088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator"

Transkript

1 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til

2 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1) Funktionsoversigt (fig. 2) Montering Væg DIN-skinne Installationsprocedure (trinvis) V-aktuatorer Relæer til pumpe- og kedelstyring Tilslutning til global standby Tilslutning til opvarmning og køling Kabelføring Strømforsyning Ekstern antenne (CF-EA) Flere (2-3) masterregulatorer Andre systemkomponenter Transmissionstest (linktest) Konfiguration Aktuatorudgange Relæer til pumpe- og kedelstyring Indgang til global standby samt opvarmning og køling Opvarmning/køling Relæer på flere (2-3) masterregulatorer Trådløst relæ Udskiftning/nulstilling af masterregulator Hvornår? Hvordan? Specifikationer Fejlfinding Figurer og billeder A A B B Danfoss 03/2011 VIUHK701 Danfoss Heating Solutions 3

4 1. Introduktion Masterregulatoren, CF-MC, er en del af det nye trådløse CF2 + -gulvvarmesystem fra Danfoss CF2 + er baseret på 2-vejs trådløs kommunikationsteknologi, hvilket giver en høj transmissionssikkerhed, nem trådløs installation, en høj grad af individuel styring af rumtemperatur og dermed optimal komfort og forbedret energieffektivitet. Systemet har en række nyttige funktioner og lettilgængelige applikationsfunktioner Dette omfatter en masterregulator, CF-MC, med kortslutningsbeskyttede udgange, regulering ved puls-pause (PWM) principper, global standby, separate relæer til både pumpe- og kedelstyring, selvdiagnosticerende program- og fejlindikator, mulighed for trådløs transmissionstest (link) på hver type rumtermostat, nem trådløs systemadgang og udvidede funktioner via den valgfri trådløse fjernbetjening samt Repeater-enhed til udvidet trådløs rækkevidde. 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1) a) Masterregulator, CF-MC b) Rumtermostater, CF-RS, -RP, -RD og -RF c) Trådløs fjernbetjening, CF-RC d) Repeater-enhed, CF-RU e) Dugpunktsføler, CF-DS f) Trådløst relæ, CF-WR g) Ekstern antenne, CF-EA 3. Funktionsoversigt (fig. 2) Menuvalgsknap Menu LED Valgknap til udgang og konfiguration OK-knap Udgangs-LED Udgangskabelklemme Relæer til pumpe og kedel Indgang til opvarmning/køling (ekstern ON/OFF-kontakt) Indgang til global standby (8 C) (ekstern ON/OFF-kontakt) Indgang til PT-1000-rørføler Strømforsyning (230 V) Frontdækseludløser. Eksternt antennestik 4. Montering Masterregulatoren skal altid monteres horisontalt og opretstående. 4.1 Væg Fjern frontdækslet (fig. 3). Monteres med skruer og rawlplugs (fig. 4). 4.2 DIN-skinne Monter DIN-skinnedelene (fig. 5). Klik DIN-skinnen på (fig. 6). Frigør fra DIN-skinnen (fig. 7). 4 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011

5 5. Installationsprocedure (trinvis) Vigtigt! Gennemfør alle installationer på masterregulatoren som beskrevet nedenfor, inden den tilsluttes til en 230 V-strømforsyning! V-aktuatorer Tilslut de to aktuatorledninger til en udgang (fig. 8). Fastgør kablet - rundt kabel (fig. 9), firkantet(fladt kabel (fig. 10). Bemærk: Hvis NC -aktuatorer (normal lukket) installeres til ON/OFF-regulering, er yderligere konfigurering af aktuatorudgangene ikke nødvendig (se afsnit 6.1). 5.2 Relæer til pumpe- og kedelstyring Pumpe: Tilslut den strømførende ledning (L) hen over pumperelæet fra en ekstern strømforsyning. Kontrollér, at strømforsyningen er afbrudt. Tilslut herefter den strømførende ledning, og færdiggør de resterende forbindelser til pumpen i overensstemmelse med eksisterende lovgivning (fig. 11). Fastgør kablet (fig.12). Kedel: Tilslut den strømførende ledning (L) hen over kedelrelæet fra en ekstern strømforsyning Kontrollér, at strømforsyningen er afbrudt. Tilslut herefter den strømførende ledning, og færdiggør de resterende forbindelser til kedlen i overensstemmelse med eksisterende lovgivning. Bemærk: Relæerne til pumpe og kedel er potentialfrie kontakter og kan således IKKE benyttes som direkte strømforsyning. Maksimal belastning er 230 V og 8 A/2 A (induktiv)! 5.3 Indgang til global standby Tilslut de to ledninger fra en ekstern kontakt (ON/OFF) til de to klemmer for indgangen til global standby (fig. 13). Når denne kontakt er sluttet (ON), vil systemet overstyre det nuværende set-punkt for alle rumtermostaterne og ændre det til 8 C. Fastgør kablet (fig.14). Bemærk: Global standby sikrer en fast rumtemperatur indstillet til 8 C for alle rumtermostater, men den kan ændres med den trådløse fjernbetjening, CF-RC. Hvis systemet er konfigureret til køling, kan der tilsluttes en dugpunktsføler i stedet for en ekstern kontakt. 5.4 Indgang til opvarmning og køling Tilslut begge ledninger fra en ekstern kontakt (ON/OFF) til klemmerne for opvarmning og køling (fig. 15). Når kontakten sluttes (ON), skifter systemet fra opvarmning til køling. Fastgør kablet (fig.16). Bemærk: Når systemet er indstillet til køling, aktiveres aktuatorudgangen (ON for NC-aktuatorer/OFF for NO-aktuatorer), hvis temperaturen i et rum overstiger set-punktet. Når systemet er indstillet til køling, skal der installeres en dugpunktsføler, som er forbundet til indgangen til global standby og placeret på den primære forsyningsside. 5.5 Kabelføring Indgang Relæer Aktuatorudgange PT1000 Global Standby Varme/Køle Ekstern antenne L N L N Danfoss 03/2011 VIUHK701 Danfoss Heating Solutions 5

6 5.6 Strømforsyning Når alle aktuatorer, pumpe- og kedelstyringer og andre indgange er installeret, forbindes masterregulatorens strømforsyningsstik til en 230 V-strømforsyning (fig. 17). Bemærk: Hvis strømforsyningsstikket fjernes fra netledningen under installationen, skal det sikres, at tilslutningen udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. 5.7 Ekstern antenne (CF-EA) Den eksterne antenne installeres, hvor sendesignalet forhindres af en stor bygning eller en kraftig konstruktions- eller metalbarriere, f.eks hvis masterregulatoren er placeret i et metalskab. Fjern plastikdækslet fra antennetilslutningen på masterregulatoren (fig. 18). Tilslut den eksterne antenne (fig. 19). Anbring den eksterne antenne på den anden side af transmissionsbarrieren væk fra hovedforsyningen. 5.8 Flere (2-3) masterregulatorer Masterregulator 1 skal være forbundet til den lokale forsyningspumpe. Der kan tilsluttes op til 3 masterregulatorer i et system. Hvis der er 2 eller 3 masterregulatorer, tilsluttes de til en 230 V-strømforsyning i en sådan afstand fra masterregulator 1, at samtidig styring af alle masterregulatorer er mulig. Aktivér installationstilstanden på masterregulator 1 (fig. 20): Brug menuvalgsknappen til at vælge Installationstilstanden. Installationslysdioden blinker. Aktivér installationstilstanden ved at trykke OK. Installationslysdioden tænder. Påbegynd installation på masterregulator 2 eller 3 (fig. 20/22): Aktivér Installation på masterregulator 1 ved at trykke OK. Installationslysdiode og blinker under kommunikation og slukker, når installationen er fuldført. Flyt om nødvendigt masterregulator 2 og/eller 3. Linktest starter automatisk ved gentilslutning til 230 V-strømforsyningen. Hvis masterregulator 2 og/eller 3 har sig egen pumpe, skal relæerne til pumpe og kedel konfigureres i overensstemmelse hermed (se afsnit 6.4). Bemærk: En senere fjernelse af masterregulator 2 eller 3 fra masterregulator 1 kan kun ske ved en nulstilling af masterregulator 1 (se afsnit 7.2). 5.9 Andre systemkomponenter Installationsproceduren for andre systemkomponenter til masterregulatoren (rumtermostater, trådløs fjernbetjening og Repeater-enhed (se afsnit 2) er beskrevet i den vedlagte vejledning til disse systemkomponenter. Yderligere oplysninger om specifikke installationsprocedurer findes i denne vejledning Transmissionstest (linktest) Transmissionstest (linktest) mellem masterregulatoren og andre systemkomponenter påbegyndes fra de andre systemkomponenter, såsom rumtermostater, Repeaterenhed, trådløs fjernbetjening osv. Yderligere information om procedurerne for transmissionstest (linktest) findes den vedlagte vejledning til disse komponenter. Rumtermostater: Når transmissionstesten (linktest) fra en rumtermostat modtages af masterregulatoren, blinker den eller de tildelte udgang(e). Dette gør det muligt at identificere de udgange, hvortil en rumtermostat er blevet tildelt (fig ). 6 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011

7 6. Konfiguration 6.1 Aktuatorudgange Aktivér udgangstilstanden på masterregulatoren (fig. 22): Brug menuvalgsknappen til at vælge udgangstilstanden. Udgangslysdiode blinker. Aktivér udgangstilstanden ved at trykke OK. Udgangslysdioden tændes. Vælg udgangskonfiguration: Tryk på udgangsvalgknappen, og skift mellem de mulige udgangskonfigurationer - udgangslysdioderne vil være tændt - som angivet nedenfor: 1 lysdiode: Udgangene er konfigureret til NC-aktuatorer med ON/OFF-regulering (standard). 2 lysdioder: Udgangene er konfigureret til NO-aktuatorer med ON/OFF-regulering. 3 lysdioder: Udgangene er konfigureret til NC-aktuatorer med PWM-regulering til gulvvarme. 4 lysdioder: Udgangene er konfigureret til NO-aktuatorer med PWM-regulering til gulvvarme. 5 lysdioder: En trådløs fjernbetjening er installeret, og det er ikke muligt at ændre indstillinger fra masterregulatoren. Aktivér den valgte udgangskonfiguration ved at trykke OK. Bemærk: I perioder uden udgangsaktiveringer kører masterregulatoren hver anden uge et ventilbevægelsesprogram, som varer op til 12 minutter. Individuelle udgangskonfigurationer er mulig med trådløs fjernbetjening, CF-RC, se separat vejledning. 6.2 Relæer til pumpe- og kedelstyring Aktivér relætilstanden på masterregulatoren (fig. 22): Brug menuvalgsknappen til at vælge relætilstanden. Relælysdiode blinker. Aktivér relætilstanden ved at trykke OK. Relælysdiode tændes. Vælg relækonfiguration: Tryk på udgangsvalgknappen og skift mellem de mulige relækonfigurationer - udgangslysdioderne er tændt - angivet nedenfor: Ingen lysdioder: Relæerne anvendes ikke. 1 lysdiode: Pumpestyring 2 lysdioder: Kedelstyring 3 lysdioder: Pumpe- og kedelstyring 4 lysdioder: Pumpestyring med 2 minutters start/stop-forsinkelse 5 lysdioder: Pumpe- og kedelstyring med 2 minutters start/stop-forsinkelse på pumpe (standard) Aktivér den valgte relækonfiguration ved at trykke OK. Bemærk: Hvis pumperelæet er aktivt, kører masterregulatoren et pumpebevægelsesprogram hver tredje dag, der varer 1 minut. Der kan foretages flere relækonfigurationer via den trådløse CF-RC-fjernbetjening (se vejledning til CF-MC). 6.3 Indgang til global standby samt opvarmning og køling Aktivér indgangstilstanden på masterregulatoren (fig. 22): Brug menuvalgsknappen til at vælge indgangstilstanden. Indgangslysdiode blinker. Aktivér indgangstilstanden ved at trykke OK. Indgangslysdiode tændes. Danfoss 03/2011 VIUHK701 Danfoss Heating Solutions 7

8 Vælg indgangskonfiguration: Tryk på udgangsvalgknappen og skift mellem de mulige indgangskonfigurationer - udgangslysdioder er tændt - angivet nedenfor: 1 lysdiode: Indgangsportene anvendes ikke. 2 lysdioder: Masterregulatoren skifter til køletilstand, hvis indgangen til opvarmning/køling aktiveres (fig. 2 - ). 3 lysdioder: Masterregulator skifter til en fastsat rumtemperatur på 8 C for alle rumtermostater, når indgangen til global standby aktiveres (fig. 2 - ). 4 lysdioder: Masterregulator skifter til køletilstand, hvis indgangen til opvarmning/køling aktiveres (fig. 2 - ). I opvarmningstilstand skifter masterregulatoren til en fastsat rumtemperatur på 8 C for alle rumtermostater, når indgangen til global standby aktiveres (fig. 2 - ). Aktivér den valgte indgangskonfiguration ved at trykke OK. 6.4 Opvarmning/køling Et 2-rørs-system kan konfigureres til automatisk skift mellem opvarmning/køling. En PT-1000-rørføler skal tilsluttes til PT-1000-indgangen. Konfiguration er kun mulig via den trådløse CF-MC-fjernbetjening (se vejledning til CF-MC). 6.5 Relæer på flere (2-3) masterregulatorer Hvis flere masterregulatorer er forbundet til masterregulator 1 i et system, skal deres relæer til pumpe- og kedelstyring konfigureres separat! Aktivér relætilstanden på masterregulator 2/3 (fig. 22): Brug menuvalgsknappen til at vælge relætilstanden. Relælysdioden blinker. Aktivér relætilstanden ved at trykke OK. Relælysdioden tændes. Vælg relækonfiguration: Tryk på udgangsvalgknappen og skift mellem de mulige relækonfigurationer - udgangslysdioderne er tændt - angivet nedenfor: Anvender pumpe og kedel tilsluttet til masterregulator 1: Ingen lysdioder: Relæerne anvendes ikke (standard). Hvis lokal manifold og pumpe er adskilt: 1 lysdiode: Pumpestyring 4 lysdioder: Pumpestyring med 2 minutters start/stop-forsinkelse Aktivér den valgte relækonfiguration ved at trykke OK. 6.6 Trådløst relæ Det trådløse CF-WR-relæ kan tilsluttes til masterregulatoren og konfigureres med den trådløse CF-RC-fjernbetjening (se vejledningen til CF-RC). 7. Udskiftning/nulstilling af masterregulator 7.1 Hvornår? Hvis masterregulatoren i et eksisterende CF2 + -system nulstilles til fabriksindstillinger eller udskiftes med en anden masterregulator, er det nødvendigt også at nulstille alle andre CF2 + -systemkomponenter for at kunne geninstallere dem i den masterregulator, der er blevet nulstillet eller udskiftet! 7.2 Hvordan? Masterregulatoren må kun nulstilles til fabriksindstillingerne, hvis de normale procedurer for installation og afinstallation ikke kan følges! Nulstilling af masterregulator, CF-MC (fig. 22): Afbryd 230 V-strømforsyningen til masterregulatoren, indtil lysdioden for strømforsyning er slukket. Tryk på menuvalgknappen, OK-knappen og udgangsknappen, og hold dem nede på samme tid. 8 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011

9 Tilslut igen 230 V-strømforsyningen til masterregulatoren, og slip alle tre knapper, når lysdioden for strømforsyningen og alle udgangslysdioder er tændt. Masterregulatoren nulstilles, når alle udgangslysdioder herefter slukkes. Nulstilling af rumtermostater, CF-RS, -RP, -RD og -RF (fig. 23): Fjern rumtermostaten fra bagpladen, og afbryd et af batterierne. Tryk og hold trykknappen nede (linktest), og tilslut igen batteriet. Slip trykknappen, når den røde lysdiode tænder og slukker igen. Rumtermostaten er nu nulstillet og klar til at blive installeret i en masterregulator. Nulstilling af trådløs fjernbetjening, CF-RC (fig. 24): Funktionstast 1, funktionstast 2 og pil ned-tasten aktiveres på samme tid. Den trådløse fjernbetjening anmoder om en bekræftelse før nulstilling. En bekræftelse med ja nulstiller den trådløse fjernbetjening. Ved at bekræfte nulstillingen med ja, er den trådløse fjernbetjening nu klar til at blive installeret i en masterregulator. Nulstilling af Repeater-enhed, CF-RU (fig. 25): Afbryd 230 V-strømforsyningen til Repeater-enheden. Tryk og hold trykknappen (linktest) nede, og tilslut 230 V-strømforsyningen igen. Slip trykknappen, når den røde lysdiode tænder og slukker igen. Repeater-enheden er nu nulstillet og klar til at blive installeret i masterregulatoren. 8. Specifikationer Transmissionsfrekvens Transmissionsrækkevidde I normale konstruktioner (op til) Sendestyrke Forsyningsspænding Aktuatorudgange Maks. vedvarende belastning af udgange (samlet) Relæer 868,42 MHz 30 m <1 mw 230 V a.c. 10 x 24 V d.c. 35 VA Omgivelsestemperatur 0-50 C IP-klasse V a.c./8 (2) A Danfoss 03/2011 VIUHK701 Danfoss Heating Solutions 9

10 9. Fejlfinding Fejlmelding Udgangslysdiode(r), alarmlysdiode og lysdioder for udgangsmenu blinker. Akustisk alarm er aktiveret* Udgangslysdiode(r), alarmlysdiode og lysdioder for indgangsmenu blinker. Akustisk alarm er aktiveret efter 12 timer** Udgangslysdiode 1-4, alarmlysdiode og indgangslysdiode blinker. Udgangslysdiode 1-5, alarmlysdiode og lysdioder for indgangsmenu blinker. Masterregulator 1: Lysdioderne for alarm og installation blinker i ca. 20 sek. Masterregulator 2: Alarmlysdioder lyser op i ca. 1 sek. Mulige årsager Udgangen eller aktuatoren er kortsluttet, eller aktuatoren er afbrudt. Intet trådløst signal fra rumtermostaten, der er forbundet til denne eller disse udgange, eller temperaturen i det pågældende rum er under 5 C. (Kontrollér, hvorvidt rumtermostaten fungerer korrekt ved at foretage en linktest). Intet signal fra den trådløse fjernbetjening. Intet signal fra masterregulator 2 eller 3. Masterregulator 2 har en ældre softwareudgave, der ikke er kompatibel med den nyere software i masterregulator 1. * Den akustisk alarm slukkes ved at trykke OK. Fejlmeldingen fortsætter, indtil problemet er løst. ** Hvis signalet til rumtermostaten mistes, aktiveres masterregulatorens udgang i 15 minutter hver time af hensyn til frostbeskyttelse, indtil problemet er løst. 10 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011

11 Danfoss 03/2011 VIUHK701 Danfoss Heating Solutions 11

12 A1 Fig. 1a Fig. 1b Fig. 1c Fig. 1d Fig. 1e Fig. 1f Fig. 1g Fig Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011

13 A2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Click! Fig. 6 Click! Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig 10 Fig. 11 Danfoss 03/2011 VIUHK701 Danfoss Heating Solutions 13

14 B1 Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 Fig Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011

15 B2 Fig. 21 Fig. 22 Fig. 23 Fig. 24 Fig. 25 Fig. 26 Danfoss 03/2011 VIUHK701 Danfoss Heating Solutions 15

16 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions Indhold 1. Introduktion.... 4 2. CF2 + Systemoversigt... 4 3. Funktionsoversigt.... 4 4. Montage- og installationsprocedure

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display 088U0214 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ601 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme. VD.UH.J2.01 Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 11.2005 VVS-Automatik 8.01.

CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme. VD.UH.J2.01 Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 11.2005 VVS-Automatik 8.01. CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme Datablad VVS-Automatik 8.01.05 Eksempler på anvendelse Gulvvarmesystemer CF-MC CF-RS CF-RD CF-RF CF-MC CF-RC CF-RP CF-RD CF-RF 2 Kombinerede gulvvarme- og radiatorbaserede

Læs mere

DK Indhold 1. Funktionsoversigt... 16 2. Installation... 17 3. Placering og montering... 17 4. Transmissionstest... 18

DK Indhold 1. Funktionsoversigt... 16 2. Installation... 17 3. Placering og montering... 17 4. Transmissionstest... 18 088U0230 GB Instruction CF-RU Repeater Unit D Instruktion CF-RU Signalverstärker DK Vejledning F Instruction Réémetteur CF-RU SE Bruksanvisning CF-RU Repeater-enhet PL Instrukcja obsługi wzmacniacza sygnału

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler 088U0215 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR401 Danfoss 05/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

Vejledning CF-RD Rumtermostat med display. DK Indhold

Vejledning CF-RD Rumtermostat med display. DK Indhold 088U0212 GB Instruction CF-RD Room Thermostat with Display D Instruktion CF-RD Raum Thermostat mit Display DK Vejledning CF-RD Rumtermostat med display F Instruction CF-RD Thermostat avec écran SE Bruksanvisning

Læs mere

10 sek. - mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren.

10 sek. - mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Anlægsvejledning Nem at installere. En fornøjelse at bruge. CF2 + styring af trådløs gulvvarme. Gjort forbløffende enkelt. 10 sek. - mere behøver du ikke for at forbinde en

Læs mere

Installationsvejledning DEVIlink RU Elektronisk Repeaterenhed

Installationsvejledning DEVIlink RU Elektronisk Repeaterenhed Elektronisk Repeaterenhed www.devi.dk Indhold 1 Introduktion.................................... 3 2 Tekniske specifikationer......................... 4 3 Sikkerhedsinstruktioner.........................

Læs mere

Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor. DK Indhold

Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor. DK Indhold 088U0213 GB Instruction CF-RF Room Thermostat with Infrared Floor Sensor D Instruktion CF-RF Raumthermostat mit Infrarot-Bodensensor DK Vejledning CF-RF Rumtermostat med infrarød gulvsensor F Instruction

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Vejledning CF-RS Standardrumtermostat. DK Indhold

Vejledning CF-RS Standardrumtermostat. DK Indhold 088U0210 GB Instruction CF-RS Standard Room Thermostat D Instruktion CF-RS Raumthermostat (Standard) DK Vejledning CF-RS Standardrumtermostat F Instruction CF-RS Thermostat standard SE Bruksanvisning CF-RS

Læs mere

Instruktion CF-RP Rumthermostat - Institutionsmodel. DK Indhold

Instruktion CF-RP Rumthermostat - Institutionsmodel. DK Indhold 088U0211 GB Instruction CF-RP Public (Tamperproof) Room Thermostat D Instruktion CF-RP Öffentlicher Raumthermostat (gegen Eingriffe gesichert) DK Vejledning CF-RP Rumthermostat - Institutionsmodel F Instruction

Læs mere

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT INDHOLD 4 5 6 7 8 9 10 GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG TRÅDLØST RELÆ KOMBINERET GULVVARME- OG RADIATOR- SYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT MAKSIMUMKONFIGURATION

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Gulvvarme MONTERINGSVEJLEDNING Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtsbillede... 3 Driftsvejledning... 4 Hvad betyder lysdiodernes

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Wavin AHC 9000 Serien wavin.dk Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Installationsvejledning for Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Solutions

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Wavin AHC 9000 Serien wavin.dk Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Installationsvejledning for Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Solutions

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin AHC styreenhed til gulvvarme. Styreenheden vises med display, som kan købes seperat.

Monteringsvejledning. Wavin AHC styreenhed til gulvvarme. Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Monteringsvejledning Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Ekstraudstyr...

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Gulvvarme MONTERINGSVEJLEDNING Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Ekstraudstyr...

Læs mere

10 sekunder mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren.

10 sekunder mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nem at installere. En fornøjelse at bruge. CF2 + Trådløs gulvvarme- og kølingsstyring. Gjort forbløffende enkelt. 10 sekunder mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2 Installations og brugervejledning for modtageren EDKREC2 Generelt: Funktionsprincip Modtageren EDKREC2 og den tilhørende antenne giver mulighed for at kontrollere de to adgange til parkeringen: «INDGANG»

Læs mere

Installationvejledning DEVIlink FT Gulvtermostat

Installationvejledning DEVIlink FT Gulvtermostat Installationvejledning DEVIlink FT Gulvtermostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Indledning........................ 3 2 Placering.......................... 4 2.1 Drift.......................... 4 2.2

Læs mere

Servicemanual BWT Kontrolboks med SMS version 1.5b

Servicemanual BWT Kontrolboks med SMS version 1.5b Montering og opstart: 1) Simkortets telefonnummer og teknikeren (dine initialer) oprettes på installationen, så installationen er klar til at modtage SMS er og udsende serviceordrer (simkortet skal være

Læs mere

Futura W. Rumtermostat Analog

Futura W. Rumtermostat Analog Futura W Rumtermostat Analog 2 Introduktion Tak fordi du købte en Futura W Rumtermostat Analog. Denne rumtermostat giver dig mulighed for at tilpasse opvarmning og afkøling af dit hjem efter behov. Futura

Læs mere

WAVIN GULVVARME. Wavin Sentio. Gulvvarmesystem. Slutbrugervejledning

WAVIN GULVVARME. Wavin Sentio. Gulvvarmesystem. Slutbrugervejledning WAVIN GULVVARME Wavin Sentio Gulvvarmesystem Slutbrugervejledning Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets Anvendelse... 2 Udbygning af Sentio systemet... 2 Oversigtsbillede... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA INSTALLATIONSVEJLEDNING 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 Læs denne manual grundigt igennem, før du starter enheden op. Gem den.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Installationsvejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Installationsvejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Link SCM Simple Communication Module Installationsvejledning Danfoss Heating Solutions Indholdsfortegnelse Introduktion.... 23 Installation... 23 Montering.... 23

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTW

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTW INSTALLATIONSVEJLEDNING 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Læs denne manual grundigt igennem, før du starter enheden op. Gem den. en skal opbevares til fremtidig brug. Forkert installation eller montering

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Central Controller www.danfoss.com Indhold 1. Kvik-guide til installation............................................ 4 2. Introduktion........................................................

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

DK MODTAGER REALTID OG RW INSTALLATION OG ANVENDELSE

DK MODTAGER REALTID OG RW INSTALLATION OG ANVENDELSE 07-0106-DK MODTAGER REALTID OG RW INSTALLATION OG ANVENDELSE GENERELT Intratone modtageren 07-0106-DK (EDK-REC4) har 2 mulige funktionsmåder: - I realtid, dvs. tilsluttet til en centralenhed og/eller en

Læs mere

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Forberedelse 5. 3 Registrering 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Forberedelse 5. 3 Registrering 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Forberedelse 5 3 Registrering 6 3.1 Registrere tastaturet til Smart Hub 6 3.2 Registrering af nøglebrik 6 3.3 Skift

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

Installationsvejledning. BasicPlus 2 WT-D & WT-P Rumtermostater

Installationsvejledning. BasicPlus 2 WT-D & WT-P Rumtermostater Rumtermostater 1. Installationstrin Brugervejledningen kan downloades fra: varme.danfoss.dk. 1. Installationen skal udføres af en autoriseret elektriker. 2. Rumtermostaten skal monteres ca. 1,5 m over

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Installationsmanual 4-Device-Control Boks

Installationsmanual 4-Device-Control Boks 4-Device-Control Boks Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme 9.00 Gulvvarme FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Selvvirkende styring af blandekreds.......... 9.01 Vejrkompenseret styring af blandekreds....... 9.02 Fortrådet gulvvarmestyring................ 9.03-9.04 Trådløs

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel +43 45 37 97, Fax + 43 45 43 10 www.wirsbo.dk Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0)21 10

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS INSTALLATIONSVEJLEDNING EKRTR EKRTETS 1 2 1 2 3 60 87 170 161 ±1.5 m >0.2 m 3 5 4 34 125 28 50 4 5 EKRTR EKRTETS Læs denne manual grundigt igennem, før du starter enheden op. Gem den. en skal opbevares

Læs mere

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring.

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. smartvarme.danfoss.dk. Danfoss Link varmestyring. varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere at give boligejere oplevelsen af den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element, fra gulvvarmestyring

Læs mere

Danfoss Icon Programmerbar Rumtermostater, 230 V

Danfoss Icon Programmerbar Rumtermostater, 230 V Danfoss Icon Programmerbar Rumtermostater, 230 V Anvendelse Danfoss Icon Programmerbar 088U1020 Danfoss Icon byder på et udvalg af vægindbygnings og vægmonterede rumtermostater til vandbaserede gulvvarmesystemer.

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual:

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

DK Indhold 1. Funktionsoversigt... 38 2. Installation... 39 3. Transmissionstest... 40 4. Montering... 40 5. Menuer... 41

DK Indhold 1. Funktionsoversigt... 38 2. Installation... 39 3. Transmissionstest... 40 4. Montering... 40 5. Menuer... 41 088U0220 GB Instruction CF-RC Remote Controller D Instruktion CF-RC Fernbedienung DK Vejledning F Instruction Commande à distance CF-RC SE Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll PL Instrukcja obsługi pilota

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Danfoss Icon design og brugervenlighed. gulvvarme. Diskret. icon.danfoss.com/dk. Vandbaseret gulvvarmestyring

Danfoss Icon design og brugervenlighed. gulvvarme. Diskret. icon.danfoss.com/dk. Vandbaseret gulvvarmestyring Vandbaseret gulvvarmestyring Danfoss Icon design og brugervenlighed til alle hjem med gulvvarme Avanceret styring til vandbaseret gulvvarme og andre applikationer med aktuatorer. Diskret design med en

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Danfoss Icon Programmerbar Rumtermostater, 230 V

Danfoss Icon Programmerbar Rumtermostater, 230 V Danfoss Icon Programmerbar Rumtermostater, 230 V Anvendelse Danfoss Icon Programmerbar 088U1020 Danfoss Icon byder på et udvalg af vægindbygnings og vægmonterede rumtermostater til vandbaserede gulvvarmesystemer.

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brunata Net GateReceiver 3.1 Bruger- og monteringsguide

Brunata Net GateReceiver 3.1 Bruger- og monteringsguide Bruger- og monteringsguide Brunata a/s Vesterlundvej 14 2730 Herlev 77 77 70 00 brunata@brunata.dk www.brunata.dk Side 1 Indhold 1. Introduktion... 2 2. ESD-retningslinjer... 2 3. Boksen... 2 4. Kablet...

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

GULVVARME 6.00. Marts 2015 135

GULVVARME 6.00. Marts 2015 135 Selvvirkende styring af blandekreds 6.01 Danfoss kompakt shunt 6.02-6.04 Vægindbygningsventil FHV-R og FHV-A 6.05-6.07 Trådløs gulvvarmestyring CF2 + 6.08-6.10 Tilmelding/afmelding af CF2 + rumtermostater

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring Teknisk information NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring NeoTherm trådløs gulvvarmestyring Teknisk beskrivelse NeoTherm Basis er en modulopbygget trådløs rumregulering, der standard regulerer op

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Technote. Frese DELTA T kontrolenhed. Beskrivelse. Drift. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese DELTA T kontrolenhed. Beskrivelse. Drift. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 5 Beskrivelse er en simpel løsning til måling, kontrol og styring af ΔT mellem frem og retur, hvorved flowet optimeres og størst mulig energibesparelse opnås. Drift en måler og overvåger den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Installationsguide. DEVIlink CC. Central styreenhed. www.devi.com

Installationsguide. DEVIlink CC. Central styreenhed. www.devi.com DEVIlink CC Central styreenhed www.devi.com Indhold 1 Introduktion 4 2 Retningslinjer for installation 5 3 Installationsplan 6 3.1 Korrekt installationsplan.........................6 3.2 Forkert installationsplan.........................7

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

Sirene Brugervejledning August 2012 BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

Sirene Brugervejledning August 2012 BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE 1 Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en indbrudstyv yderligere. Sirenen

Læs mere

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder 439,45 Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder - 1 - BRUGERGRÆNSEFLADE Enhedens frontpanel fungerer som brugergrænseflade og bruges til at udføre alle handlinger, der har med enheden

Læs mere

Danfoss Icon Programmable Rumtermostat, 230 V

Danfoss Icon Programmable Rumtermostat, 230 V Danfoss Icon Programmable Rumtermostat, 230 V Introduktion Danfoss Icon Programmable er en rumtermostat, der er specielt udviklet til gulvvarmesystemer Danfoss Icon Programmable er meget brugervenlig:

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Living full of energy /7 Indholdsfortegnelse Roth Touchline reguleringssystem kan indstilles på flere forskellige måder når det skal fungere

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning

Installations og betjeningsvejledning Installations og betjeningsvejledning EKRUCBS Installations og betjeningsvejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse For brugeren 2 1 Knapper 2 2 Statusikoner 2 Til installatøren 3 3 Oversigt:

Læs mere

Rollixo io. Installationsvejledning Bango rulleporte

Rollixo io. Installationsvejledning Bango rulleporte Installationsvejledning Bango rulleporte Indhold Beskrivelse af betjeningspanelet for ekstern programmering Installation Fastgørelse af Rollixo-modtageren Motortilkobling Sikkerhedsbremsetilkobling Kontrollere

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere