Forventet regnskab pr. 26. oktober Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget"

Transkript

1 Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 180,3 938,4 795,8 142,6 Økonomisk forvaltning 634,1 180,4 814,5 716,7 97,8 Fælles driftspuljer 118,0 0,3 118,3 82,0 36,3 Forsikringer 5,6 0,0 5,6-2,8 8,4 Rammebelagte områder, anlæg -26,5 485,6 459,1 58,9 400,2 Salg af ejendomme m.v. -167,0-24,3-191,3-177,5-13,8 Kvarterløft 6,0-10,0-4,0 10,0-14,0 Pulje til fælles IT 0,0-1,4-1,4 0,0-1,4 Østamagerbanen 0,0 0,0 0,0 160,8-160,8 Pulje uforudseteudgifter 88,0-49,9 38,1 38,1 0,0 Pulje trafik og nye boligområder 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Pulje ejendomsenheden 0,0 157,1 157,1 0,0 157,1 Pulje renovering og vedligeholdelse 9,3 1,1 10,4 0,0 10,4 Pulje etablering af gymnasium 0,0 163,2 163,2 0,0 163,2 Pulje svømmehaller 0,0 30,8 30,8 0,0 30,8 Pulje nye almene boliger 0,0 24,3 24,3 0,0 24,3 Pulje metroens 3. etape 23,0-15,9 7,1 0,0 7,1 Økonomisk forvaltning, anlæg 14,2 206,7 220,9 27,5 193,5 Lovbundne områder, drift 1.086,9-208,2 878,7 891,1-12,3 Pensionsudgifter 1.086,9-53, , ,2-12,3 Rådighedslønsforpligtigelse KE 0,0-155,2-155,2-155,2 0,0 Finansposter , , , ,5-231,9 Skatter og udligning (inkl. Købsmoms) ,3-1, , ,5-23,7 Øvrige finansposter (ekskl. likvide aktiver) 152, , , ,0-208,2 I alt/kassebevægelse , , , ,8 298,5 *) angiver merudgift/mindreindtægt C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 1

2 Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Aktuelt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 210,4 968,1 795,8 172,2 Økonomisk forvaltning 634,1 244,1 878,2 716,7 161,5 Fælles driftspuljer 118,0-33,8 84,2 82,0 2,3 Forsikringer 5,6 0,0 5,6-2,8 8,4 Rammebelagte områder, anlæg -26,5 317,0 290,5 41,1 249,4 Salg af ejendomme m.v. -167,0-18,2-185,2-177,5-7,7 Kvarterløft 6,0-10,0-4,0 10,0-14,0 Pulje til fælles IT 0,0-1,4-1,4 0,0-1,4 Østamagerbanen 0,0 0,0 0,0 160,8-160,8 Pulje uforudseteudgifter 88,0-67,7 20,3 20,3 0,0 Pulje trafik og nye boligområder 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Pulje ejendomsenheden 0,0 57,5 57,5 0,0 57,5 Pulje renovering og vedligeholdelse 9,3 1,1 10,4 0,0 10,4 Pulje etablering af gymnasium 0,0 136,1 136,1 0,0 136,1 Pulje svømmehaller 0,0 30,8 30,8 0,0 30,8 Pulje nye almene boliger 0,0 24,3 24,3 0,0 24,3 Pulje metroens 3. etape 23,0-23,0 0,0 0,0 0,0 Økonomisk forvaltning, anlæg 14,2 183,6 197,8 27,5 170,4 Lovbundne områder, drift 1.086,9-208,2 878,7 891,1-12,3 Pensionsudgifter 1.086,9-53, , ,2-12,3 Rådighedslønsforpligtigelse KE 0,0-155,2-155,2-155,2 0,0 Finansposter , , , ,5-231,9 Skatter og udligning (inkl. Købsmoms) ,3-1, , ,5-23,7 Øvrige finansposter (ekskl. likvide aktiver) 152, , , ,0-208,2 I alt/kassebevægelse , , , ,4 *) angiver merudgift/mindreindtægt C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 2

3 Forklaringer til afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab Rammebelagte områder, drift Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet afvigelse på 207,8 mill. kr. (mindreudgift) mellem korrigeret budget og forventet regnskab. De væsentligste afvigelser forklares i nedenstående: Økonomisk forvaltning, drift Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af drift af Kraghavearealerne 0, Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af den udvidede servicering og betjening af BRmedlemmerne. 9,9 Projektet videreføres i ,4 Forventet mindreforbrug af midler til Partilokaler på Rådhuset, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,5 Forventet mindreforbrug af midler til pilotprojektet om betjening af BR-medlemmerne, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen , Forventet merforbrug af midler til politisk betjening 0, Forventet mindreforbrug af midler til Pensioneringsrådet 0, Mindreforbrug på Huslejeudgifter i Skatte- og Registerforvaltningen grundet sammenlægning med 0,7 ToldSkat Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af lokaleudgifter 0, Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af projekter i forbindelse med elektronisk selvbetjening 6,4 til borgerne. Projektet videreføres i 2006 Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af ESB-kampagne. Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til Integrationsudvalget. Midlerne forventes anvendt i , Forventet mindreforbrug af midler til implementering af ESDH (edoc) i Økonomiforvaltningen. 1,5 Projektet videreføres i Betalingsforskydning på lønmidler der er aftalt i overenskomst ,1 Forventet mindreforbrug af midler til lederudvikling under overenskomst Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til voldgiftssag mod VM-data. Midlerne forventes udmøntet i 16, Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af udgifter vedrørende ODIN-net. Projektet 6,3 videreføres i Endnu ikke modtagne indtægter vedrørende ODIN-net. Projektet videreføres i , Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af fortsatte udgifter til implementering af fælles 1,0 post og kalender. Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af projekter vedrørende KK som attraktiv arbejdsplads. 0,2 Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af projekter vedrørende jobbørs for KK. Projektet 0,7 videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af udgifter til svømmehaller. Forventes overført 12,0 til KFU i Forventet mindreforbrug af midler til drift og projekter i forbindelse med øget IT-support af Økonomiforvaltningen 1, Forventet mindreforbrug af midler der skal finansiere Økonomistyringsprojektet, der er påbegyndt 0,5 i efteråret og forventes afsluttet i Midler til finansiering af projekter vedrørende IT-investerings- og handlingsplanen, der forventes 13,1 igangsat og afsluttet i løbet af 1. halvår Forventet mindreforbrug af midler der skal finansiere udgifter, der først falder i 2006, vedrørende udvikling af KØR og DataWarehouse 2,0 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 3

4 Forventet mindreforbrug af midler der skal finansiere videreførslen af Indkøbsenheden 1, Forventet mindreforbrug af midler der skal finansiere implementeringen af beslutningen om nærdemokrati. 23,9 Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til fortsatte udgifter til implementering af struktur og resortændringer. 2,0 Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af lønanvisningsopgaven til KMD. Projektet 40,0 videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af udgifter vedrørende ØresundOverblick 1, Forventede manglende indtægter til ØresundOverblick -1, Forventet mindreforbrug af midler til administration, der allerede er besluttet overført til 2006, 9,7 som led i overførselssagen ,9 Forventet mindreforbrug af midler til HR-politik, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,0 Forventet mindreforbrug af midler til Integrationssekretariatet, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,8 Forventet mindreforbrug af midler til KØR og DataWarehouse, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,0 Forventet mindreforbrug af midler til Offentlighedsfasen af kommuneplanen, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,9 Forventet mindreforbrug af midler til information om KK's nye forvaltningsstruktur samt nye politiske ledelse, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,8 Forventet mindreforbrug af midler til efteruddannelse, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,5 Forventet mindreforbrug af midler til budgetanalysen vedrørende administration, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen , Forventet mindreforbrug af midler til aktiviteter vedrørende international strategi. Projektet videreføres 1,9 i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af udgifter vedrørende ØresundDirekt. Projektet 1,1 videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til lokal- og kommuneplan. Projektet videreføres i , Forventet mindreforbrug af midler til projekter til udvikling af møde- og dagsordenssystemet. 0,9 Projekterne videreføres i Mindreforbrug i kontraktinstitutionen Skatteankenævnssekretariatet grundet fusion med ToldSkat 1, Betalingsforskydninger vedrørende af indkøb af materialer til Rådhuset i , Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af projekter, der afventer godkendelse 2,3 6,5 Forventet mindreforbrug af midler til finansiel rådgivning 0,3 Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af 2015-plan 0,4 Forventet mindreforbrug af midler til strukturreformen 2,7 Forventet mindreforbrug af midler til ITA 0,9 Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af andre forskydninger 0,06 Forventet merforbrug af midler til VirksomNyhed - 0, Mindreforbrug i kontraktinstitutionen Skatte- og Registerforvaltningen grundet fusion med Told- Skat på 43,1 mill. kr., skal reduceres med virkning af DUT-sagen omkring fusionen med Told- Skat med 35,6 mill. kr. Tillægsbevilling forventes i november. 7, Mindreindtægt i kontraktinstitutionen Skatte- og Registerforvaltningen grundet fusion med Told- -17,3 Skat Aktiviteter under erhvervsstrategien, der først gennemføres i ,6 Fælles driftspuljer Puljemidler til videreudmøntning forventes først udmøntet i 2006 til arkitektkonkurrence for nyt hovedbibliotek, da sagen først forelægges KFU primo Indgår i overførselssagen , Puljemidler til nærdemokrati forventes først udmøntet i 2006 jfr. budgetforlig 2006 opstart af lokaludvalg. Indgår i overførselssagen , Pulje til tilgængelighed forventes først udmøntet i 2006 da der afventes på forslag til konkrete tilgængelighedsprojekter. Indgår i overførselssagen , Der modtages gamle anmodninger som følge af oprydning i forvaltningerne, endvidere betales nu C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 4

5 også refusion for erstatningsferie for hhv. SUF og U+U Forsikringer Mindreforbrug på 3,4 mill. grundet færre erstatninger i end ventet efter stormen primo året. Hertil kommer mindreforbrug på 5 mill. kr. på arbejdsskader vedrørende flexjobansatte. 8,4 Rammebelagte områder, anlæg Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet afvigelse på 275,0 mill. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab. De væsentligste afvigelser forklares i nedenstående: Salg af tilbagekøbsrettigheder og ejendomme m.v Færre indtægter afledt af ejendomshandel skyldes lavere aktivitet fra borgernes side på frikøb og udskydelse -10,3 Færre udgifter som følge af ovenstående, dog indgår 2,1 mill. kr. i overførselssagen til køb af Møllegade 9-11 jfr. BR 539/05 (budgetforlig 2006). 2,6-7,7 Fælles anlæg Under finansposter forudsættes det desuden, at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 160,8 mill. kr. til henholdsvis og (låneoptagelse). For nærmere beskrivelse af årsagen, henvises til omtalen af Østamagerbane-sagen under kvartalsregnskabet (funktion ). -160, Pulje trafik og nye boligområder 1 mill. kr. er reserveret til renovering af Nørreport Station, beløbet forventes først udmøntet i Endvidere er 2,6 mill. kr. reserveret til Blå Plan, hvor arbejdet forventes genoptaget i Indgår i overførselssagen til , Pulje renovering og vedligeholdelse afventer afklaring i forligskredsen og forventes overført til KFU i Indgår i overførselssagen til , Pulje Ejendomsenheden er overbudgetteret med 52,612 mill. kr. som er restbeløbet af den samlede overførelsespulje på 142,201 mill. kr., hvoraf der er udmøntet 89,589 mill. kr. i BR 562/05. 52,6 Herefter henstår der 4,931 mill. kr. som forventes overført til ejendomsenheden i Indgår i overførselssagen til ,9 57, Pulje Etablering af gymnasium forventes udmøntet i 2006 til UUF. Indgår i overførelsessagen til , Pulje Svømmehaller. Planlagt puljeopbygning der forventes udmøntet i Indgår i overførelsessagen til , Pulje Nye almene boliger forventes ikke udmøntet før i 2006, da boligplanen først forventes besluttet i december. Indgår i overførselssagen til ,3 Kvarterløft Forsinkelser vedrørende hjemtagelse af statsrefusion, da refusionen først kan hjemtages når projekterne -32,9 er afsluttet Forsinkelser i kvarterløftsprojekter 25, Forsinkelser i kvarterløftsprojekter der gennemføres sammen med EU 9, Udskydelse af projekt vedr. HT grunden. 9, Kultur og idrætsplan tillægsbevillingen vedrørende Prags Boulevard er bogført forkert og rettes op når regnskabet fra Prags Boulevard er modtaget. -11,5 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 5

6 Økonomisk forvaltning, anlæg Pulje til projektering i forbindelse med nye boligområder midlerne er disponeret, men kan ikke udbetales før projekterne er afsluttet. Indgår i overførselssagen til , Forsinkelse af projekt vedrørende Teglholmsbro. Indgår i overførselssagen til , Forsinkelser i andre infrastrukturprojekter. Indgår i overførselssagen til , Afventer Billige boliger og boligplanen vedrørende lejlighedssammenlægninger, udskudt til Indgår i overførselssagen til , Forsinkelser i udmøntningen af byudviklingspuljen til partnerskabsområder. Indgår i overførselssagen til , Indgåelse af ny aftale med Copenhagen X om projekt og udstillingsaktiviteter i 2006 og Indgår i overførselssagen til ,8 Lovbundne områder, drift Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet afvigelse på 12,3 mill. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab. Tjenestemandspensioner Den forventede merudgift til tjenestemandspensioner skyldes dels at antallet af tjenestemænd der modtager pension er steget fra til en stigning på 55 personer samt at den gennemsnitlige udgift er steget fra kr til kr en stigning på kr. 639,-. -12,3 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 6

7 Finansposter Samlet forventning Der forventes for de finansielle poster en nettoafvigelse på -231,9 mill. kr. (merudgift) i forhold til korrigeret budget for år. Afvigelserne relaterer sig til nedenstående hovedgrupper: Vedr. renter Under renter forventes der en nettoafvigelse på -3,2 mill. kr. (merudgift), fordelt således: Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Merudgift vedrørende rentemellemværendet med staten i forbindelse med årsafregningen af skattemellemværendet -3,2 Vedr. øvrige finansielle poster Under øvrige finansielle poster forventes i alt en samlet nettoafvigelse på -205 mill. kr. (merudgift). Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Fra 1/11-05 modsvares KSR's afregning af opkrævede restancer ikke af nye indbetalinger på restancer opkrævet for staten og andre kommuner (gældsposterne primo forventes afviklet) -137, Afviklingen af barselsfondens gældspost til Sundhedsforvaltningen forudsættes gennemført snarest i overensstemmelse med revisionens henstilling -102,0 Mindreindtægt som følge af nedbringelse af kortfristet gæld i forbindelse med ny struktur på skatteområdet. -5,0 Kirkens tilgodehavende vedrørende skatter og afgifter anvendes til nedbringelse af den kirkelige ligning -1,0-108,0 Økonomiforvaltningen har netop indstillet til Økonomiudvalget (ØU 467/05), at førtidsindfri lån i Østamagerbaneselskabet, hvilket forventes at medføre en tillægsbevilling til ekstraordinære afdrag på 120 mill. i. -120,0 I ovennævnte indstilling forudsættes det desuden, at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 160,8 mill. kr. til henholdsvis og (låneoptagelse). For nærmere beskrivelse af årsagen, henvises til omtalen af Østamagerbane-sagen under kvartalsregnskabet (funktion ). 160,8 Vedr. tilskud og udligning Under tilskud og udligning forventes der en nettoafvigelse på 3,2 mill. kr. (mindreudgift): Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Det vedtagne budget afviger med godt 1,2 mill. kr. i forhold med den endelige udmelding fra HUR (mindreudgift) 1, IM har udmeldt midtvejsregulering m.v. til afregning oktober december (heraf primærkommunal regulering -22,8 mill. kr.) -31, Nævnte udmelding omfatter også en regulering af bidraget til momsudligningsordningen 33,0 Vedr. skatter og afgifter Under skatter og afgifter forventes der en nettoafvigelse på -26,9 mill. kr. (mindreindtægt), som på årsplan kan relateres til følgende forhold: Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Mindreindtægt vedrørende afregning af uerholdelige, nu indgående restancer 0, Merindtægt som følge af højere grundværdier ved billetudskrivningen end budgetteret 6,6 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 7

8 Merindtægt vedrørende dækningsafgift af offentlige ejendomme 0,5 Mindreindtægt vedrørende dækningsafgift af erhvervsejendomme som hovedsageligt skyldes, at nogle store ejendomme er overgået til andet formål (ikke dækningsafgiftspligtigt). En enkelt erhvervs-ejerlejlighed har f.eks. fået tilbagebetalt 7 mill. kr. -30,6-30, Merudgift vedrørende tilskud til Ørestadsselskabet som følge af større værdistigninger på solgte grunde i Ørestaden. -4,3 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 8

9 Regnskab 3. kvartal Økonomiudvalget Beløb i mio. kr. Budget 1. halvår Regnskab 1. halvår Afvigelse *) Forventet afvigelse i restår Rammebelagte områder, drift 549,8 590,5-40,8 213,0 Økonomisk forvaltning 517,1 582,1-65,0 226,5 Fælles driftsudgifter 28,5 16,1 12,4-10,1 Forsikringer 4,2-7,7 11,8-3,4 Rammebelagte områder, anlæg -89,9-64,3-25,6 275,0 Salg af ejendomme m.v. -123,8-126,9 3,1-10,8 Kvarterløft 8,1 12,8-4,7-9,3 Pulje til fælles IT 0,0 0,0 0,0-1,4 Østamagerbanen 0,0 21,0-21,0-139,8 Pulje uforudseteudgifter 0,0 0,3-0,3 0,2 Pulje trafik og nye boligområder 0,0 0,0 0,0 3,9 Pulje ejendomsenheden 0,0 0,1-0,1 57,7 Pulje renovering og vedligeholdelse 0,0 0,0 0,0 10,4 Pulje etablering af gymnasium 0,0 0,0 0,0 136,1 Pulje svømmehaller 0,0 0,0 0,0 30,8 Pulje nye almene boliger 0,0 0,0 0,0 24,3 Pulje Metroens 3. etape 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomisk forvaltning, anlæg 25,8 28,4-2,6 173,0 Lovbundne områder, drift 708,7 711,9-3,3-9,1 Pensionsudgifter 863,9 867,1-3,3-12,3 Rådighedslønsforpligtigelse KE -155,2-155,2 0,0 0,0 Finansposter , ,6-25,3-206,6 Skatter og udligning (inkl. købsmoms) , ,5-45,3 21,6 Øvrige finansposter (ekskl. likvide aktiver) 3.625, ,9 20,1-228,2 I alt/kassebevægelse , ,4-94,9 272,3 *) angiver merudgift/mindreindtægt Forklaringer til afvigelser mellem budget og forbrug 1. halvår Rammebelagte områder, drift Den samlede afvigelse på 40,8 mill. kr. (merudgift og merindtægt) skyldes periodemæssige forskydninger på en række budgetposter. Afvigelser over 5 mio. kr. forklares i nedenstående: C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 9

10 Økonomisk forvaltning, drift Under økonomisk forvaltning, drift er der en nettoafvigelse på -65 mill. kr., hvoraf den væsentligste forklaring udgøres af: Den samlede afvigelse skyldes dels forskydning i driftsudgifter vedrørende KSR med 11,8 mill. kr., forskydningen har sammenhæng med den forventede fusion med ToldSkat som er udsat til 1.november. Herudover forskydninger i ØKF s driftsudgifter med 79,6 mill. kr. som følge af manglende periodisering af arbejdsskadeforsikringer der er indtægtsdækket (-27,3 mill. kr.) samt udgifter til lønsystem med 28,7 mill. kr.). Den resterende afvigelse skyldes manglende periodisering af diverse projektbevillinger på grund af den meget sene overførselssag., -67,8 Fælles drift Periodiseringsfejl samt betalingsforskydning på barselfonden. 12,4 Forsikringer Betalingsforskydninger i relation til udbetaling af forsikringsgodtgørelser til forvaltningerne 11,8 Rammebelagte områder, anlæg Der kan samlet for de rammebelagte områder, anlæg konstateres en nettoafvigelse på -25,6 mill. kr. mellem periodebudgettet og regnskabet. Afvigelser over 5 mill. kr. forklares i nedenstående undergrupper indenfor området: Salg af ejendomme m.v. Under salg af ejendomme er der kun en samlet nettoafvigelse på 3,1 mill. kr. Kvarterløft Under kvarterløft er der kun en samlet nettoafvigelse på -4,7 mill. kr. Fælles anlæg Østamagerbanen Årets udgift til miljøforanstaltninger (= den pt. afholdte ydelse på lånet) er herefter bogført på anlægskonto med modpost på ,0 Økonomiskforvaltning, anlæg Under økonomiskforvaltning, anlæg er der kun en samlet nettoafvigelse på -2,6 mill. kr. C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 10

11 Lovbundne områder, drift (pensioner) Den samlede afvigelse skyldes mindreindtægt som følge af sen opkrævning af indtægter i forhold til periodebudgettet. -3,3 Finansposter Samlet afvigelse ultimo 3. kvartal Der kan samlet for de finansielle poster konstateres en nettoafvigelse på -25,3 mill. kr. mellem periodebudgettet og regnskabet. Afvigelser over 5 mill. kr. forklares i nedenstående undergrupper af de finansielle poster. Vedr. renter Under renter er der kun en samlet nettoafvigelse på -0,3 mill. kr. Vedr. øvrige finansielle poster Under øvrige finansielle poster er der en nettoafvigelse på 20,3 mill. kr., hvoraf den væsentligste forklaring udgøres af: Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Af den samlede afvigelse på kortfristede tilgodehavender på 20,3 mill. kr. - tegner Accenture sig for 16,5 mill. kr. En gennemgang af Accentures mange konti viser, at der ikke kan peges på enkelte konti Desuden har Skatteforvaltningen haft en betalingsforskydning i forbindelse med opkrævningsfunktionen. 3,3 19,8 I forlængelse af BR 187/02 om forløbet af Metroens 3. etape blev der ultimo 2004 (direkte på statuskonto ) bogført en gældspost på ca. 160,8 mill. kr. på et lån i Østamagerbaneselskabet. De efterfølgende årlige ydelser (21 mill. kr. forudsat i lånedokumentet) ville herved være at opfatte som betaling for Københavns ekstraordinære miljøforanstaltninger i projektet. Ifølge revisionens opfattelse var den anvendte fremgangsmåde ikke tilstrækkelig, idet projektets udgifter burde fremgå af bevillingsregnskabet. Økonomiforvaltningen har erklæret sig enig, og har derefter efter aftale med revisionen tilbageført statusposteringen og erstattet den med bogføring af de 160,8 mill. kr. på funktion (låneoptagelse) med modpost (langfristede tilgodehavender). -160,8 Årets udgift til ovennævnte miljøforanstaltninger (= den pt. afholdte ydelse på lånet) er herefter bogført på anlægskonto med modpost på ,0 Desuden har skatteforvaltningen haft betalingsforskydning i forbindelse med pensionisters lån til betaling af ejendomsskat. 3,9-135,9 Accentures afvigelse på -14,6 mill. kr. fordeler sig på et større antal konti, så der ikke kan peges på enkelte forhold. -14,6 Skatteforvaltningens afvigelse skyldes hovedsagelig forskydning i leverandørgæld, Hvor betalingen ligger over månedsskift, men også mellemregning vedrørende kirkeskat. -6,9-21,5 Ompostering jfr. Omtalen under forventet regnskab af lånesagen vedr. Østamagerbaneselskabet. 160,8 16,5 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 11

12 Vedr. tilskud og udligning Under tilskud og udligning er der en nettoafvigelse på -3,5 mill. kr., som hovedsagelig stammer fra momsudligningsordningen. Vedr. skatter og afgifter Under skatter og afgifter er der en nettoafvigelse på -41,8 mill. kr., hvoraf den væsentligste forklaring udgøres af: Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Betalingsforskydning vedrørende dækningsafgifter af offentlige og private erhvervsejendomme, heraf -30,1 mill. kr. i forventet mindreindtægt, jfr. forventet regnskab -43,7 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 12

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler

Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER

KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER Regnskab 2014 - Udvalgsregnskaber og obligatoriske oversigter Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere