Museets stiftelse og formål. Museets ejerskab og ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museets stiftelse og formål. Museets ejerskab og ledelse"

Transkript

1 - 1 -

2 Årsberetning f or Dansk S ygeplejehistorisk M useum Museets stiftelse og formål Museet blev stiftet den 23. maj 1995 med det formål at indsamle viden og genstandsmateriale om sygeplejens historie, registrere og bevare alt relevant materiale, forske i historien og formidle forskningens resultater gennem udstillinger, ved foredrag og i publikationer. Museet åbnede for publikum den 27. august Museet er indrettet i to bygninger, som tidligere var en del af Julemærkesanatoriet Koldingfjord. Bygningerne rummer i alt kvadratmeter, og de er sat i stand med veneration over for stedet og dets historie. Ved indretningen har man udnyttet den oprindelige disponering af rummene, således at pavillonstrukturen står intakt og vidner om bygningernes tid som helbredelsesanstalt for børn med lungetuberkulose. Museets ejerskab og ledelse Museet er en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen er ikke selvsupplerende. Museet ejer to bygninger, udmatrikuleret fra det tidligere Julemærkesanatorium Koldingfjord, nu Hotel Koldingfjord. Forud for museumsetableringen oprettede DSR Dansk sygeplejehistorisk Fond med det formål at yde støtte til etableringen og driften af museet, samt støtte initiativer til fremme af offentlighedens indsigt i sygeplejens og sundhedsvæsenets udvikling og gøre viden herom tilgængelig. Fonden har en selvstændig bestyrelse, hvis medlemmer indgår som en del af museets bestyrelse. Museumslederen varetager den daglige ledelse med reference til museumsbestyrelsen. Museet er medlem af repræsentantskabet for D.S.I. Fælles Museumsmagasiner

3 Bestyrelsen 2007 Formand: Formand i DSR Connie Kruckow Næstformand: Direktør Svend Emil Nielsen Medlem: 1. næstformand i DSR Grete Christensen Medlem: Museumsinspektør Ole Puggaard Medlem: Amtsborgmester Kristian Ebbensgaard Medlem: Direktør Peter Damgaard Jensen Medlem: Sygeplejerske Kirsten Stallknecht Medlem: Byrådsmedlem Hanne Visbech Holgaard Medlem: Amtsrådsmedlem Bente Bendix Jensen Personale Museumsleder: Inger-Marie Børgesen Museumsassistent: Kirsten Jensen Formidlingsmedarbejder: Kamma Lauridsen Museumsmedarbejder: Anne Marie Overgaard Bibliotekar: Ebbe Bjørn Carlsen Rengøring: Bente Møller Pedel: Christian Kiørboe Studentermedhjælp: Anne Markussen Praktikant: Cand. mag. Karsten Aaen i december måned Weekend personale Inger-Margrethe Jessen Elsebeth Mikkelsen Kirsten Hansen Gunhild Augustinus Karen Sjørvad Jakob Dunning Soffia Einarsdottir Simon Væth Museets åbningstider Frivillig hjælp Elsebeth Mikkelsen Birthe Mortensen Jytte Asmussen Karl Åge Jensen Ulla Piilholt Methe Højlund Andersen Ellen Klyver Bodil Prangsgaard Jytte Uldall Inger Dall Billetpriser: Tirsdag: Onsdag: (efter aftale til 19) Torsdag og fredag: Lørdag-søndag: Voksen: Grupperabat: Pensionister: Børn (u.16 år): 40 kr. 30 kr. 25 kr. 0 kr

4 Medarbejdere Frivillige og weekendvagter Der blev holdt fire møder for frivillige i 2007, hvor vi gennemgik årets særudstilling, temaer i den permanente udstilling og orienterede om diverse aktiviteter på museet. Møderne var en fortsættelse af undervisningsforløbet i 2006 for frivillige som frontpersonale. Desuden tog vi på sommerudflugt til Fællesmagasinet og Konserveringsværkstedet i Vejle, og holdt julefrokost sidst i december. Kurser Kamma Lauridsen (KL) gennemførte registreringskursus i Museumshøjskolens regi. Møder Inger-Marie Børgesen (IMB) og KL deltog i møder for Sundhedsfremmegruppen i Kolding Kommune. IMB deltog i Dansk Sygeplejehistorisk Selskabs møder samt i Nyhedsbrevets redaktionsgruppe. IMB deltog i afsluttende møde i forbindelse med Renæssanceåret på Syddansk Universitet. IMB og Kirsten Jensen (KJ) deltog i seminar om udstillingspraksis på Moesgård. IMB og KJ afholdt møder med Jes Haberlandt, om særudstilling 2008, Medaljens Pris. IMB og KJ deltog i møde på Bispebjerg Hospital angående donation af arkivalier mm. fra Charlotte Muncks tid. KJ og Anne Marie Overgaard (AMO) deltog i Kulturhistorisk orienteringsmøde på Fuglsø

5 Foredrag og arrangementer AMO holdt foredrag for Randersegnens Amatørarkæologer om knogler og hug i hovedet, I Randers d. 12.april. IIMB deltog i Dansk Sygeplejehistorisk Selskabs Medlemsmøde den 12. april afholdt på museet. Foredragsholder var Historiker Gerda Bonderup. Titlen på foredraget var Det Medicinske Politi - dansk forebyggelsespolitik Første Danske Sygeplejehistoriske Konference afholdt på museet i dagene 28. og 29. september. Åbent Hus Dag i Kolding Kommune den 3. og 4. marts. Jubilæumsfonden holdt bestyrelsesmøde på museet den 21. september. Ølsmagning, omtalt i 2006 årsberetningen, den 1. marts AMO holdt foredrag om Marie Holst den 29. marts Barbara Zalewski holdt foredrag om Gode, Sunde og Dygtige Varer den 3. oktober. Marianne Mahler holdt foredrag 14. november om Historie og Fortællinger i sygeplejen eller Hvordan fru Hansen fik appetitten tilbage. Kamma Lauridsen (KL) og KJ opførte 21 forestillinger i Sengeskærmsteatret for børnehaver i november og december. KL og KJ opførte 1 forestilling i Sengeskærmsteatret på Børneafdelingen Kolding Sygehus den 13. december. Publiceret i 2007 KJ, IMB og AMO skrev bidrag til Dansk Sygeplejehistories nyhedsblad Sygepleje & Historie. AMO bidrog med artikel Foran Afghanistans lukkede døre i tidsskriftet Siden Saxo. IMB skrev kulturklummer til Kolding Ugeavis. IMB og Susanne Malchau skrev indlæg til Kristeligt Dagblad i forbindelse med debat om samfundsteoretisk undervisning til sygeplejestuderende. IMB skrev artikelbidrag til bogen Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik, udgivet af DSR/Nyt Nordisk forlag. Museet publicerede udstillingsheftet: Foran Afghanistans lukkede døre samt elevhefte og folderen Et sengebord på hospitalet. KL og KJ bidrog til årets udgivelser af Mig og Kolding

6 Messe IMB og KJ deltog på Formland Messe den 2. februar i forbindelse af nyopstilling af museets butik. Museumsbutik I 2007 valgte vi at forny vores entre og billetsalg og lave en butik, hvor vi foruden bøger, postkort og emblemer, kunne sælge små gaveartikler som souvenirs med sygeplejehistorie. Vi producerer flere af produkterne selv og kan hurtigt omstille os efter efterspørgslen på varerne. Alle vores varer kan bestilles via hjemmesiden. Julemærkejulepynt Siden 2004 da julemærket havde 100 års fødselsdag har museet fremstillet sit eget julemærkejulepynt, hvori årets julemærke indgår

7 Besøgsstatistik 2007 Antal besøgende i alt: 7005 Skoler og børnehaver, som besøger museet i undervisningssammenhæng, udgør i alt af det samlede besøgstal: 2152 personer. Til sammenligning ses de to foregående års tal nederst i hvert skema. Dato Sygeplejeskoler antal Dato Folkeskoler antal Sønderborg Lyshøjskolen HS sygeplejerske udd Ålykke sfo HS sygeplejerske udd Lyshøj SFO HS sygeplejerske udd Vonsild sogneskole Viborg Bramdrup HS sygeplejerske udd Sndr. Vang SFO HS sygeplejerske udd ? Holstebro ? Udenlandske stud Harte skole Viborg Vonsild sogneskole Hillerød Lykkegårds skolen Sønderborg Ålykke skolen Viborg Øster nykirke vonge HS Sygepl.udd Parkskolen HS Sygepl.udd Sct.Michales HS Sygepl.udd Lyshøjskolen Thisted Lyshøjskolen HS Sygepl.udd Vester Nebel skole HS Sygepl.udd Harte sogn konfirmations forb HS Sygepl.udd. 38 Folkeskoleelever ialt Holstebro Århus sygepl.højskolen Sygeplejestuderende ialt Dato Børnehaver antal Kolding menigheds børnh Kærnehuset 14 Dato Social og antal Kærnehuset 16 Sundhedsskoler Svendborg Vamdrup Fredericia Brunebjerg Odense ? Sønderborg Maria Mikkelsen Horsens Vonsild Åbenrå Riistoft Fredericia Sengeskærmsteater Fredericia Sengeskærmsteater Åbenrå (2 hold) Sengeskærmsteater Odense Sengeskærmsteater Fredericia Sengeskærmsteater 38 Elever ialt Sengeskærmsteater Sengeskærmsteater Børnehavebørn ialt

8 Årets gang 2007 var året, hvor museet for første gang husede en international konference. 70 deltagere mødtes i to dage for at præsentere og diskutere deres forskning i sygeplejens historie. Dansk Sygeplejehistorisk Selskab og Dansk Sygeplejehistorisk Museum planlagde og afholdte i fællesskab konferencen, som markerede udviklingen i de seneste 10 års forskning og Selskabets fødselsdag. De udenlandske gæster boede på hotel Koldingfjord, og her afholdtes også den afsluttende festmiddag. Tre markante skikkelser inden for den aktuelle forskning var inviteret som hovedtalere. Det var Sioban Nelson, Barbra Mann Wall, og Marit Kirkevold. De øvrige deltagere præsenterede deres forskning i kortere foredrag, og begge museumsbygninger var taget i brug til de sideløbende sessioner. Alle indlæggene vil senere blive publiceret i en konferencerapport. Museets frivillige medarbejdere sørgede for modtagelse af deltagerne og hjalp med mange praktiske opgaver i løbet af konferencen. Deltagerne udtrykte ved afrejsen, at de havde haft to meget inspirerende dage, og de fremhævede museet og dets naturskønne placering som ganske unik

9 En anden stor begivenhed i 2007 var åbningen af særudstillingen Bag Afghanistans lukkede døre. Udstillingen blev til på baggrund af cand. mag. Anne Marie Overgaards historiespeciale om sygeplejersker, der drog ud som missionærer i 1900-tallets begyndelse. Til udstillingen valgte vi at portrættere en af disse sygeplejersker, Marie Holst. Udstillingen beskrev hendes liv fra barndommens år i Seest ved Kolding, til vækkelsen som ung pige og det senere livsvalg som missionær. Marie Holst forberedte sig godt til sin gerning, først uddannede hun sig til sygeplejerske og dernæst tog hun en medicinsk embedseksamen. Med den faglige baggrund i orden og en god portion kulturforståelse og medmenneskelighed drog hun til Indien og skabte her både et mobilt telthospital og et rigtigt hospital nær grænsen til Afghanistan, udelukkende for kvinder. Hun indså, at hun måtte satse på at hjælpe børnene og kvinderne, der var de svageste og mest udsatte i samfundet. Hun var midt i sit liv, da hun omkom ved en færdselsulykke i byen Mardan. Hendes arbejde blev videreført, og mange år senere blev hospitalsdriften overtaget af den pakistanske regering. Udstillingens layout på bannere lod sig konvertere til A4 sider, og vi publicerede efterfølgende et hefte med alle udstillingens tekster og billeder. Endvidere blev der lavet et særligt undervisningshefte til elever i gymnasiet. Endvidere afholdt vi foredrag og indbød til en række publikumsaktiviteter for både børn og voksne. Som et nyt tilbud til børnehaverne spillede vi dukketeater i Sengeskærmsteatrets regi

10 Publikumsprojekt Et sengebord på hospitalet. I februar måned introducerede vi Projekt Sengebord med det formål, at få museets besøgende til at reflektere over patientrollen og sengebordets betydning for patient og plejepersonale. At få den enkelte til at medvirke til fortællingen om patienten om det at bevare sin integritet, når privatlivet er på hjul og skal rummes i et møbel, om at komme omkring et sengebord og at bruge det i sit arbejde. I forbindelse med projektet, hvor de besøgende kunne skrive deres kommentarer og hænge dem på en magnettavle i udstillingen, viste vi en fotoudstilling med eksempler på sengeborde i forskellige tidsperioder Rigshospitalet omkring 1920 erne Rigshospitalet blev bygget i Sengeafdelingerne var indrettet i pavilloner. Hver pavillon havde plads til 32 patienter med 16 i hver halvdel. Hver halvdel var igen opdelt af spanske vægge med plads til 4 senge i hver

11 Erindring fra sengeafdeling på Rigshospitalet, København Erindringen fra stammer fra en tilsvarende afdeling, og man kan i fortællingen genkende sengebordet fra det gamle billede. Seng, sengebord og stol udgjorde patientens hjem under en indlæggelse, og det gav ikke mulighed for meget privatliv. Patienterne var sengeliggende i mange dage, 1 2 uger var ikke usædvanligt. En stor del af de indlagte kom fra provinsen, Jylland, Fyn og Sjælland. Københavnerne blev almindeligvis indlagt på de lokale sygehuse, som blandt andre var Københavns Kommunehospital, Bispebjerg og Sundby Hospital

12 Arrangementer i 2007 Arrangementerne rettede sig mod familier, børn i SFO er og andre interesserede.. Liv i Museet og med Florence i Felten i vinterferien gav de besøgende mulighed for at få en snak med historiske sygeplejersker og prøve kræfter med nogle af de mangeartede opgaver, der har været pålagt sygeplejersker og elever igennem tiden. Vi satte fokus på hygiejne. De besøgende mødte blandt andre Florence Nightingale og med afsæt i, hvordan plejen blev revolutioneret ud fra enkle hygiejniske principper i tallets slutning, præsenteredes udviklingen. Nutidens arbejdsmiljøsygeplejerske fortalte og demonstrerede, hvad god hygiejne er i dag. Hun medbragte sæbe med et fluorescerende middel og specielt apparatur, så man kunne udfordre sig selv og hinanden i ordentlig håndvask og få en snak om de emner, der er fremme i tiden, f.eks. omkring skoletoiletter, håndvask, arbejdsmiljø etc. Børnene kunne også møde frivillige fra Hjemmeværn Kompagni Kolding, og de fik lagt Sår-sminke, en sminke som bruges i dag til kurser i ulykker og katastrofer

13 I Påskeferien afholdt vi børneaktiviteterne På rejse i Maries fodspor, og i sommerferien Sundheden på Spil, og i efterårsferien Kroppen Rundt. Desuden gav Sengeskærmsteatret forestillinger i hele december måned. Sengeskærmsteatret Ingredienserne er en sengeskærm, to initiativrige og teaterkyndige medarbejdere, hånddukker med personlighed og en god historie. En god portion øvetimer senere inviteres et oplagt publikum - og resultatet er: Sengeskærmsteatret. Sengeskærmsteatret henvender sig især til børn i alderen 3-8 år. Som en del af museumsbesøget bliver de præsenteret for den lille abe Peter Pedal og alle hans oplevelser på sygehuset. Peter Pedal kommer med sin nysgerrighed ud for lidt af hvert, og stykket er ikke uden dramatik. Børnene lever sig ind i begivenhederne og i de 15 minutter, stykket varer, er de helt med og kommenterer ivrigt, hvad der sker på scenen. Dukketeatrets lille fortælling er et godt udgangspunkt for efterfølgende at se på udstillingens scenerier og de mange ting og billeder, som fortæller sygeplejehistorie

14 Plakater for årets aktiviteter

15 - 15 -

16 Forespørgsler Dato Besvaret af KJ Emne Uniformer til teaterforestilling Formål Mønstre eller billeder, har tilbudt hun kan tegne vores mønstre af. Person/Inst. Birgitte Nisbeth Teater Momentum Tidsforbrug: ½ time Regning: Ingen regning Dato Besvaret af Kj/IM og Elsebeth Emne sundhedsplejersker Formål 70 års Jubilæum Person/Inst. Henny Skoven Ryhaven 67 Århus V Tidsforbrug: 1 time Regning: Ingen regning Dato Besvaret af AO Emne Elevemblem fra Sygeplejeskolen i Sønderjylland Formål Udstilling på Sønderborg Slot Person/Inst. Hanne Hjerrild Smedemark / Sønderborg Slot Tidsforbrug: ½ time Regning: Ingen regning Dato Besvaret af AO Emne En sygeplejerskes ansættelsessteder mv. i 1920 rne og 1930 rne Formål Slægtsforskning Person/Inst. Susanne Andersen, Randers Tidsforbrug: 1 time Regning: ingen regning Dato Besvaret af KJ Emne Sct.Hedvig Hospital Formål Oplysninger iforb. Med en kaffemaskine til DGB. Person/Inst. Den Gamle By, Tove Engelhardt Mathiassen Tidsforbrug: ½ time Regning: nej Dato Besvaret af kj Emne stokke Formål Særudst om alder og aldring Person/Inst. Camilla Mordhorst, Medicinsk Museion Tidsforbrug: 1 time Regning: nej

17 Dato Besvaret af Kj/imb Emne Foto til bog Formål Lægeforeningens 100 års jubilæum Person/Inst. Eva Frellesvig Tidsforbrug: 1 time Regning: ja Dato Besvaret af Kj-imb Emne Foto til DSHS nyhedsbrev Formål forside Person/Inst. Susanne Malchau Tidsforbrug: 1 time Regning: nej Dato Besvaret af KJ Emne Billeder af museet Formål Skole opgave Person/Inst. Chanie Falk Thygesen, CEU Kolding, mediegrafikerlinien Tidsforbrug: ½ time Regning: nej Dato Besvaret af AO Emne Sygeplejens historie i Danmark + sygeplejerskeuddannelsen i dag Formål Opgave på sygeplejeskole i Tyskland Person/Inst. Ramona Petzold, Bremen Tidsforbrug: 15 min. Regning: ingen regning Dato Besvaret af KJ Emne Foto fra Odense Amts og Byssygehus, Psykiatrisk Afd. Formål Afd. 40 års jubilæum Person/Inst. Erik Jensen, oversygepl. Psyk. afd. Tidsforbrug: 1 time Regning: nej Dato Besvaret af kj Emne Sygepleje personligheder Formål Foto til leksikon Person/Inst. Charlotte Lind Hansen, Munksgaard Tidsforbrug: ½ + 4 (lang tid pga. problemer med at finde foto) Regning: ja

18 Dato Besvaret af Kj Emne Patienttøj, til barselskvinder 1962, scannet foto sendt. Formål Film om Niels Malmros barndom Person/Inst. Hanne Nielsen, teaterskrædderiet Tidsforbrug: 1 time Regning: nej Dato Besvaret af kj Emne Patientstuer, scannet fotos sendt fra Det Danske Sygehus Væsen Formål Film om Niels Malmros barndom Person/Inst. Finn Reichard, Nordisk Film Tidsforbrug: 1 time Regning: nej Dato Besvaret af kj Emne Foto fra Rødkilde Højskole Formål Foto til bog Person/Inst. Henriette Buus Tidsforbrug: 1 time, scannet og sendt pr. mail Regning: nej Dato Besvaret af kj Emne Rødkilde Højskole, emblem Formål Spørgsmål om vi kender emblemet Person/Inst. Karen Margrethe Maglekær Tidsforbrug: ½ time Regning: nej Dato Besvaret af KJ/IMB Emne Sygeplejens hist. Formål Foto til bog, 2 stk fremfundet, skal scannes Person/Inst. Helle Juul Tidsforbrug: 2 timer Regning: Ikke endnu

19 Gaveliste 2007: Registrerede effekter x001 Eblem, By og Amtssygehuset Silkeborg Giver: Jenny Madsen, Vejle X004 Skjorte med FS 10 logo Giver: Helle Andersen, Århus X001 Elevnål Thisted sygeplejeskole. Giver: Lise Bjerre Christensen, Thisted X001 F001 til 003 Kuffert, Røde Kors, Cecile Lütken Foto af CL Giver: Peter V. Lütken Arkiv vedr. givers mor samt foto fra Blegdamshospitalet. Giver: Anna Marie Sønder Marshall, Ålborg A F001 til 016 Person arkiv og foto fra Nancy Deleuran Giver: Inga Højhus, Sønderborg

20 000224X006 Insulinsprøjte i etui Giver: Nelli Schlünsen, Kolding A F007og 008 Personarkiv, Eva Ulrikke Andersen, 2 foto Giver: Anni Andersen, Hørsholm X008 og 009 Forklæde, 2 smækker fra Rigshospitalet. Giver: Birthe Andersen, Mørke X004 F014 til 021 Emblem Sygeplejebureauet Norden og Røde Kors Foto, Frederiks Hospital Giver: Peter V. Lütken A003 til F003 til 004 Dagbog og diverse arkivalier, fra Anne Catrhine Poulsens elevtid på Frederiksberg Hosital Gruppefoto samme sted. Giver: Inger Kjærsgaard Dahl, Slagelse foto fra sanatoriet, lånt og scannet. Låner: Jeny Greve, Mariager

21 000264X F x F002 Emblem KAS Eksamens fest på Gentofte Amtssygehus 1958 Lille Røde Kors nål Giver: Rita Knudsen, Roskilde Potræt i guldramme af Mette Marie Olsen, sygepl. På KKH. Ca Giver: Inge Bro, København x 014 til 016 Hjelm, gasmaske fra julemærkesanatoriet. Toiletpapir 00. Giver: Bjarne Hansen, Kolding x X X055 Klokkestreng, Århus Amts Sygeplejeskole Giver: Agnes Marie Bjørn, Gentofte Kobberbøtte med ukurant låg. Giver: Lise Wees, Fåborg Kogekar, kobber Giver: Christa Kraunsøe, Nimtofte x002 Nød-forbindingskasse, 1936 Giver: Lone Carlsen, Kolding X005 Kørestol Giver: Rainer Heise, Plejehjemmet Højtoften, Lindved

22 000306x002 til 005 Figurer til Flonellograf, 4 serier, den ene tegnet af Arne Ungermann. Giver: Bodil Rasmussen, Kokkedal x006 og 007 Rygstøtte og gribetang i træ. Stammer fra Christiansfeld kommune. Giver: Conny Schultz Busch, Kolding A001 Notater fra uddannelse på Århus Amtssygehus Giver: Ella Hedegaard Andersen, Esbjerg x x003 Elevnål Haderslev Amtssygehus Nål Børkop Sygeplejehøjskole Giver: Inga Barosinski, Haderslev F001 til A001 og x056 og x002 Foto: Vejle Sygehus Giver: Grethe Rasmussen, Helsingør Kladdehæfter fra Testrup Højskole Crepebind og pipette Recordsprøjte i original æske Giver: Anna Emilie Lembøl, Kastrup

23 000341x002 Skinne til barn Giver: Anne Marie Peyrath Jensen, Kolding x006 til x A F001 til 002 Porcelæn fra Århus Amtssygehus, med nyt og gammelt logo. Giver: Jes Haberlandt, Kolding t-shirt, Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker Giver: Kirsten Stallknecht, Allerød Brochurer, artikler og lysbilleder ang. Baronessens Hvilehjem. Giver: Margit Jonasson, København Arkivalier, genstande og fotos tilhørende Magda Korslund. Giver: Lene Korslund, Ålborg X051 til recordsprøjter i original æsker, fra forskellige tidsperioder, 1 æske med morfin ampuller Giver: Gudrun Svennesen, Sommersted x023 til 038 Service i sølvplet og bestik i rustfrit stål fra Århus Amtssygehus, med logo. Giver: Jes Haberlandt, Kolding

24 000363A002 til A A004 til x A001 Scrapbog og instrukser sundhedsplejen i Maribo Amt. Giver: Kirsten Halling Hallgreen, Nykøbing F. Protokoller fra Rørvig Sogns Sygeplejeforening Giver: Birgitte Sihm Larsen, Kalundborg Udklip og læge henvisningsbøger fra Fredericia sundhedspleje. Pjecer om børneopdragelse. Giver: Bodil Bak, Middelfart DISS nyhedsbreve og papirer vedr. bibliotek. Giver: Helen Grundtvig Kristensen, Århus X004 til 006 Taske, stempel og kørselsbog fra Brovst Sundhedspleje. Giver: Else Mørup, Brovst x002 til A X001 F A001 og X005 Kampagne t-shirts Giver: Birthe Wernberg-Møller, Vinderup Erindringer af Kirstine Christensen. Giver: Lis Hemmersam, Albertslund Kopi af ordensdragt, Daugthers of Charity, St.Vincent Foto af besøg på museet af Søster Callista Giver: DSHS Bibel og protokoller fra Lemvig Sygehus. Giver: Karen Termansen, Lemvig

25 870601x903 Monogram Rigshospitalet, til armbind Giver: Kirsten Stallknecht Arbejdspapirer fra Inger Gøtzsche Giver: Boet efter Inger Gøtzsche X006 Kopi af ordensdragt, Sct. Joseph søstrene Giver: DSHS x010 Kogekar, elektrisk Giver: Mona Jensen, Hvidovre A B x A001 og 002 X001 til 002 Arkivalier og kasette bånd fra Seniorsammenslutningens arbejde. Giver: Senior sammenslutningen 21 middagstallerkner fra Vedbæk Rekreationshjem. Giver: Kirsten Stallknecht, Allerød Uddannelsespapirer, manuskripter til taler capes i rød uld Giver: Birthe Wernberg-Møller, Vinderup

26 911108x005 til A002 til A X026 Emblemer fra Fagligsammenslutninger af Røntgensygeplejersker. Buste af Röntgen Medlemsblade, vedtægter, kuverter, klistermærker mm. fra foreningen. Giver: Fagligsammenslutninger af Røntgensygeplejersker, Ribe. Notater, opgaver mm. fra Marie Hvillums elevtid på Bispebjerg Giver: Merethe Lund, Thisted Kaffekop, Ålborg Amtssygehus Giver: Grete Schultz-Nielsen, Mariager x035 2 glas til malkemaskine. Giver: Annette Sommer, Hillerød X003 til F001 til A001 til F F001 til X X029 5 Uniformskjoler ca hjemmeplejen i Vojens Giver: Gudrun Svennesen, Sommersted 2 fotos fra Give Sygehus Giver: Annie Vissing Jørgensen, Brædstrup Avisudklip og sange fra givers elevtid Giver: Helen Knudsen, Søborg Foto: Dr. Louises Børnehospital Giver: Grethe Rasmussen, Helsingør Foto af Agnete Olsen, militær sygeplejerske. Giver: Anne-Grethe Jensen, Frederiksberg Papkappe fra DSR kampagne Giver: Gudrun Svennesen, Sommersted T-shirt, kampagne DSR. Giver: ukendt

27 990531X024 til 028 Kampagne t-shirts Giver: Birthe Wernberg-Møller, Vinderup x002 Billede, Anatomitime, Rembrandt Giver: Grethe Tind, Silkeborg x A x A002 Varmedunk, stentøj Giver: Hilda Bang, Fredericia Scrapbog, avisartikler 1938 til 58 overvejende om sygeplejersker. Giver: Sønderborg sygehus via Dagmar Bork Rund lysedug syet mens giver var elev. Giver: Edith Skov Knudsen, Bredsten Tjenestekort, By- og Amtssygehuset i Kolding Giver: Anne Marie Peyrath Jensen, Kolding

28 Bøger indkommet til bibliotek 2007 Stregkode Givere er registreret i sag numre Lærebøger 1949 Giver: Marita Kirketofte Engelsksprogede bøger fra Boston University, school of nursing. Giver Ingrid Håkansson, Brabrand Københavns Kommunehospital Giver: Sonja Madsen, Bredsten Medicinske Fagudtryk Giver: Jytte Hansen, Haderslev Den naturlige lægemetode, 3 bind. Giver: Hans Lebech Sørensen, Kolding Medicinske årbøger, diverse sygeplejebøger Giver: Mona Oldrup Sørensen, Endelave Fra sundhedsplejen i Fredericia Kommune Giver: Bodil Bak, Middelfart Har tilhørt August Hagen Giver: Lis Hagen, Kolding Lærebøger. Giver: Karen Ringbjerg Lærebøger. Giver: Karen Damkjær Bjørnshauge Lærebøger. Giver: Inge Amlund, Hinnerup Lærebøger fra Lemvig Sygehus Giver: Karen Termansen, Lemvig Lærebøger fra CVU Syd. Giver: Inge Vibeke Svanekier, Nykøbing F Sundhedspleje bøger. Giver: Else Mørup, Ålborg Diverse bøger Giver: Anne Marie Peyrath Jensen, Kolding

29 - 29 -

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ARTIKEL Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ved Margarethe Lorensen, formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Ph.D, professor

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Forbedret formidling, øget markedsføringsindsats, større ekstern finansiering af udstillingsvirksomheden og en meget stor arkæologisk aktivitet var

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND Indhold Formand på toppen...4-5 Stjerne for et par måneder...6 Brian Machon klipper Manhattans damer...8-9 DM i Negle

Læs mere

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

PRESSEN. Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne

PRESSEN. Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne 19 2010 Mød 12 kandidater til hovedbestyrelsen Generalforsamlingen 2010 Bydelsmødre på Nørrebro PRESSEN 25. november 2010 Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne L eder formanden har ordet

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18 Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5 Med på job: En mere personlig stuegang 18 Akutte patienter oplever flere smerter 36 Dansk sygeplejerske i Afghanistan 40 SYGEPLEJERSKEN 11. a u g u s t 2

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn

Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn Årsrapport 2014 rundetaarn 2014 Årsrapport Rundetaarn Indhold 02 04 06 08 09 14 16 18 24 27 30 Forord Organisation Besøgstal Økonomi Vedligeholdelse & forbedringer Markedsføring Observatoriet Udstillinger

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

2. halvår 2014-42. årgang. Hold da op, hvor er vi mange! Læs lederen side 3

2. halvår 2014-42. årgang. Hold da op, hvor er vi mange! Læs lederen side 3 Aktiv Nyt 2. halvår 2014-42. årgang Hold da op, hvor er vi mange! Læs lederen side 3 I huset er også: KlostergadeCentret Klostergade 37 8000 Aarhus C Tlf.: 86 19 25 30 Koordinator Lise Legarth ll@klostergade.dk

Læs mere

Bladet Kriminalforsorgen

Bladet Kriminalforsorgen NR 12 Juni 2012 Bladet Kriminalforsorgen Temaet I samspil med omverdenen Var det bare det? På Statsfængslet Møgelkær har de allieret sig med erhvervsskolerne for at uddanne de indsatte. 10 De dømte du

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne. SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S. 4 10. klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

SYGEPLEJESKOLE VINDER UNDERVISNINGSPRIS FÅ SYGEPLEJERSKER FÅR JULEGAVER PÅ ARBEJDET

SYGEPLEJESKOLE VINDER UNDERVISNINGSPRIS FÅ SYGEPLEJERSKER FÅR JULEGAVER PÅ ARBEJDET SYGEPLEJESKOLE VINDER UNDERVISNINGSPRIS FÅ SYGEPLEJERSKER FÅR JULEGAVER PÅ ARBEJDET DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 25/26 14. DECEMBER 2007 107. ÅRGANG KORT NYT Sygeplejersker klar til storkonflikt Sygeplejersker

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

DANSK POST-ORKESTER FORBUND

DANSK POST-ORKESTER FORBUND DANSK POST-ORKESTER FORBUND Nr. 2 39. årgang Juni 2014 Fredericia Postorkester til DM ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere