Forårskoncert i Stege Kirke med korene på Møn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forårskoncert i Stege Kirke med korene på Møn"

Transkript

1

2 GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER MARTS Søndag 29. marts Stege Palmesøndag - Kirkekaffe 2 UGEBLADET FOR MØN UGE 12/2015 LSF/JR/SKV APRIL Torsdag 2. april Stege AE/JR Skærtorsdag - Nadvermiddag/Måltidsgudstjeneste (se omtale) Fredag 3. april Stege AE/JR/SKU Langfredag - Liturgisk gudstjeneste Søndag 5. april Stege AE/JR/SKU/SKV Påskedag - Højmesse - Trompet v/mads Sørensen Søndag 5. april Nyord KAB Påskedag - Højmesse Mandag 6. april Stege AE/JR/CH 2. Påskedag - Liturgisk gudstjeneste Onsdag 8. april Stege MRG Sangcafé Søndag 12. april Stege AE/JF/SKU 1. søndag e. påske - Højmesse Onsdag 22. april Stege MRG Sangcafé Søndag 26. april Stege KAB/JR/SKU/SKV 3. søndag e. påske - Konfirmation AE: Anette Ejsing - præst LSF: Lisbeth Sinnet Froholdt - præst KAB: Kathrine A. Brorsen - præst JR: Jan Røeboe - organist JF: Jens Forsingdal - organist CH: Charlotte Hultberg - kirke- og operasanger SKU: Stege Kirkes Ungdomskor SKV: Stege Kirkes Voksenkor MRG: Morten Reenberg Gård/Sognegården Tilmelding til Skærtorsdag REDAKTION: Pr-udvalget For at vide hvor mange, der skal laves mad til, er tilmelding nødvendig. Dette kan ske ved at ringe til kirkekontoret mandag til fredag kl , tlf eller ved at sende en mail til Billetter til kr kan også købes i kirken efter søndagens gudstjeneste. Konfirmation Søndag den 26. april og søndag den 3. maj er der konfirmation i Stege Kirke. Navnene vil blive annonceret senere. Nyt fra menighedsrådet Den 18. marts blev det årlige Kirkesyn afholdt. I år var vi rundt på kirkegårdens lokaliteter, derefter i kirken. Og som afslutning var vi omkring Morten Reenbergs Gård. Synet over Præstegården, finder kun sted hvert andet år, og da Provstesynet indbefattede Præstegården i 2014, blev synet i år her udeladt. Som altid er der større og mindre vedligeholdelsesopgaver. 1. april byder vi velkommen til vores nye vikarpræst, Anette Ejsing. Anette præsenterer sig andet sted på kirkesiden. Ved skærtorsdagens nadvermiddag i Stege kirke har alle mulighed for at hilse på Anette Ejsing. I den sidste uge i marts, tømmes sognegården for de gamle og nedslidte møbler, samtidig tætnes nogle revner i de gamle lofter, hvorfra pus og andet af ældre dato, drysser ned. Mandag den 30. marts ankommer det nye inventar til kirkekontor, præste- og organistkontor, pilgrimslejlighederne og til møderummene. I disse få dage, vil Kirkekontoret blive betjent ved telefonomstilling og decentral adgang til de elektroniske kirkebøger. Aktivitetsudvalget med foredrag, arrangementer og koncerter, er i fuld gang, i tæt samarbejde med Reenberg-Holdet, at arrangere Nadvermiddagen skærtorsdag, påskedagene i kirken generelt samt sommerens Sommerhøjskole. Stege menighedsråd, har takket ja, til biskop Peter Fischer- Møllers tilbud om et decentralt konfliktmægler firma. Nu afventer vi hvornår og hvordan processen sættes i gang og forløber. Alle involverede har meldt positivt ind på dette tiltag. Skulle du være interesseret i at være med som frivillig i Morten Reenberg - Holdet, mandeholdet eller i et af korene, kan yderligere informationer om kontakter findes på APRIL 2015 Kære alle Jeg hedder Anette Ejsing og skal være jeres vikarpræst i Stege sogn fra 1. april til 31. August. I denne periode skal Kathrine A. Brorsen vikariere som sognepræst i Køng-Svinø Pastorat, bistå ved betjening af Præstø- Skibinge Pastorat og fortsætte som præst i Nyord. Jeg kommer fra et vikariat i Præstø-Skibinge pastorat. Det var min første ansættelse som sognepræst og det har været nogle fantastisk dejlige og lærerige måneder. Ikke mindst på grund af menigheden og de mennesker, jeg har mødt dér. De har skabt en stor forventning i mig efter at udvide mine kontakter i området og nu også møde jer i Stege. Det bliver godt! Før jeg blev sognepræst var jeg fængselspræst og gejstlig medarbejder ved Københavns Fængsler. Hvis vi går ét skridt længere tilbage boede jeg 12 år i USA, hvor jeg først skrev en Ph.D. i teologi og derefter underviste 7 år i det amerikanske universitetssystem. Men hvad kan I forvente jer af mig i Stege? Korte prædikener og nærvær. I får en præst, der elsker at være i kirken. Altså i selve kirkerummet. Det betyder, at jeg investerer meget tid i at forberede og afholde gudstjenester, hvor jeg for eksempel ikke læser op af et manuskript. Det er vigtigt for mig at tale frit og have øjenkontakt med jer, der sidder på kirkebænken. Det gælder alle kirkelige handlinger. Både gudstjenester, bisættelser, bryllupper, dåb osv. Som vikarpræst er det mit mål at løfte de opgaver, Kathrine Brorsen har overdraget til mig. Jeg håber, det bliver en god sommer og at vi får nogle gode måneder sammen. Det vil jeg gøre mit bedste til. Selvom jeg ikke er stolt af at indrømme det, har jeg vist nok aldrig været på Møn. Så hold jer ikke tilbage med at anbefale gode steder at besøge! Vi ses! Anette Ejsing Forårskoncert i Stege Kirke med korene på Møn Onsdag den 6. maj kl synger 4 kor foråret ind i Stege Kirke. Traditionen tro synger korene på Møn foråret ind i Stege Kirke. Forårskoncerten har altid ligget på den 1. tirsdag i maj, men i år og fremover flyttes koncerten til den 1. onsdag i maj. Ved koncerten i år er det korene; Kalvehavekoret, det grønlandske kor Naasoq, Fir Pressen og Stege Kirkes Voksenkor, der vil synge hver sin afdeling. I koncertens sidste nummer mødes alle kor og synger den grønlandske sang "Nuilersup qilaap seqinersuata". Flere informationer i næste måned. Vel mødt til en times forårsmusik i Stege Kirke i maj! Trompetkoncert med Per Nielsen Søndag d. 22. marts kl Billetter ved indgangen fra kl Påsken: Kirkens vigtigste højtid Påsken består af flere dage, hvor vi minder hinanden om det, der skete da Jesus gik i døden og tre dage efter opstod fra de døde. I Stege kirke markerer vi påskens forløb ved at invitere dig til særlige gudstjenester. Skærtorsdag: Måltidsgudstjeneste Skærtorsdag er den dag, Jesus spiser det sidste måltid sammen med sine disciple. Det er her, han tager et brød efter aftensmåltidet og siger: Tag det og spis det; dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!" Til højmesse i kirken indstifter præsten altid nadveren ved at citere de ord fra Jesus. Ved samme måltid bliver Jesus forrådt af Judas for 30 sølvpenge, og det er denne aften, han vasker sine disciples fødder. Senere går han ud i Getsemane Have og beder til sin Himmelske Far om at slippe for den dødssmerte, der venter. Alligevel ender aftenen med at Jesus bliver arresteret. I Stege kirke dækker vi bord Skærtorsdag aften og spiser sammen. Du er derfor inviteret til et aftensmåltid kl. 19:00. Vi gør vort bedste for at komme så tæt på den oplevelse, Jesus og disciplene havde, da det var skærtorsdag første gang. Vi spiser sammen, læser de tekster der beretter om hvad der skete, synger salmer, lytter til musik og så videre. Langfredag: Liturgisk gudstjeneste Langfredag er den dag, Jesus bliver forhørt af den romerske statholder, Pontius Pilauts, der til sidst overlader dommen til folkemasserne. De dømmer Jesus skyldig. Som straf bliver han pisket, får tornekrone på hovedet og tvinges til at bære et stort trækors op på Golgata, hvor han bliver korsfæstet sammen med to andre forbrydere. Det bliver en lang dag og til sidst råber han med ulidelig smerte: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så udånder han og et tykt mørke sænker sig over jorden. I Stege kirke inviterer vi til en liturgisk gudstjeneste kl. 16:00. Her vil du se kirkens alter uden nogen form for udsmykning. Alt er fjernet, lyset er dæmpet og en sort drapering dækker det ellers så lysende guldkors. Med ord og toner følger vi Jesus på sin vej op til Golgata og gudstjenesten slutter i stilhed. Vi forlader kirken uden at tale med hinanden bagefter. Påskedag: Højmesse Påskedag er dagen, hvor nogle af de kvinder, der havde fulgt ham mens han levede, kommer ud til graven for at salve hans døde krop. De bliver overrasket, da de opdager, at den store gravsten er væltet til side. Endnu mere overrasket bliver de ved kun at finde nogle løse ligklæder, hvor de havde lagt Jesus dagen før, efter at have taget ham ned fra korset. En engel i funklende klæder fortæller dem, at Jesus er opstået fra de døde. I Stege kirke fejrer vi højmesse Påskedag kl. 10:30 hvor du vil ankomme til en kirke, der igen er pyntet til fest. Det er kirkens største festdag og blomsterne er tilbage på altret. Både musik og salmer hjælper os med at fejre opstandelsen. 2. Påskedag: Liturgisk gudstjeneste Denne dag har ikke nogen specifik bibelsk betydning, men fordi opstandelsens virkelighed er så vigtig, fortsætter vi ganske enkelt med at fejre påsken. I Stege kirke inviterer vi til en liturgisk gudstjeneste kl. 16:00. Her giver vi udtryk for påskeglæden gennem læsninger, opløftende bønner og opmuntrende påskemusik. Velkommen!

3

4 4 UGEBLADET FOR MØN UGE 12/2015 LOKALPLAN Ny lokalplan og Kommuneplantillæg for Klintholm Havn Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 26. februar 2015 vedtaget Lokalplan nr. H med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 10 For erhvervsaktiviteter i Klintholm Havn. Folketinget har, med energiaftalen fra 2012 besluttet, at der skal etableres en havmøllepark ved Kriegers Flak i Østersøen. Formålet med Lokalplanen og Kommuneplantillægget er derfor, at åbne op for erhvervsudvikling i Klintholm Havn. Det forventes ikke, at havnen bliver anlægshavn, dertil er havnen for lille. Men i de 3-4 år anlægsfasen forventes af foregå, kan havnen sandsynligvis anvendes som supporthavn til at sejle mandskabet ud til Flakket, til overnatningsmuligheder for mandskabet osv. Planerne giver mulighed for, hvis havnen (evt.) også bliver foretrukket som supporthavn til driften af havmølleparken, at der kan bygges yderligere på Klintholm Havn. Bygningerne skal bruges til service og lager. Formålet med planerne er desuden, at muliggøre, at der kan etableres landanlæg til et havbrug og en bådopbevaringshal. Lokalplanen og Kommuneplantillægget er delt op i 8 Delområder: A, B, C, D, E, F, G, H. Planerne er annonceret på kommunens hjemmeside den 18. marts 2015, mht. høringsfrist/ klagevejledning kan disse oplysninger findes på kommunens hjemmeside under høring, afgørelser og frister (www.hoering.vordingborg.dk). 40 år i folkedansens tjeneste Da Ane Funch Hemmingsen onsdag i sidste uge skulle hjemmefra til folkedans på Hjertebjergskolen, var transportmidlet ikke det sædvanlige, idet en hestetrukket karet med to rødklædte kuske var mødt frem for at bringe hende og husbond Jens Hemmingsen til skolen. Hvad Ane Funch Hemmingsen imidlertid ikke vidste, var at omkring 70 nuværende og tidligere folkedansere, som alle har været undervist af Ane igennem årene, var mødt frem for at festligholde hendes 40 års jubilæum, som instruktør for folkedansen på Østmøn. Hjertebjergskolens aula var i dagens anledning forsynet med en rød løber, som strakte sig helt ind i gymnastiksalen. Denne var festligt pyntet op med flag og balloner og halvdelen af salen var dækket op med borde og stole til spisning og festligholdelse af dagen. ** Konfirmationsmenuer ** 2 retter pr. person kr. 169,- 3 retter pr. person kr. 198,- Se STØBERIET tilbyder: Torsdag fra kl til 20.00: Stegt flæsk med persillesauce (ad libitum) Hvide kartofler, rødbeder og sennep Pr. kuvert 99,- SE HER! Modtagelseskomite Præcis på klokkeslæt ankom Ane Funch Hemmingsen til skolen, hvor hun blev modtaget af en talrig skare og da det eneste Ane havde fået at vide på forhånd var, at hun skulle møde frem i folkedanserdragt, var hun ganske mundlam, da hun sammen med sin mand steg ud af kareten for at hilse på en masse kendte mennesker. Den statelige karet forsvandt straks for kort tid efter at vende tilbage med en royal person. Vivi Hansen fra folkedanserne i Hjertebjerg havde nemlig formået ikke mindre end Dronning Margrethe, i skikkelse af Janni Sørensen, til at møde frem og efter at begge parter havde betrådt den røde løber, tog dronningen ordet. Medaljer Dronningen roste Ane Funch Hemmingsen for sit gode humør og vedholdenhed for folkedansens bevarelse. En Pandekager med spicy kalkunfyld Pr. stk. 22,50 Ta 4 for 79,- Orientalsk karrysuppe med kylling Pr. liter 49,- Dagens ret à 54,- kr. Mandag: Koteletter i fad med rispilav Tirsdag: Forloren skildpadde med æg og brød Onsdag: Fiskefilet bonne femme (dampet fisk med flødesauce med svampe og løg), hertil hvide kartofler Torsdag: Ungarsk gullasch med kartoffelmos Fredag: Flæskerullesteg med svesker, rødkål, brunede kartofler og skysauce BØF, BUFFET OG BIO Hver søndag, mandag, tirsdag og onsdag tilbyder Biografen og Slagter Stig/Støberiet grøn buffet, en bøfsteak, en biografbillet og kaffe for kun 179,- kr. Samlet reservation/køb: Slagter Stig, tlf Storegade 59, 4780 Stege ekstra ros var der også til Ane for at være i stand til at samle flere kvadriller på Møn til hver danseaften og i den anledning fik ikke blot Ane Funch Hemmingsen, men også Jens Hemmingsen en medalje. Sidstnævnte fik medalje for at have været den trofaste støtte for Ane igennem årene, samt for stadig at være aktiv danser. Desværre var prinsen ikke i stand til at være til stede, men som dronningen udtrykte det - så kunne han denne aften få lov til at være konge af både kaffemaskine og fjernsyn! Efter denne lille ceremoni kunne alle gå til bords i den Forsvarsbrødrenes generalforsamling Ved Forsvarsbrødrenes generalforsamling, blev der uddelt et 25 års hæderstegn til Erik Thomsen og 50 års hæderstegn til Jens Fjellerad, Keld "Dronningen" overrækker medaljer til Ane Funch og Jens Hemmingsen. veldækkede gymnastiksal og der har denne aften utvivlsom været en masse at tale om. 40 år i folkedansens tjeneste går ikke upåtalt hen og for en gang skyld havde Ane Funch Hemmingsen svært ved at finde ord, selvom hun igennem de mange år har været ordførende når der skulle danses. I øvrigt var der også denne aften indkaldt udvidet assistance til musikken, idet ikke mindre otte musikanter var med til at festligholde dagen. JaHa Nielsen samt Hans E. Hansen, Noret (var ikke tilstede). Desuden blev Børge Jönsson optaget som nyt medlem. Formand Carsten Sigersted, til højre og Børge Jönsson. Øster Kippinge, lige nord for Guldborg Planteskole, Havecenter og brændesalg Åbent: Alle torsdag, fredage, lørdage og søndage samt alle helligdage kl Tlf (Brænde: tlf ) VARETUR HVER TORSDAG Købmanden i Klintholm Havn, kører Østmøn/Stege området. Ring onsdag inden kl , på tlf Ugens tilbud kan findes på Godkendt af Vordingborg Kommune til vareudbringning (distrikt Klintholm og Ulvsund)

5 UGEBLADET FOR MØN UGE 12/ Ib Michael i LitteraturSelskabet Nordbrandt Som rastløs nomade og eventyrer i tid og rum, bevæger Ib Michael sig, i sit forfatterskab, uhæmmet rundt mellem kontinenter og kulturer og på kryds og tværs af tider. Fra mayaernes Sydamerika til kejsertidens Kina og pestens Europa eller efterkrigstidens Stillehav. Når han mod slutningen af sin nye roman,»himlen brændte«, lader en figur gøre romanens ligning med de mange ubekendte op med ordene»og han forstod ikke længere, hvordan tid og rum var snoet sammen, når det kom til stykket«, er det selve kernen i den moderne eventyrfortællers indsigt, han indkredser. Himlen brændte har udgangspunkt i en aldrig forstået naturkatastrofe i Sibirien i Et himmellegeme eksploderede i atmosfæren over tundraen nær floden Tunguska. Eksplosionen udløste en energi svarende til Hiroshima-bomber, væltede træer i tusindvis og lagde store områder øde. Tunguska-hændelsen er stadigvæk et mysterium, men en af de videnskabsfolk, der har forsøgt sig med en teori, er fysikeren Holger Bech Nielsen, der sammen med andre navngivne forskere, spiller en aktiv rolle i Ib Michaels roman, og som har bidraget afgørende til forfatte- rens research. Denne gang har Ib Michael skrevet en videnskabsthriller, forsynet med apps til læsernes opfølgen af det fantastiske emne. Jeg er en mand, der langsomt vender hjem, blot foretrækker jeg på turen over sydens sol tanken om at blive fanget på en stråle der rejser den anden vej." siger forfatteren. Som 25-årig medicinstuderende søsatte Ib Michael i 1970 En hidtil uset drøm om skibe og dermed sit forfatterskab. Rejselyst og rodfæstethed mødes hos Ib Michael igennem tredive års fortællinger, der har udviklet sig stærkt i farve, tone og dybde, men hænger tæt sammen og henviser til hinanden, som var de ét værk. Dobbeltbevægelsen er det centrale træk i ovenstående selvportræt. Linjerne står i den midterste af Ib Michaels digtsamlinger Vinden i Metroen, som også danner en midterakse i hele forfatterskabet: Før da gik rejserne i hans liv og romaner til sydens sol, såvel som nordens pol, mens de senere romaner alle er knyttet til det land, hvor han har rod, hvorfra hans verden går. Men i hele forfatterskabet findes forsøget på at bevæge sig ud og hjem i én bevægelse, eksistere i flere tidsplaner og forskellige steder - på samme tid. Eller "tænke to modsatrettede tanker på én gang", som det hedder i flere af de store, tidlige romaner, der også er komponeret efter dét princip. Selv beskrev han engang sit forfatterskab sådan: "Åbner man én låge, falder der et skrumpehoved ud, en fjerpragt eller en polynesisk havgud. Åbner man en anden, springer Kejseren af Kina op af æsken eller en spansk soldat, som aldrig fandt fred i sin grav. Et gulnet fotografi af barndommen, et sommerhus i Tisvilde..." "Det er min overbevisning, at man kun forøger verdens elendighed med en jammerlig fortælling," siger han selv, og den omvendte sætning gælder også hos ham: Den fortælling, der får de vante kategorier til at bryde sammen, udvider også vores virkelighed. Hør om det store, mangfoldige forfatterskab, torsdag d kl i LitteraturSelskabet Nordbrandt på Thorsvang, Danmarks Samlermuseum. Thorsvang Allé 7, 4780 Stege. Billetter koster 100 kr.og kan købes hos Bøger & papir, Stege, T: , mail: Kom til Generalforsamling i Lendemark Brugsforening med tilhørende 80 Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer 2) Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner 3) Gennemgang af årets regnskab 4) Indkomne forslag Forslag skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen og eventuelle suppleanter. 6) Eventuelt Husk medlemskort sfest - Lendemark Brugsforening stiftet 1935 Lørdag d. 25. april kl i Mønshallen Efter generalforsamlingen er SuperBrugsen vært ved et traktement leveret af Hannes Herligheder. Efter middagen er der musik & dans med Fenders Tilmelding i SuperBrugsens kiosk. Venlig hilsen Bestyrelsen Kaptajn Thea med besætning byder velkommen til: THEAS MODESHOW helt oppe i skyerne Industriel design Møbler Brugskunst Souvenir Åbent : Torsdag Fredag Lørdag Funktionel design Spændende ting til børn Reception Fredag d. 27. marts kl Bedste hilsner Charlotte Bagge Storegade Stege Tlf Tirsdag d. 24. marts kl Terminal 1 ved den Böhmiske hal på sukkerfabrikken Smagsprøver på da Vinci brød Kostervej Stege Tax Free! Vi tager nogle ekstra gode tilbud med, på udvalgte produkter (Gælder kun denne aften) Med venlig hilsen Tjek-ind åbner kl Dorthe Stensholm Pedersen Turkisvænget 5, 4780 Stege Tlf Vi ses til en forrygende aften... Det bli r svært at komme ned på jorden igen

6 6 UGEBLADET FOR MØN UGE 12/2015 KORT & GODT den lokale! ugeavisen Storegade 19B Stege Fax Besøg vores hjemmeside: ANNONCER: REDAKTIONEL TEKST: Tekst bedes kopieret ind i . Billeder skal sendes som vedhæftet fil. Kontortid: Mandag - torsdag kl Fredag kl Indlevering af annoncer: Korrekturannoncer: OBS!!!! Mandag kl Tekstsider: Onsdag kl Rubrikannoncer: Ændrede indleveringsfrister Onsdag kl Reproklart: p.g.a påske (advis) Torsdag kl Oplag: sommeroplag: Omdeling: Postvæsenet Tryk: Provins-Trykkeriet Udgivelsesområde: Møn, Bogø, Nyord, Kalvehave og Langebæk. Medlem af: Tlf Ansvarsh./Bladchef: Linette Solvig Annoncer/kontor: Linette Solvig Karin Gylling Hansen Produktion: Anni Jensen Redaktion: Karin Gylling Hansen Freelance: Jan Hansen (JaHa) Olav Sindalsen (old) Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af eventuelle fejl i annoncer og tekst. Erhversmæssig affotografering af bladets annoncer, tekst, fotos m.v. er ikke tilladt. Alarm 112 Politi 114 (Stege ) Lægevagten Skadestuen for hele region Sjælland Tandlægevagten er Tilskadekomne dyr Dyrlægevagten Apotekervagten (Vordingborg) Forgiftningscentralen (døgnåbent) er (giftlinjen.dk) Sundhedsplejerskernes telefonrådgivning Fre., lør., søn. og helligdage kl Trafikinformation: Falck Dansk Autohjælp Vordingborg kommune Førstehjælpskurser/hjertestarterplacering på Møn (moen.drk.dk) Messias opføres på Møn i påsken En spændende og anderledes udgave af Händels Messias bliver i tiden omkring påsken opført på Møn af sangere og musikere med forankring både i lokalområdet og andre dele af regionen. Det sker hele to gange i henholdsvis Fanefjord Kirke og Magleby Kirke. Händels populære oratorium er en fast og elsket del af den danske juletradition, men det er faktisk kun den første DØDSFALD Vores kære far, morfar og oldefar Knud K. Rasmussen * 10. maj marts 2015 er efter kort tids sygdom stille sovet ind Mikael og Bente Christina, Rasmus og Emma Begravelsen har fundet sted Tak for venlig deltagelse Vores kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor Inger Hansen * 13. januar 1920 har endelig fået fred 13. marts 2015 På familiens vegne Anne, Lone og Kuhn Begravelsen har fundet sted i stilhed Min elskede hustru vores kære mor, svigermor, mormor, og farmor Susan Arp * 27. september marts 2015 Du vil altid være i vores hjerter På familiens vegne Niels Camilla, Morten og Katrine del af værket, der omhandler julen. Anden og tredje del handler om påsken, og det er disse dele af oratoriet - herunder den kendte Halleluja sats - der nu skal opføres på Møn. Koncerterne i Fanefjord og Magleby Kirker indgår i en turné, der også omfatter Kastrup Kirke, Saxkøbing Kirke, Stubbekøbing Kirke og Højskolen Marielyst. Bisættelsen finder sted fra Stege Kirke mandag den 23. marts kl Min elskede mand vores kærlige far, svigerfar, morfar og oldefar Gunnar Hemmingsen * 6. april marts 2015 er stille sovet ind På familiens vegne Karen Bente, Hanne, Inge og Jens Otto Bisættelsen finder sted fra Fanefjord Kirke onsdag den 25. marts kl Efter Gunnars eget ønske bedes man i stedet for blomster betænke Røde Kors, konto mrk. Gunnar Hemmingsen En stor og varm tak til Hjemmeplejen fra Fanefjordcentret for enestående hjælp og støtte Tættere på det oprindelige Der er tale om en intim, kammermusikalsk opsætning - det vil sige, at værket opføres af et mindre kammerkor og et orkester, der er destilleret ned til en solid kerne af strygere. Opførelsen adskiller sig således fra den romantisk inspirerede Messias-tradition, som er kommet til Danmark fra England, og som involverer meget store kor og orkestre. Som sådan er den kammermusikalske udgave tættere på Händels oprindelige partitur. Sangerne og musikerne, som opfører denne udgave af Messias, kalder sig Fanefjord Kammerensemble. Gruppen er TAK Alt i OMSORG - NÆRVÆR - RESPEKT Susanne Bengtsen Christensen Tak for venlig deltagelse ved Frede Olsens begravelse. Hilsen Jan & Allan begravelsesbinderi SuperBrugsen Vi gør Deres afsked til noget smukt åben alle dage Vi træffes hele døgnet på Ring gerne for gratis uforpligtende prisoverslag Storegade 85, 4780 Stege Kirsten og Lars Andreasens eftf. Medlem af Danske Bedemænd Meddiaskoret synger i både Fanefjord og Magleby kirker. sammensat specielt til dette projekt, men medlemmerne er kendt fra andre regionale sammenhænge. Sangerne repræsenterer nemlig et samarbejde mellem Fanefjord Kirkes Vokalensemble og Vokalkvartetten FirPressen, mens orkestrets medlemmer er hentet fra Storstrøms Symfoniorkester og Midtsjællands Kammerorkester. Musikeren Frans Jacoby fra Nykøbing F står for den musikalske ledelse og synger desuden med i kammerkoret. Frans Jacoby er aktiv i mange andre regionale musik-sammenhænge - blandt meget andet har han netop afsluttet en periode som orkesterdirigent for musicalen My Fair Lady, som blev opført på Møn i februar. Han er desuden medlem af både Vokalkvartetten Firpressen og Storstrøms Symfoniorkester. Koncerten i Fanefjord Kirke finder sted den 29. marts klokken 16. På selve påskedagen den 5. april opføres værket i Magleby Kirke, ligeledes klokken 16. KIRKE-NYT Søndag d. 22. marts: Mariæ bebudelsesdag Stege kirke kl Lars Rasmussen Bogø kirke kl Charlotte R. Pedersen Keldby kirke kl Jeanette Sauerberg Kalvehave kirke kl Alex Mark Knudsen Damsholte kirke kl Eva Brinck Jensen Højmesse Magleby kirke kl Martha Joensen Tirsdag d. 24. marts: Fanefjord kirke kl Charlotte R. Pedersen UGEBLADET FOR MØN indleveringsfrister til Påske UGE 13 udkommer fredag d. 27. marts Tekstannoncer og redaktionel deadline tirsdag d. 24. marts kl UGE 14 udkommer mandag d. 30. marts Tekstannoncer og redaktionel deadline onsdag d. 25. marts kl Tlf Fax

7 UGEBLADET FOR MØN UGE 13/ BEGRÆNSEDE PARTIER På sporet af de bedste tilbud Tilbuddene gælder fredag søndag Vasen 1, Stege SPAR SPAR SPAR All-round overvågningskamera Med 3-zoners bevægelsessensor Infrarødt lys til natoptagelser 5 MP TFT-LC-farveskærm USB pladespiller Konverter dine gamle vinylplader til digitalt format til afspilning på PC, MP3, eller CD Indbyggede højtalere Märklin Modeljernbane Frit valg Pr. stk års PRODUCENT- GARANTI Pr. stk års PRODUCENT- GARANTI Pr. stk FØR FØR FØR SPAR SPAR SPAR SPAR Wi-Fi action camcorder 5 MP Undervandshus 4 GB micro SDHC-kort Trådløse høretelefoner Pr. stk års FØR PRODUCENT- GARANTI Bluetooth tastatur til tablet-pc Til tablet, Windows PC eller Mac Inkl. USB-dongle og USB ladekabel Elektronisk p-skive ParkOne Pr. stk års FØR PRODUCENT- GARANTI Vi modtager Pr. stk års PRODUCENT- GARANTI Pr. stk års PRODUCENT- GARANTI FØR FØR Helt uden gebyr Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer KVALITETEN HELT I TOP - PRISEN HELT I BUND

8 MØENS TØMMERHANDEL KVINDEAFTEN Torsdag d. 26. marts kl Sommermagasinet MØN Sommermagasinet MØN udkommer for 15. gang næste uge. For at støtte projektet, Dark Sky på Møn, er forsidebilledet af amatørastronom Tom Axelsen med sin stjernekikkert i den mørke, men stjerneklare nat. Inde i bladet er der, som altid, spændende artikler og fotos. Alle er velkomne til reception på Samlermuseet mellem 14 og 16 fredag den 27. marts for at fejre udgivelsen. Distributionen af Sommermagasinet, som igen i år er trykt i eksemplarer, vil begynde lørdag morgen. Kan du klargøre plæneklipperen og havemøblerne? Bruge den elektriske malersprøjte? eller skifte pakninger i vandhanen? Foråret er kommet til Stege stadion Her i weekenden, har der været gang i den på stadion i Stege. Trænere, holdledere, seniorspillere og bestyrelsen har revet det gamle hegn rundt om banen ned og der er blevet boret nogle nye huller og sat stolper op, så det nye hegn er begyndt at komme op, og der bliver gjort klar til nye sponsor skilte. Så det næste store projekt bliver, at vi skal i gang med at sælge nogle reklame skilte, siger formanden for Møns fodboldklub, Leif Rasmussen. Der skal også fjernes noget af bevoksningen på volden imellem banen i hullet og den gamle opvisnings bane, så bestyrelsen glæder sig rigtig meget til at sæsonen går rigtigt i gang og til at man kan byde velkommen på et ny istandsat stadion, Så vores bannerne kommer til at ligge mere i forlængelse af hinanden. Og man vil kunne se fra den ene ende til den anden, så man ikke føler der er meget langt til den bagerste bane. Som noget nyt på stadion vil der komme en elektronisk måltavle, som er sponseret af bl.a. Møns Glarmester v/ Mads Frederiksen. Møns fodboldklub glæder sig meget over disse nye tiltag, samt til alle de spilledende hold, som skal få glæde af de nye faciliteter. Kom og prøv og få en sjov aften. Pris incl. en let anretning kr. 50,- Tilmelding til mail eller tlf senest den 23. marts Begrænset deltagerantal STØVVASEN 2, VED HAVNEN, 4780 STEGE TLF UGEBLADET FOR MØN UGE 12/2015 Der var engang.. et forsamlingshus. Forsamlingshusenes historie i Danmark går tilbage til anden halvdel af 1800-tallet. De første forsamlingshuse blev rejst i tilknytning til skytteforeninger, grundtvigske højskoler og friskoler. Og da Estrups styre forbød at holde møder på offentlige skoler tog byggeri af forsamlingshuse fart, som bred venstrepolitisk folkebevægelse. Det folkelige og parlamentariske samfund var under udvikling. Husene fik funktion som hele sognets storstue og omkring 1920 var der bygget mere end 1600 forsamlingshuse. Et livligt socialt liv har udfoldet sig der. Møder, foredrag, suppe steg og is-fester, dåb, konfirmation, bryllup, dilettant teater, skytte- og gymnastikforeninger, banko, dans og fællessang. Ikke mindst kan forsamlingshusenes funktion knyttes sammen med andelsbevægelsen og landbrugets udvikling i Danmark. Forsamlingshusene har, siden 1970 erne, været et symbol på landsbysamfundenes overlevelse og siden 1986 har Landsforeningen af Forsamlingshuse varetaget husenes fællesinteresser. Men det er en kendt sag, at forsamlingshusene i Danmark har svære vilkår. Derfor har Ministeriet for by, bolig og landdistrikter givet kommunerne mulighed for at støtte renovering af de ofte nedslidte huse. Forsamlingshusene er ofte kernen i de stærke og nære fællesskaber i de små landsbysamfund og det er netop fællesskaberne, der gør landsbyen attraktiv, ikke mindst for bosætning. Men forsamlingshusene udfordres af øget globalisering og det individualiserede samfund. Så spørgsmålet rejser sig: Har forsamlingshusene udspillet deres rolle? Det spørgsmål har professor i kulturvidenskab, institutleder cand. phil. Johannes Nørregaard Frandsen fra Syddansk Universitet, beskæftiget sig indgående med, sammen med arkivar, Johnny Wøllekær. Det er der kommet en interessant bog ud af. Forsamlingshuse er dansk kulturarv: status og historie udgivet på Syddansk Universitetsforlag. Johannes Nørregaard Frandsen kommer til Scene1 Møn, søndag den 12. april kl. 15. Her vil han øse af sin store viden om forsamlingshuse og dansk landbrugs udvikling. Så er det gamle hegn blevet revet ned og arbejdet med at sætte et nyt op er i fuld gang. Historien om dansk landbrug og den kultur, der er rundet af det, er vores store, fælles fortælling i Danmark. Den har været væsentlig også for hele vores velfærdssamfund og det er den sådan set stadigvæk. Fortegnet er bare lidt anderledes, siger Johannes Nørregaard Frandsen. Læs mere i næste nummer af Ugeavisen og hør Frandsen live. Foredraget om forsamlingshuse og dansk landbrug er søndag den 12. april. kl. 15 i Hårbøllehuset, Vindebækvej 48, 4792 Askeby. Entré: kr. 100,-, unge under 25 år halv pris. Johannes Nørregaard Frandsen gæster Hårbøllehuset.

9

10 10 UGEBLADET FOR MØN UGE 12/2015 INDLÆSNING WEDELES HUS Udbygade 4 Stedmoderplanter, tete, påskeliljer, hyacinter læggekartofler Brugskunst Åbent alle dage kl som vi plejer Tlf Påske overraskelse GeoCenter Møns Klint gentager succesen fra sidste år og skyder sæson 2015 i gang med et brag! Den 28. marts kl. 10 åbnes dørene, og der vil være gratis sæsonkort til alle fremmødte mellem 10 og 12. Vær med til en hyggelig åbningsdag med kaffe og rundstykker. I anledning af påsken og fordi vi slår dørene op til vores 9. sæson, vil GeoCenter Møns Klint gerne igen i år have lov til at invitere alle, der har tid og lyst, til, helt gratis, at besøge vores udstillinger og aktivitetstilbud. Tilbuddet gælder kun lørdag den 28. marts fra kl Hvis man møder op på ovenstående tids- punkt får man et gratis sæsonkort, og vi byder også på en kop formiddagskaffe og et rundstykke står i aktiviteternes tegn med en lang række aktiviteter sæsonen igennem. Udover højsæsonaktiviteterne træklatring og svævebane, guidede fossilekspeditioner, mountainbiketure og snorkling foran Klinten, byder vi i år på så forskellige begivenheder som et triathlonstævne, stjerneture, en kæmpe skattejagt og en palæontologisk konference. Du kan få det samlede overblik på GeoCentrets hjemmeside eller på den aktivitetsoversigt vi udleverer sammen med årskortet på vores åbningsdag. Nyrenoveret udstilling Efter 8 sæsoner var det - helt ærligt - ikke alt i udstillingen, der kørte optimalt, sammenlignet med da Dronning Margrethe indviede GeoCentret den 29. maj Vi har derfor i løbet af vinteren givet udstillingens fysiske rammer og teknologiske løsninger den helt store overhaling. Gulvet er blevet slebet ned og lakeret, der er nye computere og skærme overalt. Der er blevet poleret og justeret og opdateret og udstillingen fremstår nu helt ny og tidssvarende med den nyeste teknologi i den interaktive fortælling om Danmarks Fødsel. Reception i anledning af bogudgivelser Åbningsdagen er også dagen, hvor der udkommer 2 nye bøger om Møns Klint, og i den anledning vil det, fra kl , være muligt,ved en lille reception, at møde personerne bag de 2 bøger. Den ene bog er forfattet af naturvejleder ved GeoCentret og 'fossilnørd' Hans Henrik Meyer. Der er tale om en længe ventet bog om Møns Klint, kridtet og alle fossilene. Den anden bog er en fotobog, der dokumenterer Møns Klints mange flotte fald og klinterpartier på en gåtur fra fyret i syd til Liselund i nord. Fotografierne til bogen er taget af den prisbelønnede fotograf, Rudy Hemmingsen. I bogen kan man også læse om de mange særegne stednavne herude på Klinten. Hvad betyder de egentlig? Vitmunds Nakke, Gukkene Hule og alle de andre underlige navne? Bøgerne vil blive solgt og signeret af forfatter og fotograf Udstillingen kommer til at funkle som ny, efter hovedrenovationen i løbet af vinteren. på dagen. Vi håber virkelig vi bliver "lagt ned" og at rigtig mange mønboere har lyst til at kigge forbi på vores åbningsdag. Der er sket rigtig meget siden vi åbnede i Nu har man en mulighed for at komme til at se alt det nye inkl. vores særudstillingen 'Den Første Dinosaur' - helt gratis. Vi håber til gengæld, at I som lokale, vil benytte jeres sæsonkort, sammen med familier og venner, som mange får besøg af i højsæsonen. På den måde håber vi naturligvis, at de mange sæsonkort vi forærer væk på åbningsdagen, betales hjem igen af betalende venner og familie - noget for noget - om man så må sige:) Vi håber vi ses den 28. marts mellem kl og 12.00, Kaffen er i hvert fald klar og der er gratis parkering til kl slutter direktør Nils Natorp. Invitation Kirsten Mørk Mølvang har skrevet en lille, meget fin bog: En helt almindelig dag fortællinger om livet på Museumsgården i Keldbylille. Bogen har små fortællinger og mange billeder. Vi fejrer bogen og Kirsten ved en udgivelses-reception i Bøger og papir, Storegade 12, Stege lørdag d. 28. marts ml. kl og Kirsten vil fortælle om bogen og signerer gerne bøger. Vi serverer lidt lækkerier Kom og vær med til en hyggelig bog-lørdag De bedste hilsner Bøger & papir Elly & Bent Nielsen Storegade Stege Tlf facebook.com/boegerogpapirstege Skal vi etablere fibernet i De Søndre Byer? Informationsmøde om fibernet Vi undersøger interessen for fibernet i udvalgte områder på Vestmøn. Kom til informationsmøde og hør om Fibias fibernet. Her får du svar på dine spørgsmål, så du kan beslutte om fibernet er noget for dig og dit lokalområde. Informationsmøde i Tøvelde Forsamlingshus Søndersognsvej 52, Tøvelde, 4780 Stege torsdag den 26. marts 2015, klokken Er du forhindret i at deltage i informationsmødet, så besøg vores fiberbil, når den holder ved: Tøvelde Forsamlingshus, Søndersognsvej 52, Tøvelde, 4780 Stege onsdag den 8. april 2015, klokken Læs om fibernet på Vestmøn på Her kan du selvfølgelig også tilmelde dig fibernet. VI GI R DIG

11 Oplev Danmarks fødsel Program 2015 BESØG GEOCENTER MØNS KLINT VILD PÅSKE OPLEVELSER FOR HELE FAMILIEN TIL MERE END ÉN DAG Åbent i Påsken 28. marts til 6. april, dagligt kl ! FÅ ET T G O M R KO SONKO 2 Æ S S I GRAT RTS KL MA å kaffe p å s g o r Vi byde ndstykker. og ru Stengårdsvej 8, 4791 Borre Telefon HUSK! 1 billet = sæsonkort Lav din billet om til et årskort - det er gratis på dagen. Så kan du komme igen og igen - GRATIS - i hele sæson UGEBLADET FOR MØN UGE 12/

12 Glade gymnaster viste højeste niveau Efter 50 år i foreningen har Freddy Johnsen valgt at flytte til Broager ved Als. GT Bøgestrømmen får han dog ikke lov til at forlade, da han har fået et livslangt æresmedlemskab. Foto: Niels Brandt Stor tak fra GT Bøgestrømmen til alle sponsorerne ved vores Amerikanske Lotteri lørdag den 14. marts 2015 Lørdag den 14. marts dannede Mønshallerne rammen for GT Bøgestrømmens traditionsrige forårsafslutning. 331 gymnaster gav den gas. Det var samtidig et farvel til Freddy Johnsen. Allerede fra morgenstunden vrimlede Mønshallerne med gymnaster, der skulle vise de andre og alle tilskuerne, hvad de havde lært i årets løb. De var samlede i små grupper sammen med deres trænere, som gav dem deres sidste gode råd. Forventningerne stod malet i deres ansigter, mens de gennemgik deres serier. Blandt dem går GT Bøgestrømmens formand, Tina Holst Pedersen, som er meget tilfreds med foreningens udvikling. Det har været en rigtig god sæson med en god tilslutning. Vi har haft et øget deltagerantal, hvilket betyder, at alle holdene har over 12 deltagere. Det har betydning, når de er på gulvet, for så kan de udnytte gulvet optimalt, fortæller Tina Holst Pedersen, men det har bestemt også en betydning i hverdagen. Jo flere der er på holdet, jo lettere er det for både instruktører og gymnaster at holde motivationen og glæden hele sæsonen. GT Bøgestrømmen er en meget bred gymnastikforening, som breder sig over alle aldersgrupper og alle ambitionsniveauer. Også de højeste. Vi dækker alle aldersklasser lige fra et år op til 70 plusserne. Det betyder, at vi har en stor bredde, men samtidig har vi også et miljø, hvor vi kan udvikle vores gymnaster til et meget højt niveau. I år er SpringTeam Bøgestrømmen udtaget til DGI galla opvisning i Næstved den 27. marts med vores drenge serie, forklarer Tina. Det høje niveau er en konsekvens af, at alle har taget GT Bøgestrømmens værdier til sig, nemlig glæden. Glæden ved fællesskabet og glæden ved at udvikle sig og blive dygtigere. Desuden har foreningen en række seriøse trænere, som ikke er blege for at stille høje krav til gymnasterne, som med glæde tager imod udfordringerne. Men det, at trænerne er så dygtige, gør også at de kan rumme de gymnaster der ikke dyrker gymnastikken for at være de bedste, men fordi de syntes det er en dejlig sport. Og det skal der bestemt også være plads til. Vores elitepiger er meget ambitiøse og vil være de bedste. Det vores piger arbejder på, er deres forståelse for musikken, hvordan de sammensætter utraditionelle elementer i deres serie, en optimal udnyttelse af gulv og attitude. Det er en vanskelig Der går mange træningstimer til for at opnå et højt niveau Foto: Niels Brandt Bamse Chokolade Bilcenter Syd Biografen Stege Borg Reklame Brix Design A/S Bryghuset Møn Butik Hanne Butik Skovly Butik Thea Byggefirmaet PKC A/S Bøger & Papir, Stege Café Frederik VII Café Tot/Thorsvang Curl & Care Dagli'Brugsen, Borre Danbolig Møn Dansk Fitness Stege Danske Bank Davids Delikatessen Deres Frisør v/bente Seneca Din Bager Domiciel Stege Dream Nails EDC Møn Ejendomsfirmaet Kraneled Fakta Flügger Farver - Malerfirma Vennike Frisør Ann-Christina Galleri Bent Rune Galsgaard Biler Hair Flair Hannes Herligheder Holiday Home, Stege Hyttefadet Højris femme clothing Høyers Konditori Imerco Stege je-elkas Jensens Blomster Jensens Pølser Kaffehuset Møn KJ Byg A/S Klip Fiske Klipperiet Kostervejen Skov- og Haveservice LH Vagt og Service Lindpro A/S Luxusloppen v/dorthe Pedersen Matas Stege Max's Køreskole MB Reklame mel:b Murer og Entreprenør Firma Jens Ove Hansen A/S Murermester Lars Foss Mølleporten Øl- og Vinstue Møn Bolcher Møn Is Møn Marineservice Møn Print A/S Møns Auto v/mogens Nielsen Møns Bank Møns Dyrlæger Møns Glarmester v/mads Frederiksen Møns Handelshus Møns Svømmehal Møns Tandplejecenter Mønshallens Cafeteria Netto Stege Noorbo Handelen, Nyord Optiker Isak S. Jensen P. Hatten & Co A/S Stege Pias Guld-Sølv-Ure Pizzeria Delfino Pizzeria Santa Maria Point S Stege Privathospitalet Møn Rema 1000 Stege ReviVision RSM Plus Vordingborg Runas Galleri Shell Lendemarke Sign Entreprise Silvan, Maribo Slagter Stig Smykkeriet Spisestedet Sportigan Stege Stege Apotek Stege Låseservice Storstrøms Forsikring Super Brugsen Lendemarke Svend Mogensens Eftf. v/vagn Hansen Sy & Strik Tandlægeselskabet Dentimax ApS Kalvehave Tinas Binderi Tøjeksperten Stege Tømrerfirmaet Ove Oddermose's Eftf. v/morten Høyer Vanilla Vibækgaard Vinhuset Luffes Gård Vognmand J.E. Frederiksen v/søren Frederiksen Vognmand John Frederiksen Wettergrens Wellness No. 9 Øernes Bilsyn 12 UGEBLADET FOR MØN UGE 12/2015 Der kommer flere og flere af de yngste. Putterne udviste stor energi og nysgerrighed. Foto: Niels Brandt Møns Fodbold Klub Træningstider forår 2015 Hold - Årg. Træningsdage Træningstider Træningsstart Drenge U-6, U-7 (årgang 09, 08) 3-mands Fredag kl Starter 10/4 Drenge U-8, U9 (årgang 07, 06) 5-mands Fredag kl Starter 27/3 Drenge U-10 (årgang 05) 5-mands og 8-mands Mandag og onsdag kl Starter/25/3 Drenge U-11 (årgang 04) Onsdag kl mands og fredag kl Er startet Drenge U-12 (årgang 03) 8-mands Onsdag og fredag kl Er starter Drenge U-13, U-14 (årgang 02, 01) 8-mands Onsdag og fredag kl Er startet Piger U-11, U-12, U-13, U-14 (årgang 04, 03, 02, 01) 8-mands Mandag og fredag kl Starter 23/3 Drenge U-17 (årgang 98, 99,00) 11-mands Mandag og onsdag kl Er startet Senior 11-mands Mandag og onsdag kl Er startet For øvrige oplysninger se hjemmesiden: opgave, de har sat sig, for der er andre rigtig dygtige hold, som har det samme mål, men med den glæde de bringer med sig i træningen, er jeg sikker på, at de nok skal nå det, siger Tina Holst Pedersen. De over 550 tilskuere, der fyldte Mønshallerne for at overvære Forårsopvisningen, fik valuta for pengene den lørdag eftermiddag. På slaget gik musikken i gang og Dannebrog blev ført ind under et forrygende show af foreningens drenge og herrer - og derefter gik det slag i slag. Hele programmet var blevet afprøvet på forhånd, og hver serie havde et helt nøjagtigt tidsrum, som de skulle holde sig indenfor. Alt kørte minutiøst - selv oprydningen efter hver serie blev gennemført efter en nøjagtig plan. Selv om GT Bøgestrømmen har mange unge medlemmer er det også en forening, der har dybe rødder på Møn. I 50 år har Freddy Johnsen fungeret som gymnastikleder og har derfor haft en stor del af den mønske ungdom imellem hænderne. Han blev hædret af foreningen og publikum efter sin sidste opvisning med Freddy's herrer og d damer. Et arrangement som Forårsopvisningen kan ikke lade sig gøre uden en stor skare af frivillige instruktører, gymnaster, forældre og tidligere medlemmer. Der er mange opgaver, der skal løses lige fra at sidde ved kassen, udleje siddepuder, og mange andre ting, der skal gøre, at alle får en god oplevelse. Vi er utroligt glade for de frivillige, som har valgt at tilbringe en eftermiddag i Mønshallerne og hjælpe os med at få tingene til at fungere, afslutter Tina Holst Pedersen. Niels Brandt

13 FORLYSTELSER Stor danseglæde i Fanefjord Skovpavillon Helt præcis hvor mange dansetrin, der gennem Fanefjord Skovpavillons godt 100-årige historie, er taget i stedets store sal, vides ikke men det er mange. Og kan man næsten forestille sig en bedre slutning på en aften efter en kulinarisk oplevelse med kniv og gaffel end en dans? Fredag blev der føjet yderligere et stort antal dansetrin til disse, da danseforeningen Dance Royal gav opvisning med historiske herskabsdanse. Og da en del af tilskuerne, som slut på aftenen, blev budt op til dans af foreningens medlemmer, blev summen af dansetrin i Fanefjord Skovpavillons historie øget endnu mere. Der blev vist såvel pardanse som rækkedanse og kvadrilledanse, hvor blandt de sidstnævnte den store selskabsdans, Les Lanciers, formentlig er den mest kendte. Dansene er typisk fra og 1800-tallet, samt fra begyndelsen af 1900-tallet og sættes i en smuk ramme af dansernes påklædning, hvor damerne danser i store rober, mens herrerne optræder i kjole og hvidt. Klæder skaber folk, siger man, men også stemning. En enkelt af de danse, der blev vist, kan dog ikke matche de øvrige i alder, idet den først Sogne indsamling Folkekirkens Nødhjælp holdt, traditionen tro, sogneindsamling til fordel for verdens fattige. I Stege sogn var 8 friske indsamlere ude at stemme dørklokker og kunne præstere et flot resultat til trods for, at vi i år var færre indsamlere end vi plejer. Det blev til kr., som sendes til Folkekirkens Nødhjælp, der i år har valgt, at sætte fokus på kvinderne i verdens fattigste lande. På landsplan blev der indsamlet ca. 14 mio. kr. Indsamlingslederen vil gerne takke alle indsamlere for deres tid og engagement, samt SuperBrugsen Lendemarke for at sponsorere småkager til kaffen. så dagens lys i 2012, Kronprinsesse Mary s Kvadrille. Det er blevet en tradition i Danmark, at kronprinsesser, der kommer hertil fra udlandet, får deres egen dans. Således blev der lavet en kvadrilledans til prinsesse Alexandrine, da hun blev gift med den senere kong Christian X i Kronprinsesse Ingrid fik sin kvadrille, efter hun 1935 blev gift den senere kong Frederik IX. DAMME KRO Alt dette for kun kr. 215,- pr. pers. Bordbestilling nødvendig Tlf Derfor var det naturligt for to sydsjællandske dansefolk, Bent Andersen og Bengt Askgaard, at lave henholdsvis koreografi og musik til Kronprinsesse Mary s Kvadrille, som Dance Royal også viste på Møn fredag. Da en del af gæsterne kom på dansegulvet brugte Dance Royals Vinnie Nielsen denne musik til at lade gæsterne forsøge sig med de to første (af fem) ture i Les Lanciers. Og endnu en gang blev det ikke mindst af de storsmilene gæster bevist, at man bliver i godt humør, når man danser. Dance Royal gav en flot opvisning med historiske herskabsdanse. Vi gentager succesen fra sidste år Påskefrokost søndag d. 5. april kl Påske ta selv bordet vil bl.a. bestå af: Det store sildebord, æg m/rejer, røget hajbuglapper, røget sværdfisk, fiskefilet m/remoulade, graved laks m/rævesovs, røget ål m/røræg, varmrøget laks m/krydderurtedressing, hj. lammerullepølse, italiensk marineret kalkuncuvette, hønsesalat, tarteletter, kalvesteg m/peberrodsalat, pickles og høvlet peberrod, lun leverpostej m/champignon og bacon, roastbeef m/remoulade, ristede løg og høvlet peberrod, osteanretning m/frisk frugt og mange andre lækkerier fra vores køkken. Og til sidst kaffe/the og chokolade. Livet på Museumsgården Lørdag den 28. marts klokken præsenteres, hos Bøger og papir på Storegade 12, en lille bog om livet på Museumsgården i Keldbylille i gamle dage. Nogle hundrede meter nede ad vejen, vest for gården ligge et lille, hvidkalket hus. Her bor Signe, bondens mor. I aftægtshuset. Stedet er idyllisk, når solen kaster sine stråler ned i haven, hvor alskens blomster breder sig i fuldt flor. Mellem fliserne trives ukrudtet, og hækken vokser i alle retninger... Ovenstående er fra en af fortællingerne om livet på landet i gamle dage. Min familie er fra Møn, og jeg har tilbragt en stor del af mit liv PORTOFINO Cafe - pizzeria - restaurant Åbningstider: Torsdag til søndag fra kl på denne dejlige ø. Et arbejde som frivillig sommerrundviser på museumsgården pirrer fantasien og har givet mig lyst til at skrive nogle fortællinger om livet, som det kan have formet sig for gårdens beboere til forskellige tider og med udgangspunkt i de historiske oplysninger, der er tilgængelige. Forfatteren er Kirsten Mørk Mølvang, lærer, forfatter, barnebarn af bygmester og branddirektør H.P. Winther, Storegade 108. Kirstsen vil fortælle om bogen og signerer gerne bøger. Bøger og papir serverer lidt lækkerier i forbindelse med udgivelsen. Ægte italiensk køkken også ud af huset Thyravej 4A, Klintholm Havn Bordbestilling tlf Programoversigt Lørdag 21. marts Tilflyttere: Lis og Ton Vermeer Forsamlingshuse: Borre Stafet: Leif Rasmusen, formand, Møns Fodbold Klub Stafet: Bitten Lundkvist Larsen, Møn Turistbureau Søndag 22. marts Forsamlingshuse: Tøvelde Forsamlingshuse: Borre Møn revyen t Stafet: Leif Rasmusen, formand, Møns Fodbold Klub Stafet: Bitten Lundkvist Larsen, Møn Turistbureau Mandag 23. marts Preben Wilhjelm causeri - 1 t Forsamlingshuse: Borre Tilflyttere: Michael van Deurs Tirsdag 24. marts Møn revyen t Fredag 27. marts Forsamlingshuse: Tøvelde Forsamlingshuse: Borre Stafet: Leif Rasmusen, formand, Møns Fodbold Klub Stafet: Bitten Lundkvist Larsen, Møn Turistbureau Sigurd: DA LANDBOLIVET BLEV EN BY I PROVINSEN KULTUREN PÅ LANDET FORÅRSTILBUD Buffet + Dessert F E S T Perfekt til KONFIRMATION Vælg-Selv buffet Miks dine egne favoritter fra et kæmpe udvalg 3 x Kød 49 95I alt Pr. kuvert + Se det kæmpe udvalg på Pr. kuv., excl. miljøafgift og levering. Min. 10 kuverter. Bestil på x Grønt/Kartoffel 39 95I alt Pr. kuvert KOM TIL SMAGE-DAG Smagsprøver på fest- og retter 21. marts kl C. F. Tietgens Boulevard 30B 5220 Odense SØ 10 % Rabat ved bestilling på dagen..dk 1 71 EN FORTÆLLING V. JOHS. NØRREGAARD FRANDSEN PROFF. VED SYDDANSK UNIVERSITET SØNDAG 12. APRIL KL. 15:00 ENTRÉ 100 KR UNGE UNDER 25 ÅR HALV PRIS HÅRBØLLEHUSET MØNS KULTURHUS HÅRBØLLEHUSET VINDEBÆKVEJ 48 BILLETBESTILLING: ELLER TLF UGEBLADET FOR MØN UGE 12/

14 Alt i tømrerarbejde udføres A/S Nyhavevej Askeby Mobil Tlf Tømrermester Kenneth Jensen Afdækning og reparation ved akutte skader Termoruder/Energiruder Forsatsruder/Reparationsruder Alu-facader Autoruder/stenslag Brusedøre/vægge/spejle Indramning af billeder Stort udvalg i rammer og indrammede plakater BUTIKKENS ÅBNINGSTIDER: Mandag kl Torsdag Lukket Tirsdag kl Fredag kl Onsdag Lukket Lørdag kl VÆRKSTEDET ÅBNER PÅ HVERDAGE KL Kobbelvej Stege Tlf Fax Er dit tag klar til solceller? Vil du udnytte den nye nettoafregningsordning fra SEAS, og sætte solceller på taget? Så er det ren fornuft at få efterset taget først, for evt. fejl/mangler. Ring og få en snak om dit projekt. Anders Finn Tlf Jord- Beton- Murer- Tømrer- Aut. Kloakarbejde FAGMANDEN Spejderne på natløb i Kalvehave Gør terrassen forårsklar Foråret nærmer sig og snart skal grill og havemøbler hentes frem igen. Men før terrassen atter indbyder til hygge, trænger den formentligt til en kærlig hånd. TØMRER & SNEDKER ARBEJDE NYBYGNINGER TILBYGNINGER KØKKENER TRAPPER DØRE & VINDUER INDRETNING 1. SAL Tømrer- og snedkermester OLE JON ØRNUM Sømarke Tlf Bil Fax MØNS KØKKENMONTERING Seniorspejder, Heidi Holm Jensen, udfordrer natten og arrangerer natløb for de andre spejdere i Kalvehave gruppe. Natten til lørdag d. 21. marts bliver der liv i Kalvehave og Viemose, når spejderne skal ud i mørket og løse opgaver. Det er seniorspejderen Heidi Holm Jensen, fra KFUM Spejderne i Kalvehave, der har stået for al planlægningen af arrangementet og hun har arbejdet på projektet siden september. Professor Felix har fået stjålet nøglen til sin kloningsmaskine af den onde videnskabsmand, Ritzausen, og professoren har bedt spejderne om hjælp til at finde nøglen igen. Vi er utroligt stolte af Heidi siger troplede,r Frede Ravnborg Hun er et rigtig godt eksempel på, hvordan spejderarbejdet udvikler de unges kompetencer og gør dem både ansvarlige og selvstændige. Vi vil gerne give vore spejdere nogle gode oplevelser og udfordringer. Vi har spejdere med fra 6-13 år og især de yngste glæder sig til at komme ud i mørke. De ældste har snart prøvet natløb mange gange, så de glæder sig mest til posterne. siger gruppeleder Julie Pommer Petersen. Vinteren sætter sine spor på terrassen. Nedfaldne blade klæber til belægningen, alger har bredt sig på de fugtigste områder og måske ligger der knækkede grene i hjørnerne. Det kan derfor være en god idé at rengøre terrassen, før den tages i brug. Start med at fjerne blade, grene og andet snavs. Herefter afhænger rengøringsopgaven af, hvorvidt du har en træ- eller stenterrasse. Har man en terrasse af sten eller fliser, starter man med at fjerne ukrudtet i fugerne. Derefter renses belægningen. Vi anbefaler, at man anvender et rengøringsmiddel, Kostervejens Skov & Haveservice GRØN AFDELING Vi beskærer dine træer, frugttræer m.m. Vi renser din tagrende Vi fjerner dit haveaffald og meget mere Ring & spørg Heidi Holm Jensen har arbejdet på natløbet i Kalvehavet siden september. specielt udviklet til sten og fliser, som f.eks. Borup Flise Rens, der både rengør fliserne og fjerner stenpest. Man hælder det flydende rengøringsmiddel på fliserne og lader det virke i minutter, før det skrubbes af med en stiv kost og rigeligt vand. Så er terrassen klar igen, udtaler Annegrete Larsen, Møns Tømmerhandel. Terrasser af træ kræver, ifølge produktchefen, en lidt anderledes metode. Træterrassen har godt af, at blive vasket, da træet, efter vinterens nedbør og frost, har fået en træt og mat overflade, som er særligt modtagelig for skimmel og snavs. Alger og begroninger fjernes bedst med Sadolin Husrens, som man let fordeler med en havesprøjte eller vandkande. Herefter kan man, med Få et tilbud på din hjemmeside Ny - opdatering eller vedligeholdelse, digital fotografering hjemmesidesnedkeren.dk v. Johnni Buch Nu med fordel, vaske terrassen med Pinotex Terrasserens, så det sidste snavs kommer af. En del Pinotex Grundrens/Terrasserens blandes med en del vand og terrassen vaskes med en blød børste eller gulvskrubbe og skylles efter med rent vand. I princippet en nem måde, at vaske gulv på, da man ikke skal være ligeså forsigtig med vandplask, som indenfor. Ved rengøring af større terrasser, kan en højtryksspuler med sæbedispenser anvendes, forklarer Annegrete Larsen. Hvis man gerne vil bevare en ren og indbydende terrasse i længere tid, kan man anvende et forebyggende plejemiddel. Træbelægning kan påføres en plejende olie, der øger træets modstandsdygtighed overfor råd og svamp. Og stenfliser kan holdes pestfri ved brug af f.eks. Borup Imprægnering. Derudover kan man give stenterrassen nyt liv ved at udfylde fugerne med frisk fugesand, fra f.eks. Dansand, uddyber Annegrete Larsen. Når terrassen er rengjort, kan havemøbler, parasol og grill findes frem fra gemmerne og du er nu klar til at invitere gæster på grillmad og hygge. For yderligere oplysninger, kontakt venligst Møens Tømmerhandel på MØNS AUTOApS Speciale: VW AUDI FORD OPEL CITROEN PEUGEOT Reparation, opretning og 4-hjulsudmåling af alle mærker Bremseprøvestand 4-gastest Røggastest Service på aircondition og klimaanlæg Kostervej Stege Tlf Fax: Alt tømrer/snedkerarbejde udføres. Nybygning - tilbygning - ombygning - vinduer og døre, termoruder - trapper - køkken m.m. Bakkehøjvej 15, 4792 Askeby Tlf Fax Tidens design Gardiner Tæpper Vinyl Ring efter Ib med Gardinbussen Besøg Gardinbutikken Sparresmindevej 11 Stege Nr. Frenderup Man fredag Lørdag 9-12 Håndklæder Bademåtter Badeforhæng Gaveartikler Havemøbler Alt i Trip Trap Dyner & Puder Tlf Malermester Ivan Luffe Kostervej 19A, 4780 Stege Bil UDLEJNING LIFT 18 meter + 21 meter Denka Leje pr. dag kr. 1250,- + moms + evt. levering 14 UGEBLADET FOR MØN UGE 12/2015

15 UGEBLADET FOR MØN UGE 12/ FAGMANDEN Store Bagedag på Plejecenter Ulvsund På Plejecenter Ulvsund i Stege har køkkenet og aktivitetscenteret et samarbejde om at skabe gode madoplevelser for beboerne. Og til sådanne tiltag er det altid rart med nye ideer og inspiration - for vi ved jo alle, at lidt forandring kun fryder. En forårsdag i marts skulle plejecenteret således prøve noget nyt, og i samarbejde med Lantmännen Unibake blev der derfor arrangeret Den Store Bagedag. Lantmännen Unibake er bl.a. kendt for brødmærkerne Hatting og Schulstad, som producerer frost- og friskbrødsprodukter til alle anledninger. Særligt velegnet til bage-arrangementer som dette, producerer de også produkter i rå dej, som blev brugt på bagedagen. Dermed skulle personalet ikke bruge tid på at lave dejen på forhånd, men kunne i stedet for nyde en hyggelig dag med beboerne, hvor der blev bagt kager og boller af de færdige dejprodukter. Både personalet og beboerne havde glædet sig til dagen, som var blevet planlagt og forberedt i flere måneder forinden. Deltagerne fra plejecentret kunne ikke helt forestille sig, hvad dagen skulle byde på, og der blev spøgt med, at de skulle være med i 'Den Store Bagedyst' fra TV, hvilket gav en herlig anledning til grin og smil. Yvonne og Susanne fra aktivitetscenteret er kvinderne bag arrangementet, og Anne-Dorthe fra køkkenet stod for bestillingen af varerne. Alle deltagerne blev samlet om et bord i fællesrummet, hvor en konsulent fra Unibake Akademiet først viste billeder af de forskellige kager, som der kunne laves ud af de færdige dejprodukter. Derefter gik alle ellers i gang med at trykke sneglene flade, BUSEMARKE GRUS & STEN v/jacob Spohr putte chokoladeknapper i thebollerne og meget mere, alt i mens der blev hygget og snakket. Der blev fremstillet mange forskellige lækre kager. Og hver gang en ny kage blev præsenteret, vakte det minder hos deltagerne, som hyggede sig med at snakke om kagerne og 'de gamle dage'. Eksempelvis var det oppe at vende, hvad forskellen på franske snegle og franske vafler er - en af deltagerne havde arbejdet 17 år i pakkeriet hos Bisca, hvor hun bl.a. havde pakket netop franske vafler, så det bragte gode minder frem. Bagedagen var alt i alt en stor succes - dels gav invitationen til arrangementet en stor forventningsglæde hos beboerne, fordi det var noget nyt og spændende. Og dels blev forventningerne indfriet. Handlinger siger mere end ord i denne forbindelse, da tendensen blandt beboerne ved tidligere arrangementer har været, at hvis en aktivitet ikke er faldet i deres smag, kan de finde på andet at give sig til. Men heldigvis var det en rigtig hyggelig dag, hvor alle blev helt til slut og nød godt af hinandens selskab. Åse, som forinden var lidt nervøs for, om hun kunne være med, fordi hun kun kan bruge den ene hånd fortæller bl.a.: Jeg har nydt det! Det er spændende at blive udfordret, og jeg er stædig! Og Ingerlise som også er gået til opgaven med krum hals tilføjer: Det er rigtig sjovt at prøve noget nyt! Det var dejligt, og jeg er glad for, at jeg kom med. Nogle af kagerne blev nydt til formiddagskaffen og resten kom på kaffebordet om eftermiddagen - duften fra de mange nybagte kager vakte glæde, og der blev gjort store øjne, da hele kagebordet var Salg af: Vasket grus & sten i forskellige størrelser Stabil- og alm. grusgravsmaterialer samt harpet og rå muldjord. Søndre Landevej 85 Åbent daglig Fredag Weekend efter aftale Tlf Malermester Søren Herskind Lisebyvej 7, 4780 Stege Telefon / Ring for et uforpligtende tilbud Beboerne på Plejecenter Ulvsund havde en pragtfuld bagedag. stillet an. Det resulterede i et rekordstort fremmøde til eftermiddagskaffen, som talte næsten 30 beboere, fremfor de typiske 10 stykker! Og det var Redaktionen har modtaget: Vedr. Lokalplan forslag nr. C ikke uden stolthed, at deltagerne fra om formiddagen kunne fortælle de andre beboere, at det var dem, der havde kreeret de lækre kager! Vedr. Lokalplanforslag nr. C for støvvasen i Stege og Lendemarke. Området, der indbefatter ovennævnte lokalplan, anser jeg for at være "porten" til middelalder byen Stege. Derfor er det vigtigt at gæster og borgere bydes velkommen med en arkitektur, der er fint tilpasset det, der forventes af en harmonisk - arkitektonisk by. På Storegade findes et eksempel på "modernistisk" facade ( Danske Banks). Denne bryder den fine facaderække, og er et fremmed element, der ingen "reference" har til nabohusene. Aldis bygning på Støvvasen, har samme problem, bygningen er et modernistisk, arkitektonisk fremmed element, der ingen reference har til andre bygninger i området, tvært imod. På den ene side ligger Lendemark med den gamle sukker fabrik, over for fabrikkens små gamle arbejder boliger, på den anden side ligger Stege middelalderby. Aldi bygningen er måske placeret på landets smukkeste grund, derfor bør bygningen designes til stedet, og ikke bare være en Aldi standard bygning. Med baggrund i ovenstående, vil jeg gøre indsigelse til lokalplanen. Venlig hilsen Thomas Hagedorn Holtegårdsvej 2, 4780 Stege El-anlæg Tele og data Energi-teknik Hvidevare-service Belysning Døgnvagt - din lokale elkontakt Tlf Lendemark Hovedgade Stege El installationer Varmepumper Solceller Energioptimering Kom ind og få en snak Tlf Domiciel.dk - Mail: Åben alle hverdage 8-16 Find os i butikken på den gl. sukkerfabrik Salg og reparation af parabolanlæg og antenneanlæg Aut. forhandler af: Satelit TV - SAMT REPARATION OLIESERVICE Vi har erfaringen og markedets bedste priser... Vi udfører service på - og installation af: Oliekedler Biobrændselskedler Jordvarme - Varmepumper Solvarme Solceller Møn Kostervej 2C, Stege tlf Præstø Erhvervsvej 1-3 Bårse Tlf Antenneanlæg til Boxer TV Indstillling af TV-kanaler Installation af nyt TV Vægmontering af TV Rønnede Møllevej 22 Tlf Skal du have SYNET DIN BIL? Øernes Bilsyn Nu også nummerplade ekspedition ANTENNE SPECIALISTEN v/kurt Hansen Tlf mail: Fensmark/ Holmegaard Glasmagervej 21 Tlf Næstved Grimstrupvej 123 Tlf Stege: Elmevej 5 Bogø: Bakkedraget 2 Ring: Glarmester Thorstein Pjetursson

16 Tøvelde Forsamlingshus BEKENDTGØRELSER FANEFJORDKLUBBEN Generalforsamling afholdes tirsdag d. 24. marts 2015 kl på Fanefjordcentret. Dagsorden iflg. loven. Fanefjordklubben er vært ved kaffebord. Venlig hilsen Bestyrelsen LOPPEMARKED i Fanefjordhallen Lørdag d. 9. maj 2015 fra kl Fanefjordgade 143, Askeby Se hjemmeside: Bestil en plads eller kom og gør en god handel Plads kr. 100,- Pladsbestilling til Louise Theill: / mobil Tøvelde Forsamlingshus Effekter til påtænkt loppemarked Søndag d. 7. juni kl. 9.00, afhentes overalt på Møn. Tlf. vedr. afhentning, Ejvind Jørgensen mob Skal I holde fest er Tøvelde Forsamlingshus bedst. Ring til Johnny på tlf , bedst efter kl M.v.h. Bestyrelsen BOGØ PENSIONISTFORENING Afholder generalforsamling tirsdag d. 7. april 2015 kl i Bogø Forsamlingshus Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet, skal være formand Hanne Sørensen skriftligt i hænde senest 30. marts Kassereren åbner for betaling af kontingent for uændret kr kl Efter generalforsamlingen serveres der gule ærter med diverse tilbehør, pandekager og kaffe/the. Prisen er kr drikkevarer for egen regning. Vanen tro har vi også Danmarkslotteri til kr. 20,00 pr. lod. Tilmelding til spisning skal ske senest mandag d. 30. marts til Hanne eller Ulla rodekors.dk/vordingborg rodekors.dk/præstø rodekors.dk/møn FERIELEJRE for børn og unge Røde kors i Vordingborg tilbyder også i år ferielejre: Børnelejr i uge 28 eller uge 29 Ungdomslejr i uge 28 eller uge 29 Skriv en ansøgning til undertegnede: Erik Hinrichsen Ferieformidler Sivvej 6, 4780 Stege Tlf Yderligere oplysning: eller 16 UGEBLADET FOR MØN UGE 12/2015 Møn Pensionistforening Weekendtur til Fyn d april Pris pr. person i delt dobbeltværelse 1050 kr. Tillæg for enkeltværelse 400 kr. Drikkevarer for egen regning. Afgang: Stege Havn d. 24/4 kl Damme Kro kl Bogø Havn kl Medlemskort kan fornyes i bussen. Bindende tilmelding, først til mølle fra d til d ml til Hanne på tlf Bestyrelsen Klintholm Havn Centret søndag d. 29. marts kl Adriano Viterbo og Pam Hammond underholder med kendte danske sange. Lørdag d. 4. april kl Rita Moosmann (flygel) og hendes søn Samuel (violin) og 2 børnebørn David og Rebekka (violin) giver koncert. Entré, kaffe og kage 50 kr. Alle er velkommen Se omtale inde i bladet Salmesangsaften i Elmelunde Kirke Tirsdag d. 24. marts kl Oplæg om bøn og salmer v/sognepræst Jeanette Sauerberg. Herefter er der fri sang efter ønske fra de fremmødte. Der sereres lidt ost og vin. (Bemærk arrangementet er flyttet fra sognehuset) Vil kommunen også lukke din private vandforsyning? Dansk Brøndejerforening afholder offentligt møde hos DLS, Agrovej 1, 4800 Nykøbing F. tirsdag den 24. marts 2015 kl Alle er velkomne både medlemmer og ikke medlemmer, medarbejdere i den kommunale forvaltning og laboratoriemedarbejdere, kommunalpolitikere, landbrugets organisationer og journalister. Brøndejerforeningens bestyrelse vil orientere om lovgivning, herunder om mulighederne for at etablere nye boringer og erstatningsboringer, indvindingstilladelser, råd om renovering og prøveudtagning, myndighedernes forvaltningspraksis m.m. Alle spørgsmål om emnet vil blive søgt besvaret. Foreningen er vært ved kaffe m/brød. Mød op og tag naboen med. Tilmelding snarest og gerne inden mandag den 23. marts kl. 16 til DLS reception, telefon , eller til Dansk Brøndejerforening eller SANGAFTEN I STALDEN I MAGLEBY Klintevej 502 torsdag d. 26. marts 2015 kl v/morten Nyod, Vordingborg Kirkes tidligere organist. Kaffe og kage á 20,00 kr. Alle er velkommen Forårstur til Portugal/Sesimbra I år går Asta Nielsen og Christian Theeds legat-rejse til Portugal i byen Sesimbra. Afrejsedato er fredag d. 15. maj 2015 med bus fra Stege til Kastrup lufthavn. Hjemkomst tirsdag d. 19. maj 2015 Turen arrangeres af Fogt Rejser. Rejsen indeholder transport incl. fly, halvpension, daglig guidede udflugter og hyggelig samvær med rejseleder og to hjælpere på hele turen. Betingelser for at modtage legatet: Man er folkepensionist Man er bosiddende i tidligere Møn Kommune Man er berettiget til personlig tillæg Man er delvis selvhjulpen (bruger du rolator er dette ingen hindring for at deltage) Ansøgningsskema kan afhentes i Borgerservice på Stege Rådhus og returneres til Borgeservice Ansøgningsfrist er Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Pia Rønholt eller Helle Bagger LitteraturSelskabet Nordbrandt Ib Michael kl Thorsvang Samlermuseum Thorsvangs Allé 7, 4780 Billet 100 kr. T: Mail: BLANDEDE Forkæl din hest Presning og wrapning af mini-rundballer af ca. 40 kg. Perfekt foder til hest. Slåning, vending af græs. Presning og wrapning af rundballer. Wrapballer sælges NYT! NYT! NYT! Nu også medium størrelse - ca. 150 kg. Krølbjerg Maskinstation v/bjarne Jensen Møn Bil

17 BEKENDTGØRELSER Lægehuset i Stege, Engvej 1 er lukket mandag d. 30/3, tirsdag d. 31/3 og onsdag d. 1/4 FRISØRER KØB & SALG MØNS BIOBRÆNDSEL Træpiller (svenske) 6 og 8 mm Briketter Leveret eller til afhentning i Borre Tlf BRÆNDE TILBUD 10 Skrm. Bøg/eg kr ,- 10 Skrm. Bøg kr ,- Tørt brænde haves. Alle priser er incl. moms og lev. SKOV & TRÆ ApS Tlf Se mere på Salg til private igen Henvendelse til øens øvrige læger. Med venlig hilsen Læge Annette Lindblad Skal De ud - så kom ind... Åbningstider:Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra kl. 8 til 17 Herresalonen Torvet Tlf M/K Frisør v/ Levinsen Storegade Stege Tlf Mandag lukket KLIPPERIET Frisør M/K Storegade 67 D Stege Lørdagsåbent i ulige uger fra kl Antikviteter og gamle ting købes Møbler, karlekammerskabe, småting, samt hele boer har interesse. Ring til: Steen Jørgensen Kostervej 75, Koster, 4780 Stege Telefon Brænde på Møn NORDFELD SKOVDISTRIKT Brændesalg, selvskovning og sankning Kontakt: Hans Jørgen Mobil Tlf Vil du have kvalitet, så køb hos LOKA Træbriketter 960 kg pr./pl.... kr. 1850,- Træbriketter ca kg pr./pl ,- Træpiller 8 mm 896 kg pr./pl ,- Træpiller luksus 8 mm 900 kg pr./pl.... kr. 1999,- Nu har LOKA igen Bionorr 6 mm på lager pr./pl. kr ,- Ring for levering/ vi leverer enten med mobilkran eller medbringer truck. LOKA Detail V/ Tonny Rasmussen Tuemosevej 4,4850 Stubbekøbing el Brugsen i Borre fejrede jubilæum Det er ikke alle og enhver forundt, på en og samme dag, at blive centrum for en masse festligheder i form af et besøg af en kendis fra TV og ugeblade og samtidig komme i nyhederne på TV Øst. Det oplevede den jubilerende Borre Brugs og uddeler Niels Olsen ikke desto mindre i sidste weekend da man fejrede 140 års jubilæum. Efter længere tids forberedelse EJENDOMME kunne Dagli Brugsen i Borre sidste lørdag, i forbindelse med sit jubilæum, åbne dørene for en nyindrette butik, som samtidig kunne byde på en tilbygning i form af et ændret indgangsparti og en haveafdeling. Butikken har gennemgået en ændring, som ifølge uddeler Niels Olsen, har givet mere luft og overskuelighed og dertil er hylderne forsynet med elektro- Silas Holst tog sig god tid til at skrive autografer og tage selfies. Foto: Ane Funck Lejlighed på 2. sal med tagterrasse 3 vær. lejlighed udlejes centralt i Stege Husleje 4200,- kr. + forbrug. Henv vær. lejlighed i Stege C Lys 1. sals lejlighed på 103 m 2 udlejes. Består af 3 stuer/værelser, køkken, bad/toilet og altan. Stort loft/depotrum. Leje pr. md. kr ,- + forbrug. Depositum 3 mdr.leje + 2 mdr. forudbetalt leje. Henv.: tlf eller Lejlighed centralt i Stege 2-værelses lejlighed (62m 2 ) i yderst charmerende omgivelser udlejes. Indeholder stor stue og åbent køkken samt mindre stue kombineret med soveværelse, badeværelse med brus samt stor entré. Adgang til have. Ingen husdyr. Ikke-ryger. Husleje kr. 3300,- A/C-forbrug 1000,-. 3 mdr. depositum. Ledig pr. 1. maj eller snarest derefter. Ring til Liza på: Ledig 2 værelses lejlighed med egen terrasse 2 værelses stuelejlighed på 58 m 2 med køkken, toilet/bad, stue og soveværelse. Beliggende Nygade 17, st. tv. Fremstår nymalet. Centralvarme. Tæt på bymidte og indkøb. Desuden dejlig fælles have et stenkast fra Noret. Husleje 3565,- kr. + aconto varme 850,- kr. i alt 4415,00 kr. pr. måned. Depositum 3 mdr. Henvendelse: Willaume-Jantzen tlf LEJLIGHED LEDIG Velbeliggende, renoveret lejlighed ca.63 m 2 på Storegade 12, 1. sal, ledig til indflytning 1. maj Mdl. husleje 3500,- kr. + forbrug (pr. md. aconto ca. 1160,- kr.). Depositum 3 mdr. husleje. Henvendelse: Bøger & papir, Storegade 12, 4780 Stege, tlf niske hyldeforkanter, som gør det noget nemmere for personalet at ændre priser. Enkelte varegrupper er taget ud af butikken, som nu først og fremmest bygger på de fire søjler kød, frugt og grønt, vin og bake off - det såkaldte koncept 15, hvor også lokale produkter vil få øget plads på hylderne. Omfangsrigt program Uddeler Niels Olsen havde lige fra morgenstunden sat alle sejl til. Klokken 7.45 blev den nye butik erklæret åben af såvel kædedirektør Jesper K. Andersen, som borgmester Knud Larsen og herefter var der gratis morgenbord til alle fremmødte, ligesom der var en gratis pose med overraskelser til de 140 første fremmødte kunder. Ifølge Niels Olsen var Dagli Brugsen vært for op mod 150 kunder ved morgenbordet. I løbet af formiddagen var der såkaldte formiddagstilbud og den fra Vild med dans nok så kendte danser og skuespiller, Silas Holst, stillede beredvilligt op til autografskrivning og en lille snak. Mange ønskede selfies og Silas Holst gav sig god tid til en lille sludder med både ung og gammel - Koncert med unge violin talenter Klintholmhavn Centret afholder igen en kringlekoncert, hvor der vil være mulighed for familier med børn, at hente inspiration til at spille selv. David på 15 år og Rebekka på 7 år spiller alene eller med deres far, Samuel Moosmann KLINIKKER Kiropraktor Ib Laursen Adelgade 5 Præstø telefon nænsom behandling han kunne blandt andet oplyse, at hans far boede i Borre og at han derfor kendte godt til både Borre og Møn. I godt en time blev der uddelt billeder og autografer og trængselen omkring det opstillede bord var stor. Brugsen i TV Øst På dagen var der dog også mange andre ting at opleve. Man kunne erhverve sig et nyt benzinkort fra OK benzin, der var besøg af snapsemesteren Jens Kruse og pandekagedamen Frk. Bork, ligesom Møn Bryghus også stillede op. Over middag var der reception for kunder, kollegaer og venner af huset og eftermiddagen blev fulgt op med nye tilbud, ligesom tryllekunstneren Morten Deurell også udførte sine magiske trick i butikken. Ved godt 17-tiden kunne Niels Olsen og hans personale se tilbage på en dag fuld af aktivitet og mange kundebesøg og om aftenen kunne man i TV Øst ved selvsyn konstatere, at Dagli Brugsen i Borre, som en af landets ældste, havde markeret sit 140 års jubilæum med maner. JaHa (violinist i Sønderborg Symfoniorkester) og med deres farmor, Rita Moosman (organist i Keldby og Elmelunde kirker). Velkommen til en underholdende koncert med kaffe og kringle, påskelørdag, d. 4. april kl David, 15 år, Rebekka, 7 år og deres far, Samuel Moosmann. Aut.cand.pæd.psyk. & specialist i psykoterapi Sundhedscentret, Peblingerende 2, 4780 Stege Tlf / Mobil fodterapi v/ stats. aut. fodterapeut Mie Poulsen Tlf Behandling i dit hjem UGEBLADET FOR MØN UGE 12/

18 18 UGEBLADET FOR MØN UGE 12/2015 Forside til den nye bog om Møns Klint - Fra syd til nord. Møns Klint fra syd til nord GeoCenter Møns Klint udgiver den 28. marts en helt ny flot fotobog, med fantastiske fotos af de forskellige fald og klintepartier. Får man først Møns Klint under huden, må man derud igen og igen. Alle årstider og alt slags vejr - Møns Klint byder ind med unikke oplevelser hver gang. Fotograf, Rudy Hemmingsen, er en af dem, der har Møns Klint under huden. I hele 2014 har Rudy bevæget sig rundt i området og dokumenteret klinten med sit kamera. Både fra stranden og fra klintekanten. Kom gok videre Den nye bog præsenterer et fåtal af hans billeder de bedste systematiseret på en vandring fra Fyret i syd til Liselund i nord. Bogens sidste opslag er et kort over Klinten, hvor alle de forskellige stednavne er gengivet, og man kan derfor følge med på Rudys klintevandring. I bogen kan man også læse om de mange særegne stednavne herude på Klinten. Hvad betyder de egentlig? Vitmunds Nakke, Gukkene Hule og alle de andre underlige navne? Det er håbet, at bogen kan inspirere både den inkarnerede klintekender, de der stadig har deres første besøg til gode og ikke mindst alle mønboere. Til at komme afsted, ud til store oplevelser, og til at blive overvældet af naturens storslåede skønhed og geologiens enorme kræfter. Lørdag den 28. marts, kl er der, i anledning af udgivelsen, en reception på GeoCenter Møns Klint, hvor man kan møde Fotografen Rudy Hemmingsen, og naturligvis købe signerede eksemplarer af den flotte bog. For dem, der ikke kan nå receptionen den 28. marts, vil der være en tilsvarende reception hos Bøger & Papir, Storegade 12 i Stege, lørdag den 4. april kl Kongelig fødselsdag Alle sejl er sat til, når der, mandag den 23. marts, fejres 15 års fødselsdag i Dronning Fanes Børnehus på Møn. Udover fødselsdagslagkage er der optræden af The Rocking Queens. Der står Konglelig Rock på programmet i Askeby på Møn, når vi i Dronning Fanes Børnehus den 23. marts kl fylder år og inviterer børnenes familier til en rocket 15 års fødselsdag. Fossilerne fra Møns Klint Forfatter og naturguide ved GeoCenter Møns Klint, Hans- Henrik Meyer, har skrevet bogen Fossilerne fra Møns Klint og han deler med stor entusiasme ud af sin begejstring for og viden om Møns Klints fossiler. At samle fossiler på stranden er en yndet hobby blandt de ca gæster, der årligt besøger Danmarks smukkeste kyststrækning, Møns Klint. Tag med en tur til Møns Klint og find skrivekridt, flintesten og forstenede søpindsvin, kalksvampe og mosdyr. Bogen fortæller historien om Møns Klint og Danmarks fødsel. Man må tage alle de sten med hjem, som man kan bære 497 trin op fra stranden. Denne bog er til alle, der ønsker enten at forberede sit I 1829, da H. C. Andersen ankom til Møn på en af sine mange rejser, tænkte han: Nu står jeg her med mine sorte galosjer på Møns jord - denne eventyrets ø forventer jeg mig meget af. Og ligesom H.C. Andersen forventede sig meget af Møn, forventer og glæder vi også os meget til at fejre Dronning Fanes fødselsdag i festligt fællesskab med børnehusets forældre børn og inviterede besøg på Møns Klint, eller som efterfølgende gerne vil vide, hvad det er, de har fundet. Bogen er skrevet, så den kan forstås af både børn og voksne. Bogen er supervelegnet til skolebesøg og lejrskoleophold. Bogen indeholder beskrivelser af mineraler, sjældne fossiler og mere almindelige fossiler og af alt det, man finder, når man finder ingenting. Derudover rummer bogen et oversigtskort over klinten og lidt om alt det andet, man kan opleve på Møns Klint, f.eks. vandrefalken og de smukke orkideer. I anledning af udgivelsen vil der være en reception på GeoCenter Møns Klint, lørdag den 28. marts kl. gæster. Tilstede blandt gæsterne håber vi selvfølgelig at se Dronningen. I den anledning er der udsøgt fødselsdaglagkage fra Møn og ikke mindst leveres musikken af rockorkesteret The Rocking Queen, som i denne anledning består af kommende skolebørn, samt de næstældste børn i børnehaven, som nu øver ihærdigt på at være klar til den store dag. Velkommen til fødselsdag Her kan man bl.a. møde forfatteren Hans Henrik Meyer, der vil signere sin flotte bog. På samme tidspunkt er der også reception for den nye fotobog om Møns Klint v/fotograf Rudy Hemmingsen. Fossilerne fra Møns Klint af Hans-Henrik Meyer. D G G Gæk, gæk, gæk - vores navn er blevet væk! Bestil et gratis Salgstjek og deltag i konkurrencen Besøg

19

20 20 UGEBLADET FOR MØN UGE 12/2015

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr. Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.: 287 2 3 Murermester Michael Sahner Hansen ApS Præstemarken

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

kl. 10-17! Jagten på Dark Sky og naturens skatte Tema for Påsken 2015 Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint

kl. 10-17! Jagten på Dark Sky og naturens skatte Tema for Påsken 2015 Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint GEOCEN MØNS K VILD PÅ OPLEVELSER FO Læs mere på www.moensklintresort.dk TIL Tema for Påsken 2015 Jagten på Dark Sky og naturens skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i Påsken på Møns Klint Ved 3 overnatnin

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

skatte Jagten på naturens Tema for efterårsferien 2013 Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge!

skatte Jagten på naturens Tema for efterårsferien 2013 Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Jagten på naturens Tema for efterårsferien 2013 skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Meteorer rammer Møns Klint i efterårsferien! www.moensklint.dk

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint Velkommen til Camping Møns Klint Hvor Danmark blev født Jagten på naturens Gratis entré på GeoCenter for campingpladsens børn (min. 2 overnatninger) skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere