Medicinrådet. Onsdag den 16. august Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicinrådet. Onsdag den 16. august Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler"

Transkript

1 Medicinrådet 2017 Side 1 af 138 Der indkaldes til 6. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th København Ø I tilfælde af afbud modtages dette inden mandag den 14. august 2017 kl på

2 Medicinrådet 2017 Side 2 af 138 Dagsorden 1: Godkendelse af dagsorden : Godkendelse af referat... 5 Intet referat til godkendelse : Nye lægemidler, beslutningspunkt : Godkendelse af indstillinger og kommissorier... 6 Øvrige indstillinger : Godkendelse af fagudvalgets vurdering... 8 Vurderingsrapport Spinraza (nusinersen) : Godkendelse af Rådets anbefaling... 9 Intet til godkendelse : Terapiområder, beslutningspunkt : Godkendelse af indstillinger og kommissorier Kronisk leddegigt Ikke-småcellet lungekræft Knoglemarvskræft (myelomatose) : Godkendelse af protokol Intet til godkendelse : Godkendelse af behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag Intet til godkendelse : Godkendelse af udvidet sammenligningsgrundlag Intet til godkendelse : Godkendelse af lægemiddelrekommandation Væksthormon Systemisk antimykotisk behandling Rygsøjlegigt Psoriasisgigt Kronisk leddegigt Psoriasis Hidrosadenitis suppurativa Kroniske inflammatoriske tarmsygdomme... 14

3 Medicinrådet 2017 Side 3 af 138 5: Status for kommende og verserende sager, orienteringspunkt Fast punkt: Opdateret flow-chart : Tematisk drøftelse Pressestrategi : Formandskabets meddelelser Fast punkt: Kort orientering ved formandskabet : Eventuelt : Skriftlig orientering Intet til skriftlig orientering Bilagsoversigt... 20

4 Medicinrådet 2017 Side 4 af 138 1: Godkendelse af dagsorden Afbud: - Steen Werner Hansen - Marlene Øhrberg Krag

5 Medicinrådet 2017 Side 5 af 138 2: Godkendelse af referat Intet referat til godkendelse

6 Medicinrådet 2017 Side 6 af 138 3: Nye lægemidler, beslutningspunkt 3.1: Godkendelse af indstillinger og kommissorier Der er på nuværende tidspunkt ingen indstillinger på nye fagudvalg eller kommissorier til Rådets godkendelse, idet der afventes indstillinger på formænd fra de Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) til nedenstående fagudvalg: - Fagudvalget vedrørende lungekræft - Fagudvalget vedrørende brystkræft - Fagudvalget vedrørende kræft i æggestokkene - Fagudvalget vedrørende nyresygdomme Sekretariatet har modtaget foreløbige ansøgninger på nye lægemidler, som skal til behandling i fagudvalgene vedrørende lungekræft og brystkræft. Disse kan ikke behandles, så længe sekretariatet ikke har modtaget indstillinger til formænd. Øvrige indstillinger Opdateret habilitetserklæring på rådsmedlem Det indstilles, at Rådet godkender en opdateret habilitetserklæring for et enkelt rådsmedlem. - Henning Beck-Nielsen har informeret sekretariatet om, at han har sagt ja til at være formand for den uafhængige internationale komite, som skal vurdere data i en fase 2 afprøvning af et nyt antidiabeticum udviklet af Nordic Bioscience. Firmaet er ikke lægemiddelproducent men et biotek firma. - Sekretariatet indstiller, at Rådet vurderer, at dette ikke vil påvirke Henning Beck-Nielsens habilitet. Mandat til formandskabet Det indstilles, at Rådet tildeler formandskabet mandat til at lave mindre justeringer i allerede godkendte kommissorier. Dette set i lyset af de sagsforelæggelser sekretariatet har måttet forelægge Rådet. Det indstilles ligeledes, at Rådet godkender, at sekretariatet tilretter forretningsordenen ift. de beføjelser formandskabet har fået til at kunne ændre i kommissorierne med følgende sætning: Formandskabet har mandat til at foretage mindre justeringer i allerede godkendte kommissorier, når det væsentligt vil fremme den pågældende sags fremdrift. Justeringerne skal understøtte kommissoriets overordnede formål.

7 Medicinrådet 2017 Side 7 af 138 Det indstilles, at sætningen indsættes i forretningsordenen efter punkt 8.2: Fagudvalg og faglige fora, som punkt Forretningsordenen punkt 8, vil herefter lyde således; II: FAGUDVALG OG FAGLIGE FORA 8. Kommissorium for fagudvalg og faglige fora 8.1 Rådet udarbejder kommissorium ved nedsættelse af nye fagudvalg/faglige fora. 8.2 Kommissorier kan sendes til skriftlig godkendelse hos Rådets medlemmer, således at godkendelse ikke skal afvente næste rådsmøde. 8.3 Formandskabet har mandat til at foretage mindre justeringer i allerede godkendte kommissorier, når det væsentligt vil fremme den pågældende sags fremdrift. Justeringerne skal understøtte kommissoriets overordnede formål. Fagudvalget vedrørende psoriasis og psoriasis med ledgener Det indstilles, at Rådet drøfter den utilstrækkelige lægefaglige bemanding i fagudvalget vedr. psoriasis og psoriasis med ledgener med udgangspunkt i bilag 3.1.1, der redegør for situationen. Det indstilles i forlængelse af sagsforelæggelsen, at Rådet behandler habilitetserklæringerne i bilag Bilag 3.1.1: Sagsforelæggelse vedrørende: Fagudvalget vedrørende psoriasis og psoriasis med ledgener 3.1.2: Habilitetserklæringer til Rådets vurdering

8 Medicinrådet 2017 Side 8 af : Godkendelse af fagudvalgets vurdering Vurderingsrapport Spinraza (nusinersen) Det indstilles, at Rådet godkender vurderingsrapporten for Spinraza (nusinersen) til behandling af 5q spinal muskelatrofi. Vurderingsrapporten er udarbejdet af fagudvalget vedrørende spinal muskelatrofi. Vurderingsrapporten indeholder fagudvalgets kategorisering af klinisk merværdi af Spinraza (nusinersen) til behandling af 5q spinal muskelatrofi. Vurderingsrapporten tager udgangspunkt i ansøgers endelige ansøgning og baserer sig på de kliniske spørgsmål opstillet i protokollen. Præsentation for Rådet ved fagudvalgsformand, neurolog, ph.d., overlæge, dr. med Kirsten Svenstrup og fagudvalgsmedlem, neuropædiater, ph.d., overlæge, dr. med Peter Born. Reviewpersoner fra Rådet: Hanne Rolighed Christensen Kim Brixen Fra sekretariatet deltager: Sundhedsvidenskabelig konsulent Dorte Glintborg (projekt- og metodeansvarlig) Bilag 3.2.1: Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nusinersen til spinal muskelatrofi

9 Medicinrådet 2017 Side 9 af : Godkendelse af Rådets anbefaling Intet til godkendelse

10 Medicinrådet 2017 Side 10 af 138 4: Terapiområder, beslutningspunkt 4.1: Godkendelse af indstillinger og kommissorier Det indstilles, at Rådet godkender, at der udarbejdes udkast til den fælles regionale behandlingsvejledning på følgende terapiområder: Kronisk leddegigt Ikke-småcellet lungekræft Knoglemarvskræft (myelomatose) Til Rådets orientering vil sekretariatet på rådsmødet den 14. september 2017 fremlægge indstilling vedrørende: Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for blære- og urotelialkræft Bilag 4.1.1: Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for kronisk leddegigt 4.1.2: Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for ikke-småcellet lungekræft 4.1.3: Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose)

11 Medicinrådet 2017 Side 11 af : Godkendelse af protokol Intet til godkendelse

12 Medicinrådet 2017 Side 12 af : Godkendelse af behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag Intet til godkendelse

13 Medicinrådet 2017 Side 13 af : Godkendelse af udvidet sammenligningsgrundlag Intet til godkendelse

14 Medicinrådet 2017 Side 14 af : Godkendelse af lægemiddelrekommandation Det indstilles, at Rådet godkender følgende opdaterede RADS lægemiddelrekommandationer, som er udarbejdet efter RADS principper. Væksthormon Systemisk antimykotisk behandling Rygsøjlegigt Psoriasisgigt Kronisk leddegigt Psoriasis Hidrosadenitis suppurativa Kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Bilag 4.5.1: Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for anvendelse af væksthormon hos børn og voksne 4.5.2: Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling 4.5.3: Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA) 4.5.4: Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) 4.5.5: Lægemiddelrekommandation for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af reumatoid artritis 4.5.6: Lægemiddelrekommandation for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis 4.5.7: Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af hidrosadenitis suppurativa (HS) 4.5.8: Lægemiddelrekommandation med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (IBD)

15 Medicinrådet 2017 Side 15 af 138 5: Status for kommende og verserende sager, orienteringspunkt Fast punkt: Opdateret flow-chart Kort gennemgang ved formandskabet af de kommende og verserende sager i Rådet. Bilag 5.1.1: Opdateret flow-chart (eftersendes) Bemærkninger til flow-chart (eftersendes)

16 Medicinrådet 2017 Side 16 af 138 6: Tematisk drøftelse Pressestrategi Det indstilles, at Rådet godkender sekretariatets udkast til pressestrategi for resten af Bilag 6.1: Pressestrategi for Medicinrådet

17 Medicinrådet 2017 Side 17 af 138 7: Formandskabets meddelelser Fast punkt: Kort orientering ved formandskabet

18 Medicinrådet 2017 Side 18 af 138 8: Eventuelt Næste rådsmøde afholdes torsdag den 14. september 2017.

19 Medicinrådet 2017 Side 19 af 138 9: Skriftlig orientering Intet til skriftlig orientering

20 Medicinrådet 2017 Side 20 af 138 Bilagsoversigt Ad. pkt. 3.1 Bilag 3.1.1: Sagsforelæggelse vedrørende: Fagudvalget vedrørende psoriasis og psoriasis med ledgener Bilag 3.1.2: Habilitetserklæringer til Rådets vurdering Bilag 3.2.1: Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nusinersen til spinal muskelatrofi Ad. pkt. 4.1 Bilag 4.1.1: Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for kronisk leddegigt Bilag 4.1.2: Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for ikke-småcellet lungekræft Bilag 4.1.3: Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) Ad. pkt. 4.5 Bilag 4.5.1: Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for anvendelse af væksthormon hos børn og voksne Bilag 4.5.2: Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Bilag 4.5.3: Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA) Bilag 4.5.4: Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) Bilag 4.5.5: Lægemiddelrekommandation for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af reumatoid artritis

21 Medicinrådet 2017 Side 21 af 138 Bilag 4.5.6: Lægemiddelrekommandation for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis Bilag 4.5.7: Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af hidrosadenitis suppurativa (HS) Bilag 4.5.8: Lægemiddelrekommandation med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Ad. pkt. 5 Bilag 5.1.1: Opdateret flow-chart - eftersendes Bilag 5.1.2: Bemærkninger til flow-chart - eftersendes Ad. pkt. 6 Bilag 6.1: Pressestrategi for Medicinrådet

22 Side 22 af 138 Ad. Pkt. 3.1 Bilag 3.1.1: Sagsforelæggelse vedrørende: Fagudvalget vedrørende psoriasis og psoriasis med ledgener Offentliggøres ikke, internt dokument

23 Side 25 af 138 Ad. Pkt. 3.1 Bilag 3.1.2: Habilitetserklæringer til Rådets vurdering Offentliggøres efter Rådets behandling

24 Side 32 af 138 Bilag 3.2.1: Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nusinersen til spinal muskelatrofi Ad. Pkt. 3.2 Offentliggøres efter Rådets behandling

25 Side 64 af 138 Ad. Pkt. 4.1 Bilag 4.1.1: Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for kronisk leddegigt. Offentliggøres efter Rådets behandling

26 Side 68 af 138 Ad. Pkt. 4.1 Bilag 4.1.2: Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regionale behandlingsvejledning for ikke-småcellet lungekræft.

27 Side 69 af 138 Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning Dato: Forelæggelse vedrørende: Indstilling om udarbejdelse af udkast til en fælles regional behandlingsvejledning for ikke-småcellet lungekræft. Projekt og metodeansvarlige: Jane Skov og Anne Bjørnskov Jensen Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Medicinrådet godkender, at der udarbejdes et udkast til en fælles regional behandlingsvejledning for ikke-småcellet lungekræft på baggrund af følgende Siden den seneste opdatering af RADS behandlingsvejledning for ikke-småcellet lungekræft fra november 2014 har fem nye lægemidler fået en anbefaling om ibrugtagning fra KRIS: alectinib, pembrolizumab, osimertinib, nivolumab og ceritinib. Derudover har crizotinib, som indgår i den nuværende RADS behandlingsvejledning som 2. linje, fået anbefaling fra KRIS til 1. linje behandling. Den nuværende behandlingsvejledning er derfor langtfra retvisende i forhold til klinisk praksis i dag. Derudover er der to nye lægemidler samt to indikationsudvidelser, som forventes at blive godkendt af EMA i løbet af 2017 og begyndelsen af Det antages således, at disse også vil skulle indplaceres i en behandlingsvejledning. Ingen af disse tilhører dog en anden behandlingsmodalitet end dem der præsenteres i det følgende. Terapiområdet udgør en væsentlig udgiftspost eller er i stærk udgiftsvækst og rummer sandsynlighed for at to eller flere lægemidler kan ligestilles. Terapiområdet rummer sandsynlighed for, at målpopulationen kan skærpes. Terapiområdet omfatter nye lægemidler, som forventes anbefalet eller er anbefalet til generel ibrugtagning. Om terapiområdet: I Danmark får ca personer lungekræft pr. år, og ca % af disse sygdomstilfælde er af typen ikkesmåcellet lungekræft (NSCLC) [1]. Denne sygdom har en særdeles alvorlig prognose, med en 1-års overlevelse for stadium IV på omkring 25 %. I den nuværende behandlingsvejledning har RADS estimeret, at danske patienter i 2015 havde NSCLC i stadium IV [2]. Ikke-småcellet lungekræft kan inddeles i forskellige histologiske typer, og den største gruppe patienter har sygdom af ikke-planocellulær karakter, mens omkring en fjerdedel af patienterne har planocellulære karcinomer. Udover denne inddeling benyttes forskellige mutationer i tumorcellerne til at selektere patienter til målrettet behandling [2].

28 Side 70 af 138 Baggrund for indstilling: De nye lægemidler, hvoraf nogle allerede har fået anbefaling af KRIS har forskellige virkningsmekanismer og kan tilbydes til patientpopulationer af varierende størrelse: Immunterapi Den nye behandlingsmodalitet immunterapi kaldes også check-point inhibition. Baggrunden for denne behandlingstype er, at tumorceller gennem binding af overfladeproteinet programmed cell death ligand 1 (PD-L1) til en receptor på immunforsvarets celler (PD-1) kan nedregulere immunforsvarets angreb [3]. Specifikke antistoffer, som blokerer PD-1 eller PD-L1 kan derfor styrke immunforsvarets cytotoksiske T-cellers mulighed for at angribe tumorceller [4]. Aktuelt er to specifikke antistoffer mod PD-1, pembrolizumab og nivolumab, godkendt af EMA og anbefalet af KRIS til 2. linje behandling af NSCLC efter kemoterapi, og pembrolizumab er godkendt af EMA og anbefalet af KRIS som 1. linje behandling til patienter med en ekspression af PD-L1 på mere end 50 % i tumorceller. Atezolizumab, som er et specifikt antistof mod PD-L1, har ansøgt medicinrådet som 2. linje behandling. De tre lægemidler i denne kategori har forskellige EMA indikationer, blandt andet baseret på PD-L1 ekspression i tumor. I udarbejdelsen af behandlingsvejledningen er det nødvendigt at tage stilling til, i hvilken grad biomarkøren PD-L1 skal anvendes til patientselektion. ALK-hæmmere En mindre undergruppe af patienter med NSCLC af den histologiske type adenokarcinom har et rearrangement af genet for anaplastisk lymfom kinase (ALK). Disse patienter er ofte yngre og er i højere grad ikke-rygere end andre patienter med NSCLC. Crizotinib, ceritinib og alectinib virker alle som målrettet (targeteret) terapi til ALK positive patienter [2]. Tyrosin-kinase hæmmere En gruppe patienter med adenokarcinom (anslået 10 %) har en anden type mutation, som aktiverer genet for epidermal growth factor receptor (EGFR). Disse kan tilbydes målrettet (targeteret) behandling med tyrosine kinase inhibitrorer (TKI). Flere sådanne lægemidler indgår i den eksisterende behandlingsvejledning fra RADS, men osimertinib er endnu ikke indplaceret [2]. Involverede parter: Fagudvalget vedr. lungekræft, Medicinrådet, lægemiddelfirmaerne og Amgros Konsekvenser: En revurdering af terapiområdet medfører 1) Den nye behandlingsmodalitet immunterapi, som allerede har vundet indpas i klinisk brug, bliver inkluderet i vejledningen, hvorfor denne bliver tidssvarende og relevant i forhold til klinisk praksis. Omfanget af den nuværende brug af immunterapi er ikke kendt, men ved godkendelsen af

29 Side 71 af 138 pembrolizumab i KRIS blev det anslået, at omkring danske patienter årligt kan vurderes som kandidater til immunterapi. 2) Der vil blive taget stilling til anvendelsen af biomarkøren PD-L1 til patientselektion for det samlede terapiområde. 3) ALK-hæmmere vil indgå i behandlingsvejledningen, og der skabes grundlag for konkurrence mellem de eksisterende lægemidler og nye lægemidler. Populationen af patienter med ALK-mutationer er lille (anslået til patienter pr. år i Danmark), men denne behandling har væsentlig værdi for denne gruppe patienter. 4) Behandlingsvejledningen vil blive opdateret for TKI. Implementering: Arbejdet vil følge den overordnede tidsramme, som er beskrevet i Medicinrådets metodebog vedr. fælles regionale behandlingsvejledninger. (indsæt dato): Medicinrådet anbefaler/anbefaler ikke at terapiområdet igangsættes Referencer 1. Ringbæk T. Lungekræft, ikke småcellet [Internet]. Patienthåndbogen Available from: 2. Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin. Baggrundsnotat for medicinsk behandling af ikkesmåcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV. København; Malhotra J, Jabbour SK, Aisner J. Current state of immunotherapy for non-small cell lung cancer. Transl Lung Cancer Res. 2007;6(2): Schjøtt AC. Kroppens eget forsvar smadrer kræft. Pharma. 2015;30 2.

30 Side 72 af 138 Ad. Pkt. 4.1 Bilag 4.1.3: Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose)

31 Side 73 af 138 Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) Dato: Forelæggelse vedrørende: Indstilling om udarbejdelse af udkast til en fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) Projekt og metodeansvarlig: Karen Kleberg Hansen, Heidi Møller Johnsen Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Medicinrådet godkender, at der udarbejdes et udkast til en fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) på baggrund af følgende: Terapiområdet udgør en væsentlig udgiftspost eller er i stærk udgiftsvækst og rummer sandsynlighed for at to eller flere lægemidler kan ligestilles Terapiområdet omfatter nye lægemidler, som forventes anbefalet eller er anbefalet til generel ibrugtagning Terapiområdet rummer potentiale for øget ensartethed i behandlingen på tværs af regioner Om terapiområdet: Knoglemarvskræft er en uhelbredelig men behandlingsfølsom knoglemarvskræft, hvor mange patienter opnår langvarige symptomfrie remissioner. Behandlingen varetages af de hæmatologiske afdelinger og er overvejende medicinsk. Knoglemarvskræft rammer cirka 400 patienter om året og ses typisk hos den ældre del af befolkningen. Der er i alt cirka 1800 patienter med knoglemarvskræft i Danmark. Forbedrede behandlingsmuligheder har forbedret prognosen, og prævalensen er derfor stigende. Symptomerne på knoglemarvskræft er bl.a. knoglesmerter, vedvarende træthed og hyppige infektioner. Behandlingsmuligheder Den forbedrede prognose skyldes indførelsen af højdosis kemoterapi med stamcellestøtte i begyndelsen af 1990 erne, senere tilkomst af behandling med thalidomid, bortezomib og lenalidomid, samt forbedret understøttende behandling. De seneste år er flere andre nye behandlingsmuligheder blevet godkendt, heriblandt antistofpræparater (daratumumab, elotuzumab) og proteasomhæmmere (ixazomib, carfilzomib).

32 Side 74 af 138 Primær behandling til patienter med knoglemarvskræft, som er yngre end år og uden betydende komorbiditet, er indledende behandling med bortezomib + cyclophosphamid + dexamethason, herefter cyclophosphamid priming + høst af stamceller fra perifert blod, efterfulgt af højdosis kemoterapi (melphalan) med stamcellestøtte. Størstedelen af de øvrige patienter får behandling med melphalan + prednisolon + bortezomib, eller lenalidomid + dexamethason. En mindre gruppe ældre og skrøbelige patienter behandles med cyclophosphamid eller bendamustin i kombination med prednisolon. Omsætning i Danmark for udvalgte lægemidler til behandling af knoglemarvskræft Det samlede forbrug af lægemidler til behandling af knoglemarvskræft var cirka 310 mio. kroner i 2016, målt i sygehusapotekernes indkøbspris (SAIP). Forbruget forventes at stige betydeligt i 2017 og i perioden januar maj 2017 var forbruget cirka 185 mio. kroner. Stigningen skyldes fortsat øget ibrugtagning af de nye lægemidler, som kom på markedet i løbet af Baggrund for indstilling: Status på eksisterende vejledninger i Danmark RADS udarbejdede behandlingsvejledning for området i Denne blev december 2016 opdateret med de nyere lægemidler carfilzomib, elotuzumab og daratumumab. I behandlingsvejledningen er følgende lægemidler ligestillet: Patientgruppe Ligestillede lægemidler Efterlevelsesmål Patienter med relaps/refraktær behandlingskrævende sygdom, som tåler og ikke er refraktære over for behandling med Lenalidomid, og hvor primær behandling ikke kan gentages (relaps/refraktær behandling). Patienter i progression, som tidligere er behandlet med alkylerende kemoterapi, og som er refraktær, eller relaps og refraktær overfor Thalidomid, Lenalidomid og Bortezomib. Carfilzomib+lenalidomid+dexamethason eller Elotuzumab+lenalidomid+dexamethason Pomalidomid+dexamethason eller Daratumumab monoterapi > 70 % Siden godkendelsen af RADS behandlingsvejledning er lægemidlet ixazomib blevet godkendt i EMA og flere af lægemidlerne har fået udvidet deres indikationer indenfor knoglemarvskræft, herunder bl.a. daratumumab og carfilzomib. Vejledningen omfatter derfor ikke samtlige gældende behandlinger, og det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en ny vejledning efter medicinrådets metoder for at sikre ensartet anvendelse af de godkendte lægemidler. Dansk Knoglemarvskræft Studie Gruppes retningslinje for diagnostik og behandling af knoglemarvskræft er senest opdateret i 2016 og omfatter heller ikke de nyere behandlingsmuligheder. Lægemidler som vil blive vurderet af fagudvalget for knoglemarvskræft under Medicinrådet Nedenstående lægemidler forventes behandlet af fagudvalget og dermed omfattet af behandlingsvejledningen. De godkendte indikationer indenfor knoglemarvskræft for disse lægemidler kan ses i bilag 1.

33 Side 75 af 138 Alkylerende midler Glukokortikoider Topoisomeraseenzym-IIhæmmere Proteasomhæmmere Antistoffer Thalidomid analoger dexamethason cyclophosphamid doxorubicin bortezomib daratumumab thalidomid prednisolon melphalan panobinostat elotuzumab lenalidomid prednison bendamustin carfilzomib pomalidomid ixazomib Involverede parter: Fagudvalget vedr. knoglemarvskræft, Medicinrådet, lægemiddelfirmaerne og Amgros. Konsekvenser: En revurdering af terapiområdet vil betyde, at vejledningen kommer til at omfatte samtlige gældende behandlinger og vil kunne skabe grundlag for en ensartet anvendelse af de godkendte lægemidler. Implementering: Forventet projektplan Såfremt Medicinrådet godkender denne indstilling, forventes fagudvalget at påbegynde arbejdet i slutningen af september. Det forventes således, at protokollen for fagudvalgets arbejde vil blive forelagt Rådet på rådsmødet d. 9. november, og at behandlingsvejledningen vil kunne forelægges Rådet 6-8 måneder derefter. (indsæt dato): Medicinrådet godkender/godkender ikke at terapiområdet igangsættes

34 Side 76 af 138 Bilag 1 godkendte indikationer indenfor knoglemarvskræft for de omfattede lægemidler Lenalidomid: Revlimid som monoterapi er indiceret til vedligeholdelsesbehandling af nyligt diagnosticeret knoglemarvskræft hos voksne patienter, der har gennemgået autolog stamcelletransplantation. Revlimid som kombinationsbehandling er indiceret til behandling af voksne patienter med tidligere ubehandlet knoglemarvskræft, hvis de ikke er egnede til transplantation. Revlimid i kombination med dexamethason er indiceret til behandling af voksne patienter med knoglemarvskræft, som allerede har fået mindst én behandling. Dexamethason: Neofordex er indiceret til behandling af symptomgivende multipelt myelom hos voksne, i kombination med andre lægemidler. Ixazomib: NINLARO i kombination med lenalidomid og dexamethason er indiceret til behandling af voksne patienter med knoglemarvskræft, som har fået mindst én tidligere behandling. Carfilzomib: Kyprolis i kombination med enten lenalidomid og dexamethason eller med dexamethason alene er indiceret til behandling af voksne patienter med knoglemarvskræft, der har fået mindst én tidligere behandling. Daratumumab er indiceret: som monoterapi til behandling af voksne patienter med recidiverende og refraktær knoglemarvskræft, som tidligere har fået behandling med en proteasomhæmmer og et immunmodulerende middel, og som har vist sygdomsprogression under den sidste behandling. i kombination med lenalidomid og dexamethason eller bortezomib og dexamethason til behandling af voksne patienter med knoglemarvskræft, som tidligere har fået mindst én behandling. Elotuzumab: Empliciti er i kombination med lenalidomid og dexamethason indiceret til behandling af knoglemarvskræft hos voksne patienter, som har fået mindst en tidligere behandling (se pkt. 4.2 og 5.1). Panobinostat: Farydak er i kombination med bortezomib og dexamethason, indiceret til behandling af voksne patienter med recidiv og/eller refraktær knoglemarvskræft, som har modtaget mindst to forudgående behandlingsregimer, herunder med bortezomib og en immunmodulator. Doxorubicin: - I kombination med bortezomib til behandlingen af progressiv knoglemarvskræft hos patienter, der har modtaget mindst én tidligere behandling, og som allerede har gennemgået eller er uegnede til knoglemarvstransplantation. Pomalidomid: Imnovid er i kombination med dexamethason indiceret til behandling af voksne patienter med relaps og refraktær knoglemarvskræft, som allerede har fået mindst to behandlingsprogrammer, herunder både lenalidomid og bortezomib, og som udviste sygdomsprogression under den sidste behandling.

35 Side 77 af 138 Bortezomib: VELCADE som monoterapi eller i kombination med pegyleret liposomal doxorubicin eller dexamethason er indiceret til behandling af voksne patienter med progressiv knoglemarvskræft, som tidligere har fået mindst én behandling, og som allerede har gennemgået eller er uegnede til hæmatopoietisk stamcelletransplantation. VELCADE kombineret med melphalan og prednisolon er indiceret til behandling af voksne patienter med tidligere ubehandlet knoglemarvskræft, som er uegnede til højdosis kometerapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation. VELCADE kombineret med dexamethason eller med dexamethason og thalidomid er indiceret til behandling af voksne patienter med tidligere ubehandlet knoglemarvskræft, som er egnede til højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcelletransplantation. Thalidomid: Thalidomide Celgene i kombination med melphalan og prednison som førstevalgsbehandling af patienter med ubehandlet knoglemarvskræft på >65 år eller som er uegnede til højdosis kemoterapi.

36 Side 78 af 138 Bilag 4.5.1: Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for anvendelse af væksthormon hos børn og voksne Ad. Pkt. 4.5 Offentliggøres efter Rådets behandling

37 Side 85 af 138 Bilag 4.5.2: Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Ad. Pkt. 4.5 Offentliggøres efter Rådets behandling

38 Side 105 af 138 Bilag 4.5.3: Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA) Ad. Pkt. 4.5 Offentliggøres efter Rådets behandling

39 Side 111 af 138 Ad. Pkt. 4.5 Bilag 4.5.4: Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) Offentliggøres efter Rådets behandling

40 Side 119 af 138 Bilag 4.5.5: Lægemiddelrekommandation for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af reumatoid artritis Ad. Pkt. 4.5 Offentliggøres efter Rådets behandling

41 Side 124 af 138 Bilag 4.5.6: Lægemiddelrekommandation for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis Ad. Pkt. 4.5 Offentliggøres efter Rådets behandling

42 Side 127 af 138 Bilag 4.5.7: Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af hidrosadenitis suppurativa (HS) Ad. Pkt. 4.5 Offentliggøres efter Rådets behandling

43 Side 130 af 138 Bilag 4.5.8: Lægemiddelrekommandation med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Ad. Pkt. 4.5 Offentliggøres efter Rådets behandling

44 Side 135 af 138 Ad. Pkt. 5.1 Bilag 5.1.1: Opdateret flow-chart (eftersendes) Bilag 5.1.2: Bemærkninger til flow-chart (eftersendes)

45 Side 136 af 138 Ad. Pkt. 6 Bilag 6.1: Pressestrategi for Medicinrådet Offentliggøres efter Rådets behandling

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose)

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose) Dato: 26.07.2017 Forelæggelse vedrørende: Indstilling om udarbejdelse af udkast til en

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Der indkaldes til 4. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 3. maj 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th. 2100

Læs mere

Medicinrådet. Onsdag den 7. juni Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Medicinrådet. Onsdag den 7. juni Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Der indkaldes til 5. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 7. juni 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost kl. 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th.

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Referat af 6. rådsmøde i Medicinrådet

Referat af 6. rådsmøde i Medicinrådet Referat af 6. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt onsdag den 16. august 2017 Kl. 10.00 15.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Observatører Jørgen Schøler Kristensen (formand) Doris Hovgaard (kom kl. 10.20)

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Aktuelle kliniske protokoller i Danmark i 2017

Aktuelle kliniske protokoller i Danmark i 2017 Aktuelle kliniske protokoller i Danmark i 2017 Niels Abildgaard Odense Universitetshospital DMF/IMF seminar Nyborg 16. November 2017 Inddeling af behandlinger IMIDs Immunterapi Andre nye lægemidler Kemoterapi

Læs mere

Referat af 21. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 6. september 2016 klokken 15-18

Referat af 21. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 6. september 2016 klokken 15-18 Den 21. september 2016 Dok. nr.: 265248 Referat af 21. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 6. september 2016 klokken 15-18 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Referat af 7. rådsmøde i Medicinrådet

Referat af 7. rådsmøde i Medicinrådet Referat af 7. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt torsdag den 14. september 2017 Kl. 10.00 15.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Niels Obel

Læs mere

Medicinrådet 1. Rådsmøde d. 18. januar januar Medicinrådet. Onsdag den 18. januar Kl (Frokost

Medicinrådet 1. Rådsmøde d. 18. januar januar Medicinrådet. Onsdag den 18. januar Kl (Frokost Der indkaldes til 1. rådsmøde i Medicinrådet (MR) Medicinrådet Onsdag den 18. januar 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost 12.00-12.45) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal

Læs mere

Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra onsdag den

Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra onsdag den Medicinrådet 2017 Side 88 af 132 Eftersendelse til det 7. rådsmøde i Medicinrådet Torsdag den 14. september 2017 Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra onsdag den 30.08.2017. Det er

Læs mere

Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017

Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Medicinrådet 2017 Side 139 af 195 Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra den 04.08.2017. Det er noteret under

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Kommenteret dagsorden for 19. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 13. april 2016 klokken 15-17

Kommenteret dagsorden for 19. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 13. april 2016 klokken 15-17 Den 29. april 2016 Kommenteret dagsorden for 19. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 13. april 2016 klokken 15-17 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand),

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Referat af 5. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 7. juni Kl

Referat af 5. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 7. juni Kl Referat af 5. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt onsdag den 7. juni 2017 Kl. 10.00-15.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis Bak

Læs mere

Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013

Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013 05-07-2013 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 48418/12 Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling

Læs mere

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet Tirsdag den 20. december 2016 kl. 16-18 Velkommen Danske Regioner Status Medicinrådet Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet: Nye lægemidler og nye indikationer Ansøgning,

Læs mere

Referat af 8. rådsmøde i Medicinrådet

Referat af 8. rådsmøde i Medicinrådet Referat af 8. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt torsdag den 12. oktober 2017 Kl. 10.00 16:45 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis

Læs mere

Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell Nørgaard, Dorte Nielsen og Leif Vestergaard.

Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell Nørgaard, Dorte Nielsen og Leif Vestergaard. Den 8. november 2013 Referat af 6. møde i KRIS afholdt den 24. oktober 2013 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell

Læs mere

Referat af 23. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) onsdag den 1. februar 2017 klokken 15-18

Referat af 23. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) onsdag den 1. februar 2017 klokken 15-18 Den 2. februar 2017 Referat af 23. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) onsdag den 1. februar 2017 klokken 15-18 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand),

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 Medicinrådet er oprettet og reguleret af det vedtagne Kommissorium for Medicinrådet ( Kommissoriet ), der er vedtaget af Danske Regioners bestyrelse den

Læs mere

Referat af 24. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt den 27. januar 2016

Referat af 24. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt den 27. januar 2016 2. februar 2016 Dok.nr.229056 Referat af 24. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt den 27. januar 2016 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand),

Læs mere

Referat af 3. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 29. marts Kl

Referat af 3. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 29. marts Kl Referat af 3. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt onsdag den 29. marts 2017 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis Bak Henning Beck-Nielsen

Læs mere

Medicinrådet 3. rådsmøde d. 29. marts marts Medicinrådet. Onsdag den 29. marts Kl (Frokost

Medicinrådet 3. rådsmøde d. 29. marts marts Medicinrådet. Onsdag den 29. marts Kl (Frokost Medicinrådet 3. rådsmøde d. 29. marts 2017 17. marts 2017 Der indkaldes til 3. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 29. marts 2017 Kl. 10.00 15.00 (Frokost 12.00 13.00) Rådsmødet afholdes i

Læs mere

Referat af 2. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 1. marts Kl

Referat af 2. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 1. marts Kl Referat af 2. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt onsdag den 1. marts 2017 Kl. 10.00 15.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis Bak

Læs mere

Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013

Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013 07-10-2013 Sag nr. 09/1736 Referat af 13. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 1. oktober 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling (formand), Jørgen

Læs mere

Referat af 11. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 25. april 2013

Referat af 11. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 25. april 2013 16-05-2013 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 48418/12 Referat af 11. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 25. april 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling (formand),

Læs mere

Referat af 16. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 9. september 2015 klokken 15-18

Referat af 16. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 9. september 2015 klokken 15-18 Den 22. oktober 2015 Referat af 16. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 9. september 2015 klokken 15-18 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Per

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Februar 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger På en række terapiområder vil der på grund af løbende markedsændringer i form af introduktion af nye lægemidler og markedsføring af biosimilære

Læs mere

Referat af 17. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 2. oktober 2014

Referat af 17. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 2. oktober 2014 31-10-2014 Sag nr. 14/488 Dokumentnr. 52013/14 Referat af 17. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 2. oktober 2014 Tilstedeværende medlemmer af RADS Jørgen Schøler

Læs mere

KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN

KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN RADS KORT OG GODT TIDSSVARENDE OG ENSARTET BEHANDLINGSTILBUD TIL ALLE OM RADS Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har til opgave

Læs mere

Referat af 16. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 8. maj 2014

Referat af 16. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 8. maj 2014 02-06-2014 Sag nr. 09/1736 Referat af 16. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 8. maj 2014 Tilstedeværende medlemmer af RADS Jørgen Schøler Kristensen (formand),

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN OG DETS SEKRETARIAT

FORRETNINGSORDEN FOR RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN OG DETS SEKRETARIAT 9. januar 2013 FORRETNINGSORDEN FOR RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN OG DETS SEKRETARIAT I. INDLEDNING 1. ORGANISATION 1.1 Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) er nedsat af Danske

Læs mere

Fortrolighedspolitik Medicinrådet

Fortrolighedspolitik Medicinrådet Fortrolighedspolitik Medicinrådet Formål Transparens er vigtigt for Medicinrådet. Ifølge princippapir om prioritering for sygehusmidler fra Sundhedsog Ældreministeriet af marts 2016 fremgår det, at der

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet baggrund af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation er gældende Reumatologiske

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet baggrund af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation er gældende Reumatologiske

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Maj 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger En projektgruppe under RADS har det seneste halve år afdækket behov og ønsker til RADS monitorering i regionerne, og en ny rapporteringsform for

Læs mere

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Implementering En vanskelig affære Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Region til sygehuse: Følg vejledning eller betal selv for dyr medicin Sygehuse i Region Midtjylland skal fremover følge anbefalingerne fra

Læs mere

Fagudvalget for medicinsk behandling af Myelomatose under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin

Fagudvalget for medicinsk behandling af Myelomatose under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Baggrundsnotat for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Ny model for vurdering af lægemidler

Ny model for vurdering af lægemidler Ny model for vurdering af lægemidler RESUMÉ Dette punkt beskriver en næsten endelig model for vurdering af lægemidler. Det nye i forhold til den model, som bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Medicinrådet seneste nyt!

Medicinrådet seneste nyt! Medicinrådet seneste nyt! VELKOMST Status på arbejdet med Medicinrådet Faglig og økonomisk metode Tidsplan for opstart af Medicinrådet Det videre forløb Medicinrådet og tværregionalt forum for koordination

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger August 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Projektet omkring udvikling af ny rapporteringsform for efterlevelse af RADS vejledninger (monitorering) er i øjeblikket i pilotfasen. Herefter

Læs mere

Referat af 15. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 17. juni 2015 klokken 15-18

Referat af 15. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 17. juni 2015 klokken 15-18 Den 2. juli 2015 Referat af 15. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 17. juni 2015 klokken 15-18 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Niels Henrik

Læs mere

Referat af 9. rådsmøde i Medicinrådet

Referat af 9. rådsmøde i Medicinrådet Referat af 9. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt torsdag den 9. november 2017 Kl. 10.00 17.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Observatører

Læs mere

Invitation til møde med RADS Fagudvalg for medicinsk behandling af myelomatose

Invitation til møde med RADS Fagudvalg for medicinsk behandling af myelomatose Til leverandørerne 2013.09.20 Invitation til møde med RADS Fagudvalg for medicinsk behandling af myelomatose Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har nedsat ovenanførte fagudvalg jf. Danske

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA)

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA) Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 14. september 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af RADS, men alene godkendt,

Læs mere

Referat af 4. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 3. maj Kl

Referat af 4. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 3. maj Kl Referat af 4. rådsmøde i Medicinrådet Tilstedeværende medlemmer af Rådet Afholdt onsdag den 3. maj 2017 Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis Bak Henning Beck-Nielsen

Læs mere

Referat af 28. rådsmøde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 30. november og torsdag den 1.

Referat af 28. rådsmøde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 30. november og torsdag den 1. 09.12.2016 Dok.nr.257607 Referat af 28. rådsmøde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 30. november og torsdag den 1. december 2016 Onsdag d. 30 november 2016 Tilstedeværende

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Mødet indledes med frokost i Danske Regioners fra kl

Mødet indledes med frokost i Danske Regioners fra kl Center for Sundhed Kvalitet & Patientsikkerhed REFERAT Møde i: Forum for tværregional koordination af medicin Dato: 31. marts 2017 Kl.: 12:00-15:30 Sted: Danske regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København

Læs mere

Medicinrådet 2. rådsmøde d. 1. marts februar Medicinrådet. Onsdag den 1. marts Kl (Frokost

Medicinrådet 2. rådsmøde d. 1. marts februar Medicinrådet. Onsdag den 1. marts Kl (Frokost Der indkaldes til 2. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 1. marts 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th 2100

Læs mere

RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen

RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen LÆGEMIDDELØKONOMI OG PROGNOSTICERING 22. januar 2014 Formål med RADS Regionerne har nedsat Rådet for Anvendelse

Læs mere

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 02-12-2011 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 54388/11 Thomas Birk Andersen Tel. 24 47 35 75 Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa)

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa) Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Referat af 18. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin

Referat af 18. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin 06-01-2015 Sag nr. 14/488 Dokumentnr. 70560/14 Referat af 18. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 27. november 2014 Thomas Birk Andersen Tel. 3529 8270 E-mail:

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet på baggrund af Baggrundsnotat for biologisk behandling af reumatologiske lidelser Baggrundsnotat

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Mødet blev indledt med frokost i Danske Regioners fra kl Referat godkendt 22. januar 2018.

Mødet blev indledt med frokost i Danske Regioners fra kl Referat godkendt 22. januar 2018. 1 REFERAT Møde i: Forum for Tværregional Koordination af Medicin Dato: 9. januar 2018 Kl.: 12:00-15:30 Sted: Danske regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø (mødelokale fremgår af skærm, videokonferencenummer

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Protokol for udarbejdelse af fælles regional behandlingsvejledning vedrørende knoglemarvskræft (myelomatose)

Protokol for udarbejdelse af fælles regional behandlingsvejledning vedrørende knoglemarvskræft (myelomatose) Protokol for udarbejdelse af fælles regional behandlingsvejledning vedrørende knoglemarvskræft (myelomatose) Side 1 af 23 Sammensætning af fagudvalg og kontaktinformation til Medicinrådet Fagudvalget vedrørende

Læs mere

RADS og KRIS. Møde mellem Danske Regioner og Folketingets sundhedsudvalg den 18. november 2014

RADS og KRIS. Møde mellem Danske Regioner og Folketingets sundhedsudvalg den 18. november 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Møde mellem Danske Regioner og Folketingets sundhedsudvalg den 18. november 2014 RADS og KRIS 16-11-2014 Danske Regioner Formål

Læs mere

Dagens indlæg. Demografisk udfordring. Vækst i sundhedsudgifter. Udfordringer på sundhedsområdet 17-04-2012

Dagens indlæg. Demografisk udfordring. Vækst i sundhedsudgifter. Udfordringer på sundhedsområdet 17-04-2012 7-0-0 Dagens indlæg Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) - hvordan går det med processen? Ved formand Svend Hartling 7. April 0 Politiske og økonomiske udfordringer Baggrund for RADS RADS

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA) psoriasis artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet på baggrund af Baggrundsnotat for biologisk behandling af reumatologiske lidelser Baggrundsnotat

Læs mere

Mødet blev indledt med frokost i Danske Regioners fra kl

Mødet blev indledt med frokost i Danske Regioners fra kl 1 REFERAT Møde i: Forum for tværregional koordination af medicin Dato: 2. oktober 2017 Kl.: 12:00-15:30 Sted: Danske regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø (mødelokale fremgår af skærm, videokonferencenummer

Læs mere

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor.

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor. N O T A T 05-02-2015 Sagsnr. 15/1370 Dok.nr. 7114/16 Ny model for vurdering af lægemidler 1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet af Baggrundsnotat for biologisk behandling

Læs mere

Referat af 13. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 18. februar 2015

Referat af 13. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 18. februar 2015 Den 25. marts 2015 Referat af 13. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 18. februar 2015 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Peter Sørensen, Teis

Læs mere

Referat af 20. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 15. april 2015

Referat af 20. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 15. april 2015 15-04-2015 Dokumentnr. 192823 Maria Henze Tel. 8871 3076 E-mail: mhe@rads.dk Referat af 20. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 15. april 2015 Tilstedeværende medlemmer

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner Bilag IV Videnskabelige konklusioner 1 Videnskabelige konklusioner Den 10. marts 2016 blev Europa-Kommissionen underrettet om, at det uafhængige datasikkerhedsovervågningsudvalg i tre kliniske undersøgelser

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Februar 2014 Version2 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Der er opstillet behandlingsmål for RADS behandlingsvejledninger med rekommandationer for terapiområderne Hepatitis, HIV/AIDS, G-CSF,

Læs mere

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler Årsrapport 2008-2009: Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) 2010 Årsrapport 2008-2009: Udvalget til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Formål med RADS RADS skal sikre bedre kvalitet i behandlingen ved, at patienter overalt i landet

Læs mere

Myelomatose Patienthåndbog

Myelomatose Patienthåndbog Udgivet af Dansk Myelomatose Forening 2011 Revideret 2015 Myelomatose Patienthåndbog Indhold: Forord 2 Hvad er Myelomatose? 4 Livet med og efter behandling af Myelomatose 37 Psykologiske reaktioner ved

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft NSCLC

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft NSCLC Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft NSCLC Handelsnavn Generisk navn Firma ATC kode Virkningsmekanisme Administration/dosis Forventet

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet af Baggrundsnotat for biologisk behandling

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger August 2014 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Der er opstillet behandlingsmål for RADS behandlingsvejledninger med rekommandationer for terapiområderne HIV/AIDS, Hepatitis, G-CSF, Aromatasehæmmere,

Læs mere

Historisk. Baggrundsnotatet er udformet på baggrund af opdaterede danske retningslinjer (2013) fra Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG).

Historisk. Baggrundsnotatet er udformet på baggrund af opdaterede danske retningslinjer (2013) fra Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG). Baggrundsnotat for behandling af patienter med myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 360 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 360 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 360 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet til sjældne sygdomme

Læs mere

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

IHE forum. Decisions on pharma in Denmark. En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi

IHE forum. Decisions on pharma in Denmark. En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi IHE forum Decisions on pharma in Denmark En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi Ved adm. direktør Flemming Sonne DISPOSITION Hvem er Amgros og

Læs mere

Referat af 10. rådsmøde i Medicinrådet

Referat af 10. rådsmøde i Medicinrådet Referat af 10. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt onsdag d. 13. december 2017 Kl. 09.00 19.10 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Steen Werner Hansen (formand) Jørgen Schøler Kristensen (formand) gik kl. 18.00

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere