Begyndelsen til enden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Begyndelsen til enden"

Transkript

1 Begyndelsen til enden Det var døden, der glimtede i aftensolen på den anden side af Säveåen. Akkurat sådan så biskop Kol det, lige så klart som i en af sine mange af Guds ånd indgivne drømme, da han stønnende og pustende kom op ad den vakkelvorne træstige til det øverste brystværn. På den anden side af åen stod fjenden i stort tal og lavede en vældig larm ved at slå på våbnene og råbe de frygteligste ugudeligheder. Men jarlen stod med ryggen hånligt til fjendens opvisning og bøjede sig tankefuldt over en kasse med sand, som han altid havde med sig i felten. Ved siden af ham stod hans nærmeste mænd, Sture Bengtsson og Knut Torgilsson. I sandet foran dem sås et virvar af streger og grankogler opstillet i mønstre, som ingen Guds mand kunne tyde. Overalt omkring dem bragede øksehug og hammerslag. Lige til det sidste befæstede man sine stillinger til morgendagen. Jarlen lod sig ikke forstyrre, blot fordi hans bisp kom til stede, men så dog op et øjeblik, nikkede ikke venligt, men heller ikke uvenligt og pegede på et bord, hvor kongelige stegevendere fra Näs netop var i færd med at stille aftensmåltidet frem. Biskop Kol gik derhen og satte sig længst fremme ved brystværnet, så han havde god udsigt over åen og den sønderslåede bro ved Hervad. Han kunne ikke lade være med igen at se over på de larmende fjender på den anden side. Selvom han var en Herrens tjener og ikke kriger, havde han læst nok om krigsførelse til at mene at vide, at fjenden var inden for langbuernes rækkevidde. Og nede i krigslejren bag de forreste volde mod åen befandt der sig over tusinde langbueskytter, som under trusler om at miste hovedet var blevet 9

2 indprentet, at de ikke måtte gå så langt frem mod voldene, at fjenden kunne se dem. Det slog biskop Kol, at hvis man nu stillede dem alle sammen op nede i lejren, hvor de ikke kunne ses fra den anden side, og lod dem skyde en pil eller to, ville der blive stort mandefald på fjendens side. Himlen formørkedes, når så mange langbuer skød på én gang. Men jarlen gjorde sig tilsyneladende ikke den mindste tanke om et sådant overraskelsesangreb, og det ville være uklogt af en bisp at blande sig i hans dispositioner. Jarlen var ingen årsunge i krig. Siden han var blevet øverstbefalende for rigets styrker, havde man ikke tabt et eneste slag. Alligevel var udsigterne mørke denne gang, det kunne selv en bisp se. Jarlen havde ufatteligt nok ikke noget rytteri, som ellers altid havde været hans og folkungernes stærkeste våben. Nu var det i stedet fjenden, der rådede over ryttereskadroner, som paraderede i den smukke aftens sidste skrå sollys som for at vise, hvor uovervindeligt mange de var. Deres våbenkjortlers farver fortalte, at ikke så få af dem var folkunger, de bedste beredne krigere i Norden. Når daggryet kom, skulle jarlen enten besejres af sine egne eller besejre sine egne, hvad der var lige så slemt. Af alle slags krige var krig mellem frænder den værste. Nu var jarlen og hans to nærmeste mænd vist ved at være færdige derovre. De nikkede bistert beslutsomt, hævede deres knyttede næver og slog dem let mod hinanden. Jarlen lod et par spøgefulde ord falde, og de to andre lo kort, hvorefter de gik hen mod bordet, stadig uden at værdige fjendens opvisning på den anden side af åen så meget som et blik over skulderen. Så, min gode biskop! sagde jarlen og gned hænderne mod hinanden, som om der var gået kulde i dem, da han satte sig sammen med de to andre. Du har sunget vesper, forstår jeg. Og du har vel også bedt flittigt for, at vi må sejre i morgen! Ja, jeg har bedt, svarede bispen dæmpet. Jeg har bedt for et Herrens mirakel, thi det kommer mig for, at hverken mere eller mindre behøves for at sikre sejren i morgen. Såh? sagde jarlen med et lige så pludseligt som uventet glimt af munterhed i sit strenge ansigt. Du synes ikke, vi står stærkt nok heroppe på åbrinken? Du har set de mange ryttere og tænker, at 10

3 det er skidt, de ikke er vore? Du tænker, at åen er for lavvandet, og at de satans lejeknægte derovre vil kunne vade over den på et øjeblik? Jarlen blinkede til Sture Bengtsson og Knut Torgilsson, som begge smilede og lo fortrøstningsfuldt. Biskop Kol blev forlegen og vidste ikke rigtig, hvad han skulle sige. Det syntes jo faktisk at forholde sig, netop som jarlen havde sagt. En så stærk hær som den på den anden side ville lynhurtigt sætte over den grunde å. Jeg synes, du skulle sætte god tid af til dine bønner i nat, Birger, det ved du jo godt, svarede han forsigtigt. Og du ved, hvad jeg mener om den slags! svarede jarlen barskt. Har de derovre ikke også deres Herrens tjenere med sig? Har Knut Magnusson, der frækt kalder sig konge, Knut Folkesson, som lige så frækt kalder sig jarl, Filip Larsson og hans snog af en halvbror Filip Knutsson og de andre oprørsmagere ikke mindst én bisp i følget? Og sidder deres Guds mænd ikke den halve nat og beder for sejren, som de er betalt for at gøre? Og mod dem skulle jeg stille dig op, som gjaldt det en tvekamp på bønner til Gud?! Så tror jeg nu nok, Vorherre ville vende sit åsyn fra os alle i afsky. Nå, men du kender mig jo, biskop. Det dér har du fra din farfar Arn, sagde biskop Kol lavt, brød et stykke brød og bad bordbøn, så der blev stille ved bordet, og de tre andre i det mindste for et syns skyld en kort stund bøjede hovederne som i bøn. Ja, det er sandt, fortsatte jarlen, da de kunne tage fat på måltidet. Og sig ikke andet, end at Arn Magnusson var en Guds stridsmand og tillige en helgen. Og han af alle fandt det formasteligt at bede Gud om sejr inden et slag. Ved du, hvad han bad om i sådanne stunder? At han ikke skulle hovmode sig. At han, når han drog det selvsamme sværd, jeg bærer her ved min side, ikke skulle tænke på, hvem han skulle dræbe, men på, hvem han skulle skåne! Det er værd at tænke over. Og dog var han langt mere helgen end denne Erik Jedvardsson. Det er måske ikke lige tiden til gudsbespottelse, svarede biskop Kol blidt. Gudsbespottelse! fnøs jarlen. Bare fordi jeg ærligt udtrykker min tvivl om, hvor meget helgen der var i den Erik Jedvardsson 11

4 Sankt Erik den Hellige, gudbevares. Han blev et hoved kortere, fordi han lod sig overrumple, og led en hurtig død, fordi han havde for voldsomme tømmermænd til at forsvare sig. For øvrigt er ingen af de tre seneste paver gået med til at erklære fulderikken for helgen. Så hvis jeg fører gudsbespottende tale, har jeg i det mindste tre paver på min side og er i godt selskab. Jeg fatter ikke, at du vover at være så overmodig på den aften, der kan blive din sidste i jordelivet, svarede biskop Kol vredt. Så slemt er det ikke, svarede jarlen dæmpet og pludselig tankefuld. Det er nemlig værre. For de fleste af os her i lejren kan dette blive vor sidste nat, det er sandt. I krig ved man aldrig med sikkerhed, hvordan det går. Hvor nøje man end planlægger alt, kan der altid ske noget uforudset. Sådan er det. Men jeg frygter ikke døden, hvis du tror det. For mig vil et nederlag være værre. For hvis vi taber, er de fleste af os døde i morgen ved middagstid. Men ikke du og i værste fald ikke jeg. Du lever, fordi du er bisp, og jeg lever som en fange, der skal føres bagbundet op i landet og gives i bytte for min søn Valdemars kongekrone. Og det vil være værre end døden. Jarlen strakte sig efter et stykke kød og førte det iltert ind i munden, og en tid sad de alle fire og spiste i tavshed, mens mørket sænkede sig. Nogle kongelige pager fra Näs kom med begfakler, som de satte i jernholdere rundt om dem, og de fandt kapperne frem og svøbte dem om sig. Det var i Høstfreden efter Mikkelsdag. Efteråret var usædvanlig koldt, og man havde allerede de første frostnætter bag sig. Det blev et kort måltid, eftersom både Knut Torgilsson, der stod for de østre forsvarsværker, og Sture Bengtsson, som skulle holde vestsiden, havde en lang nat med meget arbejde foran sig. De undskyldte sig høvisk, og biskop Kol velsignede dem, inden de med lange skridt gik hver til sit. Jarlen sad stille og tankefuld og fingererede ved sit halvt tømte ølkrus. De er gode mænd begge to, sagde han lidt efter. Deres fædre var mine barndomsvenner, dengang vi alle var i lære på Fors vik. Og til forskel fra visse andre frænder har hverken de eller deres fædre nogensinde svigtet. Sture og Knut var med mig al tiden i 12

5 Tavastland. De har æren for mange af vore sejre. Hvis du føler dig sveget af frænder, har du des større grund til at sætte din lid til Gud, sagde biskop Kol med en mine, som om det var den højere visdom. Jarlen havde tilsyneladende et hurtigt og hidsigt svar på læben, men bed det i sig og drak i stedet langsomt af sit krus. Engang, da jeg var ganske ung, fortsatte han pludselig, aflagde vi unge forsvikere ed på, at vi aldrig ville vende vore våben mod hinanden. Vi forsvikere skulle altid være på samme side. Det var sådan, min kære farfar Arn i sin tid havde tænkt det. Tilsammen ville vi, rytterne fra Forsvik, være så stærke, at det sikrede freden i riget, fordi ingen kunne besejre os. Det blev ganske vist en fred helt på vore vilkår, men dog fred. Du lyder bitter, når du fortæller om det, min kære jarl, sagde bispen forsigtigt. Men tanken var dog vel god. Ja, tanken var god. Alle de tanker, farfar Arn tænkte, var gode som lys i natten. Og det så længe ud, som om han skulle få ret. Jeg red ved hans side ved Gestilren, jeg var en ren grønskolling dengang, men fik alligevel den ære at ride ved hans side med vort våbenmærke det samme, du måske så på taget over os, da du kravlede herop. Der ved Gestilren besejrede han danskerne for anden gang, og du skal tænke på, at det jo var i Valdemar Sejrs dage, dengang Danmark var uovervindeligt. Men farfar Arn slog dem to gange, og begge gange var det vort forsvikerrytteri, som gjorde udslaget. Han gav sit liv for den sejr og for den lange fred, der skulle følge. Men i morgen skal vi ikke desto mindre kæmpe mod forsvikerryttere. Farfar Arn ville græde i sin himmel. Det er det, jeg ikke forstår, sagde biskop Kol. Eller rettere, der er mange ting, jeg ikke forstår, men mindst af alt den, at der er folkungeryttere på den anden side, men ingen på vor. Det er netop problemet, sukkede jarlen. Oprørsstifterne er vore frænder, de er folkunger, og deres hvervede ryttere har let spil nu, fordi vi ingen forsvikerryttere har på vor side. Og det ved fjenden alt om. Om ikke andet kan de se det på vor måde at forskanse os på. Jeg plejer at sejre med ryttere. Nu må jeg derimod sejre mod ryttere, fordi mine kære frænder har sat sig i hovedet, at de ville svigte deres ed om aldrig at trække blank mod fors vikere, 13

6 hvis de kæmpede på vor side. Oppe på deres gårde, på Hönsäter og Jerv, Ynglingastad og Granåsa og Forsvik og frem for alt Lena, men også på alle de andre gårde og borge, sidder der derfor nu over to hund rede folkungeryttere med korslagte arme og lader os slås til fods for vore liv. Og du spurgte mig, om jeg var bitter? Du har fem tusinde mand med dig her ved Nårunga. Ville to hundrede ryttere gøre så stor forskel? spurgte bispen tvivlende. Ja, smilede jarlen næsten medlidende ad den gejstliges uvidenhed. Hvis jeg havde forsvikerrytteriet, de mænd, der rensede hele Tavastland, så havde vi ikke haft nødig at grave os ned i jorden som ræve. Så havde sejren ikke behøvet at koste så meget blod, som den kommer til nu, hvis vi overhovedet sejrer. Med fors vikerrytterne havde vi drevet denne tyske lejehær ud af landet på en uge. Og havde vi dem nu, ville vi sejre på et par timer i morgen. Så stor forskel gør det. Og hvorfor har vi gravet os ned som ræve? Hvorfor møder du fjenden så tidligt, næsten lige efter at hans hær er trængt ind i landet? spurgte bispen i et tonefald, som afslørede, at han frygtede, det var alt andet end klogt af ham. Men jarlen røbede ikke den mindste vrede over at få sin dømmekraft draget så åbenlyst i tvivl. Du stiller et meget klogt spørgsmål, biskop, sagde han. Jeg er ikke sikker på, om du helt forstår, hvordan det som en dolk skærer lige ind til benet af de problemer, som jeg har drøftet med Knut og Sture gennem de sidste uger. Men det forholder sig altså således: Knut Magnusson og hans slæng derovre har lejet en hær i Slesvig, det var derfor, de kom sejlende fra Jylland til Halland. Deres tyske og danske soldater og ryttere er dyre i sølv, så nu må vi vælge. Vi kan undgå åben kamp i lang tid og lade lejetropperne brænde og plyndre hele Västra Götaland, for til sidst vil det være den eneste måde at betale dem på. Det ville måske få mine ædle frænder forsvikerne til at mene, at det var ved at være for meget, så de sadlede deres heste og kom os til hjælp. Måske. Men én ting er sikker, og det er, at Knut Magnusson må føle sig stærkt fristet til at prøve at vinde en hurtig sejr, for des mindre sølv skal han ud med til sine lejeknægte. Og det er den fristelse, jeg nu holder op som lokkemad for ham. Forstår du? Nej, det gør jeg vist ikke, svarede bispen grublende. Jo, det 14

7 fristende ved at sejre med det samme, inden soldaterne er blevet udmattede og for så lav en pris i sølv som muligt, det kan jeg godt se. Men hvad vinder du ved en hurtig afgørelse? At kunne vælge slagpladsen, svarede jarlen tilfreds. Knut Magnusson vil slå mig med det samme, og derfor kommer han villigt til det sted, jeg har valgt. Forstår du nu? Nej, sukkede bispen. Jo, vel nok, at det er bedre at kunne vælge stedet end ikke at kunne. Men lejesoldaterne er vel immer hen stærkest her i starten af krigen? Kom! Jarlen rejste sig og gik hen til sandkassen, tog en fakkel ned og strøg med et fladt bræt hen over hele virvaret af kogler, så de raslede ned på jordgulvet, og sandfladen blev glat og jævn som et ubeskrevet blad. Her løber Säveåen, her ligger Nårunga, og dette er Hervadsbro, hvor vi befinder os nu, sagde jarlen docerende, samtidig med at han stak en stiv og knoklet pegefinger ned i sandet og skitserede det, han fortalte om. Heroppe står du og jeg, herovre på den anden side står fjenden hvis du vender dig om, kan du se deres bål. Hvis du kikker længere hen langs forskansningerne og voldene øst for broen... her, der er der en stor mose. Dér kommer ingen frem. Og længst ovre mod vest knejser der klipper, som er så lette at forsvare, at det slet ikke er nødvendigt. Og vore forsvarsvolde og palisader strækker sig langs hele åløbet, sådan her! Nå, sig mig så, hvor vil fjenden angribe os? Hvor er vort svage punkt? Biskop Kol var straks blevet fanget ind af krigsspillet og lyttede med stor interesse. Han bøjede sig over stregerne og tænkte sig grundigt om, inden han bestemte sig. Her! sagde han og borede pegefingeren i sandet lige til bisperingen. Her sætter de over åen, som jeg allerede sagde, da jeg kom. Her vil de sværme om os som bier, dernede til venstre for os, hvor brinken er lav og træmurene svagest. Har jeg ikke ret? Jo, du har fuldstændig ret, biskop, smilede jarlen. Af en klerk at være er du ikke så tabt bag af en vogn, som man kunne tro. Dernede, der hvor vi nu er ved at stille rytterspærringer op bag træmurene, vil de søge at bryde igennem med det samme. Og det skal de få lov til, flere tusinde af dem i flok. Og så, hvad sker der så? 15

8 Flere tusinde, så er det vel ude med os? sagde bispen forfærdet. Her henne, viste jarlen med pegefingeren i sandet, to pileskud bagude, men nu kan du ikke se det i mørket, er der en høj. Der har vi gemt tre store stenslynger, som det efter mange forhandlinger lykkedes mig at få ud fra Forsvik. Ved du, hvad græsk ild er for noget? Tacitus skriver en del om det, mumlede bispen. Men jeg har vist ikke læst disse romerske skribenter med samme interesse som du. Dit latin er for resten det bedste, jeg nogensinde har hørt fra en verdslig mand. Nå, sig mig det nu! Bliderne kaster tønder fyldt med harpiks og olie fra fyr og gran, den slags man bruger til at vaske farve af med. Den brænder som helvedes ild, og tønderne har en antændt væge i sig, når de bliver slynget af sted. Og helvedes ild er lige, hvad der vil omspænde fjenden, når han tror, han kan gribe sejren. Altså om Gud vil, det er klart. Nu spotter du Herren igen! Du ved, hvad jeg mener om den sag. Vil Gud riste to tusinde lejeknægte for os, eller vil Han ikke? Jeg finder snarere det spørgsmål gudsbespottende. Ligesom tanken om og det må du finde dig i, biskop at du i nat vil bede på dine knæ for, at fjenden virkelig går i fælden og får ilden over sig. Grusommere død findes ikke, de vil dø under stor lidelse og jammer og bagefter sende en stank af brændt kød ud over hele egnen. Min tro siger mig, at jeg viser Gud størst ærefrygt ved ikke at bede om noget sådant. Men bed du bare! Men... alle langbuerne? spurgte biskop Kol, der måtte tage sig sammen for ikke at spinde videre på den gudsbespottelsens tråd, som jarlen netop havde vist ham. Skal disse tusinde bueskytter bare sætte deres lid til ildfælden ligesom alle os andre? Er det ikke at sætte alt på ét bræt? Bestemt ikke, smilede jarlen. Det er virkelig en fornøjelse at opleve dig så meget klogere på krigsanliggender, end jeg havde ventet, biskop. Nå, men her omme bagved, vest for højen, har vi kappet alle trætoppene og ryddet en stor lysning. Der står langbuerne. Når ilden er kastet, og fjenden tager flugten, og trængselen er størst nede i åen, er øjeblikket inde. Kom, vi sætter os over igen. 16

9 De lod sig traktere med varmt øl mod køligheden og sad en stund i mørket, fordybet i deres egne tanker. Rundt om dem glødede bålene, og øksehuggene gjaldede. Tømrerne var begyndt at rejse et let tag af smalle, kløvede tømmerstokke over deres hoveder, og det samme skete langs hele den lange forsvarsvold ned mod åen, hvor bueskytter og armbrøstskytter skulle stille op, og en del af mændene var ved at indrette sig for natten. Det var stjerneklart, hvilket varslede en kold nat og et tidligt angreb, fordi morgenens lys ville bryde hurtigt frem. Du ser taget her, biskop, sagde jarlen efter en lang tavshed. Det så fjenden derovre ikke, da de stod og larmede og gjorde sig til. De vil stille deres bueskytter op på den anden side i den tro, at de kan overdænge os med pile, inden de sætter over åen. Men det står de for højt oppe til, for vort tag hælder lidt nedad. Hvis det var lyst, og du rejste dig op, ville du straks forstå det, for så kunne du ikke se højdedragene på den anden side. Det vil sige, at ingen kan nå dig med en pil derovrefra. Når man ikke kan se bueskytten, kan han heller ikke ramme én på kort hold. De kommer til at bortødsle mange pile, inden det går op for dem. For at kunne nå os må de ned i åen, og så kan vi begynde at ramme dem med vore pile. Men ild... har de ikke også ildpile? indvendte bispen spagfærdigt. Det har de sikkert. Men vort tag vil snart være dækket med våde kohuder, så nogen ildsvåde får vi ikke på halsen. Længere nede bagved står der store kar med vand, hvis der alligevel skulle opstå nogle småbrande. Jeg frygter dit overmod, jarl. Er du sikker på, at du har tænkt på alt? Jeg har ikke tænkt på alt, det kan ingen. Som jeg sagde, i krig sker der meget, som ingen kan forudse. Jeg har kun tænkt så godt, som jeg og nogle af mine klogeste frænder formåede. Og overmodig er jeg ikke, kun tåber er overmodige i krig. Og tåber lever ikke så længe som jeg. Og du vil ikke bede med mig? Nej, og du ved godt hvorfor. Hvorfor var det så så vigtigt for dig at have en bisp hos dig? Det var det heller ikke. Det er mig magtpåliggende at have 17

10 dig her, fordi du er min kansler. Du kan forhandle, du kan skrive dokumenter og aftaler, og de færdigheder kan der nok blive brug for i morgen, når sejren skal besegles. Eller nederlaget. Hvis Gud står dig bi i morgen, og du sejrer, hvilken nåde vil du da vise dine besejrede fjender? Bispens spørgsmål var ikke så uskyldigt, som det lød. Alene det, at han stillede det, var påfaldende, fordi det viste, at han havde onde anelser. For når stormænd og især da stormænd, som var i slægt med hinanden besejrede hinanden, plejede de at drikke krigsøl sammen efter afgørelsen og siden ride hver til sit efter at have svoret et og andet, som de ikke altid havde i sinde at holde. Med sit spørgsmål havde biskop Kol vist, at han tvivlede på en sådan mildhed efter sejren. Og det gjorde ham ikke just roligere, at jarlen sad længe tavs og dyster, inden han svarede. Lad os nu ikke forsøge at sælge skindet, før bjørnen er skudt, brummede han til sidst bistert. Er der noget, som med sikkerhed ville give os sejren, og noget andet, som lige så sikkert vil betyde vort nederlag? spurgte bispen efter selv at have siddet længe uden at sige noget. Ja, sagde jarlen. Uanset hvad ville sejren være vor, hvis jeg havde mine kæreste frænder forsvikerne hos os i nat. Og nederlag lider vi, hvis fjenden ikke går i vor fælde, men sætter sit stormløb ind mod et helt andet sted end det, der skulle lokke ham til. I deres sted ville jeg selv blive lidt betænkelig ved at møde et forsvar med en halvåben dør. Jeg ville ane, at det var en fælde. Så lad os bede for, at fjendens overmod er større end hans list, sukkede bispen. Ja, det turde være et fromt ønske. En bøn, hvor vi ikke hovmoder os, smilede jarlen drilsk. Biskop Kol bed tænderne sammen og besluttede ikke at komme mere ind på spørgsmålet om at bede før slaget. I den sag var jarlen egensindig på en måde, som trodsede al forstand. Ingen anden mand i Norden ville komme på den vanvittige tanke ikke at bede aftenen før et stort slag. Men ikke så snart havde bispen tænkt det, før hans tanker gik til en mand, der måske havde været ligesådan. Det blev mig aldrig forundt at møde din farfar Arn, sagde han stille som for at vise, at han ikke ville spilde flere ord på hverken 18

11 krig eller bøn. Jeg ved, at Arn Magnusson var en stor mand, og også, at han vel var den største kriger af jer alle. Men hvordan var han som menneske, når ikke han var i harnisk? Som ingen anden, og det er ikke let at løfte arven efter ham, svarede jarlen tankefuldt. Jeg siger dig i ramme alvor, uden spas eller skæmt, at han virkelig var en helgen. Ingen mand ønsker at blive målt med en helgen, men det er jeg faktisk blevet hele mit liv. Og som du ved, er jeg langtfra nogen helgen. Nej, samtykkede bispen roligt, du er langtfra nogen helgen. Du er en hård mand, Birger, og du kan slet ikke vide dig sikker på at møde din kære farfar Arn i det hinsidige. Se, nu er du der også og skal sammenligne mig med ham! Ved hans dødsleje svor jeg to ting, og dem har jeg indtil nu holdt. Den ene var at holde sammen på riget og kalde det Sverige, og det vil vi også gøre, hvis vi sejrer i morgen. Den anden var at bygge en by der, hvor Mälaren møder Østersøen ved Agnefit. Det har jeg påbegyndt, og jeg har bestemt, at byen skal hedde Stockholm. Nå, men i morgen kan det blive umuligt for mig at holde det første løfte, hvis oprørsmændene slår os. Se her, dette er Arn Magnussons sværd! Det bærer jeg ved min side nu, da sejren er usikker, og jeg har endnu aldrig tabt, når jeg bar det sværd. I biskop Kols øjne var jarlens sværd ikke så meget anderledes end andre, han havde set. Det skulle da lige være, at det havde en meget mere prunkløs skede end andre stormænds sværd, af sort læder uden anden udsmykning end et enkelt rødt ridderkors helt oppe ved fæstet. Og så de underlige tegn i guldinskription på klingen, som ikke var til at læse. Jarlen havde forsigtigt lagt sværdet ned på bordet foran bispen mellem røgede skinker og brød. Bispen lod fingrene glide hen over guldindskriften og lænede sig frem for at prøve at tyde tegnene i ildskæret, men forstod ikke en stavelse. Hvad er det for et sprog, og hvad står der? spurgte han, da han opgav. Hvis jeg fortæller dig, hvad der står, vil du bare himle op og rulle med øjnene og blive alt for hellig, svarede jarlen med en halvkvalt latter. Det er en gave til Arn Magnusson fra en konge, hvis navn du kender, i det Herrens år Mere siger jeg ikke. 19

12 Var han sværdridder? Nej, han var tempelridder. Klerk og bersærk i én og samme person, kunne man vel sige. Det var ham, der skabte hele vort fors viker rytteri, vi er alle sammen børn af ham også nogle af kanaljerne derovre på den anden side. Vi, der aldrig skulle svigte hinanden, vi, der nu har sveget hinanden. Hvis han vidste det, ville det gøre ham meget ondt. Og hvorledes ville han have forvaltet sejren i morgen? Sikkert helt anderledes end jeg. Han var en helgen, og nu siger jeg dig for sidste gang, at det er jeg ikke. Vil du have redt op for natten heroppe? Nej, for resten, det er ikke tilrådeligt. I morgen vil de fleste pile blive rettet mod dette sted, for fjenden har set mit mærke og sikkert også min kappe. Kom, vi finder et mere sikkert sted! Trods sin alder svang jarlen sig ned ad stigen omme bag brystværnet med betydelig større lethed end den meget yngre bisp. De gik lidt rundt i lejren, hvor man stadig arbejdede ihærdigt på at kløve nye tømmerstokke og binde dem sammen eller spidse dem til rytterspærringer. Hvor de kom frem, velsignede bispen krigere og arbejdere, og alt arbejde gik i stå, når man så jarlens hermelins kantede kappe nærme sig. Det tog de to mænd nogen tid at tilbagelægge de to hundrede skridt til den høj, hvor bliderne stod, og hvor jarlen ville indrette sig for natten. Ved daggry før slaget ville de gå endnu en runde sammen, forsikrede han biskop Kol, som tilsyneladende ikke kunne få nok af at velsigne de mænd, der kunne være døde næste dag ved middagstid. Da de var kommet op på højen med stenslyngerne, og jarlen netop var begyndt at fortælle bispen, hvorledes de var konstrueret og skulle anvendes, blev der slået alarm i lejren. Fremmede ryttere nærmede sig, forlød det, og mange mænd sprang op og greb til våben. Eftersom ingen ryttere kunne angribe i mørke, bredte der sig en uhyggelig stemning, som var det ikke en fare af kød og blod, der nærmede sig derude, selvom man tydeligt hørte prusten af heste og klirren af stigbøjler. Snart hørte man også vrede stemmer og derefter et råb om, at det var ridder Sigurd og forsvikerne, der kom. 20

13 Jarlen stivnede, da han hørte det, og greb biskop Kol hårdt i armen så hårdt, at det gjorde ondt. Derefter gjorde han noget, som kom helt bag på bispen. Han faldt på knæ og bad lange taksigelser på latin til Gud og Guds Moder. Biskop Kol fik tårer i øjnene ved dette syn, og han tænkte på, at en omvendt synder vækker større glæde i Himmerige end hundrede retfærdige. Jarlen bad virkelig til Gud, og bispen mente endog at se en tåre eller to i det grove og krigsmærkede ansigt med den fremstående, firskårne hage, der gjorde synet af Birger Jarl så skrækindgydende for både gejstlig og verdslig. Rytterne gjorde holdt i udkanten af lejren, og to af dem sad af, mens hjælpsomme hænder raktes frem fra alle sider for at holde deres heste. Ridder Sigurd var en gammel mand, ældre end jarlen, men han skred gennem vrimlen af skytter og lansenerer med højt hævet hoved som den store kriger, han altid havde været. Hans lange, grå hår bølgede om hans skuldre, og som alle forsvikere havde han hjelmen hængende i en kæde over den ene skulder. Som jarlen nu langsomt trådte ham i møde fulgt af biskop Kol, kunne ingen tro, at han netop havde rejst sig fra en knælende bøn, for ingen kunne forestille sig jarlen på knæ. Han stoppede op i skæret fra et bål og ventede roligt på, at ridder Sigurd skulle komme derhen. Da de stod lige over for hinanden, var det, som om ingen af dem ville være den første til at tage ordet, så de i stedet stod med deres stenansigter og målte hinanden med øjnene. Hvis du er kommet hertil for at drikke aftenøl, Sigurd, har du valgt et løjerligt tidspunkt, hilste jarlen til sidst med høj røst, så alle omkringstående kunne høre det. Ikke desto mindre er du en velkommen gæst, tilføjede han efter en kort tavshed. Jeg drikker gerne dit velkomstøl, jarl Birger, svarede Sigurd lige så stift. Men så vil jeg håbe, du har rigeligt med øl i lejren, thi vi er mange, og vi har redet hårdt for ikke at komme for sent. Hvorfra er I redet, og hvor mange er I? spurgte jarlen uden at fortrække en mine. Vi er tolv eskadroner efter forsvikernes måde at gøre det op på, et hundrede og tooghalvfems mand. Vi samledes ved Lena, og derfra er vi redet hertil, som æren bød os, svarede ridder Sigurd, 21

14 samtidig med at hans stive ansigt begyndte at sprække i et smil. Det smittede straks jarlen, som nu lod al sin værdighed fare og med tre lange skridt sprang hen og trak sin frænde ind til sig i en omfavnelse. Du og vore venner er kommet med sejren, kære Sigurd, mumlede han, så ingen anden end Sigurd hørte det. Vist har vi velkomstøl i lejren. Men vi får nok endnu mere brug for at læske os i morgen ved middagstid, når det hele er overstået. 22

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Det bliver regnvejr. Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns)

Det bliver regnvejr. Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns) Det bliver regnvejr Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns) Han svingede op over fortovet uden at stå af og pressede knallerten pludseligt hårdt det sidste stykke op ad fliserne i 5 indkørslen for at få en opbremsning,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Indhold. Tommy Sørensen 2010 www.lillearden.dk/paed

Indhold. Tommy Sørensen 2010 www.lillearden.dk/paed Tommy Sørensen Indhold Kort fortalt... 3 Forskel rundt i verden... 3 Hoved... 4 Arme... 5 Hænderne... 6 Hænder-ansigt... 6 Håndtryk... 7 Ben & Fødder... 8 Andre signaler... 9 Den lille forskel... 10 2

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

De nordiske guder. Aser: Odin:

De nordiske guder. Aser: Odin: De nordiske guder. Aser: Odin: Odin er søn af Bor og Bestla. Sammen med sine brødre Vile og Ve skabte han de første mennesker Ask og Embla. Odin er gift med Frigg. Odin er den øverste Gud blandt Asene.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Vi gør det sammen -2

Vi gør det sammen -2 Vi gør det sammen -2 Sammen med Gud har vi mere end nok. Mål: Tillid til Gud vokser i børnene. Gud er på barnets side. Han vil altid give dem det, som de har brug for, hvis de holder sig til ham. Bibeltekst:

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

På bar med Blond Anett

På bar med Blond Anett Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 På bar med Blond Anett Møde med en prostitueret, der gerne tager imod kunder med handicap uden at tage ekstra for det Af Carsten Tolbøll Pludselig står hun i døren.

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Dette er simple regler som alle spillere skal følge

Dette er simple regler som alle spillere skal følge Generelle Regler Dette er simple regler som alle spillere skal følge Spilleder (GM) En GM eller spilleder er personer som er ansvarlige for at spillet og reglerne fungere og følges. Dvs. at man skal under

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere