Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar - 31. marts 2015"

Transkript

1 Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar marts Undervisning - Sundhed, omsorg og personlig pleje mv. Uddannelse AMU-kode/ Titel Varighed - dage/ Modul nr. Antal ECTS 1 AMU Selvstændigt arbejde med rehabilitering 3 dage 2 AMU Tværsektorielt arbejde med rehabilitering 4 dage 3 AMU Arbejde med sindslidende med misbrug 5 dage 4 AMU Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien 10 dage 5 AMU Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO 5 dage 6 AMU Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet 10 dage 7 AMU Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 5 dage 8 AMU Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 5 dage 9 AMU Børns leg 5 dage 10 AMU Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner 15 dage 11 AMU Omsorgsmedhjælper -arbejde med udviklingshæmmede 14 dage 12 AMU Medicinadministration 5 dage 13 AMU Psykiatrisk suppleringsuddannelse 20 dage 14 AMU Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 3 dage 15 AMU Støtte ved selvskadende adfærd 3 dage 16 AMU Sorg -og krisearbejde i omsorgs - og pæd.område 5 dage 17 AMU Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 dage 18 AMU Planlægning af pædagogiske aktiviteter 5 dage 19 AMU Magt og Omsorg 4 dage 20 AMU Arbejdet som værkstedsassistent 15 dage 21 AMU Neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde 3 dage 22 AMU Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 5 dage 23 AMU Samarbejde med pårørende 3 dage 24 AMU Assistenten i det tværgående samarbejde 4 dage 25 AMU Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 3 dage 26 AMU Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet 3 dage 27 AMU Klinisk observation, refleksion og handling 20 dage 28 AMU Assistenten som nøgleperson 5 dage 29 AMU Pt. med psyk. og/eller misbrug på somatisk sygehus 5 dage 30 AMU Pt. med demens på somatisk sygehus 4 dage 31 Akademiuddannelse i sundhedspraksis Socialpædagogik og psykiatri 5 ECTS 32 Akademiuddannelse i socialpædagogik Lovgivning og organisation Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 1

2 33 Akademiuddannelse i socialpædagogik Psykiatri 34 Akademiuddannelse i gastronomi Sensorik 35 Diplomuddannelse i uddannelse, erhverv, karriere 8785 Mentorskaber og -ordninger. 5 ECTS 36 Diplomuddannelse i uddannelse, erhverv, karriere Vejledning i fællesskaber og gruppevejledning 5 ECTS 37 Diplomuddannelse i ældrearbejde 9268 Rammer og forudsætninger for ældres livskvalitet og sundhed 38 Diplomuddannelse i psykiatri 9264 Relationsarbejde i psykiatrien 5 ECTS 39 Den ernæringsfaglige diplomuddannelse 9244 Kostvaner og livsstilssygdomme 40 Den sociale diplomuddannelse 7264 Nedsat funktionsevne, udvikling og inklusion 41 Den sociale diplomuddannelse 9329 Metoder i socialt arbejde med inklusions- og eksklusionsprocesser for udsatte børn, unge og/eller voksne 42 Den sociale diplomuddannelse 9330 Metoder i supervision indenfor socialt arbejde 43 Den sociale diplomuddannelse 9342 Metoder i arbejdet med udsatte børn, unge og familier 44 Den sociale diplomuddannelse 9344 Aldring og demens 45 Den sociale diplomuddannelse 9346 Metoder i socialfagligt arbejde på rusmiddelområdet 46 Den sociale diplomuddannelse 9347 Socialt arbejde på rusmiddelområdet 47 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 9203 Udvikling af klinisk praksis - det akut kritisk syge barn 5 ECTS 48 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 9209 Palliativ indsats - mellemmenneskelige aspekter 49 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 9210 Palliativ indsats, symptomlindring og det professionelle arbejde 5 ECTS 50 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 9211 Palliativ indsats, symptomlindring og evidens 5 ECTS 51 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 9212 Patientologi 52 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 9220 Biomedicin og bioanalytisk fortolkning 53 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse Fra kliniske retningslinjer til klinisk praksis (hygiejne i sundhedssektoren) 5 ECTS 54 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse Inkontinens 55 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse Forløb for mennesker med sår 56 Den pædagogiske diplomuddannelse 7183 Fagdidaktik og klasseledelse (Fælles valgfrit PD-modul) 57 Den pædagogiske diplomuddannelse 7201 Projektledelse 58 Den pædagogiske diplomuddannelse 7259 Social inklusion 59 Den pædagogiske diplomuddannelse 7263 Børn, unge og familier i udsatte positioner 60 Den pædagogiske diplomuddannelse 7278 Gennemgribende udviklingsforstyrrelser 61 Den pædagogiske diplomuddannelse 7313 Andetsprogspædagogik (PD i Dansk som andetsprog) 12 ECTS 62 Den pædagogiske diplomuddannelse 8021 Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af skriftsprogsvanskeligheder grundmodul 63 Den pædagogiske diplomuddannelse 8023 FVU læsning 64 Den pædagogiske diplomuddannelse 8176 Musikpædagogik (PD i Musik) 65 Den pædagogiske diplomuddannelse 9632 Neuropædagogik 66 Den pædagogiske diplomuddannelse Bevægelse og Læring 67 UCC Professionshøjskolen Neuropædagogik og Neuropsykologi 68 KU, AU og Syddansk universitet * Laboratory Animal Science (FELASA B/EU Function AD) 5 ECTS 69 KU, AU og Syddansk universitet * Laboratory Animal Science (FELASA C/EU Function ABD) 5 ECTS 70 VIA University College * Fagspecifikt kursus - Tranieeforløb del 1, Social inklusion 60 timer 71 VIA University College * Fagspecifikt kursus - Tranieeforløb del 2, Social inklusion 30 timer 72 VIA University College * Fagspecifikt kursus -Tranieeforløb del 3, Social inklusion 30 timer 73 University College Sjælland * Den tværfaglige funktion- koordineret og helhedsorienteret 30 timer 74 Privat udbydere * Fysisk træning i klinisk praksis 1, 5 ECTS 75 Privat udbydere * Kursus i Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT) 17 ECTS 76 Privat udbydere * Smerteuddannelse for sundhedsprofessionelle 8 dage 77 Privat udbydere * Kunsten at freelance og skabe nye job - - for kunstnere & kreative 40 dage 78 Privat udbydere * Grundlæggende GXP-kurser (GMP, GDP, GCP, GLP)- Certificering * Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 2

3 Bygge og Anlæg mv. 79 AMU Teleskoplæsser med gafler - betjening 5 dage 80 AMU PLC Grundlæggende 3 dage 81 AMU Teleskoplæsser kranfunkt.- betjening, B-cert. 3 dage 82 AMU Etablering af indkørsler i belægssten og fliser 5 dage 83 AMU Maskinteknik, træ. Afkorter, plade- og rundsav 2 dage 84 AMU Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner 2 dage 85 AMU Dobbelttapper, plademøbler 3 dage 86 AMU Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien 2 dage 87 AMU Geometri og projektionstegning i træindustrien 2 dage 88 AMU Arbejdsmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 2 dage 89 AMU Bæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus 3 dage 90 AMU Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job 2 dage 91 AMU Maskinanlæg og sikkerhedsforanstaltninger 5 dage 92 AMU Tagvinduer og solfanger montering i tag 1 dag 93 AMU Certifikatuddannelse C for kranførere 7 dage 94 AMU Brand, enkle installationer 4 dage 95 AMU ADK, Installation 5 dage 96 AMU Isolering energirigtige løsninger ved isolering 3 dage 97 AMU Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi 0,5 dag 98 AMU Robotteknik, off-line programmering 3 dage 99 AMU Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien 2 dage 100 AMU Energioptimering af boliger 2 dage 101 AMU Træ og Aluminium - Døre/vinduer i træindustrien 4 dage 102 AMU Dampspærre renovering af tagkonstruktion 2 dage 103 AMU Dampspærre renovering af ydervægge 1 dag 104 AMU Termografering af bygninger 1 dag 105 AMU Systemstillads offshore 4 dage 106 AMU Anhugning på byggepladsen 3 dage 107 AMU Mindre blandeanlæg - mørtel og beton 1 dag 108 AMU Industristillads 5 dage 109 AMU Rør og kobling, hængestillads 5 dage 110 AMU Rør og kobling, fritstående og facadestillads 5 dage 111 AMU Tryktelte med stilladskonstruktioner 3 dage 112 AMU Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 2 dage 113 AMU Anhugning af byrder 5 dage 114 AMU PLC Industrielle bussystemer 3 dage 115 AMU Grundlæggende styringsteknik 2 dage 116 AMU PLC Implementering af operatørpanel 3 dage 117 AMU AIA, installation 5 dage 118 AMU AIA, design af anlæg 5 dage 119 AMU Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer 3 dage 120 AMU Dataanlæg, opsætning af TCP/IP 3 dage 121 AMU Dataanlæg, dimensionering af netværkskomponenter 2 dage Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 3

4 122 AMU Belysning, energioptimering af belysningsanlæg 2 dage 123 AMU IBI/CTS, programmering af decentrale IBI anlæg 2 dage 124 AMU Anvendelse af faldsikringsudstyr 1 dag 125 AMU Betjening af minigravere og minilæssere 2 dage 126 AMU Komprimering med entreprenørmaskiner 2 dage 127 AMU Pasning og vedligeh. af entreprenørmaskiner 3 dage 128 AMU Dataanlæg, kabling med kobber 3 dage 129 AMU Dataanlæg, opsætning af lokalnetværk 5 dage 130 AMU CNC programmering i G-koder,træ 4 dage 131 AMU Formbygning til betonstøbnings - enkleløsninger 5 dage 132 AMU Bentonoverflader - udførsel afslutninger 5 dage 133 AMU Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner 5 dage 134 AMU Tegningsfremstilling i CAD, træindustri 5 dage 135 AMU Tårn- & svingkraner m integr. anhugning, A-cert. - betj. 20 dage 136 AMU Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5 dage 137 AMU Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5 dage 138 AMU Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 dag 139 AMU Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister 3 dage 140 AMU Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask. 2 dage 141 AMU Slap armering - udførelse af enkle løsninger 3 dage 142 AMU Slap armering - udførelse af specielle opgaver 3 dage 143 AMU Forskalling - udførelse af enkle løsninger 5 dage 144 AMU Forskalling - udførelse af specielle løsninger 5 dage 145 AMU Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger 3 dage 146 AMU Systemforskalling - opstilling af vægforskalling 3 dage 147 AMU Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton 2 dage 148 AMU Lastsikring og stuvning af gods 3 dage 149 AMU Kabelarbejde - etablering af nyanlæg 5 dage 150 AMU Armering - placering 3 dage 151 AMU Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3 dage 152 AMU Brug af PC på arbejdspladsen 3 dage 153 AMU Rulle- bukkestillads opstilling mv. 1 dag 154 AMU Udstøbning af byggepladsbeton 3 dage 155 AMU Vejbygning - bygning af fortovsarealer 5 dage 156 AMU Råd og svamp udbedring af skimmelsvamp 1 dag 157 AMU Radonsikring i byggeriet 1 dag 158 AMU Evakuering og redning inden for Byggeri og Montage 2 dage 159 AMU Kloakering - Arbejdsmiljø 2 dage 160 AMU Kloakering - afløbssystemers formål og indretning 1 dag 161 AMU Kloak - dræning af bygværker 1 dag 162 AMU Kloakering Anvendelse af lægningsbest 2 dage 163 AMU Kloakering - Beregn. af koter, fald og rumfang mv. 2 dage 164 AMU kloakering - KS af afløbsinstallationer 1 dag 165 AMU Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer 2 dage 166 AMU Kloak - Afløbsplan for enfamilieshus 3 dage 167 AMU CAD - i forb. med afløbsplaner 3 dage 168 AMU Kloakering Udførelse af afløbsinstallationer 16 dage Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 4

5 169 AMU TV-overvågning, grundlæggende 4 dage 170 AMU TV-overvågning, netværksbaseret 4 dage 171 AMU LED-belysning, dimensionering, inst og vedl 2 dage 172 AMU Det digitale byggeri, anvendelse 2 dage 173 AMU Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2 dage 174 AMU CTS-anlæg, systemkendskab 2 dage 175 AMU Praktisk energioptimering i bevaringsværdige huse 5 dage 176 AMU Robot, idriftsættelse 3 dage 177 AMU Innovativ anvendelse af robotteknik 5 dage 178 AMU Energioptimering af HVAC anlæg 3 dage 179 AMU CTS-anlæg, programmering og visualisering 2 dage 180 AMU Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme 2 dage 181 AMU Kundefokus og valg af klimaløsninger 2 dage 182 AMU Betjening af entreprenørmaskiner 5 dage 183 AMU Gaffeltruck certifikatkursus B 7 dage 184 AMU Montering af solpaneler på tag 1 dag 185 AMU Nivellering 5 dage 186 AMU Grundlæggende faglig regning 2 dage 187 AMU Grundlæggende faglig matematik 3 dage 188 AMU WLAN-opsætning og konfiguration 3 dage 189 AMU Switch i netværk 4 dage 190 AMU SB Større Installationer, industri og andet byggeri 3 dage 191 AMU SB Mindre install., bolig m. særlige områder 3 dage 192 AMU SB/KLS Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning 2 dage 193 AMU Digital ansøgning i bygge- og miljøsager 1 dag 194 Akademiuddannelse i energiteknologi Biomassekedler og -ovne 5 ECTS 195 Akademiuddannelse i energiteknologi Solcelleanlæg 5 ECTS 196 Akademiuddannelse i energiteknologi Solvarmeanlæg 5 ECTS 197 Akademiuddannelse i energiteknologi Varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af termisk energi 5 ECTS 198 Akademiuddannelse i energiteknologi Energiteknik, traditionelle og nye energiformer 199 Akademiuddannelse i energiteknologi Energianalyser, energiforbrugsberegning 5 ECTS 200 Akademiuddannelse i energiteknologi Byggeteknik 5 ECTS 201 Akademiuddannelse i energiteknologi Varmeteknik, indeklima, bygningsautomatik 202 Akademiuddannelse i energiteknologi Energiøkonomiske og miljømæssige vurderingsmetoder 5 ECTS 203 Akademiuddannelse i energiteknologi Planlægning af energirigtig projektering 5 ECTS 204 Akademiuddannelse i energiteknologi Procesanlæg, dataopsamling og energiteknisk automation 205 Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø 8640 Energi- og miljøledelse 206 Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse 9103 Procesledelse inden for bygge- og anlægsbranchen 5 ECTS 207 DTU Diplom - Center for Videreuddannelse * GIS (Geografiske informationssystemer) 30 dage 208 DTU Diplom - Center for Videreuddannelse * Autodesk Revit Architecture Basis 10 dage 209 DTU Diplom - Center for Videreuddannelse * Autodesk Revit Architecture BIM Effektiv projektering del 2 10 dage 210 DTU Diplom - Center for Videreuddannelse * Autodesk Revit MEP 10 dage 211 DTU Diplom - Center for Videreuddannelse * Autodesk Revit Structure Basis 10 dage 212 DTU Diplom - Center for Videreuddannelse * Autodesk Revit Structure Videregående 10 dage 213 VIA University College * Håndværk og design-nye lokaler skaber nyt indhold 30 timer 214 VIA University College * Sketchup (Fagspecifik kursus) 3 ECTS 215 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) * Master i Bygningsfysik: Energi, varme og fugtberegningsmetoder 9,5 dage Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 5

6 216 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) * Master i Bygningsfysik: Fugtteori og -praksis 5 dage 217 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) * Master i Bygningsfysik: Inde- og udeklima 5 dage 218 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) * Master i Bygningsfysik: Lufttæthed og ventilation 5 dage 219 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) * Master i Bygningsfysik: Nybyggeri - nye materialer og byggetekniske løsninger 5 dage 220 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) * Master i Bygningsfysik: Tilstandsvurdering, efterisolering og renovering 9,5 dage 221 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) * Master i Bygningsfysik: Varmeteori og -praksis 5 dage 222 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) * Tilgængelighed i bygninger og udearealer 5 dage 223 Privat udbyder * Digitalt byggeri - Revit MEP Basis 10 dage 224 Privat udbyder * Digitalt byggeri - AutoCAD Basis og Videregående 30 dage 225 Privat udbyder * Digitalt byggeri - Autodesk 3D Max Design 10 dage 226 Privat udbyder * Digitalt byggeri - BIM i praksis. 30 dage 227 Privat udbyder * Digitalt byggeri - Byg din egen fremtid - Få succes som selvstændig 3D-projektleder i byggebranchen 30 dage 228 Privat udbyder * Digitalt byggeri - Revit Architecture, BIM - Skitsering, modellering, rendering og Families Del 30 dage 229 Privat udbyder * Digitalt byggeri - Revit Architecture, BIM Projektering Del 40 dage 230 Privat udbyder * Digitalt byggeri - Revit Structure Basis og videregående 20 dage 231 Privat udbyder * Digitalt byggeri BIM, Revit og AutoCAD Kombi kursus 30 dage 232 Privat udbyder * Bygningsfysikuddannelsen 14 dage 233 Privat udbyder * IKT Koordinator & Lederuddannelsen 10 dage 234 Privat udbyder * Udbudsretligt Certificeringsprogram 6,5 dage 235 Privat udbyder * BIM Workflow Certificering - BIM igennem hele byggeprocessen - Fra skitse til drift 10 dage Jern, metal, auto - Industriel produktion - Offshore mv. 236 AMU Lys b. svejs-kants plade/plade 10 dage 237 AMU Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF 10 dage 238 AMU Lys b svejs-stumps plade alle pos 10 dage 239 AMU MAG-svejs-kants plade/plade pr dage 240 AMU MAG-svejs-kants plade/rør pr dage 241 AMU MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr dage 242 AMU MAG-svejs-stumps plade alle pos pr dage 243 AMU MAG-svejs-stumps rør alle pos pr dage 244 AMU MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr dage 245 AMU MAG-svejs-kants plade/plade pr dage 246 AMU MAG-svejs-kants plade/rør pr dage 247 AMU MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr dage 248 AMU MAG-svejs-stumps plade alle pos pr dage 249 AMU MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr dage 250 AMU MAG-svejs-stumps rør alle pos pr dage 251 AMU TIG-svejs-kants uleg plade/rør 5 dage 252 AMU TIG-svejs-kants uleg pladse 5 dage 253 AMU TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 10 dage 254 AMU TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade 5 dage 255 AMU TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade 5 dage 256 AMU TIG-svejs-stumps svær rustfri plade 5 dage 257 AMU TIG-svejs-stumps svær rustfri plade 5 dage 258 AMU Maritim-el, dokumention og måleinstrumenter 5 dage 259 AMU Mekatronik, mekanisk demontage/montage-fejlfinding 5 dage Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 6

7 260 AMU Robotter i industrien for operatører 2 dage 261 AMU Robotbetjening for operatører 3 dage 262 AMU TQM for operatører i industrien 1 dag 263 AMU High Precision plasmabrænding 4 dage 264 AMU Sensoriske undersøgelser for operatører 3 dage 265 AMU Komplekse løfteopgaver for riggere 10 dage 266 AMU personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater (2 dage) 2 dage 267 AMU Anvendelse af regneark til talbehandling 2 dage 268 AMU Faldsikring 1 dag 269 AMU Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 1 dag 270 AMU PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 5 dage 271 AMU PLC programmering af kombinatoriske styringer 5 dage 272 AMU PLC programmering af sekventielle styringer 5 dage 273 AMU El-introduktion for maskinreparatører, el-lære 5 dage 274 AMU El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 5 dage 275 AMU Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding 5 dage 276 AMU Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer 5 dage 277 AMU Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding 5 dage 278 AMU Automatiske anlæg, PLC styring, følere og motorer 5 dage 279 AMU Automatiske anlæg, PLC montage og fejlfinding 5 dage 280 AMU Automatiske anlæg, idriftsætning PLC styringer 5 dage 281 AMU Automatiske anlæg, PLC fejlfinding 5 dage 282 AMU Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner 5 dage 283 AMU Skibsteknik, installation af el i mindre skibe 5 dage 284 AMU Skibsteknik, installation af el i større skibe 5 dage 285 AMU Fristråleblæsning af stålkonstruktioner 5 dage 286 AMU Airless og pneumatisk malingspåføring 5 dage 287 AMU Opbygning af malingssystemer 5 dage 288 AMU Betjening og indstilling af CNC-kantpresse 5 dage 289 AMU Vedligeholdelsesteknik, vedligeholdelse af pumper 5 dage 290 AMU Vedligeholdelsesteknik, lejereparation og smøring 5 dage 291 AMU Vedligeholdelsesteknik, vibrationsmåling/ -analyse 5 dage 292 AMU Betjening af CNC-styret plasmaskæremaskine 4 dage 293 AMU Kunde/leverandørforhold for operatører 1 dag 294 AMU Støbning af glasfiberarmeret polyesteremner 10 dage 295 AMU Montage/idriftsætning af hydraliksystemer, offshore 5 dage 296 AMU Indregulering af hydrauliktekn. systemer, offshore 5 dage 297 AMU Hydraulikteknik offshore kraner, drift/vedligeh 5 dage 298 AMU Isometrisk tegningslæsning, offshore 5 dage 299 AMU MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme 10 dage 300 AMU MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme 10 dage 301 AMU MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 10 dage 302 AMU TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme 10 dage 303 AMU TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme 10 dage 304 AMU TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 10 dage 305 AMU Pladeudfoldning klippe-, bukke- og valsemaskiner 10 dage 306 AMU Operatør ved CNC-styret revolverstanser 5 dage Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 7

8 307 AMU Momenttilspænd/efterspænd af bolte, off. vindmøller 3 dage 308 AMU IT-baseret Statistisk Proces Control (SPC) 2 dage 309 AMU Opbevaring og forsendelse af farligt gods 5 dage 310 AMU Kvalitetskontrol overflade 5 dage 311 AMU Vindenergianlæg, sikkerhed 5 dage 312 AMU Vindenergianlæg, fejlfinding og reparation 3 dage 313 AMU Vindenergianlæg, hydraulik 5 dage 314 AMU Vindenergianlæg, mekanikse komponenter/systemer 2 dage 315 AMU Sikker adfærd i produktionsvirksomheder 1 dag 316 AMU Anvendelse af kontrol af olie og fedtprodukter 2 dage 317 AMU CNC fræsning, overvågning og produktion 3 dage 318 AMU CNC fræsning, produktion og emnemåling 2 dage 319 AMU CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning 5 dage 320 AMU CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet 5 dage 321 AMU CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning 5 dage 322 AMU CNC fræsning, 4-akset bearbejdning/programmering 5 dage 323 AMU Tegningsinformation og -fremstilling 3 dage 324 AMU Emnetegning i CAD, introduktion 5 dage 325 AMU Præcisionsmåling med stilbart kontrolværktøj 5 dage 326 AMU Mekanisk måleudstyr, kalibrering og måleusikkerhed 3 dage 327 AMU CAM fræsning (3D) 5 dage 328 AMU CAM fræsning med dobbeltkrumme overflader 5 dage 329 AMU CAM fræsning, flerakset bearbejdning 5 dage 330 AMU CNC drejning, overvågning og produktion 3 dage 331 AMU CNC drejning, produktion og emnemåling 2 dage 332 AMU CNC plan- og profildrejning, programmering 5 dage 333 AMU CNC drejning, programmering og opstilling, 1-sidet 5 dage 334 AMU CNC drejning, programmering med cyklus/dialog 5 dage 335 AMU CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet 5 dage 336 AMU CNC drejning med C-akse (2-sidet) 5 dage 337 AMU CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet) 5 dage 338 AMU Lastbilmonteret kran, certifikat 10 dage 339 AMU Manuel og 3D CAD baseret pladeudfoldning 5 dage 340 AMU Antikollision på CNC drejebænk 3 dage 341 AMU Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 5 dage 342 AMU Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg 5 dage 343 AMU Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg 4 dage 344 AMU Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner 5 dage 345 AMU Instrumentrør lægger, offshore 5 dage 346 Privat udbyder * Sikkerhedskursus - BOSIET 3 dage 347 Privat udbyder * GWO - Sea Survival 1½ dag 348 Privat udbyder * GWO - First Aid 2 dage 349 Privat udbyder * GWO Working at Heights 2 dage 350 Privat udbyder * GWO Manual Handling ½ dag 351 Privat udbyder * GWO Fire Awareness ½ dag Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 8

9 Kontor, administration, regnskab, finans -Salg, indkøb og markedsføring - Ledelse mv. 352 AMU Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 3 dage 353 AMU Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 2 dage 354 AMU Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 dage 355 AMU Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 2 dage 356 AMU Årsafslutning af bogholderiet 2 dage 357 AMU Personalejura i lønberegning 2 dage 358 AMU Lønberegning og lønrapportering 2 dage 359 AMU Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system 2 dage 360 AMU Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen 2 dage 361 AMU Lean-kortlægning af værdistrøm i administration 2 dage 362 AMU De svære samtaler - procedurer og værktøjer 2 dage 363 AMU Gennemførelse af personalesamtaler 3 dage 364 AMU Salgsledelse 3 dage 365 AMU Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design 2 dage 366 AMU Nye kunder via viral markedsføring 2 dage 367 AMU Fastlæggelse af mål ved personligt salg 2 dage 368 AMU Design og automatisering af regneark 2 dage 369 AMU Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 dage 370 AMU Præsentationsteknik i administrative funktioner 3 dage 371 AMU Kundeservice i detailhandlen 2 dage 372 AMU Billedredigering i medarbejderens jobfunktion 2 dage 373 AMU Salgsstyring i detailhandlen 3 dage 374 AMU Kundeanalyse og e-strategi 2 dage 375 AMU Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering 2 dage 376 AMU E-markedsføring og reklameindsats 2 dage 377 AMU E-administration og betalingssystemer 2 dage 378 AMU Økonomiske styring af lageret 2 dage 379 AMU Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 2 dage 380 AMU Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 2 dage 381 AMU Debitorstyring 2 dage 382 AMU Placering af resultat- og balancekonti 2 dage 383 AMU Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2 dage 384 AMU Daglig registrering i et økonomisystem 2 dage 385 AMU Projektudvikling og gennemførelse 2 dage 386 AMU Udarbejdelse af projektrapporter 2 dage 387 AMU Mersalg i butikken 2 dage 388 AMU Personligt salg kundens behov og løsninger 3 dage 389 AMU Styring af butikkens nøgletal 2 dage 390 AMU Opbygning af virksomhedens website 2 dage 391 AMU Fastlæggelse af markedsføringsmål 2 dage 392 AMU Rådgiverrollen indenfor B2B-handel 2 dage 393 AMU Administrativ behandling af afskedigelsessager 2 dage 394 AMU Controlling af kreditor, indkøb og lager 2 dage 395 AMU Controlling af salgs- og debitorområdet 2 dage Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 9

10 396 AMU Online kundeservice og -rådgivning 2 dage 397 AMU Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet 2 dage 398 AMU Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden 2 dage 399 AMU Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 dage 400 AMU Administrative opgaver i salgsarbejdet 2 dage 401 AMU Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 2 dage 402 AMU Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner 2 dage 403 AMU Kulturafstemt kommunikation i salg og service 2 dage 404 AMU Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug 2 dage 405 AMU Tekster til nettet - formulering og opbygning 2 dage 406 AMU Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 dage 407 AMU Overenskomster mm. i lønberegning 2 dage 408 AMU Anvendelse af periodisk beregning og registrering 2 dage 409 AMU Segmentering og målgruppevalg i markedsføring 2 dage 410 AMU Valg af markedsføringskanal 2 dage 411 AMU Salg og varer 15 dage 412 AMU Konceptforståelse og drift i detailhandelen 15 dage 413 Akademiuddannelse i international handel og Salgspsykologi og grundlæggende salg 414 Akademiuddannelse i international transport og logistik Logistik 415 Akademiuddannelse i kommunikation og formidling Kommunikation i praksis 416 Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion Projektledelse 417 Akademiuddannelse i retail Det personlige lederskab i detailhandlen 418 Akademiuddannelse i retail Salgsledelse i detailhandelen 419 Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring Statistik 420 Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring Økonomistyring i praksis 421 Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring Regneark til økonomistyring 422 Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring Årsrapport og regnskabsanalyse 423 Akademiuddannelse i skatter og afgifter Skatteret 424 Akademiuddannelse i skatter og afgifter Moms- og afgiftsret 425 Akademiuddannelse i skatter og afgifter Inddrivelsesret 426 Akademiuddannelse i skatter og afgifter Toldret 427 Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsøkonomi 428 Akademiuddannelse i ledelse 8221 Coaching og konflikthåndtering 429 Akademiuddannelse i ledelse Ledelse i praksis 430 Akademiuddannelse i ledelse LEAN-ledelse i praksis 431 Akademiuddannelse i ledelse Projektstyring i praksis 432 Akademiuddannelse i ledelse Arbejdsmiljø 433 Akademiuddannelse i ledelse Human Ressource Management 434 Akademiuddannelse i human resource Samtale som redskab 435 Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse 8427 Lean værktøjer 5 ECTS 436 Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Scrum i projektledelse 5 ECTS 437 Diplomuddannelse i ledelse 8443 Økonomisk ledelse 5 ECTS 438 Diplomuddannelse i ledelse 8451 Ledelse og coaching 5 ECTS 439 CPHbusiness * Key Account Manager: Erhvervsøkonomi, regnskab og bogføring med e-conomic 30 dage 440 CPHbusiness * SAP Key Account Manager: Regnskab og bogføring med SAP 30 dage 441 CPHbusiness * Service Ambassadør 30 dage 442 Privat udbydere * Akupunktur og klinisk smertehåndtering 15 ECTS Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 10

11 443 Privat udbydere * Erhvervsrådgiveruddannelsen 30 dage 444 Privat udbydere * Privatrådgiveruddannelsen 40 dage 445 Privat udbydere * PRINCE2 certificering 5 dage It og Teleteknik mv. 446 AMU Database, design af web-løsning 5 dage 447 AMU Netteknik, serversystemer, teknisk administration 5 dage 448 AMU Netteknik, serversystemer, installation og konfig. 5 dage 449 AMU Database, design og programmering 5 dage 450 AMU Programmering, programstrukturering og værktøjer 5 dage 451 AMU Programmering i højniveausprog 5 dage 452 AMU Programmering i scriptsprog 5 dage 453 AMU Netteknik, serverapplikation, install. og konfig. 5 dage 454 AMU Netteknik, servervirtualisering 5 dage 455 AMU Netteknik, opbygning af clustersystemer 5 dage 456 AMU Programmering, mobile applikationer 5 dage 457 AMU Programmering, metodik og Agile metoder 5 dage 458 AMU Programmering, Agile softwareudvikling 5 dage 459 AMU Netteknik, databaseserver, install. og konfig. 5 dage 460 AMU Programmering, mobile Enterprise applikationer 5 dage 461 Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion Kvalitetsoptimering med Six Sigma 462 Akademiuddannelse i kommunikation og formidling Sociale medier 463 Akademiuddannelse i kommunikation og formidling Skriftlig kommunikation 5 ECTS 464 Akademiuddannelse i international handel og Digital markedsføring 465 Akademiuddannelse i international handel og E-handel 466 Akademiuddannelse i kreativitet og design Layout 467 Akademiuddannelse i kreativitet og design Grafisk design til små skærme 468 Akademiuddannelse i informationsteknologi Brugervenlighed og grafisk design (Webudvikling) 469 Akademiuddannelse i informationsteknologi Grundlæggende it-sikkerhed 5 ECTS 470 Akademiuddannelse i informationsteknologi Videregående IT-Sikkerhed 5 ECTS 471 Akademiuddannelse i informationsteknologi Systemdrift 472 Akademiuddannelse i informationsteknologi Videregående database 5 ECTS 473 Akademiuddannelse i informationsteknologi Webprogrammering, client- og serverside 5 ECTS 474 Akademiuddannelse i informationsteknologi Web-programmering, server-side 5 ECTS 475 Akademiuddannelse i informationsteknologi Netværk og operativsystemer 5 ECTS 476 Akademiuddannelse i informationsteknologi Infrastrukturarkitektur 5 ECTS 477 Akademiuddannelse i informationsteknologi Grundlæggende systemudvikling 5 ECTS 478 Akademiuddannelse i informationsteknologi Videregående systemudvikling 5 ECTS 479 Akademiuddannelse i informationsteknologi Modellering 5 ECTS 480 It-diplomuddannelsen 9116 Grundlæggende programmering med Java 481 It-diplomuddannelsen 9119 Avanceret database 482 It-diplomuddannelsen 9129 Mobilapplikationsudvikling Android 483 Diplomuddannelse i informationsteknologi IT-Vest 9476 Sikkerhed 484 Diplomuddannelse i informationsteknologi IT-Vest 9479 Grundlæggende programmering med C#.NET 485 Diplomuddannelse i kommunikation Nye videoformater på web og mobile platforme 5 ECTS 486 VIA University College * Cisco Certified Network Associate I (Fagspecifik kursus) 6 ECTS Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 11

12 487 VIA University College * Cisco Certified Network Associate II (Fagspecifik kursus) 3 ECTS 488 Danmarks Medie- og Jounalisthøjskole * Avid-redigering, det kræver sin klipper 20 dage. 489 UCC Professionshøjskolen * Grafisk design fremstilling af tryksager og interaktive e-bøger (Fagspecifikt kursus) 15 dage 490 Københavns Erhvervsakademi * App-udvikling 30 dage 491 Københavns Erhvervsakademi * It-projektleder: Prince 2 30 dage 492 Erhvervsakademi Aarhus * SAP finansregnskab 20 dage 493 Erhvervsakademi Aarhus * SAP Intro kursus 30 dage 494 Erhvervsakademi Aarhus og CPHbusiness * It-kvalitetsmedarbejder: Database Fundamentals MTA dage 495 Erhvervsakademi Aarhus og CPHbusiness * Programmør og systemudvikler: Software and Web Development Fundamentals 30 dage 496 Erhvervsakademi Aarhus og CPHbusiness * Webredaktør: SharePoint Webdesign 30 dage 497 Københavns Erhvervsakademi * 3D Print og 3D scanning 15 dage 498 Kort & Dokumentar Filmskolen * Webfilm instruktør uddannelse 35 dage 499 Kort & Dokumentar Filmskolen * Motion Designer 30 dage 500 Kort & Dokumentar Filmskolen * Posttilrettelægger i AVID 35 dage 501 Kort & Dokumentar Filmskolen * VJ miniuddannelse 50 dage 502 Privat udbyder * Programmør og systemudvikler: Android Programmering 30 dage 503 Privat udbyder * Programmør og systemudvikler: ASP.NET MVC 4 Web Applications 30 dage 504 Privat udbyder * Programmør og systemudvikler: HTML5 with JavaScript and CSS3 20dage 505 Privat udbyder * Programmør og systemudvikler: Microsoft SQL Server dage 506 Privat udbydere * It-konsulent, programmør og systemudvikler: MCSD på SharePoint dage 507 Privat udbydere * It-konsulent, Programmør og systemudvikler: MCSD Web application Development 50 dage 508 Privat udbydere * It-konsulent, programmør og systemudvikler: MCSD Windows Store Apps Using HTML5 50 dage 509 Privat udbydere * It-konsulent, programmør og systemudvikler: MCSD Windows Store Using C# 50 dage 510 Privat udbydere * It-konsulent: MCSA på Microsoft Server 2012 R2 50 dage 511 Privat udbydere * It-konsulent: MCSA på SQL Server dage 512 Privat udbydere * It-konsulent: MCSE på SharePoint dage 513 Privat udbydere * It-konsulent: Microsoft Exchange Server dage 514 Privat udbydere * It-konsulent: Microsoft Server 2012 R2 30 dage 515 Privat udbydere * It-konsulent: Microsoft SQL Server (database), Infrastruktur og administration, BI() 30 dage 516 Privat udbydere * It-konsulent: SharePoint Administrator dage 517 Privat udbydere * Revit-Certificering * 518 Privat udbydere * Autocad-Certificering * 519 Privat udbydere * 3D programmering-certificering * 520 Privat udbydere * Rhino-Certificering * 521 Privat udbydere * IPMA-Certificering i projektledelse (D) * Hotel, restauration, køkken, kantine mv. 522 EUD 4400 Produktionshygiejne 1 5 dage 523 EUD Det økologiske køkken 5 dage 524 AMU Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2 dage 525 AMU Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener 10 dage 526 AMU Kostplanlægning i forhold til småbørn 5 dage 527 AMU Sensorisk anretning med værtsskab 3 dage 528 AMU Mad og måltider til forskellige brugergrupper 3 dage 529 AMU Måltidet i pædagogisk arbejde 5 dage 530 AMU Grundtilberedning i restaurant og kantine 5 dage Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 12

13 531 AMU Sammensætning af menu i restaurant og kantine 3 dage 532 AMU Madlavningstekniske egenskaber i madfremstilling 3 dage 533 AMU Smagen i centrum 2 dage 534 AMU Prisberegning i den daglige madproduktion 2 dage 535 AMU Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen 3 dage 536 AMU Inspirationskøkkenet i daginstitutioner og SFO 3 dage 537 AMU Råvarer i køkkenet 2 dage 538 AMU Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning 3 dage 539 AMU Grundlæggende madproduktion 3 dage 540 AMU Grundlæggende kost- og menuplanlægning 2 dage 541 AMU Økologi i den daglige madproduktion 3 dage 542 AMU Omlægning til økologisk madproduktion 3 dage 543 AMU Indførelse af økologi i storkøkkener 3 dage 544 AMU Reducering af madspild 2 dage 545 AMU Kød som råvare i madproduktionen 3 dage 546 AMU Alt godt fra fisk i storkøkkener 3 dage 547 Akademiuddannelse i gastronomi Råvarekendskab 548 Akademiuddannelse i ernæring Fødevaresikkerhed 549 Akademiuddannelsen i laboratorie og bioteknologi Fødevareteknologi Rengøring, ejendomsservice og renovation mv. 550 AMU Formidling til brugere og beboerer, ejendomsservice 4 dage 551 AMU Indendørs tekniske hjælpemidler, ejendomsservice 3 dage 552 AMU Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg 10 dage 553 AMU Miljø i praksis, ejendomsservice 4 dage 554 AMU Ejendommens vedligeholdelse 5 dage 555 AMU Ventilation og indeklima - ejendomsservice, 5 dage 556 AMU Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner 10 dage 557 AMU Anlæg i betonsten, buede linier 15 dage 558 AMU Landbrugsteknik 5 dage 559 AMU Klinisk etologi 15 dage 560 AMU Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat 10 dage 561 AMU Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver 10 dage 562 AMU Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejdet 4 dage 563 AMU institutions- og brugerservice 3 dage 564 AMU Ejendommens tekniske installationer 4 dage 565 AMU Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 3 dage 566 AMU Byggesagsforløb - ejendomsservice 3 dage 567 AMU Bygningsdrift og budgetlægning, ejendomsservice 2 dage 568 AMU Tilberedning og servicering for patienter 2 dage 569 AMU God ergonomi i rengøringsarbejdet 2 dage 570 AMU Bygningens installationer - ejendomsservice, 5 dage 571 AMU Bygningens installationer, ejendomsservice 5 dage 572 AMU Service og betjening af maskiner, ejendomsservice 5 dage 573 AMU Service af el-låse og video, ejendomsservice 3 dage 574 AMU Beboerkommunikation i hverdagen, ejendomsservice 3 dage Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 13

14 575 AMU Hygiejne på skoler og institutioner 2 dage 576 AMU Hospitalshygiejne 3 dage 577 AMU Måling og vurderering af rengøringskvalitet 3 dage 578 AMU Personlig planlærning af rengøringsarbejdet 2 dage 579 AMU Rengøringsmidler og materialekendskab 3 dage 580 AMU Rengøringsudstyr og- metoder 3 dage 581 AMU Energioptimering i bygninger, daglig drift 3 dage 582 AMU Daglig erhvervsrengøring 10 dage 583 AMU Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange 2 dage 584 Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Hygiejne og rengøringsteknik Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 14

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. oktober 2015-31. marts 2016

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. oktober 2015-31. marts 2016 1 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Byggeteknik 10 ECTS 2 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiteknik, traditionelle og nye energiformer 10 ECTS 3 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiøkonomiske og

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. april 2015-30. september 2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. april 2015-30. september 2015 1 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Byggeteknik 10 ECTS 2 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiteknik, traditionelle og nye energiformer 10 ECTS 3 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiøkonomiske og

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent CØSA formål Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411

Læs mere

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser 1. halvår 2014 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 45141 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og

Læs mere

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelse sprocent Antal elever Gennemf ørelsespr ocent 2411 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

REGIONAL POSITIVLISTE FOR RAR HOVEDSTADEN GÆLDENDE FRA DEN 1. APRIL 2016

REGIONAL POSITIVLISTE FOR RAR HOVEDSTADEN GÆLDENDE FRA DEN 1. APRIL 2016 REGIONAL POSITIVLISTE FOR RAR HOVEDSTADEN GÆLDENDE FRA DEN 1. APRIL 2016 Den regionale positivliste består af enkeltstående kurser, en række særligt sammensatte uddannelsesforløb samt kurser, der kan tages

Læs mere

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 93,8 2100 IV, salg af kurser og konferencer

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever

Beståelses procent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 35 100 40022 Effektive, individuelle brugerflader 100 4 100 40073

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal Gennemførel- Beståelses- elever sesprocent procent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik

Læs mere

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse 40112 40164 44465 40003 40015 40016 40029 40080 40086 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever

Beståelses procent. Antal elever UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelses procent Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 85,7 21 95,2 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 90 20 95 Udarbejdelse

Læs mere

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24

Læs mere

REGIONAL POSITIVLISTE FOR RAR SJÆLLAND GÆLDENDE FRA DEN 1. APRIL 2016

REGIONAL POSITIVLISTE FOR RAR SJÆLLAND GÆLDENDE FRA DEN 1. APRIL 2016 REGIONAL POSITIVLISTE FOR RAR SJÆLLAND GÆLDENDE FRA DEN 1. APRIL 2016 Den regionale positivliste består af enkeltstående kurser, en række særligt sammensatte uddannelsesforløb samt kurser, der kan tages

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

UVM-fag UVM_fag_betegnelse BeståelsesprocAntal elever Gennemførelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 30 100 40073

UVM-fag UVM_fag_betegnelse BeståelsesprocAntal elever Gennemførelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 30 100 40073 UVM-fag UVM_fag_betegnelse BeståelsesprocAntal elever Gennemførelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 30 100 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening 92,9 28 96,4 40078 Dørmandsuddannelsen

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Antal Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b.

Antal Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Termografering 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. svejs-kants

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 2. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2013

Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2013 Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2013 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 91,7 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening 93,7 40078

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Sjælland, 1. april 2015-30. september 2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Sjælland, 1. april 2015-30. september 2015 1 Akademisk arbejde * Kursus i bæredygtig jobmodel indenfor kreative erhverv 30 2 Akademisk arbejde * Vækstakademiker 20 3 Akademisk arbejde Akademiuddannelse Arbejdsmiljø 5 4 Akademisk arbejde Akademiuddannelse

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 6 - Service Service 96,8 156 100 2411

Læs mere

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp 40073 - TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening 97,4 40078 -

UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp 40073 - TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening 97,4 40078 - UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp 40073 - TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening 97,4 40078 - Dørmand Dørmandsuddannelsen - grundlag for autor 95,8 40086

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40037 Sundere måltider til patienter/borgere

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 10 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 10 100 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING 2015 SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse KOLDING JSNING SVE P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG SVEJSNING - POSITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100

UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100 UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100 Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst 100 15

Læs mere

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 Positivliste :: svejsning 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE - GÆLDER FOR HELE 2015 Her kan

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Hovedstaden, 1. april 2015-30. september 2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Hovedstaden, 1. april 2015-30. september 2015 1 Akademisk arbejde * Arbejdsret 10 2 Akademisk arbejde * Civilprocesret 10 3 Akademisk arbejde * Forsikringsret 10 4 Akademisk arbejde * Kursus i bæredygtig jobmodel indenfor kreative erhverv 30 5 Akademisk

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent U-tag banevarer Undertage - montering af banevarer 100 22 100 TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER

OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER LEDELSE AU i Ledelse AU i international handel og markedsføring SERVICE, PRODUKTION, IT, BYGGE OG ANLÆG MV. AU i informationsteknologi (DIO I, DIO II) AU i HR AU i

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 3. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM fag betegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 40392 Ergonomi inden for

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR Nordjylland. Gældende 1. april-30. september 2015. 1.4.2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR Nordjylland. Gældende 1. april-30. september 2015. 1.4.2015 Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR Nordjylland. Gældende 1. april-30. september 2015. 1.4.2015 Opdateret: 24.4.2015 Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang i den erhvervsgruppe,

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at HOLD

og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at HOLD Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14 Nummer Navn på kursusforløb Samlet varighed AMU Kursusindhold FKB-kode AMUkode Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer

Læs mere

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have.

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Efteruddannelsesudvalgets prioriterede liste over kursusforløb vedr. 6 uges jobrettet uddannelse Navn på Efteruddannelsesudvalg: Kursusforløb (Et kursusforløb kan bestå af et enkelt kursus.) Prioritering

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Antal Gennemførelsesprocent Den personlige uddannelses- og jobplan 98,6 72 98,6 Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Undertage -

Antal Gennemførelsesprocent Den personlige uddannelses- og jobplan 98,6 72 98,6 Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Undertage - UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Den personlige uddannelses- og jobplan 98,6 72 98,6 Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 14 100 Undertage - montering af faste

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 16 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 15 100 40012 Personalejura

Læs mere

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 14 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40022 Effektive,

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40423 Praktikvejledning af ernæringsassistenter

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40029 Udarbejdelse og bearbejdning

Læs mere

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål.

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål. Personlige oplysninger: Curriculum Vitae Navn: E-mail: linkedin: Claus Fredborg bocude@gmail.com http://www.linkedin.com/in/clausfredborg Resume : Jeg er en mand som har bred erfaring som Rustfast Klejnsmed/Klejnsmed,

Læs mere

25 arbejdspladsen samt betjening af specialemaskiner (pk.)

25 arbejdspladsen samt betjening af specialemaskiner (pk.) REGIONAL POSITIVLISTE FOR RAR SJÆLLAND GÆLDENDE FRA DEN 1. APRIL 2017 Den regionale positivliste består af enkeltstående kurser, en række særligt sammensatte uddannelsesforløb samt kurser, der kan tages

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE POSITIVLISTEN Revideret MARTS 2017 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DIN VEJ TIL ET NYT JOB Find dine kurser fra den landsdækkende positivliste her på AMU Vest. Forsikrede

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje 1. april 30. september 2016, RAR Fyn

Positivliste for den regionale uddannelsespulje 1. april 30. september 2016, RAR Fyn Positivliste for den regionale uddannelsespulje 1. april 30. september 2016, RAR Fyn Kursuskode Akademisk arbejde BedreBolig rådgiver Akademiuddannelse 40 10 Akademisk arbejde Energikonsulent Akademiuddannelse

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Beståelsesproc ent. Antal elever

Beståelsesproc ent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesproc ent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 13 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40011 Udarbejdelse

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger 3. januar 2014 Side 2 Praktiske oplysninger Generelt. På de følgende sider vil du kunne se de AMU kurser der afholdes i Vestsjælland. Kurserne er kun et udsnit af de kurser skolerne faktisk kan afholde

Læs mere

Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Metalindustriens Uddannelsesudvalg Navn på uddannelsesforløb AMU-kode Titel på AMU-mål FKB Kort beskrivelse af indholdet i kursusforløbet Normeret varighed for hele forløbet i dage Stillingskategori(er) (discokode) Stillingskategori(er)

Læs mere

Alle Kvartal 2014. Antal elever. CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse. Beståelsesp rocent

Alle Kvartal 2014. Antal elever. CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse. Beståelsesp rocent CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemføre lsesprocent 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 19 100 2411 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2761 Titel: Opbygning og drift af offshore installationer Kort titel: offshore inst. Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole

Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole 40889 Inspiration til ny frisuredesign 43409 Langthårsfrisering 43410 Aktuel klipning og frisuredesign 42853 Inspiration til det lange

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

Positivliste aftalt uddannelse

Positivliste aftalt uddannelse Dato: 20. september 2017 Bemærk: Der tages forbehold for senere ændringer. Positivliste aftalt uddannelse Kompetencegivende AMU-kurser inden for følgende uddannelser: Elektronikoperatør Forberedende undervisning:

Læs mere

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt)

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt) Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel titel pr. felt) Navn på uddannelsesforløb (n) Kort beskrivelse af indholdet i kursus(skriv kun i første linje) Grundlæggende it 40750 Præsentation af tal i regneark

Læs mere

18 EL-installation - Installation og dokumentation Akademiuddannelse

18 EL-installation - Installation og dokumentation Akademiuddannelse REGIONAL POSITIVLISTE FOR RAR SJÆLLAND GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2017 Den regionale positivliste består af enkeltstående kurser, en række særligt sammensatte uddannelsesforløb samt kurser, der kan tages

Læs mere

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Akademiuddannelser Automation og drift Finansiel rådgivning Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank og real 12 8,6 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - ejendomsmægl

Læs mere

Antal Gennemførelsesprocent Individuel kompetencevurdering i AMU 93,3 75 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/rør

Antal Gennemførelsesprocent Individuel kompetencevurdering i AMU 93,3 75 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/rør UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Individuel kompetencevurdering i AMU 93,3 75 100 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 7 100 Lys b. svejs-kants plade/rør 100 18 100

Læs mere

Juni 2015 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE. Positivlisten. KURSUSPAKKER PÅ AMU-Vest. xxxxxxxxx

Juni 2015 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE. Positivlisten. KURSUSPAKKER PÅ AMU-Vest. xxxxxxxxx 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE Positivlisten Juni 2015 KURSUSPAKKER PÅ AMU-Vest xxxxxxxxx 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til AMU-Vest...3 Pakke 14: Stillads -offshore...4 Pakke 84: Rigger offshore/onshore...5

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på skolens

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje april - oktober 2015, RAR Østjylland. 1.4.2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje april - oktober 2015, RAR Østjylland. 1.4.2015 Positivliste for den regionale uddannelsespulje april - oktober 2015, RAR Østjylland. 1.4.2015 Bemærk, at et kursus kun står opført på listen én gang i den erhvervsgruppe, det har stærkest tilknytning

Læs mere

Beståelses Antal Gennemførelses UVM_fag_betegnelse Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 37 100 Teleskoplæsser med gafler - betjening 99,7 361

Beståelses Antal Gennemførelses UVM_fag_betegnelse Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 37 100 Teleskoplæsser med gafler - betjening 99,7 361 Beståelses Antal Gennemførelses UVM_fag_betegnelse procent elever procent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 37 100 Teleskoplæsser med gafler - betjening 99,7 361 99,7 Individuel kompetencevurdering

Læs mere

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever. UVM-fag UVM_fag_betegnelse. Side 1

Beståelses procent. Antal elever. UVM-fag UVM_fag_betegnelse. Side 1 40044 Udarbejdelse af budgetkontrol 88,9 9 88,9 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening 100 31 100 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 94,4 18 100 40086 Lys b. svejs-kants plade/plade 100 9

Læs mere

VEU resultater 2009 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses Antal elever Gennemførelses

VEU resultater 2009 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses Antal elever Gennemførelses VEU resultater 2009 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses Antal elever Gennemførelses procent procent 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 21 100 40015 Kvalitet og kundeservice i et

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Dato: 19.12.14 Nummer Navn på kursusforløb Samlet varighed AMU 1 Kloarkrørlægger 37 2 Kloakmester 70 3 Fra ufaglært til

Læs mere

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling er du klædt rigtigt på? 1. halvår 2011 Kurser 1. halvår 2011 Lederudvikling Grundlæggende Lederuddannelse AMU 43563, 43562, 31.01, 07.03 13 dage 2288,- 08.00-15.20 43561, 43560, 43559 Anvendelse af situationsbestemt

Læs mere

FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 frisuredesign, dame Erhvervsskole 2660 43410. 2211 44579 Murede overlukninger

FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 frisuredesign, dame Erhvervsskole 2660 43410. 2211 44579 Murede overlukninger FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, dame 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, dame 2660 33391-A Typebestemt make up aften 2660 43409

Læs mere

Beståelsesprocenter 2015.

Beståelsesprocenter 2015. Beståelsesprocenter 2015. UVM-fag UVM-fagbetegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 40013 Lønberegning og lønrapportering 100 33 100 40018 Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger

Læs mere

UVM-fag UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever

UVM-fag UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever UVM-fag UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever 40070 IPC Inspektion IPC Inspektion - Lodninger 90,5 42 40080 IKV i AMU Individuel kompetencevurdering i AMU 99,6 248 40086

Læs mere