Montagevejledning for Purus Corner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montagevejledning for Purus Corner"

Transkript

1 Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før arbejdet påbegyndes VIGTIGT Valg af afløbssituationen. Flg. skal bestemmes før installationen: Placering af Purus Corner. Dimension på afløbsrøret, vandret eller lodret afgang. Purus Corner er en homogen enhed, hvor alt er fabriksmonteret for at undgå utætheder ved fejlmontage. Kun ramme og rist skal vælges separat pga. rammebredde og rist mønstre. HUSK Det er montørens ansvar, at gulvafløbet er monteret korrekt, og at gulvafløbet er 100 % tæt. Afløbsnorm DS 432: Gulvafløbsskåle og riste-/karmkonstruktion skal være udført og monteret således, at vandudtrængning i gulvkonstruktionen ikke kan forekomme. I BR 08 med ikrafttrædelse primo 2008, ændrede DS 432 status fra at være en del af lovgivningen på afløbsområdet til at have vejledende karakter for god udførelsespraksis. Blandt andet med formuleringen: Vand- og afløbsinstallationer skal være så tætte, at utilsigtet ind- eller udsivning undgås. FUGEANVISNING Risteramme og evt. forhøjelseslister skal altid have forbindelse med gulvafløbet og fuges tæt evt. med Casco syntetic 3980/83, DaMastic 551 eller Bostik Brug aldrig silikone Byggeregler Bygningskonstruktion og udførelse skal overholde gældende lovgivning og byggeregler/anvisninger i henhold til: Bygningsreglement SBi Anvisning 200 for vådrum (Statens byggeforskningsinstitut). Godkendelse VA-godkendt efter DS/EN 1253: Purus Line og Purus Corner er VA og MK testet hos Teknologisk Institut samt godkendt af ETA Danmark. Vi har søgt patent på gulv-afløbssystemet og er i Patent pending fasen (primo 2008). Yderligere information Har du brug for yderligere information eller montagevejledning, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon Purus Corner til væg-montage op mod én flade i støbte gulve af beton A Side 2-9 Purus Corner til væg-montage i hjørnet i støbte gulve af beton B Side 10-17

2 A. Montagevejledning - væg mod én flade Purus Line til montage mod én flade, i gulve af beton Bemærk: Beskæring af de lodrette flanger se side 3, tegning 1. Monteringssæt: 1 stk. gulvafløb 1 sæt forhøjelseslister. Nødvendigt værktøj: Passende skruetrækker (undgå el-skruetrækker). Ekstra tilbehør: Se produktkatalog. Husk at rist-/rammesæt skal bestilles særskilt. Ristene findes i 6 mønstre. 2

3 1 Monter afløb mod væg Ved montering op mod væg kan du frit vælge at bruge den lodrette flange eller armerings butylmanchet-strimler til at bøje op ad væggen. Det er vigtigt, at flangen lægger sig helt plant ind mod væggen. Der må ikke være luftlommer bag flangen. Er væggen skæv, kan det være en fordel at anvende butylmanchet-strimler. Skær overskydende flange af Fjern den vandrette flange bag den lodrette flange på afløbet, før du monterer. Skær med stanleykniv 2-3 gange eller brug en multimaskine i sporet på undersiden og langs den vandrette flange (bag den lodrette flange). Bræk forsigtigt den del af flangen af, som ikke skal bruges. Vær opmærksom på, at den lodrette flange på den side, der vender ud i lokalet skal fjernes, mens den vandrette flange bevares til armerings manchetstrimler. Forudsætningen for anvendelse af afløb placeret op ad væg er, at der kan udføres en vandtæt samling mellem gulv/væg og gulvafløb, lige så let og sikkert som for traditionelt placerede/udførte gulvafløb. Afløbet må ikke forhindre eller besværliggøre den vandtætning, som skal udføres mellem gulv og væg. 1a Tilpas afløbsrenden i rette gulvkote Rette gulvkote, svarende til, at overkanten af Purus Corner afløbet, inkl. ramme og rist er flisetykkelsen + ca. 3 mm. til manchet, smøremembran og fliseklæb, over færdigt afretningslag. Bemærk: Tykkelsen på fliseklæbet er afhængig af flisestørrelsen og spartel tandstørrelsen. 3

4 2 Juster afløb Afløbet skal sættes i lod (med vaterpas). Afløbsskålen understøttes med kiler ell. andet til formålet egnet materiale, fx beton understøbning, for korrekt højdeplacering og fiksering 3 Vær omhyggelig med tilpasning af højden, der skal svare til færdigt gulv, hvor der minimum skal være 10 fald til afløbet, jf. vådrumsanvisning 200 fra SBi. Fastgør afløb til væggen Husk at tjekke, at afløbet er afsat i korrekt gulvkote og er i vater, inden du fastgør afløbet til væggen. Brug alle huller, når du fastgør den lodrette flange. Vi anbefaler Ø4 mm skruer med fladt hoved type/længde afhænger af vægkonstruktionen. Brug kun håndskruetrækker og stop så snart skruen lægger til flangen. En elektrisk skruetrækker, uden momentstop, kan ødelægge flangen 4 Det er vigtigt, at flangen ligger helt plant til væggen af hensyn til armerings butylmanchet-strimler, vådrumsmembran, fliseklæb og fliser. Der må ikke være luft bag fliserne. Hvis væggen er for ujævn, skal den rettes op, inden du monterer flangen. Alternativt kan du afskære den lodrette flange og tilpasse den vandrette flange og nu anvende armerings butylmanchet-strimler, der følger væggens ujævnheder. Højden på rammen kan efterfølgende, hvis det bliver nødvendigt, justeres insitu med de medfølgende forhøjelseslister på 2,5 mm, der skal fuges på efter fabrikantens anbefalinger. Se fugeanvisning på side 1.

5 4 Monter afløbsrør Afløbsrøret forbindes nu til gulvafløbets udløbsstuds Husk at fiksere afløbsrøret, så det ikke flytter sig under udstøbning af gulvet. Har afløbsrøret lodret tilgang, bør du tilpasse afløbsrørets højde og montere afløbet i afløbsrøret inden fiksering/fastgørelse. Det er vigtigt, at afløbsrørets forbindelse til gulvafløbets udløbsstuds passer meget nøjagtigt, da der ikke må være spænd i denne forbindelse. Det er også vigtigt at sikre, at det lodrette afløbsrør, er fikseret/fastholdt efter de gældende regler. 5 Understøt afløbsskålen Afløbet, der nu er i vater, bør understøttes. Det gøres bedst ved at betonstøbe under afløbsskålen og sørge for, at gulvet er så plant som muligt, så afløbet står stabilt. 6 Indstøb gulvafløbet Begynd altid med indstøbning af gulvafløbet og byg faldet op herfra, jf. faldreglerne angivet i vådrumsanvisning 200 fra SBi. Hermed kan du få arbejdet betonen ind under afløbet. Dette sikrer, at afløbet er homogen med gulvkonstruktionen og uden luftlommer, der kan gøre produktet ustabilt og skrøbeligt. En fordel, ved at starte med indstøbning af gulvafløbet, er, at gulvafløbet har mulighed for at blive det laveste punkt i vådzonen. Det er derfor vigtigt at kende den rette gulvkote. 5

6 7 Kontroller faldet Når gulvudlægningen er færdig og tør, jf. vådrumsanvisning 200 fra SBi, skal gulvet rengøres og primes. Gulve, som udsættes for jævnlig vandpåvirkning fx i forbindelse med brusebad, skal have fald mod gulvafløbet. Faldet skal være mellem 10 og 20 under badekar og fast inventar dog mindst 20, jf. vådrumsanvisning 200 fra SBi. Kontroller faldet flere gange under gulvlægningen/udstøbningen 8 Rengør og prim gulvet Når gulvudlægningen er færdig og tør, jf. vådrumsanvisning 200 fra SBi, skal gulvet rengøres og primes. Purus Corner afløbet, hvor flangerne nu ligger plant med afretningslaget, rengøres omhyggeligt for urenheder, som fedt og byggerester. Armerings Butylmanchet-strimler kan pålægges flangerne og gulvet for at sikre et sikkert og vandtæt forbandt mellem gulvafløbet og gulvkonstruktionen og evt. vådrums smørremembran. Det er vigtigt, at alle skruehuller er dækket. Bemærk: at butylmanchet-strimlerne til armering ikke skal bukkes ned i afløbet, da toppen af Purus Line afløbet er ca. 9 mm over afretningslaget og materialet, ABS, er klæbbar. 9 Udlæg smøremembran Nu kan vådrumssmøremembranen udlægges de steder, hvor vådrumsmembran er påkrævet, jf. vådrumsanvisning 200 fra SBi. 6

7 10 Fugning af risteramme Når gulvet er tørt, kan risterammen og evt. forhøjelseslister, fuges og lægges på afløbet jf. fabrikantens anbefalinger. Det sker for at overholde BR 08s tæthedskrav. Se fugeanvisning side 1. Risterammen skal være bred på den side mod væg. Hvis ikke, er der valgt forkert rist- og rammesæt. Rammen har åbninger i alle hjørner, så du kan kontrollere, at der er korrekt fugemasse mellem afløb og ramme. Overskydende fugemasse fjernes. 11 Ydermateriale lægges på plads Gulvklinker lægges med fugeafstand til afløbets ramme og flisen monteres med fugeafstand mod ramme. 12 Tjek, at faldet er korrekt mod afløb Hvis faldet er udført korrekt, vil vaterpas vise rigtigt. 7

8 13 Brug fleksibel fugemørtel Vi anbefaler, at du bruger fleksibel fugemørtel over hele vådrumsgulvet inkl. Purus Line rammen. Det er vigtigt at udføre fugearbejdet omhyggeligt, jf. vådrumsanvisning 200 SBi, som oplyser at elastiske fuger (silikone fuger), bør undgås. Elastiske fuger (silikone fuger) skal udskiftes hvert 4-5 år. Udskiftningen sker typisk ved at skære den gamle fuge ud med hobbykniv, og hermed er der stor risiko for at beskadige membran og manchet. 14 Fjern beskyttelsesfilm og monter risten Når gulvet er lagt færdigt med fugning m.m., skal beskyttelsesfilmene tages af risten. Risten, der kan have forskellige motiver og mønstre, kan nu lægges i rammen. Purus Corner afløbets rist og ramme skal rengøres for fedt og byggerester, også i selve skålen. Husk at fjerne beskyttelsesfilmen, der sidder over udløbshul/ vandlås. 15 Det færdige resultat 8

9 9

10 B. Montagevejledning - hjørne Purus Corner til hjørne-montage op mod to flader, i gulve af beton. Bemærk: Beskæring af de lodrette flanger se side 3, tegning 1. Monteringssæt: 1 stk. gulvafløb 1 sæt forhøjelseslister. Nødvendigt værktøj: Passende skruetrækker (undgå el-skruetrækker). Ekstra tilbehør: Se produktkatalog. Husk at rist-/rammesæt skal bestilles særskilt. Ristene findes i 6 mønstre.. 10

11 1 Monter afløb i hjørne Ved montering i hjørne kan du frit vælge at bruge den lodrette flange eller armerings butylmanchet-strimler til at bøje op ad væggene. Det er vigtigt, at flangen lægger sig helt plant ind mod begge vægge. Der må ikke være luftlommer bag flangerne. Er væggene skæve, kan det være en fordel at anvende butylmanchetstrimler. Skær overskydende flange af Fjern de vandrette flanger bag de lodrette flanger på afløbet, før du monterer. Skær med stanleykniv 2-3 gange eller brug en multimaskine i sporet på undersiden og langs den vandrette flange (bag den lodrette flange). Bræk forsigtigt den del af flangen af, som ikke skal bruges. Vær opmærksom på, at den lodrette flange på den side, der vender ud i lokalet skal fjernes, mens den vandrette flange bevares til armerings manchetstrimler. Forudsætningen for anvendelse af afløb placeret op ad væg er, at der kan udføres en vandtæt samling mellem gulv/væg og gulvafløb, lige så let og sikkert som for traditionelt placerede/udførte gulvafløb. Afløbet må ikke forhindre eller besværliggøre den vandtætning, som skal udføres mellem gulv og væg. 1a Tilpas afløb i rette gulvkote Rette gulvkote, svarende til, at overkanten af Purus Line afløbsrenden, inkl. ramme og rist er flisetykkelsen + ca. 3 mm. til manchet, smøremembran og fliseklæb, over færdigt afretningslag. Bemærk: Tykkelsen på fliseklæbet er afhængig af flisestørrelsen og spartel tandstørrelsen. 11

12 2 Juster afløbsrende Afløbet skal sættes i lod (med vaterpas). Afløbsskålen understøttes med kiler ell. andet til formålet egnet materiale, fx beton understøbning, for korrekt højdeplacering og fiksering. Vær omhyggelig med tilpasning af højden, der skal svare til færdigt gulv, hvor der minimum skal være 10 fald til afløbet, jf. vådrumsanvisning 200 fra SBi. Højden på rammen kan efterfølgende, hvis det bliver nødvendigt, justeres insitu med de medfølgende forhøjelseslister på 2,5 mm, der skal fuges på efter fabrikantens anbefalinger. Se fugeanvisning på side 1. 3 Fastgør afløbet til væggen Husk at tjekke, at afløbet er afsat i korrekt gulvkote og er i vater, inden du fastgør afløbet til væggen. Brug alle huller, når du fastgør de lodrette flanger. Vi anbefaler Ø4 mm skruer med fladt hoved type/længde afhænger af vægkonstruktionen. Brug kun håndskruetrækker og stop så snart skruen lægger til flangen. En elektrisk skruetrækker, uden momentstop, kan ødelægge flangen. Det er vigtigt, at flangen ligger helt plant til væggen af hensyn til armerings butylmanchet-strimler, vådrumsmembran, fliseklæb og fliser. Der må ikke være luft bag fliserne. Hvis væggen er for ujævn, skal den rettes op, inden du monterer flangen. Alternativt kan du afskære den lodrette flange og tilpasse den vandrette flange og nu anvende armerings butylmanchetstrimler, der følger væggens ujævnheder. Monter afløbsrør 4 Afløbsrøret forbindes nu til gulvafløbets udløbsstuds. Husk at fiksere afløbsrøret, så det ikke flytter sig under udstøbning af gulvet. Har afløbsrøret lodret tilgang, bør du tilpasse afløbsrørets højde og montere afløbet i afløbsrøret inden fiksering/fastgørelse. 12 Det er vigtigt, at afløbsrørets forbindelse til gulvafløbets udløbsstuds passer meget nøjagtigt, da der ikke må være spænd i denne forbindelse. Det er også vigtigt at sikre, at det lodrette afløbsrør, er fikseret/fastholdt efter de gældende regler..

13 5 Understøt afløbsskålen Afløbet, der nu er i vater, bør understøttes. Det gøres bedst ved at betonstøbe under afløbsskålen og sørge for, at gulvet er så plant som muligt, så afløbet står stabilt. 6 Indstøb gulvafløbet Begynd altid med indstøbning af gulvafløbet og byg faldet op herfra, jf. faldreglerne angivet i vådrumsanvisning 200 fra SBi. Hermed kan du få arbejdet betonen ind under afløbet. Dette sikrer, at afløbet er homogen med gulvkonstruktionen og uden luftlommer, der kan gøre produktet ustabilt og skrøbeligt. En fordel, ved at starte med indstøbning af gulvafløbet, er, at gulvafløbet har mulighed for at blive det laveste punkt i vådzonen. Det er derfor vigtigt at kende den rette gulvkote. 7 Kontroller faldet Gulve, som udsættes for jævnlig vandpåvirkning fx i forbindelse med brusebad, skal have fald mod gulvafløbet. Faldet skal være mellem 10 og 20 under badekar og fast inventar dog mindst 20, jf. vådrumsanvisning 200 fra SBi. Kontroller faldet flere gange under gulvlægningen/udstøbningen 13

14 8 Rengør og prim gulvet Når gulvudlægningen er færdig og tør, jf. vådrumsanvisning 200 fra SBi, skal gulvet rengøres og primes. Purus Corner afløbet, hvor flangerne nu ligger plant med afretningslaget, rengøres omhyggeligt for urenheder, som fedt og byggerester. Armerings Butylmanchet-strimler kan pålægges flangerne og gulvet for at sikre et sikkert og vandtæt forbandt mellem gulvafløbet og gulvkonstruktionen og evt. vådrums smørremembran. Det er vigtigt, at alle skruehuller er dækket. Bemærk: at butylmanchet-strimlerne til armering ikke skal bukkes ned i afløbet, da toppen af Purus Line afløbet er ca. 9 mm over afretningslaget og materialet, ABS, er klæbbar. 9 Udlæg smøremembran Nu kan vådrumssmøremembranen udlægges de steder, hvor vådrumsmembran er påkrævet, jf. vådrumsanvisning 200 fra SBi. 10 Fugning af risteramme Når gulvet er tørt, kan risterammen og evt. forhøjelseslister, fuges og lægges på afløbet jf. fabrikantens anbefalinger. Det sker for at overholde BR 08s tæthedskrav. Se fugeanvisning side 1. Risterammen skal være bred på de sider op mod væg. Hvis ikke, er der valgt forkert rist- og rammesæt. Rammen har åbninger i alle hjørner, så du kan kontrollere, at der er korrekt fugemasse mellem afløb og ramme. Overskydende fugemasse fjernes. 14

15 11 Ydermateriale lægges på plads Gulvklinker lægges med fugeafstand til afløbets ramme og flisen monteres med fugeafstand mod ramme 12 Tjek, at faldet er korrekt mod afløb Hvis faldet er udført korrekt, vil vaterpas vise rigtigt. 13 Brug fleksibel fugemørtel Vi anbefaler, at du bruger fleksibel fugemørtel over hele vådrumsgulvet inkl. Purus Line rammen. Det er vigtigt at udføre fugearbejdet omhyggeligt, jf. vådrumsanvisning 200 SBi, som oplyser at elastiske fuger (silikone fuger), bør undgås. Elastiske fuger (silikone fuger) skal udskiftes hvert 4-5 år. Udskiftningen sker typisk ved at skære den gamle fuge ud med hobbykniv, og hermed er der stor risiko for at beskadige membran og manchet. 15

16 14 Fjern beskyttelsesfilm og monter risten Når gulvet er lagt færdigt med fugning m.m., skal beskyttelsesfilmene tages af risten. Risten, der kan have forskellige motiver og mønstre, kan nu lægges i rammen. Purus Corner afløbets rist og ramme skal rengøres for fedt og byggerester, også i selve skålen. Husk at fjerne beskyttelsesfilmen, der sidder over udløbshul/ vandlås. 15 Det færdige resultat 16

17 Purus as Rørgangen 10, 2690 Karlslunde

Montagevejledning for Purus Line

Montagevejledning for Purus Line Montagevejledning for Purus Line Purus Line er universal til op mod væg-montage eller frit placeret i gulvet. Ved fri montage anbefaler vi, at du placerer afløbsrenden ved åbningen til brusenichen. Hermed

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Montagevejledning for Purus Line

Montagevejledning for Purus Line Montagevejledning for Purus Line Purus Line er universal til op mod væg-montage eller frit placeret i gulvet. Ved fri montage anbefaler vi, at du placerer afløbsrenden ved åbningen til brusenichen. Hermed

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

2 Purus Line et design der ses

2 Purus Line et design der ses 3. UDGAVE Purus Line & Purus Corner Et design der ses Funktioner du kan stole på Frihed i indretningen Største vandtæthed ved montering Nu også ekstra lav byggehøjde 2 Purus Line et design der ses PURUS

Læs mere

Monteringsanvisning for

Monteringsanvisning for Monteringsanvisning for PURUS gulvafløb til vinylbelægning på træ/beton PURUS monteringsramme PURUS låseanordninger PURUS forhøjelsesringe PURUS sideindløbstilslutning PURUS klinkekit PURUS kniven www.purus.dk

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende MK 7.21/1699 Udstedt: 2010-09-28 Gyldig til: 2013-10-01 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Indbygningsprincip for gulvafløb. BETEGNELSE: Unidrain gulvafløb GODKENDELSESINDEHAVER: BESKRIVELSE: Indbygning af

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016 ACO VVS ACO ShowerDrain Gældende for Januar 06 Design & funktion ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure www.aco.dk ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design har vi fokus

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

EN 1253. Produktkatalog. Danmark 2010

EN 1253. Produktkatalog. Danmark 2010 EN 1253 Produktkatalog Danmark 2010 Introduktion Prisbelønnet originalitet Unidrain var ved introduktionen i 2003 det første gulvafløbssystem i verden, udviklet og godkendt til placering mod væg. Med sit

Læs mere

Vådrum Forsegling ved gulvafløb Tillæg til Vådrum - Vandtætning med Alfix

Vådrum Forsegling ved gulvafløb Tillæg til Vådrum - Vandtætning med Alfix Ansvarlig styrke Vådrum Forsegling ved gulvafløb Tillæg til Vådrum - Vandtætning med Alfix DK Designafløb Unidrain 1000/1100 100 mm 4 4 5 100 mm 1. Montering i henhold til leverandøren 4. Montering af

Læs mere

Nye tider INTRODUKTION

Nye tider INTRODUKTION Produktkatalog Danmark 2009 Nye tider Unidrain har ændret gulvafløbet fra et uskønt hul i gulvet til et designobjekt, der skaber nye muligheder i baderummet. Og samtidig har Unidrain løst problemerne

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Visano Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse... 3 Medfølgende dele... 4-5 Trin -

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader FS10 Therm Monteringsvejledning MAX 4 FS10 Therm Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader Indhold side MAX 4 FS10 Therm 2 Tekniske specifikationer 2 Konstruktionsopbygning 2 Sikkerhed 3 Forberedelse

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning DK Scandispa badekar Installations- og brugsvejledning Ordrenummer: Pas godt på Deres ordrenummer, da det skal anvendes i forbindelse med evt. senere henvendelse til Scandi-aqualine a/s. 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Eksklusivt design enkel montering ShowerDrain

Eksklusivt design enkel montering ShowerDrain Eksklusivt design enkel montering ShowerDrain Indhold Den elegante afløbsrende 4-7 ShowerDrain fordele 4-5 Produkt til flere segmenter 6-7 Produkt information 10-19 Design og funktion 12 ShowerDrain 14

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Vådrum Forsegling ved gulvafløb Tillæg til Vådrum - Vandtætning med Alfix

Vådrum Forsegling ved gulvafløb Tillæg til Vådrum - Vandtætning med Alfix Ansvarlig styrke Vådrum Forsegling ved gulvafløb Tillæg til Vådrum - Vandtætning med Alfix DK Designafløb Unidrain 1000 / 1100 100 mm 4 4 5 100 mm 1. Montering i henhold til leverandøren 4. Montering af

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

God tekst i tilstandsrapporter. Hvad er god tekst? Hvordan gør man? Hvad går galt?

God tekst i tilstandsrapporter. Hvad er god tekst? Hvordan gør man? Hvad går galt? God tekst i tilstandsrapporter Hvad er god tekst? Hvordan gør man? Hvad går galt? Copyright: Ordhuset.dk November 2016 Hvad er god tekst i tilstandsrapporter? God tekst er klar og enkel God tekst er let

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder!

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Kontroller målet på det nye vindue, og udtag herefter det gamle vindue og rens hullet for snavs og gammel fugemasse. I dette tilfælde er der

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

nora tilbehør monterings anbefalinger

nora tilbehør monterings anbefalinger nora tilbehør monterings anbefalinger Generelt nora profiler er lavet af gummi. Fastgørelse Kontakt-/eller dispersionslim eller nora Profix kan bruges til fastgørelse af nora profiler. (efter samråd med

Læs mere

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 1 STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE 30. JUNI 2015 Rev. A 9. JULI 2015 Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 2 3.0.

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

ACO Vej og anlæg. P-dæk afvanding. ACO SPIN -afløb til flade tage. belastningsklasse A15, B125 og C 250

ACO Vej og anlæg. P-dæk afvanding. ACO SPIN -afløb til flade tage. belastningsklasse A15, B125 og C 250 ACO Vej og anlæg P-dæk afvanding ACO SPIN -afløb til flade tage belastningsklasse A15, B125 og C 250 ACO SPIN -afløb og render for afvanding af flade tage i støbejern og specialstål Der er to kategorier

Læs mere

POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013

POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013 POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013 Power-Board M monteres til alu-stål understøtning med skruer eller til træ understøtning med skruer, U klaer eller søm jf nedenstående. Anvendt som Klasse

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

TP LITE MONTAGEVEJLEDNING

TP LITE MONTAGEVEJLEDNING TP LITE MONTAGEVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forberedelse Modtage- og opstartskontrol 3) TP Lite bestanddele og placering 4) Montering af bundprofiler 5) Montering af top-, og sideprofiler 6) Montering

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B 1 Indeks: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt, før samling af produktet påbegyndes. Beskrivelse af medfølgende dele og nødvendigt værktøj 3 Montering

Læs mere

Neotherm MiniHeat gulvvarme

Neotherm MiniHeat gulvvarme Neotherm MiniHeat gulvvarme Monteringsvejledning Side 1 DK Side 2 Om NeoTherm MiniHeat gulvvarme...4 Til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde...4 Teknisk beskrivelse...4 Montering...5

Læs mere

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B 1 Indeks: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt, før samling af produktet påbegyndes. Beskrivelse af medfølgende dele og nødvendigt værktøj 3 Montering

Læs mere

Produktkatalog for designafløb

Produktkatalog for designafløb Produktkatalog for designafløb K E E P I N G U P T H E F L O W S T A I N L E S S S T E E L D R A I N A G E S Y S T E M S DRAIN DESIGN LINE WaterLine baderumsrender Højdejusterbar Demonterbare monteringsbeslag

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde:

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde: Skydepartier Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se komponentliste på næste side. OBS! Næsten alle skruer er Torx-skruer. De skal bruge en T20 Torx-bit

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

VS 30 Vandtætningsmembran

VS 30 Vandtætningsmembran www.lip.dk VS 30 Vandtætningsmembran øjfleksibel flydende membran til vandtætning og radonsikring - når der bygges på kvalitet! Brugsanvisning Underlag IP VS 30 kan bl.a. benyttes på beton, puds, letklinkerbeton,

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Montagevejledning. CAPPELLO serien. Fritstående. Sidehængt Væg eller udhæng

Montagevejledning. CAPPELLO serien. Fritstående. Sidehængt Væg eller udhæng Montagevejledning CAPPELLO serien Fritstående Sidehængt Væg eller udhæng Indhold Komponentliste Side 3 Værktøj Side 4 Montagestart placering af overdækningen Side 5 Montageprincip med eller uden bukke

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt Leon Buhl, Teknologisk Institut Agenda Krav der kan stilles til vådrums egenskaber Hvor er vådrummet kritisk Bygningskonstruktioner,

Læs mere

Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning

Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning Vådrum, badeværelser, storkøkkener, og levnedsmiddelindustri Weber vådrumsløsning tryghed for et holdbart og godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c

Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c Monterings- og betjeningsvejledning KEN CC206c og CC208c KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk 04-07-07 1 Monteringsvejledning KEN

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

Deitermann Den optimale vådrumsløsning

Deitermann Den optimale vådrumsløsning Deitermann Den optimale vådrumsløsning Vådrum Baderum Storkøkkener Levnedsmiddelindustri DEITERMANN Deitermann vådrumsløsning Tryghed for et varigt godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker masser

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Skydedøre (L) eller (R) højremodel (R) Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse...

Læs mere

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Banevarer - homogene 2,0/1,5 mm tykke med plan underside Fuldklæbes med trådsvejsede samlinger

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk - vandbaseret gulvvarme til

Læs mere

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION Retningslinjer for vaskens specifikationer Dysons udviklere har ved hjælp af en specifikt udformet testmetode testet en bred vifte af vaske for at vurdere deres kompatibilitet

Læs mere

CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR

CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR Vejl. pris kr. 4.185,- inkl. moms. CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR til kombination med, med eller uden tørrefunktion, efter eget valg, Maskine maks. 470 mm. dyb. Vvs nr. 80 2100.100 CLARO

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag NeoTherm Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk Beskrivelse NeoTherm Sporplade Spån 22 er beregnet til montage på bjælkelag eller strøgulv,

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

MONTERINGSANVISNING Gulvafløb og render med ristoverdel

MONTERINGSANVISNING Gulvafløb og render med ristoverdel Ar t nr MONT G-ÖVERDEL DK 005-09-0 MONTERINGSANVISNING Gulvafløb og render med ristoverdel Klinkegulv K...side Klinkegulv K...side Klinkegulv K...side 4 alt. Stålslebne betongulve Klinkegulv K4...side

Læs mere

48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun

48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun 48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun Gør Det Selv 8/2000 Praktisk vaskevæg af genialt materiale: Nu er det en ren fornøjelse Der er tre gode grunde til at bygge en vaskereol.

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

afsnit 8 Vådrum Indhold:

afsnit 8 Vådrum Indhold: 162 afsnit 8 Vådrum Indhold: 8.1 Løsninger til vådrum...164 8.2 Lovkrav og bygningsreglement...165 8.3 Fugtisolering af vådrum, f.eks. badeværelser...166 8.4 Klæbeprogram og vådrumssystem...167 8.5 Fliseopsætning

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere