Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: mobil:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922"

Transkript

1 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: mobil:

2 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler sig respekterede. At børnene lærer at tage hensyn til hinanden, at være åbne, positive, bevidste og kritiske, således de rustes til samfundets krav. Vi er en lille institution, hvor alle kender hinanden. De små lærer af de store, og de store lærer at tage hensyn til de små. I Lindehuset er de overordnede værdier: tryghed, nærvær, omsorg og tid. Institutions målsætning: Lindehuset skal være et rart sted at være for børn, personale og forældre et sted hvor børn og voksne trives, er glade og trygge. Vores mål er at skabe et miljø: - Hvor vi møder hinanden positivt og anerkendende. - Hvor vi er tydelige og synlige voksne. - Hvor vi prioriterer legen højt. - Hvor pædagogikken understøtter børns nysgerrighed, initiativer og giver mulighed for eksperimenter og fordybelse. - Hvor udvikling og læring foregår i samspil med andre. - Hvor der er fokus på de gode overgange fra hjemmet/småbørnsgruppen til børnehave, og fra børnehave til SFO og skole Fysiske rammer Lindehuset er en kommunal flexinstitution som modtager børn fra 0 år - 6 år, og pt. normeret til 34 børn. Område Jels består af Lindehuset, Øster lindet og Spiloppen, Jels med fælles områdeleder. Vores bygninger består af en blanding af en forholdsvis ny tilbygning, og af ældre lokaler som kommunen har lejet af forsamlingshuset. Forsamlingshuset ligger umiddelbart i tilknytning til børnehaven. Vi har en dejlig stor legeplads med masser af plads, græs og høje træer. Vores bålhytte og bålplads benyttes året rundt, og vi har kaninen Ninka, som børnene er med til at passe. Vi har, i forbindelse med oprettelse af småbørnspladser, fået indrettet en lille legeplads med sansegynge, sandkasse, vippe og legehus. Her kan de små boltre sig, uden at blive forstyrret af de store, men begge legepladser benyttes også i perioder af alle børn. 2

3 Børnene er opdelt i to grupper Larverne 0 år - 2,9 år Mini Sommerfugle Sommerfuglene 2,9 år ca. 3,5 år 3,5 år - 6 år Mini sommerfuglene er en lille gruppe i den store gruppe, som vi har oprettet for at lette overgangen fra Larverne/dagplejen til Sommerfuglene, da det kan være en stor omvæltning at starte i børnehavegruppen. Åbningstider mandag - torsdag fredag Goddag og farvel I børnehaven hænger der en touch skærm med et billede af alle børn. Her skal I hver dag registrere jeres barn ved at trykke på billedet af jeres barn, kommet eller gået. Husk også at sige goddag og farvel til en medarbejder, når barnet kommer eller afhentes Giv præcis besked, hvis andre afhenter dit barn. Når du henter dit barn, er det også vigtigt, at du er opmærksom på, at barnets legeting m.m. er ryddet op, eller der er truffet anden aftale, inden I forlader børnehaven tak! Meddelelser Alle indmeldte børn i Lindehuset bliver oprettet på vores forældreintra Min Institution. Det er vigtigt, at I som forældre logger jer ind den første gang på en computer med jeres Nemid på hvor I skal udfylde jeres barns stamkort og forskellige tilladelser. I kan via en App til telefonen meddele fravær, give besked om legeaftaler og afhentning af dit barn. Alle informationer her fra børnehaven vil blive lagt ind, og I kan se foto og læse om aktiviteter i børnehaven. Larverne har en lille tavle, hvor forældrene noterer afhentningstidspunkt og vi noterer sovetider og lidt fra hverdagen. På væggen i køkkenet hænger billeder af personalet og forældreråd. I køkkenet har forældrerådet en opslagstavle, og på denne opslagstavle har lokale foreninger m.fl. også opslag hængt op. Hvor træffes I? Det er vigtigt, at vi kan komme i kontakt med jer, når vi har brug for det. Husk at ajourføre adresse, , privat nummer og arbejds nummer, husk også gerne alternative tlf. nr. og personer, som vi kan kontakte, hvis vi ikke kan træffe jer. Alt dette skal I opdatere på Min Institution. 3

4 Påklædning og skiftetøj Hvert barn får en garderobe med navn og en kasse til skiftetøj. Larverne får også en kasse til skiftetøj som opbevares på badeværelset, hvor børnene skiftes. I vil blive orienteret om hvad kassen bør indeholde. I garderoben skal der ligge skiftetøj, regntøj og gummistøvler. Det er også vigtigt, at der hver dag hænger overtøj som svarer til årstiden, så børnene kan komme med på legepladsen. Vi anbefaler, at alt tøj og fodtøj er mærket med navn, da det letter vores arbejde, hvis tøj og sko ikke er på rette plads. Af hensyn til børnenes sikkerhed, må skiftetøjet eller andet som medbringes i børnehaven, ikke opbevares i plastikposer. Garderobe Vi opfordrer til, at I fra starten, holder god orden i jeres barns garderobe. Den skal altid forlades ryddelig, og fodtøj skal stå på de bøjler der er til dette, tøjet skal hænge, således at rengøringen kan komme til gulvene. Hver fredag bliver alle garderober gjort rene, derfor er det vigtigt, at I tager alt med hjem dog må I gerne lade kassen til skiftetøj stå på øverste hylde. Lindehuset er ikke ansvarlig for bortkomne eller beskadigede beklædningsgenstande. Bleer Børn der bruger ble, skal selv medbringe bleer. Bleerne opbevares på badeværelset, og når de sidste er ved at være brugt, får I besked. Sut Sutter opbevares i børnene kasser. Der skal være navn på alle sutter. Sut benyttes kun når barnet skal sove, eller er meget ked af det. Fravær Alle former for fravær (sygdom, fri osv.) vil vi gerne høre om. I er velkomne til at ringe eller sende en sms til Lindehusets mobil Fravær kan også meddeles på Min Institution. Det er rart, hvis det sker så tidligt på dagen som muligt gerne inden kl Alt dette kan være med til at lette vores planlægning af dagen. Sygdom Hvis jeres barn er syg, modtages det ikke i institutionen. Først og fremmest af hensyn til barnet selv, men også af hensyn til de andre børn og personalet som risikerer at blive udsat for smitte. Det kan til tider være en svær balance at vurdere hvornår et barn er sygt, da de påvirkes af sygdom meget individuelt, men som hovedregel, skal barnet kunne følge børnehavens dagligdag. 4

5 Ferie Ligesom os voksne, har jeres barn ret til og brug for ferie, hvor det kan koble af og har mulighed for at lade op med ny og frisk energi. Vi informerer på Min Institution til hver ferieperiode, hvor I skal meddele hvornår I holder ferie. Dette samarbejde er meget værdifuldt for os, da det hjælper os til at sætte de rigtige ressourcer på i ferieperioden, og derved spare på vikarbudgettet. Samlingsstunden Vi tilstræber at afholde samling hver dag i grupperne, og det er typisk umiddelbart inden frokost. Her bliver børnene præsenteret for et bredt udvalg af sange, remser og små lege som er med til at styrke deres sproglige udvikling. Børnene lærer at tale i en forsamling og lytte til hinanden. Hver fredag formiddag har vi fællessamling, hvor de to grupper mødes og synger sammen. Det er en dejlig tradition, som glæder både børn og voksne. Sovetider Larverne tilbydes formiddags/eftermiddagslur. Skal barnet sove i barnevogn, skal I selv medbringe barnevogn og en godkendt sele. I skal medbringe dyne/sovepose til de børn der skal sove inde på madrasser. Vi taler med jer om, hvornår og hvordan jeres barn skal sove, og vi vil til hver en tid tage hensyn til jeres barns individuelle rytme. Vi vil helst ikke vække børnene førend de selv vågner og er veludhvilet, da manglende søvn kan have indflydelse på deres humør og udvikling. Legetøj Der må ikke medbringes legetøj, dog kan det i perioder, være en tryghed at medbringe en bamse. Den sidste fredag i hver måned må børnene medbringe et stykke legetøj. Det er forældrenes ansvar, hvad der medbringes. Børnehaven erstatter ikke legetøj, som er gået i stykker eller blevet væk. Børnene må ikke have legetøj med, som indeholder kamera. Legeplads Der må være op til fem af de ældste Sommerfuglebørn på legepladsen alene. Det afhænger dog af situationen. Larverne er altid ledsaget af voksne på legepladsen. Traditioner Vi lægger stor vægt på at bevare traditioner omkring højtider. Traditioner betyder meget for os, og vi vil gerne videregive disse til børnene. I december klipper vi julepynt, bager småkager, synger julesange m.m. Til fastelavn kommer alle udklædte, (det er ikke et krav), og forældrene er meget velkomne til at deltage. Vi slår katten af tønden og laver aktiviteter som bide til bolle el. lign.. 5

6 Til påske laver vi forskelligt påskepynt, og påskeharen plejer også at komme på besøg, og Sct. Hans bliver fejret med bål, heks og sang. Der ud over har vi en gang om året bedsteforældredag, hvor alle bedsteforældre inviteres på besøg i børnehaven. Forældrekaffe Ca. hver 2. måned inviterer vi til forældrekaffe. Det vil skifte mellem ugedagene og skifte mellem morgenkaffe mellem kl og eftermiddagskaffe mellem (se opslag) Forældresamarbejde Vi lægger vægt på en positiv og god kontakt til jer forældre. Det er af stor betydning, at vi viser hinanden gensidig åbenhed. Er der noget du er i tvivl om eller er der noget du undrer dig over, er du til hver en tid velkommen til at henvende dig til en medarbejder eller daglig leder. Alle spørgsmål kan rejses, og det er igennem undersøgende samtaler, vi får klarhed over de gensidige forventninger. Forældreråd og bestyrelse Vi har et forældreråd som består af 4 forældrevalgte forældre og daglig leder. Der ud over er der en fælles forældrebestyrelse sammen med Spiloppen i Jels bestående af 5 forældrevalgte, 2 medarbejdere og områdelederen. Børnehavebibliotek Vi har, i samarbejde med biblioteket, udlån af bøger, hvor I sammen med jeres barn, kan låne en bog med hjem til højtlæsning. I køkkenet er der opslag herom, og bøgerne står på begge grupperum og i køkkenet. Tavshedspligt Alle ansatte i børnehaven, vikarer, studerende, bestyrelsesmedlemmer og forældrerådsmedlemmer har tavshedspligt om oplysninger vedrørende privatlivets fred og forhold, som efter sagens natur skal hemmeligholdes. Underretningspligt Personalet har en udvidet underretningspligt til Børne- og familieafdelingen, når man er vidende om, at børn og unge lever i en alvorligt truet situation f.eks. udsættes for vanrøgt eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. Forældresamtaler I tilbydes en samtale når barnet har været i børnehaven i ca. 3 måneder. Ved skift fra Larver til Mini sommerfuglene, tilbydes en overleveringssamtale. Derefter tilbydes der samtale når barnet bliver før-skole-barn, og snart skal sendes videre til skolen. Hvis I har behov for en samtale udover dette, vil der selvfølgelig være mulighed for det. I de tilfælde hvor barnet har brug for særlige behov, vil pædagogen altid indkalde til samtale med forældrene således, at der kan udarbejdes en handleplan. 6

7 Rygning. Lindehuset er røgfrit, det vil sige, at der på intet tidspunkt må ryges på matriklen. I forbindelse med arrangementer i børnehaven, henstiller vi derfor til, at rygning kan foregår på parkeringspladsen foran forsamlingshuset. Dagsrytme Kl Vi åbner og alle børn modtages hos Larverne Kl Tilbydes morgenmad. Kl Åbnes hos Sommerfuglene. Herefter er børnene i deres basisgrupper hvor der foregår aktiviteter. Vi er på legepladsen, går tur, leger inde eller beskæftiger os med kreative aktiviteter på stuerne, eller ude, alt efter hvad der er planlagt. Kl : hvortil Kl : Kl Kl. 14 ca. Larverne får serveret frokost, der tilbydes letmælk Herefter gøres klar til middagssøvn ude og inde Sommerfuglene spiser medbragte madpakker og der tilbydes vand. Er vi på legepladsen, og vejret er afgørende for hvor længe vi er ude. Sovebørnene puttes Spiser Sommerfuglene frugt og rester fra madpakken. Larverne får serveret eftermiddagsmåltid og frugt. Herefter er der fri leg og evt. aktiviteter ude eller inde. Ved tiden begynder vi at lukke ned og samle børnene i et lokale, er vi ude samles vi på en af legepladserne. Du vil det bedste for dit barn, det vil vi også. Det opnår vi bedst ved et åbent samarbejde, så tøv ikke med at stille spørgsmål eller komme med gode ideer. Intet er for stort eller småt - så længe det handler om at skabe den gode hverdag. Vi glæder os til samarbejdet. Med venlig hilsen Medarbejderne Lindehuset 7

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset.

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Det er en stor begivenhed for dit barn og sikkert også for jer, da I skal aflevere det dyrebareste I har, at starte i vuggestue/børnehave,

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere