VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING"

Transkript

1 VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger om programmet, f.eks. om systemkrav, installation og tilslutninger. Oplysninger om betjening findes i brugsvejledningen til softwaren, som findes i PDF-format på CD-ROM en. FORSIGTIG: Anvend dette udstyr i overensstemmelse med betjeningsprocedurerne i denne brugsanvisning. Anvend kun den medfølgende CD-ROM. Anvend aldrig nogen anden CD-ROM til at køre denne software. Forsøg aldrig at ændre denne software. Ændringer eller modificeringer, som ikke er godkendt af JVC, kan medføre bortfald af brugerens ret til at betjene udstyret. Korrekt behandling af en CD-ROM Pas på ikke at komme til at tilsmudse eller ridse spejloverfladen (modsat den trykte overflade). Lad være med at skrive eller sætte klæbemærker på forsiden såvel som bagsiden. Hvis CD-ROM en bliver snavset, skal den forsigtigt tørres af med en blød klud udad fra midterhullet. Anvend ikke almindelig pladerens eller pladespray. Undlad at bøje CD-ROM en og røre ved dens spejloverflade. Opbevar ikke Deres CD-ROM på et sted med støv, varme elller luftfugtighed. Hold den borte fra direkte sol. De kan finde den sidste nye information (på engelsk) på vores world wide web server på Til brugerne Anvendelse af denne software er kun tilladt ifølge betingelserne i software-licensen. Hvis De kontakter nærmeste JVC-kontor eller forhandler i Deres land angående denne software (vi henviser til JVC Worldwide Service Network på bedes De udfylde nedenstående og have den relevante information klar. Produktbetegnelse Model Problem Fejlmeddelelse PC Fabrikant Model Desktop Laptop CPU Operativsystem Hukommelse MB Disponibel plads på hard-disk MB Bemærk venligst, at der kan gå et stykke tid, inden De får svar på Deres spørgsmål, afhængigt af spørgsmålenes beskaffenhed. JVC påtager sig ikke at besvare spørgsmål om grundlæggende anvendelse af Deres PC er eller spørgsmål om specifikationer eller operativsystem (OS) ydelse, andre applikationer eller drivprogrammer. 1

2 Systemkrav Windows Ved tilslutning af camcorderen til en PC skal følgende krav skal være overholdt. Operativsystem CPU RAM Stik : Windows 98 (præinstalleret), Windows 98 Second Edition (98SE) (præinstalleret), Windows Millennium Edition (Me) (præinstalleret), Windows 2000 Professional (2000) (præinstalleret), Windows XP Home Edition (XP) (præinstalleret), eller Windows XP Professional (XP) (præinstalleret) : Intel MMX Pentium, mindst 200 MHz : Mindst 64 MB : USB-port For ImageMixer 1.7 Udover de ovennævnte krav skal de følgende krav også være opfyldt for at ImageMixer 1.7 kan anvendes. Operativsystem CPU RAM Fri plads på harddisk Stik Skærm Diverse : Samme som ovenstående krav. Windows 98 kan dog ikke anvendes, når De tilslutter en camcorder til PC en med et USB-kabel. Windows 98 eller Windows 98SE kan ikke bruges, hvis De slutter en camcorder til PC en med et IEEE1394 (DV)-kabel. : Til fangst af video med et USB-kabel eller IEEE1394 (DV)-kabel anbefales Intel Pentium III med mindst 500 MHz, med mindst 800 MHz : Mindst 64 MB, mindst 128 MB anbefalet : Mindst 230 MB til installation, mindst 1 GB anbefalet : USB-port IEEE1394 (i.link) port : Skal kunne vise 800 x 600 punkter med 16-bit farve : Internet Explorer 5.5 eller nyere DirectX 8.0a eller nyere Macintosh Følgende krav skal være overholdt for at slutte en camcorder til en PC og bruge ImageMixer 1.7. Hardware : imac, ibook, emac, Power Mac G4, PowerBook G3 eller G4 med USB-port Operativsystem : Mac OS til Undtagen Mac OS X og Mac OS X [klassisk] CPU : Mindst PowerPC G3/400 MHz eller PowerPC G4/400 MHz RAM : Mindst 128 MB Fri plads på harddisk : Mindst 130 MB til installation, mindst 1 GB anbefalet Skærm : Skal kunne vise 800 x 600 punkter med farver Diverse : QuickTime 4 eller nyere, QuickTime 6 anbefalet 2 FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

3 Ovenstående information om systemkravene er ikke nogen garanti for, at den medfølgende software fungerer med alle PC ere, som opfylder disse krav. Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer. Andre produkt- og firmanavne i denne brugsanvisning er varemærker og/eller registrerede varemærker for deres respektive ejere. Softwareinstallation (Windows ) Følg nedenstående procedure ved installering af softwaren. Fra skærmen [SETUP] i trin 3 kan De installere følgende driver eller programm. Slå alle programmer, der er i brug eller kører automatisk, fra. (Kontroller, at der ikke vises nogen andre programikoner på proceslinjen.) USB Video Streaming-driver Med denne driver kan De optage camcorderens lyd- og videooutput på harddisken på PC en i stedet for på videobåndet i camcorderen. De kan også anvende camcorderen til at afholde en videokonference over Internettet. Windows 98/98SE/Me/2000: Sørg for IKKE at tilslutte USB-kablet mellem camcorderen og PC en, før driveren er installeret. Windows XP: Installationen er anderledes end på andre operativsystemer, og objektet vises ikke. Der er flere oplysninger under Installation af USB-videostreaming-driveren for Windows XP-brugere ( s. 6). ImageMixer 1.7 Dette program bruges til at optage stillbilleder og videoklip fra en camcorder via et USB-port eller et IEEE1394 (i.link)-port, og det bruges desuden til at holde styr på og redigere stillbillederne og videoklippene samt til at oprette video-cd er. USB-masselagringsdriveren vises muligvis på skærmen [SETUP]. Det er ikke nødvendigt at installere denne driver. 1 Sæt den medfølgende CD-ROM i PC en. Skærmen [Important Notice] vises efter et kort øjeblik. Hvis [Important Notice] skærmen ikke kommer frem, dobbeltklikker man på [Denne Computer], hvorefter man dobbeltklikker på CD-ROM ikonet. 2 Kontroller indholdet, og klik derefter på [Next]. Skærmen [SETUP] vises efter et kort øjeblik. Fra skærmen [SETUP] kan De installere de ønskede drivere eller programmer. 3 Klik på [Install] til højre for det ønskede program, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. Installationen af den valgte driver eller det valgte software starter. Fremgangsmåden afhænger af driveren eller softwaren. 3 FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

4 Følgende trin er et eksempel på ImageMixer 1.7 på Windows XP. [ImageMixer] skærmen vises. Følgende fremgangsmåde er et eksempel på USB-videostreaming-driveren på Windows 98SE. [Installation Folder] skærmen vises. Klik på [ImageMixer]. [Choose Setup Language] skærmen vises. Klik på [Finish]. Derefter vises [InstallShield Wizard] skærmen. Vælg det ønskede sprog, og klik på [Next]. Derefter vises [ImageMixer Setup] skærmen. Klik på [Next]. [License Agreement] skærmen vises. Klik på [Next]. Når installationen er fuldført, vises [InstallShield Wizard Complete] skærmen. Klik på [Yes]. [Customer Information] skærmen vises. Klik på [Finish], og derefter vises [SETUP] skærmen igen. Bekræft oplysningerne, og klik på [Next]. Det er muligt at ændre oplysningerne. 4 FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

5 Derefter vises [Choose Destination Location] skærmen. Klik på [Next]. Derefter vises [Start Copying Files] skærmen. Klik på [Next]. [Setup Status] skærmen vises. Vent et øjeblik, indtil installationen er fuldført. Når installationen er fuldført, vises [Readme.txt]. Kontroller indholdet, og klik på lukknappen øverst til højre i vinduet for at lukke det. Derefter vises [InstallShield Wizard Complete] skærmen. Klik på [Finish]. 4 Når meddelelsen, der spørger om det er OK at genstarte PC en, vises, klikker De på [Finish]. PC en genstarter, og efter et øjeblik vises [SETUP] skærmen i trin 2. 5 Gentag trin 3 og 4 for at installere alle de ønskede softwareprogrammer. Installation af [ImageMixer 1.7] Når nedenstående fejlmeddelelse vises under installation af ImageMixer, klikkes på [OK] for at fuldføre installationen. 5 FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

6 Brugsvejledningen til softwaren findes i PDF-format på CD-ROM en. Dobbeltklik på mappen [JVC], og dobbeltklik derefter på mappen [Docs]. Åbn filen Start.pdf, og klik på knappen for det ønskede sprog. Bemærk, at Adobe Acrobat Reader TM eller Adobe Reader skal være installeret, for at du kan læse PDFfiler. Adobe Acrobat Reader TM eller Adobe Reader kan hentes fra Adobes websted: Oplysninger om brugen af Windows NetMeeting eller Windows Messenger (kun Windows XP) findes under VIDEOKONFERENCER OVER INTERNETTET i brugsvejledningen til softwaren på CD-ROM en. Hvis man udfører installation af et softwareprogram, der allerede er installeret, starter afinstallation. Hvis dette sker, skal installation udføres igen, efter at afinstallation er fuldført. DirectX er nødvendig, for at USB-videostreaming-driveren kan fungere korrekt. Hvis du vil installere DirectX, skal du vælge DirectX på installationsskærmen til ImageMixer 1.7. Når De installerer USB-videostreaming-driveren med Windows 2000 og Windows XP, kan der komme en dialogboks med advarselsmeddelelse om digital underskriver frem. I så tilfælde klikker De på [OK] for at fortsætte installationen, da dette problem ikke har nogen indflydelse på anvendelsen af driveren. Når du installerer ImageMixer 1.7 med Windows 2000 og Windows XP, vises skærmen [Microstaff WINASPI]. Klik på [Next] for at fortsætte installationen. Installation af USB-videostreaming-driveren for Windows XP-brugere Når De slutter camcorderen til PC en med USB-kablet for første gang, installeres der fire drivere efter hinanden. Klik på [Fortsæt alligevel], når meddelelsen [Har ikke bestået testen, der kræves, for at produktet kan bære Windows-logoet] vises. Sørg for ikke at vælge [Afbryd installationen]. Hvis du gør dette, bliver USBvideostreaming-driveren ikke installeret korrekt. 1 Sæt den medfølgende CD-ROM i PC en. Hvis dialogboksen [Important Notice] vises, skal De klikke på [Next] og derefter på [Quit] for at lukke dialogboksen. 2 Tilslut camcorderen til PC en med et USB-kabel. Se under Tilslutning af USB-kablet ( s. 8). Skærmen [Guiden Ny hardware fundet] vises efter et kort øjeblik. 3 Klik på [Installere fra en liste eller en bestemt placering (avanceret)], og klik derefter på [Næste]. Dialogboksen til søgning efter driveren vises. 4 Klik på de næste tre elementer i nedenstående rækkefølge. [Søg efter den bedste driver på disse placeringer] [Medtag denne placering i søgningen] [Gennemse] 5 Dobbeltklik på [Denne Computer] ikonet på skrivebordet. 6 Dobbeltklik på ikonet for CD-ROM-drevet og mappen [XP], og klik derefter på [OK]. 7 Klik på [Næste]. Advarselsmeddelelsen vises. 8 Klik på [Fortsæt alligevel]. Skærmen [Guiden Ny hardware fundet] vises efter et kort øjeblik. 9 Klik på [Udfør]. Skærmen [Guiden Ny hardware fundet] vises igen efter et øjeblik. 10 Gentag trin 3 til 9, indtil skærmen [Guiden Ny hardware fundet] ikke længere vises. Når du har gentaget trin 3 til 9 fire gange, er installationen af USB-videostreaming-driveren fuldført. 6

7 Opdatering af [Enhedshåndtering] (Windows ) Hvis camcorderen er forbundet med PC en med USB-kablet før [USB Video Streaming driver] installeres, vil installationen muligvis ikke blive udført korrekt. I så tilfælde følges nedenstående beskrevne fremgangsmåde for at opdatere [Enhedshåndtering] og installere [USB Video Streaming driver] korrekt. Frakobl enhver anden USB-lydenhed fra PC en, før den følgende procedure udføres. Installation af [USB Video Streaming driver] 1 Anvend USB-kablet til at tilslutte camcorderen til PC en. ( s. 8) 2 Klik på [Start], gå til [Indstillinger], og klik derefter på [Kontrolpanel]. Dobbeltklik på [System] ikonet. 3 Windows 98/98SE/Me: Vælg fanen [Enhedshåndtering]. Windows 2000/XP: Vælg fanen [Hardware], og klik på [Enhedshåndtering]. 4 Slet [GR-DX37*] under [Andre enheder]. * Modelnavnet afhænger af den tilsluttede camcorder. 5 Træk USB-kablet ud af camcorderen. Genstart PC en. 6 Sæt den medfølgende CD-ROM i PC en. Installer [USB Video Streaming driver]. ( s. 3) Windows XP: Se under Installation af USB-videostreaming-driveren for Windows XP-brugere ( s. 6) for installationsoplysninger. 7 Anvend USB-kablet til at tilslutte camcorderen til PC en. Enhedsdriveren installeres. Windows 2000: Når der vises en dialogboks med advarselsmeddelelse om digital underskriver frem, klikker De på [OK] for at fortsætte installationen. 8 Bekræft at de følgende enheder vises i [Enhedshåndtering] ved at udføre trin 2 3. [JVC PIX-MC10 Video Capture] i [Billedenheder] [JVC PIX-MC10 Audio Capture] i [Lyd-, video og spilcontrollere] [JVC Composite PIX-MC10 Device] og [JVC Communication PIX-MC10 Driver] i [Universal Serial Bus-controllere] 7

8 Tilslutning (Windows /Macintosh) Tilslutning af USB-kablet Tilslut USB-kablet for at bruge ImageMixer til at indfange video. PC Til USB-port Til USB-port Camcorder USB-kabel 1 For sikkerhedens skyld skal alle enheder være slukket, før der udføres tilslutninger og forbindelser. 2 Anvend USB-kablet til at tilslutte camcorderen til PC en. Det anbefales at bruge lysnetadapteren som strømforsyning i stedet for batteripakningen. Når USB-kablet er tilsluttet, kan det medføre fejl på PC en, hvis du tænder eller slukker for camcorderen. Hvis De tilslutter camcorderen til PC en gennem en USB-hub, kan problemer med kompatibilitet mellem hub en og PC en få PC en til at køre ustabilt. Hvis dette forekommer, skal camcorderen tilsluttes direkte til PC en, og ikke gennem hub en. Anvend ikke en USB-kabelforlænger. For Windows 2000/Me/XP: Når De bruger ImageMixer 1.7, kan De også bruge et DV-kabel i stedet for et USB-kabel til at fastholde video fra et bånd. Der er flere oplysninger i hjælpen. ( Hjælp i brugsvejledningen til softwaren på CD-ROM en) Softwareinstallation (Macintosh) Følg nedenstående procedure ved installering af softwaren. Slå alle programmer, der er i brug eller kører automatisk, fra. 1 Sæt den medfølgende CD-ROM i PC en. Dobbeltklik på CD-ROM ikonet. 2 Dobbeltklik på [ImageMixer] mappen på CD-ROM en. 3 Dobbeltklik på [Install ImageMixer] ikonet. Installeren starter op. Følg instruktionerne, der vises på skærmen. Brugsvejledningen til softwaren findes i PDF-format på CD-ROM en. Dobbeltklik på [Docs] mappen. Åbn filen Start.pdf, og klik på knappen for det ønskede sprog. Bemærk, at Adobe Acrobat Reader TM eller Adobe Reader skal være installeret, for at du kan læse PDF-filer. Adobe Acrobat Reader TM eller Adobe Reader kan hentes fra Adobes websted: 8

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning

PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning De PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ R510188-4 Bemærk! De visninger, der anvendes i brugsvejledningen,

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

VAREMÆRKER OG KILDEANGIVELSER

VAREMÆRKER OG KILDEANGIVELSER J U R I D I S K E M E D D E L E L S E R Copyright 2006 Nuance Communications, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må transmitteres, afskrives, reproduceres, lagres i et søgesystem

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

My Book Live. Lagring på din personlige sky Brugervejledning

My Book Live. Lagring på din personlige sky Brugervejledning My Book Live Lagring på din personlige sky Brugervejledning WD Service og Support Hvis du oplever problemer, så skal vi bede dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer produktet.

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Kom i gang med QuarkXPress 10.5

Kom i gang med QuarkXPress 10.5 Kom i gang med QuarkXPress 10.5 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Relaterede dokumenter...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS X...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Tilføjelse af

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

ipad Brugerhåndbog Til ios 5.1-software

ipad Brugerhåndbog Til ios 5.1-software ipad Brugerhåndbog Til ios 5.1-software Indholdsfortegnelse 9 Kapitel 1: Overblik over ipad 9 Oversigt 10 Knapper 12 Bakke til Micro-SIM-kort 12 Hjemmeskærmen 16 Bruge Multi-Touch-skærmen 18 Kapitel 2:

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Bruge Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 7.0 indeholder

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

ipodshuffle Brugerhåndbog

ipodshuffle Brugerhåndbog ipodshuffle Brugerhåndbog 2 Indholdsfortegnelse Kapitel1 3 OmiPodshuffle Kapitel2 5 ipodshuffleigrundtræk 5 KastetblikpåiPodshuffle 6 BrugebetjeningsmulighedernepåiPodshuffle 7 TilslutteogafmontereiPodshuffle

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia N85 Kom godt i gang

Nokia N85 Kom godt i gang Nokia N85 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

LK IHC Control Quick guide

LK IHC Control Quick guide LK IHC Control Quick guide by 1 Indhold Velkommen til LK IHC Control...3 Æskens indhold...3 Pc-systemkrav...4 Netværkstilslutning af IHC controller...5 Forbindelse mellem pc og controller...6 Tilslutningsdiagram...10

Læs mere