Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. - når der bygges på kvalitet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!"

Transkript

1 Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet!

2 Indhold Indledning Systemets opbygning med isolering LIP Silikonehartspuds Systemets opbygning på pladeunderlag/let facade Systemets opbygning på EPS Byggesystem/EPS Facadeisolering Systemets opbygning uden isolering Systemets opbygning med teglskaller Udførelse af EPS Facadeisolering Detailløsninger/Konstruktionsdetaljer Værktøj til Facadepuds Beskrivelse af systemet Behandling af underlag Krav til underlag Valg af isoleringsmateriale Valg af facadeklæber Klæbemetoder Fastgørelsesmetoder Montering af isoleringspladerne Generelt om LIPs armeringsmørtler Armeringslaget Armering Efterbehandling af LIP 350/ Drift og vedligehold Reparation af LIP Facadesystem Udfaldskrav

3 3 Indledning I takt med stadig skærpede energikrav og energiprisernes himmelflugt, er pudsning af facader med udvendige isoleringssystemer blevet mere og mere almindelige, både i forbindelse med nybyggeri men også når ældre huse renoveres. En facadeisolering reducerer ikke kun varmeudgifterne betragteligt. Den er også miljøvenlig, og bidrager til et forbedret indeklima samtidig med, at den yder en langvarig effektiv beskyttelse af facaden mod vejrliget. LIP 350 og 360 er specielt udviklede netop til pudsning af facader, hvor der stilles øgede krav til holdbarhed og vedhæftning til underlaget. Arbejdsmiljø og indeklima Hos LIP har vi i høj grad fokus på at bidrage til et sundere arbejdsmiljø og indeklima. Derfor opfylder samtlige LIP produkter omtalt i denne vejledning, de strengeste krav til egen emission, og bærer EMICODE EC1 PLUS mærket. Denne mærkning er håndværkerens og slutbrugerens sikkerhed og garanti for, at LIP s produkter bidrager til et renere arbejdsmiljø og et forbedret indeklima. Det er vores forhåbning, at vi med denne vejledning kan guide den udførende, såvel som den rådgivende godt på vej i valget af den rette facadepudsløsning. Skulle der undervejs opstå spørgsmål som ikke finder besvarelse i denne vejledning, kontakt da LIP på tlf.: Vi står altid klar med gode råd og kompetent vejledning.

4 Systemets opbygning med isolering 1 Underlag: Murværk, Beton, Letbeton, Porebeton, mv. 2 Klæber: LIP Multiklæb/LIP 350 Cementbaseret fleksibel facadeklæber 3 Isolering: Facadeplader, Facadelamel, EPS Facadeplade Varmeisoleringsplade af mineraluld, polystyren eller anden godkendt facadeisolering 3a Fastgørelse: Dyvelmontering skal ske iht dyvelproducentens anvisninger 4 Grundpuds/Armeringspuds: 3,5 mm LIP 350 Universalmørtel 5 Armering: LIP Armeringsnet 6 Grundpuds: 1,5 mm LIP 350 Universalmørtel 7 Slutpuds: 3 mm LIP 360 Fiberpuds Let 3a 8 Evt. afsluttende malerbehandling: Silikat- eller Silikoneharpiksmaling Ved overgang på isolering udføres dobbelt armeringsnet Forbrug pr. m 2 LIP Multi Fliseklæb: Ca. 2 kg/m 2 (lamel = ca. 5 kg/m 2 ) LIP 350 Universalmørtel: 5 mm x 1,4 kg/mm = 7 kg/m 2 LIP 360 Fiberpuds Let: 3 mm x 1,1 kg/ m 2 = 3,3 kg/m 2 LIP Armeringsvæv: 1 x 1,15 LIP Bundliste pr. lbm LIP Hjørnearmering pr. lbm Eksempel på facaderenovering med mineraluld ilagt LIP Armeringsnet og LIP 350 og LIP 360.

5 5 LIP Siliconehartspuds 1 Underlag: Murværk, Beton, Letbeton, Porebeton, mv. 2 Klæber: LIP Multi Fliseklæb/LIP 350 Cementbaseret fleksibel facadeklæber 3 Isolering: Facadeplader, Facadelamel, EPS Facadeplade Varmeisoleringsplade af mineraluld, polystyren eller anden godkendt facadeisolering 4 Grundpuds/Armeringspuds: 4 mm LIP 350 Universalmørtel 5 Armering: LIP Armeringsnet 6 Grundpuds: 2 mm LIP 350 Universalmørtel 7 Pudsgrunder: LIP Pudsgrunder, farve som slutpuds 8 Slutpuds: LIP Siliconehartspuds Siliconehartspuds Puds kornstørrelse: Farve: Påføring: 1,0-1,2-1,5-2,0-3,0 mm Kan tones iht. NCS farvekort Trækbræt eller sprøjte Pudsgrunder Påføring: Farve: Rulle, pensel eller sprøjte Som slutpuds Forbrug pr. m 2 LIP Multi Fliseklæb: Ca. 2 kg/m 2 LIP 350: 5 x 1,4 kg/mm = 7 kg/m 2 LIP Pudsgrunder: 0,2 kg/m 2 LIP Siliconehartspuds: Ca. 2,2 kg/m 2 LIP Armeringsvæv: 1 x 1,15 LIP Bundliste pr. lbm LIP Hjørnearmering pr. lbm

6 Systemets opbygning på pladeunderlag/let facade 1 Pladeunderlag: Ventileret/Uventileret let facadevæg Cementbundne, glasfiberforstærkede sandwichplader 2 Grundpuds/Armeringspuds: 3,5 mm LIP 350 Universalmørtel 3 Armering: LIP Armeringsnet 4 Grundpuds: 1,5 mm LIP 350 Universalmørtel 5 Slutpuds: 3 mm LIP 360 Fiberpuds Let Evt. afsluttende malerbehandling: Silikat- eller Silikoneharpiksmaling Forbrug: Se side 4 og Systemets opbygning på EPS Byggesystem/EPS Facadeisolering 1 EPS Byggesystem/ facadeisolering: EPS System ydervæg eller EPS Facadeisolering 2 Grundpuds/Armeringspuds: 3,5 mm LIP 350 Universalmørtel 3 Armering: LIP Armeringsnet 4 Grundpuds: 1,5 mm LIP 350 Universalmørtel 5 Slutpuds: 3 mm LIP 360 Fiberpuds Let Evt. afsluttende malerbehandling: Silikat- eller Silikoneharpiksmaling Forbrug: For EPS udførelsesvejledning se side

7 Systemets opbygning uden isolering 1 Underlag: Murværk, Beton, Letbeton, Porebeton, mv. 2 Grundpuds/Armeringspuds: 3,5 mm LIP 350 Universalmørtel eller 3,5 mm LIP 360 Fiberpuds Let 3 Armering: LIP Armeringsnet 4 Grundpuds: 1,5 mm LIP 350 Universalmørtel eller 1,5 mm LIP 360 Fiberpuds Let 5 Slutpuds: 3 mm LIP 350 Universalmørtel, 3 mm LIP 360 Fiberpuds Let eller LIP Siliconehartspuds 6 Evt. afsluttende malerbehandling: Silikat- eller Silikoneharpiksmaling Forbrug pr. m 2 LIP 350 Universalmørtel: 1,4 kg pr. mm lag LIP 360 Fiberpuds Let: 1,1 kg pr. mm lag LIP Armeringsvæv: 50 lbm x 1,15 m pr. rl. LIP Bundliste pr. lbm LIP Hjørnearmering pr. lbm

8 Systemets opbygning med teglskaller Udførelse af LIP Facadesystem m/ teglskaller udføres til og med grundpuds 5 mm m/ armeringsnet som almindelig LIP Facadesystem med el. uden isolering. Se udførelsesvejledning LIP Facadesystem herfor. Vejledning kan ses/hentes på Grundpuds udføres ved underlag for teglskaller i 6 mm lagtykkelse i stedet for 5 mm og der indbores, igennem armeringsnet og i den våde grundpuds ekstra fastgørelser i form af Pudsskiver med 140 plus teller for ekstra fastgørelse til underlag for bæring af teglskaller. Pudsskiver trykkes ind i den våde puds således de dækkes helt af armeringspudsen. Pudsskiver monteres med en 5-6 mm egnet facadeskrue i længde passende til isoleringsdimension. Til slut påføres 2 mm armeringspudslag ovenpå grundpuds således der opnås et Grundpuds/armeringspudslag på 8 mm total. Grundpuds/armeringspuds skal udtørre fuldstændig og efter ca. 4 uger kan der opklæbes teglskaller. Teglskaller opklæbes med LIP Multi fliseklæb LET og der skal udføres fuldlimning af teglskallerne således der opnås fuld kontakt mellem underlag og teglskaller. Teglskaller der udsættes for nedbør vil ved længere tids vandpåvirkning blive gennemfugtet og der kan opstå vand i tandsporene såfremt der ikke udføres fuldlimning, som vil medfører frostsprængning. En fuld kontakt mellem teglskal og underlag kan kun sikres ved at anvende dobbeltklæbningsmetoden, hvor der påføres et lag fliseklæb på hele teglskallens bagside samt på underlaget. Der skal anvendes en tandspartel på underlaget med tandstørrelse 8x8 el. 10X10 mm ved meget ujævne skaller, og til påføring af lim bagsiden tandstørrelse 4x4 mm. Tandspartlen vendes og bagsiden af skallen glittes. Det anbefales jævnligt at løfte en teglskal for at vurdere om der opnås fuld klæbedækning. Teglskaller kan fuges LIP Referencemørtel CE: EN Underlag: Murværk, Beton, Letbeton, Porebeton, mv. 2 Grundpuds/Armeringspuds: 6,0 mm LIP 350 Universalmørtel 3 Armering: LIP Armeringsnet 4 Grundpuds: 2,0 mm LIP 350 Universalmørtel 5 Fliseklæb: 3,0 mm LIP Multi Fliseklæb eller LIP Multi Fliseklæb LET 1,5 mm LIP Multi Fliseklæb eller LIP Multi Fliseklæb LET (bagsidesmøring) 6 Teglskaller 7 Fugning: LIP Referencemørtel CE: EN998-1 eller LIP Fuge/Pudsemørtel

9 9 Udførelse af EPS Facadeisolering LIP Facadesystem EPS er brandtestet iht. SP Fire 105 og godkendt til facadeisoleringstykkelser op til 250 mm. Facadeisolering med EPS må iht. Bygningsreglement udføres som udvendig isolering af fritliggende enfamiliehuse og helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse i højst 2 etager med ydervægge af letbeton, beton eller murværk. LIP Facadesystem EPS er udviklet med henblik på en forenkling af EPS facadeisoleringsudførelsen, så man undgår flere forskellige typer isoleringsmateriale i samme facade og at man kan undlade at skulle udfører en større ændring af tagfod og tagudluftningen for at kunne overholde Brandgodkendelsen. LIP Facadesystem EPS er dermed også med til at spare arbejdsgange i udførelsen uden at gå på kompromis med brandsikkerhed og kvalitet i konstruktionen. LIP Facadesystem EPS udføres med en 15 mm fibercementplade rundt om vinduer og døre for at brandsikre isoleringen, denne plade er også med til at skabe en ret og pæn afslutning. Fibercementpladen monteres enkelt med et standard vinkelbeslag fastgjort på bagvæggen og skruet i pladen med egnede facadeskruer. Plade bredden udføres i samme tykkelse som isolering og der udføres en fugetætning med en egnet brandfuge, som evt. DANA LIM Fire guard MS 567, mod bagvæg. Facadepudsen føres som øvrig puds ind i falsen på pladen. Facadepuds udføres i øvrigt som standard system omkring vinduer og døre. Udførelse af brandsikring omkring vinduer og døre med fibercement plade.

10 Detailløsninger/ Konstruktionsdetaljer For konstruktionsdetaljer se: Værktøj til Facadepuds 1 1) Trækbrædt/stålbrædt 2) Filtsebrædt/vaskesvamp uden opskåret skum 3) Tandspartler 4, 6, 8, 10, 12 og 14 mm. 10 mm = ca. 3 mm glat pudslag 12 mm = ca. 4 mm glat pudslag ) Plast glittebrædt til Siliconehartspuds Evt. Retteskinne med kile kant til afretning 3 4

11 11 Beskrivelse af systemet LIP Facadepudssystem Cementbaseret facadeisoleringssystem med isolering af mineraluld eller polystyren Anvendelsesområde Egenskaber Udseende Påføring På gammelt og nyt murværk, sokler* beton, gasbeton, cement og kalkpuds samt glatte overflader, gips og krydsfinér m.m Hindrer mikroorganismer (alger) og er meget vejrbestandig. Har desuden en lyddæmpende effekt og er difussionsåben Grå eller hvid som standard. Kan efterbehandles med indfarvet kalkfast maling såsom silikatmaling eller silikoneharzmaling Med spartel eller med sprøjtemaskine Testet ifølge ETAG 004 *Følg gældende regler mht. densitet på polystyren anvendt på sokler. På maskinsten På kalksandsten På gipsplader Eksempler på alternativ anvendelse af LIP 350 og 360 på hhv. maskinsten, kalksandsten og gipsplader uden isolering. Eksempel på facaderenovering med mineraluld ilagt LIP Armeringsnet og LIP 350 og LIP 360.

12 Behandling af underlag Underlag Forbehandling Efterbehandling Alm. støv og snavs Afbørstning, afrensning - med højtryksrenser Udblomstringer Afrensning, afbørstning - Alger, mos og svamp Afbørstning, afrensning LIP Fuge- og Fliserens med højtryksrenser Glatte overflader Ruslibes, afbørstning/aftørring - Olie, voks, fedt Evt. damprensning med Evt. damprensning med tilsætning af alkalisk rengørings- tilsætning af alkalisk rengøringsmiddel (LIP Grundrens) middel (LIP Grundrens) Malingrester Afrenses med - højtryksrenser/sandblæses Stærkt sugende - Primes med LIP Primer 54 fortyndet 1:10 Ujævnheder og revner Udfyldes/jævnes med LIP tilsat 30% ovntørret sand Gammel svag puds Fjernes mekanisk - uden bæreevne Gennemfugtet Fjern årsag, afvent udtørring - Mørtelsrester Fjernes mekanisk - Ukendt Afprøv vedhæftning - 2

13 Krav til underlag Tekniske foranstaltninger Ved facadeisolering og renovering er det nødvendigt at sikre sig at underlagets beskaffenhed er egnet til facadeisoleringssystemet. Afhængig af bagvæggens opbygning og underlagets karakter og eventuelle lovmæssige krav i forbindelse med brand, vælges det rette facadeisoleringssystem og underlaget forberedes herefter. Stilladser skal opstilles med fornuftig afstand til væggen under hensyntagen til gældende regler på området. For at give facadesystemet optimale betingelser er der en række forudsætninger som skal være opfyldt. Underlaget skal være tørt og jævnt, og hvis der forekommer større ujævnheder, skal disse udjævnes inden start. Alle andre støbe og pudsearbejder skal være afsluttede og hærdede inden opstart. Det er endvidere en nødvendighed at underlaget er fast, bæredygtigt og helt fri for skillemidler. Tilsmudsede og ujævne overflader skal altid forbehandles. En afrensning er nødvendig uanset om underlaget blot er almindelig tilsmudset, eller om det er begroet med alger, mos eller svamp. Samme betingelser gælder, hvis der på underlaget sidder gamle malingrester, olie, voks, puds- og kalkrester m.m. For at kunne garantere en ordentlig vedhæftning af facadesystemet skal dette afrenses inden montering af isoleringspladerne. Valg af isoleringsmateriale I forbindelse med nybyggeri eller ved renovering af både etagebyggeri og enfamiliehuse anvendes mineraluldbatts fra producenter såsom Isover, Rockwool, Knauf, Paroc eller Caparol. Alternativt anvendes mineraluldslameller fra ovennævnte producenter. Polystyrenplader kan også anvendes i forbindelse med facaderenovering. Følg gældende regler på området. Valg af facadeklæber Til opsætning af isoleringsplader af mineraluld på murværk og beton samt på gammelt rengjort og bæredygtigt puds anvendes LIP Fliseklæb/LIP 350. Til opsætning af isoleringsplader af polystyren anvendes enten LIP Multi Fliseklæb eller LIP 350. På træbaserede underlag opsættes isoleringspladerne med LIP Multi Fliseklæb evt. iblandet LIP Multibinder ufortyndet. Blanding Klæberen hældes i vandet og ikke omvendt. Oprøring foretages med piskeris på en kraftig langsomtgående boremaskine. Efter oprøring skal blandingen henstå i minimum 5 minutter hvorefter den genoprøres grundigt. Anvendelsestid Anvendelsestiden er 3-4 timer ved 20 C. Lavere temperaturer forlænger anvendelsestiden, og højere temperaturer forkorter anvendelsestiden. Bemærk at der ikke må tilsættes yderligere vand til klæberen i anvendelsestiden. Materialeforbrug Ved fuldklæbning af facadebatts af mineraluld eller polystyren er forbruget ca. 4 kg. med en 10 mm tandspartel og ca. 6 kg med en 15 mm tandspartel. Ved punkt/kantklæbning er forbruget ca. 2,5 kg. pr. kvm. 13

14 Klæbemetoder Manuel fuldklæbning Hvis underlagets bæreevne er egnet til klæbning (vedhæftningsevne > 0,08 N/mm 2 ) og underlaget er jævnt, påføres klæber på hele isoleringspladen/lamellen med en tandspartel. Tandspartlens størrelse skal minimum være 10 mm, og den holdes i en 45 graders vinkel på underlaget. Det anbefales at anvende denne klæbemetode for at undgå en eventuel kondensdannelse mellem pladeisoleringsmateriale og underlag (se illustration 1). 1 Maskinel fuldklæbning Til maskinel klæbning anvendes LIP 350. Mørtlen sprøjtes fulddækkende på underlaget, og der anvendes efterfølgende minimum en 10 mm tandspartel til at fordele mørtlen på underlaget. Tandspartlen skal holdes i en 45 graders vinkel på underlaget (se illustration 2). 2 Punkt/kantklæbning På ujævne underlag der varierer op til 1 cm, kan der alternativt påføres en klæbevulst med stålbræt hele vejen rundt på pladekanten. Der afsættes yderligere mørtel på flere punkter jævnt fordelt på pladen. Vælges denne metode skal mørtlen som minimum dække 40% af pladens areal. Denne metode kan anvendes ved alle isoleringsmaterialer bortset fra ved lameltyper samt på underlag af organisk materiale som altid skal fuldklæbes (se illustration 3). 3 4

15 Klæbning med dyvler Hvorvidt der skal anvendes dyvler til mekanisk fastgørelse af isoleringspladerne, afhænger dels af underlagets beskaffenhed, men også af isoleringstypen og den forventede vindbelasning og terrænklasse. Følg isoleringsproducentens anvisninger. Hvis der anvendes mineraluldsplader, batts eller polystyren er dyvling altid nødvendigt, men hvis isoleringsmaterialet er af lameltypen er dyvling kun nødvendigt på underlag hvor ujævnheden varierer mellem 1-2 cm, og hvor underlaget er klæbeegnet, men ikke er bæredygtigt og har en tilstrækkelig bæreevne (vedhæftningsevne < 0,08 N/mm 2 ). Dyvling kan foretages når klæbemørtlen er tilstrækkelig afhærdet efter 1-2 døgn. Følg isoleringsproducentes anvisninger. (Se illustration 4). Det anbefales altid at anvende termodyvler da disse har den bedste isoleringsevne. Opsætning med skinnesystemer Ved ujævnheder i underlaget på 2-3 cm skal der bruges et egnet skinnesystem til opsætning af isoleringspladerne (følg skinneproducentens anvisninger). Opsætning med justeringsskruesystemer Er ujævnhederne i underlaget mellem 4 og 7 cm skal der anvendes et godkendt justeringsskruesystem til at opsætte isoleringspladerne (følg skruesystemproducentens anvisninger for montering). 4 5 Klæbning på organisk materiale (krydsfiner e. lign.) Ved opsætning af isoleringsplader på organisk materiale skal underlaget altid primes med LIP Primer 54 ufortyndet. Der skal på organisk underlag desuden altid fuldlimes for at undgå kondensdannelse. (Se illustration 5) Fastgørelsesmetoder Fastgørelsesmetoden hvorpå isoleringspladerne monteres på underlaget, afhænger primært af underlagets beskaffenhed. Dvs. materiale, jævnhed og underlagets bæredygtighed samt af isoleringstypen. Der anvendes almindeligvis 3 forskellige fastgørelsesmetoder til underlaget. I denne brochure beskrives primært de rene klæbede systemer samt de kombinerede klæbe- og dyvelsystemer. 1 Klæbede systemer 2 Kombinerede klæbe- og dyvel systemer 3 Mekanisk fastgjorte systemer med skinner og justeringsskruer. 15

16 Montering af isoleringspladerne Isoleringspladerne opsættes umiddelbart efter påføring af klæbemassen. Hvis der ventes for længe med at opsætningen vil klæbemassen danne skind hvilket vil forringe klæbeevnen. Isoleringspladerne opsættes i forbandt over hele fladen (se illustration 1). Eventuelle åbninger mellem isoleringspladerne skal undgås. Skulle der alligevel opstå åbne fuger skal disse stoppes grundigt efter med isoleringsstumper/kiler. Der må ikke forekomme klæbemørtelrester mellem isoleringspladerne, da disse er effektive kuldebroer. For at undgå at ødelægge overfladen på isoleringspladerne kan man med fordel anvende et pudsebræt til at trykke isoleringen fast på underlaget med (se illustration 2). På alle bygningshjørner skal isoleringen altid opsættes med fortanding (se illustration 3). Det anbefales at der i områderne omkring døre og vinduer sørges for at afpasse forbandet således at pladesamlingerne ikke er for tæt på hjørnerne. Der skal være minimum 20 cm fra en døråbning eller et vindueshjørne til nærmeste pladesamling (se illustration 4)

17 17 Generelt om LIPs armeringsmørtler Tekniske data LIP 350 LIP 360 LIP Siliconehartspuds Lagtykkelse (mm) ,0-3,0 (korn str.) Arbejdstemperatur ( C) Materialeforbrug (kg/m 2 /mm lagtykkelse) 1,4 1,1 1,7 Anvendelsestid (timer ved +20 C) Hærdetid (timer ved min. 15 C) Overmalbar efter (døgn ved min. +15 C) Mørtelklasse IV III - Brandklasse A1, ubrandbar A1, ubrandbar A2-S1, ubrandbar Vandabsorptionsklasse W2 W2 W3 Vanddampgennemtrængelighed (μ-værdi) Ca. 0,1 (Sd (m)) Eksponeringsklasse MX4 MX4 MX4 Trykstyrke (N/mm 2 ) 6,0 5,0 - Fleksibiltetsstyrke (N/mm 2 ) 2,0 2,0 - Vedhæftning på beton 28 døgn (N/mm 2 ) 0,5 0,3 0,3 Vedhæftning på mineraluld/polystyren 28 døgn (N/mm 2 ) 0,12 0,12 - Emicode klassificering EC1 PLUS EC1 PLUS EC1 PLUS LIP 350 og LIP 360 er begge cementbaserede, fiberarmerede mørtler som er klar til brug efter oprøring med vand. Det er vigtigt at armeringsmørtlen både under og efter udførelsen har de bedst mulige betingelser således at cementhydratiseringen kan forløbe optimalt. Derfor er der nogle foranstaltninger som skal foretages når forholdene indikerer det. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på at temperaturen under udførelse altid skal være højere end 5 C. Ved lavere temperaturer end 5 C anbefales inddækning og eventuelt opvarmning. Efter udførelsen skal det pudsede holdes frostfri i mindst 2 døgn. Pudsen må ikke anvendes i stærk sol, og det anbefales derfor at man arbejder efter solen. Hvis der pudses i direkte sol skal der anvendes skyggenet. Udvendig pudsning i vinterhalvåret frarådes. Bemærk at alle de i denne brochure omtalte cementbaserede produkter skal opbevares tørt, samt at emballagen efter anbrud skal lukkes tæt, og at produkterne herefter skal anvendes hurtigst muligt.

18 Armeringslaget Generelt Inden armeringsmørtlen påføres underlag/isoleringoverfladen er der en række forudsætninger som skal være opfyldt: Overfladen skal være jævn og fri for skillemidler Isoleringsmaterialet skal være tørt Eventuelle revner mellem isoleringsplader skal lukkes tæt Armeringstykkelse Den samlede tykkelse for pudsmørtlen (LIP 350/360) skal være minimum 8 mm i forbindelse med isoleringssystemer. LIP Armeringsnet LIP Armeringsnet er et 4 x 4 mm alkaliresistent, formstabilt og skridsikkert acrylbelagt glasfibernet til armering af underlag i forbindelse med facaderenovering. Armeringsnettets funktion er at hindre risikoen for revnedannelser på grund af svind og spændinger i underlaget. LIP Armeringsnet er desuden testet i henhold til ETAG 004. Forbrugsskema LIP 350/360 Som grundpuds Som slutpuds (5 mm) (3 mm) LIP 350 Ca. 7 kg/m 2 Ca. 4,2 kg/m 2 LIP 360 Ca. 5,5 kg/m 2 Ca. 3,3 kg/m 2 Påføring af underpuds LIP 350 og LIP 360 kan påføres underlaget både manuelt og maskinelt. Den manuelle påføring af underpudsen foretages f.eks. med et 600 mm stålbræt med afstandstænder i ca. 5 mm lagtykkelse (se illustration 1). Ved maskinel påføring af underpudsen benyttes en velegnet sprøjtemaskine til formålet såsom Putzmeister eller tilsvarende. Afretningen foretages også her med et 600 mm stålbræt med afstandstænder. Herefter ilægges LIP Armeringsnet og nettet glittes ind i underpudsen med en 600 mm spartel. Bemærk at armeringsnettet skal placeres i den yderste tredjedel af underpudsen. 1 8

19 19 Opsætning af armeringsnet LIP Armeringsnet opsættes i lodrette baner med et overlæg på min. 100 mm. Armeringsnettet glittes herefter ind i underpudsen med et 600 mm stålbræt. Overfladen trækkes glat med en bred spartel således at overfladen fremstår helt jævn. Efter tidligst 1 døgn kan der påføres yderligere et afsluttende lag 350/360 i minimum 3 mm lagtykkelse (se illustration 2 og 3). Indlejring af armeringsnet Armeringsnettet pudses ind i den fugtige underpuds. Armeringsnettet skal altid ligge i den yderste tredjedel af pudslaget. NB. afbrydes pudsarbejdet midt på en flade skal minimum 10 cm armeringsnet være synlig uden armeret underlag således at en overlapning kan ske (se illustration 4). Ventes der mere end 24 timer fra påføring af 1. pudslag til påføring af 2. pudslag, trækkes pudslaget over med en kost, således at der dannes en let rillet overflade. Denne metode sikrer en bedre vedhæftning af 2. pudslag. Børstningen udføres når pudsen har dannet en hinde så denne åbnes igen (se illustration 5)

20 Armering Armering af hjørner, kanter og åbninger På alle udvendige hjørner skal armeringsnettet føres helt ud til hjørnet med overlæg på hele hjørnearmeringens netbredde. Alle lysninger ved vinduer og ind- og udgående hjørner skal forstærkes. Her anvendes LIP Hjørnearmering. Hjørnearmeringsprofilen monteres i armeringsmørtel, og hele fladen indlejres. Da der kan opstå forøgede spændinger i åbningernes hjørner som kan føre til revnedannelse, lægges der desuden i mørtlen diagonale vævstrimler under det normale armeringsnet (se illustration 1). Denne forstærkningsmetode anvendes både med og uden brug af isoleringsmateriale. Ved armering langs åbningens kant skal vævet afskæres med en skarp kniv i en 45 graders vinkel. På yderhjørnernes åbning er det vigtigt at armeringsvævet afskæres meget præcist. Alle kanter skal tjekkes grundigt for fremspringende væv som afskæres inden armeringspudsen påføres. Når dette er gjort kan armeringspudsen påføres hele fladen. Det er vigtigt pudsarbejde omkring alle tilstødende bygningsdele såsom vinduesrammer, altanplader, sokkelafslutninger m.m. udføres med en elastisk fuge/fugebånd. Følg gældende regler på området. LIP Bundliste Er en PVC liste som anvendes som sokkelafgrænsning, og kan anvendes både med og uden isolering. Ved anvendelse af LIP Bundliste på isoleringsmateriale skal isoleringsproducentens anvisninger for montage følges. Dimension: 6x113x2000mm. 1 LIP Armérstål LIP Armérstål anvendes til sikring af revner i murværk og skal anvendes sammen med LIP 350 Universalmørtel. LIP Vinkelvæv LIP vinkelvæv er en PVC kantprofil på rulle med variable vinkler og integreret glasfibervæv. LIP Vinkelvæv tilskæres direkte fra rullen til hjørnets samlede længde. Dermed undgås overlapninger i samlingen. Dimension: 9x11x5000cm. 20 LIP Hjørnearmering LIP Hjørnearmering er en PVC profil der anvendes som beskyttelse og forstærkning af bl.a. ind- og udvendige hjørner, vinduesfalse, lysninger og andre åbninger. Dimension: 80x120x2500mm.

21 21 Efterbehandling af LIP 350/360 LIPs pudsprodukter kan afsluttes med en lang række forskellige slutbehandlinger, farver og overflader. Det tilrådes at slutpudsen malerbehandles for at sikre overfladen en farveægte og holdbar overflade. En typisk afsluttende behandling bestående af enten silikat eller silikoneharzmaling er at foretrække. Vælges en efterbehandling med maling, må dette tidligst ske efter 7 døgn ved min. 15 C. Alternativt er det muligt, at anvende keramiske belægninger i form af teglskaller som opklæbes således at facaden optisk ligner en muret væg. Vælges denne metode skal pudsen ligeledes som minimum hærde i 7 døgn inden opsætning. Drift og vedligeholdelse Generel vedligehold Det anbefales at der minimum hvert 5. år udføres et eftersyn, hvor pudsen efterses, og eventuelle skader repareres. Skader Beskadigelser af mekanisk herkomst som er forårsaget af slag, påkørsler eller andet skal repareres omgående. Der henvises til reparationsvejledingen på side i denne anvisning. Er der opstået skader i den pudsede overflade, eller der er ødelagte eller nedbrudte fuger omkring døre eller vinduer, sålbænke i hjørnesamlinger eller lignende skal skader i pudsen repareres og fugerne gendannes. Fugtskjolder Forekommer der fugtskjolder skyldes dette oftest ødelagte fuger og andre sammenbygninger, hvor der er manglende forsegling mod vandgennemtrængning samt ved grundfugt i sokkel eller væg. Før en korrekt udbedring kan ske, skal årsagen til fugtproblemet findes, og der skal laves en byggeteknisk vurdering, der afdækker hvorfor fugtophobningen er sket og hvordan den kan afhjælpes. Sokkel I tilfælde af at pudsen i sokkelområderne er blevet påvirket af vejsalt, afrenses overfladen for skadet facadepuds, og det angrebne område pudes på ny (se illustration på side 18-19). Svindrevner Overfladiske svindrevner i facaden i størrelsesordnen 0,2 mm, vil typisk opstå inden for de første 2 år alt afhængig af facadens generelle påvirkning. Denne type revner er kun af kosmetisk karakter, og dermed uden nogen praktisk betydning. Alger og skimmel Alge- og skimmelvækst på facaden opstår blandt andet når fugt ophobes i overfladen. Fugt kan på lang sigt give grobund for alger og skimmelsvampe. Desuden kan skyggepåvirkninger forårsaget af beplantninger i kombination med læ for blæst bidrage til en øget risiko for alge- og skimmelvækst. I tilfælde af alge- og skimmelforekomster er en afrensning af facaden nødvendig. LIP anbefaler at bruge LIP Fuge- og fliserens til afrensning af facaden evt. i kombination med en højtryksrensning. Hvis der benyttes højtryksrensning til afrensningen er det vigtigt altid at forsøge sig frem på et mindre synligt sted når vandtrykket justeres, således at pudsen ikke beskadiges. Når facaden er afrenset og tør igen, kan den om nødvendigt males påny med silikat eller silioneharzmaling. Graffiti En afrensning af graffiti skal udføres af et firma med den rette erfaring og ekspertise indenfor området.

22 Reparation af LIP Facadesystem Hvis uheldet har været ude og facaden er blevet beskadiget, vurderes det om der er alene er tale om en skade i pudsen eller om skaden er så dyb at den også har påvirket selve isoleringen. Viser det sig at isoleringen også er defekt vil det være nødvendigt at erstatte den ødelagte del med et nyt stykke isolering. Først frilægges det beskadigede område ved at skære vertikale og horisontale snit. Her er det vigtigt at kanterne udenom det beskadigede punkt fremstår skarpe og udgør et rektangulært eller kvadratisk hul (se illustration 1). Det beskadigede isoleringsmateriale skæres fri, og det bagvedliggende underlag renses for rester af isolering og klæbemørtel således at underlaget fremstår plant. Derefter tilskæres et nyt stykke isolering af passende størrelse som påklæbes underlaget med LIP Fliseklæb. I tilfælde af at et større område er beskadiget kan det afhængig af underlagets beskaffenhed være nødvendigt at anvende dybler til monteringen. 1 2 Når det beskadigede område er fritlagt, påklæbes afdækningstape rundt om det beskadigede område. Afdækningstapen skal monteres minimum 150 mm fra det fritlagte område. Derefter fritlægges det eksisterende armeringsnet hele vejen omkring hullet i en bredde på ca. 145 mm. Armeringspudsen fjernes mekanisk med enten en rystepudser, excentereller deltasliber påmonteret korn 40 sandpapir eller med slibeskive, indtil at armeringsnettets top er helt fritlagt (se Illustration 2). Nu påføres LIP 350/360 på både isoleringsmateriale samt på det fritlagte armeringsnet. Et passende stykke LIP Armeringsnet skæres til således at det passer ned i hullet og samtidig lapper ind over det fritilagte armeringsnet med minimum 100 mm. Herefter presses armeringsnettet ind i armeringspudsen med en spartel, og pudsen glittes i niveau med den eksisterende puds (se illustration 3). 3 2

Montagevejledning Weber Sokkelsystem

Montagevejledning Weber Sokkelsystem Montagevejledning Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem Montagevejledning til Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem 3 Montering af EPS-pladen 4 Afsluttende overfladebehandling 5 Så meget skal du bruge...

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældre og sokler under terræn Udvendig vandtætning og isolering A H G K C J C D F I E C B D A A Skalflex Sokkelstop E Skalflex Bitumen Primer I Skalflex EPS

Læs mere

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec Ansvarlig styrke Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec DK Stærke og holdbare løsninger med Alfix DuraPuds og DuraDec Vandskurede vægge og pudsede facader er med til at præge bygningers

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Facadepuds. Facadepuds. Teknisk information. Dato 19.09.2011 Side 1

Facadepuds. Facadepuds. Teknisk information. Dato 19.09.2011 Side 1 Dato 19.09.2011 Side 1 Teknisk information Dato 19.09.2011 Side 2 Dato 19.09.2011 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog Vejrbestandig Diffusionsåben Hvid cement Specielt til porebeton Dato

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³ SIDE 8.1 8.0 8.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle arbejder, der normalt hører under murerarbejdet, selv om disse ikke er særlig nævnt; herunder alle leverancer af nødvendige materialer, stilladser,

Læs mere

afsnit 6 6.1 Facadeisoleringssystemer Indhold:

afsnit 6 6.1 Facadeisoleringssystemer Indhold: 114 afsnit 6 Facadeisolering og -systemer Indhold: 6.1 Facadeisoleringssystemer... 116-117 6.2 Bygningsreglement...117 6.3 Facadesystem weber.therm plus ultra... 118-119 6.4 Facadesystem Serpomin...120-121

Læs mere

12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældervæg

12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældervæg 12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældervæg Opbygning af indvendig vandtætning A L I J C Væggen afrenses for løst puds, gammel maling, salte m.m. A B K I D A A I H D G F E C A Skalflex Sokkelstop

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

ISOPORE isoleringssystem

ISOPORE isoleringssystem ISOPORE isoleringssystem Udendørs facadeisolering Indendørs isolering Kælderisolering Nordisk NHL T +45 6252 1054 F +45 6252 1094 info@nordisknhl.dk www.nordisknhl.dk - God varmeisolering - Lambda værdi10dry

Læs mere

StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse. Sto. Omsorgsfuldt byggeri.

StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse. Sto. Omsorgsfuldt byggeri. Navigation Facade Navigation Isoleret facadesystem Navigation StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse Sto Omsorgsfuldt byggeri. Indholdsfortegnelse Systeminformationer 4 Systemets opbygning og beskrivelse

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Udvendig facadeisolering

Udvendig facadeisolering Ytong Multipor isoleringsplade Ytong Multipor udvendig facadeisolering Ytong Multipor: bæredygtig udvendig facadeisolering Udvendig facadeisolering med Ytong Multipor isoleringsplader giver sikre løsninger.

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler Capapor Facadeprofiler Arbejdsvejledning F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Anvendelse og opmåling Capapor bånd-/gesimsprofil Capapor kvadre-sten Capapor buer Capapor rammeprofiler Capapor sålbænksprofiler Capapor

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser.

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser. Teknisk Datablad AQUAFIN -RS300 Hurtigtørrende, vandtæt hybridmembran Egenskaber Vandtætning af betonkonstruktioner og under fliser uden søm/samlinger Mange funktioner Højfleksibel og revneoverbyggende

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

FACADEISOLERING 12/2014 FACADEISOLERINGSSYSTEM. Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse

FACADEISOLERING 12/2014 FACADEISOLERINGSSYSTEM. Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse FACADEISOLERING 12/2014 FACADEISOLERINGSSYSTEM Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse Udgiver: Denne tryksag er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B, 8800 Viborg. Redaktion, foto, illustration

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler er Detailtegninger F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Facadeprofil med konsolliste Slutbehandling Tætning Fald 6 Grunder Profilklæber Capapor Skruedybel Konsolliste (fuldflade opklæbning) Profilklæber Vægmateriale

Læs mere

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader NETPUDSRENOVERING Løsningen til nedslidte og ødelagte facader Indhold Skalflex service...3 Den rigtige beslutning...4 Opbygning af Skalflex Netpudsrenovering...5 Forberedelse...6 Afdækning...6 Stillads...6

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering...

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering... Facaderenovering Nordisk Facade.dk Medlem af Dansk Byggeri FØR Netpudsning - den holdbare facaderenovering EFTER Om Nordisk Facade Vi er en virksomhed i rivende udvikling. På nuværende tidspunkt har vi

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj www.lip.dk Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning..............................................................

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Montagevejledning. Robust puds uden på isolering. Weber facadesystem Serporoc

Montagevejledning. Robust puds uden på isolering. Weber facadesystem Serporoc Montagevejledning Robust puds uden på isolering Weber facadesystem Serporoc Montagevejledning til Weber facadesystem Serporoc Weber facadesystem Serporoc 3 Opsætning af stillads 3 Underlag ved nyproduktion

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

SKALFLEX BLUCLAD FACADESYSTEM

SKALFLEX BLUCLAD FACADESYSTEM Underlag for puds Ventileret løsning Modstandsdygtighed overfor råd og svamp Nybyggeri og renovering SKALFLEX BLUCLAD FACADESYSTEM Fugefrie facadeplader med pudsløsning Indhold Ny værdi til din bolig eller

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

FACADEISOLERINGSSYSTEM

FACADEISOLERINGSSYSTEM FACADEISOLERINGSSYSTEM Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse Indhold Skalflex service...3 Fordele ved Skalflex Facadeisoleringssystem...4 Opbygning af Skalflex Facadeisoleringssystem...5 Produktinformation

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.2 FACADEPUDS; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S.

ENTREPRISE 1 1.2 FACADEPUDS; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.2 FACADEPUDS; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere