NYHEDSBREVET SØNDERGIEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREVET SØNDERGIEN"

Transkript

1 NYHEDSBREVET SØNDERGIEN Om helhedsplanen i Sønderbro-området Nr. 4 maj 2010 Side 2: Her Er Vi Igen Helhedsplan For Sønderbro - Området Side 3: Det kreative værksted - Opkvalificerer Karina IT - løft udvikler sig Side 4: Sønderbro Jobklub - Skruer op for blusset Side 5: Livet i Sønderbro Kulturhus 100 familiers kostvaner undersøges Side 6: Sønderbro Have Side 7: Aftenkonsultationen Fælles Hjælp Side 8: Folkesundhed i køkken og café Nyhedsbrevet Søndergien har denne gang følgende skribenter: Inge Rosenmeier, Jørgen Lønbæk, Saliha Arikan og Flemming Holm (ansvarshavende). Fotografierne takker vi Søren Torbensen, Kurt Lund og Iris Lesyth for. Ideer og kritik modtages på telefon:

2 Efter en udgivelsespause er vi klar igen med vores nyhedsbrev. Brevet bliver som tidligere husstandsomdelt til alle husstande i området to gange årligt. Pausen i vore udgivelser skyldes at vores hidtidige leder blev ramt af en blodprop. I lang tid håbede hun - og vi - at hun ville kunne vende tilbage til jobbet. Måske i en mindre krævende rolle end koordinatorjobbet. Desværre gik det modsat. 1. januar 2012 mistede vi endeligt Lillian Kofoed Bonde, som bliver forfærdeligt savnet både på arbejdspladsen, blandt vore beboere og selvfølgelig af Lillians familie. Tilbage på arbejdspladsen Sønderbro Sekretariatet er udgivelsespausen brugt til at gennemføre nogle større forandringer. Vi har ansat en ny ildsjæl til at lede arbejdet med den bolig-sociale helhedsplan. Det er Saliha Arikan, som på kort tid har tilført arbejdet ny dynamik, fokus og systematik. Saliha er uddannet pædagog og NLP-terapeut. De, der endnu ikke har mødt Saliha, kan glæde sig. Saliha fandt ordet Sønderbro Sekretariatet lovlig støvet, udskrev en navnekonkurrence, og valgte blandt de mange indkomne forslag navnet Søndergien så der nu også er navnesammenfald mellem vores organisation og vores nyhedsbrev. Her Er Vi Igen Men den største forandring var Salihas beslutning om at flytte fra sløjdlokalet på førstesalen af skole og kulturhus til butikslokalerne på Sønderbrogade 42. Jeg vil at beboerne kan få øje på vores tilbud, og vi har brug for nogle værksteder for at nå i mål med vores helhedsplan. I dette nyhedsbrev kan du bla. læse om de nye værksteder. I Nyhedsbrevets første historie fortæller Saliha om hvad Sønderbro Helhedsplanen egentlig går ud på: Saliha Arikan, daglig leder af Søndergien Det kreative værksted - OPKVALIFICERER KARINA Da Søndergien havde til huse i Kulturhuset, deltog Karina tit i forskellige arrangementer. Ofte blev hun spurgt om hun ikke havde lyst til at være frivillig. Karina havde lysten, men kunne ikke finde tiden til det. I forbindelse med at Søndergien flyttede til Sønderbrogade 42, fik vi mere plads, der kom mange nye aktiviteter i gang. Karina er rigtig god til mange ting med hænderne. Efter flere snakke besluttede Karina at hun ville være frivillig i vores kreative værksted. I dag er hun ansvarlig for nogle aktiviteter. Som tiden går, vokser Karina meget med opgaverne. Tidligere slappede hun af derhjemme, havde svært ved at komme i gang efter at hendes to drenge var kørt i skole. I dag glæder Karina sig over at hun har arbejdsopgaver i Søndergien, og at hun kan bruge sine evner, opbygge nye venskaber og være sammen med andre mennesker. Karina synes også at det er dejligt at både mand og børn er meget velkomne i Søndergien. Helhedsplanen for Sønderbro handler jo bla. om at opkvalificere beboerne til uddannelse og beskæftigelse. Vi forhørte os om hvilke ønsker beboerne havde. Højest på ønskelisten var et kursus i negleteknik. Karina var en af de første der tilmeldte sig, og hun arbejder meget ihærdigt med at lave gelenegle. Kurset begyndte i april og eksamen afsluttes til efteråret. For Karina er målet med negleteknikeruddannelsen at hun med tiden kan arbejde som selvstændig negletekniker. Helhedsplan For Sønderbro - Området Indenfor helhedsplanen arbejder vi målrettet med de familier, hvor der ikke er tradition for at tage uddannelse eller have fast arbejde, således at mønstret bliver brudt. -Helhedsplan Sønderbro arbejder med at opkvalificere arbejdsløse beboere til uddannelse, lønarbejde og frivilligt arbejde, ud fra beboernes ønsker og kræfter. Formålet er at sikre beboerne en aktiv hverdag med meningsfuldt indhold, fortæller Saliha -Vi ønsker at give beboerne mulighed for at afprøve egne færdigheder og udvikle nye kompetencer. Vi hjælper med at afklare ressourcer, muligheder, barrierer og opkvalificeringsbehov hos beboerne. Både i forhold til lønarbejde, men også med henblik på at flere bliver aktive frivillige i deres lokalsamfund. -Vi sørger for at beboerne får berøring med arbejdsmarkedet, og modtager selv arbejdsløse i praktik eller aktivering på vore værksteder og i Kulturhuset. Vi åbner små arbejdsværksteder, så beboerne har et tilbud i deres lokalområde, hvor de kan dyrke deres interesser med deres nabo, samt se mulighederne for, at starte deres egen virksomhed. Gennem aktiviteten kommer man til at kende sine naboer og har noget at snakke om, når man ser hinanden på gaden, via de fælles interesse områder. Forventningerne til de arbejdende værksteder er, at de på sigt bliver båret af de frivillige og at de frivillige bliver så optagede af aktiviteterne, at nogle starter deres eget firma. Vi ser også allerede, at en gruppe af beboerne bliver ambassadører for området. Det er en rigtig god begyndelse for værkstederne, 2 fortæller Saliha Arikan. De frivillige i Sønderbro Information mødes hver 14. dag i Kultur Cafeen. Her står de bla. bag det praktiske arbejde i forbindelse med IT-løft et i Sønderbro-området. Takket være brugte computere fra BRF Kredit og en donation på 1000 licenser fra Microsoft Danmark, har infogruppen kunnet forsyne gode samarbejdspartnere med foreløbigt 100 computere, der lånes ud og medvirker til at beboere, som ikke er med på computer-bølgen får en chance for at hoppe på i deres nærområde. Søndermarkskolen og IT-cafeen i Kulturhuset udgør et centrum for IT-løftet. Men computerne vinder nu også IT-Løft udvikler sig indpas hos brugerne af Center for Socialt Udsatte på Sønderbrogade, der har udviklet et særligt tilbud Go on-line til misbrugere, og på Åparkcentret, hvor mange ældre dygtiggør sig på vore computere hver uge. Sammen med Kulturhus Fonden har vi sendt en ansøgning til Socialministeriets SATS-pulje om penge til at ansætte en koordinator for IT-aktiviteterne, idet der dels er meget teknisk arbejde, dels også er et ønske om at sikre en optimal udnyttelse af computermulighederne alle de steder i området, hvor IT-løft et står på. 3

3 Sønderbro Jobklub - SKRUER OP FOR BLUSSET Livet i Sønderbro Kulturhus Sønderbro Jobklub har i en længere periode levet en stille tilværelse. Dels på grund af en medarbejder på barsel, dels på grund af arbejdsmarkedssituationen. Arbejdsgiverne har i en lang periode over hovedet ikke efterspurgt arbejdskraft. Jobklubbens aktivitet har derfor næsten udelukkende været koncentreret om kontakt med borgere, der har henvendt sig til Søndergien for at søge råd og vejledning om kurser og uddannelse, og høre om eventuelle muligheder for beskæftigelse. Sammen med Jobcenter Horsens har vi brugt kræfterne indenfor området: Beskæftigelse på særlige vilkår (Flexjob), og rekruttering af beboere til optræning/opkvalificering i vores egen verden : Søndergien og Sønderbro Kulturhus. Men foråret og håbet er lysegrønt lige nu. Beskæftigelsessituationen er tilsyneladende så småt på vej ind i en positiv udvikling, og vores gode medarbejder har afsluttet sin barselsorlov. Alle kan derfor forvente en mere aktiv jobklub fremover. Bla. vil vi igen have kræfter til at være mere opsøgende på arbejdsmarkedet, med henblik på at skaffe praktikpladser og job. Der vil også fremover blive mere tid til at vejlede, rådgive og finde job til de beboere, der henvender sig til os. Man kan kontakte Dilman Abdalrahin på eller Søndergiens nummer: Mandag og fredag formiddage er det også muligt at møde Jørgen Lønbæk i Søndergiens lokaler på Sønderbrogade 42. En af opgaverne, der hører til helhedsplanen, er at hjælpe de frivillige i Kulturhuset med at udvikle aktiviteter, som beboerne ønsker sig. Huset ejes jo af beboerne på Sønderbro, og drives af Kulturhus Fonden. Tilbage på 1. salen, hvor sekretariatet tidligere holdt til, er der derfor stadig liv og glade dage. Sløjdlokalet er blevet omdøbt til Kultur Kontoret. Her arbejder Barbara Staniul Pedersen og Flemming Holm med diverse sundheds-tilbud. Tom Pinstrup og Bjarne Pedersen fylder huset med aktiviteter, bla. i foreningen Sønderbro Aktivitet Horsens (SAH) og IT-Cafeen. Der er også blevet plads på 1. salen til TV-medarbejderen Søren Torbensen, der er ansat i Sund By-regi til at filme de frivilliges store arbejde i Horsens bla. på Sønderbro. Mange af vore fælles TV-indslag kan ses på søg på besonderlibro. 100 Familiers Kostvaner Undersøges I løbet af vinteren og foråret har der været travlhed i cafeens IT-hjørne med at interviewe beboere om deres indkøbs- og madvaner. 100 familier er valgt ud, og deres svar er anonymt sendt af sted til sundhedsforskerne fra det nationale Videnscenter for Kost og Motion, Kosmos, via et klik med musen i cafeen. Det er en metodemæssig nyskabelse, at beboere har interviewet beboere. Det betyder, at vi fremover kan lave lignende undersøgelser videnskabeligt holdbare, uden at det belaster budgettet i større grad. En stor tak til vore frivillige beboere, der har stået for undersøgelsen, og stor tak til de ca. 70 familier, som har besøgt cafeen for at lade sig interviewe. Jørgen Lønbæk og Dilman Abdalrahin er rigtig dygtige til at hjælpe arbejdsløse beboere. De hjælper både med råd og handling! Resultatet af undersøgelsen offentliggøres i et af de kommende numre af Sønderbro Nyt, når forskerne har haft tid til at analysere resultaterne. 4 Undersøgelsen betales af Nordea-fonden i forbindelse med fondens støtte til kulturhus køkkenet(se bagsiden). 5

4 Sønderbro Have Aftenkonsultationen Fælles Hjælp Fire piger fra modtageklassen rydder op i haven Arbejdet med Sønderbro Have er gået i gang. Arealet mellem Kulturhus og jernbane, der har ligget brak i årtier, bliver i disse måneder bearbejdet. Krat og forkrøblede træer fjernes. Kasser til højbede produceres af gratis genbrugstræ fra det lokale firma HAI Aluksering, Sverigevej. Sund muldjord køres på. Bærbuske og frugttræer plantes, og det hele er et initiativ, som hænger sammen med køkken, café og kostundersøgelse. I haven kan beboere og skoleelever dyrke grønsager, bær og frugt og krydderurter fra hele verden som inspiration til sundere vaner i hverdagen. Haven kommer også til at indeholde et højland med oplevelser, mulighed for fordybelse og leg. Der er planer om at lave et grønt stisystem, som forbinder Sønderbro Have med de grønne arealer i Mimersgadebebyggelsen i den ene ende og Bygholm Park i den anden ende. Vi arbejder med en ansøgning til Friluftsrådet om hjælp til et sådant grønt stisystem. Beboere, der har lyst til at give en hånd i haven, eller være en del af voksenpatruljen, der skal holde området under opsyn for hærværk, kan kontakte Jeannie Andersen (Timmian) tlf: Udover aktive beboere bliver haven til i et samarbejde mellem Søndergien, Kulturhuset, skolen, boligforeningen Odinsgaard og Socialkompagniet, CSU på Sønderbrogade. Ordningens initiativtager, læge Gunner Nielsen Er på to år blevet et fast indslag i beboernes brug af Kulturhuset. Her kan man få luft for de problemer, der tynger én. Vi har dygtige fagfolk, som på frivillig basis giver beboerne gratis råd og hjælper dem videre. Uanset om man har brug for et råd om hverdagsting, breve man ikke forstår, sundhed, psykiske problemer, familieproblemer, problemer af sjælelig/åndelig karakter, eller misbrugsproblemer, kan man blot ringe til Flemming Holm. Så sørger han for at du får en hurtig aftale med en af vore professionelle i en fart. Der er Fælles Hjælp flere gange ugentligt, og dette forår er ordningen blevet udvidet, så vi også kan tilbyde økonomisk rådgivning. To dygtige rådgivere fra BRF Kredit kommer 1 g. månedligt på førstesalen i Kulturhuset, og kan hjælpe dig med et overblik, orden i dine økonomiske papirer, aftaler med kreditorer osv. Ring og bestil en tid, hvis du vil være sikker på at der er tid til dig! Sidste mulighed inden sommerferien er torsdag d. 21. juni. Socialkompagniet fra Sønderbrogade tømmrer kasser til havens højbede 6 7 Fast frivillig i Aftenkonsultationen, psykolog Nathan Srikathirgamanathan

5 Folkesundhed i køkken og café Diætist Bara Staniul Pedersen hjælper lokale beboere med at lave danske retter til eget brug i familiene Den store fornyelse i Kulturhuset indtraf, da vi for nøjagtig et år siden kunne åbne et køkken, der holder åbent for servering hver dag fra kl. 8 til kl. 19. Det tilbud har vendt op og ned på hverdagen for mange skoleelever og beboere. Eleverne kan nu sikre sig billig morgenmad og et energitilskud i frikvartererne. Beboerne kan købe en frokosttallerken med lækkerier for 20 kr., eller et solidt, varmt aftensmåltid for 32 kr. Det er der selvfølgelig mange, der benytter sig af. Man kan hente menuplanen for hver uge i Kultur Cafeen, eller læse menuen på hjemmesiden www. soenderbro-horsens.dk. Meningen med køkkenet, der er økonomisk støttet af Nordea-fonden i to år, er at udvikle et sundhedskøkken, der kan hvile i sig selv økonomisk fra efteråret Køkkenet skal gerne blive en permanent arbejds- og praktikplads for mange af områdets arbejdsløse. I dag arbejder 8 personer med madlavning, rengøring og udbringning. Udover at betjene lokalområdet, leverer vores køkken mad til seks skoler og børnehaver. Man kan ringe og bestille mad/bestille bord på tlf Kulturhus køkkenet arrangerer gourmetdage, sammen med skolen. Disse dage ledes af chefkok Dominique Capel, Hotel Opus Sct. Hans Sct. Hans Aften falder i år på en lørdag. Sæt aftenen af til at hygge dig med alle os andre på Sønderbro! Som sædvanlig bliver der hygge, leg, grill-muligheder, mad, musik og bål på sportspladsen bag skole og kulturhus. Grill-pladserne tændes op kl. 18. Det store bål tændes kl. 20, og Sct. Hans-talen holdes kl Tag hele familien med og nyd den gode tradition i dit lokalområde! 8

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

KAPITEL 3 SKAB DIN EGEN HVERDAG

KAPITEL 3 SKAB DIN EGEN HVERDAG KAPITEL 3 SKAB DIN EGEN HVERDAG Det er svært at være uden arbejde, men det blev lettere, da jeg satte arbejdsløsheden i system og blev jobjæger fra 8-16. Knap halvdelen af arbejdsstyrken går gennem livet

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter tilbereder hver dag sund, lækker, velsmagende og ernæringsrigtig mad. Mad, som gør en stor forskel for dem, som spiser

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Gellerup.nu. Rygestop med Hacer. Maher hjælper mænd. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere. Engin træner ude

Gellerup.nu. Rygestop med Hacer. Maher hjælper mænd. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere. Engin træner ude t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Maher hjælper mænd 3 Engin træner ude 6 Rygestop med Hacer Gellerup.nu 15 l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Kvinder knyttes

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere