Museets stiftelse og formål. Museets ejerskab og ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museets stiftelse og formål. Museets ejerskab og ledelse"

Transkript

1 - 1 -

2 Årsberetning f or Dansk S ygeplejehistorisk M useum Museets stiftelse og formål Museet blev stiftet den 23. maj 1995 med det formål at indsamle viden og genstandsmateriale om sygeplejens historie, registrere og bevare alt relevant materiale, forske i historien og formidle forskningens resultater gennem udstillinger, ved foredrag og i publikationer. Museet åbnede for publikum den 27. august Museet er indrettet i to bygninger, som tidligere var en del af Julemærkesanatoriet Koldingfjord. Bygningerne rummer i alt kvadratmeter, og de er sat i stand med veneration over for stedet og dets historie. Ved indretningen har man udnyttet den oprindelige disponering af rummene, således at pavillonstrukturen står intakt og vidner om bygningernes tid som helbredelsesanstalt for børn med lungetuberkulose. Museets ejerskab og ledelse Museet er en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen er ikke selvsupplerende. Museet ejer to bygninger, udmatrikuleret fra det tidligere Julemærkesanatorium Koldingfjord, nu Hotel Koldingfjord. Forud for museumsetableringen oprettede DSR Dansk sygeplejehistorisk Fond med det formål at yde støtte til etableringen og driften af museet, samt støtte initiativer til fremme af offentlighedens indsigt i sygeplejens og sundhedsvæsenets udvikling og gøre viden herom tilgængelig. Fonden har en selvstændig bestyrelse, hvis medlemmer indgår som en del af museets bestyrelse. Museumslederen varetager den daglige ledelse med reference til museumsbestyrelsen. Museet er medlem af repræsentantskabet for D.S.I. Fælles Museumsmagasiner

3 Bestyrelsen 2007 Formand: Formand i DSR Connie Kruckow Næstformand: Direktør Svend Emil Nielsen Medlem: 1. næstformand i DSR Grete Christensen Medlem: Museumsinspektør Ole Puggaard Medlem: Amtsborgmester Kristian Ebbensgaard Medlem: Direktør Peter Damgaard Jensen Medlem: Sygeplejerske Kirsten Stallknecht Medlem: Byrådsmedlem Hanne Visbech Holgaard Medlem: Amtsrådsmedlem Bente Bendix Jensen Personale Museumsleder: Inger-Marie Børgesen Museumsassistent: Kirsten Jensen Formidlingsmedarbejder: Kamma Lauridsen Museumsmedarbejder: Anne Marie Overgaard Bibliotekar: Ebbe Bjørn Carlsen Rengøring: Bente Møller Pedel: Christian Kiørboe Studentermedhjælp: Anne Markussen Praktikant: Cand. mag. Karsten Aaen i december måned Weekend personale Inger-Margrethe Jessen Elsebeth Mikkelsen Kirsten Hansen Gunhild Augustinus Karen Sjørvad Jakob Dunning Soffia Einarsdottir Simon Væth Museets åbningstider Frivillig hjælp Elsebeth Mikkelsen Birthe Mortensen Jytte Asmussen Karl Åge Jensen Ulla Piilholt Methe Højlund Andersen Ellen Klyver Bodil Prangsgaard Jytte Uldall Inger Dall Billetpriser: Tirsdag: Onsdag: (efter aftale til 19) Torsdag og fredag: Lørdag-søndag: Voksen: Grupperabat: Pensionister: Børn (u.16 år): 40 kr. 30 kr. 25 kr. 0 kr

4 Medarbejdere Frivillige og weekendvagter Der blev holdt fire møder for frivillige i 2007, hvor vi gennemgik årets særudstilling, temaer i den permanente udstilling og orienterede om diverse aktiviteter på museet. Møderne var en fortsættelse af undervisningsforløbet i 2006 for frivillige som frontpersonale. Desuden tog vi på sommerudflugt til Fællesmagasinet og Konserveringsværkstedet i Vejle, og holdt julefrokost sidst i december. Kurser Kamma Lauridsen (KL) gennemførte registreringskursus i Museumshøjskolens regi. Møder Inger-Marie Børgesen (IMB) og KL deltog i møder for Sundhedsfremmegruppen i Kolding Kommune. IMB deltog i Dansk Sygeplejehistorisk Selskabs møder samt i Nyhedsbrevets redaktionsgruppe. IMB deltog i afsluttende møde i forbindelse med Renæssanceåret på Syddansk Universitet. IMB og Kirsten Jensen (KJ) deltog i seminar om udstillingspraksis på Moesgård. IMB og KJ afholdt møder med Jes Haberlandt, om særudstilling 2008, Medaljens Pris. IMB og KJ deltog i møde på Bispebjerg Hospital angående donation af arkivalier mm. fra Charlotte Muncks tid. KJ og Anne Marie Overgaard (AMO) deltog i Kulturhistorisk orienteringsmøde på Fuglsø

5 Foredrag og arrangementer AMO holdt foredrag for Randersegnens Amatørarkæologer om knogler og hug i hovedet, I Randers d. 12.april. IIMB deltog i Dansk Sygeplejehistorisk Selskabs Medlemsmøde den 12. april afholdt på museet. Foredragsholder var Historiker Gerda Bonderup. Titlen på foredraget var Det Medicinske Politi - dansk forebyggelsespolitik Første Danske Sygeplejehistoriske Konference afholdt på museet i dagene 28. og 29. september. Åbent Hus Dag i Kolding Kommune den 3. og 4. marts. Jubilæumsfonden holdt bestyrelsesmøde på museet den 21. september. Ølsmagning, omtalt i 2006 årsberetningen, den 1. marts AMO holdt foredrag om Marie Holst den 29. marts Barbara Zalewski holdt foredrag om Gode, Sunde og Dygtige Varer den 3. oktober. Marianne Mahler holdt foredrag 14. november om Historie og Fortællinger i sygeplejen eller Hvordan fru Hansen fik appetitten tilbage. Kamma Lauridsen (KL) og KJ opførte 21 forestillinger i Sengeskærmsteatret for børnehaver i november og december. KL og KJ opførte 1 forestilling i Sengeskærmsteatret på Børneafdelingen Kolding Sygehus den 13. december. Publiceret i 2007 KJ, IMB og AMO skrev bidrag til Dansk Sygeplejehistories nyhedsblad Sygepleje & Historie. AMO bidrog med artikel Foran Afghanistans lukkede døre i tidsskriftet Siden Saxo. IMB skrev kulturklummer til Kolding Ugeavis. IMB og Susanne Malchau skrev indlæg til Kristeligt Dagblad i forbindelse med debat om samfundsteoretisk undervisning til sygeplejestuderende. IMB skrev artikelbidrag til bogen Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik, udgivet af DSR/Nyt Nordisk forlag. Museet publicerede udstillingsheftet: Foran Afghanistans lukkede døre samt elevhefte og folderen Et sengebord på hospitalet. KL og KJ bidrog til årets udgivelser af Mig og Kolding

6 Messe IMB og KJ deltog på Formland Messe den 2. februar i forbindelse af nyopstilling af museets butik. Museumsbutik I 2007 valgte vi at forny vores entre og billetsalg og lave en butik, hvor vi foruden bøger, postkort og emblemer, kunne sælge små gaveartikler som souvenirs med sygeplejehistorie. Vi producerer flere af produkterne selv og kan hurtigt omstille os efter efterspørgslen på varerne. Alle vores varer kan bestilles via hjemmesiden. Julemærkejulepynt Siden 2004 da julemærket havde 100 års fødselsdag har museet fremstillet sit eget julemærkejulepynt, hvori årets julemærke indgår

7 Besøgsstatistik 2007 Antal besøgende i alt: 7005 Skoler og børnehaver, som besøger museet i undervisningssammenhæng, udgør i alt af det samlede besøgstal: 2152 personer. Til sammenligning ses de to foregående års tal nederst i hvert skema. Dato Sygeplejeskoler antal Dato Folkeskoler antal Sønderborg Lyshøjskolen HS sygeplejerske udd Ålykke sfo HS sygeplejerske udd Lyshøj SFO HS sygeplejerske udd Vonsild sogneskole Viborg Bramdrup HS sygeplejerske udd Sndr. Vang SFO HS sygeplejerske udd ? Holstebro ? Udenlandske stud Harte skole Viborg Vonsild sogneskole Hillerød Lykkegårds skolen Sønderborg Ålykke skolen Viborg Øster nykirke vonge HS Sygepl.udd Parkskolen HS Sygepl.udd Sct.Michales HS Sygepl.udd Lyshøjskolen Thisted Lyshøjskolen HS Sygepl.udd Vester Nebel skole HS Sygepl.udd Harte sogn konfirmations forb HS Sygepl.udd. 38 Folkeskoleelever ialt Holstebro Århus sygepl.højskolen Sygeplejestuderende ialt Dato Børnehaver antal Kolding menigheds børnh Kærnehuset 14 Dato Social og antal Kærnehuset 16 Sundhedsskoler Svendborg Vamdrup Fredericia Brunebjerg Odense ? Sønderborg Maria Mikkelsen Horsens Vonsild Åbenrå Riistoft Fredericia Sengeskærmsteater Fredericia Sengeskærmsteater Åbenrå (2 hold) Sengeskærmsteater Odense Sengeskærmsteater Fredericia Sengeskærmsteater 38 Elever ialt Sengeskærmsteater Sengeskærmsteater Børnehavebørn ialt

8 Årets gang 2007 var året, hvor museet for første gang husede en international konference. 70 deltagere mødtes i to dage for at præsentere og diskutere deres forskning i sygeplejens historie. Dansk Sygeplejehistorisk Selskab og Dansk Sygeplejehistorisk Museum planlagde og afholdte i fællesskab konferencen, som markerede udviklingen i de seneste 10 års forskning og Selskabets fødselsdag. De udenlandske gæster boede på hotel Koldingfjord, og her afholdtes også den afsluttende festmiddag. Tre markante skikkelser inden for den aktuelle forskning var inviteret som hovedtalere. Det var Sioban Nelson, Barbra Mann Wall, og Marit Kirkevold. De øvrige deltagere præsenterede deres forskning i kortere foredrag, og begge museumsbygninger var taget i brug til de sideløbende sessioner. Alle indlæggene vil senere blive publiceret i en konferencerapport. Museets frivillige medarbejdere sørgede for modtagelse af deltagerne og hjalp med mange praktiske opgaver i løbet af konferencen. Deltagerne udtrykte ved afrejsen, at de havde haft to meget inspirerende dage, og de fremhævede museet og dets naturskønne placering som ganske unik

9 En anden stor begivenhed i 2007 var åbningen af særudstillingen Bag Afghanistans lukkede døre. Udstillingen blev til på baggrund af cand. mag. Anne Marie Overgaards historiespeciale om sygeplejersker, der drog ud som missionærer i 1900-tallets begyndelse. Til udstillingen valgte vi at portrættere en af disse sygeplejersker, Marie Holst. Udstillingen beskrev hendes liv fra barndommens år i Seest ved Kolding, til vækkelsen som ung pige og det senere livsvalg som missionær. Marie Holst forberedte sig godt til sin gerning, først uddannede hun sig til sygeplejerske og dernæst tog hun en medicinsk embedseksamen. Med den faglige baggrund i orden og en god portion kulturforståelse og medmenneskelighed drog hun til Indien og skabte her både et mobilt telthospital og et rigtigt hospital nær grænsen til Afghanistan, udelukkende for kvinder. Hun indså, at hun måtte satse på at hjælpe børnene og kvinderne, der var de svageste og mest udsatte i samfundet. Hun var midt i sit liv, da hun omkom ved en færdselsulykke i byen Mardan. Hendes arbejde blev videreført, og mange år senere blev hospitalsdriften overtaget af den pakistanske regering. Udstillingens layout på bannere lod sig konvertere til A4 sider, og vi publicerede efterfølgende et hefte med alle udstillingens tekster og billeder. Endvidere blev der lavet et særligt undervisningshefte til elever i gymnasiet. Endvidere afholdt vi foredrag og indbød til en række publikumsaktiviteter for både børn og voksne. Som et nyt tilbud til børnehaverne spillede vi dukketeater i Sengeskærmsteatrets regi

10 Publikumsprojekt Et sengebord på hospitalet. I februar måned introducerede vi Projekt Sengebord med det formål, at få museets besøgende til at reflektere over patientrollen og sengebordets betydning for patient og plejepersonale. At få den enkelte til at medvirke til fortællingen om patienten om det at bevare sin integritet, når privatlivet er på hjul og skal rummes i et møbel, om at komme omkring et sengebord og at bruge det i sit arbejde. I forbindelse med projektet, hvor de besøgende kunne skrive deres kommentarer og hænge dem på en magnettavle i udstillingen, viste vi en fotoudstilling med eksempler på sengeborde i forskellige tidsperioder Rigshospitalet omkring 1920 erne Rigshospitalet blev bygget i Sengeafdelingerne var indrettet i pavilloner. Hver pavillon havde plads til 32 patienter med 16 i hver halvdel. Hver halvdel var igen opdelt af spanske vægge med plads til 4 senge i hver

11 Erindring fra sengeafdeling på Rigshospitalet, København Erindringen fra stammer fra en tilsvarende afdeling, og man kan i fortællingen genkende sengebordet fra det gamle billede. Seng, sengebord og stol udgjorde patientens hjem under en indlæggelse, og det gav ikke mulighed for meget privatliv. Patienterne var sengeliggende i mange dage, 1 2 uger var ikke usædvanligt. En stor del af de indlagte kom fra provinsen, Jylland, Fyn og Sjælland. Københavnerne blev almindeligvis indlagt på de lokale sygehuse, som blandt andre var Københavns Kommunehospital, Bispebjerg og Sundby Hospital

12 Arrangementer i 2007 Arrangementerne rettede sig mod familier, børn i SFO er og andre interesserede.. Liv i Museet og med Florence i Felten i vinterferien gav de besøgende mulighed for at få en snak med historiske sygeplejersker og prøve kræfter med nogle af de mangeartede opgaver, der har været pålagt sygeplejersker og elever igennem tiden. Vi satte fokus på hygiejne. De besøgende mødte blandt andre Florence Nightingale og med afsæt i, hvordan plejen blev revolutioneret ud fra enkle hygiejniske principper i tallets slutning, præsenteredes udviklingen. Nutidens arbejdsmiljøsygeplejerske fortalte og demonstrerede, hvad god hygiejne er i dag. Hun medbragte sæbe med et fluorescerende middel og specielt apparatur, så man kunne udfordre sig selv og hinanden i ordentlig håndvask og få en snak om de emner, der er fremme i tiden, f.eks. omkring skoletoiletter, håndvask, arbejdsmiljø etc. Børnene kunne også møde frivillige fra Hjemmeværn Kompagni Kolding, og de fik lagt Sår-sminke, en sminke som bruges i dag til kurser i ulykker og katastrofer

13 I Påskeferien afholdt vi børneaktiviteterne På rejse i Maries fodspor, og i sommerferien Sundheden på Spil, og i efterårsferien Kroppen Rundt. Desuden gav Sengeskærmsteatret forestillinger i hele december måned. Sengeskærmsteatret Ingredienserne er en sengeskærm, to initiativrige og teaterkyndige medarbejdere, hånddukker med personlighed og en god historie. En god portion øvetimer senere inviteres et oplagt publikum - og resultatet er: Sengeskærmsteatret. Sengeskærmsteatret henvender sig især til børn i alderen 3-8 år. Som en del af museumsbesøget bliver de præsenteret for den lille abe Peter Pedal og alle hans oplevelser på sygehuset. Peter Pedal kommer med sin nysgerrighed ud for lidt af hvert, og stykket er ikke uden dramatik. Børnene lever sig ind i begivenhederne og i de 15 minutter, stykket varer, er de helt med og kommenterer ivrigt, hvad der sker på scenen. Dukketeatrets lille fortælling er et godt udgangspunkt for efterfølgende at se på udstillingens scenerier og de mange ting og billeder, som fortæller sygeplejehistorie

14 Plakater for årets aktiviteter

15 - 15 -

16 Forespørgsler Dato Besvaret af KJ Emne Uniformer til teaterforestilling Formål Mønstre eller billeder, har tilbudt hun kan tegne vores mønstre af. Person/Inst. Birgitte Nisbeth Teater Momentum Tidsforbrug: ½ time Regning: Ingen regning Dato Besvaret af Kj/IM og Elsebeth Emne sundhedsplejersker Formål 70 års Jubilæum Person/Inst. Henny Skoven Ryhaven 67 Århus V Tidsforbrug: 1 time Regning: Ingen regning Dato Besvaret af AO Emne Elevemblem fra Sygeplejeskolen i Sønderjylland Formål Udstilling på Sønderborg Slot Person/Inst. Hanne Hjerrild Smedemark / Sønderborg Slot Tidsforbrug: ½ time Regning: Ingen regning Dato Besvaret af AO Emne En sygeplejerskes ansættelsessteder mv. i 1920 rne og 1930 rne Formål Slægtsforskning Person/Inst. Susanne Andersen, Randers Tidsforbrug: 1 time Regning: ingen regning Dato Besvaret af KJ Emne Sct.Hedvig Hospital Formål Oplysninger iforb. Med en kaffemaskine til DGB. Person/Inst. Den Gamle By, Tove Engelhardt Mathiassen Tidsforbrug: ½ time Regning: nej Dato Besvaret af kj Emne stokke Formål Særudst om alder og aldring Person/Inst. Camilla Mordhorst, Medicinsk Museion Tidsforbrug: 1 time Regning: nej

17 Dato Besvaret af Kj/imb Emne Foto til bog Formål Lægeforeningens 100 års jubilæum Person/Inst. Eva Frellesvig Tidsforbrug: 1 time Regning: ja Dato Besvaret af Kj-imb Emne Foto til DSHS nyhedsbrev Formål forside Person/Inst. Susanne Malchau Tidsforbrug: 1 time Regning: nej Dato Besvaret af KJ Emne Billeder af museet Formål Skole opgave Person/Inst. Chanie Falk Thygesen, CEU Kolding, mediegrafikerlinien Tidsforbrug: ½ time Regning: nej Dato Besvaret af AO Emne Sygeplejens historie i Danmark + sygeplejerskeuddannelsen i dag Formål Opgave på sygeplejeskole i Tyskland Person/Inst. Ramona Petzold, Bremen Tidsforbrug: 15 min. Regning: ingen regning Dato Besvaret af KJ Emne Foto fra Odense Amts og Byssygehus, Psykiatrisk Afd. Formål Afd. 40 års jubilæum Person/Inst. Erik Jensen, oversygepl. Psyk. afd. Tidsforbrug: 1 time Regning: nej Dato Besvaret af kj Emne Sygepleje personligheder Formål Foto til leksikon Person/Inst. Charlotte Lind Hansen, Munksgaard Tidsforbrug: ½ + 4 (lang tid pga. problemer med at finde foto) Regning: ja

18 Dato Besvaret af Kj Emne Patienttøj, til barselskvinder 1962, scannet foto sendt. Formål Film om Niels Malmros barndom Person/Inst. Hanne Nielsen, teaterskrædderiet Tidsforbrug: 1 time Regning: nej Dato Besvaret af kj Emne Patientstuer, scannet fotos sendt fra Det Danske Sygehus Væsen Formål Film om Niels Malmros barndom Person/Inst. Finn Reichard, Nordisk Film Tidsforbrug: 1 time Regning: nej Dato Besvaret af kj Emne Foto fra Rødkilde Højskole Formål Foto til bog Person/Inst. Henriette Buus Tidsforbrug: 1 time, scannet og sendt pr. mail Regning: nej Dato Besvaret af kj Emne Rødkilde Højskole, emblem Formål Spørgsmål om vi kender emblemet Person/Inst. Karen Margrethe Maglekær Tidsforbrug: ½ time Regning: nej Dato Besvaret af KJ/IMB Emne Sygeplejens hist. Formål Foto til bog, 2 stk fremfundet, skal scannes Person/Inst. Helle Juul Tidsforbrug: 2 timer Regning: Ikke endnu

19 Gaveliste 2007: Registrerede effekter x001 Eblem, By og Amtssygehuset Silkeborg Giver: Jenny Madsen, Vejle X004 Skjorte med FS 10 logo Giver: Helle Andersen, Århus X001 Elevnål Thisted sygeplejeskole. Giver: Lise Bjerre Christensen, Thisted X001 F001 til 003 Kuffert, Røde Kors, Cecile Lütken Foto af CL Giver: Peter V. Lütken Arkiv vedr. givers mor samt foto fra Blegdamshospitalet. Giver: Anna Marie Sønder Marshall, Ålborg A F001 til 016 Person arkiv og foto fra Nancy Deleuran Giver: Inga Højhus, Sønderborg

20 000224X006 Insulinsprøjte i etui Giver: Nelli Schlünsen, Kolding A F007og 008 Personarkiv, Eva Ulrikke Andersen, 2 foto Giver: Anni Andersen, Hørsholm X008 og 009 Forklæde, 2 smækker fra Rigshospitalet. Giver: Birthe Andersen, Mørke X004 F014 til 021 Emblem Sygeplejebureauet Norden og Røde Kors Foto, Frederiks Hospital Giver: Peter V. Lütken A003 til F003 til 004 Dagbog og diverse arkivalier, fra Anne Catrhine Poulsens elevtid på Frederiksberg Hosital Gruppefoto samme sted. Giver: Inger Kjærsgaard Dahl, Slagelse foto fra sanatoriet, lånt og scannet. Låner: Jeny Greve, Mariager

21 000264X F x F002 Emblem KAS Eksamens fest på Gentofte Amtssygehus 1958 Lille Røde Kors nål Giver: Rita Knudsen, Roskilde Potræt i guldramme af Mette Marie Olsen, sygepl. På KKH. Ca Giver: Inge Bro, København x 014 til 016 Hjelm, gasmaske fra julemærkesanatoriet. Toiletpapir 00. Giver: Bjarne Hansen, Kolding x X X055 Klokkestreng, Århus Amts Sygeplejeskole Giver: Agnes Marie Bjørn, Gentofte Kobberbøtte med ukurant låg. Giver: Lise Wees, Fåborg Kogekar, kobber Giver: Christa Kraunsøe, Nimtofte x002 Nød-forbindingskasse, 1936 Giver: Lone Carlsen, Kolding X005 Kørestol Giver: Rainer Heise, Plejehjemmet Højtoften, Lindved

22 000306x002 til 005 Figurer til Flonellograf, 4 serier, den ene tegnet af Arne Ungermann. Giver: Bodil Rasmussen, Kokkedal x006 og 007 Rygstøtte og gribetang i træ. Stammer fra Christiansfeld kommune. Giver: Conny Schultz Busch, Kolding A001 Notater fra uddannelse på Århus Amtssygehus Giver: Ella Hedegaard Andersen, Esbjerg x x003 Elevnål Haderslev Amtssygehus Nål Børkop Sygeplejehøjskole Giver: Inga Barosinski, Haderslev F001 til A001 og x056 og x002 Foto: Vejle Sygehus Giver: Grethe Rasmussen, Helsingør Kladdehæfter fra Testrup Højskole Crepebind og pipette Recordsprøjte i original æske Giver: Anna Emilie Lembøl, Kastrup

23 000341x002 Skinne til barn Giver: Anne Marie Peyrath Jensen, Kolding x006 til x A F001 til 002 Porcelæn fra Århus Amtssygehus, med nyt og gammelt logo. Giver: Jes Haberlandt, Kolding t-shirt, Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker Giver: Kirsten Stallknecht, Allerød Brochurer, artikler og lysbilleder ang. Baronessens Hvilehjem. Giver: Margit Jonasson, København Arkivalier, genstande og fotos tilhørende Magda Korslund. Giver: Lene Korslund, Ålborg X051 til recordsprøjter i original æsker, fra forskellige tidsperioder, 1 æske med morfin ampuller Giver: Gudrun Svennesen, Sommersted x023 til 038 Service i sølvplet og bestik i rustfrit stål fra Århus Amtssygehus, med logo. Giver: Jes Haberlandt, Kolding

24 000363A002 til A A004 til x A001 Scrapbog og instrukser sundhedsplejen i Maribo Amt. Giver: Kirsten Halling Hallgreen, Nykøbing F. Protokoller fra Rørvig Sogns Sygeplejeforening Giver: Birgitte Sihm Larsen, Kalundborg Udklip og læge henvisningsbøger fra Fredericia sundhedspleje. Pjecer om børneopdragelse. Giver: Bodil Bak, Middelfart DISS nyhedsbreve og papirer vedr. bibliotek. Giver: Helen Grundtvig Kristensen, Århus X004 til 006 Taske, stempel og kørselsbog fra Brovst Sundhedspleje. Giver: Else Mørup, Brovst x002 til A X001 F A001 og X005 Kampagne t-shirts Giver: Birthe Wernberg-Møller, Vinderup Erindringer af Kirstine Christensen. Giver: Lis Hemmersam, Albertslund Kopi af ordensdragt, Daugthers of Charity, St.Vincent Foto af besøg på museet af Søster Callista Giver: DSHS Bibel og protokoller fra Lemvig Sygehus. Giver: Karen Termansen, Lemvig

25 870601x903 Monogram Rigshospitalet, til armbind Giver: Kirsten Stallknecht Arbejdspapirer fra Inger Gøtzsche Giver: Boet efter Inger Gøtzsche X006 Kopi af ordensdragt, Sct. Joseph søstrene Giver: DSHS x010 Kogekar, elektrisk Giver: Mona Jensen, Hvidovre A B x A001 og 002 X001 til 002 Arkivalier og kasette bånd fra Seniorsammenslutningens arbejde. Giver: Senior sammenslutningen 21 middagstallerkner fra Vedbæk Rekreationshjem. Giver: Kirsten Stallknecht, Allerød Uddannelsespapirer, manuskripter til taler capes i rød uld Giver: Birthe Wernberg-Møller, Vinderup

26 911108x005 til A002 til A X026 Emblemer fra Fagligsammenslutninger af Røntgensygeplejersker. Buste af Röntgen Medlemsblade, vedtægter, kuverter, klistermærker mm. fra foreningen. Giver: Fagligsammenslutninger af Røntgensygeplejersker, Ribe. Notater, opgaver mm. fra Marie Hvillums elevtid på Bispebjerg Giver: Merethe Lund, Thisted Kaffekop, Ålborg Amtssygehus Giver: Grete Schultz-Nielsen, Mariager x035 2 glas til malkemaskine. Giver: Annette Sommer, Hillerød X003 til F001 til A001 til F F001 til X X029 5 Uniformskjoler ca hjemmeplejen i Vojens Giver: Gudrun Svennesen, Sommersted 2 fotos fra Give Sygehus Giver: Annie Vissing Jørgensen, Brædstrup Avisudklip og sange fra givers elevtid Giver: Helen Knudsen, Søborg Foto: Dr. Louises Børnehospital Giver: Grethe Rasmussen, Helsingør Foto af Agnete Olsen, militær sygeplejerske. Giver: Anne-Grethe Jensen, Frederiksberg Papkappe fra DSR kampagne Giver: Gudrun Svennesen, Sommersted T-shirt, kampagne DSR. Giver: ukendt

27 990531X024 til 028 Kampagne t-shirts Giver: Birthe Wernberg-Møller, Vinderup x002 Billede, Anatomitime, Rembrandt Giver: Grethe Tind, Silkeborg x A x A002 Varmedunk, stentøj Giver: Hilda Bang, Fredericia Scrapbog, avisartikler 1938 til 58 overvejende om sygeplejersker. Giver: Sønderborg sygehus via Dagmar Bork Rund lysedug syet mens giver var elev. Giver: Edith Skov Knudsen, Bredsten Tjenestekort, By- og Amtssygehuset i Kolding Giver: Anne Marie Peyrath Jensen, Kolding

28 Bøger indkommet til bibliotek 2007 Stregkode Givere er registreret i sag numre Lærebøger 1949 Giver: Marita Kirketofte Engelsksprogede bøger fra Boston University, school of nursing. Giver Ingrid Håkansson, Brabrand Københavns Kommunehospital Giver: Sonja Madsen, Bredsten Medicinske Fagudtryk Giver: Jytte Hansen, Haderslev Den naturlige lægemetode, 3 bind. Giver: Hans Lebech Sørensen, Kolding Medicinske årbøger, diverse sygeplejebøger Giver: Mona Oldrup Sørensen, Endelave Fra sundhedsplejen i Fredericia Kommune Giver: Bodil Bak, Middelfart Har tilhørt August Hagen Giver: Lis Hagen, Kolding Lærebøger. Giver: Karen Ringbjerg Lærebøger. Giver: Karen Damkjær Bjørnshauge Lærebøger. Giver: Inge Amlund, Hinnerup Lærebøger fra Lemvig Sygehus Giver: Karen Termansen, Lemvig Lærebøger fra CVU Syd. Giver: Inge Vibeke Svanekier, Nykøbing F Sundhedspleje bøger. Giver: Else Mørup, Ålborg Diverse bøger Giver: Anne Marie Peyrath Jensen, Kolding

29 - 29 -

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Museets stiftelse og formål

Museets stiftelse og formål - 1 - Årsberetning for Dansk Sygeplejehistorisk Museum 2010 Museets stiftelse og formål Museet blev stiftet den 23. maj 1995 med det formål at indsamle viden og genstandsmateriale om sygeplejens historie,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Museets stiftelse og formål

Museets stiftelse og formål - 1 - Årsberetning for Dansk Sygeplejehistorisk Museum 2011 Museets stiftelse og formål Museet blev stiftet den 23. maj 1995 med det formål at indsamle viden og genstandsmateriale om sygeplejens historie,

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Indkvartering Dette er en oversigt over de indkvarteringsmuligheder, der eksisterer i forbindelse med klinikophold uden for pendlermulighed.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Fredensbo centret Vestergade 59, Særslev 5451 Søndersø. Nordfyn kommune. Ældreafdelingen Kirsten Skov Skovgade 64 5500 Middelfart Tlf.

Fredensbo centret Vestergade 59, Særslev 5451 Søndersø. Nordfyn kommune. Ældreafdelingen Kirsten Skov Skovgade 64 5500 Middelfart Tlf. Kontaktpersoner Social- og sundhedsassistentuddannelsen Revideret d.13.04.2015 jeha Navn Postadresse / telefonnr. Mailadresse Kommune / sygehus / psykiatri/ skole Lisbeth Guldborg Knudsen Fredensbo centret

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 Dansk Sygeplejehistorisk Museum

ÅRSBERETNING 2012 Dansk Sygeplejehistorisk Museum ÅRSBERETNING 2012 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Årsberetning for Dansk Sygeplejehistorisk Museum 2012 Museets stiftelse og formål Museet blev stiftet den 23. maj 1995 med det formål at indsamle viden

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 Dansk Sygeplejehistorisk Museum

ÅRSBERETNING 2013 Dansk Sygeplejehistorisk Museum ÅRSBERETNING 2013 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Årsberetning f or Dansk S ygeplejehistorisk M useum 2013 Museets stiftelse og formål Museet blev stiftet den 23. maj 1995 med det formål at indsamle viden

Læs mere

Afholdte kurser og foredrag

Afholdte kurser og foredrag Psykolog Eva Handest Cand. Psych og sexolog Afholdte kurser og foredrag 2010 Kvinders seksualliv og seksuel dysfunktion Foredragsaften i regi af GlaxoSmithKline 2009 Seksuel lyst og ulyst i vår tid Foredrag

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Referat bestyrelsesmødet i AABC tirsdag d. 01.07.14 kl. 17.00:

Referat bestyrelsesmødet i AABC tirsdag d. 01.07.14 kl. 17.00: Side 1 af 7 Referat bestyrelsesmødet i AABC tirsdag d. 01.07.14 kl. 17.00: Deltagere: Jørn Jeppesen Jes S. Brabrand Tove Christensen Rethe Dahlstrup Ole Nielsen Svend Rasmussen Axel A. Petersen Niels Dahl

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Grenaa... 1 Herning... 1 Holstebro... 1 Horsens... 2 Ikast... 3 Nørre Nissum... 3 Randers... 4

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere