EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011"

Transkript

1 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest og Kompetencecenteret EUC Nord DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

2 FORORD Vi er meget glade for at kunne præsentere dette kursusudbud som er blevet til gennem et samarbejde mellem handelsskolerne i Nordjylland og nogle af vores kunder, som har efterspurgt et lokalt initiativ for efteruddannelse i revisionsbranchen. Initiativet er støttet af EU midler gennem et regionalt projekt Samarbejde og Partnerskab, der har fokus på strategisk kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder i Region Nordjylland. Vi kan derfor som noget nyt præsentere et samlet regionalt udbud af obligatorisk efteruddannelse til registrerede og statsautoriserede revisorer, obligatorisk efteruddannelse der afvikles i samarbejde med Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, HjulmandKaptain og Spar Nord. Den obligatoriske lovpligtige efteruddannelse præsenteres sammen med andre kurser for både revisorer og deres personale samt de mange mindre bogføringsvirksomhederne vi har i Region Nordjylland. Vi har samlet et udbud på 9 kurser, der kan registreres som obligatorisk efteruddannelse, som afvikles i 2. halvår Vi giver dig mulighed for at vælge mellem at deltage i enkelte kursusdage eller samle et uge kursus. Vi udbyder kurserne med en geografisk dækning i Region Nordjylland, så der også vil være et udbud tæt på dig og din virksomhed. Kataloget præsenterer flere typer af efteruddannelse til branchen. Se det og bliv inspireret til hvordan du kan opkvalificere kompetencerne i din virksomhed. Vi håber I vil tage godt imod initiativet, og glæder os til at se jer på vores kurser. INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorerfor Obligatorisk efteruddannelse for registrerede og statsautoriserede revisorer s. 2-3 Kalender s. 4 SKAT Moms i specielområder s. 5 Pensionsopsparing s. 6 REVISION Kvalitetskontrol s. 7 Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole Jytte Randbæk - Tlf KursusCentret EUC Nordvest Lone Søe Bach - Tlf Aktuel revision s. 8 Den praktiske anvendelse af revisionsstandarder s. 9 Revisors erklæringer s. 11 Revision af mindre virksomheder s. 12 Aalborg Handelsskole Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole Hanne Christensen - Tlf Kompetencecenteret EUC Nord Gitte Bové - Tlf REGNSKAB Selskabsreformen ny samlet lov om kapitalselskaber s. 13 Update på årsregnskabsloven s. 14 Hvis du har brug for at få en dialog om, hvordan din virksomhed kan arbejde strategisk med kompetenceudvikling, er du velkommen til at kontakte os for en aftale. Undervisere s Kursustilmelding s

3 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Det er tid at gøre status på obligatorisk efteruddannelse, den 3-årige periode afsluttes pr Revisorloven siger om efteruddannelse: 4. En revisor, der er godkendt efter 3, har pligt til at deltage i et passende efteruddannelsesprogram, der sikrer, at den pågældende til stadighed vedligeholder sin teoretiske viden, sine faglige kvalifikationer og sin viden om kravene til offentlighedens tillidsrepræsentant på et tilstrækkelig højt niveau. Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om efteruddannelse og om kontrol heraf. Stk. 3. Revisor skal til enhver tid kunne dokumentere, at kravene om efteruddannelse er opfyldt. Vejledningen siger om efteruddannelse: Revisor skal indenfor 3-års periode gennemføre 120 timers efteruddannelse inden for en række specifikke fagområder. Der skal som minimum gennemføres: 24 timer inden for revisions- og erklæringsområdet, eksempelvis retlige krav og faglige standarder for lovpligtig revision og for revisorer, internationale og nationale revisions-standarder, risikostyring og intern kontrol, faglig etik, uafhængighed samt god offentlig revisionsskik og forvaltningsrevision m.v. 24 timer inden for retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, generel regnskabsteori og -principper, internationale regnskabsstandarder, regnskabsanalyse, driftsbogholderi, økonomistyring og internt regnskab samt selskabsret. 12 timer inden for området direkte og indirekte skatter. De resterende 60 timer skal relatere sig til de fagområder, der fremgår af stk. 2, og dermed til de fagområder, der kræves for at bestå eksamen som godkendt revisor, jf. 6, i bekendtgørelse om revisoreksamen. Manglende efteruddannelse Hvis en revisor ved udløbet af 3-års perioden imidlertid kun mangler at gennemføre en mindre del af efteruddannelsen, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætte en frist inden for hvilken, revisor skal have gennemført de manglende timer. Af loven følger det alene, at revisor skal mangle en mindre del af efteruddannelsen. Det følger imidlertid af lovbemærkningerne, at der herved skal forstås under 1/3 af det samlede timeantal på 120 timer således maksimalt 40 timer. Overskydende timer Revisor kan overføre op til 20 timer til den næste efteruddannelsesperiode, såfremt denne har uddannet sig mere end det angivne timeantal på 120 timer ved udløbet af en 3-års periode. 2 - Del I Del I - 3

4 KURSUS UNDERVISER SEPT. OKT. NOV. DEC. KALENDER - Obligatorisk Efteruddannelse SKAT Pensionsopsparing Spar Nord / Lars Kappelborg BDO Statsaut. revisionsaktieselskab / Christian Jensen 23. (AAL) 6. (HJØ) 16. (FRE) Moms i specielområder Beierholm Statsaut. revisionspartnerselskab / 05. (FRE) 07. (AAL) Jane Hurup og Lone Ravnholt Jensen 23.(THI) REVISION Kvalitetskontrol Beierholm Statsaut. revisionspartnerselskab / Per Lindholt 20. (AAL) 10.(THI) 17.(HJØ) Den praktiske anv. af rev.standarder BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab / 22. (AAL) 5. (THI) Heidi Lynnerup Larsen 8. (HJØ) Aktuel revision Beierholm Statsaut. revisionspartnerselskab / Lars Fruensgaard Lundtoft ogthomas Nic. Nielsen 21. (AAL) 11. (HJØ) 7. (FRE) Revisors erklæringer Beierholm Statsaut. revisionspartnerselskab / 28. (FRE) 8. (AAL) 6. (THI) Jesper Seehausen Revision af mindre virksomheder Beierholm Statsaut. revisionspartnerselskab / 29. (HJØ) 9. (AAL) Lars Fruensgaard Lundtoft ogthomas Nic. Nielsen 22. (THI) REGNSKAB Selskabsreformen HjulmandKaptain / Per Christensen og Thomas T. Christensen 19. (AAL) 12. (FRE) 11. (AAL) Update på årsregnskabsloven Beierholm Statsaut. revisionspartnerselskab / 4.(THI) 10.(AAL) Heidi Lynnerup Larsen 30.(AAL) AAL - Aalborg HJØ - Hjørring FRE - Frederikshavn THI - Thisted Moms i specielområder et med kurset er at give deltagerne en dybere viden om moms, lønsumsafgift og energiafgift. Målgruppe: Statsautoriserede og registrerede revisorer samt ledende medarbejdere. Aktuel moms, herunder nye regler om fedtafgift Specielle momsområder: - Varebiler - Bilforhandlere - Brugtmoms - Fast ejendom Foredrag og diskussion, eksempler samt mindre opgaver. Undervisere Jane Hurup Christensen, Momsrådgiver og Lone Ravnholt Jensen, Moms- og afgiftsrådgiver, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. REGNSKAB - REVISION - SKAT 7 timer - Ydelser handel over landegrænser Lønsumsafgift Energiafgifter Frederikshavn Aalborg Thisted KURSUSPRIS Kr ,- Del I - 5

5 Pensionsopsparing Kursets formål er at give dig en opdatering på de forskellige pensionstyper, samspil med de sociale ydelser, optimal opsparing herunder VSO, holding selskaber, frie midler og pension. Du bliver ikke ekspert, men du får den nødvendige viden for at være din klients aktive sparringspartner på området. KVALITETSKONTROL Kurset vil tage udgangspunkt i reglerne for kvalitetskontrol, men vil være bygget op omkring konkrete eksempler og erfaringer med kvalitetskontrol. Vi ser på de muligheder der ligger for opsparing. Hvor er det optimalt at lave opsparingen? Hvordan påvirker skatten opsparingen, - ved indbetalingen, under opsparing og ved udbetaling? Mulighederne er store. Pensionsmuligheder for selvstændige -30% ordningen -Ophørspension 15A Sportspension Indbetaling på hvilken ordning: -Ratepension -Livrente Kapitalpension Bank contra forsikringsselskab -Arv, begunstigelse -Kreditorbeskyttelse -Ophævelse i utide -Deling ved skilsmisse Samspil med sociale ydelser -Undgå at betale op til 70% marginalskat med modregning i folkepension grundbeløb og pensionstillæg -Efterløn- modregning Deltagerne indføres i reglerne for Revisortilsynets kvalitetskontrol, herunder Overordnet gennemgang af regelsættet for kvalitetskontrol Kontrollantens gennemgang af revisionsfirmaets kvalitetsstyringssystem Kontrollantens gennemgang af konkrete sager, herunder hvad kontrollanten vil have fokus på ved gennemgangen Rapportering til Revisortilsynet og dennes sanktionsmuligheder Foredrag og diskussion, eksempler. Underviser Per Lindholt, Statsautoriseret revisor, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. En kombination af korte indlæg, diskussion og små cases. Undervisere Lars Kappelborg, Formuerådgiver, Formuecenter Østvendsyssel, Spar Nord og Christian Jensen, Partner i BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. REGNSKAB Aalborg REGNSKAB Aalborg REVISION Hjørring REVISION 8 timer Thisted 6 - Del I SKAT 8 timer Frederikshavn KURSUSPRIS Kr ,- SKAT Hjørring KURSUSPRIS Kr ,- Del I - 7

6 Aktuel revision et med kurset er at give deltagerne en bred orientering om udviklingen inden for revision og afledte områder inden for blandt andet selskabslovgivningen. Kurset henvender sig til Statsautoriserede og registrerede revisorer samt ledende medarbejdere Den praktiske anvendelse af revisionsstandarder et med kurset er at give en praktisk tilgang til udvalgte danske revisionsstandarder. Mange standarder er meget teoretiske, men via kurset er det formålet at få relateret de praktiske udfordringer, der er i hverdagen til de danske revisionsstandarder. Etiske regler Hvidvask Fravalg af revision Ikke-reviderede oplysninger i årsregnskabet Forbehold og supplerende oplysninger i revisionspåtegningen Kapitalejerlån ( aktionær- eller anpartshaverlån ) Supplerende oplysninger vedrørende ledelsesansvar Ledelsesberetningen Nye revisionsstandarder som følge af clarity -projektet udvalgte emner Going concern Revision under og efter finanskrisen Revision af dagsværdier Formaliaerklæringer hvilke dokumenter skal revisor kontrollere? Kurset vil blandt andet behandle: Væsentlighed den praktiske anvendelse i planlægning, udførelse og rapportering (RS 320) Den praktiske anvendelse af udvælgelse af stikprøver (RS 530) Revision af primobalancen hvordan forholder vi os i praksis til dette? (RS 510) Revision af aktiver til dagsværdi krav til dokumentation (RS 545) Revision og risikoen for besvigelser hvad kræves i praksis og hvad gør vi, hvis besvigelser opdages? (RS 240) Dokumentation af going concern hvad kræves i en krisetid? (RS 570) Rapportering, erklæringer og påtegninger med høj, begrænset og ingen sikkerhed (RS ere vedr. erklæringer) Foredrag og diskussion, eksempler samt mindre opgaver. Undervisere Lars Fruensgaard Lundtoft, Cand.merc.aud., SR-stud og Thomas Nic. Nielsen, Statsautoriseret revisor, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Kurset vil med udgangspunkt i udvalgte revisionsstandarder fremdrage praktiske vinkler og metoder, der sikrer, at standarderne overholdes. Underviser Heidi Lynnerup Larsen, Statsautoriseret revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. REGNSKAB 1 time Aalborg REGNSKAB 1 time Aalborg REVISION 7 timer Hjørring REVISION 7 timer Thisted 8 - Del I SKAT Frederikshavn KURSUSPRIS Kr ,- SKAT Hjørring KURSUSPRIS Kr ,- Del I - 9

7 Revisors erklæringer Deltagerne præsenteres for de relevante regler om erklæringer, herunder både revisionspåtegninger, erklæringer om review og andre erklæringer med sikkerhed samt erklæringer uden sikkerhed. Deltagerne præsenteres desuden for en række eksempler og mindre opgaver af relevans for erklæringer. et med kurset er at sikre, at deltagerne: Har kendskab til lovgivningens regler om erklæringer Har kendskab til revisionsstandarder og -udtalelser om erklæringer Er i stand til at identificere situationer, der kan give anledning til forbehold eller supplerende oplysninger Er i stand til at håndtere typiske situationer med forbehold eller supplerende oplysninger Er i stand til at formulere et forbehold eller supplerende oplysninger Er i stand til at formulere afledte afsnit i revisionsprotokollen Har overblik over reglerne om selskabsretlige erklæringer Årsregnskabslovens og revisorlovens regler om erklæringer Erklæringsbekendtgørelsen og erklæringsvejledningen Revisionsstandarder om erklæringer eksisterende standarder og nye standarder som følge af clarity -projektet Revisionsudtalelser om erklæringer Revisionspåtegninger, erklæringer om review og andre erklæringer med sikkerhed Erklæringer uden sikkerhed Forbehold i revisionspåtegninger og andre erklæringer med sikkerhed Forbehold for uenighed med ledelsen eller begrænsning i omfanget af revisors arbejde Supplerende oplysninger i revisionspåtegninger og andre erklæringer med sikkerhed Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet eller andre forhold Typiske situationer med forbehold eller supplerende oplysninger going concern, usikkerhed om indregning eller måling, ledelsesansvar m.v. Hvad med udtalelsen om ledelsesberetningen? Formulering af forbehold og supplerende oplysninger Afledt formulering i revisionsprotokollen Selskabsretlige erklæringer efter fase 2 af selskabslovens ikrafttrædelse Foredrag og diskussion, eksempler samt mindre opgaver. Forberedelse: Erklæringsbekendtgørelsen. Underviser Jesper Seehausen, cand.merc.aud., ph.d., Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab Del I REGNSKAB REVISION SKAT 1 time 7 timer Frederikshavn Aalborg Thisted KURSUSPRIS Kr ,- Del I - 11

8 Revision af mindre virksomheder et med kurset er at sætte deltagerne bedre i stand til at foretage revision af mindre virksomheder. Kurset henvender sig til statsautoriserede og registrerede revisorer samt ledende medarbejdere. Særligt om mindre virksomheder Fravalg af revision Selskabsreformen ny samlet lov om kapitalselskaber Den 1. marts 2011 trådte 2. fase af den nye lov om kapitalselskaber (selskabsloven) i kraft. Det betyder, at den nye selskabslov nu er fuldt ud gældende, alene med en enkelt undtagelse. Kurset vil give en overordnet indføring i udvalgte emner fra den nye selskabslov, dog primært med fokus på de specifikke ændringer, der er foretaget i forhold til de tidligere bestemmelser i aktie- og anpartsselskabsloven. Etiske regler og uafhængighed Revisionsprocessen ved revision af mindre virksomheder planlægning, udførelse samt afslutning og konklusion Revisionsstrategi og revisionsplan ved revision af mindre virksomheder Revisionspåtegningen Revisionsprotokollen Dokumentation Nye revisionsstandarder som følge af clarity -projektet udvalgte emner stiftelse/stiftelsesdokument kapitalkrav vedtægter årsrapport og revisionspligt kapitalkrav ledelsesforhold organisation ledelsesansvar generalforsamling selvfinansiering kapitalforhøjelser kapitalafgang udbytte ekstraordinært udbytte kapitalnedsættelse egne kapitalandele selvfinansiering ejeraftaler fusion og spaltning Foredrag og diskussion, eksempler samt mindre opgaver. Undervisere Lars Fruensgaard Lundtoft, Cand.merc.aud., SR-stud og Thomas Nic. Nielsen, Statsautoriseret revisor, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Kombination af teoretisk gennemgang og praktiske eksempler. Undervisningsmaterialet vil bestå af relevant lovstof samt de plancher der benyttes. Undervisere Per Christensen, advokat og partner samt Thomas T. Christensen advokat og associeret partner, Advokatfirma HjulmandKaptain i Aalborg. REGNSKAB 1 time Hjørring REGNSKAB 8 timer Aalborg REVISION 7 timer Aalborg REVISION Frederikshavn 12 - Del I SKAT Thisted KURSUSPRIS Kr ,- SKAT Aalborg KURSUSPRIS Kr ,- Del I - 13

9 Update på årsregnskabsloven og regnskabsmæssige problemstillinger et med kurset er, at give en generel opdatering på de seneste ændringer til årsregnskabsloven samt at gennemgå udvalgte regnskabsmæssige områder, der kræver særlig fokus. Kurset henvender sig til statsautoriserede og registrerede revisorer samt revisorer med en større praktisk erfaring. Kurset vil gennemgå de væsentligste ændringer i årsregnskabsloven, herunder særligt de ændringer der er gennemført i forbindelse med implementeringen af den nye selskabslov. Endvidere vil der være fokus på særlige områder: Indtægter: De senere års fondsrådsafgørelser har ofte indeholdt spørgsmål og bemærkninger til indregning af indtægter. Via nogle praktiske eksempler vil emnet blive belyst, herunder de særlige udfordringer, der er til indregning og måling Forpligtelser: Hvornår skal en forpligtelse indregnes og om der skal oplyses om eventualforpligtelser mv., er ofte også forhold, som overvejes af regnskabsaflægger. Via nogle praktiske eksempler, vil emnet blive gennemgået Kapitalandele: Indregning af kapitalandele giver mange muligheder. Indregning i balancen samt indregning af resultatpåvirkninger vil blive gennemgået Øvrige områder: Øvrige områder, der enten har haft fokus fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Fondsrådet eller andre vil blive fremdraget og belyst Foredrag og diskussion, eksempler samt mindre opgaver. Underviser Heidi Lynnerup Larsen, Statsautoriseret revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Del I REGNSKAB REVISION SKAT 8 timer Thisted Aalborg Frederikshavn KURSUSPRIS Kr ,-

10 undervisere Jane Hurup Christensen Momsrådgiver, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Jane er uddannet fuldmægtig i SKAT i 1975 og ansat i SKAT indtil 2001, hvor hun blev leder af moms- og afgiftsafdelingen i Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Spydspidsuddannelsen i moms/afgifter arrangeret af SKAT i 1999/2000. Har stor erfaring i undervisning i moms- og afgifter. Har stor erfaring i udarbejdelse af vejledningsmateirale, nyhedsbreve samt øvrig information på relevante områder til både kolleger og eksterne. Per Christensen Advokat og partner, Advokatfirma HjulmandKaptain i Aalborg. Per arbejder i HjulmandKaptains afdeling for selskabsret og virksomhedsoverdragelse, og har derigennem opnået et indgående kendskab til arbejdet med selskabsrettens mangfoldige problemstillinger. Thomas T. Christensen Advokat og associeret partner, Advokatfirma HjulmandKaptain i Aalborg. Thomas arbejder i HjulmandKaptains afdeling for selskabsret og virksomhedsoverdragelse, og har derigennem opnået et indgående kendskab til arbejdet med selskabsrettens mangfoldige problemstillinger. Christian Jensen Statsautoriseret revisor, partner hos BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Christian blev færdig som statsautoriseret hos PwC, Aalborg i 2003 og betjener en alm. portefølje af kunder indenfor detail, håndværk, servicefag osv, samt speciale indenfor frie skoler, herunder højskoler, efterskoler og frie grundskoler. Har tidligere undervist på FSRs grundforløb for trainees, samt øvrige interne kurser. Lone Ravnholt Jensen Moms- og afgiftsrådgiver, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Lone har arbejdet for Told og Skat Uddannet fuldmægtig hos Told og Skat i Spydspids i moms Master i moms og afgifter Intern underviser i Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab siden Tidligere underviser af virksomheder hos SKAT. Lars Kappelborg Formuerådgiver, Formuecenter Østvendsyssel, Spar Nord Lars er bankuddannet og har mange års erfaring inden for investering og pension. Har endvidere tidligere være ansat i Danica pension. Han er intern underviser i banken inden for pension. Heidi Lynnerup Larsen Statsautoriseret revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Heidi har 13 års erfaring som revisor, og betjener hovedsageligt små og mellemstore kunder, lige fra privatdrevne virksomheder til større koncerner med udenlandske datterselskaber. Herudover har hun undervist både internt i BDO og eksternt, samt deltaget i interne faggrupper. Per Lindholt Partner, Statsaut. revisor, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Per blev Statsaut. revisor i Han deltager i intern kvalitetskontrol i Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab og fungerer som ekstern kvalitetskontrollant i andre revisionsfirmaer. Har gennem mange år undervist internt i Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab samt eksternt herunder på HD-studiet. Lars Fruensgaard Lundtoft Cand.merc.aud.,SR-Stud. Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Lars er ledende revisor for en række mindre og mellemstore virksomheder, herunder ansvarlig for revisionsteams samt generel rådgivning indenfor selskabs-, skatte- og regnskabsmæssige opgaver. Kundeporteføljen omfatter produktionsvirksomheder, investeringsejendomme, fysioterapeuter, advokater og transportbranchen. Derudover står han for rådgivning af iværksættere i forbindelse med opstart. Underviser på interne og eksterne kurser indenfor revision og regnskab. Thomas Nic. Nielsen Statsautoriseret revisor, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Thomas står for Kundebetjening på ledelsesniveau af en række erhvervsvirksomheder, omfattende blandt andet revision samt regnskabs- og skattemæssig rådgivning. Han har ekspertise indenfor bl.a. håndværksmestre, ejendomsmæglere, fysioterapeuter og kædebutikker. Herudover har han erfaring med revision af udenlandske datterselskaber og stor erfaring med rådgivning af iværksættere. Underviser på interne og eksterne kurser inden for revision og regnskab samtiværksætterkurser. Herudover undervisning for nuværende kunder i bogføring og regnskab. Jesper Seehausen Faglig konsulent, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Jesper Seehausen er cand.merc.aud. og ph.d. på baggrund af en ph.d.-afhandling om going concern. Han har modtaget Danica Prisen for sin kandidatafhandling og Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris for sit arbejde med sin ph.d.-afhandling. Jesper har skrevet en lang række artikler i bl.a. Revision & Regnskabsvæsen samt INSPI både om going concern og om andre emner. Han har en omfattende undervisningserfaring inden for bl.a. erklæringer samt besvigelser og økonomisk kriminalitet både fra revisorbranchen og fra universitetsverdenen. Jesper er nu ansat som faglig konsulent hos Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab og er desuden ansat som ekstern lektor på Aalborg Universitet. Se mere på Del I Del I - 17

11 KURSUSTILMELDING Kursustilmelding Tilmelding til obligatoriske kurser kan ske ved, at du: udfylder tilmeldingsblanketten som er sendt ud med materialet, og sender den med post eller mail til os mailer din ønsker til os eller ringer til os Din tilmelding er registreret, når du modtager en kursusbekræftelse på mail. TILMELDING SKAL SKE SENEST 14 DAGE FØR KURSUSSTART, SENERE TIL- MELDING SKAL SKE TELEFONISK TIL EN AF KURSUSSEKRETÆRERNE. Kursusindkaldelse Du vil inden kurset modtage en indkaldelse med information om mødetid og adresse på kursussted. Kursussteder Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade Frederikshavn Tlf Maria Rytter Dolbak Lene Christensen Tlf.: Tlf.: Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole Langagervej Aalborg Øst Tlf Kursuspriser Kompetencecenteret EUC Nord Jørgen H. Jensens Vej Hjørring Tlf Kursusprisen for de obligatoriske efteruddannelseskurser er på kr ,- pr. kursusdag. Prisen er er ekskl. moms, men inklusiv dagsforplejning. Aalborg Handelsskole Kursusafdelingen, Aalborg Handelsskole Langagervej Aalborg Øst Tlf KursusCentret EUC Nordvest Lerpyttervej Thisted Tlf Kompetencecentret EUC Nord Jørgen H. Jensens Vej Hjørring Tlf Afbud Efter tilmelding til et kursus, kan afbud kan ske op til 4 uger før kursusstart uden omkostninger. Afbud senere end 4 uger før kursusstart faktureres 50% af kursusprisen og afbud i ugen inden faktureres 100% af kursusprisen. Hvis du er forhindret i at deltage, kan du videregive pladsen til en anden. Aflysning Kursustidspunkt Kurserne afvikles alle med start kl til kl , hvilket betyder at de tæller 8 timer (lektioner á 45 minutter). Dokumentation for deltagelse Vi fører protokol på kurserne og udsteder kursusbevis, der kan benyttes som dokumentation overfor Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Hvis vi må aflyse et kursus, får du refunderet et eventuelt indbetalt kursusgebyr. Aflysning vil ske senest 14 dage før kursusstart Del I Del I - 19

12 generel Efteruddannelse Udover de obligatoriske kurser, har vi samlet et udbud af efteruddannelse til revisorer og bogføringsvirksomheder og kan præsentere efteruddannelse indenfor følgende 4 områder: Kommunikation og administration Vi har samlet 4 kurser, I kan bruge til at styrke jeres kommunikation med kunder, kollegaer og medarbejdere. Der kan vælges mellem mundtlig og skriftlig kommunikation. Faglig opdatering og opkvalificering Vi har samlet 5 kurser, hvor I har mulighed for at blive fagligt opdateret på særlige faglige områder. I kan vælge at følge flere af fagene, eller I kan vælge særlige interesseområder ud. IT opkvalificering Vi har samlet 8 kurser, som kan styrke jeres IT kompetencer i MS Word og MS Excel, her er der både kurser til dig der allerede har stor erfaring og til dig der er ny på programmerne. Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Personlig udvikling Vi har udvalgt 2 fag til personlig udvikling, et coaching kursus og et kursus, hvor du kan få udarbejdet en Garuda personprofil. Disse fag er til dig, der gerne vil arbejde med at styrke personlige kompetencer. Vores udbud består af både AMU kurser og IV kurser i kataloget, da vi gerne vil tilgodese forskellige behov hos jer. AMU kurserne har en fast kursuslængde, og giver deltageren mulighed for at fordybe sig i emnet. Mulighed for allerede på kurset at arbejde praktisk med kursustemaet. AMU kurserne kan også give mulighed for lønrefusion til virksomheden i form af VEU godtgørelse. IV kurserne er kurser som ikke er takst finansieret og vil derfor ikke kunne udløse lønrefusion i form af VEU godtgørelse, kurserne vil typisk være meget intensive, idet vi på disse kurser vil tilgodese de virksomheder, der ikke kan afse så megen tid til efteruddannelse. Vi har valgt i dette katalog at have fokus på personlig udvikling, da rollen som rådgiver er under forandring, vi udbyder her 2 typer af forløb som kan styrke dig personligt i din rolle.

13 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 2 - Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder IT-OPKVALIFICERING MS Word: Indskrivning og formatering af mindre tekster s. 9 Generel efteruddannelse s. 2 Kalender s. 3 KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION Kommunikation med dine kunder s. 4 Kundeservice s. 4 Skriftlig kommunikation - breve s. 5 MS Word: Standardisering af virksomhedens dokumenter s. 9 MS Excel: Design og automatisering af regneark s. 10 MS Excel: Anvendelse af pivottabeller s. 10 MS Excel: Anvendelse af store datamængder i regneark s. 11 MS Excel Få mest mulig ud af dit regneark s. 12 MS Excel Få styr på dine tal s. 13 Word Kom tæt på funktionerne i Word s. 14 Mail- kommunikation - MS Outlook s. 5 FAGLIG OPDATERING Skatteforhold s. 6 PERSONLIG UDVIKLING Coaching nye veje - andre samtaler s. 15 Selvindsigt, kommunikation og værditilvækst - Garuda personprofil s. 16 Indkomstopgørelse og skat s. 6 Kapitalgevinster og -tab - skat s. 7 Selskaber og fonde - skat s. 7 Skattemæssige afskrivninger s. 8 Undervisere s. 18 Kursustilmelding s. 20 Projekt Samarbejde og partnerskab s. 22

14 KALENDER - Generel efteruddannelse KURSUS (AMU.NR) UNDERVISER LEKT. SEPT. OKT. NOV. DEC KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION (AMU) Kommunikation med dine kunder (45982) Rasmus Yde 7,4 24. (AAL) Ingrid Krogstrup 7,4 13. (HJØ) Kundeservice (45991) Rasmus Yde 7,4 25. (AAL) Susanne Færrch 7,4 15. (HJØ) Skriftlig komm... (44392) Rasmus Yde 4 x 7, (AAL) Mette Holm 4 x 7, (FRE) Ingrid Krogstrup 4 x 7, (HJØ) Effektiv anv... (40749) Henrik Rosager 7,4 26. (AAL) Mogens Nielsen 7,4 3. (FRE) John Hall 7,4 30. (HJØ) Arne Morsing 7, Løbende optagelse..... (THI)..... FAGLIG OPDATERING (AMU) Vurdering af erhvervs... (43550) Verner Larsen 7, (AAL) Indkomstopgørelse... (44315) Verner Larsen 2 x 7, (AAL) Skattemæssig behandling... (44316) Verner Larsen 2 x 7, (AAL) Skatteberegning... (44320) Verner Larsen 2 x 7, (AAL) Beregning af skattemæss... (44322) Verner Larsen 2 x 7, (AAL) AAL - Aalborg HJØ - Hjørring FRE - Frederikshavn THI - Thisted KURSUS (AMU.NR) UNDERVISER LEKT. SEPT. OKT. NOV. DEC IT-OPKVALIFICERING (AMU) MS Word: Indskrivning... (44349) Arly Hansen 3 x 7, (AAL) Lone Graversen 3 x 7, (FRE) Trine Thomsen 3 x 7, (HJØ) Arne Morsing 3 x 7, Løbende optagelse..... (THI)..... MS Word: Standardisering... (44330) Arly Hansen 7,4 15. (AAL) Lone Graversen 7,4 19. (FRE) Trine Thomsen 7,4 31. (HJØ) Arne Morsing 7, Løbende optagelse..... (THI)..... MS Excel: Design... (44346) Henrik Rosager 2 x 7, (AAL) Lone Graversen 2 x 7, (FRE) John Hall 2 x 7, (HJØ) MS Excel: Anv. af pivottabeller... (44754) Henrik Rosager 7,4 7. (AAL) Lone Graversen 7,4 21. (FRE) John Hall 7,4 18. (HJØ) Arne Morsing 7, Løbende optagelse..... (THI)..... MS Excel: Anv. af store data... (44754) Henrik Rosager 7,4 9. (AAL) Lone Graversen 7,4 27. (FRE) John Hall 7,4 22. (HJØ) Arne Morsing 7, Løbende optagelse..... (THI)..... IT-OPKVALIFICERING (IV) MS Excel for revisorer -...regneark Mogens Nielsen (FRE) John Hall (HJØ) Henrik Rosager (AAL) 7. (AAL) MS Excel for revisorer -...tal Mogens Nielsen (FRE) 8. (FRE) John Hall (HJØ) Henrik Rosager 8 3. (AAL) 14. (AAL) MS Word for revisorer -...funk. Mogens Nielsen (FRE) 15. (FRE) Trine Thomsen 8 1. (HJØ) Arly Hansen (AAL) 9. (AAL) PERSONLIG UDVIKLING (IV) Coaching nye veje - andre samtaler Ingrid Krogstrup (HJØ) Selvindsigt, komm. og værditilvækst Mette Holm Jensen 2 x (FRE) Karen Engholm 2 x (THI)

15 kommunikation med dine kunder Skriftlig kommunikation - breve Anvende spørgeteknikker som udgangspunkt for effektiv styring af samtaleformer Bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning gennem aktiv lytning og afkodning af kropssprog Planlægge, forberede og gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller projekt Hvad er god kommunikation, og hvordan får jeg det rigtige budskab frem? Hvordan bygger jeg teksten op, og hvad er godt sprog? Hvordan gør jeg teksten læsevenlig, sammenhængende og engagerende? Krav til forskellige teksttyper i virksomheden Sprogkorrekthed - lidt grammatik og typiske faldgruber Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde - AMU-mål: Deltageren kan anvende forskellige typer spørgeteknik som udgangspunkt for effektiv styring af samtaleformer i samtale med borgere eller kunder. Deltageren kan sætte rammer og lægge en strategi for samtalen i forhold til samtalens formål samt bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning, gennem aktiv lytning og afkodning af kropssprog. Deltageren kan anvende et sprogbrug tilpasset den aktuelle opgaveløsning og sammenhæng, sådan at de daglige administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt. VARIGHED: 1 dag Aalborg Hjørring UNDERVISER Rasmus Yde UNDERVISER Ingrid Krogstrup Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve - AMU-mål: Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af administrative funktioner kommunikere skriftligt, både internt og eksternt på en hensigtsmæssig måde i forhold til formulering og disponering af forretningsbreve og andre tekster. Deltageren kan anvende sprogbrug tilpasset modtageren og har forståelse for god kommunikationsservice. VARIGHED: 4 dage Frederikshavn UNDERVISER Mette Holm Hjørring UNDERVISER Ingrid Krogstrup Aalborg UNDERVISER Rasmus Yde mail-kommunikation - MS Outlook Kundeservice God kundeservice i relation til virksomhedens mål, strategier og serviceprofil Kundetyper Kundetilpasset sprogbrug og adfærd Betydningen af en virksomheds positive omdømme MAIL : Modtage, læse og sende s, vedhæfte filer samt læse vedhæftede filer, angive afsendelsesindstillinger, oprette og anvende signatur, sortere, gruppere, slette og arkivere s, oprette og anvende ikke-tilstede-assistent samt regler, tilpasning af brugergrænsefladen KALENDER: Oprette aftaler og mødeindkaldelser i kalender, deling af kalender og post med andre OPGAVER: Oprette opgaver, tildele opgaver Kundeservice i administrative funktioner - AMU-mål: Deltageren kan yde god kundeservice i overensstemmelse med virksomhedens mål, strategier og serviceprofil som grundlag for indfrielse af kundeforventninger, således at et højt serviceniveau opleves og fremmes i tilknytning til udførelsen af administrative opgaver, som f.eks. sagsbehandling og kundekontakt. Deltageren kan ved sin sprogbrug og adfærd matche de enkelte kundetyper og kender betydningen af god kundeservice for virksomhedens omdømme. VARIGHED: 1 dag Effektiv anvendelse af og kalendersystemer - AMU-mål: Få redskaber til at håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem brug af s fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af s. Og få indsigt i hvordan du sikrer møde- og aftaleaktiviteter i et kalendersystem - og følger egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling. VARIGHED: 1 dag Aalborg UNDERVISER Henrik Rosager Frederikshavn UNDERVISER Mogens Nielsen Aalborg Hjørring UNDERVISER Rasmus Yde UNDERVISER Susanne Færch Hjørring UNDERVISER John Hall Løbende optag UNDERVISER Thisted Arne Morsing* * Underviser i MS Office Del II Kommunikation og administration Kommunikation og administration Del II - 5

16 skatteforhold kapitalgevinster og -tab - skat Vær med til at optimere kundens skat Skal man købe / leje eller lease, og hvad sker der regnskabsmæssigt og skattemæssigt? Kender din kunde de fulde skattemæssige konsekvenser af f.eks. salg af virksomhed? Undgå mangelfuld rådgivning lær at opgøre fortjeneste / tab, inden beslutningen tages Vurdering af erhvervskundens skatteforhold - AMU-mål: Deltageren kan i forbindelse med vurdering af erhvervskunders skatteforhold, typisk i relation til kreditgivning, vurdere skattemæssige konsekvenser af driftsmæssige investeringer samt over for kunden redegøre for konsekvenser af anvendelse af virksomhedsordningen. Jobfunktionen kræver viden om: principperne for virksomheds- og kapitalafkastordningen, afskrivninger, avancebeskatning. VARIGHED: 3 dage Aalborg UNDERVISER Verner Larsen Skattemæssig behandling af kapitalgevinster og tab - AMU-mål: Deltageren kan beregne fortjeneste/tab ved salg af driftsmidler, afskrivningsberettigede bygninger samt immaterielle anlægsaktiver i forbindelse med virksomhedsophør. Deltageren kan desuden anvende de grundlæggende principper omkring momsreguleringsforpligtelser i forbindelse med virksomhedsophør eller omstrukturering af momspligtig virksomhed. Endelig kan deltageren beregne fortjeneste/tab efter aktiebeskatningsloven ved afståelse af aktier samt tegnings- og aktieretter samt beregne fortjenste/tab efter kursgevinstloven. VARIGHED: 2 dage Aalborg UNDERVISER Verner Larsen Indkomstopgørelse og skat Er der f.eks. fradrag for jubilæumsomkostninger, og hvis - helt eller delvist og i hvilke situationer? Hvad med skattefradrag, når vi har kunder på besøg, hvad nu hvis det er udenlandske kunder? Kender din kunde den fulde konsekvens af anvendelse af f.eks. virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen? selskaber og fonde - skat Får virksomheden de fradrag den er berettiget til, og ikke flere end dem? Er selvangivelsen udfyldt korrekt? Kom fra driftsregnskab til skatteregnskab Det retvisende billede kontra det skattemæssige Indkomstopgørelse og skatteberegning for erhvervsdrivende personer - AMU-mål: Deltageren kan beregne skattemæssige afskrivninger efter afskrivningslovens regler, skelne mellem fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede driftsomkostninger og vurdere om reklameog repræsentationsomkostninger er henholdsvis omfattet af fuld eller begrænset skattemæssig fradragsret. Deltageren kan medvirke ved udarbejdelsen af beslutningsgrundlag for valget mellem indkomstopgørelsesmodeller for selvstændige erhvervsdrivende personer. Endelig kan deltageren opgøre virksomhedens skattemæssige resultat efter personskatteloven, virksomhedsskatteloven og kapitalafkastningens regler. VARIGHED: 2 dage Aalborg UNDERVISER Verner Larsen Skatteberegning for selskaber og fonde - AMU mål: Deltageren kan under hensyntagen til gældende lovgivning udarbejde en selvangivelse for et dansk selskab og en dansk forening, samt udarbejde de fornødne dokumenter, der måtte være relevant i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst samt aflæggelse af skatteregnskab. Endelig kan deltageren anvende acontoskatteordningen. Deltageren kan foretage skatteafstemning i det eksterne årsregnskab på baggrund af regnskabsmæssige og skattemæssige værdier, samt opgøre den effektive skatteprocent på baggrund af den beregnede selskabsskat. VARIGHED: 2 dage Aalborg UNDERVISER Verner Larsen 6 - Del II Faglig opdatering Faglig opdatering Del II - 7

17 skattemæssige afskrivninger Beregne afskrivninger på driftsmidler, bygningsafskrivninger herunder afskrivninger på fabriksejendomme og blandet bygninger Beregne afskrivninger på særlige installationer Beregne afskrivninger på goodwill Indskrivning og formatering af mindre tekster Arbejde med indskrivning, formatering og redigering af tekst Margener, tekstjustering, tabulatorer Orddeling, stavekontrol Beregning af skattemæssige afskrivninger - AMU-mål: Deltageren kan i henhold til gældende lovgivning foretage beregninger af skattemæssige afskrivninger, genvundne afskrivninger og forskudsafskrivninger. Deltageren kan anvende saldoafskrivning på driftsmidler og i den forbindelse forlods afskrivning, indtægtsførelse af negativ saldo m.m. Beregne afskrivninger på særlige installationer, goodwill og driftsmidler (blandet bil), bygningsafskrivninger herunder afskrivninger på fabriksejendomme og blandet bygninger. VARIGHED: 2 dage Aalborg UNDERVISER Verner Larsen Indskrivning og formatering af mindre tekster - AMU-mål: Du lærer at bruge basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling - fx indskrivning, formatering og redigering af tekst. Samtidig lærer du at justere margener og tekst samt bruge orddeling og stavekontrol, så teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til den givne arbejdsopgave. Varighed: 3 dage Aalborg UNDERVISER Arly Hansen Hjørring UNDERVISER Trine Thomsen Frederikshavn UNDERVISER Lone Graversen Løbende optag UNDERVISER Thisted Arne Morsing Standardisering - dokumenter Typografier Skabeloner Fill-in felter Standardisering af virksomhedens dokumenter -AMU-mål: Deltageren kan oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede. Deltageren har kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler og deres effekt. Varighed: 1 dag Aalborg UNDERVISER Arly Hansen Hjørring UNDERVISER Trine Thomsen Frederikshavn UNDERVISER Lone Graversen Løbende optag UNDERVISER Thisted Arne Morsing 8 - Del II Faglig opdatering IT-opkvalificering MS WORD Del II - 9

18 Design og automatisering af regneark Anvendelse af store datamængder i regneark Arbejde med flere regneark i samme mappe, links mellem flere mapper Avanceret grafik Logiske funktioner Enkel databasesøgning Import af data fra internet Opslagsfunktioner Databasefunktioner Makroer Tilpasning af brugerfladen Beskyttelse af formler og ark Design og automatisering af regneark - AMU-mål: Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. VARIGHED: 2 dage Aalborg UNDERVISER Henrik Rosager Frederikshavn UNDERVISER Lone Graversen Hjørring UNDERVISER John Hall Anvendelse af store datamængder i regneark - AMU-mål: Deltageren kan håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre fx anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til videre bearbejdning, fx taksberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker. VARIGHED: 1 dag Aalborg UNDERVISER Henrik Rosager Frederikshavn UNDERVISER Lone Graversen Hjørring UNDERVISER John Hall Løbende optag UNDERVISER Thisted Arne Morsing Anvendelse af pivottabeller Definition af pivottabellen Rapportfilter Række/kolonnefilter Anvendelse af pivottabeller - AMU-mål: Deltageren kan analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller fx statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram. Deltageren kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer. VARIGHED: 1 dag Aalborg UNDERVISER Henrik Rosager Hjørring UNDERVISER John Hall Frederikshavn UNDERVISER Lone Graversen Løbende optag UNDERVISER Thisted Arne Morsing 10 - Del II IT-opkvalificering MS excel IT-opkvalificering MS excel Del II - 11

19 MS Excel Få mest mulig ud af dit regneark Excel er et værktøj, som indeholder rigtig mange gode faciliteter, som de fleste brugere desværre sjældent opdager. Det er en skam, for med denne viden kan du optimere, automatisere og effektivisere dine modeller ganske betragteligt. Derudover kan du gøre brugerfladen i selv komplekse modeller simpel, effektiv og indbydende på en måde, som gør det til en fornøjelse at bruge dine modeller. Målet med dette kursus er at give dig en dyberegående viden, så du kan gøre modellerne mere sikre mod sletning, forkerte indtastninger og fejlagtige overskrivninger. Vi automatiserer også modellerne med funktioner og makroer, der gør det enkelt og attraktivt også for den uøvede bruger at benytte selv komplekse modeller. Du vil bl.a. lære om avancerede opslagsfunktioner, betingede funktioner og formater og datavalidering og avancerede analyser, du ikke vidste var mulige. Kurset giver dig indsigt i funktioner og rutiner til opbygning af lettilgængelige regnearksmodeller. Efter kurset vil du være i stand til at arbejde med automatisering og beskyttelse i regnearksmodeller i Excel. MS Excel Få styr på dine tal Excel er et regnearksprogram, hvori du kan arbejde med tal og grafer af enhver tænkelig art. Når du først har fået øjnene op for, hvor meget Excel kan, bliver det højest sandsynligt et uundværligt redskab for dig. Kurset henvender sig til revisorer og assistenter, der har behov for og lyst til at lære de grundlæggende og mest brugte funktioner i Excel. Vi forventer, at du kender til de almindelige regnearksfunktioner, men ønsker at gøre brug af de faciliteter i Excel, som er kommet i de senere år. Målet er at du får et solidt kendskab til de grundlæggende og mest brugte funktioner i Excel. Du bliver klædt på til at kunne arbejde selvstændigt og effektivt med programmet. Efter kurset er du i stand til at udbygge eksisterende modeller. Samtidig får du masser af tricks og tips, der kan give dig uundværlige genveje i dit daglige arbejde med Excel. Placerer sig mellem grundlæggende og videregående viden om informationer om Excel. Vi har fokus på værktøjer og faciliteter, som revisorer med fordel kan bruge: Betinget format med formler Betingede sætninger til automatisering Datavalidering til kontrol af indtastning og med nem adgang til data Import af data fra andre systemer Avancerede makrostyrede funktioner Opslagsfunktioner Menuer og værktøjslinier Interaktivitet med funktioner, opslag og makroer Avancerede rapporter og udskrivningsfunktioner Placerer sig mellem grundlæggende og videregående viden om informationer om Excel. Vi har fokus på værktøjer og faciliteter, som revisorer med fordel kan bruge: Navne i formler og referencer Datavalidering til styring af brugerinput Betinget formatering (der selv formaterer celleindhold, når betingelser opfyldes) Autodisposition (i forbindelse med velstrukturerede modeller) Database og auto-filter Subtotaler Avanceret database med avanceret filter og databaseformler Pivot-tabeller og Pivot-grafer Flere ark til fx sammentælling på tværs af ark Referencer imellem filer og kæde mellem fx Word og Excel Konsolidering mellem forskellige filer Makroer Fejlsøgning og formelkontrol Veksler mellem teori og praksis i form af øvelser, hvor du kan afprøve teorien direkte på computeren. Ligeledes er der rig mulighed for uddybende spørgsmål. VARIGHED: 1 dag Veksler mellem teori og praksis i form af øvelser, hvor du kan afprøve teorien direkte på computeren. Ligeledes er der rig mulighed for uddybende spørgsmål. VARIGHED: 1 dag Frederikshavn UNDERVISER Mogens Nielsen Hjørring UNDERVISER John Hall Frederikshavn UNDERVISER Mogens Nielsen Hjørring UNDERVISER John Hall Aalborg UNDERVISER Henrik Rosager Aalborg UNDERVISER Henrik Rosager 12 - Del II IT-opkvalificering MS excel IT-opkvalificering MS excel Del II - 13

20 Word Kom tæt på funktionerne i Word Breve, analyser, rapporter og præsentationer. Det hele starter med Word, som er et uundværligt redskab for de fleste mennesker både på jobbet og derhjemme. Word er et af de mest omfangsrige tekstbehandlingsprogrammer, hvad angår funktioner og faciliteter. Kom tæt på disse funktioner, så du kan udnytte dem bedst mulig i din arbejdsdag. Kurset er for dig, der har en grundlæggende viden om Word, og som er interesseret i at udvide din viden med mere avancerede tips og tricks. Målet er at give dig optimale forudsætninger for nemt og hurtigt at fremstille professionelle dokumenter med Word. Indholdet er tilrettelagt til revisorer og assistenter. Det betyder, at der blandt andet bliver fokuseret på at give dig en basisviden om, hvordan du enkelt og hurtigt opretter overskuelige opstillinger med tal og information. Linjeskift og afsnitsskift Brug af punkt- og talmarkeringer Autokorrektur Vandrette og lodrette streger i dokumentet Tabulatorer Ind- og udrykning, herunder kommentarer i margen Automatiserede formularer Tabelfunktionerne Typografier Automatisk indeks Integration til Excel med automatisk opdatering Stavekontrol Rapporter og udskrivningsfunktioner Tips og tricks Coaching nye veje - andre samtaler Coaching har fokus på det, der skaber resultater og har betydning for virksomhedens vækst både udadtil og indadtil. Den coachende tilgang sætter kundens, medarbejderens og kollegaens potentialer i centrum. Mødet med kunden, medarbejderen og kollegaen er afhængig af den adfærd, vi møder dem med. Den coachende tilgang kan gøre mødet mere effektivt, skabe større tilfreds og virke mere motiverende ved at have et fremtidsorienteret fokus. Måden vi spørger og lytter på er kernen i den coachende tilgang. Derfor er metoden også anvendelig til konflikthåndtering og vanskelige samtaler. At give en introduktion til coaching som metode med særlig fokus på coachende spørgsmålstyper og -spørgeteknik. At skabe en større bevidsthed omkring egen adfærds betydning for resultatet af samtalen. På kurset får du indsigt i: Den coachende tilgang hvad kan det betyde for virksomheden Den coachende tilgang med fokus på at se potentialet hos kunden, medarbejderen, kollegaen Coachende spørgsmålstyper og - spørge teknikker Din personlige adfærd hvad virker Kurset er en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser i den coachende spørgemetode med feedback til den enkelte og workshop. VARIGHED: 2 dage Hjørring UNDERVISER Ingrid Krogstrup Undervisningen veksler mellem teori og praksis i form af øvelser, hvor du kan afprøve teorien direkte på computeren. VARIGHED: 1 dag Aalborg UNDERVISER Arly Hansen Hjørring UNDERVISER Trine Thomsen Frederikshavn UNDERVISER Mogens Nielsen 14 - Del II IT-opkvalificering MS WORD PERSONLIG UDVIKLING Del II - 15

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2013 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2012 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Kursusafdelingen Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest og

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2012 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE EFTER UDDAN NELSE 2015 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE Et samarbejde mellem: Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Center for Karriere &

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2014 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Gennemførelsesgaranti på alle kurserne Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg

Læs mere

Viden Kompetence Udvikling

Viden Kompetence Udvikling Viden Kompetence Udvikling - for revisorer i Nordjylland Skræddersyede kurser der effektiviserer dine arbejdsopgaver. Efteråret 2008 Efteruddannelse 120 timer fordelt på 3 år Små holdstørrelser En let

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015 Nye IT-kompetencer IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015 Udvikling af IT-kompetencer Den nye Microsoft office-pakke Her bliver du præsenteret for IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015. De er rettet mod

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2013/14 (4. december 2014) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse Confex-Kursus: Den 18.-19. november 2009 i København Den 3.-4. december 2009 i København ekstra dato Programmering af makroer i EXCEL Nyt specialkursus i Excel Begynder bruger Videregående Avanceret Makrooptageren

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0. - Efterår 2011

LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0. - Efterår 2011 >> LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0 - Efterår 2011 1 Viden 2.0 - kompetencer og vækstpotentiale Efteråret 2011 tilbyder vi en række special-designede kurser inden for kommunikation, ledelse og IT.

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2012/13 (16. december 2013) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen.

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen. Efteruddannelse for frisør og kosmetiker Beauty Business Academy BBA Du er en fremragende håndværker indenfor dit felt. Du ved, hvad der rører sig, når det gælder skønhed, velvære, stil, mode og din viden

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner Moms Revisors Kombi Dage Revision & Erklæringer Bogholdere Retlige krav & Standarder Eksamenstræning Regnskab & Revision Skat Revisorassistenter Forberedelseskurser Grundlæggende Krav Fra registreret til

Læs mere

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj 201 5 Uddra in g i r o g af g o l a t alt ka FORDI Indsigt Viden er vores værktøj Et individuelt, sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på faglig, personlig og forretningsmæssig udvikling. Et kompetence-

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Opkvalificering af. -kompetencer - for medarbejdere på AH. Aalborg Handelsskole

Opkvalificering af. -kompetencer - for medarbejdere på AH. Aalborg Handelsskole IT Opkvalificering af -kompetencer - for medarbejdere på AH Efterår 2012 Aalborg Handelsskole Opkvalificering af IT-kompetencer I efteråret 2012 bliver det igen muligt for alle medarbejdere at forny eller

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE ETISKE REGNSKABER ØKONOMISTYRING ÅRSREGNSKABER REVISION SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER LEDELSESRÅDGIVNING ASSURANCE-SERVICE Revisorkandidat Uddannelsen på Aalborg Universitet 1 Cand.merc.aud. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

2014 IT REVISOR KURSER

2014 IT REVISOR KURSER 2014 IT REVISOR KURSER Koncernregnskab Regnskab og rapportsystemet Budget Arbejdsplan og kvalitetsstyring Afslutningsark, posteringsanalyse og import/eksport Revisors egen administration IT Revisor grundlæggende

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Hotelreceptionist Virksomhedsreceptionist Vagtmester Natportier Morgenservering Fremtidens hotelmedarbejder Dette 6 ugers forløb er skræddersyet

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere