Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer"

Transkript

1 Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer

2 2 Sika's løsninger til montering af vinduer

3 indhold 5 INTRODUKTION KORREKT VINDUESMONTERING AFGØRENDE FOR EN TÆT BYGNINGSKONSTRUKTION BYGNINGENS INDEKLIMA ET VIGTIGT GRUNDLAG FOR VINDUESMONTERING LUFTTÆTHED ER VIGTIG FOR BÆREDYGTIGE BYGNINGER SIKA S LØSNINGER HVOR ANVENDES HVILKE PRODUKTER SIKA S NYE PROGRAM I FUGEMASSER OMFATTENDE OG OVERSKUELIGT FUGEMASSER TIL BETONELEMENTER ELLER MURSTENSVÆGGE LØSNINGER TIL VINDUESMONTERING EMICODE EC 1 PLUS Fordele ved Sika s løsning Øgede globale krav om energibesparelser og effektiv udnyttelse af naturens ressourcer er den drivende kraft bag udviklingen af facader, vinduer og hele bygningsløsninger. Sika tilbyder innovative og pålidelige løsninger til vinduesproduktion, såvel som til vinduesmontering. Sika s klæbeløsninger muliggør en stærk montering af ruden i vinduesrammen og gør produktionsprocessen af vinduer hurtigere samtidig med, at de forbedrer isoleringsegenskaberne i vinduerne. Herudover sikrer vores produktsortiment til vinduesmontering med membraner, skum og fugemasser tætte samlinger til de tilstødende bygningsdele og muliggør herved at konstruktionen af vinduerne opfylder kravene til bæredygtige bygninger. Sika's løsninger til montering af vinduer 3

4

5 Introduktion På grund af mere omfattende miljølove og de tilhørende programmer, stigende energipriser og øget interesse er isolering af bygninger blevet stadig vigtigere og er et nøgleelement i bæredygtige konstruktioner. Størrelsen af glasarealerne i nye bygninger har været stadigt stigende igennem tiden. Moderne vinduesteknologi (dobbelt og tredobbelt glas) opfylder meget høje standarder omkring termisk isolering. Disse vinduer, som giver glimrende termisk isolering, skal monteres på en måde som lever op til kvaliteten af den øvrige bygning. Det nytter ikke noget at have facader med glimrende termisk isolering og avancerede vinduer, hvis disse vinduer ikke monteres professionelt. Derfor har flere lande indført standarder for vinduesmontering såsom, f.eks., RAL monteringsvejledninger i Tyskland. I flere europæiske lande er der oprettet forskellige organisationer og sammenslutninger, som skal sørge for, at diverse standarder overholdes ved konstruktion af nye bæredygtige bygninger. De har alle det mål, at nye bygninger konstrueres på måde så man reducerer energiforbruget til et minimum. Med et komplet produktsortiment til vinduesmontering og klæbere til vinduesproduktion bidrager Sika til udviklingen imod energibesparende bygninger. Sika s produktsortiment indenfor materialer til vinduesmontering hjælper brugerne til at leve op til de seneste krav og derved beskytte miljøet. Sika s fugemasser, membraner og ekspanderende fugebånd forsegler vinduesrammen og skaber et lufttæt bygningsmiljø og beskytter isoleringen imod indtrængende vand og sparer derfor energi til opvarmning eller nedkøling. Sika's løsninger til montering af vinduer 5

6 Korrekt vinduesmontering afgørende for en tæt bygningskonstruktion De vigtigste områder ved korrekt vinduesmontering er: TERMISK ISOLERING En gennemført termisk isolering af bygningen er alt afgørende. Lokalt manglende isolering giver kuldebroer som igen er årsag til energitab og derfor giver højere omkostninger til opvarmning og nedkøling. Specielt mellem vinduesrammerne og de tilstødende bygningsdele skal den termiske isoleringsløsning være planlagt og monteret korrekt uden kuldebroer. LUFTTÆTHED Ændringer i tryk og vindkræfterne forårsager luftudskiftning i bygninger. En bygning hvor vindues monteringen kun har god termisk isolering, men utilstrækkelig lufttæthed vil udskifte luften hurtigere end en tæt facade konstruktion. Som et resultat af dette vil bygningen enten køle ned eller varme op hurtigere afhængig af de udendørs klimatiske forhold og mere energi vil være nødvendig for at opretholde en stabil indendørs temperatur. REGNTÆTHED Vandindtrængning kan forårsage mange problemer såsom, f.eks., råd i konstruktionsdelene, fugt i termisk isolering og tab af isoleringsevne, som igen fører til højere energiforbrug. 6 Sika's løsninger til montering af vinduer

7 BYGNINGENS INDeklima - ET VIGTIGT GRUNDLAG FOR VINDUESMONTERING Risikoen for skader på mange bygningskonstruktioner kommer ikke udelukkende fra påvirkning af ekstern fugt såsom regn, men også fra den indre fugt. Inde i en bygning vil mennesker og aktiviteter som madlavning og vask frigive fugt, som fører til en højere luftfugtighed og højere damptryk indeni end udenfor bygningen. På grund af dette vil den varme luft med det højere vandindhold trænge fra indersiden af bygningen til den koldere yderside. Så snart den varme luft med det høje vandindhold møder et lag i bygningskonstruktionen som er koldere end dugpunktet vil fugten kondensere. Akkumulationen af dette vand inde i konstruktionen kan forårsage skade over tid såsom svamp, nedsættelse af termisk isolering og i værste fald beskadigelse af konstruktionsmaterialer. For at hindre sådanne skader skal den inden- og udendørs forsegling passe sammen og være planlagt korrekt. Bygningstætheden skal forsegles udvendigt imod vandindtrængen fra regn og sne med et vandtæt, men diffusionsåben vandtætningssystem (f.eks. SikaMembran Window Outside). Således at fugt i vægstrukturen kan slippe ud gennem facaden til ydersiden. Inde i bygningen skal alle bygningselementer og specielt samlefuger forsegles med løsninger der ikke er vandgennemtrængelige (f.eks. SikaMembran Window Inside) for at forhindre transporten af fugt ind i vægkonstruktionen og for at sikre at konstruktionen beskyttes imod fugt og de deraf følgende skader. Generelt skal indendørs forsegling være minimum lige så vandtæt for udendørs forseglingen. Bemærk i varmere klima med høj luftfugtighed og nedkølede bygninger kan transporten af fugt skifte fra udendørs til indendørs. Disse fakta skal tages i betragtning når man beslutter konstruktionen og konstruktionsmaterialerne. Sika's løsninger til montering af vinduer 7

8 LUFTTÆTHED ER VIGTIG FOR BÆREDYGTIGE BYGNINGER Luftgennemtrængeligheden i en bygning skal måles for at sikre at den enkelte bygning lever op til de strikse krav for miljørigtige bygninger (passive huse). Grønne bygningsråd såsom DGNB*, LEED* eller Minergie* kræver allerede nu en såkaldt blowertest. En blower-test anvender en højtryksblæser og en lufttryksmåler til at måle lufttætheden i bygninger og fastslå problem områder så de kan repareres for at øge energi udnyttelsen i bygningen, nedsætte indendørs luftforurening og kontrollere kvaliteten af indendørs miljøet. Blower-test aggregatet monteres på en yderdør ved hjælp af en justerbar lufttæt ramme, aggregatet suger luften ud af bygningen og trykmåleren måler det indendørs lufttryk. Den forskel i lufttrykket, der opstår på grund af aggregatet trænger igennem alle huller og åbninger i bygningskonstruktionen (flowet fra yder- til inderside). Jo tættere bygning (dvs. færre huller), jo mindre luft behøves der fra aggregatet for at skabe en ændring i bygningstrykket. * DGNB Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (Det tyske Råd for Bæredygtigt Byggeri). * LEED Leadership in Energy and Environmental Design (Det amerikanske Råd for Grønt Byggeri). * Minergie (Den svejtsiske godkendelsesmærke for bæredygtigt byggeri). 8 Sika's løsninger til montering af vinduer

9 SIKA S LØSNINGER HVOR ANVENDES HVILKE PRODUKTER De følgende detaljer viser nogle af de forskellige løsningskombinationer til fugning af vinduer i ydervægge med isolering. Ved sammenhængende vægge, kerneisolerede vægge og andre konstruktionstyper skal detaljerne justeres i henhold til disse. På grund af SikaMembran Window s fleksibilitet og den enestående bearbejdelighed ved SikaHyflex fugemasserne kan selv komplekse detaljer og forbindelse tætnes korrekt. Når der vælges materialer skal det også overvejes hvilken type materiale de tilstødende bygningsdele består af. Ujævn fugebredde kræver andre løsninger end en smal og jævn fuge. Med tre typer fuge materiale (membraner, tape og fugemasse) kan Sika levere en passende løsning til enhver vindues montering. Men de tilstødende bygningsmaterialer har ikke kun indflydelse på fugningen. Specielt ved fastgørelse af vinduer eller døre er det nødvendigt at vide om væggene består af beton, letbeton, solide eller perforerede mursten, træ eller gasbeton. indendørs tætning med SikaMembran Window, UDENDØRS FUGNING MED SikaHyflex 3 1 SikaHyflex -220 Window og bagstop 2 Sika Boom 3 SikaMembran Window Inside a Tilstødende/udvendig isolering a 2 1 INDEN- OG UDENDØRS FUGNING MED SikaMembran Window og SikaHyflex -220 Window INDEN- OG UDENDØRS FUGNING MED SikaHyflex a 1 a SikaMembran Window Outside klæbet med SikaHyflex -220 Window 2 Sika Boom 3 SikaMembran Window Inside klæbet med SikaHyflex -220 Window a Tilstødende/udvendig isolering 1 SikaHyflex -220 Window og bagstop 2 Sika Boom 3 SikaHyflex -220 Window og bagstop a Tilstødende/udvendig isolering Sika's løsninger til montering af vinduer 9

10 SIKA S nye program i fugemasser fugemasser og skum SikaHyflex -250 Facade En professionel, højelastisk fugemasse til betonelementer og murstensfacader. SikaHyflex -250 Facade er en 1-komponent, overmalbar, ultra lavmodul fugemasse baseret på Sika i-cure Teknologi. Den nye fugthærdende teknologi og de nyeste produktionsmetoder giver en fugemasse med de bedst mulige egenskaber. SikaHyflex -220 Window En professionel, højelastisk fugemasse til vinduer og døre også i forbindelse med Sika- Membran Window Installation. SikaHyflex -220 Window, 1-komponent, overmalbar, ultra lavmodul fugemasse. Baseret på den nyeste fugthærdende Sika teknologi der sikrer perfekt vedhæftning til PVC- og metaloverflader. Egenskaber og fordele Perfekt påføring Nem at sprøjte ud Kort cut-off string Synker ikke Nem at glitte Høj produktkvalitet Stor optagelse af bevægelser med lavt træk på hæftefladerne God vedhæftning til de fleste byggematerialer Overmalbar Egenskaber og fordele Perfekt påføring Nem at sprøjte ud Kort cut-off string Nem at glitte Meget lav emission Unik produktkvalitet God vedhæftning også uden brug af primer Fantastisk vedhæftning mod PVC Overmalbar Fantastisk vejr- og ældningsbestandighed Fri for organiske opløsningsmidler, lugtfri og med lavest mulig emission 10 Sika's løsninger til montering af vinduer

11 - OMFATTENDE OG OVERSKUELIGT Membraner SikaMembran Window Outside SikaMembran Window Inside Dampgennemtrængelig, fleksibel, speciel membran til luft-, vind- og regntæt montering af vinduer. Damptæt, fleksibel, speciel membran til luft-, vind- og regntæt montering af vinduer. Egenskaber og fordele Meget fleksibel membran, ideel til tredimensionel montering Dobbeltsidet fleecebelægning til valgfri pudsning Den ene side er udstyret med tryk-sensitiv tape for effektiv montering på vinduesrammerne Brandresistent klasse B2 ifølge Din 4102 Egenskaber og fordele Meget fleksibel membran, ideel til tredimensionel montering Dobbeltsidet fleecebelægning til valgfri pudsning Den ene side er udstyret med tryk-sensitiv tape for effektiv montering på vinduesrammerne Brandresistent klasse B2 ifølge Din 4102 Sika's løsninger til montering af vinduer 11

12 Fugemasser til betonelementer eller murstensvægge Generel beskrivelse og vigtigste krav Fugedimensionering og facon i beton og murstens facader ændres på grund af termisk ekspansion og sammentrækning i bygningsdelene. Disse bevægelser skal kunne optages af fugemassen for at sikre de indre dele i bygningen imod miljøpåvirkninger. Bevægelserne skyldes enten størrelsen af den enkelte bygningsdel (f.eks. præfabrikerede beton elementer) eller den termiske ekspansions koefficient i forskellige bygningsmaterialer og temperatur variationer. Yderligere kan også strukturelle bevægelser spille en rolle. De vigtigste krav til fugemasse der anvendes til sådanne opgaver er: Lavt modul selv ved lave temperaturer Fremragende vejrbestandighed God farvebestandighed God vedhæftning til porøse underlag SikaHyflex -250 Facade 1-komponent, overmalbar ultra lav modul fugemasse Vigtigste fordele Meget god vejrbestandighed +100/-50% bevægelse (ASTM C719) Fremragende vedhæfting til porøse underlag selv under ekstreme forhold Godkendelser ASTM C 920, klasse 100/50 ISO F, klasse 25 LM EN , klasse 25 LM Fordele ved Sika s fugeløsninger På grund af fugemassernes glimrende vejrbestandighed bibeholder fugerne de lovede egenskaber i længere tid end almindelige fugemasser og reducerer derved vedligeholdelse og reparationer og i sidste ende omkostningerne. SikaHyflex -250 Facades fremragende bevægelsesevne forhindrer stærk belastning på fugekanterne, som ofte opstår som følge af bevægelser i bygningen og derved reduceres risikoen for skader i underlaget, i samlingen mellem underlag og fugemasse, og i selve fugemassen, hvilket sikrer en tæt bygning. Selvom primning forlænger langtids holdbarheden af en fuge udelades det ofte i praksis. Sika s fugeløsning vil i sådanne tilfælde på grund af den fremragende vedhæftning selv under svære forhold give en yderligere sikkerhed og reducere risikoen for lækager. 12 Sika's løsninger til montering af vinduer

13 Løsninger til vinduesmontering Generel beskrivelse og vigtigste krav Vinduer er et nøgleelement i gængse bygningmiljøer. Med væsentlig øgede isoleringsværdier baseret på nutidens isolerede glas og vinduesrammer bliver også monteringen af vinduer vigtigere. En korrekt montering af vinduer sikrer tætte forbindelser til de tilstødende bygningselementer og hjælper dermed til at overholde kravene til bæredygtige bygninger og forøger isoleringen af hele facaden. De vigtigste krav til fugemasser der anvendes til sådanne opgaver er: Specielt fugemasser skal have meget god vejrbestandighed og skal ideelt set være overmalbare. Fugemasser og klæbere skal have god vedhæftning på forskellige byggematerialer (porøse og ikke-porøse). Fugemasser og klæbere skal være fleksible for at optage bevægelser. SikaHyflex -220 window 1-komponent fugemasse til fugning omkring vinduer og døre Vigtigste fordele God vejrbestandighed God vedhæftning på porøse og ikkeporøse underlag Overmalbar Godkendelser ISO F, klasse 25 HM / 20 LM EN , klasse 25 HM SikaMembran Window Specielle luft-, vind- og regntæt membraner til vinduesmontering Vigtigste fordele Meget fleksibel Dobbeltside fleecebelægning Den ene side er udstyret med trykfølsom tape Indendørs type: Damptæt Udendørs type: Dampgennemtrængelig Godkendelser Brand resistent klasse B ifølge DIN 4102 Fordele ved SikaHyflex -220 Window På grund af den glimrende vedhæftning til forskellige underlag uden brug af primer sparer fugeentreprenøren tid ved hurtigere fugning og risikoen for lækager grundet vedhæftningstab kan minimeres. Bygningen forbliver tæt. SikaHyflex -220 Window s overmalbarhed giver arkitekterne mulighed for at matche farven på fugen med farven på vinduesrammen. Fordele ved SikaMembran Window System De fleksible membraner installeres let og hurtigt og tredimensionelle fastgørelser såsom hjørner laves helt ukompliceret Desuden mindsker den trykfølsomme tape installationstiden af SikaMembran Window på grund af den hurtige og simple montering af membranerne på vinduesrammerne. Sika's løsninger til montering af vinduer 13

14 emicode ec 1 plus Ren luft indendørs for dit helbreds skyld! Det kræver vigtige overvejelser omkring indendørs lufthygiejne når man vælger byggematerialer. Enhver som ønsker at opnå bedst mulig beskyttelse af helbredet, miljøet og indendørs hygiejne kan støtte sig til EMICODE EC1 PLUS kvalitetsmærket. Hvad er EMICODE? EMICODE er en certificering, der henviser til byggematerialer med lav emission og som er fri for opløsningsmidler. Grundige tests og fortløbende overvågning sikres ved GEWsammenslutningen for Kontrol af Emission i produkter til gulvbranchen, klæbemasser og byggematerialer. Hvorfor gå efter produkter med EMICODE certificering? Produkter klassificerede med very low emission og mærket med GEV label EMICODE EC 1 PLUS sikrer den bedste mulige sikkerhed mod forurening af indeklimaet og det optimale indendørs miljø. EMICODE gør det let for forbrugere, rådgivere, arkitekter og professionelle håndværkere at vælge produkter til gulve, limning og andre byggematerialer. Garanterer en uafhængig og uvildig vurdering, der skal sikre den bedste mulige sikkerhed for både forbruger og for beskyttelses af miljøet. Klassificering EMICODE EC 1 PLUS (meget lav emission) er den skrappeste EMICODE klasse. Kun produkter mærket med EC 1 og EC 1 PLUS opfylder de højeste miljø- og helbredskrav. Kvalitetsgaranti GEV sikrer størst mulig troværdighed til produkttests og forhindrer produktreklamationer. Gentagne tests udført af 20 af de højst respekterede europæiske testinstitutter viser, at de høje standarder EC 1 PLUS har, bliver bekræftet og præcist verificeret med moderne analystiske testmetoder. Kun produkter, der lever op til de strengeste krav for kontrolleret emission kan opnå en mærkning med EMICODE EC 1 eller EMICODE EC 1 PLUS, en mærkning der viser, at der er tale om produkter med meget lav emission. Producenter, hvis produkter er mærket med EC 1 mærkaten, accepterer at producere disse produkter under kvalitets-kontrollerede forhold så de overholder EMICODE specifikationerne til enhver tid. For at sørge for størst mulig sikkerhed omkring kravene for kontrolleret emission på markedsførte produkter, arrangerer GEV regelmæssige kontroller udført af uafhængige internationalt anerkendte test institutter. Dette specielt ved produkter, der er mærket med den bedst-kontrollerede-emission klasse, EC 1. Takket være denne strenge fremgangsmåde har specielt EC 1 mærkningen hurtigt opnået et højt tillidsniveau. 14 Sika's løsninger til montering af vinduer

15 Sika's løsninger til montering af vinduer 15

16 Partnerskab - globalt - men stadig lokalt for mere information: HVEM ER VI Sika AG, hjemmehørende i Baar, Schweiz, er en globalt funderet specialiseret kemisk virksomhed. Sika leverer kemiske produkter til bygge- og produktionsindustrien (automotive, busser, lastbiler, jernbane, sol- og vindkraft, facader). Sika er markedsledende indenfor produktion af materialer der anvendes til fugning, klæbning, lyddæmpning, forstærkning og beskyttelse af lastbærende konstruktioner. Sika s produktsortiment dækker højkvalitets betonadditiver, specielle mørtler, fugemasser og klæbere, lyddæmpende og forstærkende materialer, konstruktionsforstærkning, industrigulve såvel som tagprodukter og vandtætningssystemer. Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende. Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning Sika Danmark A/S / Sika danmark A/s Præstemosevej Fredensborg

Vinduestætning for fremtiden

Vinduestætning for fremtiden Vinduestætning for fremtiden Fordel mht. tid og omkostninger på grund af nem, hurtig og sikker formontering Temperatur- og vejruafhængig montering ISO-BLOCO One Control Tidsmæssigt præcis båndaktivering

Læs mere

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Produktdatablad Version: 06.07 SikaflexTP TP Tank Sikaflex Tank 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Anvendelsesområder Sikaflex Tank kan anvendes som elastisk

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R

Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R Bæredygtig renovering Hvad gør man med balkonen? 2 Når du vælger at renovere, så er komfort og energibesparelser med rette højt på dagsordenen.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering Fugematerialer Alt til nybyg og renovering 08 AcryKit Fugning af revner i beton, murværk og pudsede overflader Malkode 00-1 1 Acryl fugemasse Fugning af indvendige døre/vinduer, gipsplader, mellem loft,

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt med celluloseisolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde, ved at gøre konstruktionen

Læs mere

Thermografi rapport indefra

Thermografi rapport indefra Gate 21 Vognporten 2 26 Albertslund Charlotte Schunck Dato: 4/2 13 Rapport nr.: 5585,4 Thermografi rapport indefra Opgaven: Kurt Andersen Thermografi har fået til opgave, at kontrollere, måle og vurdere

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk

Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus. cbidanmark.dk Byg lufttæt og åndbart med Cellulosebaseret Isolering for et sundere hus :: ISOCELL Byggesystem Tæthed og celluloseisolering Med IsoCell byggesystem kan du bygge det sunde hus eller huset som kan ånde,

Læs mere

Et bånd - fire gevinster

Et bånd - fire gevinster Et bånd - fire gevinster Højeste tætningsfunktion ved regn og storm ISO-BLOCO One Absolut tæt sparer energi 100 % perfekt vinduestætning med kun et bånd Optimal fugtighedstransport beskytter mod skimmelsvamp

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Skum & fugemasse. Skum & fugemasse

Skum & fugemasse. Skum & fugemasse 299 1-komponent PU 1/500, 1/750 adapterskum...side 300 1-komponent pistolskum PUP 750 B3...side 301 Brandhæmmende pistolskum PUFS 750...side 302 Skumpistoler og rensemiddel PUR 500...side 303 300 SKUM

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten At skabe overblik At sikre korrekt anvendelse Ordningen er trådt

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Blower Door-test og praktiske erfaringer

Blower Door-test og praktiske erfaringer ISOLINK rådgivende ingeniørvirksomhed Lars Due ITC Level III termograf og instruktør Blower Door-test Bygningstermografering Rådgivning om materialer og metoder til tæt klimaskærm. Undervisning ITC Level

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE Vinder af Byggeriets Energipris 2010 AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE 2 Rationel AURAPLUS TM er et nyt og banebrydende vindues- og dørkoncept, hvor energi, lysindfald

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

U LT R A L O W E N E R G Y

U LT R A L O W E N E R G Y U LT R A L O W E N E R G Y WINDOWS R VINDUER FRA ULSTED Nye Low Energy Windows ra ScandiWood A/S Windows Ulsted Low Energy Windows har skabt nye muligheder or arkitekter til at designe passivhuse. Den

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Optimal beskyttelse til din bil. SikaGard Rustbeskyttelse til effektiv reparation af karrosserier

Optimal beskyttelse til din bil. SikaGard Rustbeskyttelse til effektiv reparation af karrosserier Optimal beskyttelse til din bil SikaGard Rustbeskyttelse til effektiv reparation af karrosserier SikaGard serien Sika er foretrukken leverandør og samarbejdspartner i bilindustrien. Sammen med vore partnere

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Termografirapport 17. december 2010 Max B. Mikkelsen

Termografirapport 17. december 2010 Max B. Mikkelsen Termografirapport 17. december 2010 B. Mikkelsen Inspektion og rapport udført af Morsø Tømrer- og Snedkerforretning A/S GuideIR. Page 1 of 11 Rapport udført af: B. Mikkelsen Fil Navn IR000316 Dato 12/9/2010

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse:

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse: Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090 Termografi Rapport Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup Dato for undersøgelse Udført af 1(18) Peter Jensen Indholdsfortegnelse Side 1 Forside Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Vælg den rigtige yderdør til dit hus

Vælg den rigtige yderdør til dit hus Yderdøre clever -line Vælg den rigtige yderdør til dit hus Hoveddøren er indgangen til dit hjem. Den skal både vise, hvem du er og beskytte boligen mod vind og vejr i mange år. Vælg derfor dine nye yderdøre

Læs mere

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings I solering Første Udgave Februar 2014 NÆSTE GENERATION AF ISOLERING Low Energy Low Carbon Buildings Introduktion Udfordringen Energioptimering er nøglen til at opnå mange af Europas økonomiske, energi-,

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET

ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET ENERGIRIGTIGE OG VEDLIGEHOLDELSESLETTE VINDUER OG DØRE I TOPKVALITET Ventisol a/s Nordre Ringvej 9 9760 Vrå Tlf.: 98 98 16 75 Fax: 98 98 24 86 info@ventisol.dk www.ventisol.dk BOLIG INGEN KOMPROMISER Hos

Læs mere

PRÆISOLEREDE RØR. Uponor præisolerede rør - nu endnu bedre isoleret. Mere end 10% forbedret isoleringsevne. Nyt isoleringsmateriale

PRÆISOLEREDE RØR. Uponor præisolerede rør - nu endnu bedre isoleret. Mere end 10% forbedret isoleringsevne. Nyt isoleringsmateriale PRÆISOLEREDE RØR Uponor præisolerede rør - nu endnu bedre isoleret Mere end 10% forbedret isoleringsevne Nyt isoleringsmateriale 03 2011 Endnu bedre end før - Uponor præisolerede rør nu med forbedret termisk

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere