1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet"

Transkript

1 Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side årgang nr. 1 Advent 2009

2 1. søndag i Advent Kirkeåret begynder ikke samtidig med kalenderåret, men derimod med 1. Søndag i Advent. Kirkens nytår fejres således ikke den 1. januar men den første søndag i Advent. Da søndagene ikke falder på de samme kalenderdatoer hvert år, ja så rykker datoen sig for hvornår kirkeåret begynder. Kirkeåret begynder altså ikke med Kristi død og opstandelse, som trods alt er en grundlæggende forudsætning for kristendommen. Den begynder heller ikke med Jesu fødsel, selvom det måske ville virke mest naturligt, nej det begynder med adventstiden. Advent betyder på latin komme, og meningen er, at man skal forberede sig på Herrens komme, på hans fødsel, den 25. december. I middelalderen var det en mental forberedelsestid, hvor man fastede og bad. I dag består forberedelserne vist mest i at købe mad og gaver og pynte op og gå til julefrokost. Vi står altså 1. søndag i Advent på tærsklen til et nyt kirkeår. Et nyt år, der bringer os gennem Jesu liv, fra hans fødsel, hans lidelse og død, til hans opstandelse. Påsken den vigtigste kristne højtid, uden den ville vi slet ikke være kristne. Uden Jesu Kristi soningsdød og opstandelse havde der jo ikke været frelse og evigt liv, som jo trods alt er grundlæggende forudsætninger for kristen tro. Men det slutter ikke helt der. For nok er påsken vigtig, men det er Kristi himmelfærd også og i særdeleshed Pinsen. Oprindeligt en jødisk religiøs høstfest, men for os kristne er det fejringen af den kristne kirke. For her kom Guds Ånd, Helligånden, ned til menneskene og grundlagde det kristne fællesskab, vi kalder kirke. For kirke betyder fællesskab. Et fælleskab med den opstandende Kristus, den Levende Gud, der når os ind i denne verden gennem Helligånden. Faderen, Sønnen og Helligånden opfattes da som tre sider af samme sag, tre instanser af den samme Guddommelighed. Det der kaldes Treenigheden. Eller på latin Trinitatis. Efter Trinintatis-søndag er der ikke flere store helligdage før Alle Helgens dag. Derfor hedder den lange periode mellem trinitatis-søndag i forsommeren og indtil sidste søndag i kirkeåret i begyndelsen af vinteren for trinitatis tiden. 1. søndag i advent indleder så det nye år med adventstiden, som juledagene, derefter Helligtrekongertiden, afbrudt af septuagesima og seksagesima, der markerer dagene til påske. Så kommer fastelavn og fastetiden, hvor man gennem faste og bod, gjorde sig klar til påsken, der efterfølges af dagene efter påske afbrudt af Kristi Himmelfart og St. Bededag indtil vi når frem til Pinse og trinitatistiden, der igen vil bringe os igennem en lang sommer og et efterår indtil vi igen står ved det nye kirkeår 1. søndag i advent, hvor vi traditionen tro synger nr. 74 i salmebogen Vær velkommens Herrens år (ikke at forveksle med 712, der hører til 31. december) Godt nyt år. Formanden orienterer Kirkegang Konfirmandundervisningen er gået i gang. På dette års konfirmandhold er der 18 unge mennesker, der har valgt at deltage i gudstjenesten og dermed også har valgt at blive konfirmeret i maj Derfor møder vi nu de vordende konfirmander i kirken om søndagen. Det er et rart møde med den ungdom, der på et tidspunkt af deres liv, vælger at afløse vi voksne på forskellige områder. Aldersmæssigt er der et stykke vej fra deres 13 år og i mit tilfælde 62 år. Men deres spontanitet kommer til udtryk, når vi mødes i kirken. De er gode til at følge med i gudstjenestens forløb, gode til at være dem selv og gode til at stille spørgsmål til det, der for dem kan være ukendt i gudstjenestens indhold. Der er en sammenhæng med det at gå til konfirmationsforberedelse i præstegården og komme i kirken til gudstjeneste om søndagen. Gudstjenesten er spændende hver søndag. Hvem møder man af andre kirkegængere. Hvilke salmer skal der synges, kan jeg nu forstå det, præsten fortæller i sin prædiken og skal jeg deltage i altergangen eller blive siddende og nyde stilheden til orglet, der så sagte spiller. Mange andre spørgsmål kan være lige så gode som de stillede i dette indlæg. Måske kunne et spørgsmål fra en af de unge også være til forældrene, om det kunne være en ide at følges ad til søndagens gudstjeneste. Få den fælles oplevelse i kirken, det er at høre, se og synge sammen. Måske derudfra stille hinanden de spørgsmål, der uvægerligt er mellem børn og forældre efter en gudstjeneste. Dette ment som en lille opfordring til forældrene om at bakke op om Deres kommende konfirmand til gudstjenesten om søndagen. Det er jo en fælles forberedelsestid, der afsluttes med en ofte festlig konfirmationssøndag til foråret. Egetræet Egetræet på parkeringspladsen ved graverhuset så ikke godt ud hen på sommeren. Det så ud til at tørste, havde svært ved at vise sig fra den pæne side. Det hang i bogstaveligste forstand og i spidserne af grenene var der ikke synligt liv. Med faglig bistand var forslaget, at træet skulle beskæres, og der skulle bores 4 til 5 huller i jorden omkring træet, så der kunne trænge regnvand ned til rødderne. Spændende bliver det at se til foråret, om det lidt maskinskårede egetræ med lidt tilførsel af vand, vil skyde til foråret. 80 til kirkekoncert Søndag den 18. oktober fik dele af menigheden en oplevelse med 2 lokale musikere i Verninge kirke. Peter Eget med sin harmonika og Arne Jørgensen med sin violin gav en flot koncert med folkemusik og udvalgte sange og salmer. De havde valgt en god kombination med folkeviser og fælles sange. Folkeviserne, der fra gammel tid, opstod i de mindre samfund. Bl.a. blev det nævnt, at man på Fanø var tidligt ude, og at man der fortsat holder viserne i hævd. Fællessangene var bestemt til årstiden med høstvisen. Nu hælder året mod sit fald - der blev valgt fra den sidst udkomne højskolesangbog. I pausen blev der serveret af menighedsrådet. Mange tak til Peter og Arne, der så hurtigt hjalp os ud af en knibe og dermed gav os en oplevelse med god musik, og de velvalgte efterårs sange. Budget 2010 Det ønskede budgetforslag fra menighedsrådet til provstiudvalget for året 2010 er nu behandlet og godkendt af provstiudvalget. Det betyder en fremskrivning i forhold til i år på næsten 3 % på driften. På anlægssiden er der i 2010 bevilget penge til en ny carport med redskabsrum i præstegården. Der er yderligere planer om tagrender på kirken, fornyelse af udvendig trappe til klokketårnet, udskiftning af utætte vinduer i kirken, flere revner i kirkens murværk indvendig skal udbedres, indvendig kalkning af kirken, maling af kirkebænkene og våbenhuset. Hvad angår kirken skal der i starten af det nye år tages stilling til rækkefølgen af denne fornyelse/ renovering, da de forskellige emner er mere eller mindre afhængig af hinanden, når det skal laves. En opsparing i 3 til 4 år, inden projektet går i gang, vil måske være det bedste forslag. Bjarne Møller Hansen 2 3

3 Cistercienserne Her og i de følgende numre af Verninge Sogn, vil jeg bringe en artikkelrække om cistercienserne, den feudale middelalders vigtigste og mægtigste munkeorden. At være munk Selve ideen med at være munk er at vende verden ryggen og drage ud i ensomheden og i fromhed og afholdenhed at søge Gud. Denne tradition stammer helt tilbage til ca. 200 år efter Kristus, hvor de såkaldte ørkenfædre søgte ensomheden i den Egyptiske ørken. Efterhånden opstod der hele samfund eller klostre om man vil af sådanne eneboere og traditionen bredte sig til Europa. Da Benedikt af Nursia i år 529 opretter det berømte kloster på Monte Casino i Italien, grundlægger han samtidig den klosterregel, der skulle blive gældende for hele klostervæsenet i Europa. Benedikts regel var meget streng. Som munk måtte man ikke forlade klostret, og man måtte ikke tale undtaget ved specielle lejligheder og på særlige steder. Man skulle helt hellige sig gudstjenester, især de såkaldte time- bønner, der skulle siges på bestemte tispunkter også om natten. Derudover skulle man arbejde manuelt enten i klosteret eller på markerne omkring klosteret, for tanken var, at man helt havde vendt verden ryggen og skulle være selvforsynende. Ora et Labora Bed og arbejd Det var benediktinernes motto. Hele det kristne munkevæsen byggede efter 529 på Benedikts regel selv om det kunne være svært at efterleve den. Det der førte til Cistercienserordenen var oprindeligt et ønske om at vende tilbage til Benedikts strenge regel. ærkebiskoppen Hugh de Die af Lyon for at for tilladelse til at grundlægge et nyt kloster, da klostret i Molesme, efter deres mening havde slækket for meget på Benedikts regel. Ærkebiskoppen gav denne tilladelse, uden om den lokale biskop i Langres. Muligvis fordi han havde taget modpartens standpunkt i en diskussion munkene imellem om, hvordan klosteret skulle drives. 22 dissidenter med Abbed Robert i spidsen gjorde sig da klar til afgang fra Molesme i foråret 1098 og drog efter sigende ud i ødemarken, for ifølge cisterciensernes egen krønike Exordum Parvum, blev det første kloster grundlagt i Den tomme hylende ødemark. Alligevel er der en hel del, der tyder på, at der ikke helt var så øde og uvejsomt som cistercienserne gerne vil give indtryk af. Området var doneret af Raynald Viscount af Langres, Vasal under Odo Hertug af Borgunge. Roberts gamle slægtning og velgører, og lå ved den gamle romerske landevej mellem Langres og Chalon-sur-Saône, ca. 20 kilometer fra Chalon. Der har sandsynligvis været en mindre bosættelse og muligvis også et lille kapel, som munkene overtog. Stedet havde såmænd et navn: Citeaux eller på latin: Cistercium, heraf navnet cisterciensere, men klostret blev i den første tid blot kaldt det nye kloster. Allerede ved grundlæggelsen opstår det skisma mellem intentioner og virkelighed, som blev kendetegnende for cistercienserne. De overtog ofte allerede opdyrket land og eksisterende bygninger, og de samarbejdede med samfundets absolutte top som for eksempel ved at foretrække ærkebiskoppen frem for den lokale biskop, og de modtog deres land fra gavmilde jorddrotter. Ikke desto mindre har det altid være vigtigt for cistercienserne at give indtryk af, at deres orden voksede frem udelukkende baseret på Guds gavmilde nåde og munkenes hårde arbejde. Kristendommen før og nu Verninge menighedsråd indbyder i 2010 til 4 spændende temaaftener med fokus på kirke og kristendom. Der bliver tale om et kronologisk forløb fra bibelens tilblivelse til den danske folkekirke anno I forløbet lægges der vægt på at øge deltagernes viden, men det kræver ingen forkundskaber at deltage. Vi inviterer dygtige og kompetente undervisere og går ud fra, at deltagerne involveres undervejs i forløbet. Man får det største udbytte ved at deltage i samtlige 4 aftener, men den enkelte aften kan også stå for sig selv. Alle aftener foregår på Verninge Skole i tidsrummet og der vil blive serveret en mindre forfriskning undervejs. Vel mødt til nogle gode og oplevelsesrige aftener! 1. Temaaften Hjertets efterklang Hvad er Bibelen for en bog? Hvor og hvordan blev den til? Udbredelse og oversættelse. Går der en rød tråd på tværs af de bibelske fortællinger? - En aften med fokus på Bibelen! Tid: Torsdag, den 18. februar 2010 kl Sted: Verninge Skole. Underviser: Teolog Helge Kjær Nielsen. 2. Temaaften - og gjorde danerne kristne Hvad skete der den første pinse? Fra kristenforfølgelse til romersk statsreligion? Fra Odin til Hvide Krist, hvornår og hvordan? - En aften med fokus på kirkehistorien fra de første kristne menigheder til reformationen. Tid: Uge (april). 3. Temaaften Hvordan får jeg en nådig gud? Hvem var Martin Luther? Hvad oplevede han i Tårnet? Hvad gik hans projekt ud på, og hvad opnåede han? - En aften med fokus på kirkehistorien fra reformationen til Den Danske Folkekirke. Tid: Uge (september). 4. Temaaften En mageløs opdagelse Hvem var N.F.S. Grundtvig? Hvad er det, han opdager, og hvilken betydning får det for dansk kristendomsforståelse? Kernesalmer af Grundtvig tilblivelse og indhold. - En aften med fokus på N.F.S. Grundtvigs liv, virke og betydning. Tid: Uge (oktober). Hvordan Cistercienserne blev grundlagt Helge Kjær Nielsen har i hele perioden fra Robert af Molesme, født i Champagne omkring kandidateksamen til pensionering været år 1028 blev oprindeligt munk og senere Prior ansat ved Det Teologiske Fakultet på Århus i Montier-la-celle, og grundlagde derefter Universitet med Det Nye Testamente som klosteret i Molesme. Trods det, at Robert søgte særligt fagområde og har samtidig i en lang ensomheden og mente som Benedikt, at årrække virket som ulønnet hjælpepræst i Menighedsrådsmøder et kloster burde vende verden ryggen, blev Thorsager-Bregnet pastorat på Djursland. De næste menighedsrådsmøder afholdes i Molesme et populært sted. Klosteret oplevede Læs i næste nummer om hvordan klosteret således en større tilstrømning af nye munke først mistede sin leder og senere blev kendt for Udgav i 2007 en omfattende kommentar til Graverhuset 26. november, 17. december, 28. og nød godt af gavmilde donationer og århundredet mand Johannesevangeliet og i 2002 sammen med en januar og 25. februar. Kl udvidede sine ejendomme. Robert og andre kollega en oversættelse af en lang række af de Alle møderne er offentlige. af hans klosterbrødre var tydeligvis utilfreds nytestamentlige apokryfer. Der foreligger dagsorden i våbenhuset 8 dage med udviklingen i Molesme. De opsøgte i 1097 før mødets afholdelse og der vil efter mødet ligge referat samme sted. 4 5

4 Kierkegaard for begyndere I Samarbejde mellem Sogne (SMS) i Assens Provsti handler vinterens Foredragsrække om Søren Kierkegaard. Foredragene finder sted i Kantinen på VUC i Glamsbjerg, Nørregade 42, 5620 Glamsbjerg. Pris pr. foredrag 50 kr. Kaffe, te og kage kan købes. Tirsdag, den 12. januar kl Sørine Godtfredsen, sognepræst, forfatter og kommentator Kierkegaard for begyndere - En introduktion til Kierkegaards liv og forfatterskab. Tirsdag, den 9. februar kl Henning Thomsen, Rektor for pastoralseminariet i Århus Skylden som livsvilkår. Kierkegaards grundproblem. Der er meget i livet, som kan afsluttes med et resultat. Men livet selv kan man ikke blive færdig med, før det bliver færdigt. For livet er der ikke nogen mening med, som blot venter på at blive fundet. Siger Kierkegaard. Det viser sig i, at den enkelte er splittet. Mellem at være selvbestemmende og fremmedbestemt; et individ og et medlem af samfundet; frihed og arv. Denne mangel på helhed kalder Kierkegaard skyld. Skyld som livsvilkår. Hvad gør han ved den? Tirsdag, den 9. marts kl Jørgen Carlsen, Højskoleforstander Testrup højskole Søren Kierkegaard og vor tid Døbte/fremstillede Mads-Emil Boe Bønnelykke, Nårup Christian Kjærsgaard Hansen, Tommerup Cecilie Lindeschou Nikolajsen, Sydmarken Rasmus Lindeschou Tromborg, Tommerup St Arthur Linus Andersen, Sweitz Maja S. Jensen Magnus Moos Andersen, Verninge Malina Isabel Birkholm, Nårup Nicklas Bilskov Jespersen, Verninge Christian Kjærsgaard Hansen, Tommerup Viede Eva Vigsø-Møller og Jakob Vigsø-Møller, Tommerup St Anette Bendiksen og Bo Sørensen, Tommerup Jacqueline Anderson Kvick og Jack Hermann Andersson Kvick, Verninge Arrangementer Søndag, den 6. december kl Julekoncert med Odense koret i Verninge Kirke. Koret er på ca. 35 medlemmer og de vil synge danske og engelske julesange. Koret ledes af Janne Møller. I pausen er menighedsrådet vært med en forfriskning. Onsdag, den 9. december kl Børnegudstjeneste i Verninge Kirke Traditionen tro holder vi en lille hyggelig børnegudstjeneste for Børnehaven, dagplejen og alle andre, der kunne være interesserede. Vi synger et par af de kendte julesalmer, får genfortalt juleevangeliet og nyder i det hele taget den særlige stemning, der er i kirken her op til Jul. Velmødt til en hyggelig børneglad ½time i kirken, onsdag, den 9. december klokken Søndag den 13. december kl Luciaoptog i Verninge Kirke Det er børn fra Verninge Skole, som sammen med Karen Olsen, som underviser i klaver i musikskolen, vil lave en rigtig hyggelig eftermiddag for os. Efter Luciaoptoget vil Menighedsrådet servere sandwich og noget at drikke. Tilmelding, kun hvis I skal have sandwich, til Hanne Kirsten eller mobil Mandag, den 25. januar kl Folkelig sang - Strejftog i Højskolesangbogen med Christian Dyrst, på Verninge Skole. Programmet byder på sange, som mange kender og kan synge med på. Christian Dyrst sammenkæder, forklarer og sætter i relief, med humor og stort indblik i både musik og historik. Vejledning Fødsel Anmeldelse foretages til kirkekontoret i bopælssognet, senest to hverdage efter fødslen. Anmeldelsen fra jordemoderen samt forældrenes dåbsattester og eventuelle vielsesattest eller omsorg- og ansvarserklæring medbringes. Dåb Der rettes henvendelse til kirkekontoret angående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken. Navngivning Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor forældrene bor/boede, da barnet blev født. Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen: enten ved dåb eller navngivning. Vielse Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med kirkekontoret. Brudeparret skal desuden henvende sig på ægteskabskontoret i bopælskommunen, hvor der udstedes en prøvelsesattest, som medbringes sammen med dåbsattester til samtalen med præsten. Denne attest er kun gyldig i fire måneder. Ved dødsfald Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, når et dødsfald indtræffer. En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet. Tid og sted aftales med den præst, der skal foretage bisættelsen eller begravelsen. Præsterne taler gerne med de pårørende. Kirkebil Alle, som har besvær med transporten til og fra Verninge Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester. Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til Servicebussen på tlf Bisatte/begravede Ruth Freltoft, Verninge Nis Nøttrup, Naarup Emma Jensen, Verninge Lilly Katrine Jensen, Odense (Tidl. Verninge) 6 7

5 Kalender December søndag i Advent Julekoncert Børne-julegudstjeneste søndag i Advent Lucia-børnegudstjeneste Menighedsrådsmøde søndag i Advent Højmesse Dorthe Terp Dahl 24. Juleaften Julegudstjeneste Julegudstjeneste 25. Juledag Juledag Højmesse Dorthe Terp Dahl 27. Julesøndag 9.15 Kort andagt Januar 1. Nytårsdag Nytårsgudstjenest 3. Helligtrekonger søndag efter Helligtrekonger Kierkegaard for begyndere søndag efter Helligtrekonger 24. Sidste søndag e. Helligtrekonger 9.15 Gudstjeneste Dorthe Terp Dahl Menighedsrådsmøde 31. Septuagesima Spejdergudstjeneste Februar 7. Sexagesima Kierkegaard for begyndere 14. Fastelavn Børnegudstjeneste Hjertets efterklang - Temaaften søndag i Fasten Menighedsrådsmøde søndag i Fasten Marts søndag i Fasten 14. Midfaste Kontakt Sognepræst Holmehavegyden 50, 5690 Tommerup Tlf. : , mail: Træffes personligt og på telefon hele ugen, undtaget mandag. Bedst mellem 8.00 og Fast kontortid onsdag mellem og Graver Peder Bonde Tlf eller , mail: Træffes hele ugen undtaget mandag. Bedst mellem 8.00 og Menighedsrådformand Bjarne M. Hansen Assensvej 344, 5690 Tommerup Tlf. : , mail: Kirkeværge Helle Ulbak Solevadvej 58, 5690 Tommerup Tlf , mail: Redaktør af kirkebladet Søren Brander Solevadvej 6, 5690 Tommerup Tlf , mail: Kirkebil Husk kirkebil til samtlige gudstjenester. Ring til Servicebussen på

Verninge Sogn. Advent årgang nr. 1. Renoveringen genoptaget,

Verninge Sogn. Advent årgang nr. 1. Renoveringen genoptaget, Renoveringen genoptaget, side 2. Menighedsrådsvalget, nyt råd, side 3. Idé-dag, side 4. Musik og sang, side 5. Lucia og musikgudstjeneste, side 6. Advent 2016 26. årgang nr. 1 Verninge Sogn Renoveringsarbejdet

Læs mere

Verninge Sogn. Konfirmation, side 2 Gud og grønne skove, side 7. Årsberetning, side 4 Musikaften, side 7 Grillfest i præstegården,

Verninge Sogn. Konfirmation, side 2 Gud og grønne skove, side 7. Årsberetning, side 4 Musikaften, side 7 Grillfest i præstegården, Konfirmation, side 2 Gud og grønne skove, Årsberetning, side 4 Musikaften, side 7 Grillfest i præstegården, side 7 22. årgang nr. 3 Sommer 2013 Konfirmation 2013 Årsberetning for Verninge Kirke Kirkeåret

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Døbte/fremstillede Christian Gordon Cadenas, Verninge Anton Møller-Madsen, Verninge Rasmus Steensboe Conradsen, Naarup

Døbte/fremstillede Christian Gordon Cadenas, Verninge Anton Møller-Madsen, Verninge Rasmus Steensboe Conradsen, Naarup Verninge Sogn Nyt fra menighedsrådet, side 2. Havefest, side 3. Cistercienserne, side 4. Hende den nye, side 5. Høstgudstjeneste, side 6. En mageløs opdagelse, side 6 Konfirmandindskrivning, side 7. 19.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Verninge Sogn. Valg til menighedsrådet i DIN kirke 11. september

Verninge Sogn. Valg til menighedsrådet i DIN kirke 11. september Verninge Sogn Konfirmander 2012 i billeder, side 2 og 7. Menighedsrådsvalg 2012, side 3. Herretur på afveje, side 4. Alle Helgens Gudstjeneste, side 5. Omkring konfirmationer 2013, side 6. Valg til menighedsrådet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

januar februar marts Indhold:

januar februar marts  Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2016 januar februar marts Indhold: Herrens år 2-3 Brorson og hans salmer 3 Kalender 4-5 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Frivillige søges 6 Sogneindsamling

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Verninge Sogn. Nyt fra menighedsrådet, En juleaftens prædiken, side 3 Om Sankt Lucia, side 5 Aktiviteter, fx julekoncert og Luciaoptog side 6

Verninge Sogn. Nyt fra menighedsrådet, En juleaftens prædiken, side 3 Om Sankt Lucia, side 5 Aktiviteter, fx julekoncert og Luciaoptog side 6 Verninge Sogn Nyt fra menighedsrådet, side 2 En juleaftens prædiken, side 3 Om Sankt Lucia, side 5 Aktiviteter, fx julekoncert og Luciaoptog side 6 23. årgang nr. 1 Advent 2013 Nyt fra menighedsrådet I

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Verninge Sogn. Nyt fra menighedsrådet, Kan vi forny kirken? side 6.

Verninge Sogn. Nyt fra menighedsrådet, Kan vi forny kirken? side 6. Verninge Sogn Nyt fra menighedsrådet, side 2. Kan vi forny kirken? side 3. Konfirmation 2014-15, side 4. Konfirmation - maj 2014, side 5. Ny gravermedhjælper, velkommen, side 5. Aktiviteter, fx sogneudflugt

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Verninge Sogn. Det nye menighedsråd, side 5. Åndens Frihed, side 3. Julekoncert og Luciaoptog, Kongernes Sjælland, en sogneudflugt, side 6.

Verninge Sogn. Det nye menighedsråd, side 5. Åndens Frihed, side 3. Julekoncert og Luciaoptog, Kongernes Sjælland, en sogneudflugt, side 6. Verninge Sogn Det nye menighedsråd, side 2. Åndens Frihed, side 3. Julekoncert og Luciaoptog, side 5. Kongernes Sjælland, en sogneudflugt, side 6. 22. årgang nr. 1 Advent 2012 Nyt fra menighedsrådet Det

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift Århus den 1. december 1 Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift -1 Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s.

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang Læs om Glædesblus...s. 2 Musik bag tremmer...s. 3 Akutlægehelikopter...s. 3 Julekoncert...s. 4

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Orienterings- og opstillingsmøde Den 13. november er der valg til alle landets menighedsråd,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE December 2014 - Januar - Februar 2015 36. årgang nr. 198 Jeg glemmer aldrig den klokkeklang, der fyldte julen derhjemme, mens sneen lå over mark og vang, og nordenvinden

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Til de kommende konfirmander Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for de elever i de nye 7. klasser. Og man skal til at finde ud af, om det er

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Orø Kirkeblad Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad januar/februar 2011 er

Læs mere

Verninge Sogn. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Nyt fra menighedsrådet, side 2. Sogneindsamling 2014, side 3. Vandring på søen, side 4. NYT... Babysalmesang, side 5. Konfirmation, side 6. Biograftur, side 6. Sogneudflugt, side 7 23. årgang

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

I denne anledning arrangerer sognepræsterne

I denne anledning arrangerer sognepræsterne Udskrivning af menighedsrådsvalg ved Allerslev Kirke af Tove Grundtvig Allerslev Menighedsråd I anledning af at der er valg til menighedsrådet i 2016, afholder Allerslev Menighedsråd orienteringsmøde og

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2013, Januar, Februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Indvielse af Kirkebakkehuset Når dette kirkeblad udkommer, er ombygningen af Kirkebakkehuset (forhåbentlig)

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Verninge Sogn. Advent årgang nr. 1. Hvem var Lucia? Side 3. Dåbsfad og røgelseskar,

Verninge Sogn. Advent årgang nr. 1. Hvem var Lucia? Side 3. Dåbsfad og røgelseskar, Hvem var Lucia? Side 3. Dåbsfad og røgelseskar, side 4. Musik og sang, side 5. Odense Motetkor, side 6. Lucia, side 6. Sogneudflugten, side 7. Advent 2015 25. årgang nr. 1 Verninge Sogn Lucia 2014 Hvem

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2009-2010 46. årg. Julen står for døren Det er endnu en gang blevet december. Det er advent og hermed forventningens tid.

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere