Museets stiftelse og formål. Museets ejerskab og ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museets stiftelse og formål. Museets ejerskab og ledelse"

Transkript

1 - 1 -

2 Årsberetning f or Dansk S ygeplejehistorisk M useum Museets stiftelse og formål Museet blev stiftet den 23. maj 1995 med det formål at indsamle viden og genstandsmateriale om sygeplejens historie, registrere og bevare alt relevant materiale, forske i historien og formidle forskningens resultater gennem udstillinger, ved foredrag og i publikationer. Museet åbnede for publikum den 27. august Museet er indrettet i to bygninger, som tidligere var en del af Julemærkesanatoriet Koldingfjord. Bygningerne rummer i alt kvadratmeter, og de er sat i stand med veneration over for stedet og dets historie. Ved indretningen har man udnyttet den oprindelige disponering af rummene, således at pavillonstrukturen står intakt og vidner om bygningernes tid som helbredelsesanstalt for børn med lungetuberkulose. Museets ejerskab og ledelse Museet er en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen er ikke selvsupplerende. Museet ejer to bygninger, udmatrikuleret fra det tidligere Julemærkesanatorium Koldingfjord, nu Hotel Koldingfjord. Forud for museumsetableringen oprettede DSR Dansk sygeplejehistorisk Fond med det formål at yde støtte til etableringen og driften af museet, samt støtte initiativer til fremme af offentlighedens indsigt i sygeplejens og sundhedsvæsenets udvikling og gøre viden herom tilgængelig. Fonden har en selvstændig bestyrelse, hvis medlemmer indgår som en del af museets bestyrelse. Museumslederen varetager den daglige ledelse med reference til museumsbestyrelsen. Museet er medlem af repræsentantskabet for D.S.I. Fælles Museumsmagasiner

3 Bestyrelsen 2007 Formand: Formand i DSR Connie Kruckow Næstformand: Direktør Svend Emil Nielsen Medlem: 1. næstformand i DSR Grete Christensen Medlem: Museumsinspektør Ole Puggaard Medlem: Amtsborgmester Kristian Ebbensgaard Medlem: Direktør Peter Damgaard Jensen Medlem: Sygeplejerske Kirsten Stallknecht Medlem: Byrådsmedlem Hanne Visbech Holgaard Medlem: Amtsrådsmedlem Bente Bendix Jensen Personale Museumsleder: Inger-Marie Børgesen Museumsassistent: Kirsten Jensen Formidlingsmedarbejder: Kamma Lauridsen Museumsmedarbejder: Anne Marie Overgaard Bibliotekar: Ebbe Bjørn Carlsen Rengøring: Bente Møller Pedel: Christian Kiørboe Studentermedhjælp: Anne Markussen Praktikant: Cand. mag. Karsten Aaen i december måned Weekend personale Inger-Margrethe Jessen Elsebeth Mikkelsen Kirsten Hansen Gunhild Augustinus Karen Sjørvad Jakob Dunning Soffia Einarsdottir Simon Væth Museets åbningstider Frivillig hjælp Elsebeth Mikkelsen Birthe Mortensen Jytte Asmussen Karl Åge Jensen Ulla Piilholt Methe Højlund Andersen Ellen Klyver Bodil Prangsgaard Jytte Uldall Inger Dall Billetpriser: Tirsdag: Onsdag: (efter aftale til 19) Torsdag og fredag: Lørdag-søndag: Voksen: Grupperabat: Pensionister: Børn (u.16 år): 40 kr. 30 kr. 25 kr. 0 kr

4 Medarbejdere Frivillige og weekendvagter Der blev holdt fire møder for frivillige i 2007, hvor vi gennemgik årets særudstilling, temaer i den permanente udstilling og orienterede om diverse aktiviteter på museet. Møderne var en fortsættelse af undervisningsforløbet i 2006 for frivillige som frontpersonale. Desuden tog vi på sommerudflugt til Fællesmagasinet og Konserveringsværkstedet i Vejle, og holdt julefrokost sidst i december. Kurser Kamma Lauridsen (KL) gennemførte registreringskursus i Museumshøjskolens regi. Møder Inger-Marie Børgesen (IMB) og KL deltog i møder for Sundhedsfremmegruppen i Kolding Kommune. IMB deltog i Dansk Sygeplejehistorisk Selskabs møder samt i Nyhedsbrevets redaktionsgruppe. IMB deltog i afsluttende møde i forbindelse med Renæssanceåret på Syddansk Universitet. IMB og Kirsten Jensen (KJ) deltog i seminar om udstillingspraksis på Moesgård. IMB og KJ afholdt møder med Jes Haberlandt, om særudstilling 2008, Medaljens Pris. IMB og KJ deltog i møde på Bispebjerg Hospital angående donation af arkivalier mm. fra Charlotte Muncks tid. KJ og Anne Marie Overgaard (AMO) deltog i Kulturhistorisk orienteringsmøde på Fuglsø

5 Foredrag og arrangementer AMO holdt foredrag for Randersegnens Amatørarkæologer om knogler og hug i hovedet, I Randers d. 12.april. IIMB deltog i Dansk Sygeplejehistorisk Selskabs Medlemsmøde den 12. april afholdt på museet. Foredragsholder var Historiker Gerda Bonderup. Titlen på foredraget var Det Medicinske Politi - dansk forebyggelsespolitik Første Danske Sygeplejehistoriske Konference afholdt på museet i dagene 28. og 29. september. Åbent Hus Dag i Kolding Kommune den 3. og 4. marts. Jubilæumsfonden holdt bestyrelsesmøde på museet den 21. september. Ølsmagning, omtalt i 2006 årsberetningen, den 1. marts AMO holdt foredrag om Marie Holst den 29. marts Barbara Zalewski holdt foredrag om Gode, Sunde og Dygtige Varer den 3. oktober. Marianne Mahler holdt foredrag 14. november om Historie og Fortællinger i sygeplejen eller Hvordan fru Hansen fik appetitten tilbage. Kamma Lauridsen (KL) og KJ opførte 21 forestillinger i Sengeskærmsteatret for børnehaver i november og december. KL og KJ opførte 1 forestilling i Sengeskærmsteatret på Børneafdelingen Kolding Sygehus den 13. december. Publiceret i 2007 KJ, IMB og AMO skrev bidrag til Dansk Sygeplejehistories nyhedsblad Sygepleje & Historie. AMO bidrog med artikel Foran Afghanistans lukkede døre i tidsskriftet Siden Saxo. IMB skrev kulturklummer til Kolding Ugeavis. IMB og Susanne Malchau skrev indlæg til Kristeligt Dagblad i forbindelse med debat om samfundsteoretisk undervisning til sygeplejestuderende. IMB skrev artikelbidrag til bogen Sygepleje i fortid og nutid historiske indblik, udgivet af DSR/Nyt Nordisk forlag. Museet publicerede udstillingsheftet: Foran Afghanistans lukkede døre samt elevhefte og folderen Et sengebord på hospitalet. KL og KJ bidrog til årets udgivelser af Mig og Kolding

6 Messe IMB og KJ deltog på Formland Messe den 2. februar i forbindelse af nyopstilling af museets butik. Museumsbutik I 2007 valgte vi at forny vores entre og billetsalg og lave en butik, hvor vi foruden bøger, postkort og emblemer, kunne sælge små gaveartikler som souvenirs med sygeplejehistorie. Vi producerer flere af produkterne selv og kan hurtigt omstille os efter efterspørgslen på varerne. Alle vores varer kan bestilles via hjemmesiden. Julemærkejulepynt Siden 2004 da julemærket havde 100 års fødselsdag har museet fremstillet sit eget julemærkejulepynt, hvori årets julemærke indgår

7 Besøgsstatistik 2007 Antal besøgende i alt: 7005 Skoler og børnehaver, som besøger museet i undervisningssammenhæng, udgør i alt af det samlede besøgstal: 2152 personer. Til sammenligning ses de to foregående års tal nederst i hvert skema. Dato Sygeplejeskoler antal Dato Folkeskoler antal Sønderborg Lyshøjskolen HS sygeplejerske udd Ålykke sfo HS sygeplejerske udd Lyshøj SFO HS sygeplejerske udd Vonsild sogneskole Viborg Bramdrup HS sygeplejerske udd Sndr. Vang SFO HS sygeplejerske udd ? Holstebro ? Udenlandske stud Harte skole Viborg Vonsild sogneskole Hillerød Lykkegårds skolen Sønderborg Ålykke skolen Viborg Øster nykirke vonge HS Sygepl.udd Parkskolen HS Sygepl.udd Sct.Michales HS Sygepl.udd Lyshøjskolen Thisted Lyshøjskolen HS Sygepl.udd Vester Nebel skole HS Sygepl.udd Harte sogn konfirmations forb HS Sygepl.udd. 38 Folkeskoleelever ialt Holstebro Århus sygepl.højskolen Sygeplejestuderende ialt Dato Børnehaver antal Kolding menigheds børnh Kærnehuset 14 Dato Social og antal Kærnehuset 16 Sundhedsskoler Svendborg Vamdrup Fredericia Brunebjerg Odense ? Sønderborg Maria Mikkelsen Horsens Vonsild Åbenrå Riistoft Fredericia Sengeskærmsteater Fredericia Sengeskærmsteater Åbenrå (2 hold) Sengeskærmsteater Odense Sengeskærmsteater Fredericia Sengeskærmsteater 38 Elever ialt Sengeskærmsteater Sengeskærmsteater Børnehavebørn ialt

8 Årets gang 2007 var året, hvor museet for første gang husede en international konference. 70 deltagere mødtes i to dage for at præsentere og diskutere deres forskning i sygeplejens historie. Dansk Sygeplejehistorisk Selskab og Dansk Sygeplejehistorisk Museum planlagde og afholdte i fællesskab konferencen, som markerede udviklingen i de seneste 10 års forskning og Selskabets fødselsdag. De udenlandske gæster boede på hotel Koldingfjord, og her afholdtes også den afsluttende festmiddag. Tre markante skikkelser inden for den aktuelle forskning var inviteret som hovedtalere. Det var Sioban Nelson, Barbra Mann Wall, og Marit Kirkevold. De øvrige deltagere præsenterede deres forskning i kortere foredrag, og begge museumsbygninger var taget i brug til de sideløbende sessioner. Alle indlæggene vil senere blive publiceret i en konferencerapport. Museets frivillige medarbejdere sørgede for modtagelse af deltagerne og hjalp med mange praktiske opgaver i løbet af konferencen. Deltagerne udtrykte ved afrejsen, at de havde haft to meget inspirerende dage, og de fremhævede museet og dets naturskønne placering som ganske unik

9 En anden stor begivenhed i 2007 var åbningen af særudstillingen Bag Afghanistans lukkede døre. Udstillingen blev til på baggrund af cand. mag. Anne Marie Overgaards historiespeciale om sygeplejersker, der drog ud som missionærer i 1900-tallets begyndelse. Til udstillingen valgte vi at portrættere en af disse sygeplejersker, Marie Holst. Udstillingen beskrev hendes liv fra barndommens år i Seest ved Kolding, til vækkelsen som ung pige og det senere livsvalg som missionær. Marie Holst forberedte sig godt til sin gerning, først uddannede hun sig til sygeplejerske og dernæst tog hun en medicinsk embedseksamen. Med den faglige baggrund i orden og en god portion kulturforståelse og medmenneskelighed drog hun til Indien og skabte her både et mobilt telthospital og et rigtigt hospital nær grænsen til Afghanistan, udelukkende for kvinder. Hun indså, at hun måtte satse på at hjælpe børnene og kvinderne, der var de svageste og mest udsatte i samfundet. Hun var midt i sit liv, da hun omkom ved en færdselsulykke i byen Mardan. Hendes arbejde blev videreført, og mange år senere blev hospitalsdriften overtaget af den pakistanske regering. Udstillingens layout på bannere lod sig konvertere til A4 sider, og vi publicerede efterfølgende et hefte med alle udstillingens tekster og billeder. Endvidere blev der lavet et særligt undervisningshefte til elever i gymnasiet. Endvidere afholdt vi foredrag og indbød til en række publikumsaktiviteter for både børn og voksne. Som et nyt tilbud til børnehaverne spillede vi dukketeater i Sengeskærmsteatrets regi

10 Publikumsprojekt Et sengebord på hospitalet. I februar måned introducerede vi Projekt Sengebord med det formål, at få museets besøgende til at reflektere over patientrollen og sengebordets betydning for patient og plejepersonale. At få den enkelte til at medvirke til fortællingen om patienten om det at bevare sin integritet, når privatlivet er på hjul og skal rummes i et møbel, om at komme omkring et sengebord og at bruge det i sit arbejde. I forbindelse med projektet, hvor de besøgende kunne skrive deres kommentarer og hænge dem på en magnettavle i udstillingen, viste vi en fotoudstilling med eksempler på sengeborde i forskellige tidsperioder Rigshospitalet omkring 1920 erne Rigshospitalet blev bygget i Sengeafdelingerne var indrettet i pavilloner. Hver pavillon havde plads til 32 patienter med 16 i hver halvdel. Hver halvdel var igen opdelt af spanske vægge med plads til 4 senge i hver

11 Erindring fra sengeafdeling på Rigshospitalet, København Erindringen fra stammer fra en tilsvarende afdeling, og man kan i fortællingen genkende sengebordet fra det gamle billede. Seng, sengebord og stol udgjorde patientens hjem under en indlæggelse, og det gav ikke mulighed for meget privatliv. Patienterne var sengeliggende i mange dage, 1 2 uger var ikke usædvanligt. En stor del af de indlagte kom fra provinsen, Jylland, Fyn og Sjælland. Københavnerne blev almindeligvis indlagt på de lokale sygehuse, som blandt andre var Københavns Kommunehospital, Bispebjerg og Sundby Hospital

12 Arrangementer i 2007 Arrangementerne rettede sig mod familier, børn i SFO er og andre interesserede.. Liv i Museet og med Florence i Felten i vinterferien gav de besøgende mulighed for at få en snak med historiske sygeplejersker og prøve kræfter med nogle af de mangeartede opgaver, der har været pålagt sygeplejersker og elever igennem tiden. Vi satte fokus på hygiejne. De besøgende mødte blandt andre Florence Nightingale og med afsæt i, hvordan plejen blev revolutioneret ud fra enkle hygiejniske principper i tallets slutning, præsenteredes udviklingen. Nutidens arbejdsmiljøsygeplejerske fortalte og demonstrerede, hvad god hygiejne er i dag. Hun medbragte sæbe med et fluorescerende middel og specielt apparatur, så man kunne udfordre sig selv og hinanden i ordentlig håndvask og få en snak om de emner, der er fremme i tiden, f.eks. omkring skoletoiletter, håndvask, arbejdsmiljø etc. Børnene kunne også møde frivillige fra Hjemmeværn Kompagni Kolding, og de fik lagt Sår-sminke, en sminke som bruges i dag til kurser i ulykker og katastrofer

13 I Påskeferien afholdt vi børneaktiviteterne På rejse i Maries fodspor, og i sommerferien Sundheden på Spil, og i efterårsferien Kroppen Rundt. Desuden gav Sengeskærmsteatret forestillinger i hele december måned. Sengeskærmsteatret Ingredienserne er en sengeskærm, to initiativrige og teaterkyndige medarbejdere, hånddukker med personlighed og en god historie. En god portion øvetimer senere inviteres et oplagt publikum - og resultatet er: Sengeskærmsteatret. Sengeskærmsteatret henvender sig især til børn i alderen 3-8 år. Som en del af museumsbesøget bliver de præsenteret for den lille abe Peter Pedal og alle hans oplevelser på sygehuset. Peter Pedal kommer med sin nysgerrighed ud for lidt af hvert, og stykket er ikke uden dramatik. Børnene lever sig ind i begivenhederne og i de 15 minutter, stykket varer, er de helt med og kommenterer ivrigt, hvad der sker på scenen. Dukketeatrets lille fortælling er et godt udgangspunkt for efterfølgende at se på udstillingens scenerier og de mange ting og billeder, som fortæller sygeplejehistorie

14 Plakater for årets aktiviteter

15 - 15 -

16 Forespørgsler Dato Besvaret af KJ Emne Uniformer til teaterforestilling Formål Mønstre eller billeder, har tilbudt hun kan tegne vores mønstre af. Person/Inst. Birgitte Nisbeth Teater Momentum Tidsforbrug: ½ time Regning: Ingen regning Dato Besvaret af Kj/IM og Elsebeth Emne sundhedsplejersker Formål 70 års Jubilæum Person/Inst. Henny Skoven Ryhaven 67 Århus V Tidsforbrug: 1 time Regning: Ingen regning Dato Besvaret af AO Emne Elevemblem fra Sygeplejeskolen i Sønderjylland Formål Udstilling på Sønderborg Slot Person/Inst. Hanne Hjerrild Smedemark / Sønderborg Slot Tidsforbrug: ½ time Regning: Ingen regning Dato Besvaret af AO Emne En sygeplejerskes ansættelsessteder mv. i 1920 rne og 1930 rne Formål Slægtsforskning Person/Inst. Susanne Andersen, Randers Tidsforbrug: 1 time Regning: ingen regning Dato Besvaret af KJ Emne Sct.Hedvig Hospital Formål Oplysninger iforb. Med en kaffemaskine til DGB. Person/Inst. Den Gamle By, Tove Engelhardt Mathiassen Tidsforbrug: ½ time Regning: nej Dato Besvaret af kj Emne stokke Formål Særudst om alder og aldring Person/Inst. Camilla Mordhorst, Medicinsk Museion Tidsforbrug: 1 time Regning: nej

17 Dato Besvaret af Kj/imb Emne Foto til bog Formål Lægeforeningens 100 års jubilæum Person/Inst. Eva Frellesvig Tidsforbrug: 1 time Regning: ja Dato Besvaret af Kj-imb Emne Foto til DSHS nyhedsbrev Formål forside Person/Inst. Susanne Malchau Tidsforbrug: 1 time Regning: nej Dato Besvaret af KJ Emne Billeder af museet Formål Skole opgave Person/Inst. Chanie Falk Thygesen, CEU Kolding, mediegrafikerlinien Tidsforbrug: ½ time Regning: nej Dato Besvaret af AO Emne Sygeplejens historie i Danmark + sygeplejerskeuddannelsen i dag Formål Opgave på sygeplejeskole i Tyskland Person/Inst. Ramona Petzold, Bremen Tidsforbrug: 15 min. Regning: ingen regning Dato Besvaret af KJ Emne Foto fra Odense Amts og Byssygehus, Psykiatrisk Afd. Formål Afd. 40 års jubilæum Person/Inst. Erik Jensen, oversygepl. Psyk. afd. Tidsforbrug: 1 time Regning: nej Dato Besvaret af kj Emne Sygepleje personligheder Formål Foto til leksikon Person/Inst. Charlotte Lind Hansen, Munksgaard Tidsforbrug: ½ + 4 (lang tid pga. problemer med at finde foto) Regning: ja

18 Dato Besvaret af Kj Emne Patienttøj, til barselskvinder 1962, scannet foto sendt. Formål Film om Niels Malmros barndom Person/Inst. Hanne Nielsen, teaterskrædderiet Tidsforbrug: 1 time Regning: nej Dato Besvaret af kj Emne Patientstuer, scannet fotos sendt fra Det Danske Sygehus Væsen Formål Film om Niels Malmros barndom Person/Inst. Finn Reichard, Nordisk Film Tidsforbrug: 1 time Regning: nej Dato Besvaret af kj Emne Foto fra Rødkilde Højskole Formål Foto til bog Person/Inst. Henriette Buus Tidsforbrug: 1 time, scannet og sendt pr. mail Regning: nej Dato Besvaret af kj Emne Rødkilde Højskole, emblem Formål Spørgsmål om vi kender emblemet Person/Inst. Karen Margrethe Maglekær Tidsforbrug: ½ time Regning: nej Dato Besvaret af KJ/IMB Emne Sygeplejens hist. Formål Foto til bog, 2 stk fremfundet, skal scannes Person/Inst. Helle Juul Tidsforbrug: 2 timer Regning: Ikke endnu

19 Gaveliste 2007: Registrerede effekter x001 Eblem, By og Amtssygehuset Silkeborg Giver: Jenny Madsen, Vejle X004 Skjorte med FS 10 logo Giver: Helle Andersen, Århus X001 Elevnål Thisted sygeplejeskole. Giver: Lise Bjerre Christensen, Thisted X001 F001 til 003 Kuffert, Røde Kors, Cecile Lütken Foto af CL Giver: Peter V. Lütken Arkiv vedr. givers mor samt foto fra Blegdamshospitalet. Giver: Anna Marie Sønder Marshall, Ålborg A F001 til 016 Person arkiv og foto fra Nancy Deleuran Giver: Inga Højhus, Sønderborg

20 000224X006 Insulinsprøjte i etui Giver: Nelli Schlünsen, Kolding A F007og 008 Personarkiv, Eva Ulrikke Andersen, 2 foto Giver: Anni Andersen, Hørsholm X008 og 009 Forklæde, 2 smækker fra Rigshospitalet. Giver: Birthe Andersen, Mørke X004 F014 til 021 Emblem Sygeplejebureauet Norden og Røde Kors Foto, Frederiks Hospital Giver: Peter V. Lütken A003 til F003 til 004 Dagbog og diverse arkivalier, fra Anne Catrhine Poulsens elevtid på Frederiksberg Hosital Gruppefoto samme sted. Giver: Inger Kjærsgaard Dahl, Slagelse foto fra sanatoriet, lånt og scannet. Låner: Jeny Greve, Mariager

21 000264X F x F002 Emblem KAS Eksamens fest på Gentofte Amtssygehus 1958 Lille Røde Kors nål Giver: Rita Knudsen, Roskilde Potræt i guldramme af Mette Marie Olsen, sygepl. På KKH. Ca Giver: Inge Bro, København x 014 til 016 Hjelm, gasmaske fra julemærkesanatoriet. Toiletpapir 00. Giver: Bjarne Hansen, Kolding x X X055 Klokkestreng, Århus Amts Sygeplejeskole Giver: Agnes Marie Bjørn, Gentofte Kobberbøtte med ukurant låg. Giver: Lise Wees, Fåborg Kogekar, kobber Giver: Christa Kraunsøe, Nimtofte x002 Nød-forbindingskasse, 1936 Giver: Lone Carlsen, Kolding X005 Kørestol Giver: Rainer Heise, Plejehjemmet Højtoften, Lindved

22 000306x002 til 005 Figurer til Flonellograf, 4 serier, den ene tegnet af Arne Ungermann. Giver: Bodil Rasmussen, Kokkedal x006 og 007 Rygstøtte og gribetang i træ. Stammer fra Christiansfeld kommune. Giver: Conny Schultz Busch, Kolding A001 Notater fra uddannelse på Århus Amtssygehus Giver: Ella Hedegaard Andersen, Esbjerg x x003 Elevnål Haderslev Amtssygehus Nål Børkop Sygeplejehøjskole Giver: Inga Barosinski, Haderslev F001 til A001 og x056 og x002 Foto: Vejle Sygehus Giver: Grethe Rasmussen, Helsingør Kladdehæfter fra Testrup Højskole Crepebind og pipette Recordsprøjte i original æske Giver: Anna Emilie Lembøl, Kastrup

23 000341x002 Skinne til barn Giver: Anne Marie Peyrath Jensen, Kolding x006 til x A F001 til 002 Porcelæn fra Århus Amtssygehus, med nyt og gammelt logo. Giver: Jes Haberlandt, Kolding t-shirt, Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker Giver: Kirsten Stallknecht, Allerød Brochurer, artikler og lysbilleder ang. Baronessens Hvilehjem. Giver: Margit Jonasson, København Arkivalier, genstande og fotos tilhørende Magda Korslund. Giver: Lene Korslund, Ålborg X051 til recordsprøjter i original æsker, fra forskellige tidsperioder, 1 æske med morfin ampuller Giver: Gudrun Svennesen, Sommersted x023 til 038 Service i sølvplet og bestik i rustfrit stål fra Århus Amtssygehus, med logo. Giver: Jes Haberlandt, Kolding

24 000363A002 til A A004 til x A001 Scrapbog og instrukser sundhedsplejen i Maribo Amt. Giver: Kirsten Halling Hallgreen, Nykøbing F. Protokoller fra Rørvig Sogns Sygeplejeforening Giver: Birgitte Sihm Larsen, Kalundborg Udklip og læge henvisningsbøger fra Fredericia sundhedspleje. Pjecer om børneopdragelse. Giver: Bodil Bak, Middelfart DISS nyhedsbreve og papirer vedr. bibliotek. Giver: Helen Grundtvig Kristensen, Århus X004 til 006 Taske, stempel og kørselsbog fra Brovst Sundhedspleje. Giver: Else Mørup, Brovst x002 til A X001 F A001 og X005 Kampagne t-shirts Giver: Birthe Wernberg-Møller, Vinderup Erindringer af Kirstine Christensen. Giver: Lis Hemmersam, Albertslund Kopi af ordensdragt, Daugthers of Charity, St.Vincent Foto af besøg på museet af Søster Callista Giver: DSHS Bibel og protokoller fra Lemvig Sygehus. Giver: Karen Termansen, Lemvig

25 870601x903 Monogram Rigshospitalet, til armbind Giver: Kirsten Stallknecht Arbejdspapirer fra Inger Gøtzsche Giver: Boet efter Inger Gøtzsche X006 Kopi af ordensdragt, Sct. Joseph søstrene Giver: DSHS x010 Kogekar, elektrisk Giver: Mona Jensen, Hvidovre A B x A001 og 002 X001 til 002 Arkivalier og kasette bånd fra Seniorsammenslutningens arbejde. Giver: Senior sammenslutningen 21 middagstallerkner fra Vedbæk Rekreationshjem. Giver: Kirsten Stallknecht, Allerød Uddannelsespapirer, manuskripter til taler capes i rød uld Giver: Birthe Wernberg-Møller, Vinderup

26 911108x005 til A002 til A X026 Emblemer fra Fagligsammenslutninger af Røntgensygeplejersker. Buste af Röntgen Medlemsblade, vedtægter, kuverter, klistermærker mm. fra foreningen. Giver: Fagligsammenslutninger af Røntgensygeplejersker, Ribe. Notater, opgaver mm. fra Marie Hvillums elevtid på Bispebjerg Giver: Merethe Lund, Thisted Kaffekop, Ålborg Amtssygehus Giver: Grete Schultz-Nielsen, Mariager x035 2 glas til malkemaskine. Giver: Annette Sommer, Hillerød X003 til F001 til A001 til F F001 til X X029 5 Uniformskjoler ca hjemmeplejen i Vojens Giver: Gudrun Svennesen, Sommersted 2 fotos fra Give Sygehus Giver: Annie Vissing Jørgensen, Brædstrup Avisudklip og sange fra givers elevtid Giver: Helen Knudsen, Søborg Foto: Dr. Louises Børnehospital Giver: Grethe Rasmussen, Helsingør Foto af Agnete Olsen, militær sygeplejerske. Giver: Anne-Grethe Jensen, Frederiksberg Papkappe fra DSR kampagne Giver: Gudrun Svennesen, Sommersted T-shirt, kampagne DSR. Giver: ukendt

27 990531X024 til 028 Kampagne t-shirts Giver: Birthe Wernberg-Møller, Vinderup x002 Billede, Anatomitime, Rembrandt Giver: Grethe Tind, Silkeborg x A x A002 Varmedunk, stentøj Giver: Hilda Bang, Fredericia Scrapbog, avisartikler 1938 til 58 overvejende om sygeplejersker. Giver: Sønderborg sygehus via Dagmar Bork Rund lysedug syet mens giver var elev. Giver: Edith Skov Knudsen, Bredsten Tjenestekort, By- og Amtssygehuset i Kolding Giver: Anne Marie Peyrath Jensen, Kolding

28 Bøger indkommet til bibliotek 2007 Stregkode Givere er registreret i sag numre Lærebøger 1949 Giver: Marita Kirketofte Engelsksprogede bøger fra Boston University, school of nursing. Giver Ingrid Håkansson, Brabrand Københavns Kommunehospital Giver: Sonja Madsen, Bredsten Medicinske Fagudtryk Giver: Jytte Hansen, Haderslev Den naturlige lægemetode, 3 bind. Giver: Hans Lebech Sørensen, Kolding Medicinske årbøger, diverse sygeplejebøger Giver: Mona Oldrup Sørensen, Endelave Fra sundhedsplejen i Fredericia Kommune Giver: Bodil Bak, Middelfart Har tilhørt August Hagen Giver: Lis Hagen, Kolding Lærebøger. Giver: Karen Ringbjerg Lærebøger. Giver: Karen Damkjær Bjørnshauge Lærebøger. Giver: Inge Amlund, Hinnerup Lærebøger fra Lemvig Sygehus Giver: Karen Termansen, Lemvig Lærebøger fra CVU Syd. Giver: Inge Vibeke Svanekier, Nykøbing F Sundhedspleje bøger. Giver: Else Mørup, Ålborg Diverse bøger Giver: Anne Marie Peyrath Jensen, Kolding

29 - 29 -

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Museets stiftelse og formål

Museets stiftelse og formål - 1 - Årsberetning f or Dansk S ygeplejehistorisk M useum 2 0 0 8 Museets stiftelse og formål Museet blev stiftet den 23. maj 1995 med det formål at indsamle viden og genstandsmateriale om sygeplejens

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder.

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. 1 Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. Jacob Halgaard og Bent Bak - Januar 2014 2 3 Halgaard Skole 1916 - Elever og lærer Barbesgaard.

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15 Navn By Gevinst Per Kragelund Christensen Randers Nø et gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Hanne Nielsen Veksø gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Bente vinter smørum en goodiebag med skønhedsprodukter

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet 100 år

Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet 100 år Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet 100 år Sygeplejebolig og sygeplejeskole De første f to forstanderinder Judith Vang & Eli Magnusson undervisning, arbejde og festlig samvær 25. November 2010 100 års jubilæum

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Jens 1 Jensen #8, født 20-02-1878, (søn af? #16 og? #17) død 19-05-1956. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født 03-09-1874, (datter af? #18 og? #19) død

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1184 638 546 962 82 70 70 0 1028 156 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 195 53 142 181 14 0 0 0 184 11 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub 1 1 Lisbeth Christensen Krutuglerne Orange 1-2-3 start 2 2 Tove Christensen Kantrullerne Pink 3 3 Kirsten Nielsen Hjørring Krolfklub Grøn 4 4 Erling Madsen Nørresundby Krolfklub 5 5 Bjarne Heidelbach Krolfvennerne

Læs mere

Kære medlem af formand Jørn Jeppesen

Kære medlem af formand Jørn Jeppesen Nr. 6 2014 Tak til vores sponsor Kære medlem af formand Jørn Jeppesen Det seneste nyhedsbrev var egentlig ment som det sidste i denne sæson, men vi manglede jo billederne af alle klubmestrene, så derfor

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Efterslægt Boje Poulsen Boisen

Efterslægt Boje Poulsen Boisen Efterslægt Boje Poulsen Boisen Indholdsfortegnelse Boje Poulsen Boisens efterslægt 1. generation 2. generation 3. generation 4. generation Navneindeks 1 1 3 5 7 8 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Boje

Læs mere

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 00:20:51 K 4,5 Stephanie Sørensen Grenaa 3 163 00:22:05 K 4,5 Sanne Brix Grenaa Grenaa Motionsløbeklub 4 151 00:22:27 K 4,5 Lotte Rasmussen Grenaa

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes Charlotte Muncks instrukser En gengivelse af et kladdehæfte med indklæbede instrukser fra Bispebjerg Hospital ca. 1913 1915 Kladdehæftet tilhører Dansk Sygeplejehistorisk Museum Billeder af Charlotte Munck:

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 10. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Armin Weiss Speakere Calle Buhl Hørsholm EL - tidtagning Karsten Elm Heintz Tore Stamp Kirkeby 2,6 AGF Annette Hørlykke 2 Gentofte

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Vi skal understrege, at din besvarelse vil blive behandlet fortroligt, og at svarene kun vil blive offentliggjort som generelle oversigter.

Vi skal understrege, at din besvarelse vil blive behandlet fortroligt, og at svarene kun vil blive offentliggjort som generelle oversigter. Dit Studievalg 2014 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen Dit studievalg 2014. Tak fordi du vil deltage i vores undersøgelse. Aarhus Universitet ønsker at give den bedst mulige uddannelsesinformation

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Race: Marsk Lars Therkelsen ( )

Race: Marsk Lars Therkelsen ( ) Besætningshitliste Listen viser racevis gennemsnittet af indekser hos får, der har læmmet indenfor det sidste år. Kun besætninger med mindst 10 læmninger og som har deltaget i GEFA i mindst 3 år er med

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Aktiv Krocket Camping

Aktiv Krocket Camping M1 Pulje 1 Bane 1-3 Carl Ejnar Friis Lyngsø Carl Møller Poul Olesen Anni Ladefoged Kurt Rotvig Kristiansen Karl Jakobsen Laugaard Sørensen Anne Marie Jensen Finn Kolbe Christian Flugt Erik Johnsen Egon

Læs mere

Odense Dalum Apotek 5250 Odense SV. Nørre Alslev Apotek 4840 Nørre Alslev. Nørre Alslev Apotek 4840 Nørre Alslev. Skagen Apotek 9990 Skagen

Odense Dalum Apotek 5250 Odense SV. Nørre Alslev Apotek 4840 Nørre Alslev. Nørre Alslev Apotek 4840 Nørre Alslev. Skagen Apotek 9990 Skagen Anette Green Nielsen Anne Elisabeth Jørgensen Anne Mette Jørgensen Anne S. Jeppesen Anne Steen Lund Annie Kristensen Baris Atalay Behzad Ghorbani Sektionsleder, cand.pharm. Beinta Guttesen Bente Frydenlund

Læs mere

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg

Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Tid Beg Divisionmatch og B-løb Stræktider Rold Nørreskov-06-09-2015 Plads Navn Klasse Beg 1 Andreas Skovgaard Nielsen Kaski Ok 19:54 01:36= 03:13= 04:04= 05:34= 07:01= 07:52= 09:43= 10:29= 12:46= 14:49= 16:17=

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Bilag til beretningen 2013

Bilag til beretningen 2013 Bilag til beretningen 2013 Navn 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 i alt i alt aktivitets udligningspulje restudligningspulje i alt Københavns Retshjælp 1.993.684 2.281.634 2.961.000 2.511.000

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15meter

Resultatliste - Jelling fs 15meter Side 1 af 6 08:07:54 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15meter Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/15 400/28 2 123669 Maja

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Bornholm Advokatfirma Kontaktperson Mødetidspunkt E-mail Tlf. nr. Bornholm Advodan Bornholm ApS Susanne Olsen suol@advodan.

Bornholm Advokatfirma Kontaktperson Mødetidspunkt E-mail Tlf. nr. Bornholm Advodan Bornholm ApS Susanne Olsen suol@advodan. Mødenetværk Se særlige betingelser for retskredse i Storkøbenhavn nederst (*). Bornholm Bornholm Advodan Bornholm ApS Susanne Olsen suol@advodan.dk 56 95 10 85 Sjælland/Falster Frederiksberg Afdelingschef

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

A-rækken 3. runde Turnering Serie holdturnering, 4 hold Score Plac. Score Plac. 4 Per Quist Nielsen

A-rækken 3. runde Turnering Serie holdturnering, 4 hold Score Plac. Score Plac. 4 Per Quist Nielsen 06-02-2012 Hold 3 (3 af 3) A-rækken 3. runde Turnering 22 1 66 1 19 2 46 2 11 3 34 3 8 4 32 4 B-rækken 3. runde Turnering 24 1 74 1 6 4 42 2 15 2 31 3 15 2 29 4 C-rækken (Middel: 60) Sektion Turnering

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere