Aktiv Visuel Projektledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiv Visuel Projektledelse"

Transkript

1 Tag en værdiskabende uddannelse Aktiv Visuel Projektledelse Næste kursusforløb starter i 2016 og omfatter følgende moduler: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul 2: Forberedelse af projektet med godkendelse i ledelsen og kick-off møde Modul 3: Gennemførelse af projektet, eksekvering, håndtering af udfordringer og projektets afslutning Modul 4: Opgavetræning i projektledelsesopgaver Målgruppen: Målgruppen for Aktiv Visuel Projektledelse er projektledere og projektdeltagere, der vil have et kompetenceløft og certificeres. Projektdeltagere og projektledere, som vil have et konkret og praktisk kompetenceløft i projektledelse med træning, facilitering og visuelle virkemidler. Endelig er det alle, som har brug for en fornyet energisk gennemgang og træning i projektledelse. FDC Lautrupvang 3A s DK-2750 IT Ballerup Denmark Phone: Fax:

2 Formål og mål Siden 2011 har FDC gennemført projektlederuddannelse af FDC s egne projektledere. Alle er efterfølgende blevet IPMA certificeret hos Dansk Projektledelse. Siden 2012 har FDC s kunder deltaget med samme gode resultater. Projektlederuddannelsen tilbydes nu til alle interesserede. Vægten er lagt på ordene aktiv og visuel. Dette er beskrivende for undervisningens Dette er beskrivende for undervisningens inddragelse af deltagerne i den workshopbetonede visuelle pædagogik. Det samme gælder for opgaverne mellem modulerne, hvor deltagerne arbejder med anvendelse af undervisningens teorier og lærepunkter i virksomhedernes egne projekter og med inddragelse af egen leder. Mål: Levere undervisning (teori og praktik) på internationalt niveau, baseret primært på IPMA og inspireret af PMI Skal være brugbart fra dag 1 i eget projekt i egen virksomhed Give inspiration til brug af projekt ledelsesmodeller, processer, metoder og værktøjer Inspirere til anvendelse af visuelle projektledelsesmetoder Skabe forståelse og sammenhæng fra projektledelsens processer, metoder og værktøjer til den aktive anvendelse i virksomheden og dermed værdiskabelsen Skabe refleksion og selvindsigt Medvirke til fælles projektsprog for ledelsen, projektledere og projektdeltagere Forberede en efterfølgende proces og certificering hos Dansk Projektledelse på niveau D og C (proces og certificering er ikke inkluderet) Formål: Forbedre styring af projekter for at holde projektets rammer i kontrol Forbedre levering af projekter for at skabe nytteværdi Forbedre ledelse af projekter for at skabe engagement, motivation og udvikling Styrke projekt- og metodekompetencerne for eventuel efterfølgende certificering Logic will get you from A to B, imagination will take you anywhere! - Albert Einstein

3 Aktiv involverende og engagerende Kurset benytter en gennemgående case på alle modulerne, hvor ny viden om processer, metoder og værktøjer fra undervisningen hele tiden anvendes i casen. Undervisningen er workshop baseret og vi anvender stort set ikke PowerPoints. Vi arbejder med visualisering på flipovers og papkort teknikker til de fleste af projektets metoder og værktøjer. undervisningsform Vi arbejder med, hvordan projekter og forandringsledelse hænger sammen. Vi tager udgangspunkt i Rick Maurer og John Kotter. Deltagerne får udleveret bogen Power i Projekt & Portefølje, templates til projektværktøjer samt kursusmappe. Kurset er et internat kursus med ophold og forplejning betalt. Udover projektledelses kompetencerne arbejdes også med kommunikation, facilitering, coaching og kreativitet. I forhold til en Projektledelsesmodel er modulerne placeret som illustreret på figuren: Projektledelsesmodel for projektledelse: Idéfase Initiere Forberede Gennemføre Afslutte Modul 1 Modul 2 Modul 3 Fra projektidé til initiering af projektet og til godkendelse i ledelsen Forberedelse af projektet med godkendelse i ledelsen og kick-off møde Gennemførelse af projektet, eksekvering, fremdriftsrapportering, håndtering af udfordringer og projektets afslutning modul 4: holdes som workshop med projektledelsesopgaver fra alle moduler

4 Fra idé til godkendelse i ledelsen Modul 1: Fra idé til første vurdering af projektets rammer (3 dage) Målet er, at deltagerne: Kender projektledelsesmodeller og projekt-modeller samt anvendelsen af disse Kan udføre aktiviteterne fra projektidé til den første beskrivelse af projektet med brug af tilhørende processer, metoder og templates Kan udarbejde en projektinitiering med henblik på godkendelse i ledelsen Modulet omfatter centrale emner som: Projektledelsesmodellen generelt med fokus på idé- og initieringsfase Arbejde med: swot-analyse, brainstorm teknikker, interessentanalyse, målbeskrivelse, milepælsplanlægning, estimering, risiko-analyse og business case for at få det første beslutningsgrundlag til at vurdere projektets omkostninger og nytteværdi Udarbejde egne målsætninger og handlingsplaner Modul 2: Forberedelse af projektet med godkendelse i ledelsen og kick-off møde med projektteamet (3 dage) Målet er, at deltagerne: Kender projektledelsesrollen og betydningen af denne i forhold til teamudvikling og feedback Kan udføre aktiviteterne i forberedelse og organisering af projektet med brug af tilhørende processer, metoder og værktøjer Kan fremlægge en projektbeskrivelse for ledelsen med henblik på godkendelse af projektet og fremlægge for projektteamet med henblik på engagement, motivation og commitment Modul 2 omfatter centrale emner som: Projektledelsesmodellen med fokus på forberedelsesfasen Forankre projektet i organisationen Arbejde med feedback, teamudvikling, planlægning, projektorganisering, kommunikationsplaner, kvalitetsplaner, kick-off møde og beslutningsmøde med ledelsen Arbejde med rollen som projektleder og modtage feedback Udarbejde egne målsætninger og handlingsplaner

5 Gennemførelse og eksekvering for levering af projektet Modul 3: Gennemførelse, eksekvering og håndtering af udfordringer og projektets afslutning (4 dag) Målet er, at deltagerne: Kan planlægge og afholde styregruppemøder med fokus på at træffe beslutninger sammen med ledelsen Kan udarbejde en fremdriftsrapport med earned value og løbende vurdere projektets nytteværdi Kan udføre aktiviteterne i gennemførelse og afslutning af projektet samt håndtere udfordringer med brug af tilhørende processer, metoder og værktøjer Kan give og modtage feedback Modulet omfatter centrale emner som: Anvendelse af emnerne fra modul 1 og 2 samt emnerne projektovertagelse, rollen som projektleder, eksekvering, interessenthåndtering, ændringshåndtering, fremdriftsrapportering, styregruppemøder, afslutning og evaluering Arbejde med rollen som projektleder og modtagelse af feedback fra teamet og undervisere Udarbejde egne målsætninger og handlingsplaner Modul 4: Opgavetræning i projektledelsesopgaver (1 dag) Målet er, at deltagerne: Får afprøvet deres viden fra projektlederuddannelsen Følger op på egne handlingsplaner Fastholder netværket mellem deltagerne Modulet omfatter centrale emner som: Arbejde med projektledelsesopgaver og drøftelse af løsningsforslag Uddeling af deltagerbeviser Forberedelse til modulerne På uddannelsen forventes det, at man forbereder sig til hvert modul. Det forventes bl.a. at man: Udarbejder projektdokumenter for et af virksomhedens projekter På eget initiativ mødes med erfaringsgruppe fra kurset Fremlægger projektdokumenterne for egen leder for godkendelse Arbejder med egen handlingsplan Læser udvalgte afsnit i Power i projekter og portefølje Tipper 13 rigtige på projektviden

6 Underviser, coach og facilitator René Figgé Mail: Project Manager, Strategic Projects FDC A/S Tidligere: Projektchef og afdelingsleder for Projekt og Metode hos FDC Chefkonsulent hos Mannaz Konsulent hos Connector Senior Projektchef hos IBM Meget erfaren projektleder, underviser og facilitator. IPMA B certificeret siden 2002 og aktiv i Dansk Projektlederforening. Se LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/renefigge Aktiv Visuel Projektledelse henvender sig til projektledere på alle niveauer, hvilket også er med til at øge dynamikken på kurset. Bl.a. fra Gjensidige, har et større antal projektledere deltaget på kurset Aktiv Visuel Projektledelse, og er efterfølgende blevet certificeret på flere niveauer. Projektdeltagernes tilbagemeldinger er positive, og på kurset er der en fin balance mellem teori og case arbejde, hvor bl.a. eksterne styregruppeformænd anvendes for, at gøre det hele mere livagtigt. Der undervises med visuelle læringsværktøjer som øger involveringsgraden og niveauet af indlæring kurset indeholder også mange små pauser/ quizzer/afbræk, der fastholder interessen og holder deltagerne relativt friske til ud på aftenen. René Figgé er super engageret, behagelig og motiverende - det er let at føle, at René brænder for at udvikle gode projektledere, et oprigtigt menneske, som man virkelig mærker i undervisningen.. et stort plus.. René efterlader et varigt indtryk.. En af Gjensidiges mange kursus deltagere udtaler: Jeg må sige, at det er det bedste kursus jeg har været på til dato. - Jan Chræmer Afdelingsdirektør IKT Forretningsstøtte, Nordic Gjensidige Forsikring

7 Praktisk information, kursussted og betaling Næste uddannelse afholdes i 2016 som følger: Modul 1: man.-ons. 29. feb. 2. mar. kl til Modul 2: man.-ons. 23. maj maj kl til Modul 3: man.-tors. 19. sep sep. kl til Modul 4: man. 24. okt. kl til Opstart Modul 1-3 holdes som internat på Bautahøj Kursuscenter: Bautahøjvej 39 Kulhuse, Jægerspris se: Undervisningen starter første dag kl og slutter sidste dag kl Modul 4 holdes som workshop hos FDC, Lautrupvang 3A, Ballerup se: For de som vil certificeres, afholdes yderligere 4 workshops af to timers varighed med opgavetræning hos FDC. Disse planlægges i forhold til certificeringsprogrammet hos Dansk Projektledelse. Priser Den samlede pris pr. deltager er kr.: ekskl. moms og inkluderer alle 4 moduler inkl. overnatning, forplejning, kursusmaterialer, bogen Power i projekter og portefølje og deltagelse i efterfølgende certificerings workshops. Kunder hos FDC får 10 % rabat. Virksomheder, som tilmelder 3 eller flere medarbejdere til samme kursus, får ligeledes 10 % rabat. Tilmelding Tilmelding sendes til: René Figgé mobil: eller Britta Johansen mobil: Tilmelding er bindende for de 4 moduler og skal ske senest den 18. december Betalingsfrist er tirsdag den 29. januar I tilfælde af manglende deltagere, aflyses kurset og eventuel betaling returneres. Dette meddeles i givet fald ved betalingsfristens udløb. Afbestillingsregler Indtil 18. december 2015 kan uddannelsen afmeldes uden beregning. Ved afmelding senere end 18. december 2015 betales 50% af uddannelsens beløbet.

8 Fælles forståelse og engagement Uddannelsen lærer dig at holde fokus på projektets beslutningsstruktur og indsatsområder, samt at forankre projektet opad og nedad i organisationen. Særlig vigtigt er det, at indarbejde kvalitetssikring og risikohåndtering i projektets opbygning og styring alt sammen ved hjælp af aktiv visuel planlægning. Fokus på uddannelsen er, hvordan projektets interessenterne relativt hurtigt kan få en fælles forståelse i opstartsfasen af et projekt. Både projektejeren og projektteamet bliver dermed bedre i stand til at træffe beslutninger om det videre forløb samt afklare, hvilke forventninger og forudsætninger, der er gældende og afgørende for projektets rammer. Processen inddrager erfaringer fra det praktiske projektarbejde, erfaringer og oplevelser, som alle projektdeltagerne genkender. Dilemmaet i opstartsfasen vil altid være: at tage vigtige beslutninger på grundlag af manglende og ufuldstændig viden. Den visuelle planlægning giver en proces og en metode, som skaber en fælles forståelse med den viden som er kendt og er til rådighed hos nøgleinteressenterne. Samtidig skabes en synergi med nye perspektiver, forståelser og indsigter. Alle deltagere er aktive og bidrager med faglighed, viden, bliver lyttet til og respekteret. Power i Projekter og Portefølje I uddannelsen benyttes bogen Power i Projekter og Portefølje som reference og som læsning. Herudover, er der litteraturhenvisninger til øvrige anerkendte bøger undervejs. FDC Lautrupvang 3A s DK-2750 IT Ballerup Denmark Phone: Fax:

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense 1. halvår 2015 Her i foråret har IEF-Fonden 17 forskellige titler på programmet. Der er 28 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage). Projektledelse Et modul i Den offentlige Lederuddannelse Point of View tilbyder en teoretisk funderet og meget praksisnær projektlederuddannelse. For at gøre uddannelsen praksisnær anbefaler vi, at du

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

STRATEGISK PROJEKTLEDER

STRATEGISK PROJEKTLEDER ORK STRATEGISK PROJEKTLEDER UDDANNELSEN FOR DIG DER HAR ANSVARET FOR KOMPLEKSE UDVIKLINGSPROJEKTER Uddannelsens indhold og opbygning giver projektlederen: Kender du det? Du ved du er dygtig, du har bevist

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere