GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift"

Transkript

1 GRUNDFOS SPILDEVAND LC/LCD-niveaustyringer 17 Grundfos Sololift

2 Grundfos LC/LCD-niveaustyring Nøje overvågning af væskestanden Driftssikre niveaustyreenheder fra Grundfos Grundfos tilbyder en række forskellige niveaustyreenheder, som overvåger væskestanden i pumpebrønde nøje og dermed sikrer optimal drift og beskyttelse af pumperne. Udvalget omfatter LCmodellerne, som er beregnet til anvendelse sammen med enkeltstående pumper, og LCD-modellerne, som er beregnet til to pumper. Begge serier er yderst velegnet til både dræn- og spildevandspumper, hvilket gør dem ideelle til anvendelse sammen med Grundfos-pumpeserierne KP, AP, SEG, S1, SV og SEN. Tre serier seks udgaver Grundfos LC/LCD-serie af niveaustyreenheder omfatter tre serier med i alt seks forskellige udgaver: > LC/LCD 107-niveaustyreenheder styret af niveauklokker > LC/LCD 108-niveaustyreenheder styret af niveauafbrydere > LC/LCD 110-niveaustyreenheder, elektrodestyret Alle disse modeller er udviklet specielt til Grundfospumpeanlæg, hvilket sikrer perfekt afstemning af de anvendte teknologier. Niveaustyreenhederne er fremragende til anlæg med motorer på op til 11 kw med direkte start. LC 108- og LCD 108-modellerne kan endvidere forsynes med en indbygget stjerne/ trekant-start til anvendelsesområder, hvor der kræves større motorer på helt op til 30 kw. 2 >

3 LC/LCD-profil Betjeningspaneler og overvågning Alle Grundfos LC/LCD-niveaustyreenheder har et betjeningspanel med en DIP-switch, som sikrer operatørvenlig betjening af én eller to pumper i manuel eller automatisk drift. Betjeningspanelet er monteret i et kabinet, som opfylder kravene i henhold til kapslingsklasse IP 55. De fleksible elektroniske styreenheder CU 211, 212, 213 og 214) registrerer alle indgangssignaler alt efter styreenhedens indstillinger. Styreenheden er forsynet med en 10-polet DIP-switch, som anvendes til at angive, hvordan enheden skal reagere på forskellige indlæsninger såsom hvornår en alarm skal udløses, eller hvornår begge pumper skal aktiveres. DIP-switchen gør det muligt hurtigt at tilpasse niveaustyreenheden til de aktuelle forhold. Den kan også, i relevant omfang, aktivere/deaktivere automatisk genstart efter termoudkoblinger. Kort om Grundfos-niveaustyring Nedenstående liste er blot et udvalg af de funktioner og fordele, som Grundfos-niveaustyring kan tilbyde Styring af én pumpe (LC) eller to pumper (LCD) Automatisk vekslende drift (LCD) Automatisk testkørsel (forhindre, at pumpen gror fast efter lang stilstandsperiode) Vandslagsbeskyttelse Batteri-backup (ekstraudstyr) Startforsinkelse efter strømsvigt (forhindrer overbelastning af forsyningsnettet) Automatisk nulstilling af alarm (efter behov) Automatisk genstart (efter behov) Stopforsinkelser på op til 180 sek. kan indstilles af operatøren i overensstemmelse med driftsforholdene Indikation af væskestand Alarm for høj væskestand Motorbeskyttelsesrelæ Beskyttelse mod overophedning af motor via input fra PTC-modstand/termoafbryder Alarmbeskyttelse Grundfos-niveaustyreenhederne advarer operatøren ved at udløse en alarm i følgende tilfælde: Modulopbygget system Takket være en modulopbygning kan Grundfosniveaustyreenhederne udstyres med ekstra funktioner såsom en timetæller, en starttæller og/eller batteri-backup, for at sikre at der afgives en alarm i tilfælde af strømsvigt mv. Alle moduler/ tilbehørsdele er lette at installere. Overbelastning Tørløb For høje temperaturer Forkerte fasefølger Strømafbrydelse Faldende væskestand Udfald i hovedforsyningen (hvis niveaustyreenheden er udstyret med batteri-backup) Fejl i niveauafbryder/niveauklokke/elektrode 3 >

4 LC/LCD 107 Niveauklokkeløsning fra Grundfos LC 107 (til én pumpe) og LCD 107 (til to pumper) overvåger væskestanden ved hjælp af niveauklokker. 107-niveaustyreenhederne leveres som komplette enheder med indbygget motorbeskyttelsesrelæ, niveauklokker, trykslanger og en styreenhed monteret i et vandtæt kabinet. Systemet reagerer på pneumatiske signaler fra niveauklokkerne, som er anbragt i en pumpebrønd. Normalt anvendes der to niveauklokker til enkeltpumper og tre klokker til dobbelte pumpeanlæg. Grundfos 107-styreenhedssystemet har potentialfri signaludgange til almindelige alarmer og alarmer for høj væskestand. En summer i styreenheden afgiver et akustisk alarmsignal. 4 LC/LCD 107 >

5 LC 107 Grundfos LC 107-niveaustyreenheden er beregnet til anvendelse sammen med en enkelt pumpe, hvor der anvendes to niveauklokker til sende signaler til styreenheden. Den nederste klokke sender det indgangssignal, som starter pumpen, mens den øverste klokke aktiverer en alarm for høj væskestand, hvis mediet når op til den. Den starter også pumpen i nødstilfælde, hvor den nederste klokke ikke sender et signal. Med LC 107 kan operatøren indstille et specifikt driftstidsrum via DIP-switchen for at angive, hvor lang tid pumpen skal fortsætte med at køre, efter at startsignalet er modtaget. LCD 107 LCD 107-niveaustyreenheden er næsten identisk med LC 107. Den vigtigste forskel er, at LCD 107 er konstrueret som en dobbeltpumpestyreenhed, som anvender tre niveauklokker. Takket være den automatiske vekseldriftsfunktion sikrer LCD 107 endvidere, at det samlede antal driftstimer fordeles ligeligt mellem de to pumper. Den nederste klokke sender et indgangssignal, som starter den første pumpe, og den midterste klokke sender det signal, som starter den anden pumpe i de tilfælde, der kræver samtidig brug af to pumper. Den øverste klokke fungerer som en alarm for høj væskestand og starter desuden pumperne i nødstilfælde, hvor de nederste klokker svigter. Funktionsprincip Niveauklokker sikrer pålidelig overvågning af væskestanden. Med denne løsning er der ikke installeret elektronisk udstyr i pumpebrønden. I stedet sluttes niveauklokkerne til pressostater i kontrolboksen ved hjælp af slanger. I takt med at væskestanden stiger op til ca. tre cm over niveauklokkens bund, komprimeres luften inde i klokken, hvormed pressostaten i kontrolboksen aktiveres. Dermed sendes der et signal om enten at starte pumpen eller om at afgive en advarsel via systemalarmerne. Det enkle princip bag denne løsning gør endvidere niveauklokkerne særligt velegnede til anvendelse i applikationer med eksplosionsfare. Konstruktion Alarm for høj væskestand Starter pumpe 2 Starter pumpe 1 Grundfos-niveauklokkerne er fremstillet af støbejern, hvilket sikrer, at de er tilstrækkeligt tunge til at bevare den korrekte position i pumpebrønden. Niveauklokker er velegnede til anvendelsesformål, hvor der pumpes medier med en ph-værdi på 4 til LC/LCD 107 >

6 Tekniske data Styreenhedstype, elektriske data og produktnumre Niveaustyreenhed Beskrivelse LC 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede start- og driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. Driftsstrøm pr. pumpe [A] Netspændingsafbryd. påkrævet [A] Grundfos produktnr. 3,7-12, Timetæller som tilbehør* Produktnummer Starttæller som tilbehør* Kombineret time- og starttæller som tilbehør* * Se afsnittet Tilbehør på side 14 LC 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper. LC 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. LC 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 1 pumpe, 3 x 400 V, direkte start. LCD 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede start- og driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. LCD 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper. LCD 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. LCD 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 2 pumper, 3 x 400 V, direkte start. 3,7-12, ,0-2, ,6-5, ,7-12, ,0-2, ,6-5, ,7-12, ,0-23, ,7-12, ,7-12, ,0-2, ,6-5, ,7-12, ,0-2, ,6-5, ,7-12, ,0-23, Spændingstolerancer -15 % til +10 % af nominel spænding Netfrekvens: 50/60 Hz Omgivelsestemperatur Under drift: -30 C til +50 C (må ikke udsættes for direkte sollys) Opbevaring: -30 C til +60 C Kapslingsklasse IP 55 Trykslanger Maksimal slangelængde: 20 m (standard: trykslange på 10 m) Diameter: 10 mm Materiale: PA 11 Udgange til alarmudstyr Maks. 400 VAC/maks. 2 A/min. 10 ma/ac 1 (NO, NC på bestilling) Jording af forsyningssystem Til TN- og TT-systemer Nominel isolationsspænding, Uimp 4 kv Nominel impulsholdespænding, Uimp 4 kv EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Jf. EN og EN Tilbehør til LC/LCD 107 Billede Beskrivelse Produktnummer Sort trykslange, 20 m Rød trykslange, 20 m Hvid trykslange, 20 m Tekniske data >

7 LC/LCD 108 Styreenheder med niveauafbrydere Niveaustyreenhederne LC 108 og LCD 108 leveres som komplette enheder med et motorbeskyttelsesrelæ indbygget i et vandtæt kabinet. Disse niveaustyreenheder er baseret på on/off-signaler, hvilket gør dem i stand til at modtage input fra op til fire niveauafbrydere i pumpebrønden. Niveauafbrydere leveres særskilt. Ligesom andre niveaustyreenheder fra Grundfos kan LC og LCD 108 anvendes på anlæg med motorer på op til 11 kw med direkte start. Derudover leveres 108-modellerne endvidere med en indbygget stjerne/trekant-start, der er beregnet til anlæg med motorer på helt op til 30 kw. Begge udgaver har potentialfri signaludgange til almindelige alarmer og alarmer for høj væskestand. En summer i styreenheden afgiver et alarmsignal. 7 LC/LCD 108 >

8 LC/LCD 108 LC 108 Niveauafbryderen tipper, og kontakten brydes eller sluttes. Hermed udløses den reaktion, som operatøren har angivet. LCD 108 LCD 108-niveaustyreenheden er beregnet til styring af to pumper på baggrund af signaler fra niveauafbrydere. LCD 108 kan konfigureres til systemer, som tillader samtidig drift af to pumper (med tre eller fire niveauafbrydere) samt til systemer med 100 % reservekapacitet. LCD 108 har også en automatisk vekseldriftsfunktion, som sikrer, at det samlede antal driftstimer fordeles ligeligt mellem de to pumper. Alarm for høj væskestand Starter pumpe 2 Starter pumpe 1 Standser begge pumper Funktionsprincip En niveauafbryder er en meget anvendt metode til at styre væskestande i tanke, brønde mv. En switch, som er indkapslet i et hus af polypropylen, hænges i den ønskede højde i sit eget 3-leder-kabel. Når væsken når et vis stand, tipper den dråbeformede niveauafbryder. Konstruktion Grundfos-niveauafbrydere anvender ikke kviksølv og fås til standard- og eksplosionssikre pumper. Det hermetisk lukkede hus i polypropylen og det polyuretanbelagte kabel beskytter niveauafbryderen mod f.eks. mange typer kemikalier, sprit, urinsyre, spildevand, olier, benzin og frugtsyre. Tilbehør til LC/LCD 108 Tilbehør Nr. Billede Beskrivelse Niveauafbryder med 10 m-kabel Niveauafbryder med 20 m-kabel Niveauafbryder til anvendelse i installationer med eksplosionsrisiko, med 10 m-kabel Niveauafbryder til anvendelse i installationer med eksplosionsrisiko, med 20 m-kabel Til LC 108- og LCD 108-styreenheder TilLC 108- og LCD 108-styreenheder tilsluttet LC-Ex4 LC 108-niveaustyreenheden, der er beregnet til brug sammen med en enkelt pumpe, reagerer på signaler fra niveauafbrydere. Hvis der kun anvendes én niveauafbryder til at starte pumpen, skal operatøren indstille efterløbstiden ved hjælp af DIPswitcherne. Produktnummer Beslag til 2 stk. niveauafbryder pumpe uden alarm (2 niveauafbr.) Standardniveauafbrydere med 10 m-kabel 1 pumpe med alarm (3 niveauafbr.) og beslag 2 pumper uden alarm (3 niveauafbr.) pumper med alarm (4 niveauafbr.) Niveauafbryder til installationer med eksplosionsrisiko, 1 pumpe uden alarm (3 niveauafbr.) med 10 m-kabel og beslag. Der anvendes altid én 1 pumpe med alarm (4 niveauafbr.) switch til tørløbssikring i eksplosionssikre applikationer. 2 pumper uden alarm (4 niveauafbr.) LC-Ex4-sikkerhedsskjold til anvendelse i installationer med eksplosionsrisiko. Må kun anvendes sammen med niveauafbrydere til installationer med eksplosionsrisiko Grundfos LC/LCD Sololift 108 >

9 Tekniske data Styreenhedstype, elektriske data og produktnumre Niveaustyreenhed Beskrivelse LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede start- og driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 1 x 230V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper. LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 3 x 230 V, direkte start. LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 3 x 400 V, direkte start. LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 3 x 400 V, stjerne/trekant-start. LCD 108-styreenhed til niveauafbrydere til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede startog driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. LCD 108-styreenhed til niveauafbrydere til 2 pumper, 1 x 230V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper-pumper. LCD 108-styreenhed til niveauafbrydere til 2 pumper, 3 x 230 V, direkte start. LCD 108-styreenhed til niveauafbrydere til 2 pumper, 3 x 400 V, direkte start. LCD 108 controller til niveauafbrydere til 2 pumper, 3 x 400 V, stjerne/ trekant-start. Driftsstrøm pr. pumpe [A] * Se afsnittet Tilbehør på side 14 ** Afhænger af lokale forskrifter Spændingstolerancer -15 % til +10 % af nominel spænding Netfrekvens: 50/60 Hz Omgivelsestemperatur Under drift: -30 C til +50 C (må ikke udsættes for direkte sollys) Opbevaring: -30 C til +60 C Kapslingsklasse: IP 55 Netspændingsafbryd. påkrævet [A] Grundfos produktnr. 3,7-12, ,7-12, Produktnummer Med timetæller* Med starttæller* Med kombineret time- og starttæller* 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling 6,4-20, ,8-30, ,8-59, ,2-72,0 ** ,7-12, ,7-12, ,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling 6,4-20, ,8-30, ,8-59, ,2-72,0 ** Udgange til alarmudstyr Maks. 400 VAC/maks. 2 A/min. 10 ma/ac 1 (NO, NC på bestilling Jording af forsyningssystem Til TN- og TT-systemer Nominel isolationsspænding, Uim: 4 kv Nominel impulsholdespænding, Uim: 4 kv EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Jf. EN og EN Tekniske data >

10 LC/LCD 110 Overvågning af væskestand ved hjælp af elektroder LC 110 og LCD 110 leveres som komplette niveaustyreenheder indbygget i et vandtæt kabinet. Disse niveaustyreenheder reagerer på signaler fra elektroder (leveres særskilt). Eftersom LC/LCD 110-niveaustyreenhedernes funktion er baseret på elektroniske signaler, kan de modtage input fra op til fem elektroder i en pumpebrønd. LC 110 Niveaustyreenheden LC 110 er beregnet til niveaustyring, overvågning og beskyttelse af enkeltpumper i spildevands-, vandforsyningsog drænanlæg. LC 110 kan konfigureres med en grundlæggende start/stop-funktion (tre elektroder), med en alarmfunktion som tilbehør (fire elektroder) eller med tørløbssikring som tilbehør (fem elektroder). 10 LC/LCD 110 >

11 LCD 110 Niveaustyreenheden LCD 110 er beregnet til niveaustyring, overvågning og beskyttelse af dobbeltpumper i spildevands-, vandforsyningsog drænanlæg. LCD 110 kan konfigureres med grundlæggende stop-, start 1- og start 2-funktioner (fire elektroder) eller med ekstra alarmfunktioner (fem elektroder) til samtidig drift af begge pumper mv. LCD 110 har også en automatisk vekseldriftsfunktion, som sikrer, at det samlede antal driftstimer fordeles ligeligt mellem de to Konstruktion Elektroderne, der er af rustfrit stål (DIN ) med polyethylenisolering, er indkapslet i et nylonhus med et R 11 2-gevind og leveres som standard med et kabel på 10 m. Elektroderne leveres særskilt og skal tilpasses det enkelte anvendelsesområde. Start Stop Referencesignal Takket være elektrodernes fremragende kemiske og termiske egenskaber kan de anvendes inden for en lang række forskellige anvendelsesområder. Elektroder er især velegnede til anvendelse i snævre brønde, hvor større alternativer vil kunne blive fastklemt. Funktionsprincip Elektroder udgør en yderst driftssikker løsning til overvågning af væskestanden i pumpebrønde, hvor pladsen kan være meget begrænset. Elektroderne hænges i passende højder og udløser forskellige reaktioner, når de kommer i kontakt med mediet. Dette driftsprincip kræver et referencesignal, og derfor er styreenheden er forbundet med et ledende materiale, som er i kontakt med mediet. Dette er normalt en elektrode, men andre materialer kan også anvendes LC/LCD 110 >

12 Tekniske data Styreenhedstype, elektriske data og produktnumre Beskrivelse LC 110-styreenhed til elektroder til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. Indbyggede start- og driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. LC 110-styreenhed til elektroder til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper. LC 110-styreenhed til elektroder til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. LC 110-styreenhed til elektroder til 1 pumpe, 3 x 400 V, direkte start. LCD 110-styreenhed til elektrotroder til 2 pumper, 3 x 400 V, direkte start. * Se afsnittet Tilbehør på side 14 LCD 110-styreenhed til elektroder til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Indbyggede start- og driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. LCD 110-styreenhed til elektroder til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper. LCD 110-styreenhed til elektroder til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Driftsstrøm pr. pumpe [A] Netspændingsafbr. påkrævet [A] Grundfos produktnr. 3,7-12, ,7-12, Med timetæller* Produktnummer Med kombineret time- og starttæller* Med batteri* 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, ,7-12, Spændingstolerancer -15 % til +10 % af nominel spænding Netfrekvens: 50/60 Hz Omgivelsestemperatur Under drift: -30 C til +50 C (må ikke udsættes for direkte sollys) Opbevaring: -30 C til +60 C Kapslingsklasse: IP 55 Udgange til alarmudstyr Maks. 400 VAC/maks. 2 A/min. 10 ma/ac 1 (NO, DC på bestilling) Jording af forsyningssystem: Til TN- og TT-systemer Nominel isolationsspænding, Uim: 4 kv Nominel impulsholdespænding, Uim: 4 kv Med timetæller og batteri* Med kombineret time- og starttæller samt batteri* 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Jf. EN og EN Tilbehør til LC/LCD 110 Billede Beskrivelse Niveaustyreenhed Produktnummer Beslag til elektroder elektrode med 10-m-kabel elektroder med 10-m-kabel elektroder med 10-m-kabel Tekniske data >

13 Dimensioner H Dimensioner og vægt D Styreenhedstype Højde Bredde Dybde Vægt (mm) (mm) (mm) (kg) LC LCD ,6 LC LC 108 Y/D LCD ,6 LCD 108 Y/D LC LCD ,6 W Typenøgle LC /150.SD Område 1. Styreenhedstype 2. Typebetegnelse 3. Fasespænding 4. Antal faser 5. Maks. driftsstrøm pr. pumpe 6. Kondensatorer 7. Startmetode Beskrivelse LC Niveaustyreenhed til 1 pumper LCD Niveaustyreenhed til 2 pumper 107 Styreenhed til niveauklokker 108 Styreenhed til niveauafbrydere 110 Styreenhed til elektroder 230 [V] 400 [V] 1 Styreenhed til 1-fasede pumper 3 Styreenhed til 3-fasede pumper 12 [A] 30/150 Indbyggede drifts-/startkondensatorer [ ] Direkte start SD Stjerne/trekant-start 13 Tekniske data >

14 Tilbehør Tilbehør Tilbehør Nr. Billede Beskrivelse Produktnummer 1 Batteri-backup 9,6 V Signallampe, 1 x 230 V Udendørs montering Akustisk signal (horn), 1 x 230 Udendørs montering Indendørs montering Timetæller 230 V V Starttæller 230 V V Kombineret time- og starttæller 230 V V A Ekstern netspændingsafbryder til forsyningskabel 40 A A Tilbehør >

15 Grundfos spildevandsserie Spildevandspumper i støbejern fra 1,6-29 kw Brochuren beskriver Grundfos-serien af pumper med kanalløber fra 1,6 kw op til 21 kw og SuperVortexpumper op til 29 kw. Disse pumper er alle beregnet til håndtering af ubehandlet og ufiltreret spildevand. Dræn- og spildevands-pumper i rustfrit stål Brochuren beskriver Grundfos store udvalg af højkvalitets- pumper i rustfrit stål beregnet til en lang række private og erhvervsmæssige anvendelsesområder. Super kraftige spildevandsog råvandspumper fra kw Brochuren beskriver Grundfosserien af kanalpumper, aksialpumper og skruepumper fra 7,5 kw op til 520 kw til ekstremt krævende forhold. Kraftige spildevandsdykpumper fra kw Brochuren beskriver Grundfosserien af spildevandspumper fra 15 kw op til 155 kw til håndtering af ubehandlet og ufiltreret spildevand under meget krævende forhold. Spildevandspumper i rustfrit-/syrefast stål til meget krævende forhold Brochuren beskriver Grundfos-serien af rustfri stålpumper (SEN) til pumpning af aggressive og korrode- rende væsker under krævende forhold. Transportable lænsepumper Brochuren beskriver Grundfosserien af transportable afvandingspumper (DW) fra 0,8 kw op til 20 kw til pumpning af råvand, der indeholder slibende partikler. Løftestationer Brochuren beskriver Grundfos beholderanlæg til enkeltbruger- samt flerbruger applikationer. LC/LCD-niveaustyringer Brochuren beskriver Grundfosserien inden for styreenheder til spildevandspumpesystem er. Mixere og strømningsdannere Brochuren beskriver den nye serie af mixere og strømningsdannere til optimal regulering af væsker og faststoffer gennem hele spildevandsbe handlingsprocessen. Grinderdykpumper med skæresystem til spildevand Brochuren beskriver den nye Grundfos-serie af grinderpumper (SEG) til pumpning af spildevand indeholdende afløbsvand fra toiletter. 15 Grundfos Serien Sololift >

16 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essense Virksomhed med holdninger Viden Ved at dele viden, erfaring og ekspertise på tværs af vores globale netværk udvikler vi til stadighed vores virksomhed. Nytænkning Ved at kombinere den bedste teknologi med nye måder at tænke på vil vi stræbe efter at udvikle endnu bedre pumper, systemer, tjenester og standarder. Løsning Med et komplet produktprogram, som indeholder enhver tænkelig løsning inden for vandbehandling, er vi den mest omfattende udbyder på markedet i dag VENTURE MARKETING AS Grundfos DK A/S Poul Due Jensens Vej 7a 8850 Bjerringbro Telefon Telefax Grundfos DK A/S, Center Øst Vallensbækvej Brøndby Telefon Telefax Grundfos Pumper A/S Strömsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Telefon Telefax

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper GRUNDFOS MP 204 Elektronisk motorbeskyttelse til pumper MP 204 holder øje med dine pumper - meget nøje For dem, der ikke tager let på motorbeskyttelse Den nye MP 204-motorbeskyttelsesenhed blev udviklet

Læs mere

grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram

grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram Få det komplette sæt hos Grundfos Standardisering er midlet, der har gjort det muligt at producere denne generation

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig GRUNDFOS SP Grundfos dykpumper i en klasse for sig Grundfos SP lavet til et langt arbejdsliv under jorden Komplet sortiment af pumper og motorer med kapacitet på op til 475 m 3 /h Avanceret hydraulik sikrer

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder Den nye betyder farvel til beskidte hænder Den nye er generationer foran Kompakte løftestationer har haft et dårligt ry, men den nye generation har set dagens lys! Grundfos program af -knivpumper kombinerer

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse

Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse Spildevandssystemer i en- og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige vejledning til spildevandspumper til en- og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring. SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet

Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring. SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet grundfos SP system Grundfos SP, MS/MMS, controls and monitoring SP-DYKPUMPER styrke, ydelse og effektivitet Komplet dykpump e anlæg Motoren For at opnå så høj driftssikkerhed og virkningsgrad som muligt

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger Pålideligt supplement af regnvand Tøropstillede pumper Regnvandsopsamling bliver et stadig mere populært

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

SE- og SL-pumper Pålidelig spildevandshåndtering. grundfos se- og sl-pumper SPILDEVANDSPUMPER TIL VÅD- OG TØROPSTILLING.

SE- og SL-pumper Pålidelig spildevandshåndtering. grundfos se- og sl-pumper SPILDEVANDSPUMPER TIL VÅD- OG TØROPSTILLING. grundfos se- og sl-pumper SPILDEVANDSPUMPER TIL VÅD- OG TØROPSTILLING 0,9-30 kw, 2-, 4-, 6-polet SE- og SL-pumper Pålidelig spildevandshåndtering be think innovate Optimal ydelse og enestående virkningsgrad

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2010

Nyhedsbrev, september 2010 Hovedkontor og lager Kirkegårdsvej 29 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 68 Fax. 74 65 10 86 Salgs- og indkøbskontor Kong Valdemars Vej 15 9600 Aars Tlf. 40 43 20 68 Fax. 98 62 39 80 Nyhedsbrev, september 2010

Læs mere

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring Kundenavn /F C Ørsteds Vej (),.C.Ørsteds Vej Trp, 879 Frederiksberg C Kundens email adresse rtamara@sol.dk Installationsnummer 59576 Dato /8/9 Målernummer Fjernvarmesystem To strenget anlæg Isolering Fundet

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG ANVENDELSESEKSEMPLER VED EN ALARMSITUATION OVERFØRES ALARMSIGNALET SOM SMS VIA ET INDBYGGET MODEM GSM-ALARMSYSTEMER GSM-alarmsystemerne

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Version 1 Styring brand- og komfort ventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A EN 12101 MAX 10A MAX 20A 1.50 STANDARD Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Produktliste april 2013 C system serien 4, 8, 16, 30 & 50 L hotmeltanlæg. Sikkerhed for top præstation. C hotmeltanlægs serien:

Produktliste april 2013 C system serien 4, 8, 16, 30 & 50 L hotmeltanlæg. Sikkerhed for top præstation. C hotmeltanlægs serien: Produktliste april 2013 C system serien 4, 8, 16, 30 & 50 L hotmeltanlæg Sikkerhed for top præstation C system serie tilbyder det højeste tekniske niveau, en enkel og komplet styring, i et design som gør

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos E-Solutions E-SOLUTIONS

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos E-Solutions E-SOLUTIONS GRUNDFOS DATAHÆFTE E-SOLUTIONS Indholdsfortegnelse 1. Løsninger 3 Control Dedicated Controls 3 Control MPC (Multi Pump Control) - CU 352 8 Control SPMP 204 13 LC- og LCD-niveaustyring 16 CU 100 23 2. Beskyttelse

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 - hurtig og sikker samling af præisolerede rør Web-baseret dokumentation sikrer overblik over projektets status Multifunktionel svejsemaskine,

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

innoguard Svensk Innovativt Design

innoguard Svensk Innovativt Design innoguard Svensk Innovativt Design Value Ultimate Stinkskab Moderne stinkskab for sikker beskyttelse af arbejdspladser innoguard Broschyr.indd 1 2012-09-11 15:50:07 innoguard Hos Ninolab ved vi hvor vigtigt

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB er et firma med mere end 30 års erfaring i udvikling og fremstilling af sikkerhedsprodukter af høj kvalitet. Vort produktsortiment består bl.a. af magnetkontakter,

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Højtryksrensere - benzin/diesel

Højtryksrensere - benzin/diesel PE/DE Den perfekte løsning til alle typer rengøringsopgaver inden for bygge/ anlæg, landbrug og industri samt til rengøringsselskaber. Kan anvendes som både mobil eller som monteret enhed i lastbil eller

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass CS 80 MAGNEO Innovativ skydedørsåbner Glass med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Innovation Kontormiljø Kontormiljøer Behandlingslokaler CS 80 MAGNEO Innovativ teknik

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere