Lars Landmand Landbrugsvej Landboby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lars Landmand Landbrugsvej 2 9999 Landboby"

Transkript

1 Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig Lars Landmand Landbrugsvej Landboby Køb af svineejendom 1. søer Udarbejdet d at onsulent Bent Kloster, Tinglev Tit: Mail: Partner i ~ Dans [andbruçjsradgivning - en landboforening der ryer LHN Industriparen I 636 Tinglev Postbos 61 Tlf.: (1 Fax: b n.d

2 1. Bedriftens øonomise udviling NAVN: Lars Landmand Landbrugsvej Landboby Konsulent: Bent Kloster Dato: GENERELLE STIGNINGS FORUDSÆTNINGER: % % DB salgsafgrøder Rente K.K. syld 6,5 DB husdyr Rente K.K. tilgode,1 Kapacitets omstn. 2, Rente, beregning lønningsev. 4% Privatforbrug 2, Inflation 2, PRODUKTION OG DÆKNINGSBIDRAG HA. DB/ENH HA. DB/ENH HA. DB/ENH HA. DB/ENH HA. DB/ENH Grovfoder inl. 5% V. græs V. græs uden D.B. 5% Korn 5, hg/ha Vinter Raps 32, hg/ha Industriartof ler 425 hg/ha Alm. Rajgræs 12, hg/ha Nonfood Raps 25, hg/ha D.B. SALGSAFGRØDER 15, , , , , 645 st. st. st. st. st. Køer Dæningsbidrag! g EKM solgt Grise 8t11 3 g Søer, grise! ~4rsso 3, Sl.svin, notering 9, D.B. HUSDYR Masinstationsindtægt Mindre prodution! indøringstab øo- og MB tilsud m.m. DÆKNINGSBIDRAG IALT KAPACITETSOMKOSTNINGER: dieselolie energi (el og varme) masinstation i vedligehold lønomostninger ejendomssatter forsiringer ontingenter, bil m.m KONTANTE KAPACITETSOMKOST DRIFTSMÆSSIGE AFSKRIVNINGER KAPACITETSOMKOSTN. IALT ~] RESULTATAF PRIMÆR DRIFT

3 År: I RESULTATAF PRIMÆR DRIFT Indtægt vindmølle Driftsudgifter -o Afsrivninger mølle Anden virsomhedsindomst EU tilsud og afoblet støtte Finansieringstilsud Forpagtningsafgift m.v. Renteindtægter Renteudgift Indesering Jordbrugslån Renter driftsredit -6I i Finansiering alt RESULTAT E. FINANSIERING Personlig indtjening Personlio indtienina æatefælle Arets resultat før sat Formueindtægter/-udgifter Fradragsber. udgifter Privatforbrug Sat af årets driftsresultat KONSOLIDERING Årets resultat før sat -532 Afsrivninger tilbageført 168 Indesering tilbageført Betalt sat Privatøonomi -12 Rate- oq apitalpension Til investering og afdrag IINVESTE.IALTesI.h~,,~,*,~I, -4191ql _,w.,h,wsc._ ILividitetsrav/oversud I I KASSEKREDIT PRIMO Lividitetsrav/ oversud Egenapital ontant Overtagne gæld, ontantværdi Nye Krf. og DLR lån Kurstab nye lån Y.J. lån Pengeinstitutlån ~fdrag Scrap værdi! Leasingontrat Indlån, indsat! hævet KASSEKREDIT ULTIMO I-ormuem.m.: I år: ~uii ~1~ Ativer primo (fra regnsab) Regulering t. anslået handelsværdi Ativer ultimo Gæld primo Gæld ultimo Formue ultimo, t. r Normtimer Lønningsevnepr.normtime 11r 112r 121r 13r 138r Løbetid: 3 år 2 år Rentetilpasning/ Flexlån Nye lån, ObI. urs: 99, 1, Løbetid: 3 år ObI. Kurs afdragsfrit 96,5 97,5 Kontantrente: 4,5 % Nye lån, ObI. rente: 5 4 Konjunturer og pensionsopsparing er ie indregnet i formuen

4 SPECIFIKATION AF TILSKUD: TILSKUD (SPECIFIKATIONER) Beløb i 1 r Tilsud Tilsud Tilsud Tilsud Tilsud Tilsud Y.J. lån (75%, 5%, 25%, %) Forbedringsstøtte I Tilsud ialt SPECIFIKATIONER AF YDELSERNE PA LANENE: c t KREDITOR ~ lånetype Rente pct. rest gæld Renter Afdrag Renter Afdrag Renter Afdrag Renter Afdrag Renter~Afdrag Nyt Kortr. lån 4 4,5 4,5 6, 6, Nyt Krf. 3 år Lividitetsudsvinç Y. J. LAN Pengei. 2 år over året 5, 4,33 4, 6, 4, 4,5 4, 5, 5, Heraf ortrente lån Ialt =Annuitetslån 2=Serielån 3=Jordbrugslån 4= afdragsfrit

5 EJENDOMSKOB Indsudt på etableringsonto: t. r Egenapital som indgår i ravet for Y.J. lån 6 t. r Min. Krav til egenapital for at opnå Y.J. lån 48 t. r Efter lov af 26 Vurdering i 1 r Ejendomsværdi 31 Heraf stuehus 1 Heraf jord 22 Forselsværdi/ afsrivningssaldo 8 Kobesummens fordeling Kontant øbesum beholdninger 25 Kontant øbesum inventar 7. Kontant øbesum betalingsrettigheder 5 Kontant øbesum mælevote Kontant øbesum besætning 2 (salaværdi) KONTANT KØBESUM IALT: 4.75 t. r. Besætningsspecifiation: Store racer Antal Salaværdi Kreaturer o. 2 år Kreaturer 1-2 år Kreaturer u. 1 år Jersey Kreaturer o. 2 år Kreaturer 1-2 år Kreaturer u. i år Svin Avlssvin Svin o. 6 g Svin 3-6 g Svin -3 g Andet ie specificeret besæt 2. t.r Oplyst fra øber: Har det Grønne bevis: Oplyst fra øber: Har overbygningsuddannelsen: ja ja

6 Areal benyttelse m.m. for Lars Landmand Køb salg at jord, ha: 15, Tilgangl afgang forpagtet jord; ha: Tilgang! afgang atoblet støtte, r. 33. År: Regnsab Areal ejet Iandbrugsjord, 15, 15, 15, 15, 15, Areal forpagtet Iandbrugsjord,,,,, Samlet dyrbar areal inl. Bra, 15, 15, 15, 15, 15, Ha grovfoder pr. o,,,,,, Ha grovfoder i alt: o,o,,,, At grovfoderet udgør Majs, ha:,,,,, Af grovfoderet udgør det permanente græs, ha:,,,,, Ha bra, braprocent,%,,,,, Ha salgsafgrøder, 15, 15, 15, 15, 15, Af salgsafgøderne udgør ie støtteber. afgrøder, ha:,,,,, Produtions strategi Kvæghold for Lars Landmand År: Mæle vote øb g. (til rådighed i 9 mdr.) Beregnet estra voteøb Fedtprocent på øbt vote,,,, Pris rig, r, r, r, r Kobsprisen på voten svarer til en ligevægtspris på:,r,r,r,r 212,, r,r Besætningsinvest. pr opdræt! o antal øer Besætningsinvest. pr. opdræt, antal opdræt Stor race, øologis mæleprodution: ja 8. r 4.5 r st st st st st st st st st st Produtionsdata Regnsab Vejet mælevote til rådighed i budgetåret, g Vejet basisfedtprocent i voteåret, %,,,,,, Mælevote pr. 1. april, g Basisfedt (pr. 1. april),%,,,,,, Kvoteudnyttelse, fedtregulering %,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% Kg mæl solgt med % fedt Kr. pr. g solgt EKM, -,6 -,6 -,6 -,6 -,6 Ydelsesniveau mejeri, g levert, stigning: 2,% Ydelsesniveau mejeri, g EKM, leverings% 95,% Ydelsesniveau ontrolforening, g EKM Fedtprocent (mejeri),,,,,, Proteinprocent (mejeri),,,,,, Årsoer malesystem: Malestald,,,,,, Kvægtillæg i alt r.: Kvoten den 31/3 25 (tilsudsberettiget vote): r g Den afoblede støtte udbetales i form at St. Afoblet støtte pr. ha Udtagningsrettigheder, Støtterettigheder omdrift, Stotterettigheder permanent græs, Ie støtteberettigede arealer,

7 INVESTERINGER År: Låne og- handelsomostninger t. r Indøringstab/ mindre prodution Kvoteøb Kvoteøb, mængde Besætningsinvestering t. r Beholdningsinvestering Leasing (Iiniær= 1, Saldo=2) i 15 år Investering driftsbygninger -5 t. r -51 t. r -52 t. r -53 t. r -54 t. r Heraf gylletan Heraf tømrer Heraf murer Heraf vejanlæg Heraf diverse udsiftningsinv. -5 t. r -51 t. r -52 t. r -53 t. r -54 t. r Inventar, saldoafsrivn. Inventar, liniær afsrivn. 15 år -5 t.r 15 år -51 t.r 15 år -52 t.r 15 år 53 t.r 15 år -54 t-r Heraf trator Heraf staldinventar Malerobotter Heraf vandingsanlæg Heraf udsiftningsinvesteringer -5 t.r -51 t.r -52 t.r -53 t.r -54 t.r Jordob Bil og stuehusinvestering Ejendomsøb, pålydende t.r Kursregulering overtagne lån Investeringer i alt Finansieringsinstitut: Egenapital/ hævet indian Y.J. lån, 2 år,4% 6 t.r 5.35 t.r FINANSIERING (nye lån) Krf. Kortrente 3 år 4,5% Pengeinstitut 2 år, 6% t.r t.r Finansieret i alt t.r Finansieret over driften 12 t.r 14 t.r 16 t.r 18 t.r

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE?

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? AGENDA EU støtte og bedrifternes økonomi CAP 2013 hvordan påvirker reformen kødproducenterne?

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Velkommen til økonomi orienteringsmøde

Velkommen til økonomi orienteringsmøde Velkommen til økonomi orienteringsmøde Den 21. januar 2014 Aktuelt status Spredningen i de økonomiske resultater bliver større og større både på tværs og inden for driftsgrenene På den ene side spirende

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

HØJBY - Ellingevej 44, Ell Mark

HØJBY - Ellingevej 44, Ell Mark HØJBY - Ellingevej 44, Ell Mark Energirigtig ejendom i den skønneste natur. Flot omkringliggende natur Et rigt dyreliv Mange muligheder Sagsnr. V2380 Kontakt: Mikkel Engly Henriksen Indehaver og ejendomsmægler

Læs mere

Dansk Kvæg kongres 2009. Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009

Dansk Kvæg kongres 2009. Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009 Dansk Kvæg kongres 2009 Poul Erik Jørgensen vicedirektør, Nykredit Erhverv den 23. februar 2009 Er dansk landbrug konkurrencedygtigt? Det korte svar: JA - men det fordrer stærk og fremsynet ledelse Lys

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Arnesvej 6, 2.th. 2700 Brønshøj

Arnesvej 6, 2.th. 2700 Brønshøj Sags nr. 10644165 Arnesvej 6, 2.th. 2700 Brønshøj Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j. A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr. 1819591 årsregnskab 212 19. Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

SVINE- OG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 65 HA, BELIGGENDE KELSTRUPVEJ 4, 8560 KOLIND. - sælges ved budgivning

SVINE- OG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 65 HA, BELIGGENDE KELSTRUPVEJ 4, 8560 KOLIND. - sælges ved budgivning J.nr. 99-8024 TIL SALG SVINE- OG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 65 HA, BELIGGENDE KELSTRUPVEJ 4, 8560 KOLIND - sælges ved budgivning Ejendommen matr.nr. 1t m.fl. Mårup by, Nødager, beliggende Kelstrupvej 4, 8560

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7 Opgørelse af tillægsafgift... 8 Strukturudvikling i EU... 12 Storbritannien... 14 Holland... 15 Tyskland... 16 Frankrig... 17 Sverige...

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere