B D S / B D S 5 8 0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0"

Transkript

1 B D S / B D S B D S NFC Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd (S/PDIF) 5) Triggerudgang 6) Aux 1- og Aux 2-indgang 7) Subwooferudgang 8) Antenne, Wi-Fi 9) FM-radioantenneindgang 10) Koaksial indgang til digitallyd (S/PDIF) 11) IR-fjernbetjeningsindgang 12) HDMI-udgang (ARC) 13) HDMI 1-/MHL-indgang 14) HDMI 2-indgang 15) HDMI 3-indgang (Apple) 16) USB-indgang 17) Kablet netværksindgang (RJ-45) 18) WPS-knap 19) Vekselstrømsindgang 20) Disksprækkke 21) Hovedtelefonudgang/EzSet/EQ-mikrofonindgang 22) USB-/iPad-/iPod-/iPhone-indgang B D S

2 FORSIGTIG: Før du opretter nogen tilslutninger til BDS-systemet, skal du sikre dig, at systemets AC-kabel er frakoblet systemet og stikkontakten. Hvis du foretager tilslutninger med systemet tilsluttet og tændt, kan ne tage skade. B D S B D S Tilslutning af ne Tilslutning af ne Forreste højre Forreste venstre Forreste højre Center Forreste venstre Kablet med den sorte stribe er "_"-terminalen Subwoofer Højre surround Kablet med den sorte stribe er "_"-terminalen Subwoofer Venstre surround VIGTIGT: De blottede (+) og (-) ledninger må ikke røre hinanden eller noget metalobjekt på BDS-modtagerens bagpanel. Berøring af kablerne kan forårsage kortslutning, som kan skade BDS-receiveren. HDMI ARC HDMI-udstyret tv BEMÆRK: Hvis dit tv understøtter HDMI ARC (Audio Return Channel), og du har adgang til digitale kanaler fra den indbyggede tuner i dit tv, eller du allerede har øvrige kilder (f.eks. en komponentvideokilde) sluttet direkte til tv'et, kan du sende deres lyd til BDS-systemet via HDMI-skærmudgangens stik med titlen Audio Return Channel, hvorefter der ikke kræves yderligere tilslutninger til systemet. Tilslutning af FM-radio Tilslutning af en kilde med HDMI, herunder MHL Kompatibel med Roku Streaming Stick samt mobile enheder udstyret med MHL.

3 Tilslutning af en digital lydkildeenhed Tilslutning af en analog lydkildeenhed Tilslutning til et kablet netværk BEMÆRK: Hvis du vil oprette trådløs forbindelse til dit hjemmenetværk, skal du springe dette trin over for nu. Du kommer til at bruge BDS-indstillingsmenuen til at oprette tilslutning, når du har fuldført de øvrige tilslutninger og tændt for systemet. Til internettet Netværksmodem 5 Tilslutning til vekselstrøm Tænding af BDS Netledning

4 Brug af fjernbetjeningen STARTKNAP OK-KNAP TASTAT- URKNAP TILBAGEKNAP MARKØRKON- TROLLER FUNKTION- SKNAP Isætning af batterier Brug knapperne til markør op/ned til at navigere igennem menuerne. Du kan vælge et fremhævet element ved at trykke på knappen OK. Skærmen ændres afhængigt af dit valg. Gå tilbage til den forrige skærm, eller forlad menuerne, ved at trykke på knappen Tilbage. Indledende konfiguration 1 Når du tænder BDS-systemet for første gang, viser skærmmenuen skærmene for indledende konfiguration. Den første skærm lader dig vælge det ønskede sprog. 2 Tryk på knappen OK, hvorefter den indledende konfigurationsskærm til tv-opløsning vises. 3 Fremhæv dit valg, og tryk på knappen OK. Efterfølgende vises den indledende konfigurationsskærm til formatforhold. 16:9 Full er det bedste valg til de fleste skærme 4 Fremhæv dit valg, og tryk på knappen OK. Konfiguration er fuldført. Tryk på OK igen for at afslutte indledende konfiguration og få vist startmenuen. Sådan bruger du forklaringen til BDS/startmenu Tryk på startknappen på fjernbetjeningen for at få vist startmenuskærmen. De tilgængelige kilder vises i et gitter. Du kan vælge en kilde fra gitteret ved brug af knapperne til markør op/ned/højre/venstre til at fremhæve den ønskede kilde og trykke på knappen OK. BEMÆRK: Der eksisterer to sider med tilgængelige kilder. Du kan få adgang til flere kilder ved at trykke på knappen til markør ned, mens du fremhæver et hvilket som helst kildeikon i den nederste række. Du kan få fuldstændige oplysninger om brug af alle BDS 280/BDS580 Blu-ray Disc-systemet i betjeningsvejledningen, der er tilgængelig fra

5 9 Sådan opretter du forbindelse til et trådløst hjemmenetværk Vælg Settings (Indstillinger) fra startskærmen, og vælg derefter Network (Netværk). Kontroller, at Network Connection (Netværksforbindelse) er indstillet til "On" (Til). Indstil "Type" til "Wi-Fi". Angiv din foretrukne metode til at forbinde det trådløse netværk under "Setup Wi-Fi" (Konfigurer Wi-Fi) Følg de detaljerede instruktioner. 1. Vælg et trådløst netværk Vælg "Choose a network" (Vælg et trådløst netværk) fra listen "Setup Wi-Fi" (Konfiguration af Wi-Fi). Følg instruktionerne på skærmen for at vælge dit trådløse hjemmenetværk, og indtast din sikkerhedsadgangskode, hvis det er relevant 2. Konfigurer Wi-Fi efter ios Slut en hvilken som helst ios-enhed (iphone, ipod touch eller ipad) til frontpanelets USB-port på BDS. Sørg for, at Wi-Fi er aktiveret på din ios-enhed, og at den i øjeblikket er forbundet til dit trådløse hjemmenetværk. BEMÆRK: ios version 5 eller hurtigere er påkrævet til ios Wi-Fi-deling. Vælg "Configure Wi-Fi by ios" (Konfigurer Wi-Fi efter ios) fra listen "Setup Wi-Fi" (Konfigurer Wi-Fi) Der åbnes et popup-vindue på ios-enheden. Vælg "Tillad" for at bekræfte, at du vil dele dine Wi-Fi-indstillinger Forbindelsen bør du oprettes automatisk. Kontroller status for dit tv for at få en bekræftelse Der findes fire muligheder til konfiguration af trådløse netværk 1. Vælg et trådløst netværk 2. Konfigurer Wi-Fi efter ios 3. WPS PBC (Push Button Control) 4. WPS PIN 3. WPS PBC (Push button control) Vælg "WPS PBC" fra listen "Setup Wi-Fi" (Konfiguration af Wi-Fi) Tryk på WPS-knappen på bagsiden af BDS-panelet Find derefter routeren frem, og tryk på knappen WPS Forbindelsen bør nu oprettes automatisk kontroller status for dit tv for at bekræfte 4. WPS PIN Vælg "WPS PIN" fra listen "Setup Wi-Fi" (Konfiguration af Wi-Fi) Der vises en PIN-kode på skærmen Indtast den samme PIN-kode på den trådløse routers interne webside for at oprette forbindelse. Se betjeningsvejledningen til din router for at få yderligere oplysninger Trådløs router Før du benytter BDS, skal du konfigurere den til at fungere sammen med dit system. Harman Kardons EzSet/EQ-system anvender den medfølgende EzSet/EQ-mikrofon til at udføre dette vigtige trin automatisk. Konfiguration af BDS til dit system EzSet/EQ-mikrofon VIGTIGT: Tryk på knappen "Disc" (Disk) på fjernbetjeningen for at gennemføre proceduren for EzSet/EQ. EzSet/EQ-proceduren er kun tilgængelig, når indgangen Disc (Disk) er valgt. 1. Slut den medfølgende EzSet/EQ-mikrofon til BDS's hovedtelefonstik på frontpanelet. 2. Placer mikrofonen i ørehøjde i din lytteposition. 3. Tryk på fjernbetjeningens startknap. Systemets startmenuskærm vises på tv'et. 4. Brug markøren til at fremhæve "Settings" (Indstillinger), og tryk derefter på OK for at vælge elementet. Menuen med systemindstillinger vises. 5. Brug knappen til marker ned til at vælge "Sound" (Lyd), og tryk på OK. Brug markøren til at vælge EzSet/EQ, og tryk på OK. 6. Sørg for at være tavs, når teststøjen afspilles igennem ne Når teststøjen cirkulerer omkring ne, viser skærmen, hvilken der testes. 7. Når testproceduren er fuldført, ændres meddelelsen "Testing" (Tester) til "All tests done!" (Alle test udført!). 8. Tryk på tilbageknappen for at forlade testproceduren til EzSet/EQ. BEMÆRK: Hvis testen mislukkedes, ændres meddelelsen "Testing" (Tester) på til "EzSet/EQ failed" ("EzSet/EQ mislykkedes"). Sørg for, at alle e er tilsluttet, og at lokalet er tavst. Tryk på tilbageknappen, kontroller, at alle e er korrekt tilsluttet, og udfør sidste test igen fra trin 5.

6 11 Din BDS-receiver er designet til at være kompatible med regionale administrationsoplysninger, der er indkodet på de fleste Blu-ray Discs- og dvd-optagelser. Din receiver kan kun afspille diske, der indeholder områdekodning for det område, som din receiver er blevet sendt til med henblik på salg.????????? Blu-ray Disc områdekode Dvd-områdekode USA, Canada Europa, Mellemøsten Korea, Sydøstasien Mexico, Mellemamerika Australien, New Zealand Rusland, Indien Kina A B A A B C C En BDS-receiver, der f.eks. sendes til og sælges i USA, kan kun afspille Blu-ray Discs, som omfatter områdekode A og dvd-diske indeholdende områdekode 1. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories. Fremstillet under licens fra følgende amerikanske patentnumre: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 og øvrige amerikanske og globale patenter som udstedte eller anmeldte. DTS-HD, symbolet og DTS-HD samt symbolet er samlet registrerede varemærker tilhørende of DTS, Inc. Produktet omfatter software. DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 1) OM DIVX-VIDEO: DivX er et digitalt videoformat udviklet af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified enhed, der afspiller DivX-video. Besøg divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer, der kan konvertere dine filer til DivX-videoer. 2) OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified skal være registreret, før den kan afspille købte DivX Video-on-Demand-film (VOD). Du finder din registreringskode i DivX VOD-afsnittet i menuen til enhedskonfiguration. Gå til vod.divx. com for at få yderligere oplysninger om, hvordan du fuldfører din registrering. 3) DivX Certified til afspilning af DivX -video op til HD 1080p, herunder betalingsindhold. 4) DivX, DivX Certified og de tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og anvendes under licens. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

Onyx. Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri. Betjeningsvejledning

Onyx. Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri. Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 BESKRIVELSE OG FUNKTIONER 3 DESIGN OG YDEEVNE 3 TRÅDLØS FORBINDELSE 3 MEDFØLGENDE DELE 3 KONTROLLER

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT DA/ BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 1 Medfølgende tilbehør 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Kontroller på den øverste del og knapkontroller 5 Kontroller på

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Sonos. Opsætningsvejledning

Sonos. Opsætningsvejledning Sonos Opsætningsvejledning DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10)

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Indholdsfortegnelse Knapper/indikatorer på fjernbetjening og TV-apparat Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Se TV Se TV...(15) Brug af den elektroniske

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere