Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billedoptimering i indkaldelsesbreve"

Transkript

1 Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo fra dokumentarkivet på EfterUddannelse.dk. Vi anvender programmerne MS Office Word 2007, Paint og GIMP. Indholdsfortegnelse Om de anvendte programmer... 1 Om billedoptimering... 2 Billedernes størrelse i KB eller MB... 2 Begynd med den rette fil-type... 3 Opløsning... 5 Optimering af billeder af typen jpg eller png... 5 Placering af billedet Beskæring Tekstbokse fortolkes som billeder Download af GIMP Om de anvendte programmer Du kan optimere billeder ved hjælp af MS Office 2007 og billedredigeringsprogrammet GIMP. GIMP er gratis tilgængeligt for alle. Ved optimering mener vi størrelsen på billedet i KB (eller MB) i forhold til, hvor grovkornet det må syne ved udskrift. Dette gennemgår vi i afsnittet Billedoptimering. MS Office 2007 rummer både Billedværktøjer i Word, der er godt til layout i rapporter, og billedredigeringsprogrammet Paint, der er godt til markering og beskæring. MS Office optimerer imidlertid ikke altid billederne nok til, at du kan uploade indkaldelsesbreve med billeder eller logo til dokumentarkivet på EfterUddannelse.dk. Optimeringen forudsætter derfor, at du har et decideret billedbehandlingsprogram installeret på din pc, fx Photoshop eller GIMP. GIMP GNU Image Manipulation Program er beregnet til digital billedretouchering og -redigering. GIMP er freeware, dvs. et program der er gratis og lovligt at downloade og benytte. Du kan se, hvorfra du henter det, og hvordan programmet ser ud, under afsnittet Download af GIMP sidst i denne vejledning.

2 Om billedoptimering I det følgende eksempel vil vi gennemgå, hvordan du optimerer billeder til et rtf-dokument, så du vil kunne uploade det til skolens dokumentarkiv og generere det til modtager på EfterUddannelse.dk. Vi tager udgangspunkt i et færdigt brev, hvor vi er tilfredse med layoutet. Brevet er på flere sider med logo på hver side og en underskrift. Optimering er balancen mellem billedets størrelse og et acceptabelt udseende ved udskrift. Billedet skal helst være så lille som muligt, uden at det går ud over kvaliteten af grafikken set med det blotte øje. I den forbindelse kan et logo, der ser fint ud i en mail eller på en hjemmeside, ofte se meget grovkornet ud ved udskrift. Du må derfor prøve dig frem, indtil du finder et acceptabelt resultat. MS Office 2007-pakken har to billedværktøjer, nemlig Paint og Billedværktøjer i Word Ved markering af billeder i et dokument åbner Word 2007 Billedværktøjer. Disse billedværktøjer er gode til doc(x)- og pdf-filer, men er imidlertid ikke altid brugbare i en rtf-fil, da de ikke reducerer billedernes størrelse i tilstrækkelig grad. Billedernes størrelse i KB eller MB Ved at markere rtf-filen, højreklikke med musen og vælge Egenskaber, ser du bl.a. filtype og størrelse: 13,8 MB. Da 1 MB er 1024 KB, svarer det til mere end KB. Det er meget stort og kan skyldes, at billederne i vores brev er af høj opløsning og af typen bmp frem for jpg eller png. Desuden er rft-filer oprindeligt ikke bygget til at indeholde digital grafik, men udelukkende almindelig tekst (til eventuel udskrivning på fortrykt brevpapir med logo). UNI C, december 2010 Side 2 af 21

3 Begynd med den rette fil-type Åbn Paint (Start -> Alle programmer -> Tilbehør -> Paint). Marker og kopier det billede, du ønsker at redigere, og indsæt det i Paint. Du får nu en fornemmelse af, hvor stort billedet i virkeligheden er, selvom højde og bredde er reduceret i dit dokument. Fra Paint kan du gemme billedet som en anden fil-type, fx i mappen Billeder eller på dit Skrivebord. UNI C Side 3 af 21

4 Som det fremgår, fylder logoet 3,80 MB som bitmap-billede (bmp). Dette er det samme som 3891 KB. Til sammenligning fylder det blot 300 KB som png. Der er ingen synlig forskel, og dimensionerne er bevaret, da begge billeder måler 2185 x 608 pixel (billedpunkter). UNI C, december 2010 Side 4 af 21

5 Opløsning Opløsningen måles gerne i billedpunkter/in, ppi eller dpi, som alle er betegnelser for det samme, nemlig billedpunkter per tomme. Billedernes opløsning er begge på 96 ppi (pixels per inch), som er Microsofts standard for billeder til onlinebrug. Andre programmer, herunder GIMP, anvender 72 ppi som standard. Ppi er en måleenhed for, hvor høj opløsningen på billedet er angivet i billedpunkter per tomme. Jo færre ppi, desto mere grovkornet er billedet. Somme tider anvendes betegnelsen dpi (dots per inch) i stedet for ppi (pixels per inch) men er et udtryk for det samme. GIMP bruger betegnelsen billedpunkter/in. Du kan trinvis formindske størrelse, dvs. både dimensioner og opløsning af et billede, med et godt resultat, hvor billedet forbliver skarpt. Omvendt vil et forstørret billede, der består af pixels, blive mere grovkornet og uskarpt. Derfor tilråder vi, at du har dit originale billede som backup og eksperimenterer med en kopi. Optimering af billeder af typen jpg eller png Åbn det billede, der skal redigeres, fra dets placering på computeren. Du skal have gemt det som jpg eller png først. Du kan åbne det direkte i GIMP ved at højreklikke på musen. UNI C Side 5 af 21

6 Vælg Billede -> Udskriftsstørrelse for at justere udskriftsopløsningen. GIMP angiver som udgangspunkt billedets højde og bredde i millimeter og reducerer opløsningen til 72 billedpunkter/in (ppi). UNI C, december 2010 Side 6 af 21

7 Da billedets dimensioner er forholdsvis store, og vi skal bruge en størrelse på ca. 1,5 x 6 cm i brevet, kan vi tillade os at formindske opløsningen til ca. 30 billedpunkter/in. For at ændringen af opløsningen bevares forholdsvis på såvel billedets højde og bredde, skal X og Y være lænket sammen. Klik herefter på O.K. Det samme gøres med skaleringen under Billede -> Skalér billede. UNI C Side 7 af 21

8 Vi ønsker en størrelse på ca. 6 x 1,5 cm og skalerer ned med ubrudte lænker, der bevarer størrelsesforholdet. Bemærk, at du tilsyneladende ikke helt kan regne med de mål, du får angivet, da fx 60,12 x 16,93 mm faktisk bliver en del mindre. Dette må skyldes en programfejl i GIMP. Så prøv dig frem. Du kan fortryde dit valg enten med Ctrl+Z eller Redigér -> Fortryd. Klik til sidst på Skalér. Lav eventuelt dit logo en anelse større end du ønsker det og foretag den sidste finjustering af størrelsen direkte i brevet. Husk at gemme ændringerne endeligt, før du lukker GIMP. UNI C, december 2010 Side 8 af 21

9 Billedet af logoet fylder nu kun 31,5 KB som png-fil. Billedet af underskriften i brevet gennemgår samme forløb som beskrevet ovenfor. Underskriften kan reduceres i Paint fra 1,10 MB som bmp til 62,3 KB som png. Herefter kan den reduceres yderligere fra 62,3 KB til 10,5 KB ved optimering i GIMP, når højde og bredde mindskes proportionalt. UNI C Side 9 af 21

10 Placering af billedet Vi er nu klar til at indsætte vores optimerede billeder i indkaldelsesbrevet. Bemærk, at det vigtigt, at billedet som skal indsættes i sidehovedet eller sidefoden er af dimensioner, så det ikke stikker ind under selve teksten med flettefelterne. Vores erfaring er, at teksten ellers kan forsvinde ved generering. Er dit billede for stort, kan du læse om, hvordan du ændrer billedets dimensioner under Beskæring. Hvis billedet skal placeres som logo øverst eller nederst, anbefaler vi, at du dobbeltklikker i sidehovedet eller sidefoden på brevet for at åbne for placeringen her. Herved kan du indsætte dit billede på et fast plads, der går igen på alle sider i brevet. Samtidig sparer du plads i MB, da du kun sætter billedet ind én gang og ikke flere kopier af samme billede igen og igen. Det letteste er at åbne mappen med billeder fra Words faneblad Indsæt -> Billede og vælge det ønskede billede. UNI C, december 2010 Side 10 af 21

11 Du kan finjustere dimensionerne på billedet med musen ved at trække i punkterne i rammen omkring det. Du kan også højre- eller venstrestille det under fanebladet Startside. UNI C Side 11 af 21

12 Når du er tilfreds, dobbeltklikker du på dokumentet der, hvor brødteksten står, og du er nu ude af sidehovedet eller foden. Billedet sløres, men vil ikke være sløret, når det læses som modtaget pdf eller udskrives. Du åbner billedet af underskriften på samme måde fra mappen med billeder under Words faneblad Indsæt -> Billede og vælger det ønskede billede. UNI C, december 2010 Side 12 af 21

13 Billedet kan også åbnes i Paint, markeres helt eller delvist og kopieres, hvis det er nødvendigt. Læs mere om dette under afsnittet Beskæring. I dette tilfælde må vi blot placere billedet direkte i brødteksten dér, hvor vi ønsker underskriften. UNI C Side 13 af 21

14 Brevet gemmes som rtf og er klar til upload til dokumentarkivet og generering på EfterUddannelse.dk. Vores oprindelige brev med logo var således 13,8 MB. Efter optimeringsprocessen fylder vores nye indkaldelsesbrev blot 0,99 MB. Indholdet er det samme. UNI C, december 2010 Side 14 af 21

15 Beskæring Åbn billederne i Paint, og brug markeringsværktøjet sammen med musen, hvis du ønsker at beskære billedet. UNI C Side 15 af 21

16 Når billedet er, som du ønsker det, vælger du Rediger -> Marker alt og Rediger -> Kopier. I brevet kan du højreklikke med musen og vælge Sæt ind, efter du har venstreklikket på normal vis på det sted, billedet skal placeres. Du kan naturligvis også bruge (Ctrl+A) for at vælge, (Ctrl+C) for at kopiere og (Ctrl+V) for at indsætte billedet i brevet. UNI C, december 2010 Side 16 af 21

17 Billederne placeres i brevet, og brevet gemmes som en rtf-fil. Tekstbokse fortolkes som billeder Hvis du fx ønsker at indsætte modtager- og afsenderadresse på samme linje i hver sin side af et rtfdokument, kan du også gøre dette vha. tekstbokse. For at indsætte en tekstboks går du ind i Words faneblad Indsæt -> Figurer -> Tekstboks. Du får så en markør frem, som du kan tegne størrelsen på din tekstboks med. UNI C Side 17 af 21

18 Som standard får du en sort ramme. For at gøre rammen usynlig, må du give den samme farve som brevets baggrund, fx hvid. Du markerer den, højreklikker og vælger Formater tekstboks. Under faneblad Farver og streger vælger du den ønskede farve til din tekstboks under Streg. Der er imidlertid nogle uhensigtsmæssigheder forbundet med tekstbokse og BI Publisher. Du skal regne med at skulle justere og redigere layoutet noget, før resultatet bliver acceptabelt. Test viser fx, at når du genererer en indkaldelse, der sendes som en , får modtageren en uden billeder og tekstbokse i selve en. I ens vedhæftede pdf findes billederne og tekstboksens indhold. BI Publisher fortolker tilsyneladende en tekstboks som et billede. Teksten vil være blevet venstrestillet i boksen uanset din oprindelige opsætning. BI Publisher kan tilsyneladende ikke læse centreret tekst eller højrejustering i en tekstboks. UNI C, december 2010 Side 18 af 21

19 Genereringen kan også medføre en mindre ændring af skriftstørrelsen i tekstboksen i pdf-udgaven. Samtidig kan tekstboksen have forskubbet sig fra sin oprindelige placering. I øvrigt skal man give tekstboksen god plads, rammen skal være godt fri af teksten, og den må ikke dække over anden brevtekst ved generering. Eller kan dele af brevteksten forsvinde i pdf-udgaven. Download af GIMP Gå på og download seneste stable version af GIMP til Windows. Systemkrav: Windows XP SP2 eller nyere. Kilde: UNI C Side 19 af 21

20 Du vil blive sendt til der er en hjemmeside med forskellig freeware, og hvor selve GIMP-programmet ligger. Kilde: UNI C, december 2010 Side 20 af 21

21 Til spørgsmålet om, om du vil køre eller gemme denne fil, klik på Kør. Herefter sker installationen automatisk, og du får en genvej til GIMP på din pc s skrivebord. Når du åbner programmet, får du to kasser, der ligger løst på skrivebordet. Det ene er selve programmet med en menulinje, hvori du kan åbne det billede, du vil redigere. Det andet er en værktøjskasse med redigeringsværktøjer. Værktøjskassen skal du ikke bruge til optimering, så den kan du blot lukke. UNI C Side 21 af 21

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

The Gimp. Avanceret billedbehandling til kr. 0,Version: August 2012

The Gimp. Avanceret billedbehandling til kr. 0,Version: August 2012 The Gimp Avanceret billedbehandling til kr. 0,Version: August 2012 Indholdsfortegnelse The Gimp...5 Alternavtiver?...5 Understøttede filformater...5 Gimps eget filformat...6 Få fat i The Gimp...6 Installation...6

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

HJEMMESIDEKURSUS. Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede

HJEMMESIDEKURSUS. Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede HJEMMESIDEKURSUS 1. Hjemmesideopbygning i MS Publisher - Side 1 2. Hjemmesiden lægges ind på nettet - Side 9 3. Generelt om Internettet - Side 11 4. Den færdige hjemmeside - Side 14 1 Hjemmesideprogram

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 3. marts 2005. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere