Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar - 31. marts 2015"

Transkript

1 Positivliste for den regionale uddannelsespulje for perioden 1. januar marts Undervisning - Sundhed, omsorg og personlig pleje mv. Uddannelse AMU-kode/ Titel Varighed - dage/ Modul nr. Antal ECTS 1 AMU Selvstændigt arbejde med rehabilitering 3 dage 2 AMU Tværsektorielt arbejde med rehabilitering 4 dage 3 AMU Arbejde med sindslidende med misbrug 5 dage 4 AMU Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien 10 dage 5 AMU Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO 5 dage 6 AMU Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet 10 dage 7 AMU Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 5 dage 8 AMU Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 5 dage 9 AMU Børns leg 5 dage 10 AMU Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner 15 dage 11 AMU Omsorgsmedhjælper -arbejde med udviklingshæmmede 14 dage 12 AMU Medicinadministration 5 dage 13 AMU Psykiatrisk suppleringsuddannelse 20 dage 14 AMU Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 3 dage 15 AMU Støtte ved selvskadende adfærd 3 dage 16 AMU Sorg -og krisearbejde i omsorgs - og pæd.område 5 dage 17 AMU Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 dage 18 AMU Planlægning af pædagogiske aktiviteter 5 dage 19 AMU Magt og Omsorg 4 dage 20 AMU Arbejdet som værkstedsassistent 15 dage 21 AMU Neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde 3 dage 22 AMU Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 5 dage 23 AMU Samarbejde med pårørende 3 dage 24 AMU Assistenten i det tværgående samarbejde 4 dage 25 AMU Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 3 dage 26 AMU Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet 3 dage 27 AMU Klinisk observation, refleksion og handling 20 dage 28 AMU Assistenten som nøgleperson 5 dage 29 AMU Pt. med psyk. og/eller misbrug på somatisk sygehus 5 dage 30 AMU Pt. med demens på somatisk sygehus 4 dage 31 Akademiuddannelse i sundhedspraksis Socialpædagogik og psykiatri 5 ECTS 32 Akademiuddannelse i socialpædagogik Lovgivning og organisation Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 1

2 33 Akademiuddannelse i socialpædagogik Psykiatri 34 Akademiuddannelse i gastronomi Sensorik 35 Diplomuddannelse i uddannelse, erhverv, karriere 8785 Mentorskaber og -ordninger. 5 ECTS 36 Diplomuddannelse i uddannelse, erhverv, karriere Vejledning i fællesskaber og gruppevejledning 5 ECTS 37 Diplomuddannelse i ældrearbejde 9268 Rammer og forudsætninger for ældres livskvalitet og sundhed 38 Diplomuddannelse i psykiatri 9264 Relationsarbejde i psykiatrien 5 ECTS 39 Den ernæringsfaglige diplomuddannelse 9244 Kostvaner og livsstilssygdomme 40 Den sociale diplomuddannelse 7264 Nedsat funktionsevne, udvikling og inklusion 41 Den sociale diplomuddannelse 9329 Metoder i socialt arbejde med inklusions- og eksklusionsprocesser for udsatte børn, unge og/eller voksne 42 Den sociale diplomuddannelse 9330 Metoder i supervision indenfor socialt arbejde 43 Den sociale diplomuddannelse 9342 Metoder i arbejdet med udsatte børn, unge og familier 44 Den sociale diplomuddannelse 9344 Aldring og demens 45 Den sociale diplomuddannelse 9346 Metoder i socialfagligt arbejde på rusmiddelområdet 46 Den sociale diplomuddannelse 9347 Socialt arbejde på rusmiddelområdet 47 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 9203 Udvikling af klinisk praksis - det akut kritisk syge barn 5 ECTS 48 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 9209 Palliativ indsats - mellemmenneskelige aspekter 49 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 9210 Palliativ indsats, symptomlindring og det professionelle arbejde 5 ECTS 50 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 9211 Palliativ indsats, symptomlindring og evidens 5 ECTS 51 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 9212 Patientologi 52 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 9220 Biomedicin og bioanalytisk fortolkning 53 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse Fra kliniske retningslinjer til klinisk praksis (hygiejne i sundhedssektoren) 5 ECTS 54 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse Inkontinens 55 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse Forløb for mennesker med sår 56 Den pædagogiske diplomuddannelse 7183 Fagdidaktik og klasseledelse (Fælles valgfrit PD-modul) 57 Den pædagogiske diplomuddannelse 7201 Projektledelse 58 Den pædagogiske diplomuddannelse 7259 Social inklusion 59 Den pædagogiske diplomuddannelse 7263 Børn, unge og familier i udsatte positioner 60 Den pædagogiske diplomuddannelse 7278 Gennemgribende udviklingsforstyrrelser 61 Den pædagogiske diplomuddannelse 7313 Andetsprogspædagogik (PD i Dansk som andetsprog) 12 ECTS 62 Den pædagogiske diplomuddannelse 8021 Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af skriftsprogsvanskeligheder grundmodul 63 Den pædagogiske diplomuddannelse 8023 FVU læsning 64 Den pædagogiske diplomuddannelse 8176 Musikpædagogik (PD i Musik) 65 Den pædagogiske diplomuddannelse 9632 Neuropædagogik 66 Den pædagogiske diplomuddannelse Bevægelse og Læring 67 UCC Professionshøjskolen Neuropædagogik og Neuropsykologi 68 KU, AU og Syddansk universitet * Laboratory Animal Science (FELASA B/EU Function AD) 5 ECTS 69 KU, AU og Syddansk universitet * Laboratory Animal Science (FELASA C/EU Function ABD) 5 ECTS 70 VIA University College * Fagspecifikt kursus - Tranieeforløb del 1, Social inklusion 60 timer 71 VIA University College * Fagspecifikt kursus - Tranieeforløb del 2, Social inklusion 30 timer 72 VIA University College * Fagspecifikt kursus -Tranieeforløb del 3, Social inklusion 30 timer 73 University College Sjælland * Den tværfaglige funktion- koordineret og helhedsorienteret 30 timer 74 Privat udbydere * Fysisk træning i klinisk praksis 1, 5 ECTS 75 Privat udbydere * Kursus i Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT) 17 ECTS 76 Privat udbydere * Smerteuddannelse for sundhedsprofessionelle 8 dage 77 Privat udbydere * Kunsten at freelance og skabe nye job - - for kunstnere & kreative 40 dage 78 Privat udbydere * Grundlæggende GXP-kurser (GMP, GDP, GCP, GLP)- Certificering * Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 2

3 Bygge og Anlæg mv. 79 AMU Teleskoplæsser med gafler - betjening 5 dage 80 AMU PLC Grundlæggende 3 dage 81 AMU Teleskoplæsser kranfunkt.- betjening, B-cert. 3 dage 82 AMU Etablering af indkørsler i belægssten og fliser 5 dage 83 AMU Maskinteknik, træ. Afkorter, plade- og rundsav 2 dage 84 AMU Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner 2 dage 85 AMU Dobbelttapper, plademøbler 3 dage 86 AMU Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien 2 dage 87 AMU Geometri og projektionstegning i træindustrien 2 dage 88 AMU Arbejdsmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 2 dage 89 AMU Bæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus 3 dage 90 AMU Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job 2 dage 91 AMU Maskinanlæg og sikkerhedsforanstaltninger 5 dage 92 AMU Tagvinduer og solfanger montering i tag 1 dag 93 AMU Certifikatuddannelse C for kranførere 7 dage 94 AMU Brand, enkle installationer 4 dage 95 AMU ADK, Installation 5 dage 96 AMU Isolering energirigtige løsninger ved isolering 3 dage 97 AMU Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi 0,5 dag 98 AMU Robotteknik, off-line programmering 3 dage 99 AMU Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien 2 dage 100 AMU Energioptimering af boliger 2 dage 101 AMU Træ og Aluminium - Døre/vinduer i træindustrien 4 dage 102 AMU Dampspærre renovering af tagkonstruktion 2 dage 103 AMU Dampspærre renovering af ydervægge 1 dag 104 AMU Termografering af bygninger 1 dag 105 AMU Systemstillads offshore 4 dage 106 AMU Anhugning på byggepladsen 3 dage 107 AMU Mindre blandeanlæg - mørtel og beton 1 dag 108 AMU Industristillads 5 dage 109 AMU Rør og kobling, hængestillads 5 dage 110 AMU Rør og kobling, fritstående og facadestillads 5 dage 111 AMU Tryktelte med stilladskonstruktioner 3 dage 112 AMU Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 2 dage 113 AMU Anhugning af byrder 5 dage 114 AMU PLC Industrielle bussystemer 3 dage 115 AMU Grundlæggende styringsteknik 2 dage 116 AMU PLC Implementering af operatørpanel 3 dage 117 AMU AIA, installation 5 dage 118 AMU AIA, design af anlæg 5 dage 119 AMU Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer 3 dage 120 AMU Dataanlæg, opsætning af TCP/IP 3 dage 121 AMU Dataanlæg, dimensionering af netværkskomponenter 2 dage Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 3

4 122 AMU Belysning, energioptimering af belysningsanlæg 2 dage 123 AMU IBI/CTS, programmering af decentrale IBI anlæg 2 dage 124 AMU Anvendelse af faldsikringsudstyr 1 dag 125 AMU Betjening af minigravere og minilæssere 2 dage 126 AMU Komprimering med entreprenørmaskiner 2 dage 127 AMU Pasning og vedligeh. af entreprenørmaskiner 3 dage 128 AMU Dataanlæg, kabling med kobber 3 dage 129 AMU Dataanlæg, opsætning af lokalnetværk 5 dage 130 AMU CNC programmering i G-koder,træ 4 dage 131 AMU Formbygning til betonstøbnings - enkleløsninger 5 dage 132 AMU Bentonoverflader - udførsel afslutninger 5 dage 133 AMU Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner 5 dage 134 AMU Tegningsfremstilling i CAD, træindustri 5 dage 135 AMU Tårn- & svingkraner m integr. anhugning, A-cert. - betj. 20 dage 136 AMU Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5 dage 137 AMU Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5 dage 138 AMU Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 dag 139 AMU Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister 3 dage 140 AMU Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask. 2 dage 141 AMU Slap armering - udførelse af enkle løsninger 3 dage 142 AMU Slap armering - udførelse af specielle opgaver 3 dage 143 AMU Forskalling - udførelse af enkle løsninger 5 dage 144 AMU Forskalling - udførelse af specielle løsninger 5 dage 145 AMU Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger 3 dage 146 AMU Systemforskalling - opstilling af vægforskalling 3 dage 147 AMU Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton 2 dage 148 AMU Lastsikring og stuvning af gods 3 dage 149 AMU Kabelarbejde - etablering af nyanlæg 5 dage 150 AMU Armering - placering 3 dage 151 AMU Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3 dage 152 AMU Brug af PC på arbejdspladsen 3 dage 153 AMU Rulle- bukkestillads opstilling mv. 1 dag 154 AMU Udstøbning af byggepladsbeton 3 dage 155 AMU Vejbygning - bygning af fortovsarealer 5 dage 156 AMU Råd og svamp udbedring af skimmelsvamp 1 dag 157 AMU Radonsikring i byggeriet 1 dag 158 AMU Evakuering og redning inden for Byggeri og Montage 2 dage 159 AMU Kloakering - Arbejdsmiljø 2 dage 160 AMU Kloakering - afløbssystemers formål og indretning 1 dag 161 AMU Kloak - dræning af bygværker 1 dag 162 AMU Kloakering Anvendelse af lægningsbest 2 dage 163 AMU Kloakering - Beregn. af koter, fald og rumfang mv. 2 dage 164 AMU kloakering - KS af afløbsinstallationer 1 dag 165 AMU Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer 2 dage 166 AMU Kloak - Afløbsplan for enfamilieshus 3 dage 167 AMU CAD - i forb. med afløbsplaner 3 dage 168 AMU Kloakering Udførelse af afløbsinstallationer 16 dage Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 4

5 169 AMU TV-overvågning, grundlæggende 4 dage 170 AMU TV-overvågning, netværksbaseret 4 dage 171 AMU LED-belysning, dimensionering, inst og vedl 2 dage 172 AMU Det digitale byggeri, anvendelse 2 dage 173 AMU Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2 dage 174 AMU CTS-anlæg, systemkendskab 2 dage 175 AMU Praktisk energioptimering i bevaringsværdige huse 5 dage 176 AMU Robot, idriftsættelse 3 dage 177 AMU Innovativ anvendelse af robotteknik 5 dage 178 AMU Energioptimering af HVAC anlæg 3 dage 179 AMU CTS-anlæg, programmering og visualisering 2 dage 180 AMU Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme 2 dage 181 AMU Kundefokus og valg af klimaløsninger 2 dage 182 AMU Betjening af entreprenørmaskiner 5 dage 183 AMU Gaffeltruck certifikatkursus B 7 dage 184 AMU Montering af solpaneler på tag 1 dag 185 AMU Nivellering 5 dage 186 AMU Grundlæggende faglig regning 2 dage 187 AMU Grundlæggende faglig matematik 3 dage 188 AMU WLAN-opsætning og konfiguration 3 dage 189 AMU Switch i netværk 4 dage 190 AMU SB Større Installationer, industri og andet byggeri 3 dage 191 AMU SB Mindre install., bolig m. særlige områder 3 dage 192 AMU SB/KLS Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning 2 dage 193 AMU Digital ansøgning i bygge- og miljøsager 1 dag 194 Akademiuddannelse i energiteknologi Biomassekedler og -ovne 5 ECTS 195 Akademiuddannelse i energiteknologi Solcelleanlæg 5 ECTS 196 Akademiuddannelse i energiteknologi Solvarmeanlæg 5 ECTS 197 Akademiuddannelse i energiteknologi Varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af termisk energi 5 ECTS 198 Akademiuddannelse i energiteknologi Energiteknik, traditionelle og nye energiformer 199 Akademiuddannelse i energiteknologi Energianalyser, energiforbrugsberegning 5 ECTS 200 Akademiuddannelse i energiteknologi Byggeteknik 5 ECTS 201 Akademiuddannelse i energiteknologi Varmeteknik, indeklima, bygningsautomatik 202 Akademiuddannelse i energiteknologi Energiøkonomiske og miljømæssige vurderingsmetoder 5 ECTS 203 Akademiuddannelse i energiteknologi Planlægning af energirigtig projektering 5 ECTS 204 Akademiuddannelse i energiteknologi Procesanlæg, dataopsamling og energiteknisk automation 205 Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø 8640 Energi- og miljøledelse 206 Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse 9103 Procesledelse inden for bygge- og anlægsbranchen 5 ECTS 207 DTU Diplom - Center for Videreuddannelse * GIS (Geografiske informationssystemer) 30 dage 208 DTU Diplom - Center for Videreuddannelse * Autodesk Revit Architecture Basis 10 dage 209 DTU Diplom - Center for Videreuddannelse * Autodesk Revit Architecture BIM Effektiv projektering del 2 10 dage 210 DTU Diplom - Center for Videreuddannelse * Autodesk Revit MEP 10 dage 211 DTU Diplom - Center for Videreuddannelse * Autodesk Revit Structure Basis 10 dage 212 DTU Diplom - Center for Videreuddannelse * Autodesk Revit Structure Videregående 10 dage 213 VIA University College * Håndværk og design-nye lokaler skaber nyt indhold 30 timer 214 VIA University College * Sketchup (Fagspecifik kursus) 3 ECTS 215 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) * Master i Bygningsfysik: Energi, varme og fugtberegningsmetoder 9,5 dage Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 5

6 216 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) * Master i Bygningsfysik: Fugtteori og -praksis 5 dage 217 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) * Master i Bygningsfysik: Inde- og udeklima 5 dage 218 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) * Master i Bygningsfysik: Lufttæthed og ventilation 5 dage 219 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) * Master i Bygningsfysik: Nybyggeri - nye materialer og byggetekniske løsninger 5 dage 220 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) * Master i Bygningsfysik: Tilstandsvurdering, efterisolering og renovering 9,5 dage 221 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) * Master i Bygningsfysik: Varmeteori og -praksis 5 dage 222 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) * Tilgængelighed i bygninger og udearealer 5 dage 223 Privat udbyder * Digitalt byggeri - Revit MEP Basis 10 dage 224 Privat udbyder * Digitalt byggeri - AutoCAD Basis og Videregående 30 dage 225 Privat udbyder * Digitalt byggeri - Autodesk 3D Max Design 10 dage 226 Privat udbyder * Digitalt byggeri - BIM i praksis. 30 dage 227 Privat udbyder * Digitalt byggeri - Byg din egen fremtid - Få succes som selvstændig 3D-projektleder i byggebranchen 30 dage 228 Privat udbyder * Digitalt byggeri - Revit Architecture, BIM - Skitsering, modellering, rendering og Families Del 30 dage 229 Privat udbyder * Digitalt byggeri - Revit Architecture, BIM Projektering Del 40 dage 230 Privat udbyder * Digitalt byggeri - Revit Structure Basis og videregående 20 dage 231 Privat udbyder * Digitalt byggeri BIM, Revit og AutoCAD Kombi kursus 30 dage 232 Privat udbyder * Bygningsfysikuddannelsen 14 dage 233 Privat udbyder * IKT Koordinator & Lederuddannelsen 10 dage 234 Privat udbyder * Udbudsretligt Certificeringsprogram 6,5 dage 235 Privat udbyder * BIM Workflow Certificering - BIM igennem hele byggeprocessen - Fra skitse til drift 10 dage Jern, metal, auto - Industriel produktion - Offshore mv. 236 AMU Lys b. svejs-kants plade/plade 10 dage 237 AMU Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF 10 dage 238 AMU Lys b svejs-stumps plade alle pos 10 dage 239 AMU MAG-svejs-kants plade/plade pr dage 240 AMU MAG-svejs-kants plade/rør pr dage 241 AMU MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr dage 242 AMU MAG-svejs-stumps plade alle pos pr dage 243 AMU MAG-svejs-stumps rør alle pos pr dage 244 AMU MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr dage 245 AMU MAG-svejs-kants plade/plade pr dage 246 AMU MAG-svejs-kants plade/rør pr dage 247 AMU MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr dage 248 AMU MAG-svejs-stumps plade alle pos pr dage 249 AMU MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr dage 250 AMU MAG-svejs-stumps rør alle pos pr dage 251 AMU TIG-svejs-kants uleg plade/rør 5 dage 252 AMU TIG-svejs-kants uleg pladse 5 dage 253 AMU TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 10 dage 254 AMU TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade 5 dage 255 AMU TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade 5 dage 256 AMU TIG-svejs-stumps svær rustfri plade 5 dage 257 AMU TIG-svejs-stumps svær rustfri plade 5 dage 258 AMU Maritim-el, dokumention og måleinstrumenter 5 dage 259 AMU Mekatronik, mekanisk demontage/montage-fejlfinding 5 dage Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 6

7 260 AMU Robotter i industrien for operatører 2 dage 261 AMU Robotbetjening for operatører 3 dage 262 AMU TQM for operatører i industrien 1 dag 263 AMU High Precision plasmabrænding 4 dage 264 AMU Sensoriske undersøgelser for operatører 3 dage 265 AMU Komplekse løfteopgaver for riggere 10 dage 266 AMU personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater (2 dage) 2 dage 267 AMU Anvendelse af regneark til talbehandling 2 dage 268 AMU Faldsikring 1 dag 269 AMU Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 1 dag 270 AMU PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 5 dage 271 AMU PLC programmering af kombinatoriske styringer 5 dage 272 AMU PLC programmering af sekventielle styringer 5 dage 273 AMU El-introduktion for maskinreparatører, el-lære 5 dage 274 AMU El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 5 dage 275 AMU Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding 5 dage 276 AMU Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer 5 dage 277 AMU Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding 5 dage 278 AMU Automatiske anlæg, PLC styring, følere og motorer 5 dage 279 AMU Automatiske anlæg, PLC montage og fejlfinding 5 dage 280 AMU Automatiske anlæg, idriftsætning PLC styringer 5 dage 281 AMU Automatiske anlæg, PLC fejlfinding 5 dage 282 AMU Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner 5 dage 283 AMU Skibsteknik, installation af el i mindre skibe 5 dage 284 AMU Skibsteknik, installation af el i større skibe 5 dage 285 AMU Fristråleblæsning af stålkonstruktioner 5 dage 286 AMU Airless og pneumatisk malingspåføring 5 dage 287 AMU Opbygning af malingssystemer 5 dage 288 AMU Betjening og indstilling af CNC-kantpresse 5 dage 289 AMU Vedligeholdelsesteknik, vedligeholdelse af pumper 5 dage 290 AMU Vedligeholdelsesteknik, lejereparation og smøring 5 dage 291 AMU Vedligeholdelsesteknik, vibrationsmåling/ -analyse 5 dage 292 AMU Betjening af CNC-styret plasmaskæremaskine 4 dage 293 AMU Kunde/leverandørforhold for operatører 1 dag 294 AMU Støbning af glasfiberarmeret polyesteremner 10 dage 295 AMU Montage/idriftsætning af hydraliksystemer, offshore 5 dage 296 AMU Indregulering af hydrauliktekn. systemer, offshore 5 dage 297 AMU Hydraulikteknik offshore kraner, drift/vedligeh 5 dage 298 AMU Isometrisk tegningslæsning, offshore 5 dage 299 AMU MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme 10 dage 300 AMU MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme 10 dage 301 AMU MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 10 dage 302 AMU TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme 10 dage 303 AMU TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme 10 dage 304 AMU TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 10 dage 305 AMU Pladeudfoldning klippe-, bukke- og valsemaskiner 10 dage 306 AMU Operatør ved CNC-styret revolverstanser 5 dage Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 7

8 307 AMU Momenttilspænd/efterspænd af bolte, off. vindmøller 3 dage 308 AMU IT-baseret Statistisk Proces Control (SPC) 2 dage 309 AMU Opbevaring og forsendelse af farligt gods 5 dage 310 AMU Kvalitetskontrol overflade 5 dage 311 AMU Vindenergianlæg, sikkerhed 5 dage 312 AMU Vindenergianlæg, fejlfinding og reparation 3 dage 313 AMU Vindenergianlæg, hydraulik 5 dage 314 AMU Vindenergianlæg, mekanikse komponenter/systemer 2 dage 315 AMU Sikker adfærd i produktionsvirksomheder 1 dag 316 AMU Anvendelse af kontrol af olie og fedtprodukter 2 dage 317 AMU CNC fræsning, overvågning og produktion 3 dage 318 AMU CNC fræsning, produktion og emnemåling 2 dage 319 AMU CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning 5 dage 320 AMU CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet 5 dage 321 AMU CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning 5 dage 322 AMU CNC fræsning, 4-akset bearbejdning/programmering 5 dage 323 AMU Tegningsinformation og -fremstilling 3 dage 324 AMU Emnetegning i CAD, introduktion 5 dage 325 AMU Præcisionsmåling med stilbart kontrolværktøj 5 dage 326 AMU Mekanisk måleudstyr, kalibrering og måleusikkerhed 3 dage 327 AMU CAM fræsning (3D) 5 dage 328 AMU CAM fræsning med dobbeltkrumme overflader 5 dage 329 AMU CAM fræsning, flerakset bearbejdning 5 dage 330 AMU CNC drejning, overvågning og produktion 3 dage 331 AMU CNC drejning, produktion og emnemåling 2 dage 332 AMU CNC plan- og profildrejning, programmering 5 dage 333 AMU CNC drejning, programmering og opstilling, 1-sidet 5 dage 334 AMU CNC drejning, programmering med cyklus/dialog 5 dage 335 AMU CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet 5 dage 336 AMU CNC drejning med C-akse (2-sidet) 5 dage 337 AMU CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet) 5 dage 338 AMU Lastbilmonteret kran, certifikat 10 dage 339 AMU Manuel og 3D CAD baseret pladeudfoldning 5 dage 340 AMU Antikollision på CNC drejebænk 3 dage 341 AMU Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 5 dage 342 AMU Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg 5 dage 343 AMU Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg 4 dage 344 AMU Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner 5 dage 345 AMU Instrumentrør lægger, offshore 5 dage 346 Privat udbyder * Sikkerhedskursus - BOSIET 3 dage 347 Privat udbyder * GWO - Sea Survival 1½ dag 348 Privat udbyder * GWO - First Aid 2 dage 349 Privat udbyder * GWO Working at Heights 2 dage 350 Privat udbyder * GWO Manual Handling ½ dag 351 Privat udbyder * GWO Fire Awareness ½ dag Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 8

9 Kontor, administration, regnskab, finans -Salg, indkøb og markedsføring - Ledelse mv. 352 AMU Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 3 dage 353 AMU Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 2 dage 354 AMU Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 dage 355 AMU Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 2 dage 356 AMU Årsafslutning af bogholderiet 2 dage 357 AMU Personalejura i lønberegning 2 dage 358 AMU Lønberegning og lønrapportering 2 dage 359 AMU Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system 2 dage 360 AMU Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen 2 dage 361 AMU Lean-kortlægning af værdistrøm i administration 2 dage 362 AMU De svære samtaler - procedurer og værktøjer 2 dage 363 AMU Gennemførelse af personalesamtaler 3 dage 364 AMU Salgsledelse 3 dage 365 AMU Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design 2 dage 366 AMU Nye kunder via viral markedsføring 2 dage 367 AMU Fastlæggelse af mål ved personligt salg 2 dage 368 AMU Design og automatisering af regneark 2 dage 369 AMU Anvendelse af præsentationsprogrammer 2 dage 370 AMU Præsentationsteknik i administrative funktioner 3 dage 371 AMU Kundeservice i detailhandlen 2 dage 372 AMU Billedredigering i medarbejderens jobfunktion 2 dage 373 AMU Salgsstyring i detailhandlen 3 dage 374 AMU Kundeanalyse og e-strategi 2 dage 375 AMU Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering 2 dage 376 AMU E-markedsføring og reklameindsats 2 dage 377 AMU E-administration og betalingssystemer 2 dage 378 AMU Økonomiske styring af lageret 2 dage 379 AMU Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 2 dage 380 AMU Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 2 dage 381 AMU Debitorstyring 2 dage 382 AMU Placering af resultat- og balancekonti 2 dage 383 AMU Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2 dage 384 AMU Daglig registrering i et økonomisystem 2 dage 385 AMU Projektudvikling og gennemførelse 2 dage 386 AMU Udarbejdelse af projektrapporter 2 dage 387 AMU Mersalg i butikken 2 dage 388 AMU Personligt salg kundens behov og løsninger 3 dage 389 AMU Styring af butikkens nøgletal 2 dage 390 AMU Opbygning af virksomhedens website 2 dage 391 AMU Fastlæggelse af markedsføringsmål 2 dage 392 AMU Rådgiverrollen indenfor B2B-handel 2 dage 393 AMU Administrativ behandling af afskedigelsessager 2 dage 394 AMU Controlling af kreditor, indkøb og lager 2 dage 395 AMU Controlling af salgs- og debitorområdet 2 dage Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 9

10 396 AMU Online kundeservice og -rådgivning 2 dage 397 AMU Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet 2 dage 398 AMU Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden 2 dage 399 AMU Indskrivning og formatering af mindre tekster 2 dage 400 AMU Administrative opgaver i salgsarbejdet 2 dage 401 AMU Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 2 dage 402 AMU Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner 2 dage 403 AMU Kulturafstemt kommunikation i salg og service 2 dage 404 AMU Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug 2 dage 405 AMU Tekster til nettet - formulering og opbygning 2 dage 406 AMU Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 dage 407 AMU Overenskomster mm. i lønberegning 2 dage 408 AMU Anvendelse af periodisk beregning og registrering 2 dage 409 AMU Segmentering og målgruppevalg i markedsføring 2 dage 410 AMU Valg af markedsføringskanal 2 dage 411 AMU Salg og varer 15 dage 412 AMU Konceptforståelse og drift i detailhandelen 15 dage 413 Akademiuddannelse i international handel og Salgspsykologi og grundlæggende salg 414 Akademiuddannelse i international transport og logistik Logistik 415 Akademiuddannelse i kommunikation og formidling Kommunikation i praksis 416 Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion Projektledelse 417 Akademiuddannelse i retail Det personlige lederskab i detailhandlen 418 Akademiuddannelse i retail Salgsledelse i detailhandelen 419 Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring Statistik 420 Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring Økonomistyring i praksis 421 Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring Regneark til økonomistyring 422 Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring Årsrapport og regnskabsanalyse 423 Akademiuddannelse i skatter og afgifter Skatteret 424 Akademiuddannelse i skatter og afgifter Moms- og afgiftsret 425 Akademiuddannelse i skatter og afgifter Inddrivelsesret 426 Akademiuddannelse i skatter og afgifter Toldret 427 Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsøkonomi 428 Akademiuddannelse i ledelse 8221 Coaching og konflikthåndtering 429 Akademiuddannelse i ledelse Ledelse i praksis 430 Akademiuddannelse i ledelse LEAN-ledelse i praksis 431 Akademiuddannelse i ledelse Projektstyring i praksis 432 Akademiuddannelse i ledelse Arbejdsmiljø 433 Akademiuddannelse i ledelse Human Ressource Management 434 Akademiuddannelse i human resource Samtale som redskab 435 Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse 8427 Lean værktøjer 5 ECTS 436 Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Scrum i projektledelse 5 ECTS 437 Diplomuddannelse i ledelse 8443 Økonomisk ledelse 5 ECTS 438 Diplomuddannelse i ledelse 8451 Ledelse og coaching 5 ECTS 439 CPHbusiness * Key Account Manager: Erhvervsøkonomi, regnskab og bogføring med e-conomic 30 dage 440 CPHbusiness * SAP Key Account Manager: Regnskab og bogføring med SAP 30 dage 441 CPHbusiness * Service Ambassadør 30 dage 442 Privat udbydere * Akupunktur og klinisk smertehåndtering 15 ECTS Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 10

11 443 Privat udbydere * Erhvervsrådgiveruddannelsen 30 dage 444 Privat udbydere * Privatrådgiveruddannelsen 40 dage 445 Privat udbydere * PRINCE2 certificering 5 dage It og Teleteknik mv. 446 AMU Database, design af web-løsning 5 dage 447 AMU Netteknik, serversystemer, teknisk administration 5 dage 448 AMU Netteknik, serversystemer, installation og konfig. 5 dage 449 AMU Database, design og programmering 5 dage 450 AMU Programmering, programstrukturering og værktøjer 5 dage 451 AMU Programmering i højniveausprog 5 dage 452 AMU Programmering i scriptsprog 5 dage 453 AMU Netteknik, serverapplikation, install. og konfig. 5 dage 454 AMU Netteknik, servervirtualisering 5 dage 455 AMU Netteknik, opbygning af clustersystemer 5 dage 456 AMU Programmering, mobile applikationer 5 dage 457 AMU Programmering, metodik og Agile metoder 5 dage 458 AMU Programmering, Agile softwareudvikling 5 dage 459 AMU Netteknik, databaseserver, install. og konfig. 5 dage 460 AMU Programmering, mobile Enterprise applikationer 5 dage 461 Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion Kvalitetsoptimering med Six Sigma 462 Akademiuddannelse i kommunikation og formidling Sociale medier 463 Akademiuddannelse i kommunikation og formidling Skriftlig kommunikation 5 ECTS 464 Akademiuddannelse i international handel og Digital markedsføring 465 Akademiuddannelse i international handel og E-handel 466 Akademiuddannelse i kreativitet og design Layout 467 Akademiuddannelse i kreativitet og design Grafisk design til små skærme 468 Akademiuddannelse i informationsteknologi Brugervenlighed og grafisk design (Webudvikling) 469 Akademiuddannelse i informationsteknologi Grundlæggende it-sikkerhed 5 ECTS 470 Akademiuddannelse i informationsteknologi Videregående IT-Sikkerhed 5 ECTS 471 Akademiuddannelse i informationsteknologi Systemdrift 472 Akademiuddannelse i informationsteknologi Videregående database 5 ECTS 473 Akademiuddannelse i informationsteknologi Webprogrammering, client- og serverside 5 ECTS 474 Akademiuddannelse i informationsteknologi Web-programmering, server-side 5 ECTS 475 Akademiuddannelse i informationsteknologi Netværk og operativsystemer 5 ECTS 476 Akademiuddannelse i informationsteknologi Infrastrukturarkitektur 5 ECTS 477 Akademiuddannelse i informationsteknologi Grundlæggende systemudvikling 5 ECTS 478 Akademiuddannelse i informationsteknologi Videregående systemudvikling 5 ECTS 479 Akademiuddannelse i informationsteknologi Modellering 5 ECTS 480 It-diplomuddannelsen 9116 Grundlæggende programmering med Java 481 It-diplomuddannelsen 9119 Avanceret database 482 It-diplomuddannelsen 9129 Mobilapplikationsudvikling Android 483 Diplomuddannelse i informationsteknologi IT-Vest 9476 Sikkerhed 484 Diplomuddannelse i informationsteknologi IT-Vest 9479 Grundlæggende programmering med C#.NET 485 Diplomuddannelse i kommunikation Nye videoformater på web og mobile platforme 5 ECTS 486 VIA University College * Cisco Certified Network Associate I (Fagspecifik kursus) 6 ECTS Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 11

12 487 VIA University College * Cisco Certified Network Associate II (Fagspecifik kursus) 3 ECTS 488 Danmarks Medie- og Jounalisthøjskole * Avid-redigering, det kræver sin klipper 20 dage. 489 UCC Professionshøjskolen * Grafisk design fremstilling af tryksager og interaktive e-bøger (Fagspecifikt kursus) 15 dage 490 Københavns Erhvervsakademi * App-udvikling 30 dage 491 Københavns Erhvervsakademi * It-projektleder: Prince 2 30 dage 492 Erhvervsakademi Aarhus * SAP finansregnskab 20 dage 493 Erhvervsakademi Aarhus * SAP Intro kursus 30 dage 494 Erhvervsakademi Aarhus og CPHbusiness * It-kvalitetsmedarbejder: Database Fundamentals MTA dage 495 Erhvervsakademi Aarhus og CPHbusiness * Programmør og systemudvikler: Software and Web Development Fundamentals 30 dage 496 Erhvervsakademi Aarhus og CPHbusiness * Webredaktør: SharePoint Webdesign 30 dage 497 Københavns Erhvervsakademi * 3D Print og 3D scanning 15 dage 498 Kort & Dokumentar Filmskolen * Webfilm instruktør uddannelse 35 dage 499 Kort & Dokumentar Filmskolen * Motion Designer 30 dage 500 Kort & Dokumentar Filmskolen * Posttilrettelægger i AVID 35 dage 501 Kort & Dokumentar Filmskolen * VJ miniuddannelse 50 dage 502 Privat udbyder * Programmør og systemudvikler: Android Programmering 30 dage 503 Privat udbyder * Programmør og systemudvikler: ASP.NET MVC 4 Web Applications 30 dage 504 Privat udbyder * Programmør og systemudvikler: HTML5 with JavaScript and CSS3 20dage 505 Privat udbyder * Programmør og systemudvikler: Microsoft SQL Server dage 506 Privat udbydere * It-konsulent, programmør og systemudvikler: MCSD på SharePoint dage 507 Privat udbydere * It-konsulent, Programmør og systemudvikler: MCSD Web application Development 50 dage 508 Privat udbydere * It-konsulent, programmør og systemudvikler: MCSD Windows Store Apps Using HTML5 50 dage 509 Privat udbydere * It-konsulent, programmør og systemudvikler: MCSD Windows Store Using C# 50 dage 510 Privat udbydere * It-konsulent: MCSA på Microsoft Server 2012 R2 50 dage 511 Privat udbydere * It-konsulent: MCSA på SQL Server dage 512 Privat udbydere * It-konsulent: MCSE på SharePoint dage 513 Privat udbydere * It-konsulent: Microsoft Exchange Server dage 514 Privat udbydere * It-konsulent: Microsoft Server 2012 R2 30 dage 515 Privat udbydere * It-konsulent: Microsoft SQL Server (database), Infrastruktur og administration, BI() 30 dage 516 Privat udbydere * It-konsulent: SharePoint Administrator dage 517 Privat udbydere * Revit-Certificering * 518 Privat udbydere * Autocad-Certificering * 519 Privat udbydere * 3D programmering-certificering * 520 Privat udbydere * Rhino-Certificering * 521 Privat udbydere * IPMA-Certificering i projektledelse (D) * Hotel, restauration, køkken, kantine mv. 522 EUD 4400 Produktionshygiejne 1 5 dage 523 EUD Det økologiske køkken 5 dage 524 AMU Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2 dage 525 AMU Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener 10 dage 526 AMU Kostplanlægning i forhold til småbørn 5 dage 527 AMU Sensorisk anretning med værtsskab 3 dage 528 AMU Mad og måltider til forskellige brugergrupper 3 dage 529 AMU Måltidet i pædagogisk arbejde 5 dage 530 AMU Grundtilberedning i restaurant og kantine 5 dage Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 12

13 531 AMU Sammensætning af menu i restaurant og kantine 3 dage 532 AMU Madlavningstekniske egenskaber i madfremstilling 3 dage 533 AMU Smagen i centrum 2 dage 534 AMU Prisberegning i den daglige madproduktion 2 dage 535 AMU Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen 3 dage 536 AMU Inspirationskøkkenet i daginstitutioner og SFO 3 dage 537 AMU Råvarer i køkkenet 2 dage 538 AMU Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning 3 dage 539 AMU Grundlæggende madproduktion 3 dage 540 AMU Grundlæggende kost- og menuplanlægning 2 dage 541 AMU Økologi i den daglige madproduktion 3 dage 542 AMU Omlægning til økologisk madproduktion 3 dage 543 AMU Indførelse af økologi i storkøkkener 3 dage 544 AMU Reducering af madspild 2 dage 545 AMU Kød som råvare i madproduktionen 3 dage 546 AMU Alt godt fra fisk i storkøkkener 3 dage 547 Akademiuddannelse i gastronomi Råvarekendskab 548 Akademiuddannelse i ernæring Fødevaresikkerhed 549 Akademiuddannelsen i laboratorie og bioteknologi Fødevareteknologi Rengøring, ejendomsservice og renovation mv. 550 AMU Formidling til brugere og beboerer, ejendomsservice 4 dage 551 AMU Indendørs tekniske hjælpemidler, ejendomsservice 3 dage 552 AMU Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg 10 dage 553 AMU Miljø i praksis, ejendomsservice 4 dage 554 AMU Ejendommens vedligeholdelse 5 dage 555 AMU Ventilation og indeklima - ejendomsservice, 5 dage 556 AMU Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner 10 dage 557 AMU Anlæg i betonsten, buede linier 15 dage 558 AMU Landbrugsteknik 5 dage 559 AMU Klinisk etologi 15 dage 560 AMU Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat 10 dage 561 AMU Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver 10 dage 562 AMU Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejdet 4 dage 563 AMU institutions- og brugerservice 3 dage 564 AMU Ejendommens tekniske installationer 4 dage 565 AMU Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 3 dage 566 AMU Byggesagsforløb - ejendomsservice 3 dage 567 AMU Bygningsdrift og budgetlægning, ejendomsservice 2 dage 568 AMU Tilberedning og servicering for patienter 2 dage 569 AMU God ergonomi i rengøringsarbejdet 2 dage 570 AMU Bygningens installationer - ejendomsservice, 5 dage 571 AMU Bygningens installationer, ejendomsservice 5 dage 572 AMU Service og betjening af maskiner, ejendomsservice 5 dage 573 AMU Service af el-låse og video, ejendomsservice 3 dage 574 AMU Beboerkommunikation i hverdagen, ejendomsservice 3 dage Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 13

14 575 AMU Hygiejne på skoler og institutioner 2 dage 576 AMU Hospitalshygiejne 3 dage 577 AMU Måling og vurderering af rengøringskvalitet 3 dage 578 AMU Personlig planlærning af rengøringsarbejdet 2 dage 579 AMU Rengøringsmidler og materialekendskab 3 dage 580 AMU Rengøringsudstyr og- metoder 3 dage 581 AMU Energioptimering i bygninger, daglig drift 3 dage 582 AMU Daglig erhvervsrengøring 10 dage 583 AMU Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange 2 dage 584 Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Hygiejne og rengøringsteknik Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering december 2014 Side 14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Dato: 11.3.2015 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannels esforløbet (dage) 1 Kloakrørlægger 37 2 Kloakmester

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 88,9 36 88,9 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 64,1 78 64,1 40131 Vurdering af basale færdigheder 89,8 186 90,9 40137 Fagunderstøttende

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 KURSUSKATALOG NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 EN verden af LOKALE muligheder Indhold EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Akademiuddannelser (AU) 4-5 Ledelse i praksis Lederspecialisering Økonomistyring Statistik

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

Automatik og proces samt robot 2015

Automatik og proces samt robot 2015 Automatik og proces samt robot 2015 Erhvervsuddannelsescenter Syd Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG August 2012 1 Indledning De frie fagskoler repræsenterer traditionelt et stærkt fagligt rum defineret ved klassiske dyder og

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet.

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet. Preben Josefsen Hasselvej 9 6705 Esbjerg Ø Telefon 7518 0380 Mobil 3031 8103 e-mail: preben@josefsen.net Generelt Født 1967 IT-erfaring Siden 1999 Personprofil Teknisk IT projektleder, Prince2 og Scrum

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 1 Generelle bestemmelser for samtlige institutioner, der udbyder uddannelsen Studieordning Gældende for udbydere

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere