Brugervejledning (Forkortet version) NPD DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA"

Transkript

1 Brugervejledning (Forkortet version) NPD DA

2 Om denne manual Denne manual er en forkortet version af brugervejledningen. Se skemaet nedenfor angående oplysninger om indholdet af brugervejledningen og de dele, der er uddraget fra brugervejledningen. For at læse brugervejledningen på forskellige sprog skal du starte installationsprogrammet fra softwaredisken og vælge det ønskede sprog. Brugervejledningens indhold og de dele, der er blevet uddraget. Kapitel Beskrivelse Nr. Titel 1 Introduction Giver et overblik over printeren som f.eks. navnene på printerens dele og systemkrav. 2 Using the Printer Driver Beskriver hvordan printerdriveren opsættes og anvendes. 3 Printer Control Panel and Configuration Menu Beskriver kontrolpanelet og indstillingerne for hver menu. Den forkortede version indeholder et uddrag fra dette kapitel, om hvordan kontrolpanelet anvendes. Se Printerkontrolpanel på side 3. 4 Memory Direct Beskriver hvordan der udskrives fra en USB-hukommelsesenhed. 5 Media Handling Beskriver understøttet papir, og hvordan der lægges papir i papirbakken. 6 Replacing Consumables and Maintenance Parts Beskriver hvordan der udskiftes forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele. Den forkortede version indeholder et uddrag fra dette kapitel. Se Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele på side 6. 7 Maintaining the Printer Beskriver hvordan printeren transporteres og rengøres. 8 Troubleshooting Beskriver hvordan du afhjælper indføringsfejl og andre problemer, samt forklarer fejlmeddelelserne. 9 Installing Accessories Beskriver hvordan du udskifter ekstraudstyr. Om denne manual 2

3 Printerkontrolpanel Om kontrolpanelet MESSAGE WINDOW 4 3 Kontrolpanelets indikatorer og knapper Nr. Knap Funktion 1 Tryk for at annullere den indstilling der aktuelt vises Annullerer ét eller alle udskriftsjob, der aktuelt udskrives eller behandles: 1. Tryk på Cancel-knappen. 2. Tryk på eller -knapperne for at vælge enten CURRENT JOB eller ALL JOBS. 3. Tryk på Menu/Select-knappen. 2 Går ind i menusystemet Flytter ned i menustrukturen Anvender den valgte indstilling vises i meddelelsesvinduet 3 Flytter op og ned gennem menuer, funktioner eller valg,,, vises i meddelelsesvinduet Printerkontrolpanel 3

4 Nr. Knap Funktion 4 Flytter til venstre og højre gennem menuer, funktioner eller valg, vises i meddelelsesvinduet Meddelelsesvindue Nr. Detaljer 1 Printerens status angives med farven på indikatoren og lys/blink i meddelelsesvinduet. READY: Indikatoren lyser blåt, og vinduet lyser PROCESSING eller PRINTING: Indikatoren blinker, og vinduet lyser ENERGY SAVER: Indikatoren lyser blåt, og vinduet slukkes ERROR: Indikatoren lyser rødt, og vinduet lyser 2 Der vises den aktuelle status for printeren. Hvis operatøren eller servicerepræsentanten skal tilkaldes, vises symbolet og fejlstatussen. Hvis der opstår en advarsel, vises symbolet. Når der tilsluttes en USB-hukommelsesenhed til USB-hukommelsesporten, vises symbolet i højre side af meddelelsesvinduet. Mens der modtages et udskriftsjob, vises symbolet i højre side af meddelelsesvinduet. Mens der modtages et direkte udskriftsjob, vises symbolet. 3 Der vises fejlmeddelelser. Mens der modtages et udskriftsjob, vises brugernavnet og forløbet af udskriften. 4 Der vises nøgleinformation. 5 Der vises den omtrentlige mængde resterende toner. Printerkontrolpanel 4

5 Hjælpeskærme Hjælpeskærmene vises, når der trykkes på knappen medieindføringen, så fejlen kan afhjælpes., efter der er opstået en fejl som f.eks. en fejl i Oversigt over konfigurationsmenu PROOF/PRINT MENU Denne menu vises kun, hvis der er installeret en ekstra harddisk. Med denne menu kan udskriftsjob, der blev indstillet til at gemmes på harddisken vha. Jobretention på printerdriverens fane Basic, udskrives eller slettes. Hvis SYS DEFAULT MENU/SECURITY/LOCK PANEL er indstillet til ON, skal kodeordet indtastes for at få vist indholdet af PROOF/PRINT MENU. Udskrivning af et gemt job 1. Tryk på Menu/Select-knappen. 2. Vælg PROOF/PRINT MENU og tryk derefter på Menu/Select-knappen. 3. Vælg det ønskede brugernavn og tryk derefter på Menu/Select-knappen. 4. Vælg det ønskede jobnavn og tryk derefter på Menu/Select-knappen. 5. Vælg PRINT og tryk derefter på Menu/Select-knappen. 6. Tryk på - og -knapperne for at angive det antal kopier, der skal udskrives. 7. Tryk på Menu/Select-knappen. Udskrivning begynder. Printerkontrolpanel 5

6 Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele Hvis du ikke følger instruktionerne i denne manual, kan det medføre tab af din garanti. Hvis der vises en fejlmeddelelse (REPLACE TONER, FUSER UNIT END OF LIFE osv.), skal du udskrive konfigurationssiden og kontrollere statussen for de andre forbrugsvarer. Om tonerpatroner Printeren bruger fire tonerpatroner: sort, gul, magenta og cyan. Tonerpatronerne skal håndteres forsigtigt for at undgå spild af toner inde i printeren eller på dig selv. Når der udskiftes tonerpatroner, skal der kun installeres nye patroner. Hvis der installeres en brugt tonerpatron, vises den resterende mængde toner muligvis ikke korrekt. Åbn ikke ikke tonerpatronen unødvendigt. Hvis der spildes toner, skal du undgå at indånde den eller lade den komme i kontakt med huden. Hvis du får toner på hænder eller tøj, skal du straks vaske dem med sæbe og vand. Hvis der blev indåndet toner, skal du gå til et område med frisk luft og gurgle omhyggeligt med masser af vand. Hvis der opstår symptomer som f.eks. hoste, skal du søge læge. Hvis du får toner i øjnene, skal du straks skylle dem med vand i mindst 15 minutter. Hvis der vedbliver irritation, skal du søge læge. Hvis du får toner i munden, skal du skylle den omhyggeligt og derefter drikke 1 til 2 kopper vand. Søg læge om nødvendigt. Opbevar tonerpatroner uden for børns rækkevidde. Brugen af uoriginale tonerpatroner kan muligvis resultere i ustabil ydelse. Endvidere er eventuelle skader forårsaget af brugen af uoriginale tonerpatroner ikke dækket af garantien, selv hvis den opstår under garantiperioden. (Selvom det ikke er sikkert, at der opstår skader pga. brug af uoriginale tonerpatroner, anbefaler vi, at du bruger originale tonerpatroner.) Type Varenummer Tonerpatron (gul) 0590 Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 6

7 Type Varenummer Tonerpatron (magenta) 0591 Tonerpatron (cyan) 0592 Tonerpatron (sort) 0593 Dobbelt tonerpatron (sort) 0594 Brug kun den rigtige TYPE originale Epson-tonerpatroner for at få optimal printkvalitet og ydelse. Opbevar tonerpatroner: I deres indpakning indtil du skal bruge dem. På et koldt, tørt sted væk fra sollys (pga. varmen). Den maksimale opbevaringstemperatur er 35 C, og den maksimale opbevaringsfugtighed er 85 % (ikke-kondenserende). Hvis tonerpatroner flyttes fra et koldt sted til et varmt, fugtigt sted, kan der forekomme kondensering, som vil nedsætte printkvaliteten. Lad toneren tilpasse sig til omgivelserne i ca. 1 time inden brug. Vandret under håndtering og opbevaring. Vend ikke patroner på hovedet da toneren inden i patronerne muligvis kan klumpe sig sammen eller fordeles ujævnt. Væk fra saltholdig luft og korroderende luftarter som aerosoler. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 7

8 Udskiftning af en tonerpatron Pas på, at du ikke spilder toner under udskiftningen af en tonerpatron. Hvis der spildes toner, skal den øjeblikkeligt tørres af med en blød, tør klud. Hvis TONER LOW på SYS DEFAULT MENU/ENABLE WARNING er indstillet til ON, vises meddelelsen TONER LOW X (hvor "X" repræsenterer farven på toneren), når tonerpatronen er ved at være tom. Følg trinene beskrevet nedenfor for at udskifte tonerpatronen. Hvis TONER LOW på SYS DEFAULT MENU/ENABLE WARNING er indstillet til OFF, anbefales det, at du udskifter den angivne tonerpatron, når meddelelsen REPLACE TONER X vises. 1. Åbn printerens frontdæksel. 2. Træk i grebet foran på farvetonerpatronen som angivet til venstre. Udskiftningsproceduren for tonerpatronen er den samme for alle farver (gul: Y, magenta: M, cyan: C og sort: K). De følgende instruktioner viser proceduren for udskiftning af tonerpatronen (Y). Y M C K Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 8

9 3. Tag fat i håndtaget på den tonerpatron, der skal udskiftes, og træk patronen ud. De følgende instruktioner viser proceduren for udskiftning af tonerpatronen (Y). Bortskaf den brugte tonerpatron i henhold til de lokale bestemmelser. Brænd ikke tonerpatronen. Se Om tonerpatroner på side 6 angående yderligere oplysninger. 4. Kontroller farven på den nye tonerpatron, der skal installeres. 5. Tag tonerpatronen ud af posen. 6. Ryst patronen for at fordele toneren. 3 Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 9

10 7. Træk beskyttelsesfilmen af fra højre side af tonerpatronen. 8. Kontroller, at tonerpatronen har den samme farve som printerrummet og indsæt derefter tonerpatronen i printeren. Sæt tonerpatronen helt ind. 9. Træk grebet mod højre for at låse det på plads. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 10

11 Grebet foran skal være ordentligt returneret til dets oprindelige plads, ellers kan printerens frontdæksel ikke lukkes. Hvis det er svært at betjene grebet, skal du skubbe det ind. 10. Kontroller at tonerpatronen er ordentligt installeret og træk derefter beskyttelsesfilmen af. 11. Luk frontdækslet. Når du lukker frontdækslet, skal du trykke på området af dækslet med små fremspring. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 11

12 Udskiftning af en fotolederenhed Type Varenummer Fotolederenhed (gul) 1201 Fotolederenhed (magenta) 1202 Fotolederenhed (cyan) 1203 Fotolederenhed (sort) 1204 Rør ikke ved OPC-tromlens overflade. Dette kan forringe billedkvaliteten. Hvis P/U LOW på SYS DEFAULT MENU/ENABLE WARNING er indstillet til ON, vises meddelelsen P/U LOW X (hvor "X" repræsenterer farven på toneren), når en fotolederenhed er ved at være tom. Følg trinene beskrevet nedenfor for at udskifte fotolederenheden. Det anbefales, at du udskifter den angivne fotolederenhed, når der meddelelsen P/U LIFE X vises. 1. Kontroller meddelelsesvinduet for at se hvilken farve fotolederenhed, der behøver udskiftning. 2. Åbn printerens frontdæksel. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 12

13 3. Træk i grebet foran på farvetonerpatronen som angivet til venstre. Udskiftningsproceduren for fotolederenheden er den samme for alle farver (gul: Y, magenta: M, cyan: C og sort: K). De følgende instruktioner viser proceduren for udskiftning af tonerpatronen (K). Y M C K 4. Tag fat i håndtaget på den tonerpatron, der skal fjernes, og træk patronen ud. Tip ikke den fjernede tonerpatron, da der muligvis spildes toner. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 13

14 5. Træk op i spildtonerflasken for at låse den op. 6. Grib fat i venstre og højre håndtag på spildtonerflasken og træk derefter flasken langsomt ud. Tip ikke den fjernede spildtonerboks, da der muligvis spildes spildtoner. 7. Mens du trykker ned på området, der er markeret "Tryk", på den fotolederenhed, som skal udskiftes, skal du føre enheden helt ud af printeren. De følgende instruktioner viser proceduren for udskiftning af fotolederenheden (sort). Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 14

15 Bortskaf den brugte fotolederenhed i henhold til de lokale bestemmelser. Brænd ikke fotolederenheden. 8. Kontroller farven på den nye fotolederenhed, der skal installeres. For at forhindre spild af toner skal du lade fotolederenheden være i posen, indtil trin 7 udføres. 9. Tag fotolederenheden ud af posen. 10. Hold fotolederenheden med begge hænder og ryst den derefter to gange som vist på illustrationen. Grib ikke fat i bunden af posen, da fotolederenheden ellers kan blive beskadiget, hvilket medfører forringet udskriftskvalitet. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 15

16 11. Fjern beskyttelsesdækslet fra fotolederenheden. Fjern al indpakningstape fra fotolederenheden. 12. Fjern papiret fra fotolederenheden. Fjern beskyttelsesdækslet fra fotolederenheden. 13. Kontroller at den nye fotolederenhed, som skal installeres, har den samme farve som printerrummet, og indsæt derefter fotolederenheden i printeren så den låser. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 16

17 14. Tryk ind på spildtonerflasken, indtil den låses på plads. 15. Kontroller, at tonerpatronen har den samme farve som printerrummet og indsæt derefter tonerpatronen i printeren. Sæt tonerpatronen helt ind. 16. Træk grebet mod højre for at låse det på plads. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 17

18 Grebet foran skal være ordentligt returneret til dets oprindelige plads, ellers kan printerens frontdæksel ikke lukkes. Hvis det er svært at betjene grebet, skal du skubbe det ind. 17. Luk frontdækslet. Når du lukker frontdækslet, skal du trykke på området af dækslet med små fremspring. Udskiftning af spildtonerflasken Når spildtonerflasken fyldes op, vises meddelelsen WASTE TONER FULL/REPLACE BOTTLE i meddelelsesvinduet. Printeren stopper og starter ikke igen, før spildtonerflasken er udskiftet. 1. Åbn printerens frontdæksel. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 18

19 2. Træk op i spildtonerflasken for at låse den op. 3. Grib fat i venstre og højre håndtag på spildtonerflasken og træk derefter flasken langsomt ud. Tip ikke den fjernede spildtonerboks, da der muligvis spildes spildtoner. 4. Tag den nye spildtonerflaske ud fra dens indpakning. Indsæt den brugte spildtonerflaske i den pose, som er inkluderet i boksen, og luk posen til. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 19

20 Bortskaf den brugte spildtonerflaske i henhold til de lokale bestemmelser. Brænd ikke spildtonerflasken. 5. Tryk ind på spildtonerflasken, indtil den låses på plads. 6. Luk frontdækslet. Når du lukker frontdækslet, skal du trykke på området af dækslet med små fremspring. Hvis spildtonerflasken ikke er sat helt ind, kan frontdækslet ikke lukkes. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 20

21 Udskiftning af backupbatteriet Når backupbatteriet er ved slutningen af dets levetid, kan printerens dato og tid ikke bevares. Følg proceduren beskrevet nedenfor for at udskifte backupbatteriet. Brug kun knapformede 3V litium-batteri CR2032. Det er meget vigtigt at beskytte printerens styretavle og andre tilknyttede printplader mod elektrostatiske skader. Endvidere skal printplader altid kun holdes i kanterne. 1. Sluk for printeren og frakobl netledningen og interface-kablerne. 2. Brug en skruetrækker til at fjerne to skruer. 3. Skyd panelet lidt ned og løft det fri af printeren. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 21

22 4. Tag backupbatteriet ud. 5. Indsæt et nyt backupbatteri. Når du indsætter det nye backupbatteri, skal du sørge for at + siden vender mod fronten. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Brænd ikke backupbatteriet. 6. Monter panelet igen og spænd de to skruer. 7. Tilslut alle interface-kablerne igen. 8. Tilslut netledningen igen og tænd for printeren. 9. Brug DATE på SYS DEFAULT MENU/CLOCK-menuen til at indstille datoen og brug TIME på SYS DEFAULT MENU/CLOCK-menuen til at indstille tiden. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 22

23 Udskiftning af fuserenheden Når tiden for udskiftning af fuserenheden er nået, vises meddelelsen FUSER UNIT/END OF LIFE. Udskrivning kan fortsættes selv efter visning af denne meddelelse, men da udskriftskvaliteten er forringet, bør fuserenheden udskiftes med det samme. 1. Sluk for printeren. Der er ekstremt varme dele inden i maskinen. Inden udskiftning af fuserenheden skal du vente ca. 40 minutter efter slukning af maskinen, og derefter kontrollere at fusersektionen er nået ned på stuetemperatur, da ellers kan du brænde dig. 2. Træk i grebet og åbn det højre sidedæksel. Inden åbning af det højre sidedæksel foldes bakke 1 op. 3. Åbn udskubningsdækslet. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 23

24 4. Åbn fuserenhedens dæksel. 5. Træk de 2 greb ned. 6. Tag fuserenheden ud. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 24

25 7. Klargør en ny fuserenhed. Sørg for ikke at røre ved overfladen på fuserrullen. 8. Træk ned i de 2 greb på den nye fuserenhed. 9. Indsæt fuserenheden indtil den låses på plads. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 25

26 10. Løft de to greb op. 11. Luk fuserenhedens dæksel. 12. Luk udskubningsdækslet. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 26

27 13. Luk det højre sidedæksel. 14. Nulstil tælleren i MAINTENANCE MENU/SUPPLIES/REPLACE/FUSER UNIT-menuen. Udskiftning af forbrugsvarer og vedligeholdelsesdele 27

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MINI FYLDESTATION R410a

MINI FYLDESTATION R410a Brugervejledning (Dansk) MINI FYLDESTATION R410a Version: 1.0, Dato: 21-08-2015, 2015 Christonik ApS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel Information... 3 1.1 Formålet med denne manual...

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in Opgraderings- og servicevejledning Printed in Afmontering og udskiftning af harddisk Egenskaberne varierer fra model til model. Afmontering og udskiftning af harddisk 20 til 40 minutter Før du begynder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på Menu for at åbne. Vælg et menupunkt for at

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Avanceret fejlfinding

Avanceret fejlfinding Hvis du kontakter Lexmarks kundesupport for at få hjælp til løsning af udskrivningsproblemer, leder de dig muligvis gennem en avanceret fejlfindingstilstand for at ændre en standardindstilling (f.eks.

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning NPD4213-00 DA

Brugervejledning NPD4213-00 DA NPD4213-00 DA Meddelelse om ophavsret Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 16 Vejledning til udskriftskvalitet Tomme eller hvide sider a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke

Læs mere