Beboermøde Afdeling 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboermøde Afdeling 3"

Transkript

1 Beboermøde Afdeling 3

2 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i Serviceafdelingen 6. Orientering om regnskabet Afdelingens driftsbudget 2015 P A U S E 8. Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Bente Dahlgaard, Ellinor Jensen, Henrik Saaby og Lone Hansen 10. Valg af to suppleanter 11. Valg til repræsentantskabet 12. Orientering fra aktivitetsudvalget 13. Orientering fra bankoudvalget herunder regnskab 14. Orientering fra legatbestyrelsen herunder regnskab og valg af revisor På valg er: Villy Jensen 15. Valg til legatbestyrelsen På valg er: Bente Sørensen 16. Eventuelt

3 Bestyrelsens beretning Formand Pia Hornbæk

4 Regnskab 2013

5 Regnskab Huslejeniveau Samsøgade m. fl. Vivabolig

6 Regnskab 2013 Overskud kr Afvikling af underfinansiering.. afskrevet på nye viceværtfaciliteter - kr Overført opsamlet resultat..der afvikles over 3 år.

7 Regnskab 2013 Offentlige udgifter og administrationsbidrag Renter og afdrag på lån Ekstraordinære udgifter Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. Øvrige variable udgifter Udgifter til ejendomsfunktionær Almindelig vedligeholdelse 10% 4% 2% 39% 32% 0% 13%

8 Regnskab 2013 Offentlige udgifter og administrationsbidrag 39% Offentlige udgifter: Skat, vand, renovation, forsikring, el Bidrag til Byggefonden A og G indskud Administrationsbidrag Grundgebyr Dispositionsfond

9 Regnskab 2013 Renter og afdrag på lån 13% Lån: Oprindelige lån Forbedringslån

10 Regnskab 2013 Opsparing til fremtidig vedligeholdelse og fraflytninger. 32% Henlæggelser: Vedligeholdelse Istandsættelse v/fraflytning Tab v/fraflytning

11 Regnskab 2013 Øvrige variable udgifter 2% Drift af fællesfaciliteter: vaskeri fælleshus BL kontingent Bestyrelsesmøder Bestyrelsens kontorhold kurser gaver Beboeraktiviteter Beboermøder Andre udgifter

12 Regnskab 2013 Udgifter til ejendomsfunktionær 10% Renholdelse: Ejendomsfunktionær - løn, pension, feriepenge, forsikring, kursus og arbejdstøj Kontorhold Telefon og internet Husleje Rengøring af trapper Skadedyr og andre udg

13 Regnskab 2013 Almindelig vedligeholdelse 4% Terræn Bygninger Maskiner og værktøj

14 Regnskab 2013 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primo Henlagt i regnskabsåret anvendt i regnskabsåret Ultimo Pr. lejemål = kr ,71 pr. m2 = kr. 323,32

15 Regnskab 2013 Anvendt af henlæggelserne kr molokker + belægning P-pladsbelægning i Drejøgade Ny saltspreder og ombygning af saltskur Nye vaskemaskiner og tørretumblere i Bjørnøgade og Sjællandsgade Indeklimaundersøgelse i Samsøgade Lærred sejl til altan Udskiftning af hvidevarer Div. reparationer v/fraflytning

16 Regnskab 2013 Henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Primo Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret ved 82 fraflytter Ultimo Pr. lejemål = kr ,49 pr. m2 = kr. 55,38

17 Regnskab 2013 Henlæggelser Tab ved fraflytninger Primo Henlagt i regnskabsåret Anvendt i regnskabsåret Ultimo Pr. lejemål = kr ,30 pr. m2 = kr.13,08

18 Regnskab 1/6-31/

19 Regnskab 2013 Opsamlet resultat Primo Årets overskud 0 + Budgetmæssigt afvikling af underskud 0 - Overført til drift Ultimo

20 Regnskab 2013 Lejeindtægter Renter Kr Kr Andre ordinære indtægter Kr Vaskerier Selskabslokale Opsamlet resultat Salg af komfur mv I alt % 4% 0% Ekstraordinære indtægter Kr Korrektion tidligere år: Flytteopgørelse TDC 4 kv. afd Flytter afdrag I alt %

21 Budget 2015

22 Budget 2015

23 Budget 2015 Budgetteret huslejestigning 1,96 % svarende til kr. 12,58 pr. kvm Årsag til stigning: Generelle prisstigninger 5-6% til det offentlige/ 10% forsikring Stigning i henlæggelser Stigning af dispositionsfondsbidrag Fald i renteindtægter

24 Budget 2015 Dispositionsfond bidrag Bidrag pr. lejemålsenhed april 2013 blev ny lov vedtaget. Indbetalingen øges, mod at dispositionsfonden skal yde støtte til afdelingen, såfremt tab ved fraflytning overstiger kr. 313 pr. lejemålsenhed. I jeres afdeling vil det sige, dispositionsfonden vil dække det overskydende beløb, hvis jeres tab ved fraflytning er mere end kr

25 Budget 2015 Manglende husleje kr Stigning i 1,96 % i gennemsnit Stigning kr. 12,58 pr. m 2 pr. år. Betydning for huslejen Stigning pr. måned Lejemål på 68 m 2 Lejemål på 72 m 2 Lejemål på 84 m 2 Lejemål på 90 m 2 71 kr. 75 kr. 88 kr. 94 kr.

26 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i Serviceafdelingen 6. Orientering om regnskabet Afdelingens driftsbudget 2015 P A U S E 8. Behandling af eventuelle indkomne forslag 9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Bente Dahlgaard, Ellinor Jensen, Henrik Saaby og Lone Hansen 10. Valg af to suppleanter 11. Valg til repræsentantskabet 12. Orientering fra aktivitetsudvalget 13. Orientering fra bankoudvalget herunder regnskab 14. Orientering fra legatbestyrelsen herunder regnskab og valg af revisor På valg er: Villy Jensen 15. Valg til legatbestyrelsen På valg er: Bente Sørensen 16. Eventuelt

27 Forslag

28 Forslag 1 Afdelingen skal på afdelingsmødet stemme om en huslejestigning på 565,- om måneden for beboerne i Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade og Hjortøgade. Huslejestigningen træder i kraft når den enkelte opgang er færdigrenoveret. I forbindelse med renoveringen af badeværelserne er der udført prøvebadeværelse i Drejøgade 6 st.th og Bjørnøgade 19 st.th og renovering af badeværelserne vil blandt andet bestå af følgende: Nye installationer Nyt balanceret ventilationsanlæg der både indblæser og udsuger luften i badeværelserne. Nyt gulv med gulvvarme. Nyt inventar, toilet og sanitet. Ventilationsanlægget vil blive placeret på loftet hvor indretningen af loftsrummene vil blive ændret let. Alle vil fortsat have et loftsrum i fremtiden. Ja = 98 Finasiering uddybes på mødet. Nej = 92 Blanke = 2 Afdelingsbestyrelsen

29 Forslag 2 Forslag til ændring af vedligeholdelsesreglement: Under punkt III Vedligeholdelse i boperioden, indsættes nederst på siden: Aflæsning af vand- og varmemålere. Boligorganisationen sørger én gang årligt for aflæsning af vand- og varmemålere og får efterfølgende udarbejdet vand- og varmeregnskab. Det er lejers pligt jævnligt at foretage aflæsning af vand- og varmemålere og dermed holde øje med forbruget. Ved store udsving eller mistanke om utætheder på anlægget indberettes dette omgående til teamlederen. Ja = Administrationen Vivabolig

30 Forslag 3 Udskiftning af eksisterende entredøre i år 2015 Godkendelse af optagning af et 30. års lån på kr til udskiftning af entredøre Det betyder en huslejestigning på kr. 48,61 pr. lejemål pr. mdr. Stigning som sker fra år 2016 Ja = 120 Nej = 65 ugyldige = 5 Afdelingsbestyrelsen

31 Forslag 4 Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om at vi fremover lukker for fri adgang til toiletterne i kældrene, i stedet giver vi et depositum for en nøgle, som man gør med cykel- og knallertrum. Der er problemer med meget uhumsk adfærd på toiletterne og udgiften til renhold er uhensigtsmæssig høj. Afdelingsbestyrelsen Ja =

32 Forslag 5 Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om at vi nedsætter mængden af tørrerummene fra 4 til 3, i kældrene og i stedet ændrer rummene til hobbyrum eller værksted for alle beboere i pågældende blok. Ja = Afdelingsbestyrelsen

33 Forslag 6 Jeg foreslår at alle yderdøre er låst hele døgnet, da vi jo nu har fået nyt adgangs-system/lås. Jeg synes det er mere betryggende for beboerne, at der er låst også når man ikke er hjemme. Statistikken siger at hvert 12. minut bliver der begået et indbrud i Danmark, så det er da oplagt at have låst dørene. Det fungerer i mange andre boliger/selskaber i Aalborg, så det kan vi vel også her i afdeling 3. Claus Giliamsen Lyøgade 14, 1 tv. Ja = 78 Nej = 96 ugyldige = 2

34 Forslag 7 1. Jeg vil gerne stille forslag om at man kun må sætte 1 parabolantenne á max 120 cm op per altan. Ja = hånds opr. 2. Jeg vil gerne stille forslag om at vi skifter tv og internetleverandør til en der kan levere fibernet, da det er langt hurtigere end det vi har nu. = Bestyrelsen arbejder videre. Fawaz, Sjællandsgade 16, 1. Th

35 Valg til afdelingsbestyrelsen 1. Henrik Saaby 2. Lone Hansen 3. Claus Giliamsen 4. Marc Skjødt Hansen

36 Valg af suppleanter 1. Maiken Jensen 2. Elinor Jensen 3. Bente Dahlgaaard

37 Valg til Repræsentantskabet 1. Pia Hornbæk 2. Henrik Yde 3. Bente Dahlgaard 4. Lis Sørensen 5. Lone Hansen 6. Henrik Saaby 7. x 8. x 9. x

38 Aktivitetsudvalget.

39 Bankoudvalget.

40 Regnskab legatbestyrelsen

41 Regnskab legatbestyrelsen

42 Valg til legatbestyrelsen Revisor: 1. Villy Jensen -genvalg Bestyrelse: 1. Bente Sørensen- genvalg

43 Eventuelt..

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere