Patienters oplevelser på landets sygehuse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienters oplevelser på landets sygehuse"

Transkript

1 DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af AMTERNE, H:S OG INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

2 DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af AMTERNE, H:S OG INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

3 Patienters oplevelser på landets sygehuse 2004 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte patienter TABELSAMLING Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser i Københavns Amt på vegne af amterne, H:S og Indenrigsog Sundhedsministeriet Trine Østerbye Rikke Gut Camilla Blæsbjerg Morten Freil Statistik: Anders Jørgen Jensen Janne Petersen (Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed) Databehandling: Salim El-Haj Khalil Sekretær: Christina Rasmussen Enheden for Brugerundersøgelser, Københavns Amt, februar 2005 ISBN: ISSN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes tilsendt. Rapporten kan rekvireres på nedenstående adresse og findes desuden på: Amtsrådsforeningens hjemmeside ( Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside ( Hovedstadens Sygehusfællesskabs (H:S) hjemmeside ( Enheden for Brugerundersøgelsers hjemmeside ( Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Projektmedarbejder Trine Østerbye Enheden for Brugerundersøgelser Amtssygehuset i Glostrup Nordre Ringvej, afsnit Glostrup Telefon: Grafisk produktion: Peter Dyrvig Grafisk Design & PJ Schmidt Grafisk produktion Trykt med vegetabilske farver uden opløsningsmidler på miljøgodkendt papir.

4 Indhold 1. Læsevejledning til tabeller Oversigtstabel Tabeller om baggrundsoplysninger Tabeller om lands-, amts- og sygehusresultater Tabeller om lands- og amtsresultater for grundspecialer 5 2. Oversigtstabel 7 3. Baggrundsoplysninger Lands-, amts- og sygehusresultater Intern medicin Organkirurgi Ortopædkirurgi Gynækologi/obstetrik 173 Spørgeskemaundersøgelse

5 1. Læsevejledning til tabeller Denne tabelsamling indeholder tabeller fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2004 (LUP 2004), tidligere kaldet Den Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse (LPU). Tabellerne er opdelt efter tabeltype. Som supplement til tabellerne, får hvert sygehus udleveret et sæt tabeller, som sammenfatter sygehusets egne resultater i forhold til landsresultatet og LUP Det enkelte sygehus vil kunne anvende tabellerne til internt brug til at danne overblik over på hvilke områder, sygehuset har behov for at iværksætte tiltag, som kan forbedre den patientoplevede kvalitet. Tabeltyperne er, som følger: 1.1 Oversigtstabel Den første tabel er en oversigtstabel, som for det enkelte sygehus viser størrelsen af sygehuset (lille/ stort), stikprøvestørrelsen og svarprocenten. 1.2 Tabeller om baggrundsoplysninger Herefter følger tabeller indeholdende oplysninger for det enkelte sygehus om antal besvarelser i undersøgelsen og fordelingen af patienter for henholdsvis indlæggelsesform (akut/planlagt), grundspeciale, køn, alder og indlæggelsestid. 1.3 Tabeller om lands-, amts- og sygehusresultater Denne type tabeller viser resultaterne for de enkelte spørgsmål efter det enkelte sygehus samt amts- og landsresultatet med en angivelse af, hvilket tema spørgsmålet ligger inden for (se eksempel nederst i kapitlet). Tabellernes vandrette rækker viser antal besvarelser i alt og den procentvise svarfordeling for det pågældende sygehus. De vandrette rækker summerer til 100%. Svarfordelingerne er standardiseret i forhold til fordelingen af køn, alder, og indlæggelsesform (akut/planlagt) i datamaterialet. Dette er gjort med henblik på at justere for betydningen af disse faktorer og dermed gøre sygehusene sammenlignelige 1. I tabellens højre side er det, med undtagelse af spørgsmål, som ikke kan karakteriseres som vurderingsspørgsmål, markeret, om resultatet for sygehuset eller amtet/h:s er statistisk signifikant over (O), under (U) eller ikke statistisk signifikant afvigende fra henholdsvis sygehus- eller amtsgennemsnittet (G) 2. Eksempelvis viser markeringen O ud for et sygehus, at resultatet for det pågældende sygehus ligger statistisk signifikant over sygehusgennemsnittet. Der testes på et 5% signifikansniveau. Markeringen G betyder ikke nødvendigvis, at sygehuset ligger på eller ikke afviger markant fra gennemsnittet. Et begrænset antal respondenter kan medføre, at sygehusets resultat ikke statistisk signifikant placeres over eller under gennemsnittet på grund af den statistiske usikkerhed. Ved udregningen af amternes/h:s placering er antallet af respondenter for et amt/h:s større end antallet for hvert af sygehusene i amtet/h:s. Det betyder, at den statistiske usikkerhed er større for sygehusenes resultater end for amtsresultatet. Det kan derfor forekomme, at alle sygehusene i amtet/h:s opnår et resultatet, der ikke afviger statistisk signifikant fra gennemsnittet (G), mens amtet/h:s opnår et resultat over (O) eller under (U) gennemsnittet. I tilfælde, hvor et sygehus er markeret med en *, har placeringen ikke været mulig. Dette skyldes, 1. Som følge af den lave andel af akut indlagte patienter på Hørsholm Sygehus er standardiseringen undladt i dette tilfælde på grund af den statistiske usikkerhed. Resultaterne, der præsenteres i tabellerne, er derfor ikke direkte sammenlignelige med resultaterne for de øvrige sygehuse. 2. Som følge af omstrukturering indgår Vestsjællands Amt udelukkende med den organisatoriske enhed, Sygehus Vestsjælland, der er en sammenlægning af alle fysiske enheder i amtet. Da Sygehus Vestsjælland derfor svarer fuldstændigt til Vestsjællands Amt, er det af hensyn til forståelsen af tabellerne valgt at give Sygehus Vestsjælland samme placering (O, U eller G) som Vestsjællands Amt. Placeringen ville ellers i nogle tilfælde variere, da der placeres i forhold til henholdsvis sygehus- og amtsgennemsnittet. 4 Patienters oplevelser på landets sygehuse

6 at sygehuset af statistiske årsager ikke kunne indgå i den logistiske regressionsanalyse. Årsagen til dette er, at der er for få enten positive eller negative besvarelser, eller at samtlige patienter svarede positivt på det pågældende spørgsmål. Landsresultater og amtsresultater er vægtet i forhold til det faktiske antal udskrivelser på de enkelte sygehuse i perioden medio marts til medio juni 2004 på afdelinger, som opfylder udtrækskriterierne. Dette sikrer, at store sygehuse indgår med en større vægt end små sygehuse således, at resultaterne giver et reelt billede af patientoplevelserne på amts- og landsplan. 1.4 Tabeller om lands- og amtsresultater for grundspecialer Disse tabeller er opbygget på samme måde som de forrige, men præsenterer og sammenligner de enkelte amters/h:s resultater opdelt efter grundspeciale (intern medicin, organkirurgi, ortopædkirurgi og gynækologi/obstetrik 3 ) for hvert spørgsmål. 3. Resultaterne for gynækologi/obstetrik er ikke direkte sammenlignelige med de resterende grundspecialer, da de ikke er standardiseret, og amterne er ikke placeret over, under eller ikke forskellig fra gennemsnittet. Forklaring af placering O = Sygehuset er placeret over gennemsnittet U = Sygehuset er placeret under gennemsnittet G = Sygehuset afviger ikke statistisk signifikant fra gennemsnittet * = Sygehuset kan ikke placeres Eksempel: VENTETID Spørgsmål 4 Hvad mener du om ventetiden, fra du blev henvist til sygehuset, til du blev indlagt? (omfatter kun planlagt indlagte patienter) Antal Alt for lang For lang Passende For kort Alt for kort Forbedrings- Placering Fakse Sygehus 159 8,1% 16,7% 75,2% 0,0% 0,0% 24,8% O Spørgeskemaundersøgelse

7 6 Patienters oplevelser på landets sygehuse

8 Oversigtstabel Spørgeskemaundersøgelse

9 OVERSIGTSTABEL Sygehusstørrelse, stikprøvestørrelse og svarprocent Sygehusstørrelse Stikprøvestørrelse Svarprocent Hele landet ,2% H:S ,6% Rigshospitalet Stort ,7% Bispebjerg Hospital Stort ,3% Hvidovre Hospital Stort ,9% Amager hospital Lille ,7% Frederiksberg Hospital Stort ,0% Københavns Amt ,2% Amager hospital Lille ,7% Amtssygehuset i Gentofte Stort ,0% Amtssygehuset i Glostrup Stort ,4% Amtssygehuset i Herlev Stort ,7% Frederiksborg Amt ,3% Frederikssund Sygehus Lille ,8% Helsingør Sygehus Lille ,8% Hillerød Sygehus Stort ,1% Hørsholm Sygehus Lille ,3% Roskilde Amt ,3% Amtssygehuset i Roskilde Stort ,7% Amtssygehuset i Køge Lille ,8% Vestsjællands Amt ,7% Sygehus Vestsjælland Stort ,7% Storstrøms Amt ,5% Fakse Sygehus Lille ,9% Nakskov Sygehus Lille ,8% Nykøbing F Sygehus Lille ,2% Næstved Sygehus Stort ,0% Stege Sygehus Lille ,6% Bornholms Regionskommune ,9% Bornholms Centralsygehus Lille ,9% Fyns Amt ,1% Odense Universitetshospital Stort ,9% Sygehus Fyn Stort ,3% Sønderjyllands Amt ,9% Sønderborg Sygehus Stort ,3% Haderslev Sygehus Lille ,7% Tønder Sygehus Lille ,4% Aabenraa Sygehus Lille ,4% 8 Patienters oplevelser på landets sygehuse

10 Sygehusstørrelse Stikprøvestørrelse Svarprocent Ribe Amt ,5% Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Stort ,7% Sydvestjysk Sygehus Grindsted Lille ,7% Sydvestjysk Sygehus Brørup Lille ,3% Vejle Amt ,5% Brædstrup Sygehus Lille ,1% Fredericia Sygehus Lille ,5% Give Sygehus Lille ,6% Horsens Sygehus Lille ,1% Kolding Sygehus Stort ,5% Vejle Sygehus Stort ,4% Ringkøbing Amt ,3% Holstebro Sygehus Stort ,0% Herning Sygehus Stort ,6% Tarm Sygehus Lille ,6% Ringkøbing Sygehus Lille ,7% Lemvig Sygehus Lille ,2% Århus Amt ,1% Silkeborg Centralsygehus Lille ,6% Århus Sygehus Stort ,9% Randers Centralsygehus Stort ,9% Skejby Sygehus Stort ,9% Viborg Amt ,4% Sygehus Viborg Stort ,4% Sygehus Nord Nykøbing-Thisted Lille ,3% Nordjyllands Amt ,3% Aalborg Sygehus Stort ,2% Brovst Sygehus Lille ,6% Dronninglund Sygehus Lille ,1% Hobro-Terndrup Sygehus Lille ,8% Frederikshavn Sygehus Lille ,0% Hjørring-Brønderslev Sygehus Stort ,2% Farsø Sygehus Lille ,7% Spørgeskemaundersøgelse

11 10 Patienters oplevelser på landets sygehuse

12 Baggrundsoplysninger Spørgeskemaundersøgelse

13 BAGGRUNDSOPLYSNINGER Indlæggelsesform (akut/planlagt) Antal Akut Planlagt Landsresultat ,0% 42,0% H:S ,2% 51,8% Rigshospitalet ,8% 66,2% Bispebjerg Hospital ,3% 34,7% Hvidovre Hospital ,2% 41,8% Amager hospital ,3% 34,7% Frederiksberg Hospital ,0% 78,0% Københavns Amt ,9% 35,1% Amager hospital ,3% 34,7% Amtssygehuset i Gentofte ,5% 34,5% Amtssygehuset i Glostrup ,6% 26,4% Amtssygehuset i Herlev ,5% 40,5% Frederiksborg Amt ,4% 31,6% Frederikssund Sygehus ,0% 40,0% Helsingør Sygehus ,0% 23,0% Hillerød Sygehus ,8% 23,2% Hørsholm Sygehus 330 1,2% 98,8% Roskilde Amt ,6% 64,4% Amtssygehuset i Roskilde ,1% 73,9% Amtssygehuset i Køge ,2% 54,8% Vestsjællands Amt ,8% 38,2% Sygehus Vestsjælland ,8% 38,2% Storstrøms Amt ,9% 41,1% Fakse Sygehus ,8% 60,2% Nakskov Sygehus ,0% 23,0% Nykøbing F Sygehus ,9% 46,1% Næstved Sygehus ,7% 39,3% Stege Sygehus 97 80,4% 19,6% Bornholms Regionskommune ,9% 24,1% Bornholms Centralsygehus ,9% 24,1% Fyns Amt ,2% 43,8% Odense Universitetshospital ,2% 47,8% Sygehus Fyn ,5% 36,5% Sønderjyllands Amt ,0% 39,0% Sønderborg Sygehus ,0% 43,0% Haderslev Sygehus ,3% 40,7% Tønder Sygehus ,3% 21,7% Aabenraa Sygehus ,7% 38,3% 12 Patienters oplevelser på landets sygehuse

14 Antal Akut Planlagt Ribe Amt ,8% 38,2% Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ,4% 35,6% Sydvestjysk Sygehus Grindsted ,9% 54,1% Sydvestjysk Sygehus Brørup ,5% 12,5% Vejle Amt ,2% 41,8% Brædstrup Sygehus ,7% 20,3% Fredericia Sygehus ,1% 50,9% Give Sygehus ,9% 56,1% Horsens Sygehus ,7% 47,3% Kolding Sygehus ,2% 34,8% Vejle Sygehus ,6% 38,4% Ringkøbing Amt ,5% 32,5% Holstebro Sygehus ,7% 37,3% Herning Sygehus ,6% 30,4% Tarm Sygehus ,5% 37,5% Ringkøbing Sygehus ,6% 18,4% Lemvig Sygehus ,3% 18,7% Århus Amt ,7% 44,3% Silkeborg Centralsygehus ,7% 49,3% Århus Sygehus ,7% 41,3% Randers Centralsygehus ,3% 28,7% Skejby Sygehus ,3% 66,7% Viborg Amt ,7% 39,3% Sygehus Viborg ,6% 44,4% Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ,5% 25,5% Nordjyllands Amt ,5% 38,5% Aalborg Sygehus ,2% 49,8% Brovst Sygehus ,9% 9,1% Dronninglund Sygehus ,3% 10,7% Hobro-Terndrup Sygehus ,7% 28,3% Frederikshavn Sygehus ,5% 57,5% Hjørring-Brønderslev Sygehus ,5% 23,5% Farsø Sygehus ,0% 11,0% Spørgeskemaundersøgelse

15 BAGGRUNDSOPLYSNINGER Grundspeciale Antal Intern medicin Organkirurgi Ortopædkirurgi Gynækologi/ obstetrik Landsresultat ,8% 31,4% 30,3% 5,5% H:S ,5% 29,6% 38,4% 5,4% Rigshospitalet ,8% 29,0% 32,8% 5,5% Bispebjerg Hospital ,9% 32,4% 41,8% 0,9% Hvidovre Hospital ,2% 26,2% 38,7% 12,9% Amager hospital ,7% 30,6% 39,6% 0,0% Frederiksberg Hospital ,4% 31,8% 46,2% 4,6% Københavns Amt ,1% 30,0% 35,5% 5,3% Amager hospital ,7% 30,6% 39,6% 0,0% Amtssygehuset i Gentofte ,5% 31,7% 29,9% 5,0% Amtssygehuset i Glostrup ,4% 25,3% 36,2% 9,1% Amtssygehuset i Herlev ,3% 31,2% 38,3% 5,2% Frederiksborg Amt ,5% 32,5% 35,8% 4,2% Frederikssund Sygehus ,7% 42,5% 30,9% 0,0% Helsingør Sygehus ,5% 34,5% 32,5% 0,4% Hillerød Sygehus ,3% 25,4% 36,8% 9,6% Hørsholm Sygehus 330 1,5% 36,4% 62,1% 0,0% Roskilde Amt ,1% 37,0% 22,0% 5,9% Amtssygehuset i Roskilde ,3% 41,7% 6,4% 11,7% Amtssygehuset i Køge ,8% 32,2% 38,0% 0,0% Vestsjællands Amt ,4% 27,6% 34,9% 7,1% Sygehus Vestsjælland ,4% 27,6% 34,9% 7,1% Storstrøms Amt ,2% 35,2% 26,8% 4,9% Fakse Sygehus ,5% 58,5% 0,0% 0,0% Nakskov Sygehus ,9% 38,3% 7,4% 0,4% Nykøbing F Sygehus ,9% 29,8% 36,7% 6,5% Næstved Sygehus ,3% 25,6% 34,4% 6,7% Stege Sygehus 97 0,0% 93,8% 5,2% 1,0% Bornholms Regionskommune ,5% 32,8% 26,6% 4,1% Bornholms Centralsygehus ,5% 32,8% 26,6% 4,1% Fyns Amt ,7% 32,1% 34,9% 4,3% Odense Universitetshospital ,4% 30,8% 34,6% 5,2% Sygehus Fyn ,4% 34,6% 35,4% 2,7% Sønderjyllands Amt ,0% 31,3% 27,0% 4,7% Sønderborg Sygehus ,5% 34,9% 30,9% 3,7% Haderslev Sygehus ,6% 25,2% 32,6% 9,7% Tønder Sygehus ,5% 33,0% 1,5% 0,0% Aabenraa Sygehus ,9% 33,6% 24,5% 0,0% 14 Patienters oplevelser på landets sygehuse

16 Antal Intern medicin Organkirurgi Ortopædkirurgi Gynækologi/ obstetrik Ribe Amt ,2% 30,6% 26,7% 7,6% Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ,0% 31,0% 29,9% 8,0% Sydvestjysk Sygehus Grindsted ,5% 38,0% 24,3% 8,2% Sydvestjysk Sygehus Brørup ,0% 0,0% 0,0% 0,0% Vejle Amt ,9% 29,2% 32,6% 4,3% Brædstrup Sygehus ,7% 0,0% 3,3% 0,0% Fredericia Sygehus ,6% 35,0% 27,9% 9,5% Give Sygehus ,4% 0,0% 17,6% 0,0% Horsens Sygehus ,9% 33,2% 34,7% 7,2% Kolding Sygehus ,1% 27,0% 37,9% 5,1% Vejle Sygehus ,6% 33,8% 35,6% 0,0% Ringkøbing Amt ,2% 29,0% 31,6% 4,1% Holstebro Sygehus ,6% 34,7% 36,7% 0,0% Herning Sygehus ,6% 25,8% 35,3% 10,2% Tarm Sygehus ,5% 55,8% 1,7% 0,0% Ringkøbing Sygehus ,6% 0,0% 22,8% 0,6% Lemvig Sygehus ,8% 11,2% 0,0% 0,0% Århus Amt ,5% 31,2% 29,7% 5,7% Silkeborg Centralsygehus ,8% 23,9% 41,7% 7,6% Århus Sygehus ,6% 33,8% 34,9% 0,7% Randers Centralsygehus ,1% 29,5% 32,7% 4,8% Skejby Sygehus ,5% 32,7% 5,2% 16,7% Viborg Amt ,8% 29,7% 33,9% 6,5% Sygehus Viborg ,9% 27,8% 34,0% 6,3% Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ,1% 35,0% 33,6% 7,3% Nordjyllands Amt ,9% 35,8% 6,7% 6,7% Aalborg Sygehus ,3% 37,1% 10,0% 8,6% Brovst Sygehus ,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dronninglund Sygehus ,0% 0,0% 0,0% 0,0% Hobro-Terndrup Sygehus ,1% 47,5% 7,1% 2,4% Frederikshavn Sygehus ,3% 49,0% 2,0% 11,8% Hjørring-Brønderslev Sygehus ,8% 39,0% 5,4% 5,8% Farsø Sygehus ,0% 0,0% 0,0% 0,0% Spørgeskemaundersøgelse

17 BAGGRUNDSOPLYSNINGER Spørgsmål 1 Hvad er dit køn? Antal Kvinde Mand Landsresultat ,1% 45,9% H:S ,4% 45,6% Rigshospitalet ,8% 50,2% Bispebjerg Hospital ,3% 42,7% Hvidovre Hospital ,9% 38,1% Amager hospital ,9% 49,1% Frederiksberg Hospital ,2% 49,8% Københavns Amt ,9% 44,1% Amager hospital ,9% 49,1% Amtssygehuset i Gentofte ,7% 38,3% Amtssygehuset i Glostrup ,6% 50,4% Amtssygehuset i Herlev ,4% 43,6% Frederiksborg Amt ,0% 43,0% Frederikssund Sygehus ,2% 60,8% Helsingør Sygehus ,0% 38,0% Hillerød Sygehus ,0% 39,0% Hørsholm Sygehus ,4% 29,6% Roskilde Amt ,2% 42,8% Amtssygehuset i Roskilde ,4% 41,6% Amtssygehuset i Køge ,0% 44,0% Vestsjællands Amt ,1% 41,9% Sygehus Vestsjælland ,1% 41,9% Storstrøms Amt ,8% 47,2% Fakse Sygehus ,1% 59,9% Nakskov Sygehus ,2% 54,8% Nykøbing F Sygehus ,9% 47,1% Næstved Sygehus ,6% 41,4% Stege Sygehus 95 50,5% 49,5% Bornholms Regionskommune ,4% 43,6% Bornholms Centralsygehus ,4% 43,6% Fyns Amt ,5% 46,5% Odense Universitetshospital ,7% 44,3% Sygehus Fyn ,2% 50,8% Sønderjyllands Amt ,6% 46,4% Sønderborg Sygehus ,3% 50,7% Haderslev Sygehus ,9% 43,1% Tønder Sygehus ,0% 48,0% Aabenraa Sygehus ,8% 41,2% 16 Patienters oplevelser på landets sygehuse

18 Antal Kvinde Mand Ribe Amt ,1% 48,9% Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ,6% 50,4% Sydvestjysk Sygehus Grindsted ,6% 43,4% Sydvestjysk Sygehus Brørup ,5% 50,5% Vejle Amt ,7% 47,3% Brædstrup Sygehus ,7% 55,3% Fredericia Sygehus ,6% 56,4% Give Sygehus ,4% 43,6% Horsens Sygehus ,2% 45,8% Kolding Sygehus ,5% 45,5% Vejle Sygehus ,8% 45,2% Ringkøbing Amt ,7% 47,3% Holstebro Sygehus ,9% 53,1% Herning Sygehus ,2% 41,8% Tarm Sygehus ,0% 42,0% Ringkøbing Sygehus ,4% 50,6% Lemvig Sygehus ,0% 41,0% Århus Amt ,1% 46,9% Silkeborg Centralsygehus ,3% 43,7% Århus Sygehus ,8% 41,2% Randers Centralsygehus ,2% 51,8% Skejby Sygehus ,6% 56,4% Viborg Amt ,5% 46,5% Sygehus Viborg ,1% 44,9% Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ,3% 50,7% Nordjyllands Amt ,9% 49,1% Aalborg Sygehus ,8% 46,2% Brovst Sygehus ,2% 55,8% Dronninglund Sygehus ,4% 48,6% Hobro-Terndrup Sygehus ,4% 53,6% Frederikshavn Sygehus ,3% 46,7% Hjørring-Brønderslev Sygehus ,0% 52,0% Farsø Sygehus ,1% 56,9% Spørgeskemaundersøgelse

19 BAGGRUNDSOPLYSNINGER Spørgsmål 2 Hvilket år er du født? (alder) Antal 0-19 år år år år 80+ år Landsresultat ,4% 11,8% 27,6% 41,3% 13,8% H:S ,4% 14,4% 29,1% 37,6% 14,4% Rigshospitalet ,0% 15,5% 37,1% 31,8% 4,6% Bispebjerg Hospital 206 1,0% 18,0% 25,7% 33,0% 22,3% Hvidovre Hospital 219 1,8% 16,4% 26,0% 38,8% 16,9% Amager hospital 214 0,5% 9,8% 29,9% 44,9% 15,0% Frederiksberg Hospital 291 1,4% 4,8% 18,2% 54,0% 21,6% Københavns Amt ,6% 10,1% 27,4% 44,4% 15,4% Amager hospital 214 0,5% 9,8% 29,9% 44,9% 15,0% Amtssygehuset i Gentofte 269 0,4% 9,7% 25,3% 44,6% 20,1% Amtssygehuset i Glostrup 256 3,9% 11,3% 30,1% 45,3% 9,4% Amtssygehuset i Herlev 261 4,2% 10,0% 26,8% 43,7% 15,3% Frederiksborg Amt ,3% 11,3% 25,5% 41,1% 14,9% Frederikssund Sygehus 277 5,8% 9,4% 20,6% 45,8% 18,4% Helsingør Sygehus 244 6,6% 12,3% 31,1% 35,7% 14,3% Hillerød Sygehus 264 9,5% 11,7% 23,9% 40,9% 14,0% Hørsholm Sygehus 323 0,6% 9,9% 29,1% 49,2% 11,1% Roskilde Amt 559 3,6% 10,4% 30,6% 42,9% 12,6% Amtssygehuset i Roskilde 273 4,0% 11,4% 30,4% 40,7% 13,6% Amtssygehuset i Køge 286 3,1% 9,4% 30,8% 45,1% 11,5% Vestsjællands Amt 814 5,2% 12,2% 27,8% 41,0% 13,9% Sygehus Vestsjælland 814 5,2% 12,2% 27,8% 41,0% 13,9% Storstrøms Amt ,9% 10,3% 28,1% 43,6% 14,2% Fakse Sygehus 275 1,5% 5,1% 26,9% 50,2% 16,4% Nakskov Sygehus 226 3,5% 5,8% 24,3% 47,3% 19,0% Nykøbing F Sygehus 232 3,4% 6,5% 26,7% 47,8% 15,5% Næstved Sygehus 259 5,4% 16,2% 31,7% 36,3% 10,4% Stege Sygehus 92 0,0% 5,4% 15,2% 56,5% 22,8% Bornholms Regionskommune 227 7,9% 11,5% 28,2% 40,1% 12,3% Bornholms Centralsygehus 227 7,9% 11,5% 28,2% 40,1% 12,3% Fyns Amt 536 9,0% 10,8% 23,9% 45,0% 11,4% Odense Universitetshospital ,4% 12,2% 24,8% 43,5% 9,0% Sygehus Fyn 258 6,2% 8,1% 22,1% 47,7% 15,9% Sønderjyllands Amt 994 5,9% 9,8% 24,9% 43,9% 15,6% Sønderborg Sygehus 289 7,6% 9,0% 24,2% 46,7% 12,5% Haderslev Sygehus 249 4,4% 12,9% 27,7% 38,6% 16,5% Tønder Sygehus 192 6,8% 7,8% 23,4% 41,1% 20,8% Aabenraa Sygehus 264 3,8% 6,8% 21,6% 50,0% 17,8% 18 Patienters oplevelser på landets sygehuse

20 Antal 0-19 år år år år 80+ år Ribe Amt 649 4,3% 14,2% 23,6% 43,4% 14,5% Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 254 4,7% 15,7% 22,4% 42,9% 14,2% Sydvestjysk Sygehus Grindsted 288 3,5% 10,8% 29,2% 42,7% 13,9% Sydvestjysk Sygehus Brørup 107 2,8% 8,4% 17,8% 51,4% 19,6% Vejle Amt ,0% 10,9% 29,1% 41,4% 13,6% Brædstrup Sygehus 118 1,7% 4,2% 22,0% 43,2% 28,8% Fredericia Sygehus 271 3,3% 9,6% 21,8% 46,5% 18,8% Give Sygehus 200 1,0% 18,0% 35,0% 35,5% 10,5% Horsens Sygehus 271 5,5% 15,5% 29,9% 38,7% 10,3% Kolding Sygehus 248 6,0% 12,5% 27,8% 42,3% 11,3% Vejle Sygehus 278 5,8% 5,8% 32,7% 41,4% 14,4% Ringkøbing Amt 950 5,6% 12,7% 30,0% 40,0% 11,8% Holstebro Sygehus 302 5,3% 14,6% 29,5% 40,7% 9,9% Herning Sygehus 278 7,6% 13,3% 33,8% 36,0% 9,4% Tarm Sygehus 115 0,0% 5,2% 27,0% 44,3% 23,5% Ringkøbing Sygehus 153 3,3% 5,2% 22,9% 51,6% 17,0% Lemvig Sygehus 102 1,0% 7,8% 16,7% 46,1% 28,4% Århus Amt ,7% 13,8% 29,1% 39,2% 12,1% Silkeborg Centralsygehus 266 4,1% 13,9% 29,7% 38,0% 14,3% Århus Sygehus 273 8,1% 15,0% 29,7% 35,2% 12,1% Randers Centralsygehus 247 4,9% 11,7% 28,3% 42,9% 12,1% Skejby Sygehus 321 2,8% 13,7% 28,0% 44,9% 10,6% Viborg Amt 492 6,6% 12,6% 28,6% 37,6% 14,6% Sygehus Viborg 279 5,7% 12,2% 29,7% 38,4% 14,0% Sygehus Nord Nykøbing-Thisted 213 8,9% 13,6% 25,4% 35,7% 16,4% Nordjyllands Amt ,0% 9,4% 27,7% 41,7% 15,2% Aalborg Sygehus 285 8,8% 9,1% 28,1% 43,5% 10,5% Brovst Sygehus 127 0,0% 3,9% 21,3% 46,5% 28,3% Dronninglund Sygehus 172 3,5% 5,2% 15,1% 48,3% 27,9% Hobro-Terndrup Sygehus 279 4,7% 11,1% 28,0% 35,1% 21,1% Frederikshavn Sygehus 298 1,7% 12,8% 31,5% 44,3% 9,7% Hjørring-Brønderslev Sygehus 266 4,5% 10,2% 30,1% 36,5% 18,8% Farsø Sygehus 140 5,0% 3,6% 20,0% 46,4% 25,0% Spørgeskemaundersøgelse

21 BAGGRUNDSOPLYSNINGER Spørgsmål 3 Hvor mange dage var du indlagt? Antal 1-2 dage 3-7 dage 8-14 dage 15+ dage Landsresultat ,5% 39,6% 21,0% 12,9% H:S ,6% 41,0% 21,1% 12,3% Rigshospitalet ,3% 43,7% 24,3% 13,8% Bispebjerg Hospital ,7% 36,7% 19,6% 12,1% Hvidovre Hospital ,0% 42,7% 13,1% 12,1% Amager hospital ,4% 38,8% 24,4% 12,4% Frederiksberg Hospital ,6% 40,3% 27,8% 8,3% Københavns Amt ,8% 39,0% 17,8% 14,4% Amager hospital ,4% 38,8% 24,4% 12,4% Amtssygehuset i Gentofte ,9% 31,9% 17,9% 18,3% Amtssygehuset i Glostrup ,3% 38,9% 18,2% 14,6% Amtssygehuset i Herlev ,1% 44,7% 15,4% 11,9% Frederiksborg Amt ,7% 36,1% 19,9% 12,3% Frederikssund Sygehus ,7% 40,2% 15,9% 12,2% Helsingør Sygehus ,9% 36,8% 19,4% 9,9% Hillerød Sygehus ,0% 32,0% 20,5% 15,4% Hørsholm Sygehus ,3% 45,9% 32,3% 2,5% Roskilde Amt ,5% 37,5% 23,1% 12,9% Amtssygehuset i Roskilde ,5% 41,9% 20,0% 13,6% Amtssygehuset i Køge ,5% 33,1% 26,3% 12,1% Vestsjællands Amt ,7% 38,2% 18,5% 10,6% Sygehus Vestsjælland ,7% 38,2% 18,5% 10,6% Storstrøms Amt ,0% 40,7% 22,0% 11,3% Fakse Sygehus ,2% 38,3% 17,1% 7,4% Nakskov Sygehus ,7% 37,2% 26,0% 12,1% Nykøbing F Sygehus ,3% 45,0% 22,7% 10,0% Næstved Sygehus ,6% 39,4% 22,0% 13,0% Stege Sygehus 89 29,2% 39,3% 20,2% 11,2% Bornholms Regionskommune ,8% 42,4% 17,9% 12,9% Bornholms Centralsygehus ,8% 42,4% 17,9% 12,9% Fyns Amt ,9% 35,5% 24,1% 13,5% Odense Universitetshospital ,7% 33,3% 25,9% 14,1% Sygehus Fyn ,3% 39,7% 20,7% 12,4% Sønderjyllands Amt ,3% 40,0% 23,2% 12,5% Sønderborg Sygehus ,9% 37,5% 25,6% 13,0% Haderslev Sygehus ,2% 43,9% 19,5% 11,4% Tønder Sygehus ,2% 36,5% 25,4% 16,9% Aabenraa Sygehus ,8% 40,8% 23,1% 10,4% 20 Patienters oplevelser på landets sygehuse

22 Antal 1-2 dage 3-7 dage 8-14 dage 15+ dage Ribe Amt ,3% 46,1% 19,7% 13,0% Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ,7% 46,4% 19,2% 14,6% Sydvestjysk Sygehus Grindsted ,1% 47,5% 18,3% 8,1% Sydvestjysk Sygehus Brørup ,6% 36,8% 29,2% 11,3% Vejle Amt ,4% 37,7% 21,6% 13,3% Brædstrup Sygehus ,8% 31,8% 27,3% 29,1% Fredericia Sygehus ,5% 40,2% 22,0% 8,3% Give Sygehus ,2% 21,6% 30,4% 25,8% Horsens Sygehus ,7% 38,8% 18,3% 7,2% Kolding Sygehus ,2% 44,9% 18,4% 15,5% Vejle Sygehus ,0% 33,8% 24,5% 14,7% Ringkøbing Amt ,4% 41,1% 20,6% 12,9% Holstebro Sygehus ,2% 40,8% 21,1% 13,8% Herning Sygehus ,4% 43,9% 18,2% 11,5% Tarm Sygehus ,3% 36,4% 15,0% 9,3% Ringkøbing Sygehus ,4% 36,7% 29,9% 10,9% Lemvig Sygehus 97 15,5% 32,0% 30,9% 21,6% Århus Amt ,7% 41,5% 22,4% 11,3% Silkeborg Centralsygehus ,4% 43,4% 22,1% 8,1% Århus Sygehus ,6% 39,4% 26,1% 12,9% Randers Centralsygehus ,5% 42,0% 18,1% 13,4% Skejby Sygehus ,6% 44,4% 19,6% 7,4% Viborg Amt ,6% 41,6% 22,4% 10,4% Sygehus Viborg ,3% 40,7% 24,8% 11,1% Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ,6% 44,0% 15,8% 8,6% Nordjyllands Amt ,6% 40,8% 18,9% 17,7% Aalborg Sygehus ,0% 42,7% 14,2% 20,1% Brovst Sygehus 116 6,9% 29,3% 39,7% 24,1% Dronninglund Sygehus ,8% 27,8% 33,5% 27,8% Hobro-Terndrup Sygehus ,9% 41,5% 21,3% 12,3% Frederikshavn Sygehus ,6% 40,7% 12,5% 8,1% Hjørring-Brønderslev Sygehus ,4% 40,9% 22,8% 18,9% Farsø Sygehus ,7% 40,0% 31,4% 12,9% Spørgeskemaundersøgelse

23 22 Patienters oplevelser på landets sygehuse

24 Lands-, amts- og sygehusresultater Spørgeskemaundersøgelse

25 Lands-, amts- og sygehusresultater VENTETID Spørgsmål 4 Hvad mener du om ventetiden, fra du blev henvist til sygehuset, til du blev indlagt? (omfatter kun planlagt indlagte patienter) Antal Alt for For lang Passende For kort Alt for Forbedrings- Placering lang kort Landsresultat ,3% 23,7% 63,4% 0,4% 0,2% 36,6% - H:S ,8% 19,5% 67,4% 0,0% 0,3% 32,6% G Rigshospitalet ,9% 23,4% 59,8% 0,0% 0,9% 40,2% G Bispebjerg Hospital 61 8,5% 16,5% 75,0% 0,0% 0,0% 25,0% G Hvidovre Hospital 81 13,0% 18,7% 68,3% 0,0% 0,0% 31,7% G Amager Hospital 52 11,9% 5,0% 83,1% 0,0% 0,0% 16,9% O Frederiksberg Hospital ,9% 28,6% 58,6% 0,0% 0,0% 41,4% U Københavns Amt ,5% 28,6% 49,5% 0,0% 0,4% 50,5% U Amager Hospital 52 11,9% 5,0% 83,1% 0,0% 0,0% 16,9% O Amtssygehuset i Gentofte 78 22,0% 28,0% 49,9% 0,0% 0,0% 50,1% U Amtssygehuset i Glostrup 62 25,7% 43,3% 29,1% 0,0% 2,0% 70,9% U Amtssygehuset i Herlev ,9% 28,7% 49,4% 0,0% 0,0% 50,6% U Frederiksborg Amt ,1% 27,8% 55,7% 0,4% 0,0% 44,3% U Frederikssund Sygehus 102 9,4% 35,1% 55,5% 0,0% 0,0% 44,5% U Helsingør Sygehus 54 17,5% 30,0% 51,4% 1,2% 0,0% 48,6% U Hillerød Sygehus 51 19,3% 22,3% 58,4% 0,0% 0,0% 41,6% G Hørsholm Sygehus ,7% 29,4% 56,9% 0,9% 0,0% 43,1% U Roskilde Amt ,5% 22,4% 65,3% 0,8% 0,0% 34,7% G Amtssygehuset i Roskilde 119 6,7% 18,6% 73,0% 1,6% 0,0% 27,0% G Amtssygehuset i Køge ,3% 26,3% 57,4% 0,0% 0,0% 42,6% U Vestsjællands Amt ,5% 28,3% 59,6% 0,3% 0,3% 40,4% G Sygehus Vestsjælland ,5% 28,3% 59,6% 0,3% 0,3% 40,4% U Storstrøms Amt ,7% 22,5% 62,5% 0,4% 0,0% 37,5% G Fakse Sygehus 159 8,1% 16,7% 75,2% 0,0% 0,0% 24,8% O Nakskov Sygehus 45 9,9% 23,3% 66,9% 0,0% 0,0% 33,1% G Nykøbing F Sygehus 97 18,7% 27,0% 53,0% 1,3% 0,0% 47,0% U Næstved Sygehus 89 15,1% 20,9% 64,0% 0,0% 0,0% 36,0% G Stege Sygehus 16 12,8% 19,6% 67,6% 0,0% 0,0% 32,4% G Bornholms Regionskommune 25 8,0% 6,5% 85,5% 0,0% 0,0% 14,5% G Bornholms Centralsygehus 25 8,0% 6,5% 85,5% 0,0% 0,0% 14,5% G Fyns Amt 205 6,0% 26,4% 66,8% 0,8% 0,0% 33,2% G Odense Universitetshospital 121 6,3% 25,8% 67,9% 0,0% 0,0% 32,1% G Sygehus Fyn 84 5,3% 27,6% 64,8% 2,2% 0,0% 35,2% G Sønderjyllands Amt ,2% 25,4% 61,5% 0,8% 0,1% 38,5% G Sønderborg Sygehus ,9% 25,5% 58,5% 1,1% 0,0% 41,5% G Haderslev Sygehus 82 13,2% 25,7% 61,2% 0,0% 0,0% 38,8% G Tønder Sygehus 39 5,9% 19,2% 72,7% 2,2% 0,0% 27,3% G Aabenraa Sygehus 97 8,1% 29,1% 61,5% 0,6% 0,6% 38,5% G 24 Patienters oplevelser på landets sygehuse

26 Lands-, amts- og sygehusresultater Antal Alt for For lang Passende For kort Alt for Forbedrings- Placering lang kort Ribe Amt ,8% 25,0% 63,0% 0,0% 0,1% 37,0% G Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 82 12,1% 25,0% 63,0% 0,0% 0,0% 37,0% G Sydvestjysk Sygehus Grindsted ,4% 28,1% 57,9% 0,0% 0,6% 42,1% U Sydvestjysk Sygehus Brørup 11 4,0% 15,1% 80,9% 0,0% 0,0% 19,1% * Vejle Amt 535 6,9% 18,1% 74,3% 0,3% 0,3% 25,7% O Brædstrup Sygehus 10 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% * Fredericia Sygehus 131 6,5% 21,6% 70,5% 1,4% 0,0% 29,5% G Give Sygehus 97 23,2% 30,2% 46,6% 0,0% 0,0% 53,4% U Horsens Sygehus 118 9,3% 17,5% 72,7% 0,5% 0,0% 27,3% G Kolding Sygehus 83 6,1% 13,5% 80,4% 0,0% 0,0% 19,6% O Vejle Sygehus 96 3,7% 20,8% 74,4% 0,0% 1,1% 25,6% G Ringkøbing Amt ,1% 19,7% 69,0% 0,4% 0,8% 31,0% O Holstebro Sygehus ,3% 15,9% 68,0% 0,9% 0,0% 32,0% G Herning Sygehus 80 5,4% 25,7% 66,9% 0,0% 2,0% 33,1% G Tarm Sygehus 42 7,7% 15,3% 76,9% 0,0% 0,0% 23,1% G Ringkøbing Sygehus 27 3,5% 16,9% 79,6% 0,0% 0,0% 20,4% G Lemvig Sygehus 13 12,8% 14,0% 73,2% 0,0% 0,0% 26,8% * Århus Amt ,0% 24,5% 64,1% 0,4% 0,0% 35,9% G Silkeborg Centralsygehus 120 8,4% 22,5% 69,1% 0,0% 0,0% 30,9% G Århus Sygehus 87 12,6% 28,2% 59,3% 0,0% 0,0% 40,7% U Randers Centralsygehus 61 10,6% 20,6% 67,2% 1,6% 0,0% 32,8% G Skejby Sygehus 197 9,7% 22,6% 67,7% 0,0% 0,0% 32,3% G Viborg Amt ,9% 20,8% 62,6% 1,7% 0,0% 37,4% G Sygehus Viborg ,2% 21,4% 58,1% 2,3% 0,0% 41,9% G Sygehus Nord Nykøbing-Thisted 52 5,8% 19,2% 74,9% 0,0% 0,0% 25,1% G Nordjyllands Amt ,2% 20,7% 68,5% 0,1% 0,5% 31,5% G Aalborg Sygehus ,9% 24,9% 61,1% 0,0% 1,0% 38,9% G Brovst Sygehus 9 0,0% 7,0% 93,0% 0,0% 0,0% 7,0% * Dronninglund Sygehus 12 0,0% 6,0% 94,0% 0,0% 0,0% 6,0% * Hobro-Terndrup Sygehus 71 16,6% 15,4% 68,0% 0,0% 0,0% 32,0% G Frederikshavn Sygehus 167 9,3% 25,7% 64,0% 1,0% 0,0% 36,0% G Hjørring-Brønderslev Sygehus 46 6,6% 19,3% 74,2% 0,0% 0,0% 25,8% G Farsø Sygehus 13 0,0% 8,0% 92,0% 0,0% 0,0% 8,0% * * Placering kan ikke gennemføres, se læsevejledning til tabeller Spørgeskemaundersøgelse

27 Lands-, amts- og sygehusresultater OVERGANGE MELLEM SEKTORER Spørgsmål 5 Vidste du, hvor du skulle henvende dig, hvis der opstod ændringer i din tilstand, mens du ventede (f.eks. til egen læge, til sygehuset eller andre)? (omfatter kun planlagt indlagte patienter) Antal Ja, og der Ja, men der Nej, og der Nej, men der Forbedrings- Placering opstod opstod ikke opstod opstod ikke ændringer ændringer ændringer ændringer Landsresultat ,2% 73,9% 2,9% 14,0% 16,9% - H:S ,1% 67,5% 5,2% 14,3% 19,4% U Rigshospitalet ,8% 66,7% 6,5% 12,0% 18,5% G Bispebjerg Hospital 61 19,4% 56,3% 5,4% 19,0% 24,3% G Hvidovre Hospital 79 9,8% 73,2% 6,4% 10,6% 17,0% G Amager Hospital 51 3,7% 81,4% 0,0% 14,9% 14,9% G Frederiksberg Hospital ,6% 68,1% 3,2% 18,1% 21,3% U Københavns Amt ,7% 72,0% 2,8% 13,6% 16,3% G Amager Hospital 51 3,7% 81,4% 0,0% 14,9% 14,9% G Amtssygehuset i Gentofte 79 12,9% 67,1% 2,8% 17,2% 20,1% G Amtssygehuset i Glostrup 61 11,0% 73,8% 5,0% 10,1% 15,2% G Amtssygehuset i Herlev ,8% 71,7% 2,3% 12,1% 14,5% G Frederiksborg Amt 515 7,3% 76,4% 2,9% 13,4% 16,3% G Frederikssund Sygehus ,5% 74,9% 2,6% 12,1% 14,7% G Helsingør Sygehus 55 7,4% 66,6% 5,1% 21,0% 26,1% U Hillerød Sygehus 50 6,1% 83,1% 1,6% 9,1% 10,8% G Hørsholm Sygehus 310 4,0% 80,0% 2,3% 13,7% 16,0% G Roskilde Amt 229 8,6% 70,3% 2,0% 19,1% 21,1% G Amtssygehuset i Roskilde ,1% 69,0% 0,8% 20,1% 20,9% G Amtssygehuset i Køge 113 7,1% 71,6% 3,3% 18,0% 21,3% G Vestsjællands Amt 284 6,8% 74,9% 3,4% 14,9% 18,3% G Sygehus Vestsjælland 284 6,8% 74,9% 3,4% 14,9% 18,3% G Storstrøms Amt ,5% 66,8% 4,4% 16,3% 20,7% G Fakse Sygehus 159 6,4% 77,0% 1,6% 15,0% 16,6% G Nakskov Sygehus 44 10,1% 66,4% 12,2% 11,3% 23,5% G Nykøbing F Sygehus 96 16,5% 63,5% 2,2% 17,9% 20,0% G Næstved Sygehus 86 12,0% 65,7% 5,2% 17,1% 22,3% G Stege Sygehus 16 11,2% 74,8% 0,0% 14,0% 14,0% * Bornholms Regionskommune 27 9,5% 73,0% 0,0% 17,5% 17,5% G Bornholms Centralsygehus 27 9,5% 73,0% 0,0% 17,5% 17,5% G Fyns Amt 201 8,3% 74,6% 1,0% 16,1% 17,0% G Odense Universitetshospital 117 9,5% 72,1% 0,8% 17,6% 18,4% G Sygehus Fyn 84 6,2% 79,3% 1,3% 13,2% 14,5% G Sønderjyllands Amt ,1% 72,8% 2,5% 12,5% 15,1% G Sønderborg Sygehus ,3% 75,0% 2,8% 12,0% 14,8% G Haderslev Sygehus 83 12,9% 74,3% 2,2% 10,7% 12,9% G Tønder Sygehus 36 9,1% 70,6% 2,6% 17,8% 20,4% G Aabenraa Sygehus 95 17,4% 66,2% 2,5% 13,9% 16,4% G * Placering kan ikke gennemføres, se læsevejledning til tabeller 26 Patienters oplevelser på landets sygehuse

28 Lands-, amts- og sygehusresultater Antal Ja, og der Ja, men der Nej, og der Nej, men der Forbedrings- Placering opstod opstod ikke opstod opstod ikke ændringer ændringer ændringer ændringer Ribe Amt 247 9,5% 74,4% 3,8% 12,3% 16,1% G Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 81 10,6% 73,2% 4,9% 11,3% 16,2% G Sydvestjysk Sygehus Grindsted 155 8,7% 77,2% 1,4% 12,6% 14,0% G Sydvestjysk Sygehus Brørup 11 0,0% 76,9% 0,0% 23,1% 23,1% * Vejle Amt 528 8,5% 76,0% 3,1% 12,5% 15,6% G Brædstrup Sygehus 10 0,0% 85,1% 0,0% 14,9% 14,9% * Fredericia Sygehus ,2% 74,0% 3,4% 9,4% 12,8% G Give Sygehus 94 23,1% 67,2% 6,0% 3,7% 9,7% O Horsens Sygehus 116 4,6% 83,0% 1,7% 10,8% 12,5% G Kolding Sygehus 84 9,0% 63,0% 7,4% 20,6% 28,0% U Vejle Sygehus 95 7,5% 81,4% 0,7% 10,4% 11,1% G Ringkøbing Amt 264 9,1% 76,4% 2,9% 11,6% 14,5% G Holstebro Sygehus 102 7,9% 77,5% 2,9% 11,7% 14,6% G Herning Sygehus 80 11,4% 75,1% 2,8% 10,7% 13,5% G Tarm Sygehus 41 5,1% 89,2% 0,0% 5,6% 5,6% * Ringkøbing Sygehus 28 2,6% 78,7% 3,5% 15,3% 18,8% G Lemvig Sygehus 13 12,6% 60,9% 7,0% 19,6% 26,6% * Århus Amt 464 5,5% 78,0% 1,4% 15,0% 16,4% G Silkeborg Centralsygehus 116 1,7% 84,8% 3,6% 9,9% 13,5% G Århus Sygehus 89 1,4% 82,1% 1,2% 15,3% 16,5% G Randers Centralsygehus 60 12,8% 67,5% 0,0% 19,8% 19,8% G Skejby Sygehus 199 8,9% 76,6% 2,0% 12,4% 14,5% G Viborg Amt 151 7,2% 80,3% 5,1% 7,4% 12,6% G Sygehus Viborg 100 8,0% 79,9% 6,5% 5,6% 12,1% G Sygehus Nord Nykøbing-Thisted 51 5,0% 81,3% 1,5% 12,3% 13,8% G Nordjyllands Amt 439 6,3% 78,9% 1,8% 13,0% 14,8% G Aalborg Sygehus 124 8,4% 77,7% 2,2% 11,8% 13,9% G Brovst Sygehus 9 0,0% 93,0% 0,0% 7,0% 7,0% * Dronninglund Sygehus 12 0,0% 88,1% 6,0% 6,0% 11,9% * Hobro-Terndrup Sygehus 69 8,5% 77,8% 1,4% 12,3% 13,7% G Frederikshavn Sygehus 164 7,5% 71,4% 1,6% 19,6% 21,1% G Hjørring-Brønderslev Sygehus 49 3,0% 81,2% 0,0% 15,7% 15,7% G Farsø Sygehus 12 0,0% 86,0% 4,7% 9,3% 14,0% * * Placering kan ikke gennemføres, se læsevejledning til tabeller Spørgeskemaundersøgelse

29 Lands-, amts- og sygehusresultater FRIT VALG Spørgsmål 6 Vidste du, at du selv kunne vælge hvilket sygehus, du skulle indlægges på? (omfatter kun planlagt indlagte patienter) Antal Ja Nej Landsresultat ,5% 13,5% H:S ,4% 15,6% Rigshospitalet ,7% 18,3% Bispebjerg Hospital 62 75,8% 24,2% Hvidovre Hospital 81 91,4% 8,6% Amager Hospital 54 92,6% 7,4% Frederiksberg Hospital ,6% 12,4% Københavns Amt ,7% 8,3% Amager Hospital 54 92,6% 7,4% Amtssygehuset i Gentofte 81 86,4% 13,6% Amtssygehuset i Glostrup 63 88,9% 11,1% Amtssygehuset i Herlev ,1% 2,9% Frederiksborg Amt ,2% 20,8% Frederikssund Sygehus ,8% 21,2% Helsingør Sygehus 56 69,6% 30,4% Hillerød Sygehus 53 84,9% 15,1% Hørsholm Sygehus ,3% 15,7% Roskilde Amt ,6% 9,4% Amtssygehuset i Roskilde ,1% 10,9% Amtssygehuset i Køge ,2% 7,8% Vestsjællands Amt ,0% 11,0% Sygehus Vestsjælland ,0% 11,0% Storstrøms Amt ,4% 11,6% Fakse Sygehus ,2% 16,8% Nakskov Sygehus 43 86,0% 14,0% Nykøbing F Sygehus 97 86,6% 13,4% Næstved Sygehus 88 92,0% 8,0% Stege Sygehus 15 86,7% 13,3% Bornholms Regionskommune 29 75,9% 24,1% Bornholms Centralsygehus 29 75,9% 24,1% Fyns Amt ,8% 16,2% Odense Universitetshospital ,2% 15,8% Sygehus Fyn 83 83,1% 16,9% Sønderjyllands Amt ,0% 18,0% Sønderborg Sygehus ,5% 20,5% Haderslev Sygehus 83 88,0% 12,0% Tønder Sygehus 38 78,9% 21,1% Aabenraa Sygehus 96 78,1% 21,9% 28 Patienters oplevelser på landets sygehuse

30 Lands-, amts- og sygehusresultater Antal Ja Nej Ribe Amt ,0% 19,0% Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 82 78,0% 22,0% Sydvestjysk Sygehus Grindsted ,6% 12,4% Sydvestjysk Sygehus Brørup 12 91,7% 8,3% Vejle Amt ,9% 12,1% Brædstrup Sygehus 13 84,6% 15,4% Fredericia Sygehus ,7% 15,3% Give Sygehus 94 86,2% 13,8% Horsens Sygehus ,8% 8,2% Kolding Sygehus 85 87,1% 12,9% Vejle Sygehus 95 87,4% 12,6% Ringkøbing Amt ,8% 11,2% Holstebro Sygehus ,1% 6,9% Herning Sygehus 78 83,3% 16,7% Tarm Sygehus 42 95,2% 4,8% Ringkøbing Sygehus 27 85,2% 14,8% Lemvig Sygehus 15 93,3% 6,7% Århus Amt ,0% 11,0% Silkeborg Centralsygehus ,5% 12,5% Århus Sygehus 87 90,8% 9,2% Randers Centralsygehus 62 90,3% 9,7% Skejby Sygehus ,4% 15,6% Viborg Amt ,3% 10,7% Sygehus Viborg ,1% 8,9% Sygehus Nord Nykøbing-Thisted 52 84,6% 15,4% Nordjyllands Amt ,0% 15,0% Aalborg Sygehus ,6% 14,4% Brovst Sygehus ,0% 0,0% Dronninglund Sygehus 13 92,3% 7,7% Hobro-Terndrup Sygehus 70 84,3% 15,7% Frederikshavn Sygehus ,5% 14,5% Hjørring-Brønderslev Sygehus 49 83,7% 16,3% Farsø Sygehus 14 64,3% 35,7% Spørgeskemaundersøgelse

31 Lands-, amts- og sygehusresultater FRIT VALG Spørgsmål 7 Valgte du selv, hvilket sygehus du skulle indlægges på? (omfatter kun planlagt indlagte patienter, som kendte til frit sygehusvalg) Antal Ja Nej Landsresultat ,9% 51,1% H:S ,2% 47,8% Rigshospitalet ,8% 66,2% Bispebjerg Hospital 47 68,1% 31,9% Hvidovre Hospital 69 53,6% 46,4% Amager Hospital 49 53,1% 46,9% Frederiksberg Hospital ,8% 30,2% Københavns Amt ,2% 51,8% Amager Hospital 49 53,1% 46,9% Amtssygehuset i Gentofte 68 30,9% 69,1% Amtssygehuset i Glostrup 55 67,3% 32,7% Amtssygehuset i Herlev 95 49,5% 50,5% Frederiksborg Amt ,6% 58,4% Frederikssund Sygehus 73 43,8% 56,2% Helsingør Sygehus 38 39,5% 60,5% Hillerød Sygehus 44 40,9% 59,1% Hørsholm Sygehus ,0% 52,0% Roskilde Amt ,5% 50,5% Amtssygehuset i Roskilde ,9% 55,1% Amtssygehuset i Køge ,3% 45,7% Vestsjællands Amt ,3% 52,7% Sygehus Vestsjælland ,3% 52,7% Storstrøms Amt ,5% 40,5% Fakse Sygehus ,9% 59,1% Nakskov Sygehus 33 57,6% 42,4% Nykøbing F Sygehus 81 58,0% 42,0% Næstved Sygehus 78 65,4% 34,6% Stege Sygehus 12 66,7% 33,3% Bornholms Regionskommune 19 57,9% 42,1% Bornholms Centralsygehus 19 57,9% 42,1% Fyns Amt ,6% 49,4% Odense Universitetshospital 96 49,0% 51,0% Sygehus Fyn 69 53,6% 46,4% Sønderjyllands Amt ,9% 54,1% Sønderborg Sygehus 90 41,1% 58,9% Haderslev Sygehus 71 47,9% 52,1% Tønder Sygehus 30 63,3% 36,7% Aabenraa Sygehus 71 40,8% 59,2% 30 Patienters oplevelser på landets sygehuse

32 Lands-, amts- og sygehusresultater Antal Ja Nej Ribe Amt ,1% 44,9% Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 59 55,9% 44,1% Sydvestjysk Sygehus Grindsted ,3% 47,7% Sydvestjysk Sygehus Brørup 11 54,5% 45,5% Vejle Amt ,7% 36,3% Brædstrup Sygehus 11 72,7% 27,3% Fredericia Sygehus ,9% 41,1% Give Sygehus 78 43,6% 56,4% Horsens Sygehus ,4% 39,6% Kolding Sygehus 71 71,8% 28,2% Vejle Sygehus 80 65,0% 35,0% Ringkøbing Amt ,4% 50,6% Holstebro Sygehus 92 62,0% 38,0% Herning Sygehus 63 33,3% 66,7% Tarm Sygehus 38 39,5% 60,5% Ringkøbing Sygehus 22 45,5% 54,5% Lemvig Sygehus 14 85,7% 14,3% Århus Amt ,4% 59,6% Silkeborg Centralsygehus ,6% 32,4% Århus Sygehus 78 32,1% 67,9% Randers Centralsygehus 54 51,9% 48,1% Skejby Sygehus ,8% 75,2% Viborg Amt ,9% 50,1% Sygehus Viborg 88 47,7% 52,3% Sygehus Nord Nykøbing-Thisted 43 55,8% 44,2% Nordjyllands Amt ,5% 59,5% Aalborg Sygehus ,6% 60,4% Brovst Sygehus 10 30,0% 70,0% Dronninglund Sygehus 11 54,5% 45,5% Hobro-Terndrup Sygehus 57 40,4% 59,6% Frederikshavn Sygehus ,3% 63,7% Hjørring-Brønderslev Sygehus 38 36,8% 63,2% Farsø Sygehus 8 75,0% 25,0% Spørgeskemaundersøgelse

33 Lands-, amts- og sygehusresultater FRIT VALG Spørgsmål 8 Hvorfor valgte du netop at blive indlagt på dette sygehus?* (omfatter kun planlagt indlagte patienter, som kendte til og benyttede frit sygehusvalg) Antal Nærmest Kortest Godt ry Anbefalet af Gode Andet bopæl ventetid egen læge erfaringer Landsresultat ,8% 22,1% 40,8% 30,0% 40,6% 15,2% H:S ,6% 24,4% 42,8% 20,1% 38,8% 19,5% Rigshospitalet 44 22,7% 4,5% 40,9% 6,8% 40,9% 27,3% Bispebjerg Hospital 32 9,4% 62,5% 46,9% 18,8% 21,9% 12,5% Hvidovre Hospital 37 35,1% 5,4% 37,8% 27,0% 62,2% 27,0% Amager Hospital 26 65,4% 34,6% 26,9% 30,8% 23,1% 3,8% Frederiksberg Hospital ,4% 34,3% 63,4% 37,3% 34,3% 10,4% Københavns Amt ,0% 14,1% 36,6% 37,1% 44,1% 14,9% Amager Hospital 26 65,4% 34,6% 26,9% 30,8% 23,1% 3,8% Amtssygehuset i Gentofte 21 47,6% 9,5% 23,8% 23,8% 52,4% 19,0% Amtssygehuset i Glostrup 37 59,5% 10,8% 45,9% 45,9% 51,4% 8,1% Amtssygehuset i Herlev 47 46,8% 12,8% 44,7% 44,7% 40,4% 19,1% Frederiksborg Amt ,6% 8,4% 33,7% 19,0% 39,4% 22,4% Frederikssund Sygehus 32 50,0% 3,1% 59,4% 37,5% 28,1% 31,3% Helsingør Sygehus 15 46,7% 20,0% 13,3% 13,3% 26,7% 26,7% Hillerød Sygehus 18 55,6% 0,0% 27,8% 11,1% 55,6% 16,7% Hørsholm Sygehus ,1% 32,8% 74,6% 32,0% 25,4% 10,7% Roskilde Amt ,1% 21,8% 51,5% 40,3% 36,3% 11,2% Amtssygehuset i Roskilde 48 47,9% 20,8% 52,1% 33,3% 37,5% 8,3% Amtssygehuset i Køge 57 54,4% 22,8% 50,9% 47,4% 35,1% 14,0% Vestsjællands Amt ,4% 30,2% 41,4% 31,0% 31,0% 11,2% Sygehus Vestsjælland ,4% 30,2% 41,4% 31,0% 31,0% 11,2% Storstrøms Amt ,0% 26,4% 41,5% 36,2% 48,5% 14,5% Fakse Sygehus 52 40,4% 46,2% 55,8% 44,2% 34,6% 17,3% Nakskov Sygehus 19 63,2% 31,6% 36,8% 52,6% 42,1% 10,5% Nykøbing F Sygehus 47 76,6% 19,1% 53,2% 36,2% 55,3% 19,1% Næstved Sygehus 51 52,9% 23,5% 25,5% 29,4% 49,0% 11,8% Stege Sygehus 8 12,5% 37,5% 87,5% 37,5% 50,0% 12,5% Bornholms Regionskommune 11 81,8% 9,1% 18,2% 27,3% 63,6% 27,3% Bornholms Centralsygehus 11 81,8% 9,1% 18,2% 27,3% 63,6% 27,3% Fyns Amt 84 51,5% 33,2% 43,3% 27,1% 29,8% 19,9% Odense Universitetshospital 47 57,4% 19,1% 40,4% 21,3% 25,5% 27,7% Sygehus Fyn 37 40,5% 59,5% 48,6% 37,8% 37,8% 5,4% Sønderjyllands Amt ,3% 17,1% 40,1% 38,1% 43,1% 12,2% Sønderborg Sygehus 37 54,1% 10,8% 21,6% 21,6% 45,9% 10,8% Haderslev Sygehus 34 67,6% 17,6% 55,9% 50,0% 41,2% 11,8% Tønder Sygehus 19 47,4% 36,8% 47,4% 42,1% 36,8% 21,1% Aabenraa Sygehus 29 44,8% 17,2% 48,3% 51,7% 44,8% 10,3% * Patienterne havde mulighed for at nævne mere end én grund til valg af sygehus 32 Patienters oplevelser på landets sygehuse

34 Lands-, amts- og sygehusresultater Antal Nærmest Kortest Godt ry Anbefalet af Gode Andet bopæl ventetid egen læge erfaringer Ribe Amt ,9% 16,2% 29,6% 36,4% 48,3% 10,6% Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 33 66,7% 15,2% 15,2% 36,4% 45,5% 12,1% Sydvestjysk Sygehus Grindsted 67 49,3% 19,4% 70,1% 37,3% 52,2% 9,0% Sydvestjysk Sygehus Brørup 6 83,3% 16,7% 50,0% 33,3% 66,7% 0,0% Vejle Amt ,9% 40,4% 41,8% 25,7% 33,8% 13,1% Brædstrup Sygehus 8 25,0% 0,0% 62,5% 62,5% 62,5% 0,0% Fredericia Sygehus 63 34,9% 69,8% 34,9% 23,8% 14,3% 6,3% Give Sygehus 34 41,2% 26,5% 73,5% 38,2% 20,6% 23,5% Horsens Sygehus 67 46,3% 34,3% 31,3% 20,9% 28,4% 16,4% Kolding Sygehus 51 52,9% 51,0% 31,4% 21,6% 37,3% 7,8% Vejle Sygehus 52 42,3% 30,8% 53,8% 26,9% 44,2% 17,3% Ringkøbing Amt ,7% 16,6% 50,1% 37,7% 55,8% 10,7% Holstebro Sygehus 57 57,9% 12,3% 52,6% 28,1% 59,6% 12,3% Herning Sygehus 21 71,4% 4,8% 38,1% 42,9% 57,1% 9,5% Tarm Sygehus 15 26,7% 60,0% 80,0% 60,0% 53,3% 6,7% Ringkøbing Sygehus 10 50,0% 40,0% 70,0% 50,0% 40,0% 20,0% Lemvig Sygehus 12 50,0% 75,0% 66,7% 41,7% 33,3% 0,0% Århus Amt ,3% 14,9% 43,7% 28,5% 33,5% 17,0% Silkeborg Centralsygehus 69 43,5% 52,2% 60,9% 23,2% 30,4% 8,7% Århus Sygehus 25 36,0% 4,0% 48,0% 32,0% 28,0% 28,0% Randers Centralsygehus 28 60,7% 17,9% 10,7% 21,4% 39,3% 7,1% Skejby Sygehus 39 33,3% 7,7% 61,5% 33,3% 41,0% 10,3% Viborg Amt 66 60,3% 18,4% 22,4% 24,1% 48,8% 9,2% Sygehus Viborg 42 59,5% 19,0% 21,4% 23,8% 45,2% 9,5% Sygehus Nord Nykøbing-Thisted 24 62,5% 16,7% 25,0% 25,0% 58,3% 8,3% Nordjyllands Amt ,3% 27,8% 43,1% 36,8% 49,9% 8,2% Aalborg Sygehus 40 67,5% 20,0% 27,5% 30,0% 50,0% 5,0% Brovst Sygehus 3 100,0% 66,7% 100,0% 100,0% 66,7% 0,0% Dronninglund Sygehus 6 50,0% 33,3% 66,7% 16,7% 50,0% 0,0% Hobro-Terndrup Sygehus 23 39,1% 34,8% 47,8% 56,5% 34,8% 0,0% Frederikshavn Sygehus 49 34,7% 40,8% 36,7% 49,0% 24,5% 10,2% Hjørring-Brønderslev Sygehus 14 64,3% 21,4% 64,3% 21,4% 71,4% 21,4% Farsø Sygehus 6 50,0% 50,0% 50,0% 66,7% 50,0% 16,7% Spørgeskemaundersøgelse

35 Lands-, amts- og sygehusresultater OVERGANGE MELLEM SEKTORER Spørgsmål 9 Hvordan vurderer du, at sygehusafdelingen var informeret om din situation, da du blev indlagt? Antal Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig Forbedrings- Placering dårligt Landsresultat ,6% 62,8% 7,2% 2,4% 9,6% - H:S ,5% 58,5% 6,5% 2,5% 9,0% G Rigshospitalet ,4% 55,6% 2,1% 2,0% 4,0% G Bispebjerg Hospital ,0% 67,5% 7,2% 3,3% 10,5% G Hvidovre Hospital ,1% 58,8% 8,9% 2,1% 11,0% G Amager Hospital ,3% 50,5% 14,8% 3,4% 18,2% U Frederiksberg Hospital ,7% 56,2% 5,5% 2,5% 8,1% G Københavns Amt ,8% 58,3% 10,8% 3,0% 13,8% U Amager Hospital ,3% 50,5% 14,8% 3,4% 18,2% U Amtssygehuset i Gentofte ,0% 62,5% 12,8% 2,6% 15,4% U Amtssygehuset i Glostrup ,7% 63,9% 13,1% 2,2% 15,4% U Amtssygehuset i Herlev ,4% 54,4% 6,5% 3,8% 10,3% G Frederiksborg Amt ,7% 62,9% 8,1% 4,3% 12,4% G Frederikssund Sygehus ,7% 58,0% 10,0% 4,3% 14,3% U Helsingør Sygehus ,7% 61,4% 9,0% 5,9% 14,9% U Hillerød Sygehus ,9% 68,8% 7,4% 3,8% 11,2% G Hørsholm Sygehus ,8% 45,7% 1,9% 0,6% 2,6% O Roskilde Amt ,5% 62,6% 10,5% 2,4% 12,9% U Amtssygehuset i Roskilde ,5% 57,2% 9,6% 3,7% 13,3% U Amtssygehuset i Køge ,4% 68,1% 11,4% 1,1% 12,5% U Vestsjællands Amt ,6% 63,0% 9,8% 2,7% 12,5% U Sygehus Vestsjælland ,6% 63,0% 9,8% 2,7% 12,5% U Storstrøms Amt ,1% 61,7% 7,1% 3,1% 10,2% G Fakse Sygehus ,2% 58,9% 7,4% 0,6% 8,0% G Nakskov Sygehus ,6% 58,2% 9,1% 1,0% 10,1% G Nykøbing F Sygehus ,5% 62,2% 5,3% 5,0% 10,3% G Næstved Sygehus ,8% 64,3% 8,2% 2,7% 10,9% G Stege Sygehus 77 41,8% 49,5% 2,9% 5,8% 8,7% G Bornholms Regionskommune ,7% 67,7% 8,6% 2,0% 10,6% G Bornholms Centralsygehus ,7% 67,7% 8,6% 2,0% 10,6% G Fyns Amt ,0% 66,1% 6,1% 1,8% 7,9% G Odense Universitetshospital ,1% 66,0% 5,3% 1,7% 7,0% G Sygehus Fyn ,0% 66,3% 7,6% 2,1% 9,7% G Sønderjyllands Amt ,4% 62,7% 8,2% 1,8% 9,9% G Sønderborg Sygehus ,1% 65,0% 9,1% 0,8% 9,9% G Haderslev Sygehus ,0% 59,0% 6,9% 3,0% 9,9% G Tønder Sygehus ,4% 58,8% 5,6% 1,2% 6,8% G Aabenraa Sygehus ,4% 67,5% 10,1% 1,9% 12,1% G 34 Patienters oplevelser på landets sygehuse

36 Lands-, amts- og sygehusresultater Antal Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig Forbedrings- Placering dårligt Ribe Amt ,3% 65,6% 6,1% 2,0% 8,1% O Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ,7% 68,5% 7,2% 2,6% 9,8% G Sydvestjysk Sygehus Grindsted ,5% 59,2% 4,2% 0,2% 4,4% O Sydvestjysk Sygehus Brørup 94 42,1% 56,0% 0,8% 1,0% 1,9% * Vejle Amt ,9% 61,9% 6,9% 2,2% 9,2% G Brædstrup Sygehus 93 32,2% 59,8% 4,4% 3,6% 7,9% G Fredericia Sygehus ,3% 60,8% 6,2% 2,7% 8,9% G Give Sygehus ,7% 55,7% 3,2% 1,4% 4,6% G Horsens Sygehus ,9% 64,5% 8,4% 2,3% 10,7% G Kolding Sygehus ,4% 66,3% 9,8% 1,6% 11,4% G Vejle Sygehus ,4% 58,4% 4,7% 2,5% 7,2% G Ringkøbing Amt ,7% 66,1% 6,9% 0,3% 7,2% G Holstebro Sygehus ,8% 67,3% 7,9% 0,0% 7,9% G Herning Sygehus ,8% 67,0% 6,7% 0,6% 7,2% G Tarm Sygehus ,6% 58,4% 3,0% 0,0% 3,0% * Ringkøbing Sygehus ,2% 67,6% 4,2% 0,0% 4,2% G Lemvig Sygehus 78 35,6% 55,5% 8,1% 0,8% 8,9% G Århus Amt ,3% 63,7% 5,2% 1,7% 6,9% O Silkeborg Centralsygehus ,7% 65,0% 5,8% 0,5% 6,3% G Århus Sygehus ,4% 62,3% 6,3% 2,0% 8,3% G Randers Centralsygehus ,8% 69,1% 4,8% 3,4% 8,2% G Skejby Sygehus ,7% 59,6% 2,7% 0,0% 2,7% O Viborg Amt ,3% 68,5% 5,7% 2,5% 8,2% G Sygehus Viborg ,0% 66,8% 6,3% 2,9% 9,2% G Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ,4% 73,2% 4,1% 1,3% 5,4% G Nordjyllands Amt ,5% 63,5% 6,4% 2,6% 9,0% G Aalborg Sygehus ,2% 64,9% 6,9% 3,0% 9,9% G Brovst Sygehus ,9% 73,0% 5,5% 0,5% 6,0% G Dronninglund Sygehus ,1% 66,9% 7,4% 1,5% 9,0% G Hobro-Terndrup Sygehus ,2% 64,0% 6,8% 2,0% 8,8% G Frederikshavn Sygehus ,8% 55,3% 8,4% 1,5% 10,0% G Hjørring-Brønderslev Sygehus ,9% 62,0% 4,5% 3,6% 8,1% G Farsø Sygehus ,7% 65,5% 2,5% 1,3% 3,7% G * Placering kan ikke gennemføres, se læsevejledning til tabeller Spørgeskemaundersøgelse

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 1999 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Operationsopgørelse Uændret opgørelsesmåde Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2001 og 1. halvår 2002 1990 1991 1992 1993

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001

Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001 Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2001 Kontaktpersoner: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 7222 7617 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 7222 7845 Operationsopgørelse Uændrede operationsgrupper

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Patienters vurdering af landets sygehuse

Patienters vurdering af landets sygehuse landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse år 2000 Patienters vurdering af landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 34.000 patienter amterne h:s sundhedsministeriet Patienters vurdering af landets

Læs mere

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000

Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2000 Kontaktpersoner: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 3348 7585 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 3348 7582 Operationsopgørelse Uændrede operationsgrupper

Læs mere

Patienters vurdering af landets sygehuse 2002

Patienters vurdering af landets sygehuse 2002 landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse Patienters vurdering af landets sygehuse 2002 Spørgeskemaundersøgelse blandt 32.000 patienter Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Amterne, H:S, Indenrigs-

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse 1 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse v/ Afdelingsleder Morten Freil Evalueringskonsulent Rikke Gut 2 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2002 2003:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER

Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER Spørgeskemaundersøgelse blandt 80.616 ambulante patienter 2006 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af Frederiksborg Amt, H:S, Københavns Amt, Nordjyllands

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2003 2004:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2003 2004:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Opgørelse af ventelisteoperationer, 1. halvår 2003 2004:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Notat om sygehusenes produktivitet

Notat om sygehusenes produktivitet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 385 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 16. marts 2007 Notat om sygehusenes produktivitet (En kort gennemgang af Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger vedr.

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2007-2009 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser fordelt

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Roskilde Amt

Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Roskilde Amt PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I ROSKILDE AMT ÅR 2000 Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Roskilde Amt Spørgeskemaundersøgelse blandt 3.400 patienter Roskilde Amt Patienters vurdering af sygehusafdelinger

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Vejle Amt 2002 Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter

Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Vejle Amt 2002 Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Vejle Amt 2002 Spørgeskemaundersøgelse blandt 8.700 patienter Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Vejle Amt

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere