Kendte problemer med Digitale Profilbilleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendte problemer med Digitale Profilbilleder"

Transkript

1 THE TIOPS4 DOCUMENTATION FILES Kendte problemer med Digitale Profilbilleder Generelt om Digitale Billedfiler Digitale billedfiler findes i en række forskellige formater: Tiops4 kan anvende to af disse formater, nemlig.jpg og.bmp filer. Foruden selve billedinformationen indeholder filerne tillige en header, der, hvis billedfilerne er genereret korrekt, bl. a. indeholder information om: Billedets størrelse (Image Size) der angives i Pixels (##### x ####). Billedopløsningen (Resolution), der angives i antal pixels/måleenhed (inch eller cm). I Tiops4 vises Resolution i enheden Pixel/inch (PPI). Hvis man kender Resolution, kan billedets fysiske størrelse horisontalt og vertikalt (Print Size), udregnes som: Print Size = Image Size / Resolution Omvendt kan Resolution beregnes, hvis man kender Print Size (Scan Size), hvad der normalt er angivet i røntgenapparatets specifikationer: Resolution = Image Size / Print Size OBS at intet af dette har med røntgenforstørrelsen (Xray Enlargement) at gøre. Som oftest er Enlargement oplyst i røntgenapparatets specifikationer. I nogle systemer bliver der indfotograferet en målestok svarende til ansigtets midtplan. Hvis billedets Resolution er kendt, kan man ved hjælp af en funktion i Tiops4 programmet bestemme Xray Enlargement. For at opnå et målfast analyseresultat er det nødvendigt at kende både Resolution og Enlargement. Tiops4 programmet kan fortolke de mest anvendte headers for.jpg filer (JFIF og EXIF) og for.bmp filer (DIP). Desværre overholder ikke alle programmer, der kan eksportere billedfiler i forskellige formater, den gængse standard. Ofte mangler headeren oplysninger om Resolution, eller der angives en fejlagtig værdi, se DIMAXIS/ROMEXIS problemer. Det skal her bemærkes at alle digitalkameraer, der standardmæssigt gemmer billederne i.jpg formatet, angiver en Resolution på 72 for alle billeder. Dette betyder, at hvis der optages højopløselige billeder, giver dette sig alene udtryk i Image Size. Rent logisk kan dette anses for fornuftigt, idet det for et naturfotografi vanskeligt kan afgøres, hvad den egentlige motivstørrelse er. Almindeligvis har billeder kvadratiske pixels. Imidlertid opererer Billedbehandlingsprogrammer med begrebet Pixel Aspect Ratio (PAR), og billedfilernes header indeholder oplysning om såvel den vertikale som den horisontale Resolution. Normalt er PAR = 1. Hvis et billede har en PAR værdi forskellig fra 1 og hvis der ikke tages højde for dette, vil billedet fremtræde forvrænget. Eksempelvis kan den horisontale dimension afbildes for stor, se DIGORA scanner problemer.

2 2 DIMAXIS problemer Ved eksport af profilrøntgenbilleder indeholder headeren på.jpg og.bmp versionerne af det samme billede forskellige værdier af Resolution. Bitmap billedet indeholder den korrekte opløsning, f.eks mens.jpg filen indeholder værdien f.eks Dette betyder at.jpg billeder bliver vist forstørret, således at Xray Enlargement opmåles til 14.5% i stedet for den korrekte værdi på 13% for Planmecas Cephalostater. Tiops har taget kantakt til Planmeca Oy, som imidlertid ikke finder anledning til at foretage sig noget i sagen, selvom de anerkender det beskrevne fænomen. Løsning Man kan vælge at anvende.bmp filen, men den er 4-10 gange større uden at indeholde yderligere relevante informationer. Tiops4 kan kompensere for fejlen også retrospektivt for allerede foretagne analyser, idet man manuelt kan rette Resolution til den korrekte værdi, som Tiops4 kan dekode fra en.bmp fil. Tabel over Korrektionsværdier ROMEXIS problemer Det kan anføres at både.bmp har udviser ukorrekte informationer og.jpg filen ingen informationer om Resolution. Hvis man eksporterer en DICOM fil viser det sig, at den indeholder korrekte informationer om såvel Resolution som Xray Enlarmement. DIGORA scanner problemer Gennem nogen tid har der været mistanke om et inkonsistensproblem med digitale profilbilleder optaget med DIGORA scanneren. Konklusionen er, et der er konstanteret en forvrængning af billedet forårsaget af en ekstra forstørrelse af billedet horizontalt. Det viser sig tillige, at forvrængningsfaktoren ikke er den samme i forskellige installationer. Problemet er sporet til selve DIGORA fosforplade skanneren, idet justeringen af pladens hastighed forbi scannerenheden ikke er korrekt, hvorved den dimension, der bevæger sig, bliver fejlagtigt gengivet. Dette betyder, at bilederne ikke umiddelbart kan superponeres på profilbilleder fra anden oprindelse, f.eks. indscannede analoge røntgenbilleder og billeder fra sensorbaserede apparater. Tiops har taget kantakt til DIGORA, som imidlertid ikke har været specielt aktive til at foretage sig noget i sagen, selvom de anerkender det beskrevne fænomen. Løsninger Tiops4 programmets version 3.3.## kan kompensere for problemet, både for fremtidige analyser og retrospektivt, således at allerede foretagede analyser ikke skal gentages. Justeringen foretages uden at selve billedfilen ændres. Medfølgende tabel kan anvendes for de af Tiops undersøgte installationer. Billederne kan i Photoshop ved hjælp af en her beskrevet metode korrigeres for denne forvrængning. Dette ændrer imidlertid selve billedfilen. Medfølgende tabel kan anvendes for de af Tiops undersøgte installationer. Tabel over Korrektionsværdier

3 Problemliste: 3 1. Tiops4 Procedure: Rene serier af digitale billeder fra samme kilde, kan superponeres som sædvanlig, idet de lider af samme forvrængning. Nogle vinkelmål påvirkes (Se nedenfor). Kan justeres ved at Resolution for hvert stadie ændres svarende til tabelværdierne. Photoshop Procedure: Rene serier af digitale billeder, kan disse superponeres som sædvanlig, idet de lider af samme forvrængning. Nogle vinkelmål påvirkes (Se nedenfor) 2. Tiops4 Procedure: Ved serier af tidligere indskannede analoge profilbilleder efterfulgt af et eller flere digitale billeder, kan disse sidste billeder korrigeres direkte i Tiops4. Allerede analyserede stadier med de digitale billeder kan således justeres med Tiops4 og behøver ikke at alyseres på ny. Photoshop Procedure: Ved serier af tidligere indskannede analoge profilbilleder efterfulgt af et eller flere digitale billeder, må disse sidste billeder først korrigeres med den beskrevne procedure. Allerede analyserede stadier med de digitale billeder må slettes og analyseres på ny. 3. Tiops4 Procedure: For serier der starter med et digitalt billede og derefter efterfølges af billeder fra andre kilder gælder, at det første billede og den foretagne analyse retrospektivt kan korrigeres således at det hele må ikke behøver at startes forfra. Photoshop Procedure: For serier der starter med et digitalt billede og derefter efterføges af billeder fra andre kilder gælder, at det første billede må korrigeres og det hele må startes forfra!

4 4 Hvad betyder fejlen Herunder ses en tracing af en voksen gennemsnitspatient hvor den horizontale akse på den røde tracing er forstørret i forhold til den sorte med 2.3%. Billederne er som sædvanlig superponeret på sa. Variabeludskrift for gennemsnitspatienten. Stage 2 er det røde, forvrængede stadium. Forskellen (fejlen) er afhængig af vinkelbenenes hældning i forhold til horizontalplanet. Som det ses ligger de største forskelle omkring grad.

5 5 Tiops4 Proceduren Som nævnt kan man korrigere både for fremtidige analyser og retrospektivt, således at allerede foretagede analyser ikke skal gentages. Tiops4 version 3.3.## indeholder resolutionværdier for både den horizontale (X) og den vertikale (Y) opløsning Standardmæssigt er programmet indstillet således, at forholdet mellem X og Y opløsningen er låst til hinanden, svarende til en PAR = 1. Dette betyder, at hvis den ene værdi ændres, ændres den anden tilsvarende. Hvis man desaktiverer (trykker på) ikonet Lock Pixel Aspect Ratio : kan X og Y resolution ændres selektivt. Proceduren er enkel: 1. Tryk på Ikonet 2. Indtast tabelværdierne i alle de relevante stadier 3. Lås Ratio ved at trykke på ikonet igen.

6 6 Photoshop proceduren 1. Hent billedet fra kilden igen, idet det eksporteres som sædvanligt som en.jpg fil. Læg denne fil ind samme sted som den gale fil men kald filen GamleNavn_Korr.jpg, så der kan holdes styr på hvilken fil er hvad. 2. Hent GamleNavn_Korr.jpg ind i Photoshop. 3. Vælg Image/Image Size og gør det nu GANSKE NØJAGTIGT som beskrevet 4. Det vindue, der fremkommer, ændres således at det ser nøjagtigt sådan ud, ved at sætte fluebenene rigtigt: 5. Skriv nu 203 i Resolution, hvorefter det skal se således ud:

7 6. Nu sættes/fjernes fluebenene således: 7 7. Nu indtastes tabelværdien PS Korr i Pixel Dimensions/Width og tryk på OK. Nu kan man se, hvis man er opmærksom, at billedet bliver lidt smallere, men bevarer samme højde: PS Korr 8. Vælg File/Save As. og gem filen således:

8 8 9. Save options skal se således ud: 10. Nu er billedet blevet normaliseret

9 9 DIGORA Korrektionsværdier Tabellen indeholder værdier, som er fremkommet ved analyse af røntgenbilleder fra de pågældende klinikker. Billederne er analyseret ved hjælp af et målfast raster, der er anbragt i direkte kontakt med DIGORA fosforskærmen. Dette betyder at parametrene kan opmåles nøjagtigt. TABEL over Korrektionsværdier Location X-Ray Machine Capture Principle X-Ray Image Enlargement Software DICOM Information.bmp Header Information.jpg Header Information Correct(ed) Values ResX ResY ResX ResY ResX ResY ResX ResY Specialtandlæge Louise Barnechow PLANMECA ProMax3D LineSensor 13 ROMEXIS Bornholms Kommunale Tandpleje før SIRONA Orthophos Plus LineSensor 10 ARION Bornholms Kommunale Tandpleje efter Instrumentarium OC200D LineSensor 14 ARION Specialtandlæge Ivan Bøgild SIRONA Orthophos Plus LineSensor 10.5 SIDEXIS Faxe Kommunale Tandpleje, Faxe KODAK 9000c TotalSensor 14 KODAK Faxe Kommunale Tandpleje, Haslev SIRONA Orthophos Plus PhosphorPlate 12,5 DIGORA Frederikssund Kommunale Tandpleje PLANMECA ProMax3D LineSensor 13 ROMEXIS Frederiksberg Kommunale Tandpleje før PLANMECA ProMax PhosphorPlate 13 DIGORA Frederiksberg Kommunale Tandpleje efter SORADEX Cranex 3D LineSensor 14 DIGORA Gentofte Kommunale Tandpleje PLANMECA ProMax LineSensor 13 DIMAXIS Gladsaxe Kommunale Tandpleje PLANMECA ProMax LineSensor 13 DIMAXIS Herlev Kommunale Tandpleje PLANMECA Proline EC LineSensor 13 ROMEXIS Kerteminde Kommunale Tandpleje SIRONA Orthophos XG LineSensor 10 DIMAXIS Københavns Kommunale Tandpleje, Brønshøj SORADEX Cranex Tome PhosphorPlate 11 ARION Kbhvns Kom. Tandpleje, Guldberg før SORADEX Cranex Tome PhosphorPlate 10 ARION Kbhvns Kom. Tandpleje, Guldberg efter SORADEX Cranex Tome PhosphorPlate 10 ARION Københavns Kommunale Tandpleje, Saxogade SORADEX Cranex 3D LineSensor 14 ARION Læbe- Ganespalte Centret, København KODAK 9000c TotalSensor 14 VisiQuick Specialtandlæge Rikke Mentz KODAK 9000c TotalSensor 14 KODAK Specialtandlæge Paul-Henrik Nerder SORADEX Cranex Tome PhosphorPlate 13 DIGORA Nyborg Kommunale Tandpleje PLANMECA ProMax LineSensor 13 DIMAXIS Næstved Kommunale Tandpleje før Instrumentarium OC200D LineSensor 14 KODAK Næstved Kommunale Tandpleje efter KODAK 9000C TotalSensor 14 KODAK Sérfr. í tannréttingum, Stefán R. Pálsson SIRONA Orthophos XG LineSensor 10 SIDEXIS Roskilde Kommunale Tandpleje før PLANMECA ProMax LineSensor 13 DIMAXIS Roskilde Kommunale Tandpleje efter PLANMECA ProMax LineSensor 13 ROMEXIS Roskilde Kommunale Tandpleje efter PLANMECA ProMax LineSensor 13 ROMEXIS Regionstandplejen Sjælland, Slagelse PLANMECA ProMax LineSensor 13 DIMAXIS Rudersdal Kommunale Tandpleje SORADEX Cranex Tome PhosphorPlate 14 DIGORA Slagelse Kommunale Tandpleje KODAK 9000C TotalSensor 14 KODAK Sorø Kommunale Tandpleje Planmeca Proline XC LineSensor 13 DIGORA Tandreguleringen I/S, Hvidovre KODAK 9000c TotalSensor 14 KODAK TMK, RH PLANMECA ProMax LineSensor 13 ROMEXIS University of California, Old ICAT CBCT 9.7 Dolphin University of California, New KODAK 9300C TotalSensor 14 KODAK University of Taiwan ORTHOCEPH OR100 LineSensor 10.2 AGFA Vordingborg Kommunale Tandpleje KODAK 9000C TotalSensor 14 KODAK VU Københavns Tandlægeskole før BJØRK/KREIBORG PhosphorPlate 5.6 ARION VU i Perioden til PLANMECA ProMax3D LineSensor 13 ARION VU Københavns Tandlægeskole efter PLANMECA ProMax3D TotalSensor 13 ARION Tiops, Jens Bjoern-Joergensen,

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd Billede... 2 Hvor stort er billedet? (SPI PPI DPI LPI)... 2 Format over tingene (PSD TIFF

Læs mere

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade GIMP 2.6 GUIDE INDHOLD OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade TOOLBOX 6 DOKUMENTVINDUET 7 Menubaren file edit select View image Layer Colors Tools Filters Windows Help DIALOGBOKSE

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1 KNL DtP s ARTIKLER Opløsning - det om DPI, PPI og LPI opløsning - det om DPI, PPI og LPI I takt med at flere og flere køber digitalkameraer, og begynder at bruge computeren til at redigere deres billeder

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

The Gimp. Avanceret billedbehandling til kr. 0,Version: August 2012

The Gimp. Avanceret billedbehandling til kr. 0,Version: August 2012 The Gimp Avanceret billedbehandling til kr. 0,Version: August 2012 Indholdsfortegnelse The Gimp...5 Alternavtiver?...5 Understøttede filformater...5 Gimps eget filformat...6 Få fat i The Gimp...6 Installation...6

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel:

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Panoramateknik Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Billedet her er en sammenføjning af 5 billeder taget i portræt orientering og beskåret til 16:9 formatet.

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Denne korte vejledning om data management gennemgår hvordan data i et projekt håndteres, og hvordan datagangen kan styres i et

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Supplerende noter til Kursus i brug af SAS

Supplerende noter til Kursus i brug af SAS Supplerende noter til Kursus i brug af SAS Søren Højsgaard Biometry Research Unit Danish Institute of Agricultural Sciences Research Centre Foulum DK 8830 Tjele Flemming Skjøth Dansk Kvæg Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere