Den digitale litterære kultur og bibliotekerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den digitale litterære kultur og bibliotekerne"

Transkript

1 Den digitale litterære kultur og bibliotekerne Stram forretningsmodel eller litterær udfordring? En diskussion ud fra to aktuelle bogformater Af Søren Bro Pold Abstract E-bogen er blevet forsøgt lanceret flere gange i løbet af de sidste årtier og bogens død er ofte forudsagt. Uanset om bogen er døende, er litteraturens medier i opbrud, og derfor er der behov for en litteraturforståelse, som kan diskutere litteraturen som kunstform på tværs af medier og platforme. Her er der mulighed for at hente inspiration fra den digitale litteratur. Denne artikel tager udgangspunkt i analyser af to elektroniske bogformater og diskuterer, hvordan de lægger op til forskellige digitale litterære kulturer, hvilket har betydning for bl.a. bibliotekernes fremtid. Amazons Kindle lægger op til en form for kontrolleret forbrug, mens Påvirket som kun et menneske kan være bruger det digitale til at understøtte læseoplevelsens intensitet. Bibliotekerne har som litteraturhuse interesse i en åben digital litteratur, der ikke kun er designet ud fra e-bogens forretningsmodel. Søren Bro Pold, lektor, ph.d., Digital Design, Aarhus Universitet Indledning E-bogen kommer! Råbet genlyder i avisspalter, Amazon sælger flere e-bøger end traditionelle bøger, de danske forlag rører nervøst på sig, bogbranchen frygter en gentagelse af musikbranchens nedsmeltning, e-bogslæsere bliver stadig billigere, smartere og med stadig bedre skærme. Hvad sker der med den litterære kultur, hvis elektroniske formater i stigende omfang tager over, og hvilken rolle kan bibliotekerne indtage som den litterære kulturs vigtigste institution, hvis det at låne fysiske bøger ud bliver mindre vigtigt? Denne artikel vil lave to nedslag for at diskutere digitaliseringen og dens potentielle betydning for den litterære kultur: Amazons Kindle e-bog og værket Påvirket som kun et menneske kan være (Korabiewski & Litten, 2010b), som er en kunstnerisk udgivelse i form af en bog med indlejret interaktiv lydside. Perspektivet vil være, at digitalisering afspejler en kulturkamp, hvor bestemte måder at læse, handle med og forholde sig til litteratur er programmeret direkte ind i de elektroniske bogformaters software og infrastruktur. Der står altså ganske mange værdier for den litterære kultur på spil, og det er væsentligt, hvordan bibliotekerne engagerer sig ikke mindst for bibliotekernes egen fremtidige rolle. Digital litteratur er langt fra noget nyt. Allerede for tyve år siden forudså litteratur- og medieteoretikere som J. David Bolter, at computeren ville true bogen som medium ikke kun i fysisk forstand, hvor dati- Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, årg. 1, nr. 1/2,

2 dens begreb om digital litteratur, hypertekst, ville afløse bogen som medium, men også som optik og begrebsmodel (Bolter, 1991). Siden fulgte Internettets World Wide Web, hvor forfattere kan eksperimentere med netlitteratur, fx på netsteder som Afsnitp. dk, og senest har vi med Web 2.0 også mødt litterære eksperimenter og offentligheder på bl.a. blogs, twitter og Facebook. Aktuelt udgør mobile medier (telefoner, smartphones, tablets) et felt af muligheder for dels at skrive til folk via et mere intimt, personligt medium, som vi fx ser det i sms-litteratur, dels at inddrage byrum, steder og/eller skabe apps, dvs software, hvor brugeren/læseren kan interagere med digital litteratur. Samtidig med dette har litteraturen som kunstart udviklet sig til i stadig højere grad at ville i dialog med sit publikum gennem oplæsninger, performances, utraditionelle udgivelser (artist books, small press), multimediale samarbejder med musikere, lyd- og billedkunstnere, etc. (cf Larsen, 2010). Denne artikel vil argumentere for, at den litterære kultur deltager i og udforsker bogmediets opbrud med stadig større tydelighed. Uanset om bogen er døende (hvilket jeg ikke tror), er litteraturens medier i opbrud, og derfor er der generelt og på bibliotekerne behov for en litteraturforståelse, der kan diskutere litteraturen som kunstform på tværs af medier og Illustration: Konrad Korabiewski 20 platforme. Her er der mulighed for at hente inspiration fra den samtidige post-boglige og post-mediale litterære kulturs eksperimenter, herunder den digitale litteratur, hvor der sker en lang række forbundne og parallelle men også disparate og heterogene udviklinger, som kan være svære at afgrænse og danne sig overblik over, hvilket jeg heller ikke skal foregive i denne artikel. I stedet for overblikket vil jeg som nævnt diskutere to yderpunkter i den aktuelle digitale litterære kultur: Amazons Kindle e-bog og Påvirket som kun et menneske kan være (Korabiewski & Litten, 2010b). E-bogens litterære kultur Amazons Kindle Amazons Kindle dominerer suverænt markedet for e-bøger med en tre-i-en-løsning: 1) en fysisk maskine, e-bogslæseren Kindle (neden for blot benævnt e-bogen); 2) Kindle softwaren til at håndtere og læse e-bøger som fungerer på Kindle e-bogen og på en række mobile enheder og smartphones (iphone, ipod, ipad, Android, Blackberry etc.) samt på PC og Mac computere; 3) Kindle online e-boghandlen som er tilgængelig via amazon.com. Kindle e-bogen virker umiddelbart smart, når man pakker den ud af papkassen fra Amazon, verdens største online-boghandel, som nu også satser massivt på e-bøger med deres relativt billige e-bogslæsere. Kindlen markedsføres som let, behændig, med lang batteriholdbarhed og kapacitet til et helt bibliotek, og bøger kan let og sammenlignet med de dyre danske bogpriser billigt købes fra Amazon internet-boghandlen via trådløst netværk1. Der er allerede installeret en brugerhåndbog og via den indbyggede Amazon boghandel kan man let registrere sig og sit kreditkort og hente smagsprøver eller købe (udenlandske, fremmedsprogede) e-bøger. En browser giver også mulighed for at læse websider, blogs og hente tekster ned fra nettet, dog støder man som fx også med Apple s iphone og ipad hurtigt ind i begrænsninger på, hvilke filformater der er understøttet og kan downloades direkte uden om konvertering og overførsel via en computer. Kindles skærm er i smukt sort/hvid med 16 gråtoner og giver via den relativt højopløselige e-ink skærm et roligt skriftbillede, der ikke irriterer øjnene på samme måde som skærme baseret på lysende pixels, og som desuden ikke giver reflekser men kan læses i sollys. Kindlen indeholder endvidere et betjeningspanel, der giver mulighed for at bladre samt et tastatur

3 Illustration: Konrad Korabiewski til at skrive noter etc. Der er tydeligvis lagt vægt på at skabe en rolig læseoplevelse á la bogens fjernt fra computerens multitasking, afbrydelser fra indkomne mails, sociale netværk, software der skal opdateres eller nettets distraherende reklamer og links, der lokker læseren videre og væk fra den tekst, han/hun læser. Meningerne er delte omkring, hvorvidt e-bogen er en god erstatning for bogen. Flere har påpeget, at e-bogen ikke er god nok i sin ellers meget trofaste efterligning af den trykte bogs funktionalitet, men måske var det snarere på sin plads at kritisere, at den er så konservativ i sin kopiering af bogen, og at den ikke rummer de store muligheder for mere eksperimenterende digitale litterære tilgange? Et sted at starte diskussionen kunne være i forhold til Kindles fortrængte og spaltede forhold til sit eget medium som bog og computer. Altså hvordan den på den ene side forsøger at simulere bog, på den anden side forsøger både at fortrænge bogmediet og computermediet i en fokusering på mediets transparens: Our top design objective is to make Kindle disap- pear - just like a physical book - so you can get lost in your reading, not the technology (Amazon.com, 2011b). Om dette holder stik beror jo i høj grad på en personlig vurdering herunder om man køber præmissen om, at man rent faktisk glemmer mediet og bogen, når man bliver opslugt af den en præmis der kan synes temmelig naiv i forhold til i hvor høj grad det at læse er noget, vi uddannes til gennem såvel lange uddannelsesforløb som kulturelle og institutionelle processer. Man kunne næsten få mistanke om, hvorvidt Amazon skjuler noget, som foregår bag skærmen? Spørgs målet, som også Ted Striphas rejser i sin bog The Late Age of Print (Striphas, 2011), er om diskussioner om e-ink og e-bogens fortræffeligheder eller mangel på samme ikke er overfladiske i forhold til at diskutere mere grundlæggende forandringer af litteraturen, teksten, læsningen og skriften. Forandringer som dels hænger sammen med digitaliseringen, dels hænger sammen med ændringer i litteraturens økonomi og forretningsmodeller. I stedet for at diskutere modsætningsfyldte udsagn som Amazons og andres (Striphas refererer bl.a. til konservative mediekritike- 21

4 re som Sven Birkerts) vil Striphas hellere diskutere, hvordan e-bogen er indlejret i mere generelle udviklinger omkring forbrug, kapitalisme og teknologi med særligt fokus på intellektuelt ejerskab, copyright og hvordan boghandel og medier konstituerer nye og forandrede læser- og forfatterroller (Striphas, 2011, s. 22). E-bogens litterære økonomi fra forbrug til kontrol På den ene side er det ofte blevet fremhævet, hvordan nye teknologier som e-bøger, e-publicering og print-on-demand giver nye muligheder for at publicere billigere og uden om traditionelle filtre som forlag og boghandler. Der er eksempler på forfattere som amerikaneren Amanda Hocking, der er blevet millionærer ved at udgive direkte gennem Amazon til Kindle efter at have forsøgt sig forgæves gennem traditionelle kanaler. Samtidig breder der sig en nervøsitet blandt mere etablerede forfattere for, at e-bøger vil medføre et sammenbrud i stil med musikbranchen for forlag og forretningsmodeller, og at det vil kunne gå ud over muligheden for at leve af at være forfatter (Davidsen, 2011). Illustration: Konrad Korabiewski 22 Der er altså opbrud i bogbranchen. Flere har allerede spået bogens død med blikket stift rettet mod e-bogen. Ted Striphas opsummerer, hvordan det vrimler med titler som The Last Book, The Bookless Future, The Gutenberg Elegies, og The Last Days of Publishing. Striphas er selv mindre kategorisk, stiller spørgsmålstegn ved dødsdommene og ikke mindst de ideologiske og økonomiske konstruktioner bag, og mener at bogen stadig er et centralt kulturelt medium, som på mange måder stadig trives. Han fastholder dog at bogkulturen er under forandring og at bøger exist in a more densely mediated landscape than ever before. Derfor ønsker han i stedet at tale om the late age of print, et begreb der lige som late capitalism angiver noget, der stadig er levedygtigt og uomgængeligt, men også i kritisk transformation en transformation, der tilmed kobles sammen med senkapitalismens transformationer og måden hvorpå medieudvikling og kapitalisme aktuelt spiller sammen og udfordrer hinanden: it draws attention to the ways in which the social, economic, and material coordinates of books have been changing in relation to other media, denser forms of industrial organization, shifting patterns

5 of work and leisure, new laws governing commodity ownership and use, and a host of other factors (Striphas, 2011, s. 2-3). Striphas påpeger i forlængelse af Elizabeth Eisenstein, Benedict Anderson og Walter J. Ong, at trykketeknologien altid har været tæt forbundet med kapitalismen, og som Ong påpeger, var trykkepressen det første samlebånd: It [trykkepressen] embedded the word itself deeply in the manufacturing process and made it into a kind of commodity. The first assembly line, a technique of manufacture which in a series of set steps produces identical complex objects made up of replaceable parts, was not one which produced stoves or shoes or weaponry but one which produced the printed book (Ong, 1988, s. 118). Ong diskuterer, hvordan den trykte bog fører til en teknologisering af ordet med stor betydning for tænkning, læsning, skrivning og de centrale moderne samfundsinstitutioner, der er bygget op omkring den moderne skriftkultur (fx undervisnings- og vidensinstitutioner, jura, biblioteker). At den trykte bog er så tæt forbundet med den kapitalistiske produktionsform er med andre ord en pointe med vidtrækkende betydning for det moderne samfund. Hvor Ong primært når frem til at se computeren som en videreudvikling af trykketeknologien, er billedet imidlertid blevet mere differentieret og detaljeret i de årtier, der er gået siden Ongs bog årtier der har set internettets fødsel, vækst og udvikling frem til en central teknologi for produktion, distribution, skrivning og læsning. Striphas argumenterer for, at vi aktuelt ser en udvikling fra det tyvende århundredes forbrugerkapitalisme, hvor man frit kunne forbruge de varer, man havde købt, til det han med et begreb fra Henri Lefebvre kalder kontrolleret forbrug. Hvor det har været diskuteret i rigt mål, hvordan og hvorvidt e-bøger understøtter læseoplevelsen via deres e-ink skærme, bliver det bemærkelsesværdigt sjældent diskuteret hvordan e-bøger implementerer nye forretningsmodeller og hvordan nye former for forbrugerkapitalisme og ejendomsretslige relationer er indlejret i dem, og her er begrebet om kontrolleret forbrug centralt. Kontrolleret forbrug kender vi måske bedst fra licensbaseret software, hvor både juridiske og tekniske forhindringer som intellektuelle rettigheder (copyright), kopibeskyttelser og overvågning kontrollerer måden vi bruger softwaren på, og disse principper overføres nu i stor udstrækning til andre immaterielle varer som musik, film, spil og elektroniske bøger. Striphas opsummerer begrebets fire principper fra Lefebvre på følgende måde: 1. En industriel og kybernetisk infrastruktur opbygges, som kan håndtere produktion, distribution, udveksling og forbrug. 2. Forbruget kontrolleres via programmering, dvs. markedsføringen og monitoreringen af processerne er tæt styret via forskellige former for tracking og overvågning; 3. Forældelse og funktionalitet kontrolleres, dvs. producenten kontrollerer forbruget, dets muligheder, grænser og ophør. 4. Det kontrollerede forbrug virker ved at problematisere og reorganisere specifikke praksisser i vores hverdagsliv (Striphas, 2011, s ). Generelt er digitale data jo kendetegnet ved at kunne kopieres, distribueres og deles let og billigt, men det der umiddelbart er en af de største fordele ved digitale teknologier og netværk er samtidig en potentiel trussel mod den traditionelle vareøkonomi, der jo som bekendt bygger på udveksling af fysiske varer, og hvor prisen bestemmes af efterspørgsel og udbud. I stedet for at nyde og profitere af muligheden ved en næsten ubegrænset og gratis delekultur kæmper store dele af kulturindustrien fra software-, spilover film- og musikproducenter til bogforlag for at sikre og udvide deres forretningsgrundlag: sikre ved at forhindre deling og kopiering og dermed begrænse udbuddet; udvide ved at kontrollere forbruget og forbrugeren som skitseret i ovenstående fire punkter. Tænk blot på hvordan Apple med ios platformene (iphone, ipod, ipad) og itunes, ibooks og App Store minutiøst og virtuost har opbygget en forretning baseret på kontrolleret forbrug i en struktur, der i næsten uhyggelig grad følger de fire principper Lefebvre opstillede i 1967! Apple har i skarp konkurrence med Amazon udviklet sig som kulturindustriel mastodont ved at integrere salget af apps, musik og medieindhold med ios platformene og itunes infrastrukturen en infrastruktur det er yderst vanskeligt at fravælge som ios-bruger og for eksempel hente sin musik eller software fra andre kilder. 2 23

6 At vi ser de mest oplagte eksempler inden for softwarelicenser og i Apples kobling af musik- og softwareindustri er nok ikke tilfældigt, men boghandlen er også godt med, hvilket illustreres af Amazon og Kindle, som er en oplagt parallel til Apple ifølge Lefebvres fire principper: 1. En industriel, kybernetisk infrastruktur i form af Amazons e-bogshandel som er integreret i Kindlens hardware, software og interface på samme måde som itunes i en iphone og som nævnt er det mere besværligt og ofte fyldt med forhindringer at hente sit indhold andetsteds. Nogle af de formater som bruges af danske forlag/boghandler og biblioteker (for eksempel epub og Adobe DRM) kan pt. ikke læses på Kindle. 2. En programmering af forholdet til forbrugeren, hvor Amazon har udstrakt mulighed for at følge med i læsernes forbrugsmønstre og læsning i en detaljeringsgrad, som aldrig er set tidligere (på nær hos softwarefirmaer som Apple og Google). Amazon ved således hvilke e-bøger en given bruger har købt, de har ret til og mulighed for at følge detaljeret med i ens læsning, hvor man stopper, hvilke understregninger og noter man tager, samt hvad man ellers har liggende på sin Kindle. Alt sammen fremgår af Kindlens licensbetingelser: Information Received. The Software will provide Amazon with data about your Kindle and its interaction with the Service (such as available memory, up-time, log files, and signal strength). The Software will also provide Amazon with information related to the Digital Content on your Kindle and Other Devices and your use of it (such as last page read and content archiving). Annotations, bookmarks, notes, highlights, or similar markings you make using your Kindle or Reading Application and other information you provide may be stored on servers that are located outside the country in which you live. (Amazon.com, 2011a). Som Barley kommenterer på ovenstående citat, så er der tale om nogle meget brede vendinger, hvor Amazon forbeholder sig ret til at indsamle yderst detaljerede data om sine brugeres læsning ja om stort set alt, hvad brugerne foretager sig med Kindlen og andre enheder, hvor brugeren læser sine e-bøger fra Amazon og bruger Kindle softwaren (såsom PC/Mac, ipad, iphone, Android) (Bayley, 2009). Med andre ord følger der et detaljeret overvågningsredskab med, når man køber en e-bog hos Amazon, og man skal ikke nødvendigvis være udpræget konspirationsteoretiker for at forestille sig, hvordan det kunne misbruges, at nogen kan følge detaljeret med i, hvad, hvornår og hvordan man læser herunder hvad man understreger, noterer i margenen, etc. 3 Det kan med andre ord konkluderes, at der er læsere på begge sider af skærmen: Når du læser en e-bog, er der også nogle, der læser dig eller rettere din læsning. Overvej hvad det betyder, næste gang du læser George Orwells 1984, Kafkas Processen, William Gibsons Neuromantiker eller andre mere eller mindre undergravende skrifter. Tænk over hvordan dine læsemønstre og notater fra din private læsning hjemme i lænestolen på nær visse aktiviteter i soveværelset vel det tætteste vi kommer på privatlivets fred indgår i en netværksbaseret sporing og profilering, som tilmed foregår uden for lands lov og grænser og uden for offentlig, demokratisk kontrol Når man køber en e-bog er der ikke tale om et salg på samme måde som i en traditionel boghandel, men derimod overførsel af en licens, der regulerer ens brug, som både kan begrænses juridisk og teknologisk. Det mest oplagte og på flere måder afslørende eksempel på Amazons udøvelse af princippet om kontrolleret forældelse var, da de i 2009 fjernede e-bogsudgaver af George Orwells 1984 fra forbrugeres Kindler med en effektivitet som de regeringscensorer, der i romanen minutiøst fjerner alle spor af nyheder, der generer Big Brother, kun kunne drømme om. Angiveligt var der problemer med rettighederne, og e-bogen blev derfor fjernet. Det var naturligvis noget, der gav Amazon en del dårlig presseomtale, og de har også tilkendegivet, at de vil udøve dette princip på en mindre klodset måde fremover, men det ændrer ikke ved, at Amazon kontrollerer brugen af forbrugernes e-bøger på måder, som ligger langt ud over, hvad boghandlere og forlæggere tidligere har været i stand til (Stone, 2009). De kan således opdatere en ebog, ændre dens indhold eller funktionalitet og eventuelt forhindre forbrugerne i at gøre det samme, for eksempel hvis man engang i fremtiden ville ønske at eksportere sin e-bog til et andet system. I princippet kan de indføre begrænsninger på, hvor mange gange eller hvor lang tid man kan læse bogen, og i praksis er det nok sandsynligt, at vores trykte bøger potentielt vil stå længere på vores bogreoler end vores e-bøger med mindre vi 24

7 låner de trykte bøger ud eller sælger dem antikvarisk, hvilket fører os til det sidste princip. 4. Det at låne sine bøger ud, sælge dem brugt eller give dem videre er en central del af vores bogkultur, hvilket vel ikke burde være nødvendigt at understrege i dette tidsskrift! Amazon har imidlertid mulighed for at forhindre udlån, videresalg eller andre former for deling af deres e-bøger, hvilket de i stor stil også benytter sig af. 5 En særlig problemstilling giver det naturligvis for biblioteker, som vil være underlagt forlagenes vilkår i en forhandling om et fortsat levedygtigt biblioteksvæsen herunder i forhold til udvalg og pris, som det allerede er tilfældet med net-musik (Ahlberg, 2010, 2011). På den ene side privatiseres den litterære kultur i forhold til forbrugerens og læserens rettigheder på bekostning af væsentlige områder af den litterære offentlighed, på den anden side brydes læsningens privathed, som anført oven for. Vi skimter kun toppen af isbjerget i forhold til, hvad det betyder for vores litterære kultur og dens rolle i vores hverdagsliv. I videre forstand handler det potentielt om vores muligheder for at dele og deltage i den litterære kultur og dens forskellige intertekstuelle praksisser fx vores muligheder for at kopiere, citere, skrive videre på andres tekster som reguleres af kopibeskyttelsesteknologier, jura, økonomi. Det er naturligvis ikke noget fuldstændigt nyt, at der føres en kulturkamp omkring disse ting, men på mange måder strammes grebet i disse år, hvilket har betydning for vores kulturelle liv, og betingelserne for og forståelsen af kreativitet (Lessig, 2004). Danske biblioteker og forlag er begyndt at udlåne og sælge e-bøger, men indtil videre bruger de ikke Illustration: Konrad Korabiewski 25

8 Kindles format, software eller hardware ja som nævnt kan de formater, der oftest bruges af danske biblioteker og forlag (epub, Adobe DRM) slet ikke læses af Kindlen. Men ovenstående gennemgang af Kindles litterære økonomi er kun et eksempel på en bredere tendens, der handler om, hvordan nogle forlags- og boghandlerkæder arbejder på at begrænse vores forbrugerrettigheder gennem kontrol. Striphas forholder sig til brede udviklinger i den amerikanske litterære kultur over de seneste godt hundrede år fra kampagner mod bogudlån og fotokopiering til indgåelsen af Digital Millennium Copyright Act (DMCA) i 1998, der bl.a. forbyder forbrugere at omgå kopibeskyttende krypteringssystemer. Samtidig gennemgår han moderne boghandel med fokus på de store amerikanske kæder, bogklubber, Harry Potter brandet og kommer også ind på e-bøger, dog ikke specifikt Kindle. Alt sammen med fokus på, hvordan forbrugerkulturen transformeres til mønstre af kontrolleret forbrug: Indeed, a society of controlled consumption is premised on a transformation of the figure of the consumer from subject to object of capitalist accumulation--this despite the rhetoric of empowerment and interactivity that pervades contemporary media and consumer culture (Striphas, 2011, s. 183). Den digitale litteraturs kultur Efter denne gennemgang af e-bogen, og med Striphas gennemgang af trykketeknologiens senalder in mente, kunne man fristes til at bebrejde teknologien denne udvikling det er jo trods alt teknologien, der muliggør denne dematerialisering af bogen og efterfølgende tracking og overvågning af læseren. Dette står imidlertid i skærende kontrast til de visioner, som var fremtrædende ved introduktionen af digital litteratur, som ofte blev set som demokratisk, dialogisk og frigørende for læseren og læsningen og blev hilst velkommen med generelle udsagn, som "hypertext does not permit a tyrannical, univocal voice" (Landow, 1992, p. 11). I mellemtiden er teknologien blevet mere moden, og der foregår tydeligvis en indædt kulturkamp mellem en kultur- og litteraturindustri, der forsøger at forstærke og forsikre deres forretningsmodeller gennem principperne om kontrolleret forbrug og på den anden side kunstneriske eksperi- Illustration: Konrad Korabiewski 26

9 menter med at udvide og genoverveje litteraturens og kunstens rammer og virkemidler. Elektronisk litteratur har gennem adskillige årtier eksperimenteret med tekstens nye vilkår i computerens kodeunivers og multimedialitet, som netværk og på nettet, i den digitale urbane virkelighed og de mobile enheder. Eksempler spænder fra kodepoesi, litterære computerspil over hypertekst, netlitteratur og -kunst til urbane litterære eksperimenter, sms litteratur og litterære eksperimenter med Twitter og Facebook. Pladsen rækker ikke til at præsentere et større overblik her, men man kunne fristes til at karakterisere digital litteratur som alt det, der udfordrer bogen og computeren på måder, der oftest ikke lader sig repræsentere i e-bogen med dens digitale simulering af den traditionelle bog. Digital litteratur kan defineres på mange måder, og i den mest basale forstand er al litteratur efterhånden digital, da al litteratur i dag gør brug af computere gennem sin produktionsproces, for eksempel i form af tekstbehandling og dtp. Derfor må man arbejde med en stærkere definition, hvor digital litteratur er litteratur som tematiserer, udforsker, problematiserer, eksperimenterer med eller på anden måde forholder sig indgående til det digitale. 6 Digital litteratur er kendetegnet ved en eksperimenteren med det digitale, som vanskeligt lader sig gøre inden for e-bogens traditionelle rammer. Samtidig er der ofte et stærkt mediekritisk element, der arbejder med at gøre computeren læselig og skrivelig eller med andre ord tilgængelig for litterær erfaring og oplevelse, hvilket strider imod den lukkethed, der præger kopibeskyttelses- og overvågningsteknologier, som vi ser dem i Kindlen. Gode eksempler på mediekritisk digital litteratur, der undersøger hvad nettet og Google gør ved vores sprog er Christophe Brunos Iterature.com værker, som jeg har behandlet andetsteds (Pold, 2007), men samtidig foregår der en interessant dialog med bogens tradition inden for den digitale litteratur, hvor der også eksperimenteres med bogmediet, for eksempel i en tradition fra eksperimenterende kunstbøger, forfatterdrevne forlag og small press udgivelser (Larsen, 2010). Som kontrast til e-bogens simulering af bogen i et computerinterface vil jeg slutte med at kigge på et nyt, dansk og meget flot eksempel på det modsatte: En bog med indlejret digital teknologi i dette tilfælde i form af et interaktivt lydlandskab. Konrad Korabiewski og Litten udgav i 2010 Påvirket som kun et menneske kan være en eksperimenterende kunstbog med grafiske arbejder og collager trykt med forskellige teknikker på forskellige materialer, korte tekster samt en lydside, der kan aflyttes via hovedtelefoner, som sættes direkte til bogens hovedtelefonstik (Korabiewski & Litten, 2010b). 7 Bogens lydside består af rumlige elektroniske lydlandskaber, som styres af læserens bladren i bogen, hvor hvert kapitel åbner for et nyt lydlandskab. Lydlandskaberne er ofte opbygget af mere eller mindre dramatiske droner og loops, kulminerende med den tinnitus-agtige hyletone i kapitlet Tålt ophold, kombineret med reallyd fra naturen, raslende låse eller fx lyde fra et supermarked i kapitlet Lad os mødes i Føtex (det kan vi lige så godt), elektroniske lyde og glitch samt blæseinstrumenter spillet af instrumentalisten Roger Döring på flere af numrene. Endelig består bogen af kortere, lyriske tekster, nogle trykte, nogle oplæste i lydsporet. Teksterne danner ikke et egentligt narrativ, men snarere en tematisk, lyrisk sammenhæng omkring sociale rum, hvor møder dog ikke finder sted, og nærvær ikke etableres, mens bogens grafik veksler mellem abstrakte og ofte taktile mønstre i mørke farver med collager med fotos af urbane og landlige landskaber. Påvirket skaber således en intim stemning med en tone af ensomhed, hvilket også flere gange understreges af tekster, der handler om møder, der mislykkes: DET ER/ET/SURREALISTISK/MÅL/JEG OP- SØGER/ALTID DET BLIK/JEG ALDRIG FÅR/ JEG SUTTER I NOGET RØDVIN/DER IKKE SMAGER AF NOGET/HVIS DET OVERHOVE- DET NOGENSINDE HAR GJORT/ET VIRTU- ELT MENNESKE ER MIT HØJDEPUNKT Hvor Amazon Kindle markedsføres som et transparent medium, der forsvinder til fordel for læsningen, er Påvirket i høj grad nærværende som objekt og medium, man som læser kan mærke, læse, lytte og lugte til. De forskellige trykkeprocesser herunder linoleumstryk, håndtryk, pressede planter, papirklip og forskellige papirkvaliteter og transparente sider befordrer sammen med bogens overraskende stærke men dog velkendte lugt af tryksværte og det elektroniske lydrum i hovedtelefonernes isolation en taktil, koncentreret og intim læseproces, hvor læseren indhylles i værkets tid og rum. Bogen er stor, nærværende og iøjnefaldende som objekt, der inviterer til udforskning og oplevelse: Hvor Kindlen dematerialiserer bogen og reducerer den til et standardiseret interface, gør Påvirket bogen til et stærkt nærvæ- 27

10 rende og unikt, taktilt objekt. Påvirket bruger selvfølgelig teknologien til at påvirke læsningen, men den kontrollerer ikke læsningen og læseren teknologisk som i eksemplerne med kontrolleret forbrug, men påvirker gennem lydlandskabernes tidslige udstrækning og rumlige omkransning af læseren. Der er altså tale om et litterært kunstnerisk virkemiddel, som læseren oplever bevidst og ikke en teknisk funktionalitet, som foregår bag skærmen. Resultatet er en poetisk læseoplevelse, hvor læseren tvinges ned i tempo i en læsning, der åbner for sanserne og fortolkningslagene hastigheden i hvert kapitel styres således af lydlandskabernes udstrækning. Vi kan læse, føle, se, høre og lugte bogen som en poetisk refleksion over menneskelighed, mediering, kunst og kommunikation: På den ene side kan man næsten føle kunstnerens berøring på de håndtrykte og - klippede sider og høre hans/hendes stemme i lydlandskaberne som en udfoldelse af menneskelig påvirkning gennem bogen som objekt. På den anden side handler bogen også om fremmedgørelse, afvisning, ensomhed, tålt ophold og fortabt kommunikation, der ikke når frem til sine rette modtagere, men overlades til forbipasserendes frie fortolkning. På den ene side påvirket som kun et menneske kan Illustration: Konrad Korabiewski 28 være, på den anden side sproget, kommunikationen og bogen som relikvie, som beskeder på en ikkeaktiv brugers profil eller efterladte skilte i byrummet der har mistet deres oprindelige funktion. Påvirket giver således på en gang en oplevelse af nærvær og ensomhed, intimitet og melankoli. Konklusion Der er ingen tvivl om at Amazons Kindle og Påvirket er meget forskellige bogformater, der tjener vidt forskellige formål, og pointen er naturligvis ikke, at de indtager en sammenlignelig placering i trykketeknologiens senalder. Men der foregår en litterær kulturkamp, som det også er vigtigt for bibliotekerne som centrale litterære institutioner at tage bestik af og agere i forhold til. Hvordan denne kulturkamp falder ud har stor betydning for den litterære kulturs fremtidige vilkår herunder hvilken plads der vil være til bibliotekerne og deres traditionelle rolle i forhold til at formidle, dele og låne litteratur ud og på denne måde medvirke til at danne en litterær offentlighed. Det handler ikke kun om for og imod digitalisering digitaliseringen er allerede et vilkår men om hvordan digitaliseringen iværksættes, hvad den bruges til, hvordan den ud-

11 formes kunstnerisk, kulturelt, forretningsmæssigt og juridisk. Om litteraturen og bogkulturen simuleres og remedieres i et interface, der umiddelbart virker velkendt, men som samtidig iværksætter en restriktiv forretningsmodel og udstrakt overvågning som redegjort for med begrebet kontrolleret forbrug? Eller om digitaliseringen bruges til at udvikle nye hybrider, nye udtryk, nye litterære oplevelser? Digital litteratur er et laboratorium for udviklingen af den digitale litterære kultur, hvad enten den foregår på nettet, smartphones, som sociale installationer, i ensomhed foran en skærm, eller som i tilfældet med Påvirket i intim dialog med bogmediet. Bibliotekerne kan bruge den digitale litteratur til at undersøge og agere i denne udvikling af nutidens og fremtidens digitale litterære kultur. Det handler ikke kun om at udlåne e-bøger over nettet (selvom det naturligvis også er vigtigt, at bibliotekerne gør sig erfaringer med e-bogen), men om at undersøge, formidle og være med til at opbygge alternativerne. Det er i tråd med bibliotekernes rolle som litteraturhuse for en digital litterær kultur, der også i fremtiden bygger på en åbenhed, der giver plads til andet end kontrolleret forbrug, og som bl.a. kan rumme biblioteker og en åben litterær offentlighed. Denne forskning er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd, (Digital Urban Living). Tak for nyttige kommentarer fra bl.a. de anonyme peer-reviewere. Noter 1. Den model, som jeg har arbejdet med i analysen, er Amazon Kindle tredje generation. På amazon. com kan de aktuelle specifikationer findes. Efter artiklens afslutning har Amazon lanceret en ny serie af Kindle bl.a. en model med touch (berøringsfølsomt) interface og en Kindle Fire med farveskærm og mulighed for at installere apps á la tablet-computere som ipad, men til under halvdelen af prisen for en ipad. Den grundlæggende funktionalitet og forretningsmodel ser dog ud til at være den samme. 2. Hvor der efterhånden (modstræbende og langsomt) er kommet alternativer til itunes på ios, fx TDC Play, WIMP og senest Spotify (men ikke Grooveshark som pt. stadig holdes ude), er det kun muligt at hente apps/software uden om AppStore, hvis man åbner sin iphone via et såkaldt jailbreak. Iøvrigt ses Amazons nyeste Kindle Fire af mange iagttagere som et frontalangreb på Apples ipad. 3. Cohn (2010) opregner hvilke e-bogslæsere (både fysiske og softwarebaserede), der tracker hvad, og det fremgår at Google Books, Amazon Kindle, Barnes & Nobles Nook med flere tracker bog-søgninger, læsning af bøger samt bruger denne information internt i firmaet og kan dele den med politi- og efterretningsmyndigheder samt i civile tvister i nogle tilfælde endda med andre firmaer, hvis brugeren ikke har modsat sig dette. 4. Man kunne mene, at det ligner noget Stasi kun kunne have drømt om, hvorfor persondataloven da også regulerer den slags inden for landets grænser, fx må biblioteker ikke opbygge profiler på lånerne, men skal slette lånedata efter aflevering. 5. Amazon eksperimenterer pt. med nogle muligheder for at give amerikanske e-bogs forbrugere muligheder for 14-dages udlån på enkelte bøger og har også offentliggjort planer om et samarbejde med amerikanske biblioteker. Uanset disse eksperimentielle tiltag er det tydeligt, at det er Amazon, som kontrollerer vores muligheder for at dele vores e-bøger, og de vil formodentlig ikke udvide vores rettigheder, med mindre de kan se en forretningsmæssig fordel i det. Kun et brud på deres copyright og kopibeskyttelse (fx gennem et hack) kan ændre dette forhold, hvilket til gengæld potentielt ville kunne åbne for ubegrænset deling, som vi kender det fra software og mp3 musik. 6. Cf (Pold, 2010 en evaluering af Roskilde Bibliotekers projektmodning Åbent Værk der bl.a. diskuterer definitioner af digital litteratur. 7. Se evt. det tilhørende website for dokumentation (Korabiewski & Litten, 2010a). Referencer Ahlberg, T (2010). Når netmusikken spiller. Søndag Aften Lokaliseret , 2011, på WWW 29

12 Ahlberg, T (2011). Hvad skal netbøger koste bibliotekerne? Søndag Aften Lokaliseret , 2011, på WWW Amazon.com (2011a). Amazon.com Help: Kindle License Agreement and Terms of Use. Lokaliseret 12.05, 2011, på WWW com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_ topic?ie=utf8&nodeid= Amazon.com (2011b). Kindle Wireless Reading Device, Wi-Fi, Graphite, 6" Display with New E Ink Pearl Technology... Lokaliseret , 2011, på WWW com/kindle-wireless-reader-wifi-graphite/dp/ B003DZ1Y8Q/ref=amb_link_ _2?pf_ rd_m=atvpdkikx0der&pf_rd_s=center- 1&pf_rd_r=1PX8PHYA5ZBNHRKDJD9K&pf_rd_ t=101&pf_rd_p= &pf_rd_i= Bayley, E (2009). An E-Book Buyer's Guide to Privacy. Electronic Frontier Foundation Lokaliseret 12.05, 2011, på WWW https://www.eff.org/ deeplinks/2009/12/e-book-privacy/ Bolter, JD (1991). Writing space the computer, hypertext, and the history of writing. Hillsdale, N.J: L. Erlbaum Associates. Cohn, C (2010). 2010: E-Book Buyer's Guide to E-Book Privacy. Electronic Frontier Foundation Lokaliseret 13.05, 2011, på WWW https://www.eff. org/deeplinks/2010/12/2010-e-book-buyers-guide-ebook-privacy Davidsen, L (2011, ). E-bøger - nej tak. Politiken. Korabiewski, K, & Litten (2010a). Påvirket som kun et menneske kan være. Lokaliseret 24.05, 2011, på WWW Korabiewski, K, & Litten (2010b). Påvirket som kun et menneske kan være. Aarhus: Geiger Records. Landow, GP (1992). Hypertext the convergence of contemporary critical theory and technology. Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press. Larsen, D (2010). Formidlingen af nye litterære tendenser. Århus: Århus Kommunes Biblioteker. Lessig, L (2004). Free culture : how big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity. New York: Penguin Press. Nielsen, HK, & Pold, S (2005). Kulturkamp.com - Mellem åbne værker og intellektuel ejendomsret (Vol. 9). Århus: Center for Digital Æstetik-forskning. Ong, W (1988). Orality and literacy. London & New York: Routledge. Pold, S (2004). Ex libris medierealistisk litteratur, Paris, Los Angeles & cyberspace. Odense: Syddansk Universitetsforlag. Pold, S (2007). Literature from Page to Interface: The Treatments of Text in Christophe Bruno's Iterature. Electronic Book Review. Lokaliseret på WWW Pold, S (2010). Digital litteratur og bibliotekernes nye roller. Skriftserie, Center for Digital Æstetikforskning, (16), 15. Lokaliseret på WWW imv.au.dk/wp-content/uploads/2010/11/16_pold_reduced.pdf Stone, B (2009, ). Amazon Erases Orwell Books From Kindle The New York Times, p. B1. Lokaliseret på WWW com/2009/07/18/technology/companies/18amazon. html Striphas, T (2011). The late age of print : everyday book culture from consumerism to control (Paperback edition. ed.). New York: Columbia University Press. 30

E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket

E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket Agenda Hvad er e-bøger Hvor finder jeg e-bøger og hvilke e-bogsresurser tilbyder biblioteket Hvordan overføres e-bøger fra bibliotekets resurser Typer af e-bogslæsere

Læs mere

DIGITALLITTERATUR OGBIBLIOTEKERNES NYEROLLER

DIGITALLITTERATUR OGBIBLIOTEKERNES NYEROLLER Nummer 16 DIGITALLITTERATUR OGBIBLIOTEKERNES NYEROLLER AfSørenBroPold SKRIFTSERIE Center for Digital Æstetik-forskning Nr. 16 2010 Søren Bro Pold Digital litteratur og bibliotekernes nye roller Udgiver:

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Selvudgiverens oversigt over udgivelsesmuligheder 2012 Kære forfatter Hvis du går med planer om at udgive bøger selv, eller allerede har været igennem processen, har du sikkert også opdaget at det kan

Læs mere

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014 Jakob Heide Petersen Indhold Folkebibliotekernes rolle Hvorfor e bøger? Konkurrence om opmærksomheden Den økonomiske klemme Udlånsmodeller Digitalisering

Læs mere

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning Ude af kontrol Medlemsrapport 1 2010 Klaus Æ. Mogensen Anarconomy vs. det kommercielle Gratis, copyleft Baseret på frivilligt arbejde Produceres og distribueres decentralt Opdateres løbende Ingen har ansvar

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Overenskomsten som e-bog

Overenskomsten som e-bog Overenskomsten som e-bog Som noget nyt har CO-industri og Dansk Industri (DI) udgivet industriens overenskomster samt Industriens Organisationsaftaler som e-bog. Det betyder, at du kan læse de nye overenskomster

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

E-bøger og akademiske biblioteker

E-bøger og akademiske biblioteker E-bøger og akademiske biblioteker Diskussionsseminarium om svenska e-böcker på akademiska bibliotek Lidt baggrund: Hvem er Samfundslitteratur? Vi stammer fra dengang verden var i sort/hvid I 1967 åbnede

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Zinio. Hvordan virker den?

Zinio. Hvordan virker den? Zinio Hvordan virker den? Fakta Adgang til 190 magasiner i bibliotekspakken Kun engelsksprogede magasiner Udkommer samtidig med trykt version Intet loft på antal lån Lån ophører ikke, men skal dog slettes

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

IKT Messe Inklusionsteknologi. Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen

IKT Messe Inklusionsteknologi. Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen IKT Messe Inklusionsteknologi Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen Præsentation Baggrund for projekterne Ebogslæser for svagsynede: VI Reader Digitale tavler og tablets: kommunikation mellem Smartboards

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Mobile apps. App Academy. Velkommen! Vi starter kl. 17:00. Eksempler og links kan findes på http://appacademy.dk. www.appacademy.

Mobile apps. App Academy. Velkommen! Vi starter kl. 17:00. Eksempler og links kan findes på http://appacademy.dk. www.appacademy. Mobile apps Velkommen! Vi starter kl. 17:00 Eksempler og links kan findes på http://appacademy.dk Kristian Langborg-Hansen Partner i Underviser og foredragsholder Forfatter klh@appacademy.dk Planen for

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier

Bibliotekets netmedier Bibliotekets netmedier Med vejledning i download www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va www.vardebib.dk/netmedier Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du frit kan

Læs mere

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Hvorfor bruge fri software? Hvad er fri software? Hvad kan man med fri software? Hvad kan man

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram 1... 2... Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop velkommen Når du folder brochuren ud, åbner du samtidig op for en hel ny verden af muligheder for kommunikation med dine gæster. Ved

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430

Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430 Introduktion til ereolen Globals OverDrive app Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430 HENT APP OG LOG IND: 1. App en til ereolen Global hedder

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

E-bøger: en vejledning

E-bøger: en vejledning E-bøger: en vejledning 16. maj 2012 Der er efterhånden adgang til et tilfredsstillende antal e-bøger inden for det teologiske fagområde, og udbuddet er stigende. Man får mest ud af brugen af e-bøger, hvis

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Slutbrugervejledning Ver. 2.1 juni 2010

Slutbrugervejledning Ver. 2.1 juni 2010 Slutbrugervejledning Ver. 2.1 juni 2010 E-bøger...1 Hvad er en e-bog, og hvad kan du med e-bøger...1 Vandmærkede og ubeskyttede e-bøger...2 Læseprogrammer til computere og bærbare enheder...2 Overførsel

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Mobile Engagement Platforms

Mobile Engagement Platforms KUPONER, VOUCHERS Mobile Engagement Platforms Brand Video Mobil kupon Tip en ven via sms Tilmeld nyhedsbrev Desktop ikon Nærmeste forhandler Del på Facebook Database Social & Mobile Coupons MOBIL INTERNET

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Du skal inden for emnet IT En ny kunstnerisk virkelighed? udarbejde en synopsis på max. 3 sider, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve.

Du skal inden for emnet IT En ny kunstnerisk virkelighed? udarbejde en synopsis på max. 3 sider, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal inden for emnet IT En ny kunstnerisk virkelighed? udarbejde en synopsis på max. 3 sider, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal vælge ét eller flere kunstneriske produkter,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Digitale fodspor. Oktober 2013 henrik@knopper.dk

Digitale fodspor. Oktober 2013 henrik@knopper.dk Digitale fodspor Oktober 2013 henrik@knopper.dk Dagens program Hvad ved de om os? Fremtidens facebook Hvem er jeg IT Arkitekt Blogger Iværksætter Google: 2120 hits, Bing, Yahoo, DuckDuckgo:

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

ibooks Author Introduktion

ibooks Author Introduktion ibooks Author Introduktion Velkommen til ibooks Author, som giver dig en fantastisk måde at oprette flotte, interaktive Multi-Touch-bøger til ipad og Mac på. Du kan starte med de flotte skabeloner, der

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner.

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner. App Formål/anvendelse Fordele Udfordringer Hvad skal de lære Tip Pages Skrive opgaver og notater Keynotes imovie Splice Lave præsentationer og vise dem for klassen Små videoproduktioner, med film, musik,

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk MOBILE STRATEGIER Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk Agenda Tal og facts Mobil strategi Hvad betyder det for jeres organisation/webredaktører Taktiske valg Baby steps and the big picture Hvordan

Læs mere

Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig?

Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig? Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig? Om fordele og ulemper ved personalisering af kommunikation. Søren Nøhr, maj 2015 En kort personalisering af en selv - Jeg hedder Søren Nøhr - Netværksbaseret

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Drive connected. www.parrot.com

Drive connected. www.parrot.com Drive connected Navigation Apps Håndfri Musik Ekstra www.parrot.com Hvad er Parrot ASTEROID? Parrot ASTEROID er en serie af integrerede multimedie systemer, der er designet for det automotive miljø og

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation BIM University 2012 Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation v/ André Andersen, Supporter, Arkitekt Indhold i Building Design Suites Workflow i Building Design Suite

Læs mere

Digital formidling i det fysiske rum

Digital formidling i det fysiske rum Digital formidling i det fysiske rum lyt! leg! se! læs! smug-kig! Marianne Krogbæk, ITK - Jannik Mulvad, Aarhus Hovedbibliotek KONCEPT_INTERAKTIV BOGREOL Hvem er vi? Hovedbiblioteket i Aarhus Urban Mediaspace

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

Tillæg til Libris-hæftet: WordPress. Temaredigering og sikkerhed m.m.

Tillæg til Libris-hæftet: WordPress. Temaredigering og sikkerhed m.m. Tillæg til Libris-hæftet: WordPress Temaredigering og sikkerhed m.m. 1. Temaopbygning og -redigering I det trykte hæfte gennemgår jeg, hvordan du installerer temaer i WordPress. Der findes tusindvis af

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere