1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet"

Transkript

1 Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side årgang nr. 1 Advent 2009

2 1. søndag i Advent Kirkeåret begynder ikke samtidig med kalenderåret, men derimod med 1. Søndag i Advent. Kirkens nytår fejres således ikke den 1. januar men den første søndag i Advent. Da søndagene ikke falder på de samme kalenderdatoer hvert år, ja så rykker datoen sig for hvornår kirkeåret begynder. Kirkeåret begynder altså ikke med Kristi død og opstandelse, som trods alt er en grundlæggende forudsætning for kristendommen. Den begynder heller ikke med Jesu fødsel, selvom det måske ville virke mest naturligt, nej det begynder med adventstiden. Advent betyder på latin komme, og meningen er, at man skal forberede sig på Herrens komme, på hans fødsel, den 25. december. I middelalderen var det en mental forberedelsestid, hvor man fastede og bad. I dag består forberedelserne vist mest i at købe mad og gaver og pynte op og gå til julefrokost. Vi står altså 1. søndag i Advent på tærsklen til et nyt kirkeår. Et nyt år, der bringer os gennem Jesu liv, fra hans fødsel, hans lidelse og død, til hans opstandelse. Påsken den vigtigste kristne højtid, uden den ville vi slet ikke være kristne. Uden Jesu Kristi soningsdød og opstandelse havde der jo ikke været frelse og evigt liv, som jo trods alt er grundlæggende forudsætninger for kristen tro. Men det slutter ikke helt der. For nok er påsken vigtig, men det er Kristi himmelfærd også og i særdeleshed Pinsen. Oprindeligt en jødisk religiøs høstfest, men for os kristne er det fejringen af den kristne kirke. For her kom Guds Ånd, Helligånden, ned til menneskene og grundlagde det kristne fællesskab, vi kalder kirke. For kirke betyder fællesskab. Et fælleskab med den opstandende Kristus, den Levende Gud, der når os ind i denne verden gennem Helligånden. Faderen, Sønnen og Helligånden opfattes da som tre sider af samme sag, tre instanser af den samme Guddommelighed. Det der kaldes Treenigheden. Eller på latin Trinitatis. Efter Trinintatis-søndag er der ikke flere store helligdage før Alle Helgens dag. Derfor hedder den lange periode mellem trinitatis-søndag i forsommeren og indtil sidste søndag i kirkeåret i begyndelsen af vinteren for trinitatis tiden. 1. søndag i advent indleder så det nye år med adventstiden, som juledagene, derefter Helligtrekongertiden, afbrudt af septuagesima og seksagesima, der markerer dagene til påske. Så kommer fastelavn og fastetiden, hvor man gennem faste og bod, gjorde sig klar til påsken, der efterfølges af dagene efter påske afbrudt af Kristi Himmelfart og St. Bededag indtil vi når frem til Pinse og trinitatistiden, der igen vil bringe os igennem en lang sommer og et efterår indtil vi igen står ved det nye kirkeår 1. søndag i advent, hvor vi traditionen tro synger nr. 74 i salmebogen Vær velkommens Herrens år (ikke at forveksle med 712, der hører til 31. december) Godt nyt år. Formanden orienterer Kirkegang Konfirmandundervisningen er gået i gang. På dette års konfirmandhold er der 18 unge mennesker, der har valgt at deltage i gudstjenesten og dermed også har valgt at blive konfirmeret i maj Derfor møder vi nu de vordende konfirmander i kirken om søndagen. Det er et rart møde med den ungdom, der på et tidspunkt af deres liv, vælger at afløse vi voksne på forskellige områder. Aldersmæssigt er der et stykke vej fra deres 13 år og i mit tilfælde 62 år. Men deres spontanitet kommer til udtryk, når vi mødes i kirken. De er gode til at følge med i gudstjenestens forløb, gode til at være dem selv og gode til at stille spørgsmål til det, der for dem kan være ukendt i gudstjenestens indhold. Der er en sammenhæng med det at gå til konfirmationsforberedelse i præstegården og komme i kirken til gudstjeneste om søndagen. Gudstjenesten er spændende hver søndag. Hvem møder man af andre kirkegængere. Hvilke salmer skal der synges, kan jeg nu forstå det, præsten fortæller i sin prædiken og skal jeg deltage i altergangen eller blive siddende og nyde stilheden til orglet, der så sagte spiller. Mange andre spørgsmål kan være lige så gode som de stillede i dette indlæg. Måske kunne et spørgsmål fra en af de unge også være til forældrene, om det kunne være en ide at følges ad til søndagens gudstjeneste. Få den fælles oplevelse i kirken, det er at høre, se og synge sammen. Måske derudfra stille hinanden de spørgsmål, der uvægerligt er mellem børn og forældre efter en gudstjeneste. Dette ment som en lille opfordring til forældrene om at bakke op om Deres kommende konfirmand til gudstjenesten om søndagen. Det er jo en fælles forberedelsestid, der afsluttes med en ofte festlig konfirmationssøndag til foråret. Egetræet Egetræet på parkeringspladsen ved graverhuset så ikke godt ud hen på sommeren. Det så ud til at tørste, havde svært ved at vise sig fra den pæne side. Det hang i bogstaveligste forstand og i spidserne af grenene var der ikke synligt liv. Med faglig bistand var forslaget, at træet skulle beskæres, og der skulle bores 4 til 5 huller i jorden omkring træet, så der kunne trænge regnvand ned til rødderne. Spændende bliver det at se til foråret, om det lidt maskinskårede egetræ med lidt tilførsel af vand, vil skyde til foråret. 80 til kirkekoncert Søndag den 18. oktober fik dele af menigheden en oplevelse med 2 lokale musikere i Verninge kirke. Peter Eget med sin harmonika og Arne Jørgensen med sin violin gav en flot koncert med folkemusik og udvalgte sange og salmer. De havde valgt en god kombination med folkeviser og fælles sange. Folkeviserne, der fra gammel tid, opstod i de mindre samfund. Bl.a. blev det nævnt, at man på Fanø var tidligt ude, og at man der fortsat holder viserne i hævd. Fællessangene var bestemt til årstiden med høstvisen. Nu hælder året mod sit fald - der blev valgt fra den sidst udkomne højskolesangbog. I pausen blev der serveret af menighedsrådet. Mange tak til Peter og Arne, der så hurtigt hjalp os ud af en knibe og dermed gav os en oplevelse med god musik, og de velvalgte efterårs sange. Budget 2010 Det ønskede budgetforslag fra menighedsrådet til provstiudvalget for året 2010 er nu behandlet og godkendt af provstiudvalget. Det betyder en fremskrivning i forhold til i år på næsten 3 % på driften. På anlægssiden er der i 2010 bevilget penge til en ny carport med redskabsrum i præstegården. Der er yderligere planer om tagrender på kirken, fornyelse af udvendig trappe til klokketårnet, udskiftning af utætte vinduer i kirken, flere revner i kirkens murværk indvendig skal udbedres, indvendig kalkning af kirken, maling af kirkebænkene og våbenhuset. Hvad angår kirken skal der i starten af det nye år tages stilling til rækkefølgen af denne fornyelse/ renovering, da de forskellige emner er mere eller mindre afhængig af hinanden, når det skal laves. En opsparing i 3 til 4 år, inden projektet går i gang, vil måske være det bedste forslag. Bjarne Møller Hansen 2 3

3 Cistercienserne Her og i de følgende numre af Verninge Sogn, vil jeg bringe en artikkelrække om cistercienserne, den feudale middelalders vigtigste og mægtigste munkeorden. At være munk Selve ideen med at være munk er at vende verden ryggen og drage ud i ensomheden og i fromhed og afholdenhed at søge Gud. Denne tradition stammer helt tilbage til ca. 200 år efter Kristus, hvor de såkaldte ørkenfædre søgte ensomheden i den Egyptiske ørken. Efterhånden opstod der hele samfund eller klostre om man vil af sådanne eneboere og traditionen bredte sig til Europa. Da Benedikt af Nursia i år 529 opretter det berømte kloster på Monte Casino i Italien, grundlægger han samtidig den klosterregel, der skulle blive gældende for hele klostervæsenet i Europa. Benedikts regel var meget streng. Som munk måtte man ikke forlade klostret, og man måtte ikke tale undtaget ved specielle lejligheder og på særlige steder. Man skulle helt hellige sig gudstjenester, især de såkaldte time- bønner, der skulle siges på bestemte tispunkter også om natten. Derudover skulle man arbejde manuelt enten i klosteret eller på markerne omkring klosteret, for tanken var, at man helt havde vendt verden ryggen og skulle være selvforsynende. Ora et Labora Bed og arbejd Det var benediktinernes motto. Hele det kristne munkevæsen byggede efter 529 på Benedikts regel selv om det kunne være svært at efterleve den. Det der førte til Cistercienserordenen var oprindeligt et ønske om at vende tilbage til Benedikts strenge regel. ærkebiskoppen Hugh de Die af Lyon for at for tilladelse til at grundlægge et nyt kloster, da klostret i Molesme, efter deres mening havde slækket for meget på Benedikts regel. Ærkebiskoppen gav denne tilladelse, uden om den lokale biskop i Langres. Muligvis fordi han havde taget modpartens standpunkt i en diskussion munkene imellem om, hvordan klosteret skulle drives. 22 dissidenter med Abbed Robert i spidsen gjorde sig da klar til afgang fra Molesme i foråret 1098 og drog efter sigende ud i ødemarken, for ifølge cisterciensernes egen krønike Exordum Parvum, blev det første kloster grundlagt i Den tomme hylende ødemark. Alligevel er der en hel del, der tyder på, at der ikke helt var så øde og uvejsomt som cistercienserne gerne vil give indtryk af. Området var doneret af Raynald Viscount af Langres, Vasal under Odo Hertug af Borgunge. Roberts gamle slægtning og velgører, og lå ved den gamle romerske landevej mellem Langres og Chalon-sur-Saône, ca. 20 kilometer fra Chalon. Der har sandsynligvis været en mindre bosættelse og muligvis også et lille kapel, som munkene overtog. Stedet havde såmænd et navn: Citeaux eller på latin: Cistercium, heraf navnet cisterciensere, men klostret blev i den første tid blot kaldt det nye kloster. Allerede ved grundlæggelsen opstår det skisma mellem intentioner og virkelighed, som blev kendetegnende for cistercienserne. De overtog ofte allerede opdyrket land og eksisterende bygninger, og de samarbejdede med samfundets absolutte top som for eksempel ved at foretrække ærkebiskoppen frem for den lokale biskop, og de modtog deres land fra gavmilde jorddrotter. Ikke desto mindre har det altid være vigtigt for cistercienserne at give indtryk af, at deres orden voksede frem udelukkende baseret på Guds gavmilde nåde og munkenes hårde arbejde. Kristendommen før og nu Verninge menighedsråd indbyder i 2010 til 4 spændende temaaftener med fokus på kirke og kristendom. Der bliver tale om et kronologisk forløb fra bibelens tilblivelse til den danske folkekirke anno I forløbet lægges der vægt på at øge deltagernes viden, men det kræver ingen forkundskaber at deltage. Vi inviterer dygtige og kompetente undervisere og går ud fra, at deltagerne involveres undervejs i forløbet. Man får det største udbytte ved at deltage i samtlige 4 aftener, men den enkelte aften kan også stå for sig selv. Alle aftener foregår på Verninge Skole i tidsrummet og der vil blive serveret en mindre forfriskning undervejs. Vel mødt til nogle gode og oplevelsesrige aftener! 1. Temaaften Hjertets efterklang Hvad er Bibelen for en bog? Hvor og hvordan blev den til? Udbredelse og oversættelse. Går der en rød tråd på tværs af de bibelske fortællinger? - En aften med fokus på Bibelen! Tid: Torsdag, den 18. februar 2010 kl Sted: Verninge Skole. Underviser: Teolog Helge Kjær Nielsen. 2. Temaaften - og gjorde danerne kristne Hvad skete der den første pinse? Fra kristenforfølgelse til romersk statsreligion? Fra Odin til Hvide Krist, hvornår og hvordan? - En aften med fokus på kirkehistorien fra de første kristne menigheder til reformationen. Tid: Uge (april). 3. Temaaften Hvordan får jeg en nådig gud? Hvem var Martin Luther? Hvad oplevede han i Tårnet? Hvad gik hans projekt ud på, og hvad opnåede han? - En aften med fokus på kirkehistorien fra reformationen til Den Danske Folkekirke. Tid: Uge (september). 4. Temaaften En mageløs opdagelse Hvem var N.F.S. Grundtvig? Hvad er det, han opdager, og hvilken betydning får det for dansk kristendomsforståelse? Kernesalmer af Grundtvig tilblivelse og indhold. - En aften med fokus på N.F.S. Grundtvigs liv, virke og betydning. Tid: Uge (oktober). Hvordan Cistercienserne blev grundlagt Helge Kjær Nielsen har i hele perioden fra Robert af Molesme, født i Champagne omkring kandidateksamen til pensionering været år 1028 blev oprindeligt munk og senere Prior ansat ved Det Teologiske Fakultet på Århus i Montier-la-celle, og grundlagde derefter Universitet med Det Nye Testamente som klosteret i Molesme. Trods det, at Robert søgte særligt fagområde og har samtidig i en lang ensomheden og mente som Benedikt, at årrække virket som ulønnet hjælpepræst i Menighedsrådsmøder et kloster burde vende verden ryggen, blev Thorsager-Bregnet pastorat på Djursland. De næste menighedsrådsmøder afholdes i Molesme et populært sted. Klosteret oplevede Læs i næste nummer om hvordan klosteret således en større tilstrømning af nye munke først mistede sin leder og senere blev kendt for Udgav i 2007 en omfattende kommentar til Graverhuset 26. november, 17. december, 28. og nød godt af gavmilde donationer og århundredet mand Johannesevangeliet og i 2002 sammen med en januar og 25. februar. Kl udvidede sine ejendomme. Robert og andre kollega en oversættelse af en lang række af de Alle møderne er offentlige. af hans klosterbrødre var tydeligvis utilfreds nytestamentlige apokryfer. Der foreligger dagsorden i våbenhuset 8 dage med udviklingen i Molesme. De opsøgte i 1097 før mødets afholdelse og der vil efter mødet ligge referat samme sted. 4 5

4 Kierkegaard for begyndere I Samarbejde mellem Sogne (SMS) i Assens Provsti handler vinterens Foredragsrække om Søren Kierkegaard. Foredragene finder sted i Kantinen på VUC i Glamsbjerg, Nørregade 42, 5620 Glamsbjerg. Pris pr. foredrag 50 kr. Kaffe, te og kage kan købes. Tirsdag, den 12. januar kl Sørine Godtfredsen, sognepræst, forfatter og kommentator Kierkegaard for begyndere - En introduktion til Kierkegaards liv og forfatterskab. Tirsdag, den 9. februar kl Henning Thomsen, Rektor for pastoralseminariet i Århus Skylden som livsvilkår. Kierkegaards grundproblem. Der er meget i livet, som kan afsluttes med et resultat. Men livet selv kan man ikke blive færdig med, før det bliver færdigt. For livet er der ikke nogen mening med, som blot venter på at blive fundet. Siger Kierkegaard. Det viser sig i, at den enkelte er splittet. Mellem at være selvbestemmende og fremmedbestemt; et individ og et medlem af samfundet; frihed og arv. Denne mangel på helhed kalder Kierkegaard skyld. Skyld som livsvilkår. Hvad gør han ved den? Tirsdag, den 9. marts kl Jørgen Carlsen, Højskoleforstander Testrup højskole Søren Kierkegaard og vor tid Døbte/fremstillede Mads-Emil Boe Bønnelykke, Nårup Christian Kjærsgaard Hansen, Tommerup Cecilie Lindeschou Nikolajsen, Sydmarken Rasmus Lindeschou Tromborg, Tommerup St Arthur Linus Andersen, Sweitz Maja S. Jensen Magnus Moos Andersen, Verninge Malina Isabel Birkholm, Nårup Nicklas Bilskov Jespersen, Verninge Christian Kjærsgaard Hansen, Tommerup Viede Eva Vigsø-Møller og Jakob Vigsø-Møller, Tommerup St Anette Bendiksen og Bo Sørensen, Tommerup Jacqueline Anderson Kvick og Jack Hermann Andersson Kvick, Verninge Arrangementer Søndag, den 6. december kl Julekoncert med Odense koret i Verninge Kirke. Koret er på ca. 35 medlemmer og de vil synge danske og engelske julesange. Koret ledes af Janne Møller. I pausen er menighedsrådet vært med en forfriskning. Onsdag, den 9. december kl Børnegudstjeneste i Verninge Kirke Traditionen tro holder vi en lille hyggelig børnegudstjeneste for Børnehaven, dagplejen og alle andre, der kunne være interesserede. Vi synger et par af de kendte julesalmer, får genfortalt juleevangeliet og nyder i det hele taget den særlige stemning, der er i kirken her op til Jul. Velmødt til en hyggelig børneglad ½time i kirken, onsdag, den 9. december klokken Søndag den 13. december kl Luciaoptog i Verninge Kirke Det er børn fra Verninge Skole, som sammen med Karen Olsen, som underviser i klaver i musikskolen, vil lave en rigtig hyggelig eftermiddag for os. Efter Luciaoptoget vil Menighedsrådet servere sandwich og noget at drikke. Tilmelding, kun hvis I skal have sandwich, til Hanne Kirsten eller mobil Mandag, den 25. januar kl Folkelig sang - Strejftog i Højskolesangbogen med Christian Dyrst, på Verninge Skole. Programmet byder på sange, som mange kender og kan synge med på. Christian Dyrst sammenkæder, forklarer og sætter i relief, med humor og stort indblik i både musik og historik. Vejledning Fødsel Anmeldelse foretages til kirkekontoret i bopælssognet, senest to hverdage efter fødslen. Anmeldelsen fra jordemoderen samt forældrenes dåbsattester og eventuelle vielsesattest eller omsorg- og ansvarserklæring medbringes. Dåb Der rettes henvendelse til kirkekontoret angående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken. Navngivning Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor forældrene bor/boede, da barnet blev født. Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen: enten ved dåb eller navngivning. Vielse Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med kirkekontoret. Brudeparret skal desuden henvende sig på ægteskabskontoret i bopælskommunen, hvor der udstedes en prøvelsesattest, som medbringes sammen med dåbsattester til samtalen med præsten. Denne attest er kun gyldig i fire måneder. Ved dødsfald Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, når et dødsfald indtræffer. En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet. Tid og sted aftales med den præst, der skal foretage bisættelsen eller begravelsen. Præsterne taler gerne med de pårørende. Kirkebil Alle, som har besvær med transporten til og fra Verninge Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester. Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til Servicebussen på tlf Bisatte/begravede Ruth Freltoft, Verninge Nis Nøttrup, Naarup Emma Jensen, Verninge Lilly Katrine Jensen, Odense (Tidl. Verninge) 6 7

5 Kalender December søndag i Advent Julekoncert Børne-julegudstjeneste søndag i Advent Lucia-børnegudstjeneste Menighedsrådsmøde søndag i Advent Højmesse Dorthe Terp Dahl 24. Juleaften Julegudstjeneste Julegudstjeneste 25. Juledag Juledag Højmesse Dorthe Terp Dahl 27. Julesøndag 9.15 Kort andagt Januar 1. Nytårsdag Nytårsgudstjenest 3. Helligtrekonger søndag efter Helligtrekonger Kierkegaard for begyndere søndag efter Helligtrekonger 24. Sidste søndag e. Helligtrekonger 9.15 Gudstjeneste Dorthe Terp Dahl Menighedsrådsmøde 31. Septuagesima Spejdergudstjeneste Februar 7. Sexagesima Kierkegaard for begyndere 14. Fastelavn Børnegudstjeneste Hjertets efterklang - Temaaften søndag i Fasten Menighedsrådsmøde søndag i Fasten Marts søndag i Fasten 14. Midfaste Kontakt Sognepræst Holmehavegyden 50, 5690 Tommerup Tlf. : , mail: Træffes personligt og på telefon hele ugen, undtaget mandag. Bedst mellem 8.00 og Fast kontortid onsdag mellem og Graver Peder Bonde Tlf eller , mail: Træffes hele ugen undtaget mandag. Bedst mellem 8.00 og Menighedsrådformand Bjarne M. Hansen Assensvej 344, 5690 Tommerup Tlf. : , mail: Kirkeværge Helle Ulbak Solevadvej 58, 5690 Tommerup Tlf , mail: Redaktør af kirkebladet Søren Brander Solevadvej 6, 5690 Tommerup Tlf , mail: Kirkebil Husk kirkebil til samtlige gudstjenester. Ring til Servicebussen på

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN www.dalumkirke.dk 40. ÅRGANG NR. 2 SOMMER 2012 Dåbens sakramente I Dalum kirke kan vi næsten hver eneste søndag glæde os over

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar Nr. 54-2014 December Januar Februar Julen i Egå Kirke Det moderne menneskes fristelse Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle Kirkekontoret Kordegn Anette Ingvartsen Tlf.: 86 22 79 66 ain@km.dk Kirketjener

Læs mere

Sognep sten. December Januar Februar Nr. 4 / 2014-15. NYT FRA OPPE SUNDBY & SNOSTRUP SOGNE 21. årgang

Sognep sten. December Januar Februar Nr. 4 / 2014-15. NYT FRA OPPE SUNDBY & SNOSTRUP SOGNE 21. årgang Sognep sten December Januar Februar Nr. 4 / 2014-15 NYT FRA & SNOSTRUP SOGNE 21. årgang Vinterlandskab omkring Oppe Sundby Kirke Foto: Niels Hejnfelt VELKOMMEN TIL SOGNEPOSTEN NR. 4/2014-15 ADVENT INDHOLD

Læs mere

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December.

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne Jerslev Kirke Mylund Kirke Hellum Kirke 2012 December 2013 Januar Februar FULD KIRKE Ja man følte sig

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 232 DECEMBER 2014, JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Den historiske kirke og side 4 Torsdagsklubben Festgudstjeneste og december

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

2014-2015. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet)

2014-2015. (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) (se historien om edderkoppen sidst i hæftet) Hermed et lille spændende katalog over alt det, der foregår i Køng og Svinø Kirker og præstegård fra sommeren 2014 til sommeren 2015 1 Høstgudstjeneste og frokost

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere