Forventet regnskab pr. 26. oktober Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget"

Transkript

1 Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 180,3 938,4 795,8 142,6 Økonomisk forvaltning 634,1 180,4 814,5 716,7 97,8 Fælles driftspuljer 118,0 0,3 118,3 82,0 36,3 Forsikringer 5,6 0,0 5,6-2,8 8,4 Rammebelagte områder, anlæg -26,5 485,6 459,1 58,9 400,2 Salg af ejendomme m.v. -167,0-24,3-191,3-177,5-13,8 Kvarterløft 6,0-10,0-4,0 10,0-14,0 Pulje til fælles IT 0,0-1,4-1,4 0,0-1,4 Østamagerbanen 0,0 0,0 0,0 160,8-160,8 Pulje uforudseteudgifter 88,0-49,9 38,1 38,1 0,0 Pulje trafik og nye boligområder 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Pulje ejendomsenheden 0,0 157,1 157,1 0,0 157,1 Pulje renovering og vedligeholdelse 9,3 1,1 10,4 0,0 10,4 Pulje etablering af gymnasium 0,0 163,2 163,2 0,0 163,2 Pulje svømmehaller 0,0 30,8 30,8 0,0 30,8 Pulje nye almene boliger 0,0 24,3 24,3 0,0 24,3 Pulje metroens 3. etape 23,0-15,9 7,1 0,0 7,1 Økonomisk forvaltning, anlæg 14,2 206,7 220,9 27,5 193,5 Lovbundne områder, drift 1.086,9-208,2 878,7 891,1-12,3 Pensionsudgifter 1.086,9-53, , ,2-12,3 Rådighedslønsforpligtigelse KE 0,0-155,2-155,2-155,2 0,0 Finansposter , , , ,5-231,9 Skatter og udligning (inkl. Købsmoms) ,3-1, , ,5-23,7 Øvrige finansposter (ekskl. likvide aktiver) 152, , , ,0-208,2 I alt/kassebevægelse , , , ,8 298,5 *) angiver merudgift/mindreindtægt C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 1

2 Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Aktuelt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 210,4 968,1 795,8 172,2 Økonomisk forvaltning 634,1 244,1 878,2 716,7 161,5 Fælles driftspuljer 118,0-33,8 84,2 82,0 2,3 Forsikringer 5,6 0,0 5,6-2,8 8,4 Rammebelagte områder, anlæg -26,5 317,0 290,5 41,1 249,4 Salg af ejendomme m.v. -167,0-18,2-185,2-177,5-7,7 Kvarterløft 6,0-10,0-4,0 10,0-14,0 Pulje til fælles IT 0,0-1,4-1,4 0,0-1,4 Østamagerbanen 0,0 0,0 0,0 160,8-160,8 Pulje uforudseteudgifter 88,0-67,7 20,3 20,3 0,0 Pulje trafik og nye boligområder 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Pulje ejendomsenheden 0,0 57,5 57,5 0,0 57,5 Pulje renovering og vedligeholdelse 9,3 1,1 10,4 0,0 10,4 Pulje etablering af gymnasium 0,0 136,1 136,1 0,0 136,1 Pulje svømmehaller 0,0 30,8 30,8 0,0 30,8 Pulje nye almene boliger 0,0 24,3 24,3 0,0 24,3 Pulje metroens 3. etape 23,0-23,0 0,0 0,0 0,0 Økonomisk forvaltning, anlæg 14,2 183,6 197,8 27,5 170,4 Lovbundne områder, drift 1.086,9-208,2 878,7 891,1-12,3 Pensionsudgifter 1.086,9-53, , ,2-12,3 Rådighedslønsforpligtigelse KE 0,0-155,2-155,2-155,2 0,0 Finansposter , , , ,5-231,9 Skatter og udligning (inkl. Købsmoms) ,3-1, , ,5-23,7 Øvrige finansposter (ekskl. likvide aktiver) 152, , , ,0-208,2 I alt/kassebevægelse , , , ,4 *) angiver merudgift/mindreindtægt C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 2

3 Forklaringer til afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab Rammebelagte områder, drift Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet afvigelse på 207,8 mill. kr. (mindreudgift) mellem korrigeret budget og forventet regnskab. De væsentligste afvigelser forklares i nedenstående: Økonomisk forvaltning, drift Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af drift af Kraghavearealerne 0, Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af den udvidede servicering og betjening af BRmedlemmerne. 9,9 Projektet videreføres i ,4 Forventet mindreforbrug af midler til Partilokaler på Rådhuset, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,5 Forventet mindreforbrug af midler til pilotprojektet om betjening af BR-medlemmerne, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen , Forventet merforbrug af midler til politisk betjening 0, Forventet mindreforbrug af midler til Pensioneringsrådet 0, Mindreforbrug på Huslejeudgifter i Skatte- og Registerforvaltningen grundet sammenlægning med 0,7 ToldSkat Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af lokaleudgifter 0, Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af projekter i forbindelse med elektronisk selvbetjening 6,4 til borgerne. Projektet videreføres i 2006 Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af ESB-kampagne. Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til Integrationsudvalget. Midlerne forventes anvendt i , Forventet mindreforbrug af midler til implementering af ESDH (edoc) i Økonomiforvaltningen. 1,5 Projektet videreføres i Betalingsforskydning på lønmidler der er aftalt i overenskomst ,1 Forventet mindreforbrug af midler til lederudvikling under overenskomst Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til voldgiftssag mod VM-data. Midlerne forventes udmøntet i 16, Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af udgifter vedrørende ODIN-net. Projektet 6,3 videreføres i Endnu ikke modtagne indtægter vedrørende ODIN-net. Projektet videreføres i , Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af fortsatte udgifter til implementering af fælles 1,0 post og kalender. Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af projekter vedrørende KK som attraktiv arbejdsplads. 0,2 Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af projekter vedrørende jobbørs for KK. Projektet 0,7 videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af udgifter til svømmehaller. Forventes overført 12,0 til KFU i Forventet mindreforbrug af midler til drift og projekter i forbindelse med øget IT-support af Økonomiforvaltningen 1, Forventet mindreforbrug af midler der skal finansiere Økonomistyringsprojektet, der er påbegyndt 0,5 i efteråret og forventes afsluttet i Midler til finansiering af projekter vedrørende IT-investerings- og handlingsplanen, der forventes 13,1 igangsat og afsluttet i løbet af 1. halvår Forventet mindreforbrug af midler der skal finansiere udgifter, der først falder i 2006, vedrørende udvikling af KØR og DataWarehouse 2,0 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 3

4 Forventet mindreforbrug af midler der skal finansiere videreførslen af Indkøbsenheden 1, Forventet mindreforbrug af midler der skal finansiere implementeringen af beslutningen om nærdemokrati. 23,9 Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til fortsatte udgifter til implementering af struktur og resortændringer. 2,0 Projektet videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af lønanvisningsopgaven til KMD. Projektet 40,0 videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af udgifter vedrørende ØresundOverblick 1, Forventede manglende indtægter til ØresundOverblick -1, Forventet mindreforbrug af midler til administration, der allerede er besluttet overført til 2006, 9,7 som led i overførselssagen ,9 Forventet mindreforbrug af midler til HR-politik, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,0 Forventet mindreforbrug af midler til Integrationssekretariatet, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,8 Forventet mindreforbrug af midler til KØR og DataWarehouse, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,0 Forventet mindreforbrug af midler til Offentlighedsfasen af kommuneplanen, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,9 Forventet mindreforbrug af midler til information om KK's nye forvaltningsstruktur samt nye politiske ledelse, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,8 Forventet mindreforbrug af midler til efteruddannelse, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen ,5 Forventet mindreforbrug af midler til budgetanalysen vedrørende administration, der allerede er besluttet overført til 2006, som led i overførselssagen , Forventet mindreforbrug af midler til aktiviteter vedrørende international strategi. Projektet videreføres 1,9 i Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af udgifter vedrørende ØresundDirekt. Projektet 1,1 videreføres i Forventet mindreforbrug af midler til lokal- og kommuneplan. Projektet videreføres i , Forventet mindreforbrug af midler til projekter til udvikling af møde- og dagsordenssystemet. 0,9 Projekterne videreføres i Mindreforbrug i kontraktinstitutionen Skatteankenævnssekretariatet grundet fusion med ToldSkat 1, Betalingsforskydninger vedrørende af indkøb af materialer til Rådhuset i , Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af projekter, der afventer godkendelse 2,3 6,5 Forventet mindreforbrug af midler til finansiel rådgivning 0,3 Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af 2015-plan 0,4 Forventet mindreforbrug af midler til strukturreformen 2,7 Forventet mindreforbrug af midler til ITA 0,9 Forventet mindreforbrug af midler til finansiering af andre forskydninger 0,06 Forventet merforbrug af midler til VirksomNyhed - 0, Mindreforbrug i kontraktinstitutionen Skatte- og Registerforvaltningen grundet fusion med Told- Skat på 43,1 mill. kr., skal reduceres med virkning af DUT-sagen omkring fusionen med Told- Skat med 35,6 mill. kr. Tillægsbevilling forventes i november. 7, Mindreindtægt i kontraktinstitutionen Skatte- og Registerforvaltningen grundet fusion med Told- -17,3 Skat Aktiviteter under erhvervsstrategien, der først gennemføres i ,6 Fælles driftspuljer Puljemidler til videreudmøntning forventes først udmøntet i 2006 til arkitektkonkurrence for nyt hovedbibliotek, da sagen først forelægges KFU primo Indgår i overførselssagen , Puljemidler til nærdemokrati forventes først udmøntet i 2006 jfr. budgetforlig 2006 opstart af lokaludvalg. Indgår i overførselssagen , Pulje til tilgængelighed forventes først udmøntet i 2006 da der afventes på forslag til konkrete tilgængelighedsprojekter. Indgår i overførselssagen , Der modtages gamle anmodninger som følge af oprydning i forvaltningerne, endvidere betales nu C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 4

5 også refusion for erstatningsferie for hhv. SUF og U+U Forsikringer Mindreforbrug på 3,4 mill. grundet færre erstatninger i end ventet efter stormen primo året. Hertil kommer mindreforbrug på 5 mill. kr. på arbejdsskader vedrørende flexjobansatte. 8,4 Rammebelagte områder, anlæg Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet afvigelse på 275,0 mill. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab. De væsentligste afvigelser forklares i nedenstående: Salg af tilbagekøbsrettigheder og ejendomme m.v Færre indtægter afledt af ejendomshandel skyldes lavere aktivitet fra borgernes side på frikøb og udskydelse -10,3 Færre udgifter som følge af ovenstående, dog indgår 2,1 mill. kr. i overførselssagen til køb af Møllegade 9-11 jfr. BR 539/05 (budgetforlig 2006). 2,6-7,7 Fælles anlæg Under finansposter forudsættes det desuden, at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 160,8 mill. kr. til henholdsvis og (låneoptagelse). For nærmere beskrivelse af årsagen, henvises til omtalen af Østamagerbane-sagen under kvartalsregnskabet (funktion ). -160, Pulje trafik og nye boligområder 1 mill. kr. er reserveret til renovering af Nørreport Station, beløbet forventes først udmøntet i Endvidere er 2,6 mill. kr. reserveret til Blå Plan, hvor arbejdet forventes genoptaget i Indgår i overførselssagen til , Pulje renovering og vedligeholdelse afventer afklaring i forligskredsen og forventes overført til KFU i Indgår i overførselssagen til , Pulje Ejendomsenheden er overbudgetteret med 52,612 mill. kr. som er restbeløbet af den samlede overførelsespulje på 142,201 mill. kr., hvoraf der er udmøntet 89,589 mill. kr. i BR 562/05. 52,6 Herefter henstår der 4,931 mill. kr. som forventes overført til ejendomsenheden i Indgår i overførselssagen til ,9 57, Pulje Etablering af gymnasium forventes udmøntet i 2006 til UUF. Indgår i overførelsessagen til , Pulje Svømmehaller. Planlagt puljeopbygning der forventes udmøntet i Indgår i overførelsessagen til , Pulje Nye almene boliger forventes ikke udmøntet før i 2006, da boligplanen først forventes besluttet i december. Indgår i overførselssagen til ,3 Kvarterløft Forsinkelser vedrørende hjemtagelse af statsrefusion, da refusionen først kan hjemtages når projekterne -32,9 er afsluttet Forsinkelser i kvarterløftsprojekter 25, Forsinkelser i kvarterløftsprojekter der gennemføres sammen med EU 9, Udskydelse af projekt vedr. HT grunden. 9, Kultur og idrætsplan tillægsbevillingen vedrørende Prags Boulevard er bogført forkert og rettes op når regnskabet fra Prags Boulevard er modtaget. -11,5 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 5

6 Økonomisk forvaltning, anlæg Pulje til projektering i forbindelse med nye boligområder midlerne er disponeret, men kan ikke udbetales før projekterne er afsluttet. Indgår i overførselssagen til , Forsinkelse af projekt vedrørende Teglholmsbro. Indgår i overførselssagen til , Forsinkelser i andre infrastrukturprojekter. Indgår i overførselssagen til , Afventer Billige boliger og boligplanen vedrørende lejlighedssammenlægninger, udskudt til Indgår i overførselssagen til , Forsinkelser i udmøntningen af byudviklingspuljen til partnerskabsområder. Indgår i overførselssagen til , Indgåelse af ny aftale med Copenhagen X om projekt og udstillingsaktiviteter i 2006 og Indgår i overførselssagen til ,8 Lovbundne områder, drift Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet afvigelse på 12,3 mill. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab. Tjenestemandspensioner Den forventede merudgift til tjenestemandspensioner skyldes dels at antallet af tjenestemænd der modtager pension er steget fra til en stigning på 55 personer samt at den gennemsnitlige udgift er steget fra kr til kr en stigning på kr. 639,-. -12,3 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 6

7 Finansposter Samlet forventning Der forventes for de finansielle poster en nettoafvigelse på -231,9 mill. kr. (merudgift) i forhold til korrigeret budget for år. Afvigelserne relaterer sig til nedenstående hovedgrupper: Vedr. renter Under renter forventes der en nettoafvigelse på -3,2 mill. kr. (merudgift), fordelt således: Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Merudgift vedrørende rentemellemværendet med staten i forbindelse med årsafregningen af skattemellemværendet -3,2 Vedr. øvrige finansielle poster Under øvrige finansielle poster forventes i alt en samlet nettoafvigelse på -205 mill. kr. (merudgift). Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Fra 1/11-05 modsvares KSR's afregning af opkrævede restancer ikke af nye indbetalinger på restancer opkrævet for staten og andre kommuner (gældsposterne primo forventes afviklet) -137, Afviklingen af barselsfondens gældspost til Sundhedsforvaltningen forudsættes gennemført snarest i overensstemmelse med revisionens henstilling -102,0 Mindreindtægt som følge af nedbringelse af kortfristet gæld i forbindelse med ny struktur på skatteområdet. -5,0 Kirkens tilgodehavende vedrørende skatter og afgifter anvendes til nedbringelse af den kirkelige ligning -1,0-108,0 Økonomiforvaltningen har netop indstillet til Økonomiudvalget (ØU 467/05), at førtidsindfri lån i Østamagerbaneselskabet, hvilket forventes at medføre en tillægsbevilling til ekstraordinære afdrag på 120 mill. i. -120,0 I ovennævnte indstilling forudsættes det desuden, at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 160,8 mill. kr. til henholdsvis og (låneoptagelse). For nærmere beskrivelse af årsagen, henvises til omtalen af Østamagerbane-sagen under kvartalsregnskabet (funktion ). 160,8 Vedr. tilskud og udligning Under tilskud og udligning forventes der en nettoafvigelse på 3,2 mill. kr. (mindreudgift): Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Det vedtagne budget afviger med godt 1,2 mill. kr. i forhold med den endelige udmelding fra HUR (mindreudgift) 1, IM har udmeldt midtvejsregulering m.v. til afregning oktober december (heraf primærkommunal regulering -22,8 mill. kr.) -31, Nævnte udmelding omfatter også en regulering af bidraget til momsudligningsordningen 33,0 Vedr. skatter og afgifter Under skatter og afgifter forventes der en nettoafvigelse på -26,9 mill. kr. (mindreindtægt), som på årsplan kan relateres til følgende forhold: Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Mindreindtægt vedrørende afregning af uerholdelige, nu indgående restancer 0, Merindtægt som følge af højere grundværdier ved billetudskrivningen end budgetteret 6,6 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 7

8 Merindtægt vedrørende dækningsafgift af offentlige ejendomme 0,5 Mindreindtægt vedrørende dækningsafgift af erhvervsejendomme som hovedsageligt skyldes, at nogle store ejendomme er overgået til andet formål (ikke dækningsafgiftspligtigt). En enkelt erhvervs-ejerlejlighed har f.eks. fået tilbagebetalt 7 mill. kr. -30,6-30, Merudgift vedrørende tilskud til Ørestadsselskabet som følge af større værdistigninger på solgte grunde i Ørestaden. -4,3 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 8

9 Regnskab 3. kvartal Økonomiudvalget Beløb i mio. kr. Budget 1. halvår Regnskab 1. halvår Afvigelse *) Forventet afvigelse i restår Rammebelagte områder, drift 549,8 590,5-40,8 213,0 Økonomisk forvaltning 517,1 582,1-65,0 226,5 Fælles driftsudgifter 28,5 16,1 12,4-10,1 Forsikringer 4,2-7,7 11,8-3,4 Rammebelagte områder, anlæg -89,9-64,3-25,6 275,0 Salg af ejendomme m.v. -123,8-126,9 3,1-10,8 Kvarterløft 8,1 12,8-4,7-9,3 Pulje til fælles IT 0,0 0,0 0,0-1,4 Østamagerbanen 0,0 21,0-21,0-139,8 Pulje uforudseteudgifter 0,0 0,3-0,3 0,2 Pulje trafik og nye boligområder 0,0 0,0 0,0 3,9 Pulje ejendomsenheden 0,0 0,1-0,1 57,7 Pulje renovering og vedligeholdelse 0,0 0,0 0,0 10,4 Pulje etablering af gymnasium 0,0 0,0 0,0 136,1 Pulje svømmehaller 0,0 0,0 0,0 30,8 Pulje nye almene boliger 0,0 0,0 0,0 24,3 Pulje Metroens 3. etape 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomisk forvaltning, anlæg 25,8 28,4-2,6 173,0 Lovbundne områder, drift 708,7 711,9-3,3-9,1 Pensionsudgifter 863,9 867,1-3,3-12,3 Rådighedslønsforpligtigelse KE -155,2-155,2 0,0 0,0 Finansposter , ,6-25,3-206,6 Skatter og udligning (inkl. købsmoms) , ,5-45,3 21,6 Øvrige finansposter (ekskl. likvide aktiver) 3.625, ,9 20,1-228,2 I alt/kassebevægelse , ,4-94,9 272,3 *) angiver merudgift/mindreindtægt Forklaringer til afvigelser mellem budget og forbrug 1. halvår Rammebelagte områder, drift Den samlede afvigelse på 40,8 mill. kr. (merudgift og merindtægt) skyldes periodemæssige forskydninger på en række budgetposter. Afvigelser over 5 mio. kr. forklares i nedenstående: C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 9

10 Økonomisk forvaltning, drift Under økonomisk forvaltning, drift er der en nettoafvigelse på -65 mill. kr., hvoraf den væsentligste forklaring udgøres af: Den samlede afvigelse skyldes dels forskydning i driftsudgifter vedrørende KSR med 11,8 mill. kr., forskydningen har sammenhæng med den forventede fusion med ToldSkat som er udsat til 1.november. Herudover forskydninger i ØKF s driftsudgifter med 79,6 mill. kr. som følge af manglende periodisering af arbejdsskadeforsikringer der er indtægtsdækket (-27,3 mill. kr.) samt udgifter til lønsystem med 28,7 mill. kr.). Den resterende afvigelse skyldes manglende periodisering af diverse projektbevillinger på grund af den meget sene overførselssag., -67,8 Fælles drift Periodiseringsfejl samt betalingsforskydning på barselfonden. 12,4 Forsikringer Betalingsforskydninger i relation til udbetaling af forsikringsgodtgørelser til forvaltningerne 11,8 Rammebelagte områder, anlæg Der kan samlet for de rammebelagte områder, anlæg konstateres en nettoafvigelse på -25,6 mill. kr. mellem periodebudgettet og regnskabet. Afvigelser over 5 mill. kr. forklares i nedenstående undergrupper indenfor området: Salg af ejendomme m.v. Under salg af ejendomme er der kun en samlet nettoafvigelse på 3,1 mill. kr. Kvarterløft Under kvarterløft er der kun en samlet nettoafvigelse på -4,7 mill. kr. Fælles anlæg Østamagerbanen Årets udgift til miljøforanstaltninger (= den pt. afholdte ydelse på lånet) er herefter bogført på anlægskonto med modpost på ,0 Økonomiskforvaltning, anlæg Under økonomiskforvaltning, anlæg er der kun en samlet nettoafvigelse på -2,6 mill. kr. C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 10

11 Lovbundne områder, drift (pensioner) Den samlede afvigelse skyldes mindreindtægt som følge af sen opkrævning af indtægter i forhold til periodebudgettet. -3,3 Finansposter Samlet afvigelse ultimo 3. kvartal Der kan samlet for de finansielle poster konstateres en nettoafvigelse på -25,3 mill. kr. mellem periodebudgettet og regnskabet. Afvigelser over 5 mill. kr. forklares i nedenstående undergrupper af de finansielle poster. Vedr. renter Under renter er der kun en samlet nettoafvigelse på -0,3 mill. kr. Vedr. øvrige finansielle poster Under øvrige finansielle poster er der en nettoafvigelse på 20,3 mill. kr., hvoraf den væsentligste forklaring udgøres af: Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Af den samlede afvigelse på kortfristede tilgodehavender på 20,3 mill. kr. - tegner Accenture sig for 16,5 mill. kr. En gennemgang af Accentures mange konti viser, at der ikke kan peges på enkelte konti Desuden har Skatteforvaltningen haft en betalingsforskydning i forbindelse med opkrævningsfunktionen. 3,3 19,8 I forlængelse af BR 187/02 om forløbet af Metroens 3. etape blev der ultimo 2004 (direkte på statuskonto ) bogført en gældspost på ca. 160,8 mill. kr. på et lån i Østamagerbaneselskabet. De efterfølgende årlige ydelser (21 mill. kr. forudsat i lånedokumentet) ville herved være at opfatte som betaling for Københavns ekstraordinære miljøforanstaltninger i projektet. Ifølge revisionens opfattelse var den anvendte fremgangsmåde ikke tilstrækkelig, idet projektets udgifter burde fremgå af bevillingsregnskabet. Økonomiforvaltningen har erklæret sig enig, og har derefter efter aftale med revisionen tilbageført statusposteringen og erstattet den med bogføring af de 160,8 mill. kr. på funktion (låneoptagelse) med modpost (langfristede tilgodehavender). -160,8 Årets udgift til ovennævnte miljøforanstaltninger (= den pt. afholdte ydelse på lånet) er herefter bogført på anlægskonto med modpost på ,0 Desuden har skatteforvaltningen haft betalingsforskydning i forbindelse med pensionisters lån til betaling af ejendomsskat. 3,9-135,9 Accentures afvigelse på -14,6 mill. kr. fordeler sig på et større antal konti, så der ikke kan peges på enkelte forhold. -14,6 Skatteforvaltningens afvigelse skyldes hovedsagelig forskydning i leverandørgæld, Hvor betalingen ligger over månedsskift, men også mellemregning vedrørende kirkeskat. -6,9-21,5 Ompostering jfr. Omtalen under forventet regnskab af lånesagen vedr. Østamagerbaneselskabet. 160,8 16,5 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 11

12 Vedr. tilskud og udligning Under tilskud og udligning er der en nettoafvigelse på -3,5 mill. kr., som hovedsagelig stammer fra momsudligningsordningen. Vedr. skatter og afgifter Under skatter og afgifter er der en nettoafvigelse på -41,8 mill. kr., hvoraf den væsentligste forklaring udgøres af: Funktion Afvigeforklaring Mill. kr Betalingsforskydning vedrørende dækningsafgifter af offentlige og private erhvervsejendomme, heraf -30,1 mill. kr. i forventet mindreindtægt, jfr. forventet regnskab -43,7 C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc 12

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler

Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Økonomiudvalget Bilag 3 BEVILLINGSTABEL. Fælles Driftspuljer

Økonomiudvalget Bilag 3 BEVILLINGSTABEL. Fælles Driftspuljer Økonomiudvalget Bilag 3 BEVILLINGSTABEL Fælles Driftspuljer Funktion og dranst Alle beløb er opgjort i pris- og Udgifter Indtægter lønniveau. Driftsramme 6.51.1 Sekretariat og forvaltning -49.883 0-49.883

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån.

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån. - 312-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Retsafgift Indtægt fra inddrivelsesopgave, overdraget fra SKAT 6.45.51.1 I KFU - Ja -700-700 -700-700

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden Bilag 7 - Side 1 af 1 Gennemgang af budget for fællesfonden 15. august KM-projektgruppe J.nr. 0044-1 1. Budgetopfølgningen maj Finansministeriets budgettekniske gennemgang er blandt andet udarbejdet på

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere