På sporet af. Brødrene Nissens Bagsværd. En spadseretur fra Skovbrynet Station til Højgård, videre ad Skovalleen og afsluttende ved Regattapavillonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På sporet af. Brødrene Nissens Bagsværd. En spadseretur fra Skovbrynet Station til Højgård, videre ad Skovalleen og afsluttende ved Regattapavillonen"

Transkript

1 På sporet af Brødrene Nissens Bagsværd En spadseretur fra Skovbrynet Station til Højgård, videre ad Skovalleen og afsluttende ved Regattapavillonen

2 Se oversigtskort bagest i hæftet Gladsaxe Kommune, byarkivet Forside: Højgård set fra søen, forår 2004 Tekst: Eva Molin Fotos: Kaj Bonne, Jes Clausen, Eva Molin Layout & tryk: Grafia Design Oplag: udgave: Maj 2004 Særlig tak for kritisk gennemlæsning, ris og ros til: Knud N. Flensted, Arne J. Hermann, Bente Martinez og Charlotte Voss.

3 Stralsund i dag Skovbrynet et område for sig! 1. Området omkring Skovbrynet Station har sin særlige historie. Området kaldtes Stralsund helt frem til anlæggelsen af et trinbrædt på stedet i 1930, og mange benytter stadig den gamle betegnelse. De ældste huse i bydelen Stralsund var og er Holmehus, Skovbrynet og Højgård. Skovdiget 2-4. Holmehus ligger der endnu, og man passerer det statelige hus på sin vej fra stationen og hen til Højgård. Foro før Skovdiget 2-4 efter 1937, hvor den oprindelige lade til gården til venstre blev revet ned og erstattet med den moderne toetages ejendom med forretning i stuen og bolig ovenpå.

4 Hvornår præcis Holmehus blev bygget fortaber sig i tågerne, nogle mennesker siger Den ældste brandtaksation er fra 1841, men vi ved, huset er ældre. I 1823 kom det i familien Simonsens eje, og familien brugte det som lyststed. Det var dr. med. Ferdinand Simonsen, der i 1841 for første gang officielt kaldte huset for Holmehuset. I 1930 overtog tømrermester Chr. N. Beck Holmehus. Chr. N. Beck var medlem af sognerådet og gift med Maren Elisabet. Sammen fik de datteren Lilly Marie og sønnerne Niels Peter og Knud. Niels Peter blev i 1933 gift med Margrethe Nissen fra Højgård. Begge sønner var købmænd. Knud etablerede købmandshandel i den gamle lade, der var bygget til Holmehus. Knud Beck. Foto: Gladsaxe Bladet.

5 Knud Beck var en driftig herre, og da Bagsværd og Omegns Handelsforening blev oprettet i 1944, blev han den første formand. Den gamle lade blev efterhånden for trang, og den blev revet ned i 1937, hvorefter den nuværende store bygning på hjørnet, som også hedder Holmehus, blev bygget og ligeledes indrettet til købmandsbutik (i dag, 2004, har firmaet Info D domicil i Holmehus). Stralsund var en selvstændig bydel, der fysisk var adskilt fra Bagsværd by af en stribe åbent land. Bydelens centrum var Højgård, hvor mange af egnens beboere arbejdede. Navnet kan muligvis føres tilbage til svenskekrigene i anden halvdel af 1600-tallet. Den mest logiske forklaring lyder som følger: Den svenske konge Carl X Gustav invaderede Danmark i 1658 og stilede mod København. Rundt om København anlagde han en række befæstninger, herunder én i Hareskoven, kaldet Svenske vold ved Langemosevej. Den svenske konge havde også besiddelser i Nordtyskland, bl.a. byen Stralsund. Forklaringen går på, at den svenske konge brugte lejetropper fra denne by, og at de opkaldte deres militærforlægning efter deres hjemby. Uanset hvad, så har navnet hængt ved gennem århundreder. Stralsund ca Området bestod af en mindre klynge huse, hvis eksistensgrundlag primært var Højgård.

6 Skovbrynet Skovdiget 8 2. Ved siden af Holmehus ligger en bygning, der ifølge brandtaksationen fra 1918 var en nybygget stald. Ejeren af Holmehus, en driftig gartner ved navn Jens Chr. Worm, udvidede og omdannede siden sin stald til restaurant Skovbrynet. I 1931 stod Skovbrynet færdig i sin nuværende ydre skikkelse, og Worm udlejede i 1932 ejendommen til restauratrice Anna Margrethe Johansen. Fru Johansen, som fra havde drevet Frederiksdal Kro, fik en god forretning ud af restaurant Skovbrynet, og i 1933 købte hun den af familien Worm. Fru Johansen udvidede i 1935 med en keglebane i træ i en separat bygning. Først i 1951 solgte hun restauranten videre. Restaurant Skovbrynet ca Næste ejer hed Klittorn, og han havde ikke heldet med sig men gik konkurs året efter, hvorpå restauratør Aage Bertram købte stedet og drev restauranten, indtil Gladsaxe Kommune overtog i Kommunen bortforpagtede restauranten nogle år endnu, men den nye højthævede motorvejsbro over jernbanen fra 1971, den nye forsænkede Skovbrynet Station fra 1977 og den øgede privatbilisme var medvirkende årsager til, at færre og færre lagde vejen forbi restaurant Skovbrynet.

7 I 1972 lavede kommunen Skovbrynet om til mødested for foreninger. I 1995 satte kommunen Skovbrynet til salg, men endte i 1998 med at indrette skovbørnehave i bygningen. Højgård Bagsværd Hovedgade Højgård var en udflyttergård fra Bagsværd By fra ca. 1770, som i mange år kom til at fungere som avlsgård til Aldershvile Slot. Højgård blev erhvervet af Johan Theodor Holmskjold i For yderligere oplysninger om Aldershvile og Holmskjold, se På sporet af Aldershvile og grevinden af Bagsværd. Højgård blev bygget i solide kampesten, som var et af tidens foretrukne byggematerialer. Højgård. Foto: Eva Molin. Højgård skiftede ejere ganske mange gange i årenes løb. Holmskjold ejede både Højgård og Aldershvile, men da han døde stærkt forgældet i 1793, blev Højgård og Aldershvile delvist skilt ad. De havde stadig samme ejere, men Højgård blev bortforpagtet. I omkring 100 år hørte en del af Hareskoven til Højgård. Denne del af skoven hed Aldershvile Skov og var

8 såkaldt fredskov i henhold til fredskovsforordningen af I 1866 blev Aldershvile Skov solgt til Staten og sammenlagt med Hareskoven. Man kan stadig i skoven se det stendige, der markerede skellet mellem Højgårds jorder og Værløses del af Hareskoven. Staten ejede Højgård fra Allerede i 1945 overvejede kommunen, om den skulle købe Højgård og indrette børnehjem, aldersrenteboliger eller lignende på stedet, men bygningsinspektøren frarådede købet, med mindre man kunne købe det meget billigt af Staten. I årene var den indrettet som Røde Kors lejr for danske statsborgere, der var flygtet fra Tyskland. På dette tidspunkt hørte der ikke længere meget jord til gården, idet det meste var blevet udstykket af brødrene Nissen i årene efter 1905 for at finansiere bl.a. Hareskov Kuranstalt. Fra 1948 og indtil Gladsaxe Kommune overtog Højgård i 1963, fungerede bygningerne skiftevis som pensionat og privatbolig. I 1968 påbegyndte kommunen en større ombygning af gården. Det var på dette tidspunkt, man fik blotlagt de smukke kampesten i murene. Nu bruges Højgård til venskabsbyaktiviteter og til såvel privat som kommunal møde- og kursusvirksomhed. Højgårdssøen 4. Ved Højgård ligger en lille sø. Søen opstod formentlig efter den sidste istid for ca år siden. Isen smeltede uregelmæssigt, og større eller mindre isklumper blev efterladt på jorden. Da disse isklumper smeltede, efterlod den lavninger og dybe huller i terrænet, såkaldte dødishuller. De fleste af denne type søer forsvandt senest i 1800-tallet, hvor man begyndte at dræne jorden systematisk for bedre udnyttelse, men Højgårdssøen overlevede. I 1916 blev der lyst en deklaration, som vedrørte søen. Der stod Den paa Gaardens Mark værende Sø maa ikke tømmes, og Købere af den sælgeren forbeholdte Parcel har, forsaavidt deres Grund støder til den, Adgang til

9 denne med Ret til at sejle i den, dog uden Fiskeret, ligesom Køberne maa respektere de ved tidligere Grundsalg meddelte Tilladelser til at sejle i denne Sø. H.G.F. Holm, kendt som Fattigholm, malede denne akvarel fra Højgårdssøens ca. 1850, og det var udstillet på Charlottenborg i I dag ejes denne og endnu en akvarel fra Fattigholms hånd af Gladsaxe Kommune. Foto: Kaj Bonne, Søen blev udstykket fra Højgårds jord i 1921 og var i mange år privatejet. Normalt blev søen brugt til lystfiskeri og sejlads om sommeren, mens den lå ubrugt hen om vinteren. Der lå ikke noget hus på den grund, der hørte til søen. De beboere, der boede nær søen, brugte den ofte som gratis losseplads. Bl.a. fandt kommunen ved et nærmere eftersyn i 1939 hele tre kasserede sofaer langs søens skrænter. For ejerne af søen var det en bekostelig affære jævnligt at skulle rydde op efter andre. I årene , hvor Højgård blev brugt af Dansk Røde Kors som flygtningelejr, benyttede flygtningene søen både sommer og vinter, hvilket gav klager både over svineri og ulovlig brug af privat ejendom. I 1954 købte Karen Aabye og Karen Stoffregen søen og den ubebyggede grund. Karen Aabye og Karen Stoffregen ejede i forvejen huset på Højgårds Vænge 17, Kisum Bakke. På den måde fik Højgårds Vænge 17 egen sø i baghaven, som var lukket for offentligheden. Deklarationen fra 1916 blev ikke aflyst, men ejerne af nabogrundene holdt øjensynligt op med at bruge søen.

10 I 1964 fik kommunen tinglyst en deklaration, som gav forkøbsret til søen, når den engang ad åre atter skulle handles. Meningen med deklarationen var, at søen og det omkringliggende stykke jord skulle gøres tilgængeligt for borgerne engang i fremtiden. Karen Aabye døde i Karen Stoffregen havde tidligere solgt sin del af huset, så Karen Aabye var eneejer. Da Karen Aabye døde, boede hendes enearving, husbestyrerinden Gerda Brahms, i huset hos hende. Sådan som deklarationen fra 1964 var skrevet, kunne Gerda Brahms stadig beholde søen som privat ejendom til sin død. I 1992 besluttede Gerda Brahms at sælge søen, og i 1993 gik handlen i orden. Siden da er søen og det nærliggende stykke jord blevet en del af Højgård, og der er offentlig adgang til det lille parkanlæg. Siden 1998 har parkanlægget haft det officielle navn: Højgård Haven, mens søen fik navnet Højgårdssøen. Brødrene Nissen Blandt de mange spændende ejere af Højgård skal her specielt nævnes brødrene Gustav og Mathias Nissen, som var de sidste, der drev landbrug på stedet. Bagest til venstre står brødrene Nissens mor, Margrethe Nissen. Forrest fra venstre ses: Gustav Nissen, Ingeline Nissen, Margaretha Eriksen, som siden blev gift med Mathias Nissen, der står ved hendes side på billedet.

11 Brødrene Nissen blev født i nuværende Lydersholm i Slesvig i det daværende Tønder Amt. Mathias blev født i Efter krigen i 1864 hørte børnene til det danske mindretal, og drengene måtte i 1889 aftjene tre års værnepligt under kejser Wilhelm II. Da værnepligten var overstået i 1892, rejste familien, der bestod af brødrene, en søster og deres mor, til Danmark. Mathias og Gustav var hhv. 21 og 19 år gamle. Brødrene Nissen købte Højgård i 1895 for arven efter deres farbror A.C. Nissen, som bl.a. havde ejet Missionshotellet i Løngangsstræde i København. På Højgård slog de tre søskende og moderen sig ned. Gustav var dog ikke landmand. Han ville hellere have med maskiner at gøre. Derfor startede brødrene i fællesskab Lyngby Mejeri på Lyngby Hovedgade 51 i Mathias, som en kort årrække havde boet med sin hustru og barn i udkanten af Roskilde, fordi Højgård trods alt blev for trang, flyttede tilbage til Højgård, hvor han foruden landbrug drev et cementstøberi og et teglværk. Moderen og søsteren flyttede med Gustav til et rummeligt hus i Lyngby på Kastanjevej 4. Familien på Højgård kom efterhånden til at bestå af to voksne og seks børn, mens Gustav og hans hustru i Lyngby fik fem børn. Hareskov Kuranstalt. Havehuset. 5. Går man ad Bagsværdvej ned mod Aldershvile, kommer man til hjørnet Skovalleen/Bagsværdvej. Bagsværdvej 254 er en rest af den storslåede Hareskov Kuranstalt, som brødrene Nissen lod bygge i årene På Franz Sedivys tegning fra 1933, har bygningen nummer 7. Bygningen, som kaldtes Havehuset, var bygget i 1907 som privatbolig for den i Bagsværd kendte murermester Madsen. Da kuranstalten blev en succes fra første sæson i 1908, rakte hovedbygningens 40 sengepladser ingen steder. Brødrene Nissen købte derfor Havehuset og indrettede det med kuranstaltens mest luksuriøse værelser. Prisen ca varierede fra 5-10 kr. pr. dag, mens et værelse i hovedbygningen kostede mellem 3,75 og 5 kr.

12 Dette noget fortegnede billede af Hareskov Kuranstalt viser meget godt, hvordan bygningerne så ud, og hvor stort anlagt kuranstalten var. Franz Sedivy, Portnerboligen og kurbygningen i dag Hareskovbo 6. Selve den store kurbygning lå inde bag portnerboligen. På Sedivys tegning, har portnerboligen nummer 1. Portnerboligen lå ud til Bagsværdvej og blev revet ned i forbindelse med anlæggelsen af Ring IV. I oktober 1943 fandt tyskerne ud af, at kuranstalten ville være ideel til lazaret for sårede soldater fra fronterne, men da modstandsbevægelsen fik nys om planerne, satte gruppen Holger Danske ild til hovedbygningen i oktober Hovedbygningen henlå som ruin, indtil den blev helt fjernet, og Hareskovbo blev opført i Hareskovbo blev bygget ud fra kollektivtanken med 80 lejligheder og en mindre plejeafdeling. Det var bygget til formuende ældre, der havde solgt villaen, men stadig gerne ville have deres egen lejlighed og samtidig nyde godt af fælles faciliteter som f.eks. et spisested. I tilslutning til det private Hareskovbo udvidede man i 1977 med et kommunalt plejehjem.

13 Skovalleen 4 7. Går man videre ad Skovalleen ser man først en lille villa på højre hånd med gavlen ud mod vejen, som har vejnummer 4. Dette hus blev bygget af brødrene Nissen, men var ikke en del af Hareskov Kuranstalt. Huset blev købt af Bagsværd Friskole i Bagsværd Friskole, førhen Hanna-Skolen, havde allerede i 1950 købt det tidligere havehus samt den tidligere funktionærbolig. Funktionærboligen Funktionærboligen, som den ses i dag fra Skovalleen. Foto: Eva Molin. 8. Funktionærboligen ligger ved siden af huset på Skovalleen 4, og på Sedivys tegning har den nummer 8. Den blev bygget i 1917 og overlevede delvist kuranstaltens brand. De fineste ansatte, såsom lægen og inspektøren, havde egen embedsbolig. Funktionærboligen var indrettet, så der var plads til 33 ansatte. Mathias Nissens datter, Margrethe, boede en overgang i funktionærboligen, fordi hun arbejdede som massøse på kuranstalten indtil hun blev gift i Der var også plads til enkelte ansatte i hovedbygningens tagetage, men disse værelser var meget ringe,

14 og blev ikke benyttet undtagen i perioder med særlig travlhed og ekstra mange ansatte. I efterkrigstiden, hvor der var stor boligmangel, slog to familier uden tag over hovedet sig ned i funktionærboligens kælder i al ulovlighed, forstås. Kommunen endte med at løse problemet ved at sælge boligen til Hanna-Skolen, der indrettede den til skole og boliger for unge piger. Hanna-Skolens 2. klasse i juni I bageste række som seks fra venstre står Debora Halfdan-Nielsen. Fru Debora startede skolen i På Skovalleen 10 lå Villa Skovbryn indtil ca. 1978, hvor den blev revet ned for at give plads til en tiltrængt udvidelse af Hanna-Skolen.

15 Skovalleen Går man videre til Skovalleen 14, kommer man til endnu en stor bygning, som dog ikke havde noget med kuranstalten at gøre. Til gengæld dukker murermester Niels Peter Madsen op som bygmester. Niels Peter Madsen blev født i 1875, var gift med Frederikke og havde sønnerne Benny og Børge. Familien flyttede til Bagsværd i Niels Peter Madsen købte flere af de grunde, som brødrene Nissen lod udstykke af Højgårds jorder. På de fleste af grundene byggede den driftige murermester et hus og solgte videre med god fortjeneste. På Skovalleen 14 blev han dog selv boende i flere år. I 1907 købte murermester Madsen i forening med tømmermester N. Beck og hr. Korf Skovalleen 22. Tømmermester N. Becks søn, Chr. N. Beck, blev som tidligere omtalt siden svigerfar til Mathias Nissens datter, Margrethe. Da huset på nr. 22 var færdigbygget i 1909, solgte de tre herrer det til lagerchef Gunnar Borgen Nielsen, der brugte det som sommerbolig, indtil regeringen under 1. verdenskrig forbød folk at eje mere end én helårsbolig. Så solgte familien lejligheden på Sortedams Dossering i København og slog sig fast ned på Skovalleen. Familien ejede huset indtil Billedet er fra ca

16 Lægeboligen på bakketoppen Lægeboligen, Foto: Eva Molin. 10. Skovallen 24a, som ligger højt hævet på bakken med udsigt over Nydam, hørte til gengæld til Hareskov Kuranstalt. På Franz Sedivys tegning har den nr. 6, og her lå overlægeboligen fra Overlægen var kuranstaltens nøgleperson. Uden en læge ingen anerkendelse, ingen respekt og ingen patienter. Selve kuranstalten blev ledet af en inspektør og en forstanderinde. Lægen tjente ca. 2½ gang så meget som kuranstaltens inspektør og havde den absolut største og flotteste af embedsboligerne. Den aften, modstandsbevægelsen satte ild til hovedbygningen, kom ingen ansatte til skade, fordi de alle var til fest i lægeboligen. Der var ingen patienter på det tidspunkt.

17 Nydam 11. På Højgårds tidligere jorder, nedenfor nuværende Skovalleen, ligger Nye Søe, Nivedam, Sommersøen eller som den hedder i dag: Nydam. Indtil Højgårds anlæggelse var den omgivet af skov. Højgård og resten af Bagsværd hørte til Frederiksdal gods, der efter reformationen blev lagt ind under Kronen. Omkring 1670 ejede den energiske og praktiske dronning Charlotte Amalie Frederiksdal og Bagsværd. For at drive ejendommens indtægter i vejret effektiviserede hun fiskedambruget under Frederiksdal, og der blev anlagt nye fiskedamme i bl.a. området ved Hulsø i Frederiksdal Storskov. Omtrent samtidig blev også Nye Søe (Nydam) anlagt ved opstemning af en skovbæk. Det var hovedsageligt karper og karusser, der blev avlet i Nydam set i retning mod Skovbrynet fra taget af Skovalleen 35, april Foto: Eva Molin.

18 fiskedammene. På et kort fra 1771 kan man desuden se, at Nydam har været tæt omgivet af datidens parforcejagtveje, d.v.s. konger og adelige har jaget kronhjorte omkring Nydam. I 1744 skænkede Christian den Sjette Frederiksdal Gods til gehejmeråd Johan Sigismund Schulin. Schulin fik dog ikke alle rettigheder til godsets tid-ligere besiddelser, men overtog blandt andet ejendomsretten til fiskeri i Bagsværd Sø og dammene. Ejerne af Højgård, på hvis jord Nydam lå, måtte langt op mod vor tid hvert år køre til Frederiksdal Gods og betale for brugsretten til dammen. En af ejerne til Aldershvile Slot, grev Ribbing, der omtales i Aldershvileguiden, mødte efter sigende lensgrevinde Schulin, som han forelskede sig i netop under et besøg på Frederiksdal Gods, hvor han tilkøbte sig ret til at fiske i Nydam. Først i juni 1906 overtog brødrene Nissen fra Højgård fiskerettighederne til Nydam fra Frederiksdal, og den årlige betaling faldt væk. I 1917 blev Nydam selvstændigt matrikuleret og solgt til ejeren af Skovalleen 29. I 1973 blev søen solgt fra og siden har Søejerlauget Nydam Sø ejet søen. Søen er et værdifuldt naturområde med mange fugle, frøer, fisk og insekter, hvoraf flere arter er sjældne, men som almindelig nysgerrig kan man ikke gå tur langs hele søbredden, for den er privatejet. Nydam, eller Sommersøen, som den hed i folkemunde på det tidspunkt, blev fredet i Her er Nydam set fra Skovalleen i efteråret Foto: Eva Molin.

19 Nydam, Skovalleen I blev endnu en god bid af Højgårds jorder udstykket for at skaffe penge til Hareskov Kuranstalt. Skovalleen 29 blev solgt til Hans Sommer, der byggede den imponerende villa Vesterled på et næs i Nydam. I dag hedder villaen Nydam ligesom søen. Næsten samtidig med købet af den store grund ned mod søen, købte han også selve søen, som derfor i mange år kom til at gå under navnet Sommersøen. Nydam, Foto: Eva Molin. Samtidig forpagtede han Restaurant Søpavillonen af brødrene Nissen i årene frem til 1921, hvor Sigfred Sørensen, der i forvejen ejede Bagsværd Kro, købte Søpavillonen af brødrene Nissen. Muligvis fortsatte Sommers forpagtning også under Sigfred Sørensen. Da Hans Sommer døde i 1937, blev huset og søen solgt til grosserer Johannes Thaning, som ejede det til Huset er stadig privatejet og fint restaureret. I lågen ved hoveddøren står Hans Sommer var det år, Hans Sommer overtog grunden og begyndte byggeriet, om end skødet først blev tinglyst i I dag er Sommers store grund delvist udparcelleret, men huset Nydam har stadig direkte adgang til søen Nydam.

20 Haraldsgave Haraldsgave set fra luften. Udateret. 13. Går man videre ad Skovalleen, forbi Nydam, ser man på højre hånd det imponerende byggeri, Haraldsgave, der ligger på nr og blev tegnet af arkitekt Lønborg. Grundstenen til Haraldsgave blev lagt i 1915 af Niels Munk Plum og hustruen Hanne. Niels Munk Plum og arkitekt Lønborg kan man også møde i Aldershvileguiden fra Haraldsgave skulle være en gave fra Harald Plum, stifteren af Transatlantisk Kompagni m.m., til broderen, ingeniør Niels Munk Plum. I virkeligheden skete der følgende: Niels Munk Plum købte en parcel af Aldershvile Slotspark i juni Det var på denne grund, selve hovedbygningen Haraldsgave kom til at ligge. Han købte endnu nogle grunde i 1916 og I alt kom Niels Munk Plum til at eje omkring 10 tønder land, som oprindelig havde hørt til Aldershvile Slotspark og Højgård. Haraldsgave stod færdigt i Men storebror havde jo lovet at forære ejendommen til lillebror. Dette blev gjort via en legatstiftelse, kaldet Harald Plums Legatstiftelse. Denne legatstiftelse ejede i forvejen øen Thorø ved Assens. Nu købte den også Haraldsgave af Niels Munk Plum i 1921 formedelst kr. I legat-

21 stiftelsens fundats fra 1921 stod følgende om Haraldsgave: Beboelsesret har til enhver Tid kun eet Medlem af Slægten Plum. Første Indehaver af Retten er Ejendommens ovennævnte Sælger, Ingeniør N.M. Plum. I den endelige fundats fra 1926 stod der om stiftelsens formål i 2: Stiftelsens Formaal er et dobbelt, nemlig a) dels at bevare den Slægtsskabsfølelse og styrke det Sammenhold, der i Tidens Løb har givet sig Udtryk indenfor Slægten Plum b) dels at yde Hjælp og Bistand til Slægtens enkelte Medlemmer og eventuelt tillige andre. Harald Plum var f og uddannet jurist. Han og broderen var opvokset i et velhavende købmandshjem i Assens, og det blev handlen, der tiltrak Harald Plum. I 1908 stiftede han The Crown Butter Export Co. og i 1916 Transatlantisk Kompagni, der havde ca. 150 datterselskaber og afdelinger under sig, da det gik konkurs i Ved konkursen trak kompagniet også Landmandsbanken med sig i faldet, for banken havde investeret ca. 200 millioner i kompagniet. Harald Plum gik relativt uskadt ud af konkursen, og gjorde nu The Crown Butter Export Co. til sin base. Firmaet udvidede og blev til Nordisk Trust Co., som omfattede 20 firmaer. Men Harald Plum var dyr i drift, og de banker, som ydede kredit, blev skeptiske og iværksatte undersøgelser. Politiet blev involveret, og i 1929 lå der anklager om bedrageri, falsk regnskabsaflæggelse, udstedelse af falske obligationer m.m. Aktionærerne mistede ca. 20 millioner kroner, og Harald Plum begik selvmord på Thorø, inden forhørerne startede. Harald Plums selvmord og konkurs gjorde, at også legatstiftelsen i hans navn gik konkurs. Derfor fik Niels Munk Plum skøde på Haraldsgave i Denne gang var der virkelig tale om en gave, for han fik det gratis af konkursboet, dog mod at overtage hvad der stadig var af gæld i huset. Ejendommen var på det tidspunkt vurderet til kr. Da Niels Munk Plum havde fået ejendomsretten til sit hus tilbage, solgte han en del af grunden fra, til det der nu er Slotsparken samt Skovalleen 34A-36. Selve Haraldsgave lod ægteparret indrette til et eksklusivt pensionat og rekreationshjem, hvor bl.a. Niels Bohr var en af stamgæsterne. I første omgang blev ga-

22 ragen og vognportsbygningen omdannet til 12 værelser til logerende. Det skete i I løbet af 40 erne blev pensionatet gradvist udvidet og udbygget. Der blev indrettet flere værelser og ikke mindst: Badeværelser. I 1941 overvejede man oven i købet at indrette Haraldsgave til kursted á la Hareskov Kuranstalt, men ideen blev opgivet. Måske fordi Niels Munk Plum døde i Haraldsgave set fra Bagsværd Sø, Foto: Eva Molin. I 1949 blev Haraldsgave solgt til Bagsværd Kostskole v. rektor Sven Haderup og blev indrettet til kostafdeling, hvad bygningen jo var som skabt til. Det kan anbefales at gå ned og se skolen fra søsiden. Dels tager den sig meget smukt ud, dels står der et skilt med yderligere oplysninger om ejendommen og skolen. Bagsværd Kostskole er i øvrigt nærmere omtalt i Aldershvileguiden fra 2003.

23 Søpavillonen/Regattapavillonen 14. I 1907 stod en ny restaurant klar i Bagsværd på Skovalleen 42. Det var Gustav og Mathias Nissen, der tog initiativ til at anlægge restaurant Søpavillonen, og at en restaurant overhovedet kunne anlægges og drives rentabelt på det sted, skyldtes Slangerupbanens åbning året før, som medførte masser af udflugtsgæster både sommer og vinter. Arkitekten bag Søpavillonen hed Schwartz. Han var meget vellidt af brødrene Nissen og tegnede flere af deres boliger, ikke mindst: Hareskov Kuranstalt. Søpavillonen, Foto: Regattapavillonen, Foto: Eva Molin.

24 Københavns Amts Avis skrev en artikel i anledning af Søpavillonens indvielse 3. maj 1907: Pavillonen er smukt beliggende i Aldershviledelen af Hareskoven, med en fortræffelig Udsigt over Bagsværd Sø til Frederiksdal Skove I Søen er der anbragt Baadebro, saa Lystsejlladsbaade fra Lyngby og Bagsværd Søer kan lægge til og indtage en forfriskning. Søpavillonen blev, som før nævnt, bortforpagtet til Hans Sommer, og siden i 1921 solgt til Sigfred Sørensen, der var en kendt restauratør og hotelejer i København, hvor han bl.a. drev en restaurant i Tivolis basarbygning. Sigfred Sørensens søn Poul, der ligeledes var uddannet restauratør, overtog Søpavillonen i 1945, og i 1948, hvor Poul Sørensen døde, blev Søpavillonen solgt til Dansk Forening for Rosport. Sigfred Anders Marius Sørensen født 1879 i København, blev en meget kendt restauratør og hotelejer. Sigfred Sørensen, som overdrog Søpavillonen til sin søn i 1945, var selv aktiv roer og fungerede i slutningen af 1940 erne som landstræner for udvalgte mandskaber fra forskellige klubber. Træningen foregik naturligvis på Bagsværd Sø, som allerede i 1937 havde fået internationale banemål. Sigfred Sørensen og et par andre udviklede desuden et særligt træningsprogram, som også andre idrætsgrene bruger, kaldet circuittræning. Søpavillonen brændte 9/2-1951, og da det nu var Dansk Forening for Ro-sport, der ejede grunden, omdøbte man restauranten til Regattapavillonen ved genindvielsen d. 22/ Siden 1987 har et selskab, der hedder KK-Fonden, ejet Regattapavillonen.

25 Bagsværd Sø 15. Bagsværd Sø stammer fra istiden og blev dannet ved, at smeltevand fulgte den tunneldal, der begynder ved Klampenborg og rummer Lyngby og Bagsværd søer og udmunder i Furesøbækkenet. Før reformationen var Bagsværd Sø bispegods, men efter 1536 overgik søen til Kronen. Fiskeriet i søen blev varetaget af de kongelige nordsjællandske fiskeriforpagtere. Men i 1739 forærede kong Christian 6. Frederiksdal til sommerbolig for familien Schulin, og i 1744 fulgte fiskerettighederne til Bagsværd Sø. Slægten Schulin ejede fiskerettighederne indtil 1963, hvor Gladsaxe Kommune købte hele Bagsværd Sø. Fra 1930 blev søen brugt til roregattaer. Kaproningsbanen fik internationale mål i 1938, og i anlagde man rostadion. Roere på Bagsværd Sø, Foto: Jes Clausen.

26 Bagsværd Sø set i retning mod Nybro, efterår Foto: Jes Clausen. Bagsværd Sø med udsigt til Aldershvilepavillonen, Foto: Jes Clausen.

27

På sporet af... gladsaxe.dk

På sporet af... gladsaxe.dk Se oversigtskort bag på denne side gladsaxe.dk På sporet af... Aldershvile og Grevinden af Bagsværd En spadseretur fra Bagsværd Station via Bindeledet, Aldershvilevej og Slotsparken til Aldershvileparken

Læs mere

På vej mod ruinen. Aldershvilevej 126-130 ca. 1920. Selve vejen ser mere civiliseret ud i dag, men husene er de samme og let genkendelige.

På vej mod ruinen. Aldershvilevej 126-130 ca. 1920. Selve vejen ser mere civiliseret ud i dag, men husene er de samme og let genkendelige. På vej mod ruinen Mange, der gæster Aldershvileparken, starter deres tur ved Bagsværd Station. Hvis man gør det, så er der spændende ting at se undervejs mod parken og ruinen forudsat, at man følger ruten:

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Bedsteforældrene Rasmus og Anne Marie (side 1) Jeg holdt meget af at gå tur med mor om eftermiddagen, hver uge var vi en tur i Dronningensgade. Vi gik altid

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Den blå kløversti 5,5 km Kort beskrivelse af den blå kløversti Fra Brøndbyøster Torv, går man ad Brøndbyøster Boulevard forbi politiskolen, ned til Park Alle

Læs mere

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Kolding Miniby I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tlf.: 75 54 08 21 6 5 7 4 2 3 1 1: Sct. Jørgens Hospital 2: Crome & Goldschmidt 3: Sct. Nicolaj Kirke

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Blegen/Køng Linnedfabrik

Blegen/Køng Linnedfabrik Blegen/Køng Linnedfabrik Ved Kronens salg af Vordingborg Rytterdistrikt i 1774 fulgte dele af Vintersbølle skov med til Øbjerggård gods i Køng, der blev købt af storkøbmand og konferensråd Niels Ryberg.

Læs mere

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Gadeparti ved Hårslev Kro (Foto er taget fra P-pladsen foran kirken) Hårslevhus på Bogensevej ca. 1923-24. Edward Gitz havde en lille

Læs mere

Museet i Hammer Bakker

Museet i Hammer Bakker Museet i Hammer Bakker Museet for Statens Åndssvageforsorg Forsorgscenter V Vodskov Museet i Hammer Bakker Store Mosevej 4 9310 Vodskov Introduktion En betydelig samling af genstande fra den gamle anstalt

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Vandretur ved NørHolm Skov og Hede

Vandretur ved NørHolm Skov og Hede Vandretur ved NørHolm Skov og Hede Gå en tur i den fredede skov og hede, ved og omkring NørHolm Gods, der ligger mellem Tistrup og sig. Kør af lundvej, fra varde mod Tistrup, ca 10 km til du møde et skilt

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

oplev SOrgenfri VED mølleåen

oplev SOrgenfri VED mølleåen oplev SOrgenfri slotshave LANDSKABSHAVEN VED mølleåen Skovbrynet FUGLEVAD STATION N MØLLEÅEN Kongevejen SORGENFRI SLOT Lyngby Hovedgade LYNGBY SØ sorgenfri SLOT Den gamle køkkenhave MØLLEÅEN DRONNINGEKILDEN

Læs mere

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Kort over Vandel by tegnet af den tyske ingeniør G.B.Z. Rothe den 21. marts 1944. Tre måneder før de sidste indbyggere forlod

Læs mere

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper.

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper. Fag: Historie Klasse: 6. klasse OpgaveSæt: Hvem var Christian d. 4.? Vikar-Guide 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Christian d. 4. og tag en snak med dem om det. Fortæl evt. hvad du ved

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Kvinderne ud på arbejdsmarkedet. De store epidemier. Starten på det hele. Terrordrab på to overlæger. Første sygehus med talegenkendelse

Kvinderne ud på arbejdsmarkedet. De store epidemier. Starten på det hele. Terrordrab på to overlæger. Første sygehus med talegenkendelse Starten på det hele De store epidemier Terrordrab på to overlæger Kvinderne ud på arbejdsmarkedet Første sygehus med talegenkendelse VEJLE SYGEHUS FEJRER 125 ÅRS JUBILÆUM Jubilæet bliver markeret med denne

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Poul Bo Larsens udstykning... 3 Drænene... 3 Bonderupgård... 4 Sommerlaget

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg.

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Muligt bryllupsbillede Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. Født 11 11-01-1849 I Holm. Nordborg.

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,If,RLØSE-EGNEN 35_09 Værløse u*flt-t'o,o Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9-19'iint KAN SKE MAN HAR Da Danmark var...et ELLER ANDET MAN besat og

Læs mere

Egebjerg, som jeg har kendt det

Egebjerg, som jeg har kendt det EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 29-33 Egebjerg, som jeg har kendt det Johannes Riis Når man en sommerdag tager cyklen og kører østpå fra Hvidbjerg

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km.

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km. 1. Etape Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. / 1 km. / Parti fra Esrum Sø Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Fra Helsingør Station

Læs mere

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Valdemar blev født 1 dec 1881 på Stabjerggård i Årslev, Sorø amt, som yngst i en søskendeflok på 4, han var søn af gårdmand Niels Hansen

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Om Kovangsgården og Dalenborghus

Om Kovangsgården og Dalenborghus Om Kovangsgården og Dalenborghus Af Jørgen Vesterdal Jørgensen Kovangsgården Journalist Steffen Slot, som arbejder på Frederiksborg Amts Avis' Fredensborg-lokalredaktion, har omkring årsskiftet 2013-2014

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Anne Petersen Februar 2013

Anne Petersen Februar 2013 Anne Petersen Februar 2013 Billeder af barndomshjemmet Barndomshjemmet i Sommersted Anne Petersen blev født i 1903 på gården Bjerndrupvej nr. 1 sådan hedder adressen i dag. Til gården hørte ca. 20?? ha,

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Hareskovbys første børnehave 50 år

Hareskovbys første børnehave 50 år 1 Hareskovbys første børnehave 50 år Et tilbageblik i 1986 Børnehaven var et pionerarbejde igangsat af det unge ægtepar, Svend og Ingeborg Lund, der i 1931 kom til Hareskovby som tilflyttere, de første

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

Aagaarden tidl. Skovlyst

Aagaarden tidl. Skovlyst Aagaarden tidl. Skovlyst I 2004 skriver Poul Tibæk følgende om Aagaarden (Rideskolen): Efter landbrugsreformen blev mose- og søområdet i Lille Værløse Overdrev i 1774 opdelt i 14 lodder, der blev tildelt

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere