STATUS Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR rødekors.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk"

Transkript

1 STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk

2 INDHOLD Indledning Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger... 6 Patientstøtter kommer oftere på sygehuse % flere frivillige patientstøtter... 8 Rekruttering og fastholdelse af frivillige Fra patient til frivillig Økonomi Fortalerarbejde Temadage og kurser Gode historier fra aktiviteten Forsidefoto: Marie Louise Munkegaard

3 INDLEDNING Dette er statusrapporten for Røde Kors patientstøtter i Statusrapporten tegner et billede af Røde Kors patientstøtter i Du kan blandt andet finde informationer om, hvor mange af Røde Kors-lokalafdelinger der har patientstøtter, på hvilke sygehuse Røde Kors patientstøtter er til stede, hvilke afdelinger de frivillige patientstøtter kommer på samt hvem de frivillige er, som besøger eller laver aktiviteter med patienter på sygehusene rundt om i landet. Statusrapporten bygger på besvarelser fra et spørgeskema udsendt i november 2014 til alle aktivitetsledere i 26 Røde Kors-afdelinger, hvor der var aktive patientstøtter i Aktivitetsledere fra hver af de 26 afdelinger har besvaret spørgeskemaet, hvilket betyder, at svarprocenten ligger på 100 %. Statusrapporten er tiltænkt frivillige i Røde Kors patientstøtte-aktivitet. Den skal ses som afsæt for videndeling og erfaringsudveksling mellem afdelingerne. Derudover kan rapporten tjene som inspirationskilde til afdelinger, der overvejer at starte en patientstøtteaktivitet op samt andre der har brug for et overblik over eller har interesse i Røde Kors patientstøtter. 3

4 26 RØDE KORSAFDELINGER HAR PATIENTSTØTTER 26 ud af Røde Kors 214 afdelinger havde i 2014 patientstøtter. Det svarer til 12 % af alle Røde Kors-afdelinger. I 2013 havde 25 lokalafdelinger patientstøtter. Siden da har én afdeling lukket sin patientstøtteordning, mens to andre har startet en op. 1 I figur 1 ses en oversigt over, hvilke afdelinger der har patientstøtter, hvor patientstøtterne færdes, hvilket sygehus de er tilknyttet samt hvilket år aktiviteten blev etableret. Figur 1. Røde Kors-afdelinger med patientstøtter i Afdeling Hvor færdes patientstøtterne Sygehus Startår 1 Bornholm Forhal/ambulatorium/sengeafsnit Bornholms Hospital Esbjerg Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Fredericia Sengeafsnit Fredericia Sygehus Gentofte Forhal/ambulatorium/Sengeafsnit Gentofte Sygehus Grindsted Sengeafsnit Grindsted Sygehus Herlev Forhal Herlev Hospital Herning Forhal/ambulatorium/sengeafsnit Regionshospitalet Herning Hillerød Forhal/ambulatorium/sengeafsnit Nordsjællands Hospital, Hillerød Holstebro Forhal/sengeafsnit Regionssygehuset Holstebro Hvidovre Forhal Hvidovre Hospital Kolding Sengeafsnit Kolding Sygehus Køge Sengeafsnit Køge Sygehus Nykøbing F- Forhal/sengeafsnit Nykøbing Falster Sygehus 2007 Sydfalster 14 Næstved Sengeafsnit Næstved Sygehus Randers Forhal Regionshospitalet Randers 16 Rødekro 3 Sengeafsnit Aabenraa Sygehus Silkeborg Forhal Regionshospitalet Silkeborg Skive Sengeafsnit Regionshospitalet Skive Slagelse Sengeafsnit Slagelse Sygehus Svendborg Sengeafsnit Svendborg Sygehus Sønderborg Sengeafsnit Sønderborg Sygehus Vejle Sengeafsnit Vejle Sygehus Viborg Sengeafsnit Regionshospitalet Viborg Aabenraa Sengeafsnit Aabenraa Sygehus Aalborg Forhal/ambulatorium Aalborg Universitetshospital Aarhus Sengeafsnit Aarhus Sygehus Roskilde afdeling har lukket deres aktivitet, da afdelingen de kom på blev flyttet til Køge sygehus. Herlev og Holstebro er nye afdelinger, der har startet patientstøtter i Nye patientstøtteordninger er under opstart på Holbæk sygehus og Thisted sygehus. 3 Rødekro og Aabenraa lokalafdeling har én patientstøtte-aktivitet på Aabenraa sygehus, der udføres i fællesskab imellem de to afdelinger. Der er derfor indhentet én samlet besvarelse. 4

5 Foto: Marie Louise Munkegaard 5

6 PATIENTSTØTTER ER TIL STEDE PÅ MANGE FORSKELLIGE SYGEHUSAFDE- LINGER Patientstøtterne er organiseret forskelligt fra sted til sted. Nogen organiserer sig ved en én-til-én ordning, mens andre fungerer som støtte på afdelingerne, i modtagelsen eller som støtte ved fællesaktiviteter for patienter. Nedenfor ses en oversigt over, hvilke afdelinger Røde Kors patientstøtter typisk er til stede på. Ud af de 26 Røde Kors-afdelinger, der har patientstøtter, er der 14 afdelinger, hvor patientstøtterne er til stede på medicinsk afdeling, 12 afdelinger hvor de er til stede på ortopædisk afdeling og 10 afdelinger der er på henholdsvis kirurgisk og geriatrisk afdeling. Figur 2. Hvilke afdelinger er Røde Kors patientstøtter til stede på? Antal afdelinger Andre dækker bl.a. over børneafdelinger, ambulatorier, dialyseafdeling, reumatologisk patienthotel samt Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR). Derudover er der et par patientstøtter, der kommer på alle afdelinger, idet patientstøtterne fungerer som guider på sygehuset og dermed ikke er tilknyttet særlige afdelinger. 6

7 PATIENTSTØTTER KOMMER OFTERE PÅ SYGEHUSE Røde Kors patientstøtter kommer på sygehusene ofte og regelmæssigt. 84 % af de 26 Røde Kors-afdelinger med patientstøtter er til stede på det respektive sygehus to eller flere gange om ugen, mens 8 % er til stede én gang om ugen. Det vil altså sige, at 92 % af alle patientstøtter i Røde Kors mindst er til stede på sygehusene én gang om ugen. Sammenligner vi med de to forrige år, så kan vi se, at stadig flere patientstøtter kommer hyppigere på hospitalerne. De frivillige er typisk delt op i små hold og skiftes til at tage på besøg eller har opdelt bestemte afdelinger imellem sig. Figur 3. Hvor ofte Røde Kors patientstøtter kommer på sygehusene En gang om ugen 8% Sjældnere 4% Ved ikke 4% To eller flere gange om ugen En gang om ugen Flere gang om måneden To eller flere gange om ugen 84% En gang om måneden Sjældnere Ved ikke I et forsøg på at kortlægge hvor mange timer afdelingerne har haft patientstøtter ude på de respektive sygehuse, spurgte vi i år til hvor mange timer patientstøtterne var til stede på de respektive sygehuse. Af de indhentede besvarelser fremgår det, at patientstøtterne i alt har været til stede på sygehusene i ca timer i 2014, hvilket svarer til, at Røde Kors-afdelingerne hver har været aktive i 1350 timer. 7

8 25 % FLERE FRIVILLIGE PATIENTSTØTTER Røde Kors havde i frivillige patientstøtter. Heraf var 744 kvinder og 60 mænd, hvilket svarer til 92,5 % kvinder og 7,5 % mænd. I 2013 var der 644 frivillige patientstøtter i Røde Kors. Det betyder, at der i 2014 er kommet 160 nye frivillige patientstøtter til, hvilket svarer til en stigning på 25 %. 38 patientstøtter havde anden etnisk baggrund end dansk. Det svarer til 5 % af det samlede antal patientstøtter. I figuren nedenfor ses aldersfordelingen blandt Røde Kors patientstøtter. Som det fremgår, er 50 % af alle patientstøtter imellem år. 25 % er imellem år. I sammenligning med 2013 er der en lille stigning i andelen af frivillige, der er under 29 år. Figur 4. Aldersfordelingen blandt Røde Kors frivillige patientstøtter 80 år og opefter 1% år 2% år 25% Til og med 29 år 10% år 10% år 2% Til og med 29 år år år år år år 80 år og opefter år 50% 8

9 Foto: Marie Louise Munkegaard 9

10 Rekruttering og fastholdelse af frivillige I år spurgte vi til afdelingernes erfaringer med rekruttering og fastholdelse af de frivillige til lokale aktiviteter. Figuren nedenfor illustrerer generelt positive erfaringer med at rekruttere og fastholde de frivillige, der vurderes, der er behov for. Figur 5. Rekruttering og fastholdelse af frivillige 0% 20% 40% 60% 80% 100% Oplever du, at det er muligt at rekruttere det antal frivillige, der er behov for? 73% 23% 3% Oplever du, at I kan rekruttere frivillige, der har de kvalifikationer, der er brug for i familienetværket? 90% 10% Ja Nej Ved ikke Oplever du, at det er muligt at fastholde de frivillige? 100% 0% Fra patient til frivillig Fire aktivitetsledere svarer, at der i afdelingen er nogle af deres tidligere patienter, som er blevet frivillige i Røde Kors. Det kan være en tidligere patient, som har modtaget besøg eller anden støtte fra Røde Kors patientstøtter, som nu er blevet patientstøtte eller aktiv i en anden aktivitet i den lokale Røde Kors-afdeling. I 2014 har aktivitetsledere angivet, at 11 tidligere patienter er blevet frivillige i Røde Kors. Det er i sig selv et positivt resultat af det frivillige sociale arbejde, at tidligere deltagere af Røde Kors aktiviteter bliver frivillige, når de har overskud og ressourcer til det. At de har lyst til at være frivillige i Røde Kors, kan tolkes som et udtryk for, at de anser den hjælp og støtte, de selv har fået i Røde Kors som relevant og derfor har lyst til at give andre samme støtte og hjælp. 10

11 ØKONOMI Til sammen har afdelingerne med patientstøtter brugt ca kroner i Det svarer til, at hver afdeling i gennemsnit har brugt ca kr. på aktiviteten. FORTALERARBEJDE Hver eneste dag gør Røde Kors en forskel for sårbare gennem vores sociale indsatser. Men vores indsatser kan ikke stå alene. Derfor søger vi også indflydelse på de politiske beslutninger, der skaber rammer og vilkår for de sårbare. Det gør vi med udgangspunkt i den viden og erfaring, vi har opnået fra vores sociale aktiviteter som en aktiv del af lokalsamfundet og med udgangspunkt i Røde Kors principper om upartiskhed, uafhængighed og neutralitet. Det er fortalerarbejde, når Røde Kors ser et behov og forsøger at påvirke embedsmænd eller politikere til at komme med konkrete forbedringer for en sårbar gruppe. I 2014 svarede aktivitetsledere fra tre afdelinger med patientstøtter, at de laver fortalerarbejde. Eksempelvis gennem dialog med lokale politikere og embedsmænd i socialforvaltningen, som bestyrelsesmedlem sammen med politikere eller som oplægsholder til konference. 11

12 Foto: Marie Louise Munkegaard 12

13 TEMADAGE OG KURSER Ud over de kurser og temadage der bliver udbudt centralt fra Røde Kors, bliver der afholdt en bred vifte af arrangementer for de frivillige patientstøtter rundt om i landet. Dette foregår enten i den enkelte afdeling eller i samarbejde med andre lokalafdelinger. Herunder kan du se et udsnit af de arrangementer, som afdelingerne selv har afholdt i Førstehjælpskursus Hjertestarterkursus Erfaringsudveksling og sparringsmøder Introduktionskursus Temadag om kommunikation Temadag om den svære samtale Undervisning om empati Kursus om demens Kursus om afasi Kursus i Håndhygiejne Samarbejdskursus i regionen Fælles temadag med besøg fra formanden for etisk råd og aktivitetsleder fra fængselsbesøgstjenesten Derudover afholder flere afdelinger regelmæssige møder, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling og kollegial sparring. Dertil kommer sociale arrangementer for de frivillige patientstøtter. På mitrødekors.dk kan du finde en oversigt over alle de kurser, som Røde Kors tilbyder til frivillige. 13

14 Foto: Marie Louise Munkegaard 14

15 GODE HISTORIER FRA AKTIVITETEN 2014 I dette års spørgeskema spurgte vi også aktivitetslederne, om de havde en god historie fra patientstøtterne i deres afdeling. Nedenfor gengives nogle af de gode historier vi har modtaget. Der var en yngre mor på hospitalet med et meget grædende spædbarn. De frivillige hjalp med at berolige barnet og fulgte hende hen til den anden ende af hospitalet, hvor hun kom til lægen. Frivillig aktivitetsleder, Hvidovre Patienter på neurologisk afdeling har klaget over kolde fødder og en patientstøtte fra Røde Kors strikker nu varme sokker til patienterne. Indtil nu er der lavet 37 par. En ældre dame på over 90 ville ikke ud af sengen, men da hun så sokkerne, gik hun med til det. Herefter spørger hun ofte om, hvornår hun gerne må komme op igen og vil gerne have sokkerne på i sengen. Frivillig aktivitetsleder, Esbjerg Vi møder stor taknemmelighed fra de pårørende. Har de kørt mange km. for at besøge en meget syg og sovende pårørende, kan de jo ikke gå efter kort tid her kommer vi og taler med dem. Mange der bor langt væk er meget glade for ordningen de kan jo ikke selv komme på besøg, men ved vi er der hver dag ved deres kære. Frivillig aktivitetsleder, Svendborg Alle patienter er glade for en tur i byen bare det at komme ud i den friske luft giver dem mod og kræfter. Frivillig aktivitetsleder, Skive Patientstøtterne oplever sig brugt som mere end pårørende. Der er flere eksempler på, at en patient har betroet sig til patientstøtterne om ting, de ikke kunne eller ville involvere deres egne pårørende i. Eksempelvis bad en ældre mand om at få lov til at aflevere sin livs hemmelighed til en patientstøtte. Hun tog imod den og bærer den nu for ham. Det var en meget stor og gribende oplevelse for dem begge to. Patienten måtte i seng og hvile, og patientstøtten måtte søge ro i personalestuen. Frivillig aktivitetsleder, Herning 15

16 For yderligere information kontakt: Malene Borberg Sarwar Udviklingskonsulent for patientstøtterne / Cecilia Hegnsvad Analysekonsulent /

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Frivillige på hospitaler

Frivillige på hospitaler Frivillige på hospitaler Region Hovedstaden Frivillige på hospitaler Gevinster, udfordringer og overvejelser August 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Frivillige på hospitaler

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere

Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen

Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 65 50 10 00 Fax: 65 50 38 80 Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen August

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere