Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo"

Transkript

1 Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk

2 Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før du begynder at bruge harddisken, er der nogle få ting, du skal vide om dit nye produkt. Stik og indikatorer Start med at lære enhedens fysiske egenskaber at kende. 1. Ekstra jævnstrømsindgang. Hvis computerens USB-port ikke leverer tilstrækkelig strøm til at dreje harddisken rundt ved hjælp at USB-kablet alene, kan du vælge at anvende ekstra strøm fra en anden USB-port på computeren. I dette tilfælde skal du tilslutte det medfølgende ekstra jævnstrømskabel mellem computerens USB-port og det ekstra jævnstrømsstik. Desuden skal du bruge det ekstra jævnstrømskabel sammen med kablet til Powered esata for at køre drevet over esata, hvis din computers esata-port er en standardgrænseflade for (nonpowered) esata. 2. USB-stik. Brug dette stik til at tilslutte harddisken til computeren via USB. 3. esata-stik. Brug dette stik til at tilslutte harddisken til computeren via esata. Hvis computerens esata-port er Powered esata (læs mere herunder), skal du kun bruge en enkelt kabelforbindelse. Hvis computerens esata-port er en standardport til non-powered esata, skal du tilslutte både esata-kablet og det ekstra jævnstrømskabel. 2

3 Om harddisken Harddisken leveres forudformateret i FAT32-format. Dette format giver mulighed for brug med enten Windows eller Mac OS. Bemærk! Kapaciteten afhænger af modellen. 1 MB = bytes/1 GB = bytes/1 TB = bytes. Nogen kapacitet er brugt til forudindlæst software, formatering og andre funktioner og er således ikke tilgængelige til lagring af data. Som et resultat heraf, og på grund af forskellige beregningsmetoder, kan dine operativsystemer rapportere om færre megabytes/ gigabytes/terabytes. Om Powered esata Eksterne SATA-porte (eller esata -porte) kan overføre data ved meget høje datahastigheder (op til 3,0 GB/s). Den originale esata-specifikation indeholder ikke en strømforsyning gennem standard-esata-stikket. Dette gør den bærbare eksterne harddisk upraktisk at bruge, da det nødvendiggør både et datakabel og et separat strømkabel eller en jævnstrømsadapter for at køre drevet. På det seneste har mange fabrikanter af bærbare computere medleveret et kombineret USB/eSATA-stik, der kan bruges sammen med et særligt Powered esata-kabel til en enkeltkabelløsning til bærbare Powered esata-harddiske, f.eks. dit nye Verbatim-drev. Det kombinerede USB/eSATA-stik ser ud som på billedet herunder og kan være mærket som USB/eSATA eller esata på din bærbare computer. Hvis din bærbare computer har et sådant kombinationsstik, kan du udnytte din enkeltkabels Powered esata-grænseflade ved at bruge det medfølgende Powered esata-kabel til at forbinde dit bærbare Verbatim-drev til din bærbare computer. 3

4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials Nero BackItUp og Burn Essentials software er inkluderet i harddisken. Dobbeltklik på mappen nero på harddisken og dobbeltklik derefter på filen setupx for at starte installationen. Installationsvinduet for nero vil dukke op. Følg opsætningsguiden for at installere softwaren. Bemærk: nero BackItUp Software er kun kompatibel med Windows XP / Vista og Windows 7. Tilslutning til computeren Denne eksterne harddisk fra Verbatim har både USB 2.0- og esata-stik. Du kan tilslutte harddisken til computeren med enten USB eller esata, men ikke begge på samme tid. De kabler, du skal bruge til den ønskede tilslutningstype, og fremgangsmåden til tilslutning er beskrevet herunder. Tilslutningstype Kabel USB USB-A USB * * Nogle computer kræver muligvis et ekstra strømkabel. USB-A USB-A Powered esata USB / esata esata esata (non-powered) USB-A

5 1. Tilslut de angivne kabler til den ønskede grænsefladetype: USB: Tilslut det medfølgende USB-kabel fra USB-porten på harddisken til en ledig USB-port på computeren. Powered esata: Tilslut det medfølgende Powered esata-kabel fra esata-porten på harddisken til en ledig Powered esata-port på computeren. Computerens port er muligvis mærket USB/eSATA eller esata. Standard-eSATA (non-powered): Start med at tilslutte det medfølgende ekstra jævnstrømskabel fra en ledig USB-port på computeren til den ekstra jævnstrømsindgang på drevet. Tilslut derefter det medfølgende Powered esata-kabel fra esata-porten på harddisken til en ledig Powered esata-port på computeren. 2. Harddisken opretter automatisk forbindelser, og der vises et nyt ikon i Denne computer (Windows), eller der vises et nyt ikon på skrivebordet (Mac). Afhængigt af din computers operativsystem og den grænsefladetype, du bruger, kan de følgende særlige bemærkninger være relevante for dig: Bemærkning 1: USB under Windows. Hvis du bruger en USB 1.1-port på din Windowscomputer, vises følgende advarende besked på displayet: Hi-Speed USB Device plugged into non-hi-speed USB hub (USB-højhastighedsenhed tilsluttet hub, der ikke understøtter USB-højhastighed). Dette betyder ikke, at der er et problem, for drevet er kompatibelt med både USB 1.1- og USB 2.0-porte. Du skal bare lukke meddelelsen og fortsætte. Drevet vil imidlertid i dette tilfælde kun køre med USB 1.1-hastigheder. Bemærkning 2: USB eller esata under Mac OS X Mac OS X version 10.2 kan ikke tilslutte enkeltstående FAT32-formaterede (MS-DOS) partitioner, som er større end 128 GB. Du kan omgå denne OS-begrænsning ved at opdele drevet i mindre FAT32-partitioner eller ved at omformatere drevet til HFS+-format. Bemærkning 3: esata. Selvom esata-grænsefladestandarden giver mulighed for hot-plugging af drevet, følger nogle computere muligvis ikke standarden nøjagtigt. Hvis du bemærker, at drevet ikke opretter forbindelse, når det sluttes til en tændt computer, skal du lukke computeren, tilslutte drevet og starte computeren op. Bemærkning 4: USB-busstrøm. De fleste computere leverer tilstrækkelig strøm gennem USB-porten til at køre drevet. Hvis drevet ikke drejer rundt og opretter forbindelse med det samme, kan det betyde, at din bærbare computer ikke leverer tilstrækkelig strøm. I dette tilfælde kan du vælge at anvende ekstra strøm fra en anden USB-port på computeren Hvis du vil gøre det, skal du tilslutte det medfølgende ekstra jævnstrømskabel mellem computerens USB-port og dette ekstra jævnstrømsstik på drevet.

6 Frakobling af den bærbare harddisk Den bærbare harddisk kan tilsluttes og frakobles uden at genstarte computeren. For at frakoble disken, skal du udføre følgende trin. Du kan også frakoble din harddisk, når computeren er slukket. Bemærk: Sørg for at følge den korrekte procedure når enheden frakobles. Hvis man blot frakobler enheden uden først at have fulgt instrukserne herunder kan det medføre at enheden bliver beskadiget og/eller tab af data. Windows-brugere: 1 Hvis du har programmer med åbne filer, der findes på dit drev, skal du lukke dem. 2 Klik på knappen Unplug or Eject Hardware (Fjern eller udskyd hardware) i meddelelsesområdet. 3 Vælg dit drev på den menu, der vises. 4 Efter et øjeblik viser Windows en meddelelse, der oplyser, at du kan fjerne din hardware sikkert. Mac OS-brugere: 1 Hvis du har programmer med åbne filer, der findes på dit drev, skal du lukke dem. 2 Find ikonet for dit drev på skrivebordet, og træk det til papirkurven. 6

7 Teknisk support Hvis du har problemer med at installere eller bruge dit Verbatim-produkt, bedes du besøge Verbatim Technical Supports website på Denne side giver dig adgang til vores bibliotek med brugerdokumentation, læse svar på ofte stillede spørgsmål og downloade tilgængelige softwareopdateringer. Selvom de fleste af vores kunder finder dette indhold tilstrækkeligt til at komme på rette vej, oplyser denne side også hvordan du direkte kan kontakte Verbatims tekniske supportteam. Europa: For teknisk support i Europa: Send en til verbatim-europe.com, eller ring til fra følgende lande: Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Luxemburg, Monaco, Holland, Norge, Polen, Portugal, Irland, Spanien, Sverige, Schweiz og England. Fra alle andre lande skal der ringes til

8 Vilkår for begrænset garanti Verbatim garanterer, at dette produkt er fri for fejl i materialer og forarbejdning i en periode på to år fra købsdatoen. Denne garanti omfatter ikke batterier. Hvis produktet konstateres at være defekt i garantiperioden, udskiftes det uden omkostning for dig. Du kan indlevere det til din forhandler sammen med den originale købskvittering eller kontakte Verbatim. I følgende europæiske lande: Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Luxemburg, Monaco, Holland, Norge, Polen, Portugal, Irland, Spanien, Sverige, Schweiz og England skal du ringe til I alle andre europæiske lande skal du ringe til Du kan sende en til Produktudskiftning er din eneste afhjælpning i henhold til denne garanti. Denne garanti dækker normalt ikke slid eller skader, der skyldes unormalt brug, misbrug, skødeløshed, uheld, inkompatibilitet eller ringe ydelse der skyldes den specifikke computersoftware eller -hardware, der anvendes. VERBATIM ER IKKE ANSVARLIG FOR DATATAB ELLER NOGEN SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGESKADE, UANSET HVAD DENNE SKYLDES, FOR BRUD PÅ GARANTIER ELLER ANDET. Denne garanti giver dig særlige juridiske rettigheder, og du har muligvis også andre rettigheder, der kan variere fra land til land. BEMÆRK: Verbatim Limited kan når som helst revidere indholdet af denne brugervejledning uden forudgående varsel. 8

9 Rettigheder Copyright 2010 Verbatim Limited. Ingen del af dette dokument må gengives i nogen som helst for eller på nogen som helst måde uanset formål uden skriftlig tilladelse fra Verbatim Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Alle andre varemærker og produktnavne heri ejes af deres respektive ejere. Overholdelse af FCCs grænser Dette udstyr er blevet kontrolleret og opfylder grænserne for et digitalprodukt i klasse B i henhold til kapitel 15 i FCCs regler. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, såfremt det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelige forstyrrelser til radiokommunikationer. Der er dog ingen garanti for, at de forstyrrelser ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser af en radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke for udstyret og tænde for det igen, opfordres brugeren til at prøve at udbedre forstyrrelsen med et eller flere af de følgende tiltag: Drej modtagerantennen i en anden retning eller sæt den et andet sted. Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret en stikkontakt med et andet kredsløb end det, som modtageren er sluttet til. Rådfør dig hos en forhandler eller en erfaren radio/tv-tekniker. 9

10 WEEE-meddelelse Direktivet om affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE), der trådte i kraft som europæisk lov d. 13. februar 2003, medførte en stor ændring af behandlingen af elektrisk udstyr der skal bortskaffes. WEEE-logoet (der er vist til venstre) på produktet eller på produktets kasse, angiver, at produktet ikke må bortskaffes eller smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Få yderligere oplysninger om hvor elektroniske og elektriske produkter kan bortskaffes, repareres og opsamles, hos din kommunale genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr eller i butikken, hvor du købte udstyret. 10

11 CE-erklæring EC KONFORMITETSERKLÆRING Det erklæres hermed, at dette produkt overholder de obligatoriske krav i Rådets Direktiv 89/336/EEC og ændringerne af dette om indbyrdes tilnærmelse af medlemslandenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet. Denne erklæring gælder for alle eksemplarer, der er fremstillet på samme måde som den model, der blev indsendt til test/evaluering. EN 55022: A1: A2: 2003 EN : A1: 2001 EN 55024: A1: A2: 2003 IEC : A1: A2: 2000 IEC : A1: 2002 IEC : A1: A2: 2001 IEC : A1: 2000 IEC : A1: 2000 IEC : A1: 2000 IEC : A1: 2000 Overholdelse af RoHS Dette produkt overholder Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2002/95/ EC af 27. januar 2003 om begrænsning af brug af farlige substanser i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) samt ændringerne af dette. 11

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere