DEN BLÅ HR KONFERENCE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN BLÅ HR KONFERENCE"

Transkript

1 DEN BLÅ HR KONFERENCE 5. november 2008

2 KULTUREL DIVERSITET PÅ ARBEJDSPLADSEN Forskellige kulturer blandt de ansatte. Kan de arbejde sammen?

3 AGENDA Hvordan kan vi integrere medarbejdere med forskellige kulturer i virksomheden? Hvad skal vi være opmærksomme på med hensyn til samarbejde? Håndtering af fordomme samt relevante HR værktøjer og HR s rolle.

4 STEREOTYPES FOR THE FIRST TIME, YOU MAY BE IDENTIFIED AS YOUR NATIONAL STEREOTYPE

5 AVOID STEREOTYPES What s the problem with Stereotypes? Stereotypes are often very inaccurate negative generalizations, serve primarily to justify our own actions and protect us from bad feelings. Stereotypes are very ineffective if you want to learn new things and develop trust with people from other cultures.

6 See the other person as unique and special, by letting them grow beyond your own stereotypes. Let the other person see you as more than a stereotype, by giving them the opportunity to see you as unique and special.

7 NOBODY LIKES BEING PUT IN A BOX!

8 And to add into this behavior, may I remind the readers that there is no direct word for please in the Danish dictionary. Pretty rude isn t it? Just imagine the way people act in the traffic then.

9 GOLDEN RULE TREAT OTHERS AS YOU WOULD HAVE THEM TREAT YOU.

10 PLATINUM RULE TREAT OTHERS AS THEY WANT TO BE TREATED.

11 FIRST IMPRESSIONS Pas dig selv Lad mig i fred Du kan klare dig selv Jeg vil helst ikke blande mig Hvorfor skal jeg gøre noget anderledes? Danskere tager for givet udlændinge har dét der skal til for at klare sig. Danskere er ikke vant til og mangler kompetencer til at vejlede, hjælpe, coache. Man har ikke behov for mentoring - man har behov for klare retningslinjer.

12 CHALLENGES FACING THE ENTERPRISE Oxford Research Expat Study 2006 (Relevant Findings) 33% find the Danes to be poor hosts, while 43 % have a received a negative impression of the Danes after their arrival in the country, and 33 % are negatively surprised by the cultural barriers in Denmark. The longer an expat stays in Denmark, the more dissatisfied he/she becomes with the Danish work culture. Denmark is the country having the lowest rate of international environments. More than a third of respondents thought Danes were not open and inviting people. A large percentage of knowledge workers are negatively surprised by how reserved and closed Danes are. 36% of respondents did not think Danes have a positive attitude towards foreigners. 25% thought that their Danish colleagues did not show respect and tolerance for other cultures. 61% thought that it was difficult to develop close friendships with Danes, while 18% reported the opposite.

13 OXFORD RESEARCH EXPATS IN DK IN 2006 Factor Priority Rating Factor Priority Rating Personal safety (e.g. crime, traffic) International Flight connections Professional Development Opportunities Low cost of living 64 7 Interesting jobs and careers in company Credibility of Public Authorities Possibility to improve career Quality of International Schools General Quality of Life and Social Stability Cultural Attractions Personal Development Opportunities Language barriers Quality of Health Care Services Quality of public service Interesting jobs and careers in other companies Possibility to work for worldclass company Environment (Green & Clean) Low Taxing 39 9 Open and inviting community/ population Level of bureaucracy Job opportunities for partner/spouse Low cultural barriers Professional skills level and expertise in host country Opportunities to meet other expats Good public transport and infrastructure Oxford Research A/S,

14 HVAD SKAL MAN GØRE MERE AF? Mere professionel og faglig udvikling Jobmuligheder for ægtefælle/partner Karrieremuligheder Mere åbenhed, lyst til at invitere med Internationale miljøer og forbedre adgang til det offentlige på sprog andet end dansk. Kulturel Intelligens hos danske ledere og medarbejdere for at sikre integration i det daglige.

15 Hvordan THE LITTLE MERMAID HAS GONE TO CHINA; THE GREAT WALL HAS COME TO DENMARK

16 KULTUR... som praksis mellem mennesker i et fællesskab. Kultur er de filtre vi fortolker vores tilværelse igennem, og de orienteringssystemer vi handler efter. For fællesskabets medlemmer indeholder en kulturel sammenhæng en usagt forskrift på hvad der er rigtigt og forkert at gøre og sige i forskellige situationer, og der er rutiner og indforståede måder at handle på. Vores egen kultur er noget som får os til at føle os hjemme på arbejdspladsen, i vores land, i vores familie, inden for vores fag og i vores etniske gruppe. Kultur Intelligens Elisabeth Plum Børsens Forlag (side 57)

17 KULTUREL INTELLIGENS MODEL B E F I Kulturel Bevidsthed Interkulturel Engagement Kultur Forståelse Interkulturel Kommunikation I F B E Kultur Intelligens Elisabeth Plum Børsens Forlag

18 KULTUREL INTELLIGENS Kulturel Intelligens (KI) er evnen til at handle passende i situationer hvor kulturforskelle har betydning, og evnen til at gøre sig forståelig og etablere et konstruktivt samarbejde på tværs af kulturforskelle. Kulturel Intelligens bedømmes på resultatet af kulturmødet - ikke på deltagernes intention og tanker. Kultur Intelligens Elisabeth Plum Børsens Forlag (side 19) I F B E

19 KULTUREL BEVIDSTHED Kulturel Bevidsthed handler om at forstå sine egne attituder, følelser og adfærd i kulturmødet og hvordan man opleves af andre. Man skal kunne observere sig selv i interaktion med mennesker fra andre kulturer, vide hvornår der er behov for en højere opmærksomhed på kulturforskelle, og kontrollere sine reaktioner på usikkerhed, tvivl og det at miste kontrol. Kultur Intelligens Elisabeth Plum Børsens Forlag (side 20) I F B E

20 INTERKULTUREL ENGAGEMENT Det handler om motivation, indstilling til kulturforskelle og mod til at lade sig forandre...om måden at være til stede på sammen med mennesker der tænker og handler anderledes end en selv. Kultur Intelligens Elisabeth Plum Børsens Forlag (side 22) I F B E

21 INTERKULTUREL ENGAGEMENT Motivation til at skabe resultater sammen med nogen der en anderledes end en selv. Interesse i at forstå den anden part of gøre sig forståelig. Evnen til at rumme og håndtere egne og andres følelsesmæssige reaktioner, vel vidende at reaktionerne kan være kulturelt betingede. Følelsesmæssig modenhed og mental smidighed til at gøre op med sin kulturelle selvforståelse og forforståelse om andre. Lærende indstilling, nysgerrighed og mod til at blive forandret af kulturmøder. Nærvær, dvs. at være i kontakt med den anden og med sig selv i situationen. Kultur Intelligens Elisabeth Plum Børsens Forlag (side 277) I F B E

22 KULTURFORSTÅELSE Kulturforståelse handler både om at have kulturel selvforståelse og at kunne forstå de personer med et andet kulturelt udgangspunkt som man har over for sig i kulturmødet. Kultur Intelligens Elisabeth Plum Børsens Forlag (side 26) I F B E

23 KULTURFORSTÅELSE Kulturel forståelse, dvs. at se sig selv som et kulturelt væsen og vide at ens tanker og handlinger kan være kulturelt betingede. Forståelse for den anden, dvs. generel viden om kulturforskelle og specifik viden om den andens kultur. Kulturel situationsforståelse, dvs. at sanse og opdage at der er kulturforskelle på spil. Evnen til at kunne uddrage erfaringer fra kulturmøder i én dimension og overføre dem til en anden. Forståelsesmæssig fleksibilitet så man kan se en situation fra forskellige kulturelle positioner og i et større perspektiv. Kultur Intelligens Elisabeth Plum Børsens Forlag (side 279) F B I E

24 INTERKULTUREL KOMMUNIKATION Kulturelt intelligent kommunikation er at kunne give slip på sine kulturelle reservationer, overskride en eventuel pinlighedstærskel og springe ud i et spørgsmål eller en handling. Det drejer sig om at tage intiativ og reagere når noget uventet sker. Man må bearbejde sin egen kulturelle praksis i situationen, det vil sige at iagttage sig selv og justere sine handlinger i nuet til noget mere hensigtsmæssigt. Eller man må tage det op næste gang man mødes.. Kultur Intelligens Elisabeth Plum Børsens Forlag (side 30) I F B E

25 INTERKULTUREL KOMMUNIKATION Slå sin kulturelle autopilot fra og gå over til manuel styring, dvs. stoppe nogle af sine egne kulturelle rutiner og agere så man får kontakt med den anden på en fælled grund. Flytte samtalen til metaplan, dvs tale omhvordan man taler, så deltagerne bliver opmærksomme og kan tale om situationen set lidt oppefra. Eksperimentere i situationen og evt. overskride en pinlighedstærskel for at bringe situationen konstruktivt videre. Være vedholdende, fokusere på mulighederne i situationen og opsøge feedback. Have et handlingsberedskab af forskellige kommunikationsformer og metoder til at forbedre kontakten i kulturmødet. Kultur Intelligens Elisabeth Plum Børsens Forlag (side 279) F B I E

26 UDVIKL KULTUREL INTELLIGENT PRAKSIS Åbne det kulturelle felt Udforsk væsentlige koder Spilleregler Refleksion & evaluering Byg relationer og tillid Feedback

27 KULTUR KAN HAVE EN STOR INDFLYDELSE PÅ MANGE FORSKELLIGE SITUATIONER PÅ ARBEJDET

28 WORK SITUATIONS Visioning Inspiring Involving Supervising Staying ahead Collaborating Creating Influencing Decision Making Cooperating Leading Task Self People Supporting Negotiating Listening Project Managing Conflict Management Reporting Keeping Up Empathizing Networking Sharing Information & Knowledge Delegating Growing Giving & Recieving Feedback

29 UDFORSK KODER & SPILLEREGLER Hvordan træffer man beslutninger - hvordan ser processen ud? Hvordan man bringer forslag frem? Hvordan man giver udtryk for uenighed eller kritik? Hvordan man udtrykker påskønnelse (støtte)? Hvordan man forholder sig til konflikt? Hvordan holder man møder, f.eks. punklighed, afbrydelse (telefon)? Hvordan giver man feedback?

30 HOW CAN WE DEFINE AND CHARACTERIZE DIFFERENCES IN CULTURE?

31 HOFSTEDE S DIMENSIONS OF CULTURE Power Distance Uncertainty Avoidance Individualism vs. Collectivism Masculinity vs. Femininity Long-term Orientation vs. Short-term

32 DANISH CULTURE Low Power Distance, Low Uncertainty Avoidance, Low Masculinity, High Individualism Consensus, Foreningskultur, Democratic, Solidarity Differences are distributed horizontally rather than vertically Not overly emotional, withdrawn, and dislike conflict Irony and Sarcasm - black humor Informal, but say hello to all guests on arrival at party Strong separation between work and private life More critical than praising, skeptical and provocative Everyone helps out, no matter what level or job Jante Law Hygge - (hoo-ga, hoo-ga-ly)

33 DANISH ORGANIZATIONAL CULTURE Village Market Egalitarian - low power distance, Few layers as possible Professional bureaucracy - identity goes beyond organization Standardization of skills (competence focussed) Less clarity in work roles and methods Results rather than methods focussed (more individual freedom in methods) Uncomfortable with strict, formal rules Involving, consensus decision-making Create a supporting and nurturing environment for the individual ( feminine and individualistic ) Highly flexible workforce, changing jobs often Lots of retraining and adult education focussed on professionalization rather than skills/work-role specific

34 REASONS FOR THE CANDIDATES REFUSAL

35 FACTORS LEADING TO ASSIGNMENT FAILURES

36 CULTURE SHOCK Negative Emotional State Positive Emotional State Honeymoon Rejection Regression Recovery Mini-Honeymoon Return Culture Shock Time Entry Exit

37 EXPAT NEEDS PYRAMID Self-Actualizing Environment, Quality of Life, Openness and tolerance, Cultural Attractions Interesting work, Professional Development, Self-Esteem Education, Suitability for families, International Environment, World-class research and organizations, Good Standard of Living, Integration, Social Networks Belonging Safety Salaries, Tax, Basic Living Expenses, Safety, Health services

38 Best Practice Branding Recruiting On-boarding Retaining Reviewing Life in Denmark Motivating Deciding Moving Settling Integrating Staying Expatriate candidate Months

39 RECRUITING - BEST PRACTICE Companies wanting to attract international employees should... Develop targeted branding of company and location for all applicants. Establish and actively manage a Candidate Pool (including Life Online ) Develop programs to support for family and spouse during all aspects of recruitment process. Offer interactive opportunities for candidates to find relevant information 24/7. Help candidates build network at company and in local community before arrival. Connection to Expat Mentors during recruitment process. Develop screening tools specific for international employees. Goal: Attract more qualified candidates and make sure they (and their dependents) are READY to move to Denmark.

40 ONBOARDING - BEST PRACTICE Companies wanting to onboard international employees should... First impression Management - Meet and Greet program Buddy-program - Social/personal focus In-house Dine-with-a-Dane Introduction program - org. culture, HR practices, critical cultural situations Mix Danes and Expats in onboarding program Expat social network including company group (e.g., Life in Nokia) Life Intro including spouses Monitor Productivity and Job Satisfaction closely and provide structured opportunities for discussion of problems with HR and manager. Mentor - program - Profession/Career focus Goal: Accelerate time to full productivity by solving relocation and onboarding issues quickly and effectively.

41 RETENTION - BEST PRACTICE Companies wanting to retain international employees should... Expat social network including company group (e.g., Life in Nokia) Social events and activities, with special focus on spouses and family Language policy Cultural Intelligence Training for managers Monitor Productivity and Job Satisfaction closely and provide structured opportunities for discussion of problems with HR and manager. Expat Retention Survey Group coaching and mentoring by professional expat coach Mentor - program - Profession/Career focus Goal: Stop people leaving early due to dissatisfaction.

42 FIVE ANCHORS

43 CROSS CULTURAL ADAPTABILITY INVENTORY The inventory is comprised of 4 factors: Emotional Resilience Flexibility / Openness Perceptual Acuity Personal Autonomy Support recruitment and development of Expats

44 CULTURAL CHARACTERISTICS SURVEY The inventory is comprised of 5 factors: Power Distance Uncertainty Avoidance Individuality Masculinity Long-term orientation Support leadership, team and personal development in cross cultural situations.

45 EXPAT SATISFACTION AND DEVELOPMENT SURVEY Key factors: productivity, intention to stay, satisfaction, social, development Electronic survey of satisfaction and development External provider Group/individual coaching and supervision Reporting back to HR Difficult to get line managers to spend enough time with their expat employees.

46 Direktør i Organizational Coach ApS Medstifter i Institut for Kulturel Intelligens Cross Cultural Expert hos Life in Denmark SKIP BOWMAN Founder & Direktør Organizational Coach ApS Cand Mag (Psyk & Eng) Master of the Psychology of Organisations (MPO) 7 års erfaring som chef for leder- og organisationsudvikling i Ericsson og Tryg-Vesta 4 år som seniorkonsulent Kunder: Danske Bank, NNIT, BHP Billiton, BankWest, United Credit Union, Nokia, Center for Ledelse Autoriseret i forskellige personlighedstest & udviklingsværktøjer: DiSC, CPI, FIRO-B, MBTI, LSI, GSI, OCI, OEI

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

COOP rider nu på en ledelsesbølge

COOP rider nu på en ledelsesbølge tidsskrift om personaleledelse I udgivet af Dansk HR 62013 Ledelsesmodel for næste generations ledere side 18 Lederudvikling hvad er det, og hvornår har det effekt? side 22 Bestyrelser i små virksomheder

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS

DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DANISH RESEARCH UNIT FOR INDUSTRIAL DYNAMICS DRUID Working Paper No. 99-9 Organisatorisk læring gennem den værdibaserede organisations fortællinger af Søren Nymark September 1999 Organisatorisk læring

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Nye veje mod job. for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Nye veje mod job. for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Nye veje mod job for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Marts 2015 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK 5000 BRO Wauw! En allitteration! SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK Kommunikation og Sprog har netop rundet 5.000 fans,

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI

ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK ARKITEKTUR OG PSYKOLOGI Kirsten Kaya Roessler (red.) 2015:2 Arkitektur og Psykologi Casestudier i sygehuse, arbejdspladser og byrum Wassily Kandinsky,

Læs mere

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Production Support er én ud af i alt 6 afdelinger i produktionen.

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Morgenmøde Sourcing Excellence. Aarhus, 9. September 2014

Morgenmøde Sourcing Excellence. Aarhus, 9. September 2014 Morgenmøde Sourcing Excellence Aarhus, 9. September 2014 Morgenmøde Sourcing Excellence Agenda 1. Networking med rundstykker & kaffe god fornøjelse! 08.00 08.25 2. Introduktion og vores bud på Sourcing

Læs mere

Uformel og interkulturel læring blandt unge Europæere

Uformel og interkulturel læring blandt unge Europæere Uformel og interkulturel læring blandt unge Europæere Anholt 2013 FORSKNINGSRAPPORT AF Karen Bjerg Petersen Department of Education Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus University Studerende

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed SPROGFORUM NO. 14 Mundtlighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017005 Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed Redaktionen for nr. 14: Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Pia Zinn Ohrt, Elsebeth Rise, Peter Villads

Læs mere

PROGRAM: SAM-DATA STUDIETUR SAN FRANCISCO OG SILICON VALLEY

PROGRAM: SAM-DATA STUDIETUR SAN FRANCISCO OG SILICON VALLEY PROGRAM: SAM-DATA STUDIETUR SAN FRANCISCO OG SILICON VALLEY 8. MAJ 17. MAJ 2009 Indhold: Program i overskriftsform: 2-4 Introduktion: 5 Praktiske oplysninger: Flyrejsen: 6 Hotel: 6 7 Måltider: 7 8 Vejret:

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Going Global With Personas

Going Global With Personas Going Global With Personas Lene Nielsen 1, Kira Storgaard Nielsen 1, Jan Stage 2, and Jane Billestrup 2 1 IT University of Copenhagen, Rued Langgaardsvej 7, 2300 Copenhagen S, Denmark 2 Aalborg University,

Læs mere

Indhold Informal Letters

Indhold Informal Letters Indhold Fælles Mål... 2 DIDAKTIK... 4 WRITING STRATEGIES IN ENGLISH... 5 WRITING PROCES... 6 GENRE... 7 How to continue a story... 7 Make a review... 8 Interviewing... 9 Summarising... 9 Write a back cover

Læs mere

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908

Tove Rasmussen. Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08. Masteropgave august 2010. Eksamensnummer 178404 Cpr-nummer 030158-0908 Syddansk Universitet Master i Evaluering - MiE08 Reflekser om formidling af evalueringens fund og resultater specifikt i evalueringsrapporter fra teoribaserede evalueringer af forsøgs- og udviklingsprojekter.

Læs mere

Definitions and best practice models and processes

Definitions and best practice models and processes Definitions and best practice models and processes 1 Category management = Category development Yes we know that it is a valuable opportunity The key challenges are clear It only works when you can go

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere