Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. - når der bygges på kvalitet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!"

Transkript

1 Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet!

2 Indhold Indledning Systemets opbygning med isolering LIP Silikonehartspuds Systemets opbygning på pladeunderlag/let facade Systemets opbygning på EPS Byggesystem/EPS Facadeisolering Systemets opbygning uden isolering Systemets opbygning med teglskaller Udførelse af EPS Facadeisolering Detailløsninger/Konstruktionsdetaljer Værktøj til Facadepuds Beskrivelse af systemet Behandling af underlag Krav til underlag Valg af isoleringsmateriale Valg af facadeklæber Klæbemetoder Fastgørelsesmetoder Montering af isoleringspladerne Generelt om LIPs armeringsmørtler Armeringslaget Armering Efterbehandling af LIP 350/ Drift og vedligehold Reparation af LIP Facadesystem Udfaldskrav

3 3 Indledning I takt med stadig skærpede energikrav og energiprisernes himmelflugt, er pudsning af facader med udvendige isoleringssystemer blevet mere og mere almindelige, både i forbindelse med nybyggeri men også når ældre huse renoveres. En facadeisolering reducerer ikke kun varmeudgifterne betragteligt. Den er også miljøvenlig, og bidrager til et forbedret indeklima samtidig med, at den yder en langvarig effektiv beskyttelse af facaden mod vejrliget. LIP 350 og 360 er specielt udviklede netop til pudsning af facader, hvor der stilles øgede krav til holdbarhed og vedhæftning til underlaget. Arbejdsmiljø og indeklima Hos LIP har vi i høj grad fokus på at bidrage til et sundere arbejdsmiljø og indeklima. Derfor opfylder samtlige LIP produkter omtalt i denne vejledning, de strengeste krav til egen emission, og bærer EMICODE EC1 PLUS mærket. Denne mærkning er håndværkerens og slutbrugerens sikkerhed og garanti for, at LIP s produkter bidrager til et renere arbejdsmiljø og et forbedret indeklima. Det er vores forhåbning, at vi med denne vejledning kan guide den udførende, såvel som den rådgivende godt på vej i valget af den rette facadepudsløsning. Skulle der undervejs opstå spørgsmål som ikke finder besvarelse i denne vejledning, kontakt da LIP på tlf.: Vi står altid klar med gode råd og kompetent vejledning.

4 Systemets opbygning med isolering 1 Underlag: Murværk, Beton, Letbeton, Porebeton, mv. 2 Klæber: LIP Multiklæb/LIP 350 Cementbaseret fleksibel facadeklæber 3 Isolering: Facadeplader, Facadelamel, EPS Facadeplade Varmeisoleringsplade af mineraluld, polystyren eller anden godkendt facadeisolering 3a Fastgørelse: Dyvelmontering skal ske iht dyvelproducentens anvisninger 4 Grundpuds/Armeringspuds: 3,5 mm LIP 350 Universalmørtel 5 Armering: LIP Armeringsnet 6 Grundpuds: 1,5 mm LIP 350 Universalmørtel 7 Slutpuds: 3 mm LIP 360 Fiberpuds Let 3a 8 Evt. afsluttende malerbehandling: Silikat- eller Silikoneharpiksmaling Ved overgang på isolering udføres dobbelt armeringsnet Forbrug pr. m 2 LIP Multi Fliseklæb: Ca. 2 kg/m 2 (lamel = ca. 5 kg/m 2 ) LIP 350 Universalmørtel: 5 mm x 1,4 kg/mm = 7 kg/m 2 LIP 360 Fiberpuds Let: 3 mm x 1,1 kg/ m 2 = 3,3 kg/m 2 LIP Armeringsvæv: 1 x 1,15 LIP Bundliste pr. lbm LIP Hjørnearmering pr. lbm Eksempel på facaderenovering med mineraluld ilagt LIP Armeringsnet og LIP 350 og LIP 360.

5 5 LIP Siliconehartspuds 1 Underlag: Murværk, Beton, Letbeton, Porebeton, mv. 2 Klæber: LIP Multi Fliseklæb/LIP 350 Cementbaseret fleksibel facadeklæber 3 Isolering: Facadeplader, Facadelamel, EPS Facadeplade Varmeisoleringsplade af mineraluld, polystyren eller anden godkendt facadeisolering 4 Grundpuds/Armeringspuds: 4 mm LIP 350 Universalmørtel 5 Armering: LIP Armeringsnet 6 Grundpuds: 2 mm LIP 350 Universalmørtel 7 Pudsgrunder: LIP Pudsgrunder, farve som slutpuds 8 Slutpuds: LIP Siliconehartspuds Siliconehartspuds Puds kornstørrelse: Farve: Påføring: 1,0-1,2-1,5-2,0-3,0 mm Kan tones iht. NCS farvekort Trækbræt eller sprøjte Pudsgrunder Påføring: Farve: Rulle, pensel eller sprøjte Som slutpuds Forbrug pr. m 2 LIP Multi Fliseklæb: Ca. 2 kg/m 2 LIP 350: 5 x 1,4 kg/mm = 7 kg/m 2 LIP Pudsgrunder: 0,2 kg/m 2 LIP Siliconehartspuds: Ca. 2,2 kg/m 2 LIP Armeringsvæv: 1 x 1,15 LIP Bundliste pr. lbm LIP Hjørnearmering pr. lbm

6 Systemets opbygning på pladeunderlag/let facade 1 Pladeunderlag: Ventileret/Uventileret let facadevæg Cementbundne, glasfiberforstærkede sandwichplader 2 Grundpuds/Armeringspuds: 3,5 mm LIP 350 Universalmørtel 3 Armering: LIP Armeringsnet 4 Grundpuds: 1,5 mm LIP 350 Universalmørtel 5 Slutpuds: 3 mm LIP 360 Fiberpuds Let Evt. afsluttende malerbehandling: Silikat- eller Silikoneharpiksmaling Forbrug: Se side 4 og Systemets opbygning på EPS Byggesystem/EPS Facadeisolering 1 EPS Byggesystem/ facadeisolering: EPS System ydervæg eller EPS Facadeisolering 2 Grundpuds/Armeringspuds: 3,5 mm LIP 350 Universalmørtel 3 Armering: LIP Armeringsnet 4 Grundpuds: 1,5 mm LIP 350 Universalmørtel 5 Slutpuds: 3 mm LIP 360 Fiberpuds Let Evt. afsluttende malerbehandling: Silikat- eller Silikoneharpiksmaling Forbrug: For EPS udførelsesvejledning se side

7 Systemets opbygning uden isolering 1 Underlag: Murværk, Beton, Letbeton, Porebeton, mv. 2 Grundpuds/Armeringspuds: 3,5 mm LIP 350 Universalmørtel eller 3,5 mm LIP 360 Fiberpuds Let 3 Armering: LIP Armeringsnet 4 Grundpuds: 1,5 mm LIP 350 Universalmørtel eller 1,5 mm LIP 360 Fiberpuds Let 5 Slutpuds: 3 mm LIP 350 Universalmørtel, 3 mm LIP 360 Fiberpuds Let eller LIP Siliconehartspuds 6 Evt. afsluttende malerbehandling: Silikat- eller Silikoneharpiksmaling Forbrug pr. m 2 LIP 350 Universalmørtel: 1,4 kg pr. mm lag LIP 360 Fiberpuds Let: 1,1 kg pr. mm lag LIP Armeringsvæv: 50 lbm x 1,15 m pr. rl. LIP Bundliste pr. lbm LIP Hjørnearmering pr. lbm

8 Systemets opbygning med teglskaller Udførelse af LIP Facadesystem m/ teglskaller udføres til og med grundpuds 5 mm m/ armeringsnet som almindelig LIP Facadesystem med el. uden isolering. Se udførelsesvejledning LIP Facadesystem herfor. Vejledning kan ses/hentes på Grundpuds udføres ved underlag for teglskaller i 6 mm lagtykkelse i stedet for 5 mm og der indbores, igennem armeringsnet og i den våde grundpuds ekstra fastgørelser i form af Pudsskiver med 140 plus teller for ekstra fastgørelse til underlag for bæring af teglskaller. Pudsskiver trykkes ind i den våde puds således de dækkes helt af armeringspudsen. Pudsskiver monteres med en 5-6 mm egnet facadeskrue i længde passende til isoleringsdimension. Til slut påføres 2 mm armeringspudslag ovenpå grundpuds således der opnås et Grundpuds/armeringspudslag på 8 mm total. Grundpuds/armeringspuds skal udtørre fuldstændig og efter ca. 4 uger kan der opklæbes teglskaller. Teglskaller opklæbes med LIP Multi fliseklæb LET og der skal udføres fuldlimning af teglskallerne således der opnås fuld kontakt mellem underlag og teglskaller. Teglskaller der udsættes for nedbør vil ved længere tids vandpåvirkning blive gennemfugtet og der kan opstå vand i tandsporene såfremt der ikke udføres fuldlimning, som vil medfører frostsprængning. En fuld kontakt mellem teglskal og underlag kan kun sikres ved at anvende dobbeltklæbningsmetoden, hvor der påføres et lag fliseklæb på hele teglskallens bagside samt på underlaget. Der skal anvendes en tandspartel på underlaget med tandstørrelse 8x8 el. 10X10 mm ved meget ujævne skaller, og til påføring af lim bagsiden tandstørrelse 4x4 mm. Tandspartlen vendes og bagsiden af skallen glittes. Det anbefales jævnligt at løfte en teglskal for at vurdere om der opnås fuld klæbedækning. Teglskaller kan fuges LIP Referencemørtel CE: EN Underlag: Murværk, Beton, Letbeton, Porebeton, mv. 2 Grundpuds/Armeringspuds: 6,0 mm LIP 350 Universalmørtel 3 Armering: LIP Armeringsnet 4 Grundpuds: 2,0 mm LIP 350 Universalmørtel 5 Fliseklæb: 3,0 mm LIP Multi Fliseklæb eller LIP Multi Fliseklæb LET 1,5 mm LIP Multi Fliseklæb eller LIP Multi Fliseklæb LET (bagsidesmøring) 6 Teglskaller 7 Fugning: LIP Referencemørtel CE: EN998-1 eller LIP Fuge/Pudsemørtel

9 9 Udførelse af EPS Facadeisolering LIP Facadesystem EPS er brandtestet iht. SP Fire 105 og godkendt til facadeisoleringstykkelser op til 250 mm. Facadeisolering med EPS må iht. Bygningsreglement udføres som udvendig isolering af fritliggende enfamiliehuse og helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse i højst 2 etager med ydervægge af letbeton, beton eller murværk. LIP Facadesystem EPS er udviklet med henblik på en forenkling af EPS facadeisoleringsudførelsen, så man undgår flere forskellige typer isoleringsmateriale i samme facade og at man kan undlade at skulle udfører en større ændring af tagfod og tagudluftningen for at kunne overholde Brandgodkendelsen. LIP Facadesystem EPS er dermed også med til at spare arbejdsgange i udførelsen uden at gå på kompromis med brandsikkerhed og kvalitet i konstruktionen. LIP Facadesystem EPS udføres med en 15 mm fibercementplade rundt om vinduer og døre for at brandsikre isoleringen, denne plade er også med til at skabe en ret og pæn afslutning. Fibercementpladen monteres enkelt med et standard vinkelbeslag fastgjort på bagvæggen og skruet i pladen med egnede facadeskruer. Plade bredden udføres i samme tykkelse som isolering og der udføres en fugetætning med en egnet brandfuge, som evt. DANA LIM Fire guard MS 567, mod bagvæg. Facadepudsen føres som øvrig puds ind i falsen på pladen. Facadepuds udføres i øvrigt som standard system omkring vinduer og døre. Udførelse af brandsikring omkring vinduer og døre med fibercement plade.

10 Detailløsninger/ Konstruktionsdetaljer For konstruktionsdetaljer se: Værktøj til Facadepuds 1 1) Trækbrædt/stålbrædt 2) Filtsebrædt/vaskesvamp uden opskåret skum 3) Tandspartler 4, 6, 8, 10, 12 og 14 mm. 10 mm = ca. 3 mm glat pudslag 12 mm = ca. 4 mm glat pudslag ) Plast glittebrædt til Siliconehartspuds Evt. Retteskinne med kile kant til afretning 3 4

11 11 Beskrivelse af systemet LIP Facadepudssystem Cementbaseret facadeisoleringssystem med isolering af mineraluld eller polystyren Anvendelsesområde Egenskaber Udseende Påføring På gammelt og nyt murværk, sokler* beton, gasbeton, cement og kalkpuds samt glatte overflader, gips og krydsfinér m.m Hindrer mikroorganismer (alger) og er meget vejrbestandig. Har desuden en lyddæmpende effekt og er difussionsåben Grå eller hvid som standard. Kan efterbehandles med indfarvet kalkfast maling såsom silikatmaling eller silikoneharzmaling Med spartel eller med sprøjtemaskine Testet ifølge ETAG 004 *Følg gældende regler mht. densitet på polystyren anvendt på sokler. På maskinsten På kalksandsten På gipsplader Eksempler på alternativ anvendelse af LIP 350 og 360 på hhv. maskinsten, kalksandsten og gipsplader uden isolering. Eksempel på facaderenovering med mineraluld ilagt LIP Armeringsnet og LIP 350 og LIP 360.

12 Behandling af underlag Underlag Forbehandling Efterbehandling Alm. støv og snavs Afbørstning, afrensning - med højtryksrenser Udblomstringer Afrensning, afbørstning - Alger, mos og svamp Afbørstning, afrensning LIP Fuge- og Fliserens med højtryksrenser Glatte overflader Ruslibes, afbørstning/aftørring - Olie, voks, fedt Evt. damprensning med Evt. damprensning med tilsætning af alkalisk rengørings- tilsætning af alkalisk rengøringsmiddel (LIP Grundrens) middel (LIP Grundrens) Malingrester Afrenses med - højtryksrenser/sandblæses Stærkt sugende - Primes med LIP Primer 54 fortyndet 1:10 Ujævnheder og revner Udfyldes/jævnes med LIP tilsat 30% ovntørret sand Gammel svag puds Fjernes mekanisk - uden bæreevne Gennemfugtet Fjern årsag, afvent udtørring - Mørtelsrester Fjernes mekanisk - Ukendt Afprøv vedhæftning - 2

13 Krav til underlag Tekniske foranstaltninger Ved facadeisolering og renovering er det nødvendigt at sikre sig at underlagets beskaffenhed er egnet til facadeisoleringssystemet. Afhængig af bagvæggens opbygning og underlagets karakter og eventuelle lovmæssige krav i forbindelse med brand, vælges det rette facadeisoleringssystem og underlaget forberedes herefter. Stilladser skal opstilles med fornuftig afstand til væggen under hensyntagen til gældende regler på området. For at give facadesystemet optimale betingelser er der en række forudsætninger som skal være opfyldt. Underlaget skal være tørt og jævnt, og hvis der forekommer større ujævnheder, skal disse udjævnes inden start. Alle andre støbe og pudsearbejder skal være afsluttede og hærdede inden opstart. Det er endvidere en nødvendighed at underlaget er fast, bæredygtigt og helt fri for skillemidler. Tilsmudsede og ujævne overflader skal altid forbehandles. En afrensning er nødvendig uanset om underlaget blot er almindelig tilsmudset, eller om det er begroet med alger, mos eller svamp. Samme betingelser gælder, hvis der på underlaget sidder gamle malingrester, olie, voks, puds- og kalkrester m.m. For at kunne garantere en ordentlig vedhæftning af facadesystemet skal dette afrenses inden montering af isoleringspladerne. Valg af isoleringsmateriale I forbindelse med nybyggeri eller ved renovering af både etagebyggeri og enfamiliehuse anvendes mineraluldbatts fra producenter såsom Isover, Rockwool, Knauf, Paroc eller Caparol. Alternativt anvendes mineraluldslameller fra ovennævnte producenter. Polystyrenplader kan også anvendes i forbindelse med facaderenovering. Følg gældende regler på området. Valg af facadeklæber Til opsætning af isoleringsplader af mineraluld på murværk og beton samt på gammelt rengjort og bæredygtigt puds anvendes LIP Fliseklæb/LIP 350. Til opsætning af isoleringsplader af polystyren anvendes enten LIP Multi Fliseklæb eller LIP 350. På træbaserede underlag opsættes isoleringspladerne med LIP Multi Fliseklæb evt. iblandet LIP Multibinder ufortyndet. Blanding Klæberen hældes i vandet og ikke omvendt. Oprøring foretages med piskeris på en kraftig langsomtgående boremaskine. Efter oprøring skal blandingen henstå i minimum 5 minutter hvorefter den genoprøres grundigt. Anvendelsestid Anvendelsestiden er 3-4 timer ved 20 C. Lavere temperaturer forlænger anvendelsestiden, og højere temperaturer forkorter anvendelsestiden. Bemærk at der ikke må tilsættes yderligere vand til klæberen i anvendelsestiden. Materialeforbrug Ved fuldklæbning af facadebatts af mineraluld eller polystyren er forbruget ca. 4 kg. med en 10 mm tandspartel og ca. 6 kg med en 15 mm tandspartel. Ved punkt/kantklæbning er forbruget ca. 2,5 kg. pr. kvm. 13

14 Klæbemetoder Manuel fuldklæbning Hvis underlagets bæreevne er egnet til klæbning (vedhæftningsevne > 0,08 N/mm 2 ) og underlaget er jævnt, påføres klæber på hele isoleringspladen/lamellen med en tandspartel. Tandspartlens størrelse skal minimum være 10 mm, og den holdes i en 45 graders vinkel på underlaget. Det anbefales at anvende denne klæbemetode for at undgå en eventuel kondensdannelse mellem pladeisoleringsmateriale og underlag (se illustration 1). 1 Maskinel fuldklæbning Til maskinel klæbning anvendes LIP 350. Mørtlen sprøjtes fulddækkende på underlaget, og der anvendes efterfølgende minimum en 10 mm tandspartel til at fordele mørtlen på underlaget. Tandspartlen skal holdes i en 45 graders vinkel på underlaget (se illustration 2). 2 Punkt/kantklæbning På ujævne underlag der varierer op til 1 cm, kan der alternativt påføres en klæbevulst med stålbræt hele vejen rundt på pladekanten. Der afsættes yderligere mørtel på flere punkter jævnt fordelt på pladen. Vælges denne metode skal mørtlen som minimum dække 40% af pladens areal. Denne metode kan anvendes ved alle isoleringsmaterialer bortset fra ved lameltyper samt på underlag af organisk materiale som altid skal fuldklæbes (se illustration 3). 3 4

15 Klæbning med dyvler Hvorvidt der skal anvendes dyvler til mekanisk fastgørelse af isoleringspladerne, afhænger dels af underlagets beskaffenhed, men også af isoleringstypen og den forventede vindbelasning og terrænklasse. Følg isoleringsproducentens anvisninger. Hvis der anvendes mineraluldsplader, batts eller polystyren er dyvling altid nødvendigt, men hvis isoleringsmaterialet er af lameltypen er dyvling kun nødvendigt på underlag hvor ujævnheden varierer mellem 1-2 cm, og hvor underlaget er klæbeegnet, men ikke er bæredygtigt og har en tilstrækkelig bæreevne (vedhæftningsevne < 0,08 N/mm 2 ). Dyvling kan foretages når klæbemørtlen er tilstrækkelig afhærdet efter 1-2 døgn. Følg isoleringsproducentes anvisninger. (Se illustration 4). Det anbefales altid at anvende termodyvler da disse har den bedste isoleringsevne. Opsætning med skinnesystemer Ved ujævnheder i underlaget på 2-3 cm skal der bruges et egnet skinnesystem til opsætning af isoleringspladerne (følg skinneproducentens anvisninger). Opsætning med justeringsskruesystemer Er ujævnhederne i underlaget mellem 4 og 7 cm skal der anvendes et godkendt justeringsskruesystem til at opsætte isoleringspladerne (følg skruesystemproducentens anvisninger for montering). 4 5 Klæbning på organisk materiale (krydsfiner e. lign.) Ved opsætning af isoleringsplader på organisk materiale skal underlaget altid primes med LIP Primer 54 ufortyndet. Der skal på organisk underlag desuden altid fuldlimes for at undgå kondensdannelse. (Se illustration 5) Fastgørelsesmetoder Fastgørelsesmetoden hvorpå isoleringspladerne monteres på underlaget, afhænger primært af underlagets beskaffenhed. Dvs. materiale, jævnhed og underlagets bæredygtighed samt af isoleringstypen. Der anvendes almindeligvis 3 forskellige fastgørelsesmetoder til underlaget. I denne brochure beskrives primært de rene klæbede systemer samt de kombinerede klæbe- og dyvelsystemer. 1 Klæbede systemer 2 Kombinerede klæbe- og dyvel systemer 3 Mekanisk fastgjorte systemer med skinner og justeringsskruer. 15

16 Montering af isoleringspladerne Isoleringspladerne opsættes umiddelbart efter påføring af klæbemassen. Hvis der ventes for længe med at opsætningen vil klæbemassen danne skind hvilket vil forringe klæbeevnen. Isoleringspladerne opsættes i forbandt over hele fladen (se illustration 1). Eventuelle åbninger mellem isoleringspladerne skal undgås. Skulle der alligevel opstå åbne fuger skal disse stoppes grundigt efter med isoleringsstumper/kiler. Der må ikke forekomme klæbemørtelrester mellem isoleringspladerne, da disse er effektive kuldebroer. For at undgå at ødelægge overfladen på isoleringspladerne kan man med fordel anvende et pudsebræt til at trykke isoleringen fast på underlaget med (se illustration 2). På alle bygningshjørner skal isoleringen altid opsættes med fortanding (se illustration 3). Det anbefales at der i områderne omkring døre og vinduer sørges for at afpasse forbandet således at pladesamlingerne ikke er for tæt på hjørnerne. Der skal være minimum 20 cm fra en døråbning eller et vindueshjørne til nærmeste pladesamling (se illustration 4)

17 17 Generelt om LIPs armeringsmørtler Tekniske data LIP 350 LIP 360 LIP Siliconehartspuds Lagtykkelse (mm) ,0-3,0 (korn str.) Arbejdstemperatur ( C) Materialeforbrug (kg/m 2 /mm lagtykkelse) 1,4 1,1 1,7 Anvendelsestid (timer ved +20 C) Hærdetid (timer ved min. 15 C) Overmalbar efter (døgn ved min. +15 C) Mørtelklasse IV III - Brandklasse A1, ubrandbar A1, ubrandbar A2-S1, ubrandbar Vandabsorptionsklasse W2 W2 W3 Vanddampgennemtrængelighed (μ-værdi) Ca. 0,1 (Sd (m)) Eksponeringsklasse MX4 MX4 MX4 Trykstyrke (N/mm 2 ) 6,0 5,0 - Fleksibiltetsstyrke (N/mm 2 ) 2,0 2,0 - Vedhæftning på beton 28 døgn (N/mm 2 ) 0,5 0,3 0,3 Vedhæftning på mineraluld/polystyren 28 døgn (N/mm 2 ) 0,12 0,12 - Emicode klassificering EC1 PLUS EC1 PLUS EC1 PLUS LIP 350 og LIP 360 er begge cementbaserede, fiberarmerede mørtler som er klar til brug efter oprøring med vand. Det er vigtigt at armeringsmørtlen både under og efter udførelsen har de bedst mulige betingelser således at cementhydratiseringen kan forløbe optimalt. Derfor er der nogle foranstaltninger som skal foretages når forholdene indikerer det. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på at temperaturen under udførelse altid skal være højere end 5 C. Ved lavere temperaturer end 5 C anbefales inddækning og eventuelt opvarmning. Efter udførelsen skal det pudsede holdes frostfri i mindst 2 døgn. Pudsen må ikke anvendes i stærk sol, og det anbefales derfor at man arbejder efter solen. Hvis der pudses i direkte sol skal der anvendes skyggenet. Udvendig pudsning i vinterhalvåret frarådes. Bemærk at alle de i denne brochure omtalte cementbaserede produkter skal opbevares tørt, samt at emballagen efter anbrud skal lukkes tæt, og at produkterne herefter skal anvendes hurtigst muligt.

18 Armeringslaget Generelt Inden armeringsmørtlen påføres underlag/isoleringoverfladen er der en række forudsætninger som skal være opfyldt: Overfladen skal være jævn og fri for skillemidler Isoleringsmaterialet skal være tørt Eventuelle revner mellem isoleringsplader skal lukkes tæt Armeringstykkelse Den samlede tykkelse for pudsmørtlen (LIP 350/360) skal være minimum 8 mm i forbindelse med isoleringssystemer. LIP Armeringsnet LIP Armeringsnet er et 4 x 4 mm alkaliresistent, formstabilt og skridsikkert acrylbelagt glasfibernet til armering af underlag i forbindelse med facaderenovering. Armeringsnettets funktion er at hindre risikoen for revnedannelser på grund af svind og spændinger i underlaget. LIP Armeringsnet er desuden testet i henhold til ETAG 004. Forbrugsskema LIP 350/360 Som grundpuds Som slutpuds (5 mm) (3 mm) LIP 350 Ca. 7 kg/m 2 Ca. 4,2 kg/m 2 LIP 360 Ca. 5,5 kg/m 2 Ca. 3,3 kg/m 2 Påføring af underpuds LIP 350 og LIP 360 kan påføres underlaget både manuelt og maskinelt. Den manuelle påføring af underpudsen foretages f.eks. med et 600 mm stålbræt med afstandstænder i ca. 5 mm lagtykkelse (se illustration 1). Ved maskinel påføring af underpudsen benyttes en velegnet sprøjtemaskine til formålet såsom Putzmeister eller tilsvarende. Afretningen foretages også her med et 600 mm stålbræt med afstandstænder. Herefter ilægges LIP Armeringsnet og nettet glittes ind i underpudsen med en 600 mm spartel. Bemærk at armeringsnettet skal placeres i den yderste tredjedel af underpudsen. 1 8

19 19 Opsætning af armeringsnet LIP Armeringsnet opsættes i lodrette baner med et overlæg på min. 100 mm. Armeringsnettet glittes herefter ind i underpudsen med et 600 mm stålbræt. Overfladen trækkes glat med en bred spartel således at overfladen fremstår helt jævn. Efter tidligst 1 døgn kan der påføres yderligere et afsluttende lag 350/360 i minimum 3 mm lagtykkelse (se illustration 2 og 3). Indlejring af armeringsnet Armeringsnettet pudses ind i den fugtige underpuds. Armeringsnettet skal altid ligge i den yderste tredjedel af pudslaget. NB. afbrydes pudsarbejdet midt på en flade skal minimum 10 cm armeringsnet være synlig uden armeret underlag således at en overlapning kan ske (se illustration 4). Ventes der mere end 24 timer fra påføring af 1. pudslag til påføring af 2. pudslag, trækkes pudslaget over med en kost, således at der dannes en let rillet overflade. Denne metode sikrer en bedre vedhæftning af 2. pudslag. Børstningen udføres når pudsen har dannet en hinde så denne åbnes igen (se illustration 5)

20 Armering Armering af hjørner, kanter og åbninger På alle udvendige hjørner skal armeringsnettet føres helt ud til hjørnet med overlæg på hele hjørnearmeringens netbredde. Alle lysninger ved vinduer og ind- og udgående hjørner skal forstærkes. Her anvendes LIP Hjørnearmering. Hjørnearmeringsprofilen monteres i armeringsmørtel, og hele fladen indlejres. Da der kan opstå forøgede spændinger i åbningernes hjørner som kan føre til revnedannelse, lægges der desuden i mørtlen diagonale vævstrimler under det normale armeringsnet (se illustration 1). Denne forstærkningsmetode anvendes både med og uden brug af isoleringsmateriale. Ved armering langs åbningens kant skal vævet afskæres med en skarp kniv i en 45 graders vinkel. På yderhjørnernes åbning er det vigtigt at armeringsvævet afskæres meget præcist. Alle kanter skal tjekkes grundigt for fremspringende væv som afskæres inden armeringspudsen påføres. Når dette er gjort kan armeringspudsen påføres hele fladen. Det er vigtigt pudsarbejde omkring alle tilstødende bygningsdele såsom vinduesrammer, altanplader, sokkelafslutninger m.m. udføres med en elastisk fuge/fugebånd. Følg gældende regler på området. LIP Bundliste Er en PVC liste som anvendes som sokkelafgrænsning, og kan anvendes både med og uden isolering. Ved anvendelse af LIP Bundliste på isoleringsmateriale skal isoleringsproducentens anvisninger for montage følges. Dimension: 6x113x2000mm. 1 LIP Armérstål LIP Armérstål anvendes til sikring af revner i murværk og skal anvendes sammen med LIP 350 Universalmørtel. LIP Vinkelvæv LIP vinkelvæv er en PVC kantprofil på rulle med variable vinkler og integreret glasfibervæv. LIP Vinkelvæv tilskæres direkte fra rullen til hjørnets samlede længde. Dermed undgås overlapninger i samlingen. Dimension: 9x11x5000cm. 20 LIP Hjørnearmering LIP Hjørnearmering er en PVC profil der anvendes som beskyttelse og forstærkning af bl.a. ind- og udvendige hjørner, vinduesfalse, lysninger og andre åbninger. Dimension: 80x120x2500mm.

21 21 Efterbehandling af LIP 350/360 LIPs pudsprodukter kan afsluttes med en lang række forskellige slutbehandlinger, farver og overflader. Det tilrådes at slutpudsen malerbehandles for at sikre overfladen en farveægte og holdbar overflade. En typisk afsluttende behandling bestående af enten silikat eller silikoneharzmaling er at foretrække. Vælges en efterbehandling med maling, må dette tidligst ske efter 7 døgn ved min. 15 C. Alternativt er det muligt, at anvende keramiske belægninger i form af teglskaller som opklæbes således at facaden optisk ligner en muret væg. Vælges denne metode skal pudsen ligeledes som minimum hærde i 7 døgn inden opsætning. Drift og vedligeholdelse Generel vedligehold Det anbefales at der minimum hvert 5. år udføres et eftersyn, hvor pudsen efterses, og eventuelle skader repareres. Skader Beskadigelser af mekanisk herkomst som er forårsaget af slag, påkørsler eller andet skal repareres omgående. Der henvises til reparationsvejledingen på side i denne anvisning. Er der opstået skader i den pudsede overflade, eller der er ødelagte eller nedbrudte fuger omkring døre eller vinduer, sålbænke i hjørnesamlinger eller lignende skal skader i pudsen repareres og fugerne gendannes. Fugtskjolder Forekommer der fugtskjolder skyldes dette oftest ødelagte fuger og andre sammenbygninger, hvor der er manglende forsegling mod vandgennemtrængning samt ved grundfugt i sokkel eller væg. Før en korrekt udbedring kan ske, skal årsagen til fugtproblemet findes, og der skal laves en byggeteknisk vurdering, der afdækker hvorfor fugtophobningen er sket og hvordan den kan afhjælpes. Sokkel I tilfælde af at pudsen i sokkelområderne er blevet påvirket af vejsalt, afrenses overfladen for skadet facadepuds, og det angrebne område pudes på ny (se illustration på side 18-19). Svindrevner Overfladiske svindrevner i facaden i størrelsesordnen 0,2 mm, vil typisk opstå inden for de første 2 år alt afhængig af facadens generelle påvirkning. Denne type revner er kun af kosmetisk karakter, og dermed uden nogen praktisk betydning. Alger og skimmel Alge- og skimmelvækst på facaden opstår blandt andet når fugt ophobes i overfladen. Fugt kan på lang sigt give grobund for alger og skimmelsvampe. Desuden kan skyggepåvirkninger forårsaget af beplantninger i kombination med læ for blæst bidrage til en øget risiko for alge- og skimmelvækst. I tilfælde af alge- og skimmelforekomster er en afrensning af facaden nødvendig. LIP anbefaler at bruge LIP Fuge- og fliserens til afrensning af facaden evt. i kombination med en højtryksrensning. Hvis der benyttes højtryksrensning til afrensningen er det vigtigt altid at forsøge sig frem på et mindre synligt sted når vandtrykket justeres, således at pudsen ikke beskadiges. Når facaden er afrenset og tør igen, kan den om nødvendigt males påny med silikat eller silioneharzmaling. Graffiti En afrensning af graffiti skal udføres af et firma med den rette erfaring og ekspertise indenfor området.

22 Reparation af LIP Facadesystem Hvis uheldet har været ude og facaden er blevet beskadiget, vurderes det om der er alene er tale om en skade i pudsen eller om skaden er så dyb at den også har påvirket selve isoleringen. Viser det sig at isoleringen også er defekt vil det være nødvendigt at erstatte den ødelagte del med et nyt stykke isolering. Først frilægges det beskadigede område ved at skære vertikale og horisontale snit. Her er det vigtigt at kanterne udenom det beskadigede punkt fremstår skarpe og udgør et rektangulært eller kvadratisk hul (se illustration 1). Det beskadigede isoleringsmateriale skæres fri, og det bagvedliggende underlag renses for rester af isolering og klæbemørtel således at underlaget fremstår plant. Derefter tilskæres et nyt stykke isolering af passende størrelse som påklæbes underlaget med LIP Fliseklæb. I tilfælde af at et større område er beskadiget kan det afhængig af underlagets beskaffenhed være nødvendigt at anvende dybler til monteringen. 1 2 Når det beskadigede område er fritlagt, påklæbes afdækningstape rundt om det beskadigede område. Afdækningstapen skal monteres minimum 150 mm fra det fritlagte område. Derefter fritlægges det eksisterende armeringsnet hele vejen omkring hullet i en bredde på ca. 145 mm. Armeringspudsen fjernes mekanisk med enten en rystepudser, excentereller deltasliber påmonteret korn 40 sandpapir eller med slibeskive, indtil at armeringsnettets top er helt fritlagt (se Illustration 2). Nu påføres LIP 350/360 på både isoleringsmateriale samt på det fritlagte armeringsnet. Et passende stykke LIP Armeringsnet skæres til således at det passer ned i hullet og samtidig lapper ind over det fritilagte armeringsnet med minimum 100 mm. Herefter presses armeringsnettet ind i armeringspudsen med en spartel, og pudsen glittes i niveau med den eksisterende puds (se illustration 3). 3 2

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning...............................................

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

Montagevejledning Weber Sokkelsystem

Montagevejledning Weber Sokkelsystem Montagevejledning Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem Montagevejledning til Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem 3 Montering af EPS-pladen 4 Afsluttende overfladebehandling 5 Så meget skal du bruge...

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Montagevejledning Weber Sokkelsystem

Montagevejledning Weber Sokkelsystem Montagevejledning Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem Montagevejledning til Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem 3 Montering af EPS-pladen 4 Afsluttende overfladebehand... 5 Så meget skal du bruge...

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede vægge med DuraPuds

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede vægge med DuraPuds Ansvarlig styrke Holdbare pudsede vægge med DuraPuds DK Stærke og holdbare løsninger med DuraPuds Vandskurede vægge og pudsede facader er med til at præge bygningers fremtræden og opfattes af mange husejere

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

Baumit Facadepuds System StarSystem. Montagevejledning. baumit.dk TRIN FOR TRIN. Idéer til fremtiden

Baumit Facadepuds System StarSystem. Montagevejledning. baumit.dk TRIN FOR TRIN. Idéer til fremtiden Baumit Facadepuds System baumit.dk Montagevejledning TRIN FOR TRIN Idéer til fremtiden Baumit Baumit Facadepuds System Indhold Trin 1 Opsætning af isolering Side Trin Montering af dybler Side 5 Trin Grundpudslag

Læs mere

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug SKALFLEX SILIKONEPUDS 10/15 SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug Skalflex Silikonepuds Egenskaber Skalflex Silikonepuds er en vandafvisende slutpuds baseret på silikoneharpiks,

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING af sokler over terræn Vandtætning af sokler over terræn A F C E D C B A B C D E F Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Sokkelpuds Vandtæt Skalflex Sokkeltæt Skaltherm Armeringsnet

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem Udviklet til porebeton Udviklet til overfladebehandling af porebeton tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish og ekstra styrke, uden at ændre porebetonkonstruktionernes suveræne

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

Montagevejledning Puds på isolering

Montagevejledning Puds på isolering Montagevejledning Puds på isolering Weber facadesystem Serpomin Montagevejledning til Weber facadesystem Serpomin Weber facadesystem Serpomin 3 Underlag og fastgørelse 4 Montage af isolering 4 Brug af

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældre og sokler under terræn Udvendig vandtætning og isolering A H G K C J C D F I E C B D A A Skalflex Sokkelstop E Skalflex Bitumen Primer I Skalflex EPS

Læs mere

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem Udviklet til porebeton Udviklet til overfladebehandling af porebeton tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish og ekstra styrke, uden at ændre porebetonkonstruktionernes suveræne

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Brandbeskyttelse af beton huldæk

Brandbeskyttelse af beton huldæk Brandbeskyttelse 1.6 Brandbeskyttelse af beton huldæk MONTERINGSVEJLEDNING Bygningsdel klasse R 120 [BS-120] Med 30 mm C 150 opgraderes beton-huldæk til R 120 A2-s1,d0 Konstruktionen er brandteknisk afprøvet

Læs mere

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec Ansvarlig styrke Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec DK Stærke og holdbare løsninger med Alfix DuraPuds og DuraDec Vandskurede vægge og pudsede facader er med til at præge bygningers

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Facadepuds. Facadepuds. Teknisk information. Dato 19.09.2011 Side 1

Facadepuds. Facadepuds. Teknisk information. Dato 19.09.2011 Side 1 Dato 19.09.2011 Side 1 Teknisk information Dato 19.09.2011 Side 2 Dato 19.09.2011 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog Vejrbestandig Diffusionsåben Hvid cement Specielt til porebeton Dato

Læs mere

Ventileret facadesystem. Weber facadesystem Serposol

Ventileret facadesystem. Weber facadesystem Serposol Montagevejledning Ventileret facadesystem Weber facadesystem Serposol Montagevejledning til Weber facadesystem Serposol Weber facadesystem Serporsol 3 Arbejdsanvisning 4 Så meget skal du bruge... 5 Forebyggende

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

afsnit 6 6.1 Facadeisoleringssystemer Indhold:

afsnit 6 6.1 Facadeisoleringssystemer Indhold: 114 afsnit 6 Facadeisolering og -systemer Indhold: 6.1 Facadeisoleringssystemer... 116-117 6.2 Bygningsreglement...117 6.3 Facadesystem weber.therm plus ultra... 118-119 6.4 Facadesystem Serpomin...120-121

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton 60 - støvreduceret EPS lightbeton 60 er en hurtigtørrende letvægtsmasse på basis af EPS

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton

Læs mere

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³ SIDE 8.1 8.0 8.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle arbejder, der normalt hører under murerarbejdet, selv om disse ikke er særlig nævnt; herunder alle leverancer af nødvendige materialer, stilladser,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

ISOVER ULTIMATE Fireboard. - Brandbeskyttelse af betonhuldæk

ISOVER ULTIMATE Fireboard. - Brandbeskyttelse af betonhuldæk ISOVER ULTIMATE Fireboard - Brandbeskyttelse Le lo Med 20 mm ISOVER ULTIMATE Fireboard fås: R 120 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 120] Baggrund Erhvervs- og byggestyrelsens eksempelsamling Tabel 3.1 angiver,

Læs mere

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Under betegnelsen silikatmaling forhandles en række

Læs mere

Sto Danmark A/S leverer også værktøj til opsætning af systemet og efter forespørgsel leveres både grundpuds og slutpuds i siloer til sprøjtning.

Sto Danmark A/S leverer også værktøj til opsætning af systemet og efter forespørgsel leveres både grundpuds og slutpuds i siloer til sprøjtning. StoVentec Facadesystem Generelt StoVentec Facadesystem monteres som en ventileret facadebeklædning og leveres af Sto Danmark A/S. Systemet indeholder bl.a. den pudsbærende plade, StoVentec Facadeplade,

Læs mere

03/2012 INDVENDIG VANDTÆTNING. af kældervægge og gulv

03/2012 INDVENDIG VANDTÆTNING. af kældervægge og gulv 03/2012 INDVENDIG VANDTÆTNING af kældervægge og gulv Opbygning af indvendig vandtætning A A C D E B A E D H G F C A Skalflex Sokkelstop E Skalflex Letpuds B Skalflex Saltbinder F Skalflex Bitumen Primer

Læs mere

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet! K www.lip.dk 235 Hurtig Cement / 275 Hurtigt Pudslag Forarbejdningstid ca. 1 1/4 time Klar til spartling/flisebelægning efter ca. 4 timer Belægningsklar med f.eks. vinyl efter 24 timer Velegnet til gulvvarme

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Let s stick together www.schonox.dk Vælg et støvfrit arbejdsmiljø. For helbredets, tidens og kundernes skyld Vores sortiment af støvreducerede

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

4. Bygningsdelsbeskrivelser

4. Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelse Isolerende Facadesystemer med Puds Side : 1/10 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:... 1 (21) Ydervægge Isolering og Facadepuds 4.1 Orientering 4.2. Omfang Arbejdet omfatter samtlige

Læs mere

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design. 7985DK Termotag 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2017-05 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer

Læs mere

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum +45 9825 0022 bitum@bitum.dk BITUM Nordic A/S Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum Flexigum R Multigum Multigum Primer

Læs mere

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering Udvendig Dekorering Det udvendige udseende er på mange måder den vigtigste del af dit dukkehus, da det er den del, der bliver vist det meste af tiden. Den stil du vælger til dit hus vil ofte diktere det

Læs mere

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Vedligeholdelse af tag Beskyttelse af mur- og betonflader Reparation af asfalt- og betonflader Fjernelse af mos og lignende Tørre og sunde huse! Isola Vedligeholdelses-

Læs mere

2.000.000 kr. Fuglebakken, Hinnerup, afleveret 2001, 40 boliger

2.000.000 kr. Fuglebakken, Hinnerup, afleveret 2001, 40 boliger Fuglebakken, Hinnerup, afleveret 2001, 40 boliger Anmeldt forhold: Vindgips nedbrudt, synligt åbne samlinger i den udvendige beklædning. Registreret ved 5 års. Ikke udbedret af bygningsejer. Byggeskadefondens

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Til spændende detaljer inde

Til spændende detaljer inde Knauf Pudskompentencer Til spændende detaljer inde Knauf Pudskompetencer, inde 04/2014 G Systemgaranti i dit byggeri Professionel rådgivning Tidsbesparende løsninger Optimalt, indeklima Hånd og maskinpuds

Læs mere

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT Dekorativ og slidstærk gulvbelægning / epoxymaling Underlag: beton, puds, murværk, keramik Garager 1. Grunder: BS 2000 2. Toplag BS 3000 Hobbyrum 3. Mønster flager

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Teknisk datablad StoCalce Miral MP

Teknisk datablad StoCalce Miral MP Økologisk mineralsk slutpuds som modellerpuds på kalkbasis efter EN 998-1 Karakteristik Anvendelse Egenskaber Udseende Særlige egenskaber/henvisninger Tekniske data Underlag Krav Forberedelser indvendigt

Læs mere

Teknisk datablad StoLevell FT

Teknisk datablad StoLevell FT Mineralsk klæbe- og armeringsmørtel/grundpuds, hurtigtørrende med hurtig fugtsikkerhedsegenskab Karakteristik Anvendelse Egenskaber ind- og udvendigt til alle mineralske og næsten alle organiske underlag

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældervæg

12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældervæg 12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældervæg Opbygning af indvendig vandtætning A L I J C Væggen afrenses for løst puds, gammel maling, salte m.m. A B K I D A A I H D G F E C A Skalflex Sokkelstop

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Armeret håndpuds Igangsættende materiale til brug i Åbent Værksted Undervisningsministeriet. 2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSEs guide

VEDLIGEHOLDELSEs guide VEDLIGEHOLDELSEs guide Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer Kom godt i gang med... Vedligehold og reparation af dit tag Taget er bygningens mest udsatte bygningsdel, men med jævnlige

Læs mere

ISOPORE isoleringssystem

ISOPORE isoleringssystem ISOPORE isoleringssystem Udendørs facadeisolering Indendørs isolering Kælderisolering Nordisk NHL T +45 6252 1054 F +45 6252 1094 info@nordisknhl.dk www.nordisknhl.dk - God varmeisolering - Lambda værdi10dry

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR EN 1504-4 Epoxy-lim med lang åbningstid ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16. SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug

SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16. SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16 SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug Skalcem S2000/CF2000 Skalcem S2000/CF2000 anvendes til vandskuring og finpuds af alle mineralske

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Side 1 Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for opsætnings- og lægningsteknik ved montering af keramiske fliser efter tyndlagsmetoden og gælder for såvel

Læs mere

StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse. Sto. Omsorgsfuldt byggeri.

StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse. Sto. Omsorgsfuldt byggeri. Navigation Facade Navigation Isoleret facadesystem Navigation StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse Sto Omsorgsfuldt byggeri. Indholdsfortegnelse Systeminformationer 4 Systemets opbygning og beskrivelse

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19 Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers af 1/19 Mul -tæt 2K Alt-i-én byggetætning 2/19 Mul -Tæt 2K besky er al d - alt! Mul -Tæt 2K forener egenskaberne af en mineralsk tætningssvumme

Læs mere

Udvendig facadeisolering

Udvendig facadeisolering Ytong Multipor isoleringsplade Ytong Multipor udvendig facadeisolering Ytong Multipor: bæredygtig udvendig facadeisolering Udvendig facadeisolering med Ytong Multipor isoleringsplader giver sikre løsninger.

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler Capapor Facadeprofiler Arbejdsvejledning F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Anvendelse og opmåling Capapor bånd-/gesimsprofil Capapor kvadre-sten Capapor buer Capapor rammeprofiler Capapor sålbænksprofiler Capapor

Læs mere