Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer"

Transkript

1 Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer

2 2 Sika's løsninger til montering af vinduer

3 indhold 5 INTRODUKTION KORREKT VINDUESMONTERING AFGØRENDE FOR EN TÆT BYGNINGSKONSTRUKTION BYGNINGENS INDEKLIMA ET VIGTIGT GRUNDLAG FOR VINDUESMONTERING LUFTTÆTHED ER VIGTIG FOR BÆREDYGTIGE BYGNINGER SIKA S LØSNINGER HVOR ANVENDES HVILKE PRODUKTER SIKA S NYE PROGRAM I FUGEMASSER OMFATTENDE OG OVERSKUELIGT FUGEMASSER TIL BETONELEMENTER ELLER MURSTENSVÆGGE LØSNINGER TIL VINDUESMONTERING EMICODE EC 1 PLUS Fordele ved Sika s løsning Øgede globale krav om energibesparelser og effektiv udnyttelse af naturens ressourcer er den drivende kraft bag udviklingen af facader, vinduer og hele bygningsløsninger. Sika tilbyder innovative og pålidelige løsninger til vinduesproduktion, såvel som til vinduesmontering. Sika s klæbeløsninger muliggør en stærk montering af ruden i vinduesrammen og gør produktionsprocessen af vinduer hurtigere samtidig med, at de forbedrer isoleringsegenskaberne i vinduerne. Herudover sikrer vores produktsortiment til vinduesmontering med membraner, skum og fugemasser tætte samlinger til de tilstødende bygningsdele og muliggør herved at konstruktionen af vinduerne opfylder kravene til bæredygtige bygninger. Sika's løsninger til montering af vinduer 3

4

5 Introduktion På grund af mere omfattende miljølove og de tilhørende programmer, stigende energipriser og øget interesse er isolering af bygninger blevet stadig vigtigere og er et nøgleelement i bæredygtige konstruktioner. Størrelsen af glasarealerne i nye bygninger har været stadigt stigende igennem tiden. Moderne vinduesteknologi (dobbelt og tredobbelt glas) opfylder meget høje standarder omkring termisk isolering. Disse vinduer, som giver glimrende termisk isolering, skal monteres på en måde som lever op til kvaliteten af den øvrige bygning. Det nytter ikke noget at have facader med glimrende termisk isolering og avancerede vinduer, hvis disse vinduer ikke monteres professionelt. Derfor har flere lande indført standarder for vinduesmontering såsom, f.eks., RAL monteringsvejledninger i Tyskland. I flere europæiske lande er der oprettet forskellige organisationer og sammenslutninger, som skal sørge for, at diverse standarder overholdes ved konstruktion af nye bæredygtige bygninger. De har alle det mål, at nye bygninger konstrueres på måde så man reducerer energiforbruget til et minimum. Med et komplet produktsortiment til vinduesmontering og klæbere til vinduesproduktion bidrager Sika til udviklingen imod energibesparende bygninger. Sika s produktsortiment indenfor materialer til vinduesmontering hjælper brugerne til at leve op til de seneste krav og derved beskytte miljøet. Sika s fugemasser, membraner og ekspanderende fugebånd forsegler vinduesrammen og skaber et lufttæt bygningsmiljø og beskytter isoleringen imod indtrængende vand og sparer derfor energi til opvarmning eller nedkøling. Sika's løsninger til montering af vinduer 5

6 Korrekt vinduesmontering afgørende for en tæt bygningskonstruktion De vigtigste områder ved korrekt vinduesmontering er: TERMISK ISOLERING En gennemført termisk isolering af bygningen er alt afgørende. Lokalt manglende isolering giver kuldebroer som igen er årsag til energitab og derfor giver højere omkostninger til opvarmning og nedkøling. Specielt mellem vinduesrammerne og de tilstødende bygningsdele skal den termiske isoleringsløsning være planlagt og monteret korrekt uden kuldebroer. LUFTTÆTHED Ændringer i tryk og vindkræfterne forårsager luftudskiftning i bygninger. En bygning hvor vindues monteringen kun har god termisk isolering, men utilstrækkelig lufttæthed vil udskifte luften hurtigere end en tæt facade konstruktion. Som et resultat af dette vil bygningen enten køle ned eller varme op hurtigere afhængig af de udendørs klimatiske forhold og mere energi vil være nødvendig for at opretholde en stabil indendørs temperatur. REGNTÆTHED Vandindtrængning kan forårsage mange problemer såsom, f.eks., råd i konstruktionsdelene, fugt i termisk isolering og tab af isoleringsevne, som igen fører til højere energiforbrug. 6 Sika's løsninger til montering af vinduer

7 BYGNINGENS INDeklima - ET VIGTIGT GRUNDLAG FOR VINDUESMONTERING Risikoen for skader på mange bygningskonstruktioner kommer ikke udelukkende fra påvirkning af ekstern fugt såsom regn, men også fra den indre fugt. Inde i en bygning vil mennesker og aktiviteter som madlavning og vask frigive fugt, som fører til en højere luftfugtighed og højere damptryk indeni end udenfor bygningen. På grund af dette vil den varme luft med det højere vandindhold trænge fra indersiden af bygningen til den koldere yderside. Så snart den varme luft med det høje vandindhold møder et lag i bygningskonstruktionen som er koldere end dugpunktet vil fugten kondensere. Akkumulationen af dette vand inde i konstruktionen kan forårsage skade over tid såsom svamp, nedsættelse af termisk isolering og i værste fald beskadigelse af konstruktionsmaterialer. For at hindre sådanne skader skal den inden- og udendørs forsegling passe sammen og være planlagt korrekt. Bygningstætheden skal forsegles udvendigt imod vandindtrængen fra regn og sne med et vandtæt, men diffusionsåben vandtætningssystem (f.eks. SikaMembran Window Outside). Således at fugt i vægstrukturen kan slippe ud gennem facaden til ydersiden. Inde i bygningen skal alle bygningselementer og specielt samlefuger forsegles med løsninger der ikke er vandgennemtrængelige (f.eks. SikaMembran Window Inside) for at forhindre transporten af fugt ind i vægkonstruktionen og for at sikre at konstruktionen beskyttes imod fugt og de deraf følgende skader. Generelt skal indendørs forsegling være minimum lige så vandtæt for udendørs forseglingen. Bemærk i varmere klima med høj luftfugtighed og nedkølede bygninger kan transporten af fugt skifte fra udendørs til indendørs. Disse fakta skal tages i betragtning når man beslutter konstruktionen og konstruktionsmaterialerne. Sika's løsninger til montering af vinduer 7

8 LUFTTÆTHED ER VIGTIG FOR BÆREDYGTIGE BYGNINGER Luftgennemtrængeligheden i en bygning skal måles for at sikre at den enkelte bygning lever op til de strikse krav for miljørigtige bygninger (passive huse). Grønne bygningsråd såsom DGNB*, LEED* eller Minergie* kræver allerede nu en såkaldt blowertest. En blower-test anvender en højtryksblæser og en lufttryksmåler til at måle lufttætheden i bygninger og fastslå problem områder så de kan repareres for at øge energi udnyttelsen i bygningen, nedsætte indendørs luftforurening og kontrollere kvaliteten af indendørs miljøet. Blower-test aggregatet monteres på en yderdør ved hjælp af en justerbar lufttæt ramme, aggregatet suger luften ud af bygningen og trykmåleren måler det indendørs lufttryk. Den forskel i lufttrykket, der opstår på grund af aggregatet trænger igennem alle huller og åbninger i bygningskonstruktionen (flowet fra yder- til inderside). Jo tættere bygning (dvs. færre huller), jo mindre luft behøves der fra aggregatet for at skabe en ændring i bygningstrykket. * DGNB Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (Det tyske Råd for Bæredygtigt Byggeri). * LEED Leadership in Energy and Environmental Design (Det amerikanske Råd for Grønt Byggeri). * Minergie (Den svejtsiske godkendelsesmærke for bæredygtigt byggeri). 8 Sika's løsninger til montering af vinduer

9 SIKA S LØSNINGER HVOR ANVENDES HVILKE PRODUKTER De følgende detaljer viser nogle af de forskellige løsningskombinationer til fugning af vinduer i ydervægge med isolering. Ved sammenhængende vægge, kerneisolerede vægge og andre konstruktionstyper skal detaljerne justeres i henhold til disse. På grund af SikaMembran Window s fleksibilitet og den enestående bearbejdelighed ved SikaHyflex fugemasserne kan selv komplekse detaljer og forbindelse tætnes korrekt. Når der vælges materialer skal det også overvejes hvilken type materiale de tilstødende bygningsdele består af. Ujævn fugebredde kræver andre løsninger end en smal og jævn fuge. Med tre typer fuge materiale (membraner, tape og fugemasse) kan Sika levere en passende løsning til enhver vindues montering. Men de tilstødende bygningsmaterialer har ikke kun indflydelse på fugningen. Specielt ved fastgørelse af vinduer eller døre er det nødvendigt at vide om væggene består af beton, letbeton, solide eller perforerede mursten, træ eller gasbeton. indendørs tætning med SikaMembran Window, UDENDØRS FUGNING MED SikaHyflex 3 1 SikaHyflex -220 Window og bagstop 2 Sika Boom 3 SikaMembran Window Inside a Tilstødende/udvendig isolering a 2 1 INDEN- OG UDENDØRS FUGNING MED SikaMembran Window og SikaHyflex -220 Window INDEN- OG UDENDØRS FUGNING MED SikaHyflex a 1 a SikaMembran Window Outside klæbet med SikaHyflex -220 Window 2 Sika Boom 3 SikaMembran Window Inside klæbet med SikaHyflex -220 Window a Tilstødende/udvendig isolering 1 SikaHyflex -220 Window og bagstop 2 Sika Boom 3 SikaHyflex -220 Window og bagstop a Tilstødende/udvendig isolering Sika's løsninger til montering af vinduer 9

10 SIKA S nye program i fugemasser fugemasser og skum SikaHyflex -250 Facade En professionel, højelastisk fugemasse til betonelementer og murstensfacader. SikaHyflex -250 Facade er en 1-komponent, overmalbar, ultra lavmodul fugemasse baseret på Sika i-cure Teknologi. Den nye fugthærdende teknologi og de nyeste produktionsmetoder giver en fugemasse med de bedst mulige egenskaber. SikaHyflex -220 Window En professionel, højelastisk fugemasse til vinduer og døre også i forbindelse med Sika- Membran Window Installation. SikaHyflex -220 Window, 1-komponent, overmalbar, ultra lavmodul fugemasse. Baseret på den nyeste fugthærdende Sika teknologi der sikrer perfekt vedhæftning til PVC- og metaloverflader. Egenskaber og fordele Perfekt påføring Nem at sprøjte ud Kort cut-off string Synker ikke Nem at glitte Høj produktkvalitet Stor optagelse af bevægelser med lavt træk på hæftefladerne God vedhæftning til de fleste byggematerialer Overmalbar Egenskaber og fordele Perfekt påføring Nem at sprøjte ud Kort cut-off string Nem at glitte Meget lav emission Unik produktkvalitet God vedhæftning også uden brug af primer Fantastisk vedhæftning mod PVC Overmalbar Fantastisk vejr- og ældningsbestandighed Fri for organiske opløsningsmidler, lugtfri og med lavest mulig emission 10 Sika's løsninger til montering af vinduer

11 - OMFATTENDE OG OVERSKUELIGT Membraner SikaMembran Window Outside SikaMembran Window Inside Dampgennemtrængelig, fleksibel, speciel membran til luft-, vind- og regntæt montering af vinduer. Damptæt, fleksibel, speciel membran til luft-, vind- og regntæt montering af vinduer. Egenskaber og fordele Meget fleksibel membran, ideel til tredimensionel montering Dobbeltsidet fleecebelægning til valgfri pudsning Den ene side er udstyret med tryk-sensitiv tape for effektiv montering på vinduesrammerne Brandresistent klasse B2 ifølge Din 4102 Egenskaber og fordele Meget fleksibel membran, ideel til tredimensionel montering Dobbeltsidet fleecebelægning til valgfri pudsning Den ene side er udstyret med tryk-sensitiv tape for effektiv montering på vinduesrammerne Brandresistent klasse B2 ifølge Din 4102 Sika's løsninger til montering af vinduer 11

12 Fugemasser til betonelementer eller murstensvægge Generel beskrivelse og vigtigste krav Fugedimensionering og facon i beton og murstens facader ændres på grund af termisk ekspansion og sammentrækning i bygningsdelene. Disse bevægelser skal kunne optages af fugemassen for at sikre de indre dele i bygningen imod miljøpåvirkninger. Bevægelserne skyldes enten størrelsen af den enkelte bygningsdel (f.eks. præfabrikerede beton elementer) eller den termiske ekspansions koefficient i forskellige bygningsmaterialer og temperatur variationer. Yderligere kan også strukturelle bevægelser spille en rolle. De vigtigste krav til fugemasse der anvendes til sådanne opgaver er: Lavt modul selv ved lave temperaturer Fremragende vejrbestandighed God farvebestandighed God vedhæftning til porøse underlag SikaHyflex -250 Facade 1-komponent, overmalbar ultra lav modul fugemasse Vigtigste fordele Meget god vejrbestandighed +100/-50% bevægelse (ASTM C719) Fremragende vedhæfting til porøse underlag selv under ekstreme forhold Godkendelser ASTM C 920, klasse 100/50 ISO F, klasse 25 LM EN , klasse 25 LM Fordele ved Sika s fugeløsninger På grund af fugemassernes glimrende vejrbestandighed bibeholder fugerne de lovede egenskaber i længere tid end almindelige fugemasser og reducerer derved vedligeholdelse og reparationer og i sidste ende omkostningerne. SikaHyflex -250 Facades fremragende bevægelsesevne forhindrer stærk belastning på fugekanterne, som ofte opstår som følge af bevægelser i bygningen og derved reduceres risikoen for skader i underlaget, i samlingen mellem underlag og fugemasse, og i selve fugemassen, hvilket sikrer en tæt bygning. Selvom primning forlænger langtids holdbarheden af en fuge udelades det ofte i praksis. Sika s fugeløsning vil i sådanne tilfælde på grund af den fremragende vedhæftning selv under svære forhold give en yderligere sikkerhed og reducere risikoen for lækager. 12 Sika's løsninger til montering af vinduer

13 Løsninger til vinduesmontering Generel beskrivelse og vigtigste krav Vinduer er et nøgleelement i gængse bygningmiljøer. Med væsentlig øgede isoleringsværdier baseret på nutidens isolerede glas og vinduesrammer bliver også monteringen af vinduer vigtigere. En korrekt montering af vinduer sikrer tætte forbindelser til de tilstødende bygningselementer og hjælper dermed til at overholde kravene til bæredygtige bygninger og forøger isoleringen af hele facaden. De vigtigste krav til fugemasser der anvendes til sådanne opgaver er: Specielt fugemasser skal have meget god vejrbestandighed og skal ideelt set være overmalbare. Fugemasser og klæbere skal have god vedhæftning på forskellige byggematerialer (porøse og ikke-porøse). Fugemasser og klæbere skal være fleksible for at optage bevægelser. SikaHyflex -220 window 1-komponent fugemasse til fugning omkring vinduer og døre Vigtigste fordele God vejrbestandighed God vedhæftning på porøse og ikkeporøse underlag Overmalbar Godkendelser ISO F, klasse 25 HM / 20 LM EN , klasse 25 HM SikaMembran Window Specielle luft-, vind- og regntæt membraner til vinduesmontering Vigtigste fordele Meget fleksibel Dobbeltside fleecebelægning Den ene side er udstyret med trykfølsom tape Indendørs type: Damptæt Udendørs type: Dampgennemtrængelig Godkendelser Brand resistent klasse B ifølge DIN 4102 Fordele ved SikaHyflex -220 Window På grund af den glimrende vedhæftning til forskellige underlag uden brug af primer sparer fugeentreprenøren tid ved hurtigere fugning og risikoen for lækager grundet vedhæftningstab kan minimeres. Bygningen forbliver tæt. SikaHyflex -220 Window s overmalbarhed giver arkitekterne mulighed for at matche farven på fugen med farven på vinduesrammen. Fordele ved SikaMembran Window System De fleksible membraner installeres let og hurtigt og tredimensionelle fastgørelser såsom hjørner laves helt ukompliceret Desuden mindsker den trykfølsomme tape installationstiden af SikaMembran Window på grund af den hurtige og simple montering af membranerne på vinduesrammerne. Sika's løsninger til montering af vinduer 13

14 emicode ec 1 plus Ren luft indendørs for dit helbreds skyld! Det kræver vigtige overvejelser omkring indendørs lufthygiejne når man vælger byggematerialer. Enhver som ønsker at opnå bedst mulig beskyttelse af helbredet, miljøet og indendørs hygiejne kan støtte sig til EMICODE EC1 PLUS kvalitetsmærket. Hvad er EMICODE? EMICODE er en certificering, der henviser til byggematerialer med lav emission og som er fri for opløsningsmidler. Grundige tests og fortløbende overvågning sikres ved GEWsammenslutningen for Kontrol af Emission i produkter til gulvbranchen, klæbemasser og byggematerialer. Hvorfor gå efter produkter med EMICODE certificering? Produkter klassificerede med very low emission og mærket med GEV label EMICODE EC 1 PLUS sikrer den bedste mulige sikkerhed mod forurening af indeklimaet og det optimale indendørs miljø. EMICODE gør det let for forbrugere, rådgivere, arkitekter og professionelle håndværkere at vælge produkter til gulve, limning og andre byggematerialer. Garanterer en uafhængig og uvildig vurdering, der skal sikre den bedste mulige sikkerhed for både forbruger og for beskyttelses af miljøet. Klassificering EMICODE EC 1 PLUS (meget lav emission) er den skrappeste EMICODE klasse. Kun produkter mærket med EC 1 og EC 1 PLUS opfylder de højeste miljø- og helbredskrav. Kvalitetsgaranti GEV sikrer størst mulig troværdighed til produkttests og forhindrer produktreklamationer. Gentagne tests udført af 20 af de højst respekterede europæiske testinstitutter viser, at de høje standarder EC 1 PLUS har, bliver bekræftet og præcist verificeret med moderne analystiske testmetoder. Kun produkter, der lever op til de strengeste krav for kontrolleret emission kan opnå en mærkning med EMICODE EC 1 eller EMICODE EC 1 PLUS, en mærkning der viser, at der er tale om produkter med meget lav emission. Producenter, hvis produkter er mærket med EC 1 mærkaten, accepterer at producere disse produkter under kvalitets-kontrollerede forhold så de overholder EMICODE specifikationerne til enhver tid. For at sørge for størst mulig sikkerhed omkring kravene for kontrolleret emission på markedsførte produkter, arrangerer GEV regelmæssige kontroller udført af uafhængige internationalt anerkendte test institutter. Dette specielt ved produkter, der er mærket med den bedst-kontrollerede-emission klasse, EC 1. Takket være denne strenge fremgangsmåde har specielt EC 1 mærkningen hurtigt opnået et højt tillidsniveau. 14 Sika's løsninger til montering af vinduer

15 Sika's løsninger til montering af vinduer 15

16 Partnerskab - globalt - men stadig lokalt for mere information: HVEM ER VI Sika AG, hjemmehørende i Baar, Schweiz, er en globalt funderet specialiseret kemisk virksomhed. Sika leverer kemiske produkter til bygge- og produktionsindustrien (automotive, busser, lastbiler, jernbane, sol- og vindkraft, facader). Sika er markedsledende indenfor produktion af materialer der anvendes til fugning, klæbning, lyddæmpning, forstærkning og beskyttelse af lastbærende konstruktioner. Sika s produktsortiment dækker højkvalitets betonadditiver, specielle mørtler, fugemasser og klæbere, lyddæmpende og forstærkende materialer, konstruktionsforstærkning, industrigulve såvel som tagprodukter og vandtætningssystemer. Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende. Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning Sika Danmark A/S / Sika danmark A/s Præstemosevej Fredensborg

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING EN SUND FORRETNING efterisolering sikrer dig en energirigtig bolig, og investeringen er tjent hjem på bare 3 år. Stigende

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvad er det? Det er med til at holde

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer WWW.PURMO.DK radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer Every care has been taken in the creation of this document. No part of this document may be reproduced without the express written consent

Læs mere

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt datablad Udgave 12/03/2015 Sikafloor - 20 PurCem Sikafloor -20 PurCem Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt beskrivelse Sikafloor -20 PurCem er en flere-komponent, vanddispergeret,

Læs mere

Gør det enkelt Gør det effektivt

Gør det enkelt Gør det effektivt Gør det enkelt Gør det effektivt Vælg PROTECTOS PROTECTOS - Din specialist i BYGNINGSrenovering, facadeimprægnering og afrensning Effektiv renovering og vedligeholdelse af bygninger, ejendomme og boliger

Læs mere

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com Alt til havedammen Skandinaviens største sortiment www.pondteam.com 1 2 Indhold Velkommen Sid 5 Du kan selv bestemme formen Sid 6-7 En rigtig elastisk gummidug Sid 8 EPDM folie Sid 9 Folietilbehør Sid

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer Ny kvalitet www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere