GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift"

Transkript

1 GRUNDFOS SPILDEVAND LC/LCD-niveaustyringer 17 Grundfos Sololift

2 Grundfos LC/LCD-niveaustyring Nøje overvågning af væskestanden Driftssikre niveaustyreenheder fra Grundfos Grundfos tilbyder en række forskellige niveaustyreenheder, som overvåger væskestanden i pumpebrønde nøje og dermed sikrer optimal drift og beskyttelse af pumperne. Udvalget omfatter LCmodellerne, som er beregnet til anvendelse sammen med enkeltstående pumper, og LCD-modellerne, som er beregnet til to pumper. Begge serier er yderst velegnet til både dræn- og spildevandspumper, hvilket gør dem ideelle til anvendelse sammen med Grundfos-pumpeserierne KP, AP, SEG, S1, SV og SEN. Tre serier seks udgaver Grundfos LC/LCD-serie af niveaustyreenheder omfatter tre serier med i alt seks forskellige udgaver: > LC/LCD 107-niveaustyreenheder styret af niveauklokker > LC/LCD 108-niveaustyreenheder styret af niveauafbrydere > LC/LCD 110-niveaustyreenheder, elektrodestyret Alle disse modeller er udviklet specielt til Grundfospumpeanlæg, hvilket sikrer perfekt afstemning af de anvendte teknologier. Niveaustyreenhederne er fremragende til anlæg med motorer på op til 11 kw med direkte start. LC 108- og LCD 108-modellerne kan endvidere forsynes med en indbygget stjerne/ trekant-start til anvendelsesområder, hvor der kræves større motorer på helt op til 30 kw. 2 >

3 LC/LCD-profil Betjeningspaneler og overvågning Alle Grundfos LC/LCD-niveaustyreenheder har et betjeningspanel med en DIP-switch, som sikrer operatørvenlig betjening af én eller to pumper i manuel eller automatisk drift. Betjeningspanelet er monteret i et kabinet, som opfylder kravene i henhold til kapslingsklasse IP 55. De fleksible elektroniske styreenheder CU 211, 212, 213 og 214) registrerer alle indgangssignaler alt efter styreenhedens indstillinger. Styreenheden er forsynet med en 10-polet DIP-switch, som anvendes til at angive, hvordan enheden skal reagere på forskellige indlæsninger såsom hvornår en alarm skal udløses, eller hvornår begge pumper skal aktiveres. DIP-switchen gør det muligt hurtigt at tilpasse niveaustyreenheden til de aktuelle forhold. Den kan også, i relevant omfang, aktivere/deaktivere automatisk genstart efter termoudkoblinger. Kort om Grundfos-niveaustyring Nedenstående liste er blot et udvalg af de funktioner og fordele, som Grundfos-niveaustyring kan tilbyde Styring af én pumpe (LC) eller to pumper (LCD) Automatisk vekslende drift (LCD) Automatisk testkørsel (forhindre, at pumpen gror fast efter lang stilstandsperiode) Vandslagsbeskyttelse Batteri-backup (ekstraudstyr) Startforsinkelse efter strømsvigt (forhindrer overbelastning af forsyningsnettet) Automatisk nulstilling af alarm (efter behov) Automatisk genstart (efter behov) Stopforsinkelser på op til 180 sek. kan indstilles af operatøren i overensstemmelse med driftsforholdene Indikation af væskestand Alarm for høj væskestand Motorbeskyttelsesrelæ Beskyttelse mod overophedning af motor via input fra PTC-modstand/termoafbryder Alarmbeskyttelse Grundfos-niveaustyreenhederne advarer operatøren ved at udløse en alarm i følgende tilfælde: Modulopbygget system Takket være en modulopbygning kan Grundfosniveaustyreenhederne udstyres med ekstra funktioner såsom en timetæller, en starttæller og/eller batteri-backup, for at sikre at der afgives en alarm i tilfælde af strømsvigt mv. Alle moduler/ tilbehørsdele er lette at installere. Overbelastning Tørløb For høje temperaturer Forkerte fasefølger Strømafbrydelse Faldende væskestand Udfald i hovedforsyningen (hvis niveaustyreenheden er udstyret med batteri-backup) Fejl i niveauafbryder/niveauklokke/elektrode 3 >

4 LC/LCD 107 Niveauklokkeløsning fra Grundfos LC 107 (til én pumpe) og LCD 107 (til to pumper) overvåger væskestanden ved hjælp af niveauklokker. 107-niveaustyreenhederne leveres som komplette enheder med indbygget motorbeskyttelsesrelæ, niveauklokker, trykslanger og en styreenhed monteret i et vandtæt kabinet. Systemet reagerer på pneumatiske signaler fra niveauklokkerne, som er anbragt i en pumpebrønd. Normalt anvendes der to niveauklokker til enkeltpumper og tre klokker til dobbelte pumpeanlæg. Grundfos 107-styreenhedssystemet har potentialfri signaludgange til almindelige alarmer og alarmer for høj væskestand. En summer i styreenheden afgiver et akustisk alarmsignal. 4 LC/LCD 107 >

5 LC 107 Grundfos LC 107-niveaustyreenheden er beregnet til anvendelse sammen med en enkelt pumpe, hvor der anvendes to niveauklokker til sende signaler til styreenheden. Den nederste klokke sender det indgangssignal, som starter pumpen, mens den øverste klokke aktiverer en alarm for høj væskestand, hvis mediet når op til den. Den starter også pumpen i nødstilfælde, hvor den nederste klokke ikke sender et signal. Med LC 107 kan operatøren indstille et specifikt driftstidsrum via DIP-switchen for at angive, hvor lang tid pumpen skal fortsætte med at køre, efter at startsignalet er modtaget. LCD 107 LCD 107-niveaustyreenheden er næsten identisk med LC 107. Den vigtigste forskel er, at LCD 107 er konstrueret som en dobbeltpumpestyreenhed, som anvender tre niveauklokker. Takket være den automatiske vekseldriftsfunktion sikrer LCD 107 endvidere, at det samlede antal driftstimer fordeles ligeligt mellem de to pumper. Den nederste klokke sender et indgangssignal, som starter den første pumpe, og den midterste klokke sender det signal, som starter den anden pumpe i de tilfælde, der kræver samtidig brug af to pumper. Den øverste klokke fungerer som en alarm for høj væskestand og starter desuden pumperne i nødstilfælde, hvor de nederste klokker svigter. Funktionsprincip Niveauklokker sikrer pålidelig overvågning af væskestanden. Med denne løsning er der ikke installeret elektronisk udstyr i pumpebrønden. I stedet sluttes niveauklokkerne til pressostater i kontrolboksen ved hjælp af slanger. I takt med at væskestanden stiger op til ca. tre cm over niveauklokkens bund, komprimeres luften inde i klokken, hvormed pressostaten i kontrolboksen aktiveres. Dermed sendes der et signal om enten at starte pumpen eller om at afgive en advarsel via systemalarmerne. Det enkle princip bag denne løsning gør endvidere niveauklokkerne særligt velegnede til anvendelse i applikationer med eksplosionsfare. Konstruktion Alarm for høj væskestand Starter pumpe 2 Starter pumpe 1 Grundfos-niveauklokkerne er fremstillet af støbejern, hvilket sikrer, at de er tilstrækkeligt tunge til at bevare den korrekte position i pumpebrønden. Niveauklokker er velegnede til anvendelsesformål, hvor der pumpes medier med en ph-værdi på 4 til LC/LCD 107 >

6 Tekniske data Styreenhedstype, elektriske data og produktnumre Niveaustyreenhed Beskrivelse LC 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede start- og driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. Driftsstrøm pr. pumpe [A] Netspændingsafbryd. påkrævet [A] Grundfos produktnr. 3,7-12, Timetæller som tilbehør* Produktnummer Starttæller som tilbehør* Kombineret time- og starttæller som tilbehør* * Se afsnittet Tilbehør på side 14 LC 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper. LC 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. LC 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 1 pumpe, 3 x 400 V, direkte start. LCD 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede start- og driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. LCD 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper. LCD 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. LCD 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 2 pumper, 3 x 400 V, direkte start. 3,7-12, ,0-2, ,6-5, ,7-12, ,0-2, ,6-5, ,7-12, ,0-23, ,7-12, ,7-12, ,0-2, ,6-5, ,7-12, ,0-2, ,6-5, ,7-12, ,0-23, Spændingstolerancer -15 % til +10 % af nominel spænding Netfrekvens: 50/60 Hz Omgivelsestemperatur Under drift: -30 C til +50 C (må ikke udsættes for direkte sollys) Opbevaring: -30 C til +60 C Kapslingsklasse IP 55 Trykslanger Maksimal slangelængde: 20 m (standard: trykslange på 10 m) Diameter: 10 mm Materiale: PA 11 Udgange til alarmudstyr Maks. 400 VAC/maks. 2 A/min. 10 ma/ac 1 (NO, NC på bestilling) Jording af forsyningssystem Til TN- og TT-systemer Nominel isolationsspænding, Uimp 4 kv Nominel impulsholdespænding, Uimp 4 kv EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Jf. EN og EN Tilbehør til LC/LCD 107 Billede Beskrivelse Produktnummer Sort trykslange, 20 m Rød trykslange, 20 m Hvid trykslange, 20 m Tekniske data >

7 LC/LCD 108 Styreenheder med niveauafbrydere Niveaustyreenhederne LC 108 og LCD 108 leveres som komplette enheder med et motorbeskyttelsesrelæ indbygget i et vandtæt kabinet. Disse niveaustyreenheder er baseret på on/off-signaler, hvilket gør dem i stand til at modtage input fra op til fire niveauafbrydere i pumpebrønden. Niveauafbrydere leveres særskilt. Ligesom andre niveaustyreenheder fra Grundfos kan LC og LCD 108 anvendes på anlæg med motorer på op til 11 kw med direkte start. Derudover leveres 108-modellerne endvidere med en indbygget stjerne/trekant-start, der er beregnet til anlæg med motorer på helt op til 30 kw. Begge udgaver har potentialfri signaludgange til almindelige alarmer og alarmer for høj væskestand. En summer i styreenheden afgiver et alarmsignal. 7 LC/LCD 108 >

8 LC/LCD 108 LC 108 Niveauafbryderen tipper, og kontakten brydes eller sluttes. Hermed udløses den reaktion, som operatøren har angivet. LCD 108 LCD 108-niveaustyreenheden er beregnet til styring af to pumper på baggrund af signaler fra niveauafbrydere. LCD 108 kan konfigureres til systemer, som tillader samtidig drift af to pumper (med tre eller fire niveauafbrydere) samt til systemer med 100 % reservekapacitet. LCD 108 har også en automatisk vekseldriftsfunktion, som sikrer, at det samlede antal driftstimer fordeles ligeligt mellem de to pumper. Alarm for høj væskestand Starter pumpe 2 Starter pumpe 1 Standser begge pumper Funktionsprincip En niveauafbryder er en meget anvendt metode til at styre væskestande i tanke, brønde mv. En switch, som er indkapslet i et hus af polypropylen, hænges i den ønskede højde i sit eget 3-leder-kabel. Når væsken når et vis stand, tipper den dråbeformede niveauafbryder. Konstruktion Grundfos-niveauafbrydere anvender ikke kviksølv og fås til standard- og eksplosionssikre pumper. Det hermetisk lukkede hus i polypropylen og det polyuretanbelagte kabel beskytter niveauafbryderen mod f.eks. mange typer kemikalier, sprit, urinsyre, spildevand, olier, benzin og frugtsyre. Tilbehør til LC/LCD 108 Tilbehør Nr. Billede Beskrivelse Niveauafbryder med 10 m-kabel Niveauafbryder med 20 m-kabel Niveauafbryder til anvendelse i installationer med eksplosionsrisiko, med 10 m-kabel Niveauafbryder til anvendelse i installationer med eksplosionsrisiko, med 20 m-kabel Til LC 108- og LCD 108-styreenheder TilLC 108- og LCD 108-styreenheder tilsluttet LC-Ex4 LC 108-niveaustyreenheden, der er beregnet til brug sammen med en enkelt pumpe, reagerer på signaler fra niveauafbrydere. Hvis der kun anvendes én niveauafbryder til at starte pumpen, skal operatøren indstille efterløbstiden ved hjælp af DIPswitcherne. Produktnummer Beslag til 2 stk. niveauafbryder pumpe uden alarm (2 niveauafbr.) Standardniveauafbrydere med 10 m-kabel 1 pumpe med alarm (3 niveauafbr.) og beslag 2 pumper uden alarm (3 niveauafbr.) pumper med alarm (4 niveauafbr.) Niveauafbryder til installationer med eksplosionsrisiko, 1 pumpe uden alarm (3 niveauafbr.) med 10 m-kabel og beslag. Der anvendes altid én 1 pumpe med alarm (4 niveauafbr.) switch til tørløbssikring i eksplosionssikre applikationer. 2 pumper uden alarm (4 niveauafbr.) LC-Ex4-sikkerhedsskjold til anvendelse i installationer med eksplosionsrisiko. Må kun anvendes sammen med niveauafbrydere til installationer med eksplosionsrisiko Grundfos LC/LCD Sololift 108 >

9 Tekniske data Styreenhedstype, elektriske data og produktnumre Niveaustyreenhed Beskrivelse LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede start- og driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 1 x 230V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper. LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 3 x 230 V, direkte start. LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 3 x 400 V, direkte start. LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 3 x 400 V, stjerne/trekant-start. LCD 108-styreenhed til niveauafbrydere til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede startog driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. LCD 108-styreenhed til niveauafbrydere til 2 pumper, 1 x 230V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper-pumper. LCD 108-styreenhed til niveauafbrydere til 2 pumper, 3 x 230 V, direkte start. LCD 108-styreenhed til niveauafbrydere til 2 pumper, 3 x 400 V, direkte start. LCD 108 controller til niveauafbrydere til 2 pumper, 3 x 400 V, stjerne/ trekant-start. Driftsstrøm pr. pumpe [A] * Se afsnittet Tilbehør på side 14 ** Afhænger af lokale forskrifter Spændingstolerancer -15 % til +10 % af nominel spænding Netfrekvens: 50/60 Hz Omgivelsestemperatur Under drift: -30 C til +50 C (må ikke udsættes for direkte sollys) Opbevaring: -30 C til +60 C Kapslingsklasse: IP 55 Netspændingsafbryd. påkrævet [A] Grundfos produktnr. 3,7-12, ,7-12, Produktnummer Med timetæller* Med starttæller* Med kombineret time- og starttæller* 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling 6,4-20, ,8-30, ,8-59, ,2-72,0 ** ,7-12, ,7-12, ,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling 6,4-20, ,8-30, ,8-59, ,2-72,0 ** Udgange til alarmudstyr Maks. 400 VAC/maks. 2 A/min. 10 ma/ac 1 (NO, NC på bestilling Jording af forsyningssystem Til TN- og TT-systemer Nominel isolationsspænding, Uim: 4 kv Nominel impulsholdespænding, Uim: 4 kv EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Jf. EN og EN Tekniske data >

10 LC/LCD 110 Overvågning af væskestand ved hjælp af elektroder LC 110 og LCD 110 leveres som komplette niveaustyreenheder indbygget i et vandtæt kabinet. Disse niveaustyreenheder reagerer på signaler fra elektroder (leveres særskilt). Eftersom LC/LCD 110-niveaustyreenhedernes funktion er baseret på elektroniske signaler, kan de modtage input fra op til fem elektroder i en pumpebrønd. LC 110 Niveaustyreenheden LC 110 er beregnet til niveaustyring, overvågning og beskyttelse af enkeltpumper i spildevands-, vandforsyningsog drænanlæg. LC 110 kan konfigureres med en grundlæggende start/stop-funktion (tre elektroder), med en alarmfunktion som tilbehør (fire elektroder) eller med tørløbssikring som tilbehør (fem elektroder). 10 LC/LCD 110 >

11 LCD 110 Niveaustyreenheden LCD 110 er beregnet til niveaustyring, overvågning og beskyttelse af dobbeltpumper i spildevands-, vandforsyningsog drænanlæg. LCD 110 kan konfigureres med grundlæggende stop-, start 1- og start 2-funktioner (fire elektroder) eller med ekstra alarmfunktioner (fem elektroder) til samtidig drift af begge pumper mv. LCD 110 har også en automatisk vekseldriftsfunktion, som sikrer, at det samlede antal driftstimer fordeles ligeligt mellem de to Konstruktion Elektroderne, der er af rustfrit stål (DIN ) med polyethylenisolering, er indkapslet i et nylonhus med et R 11 2-gevind og leveres som standard med et kabel på 10 m. Elektroderne leveres særskilt og skal tilpasses det enkelte anvendelsesområde. Start Stop Referencesignal Takket være elektrodernes fremragende kemiske og termiske egenskaber kan de anvendes inden for en lang række forskellige anvendelsesområder. Elektroder er især velegnede til anvendelse i snævre brønde, hvor større alternativer vil kunne blive fastklemt. Funktionsprincip Elektroder udgør en yderst driftssikker løsning til overvågning af væskestanden i pumpebrønde, hvor pladsen kan være meget begrænset. Elektroderne hænges i passende højder og udløser forskellige reaktioner, når de kommer i kontakt med mediet. Dette driftsprincip kræver et referencesignal, og derfor er styreenheden er forbundet med et ledende materiale, som er i kontakt med mediet. Dette er normalt en elektrode, men andre materialer kan også anvendes LC/LCD 110 >

12 Tekniske data Styreenhedstype, elektriske data og produktnumre Beskrivelse LC 110-styreenhed til elektroder til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. Indbyggede start- og driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. LC 110-styreenhed til elektroder til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper. LC 110-styreenhed til elektroder til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. LC 110-styreenhed til elektroder til 1 pumpe, 3 x 400 V, direkte start. LCD 110-styreenhed til elektrotroder til 2 pumper, 3 x 400 V, direkte start. * Se afsnittet Tilbehør på side 14 LCD 110-styreenhed til elektroder til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Indbyggede start- og driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. LCD 110-styreenhed til elektroder til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper. LCD 110-styreenhed til elektroder til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Driftsstrøm pr. pumpe [A] Netspændingsafbr. påkrævet [A] Grundfos produktnr. 3,7-12, ,7-12, Med timetæller* Produktnummer Med kombineret time- og starttæller* Med batteri* 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, ,7-12, Spændingstolerancer -15 % til +10 % af nominel spænding Netfrekvens: 50/60 Hz Omgivelsestemperatur Under drift: -30 C til +50 C (må ikke udsættes for direkte sollys) Opbevaring: -30 C til +60 C Kapslingsklasse: IP 55 Udgange til alarmudstyr Maks. 400 VAC/maks. 2 A/min. 10 ma/ac 1 (NO, DC på bestilling) Jording af forsyningssystem: Til TN- og TT-systemer Nominel isolationsspænding, Uim: 4 kv Nominel impulsholdespænding, Uim: 4 kv Med timetæller og batteri* Med kombineret time- og starttæller samt batteri* 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Jf. EN og EN Tilbehør til LC/LCD 110 Billede Beskrivelse Niveaustyreenhed Produktnummer Beslag til elektroder elektrode med 10-m-kabel elektroder med 10-m-kabel elektroder med 10-m-kabel Tekniske data >

13 Dimensioner H Dimensioner og vægt D Styreenhedstype Højde Bredde Dybde Vægt (mm) (mm) (mm) (kg) LC LCD ,6 LC LC 108 Y/D LCD ,6 LCD 108 Y/D LC LCD ,6 W Typenøgle LC /150.SD Område 1. Styreenhedstype 2. Typebetegnelse 3. Fasespænding 4. Antal faser 5. Maks. driftsstrøm pr. pumpe 6. Kondensatorer 7. Startmetode Beskrivelse LC Niveaustyreenhed til 1 pumper LCD Niveaustyreenhed til 2 pumper 107 Styreenhed til niveauklokker 108 Styreenhed til niveauafbrydere 110 Styreenhed til elektroder 230 [V] 400 [V] 1 Styreenhed til 1-fasede pumper 3 Styreenhed til 3-fasede pumper 12 [A] 30/150 Indbyggede drifts-/startkondensatorer [ ] Direkte start SD Stjerne/trekant-start 13 Tekniske data >

14 Tilbehør Tilbehør Tilbehør Nr. Billede Beskrivelse Produktnummer 1 Batteri-backup 9,6 V Signallampe, 1 x 230 V Udendørs montering Akustisk signal (horn), 1 x 230 Udendørs montering Indendørs montering Timetæller 230 V V Starttæller 230 V V Kombineret time- og starttæller 230 V V A Ekstern netspændingsafbryder til forsyningskabel 40 A A Tilbehør >

15 Grundfos spildevandsserie Spildevandspumper i støbejern fra 1,6-29 kw Brochuren beskriver Grundfos-serien af pumper med kanalløber fra 1,6 kw op til 21 kw og SuperVortexpumper op til 29 kw. Disse pumper er alle beregnet til håndtering af ubehandlet og ufiltreret spildevand. Dræn- og spildevands-pumper i rustfrit stål Brochuren beskriver Grundfos store udvalg af højkvalitets- pumper i rustfrit stål beregnet til en lang række private og erhvervsmæssige anvendelsesområder. Super kraftige spildevandsog råvandspumper fra kw Brochuren beskriver Grundfosserien af kanalpumper, aksialpumper og skruepumper fra 7,5 kw op til 520 kw til ekstremt krævende forhold. Kraftige spildevandsdykpumper fra kw Brochuren beskriver Grundfosserien af spildevandspumper fra 15 kw op til 155 kw til håndtering af ubehandlet og ufiltreret spildevand under meget krævende forhold. Spildevandspumper i rustfrit-/syrefast stål til meget krævende forhold Brochuren beskriver Grundfos-serien af rustfri stålpumper (SEN) til pumpning af aggressive og korrode- rende væsker under krævende forhold. Transportable lænsepumper Brochuren beskriver Grundfosserien af transportable afvandingspumper (DW) fra 0,8 kw op til 20 kw til pumpning af råvand, der indeholder slibende partikler. Løftestationer Brochuren beskriver Grundfos beholderanlæg til enkeltbruger- samt flerbruger applikationer. LC/LCD-niveaustyringer Brochuren beskriver Grundfosserien inden for styreenheder til spildevandspumpesystem er. Mixere og strømningsdannere Brochuren beskriver den nye serie af mixere og strømningsdannere til optimal regulering af væsker og faststoffer gennem hele spildevandsbe handlingsprocessen. Grinderdykpumper med skæresystem til spildevand Brochuren beskriver den nye Grundfos-serie af grinderpumper (SEG) til pumpning af spildevand indeholdende afløbsvand fra toiletter. 15 Grundfos Serien Sololift >

16 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essense Virksomhed med holdninger Viden Ved at dele viden, erfaring og ekspertise på tværs af vores globale netværk udvikler vi til stadighed vores virksomhed. Nytænkning Ved at kombinere den bedste teknologi med nye måder at tænke på vil vi stræbe efter at udvikle endnu bedre pumper, systemer, tjenester og standarder. Løsning Med et komplet produktprogram, som indeholder enhver tænkelig løsning inden for vandbehandling, er vi den mest omfattende udbyder på markedet i dag VENTURE MARKETING AS Grundfos DK A/S Poul Due Jensens Vej 7a 8850 Bjerringbro Telefon Telefax Grundfos DK A/S, Center Øst Vallensbækvej Brøndby Telefon Telefax Grundfos Pumper A/S Strömsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Telefon Telefax

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE Ingen opgave er for stor ... til drænvand uden indhold af trævler og fibre Følgende modeller passer typisk til denne type opgaver: > PE Flex-brønd, ø4x2 mm med KP 25 A-1. > PE Flex-brønd,

Læs mere

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR HVOR DER ER ET BEHOV, FINDER DU SOLOLIFT+ De nye løftestationer fra Grundfos ser dagens lys Den nye serie af Grundfos Sololift+

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

GRUNDFOS SPILDEVAND. Grinderpumpe med skæresystem - type SEG 0,9 4,0 kw

GRUNDFOS SPILDEVAND. Grinderpumpe med skæresystem - type SEG 0,9 4,0 kw GRUNDFOS SPILDEVAND Grinderpumpe med skæresystem - type SEG 0,9 4,0 kw Grundfos SEG-serien Robuste pumper til bortledning af sort spildevand med fækalier I områder uden kloaksystemer, eller hvor det ikke

Læs mere

GRUNDFOS SPILDEVAND. Transportable lænsepumper

GRUNDFOS SPILDEVAND. Transportable lænsepumper GRUNDFOS SPILDEVAND Transportable lænsepumper Effektive og avancerede lænsepumper Grundfos tilbyder et komplet program inden for højeffektive lænsepumper med yderst avanceret teknologi. Produktprogrammet

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG Grundfos MAGNA: Utroligt mange funktion Komplet serie cirkulationspumper med permanentmagnet-motor

Læs mere

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO PUMPESTATIONER Flygt Micro Pumpestationer til dræning og spildevand Flygt Micro pumpestationer findes i flere forskellige størrelser og udførelser,

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 108. Monterings- og driftsinstruktion LC 108

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 108. Monterings- og driftsinstruktion LC 108 GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 08 Monterings- og driftsinstruktion LC 08 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Generelt 3 2. Anvendelse

Læs mere

FGC 211. Tekniske specifikationer

FGC 211. Tekniske specifikationer FGC 211 Tekniske specifikationer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Flygt-pumpestyreenhed...2 Produkt... 2 Beskrivelse...2 Strømforsyning... 2 Godkendelser og standarder... 2 Miljø...2 Materiale...3

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram

grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram Få det komplette sæt hos Grundfos Standardisering er midlet, der har gjort det muligt at producere denne generation

Læs mere

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper GRUNDFOS MP 204 Elektronisk motorbeskyttelse til pumper MP 204 holder øje med dine pumper - meget nøje For dem, der ikke tager let på motorbeskyttelse Den nye MP 204-motorbeskyttelsesenhed blev udviklet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

GRUNDFOS SPILDEVAND. Dræn- og spildevandspumper i komposit/rustfrit stål. Grundfos Sololifts >

GRUNDFOS SPILDEVAND. Dræn- og spildevandspumper i komposit/rustfrit stål. Grundfos Sololifts > GRUNDFOS SPILDEVAND Dræn- og spildevandspumper i komposit/rustfrit stål Grundfos Sololifts > Grundfos CC-/KP-/AP-serien En komplet serie af druknesikre pumper i komposit og rustfrit stål til pumpning af

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

GRUNDFOS Commercial Building Services. Grundfos-pumper og -knowhow til. trykforøgeranlæg

GRUNDFOS Commercial Building Services. Grundfos-pumper og -knowhow til. trykforøgeranlæg GRUNDFOS Commercial Building Services Grundfos-pumper og -knowhow til trykforøgeranlæg Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis

Læs mere

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig GRUNDFOS SP Grundfos dykpumper i en klasse for sig Grundfos SP lavet til et langt arbejdsliv under jorden Komplet sortiment af pumper og motorer med kapacitet på op til 475 m 3 /h Avanceret hydraulik sikrer

Læs mere

Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence

Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence 96939146 0309 Grundfos DK A/S Martin Bachs Vej 3 8850 Bjerringbro Telefon 87 50 50 50 Telefax 87 50 51 51

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen!

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe uden plexiglas Glasfiberskabe med plexiglas Tekniske data Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar

Læs mere

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe Positionsnr. Antal Beskrivelse Stykpris 1 CRE 9-- AN-F-A-E-HQQE Pris på foresp. Produktnr.: 961358 Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe til installation i røranlæg samt montering

Læs mere

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder Den nye betyder farvel til beskidte hænder Den nye er generationer foran Kompakte løftestationer har haft et dårligt ry, men den nye generation har set dagens lys! Grundfos program af -knivpumper kombinerer

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

EL varmeflade med. temperaturregulator

EL varmeflade med. temperaturregulator 1 EL varmeflade ELVF serie ELVFT serie EL varmeflade EL varmeflade med temperaturregulator Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250 ELVF 315 Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT

Læs mere

INTEGRERET KLOAKERINGSLØSNING TIL HURTIG MONTERING INDENDØRS. Vogel Sekamatik. pumpe og pumpestation i én

INTEGRERET KLOAKERINGSLØSNING TIL HURTIG MONTERING INDENDØRS. Vogel Sekamatik. pumpe og pumpestation i én INTEGRERET KLOAKERINGSLØSNING TIL HURTIG MONTERING INDENDØRS Vogel pumpe og pumpestation i én Vogel Den lette måde at installere kloakering indendørs De kompakte spildevandsløsninger Vogel til indendørsmontering,

Læs mere

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ GRUNDFOS DATAHÆFTE Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Små løftestationer 50 Hz Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt 3 Conlift til bortledning af kondensat 3 Anvendelse

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen!

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper

FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper FreFlow Selvansugende centrifugalpumper med mange anvendelsesmuligheder SPX Process Equipment har mange års erfaring med udvikling, produktion og service af selvansugende

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Unilift CC, KP og AP. Dræn- og spildevandsdykpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Unilift CC, KP og AP. Dræn- og spildevandsdykpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Unilift CC, KP og AP Dræn- og spildevandsdykpumper 50 Hz Unilift CC, KP og AP Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt Unilift CC, KP, AP.............................................................................

Læs mere

CI-tronic Softstartere for kommerciel kompressoranvendelser Type MCI 15C, MCI 25C, MCI 50CM-3 I-O

CI-tronic Softstartere for kommerciel kompressoranvendelser Type MCI 15C, MCI 25C, MCI 50CM-3 I-O CI-tronic Softstartere for kommerciel kompressoranvendelser Type,, MCI 50CM-3 I-O Universel styrespænding: 24-480 V a.c./d.c. Automatisk detektering af fasebrud LED statusindikering Universel 50/60 Hz

Læs mere

Oversvømmelse? Så Flygt...

Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse... Hvad kan vi gøre ved det? Danskerne må fremover indstille sig på mere af det, som eksperterne kalder monsterregn. Det eksisterende kloaksystem er ikke dimensioneret

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Trykafbryder, Type CS

Trykafbryder, Type CS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Trykafbryder, Type CS CS-pressostater har en indbygget, trykstyret afbryder med tre poler. Kontaktpositionen for denne afhænger af trykket i studsen samt

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S Fabriksvænget 16 4130 Viby Sj, Danmark

JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S Fabriksvænget 16 4130 Viby Sj, Danmark Typeblad 404391 Side 1/7 JUMO MAERA F27 Niveausonde Anvendelse Niveau og volumemåling i 1 Vand og spildevands industri Brønde og overfladevand Boringer Aggressive medier (f.eks galvaniseringsbade, syrer)

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP VENTILATOR LEF/MEF 250-630 samt LEX/MEX ATEX versioner Centrifugalventilator med lukket bagudkrummet B-hjul og direkte koblet flangemotor. Ventilatoren anvendes til komfort- og industriel procesventilation.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Termostater, Type KP. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT).

Termostater, Type KP. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT). MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Termostater, Type KP KP termostater er temperaturstyrede elektriske afbrydere med en énpolet (SPDT). En KP termostat kan sluttes direkte til énfasede vekselstrømsmotorer

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

GRUNDFOS DATA BOOKLET. Unilift CC, KP, AP. Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATA BOOKLET. Unilift CC, KP, AP. Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz GRUNDFOS DATA BOOKLET Neddykkede dræn- og spildevandspumper 50 Hz Indhold Oversigt Produktoversigt 3 Generelle data Oversigtskurver 4 Anvendelse 5 Eksempler på anvendelse 5 Definitioner på spildevand 5

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE CM Booster Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz CM Booster Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Produktprogram 3 Anvendelse 3 Pumpemedier 3 Identifikation 4 Installation

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950 CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type / MCI 25C Marts 2002 DKACT.PD.C50.C1.01 520B0950 Introduktion "MCI kompressor Starter" er konstrueret for reguleret start af 3-fasede kompressorer.

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

HMO 24. Hurtigt drejende spjældmotor, on-off

HMO 24. Hurtigt drejende spjældmotor, on-off HMO 4 Hurtigt drejende spjældmotor, on-off HMO 4 er en hurtigt drejende spjældmotor til anvendelse i punkt-udsugningsanlæg. HMO 4 er forsynet med elektroniske endestop og er beskyttet mod overbelastning.

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

FGC 313/323. Tekniske specifikationer

FGC 313/323. Tekniske specifikationer FGC 313/323 Tekniske specifikationer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Specifikation for styreenhed...2 Produkt... 2 Betegnelse...2 Strømforsyning... 2 Godkendelser og standarder... 3 Miljø...3

Læs mere

7 - lænsepumper, melassepumper

7 - lænsepumper, melassepumper 7 - lænsepumper, melassepumper Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: OPTIMA lænsepumpe BEST ONE lænsepumpe BEST 2-3--5 lænsepumpe RIGHT lænsepumpe side 7-2 DW / DW VOX lænsepumpe

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Dørautomatik. sikkerhed og nem adgang

Dørautomatik. sikkerhed og nem adgang Dørautomatik sikkerhed og nem adgang DET ER LET AT BYDE VELKOMMEN! Ruko dørautomatik giver bekvem og nem adgang. Døre anvendt af det almindelige publikum er normalt i kontinuerlig drift hele dagen lang.

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Flexi rullebane PRE-50-3

Flexi rullebane PRE-50-3 Flexi rullebane PRE-50-3 Flexi rullebanen er udtrækkelig op til 4,45 meter og leveres altid med et ende-stop, Flexi rullebanen, benyttes som reglen altid efter en kasselukker, de højde justerbare ben,

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

DA 74C spjældmotor. Teknisk Info

DA 74C spjældmotor. Teknisk Info Teknisk Info 2 Teknisk Info PRODUKTBESKRIVELSE 1 DA 74C DA 74C er en spjældmotor til regulering af drejespjæld i staldventilationsanlæg. DA 74CV er til trinløs (variabel) regulering. V = Variabel. DA 74CO

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Prisliste - Punktsugearme

Prisliste - Punktsugearme CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Prisliste - Punktsugearme (Gældende pr. 1/1-2014) www.flexair.dk Prisliste - Sugearme ERGO Sugearme ø100 mm. 811R50 ERGO-M/Z-1,5 Tilslutning ø100 mm. Rækkevidde: 1,5 mtr. Vægt

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW effekt størrelser - programmerbar I/O Opsætning af to forskellige motors parameter PI / PID funktion for pumper og ventilation Optil 15

Læs mere