GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS SPILDEVAND. LC/LCD-niveaustyringer. Grundfos Sololift"

Transkript

1 GRUNDFOS SPILDEVAND LC/LCD-niveaustyringer 17 Grundfos Sololift

2 Grundfos LC/LCD-niveaustyring Nøje overvågning af væskestanden Driftssikre niveaustyreenheder fra Grundfos Grundfos tilbyder en række forskellige niveaustyreenheder, som overvåger væskestanden i pumpebrønde nøje og dermed sikrer optimal drift og beskyttelse af pumperne. Udvalget omfatter LCmodellerne, som er beregnet til anvendelse sammen med enkeltstående pumper, og LCD-modellerne, som er beregnet til to pumper. Begge serier er yderst velegnet til både dræn- og spildevandspumper, hvilket gør dem ideelle til anvendelse sammen med Grundfos-pumpeserierne KP, AP, SEG, S1, SV og SEN. Tre serier seks udgaver Grundfos LC/LCD-serie af niveaustyreenheder omfatter tre serier med i alt seks forskellige udgaver: > LC/LCD 107-niveaustyreenheder styret af niveauklokker > LC/LCD 108-niveaustyreenheder styret af niveauafbrydere > LC/LCD 110-niveaustyreenheder, elektrodestyret Alle disse modeller er udviklet specielt til Grundfospumpeanlæg, hvilket sikrer perfekt afstemning af de anvendte teknologier. Niveaustyreenhederne er fremragende til anlæg med motorer på op til 11 kw med direkte start. LC 108- og LCD 108-modellerne kan endvidere forsynes med en indbygget stjerne/ trekant-start til anvendelsesområder, hvor der kræves større motorer på helt op til 30 kw. 2 >

3 LC/LCD-profil Betjeningspaneler og overvågning Alle Grundfos LC/LCD-niveaustyreenheder har et betjeningspanel med en DIP-switch, som sikrer operatørvenlig betjening af én eller to pumper i manuel eller automatisk drift. Betjeningspanelet er monteret i et kabinet, som opfylder kravene i henhold til kapslingsklasse IP 55. De fleksible elektroniske styreenheder CU 211, 212, 213 og 214) registrerer alle indgangssignaler alt efter styreenhedens indstillinger. Styreenheden er forsynet med en 10-polet DIP-switch, som anvendes til at angive, hvordan enheden skal reagere på forskellige indlæsninger såsom hvornår en alarm skal udløses, eller hvornår begge pumper skal aktiveres. DIP-switchen gør det muligt hurtigt at tilpasse niveaustyreenheden til de aktuelle forhold. Den kan også, i relevant omfang, aktivere/deaktivere automatisk genstart efter termoudkoblinger. Kort om Grundfos-niveaustyring Nedenstående liste er blot et udvalg af de funktioner og fordele, som Grundfos-niveaustyring kan tilbyde Styring af én pumpe (LC) eller to pumper (LCD) Automatisk vekslende drift (LCD) Automatisk testkørsel (forhindre, at pumpen gror fast efter lang stilstandsperiode) Vandslagsbeskyttelse Batteri-backup (ekstraudstyr) Startforsinkelse efter strømsvigt (forhindrer overbelastning af forsyningsnettet) Automatisk nulstilling af alarm (efter behov) Automatisk genstart (efter behov) Stopforsinkelser på op til 180 sek. kan indstilles af operatøren i overensstemmelse med driftsforholdene Indikation af væskestand Alarm for høj væskestand Motorbeskyttelsesrelæ Beskyttelse mod overophedning af motor via input fra PTC-modstand/termoafbryder Alarmbeskyttelse Grundfos-niveaustyreenhederne advarer operatøren ved at udløse en alarm i følgende tilfælde: Modulopbygget system Takket være en modulopbygning kan Grundfosniveaustyreenhederne udstyres med ekstra funktioner såsom en timetæller, en starttæller og/eller batteri-backup, for at sikre at der afgives en alarm i tilfælde af strømsvigt mv. Alle moduler/ tilbehørsdele er lette at installere. Overbelastning Tørløb For høje temperaturer Forkerte fasefølger Strømafbrydelse Faldende væskestand Udfald i hovedforsyningen (hvis niveaustyreenheden er udstyret med batteri-backup) Fejl i niveauafbryder/niveauklokke/elektrode 3 >

4 LC/LCD 107 Niveauklokkeløsning fra Grundfos LC 107 (til én pumpe) og LCD 107 (til to pumper) overvåger væskestanden ved hjælp af niveauklokker. 107-niveaustyreenhederne leveres som komplette enheder med indbygget motorbeskyttelsesrelæ, niveauklokker, trykslanger og en styreenhed monteret i et vandtæt kabinet. Systemet reagerer på pneumatiske signaler fra niveauklokkerne, som er anbragt i en pumpebrønd. Normalt anvendes der to niveauklokker til enkeltpumper og tre klokker til dobbelte pumpeanlæg. Grundfos 107-styreenhedssystemet har potentialfri signaludgange til almindelige alarmer og alarmer for høj væskestand. En summer i styreenheden afgiver et akustisk alarmsignal. 4 LC/LCD 107 >

5 LC 107 Grundfos LC 107-niveaustyreenheden er beregnet til anvendelse sammen med en enkelt pumpe, hvor der anvendes to niveauklokker til sende signaler til styreenheden. Den nederste klokke sender det indgangssignal, som starter pumpen, mens den øverste klokke aktiverer en alarm for høj væskestand, hvis mediet når op til den. Den starter også pumpen i nødstilfælde, hvor den nederste klokke ikke sender et signal. Med LC 107 kan operatøren indstille et specifikt driftstidsrum via DIP-switchen for at angive, hvor lang tid pumpen skal fortsætte med at køre, efter at startsignalet er modtaget. LCD 107 LCD 107-niveaustyreenheden er næsten identisk med LC 107. Den vigtigste forskel er, at LCD 107 er konstrueret som en dobbeltpumpestyreenhed, som anvender tre niveauklokker. Takket være den automatiske vekseldriftsfunktion sikrer LCD 107 endvidere, at det samlede antal driftstimer fordeles ligeligt mellem de to pumper. Den nederste klokke sender et indgangssignal, som starter den første pumpe, og den midterste klokke sender det signal, som starter den anden pumpe i de tilfælde, der kræver samtidig brug af to pumper. Den øverste klokke fungerer som en alarm for høj væskestand og starter desuden pumperne i nødstilfælde, hvor de nederste klokker svigter. Funktionsprincip Niveauklokker sikrer pålidelig overvågning af væskestanden. Med denne løsning er der ikke installeret elektronisk udstyr i pumpebrønden. I stedet sluttes niveauklokkerne til pressostater i kontrolboksen ved hjælp af slanger. I takt med at væskestanden stiger op til ca. tre cm over niveauklokkens bund, komprimeres luften inde i klokken, hvormed pressostaten i kontrolboksen aktiveres. Dermed sendes der et signal om enten at starte pumpen eller om at afgive en advarsel via systemalarmerne. Det enkle princip bag denne løsning gør endvidere niveauklokkerne særligt velegnede til anvendelse i applikationer med eksplosionsfare. Konstruktion Alarm for høj væskestand Starter pumpe 2 Starter pumpe 1 Grundfos-niveauklokkerne er fremstillet af støbejern, hvilket sikrer, at de er tilstrækkeligt tunge til at bevare den korrekte position i pumpebrønden. Niveauklokker er velegnede til anvendelsesformål, hvor der pumpes medier med en ph-værdi på 4 til LC/LCD 107 >

6 Tekniske data Styreenhedstype, elektriske data og produktnumre Niveaustyreenhed Beskrivelse LC 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede start- og driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. Driftsstrøm pr. pumpe [A] Netspændingsafbryd. påkrævet [A] Grundfos produktnr. 3,7-12, Timetæller som tilbehør* Produktnummer Starttæller som tilbehør* Kombineret time- og starttæller som tilbehør* * Se afsnittet Tilbehør på side 14 LC 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper. LC 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. LC 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 1 pumpe, 3 x 400 V, direkte start. LCD 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede start- og driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. LCD 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper. LCD 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. LCD 107-styreenhed, pneumatisk udgave med niveauklokker og rør til 2 pumper, 3 x 400 V, direkte start. 3,7-12, ,0-2, ,6-5, ,7-12, ,0-2, ,6-5, ,7-12, ,0-23, ,7-12, ,7-12, ,0-2, ,6-5, ,7-12, ,0-2, ,6-5, ,7-12, ,0-23, Spændingstolerancer -15 % til +10 % af nominel spænding Netfrekvens: 50/60 Hz Omgivelsestemperatur Under drift: -30 C til +50 C (må ikke udsættes for direkte sollys) Opbevaring: -30 C til +60 C Kapslingsklasse IP 55 Trykslanger Maksimal slangelængde: 20 m (standard: trykslange på 10 m) Diameter: 10 mm Materiale: PA 11 Udgange til alarmudstyr Maks. 400 VAC/maks. 2 A/min. 10 ma/ac 1 (NO, NC på bestilling) Jording af forsyningssystem Til TN- og TT-systemer Nominel isolationsspænding, Uimp 4 kv Nominel impulsholdespænding, Uimp 4 kv EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Jf. EN og EN Tilbehør til LC/LCD 107 Billede Beskrivelse Produktnummer Sort trykslange, 20 m Rød trykslange, 20 m Hvid trykslange, 20 m Tekniske data >

7 LC/LCD 108 Styreenheder med niveauafbrydere Niveaustyreenhederne LC 108 og LCD 108 leveres som komplette enheder med et motorbeskyttelsesrelæ indbygget i et vandtæt kabinet. Disse niveaustyreenheder er baseret på on/off-signaler, hvilket gør dem i stand til at modtage input fra op til fire niveauafbrydere i pumpebrønden. Niveauafbrydere leveres særskilt. Ligesom andre niveaustyreenheder fra Grundfos kan LC og LCD 108 anvendes på anlæg med motorer på op til 11 kw med direkte start. Derudover leveres 108-modellerne endvidere med en indbygget stjerne/trekant-start, der er beregnet til anlæg med motorer på helt op til 30 kw. Begge udgaver har potentialfri signaludgange til almindelige alarmer og alarmer for høj væskestand. En summer i styreenheden afgiver et alarmsignal. 7 LC/LCD 108 >

8 LC/LCD 108 LC 108 Niveauafbryderen tipper, og kontakten brydes eller sluttes. Hermed udløses den reaktion, som operatøren har angivet. LCD 108 LCD 108-niveaustyreenheden er beregnet til styring af to pumper på baggrund af signaler fra niveauafbrydere. LCD 108 kan konfigureres til systemer, som tillader samtidig drift af to pumper (med tre eller fire niveauafbrydere) samt til systemer med 100 % reservekapacitet. LCD 108 har også en automatisk vekseldriftsfunktion, som sikrer, at det samlede antal driftstimer fordeles ligeligt mellem de to pumper. Alarm for høj væskestand Starter pumpe 2 Starter pumpe 1 Standser begge pumper Funktionsprincip En niveauafbryder er en meget anvendt metode til at styre væskestande i tanke, brønde mv. En switch, som er indkapslet i et hus af polypropylen, hænges i den ønskede højde i sit eget 3-leder-kabel. Når væsken når et vis stand, tipper den dråbeformede niveauafbryder. Konstruktion Grundfos-niveauafbrydere anvender ikke kviksølv og fås til standard- og eksplosionssikre pumper. Det hermetisk lukkede hus i polypropylen og det polyuretanbelagte kabel beskytter niveauafbryderen mod f.eks. mange typer kemikalier, sprit, urinsyre, spildevand, olier, benzin og frugtsyre. Tilbehør til LC/LCD 108 Tilbehør Nr. Billede Beskrivelse Niveauafbryder med 10 m-kabel Niveauafbryder med 20 m-kabel Niveauafbryder til anvendelse i installationer med eksplosionsrisiko, med 10 m-kabel Niveauafbryder til anvendelse i installationer med eksplosionsrisiko, med 20 m-kabel Til LC 108- og LCD 108-styreenheder TilLC 108- og LCD 108-styreenheder tilsluttet LC-Ex4 LC 108-niveaustyreenheden, der er beregnet til brug sammen med en enkelt pumpe, reagerer på signaler fra niveauafbrydere. Hvis der kun anvendes én niveauafbryder til at starte pumpen, skal operatøren indstille efterløbstiden ved hjælp af DIPswitcherne. Produktnummer Beslag til 2 stk. niveauafbryder pumpe uden alarm (2 niveauafbr.) Standardniveauafbrydere med 10 m-kabel 1 pumpe med alarm (3 niveauafbr.) og beslag 2 pumper uden alarm (3 niveauafbr.) pumper med alarm (4 niveauafbr.) Niveauafbryder til installationer med eksplosionsrisiko, 1 pumpe uden alarm (3 niveauafbr.) med 10 m-kabel og beslag. Der anvendes altid én 1 pumpe med alarm (4 niveauafbr.) switch til tørløbssikring i eksplosionssikre applikationer. 2 pumper uden alarm (4 niveauafbr.) LC-Ex4-sikkerhedsskjold til anvendelse i installationer med eksplosionsrisiko. Må kun anvendes sammen med niveauafbrydere til installationer med eksplosionsrisiko Grundfos LC/LCD Sololift 108 >

9 Tekniske data Styreenhedstype, elektriske data og produktnumre Niveaustyreenhed Beskrivelse LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede start- og driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 1 x 230V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper. LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 3 x 230 V, direkte start. LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 3 x 400 V, direkte start. LC 108-styreenhed til niveauafbrydere til 1 pumpe, 3 x 400 V, stjerne/trekant-start. LCD 108-styreenhed til niveauafbrydere til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede startog driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. LCD 108-styreenhed til niveauafbrydere til 2 pumper, 1 x 230V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper-pumper. LCD 108-styreenhed til niveauafbrydere til 2 pumper, 3 x 230 V, direkte start. LCD 108-styreenhed til niveauafbrydere til 2 pumper, 3 x 400 V, direkte start. LCD 108 controller til niveauafbrydere til 2 pumper, 3 x 400 V, stjerne/ trekant-start. Driftsstrøm pr. pumpe [A] * Se afsnittet Tilbehør på side 14 ** Afhænger af lokale forskrifter Spændingstolerancer -15 % til +10 % af nominel spænding Netfrekvens: 50/60 Hz Omgivelsestemperatur Under drift: -30 C til +50 C (må ikke udsættes for direkte sollys) Opbevaring: -30 C til +60 C Kapslingsklasse: IP 55 Netspændingsafbryd. påkrævet [A] Grundfos produktnr. 3,7-12, ,7-12, Produktnummer Med timetæller* Med starttæller* Med kombineret time- og starttæller* 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling 6,4-20, ,8-30, ,8-59, ,2-72,0 ** ,7-12, ,7-12, ,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling 6,4-20, ,8-30, ,8-59, ,2-72,0 ** Udgange til alarmudstyr Maks. 400 VAC/maks. 2 A/min. 10 ma/ac 1 (NO, NC på bestilling Jording af forsyningssystem Til TN- og TT-systemer Nominel isolationsspænding, Uim: 4 kv Nominel impulsholdespænding, Uim: 4 kv EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Jf. EN og EN Tekniske data >

10 LC/LCD 110 Overvågning af væskestand ved hjælp af elektroder LC 110 og LCD 110 leveres som komplette niveaustyreenheder indbygget i et vandtæt kabinet. Disse niveaustyreenheder reagerer på signaler fra elektroder (leveres særskilt). Eftersom LC/LCD 110-niveaustyreenhedernes funktion er baseret på elektroniske signaler, kan de modtage input fra op til fem elektroder i en pumpebrønd. LC 110 Niveaustyreenheden LC 110 er beregnet til niveaustyring, overvågning og beskyttelse af enkeltpumper i spildevands-, vandforsyningsog drænanlæg. LC 110 kan konfigureres med en grundlæggende start/stop-funktion (tre elektroder), med en alarmfunktion som tilbehør (fire elektroder) eller med tørløbssikring som tilbehør (fem elektroder). 10 LC/LCD 110 >

11 LCD 110 Niveaustyreenheden LCD 110 er beregnet til niveaustyring, overvågning og beskyttelse af dobbeltpumper i spildevands-, vandforsyningsog drænanlæg. LCD 110 kan konfigureres med grundlæggende stop-, start 1- og start 2-funktioner (fire elektroder) eller med ekstra alarmfunktioner (fem elektroder) til samtidig drift af begge pumper mv. LCD 110 har også en automatisk vekseldriftsfunktion, som sikrer, at det samlede antal driftstimer fordeles ligeligt mellem de to Konstruktion Elektroderne, der er af rustfrit stål (DIN ) med polyethylenisolering, er indkapslet i et nylonhus med et R 11 2-gevind og leveres som standard med et kabel på 10 m. Elektroderne leveres særskilt og skal tilpasses det enkelte anvendelsesområde. Start Stop Referencesignal Takket være elektrodernes fremragende kemiske og termiske egenskaber kan de anvendes inden for en lang række forskellige anvendelsesområder. Elektroder er især velegnede til anvendelse i snævre brønde, hvor større alternativer vil kunne blive fastklemt. Funktionsprincip Elektroder udgør en yderst driftssikker løsning til overvågning af væskestanden i pumpebrønde, hvor pladsen kan være meget begrænset. Elektroderne hænges i passende højder og udløser forskellige reaktioner, når de kommer i kontakt med mediet. Dette driftsprincip kræver et referencesignal, og derfor er styreenheden er forbundet med et ledende materiale, som er i kontakt med mediet. Dette er normalt en elektrode, men andre materialer kan også anvendes LC/LCD 110 >

12 Tekniske data Styreenhedstype, elektriske data og produktnumre Beskrivelse LC 110-styreenhed til elektroder til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. Indbyggede start- og driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. LC 110-styreenhed til elektroder til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper. LC 110-styreenhed til elektroder til 1 pumpe, 1 x 230 V, direkte start. LC 110-styreenhed til elektroder til 1 pumpe, 3 x 400 V, direkte start. LCD 110-styreenhed til elektrotroder til 2 pumper, 3 x 400 V, direkte start. * Se afsnittet Tilbehør på side 14 LCD 110-styreenhed til elektroder til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Indbyggede start- og driftskondensatorer (150/30 µf) til SEG-pumper. LCD 110-styreenhed til elektroder til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Med indbyggede driftskondensatorer (30 µf) til DP-, EF-, SE- og SEV-pumper. LCD 110-styreenhed til elektroder til 2 pumper, 1 x 230 V, direkte start. Driftsstrøm pr. pumpe [A] Netspændingsafbr. påkrævet [A] Grundfos produktnr. 3,7-12, ,7-12, Med timetæller* Produktnummer Med kombineret time- og starttæller* Med batteri* 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, ,7-12, Spændingstolerancer -15 % til +10 % af nominel spænding Netfrekvens: 50/60 Hz Omgivelsestemperatur Under drift: -30 C til +50 C (må ikke udsættes for direkte sollys) Opbevaring: -30 C til +60 C Kapslingsklasse: IP 55 Udgange til alarmudstyr Maks. 400 VAC/maks. 2 A/min. 10 ma/ac 1 (NO, DC på bestilling) Jording af forsyningssystem: Til TN- og TT-systemer Nominel isolationsspænding, Uim: 4 kv Nominel impulsholdespænding, Uim: 4 kv Med timetæller og batteri* Med kombineret time- og starttæller samt batteri* 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,0-2, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 1,6-5, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 3,7-12, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling 12,0-23, På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling På bestilling EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) Jf. EN og EN Tilbehør til LC/LCD 110 Billede Beskrivelse Niveaustyreenhed Produktnummer Beslag til elektroder elektrode med 10-m-kabel elektroder med 10-m-kabel elektroder med 10-m-kabel Tekniske data >

13 Dimensioner H Dimensioner og vægt D Styreenhedstype Højde Bredde Dybde Vægt (mm) (mm) (mm) (kg) LC LCD ,6 LC LC 108 Y/D LCD ,6 LCD 108 Y/D LC LCD ,6 W Typenøgle LC /150.SD Område 1. Styreenhedstype 2. Typebetegnelse 3. Fasespænding 4. Antal faser 5. Maks. driftsstrøm pr. pumpe 6. Kondensatorer 7. Startmetode Beskrivelse LC Niveaustyreenhed til 1 pumper LCD Niveaustyreenhed til 2 pumper 107 Styreenhed til niveauklokker 108 Styreenhed til niveauafbrydere 110 Styreenhed til elektroder 230 [V] 400 [V] 1 Styreenhed til 1-fasede pumper 3 Styreenhed til 3-fasede pumper 12 [A] 30/150 Indbyggede drifts-/startkondensatorer [ ] Direkte start SD Stjerne/trekant-start 13 Tekniske data >

14 Tilbehør Tilbehør Tilbehør Nr. Billede Beskrivelse Produktnummer 1 Batteri-backup 9,6 V Signallampe, 1 x 230 V Udendørs montering Akustisk signal (horn), 1 x 230 Udendørs montering Indendørs montering Timetæller 230 V V Starttæller 230 V V Kombineret time- og starttæller 230 V V A Ekstern netspændingsafbryder til forsyningskabel 40 A A Tilbehør >

15 Grundfos spildevandsserie Spildevandspumper i støbejern fra 1,6-29 kw Brochuren beskriver Grundfos-serien af pumper med kanalløber fra 1,6 kw op til 21 kw og SuperVortexpumper op til 29 kw. Disse pumper er alle beregnet til håndtering af ubehandlet og ufiltreret spildevand. Dræn- og spildevands-pumper i rustfrit stål Brochuren beskriver Grundfos store udvalg af højkvalitets- pumper i rustfrit stål beregnet til en lang række private og erhvervsmæssige anvendelsesområder. Super kraftige spildevandsog råvandspumper fra kw Brochuren beskriver Grundfosserien af kanalpumper, aksialpumper og skruepumper fra 7,5 kw op til 520 kw til ekstremt krævende forhold. Kraftige spildevandsdykpumper fra kw Brochuren beskriver Grundfosserien af spildevandspumper fra 15 kw op til 155 kw til håndtering af ubehandlet og ufiltreret spildevand under meget krævende forhold. Spildevandspumper i rustfrit-/syrefast stål til meget krævende forhold Brochuren beskriver Grundfos-serien af rustfri stålpumper (SEN) til pumpning af aggressive og korrode- rende væsker under krævende forhold. Transportable lænsepumper Brochuren beskriver Grundfosserien af transportable afvandingspumper (DW) fra 0,8 kw op til 20 kw til pumpning af råvand, der indeholder slibende partikler. Løftestationer Brochuren beskriver Grundfos beholderanlæg til enkeltbruger- samt flerbruger applikationer. LC/LCD-niveaustyringer Brochuren beskriver Grundfosserien inden for styreenheder til spildevandspumpesystem er. Mixere og strømningsdannere Brochuren beskriver den nye serie af mixere og strømningsdannere til optimal regulering af væsker og faststoffer gennem hele spildevandsbe handlingsprocessen. Grinderdykpumper med skæresystem til spildevand Brochuren beskriver den nye Grundfos-serie af grinderpumper (SEG) til pumpning af spildevand indeholdende afløbsvand fra toiletter. 15 Grundfos Serien Sololift >

16 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essense Virksomhed med holdninger Viden Ved at dele viden, erfaring og ekspertise på tværs af vores globale netværk udvikler vi til stadighed vores virksomhed. Nytænkning Ved at kombinere den bedste teknologi med nye måder at tænke på vil vi stræbe efter at udvikle endnu bedre pumper, systemer, tjenester og standarder. Løsning Med et komplet produktprogram, som indeholder enhver tænkelig løsning inden for vandbehandling, er vi den mest omfattende udbyder på markedet i dag VENTURE MARKETING AS Grundfos DK A/S Poul Due Jensens Vej 7a 8850 Bjerringbro Telefon Telefax Grundfos DK A/S, Center Øst Vallensbækvej Brøndby Telefon Telefax Grundfos Pumper A/S Strömsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Telefon Telefax

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

GRUNDFOS CUE. Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet

GRUNDFOS CUE. Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet GRUNDFOS CUE E-løsninger med Grundfos CUE Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet DEN VÆGMONTEREDE E-LØSNING Enkelhed, fleksibilitet og maksimal kontrol Endnu bedre E-løsninger

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder Den nye betyder farvel til beskidte hænder Den nye er generationer foran Kompakte løftestationer har haft et dårligt ry, men den nye generation har set dagens lys! Grundfos program af -knivpumper kombinerer

Læs mere

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed & følsomme installationer Katalog 2007/08 (Danmark) Indhold SIDE 1. Uønsket udkobling og driftssikkerhed

Læs mere

SE- og SL-pumper Pålidelig spildevandshåndtering. grundfos se- og sl-pumper SPILDEVANDSPUMPER TIL VÅD- OG TØROPSTILLING.

SE- og SL-pumper Pålidelig spildevandshåndtering. grundfos se- og sl-pumper SPILDEVANDSPUMPER TIL VÅD- OG TØROPSTILLING. grundfos se- og sl-pumper SPILDEVANDSPUMPER TIL VÅD- OG TØROPSTILLING 0,9-30 kw, 2-, 4-, 6-polet SE- og SL-pumper Pålidelig spildevandshåndtering be think innovate Optimal ydelse og enestående virkningsgrad

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

grundfos industrielle løsninger fødevarer pumper til fødevareindustrien Giv din virksomhed næring med Grundfos

grundfos industrielle løsninger fødevarer pumper til fødevareindustrien Giv din virksomhed næring med Grundfos grundfos industrielle løsninger fødevarer pumper til fødevareindustrien Giv din virksomhed næring med Grundfos 1 150 års erfaring Som verdens største pumpeproducent har Grundfos pumpeserier, som passer

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Spildevandspumper fra 1,1-11 kw til krævende driftsforhold

Spildevandspumper fra 1,1-11 kw til krævende driftsforhold Spildevadspumper fra 1,1-11 kw til krævede driftsforhold - u m e d a a l o ge s e s o rer GRUNDFOS SPILDEVAND Grudfos SEV- og SE1-seriere Avacerede pumper med mage eeståede fuktioer De yderst avacerede,

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0061 DA 01.01.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SV 24V-24A / SV 24V-32A SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds SV 48V-24A / SV 48V-32A SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Grundfos GO Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring Den højeste standard de bedste resultater Komplet

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Bæredygtige. Bæredygtige Long Life- belysningsløsninger

Bæredygtige. Bæredygtige Long Life- belysningsløsninger Bæredygtige Bæredygtige Long Life- Long løsninger Life belysningsløsninger Kære læser Indhold Du holder nu Aura Long Life-kataloget i dine hænder. Det er fyldt med produkter og løsninger, der sparer både

Læs mere

JABLOTRON 100 system. Produktkatalog. Ny alarm med revolutionerende betjening

JABLOTRON 100 system. Produktkatalog. Ny alarm med revolutionerende betjening JABLOTRON 100 system Produktkatalog Ny alarm med revolutionerende betjening JABLOTRON 100 System enheder Central og sendere 4 BUS enheder 6 Betjeningspaneler og forbikoblere 6 Detektorer 8 PIR detektorer

Læs mere