & indl. DM-L 1 50 m fri - handicapsvømmere herrer indl m fri - handicapsvømmere damer indl m individuel medley 200 m fri 400 m fri 50 m butterfly 50 m rygsvømning 50 m brystsvømning 200 m butterfly drenge piger drenge piger drenge piger drenge DJM DJM DJM DJM DJM DJM DJM m individuel medley 200 m fri 400 m fri 50 m butterfly 50 m rygsvømning 50 m brystsvømning 200 m butterfly herrer damer herrer damer herrer damer herrer indl. indl. indl. indl. indl. indl. indl x 100 m fri drenge DJM fri 2. Afsnit: Lørdag den 7. juli kl semifinaler og finaler DM-L 1 50 m fri - handicapsvømmere herrer finale 2 50 m fri - handicapsvømmere damer finale m individuel medley herrer finale m fri damer finale m fri herrer finale 6 50 m butterfly damer semifinale 7 50 m rygsvømning herrer semifinale 8 50 m brystsvømning damer semifinale m butterfly herrer finale 11 4 x 100 m fri herrer finale 3. Afsnit: Søndag den 8. juli kl DJM-L & indl. DM-L m fri - handicapsvømmere damer indl m fri - handicapsvømmere herrer indl m fri 50 m butterfly 100 m rygsvømning 100 m brystsvømning 100 m fri 200 m fri piger drenge piger drenge piger drenge DJM DJM DJM DJM DJM DJM m fri 50 m butterfly 100 m rygsvømning 100 m brystsvømning 100 m fri 200 m fri damer herrer damer herrer damer herrer indl. indl. indl. indl. indl. indl x 200 m fri piger DJM fri 25

26 4. Afsnit: Søndag den 8. juli kl semifinaler og finaler DM-L m fri - handicapsvømmere damer finale m fri - handicapsvømmere herrer finale 6 50 m butterfly damer finale 7 50 m rygsvømning herrer finale 8 50 m brystsvømning damer finale m butterfly herrer semifinale m fri damer semifinale m fri herrer finale m rygsvømning damer semifinale m brystsvømning herrer semifinale 21 4 x 200 m fri damer finale fri 5. Afsnit: Mandag den 9. juli kl DJM-L & indl DM-L m fri 100 m butterfly 100 m fri 200 m brystsvømning 200 m rygsvømning 400 m indv. Medley drenge piger drenge piger drenge piger DJM DJM DJM DJM DJM DJM m fri 100 m butterfly 100 m fri 200 m brystsvømning 200 m rygsvømning 400 m indv. Medley herrer damer herrer damer herrer damer indl. indl. indl. indl. indl. indl x 200 m fri drenge DJM fri 6. Afsnit: Mandag den 9. juli kl semifinaler og finaler DM-L m fri damer finale m butterfly herrer finale m fri damer finale m rygsvømning herrer finale m brystsvømning damer finale m butterfly damer semifinale m fri herrer semifinale m rygsvømning damer finale m brystsvømning herrer finale m indv. Medley damer finale 29 4 x 200 m fri herrer finale fri 26

27 7. Afsnit: Tirsdag den 10. juli kl DJM-L & indl. DM-L m fri piger DJM m fri damer indl m brystsvømning drenge DJM m brystsvømning herrer indl m rygsvømning piger DJM m rygsvømning damer indl m indv. Medley drenge DJM m indv. Medley herrer indl m brystsvømning piger DJM m brystsvømning damer indl m rygsvømning drenge DJM m rygsvømning herrer indl m fri piger DJM m fri damer indl m butterfly drenge DJM m butterfly herrer indl Afsnit: Tirsdag den 10. juli kl semifinaler og finaler DM-L m fri herrer finale m fri damer finale m fri herrer finale m butterfly damer finale m indv. Medley herrer finale m fri damer semifinale m brystsvømning herrer semifinale m rygsvømning damer semifinale m butterfly herrer semifinale m brystsvømning damer semifinale m rygsvømning herrer semifinale 9. Afsnit: Onsdag den 11. juli kl DJM-L & indl. DM-L m fri 50 m fri 200 indv. Medley 800 m fri piger drenge piger drenge DJM DJM DJM DJM m fri 50 m fri 200 indv. Medley 800 m fri damer herrer damer herrer indl. indl. indl. indl x 100 m fri piger DJM fri 27

28 10. Afsnit: Onsdag den 11. juli kl semifinaler og finaler, DM-L m fri damer finale m brystsvømning herrer finale m rygsvømning damer finale m fri herrer semifinale indv. Medley damer finale m rygsvømning herrer finale m brystsvømning damer finale m butterfly herrer finale 43 4 x 100 m fri damer fri 11. Afsnit: Torsdag den 12. juli kl DJM-L & indl. DM-L m butterfly 200 m brystsvømning 200 m rygsvømning piger drenge piger DJM DJM DJM m butterfly 200 m brystsvømning 200 m rygsvømning damer herrer damer indl. indl. indl x 100 m holdmedley drenge DJM fri 48 4 x 100 m holdmedley piger DJM fri 12. Afsnit: Torsdag den 12. juli kl semifinaler og finaler DM-L m fri herrer finale m rygsvømning damer finale m fri herrer finale m butterfly damer finale m brystsvømning herrer finale m fri damer finale 49 4 x 100 m holdmedley herrer fri 50 4 x 100 m holdmedley damer fri Bemærk: Fri betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med estimeret tid på side 4. Der medtages max. 32 hold pr. løb. 28

29 AFVIKLING Danish Open: Danish Open er fuldt integreret i DM-L og DJM-L. I semifinaler medtages max. 4 svømmere pr. løb repræsenterende udenlandske klubber/foreninger. I finaler medtages max. 2 svømmere pr. løb repræsenterende udenlandske klubber/foreninger. Der vil være særskilte præmier til svømmere repræsenterende udenlandske klubber/foreninger der opnår en samlet placering som nr. 1, 2 eller 3 i hhv. junior- og seniorløb. AFVIKLING DM-L: Alle individuelle løb på 50 m og 100 m svømmes med semifinale og finale. Semifinalen udgøres af de svømmere, der har opnået de seksten bedste tider når indledende heats og DJM sammenlægges. Finalen udgøres af de otte svømmere, der har opnået de otte bedste tider i semifinalen. Alle individuelle løb på 200 m svømmes med A- og B-finale, såfremt der har været minimum 25 deltagere i de indledende heats og DJM sammenlagt. A-finalen udgøres af de svømmere, der har opnået de otte bedste tider når indledende heats og DJM sammenlægges. B-finalen udgøres af de næste otte tider. Alle individuelle løb på 400 m, 800 m og 1500 m svømmes kun med finale. Finalen udgøres af de svømmere, der har opnået de otte bedste tider når indledende heats og DJM sammenlægges Alle holdkapløb svømmes med direkte finale og holdene indplaceres efter anmeldelsestider. Der medtages max. 32 hold pr. løb. Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme tid blandt semifinale- eller finaledeltagere, afgøres svømmernes indbyrdes placering ved lodtrækning. Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme nr. i rækkefølgen f.eks. som sidste semifinaledeltager og 1. reserve afgøres svømmernes indbyrdes placering ved omsvømning. Hvor det er teknisk muligt følges de almindelige regler for omsvømning. I øvrige tilfælde placeres omsvømning mest hensigtsmæssigt i løbet af semifinale-/finaleafsnit. AFVIKLING DJM-L: Alle løb har direkte finaler med det formodet bedste heat sidst. For junior- og årgangssvømmere fungerer DJM som indledende heats til DM s individuelle semifinale- eller finaleløb. ANMELDELSESGEBYR: Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 53,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret kr. 135,00 pr. anmeldt start. Såfremt der ikke anmeldes på vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- kr. pr. start. Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 29

30 MESTERSKABSGEBYR: Mesterskabsgebyret er kr. 27,- kr. pr. start både individuelt og for hold. Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. ANMELDELSE/ANMELDELSESFRIST: Kontaktperson/sagsbehandler for DM-L/DJM-L hvortil anmeldelser skal sendes er: Lise Møller, Johannes V. Jensens Allé 18, 2000 Frederiksberg Telefon Anmeldelsesfristen er den 13. juni Denne dato skal anmeldelserne være kontaktpersonen i hænde. For svømmere der først opnår kvalifikation i ét eller flere løb i forbindelse med deltagelse i DÅM er anmeldelsesfristen for disse løb den 19. juni NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 4 sidste afsnit. KVALIFIKATION: Der kan anvendes tider fra og med den 8. april Svømmere der har deltaget i de Regionale Langbane Mesterskaber og har opnået en placering som nr er automatisk kvalificeret til enten DJM-L eller DM-L. De der opnår kvalifikation på denne måde, er de 10 svømmere, der sammenlagt har opnået de 10 hurtigste tider i det pågældende løb altså enten er nummer 1-10 på den samlede resultatliste for løb med direkte finale eller nummer 1-10 sammenlagt efter afslutning af finale. Svømmere, der har opnået én eller to kravtider til DM-L eller DJM-L, er berettiget til at deltage i op til tre løb, hvis det ønskes. Deltagelse er dog betinget af at svømmeren i de løb hvor kravtid ikke er opnået har svømmet en tid svarende til kravtiden ved de regionale langbane mesterskaber. Se procedure for anmeldelse på side 4. DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: Overdommere: John Petersen, Anders Billes Vej 47, 7000 Fredericia, tlf Bjørn Brander, Leestrupvej 33, Leestrup, 4483 Rønnede, tlf.: Startere: Ove Antonsen, Stentofterne 216, 7600 Struer, tlf.: Jens Jensen, Vejlegårdsparken , 2665 Vallensbæk Str., tlf.: Speakere:?? LOKAL KONTAKTPERSON: Knud Jørgensen, Brabrand Skovvej 10, 8220 Brabrand Telefon

31 DANSK SVØMMEUNIONS ÅBNE DANSKE B-MESTERSKABER DEN JULI 2007???? DELTAGELSE: Der er inden aldersbegrænsninger for deltagelse i dette mesterskab. LØBSPROGRAM: Bemærk at der er fri tilmelding til alle løb. Der tilstræbes en samlet længde på det enkelte stævneafsnit på 4 timer, hvorfor der kan blive tale om heatbegrænsning. Anmeldelse skal foretages som beskrevet side Afsnit: Lørdag den 7. juli kl , opv. kl , direkte finaler m fri herrer m fri damer m indv. Medley herrer m indv. Medley damer 5 50 m brystsvømning herrer 6 50 m brystsvømning damer m rygsvømning herrer m rygsvømning damer 9 4 x 200 m fri herrer 10 4 x 200 m fri damer 2. Afsnit: Søndag den 8. juli kl , opv. kl , direkte finaler m fri herrer m fri damer m butterfly herrer m butterfly damer m rygsvømning herrer m rygsvømning damer m brystsvømning herrer m brystsvømning damer m indv. Medley herrer m indv. Medley damer m fri herrer m fri damer 23 4 x 100 m holdmedley herrer 24 4 x 100 m holdmedley damer 31

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 26. - 29. NOVEMBER 2015 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårsvej 55, 2860 Søborg DELTAGELSE: DM-K: Åben for alle årgange

Læs mere

NATIONALE MESTERSKABER

NATIONALE MESTERSKABER INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2006 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 4 Kvalifikationsperiode Kvalifikation Anmeldelse/anmeldelsesfrist Procedure for anmeldelse/tilmeldelse

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DEN 29. NOVEMBER 2. DECEMBER 2012 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: I indledende

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DELTAGELSE: DM-K: DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DEN 14. 17. NOVEMBER 2013 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg I indledende heat

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2018 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2018 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG DM JUNIOR KORTBANE DEN 8. 11. NOVEMBER 2018 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2002, 2003 og 2004 Herrer årgang 2001, 2002 og 2003 Alle medlemmer af en

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER LANGBANE OG DMJ-L (HOLDKAPPER)

DANMARKSMESTERSKABER LANGBANE OG DMJ-L (HOLDKAPPER) DANMARKSMESTERSKABER LANGBANE OG DMJ-L (HOLDKAPPER) DEN 11. 14. JULI 2019 HELSINGØR SVØMMEHAL BORGMESTER P. CHRISTENSENS VEJ 14, 3000 HELSINGØR Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer:

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DM JUNIOR KORTBANE DEN 10. 13. NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 Alle medlemmer af

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE (DMÅ-L) Den 30. juni 3. juli Bellahøj Svømmestadion. Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE (DMÅ-L) Den 30. juni 3. juli Bellahøj Svømmestadion. Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE (DMÅ-L) Den 30. juni 3. juli 2018 Bellahøj Svømmestadion Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2004, drenge årgang 2003 2. års årgang

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN 6. 9. JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DELTAGELSE: DEN 4. 8. JULI 2015 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DM-L: Åben for alle årgange

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 20. - 23. NOVEMBER 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: Åben for

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DM Årgang Langbane Den 25. 28. juni 2016 Helsingør Svømmeklub Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2017 AARHUS SVØMMESTADION F. VESTERGAARDS GADE 3, 8000 AARHUS C

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2017 AARHUS SVØMMESTADION F. VESTERGAARDS GADE 3, 8000 AARHUS C DM JUNIOR KORTBANE DEN 2. 5. NOVEMBER 2017 AARHUS SVØMMESTADION F. VESTERGAARDS GADE 3, 8000 AARHUS C Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2001, 2002 og 2003 Herrer årgang 2000, 2001 og 2002 Alle medlemmer

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN 31. OKTOBER 3. NOVEMBER 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE

DM JUNIOR KORTBANE DEN 31. OKTOBER 3. NOVEMBER 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE DM JUNIOR KORTBANE DEN 31. OKTOBER 3. NOVEMBER 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. DELTAGELSE

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 7. 10. NOVEMBER 2019 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. DELTAGELSE:

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L)

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DEN 30. JUNI 3. JULI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1997 og 1998 Ungdomsgruppe

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) Deltagelse: DMJ-L: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 DEN 24. 27. JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DM Årgang Langbane Den 24. 27. juni 2017 Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 2. års årgang Piger årgang

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 17. 20. NOVEMBER 2016 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JULI 2018 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JULI 2018 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN 5. 8. JULI 2018 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY Deltagelse: DMJ-L: Damer årgang 2001, 2002 og 2003 Herrer årgang 2000, 2001 og 2002

Læs mere

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 4. 6. OKTOBER 2019 GLADSAXE SVØMMEHAL VANDTÅRNSVEJ 55, 2860 SØBORG Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. DELTAGELSE: Seniormesterskaber:

Læs mere

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 4. 6. OKTOBER 2019 GLADSAXE SVØMMEHAL VANDTÅRNSVEJ 55, 2860 SØBORG DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2005 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

NATIONALE MESTERSKABER

NATIONALE MESTERSKABER INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2009 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 4 Kvalifikationsperiode Kvalifikation Anmeldelse/anmeldelsesfrist Procedure for anmeldelse/tilmeldelse

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 9. 12. NOVEMBER 2017 GREVE SVØMMEHAL JØRGEN BACHS PLADS 1, 2670 GREVE Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1999 og 2000 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2015/2016

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2015/2016 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DELTAGELSE: VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 22. 24. SEPTEMBER 2017 FORUM HORSENS LANGMARKSVEJ 53, 8700 HORSENS Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2003 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2013/2014 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE DELTAGELSE: DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE Den 29. juni 2. juli 2019 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY 2. års årgang: Piger årgang 2005, drenge årgang 2004 1. års årgang Piger

Læs mere

ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE

ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE "INDSÆT EVT. KLUBLOGO HER" DELTAGELSE: ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN 16. 18. MARTS 2018 East Kilbride Badet Ballerup Idrætsby 32, 2750 Ballerup Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2003

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 4. 6. OKTOBER 2019 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENS VEJ 4, 9800 HJØRRING Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. DELTAGELSE:

Læs mere

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DELTAGELSE: ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 5. 7. OKTOBER 2018 RUNDFORBIHALLEN, EGEBÆKVEJ 118 GL HOLTE, 2850 NÆRUM Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2004 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 4. 6. OKTOBER 2019 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENS VEJ 4, 9800 HJØRRING DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2005 og ældre Deltagende

Læs mere

Vest Junior/Senior Langbane

Vest Junior/Senior Langbane Vest Junior/Senior Langbane Den 18. 20. marts 2016 Aarhus Svømmestadion F. Vestergårdsgade. Aarhus C DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2001 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF DE SIDSTE MESTERSKABER FØLGER SENERE SE OGSÅ UNDER DET ENKELTE MESTERSKAB I AKTIVITETSKALENDEREN

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF DE SIDSTE MESTERSKABER FØLGER SENERE SE OGSÅ UNDER DET ENKELTE MESTERSKAB I AKTIVITETSKALENDEREN INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til 1. halvår af mesterskabsåret 2011 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 4 Kvalifikationsperiode 4 Kvalifikation 4 Anmeldelse/anmeldelsesst 4 Procedure for tilmelding/anmeldelse

Læs mere

DANISH OPEN 2019 DM Junior Langbane 2019

DANISH OPEN 2019 DM Junior Langbane 2019 DANISH OPEN 2019 DM Junior Langbane 2019 DEN 5. - 9. APRIL 2019 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj Danish Open 2019 er godkendt af FINA som et mesterskab, hvor svømmere kan opnå FINAs

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING "INDSÆT EVT. KLUBLOGO HER" VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN 3. - 5. MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født

Læs mere

Version INDHOLDSFORTEGNELSE

Version INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til 1. halvår 2019 2 Generelle bestemmelser 3 Kvalifikationsperiode 3 Kvalifikation 3 Anmeldelse 3 Procedure for tilmelding/anmeldelse 3 Efteranmeldelse 4 Event- og bødegebyr

Læs mere

DANISH OPEN 2018 DEN APRIL 2018

DANISH OPEN 2018 DEN APRIL 2018 DANISH OPEN 2018 DEN 12. 15. APRIL 2018 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1 3, 2700 Brønshøj Danish Open 2018 er godkendt af FINA som et mesterskab, hvor svømmere kan opnå FINAs A and B Swimming Qualifying

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2014/2015 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 28. 30. OKTOBER 2016 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2002 og ældre Deltagende

Læs mere

DANISH OPEN 2017 DEN APRIL 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION. Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj

DANISH OPEN 2017 DEN APRIL 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION. Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DANISH OPEN 2017 DEN 1. 5. APRIL 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj Danish Open 2017 er godkendt af FINA som et mesterskab, hvor svømmere kan opnå FINAs A and B Swimming Qualifying

Læs mere

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted Vest Årgang Den 8. - 10. april 2016 Thyhallen Lerpyttervej 50, 7700 Thisted DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 Yngste

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2019

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2019 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2019 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2019 DM for Hold afvikles i 2019 som

Læs mere

Mesterskabsfolder 2016/

Mesterskabsfolder 2016/ 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2016/2017 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

Øst Årgang. Den april Ringsted Svømmeklub. Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted

Øst Årgang. Den april Ringsted Svømmeklub. Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted Øst Årgang Den 20. 22. april 2018 Ringsted Svømmeklub Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2004, drenge årgang 2003 2. års årgang Piger årgang 2005, drenge årgang 2004

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danske

Læs mere

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING Generel ændring Svømmesektionen Mesterskabsudvalget 02.10 - GENERELLE BESTEMMELSER b. Kvalifikation. Den nøjagtige metode for fastsættelse af kravtider bestemmes af Mesterskabsudvalget. Generelt forhøjes

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN 8. 10. MARTS 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2004 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

REGIONALT STÆVNE Regionalt stævne for de yngste konkurrencesvømmere

REGIONALT STÆVNE Regionalt stævne for de yngste konkurrencesvømmere REGIONALT STÆVNE 2018-2019 Regionalt stævne for de yngste konkurrencesvømmere OM REGIONALT STÆVNE Det regionale stævne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2007/2008 og drenge årgang 2006/2007.

Læs mere

EVENTBESTEMMELSER FOR SVØMNING

EVENTBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Nationale events 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00

Læs mere

Version INDHOLDSFORTEGNELSE

Version INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2017/2018 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

REGIONS- MESTERSKABER

REGIONS- MESTERSKABER REGIONS- MESTERSKABER 2019 Regionalt mesterskab for årgangssvømmere OM REGIONSMESTERSKABERNE Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2006 og 2007, samt for drenge årgang 2005

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 Den 26. 29. juni 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: Ældste gruppe: Piger årgang 00 og drenge årgang 98. Yngste gruppe: Piger

Læs mere

REGIONS- MESTERSKABER Regionalt mesterskab for årgangssvømmere

REGIONS- MESTERSKABER Regionalt mesterskab for årgangssvømmere REGIONS- MESTERSKABER 2018-2019 Regionalt mesterskab for årgangssvømmere OM REGIONSMESTERSKABERNE Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2005 og 2006, samt for drenge årgang

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2004, 2005 og 2006, samt for drenge årgang 2003, 2004 og 2005. Igen i år afvikler vi en Medley Allround-konkurrence. For at deltage

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2005 og 2006, samt for drenge årgang 2004 og 2005. Igen i år afvikler vi en Medley Allround-konkurrence. For at deltage i denne konkurrence

Læs mere

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD Kære Kvik Kastrup, Gentofte Svømmeklub, Sigma Swim, Aalborg Svømmeklub, Gladsaxe Idrætsforening, Hovedstaden Svømmeklub, Elitesvøm Vejle,

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 01 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 02 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 02 02.10 Generelle bestemmelser 03-06 03.00

Læs mere

Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller Deltagende herrer skal være født i 1999, 2000 eller 2001.

Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller Deltagende herrer skal være født i 1999, 2000 eller 2001. Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2002 og ældre Deltagende herrer skal være født i 2001 og ældre Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller 2002. Deltagende

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L)

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DEN 25. 28. JUNI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DJM-L: Damer årgang 1999, 2000 og 2001 Herrer årgang 1998, 1999 og 2000 Alle

Læs mere

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret.

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret. Dato: 24-25. marts 2007 Svømmehal: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup 1. Bassinet er 25 m. med 6 baner og el-tid Stævnestart: Stævneafsnit 1 Lørdag 24. marts kl. 11:30 Stævneafsnit

Læs mere

EVENTBESTEMMELSER FOR SVØMNING

EVENTBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Nationale events 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-8 03.00

Læs mere

DANSK SVØMMEUNIONS ØSTDANSKE MASTERS MESTERSKAB

DANSK SVØMMEUNIONS ØSTDANSKE MASTERS MESTERSKAB DANSK SVØMMEUNION AFHOLDER I SAMARBEJDE MED KØGE SVØMMEKLUB DANSK SVØMMEUNIONS ØSTDANSKE MASTERS MESTERSKAB Lørdag D. 16. JANUAR 2016 Køge Svømmeland Ølbycenter 4, 4600 Køge PROGRAM: 1. Afsnit: Lørdag

Læs mere

Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K)

Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K) Dato 7. og 8. marts 2009 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Østdanske Kortbanemesterskaber Grand Prix 1 2010 Rundforbi Svømmehal Egebækvej 111 2850 Nærum Arrangeres af: Velkommen SIGMA NS, Søllerød Svømmeklub og Dansk Svømmeunion byder hermed

Læs mere

USG & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1]

USG & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1] USG & Dansk Svømmeunion indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1] Praktiske oplysninger: Lørdag den 13. juni 2015 Bellahøj Svømmestadion (indendørs bassin) Bellahøjvej 1-3 2700 Brønshøj Telefon:

Læs mere

Invitation til Arena Lyngby Open januar 2019

Invitation til Arena Lyngby Open januar 2019 Invitation til Arena Lyngby Open 18. 20. januar 2019 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open 2019 Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i

Læs mere

VEST MASTERS MESTERSKAB 2010

VEST MASTERS MESTERSKAB 2010 Dansk Svømmeunion inviterer til VEST MASTERS MESTERSKAB 2010 den 13. november 2010 Dato 13. november 2010 Svømmehal Spektrum Odder, Nølevvej 4, 8300 Odder. Konkurrence svømmes i 25 meter opmålt bassin

Læs mere

Farum Cup 2013 tilbyder i år:

Farum Cup 2013 tilbyder i år: FARUM SVØMMEKLUB Inviterer til stævne, og i år er der endnu flere gode grunde til at komme til Farum Helt nyt spændende stævnekoncept, som tilgodeser alle aldersgrupper Farum Cup 2013 tilbyder i år: De

Læs mere

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open 19. 21. januar 2018 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i

Læs mere

Danske Open Masters Mesterskaber 2011

Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Long course Masters Championship 2011 Dansk Svømmeunion og AGF Svømning inviterer til Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Langbane den 07. maj 2011 Dato 07. maj 2011 Svømmehal Århus Svømmestadion, F.

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Østdanske årgangs mesterskab Gr. 2 2010 Birkerød svømmehal Arrangeres af: Velkommen SIGMA NS og dansk Svømmeunion byder hermed velkommen til Region Øst Årgangsmesterskaber 2010, som

Læs mere

DANSK SVØMMEUNIONS SANEX GRAND PRIX 2

DANSK SVØMMEUNIONS SANEX GRAND PRIX 2 DANSK SVØMMEUNIONS SANEX GRAND PRIX 2 DEN 16. 18. JUNI 2006 Svømmecenter Nordvest Nylandsvej 80, 8600 Silkeborg DELTAGELSE: Der er ingen aldersbegrænsning for deltagelse i Sanex Grand Prix 2. Udenlandske

Læs mere

23/11 25/ Køge Svømmeland (se særskilt invitation til Herfølge)

23/11 25/ Køge Svømmeland (se særskilt invitation til Herfølge) Nyt program! Senior, Junior og årgangssvømmere i Køge Svømmeland Børnesvømmere i Herfølge Svømmehal 23/11 25/11-2018 Køge Svømmeland (se særskilt invitation til Herfølge) Adresser Køge Svømmeland, Ølby

Læs mere

4x50 Fly Mix: ÅBEN 2 drenge og 2 piger. 6x50 Fri Mix: 3 drenge - en fra hver gruppe 3 piger - en fra hver gruppe

4x50 Fly Mix: ÅBEN 2 drenge og 2 piger. 6x50 Fri Mix: 3 drenge - en fra hver gruppe 3 piger - en fra hver gruppe KONCEPT VAT Copenhagen inviterer til stort weekendstævne for senior-, junior- og årgangssvømmere med medaljer, fedt finale set up, callroom og meget mere. PRÆMIER OG MEDALJER Der gives medaljer til nr.

Læs mere

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 20. 22. januar 2017 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i finalerne - og som noget nyt Sprint Åben

Læs mere

PRÆMIER Der gives præmier til nr. 1, 2 og 3 i alle løb vil være gavekort til indkøb af svømmeudstyr.

PRÆMIER Der gives præmier til nr. 1, 2 og 3 i alle løb vil være gavekort til indkøb af svømmeudstyr. KONCEPT Swim Team Taastrup inviterer hermed til vores Efterårsstævne 2019, som i år er udvidet, så der svømmes indledende og finaleafsnit, med masser af fest og farver. Stævnet løber af stablen over 2

Læs mere

Nyt program! Senior, Junior og årgangssvømmere i Køge Svømmeland Børnesvømmere i Herfølge Svømmehal 23/11 25/

Nyt program! Senior, Junior og årgangssvømmere i Køge Svømmeland Børnesvømmere i Herfølge Svømmehal 23/11 25/ Nyt program! Senior, Junior og årgangssvømmere i Køge Svømmeland Børnesvømmere i Herfølge Svømmehal 23/11 25/11-2018 Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600

Læs mere

Farum Cup 2014 tilbyder i år:

Farum Cup 2014 tilbyder i år: FARUM SVØMMEKLUB inviterer til 50m-stævne i Farum Svømmehal. Samme vellykkede stævnekoncept, som i 2013, som tilgodeser både eliten og de yngre svømmere. Farum Cup 2014 tilbyder i år: De bedste årgangs-,

Læs mere

Senior, Junior og årgangssvømmere Køge Svømmeland november. Kids/Børnesvømmere Herfølge Svømmehal november

Senior, Junior og årgangssvømmere Køge Svømmeland november. Kids/Børnesvømmere Herfølge Svømmehal november Senior, Junior og årgangssvømmere Køge Svømmeland 22-24. november Kids/Børnesvømmere Herfølge Svømmehal 23-24. november Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1 & 2 og finaler for

Læs mere

SIGMA CUP 2018 Nu både for senior, junior, årgangs- og børnesvømmere. 30. NOVEMBER, 1. og 2. DECEMBER 2018

SIGMA CUP 2018 Nu både for senior, junior, årgangs- og børnesvømmere. 30. NOVEMBER, 1. og 2. DECEMBER 2018 SIGMA CUP 2018 Nu både for senior, junior, årgangs- og børnesvømmere 30. NOVEMBER, 1. og 2. DECEMBER 2018 KONCEPT Sigma Swim inviterer til stort weekendstævne for senior-, junior-, årgangs- og børnesvømmere

Læs mere

BIRKERØD DECEMBER 2016

BIRKERØD DECEMBER 2016 SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 OBS: Tilrettet 17. november 2016 BIRKERØD 2. 4. DECEMBER 2016 KONCEPT Sigma Swim inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere og yngre med finaler, medaljer, pengepræmier

Læs mere

Finaler i alle 50m, 100m og 200m løb. Direkte finale med bedste heat i finaleafsnit i 400m løbene.

Finaler i alle 50m, 100m og 200m løb. Direkte finale med bedste heat i finaleafsnit i 400m løbene. FARUM SVØMMEKLUB Inviterer til stævne, og i år er der endnu flere gode grunde til at komme til Farum Helt nyt spændende stævnekoncept, som tilgodeser alle aldersgrupper Farum Cup 2013 tilbyder i år: De

Læs mere

SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 BIRKERØD DECEMBER 2016

SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 BIRKERØD DECEMBER 2016 SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 BIRKERØD 2. 4. DECEMBER 2016 KONCEPT Sigma Swim inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere og yngre med finaler, medaljer, pengepræmier og meget mere. Ligesom i foråret

Læs mere

SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den marts DOM-K Birkerød

SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den marts DOM-K Birkerød SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 11.- 12. marts 2017 Praktiske oplysninger Dato Lørdag den 11. marts 2017 og søndag den 12. marts 2017 Svømmehal Birkerød

Læs mere

AALBORG CUP. 30. november 2. december AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 29. GANG TIL AALBORG CUP

AALBORG CUP. 30. november 2. december AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 29. GANG TIL AALBORG CUP AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 29. GANG TIL AALBORG CUP Aalborg Cup 2018 byder på udfordringer både for senior, junior og årgangssvømmere, så der er lagt op til mange spændende løb. Stævnet vil traditionen

Læs mere

Farum Cup tilbyder i 2015:

Farum Cup tilbyder i 2015: FARUM SVØMMEKLUB inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. I år med 2 stævner i 1. Farum Cup 2015 for seniorer og juniorer og Farum Årgangscup 2015 for årgangssvømmere. Farum Cup tilbyder i 2015:

Læs mere

FARUM CUP 2016 FARUM SVØMMEKLUB. inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. To stævner i ét. 29. april 1. maj

FARUM CUP 2016 FARUM SVØMMEKLUB. inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. To stævner i ét. 29. april 1. maj FARUM CUP 2016 Et senior/junior-stævne og et årgangsstævne Alle discipliner og distancer tilbydes El-tid og LiveTiming 29. april 1. maj Pengepræmier Præmier for nye stævnerekorder FARUM SVØMMEKLUB inviterer

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2018

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2018 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2018 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2018 DM for Hold afvikles i 2018 som

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 Den 27. 30. juni 2015 UNIVERSITETSHALLEN Campusvej 55, 5230 Odense M DELTAGELSE: Ældste gruppe: Piger årgang 01 og drenge årgang 99. Yngste gruppe: Piger årgang

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Åben Klasse DM for Hold Åben Klasse

Læs mere

2007 og yngre 2006 og yngre

2007 og yngre 2006 og yngre Miniturneringen er for drenge årgang 2006 og yngre og piger årgang 2007 og yngre. Igen i år kan et tilmeldt hold tilmelde flere svømmere end nødvendigt dog kan der max tilmeldes 6 piger og 6 drenge pr.

Læs mere

18/11 20/ Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

18/11 20/ Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 18/11 20/11-2016 Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. Hallerne Stævnet

Læs mere

Invitation til 30 års jubilæum Ringsted Cup

Invitation til 30 års jubilæum Ringsted Cup Invitation til 30 års jubilæum Ringsted Cup d.22. & 23. September 2018 Et stævne med fantastisk stemning, DJ s og lækre præmier, samt deltagelse af både EM, VM samt PARASVØMMERE Gustav Friberg og Signe

Læs mere

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 18.-20. NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2016 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: Vestkyst

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

Ved hvert arrangement sker banefordeling for første løb ved lodtrækning, herefter svømmes der med rullende banefordeling.

Ved hvert arrangement sker banefordeling for første løb ved lodtrækning, herefter svømmes der med rullende banefordeling. Miniturneringen er i sæson 2016/17 for drenge årgang 2005 og yngre og piger årgang 2006 og yngre. Sidste sæson (2015/16) blev der ændret lidt i opsætningen af de fire stævneafsnit, for at imødekomme de

Læs mere