EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011"

Transkript

1 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest og Kompetencecenteret EUC Nord DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

2 FORORD Vi er meget glade for at kunne præsentere dette kursusudbud som er blevet til gennem et samarbejde mellem handelsskolerne i Nordjylland og nogle af vores kunder, som har efterspurgt et lokalt initiativ for efteruddannelse i revisionsbranchen. Initiativet er støttet af EU midler gennem et regionalt projekt Samarbejde og Partnerskab, der har fokus på strategisk kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder i Region Nordjylland. Vi kan derfor som noget nyt præsentere et samlet regionalt udbud af obligatorisk efteruddannelse til registrerede og statsautoriserede revisorer, obligatorisk efteruddannelse der afvikles i samarbejde med Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, HjulmandKaptain og Spar Nord. Den obligatoriske lovpligtige efteruddannelse præsenteres sammen med andre kurser for både revisorer og deres personale samt de mange mindre bogføringsvirksomhederne vi har i Region Nordjylland. Vi har samlet et udbud på 9 kurser, der kan registreres som obligatorisk efteruddannelse, som afvikles i 2. halvår Vi giver dig mulighed for at vælge mellem at deltage i enkelte kursusdage eller samle et uge kursus. Vi udbyder kurserne med en geografisk dækning i Region Nordjylland, så der også vil være et udbud tæt på dig og din virksomhed. Kataloget præsenterer flere typer af efteruddannelse til branchen. Se det og bliv inspireret til hvordan du kan opkvalificere kompetencerne i din virksomhed. Vi håber I vil tage godt imod initiativet, og glæder os til at se jer på vores kurser. INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorerfor Obligatorisk efteruddannelse for registrerede og statsautoriserede revisorer s. 2-3 Kalender s. 4 SKAT Moms i specielområder s. 5 Pensionsopsparing s. 6 REVISION Kvalitetskontrol s. 7 Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole Jytte Randbæk - Tlf KursusCentret EUC Nordvest Lone Søe Bach - Tlf Aktuel revision s. 8 Den praktiske anvendelse af revisionsstandarder s. 9 Revisors erklæringer s. 11 Revision af mindre virksomheder s. 12 Aalborg Handelsskole Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole Hanne Christensen - Tlf Kompetencecenteret EUC Nord Gitte Bové - Tlf REGNSKAB Selskabsreformen ny samlet lov om kapitalselskaber s. 13 Update på årsregnskabsloven s. 14 Hvis du har brug for at få en dialog om, hvordan din virksomhed kan arbejde strategisk med kompetenceudvikling, er du velkommen til at kontakte os for en aftale. Undervisere s Kursustilmelding s

3 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Det er tid at gøre status på obligatorisk efteruddannelse, den 3-årige periode afsluttes pr Revisorloven siger om efteruddannelse: 4. En revisor, der er godkendt efter 3, har pligt til at deltage i et passende efteruddannelsesprogram, der sikrer, at den pågældende til stadighed vedligeholder sin teoretiske viden, sine faglige kvalifikationer og sin viden om kravene til offentlighedens tillidsrepræsentant på et tilstrækkelig højt niveau. Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om efteruddannelse og om kontrol heraf. Stk. 3. Revisor skal til enhver tid kunne dokumentere, at kravene om efteruddannelse er opfyldt. Vejledningen siger om efteruddannelse: Revisor skal indenfor 3-års periode gennemføre 120 timers efteruddannelse inden for en række specifikke fagområder. Der skal som minimum gennemføres: 24 timer inden for revisions- og erklæringsområdet, eksempelvis retlige krav og faglige standarder for lovpligtig revision og for revisorer, internationale og nationale revisions-standarder, risikostyring og intern kontrol, faglig etik, uafhængighed samt god offentlig revisionsskik og forvaltningsrevision m.v. 24 timer inden for retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, generel regnskabsteori og -principper, internationale regnskabsstandarder, regnskabsanalyse, driftsbogholderi, økonomistyring og internt regnskab samt selskabsret. 12 timer inden for området direkte og indirekte skatter. De resterende 60 timer skal relatere sig til de fagområder, der fremgår af stk. 2, og dermed til de fagområder, der kræves for at bestå eksamen som godkendt revisor, jf. 6, i bekendtgørelse om revisoreksamen. Manglende efteruddannelse Hvis en revisor ved udløbet af 3-års perioden imidlertid kun mangler at gennemføre en mindre del af efteruddannelsen, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætte en frist inden for hvilken, revisor skal have gennemført de manglende timer. Af loven følger det alene, at revisor skal mangle en mindre del af efteruddannelsen. Det følger imidlertid af lovbemærkningerne, at der herved skal forstås under 1/3 af det samlede timeantal på 120 timer således maksimalt 40 timer. Overskydende timer Revisor kan overføre op til 20 timer til den næste efteruddannelsesperiode, såfremt denne har uddannet sig mere end det angivne timeantal på 120 timer ved udløbet af en 3-års periode. 2 - Del I Del I - 3

4 KURSUS UNDERVISER SEPT. OKT. NOV. DEC. KALENDER - Obligatorisk Efteruddannelse SKAT Pensionsopsparing Spar Nord / Lars Kappelborg BDO Statsaut. revisionsaktieselskab / Christian Jensen 23. (AAL) 6. (HJØ) 16. (FRE) Moms i specielområder Beierholm Statsaut. revisionspartnerselskab / 05. (FRE) 07. (AAL) Jane Hurup og Lone Ravnholt Jensen 23.(THI) REVISION Kvalitetskontrol Beierholm Statsaut. revisionspartnerselskab / Per Lindholt 20. (AAL) 10.(THI) 17.(HJØ) Den praktiske anv. af rev.standarder BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab / 22. (AAL) 5. (THI) Heidi Lynnerup Larsen 8. (HJØ) Aktuel revision Beierholm Statsaut. revisionspartnerselskab / Lars Fruensgaard Lundtoft ogthomas Nic. Nielsen 21. (AAL) 11. (HJØ) 7. (FRE) Revisors erklæringer Beierholm Statsaut. revisionspartnerselskab / 28. (FRE) 8. (AAL) 6. (THI) Jesper Seehausen Revision af mindre virksomheder Beierholm Statsaut. revisionspartnerselskab / 29. (HJØ) 9. (AAL) Lars Fruensgaard Lundtoft ogthomas Nic. Nielsen 22. (THI) REGNSKAB Selskabsreformen HjulmandKaptain / Per Christensen og Thomas T. Christensen 19. (AAL) 12. (FRE) 11. (AAL) Update på årsregnskabsloven Beierholm Statsaut. revisionspartnerselskab / 4.(THI) 10.(AAL) Heidi Lynnerup Larsen 30.(AAL) AAL - Aalborg HJØ - Hjørring FRE - Frederikshavn THI - Thisted Moms i specielområder et med kurset er at give deltagerne en dybere viden om moms, lønsumsafgift og energiafgift. Målgruppe: Statsautoriserede og registrerede revisorer samt ledende medarbejdere. Aktuel moms, herunder nye regler om fedtafgift Specielle momsområder: - Varebiler - Bilforhandlere - Brugtmoms - Fast ejendom Foredrag og diskussion, eksempler samt mindre opgaver. Undervisere Jane Hurup Christensen, Momsrådgiver og Lone Ravnholt Jensen, Moms- og afgiftsrådgiver, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. REGNSKAB - REVISION - SKAT 7 timer - Ydelser handel over landegrænser Lønsumsafgift Energiafgifter Frederikshavn Aalborg Thisted KURSUSPRIS Kr ,- Del I - 5

5 Pensionsopsparing Kursets formål er at give dig en opdatering på de forskellige pensionstyper, samspil med de sociale ydelser, optimal opsparing herunder VSO, holding selskaber, frie midler og pension. Du bliver ikke ekspert, men du får den nødvendige viden for at være din klients aktive sparringspartner på området. KVALITETSKONTROL Kurset vil tage udgangspunkt i reglerne for kvalitetskontrol, men vil være bygget op omkring konkrete eksempler og erfaringer med kvalitetskontrol. Vi ser på de muligheder der ligger for opsparing. Hvor er det optimalt at lave opsparingen? Hvordan påvirker skatten opsparingen, - ved indbetalingen, under opsparing og ved udbetaling? Mulighederne er store. Pensionsmuligheder for selvstændige -30% ordningen -Ophørspension 15A Sportspension Indbetaling på hvilken ordning: -Ratepension -Livrente Kapitalpension Bank contra forsikringsselskab -Arv, begunstigelse -Kreditorbeskyttelse -Ophævelse i utide -Deling ved skilsmisse Samspil med sociale ydelser -Undgå at betale op til 70% marginalskat med modregning i folkepension grundbeløb og pensionstillæg -Efterløn- modregning Deltagerne indføres i reglerne for Revisortilsynets kvalitetskontrol, herunder Overordnet gennemgang af regelsættet for kvalitetskontrol Kontrollantens gennemgang af revisionsfirmaets kvalitetsstyringssystem Kontrollantens gennemgang af konkrete sager, herunder hvad kontrollanten vil have fokus på ved gennemgangen Rapportering til Revisortilsynet og dennes sanktionsmuligheder Foredrag og diskussion, eksempler. Underviser Per Lindholt, Statsautoriseret revisor, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. En kombination af korte indlæg, diskussion og små cases. Undervisere Lars Kappelborg, Formuerådgiver, Formuecenter Østvendsyssel, Spar Nord og Christian Jensen, Partner i BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. REGNSKAB Aalborg REGNSKAB Aalborg REVISION Hjørring REVISION 8 timer Thisted 6 - Del I SKAT 8 timer Frederikshavn KURSUSPRIS Kr ,- SKAT Hjørring KURSUSPRIS Kr ,- Del I - 7

6 Aktuel revision et med kurset er at give deltagerne en bred orientering om udviklingen inden for revision og afledte områder inden for blandt andet selskabslovgivningen. Kurset henvender sig til Statsautoriserede og registrerede revisorer samt ledende medarbejdere Den praktiske anvendelse af revisionsstandarder et med kurset er at give en praktisk tilgang til udvalgte danske revisionsstandarder. Mange standarder er meget teoretiske, men via kurset er det formålet at få relateret de praktiske udfordringer, der er i hverdagen til de danske revisionsstandarder. Etiske regler Hvidvask Fravalg af revision Ikke-reviderede oplysninger i årsregnskabet Forbehold og supplerende oplysninger i revisionspåtegningen Kapitalejerlån ( aktionær- eller anpartshaverlån ) Supplerende oplysninger vedrørende ledelsesansvar Ledelsesberetningen Nye revisionsstandarder som følge af clarity -projektet udvalgte emner Going concern Revision under og efter finanskrisen Revision af dagsværdier Formaliaerklæringer hvilke dokumenter skal revisor kontrollere? Kurset vil blandt andet behandle: Væsentlighed den praktiske anvendelse i planlægning, udførelse og rapportering (RS 320) Den praktiske anvendelse af udvælgelse af stikprøver (RS 530) Revision af primobalancen hvordan forholder vi os i praksis til dette? (RS 510) Revision af aktiver til dagsværdi krav til dokumentation (RS 545) Revision og risikoen for besvigelser hvad kræves i praksis og hvad gør vi, hvis besvigelser opdages? (RS 240) Dokumentation af going concern hvad kræves i en krisetid? (RS 570) Rapportering, erklæringer og påtegninger med høj, begrænset og ingen sikkerhed (RS ere vedr. erklæringer) Foredrag og diskussion, eksempler samt mindre opgaver. Undervisere Lars Fruensgaard Lundtoft, Cand.merc.aud., SR-stud og Thomas Nic. Nielsen, Statsautoriseret revisor, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Kurset vil med udgangspunkt i udvalgte revisionsstandarder fremdrage praktiske vinkler og metoder, der sikrer, at standarderne overholdes. Underviser Heidi Lynnerup Larsen, Statsautoriseret revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. REGNSKAB 1 time Aalborg REGNSKAB 1 time Aalborg REVISION 7 timer Hjørring REVISION 7 timer Thisted 8 - Del I SKAT Frederikshavn KURSUSPRIS Kr ,- SKAT Hjørring KURSUSPRIS Kr ,- Del I - 9

7 Revisors erklæringer Deltagerne præsenteres for de relevante regler om erklæringer, herunder både revisionspåtegninger, erklæringer om review og andre erklæringer med sikkerhed samt erklæringer uden sikkerhed. Deltagerne præsenteres desuden for en række eksempler og mindre opgaver af relevans for erklæringer. et med kurset er at sikre, at deltagerne: Har kendskab til lovgivningens regler om erklæringer Har kendskab til revisionsstandarder og -udtalelser om erklæringer Er i stand til at identificere situationer, der kan give anledning til forbehold eller supplerende oplysninger Er i stand til at håndtere typiske situationer med forbehold eller supplerende oplysninger Er i stand til at formulere et forbehold eller supplerende oplysninger Er i stand til at formulere afledte afsnit i revisionsprotokollen Har overblik over reglerne om selskabsretlige erklæringer Årsregnskabslovens og revisorlovens regler om erklæringer Erklæringsbekendtgørelsen og erklæringsvejledningen Revisionsstandarder om erklæringer eksisterende standarder og nye standarder som følge af clarity -projektet Revisionsudtalelser om erklæringer Revisionspåtegninger, erklæringer om review og andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed Forbehold i revisionspåtegninger og andre erklæringer med sikkerhed Forbehold for uenighed med ledelsen eller begrænsning i omfanget af revisors arbejde Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger og andre erklæringer med sikkerhed Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet eller andre forhold Typiske situationer med forbehold eller supplerende oplysninger going concern, usikkerhed om indregning eller måling, ledelsesansvar m.v. Hvad med udtalelsen om ledelsesberetningen? Formulering af forbehold og supplerende oplysninger Afledt formulering i revisionsprotokollen Selskabsretlige erklæringer efter fase 2 af selskabslovens ikrafttrædelse Foredrag og diskussion, eksempler samt mindre opgaver. Forberedelse: Erklæringsbekendtgørelsen. Underviser Jesper Seehausen, cand.merc.aud., ph.d., Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab Del I REGNSKAB REVISION SKAT 1 time 7 timer Frederikshavn Aalborg Thisted KURSUSPRIS Kr ,- Del I - 11

8 Revision af mindre virksomheder et med kurset er at sætte deltagerne bedre i stand til at foretage revision af mindre virksomheder. Kurset henvender sig til statsautoriserede og registrerede revisorer samt ledende medarbejdere. Særligt om mindre virksomheder Fravalg af revision Selskabsreformen ny samlet lov om kapitalselskaber Den 1. marts 2011 trådte 2. fase af den nye lov om kapitalselskaber (selskabsloven) i kraft. Det betyder, at den nye selskabslov nu er fuldt ud gældende, alene med en enkelt undtagelse. Kurset vil give en overordnet indføring i udvalgte emner fra den nye selskabslov, dog primært med fokus på de specifikke ændringer, der er foretaget i forhold til de tidligere bestemmelser i aktie- og anpartsselskabsloven. Etiske regler og uafhængighed Revisionsprocessen ved revision af mindre virksomheder planlægning, udførelse samt afslutning og konklusion Revisionsstrategi og revisionsplan ved revision af mindre virksomheder Revisionspåtegningen Revisionsprotokollen Dokumentation Nye revisionsstandarder som følge af clarity -projektet udvalgte emner stiftelse/stiftelsesdokument kapitalkrav vedtægter årsrapport og revisionspligt kapitalkrav ledelsesforhold organisation ledelsesansvar generalforsamling selvfinansiering kapitalforhøjelser kapitalafgang udbytte ekstraordinært udbytte kapitalnedsættelse egne kapitalandele selvfinansiering ejeraftaler fusion og spaltning Foredrag og diskussion, eksempler samt mindre opgaver. Undervisere Lars Fruensgaard Lundtoft, Cand.merc.aud., SR-stud og Thomas Nic. Nielsen, Statsautoriseret revisor, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Kombination af teoretisk gennemgang og praktiske eksempler. Undervisningsmaterialet vil bestå af relevant lovstof samt de plancher der benyttes. Undervisere Per Christensen, advokat og partner samt Thomas T. Christensen advokat og associeret partner, Advokatfirma HjulmandKaptain i Aalborg. REGNSKAB 1 time Hjørring REGNSKAB 8 timer Aalborg REVISION 7 timer Aalborg REVISION Frederikshavn 12 - Del I SKAT Thisted KURSUSPRIS Kr ,- SKAT Aalborg KURSUSPRIS Kr ,- Del I - 13

9 Update på årsregnskabsloven og regnskabsmæssige problemstillinger et med kurset er, at give en generel opdatering på de seneste ændringer til årsregnskabsloven samt at gennemgå udvalgte regnskabsmæssige områder, der kræver særlig fokus. Kurset henvender sig til statsautoriserede og registrerede revisorer samt revisorer med en større praktisk erfaring. Kurset vil gennemgå de væsentligste ændringer i årsregnskabsloven, herunder særligt de ændringer der er gennemført i forbindelse med implementeringen af den nye selskabslov. Endvidere vil der være fokus på særlige områder: Indtægter: De senere års fondsrådsafgørelser har ofte indeholdt spørgsmål og bemærkninger til indregning af indtægter. Via nogle praktiske eksempler vil emnet blive belyst, herunder de særlige udfordringer, der er til indregning og måling Forpligtelser: Hvornår skal en forpligtelse indregnes og om der skal oplyses om eventualforpligtelser mv., er ofte også forhold, som overvejes af regnskabsaflægger. Via nogle praktiske eksempler, vil emnet blive gennemgået Kapitalandele: Indregning af kapitalandele giver mange muligheder. Indregning i balancen samt indregning af resultatpåvirkninger vil blive gennemgået Øvrige områder: Øvrige områder, der enten har haft fokus fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Fondsrådet eller andre vil blive fremdraget og belyst Foredrag og diskussion, eksempler samt mindre opgaver. Underviser Heidi Lynnerup Larsen, Statsautoriseret revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Del I REGNSKAB REVISION SKAT 8 timer Thisted Aalborg Frederikshavn KURSUSPRIS Kr ,-

10 undervisere Jane Hurup Christensen Momsrådgiver, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Jane er uddannet fuldmægtig i SKAT i 1975 og ansat i SKAT indtil 2001, hvor hun blev leder af moms- og afgiftsafdelingen i Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Spydspidsuddannelsen i moms/afgifter arrangeret af SKAT i 1999/2000. Har stor erfaring i undervisning i moms- og afgifter. Har stor erfaring i udarbejdelse af vejledningsmateirale, nyhedsbreve samt øvrig information på relevante områder til både kolleger og eksterne. Per Christensen Advokat og partner, Advokatfirma HjulmandKaptain i Aalborg. Per arbejder i HjulmandKaptains afdeling for selskabsret og virksomhedsoverdragelse, og har derigennem opnået et indgående kendskab til arbejdet med selskabsrettens mangfoldige problemstillinger. Thomas T. Christensen Advokat og associeret partner, Advokatfirma HjulmandKaptain i Aalborg. Thomas arbejder i HjulmandKaptains afdeling for selskabsret og virksomhedsoverdragelse, og har derigennem opnået et indgående kendskab til arbejdet med selskabsrettens mangfoldige problemstillinger. Christian Jensen Statsautoriseret revisor, partner hos BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Christian blev færdig som statsautoriseret hos PwC, Aalborg i 2003 og betjener en alm. portefølje af kunder indenfor detail, håndværk, servicefag osv, samt speciale indenfor frie skoler, herunder højskoler, efterskoler og frie grundskoler. Har tidligere undervist på FSRs grundforløb for trainees, samt øvrige interne kurser. Lone Ravnholt Jensen Moms- og afgiftsrådgiver, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Lone har arbejdet for Told og Skat Uddannet fuldmægtig hos Told og Skat i Spydspids i moms Master i moms og afgifter Intern underviser i Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab siden Tidligere underviser af virksomheder hos SKAT. Lars Kappelborg Formuerådgiver, Formuecenter Østvendsyssel, Spar Nord Lars er bankuddannet og har mange års erfaring inden for investering og pension. Har endvidere tidligere være ansat i Danica pension. Han er intern underviser i banken inden for pension. Heidi Lynnerup Larsen Statsautoriseret revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Heidi har 13 års erfaring som revisor, og betjener hovedsageligt små og mellemstore kunder, lige fra privatdrevne virksomheder til større koncerner med udenlandske datterselskaber. Herudover har hun undervist både internt i BDO og eksternt, samt deltaget i interne faggrupper. Per Lindholt Partner, Statsaut. revisor, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Per blev Statsaut. revisor i Han deltager i intern kvalitetskontrol i Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab og fungerer som ekstern kvalitetskontrollant i andre revisionsfirmaer. Har gennem mange år undervist internt i Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab samt eksternt herunder på HD-studiet. Lars Fruensgaard Lundtoft Cand.merc.aud.,SR-Stud. Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Lars er ledende revisor for en række mindre og mellemstore virksomheder, herunder ansvarlig for revisionsteams samt generel rådgivning indenfor selskabs-, skatte- og regnskabsmæssige opgaver. Kundeporteføljen omfatter produktionsvirksomheder, investeringsejendomme, fysioterapeuter, advokater og transportbranchen. Derudover står han for rådgivning af iværksættere i forbindelse med opstart. Underviser på interne og eksterne kurser indenfor revision og regnskab. Thomas Nic. Nielsen Statsautoriseret revisor, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Thomas står for Kundebetjening på ledelsesniveau af en række erhvervsvirksomheder, omfattende blandt andet revision samt regnskabs- og skattemæssig rådgivning. Han har ekspertise indenfor bl.a. håndværksmestre, ejendomsmæglere, fysioterapeuter og kædebutikker. Herudover har han erfaring med revision af udenlandske datterselskaber og stor erfaring med rådgivning af iværksættere. Underviser på interne og eksterne kurser inden for revision og regnskab samtiværksætterkurser. Herudover undervisning for nuværende kunder i bogføring og regnskab. Jesper Seehausen Faglig konsulent, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Jesper Seehausen er cand.merc.aud. og ph.d. på baggrund af en ph.d.-afhandling om going concern. Han har modtaget Danica Prisen for sin kandidatafhandling og Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris for sit arbejde med sin ph.d.-afhandling. Jesper har skrevet en lang række artikler i bl.a. Revision & Regnskabsvæsen samt INSPI både om going concern og om andre emner. Han har en omfattende undervisningserfaring inden for bl.a. erklæringer samt besvigelser og økonomisk kriminalitet både fra revisorbranchen og fra universitetsverdenen. Jesper er nu ansat som faglig konsulent hos Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab og er desuden ansat som ekstern lektor på Aalborg Universitet. Se mere på Del I Del I - 17

11 KURSUSTILMELDING Kursustilmelding Tilmelding til obligatoriske kurser kan ske ved, at du: udfylder tilmeldingsblanketten som er sendt ud med materialet, og sender den med post eller mail til os mailer din ønsker til os eller ringer til os Din tilmelding er registreret, når du modtager en kursusbekræftelse på mail. TILMELDING SKAL SKE SENEST 14 DAGE FØR KURSUSSTART, SENERE TIL- MELDING SKAL SKE TELEFONISK TIL EN AF KURSUSSEKRETÆRERNE. Kursusindkaldelse Du vil inden kurset modtage en indkaldelse med information om mødetid og adresse på kursussted. Kursussteder Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade Frederikshavn Tlf Maria Rytter Dolbak Lene Christensen Tlf.: Tlf.: Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole Langagervej Aalborg Øst Tlf Kursuspriser Kompetencecenteret EUC Nord Jørgen H. Jensens Vej Hjørring Tlf Kursusprisen for de obligatoriske efteruddannelseskurser er på kr ,- pr. kursusdag. Prisen er er ekskl. moms, men inklusiv dagsforplejning. Aalborg Handelsskole Kursusafdelingen, Aalborg Handelsskole Langagervej Aalborg Øst Tlf KursusCentret EUC Nordvest Lerpyttervej Thisted Tlf Kompetencecentret EUC Nord Jørgen H. Jensens Vej Hjørring Tlf Afbud Efter tilmelding til et kursus, kan afbud kan ske op til 4 uger før kursusstart uden omkostninger. Afbud senere end 4 uger før kursusstart faktureres 50% af kursusprisen og afbud i ugen inden faktureres 100% af kursusprisen. Hvis du er forhindret i at deltage, kan du videregive pladsen til en anden. Aflysning Kursustidspunkt Kurserne afvikles alle med start kl til kl , hvilket betyder at de tæller 8 timer (lektioner á 45 minutter). Dokumentation for deltagelse Vi fører protokol på kurserne og udsteder kursusbevis, der kan benyttes som dokumentation overfor Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Hvis vi må aflyse et kursus, får du refunderet et eventuelt indbetalt kursusgebyr. Aflysning vil ske senest 14 dage før kursusstart Del I Del I - 19

12 generel Efteruddannelse Udover de obligatoriske kurser, har vi samlet et udbud af efteruddannelse til revisorer og bogføringsvirksomheder og kan præsentere efteruddannelse indenfor følgende 4 områder: Kommunikation og administration Vi har samlet 4 kurser, I kan bruge til at styrke jeres kommunikation med kunder, kollegaer og medarbejdere. Der kan vælges mellem mundtlig og skriftlig kommunikation. Faglig opdatering og opkvalificering Vi har samlet 5 kurser, hvor I har mulighed for at blive fagligt opdateret på særlige faglige områder. I kan vælge at følge flere af fagene, eller I kan vælge særlige interesseområder ud. IT opkvalificering Vi har samlet 8 kurser, som kan styrke jeres IT kompetencer i MS Word og MS Excel, her er der både kurser til dig der allerede har stor erfaring og til dig der er ny på programmerne. Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Personlig udvikling Vi har udvalgt 2 fag til personlig udvikling, et coaching kursus og et kursus, hvor du kan få udarbejdet en Garuda personprofil. Disse fag er til dig, der gerne vil arbejde med at styrke personlige kompetencer. Vores udbud består af både AMU kurser og IV kurser i kataloget, da vi gerne vil tilgodese forskellige behov hos jer. AMU kurserne har en fast kursuslængde, og giver deltageren mulighed for at fordybe sig i emnet. Mulighed for allerede på kurset at arbejde praktisk med kursustemaet. AMU kurserne kan også give mulighed for lønrefusion til virksomheden i form af VEU godtgørelse. IV kurserne er kurser som ikke er takst finansieret og vil derfor ikke kunne udløse lønrefusion i form af VEU godtgørelse, kurserne vil typisk være meget intensive, idet vi på disse kurser vil tilgodese de virksomheder, der ikke kan afse så megen tid til efteruddannelse. Vi har valgt i dette katalog at have fokus på personlig udvikling, da rollen som rådgiver er under forandring, vi udbyder her 2 typer af forløb som kan styrke dig personligt i din rolle.

13 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 2 - Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder IT-OPKVALIFICERING MS Word: Indskrivning og formatering af mindre tekster s. 9 Generel efteruddannelse s. 2 Kalender s. 3 KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION Kommunikation med dine kunder s. 4 Kundeservice s. 4 Skriftlig kommunikation - breve s. 5 MS Word: Standardisering af virksomhedens dokumenter s. 9 MS Excel: Design og automatisering af regneark s. 10 MS Excel: Anvendelse af pivottabeller s. 10 MS Excel: Anvendelse af store datamængder i regneark s. 11 MS Excel Få mest mulig ud af dit regneark s. 12 MS Excel Få styr på dine tal s. 13 Word Kom tæt på funktionerne i Word s. 14 Mail- kommunikation - MS Outlook s. 5 FAGLIG OPDATERING Skatteforhold s. 6 PERSONLIG UDVIKLING Coaching nye veje - andre samtaler s. 15 Selvindsigt, kommunikation og værditilvækst - Garuda personprofil s. 16 Indkomstopgørelse og skat s. 6 Kapitalgevinster og -tab - skat s. 7 Selskaber og fonde - skat s. 7 Skattemæssige afskrivninger s. 8 Undervisere s. 18 Kursustilmelding s. 20 Projekt Samarbejde og partnerskab s. 22

14 KALENDER - Generel efteruddannelse KURSUS (AMU.NR) UNDERVISER LEKT. SEPT. OKT. NOV. DEC KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION (AMU) Kommunikation med dine kunder (45982) Rasmus Yde 7,4 24. (AAL) Ingrid Krogstrup 7,4 13. (HJØ) Kundeservice (45991) Rasmus Yde 7,4 25. (AAL) Susanne Færrch 7,4 15. (HJØ) Skriftlig komm... (44392) Rasmus Yde 4 x 7, (AAL) Mette Holm 4 x 7, (FRE) Ingrid Krogstrup 4 x 7, (HJØ) Effektiv anv... (40749) Henrik Rosager 7,4 26. (AAL) Mogens Nielsen 7,4 3. (FRE) John Hall 7,4 30. (HJØ) Arne Morsing 7, Løbende optagelse..... (THI)..... FAGLIG OPDATERING (AMU) Vurdering af erhvervs... (43550) Verner Larsen 7, (AAL) Indkomstopgørelse... (44315) Verner Larsen 2 x 7, (AAL) Skattemæssig behandling... (44316) Verner Larsen 2 x 7, (AAL) Skatteberegning... (44320) Verner Larsen 2 x 7, (AAL) Beregning af skattemæss... (44322) Verner Larsen 2 x 7, (AAL) AAL - Aalborg HJØ - Hjørring FRE - Frederikshavn THI - Thisted KURSUS (AMU.NR) UNDERVISER LEKT. SEPT. OKT. NOV. DEC IT-OPKVALIFICERING (AMU) MS Word: Indskrivning... (44349) Arly Hansen 3 x 7, (AAL) Lone Graversen 3 x 7, (FRE) Trine Thomsen 3 x 7, (HJØ) Arne Morsing 3 x 7, Løbende optagelse..... (THI)..... MS Word: Standardisering... (44330) Arly Hansen 7,4 15. (AAL) Lone Graversen 7,4 19. (FRE) Trine Thomsen 7,4 31. (HJØ) Arne Morsing 7, Løbende optagelse..... (THI)..... MS Excel: Design... (44346) Henrik Rosager 2 x 7, (AAL) Lone Graversen 2 x 7, (FRE) John Hall 2 x 7, (HJØ) MS Excel: Anv. af pivottabeller... (44754) Henrik Rosager 7,4 7. (AAL) Lone Graversen 7,4 21. (FRE) John Hall 7,4 18. (HJØ) Arne Morsing 7, Løbende optagelse..... (THI)..... MS Excel: Anv. af store data... (44754) Henrik Rosager 7,4 9. (AAL) Lone Graversen 7,4 27. (FRE) John Hall 7,4 22. (HJØ) Arne Morsing 7, Løbende optagelse..... (THI)..... IT-OPKVALIFICERING (IV) MS Excel for revisorer -...regneark Mogens Nielsen (FRE) John Hall (HJØ) Henrik Rosager (AAL) 7. (AAL) MS Excel for revisorer -...tal Mogens Nielsen (FRE) 8. (FRE) John Hall (HJØ) Henrik Rosager 8 3. (AAL) 14. (AAL) MS Word for revisorer -...funk. Mogens Nielsen (FRE) 15. (FRE) Trine Thomsen 8 1. (HJØ) Arly Hansen (AAL) 9. (AAL) PERSONLIG UDVIKLING (IV) Coaching nye veje - andre samtaler Ingrid Krogstrup (HJØ) Selvindsigt, komm. og værditilvækst Mette Holm Jensen 2 x (FRE) Karen Engholm 2 x (THI)

15 kommunikation med dine kunder Skriftlig kommunikation - breve Anvende spørgeteknikker som udgangspunkt for effektiv styring af samtaleformer Bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning gennem aktiv lytning og afkodning af kropssprog Planlægge, forberede og gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller projekt Hvad er god kommunikation, og hvordan får jeg det rigtige budskab frem? Hvordan bygger jeg teksten op, og hvad er godt sprog? Hvordan gør jeg teksten læsevenlig, sammenhængende og engagerende? Krav til forskellige teksttyper i virksomheden Sprogkorrekthed - lidt grammatik og typiske faldgruber Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde - AMU-mål: Deltageren kan anvende forskellige typer spørgeteknik som udgangspunkt for effektiv styring af samtaleformer i samtale med borgere eller kunder. Deltageren kan sætte rammer og lægge en strategi for samtalen i forhold til samtalens formål samt bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning, gennem aktiv lytning og afkodning af kropssprog. Deltageren kan anvende et sprogbrug tilpasset den aktuelle opgaveløsning og sammenhæng, sådan at de daglige administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt. VARIGHED: 1 dag Aalborg Hjørring UNDERVISER Rasmus Yde UNDERVISER Ingrid Krogstrup Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve - AMU-mål: Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af administrative funktioner kommunikere skriftligt, både internt og eksternt på en hensigtsmæssig måde i forhold til formulering og disponering af forretningsbreve og andre tekster. Deltageren kan anvende sprogbrug tilpasset modtageren og har forståelse for god kommunikationsservice. VARIGHED: 4 dage Frederikshavn UNDERVISER Mette Holm Hjørring UNDERVISER Ingrid Krogstrup Aalborg UNDERVISER Rasmus Yde mail-kommunikation - MS Outlook Kundeservice God kundeservice i relation til virksomhedens mål, strategier og serviceprofil Kundetyper Kundetilpasset sprogbrug og adfærd Betydningen af en virksomheds positive omdømme MAIL : Modtage, læse og sende s, vedhæfte filer samt læse vedhæftede filer, angive afsendelsesindstillinger, oprette og anvende signatur, sortere, gruppere, slette og arkivere s, oprette og anvende ikke-tilstede-assistent samt regler, tilpasning af brugergrænsefladen KALENDER: Oprette aftaler og mødeindkaldelser i kalender, deling af kalender og post med andre OPGAVER: Oprette opgaver, tildele opgaver Kundeservice i administrative funktioner - AMU-mål: Deltageren kan yde god kundeservice i overensstemmelse med virksomhedens mål, strategier og serviceprofil som grundlag for indfrielse af kundeforventninger, således at et højt serviceniveau opleves og fremmes i tilknytning til udførelsen af administrative opgaver, som f.eks. sagsbehandling og kundekontakt. Deltageren kan ved sin sprogbrug og adfærd matche de enkelte kundetyper og kender betydningen af god kundeservice for virksomhedens omdømme. VARIGHED: 1 dag Effektiv anvendelse af og kalendersystemer - AMU-mål: Få redskaber til at håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem brug af s fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af s. Og få indsigt i hvordan du sikrer møde- og aftaleaktiviteter i et kalendersystem - og følger egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling. VARIGHED: 1 dag Aalborg UNDERVISER Henrik Rosager Frederikshavn UNDERVISER Mogens Nielsen Aalborg Hjørring UNDERVISER Rasmus Yde UNDERVISER Susanne Færch Hjørring UNDERVISER John Hall Løbende optag UNDERVISER Thisted Arne Morsing* * Underviser i MS Office Del II Kommunikation og administration Kommunikation og administration Del II - 5

16 skatteforhold kapitalgevinster og -tab - skat Vær med til at optimere kundens skat Skal man købe / leje eller lease, og hvad sker der regnskabsmæssigt og skattemæssigt? Kender din kunde de fulde skattemæssige konsekvenser af f.eks. salg af virksomhed? Undgå mangelfuld rådgivning lær at opgøre fortjeneste / tab, inden beslutningen tages Vurdering af erhvervskundens skatteforhold - AMU-mål: Deltageren kan i forbindelse med vurdering af erhvervskunders skatteforhold, typisk i relation til kreditgivning, vurdere skattemæssige konsekvenser af driftsmæssige investeringer samt over for kunden redegøre for konsekvenser af anvendelse af virksomhedsordningen. Jobfunktionen kræver viden om: principperne for virksomheds- og kapitalafkastordningen, afskrivninger, avancebeskatning. VARIGHED: 3 dage Aalborg UNDERVISER Verner Larsen Skattemæssig behandling af kapitalgevinster og tab - AMU-mål: Deltageren kan beregne fortjeneste/tab ved salg af driftsmidler, afskrivningsberettigede bygninger samt immaterielle anlægsaktiver i forbindelse med virksomhedsophør. Deltageren kan desuden anvende de grundlæggende principper omkring momsreguleringsforpligtelser i forbindelse med virksomhedsophør eller omstrukturering af momspligtig virksomhed. Endelig kan deltageren beregne fortjeneste/tab efter aktiebeskatningsloven ved afståelse af aktier samt tegnings- og aktieretter samt beregne fortjenste/tab efter kursgevinstloven. VARIGHED: 2 dage Aalborg UNDERVISER Verner Larsen Indkomstopgørelse og skat Er der f.eks. fradrag for jubilæumsomkostninger, og hvis - helt eller delvist og i hvilke situationer? Hvad med skattefradrag, når vi har kunder på besøg, hvad nu hvis det er udenlandske kunder? Kender din kunde den fulde konsekvens af anvendelse af f.eks. virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen? selskaber og fonde - skat Får virksomheden de fradrag den er berettiget til, og ikke flere end dem? Er selvangivelsen udfyldt korrekt? Kom fra driftsregnskab til skatteregnskab Det retvisende billede kontra det skattemæssige Indkomstopgørelse og skatteberegning for erhvervsdrivende personer - AMU-mål: Deltageren kan beregne skattemæssige afskrivninger efter afskrivningslovens regler, skelne mellem fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede driftsomkostninger og vurdere om reklameog repræsentationsomkostninger er henholdsvis omfattet af fuld eller begrænset skattemæssig fradragsret. Deltageren kan medvirke ved udarbejdelsen af beslutningsgrundlag for valget mellem indkomstopgørelsesmodeller for selvstændige erhvervsdrivende personer. Endelig kan deltageren opgøre virksomhedens skattemæssige resultat efter personskatteloven, virksomhedsskatteloven og kapitalafkastningens regler. VARIGHED: 2 dage Aalborg UNDERVISER Verner Larsen Skatteberegning for selskaber og fonde - AMU mål: Deltageren kan under hensyntagen til gældende lovgivning udarbejde en selvangivelse for et dansk selskab og en dansk forening, samt udarbejde de fornødne dokumenter, der måtte være relevant i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst samt aflæggelse af skatteregnskab. Endelig kan deltageren anvende acontoskatteordningen. Deltageren kan foretage skatteafstemning i det eksterne årsregnskab på baggrund af regnskabsmæssige og skattemæssige værdier, samt opgøre den effektive skatteprocent på baggrund af den beregnede selskabsskat. VARIGHED: 2 dage Aalborg UNDERVISER Verner Larsen 6 - Del II Faglig opdatering Faglig opdatering Del II - 7

17 skattemæssige afskrivninger Beregne afskrivninger på driftsmidler, bygningsafskrivninger herunder afskrivninger på fabriksejendomme og blandet bygninger Beregne afskrivninger på særlige installationer Beregne afskrivninger på goodwill Indskrivning og formatering af mindre tekster Arbejde med indskrivning, formatering og redigering af tekst Margener, tekstjustering, tabulatorer Orddeling, stavekontrol Beregning af skattemæssige afskrivninger - AMU-mål: Deltageren kan i henhold til gældende lovgivning foretage beregninger af skattemæssige afskrivninger, genvundne afskrivninger og forskudsafskrivninger. Deltageren kan anvende saldoafskrivning på driftsmidler og i den forbindelse forlods afskrivning, indtægtsførelse af negativ saldo m.m. Beregne afskrivninger på særlige installationer, goodwill og driftsmidler (blandet bil), bygningsafskrivninger herunder afskrivninger på fabriksejendomme og blandet bygninger. VARIGHED: 2 dage Aalborg UNDERVISER Verner Larsen Indskrivning og formatering af mindre tekster - AMU-mål: Du lærer at bruge basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling - fx indskrivning, formatering og redigering af tekst. Samtidig lærer du at justere margener og tekst samt bruge orddeling og stavekontrol, så teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til den givne arbejdsopgave. Varighed: 3 dage Aalborg UNDERVISER Arly Hansen Hjørring UNDERVISER Trine Thomsen Frederikshavn UNDERVISER Lone Graversen Løbende optag UNDERVISER Thisted Arne Morsing Standardisering - dokumenter Typografier Skabeloner Fill-in felter Standardisering af virksomhedens dokumenter -AMU-mål: Deltageren kan oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. Deltageren har kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler og deres effekt. Varighed: 1 dag Aalborg UNDERVISER Arly Hansen Hjørring UNDERVISER Trine Thomsen Frederikshavn UNDERVISER Lone Graversen Løbende optag UNDERVISER Thisted Arne Morsing 8 - Del II Faglig opdatering IT-opkvalificering MS WORD Del II - 9

18 Design og automatisering af regneark Anvendelse af store datamængder i regneark Arbejde med flere regneark i samme mappe, links mellem flere mapper Avanceret grafik Logiske funktioner Enkel databasesøgning Import af data fra internet Opslagsfunktioner Databasefunktioner Makroer Tilpasning af brugerfladen Beskyttelse af formler og ark Design og automatisering af regneark - AMU-mål: Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. VARIGHED: 2 dage Aalborg UNDERVISER Henrik Rosager Frederikshavn UNDERVISER Lone Graversen Hjørring UNDERVISER John Hall Anvendelse af store datamængder i regneark - AMU-mål: Deltageren kan håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre fx anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til videre bearbejdning, fx taksberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker. VARIGHED: 1 dag Aalborg UNDERVISER Henrik Rosager Frederikshavn UNDERVISER Lone Graversen Hjørring UNDERVISER John Hall Løbende optag UNDERVISER Thisted Arne Morsing Anvendelse af pivottabeller Definition af pivottabellen Rapportfilter Række/kolonnefilter Anvendelse af pivottabeller - AMU-mål: Deltageren kan analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller fx statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram. Deltageren kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer. VARIGHED: 1 dag Aalborg UNDERVISER Henrik Rosager Hjørring UNDERVISER John Hall Frederikshavn UNDERVISER Lone Graversen Løbende optag UNDERVISER Thisted Arne Morsing 10 - Del II IT-opkvalificering MS excel IT-opkvalificering MS excel Del II - 11

19 MS Excel Få mest mulig ud af dit regneark Excel er et værktøj, som indeholder rigtig mange gode faciliteter, som de fleste brugere desværre sjældent opdager. Det er en skam, for med denne viden kan du optimere, automatisere og effektivisere dine modeller ganske betragteligt. Derudover kan du gøre brugerfladen i selv komplekse modeller simpel, effektiv og indbydende på en måde, som gør det til en fornøjelse at bruge dine modeller. Målet med dette kursus er at give dig en dyberegående viden, så du kan gøre modellerne mere sikre mod sletning, forkerte indtastninger og fejlagtige overskrivninger. Vi automatiserer også modellerne med funktioner og makroer, der gør det enkelt og attraktivt også for den uøvede bruger at benytte selv komplekse modeller. Du vil bl.a. lære om avancerede opslagsfunktioner, betingede funktioner og formater og datavalidering og avancerede analyser, du ikke vidste var mulige. Kurset giver dig indsigt i funktioner og rutiner til opbygning af lettilgængelige regnearksmodeller. Efter kurset vil du være i stand til at arbejde med automatisering og beskyttelse i regnearksmodeller i Excel. MS Excel Få styr på dine tal Excel er et regnearksprogram, hvori du kan arbejde med tal og grafer af enhver tænkelig art. Når du først har fået øjnene op for, hvor meget Excel kan, bliver det højest sandsynligt et uundværligt redskab for dig. Kurset henvender sig til revisorer og assistenter, der har behov for og lyst til at lære de grundlæggende og mest brugte funktioner i Excel. Vi forventer, at du kender til de almindelige regnearksfunktioner, men ønsker at gøre brug af de faciliteter i Excel, som er kommet i de senere år. Målet er at du får et solidt kendskab til de grundlæggende og mest brugte funktioner i Excel. Du bliver klædt på til at kunne arbejde selvstændigt og effektivt med programmet. Efter kurset er du i stand til at udbygge eksisterende modeller. Samtidig får du masser af tricks og tips, der kan give dig uundværlige genveje i dit daglige arbejde med Excel. Placerer sig mellem grundlæggende og videregående viden om informationer om Excel. Vi har fokus på værktøjer og faciliteter, som revisorer med fordel kan bruge: Betinget format med formler Betingede sætninger til automatisering Datavalidering til kontrol af indtastning og med nem adgang til data Import af data fra andre systemer Avancerede makrostyrede funktioner Opslagsfunktioner Menuer og værktøjslinier Interaktivitet med funktioner, opslag og makroer Avancerede rapporter og udskrivningsfunktioner Placerer sig mellem grundlæggende og videregående viden om informationer om Excel. Vi har fokus på værktøjer og faciliteter, som revisorer med fordel kan bruge: Navne i formler og referencer Datavalidering til styring af brugerinput Betinget formatering (der selv formaterer celleindhold, når betingelser opfyldes) Autodisposition (i forbindelse med velstrukturerede modeller) Database og auto-filter Subtotaler Avanceret database med avanceret filter og databaseformler Pivot-tabeller og Pivot-grafer Flere ark til fx sammentælling på tværs af ark Referencer imellem filer og kæde mellem fx Word og Excel Konsolidering mellem forskellige filer Makroer Fejlsøgning og formelkontrol Veksler mellem teori og praksis i form af øvelser, hvor du kan afprøve teorien direkte på computeren. Ligeledes er der rig mulighed for uddybende spørgsmål. VARIGHED: 1 dag Veksler mellem teori og praksis i form af øvelser, hvor du kan afprøve teorien direkte på computeren. Ligeledes er der rig mulighed for uddybende spørgsmål. VARIGHED: 1 dag Frederikshavn UNDERVISER Mogens Nielsen Hjørring UNDERVISER John Hall Frederikshavn UNDERVISER Mogens Nielsen Hjørring UNDERVISER John Hall Aalborg UNDERVISER Henrik Rosager Aalborg UNDERVISER Henrik Rosager 12 - Del II IT-opkvalificering MS excel IT-opkvalificering MS excel Del II - 13

20 Word Kom tæt på funktionerne i Word Breve, analyser, rapporter og præsentationer. Det hele starter med Word, som er et uundværligt redskab for de fleste mennesker både på jobbet og derhjemme. Word er et af de mest omfangsrige tekstbehandlingsprogrammer, hvad angår funktioner og faciliteter. Kom tæt på disse funktioner, så du kan udnytte dem bedst mulig i din arbejdsdag. Kurset er for dig, der har en grundlæggende viden om Word, og som er interesseret i at udvide din viden med mere avancerede tips og tricks. Målet er at give dig optimale forudsætninger for nemt og hurtigt at fremstille professionelle dokumenter med Word. Indholdet er tilrettelagt til revisorer og assistenter. Det betyder, at der blandt andet bliver fokuseret på at give dig en basisviden om, hvordan du enkelt og hurtigt opretter overskuelige opstillinger med tal og information. Linjeskift og afsnitsskift Brug af punkt- og talmarkeringer Autokorrektur Vandrette og lodrette streger i dokumentet Tabulatorer Ind- og udrykning, herunder kommentarer i margen Automatiserede formularer Tabelfunktionerne Typografier Automatisk indeks Integration til Excel med automatisk opdatering Stavekontrol Rapporter og udskrivningsfunktioner Tips og tricks Coaching nye veje - andre samtaler Coaching har fokus på det, der skaber resultater og har betydning for virksomhedens vækst både udadtil og indadtil. Den coachende tilgang sætter kundens, medarbejderens og kollegaens potentialer i centrum. Mødet med kunden, medarbejderen og kollegaen er afhængig af den adfærd, vi møder dem med. Den coachende tilgang kan gøre mødet mere effektivt, skabe større tilfreds og virke mere motiverende ved at have et fremtidsorienteret fokus. Måden vi spørger og lytter på er kernen i den coachende tilgang. Derfor er metoden også anvendelig til konflikthåndtering og vanskelige samtaler. At give en introduktion til coaching som metode med særlig fokus på coachende spørgsmålstyper og -spørgeteknik. At skabe en større bevidsthed omkring egen adfærds betydning for resultatet af samtalen. På kurset får du indsigt i: Den coachende tilgang hvad kan det betyde for virksomheden Den coachende tilgang med fokus på at se potentialet hos kunden, medarbejderen, kollegaen Coachende spørgsmålstyper og - spørge teknikker Din personlige adfærd hvad virker Kurset er en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser i den coachende spørgemetode med feedback til den enkelte og workshop. VARIGHED: 2 dage Hjørring UNDERVISER Ingrid Krogstrup Undervisningen veksler mellem teori og praksis i form af øvelser, hvor du kan afprøve teorien direkte på computeren. VARIGHED: 1 dag Aalborg UNDERVISER Arly Hansen Hjørring UNDERVISER Trine Thomsen Frederikshavn UNDERVISER Mogens Nielsen 14 - Del II IT-opkvalificering MS WORD PERSONLIG UDVIKLING Del II - 15

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2012 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2012 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Kursusafdelingen Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest og

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2013 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE EFTER UDDAN NELSE 2015 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE Et samarbejde mellem: Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Center for Karriere &

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2014 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Gennemførelsesgaranti på alle kurserne Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg

Læs mere

Viden Kompetence Udvikling

Viden Kompetence Udvikling Viden Kompetence Udvikling - for revisorer i Nordjylland Skræddersyede kurser der effektiviserer dine arbejdsopgaver. Efteråret 2008 Efteruddannelse 120 timer fordelt på 3 år Små holdstørrelser En let

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring Kursustilbud IT Kurser Region Syddanmark HR Personaleudvikling i samarbejde med CAMPUS VEJLE Nuudbydes kurseri Microsoft Office 2010 fra introduktion til videregående Kursuscentret MS Project 2010-2 dage

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer I medfør af 4, stk. 2, og 9, stk. 3, i revisorloven, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 5,

Læs mere

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015 Nye IT-kompetencer IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015 Udvikling af IT-kompetencer Den nye Microsoft office-pakke Her bliver du præsenteret for IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015. De er rettet mod

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ADMINISTRATION & KOMMUNIKATION

ADMINISTRATION & KOMMUNIKATION ADMINISTRATION & KOMMUNIKATION» Undertiden skal der lidt Humbug til for at faa Folk til at tro paa selv de bedste Ting.«& Citat: C.F. Tietgen EDIER WWW.TIETGEN.DK/ADMINISTRATION WWW.TIETGEN.DK/KOMMUNIKATION

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 10 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ 2. HALVÅR 2017

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 10 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ  2. HALVÅR 2017 FJERNUNDERVISNING 10 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 2. HALVÅR 2017 1 LÆS MERE PÅ WWW.AHKURSER.DK 2 AMU FJERNUNDERVISNING Du har nu mulighed for at opdatere dine færdigheder inden for IT og bogføring med

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

IT læringscenter PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil

IT læringscenter PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil IT læringscenter PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Også 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige: - Grundlæggende IT

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Kursuscentret Fakta om GARUDA: GARUDA er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Vi

Læs mere

Revisortrainee hos Grant Thornton

Revisortrainee hos Grant Thornton Revisortrainee hos Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 9 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ 1. HALVÅR 2017

FJERNUNDERVISNING IT OG BOGFØRING 9 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1 LÆS MERE PÅ  1. HALVÅR 2017 FJERNUNDERVISNING 9 AMU-KURSER DU KAN TAGE ONLINE 1. HALVÅR 2017 1 LÆS MERE PÅ WWW.AHKURSER.DK 2 AMU FJERNUNDERVISNING Du har nu mulighed for at opdatere dine færdigheder inden for IT og bogføring med

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 4-7 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 FORENINGEN TÅRS HALLEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Revisortrainee i Grant Thornton

Revisortrainee i Grant Thornton Revisortrainee i Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

IT Kurser. Kursustilbud. Region Syddanmark. Vælg kurserivejle, Odense eller på din. -semere på side 11. Kursuscentret

IT Kurser. Kursustilbud. Region Syddanmark. Vælg kurserivejle, Odense eller på din. -semere på side 11. Kursuscentret Kursustilbud IT Kurser Region Syddanmark HR Personaleudvikling i samarbejde med CAMPUS VEJLE Vælg kurserivejle, Odense eller på din arbejdsplads -semere på side 11 Kursuscentret MS Project 2003 - Grundlæggende

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer BEK nr 967 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Moms. Persondata. Andelsboliger Firmabiler NYE KURSER EFTERÅR Handel med udlandet VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER VIDEN OG VÆRKTØJER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER NYE EFTERÅR 2017 Kurser for bogholdere, regnskabschefer, virksomhedsejere og administratorer Moms ersondata Handel med udlandet Andelsboliger Firmabiler

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL?

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? FORSKELLEN PÅ LIV ELLER DØD FOR EN VIRKSOMHED! Hvor må det dog være kedeligt! Sidde og revidere små detaljer i virksomheders regnskaber. Forkert! En revisor kan

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KURSUSKATALOG FORÅRET 2014. Sprog IT

KURSUSKATALOG FORÅRET 2014. Sprog IT KURSUSKATALOG FORÅRET 2014 Sprog IT Velkommen til kursusafdelingen på Ribe Handelsskole Kursusafdelingen på Ribe Handelsskole byder velkommen til en ny og spændende kursussæson. Vi udbyder en række forskellige

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj 201 5 Uddra in g i r o g af g o l a t alt ka FORDI Indsigt Viden er vores værktøj Et individuelt, sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på faglig, personlig og forretningsmæssig udvikling. Et kompetence-

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen.

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen. Efteruddannelse for frisør og kosmetiker Beauty Business Academy BBA Du er en fremragende håndværker indenfor dit felt. Du ved, hvad der rører sig, når det gælder skønhed, velvære, stil, mode og din viden

Læs mere

Det har aldrig været lettere at lave årsafslutning. Linked 2 MS-Rev & Parseport

Det har aldrig været lettere at lave årsafslutning. Linked 2 MS-Rev & Parseport Det har aldrig været lettere at lave årsafslutning Linked 2 MS-Rev & Parseport VORES NAVN BETYDER NO Letregnskab.dk skal gøre dit arbejde let. Hvad enten du er revisor eller bogholder, får du et intelligent

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S Vil du være god til at bruge PowerPoint? Vil du undgå kedelige slides, som du læser op af? Vil du have grundværktøjer og forståelse af PowerPoint? Vil du have et godt kursusmateriale, som du kan slå op

Læs mere

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse Confex-Kursus: Den 18.-19. november 2009 i København Den 3.-4. december 2009 i København ekstra dato Programmering af makroer i EXCEL Nyt specialkursus i Excel Begynder bruger Videregående Avanceret Makrooptageren

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr. 33 33 23 51 Internt årsregnskab for regnskabsåret 01.10.14-31.12.15 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr. 32 56 05 71 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.02.16 Rasmus Elmann Ingerslev Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere