kirkenyt 2014 ØLBY. ASP. FOUSiNG SePTeMPer - OkTOBer - NOVeMBer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kirkenyt 2014 ØLBY. ASP. FOUSiNG SePTeMPer - OkTOBer - NOVeMBer"

Transkript

1 kirkenyt 2014 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER

2 Præstens spalte PRÆSTENS SPALTE Rygterne om FOLKEKIRKENS DØD - er stærkt overdrevne... Rygterne om min død er stærkt overdrevne. Sådan telegraferede Mark Twain, da han læste sin egen nekrolog. Jeg kommer til at tænkte på det kendte citat, når man igen og igen i medierne hører, at kirkerne står tomme, og at der ofte er flere lønnede medarbejdere til stede ved en gudstjeneste, end der er kirkegængere. I den offentlige bevidsthed kan der derfor let brede sig en fornemmelse af, at Folkekirkens virksomhed er præget af ressourcespild og overforbrug. Dertil kommer, at det jævnligt diskuteres, om det er rimeligt, at man stædigt vedligeholder Folkekirkens gamle kirker, som alligevel bruges af så få. På denne måde bliver Folkekirken ofte i nogle medier portrætteret som en samfundsinstitution, der har mistet forbindelsen til den brede befolkning. I Viborg stift har man besluttet at prøve at undersøge, hvor mange der egentlig kommer til de gudstjenester og arrangementer, som foregår i stiftets sogne og kirker. Kirketællinger Fra 1. april 2013 er det blevet obligatorisk at det tælles, hvor mange kirkegængere, der har været til gudstjenester og andre kirkelige handlinger, sogneaftener osv. Ikke fordi alting nødvendigvis skal gøres op i tal, men fordi det er afgørende, at kirken i det offentlige rum kan gøre rede for brugen af kirkerne, så man ikke bare er henvist til mediernes myter og fornemmelser. Desuden er kirketællingerne også et brugbart redskab for de enkelte sognes menighedsråd og præster til at få klarhed over, hvilke kirkelige tilbud, der er søgning til, og hvilke der måske trænger til justering. Når man her et år efter analyserer tallene, så er konklusionen, at det mange steder i Viborgs stift står rigtig godt til med kirkegangen og søgningen til de kirkelige arrangementer. Selvfølgelig er der steder i stiftet, hvor kirken er trængt, men det generelle billede er faktisk meget opmuntrende. På stiftsplan I Viborg stift viser tallene, at der i gennemsnit har været 57,8 personer til stede hver gang kirken har åbnet døren til en gudstjeneste eller anden kirkelig handling. Analysen viser også, hvilke typer af gudstjenester, der kommer flest til. Det er tydeligt, at det er de alternative gudstjenesteformer, som gennemsnitligt har flest deltagere pr. tjeneste: Ungdomsgudstjenesterne er topscoreren med 116,4 deltagere, ved friluftsgudstjenesterne har der været 108,3 og børne- og familiegudstjenester har i gennemsnit været besøgt af 100,9 deltagere. Tæller man det hele sammen, har der i det sidste år været deltagere til gudstjenester af enhver slags i Viborg stift. Det giver en samlet årlig kirkegangsprocent på 263% - dvs. at alle borgere i stiftet i gennemsnit har været i kirke 2,63 gange i det forløbne år. Det er faktisk et ret pænt gennemsnit. På provstiplan Her i Struer provsti har der i det forløbne år været til gudstjeneste. Det betyder, at hver gang en af provstiets kirker har åbnet døren til en gudstjeneste eller kirkelig handling, så har der været 56,2 deltagere. Det er faktisk også ret opmuntrende. Her i Ølby, Asp og Fousing sogne Som alle andre sogne her i stiftet, har vi også holdt mandtal her i pastoratets tre kirker, og der er også her rigtig meget at glæde sig over. Hvis vi ser på de tre kirker, så er nøgletallene i perioden 1. maj 2013 til 1. maj 2014 som følger: Ølby Sogn: Der har været personer til i alt 35 gudstjenester og kirkelige handlinger. Det betyder, at der i gennemsnit, når kirkedøren i Ølby åbnes, er et fremmøde på 50 personer. Det er jo faktisk ret fantastisk, når man tænker på, at der i Ølby sogn kun er 259 indbyggere i sognet (heraf er 241 medlemmer af Folkekirken). Asp sogn: Der har været personer til de i alt 73 gudstjenester og kirkelige handlinger. Det giver et gennemsnitligt fremmøde på 77 personer. Hvis man statistisk set ser bort fra de 21 gudstjenester på Asp Plejecenter, så har der været 100 mennesker i gennemsnit til hver eneste gudstjeneste, vielse, begravelse eller friluftsgudstjeneste, der har været afholdt i Asp sogn i det forløbne år. Og det i et sogn, hvor der bor borgere (heraf 1103 medlemmer af Folkekirken). Tegning: Jens Nex, Århus Stiftstidende Fousing sogn: Der har været personer til de i alt 37 gudstjenester og kirkelige handlinger. Det giver et gennemsnit på knapt 47 deltagere. Dette er utroligt flot set i sammenhæng med, at der er i Fousing sogn bor 340 personer (heraf 312 medlemmer af Folkekirken). Tal kan tolkes på mange måder, men som jeg ser det, så er det ud fra denne statistik svært at få øje på nogen krise. Jeg synes, der er grundlag for at glæde sig over den tætte forbundethed mellem folk og kirke, som man møder her i vore tre sogne. Når det er sagt, så er det også klart, at kirken stadig har rigtig mange udfordringer og ømme punkter. Vi kan blive meget bedre til at møde indbyggerne i vores sogne på nye måder. Enhver idé eller konstruktiv kritik er meget kærkommen. Gid vi også fremover må være gode til at inspirere hinanden, så også de næste generationer må opleve at kirken kan være relevant i deres dagligdag. Jo, rygtet om Folkekirkens død er stærkt overdrevet! sognepræst Carsten Hoffmann 2 3

3 SOGNEARRANGEMENTER SOGNEARRANGEMENTER Erik LINDSØ 5 års jubilarer til gudstjeneste Søndag 24. august kl i Asp Kirke Gudstjeneste i spejderskoven Søndag 14. september kl Søndag 14. september kl er der gudstjeneste i spejderskoven i samarbejde med Heidi Rønn Prem og Langhøj KFUM spejdere. Alle er hjertelig velkomne. LANGHØJ BEVÆGER SIG STADIG Næste projekt er: KUNSTEN I BEVÆGELSE Kunsten i bevægelse er et projekt i samarbejde med Kulturministeriet og kulturregion Midt- og Vestjylland. Formålet er bl.a. at bringe kvalitativ kunst ud til nye lokaliteter og utraditionelle rum i lokalområdet. I år er Langhøj området blevet udvalgt. Fra september kommer der 4 kunstnere, to fra Danmark, én fra Island og én fra USA. De vil hver skabe et kunstværk sammen med lokalbefolkningen og håber vi aktivt vil tage del i projektet. Kunstværkerne vil blive skabt og placeret forskellige steder i området. Jeg bærer med smil mit smil humor som livgiver SOGNEAFTEN I SOGNEGÅRDEN Onsdag 7. oktober kl Humoristen lider af utidig ildhu, mens den kedelige plages afrettidig omhu. En rundrejse i smilets og humorens univers med Erik Lindsø. Forfatter, kulturjournalist og højskolemand med mere en 2000 foredrag i rygsækken. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra hele området, hvor vi i menighedsrådet også er inviteret med. Der inddrages unge billedkunstneriske talenter fra Kunst & Design/Dansk Talentakademi i Holstebro. De får til opgave at udvikle og lave et selvstændigt arbejde til hver af de 6 landsbyer i LANGHØJ- OMRÅDET. Inden de går i gang vil de interviewe nogle nøglepersoner om landsbyens værdier og særlige kendetegn, og ud fra det lave et kunstværk, som skal være med til at sætte nyt lys på landsbyen, og som landsbybeboerne forhåbentlig kan identificere sig med. Der vil løbende komme informationer på bloggen KUNSTEN I BEVÆGELSE, på Facebook, omtale i avisen m.m. Hver eneste gang, vi har en dåb i en af vores tre kirker, så er det en fest! Når det lille barn bæres ind i kirkerummet af sine forældre, rejser menigheden sig op. Det sker, fordi menigheden gerne på denne måde vil byde det lille barn velkommen i kirken og i menighedens fællesskab. Det er faktisk en rigtig smuk tradition. For mange familier, der skal have dåb, opleves dagen som en stor festdag, hvor den nærmeste familie og vennerne inviteres. Man starter i kirken, hvor barnet bliver døbt, og bagefter indbydes der typisk til fest med spisning og hygge. På den måde er det lille dåbsbarn centrum i en stor fest, men normalt er dåbsbarnet så lille, at det selvfølgelig slet intet husker fra sin dåbsdag. Derfor vil vi gerne fra kirkens side lave et nyt tiltag, hvor vi personligt indbyder alle de børn, der blev døbt for fem år siden til en jubilæumsgudstjeneste. Her er børnene igen i fokus, men denne gang kan de måske selv få lidt mere ud af gudstjenesten. Til gudstjenesten vil vi sammen prøve at sætte fokus på, hvad det vil sige at blive døbt. Alle børn, der blev døbt i 2009 har fået et personligt brev fra kirken, hvori de indbydes til en forhåbentlig festlig gudstjeneste. Samtidig har børnene i brevet fået at vide, at de selvfølgelig hjerteligt gerne må invitere deres familie med til gudstjenesten. Gudstjenesten er en familiegudstjeneste det vil sige, at vi forsøger at udforme gudstjenesten, så den er målrettet vores femårsjubilarer. Blandt andet får vi ved gudstjenesten besøg af Tante Andante fra Lemvig, som helt sikkert vil gøre gudstjenesten til en farverig oplevelse. Efter gudstjenesten indbydes alle til kaffe og hygge, og der vil være lidt ekstra godt til børnene. Vel mødt til alle til dåbsjubilæum den 24. august kl sognepræst Carsten Hoffmann Tante Andante og hendes venner medvirker ved gudstjenesten 4 5

4 SOGNEARRANGEMENTER SOGNEARRANGEMENTER Pinsegudstjeneste i Humlum i den helt rette ånd! Rød-hvide faner mod en klar blå himmel, en livgivende varmende sol, stille vand der fanger blikket og leder det ud af en smukt varierende kyststrækning, lyden af lærkesang og tøffende motorbåde, - dette var rammerne om årets provsti-pinsegudstjeneste. Rigtig mange havde fundet klapstole og tæpper frem og var mødt op på denne skønne plet. Et dejligt kor, samlet af alle korene i provstiet, fik sangen til at løfte sig og gåsehuden til at rejse sig midt i sommersolen. Hvad var mere passende end at høre fortællingen om fiskeren og diciplen Peter i disse kulisser? Karen Toksvær og Jan Bjerglund fremlagde på levende og jordnær måde det alternativ, som Peter fik af Jesus ved Genesarat fiskerleje en dag for mange år siden. Den dag fik Peter et skub videre i sit liv, et skub mod et nyt liv og nye udfordringer. Udfordringer, han nok knapt havde forudsætninger og CV til at stå mål med! Vi får alle af og til nye muligheder, som Peter. Muligheder der kan berige vores liv, hvis vi har mod og får den rette hjælp til at tage springet! Peter fik jobbet som menneskefisker, selvom han nok knapt var kvalificeret dermed sender Gud os det budskab i dag; at han kan bruge os alle! Gud giver os muligheder, også når vi ikke selv kan komme videre ved egen kraft. Ligesom et sejlskib der drives af vinden, forklarede Jan Bjerglund. Pinsen handler altså i bund og grund om, at vi får vind i sejlene. Mens vi stadig sad og tyggede på disse fine og opbyggende ord og oblaten fra nadveren, sang koret sig lige ind i hjertet:. og da føler vi en stund, at vi står på hellig grund, Og at livets mening lyder fra Vor Skabers egen mund. Da hjertet var fyldt, blev maven det også - med købte pølser og kage eller medbragt mad, alt imens snakken gik og alle hyggede sig og nød det pragtfulde vejr. Mette Bach Jokumsen Foto: Kristine Dahl Rasmussen Krummelejr juni 2014 Søndagskolelejr på Humlum Strand Peter og Jakob var makkere og fiskede sammen. De mødte Jesus og blev menneskefiskere. Dette var temaet for årets Krummelejr på Humlumstrand. Her var over 30 børn op til 6 år, og deres voksne, samlet til lejr. Vi oplevede, at have en makker som vi skulle hjælpe og arbejde sammen med. Vi var på løb sammen og skulle hjælpe hinanden, bl.a. med at lave en gibshånd. Vi snakkede om hvor vigtigt det er, at være god ved sin makker og også de makkere vi har derhjemme i hverdagen. Vi sang rigtig meget og lærte en masse nye. Det var en skøn lejr, hvor der også var slikbod sikke en overflod. De dristigste var ude og bade eller soppe. Alle var samlet til lejrbål om aftenen. Her var underholdning af ledere og kusiner og fætre. Det var skønt at være sammen med de store kusiner og fætre på lejren. Dem kunne man tegne sammen med, lege, spille fodbold og synge med. For mange børn var det deres første lejr-oplevelse. Jeg tror det var en rigtig god oplevelse, som giver lyst til at tage på lejr i fremtiden. En stor tak skal lyde til ledere, kusiner og fætre, og køkkentanter for en skøn lejr. Martin, Marie og Birgitte Christensen Nyt fra menighedsrådet Omdeling af kirkebladet Alle medlemmer af folkekirken i pastoratet får kirkebladet tilsendt med posten. Sognebåndsløsere og øvrige interesserede bedes rette henvendelse til en fra redaktionen for at kunne modtage bladet fremover. Program for bibeltimer, kvinde- og samtalemøder i pastoratet Fremover henstiller menighedsrådet til at disse programpunkter kommer til at stå i ØAF kalenderen/årshjulet, som er den nye sognekalender, der oplyser om møder og andre aktiviteter i vore sogne. Den ligger på nettet. Der kan rettes henvendelse til Maja Nørby Dahl, Lars Jakobsen (mailadresse på bagsiden) eller Henry Ammitzbøl, gmail.com, som er ansvarshavende redaktør af hjemmesiden. ØAF kalenderen kan besøges på adressen Under menuen kalenderside kan man finde møder, der foregår i sognene. Hjemmesiden er under fortsat udvikling. Nyt fra orgelbænken Fra 1. juli vil jeg ud over at være organist i Ølby, Asp og Fousing fremover også bruge en del af min tid i Struer. Der vil jeg i samarbejde med Jørgen Jeppesen, der er organist ved Struer kirke, varetage tjenester ved Struer kirke og kapel samt de plejehjem, hvor der holdes gudstjenester ved én af præsterne fra Struer kirke. Det er dog stadig sådan, at Ølby, Asp og Fousing er ansættelsesmyndighed, hvorfra jeg så er udlånt 40% af tiden til Struer kirke. Det kommer ikke til at betyde nogen ændringer, hvad angår min medvirken til gudstjenester og andet her i pastoratet. Jonsvein Høgagard 6 7

5 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET AKTIVITETER Fremtiden i lokalsamfundet Jeg er blevet bedt om at skrive til kirkebladet hvad menighedsrådet tænker om fremtiden i vores lokalområde. Vi er kommet godt i gang i det nye råd, og er næsten færdige med alle de praktiske ting, der har været ved sammenlægning af de tre menighedsråd. En af de sidste ting vi mangler at tage stilling til er, hvor stort vores nye graverhus i Asp skal være. Den beslutning er vi kommet i tvivl om, efter at vi har været til møde i Langhøj hallen, hvor vi var sammen med alle foreninger i hele Langhøj området. På mødet var der oplæg ved en udviklingskonsulent fra DGI, som satte fokus på alle de huse, vi hver især har i foreningerne. Konsulenten stillede spørgsmål ved, om det ikke var en god ide at samle alle under et tag: idræt, boldklub og de kirkelige foreninger mm. Det kunne vi høre, der kan være mange gode grunde til at gøre, og der var stor opbakning til at gå hjem og tænke videre over de nye ideer. Det har vi også gjort i menighedsrådet og er nu gået i tænke boks mht. bygning af det nye graverhus. For hvis vi bygger graverhuset lidt større, kan vi have konfirmand undervisning og menighedsrådsmøder i det nye graverhus. Dermed kan vi Konfirmand fra Hawaii Danica Christensen bor til hverdag på Hawaii sammen med sin familie. Søndag 4. august fejrer hun sin konfirmation i Fousing Kirke. I den anledning har vi bedt hende skrive til kirkebladet. Danica skriver: Jeg ønsker at blive konfirmeret i Danmark fordi jeg elsker den danske livsstil. Min mor Sandy er fra Hawaii og min far Keld Christensen er fra Danmark, så jeg er halvt dansk. Min far kommer fra en lille by i Jylland der hedder Fousing. Vi har besøgt min farbror Verner Christensen næsten hvert år siden jeg var 1 år gammel. Fousing Kirke er speciel for mig da den ligger lige ved siden af min farbror Verners hus. Min far blev både døbt og konfirmeret i kirken, og senere blev mine forældre også gift i Fousing Kirke. måske undvære det nye kirkehus, som vi har tænkt at bygge om nogle år. Det er noget, vi i rådet skal have drøftet og afgjort her i efteråret. Kirken er en del af lokalsamfundet og skal derfor også medvirke til, at vi kan have et godt og vel fungerende foreningsliv i hele område. Kan vi bidrage ved evt. at bruge nogle af de nye lokaler ved hallen, er det måske noget, vi skal tænke på, når vi skal tage stilling til vores nye byggeri ved kirken. Vi bor i et meget aktivt område, hvor der er mange ting, der er under forandring: skole, plejehjem, forenings struktur og nye huse. Kirken er under forandring ligesom resten af samfundet, og derfor skal vi også deltage i forandringen som kirke. Vi har haft halmkirke sidste år, hvor vi havde høstgudstjeneste med stor deltagelse, og et nyt tiltag med højskoleaften i sognegården og forhåbentlig også flere nye tiltag i tiden, der kommer. Vi har et punkt på vores dagsorden til hvert menighedsrådsmøde, der hedder kirkens liv og vækst. Det er et punkt, vi vil sætte højt i den kommende tid, for det er vigtig, at vi også fornyer os i fremtiden, hvis vi skal være med helt fremme, som kirke i vores lokal område. Erling Forbech Nyt fra KFUM og KFUK i Asp Bestyrelsen har gennem de seneste to år haft særligt fokus på udvikling af unge/voksen arbejdet i vores forening. De seneste år har aktiviteterne for denne aldersgruppe været dalende, og det har været nødvendigt at sætte særligt ind på området. Vi har fået hjælp fra landsorganisationens udviklings konsulenter, og gennem en lang proces arbejdet med, hvorledes man kan inddrage de unge i foreningsarbejdet. Vi er ikke færdig med denne proces endnu, men er dog kommet godt på vej. For at fremme aktiviteten for unge/voksne blev det besluttet at lave et påske arrangement for de Teenklub medlemmer som var taget på efterskole, dem der var kommet hjem igen samt 8. klasse. Vi havde en super god aften i ungdomsfløjen påske lørdag, med ca. 15 deltagere. Arrangementet blev modtaget meget positivt og vi besluttede at gentage arrangementet i sommerferien. Ligeledes bliver der afholdt endnu en aften i efterårsferien. (nærmere information kommer på Facebook og sms til målgruppen senere). Det er vores håb at de unge på den måde kan genskabe deres fællesskab fra Teenklubben, og at der med tiden kan starte aktiviteter for denne aldersgruppe i vores lokalområde. Vi håber forældrene fortsat vil hjælpe med at bakke de unge op omkring arrangementerne. Vi fortsætter arbejdet og håber det med tiden vil lykkes. På bestyrelsens vegne, Morten Thise INDRE MISSION, ASP Fredag 26. september kl Høstfest for hele familien v/ fritidskonsulent, Åse Rigtrup Stoltenberg, Hjerm. Tirsdag 7. oktober Sogneaften i Sognegården v. Erik Lindsøe, foredragsholder og forfatter (se omtale). Torsdag 30. oktober kl Ydre Missionsaften v/ Lone Primdahl, forstander, Farsø Efterskole. Emne: Rejse med efterskole til Tanzania! Torsdag 13. november kl Møde med Jytte Jakobsen, diakon / pædagogisk leder på Frøjkgården i Holstebro. Fortæller om Frøjkgården, som er under Kristelig Handicap Forening. Fredag 28. november kl Adventsfest i Asp Missionshus for hele familien. Arrangeres af bibelgrupperne Fællesmøder for Indre Mission i Asp og Linde Torsdag 4. september kl Kirken i Kina. v. tidl. sognepræst, Erik Bitsch, Lemvig. Søndag 21. september kl Kredssøndagsmøde i landsbycenter Vind, Holstebrovej 20, i Vind. Emne: Lidelsens gåde v. Ida Vestergård, Heerup. Lørdag 27. september kl Kvindefrokostmøde i Vinding Missionshus, Langgade 23, Sørvad. Emne: Barndommens spor i voksenlivet v. familie og psykoterapeut Gunna Thise, Asp. TEMA-undervisning: Lys på Dommeren Onsdag 1. oktober kl i Struer Missionshus, Enggade 10, Struer. Taler: missionær Heri Elttør. Emne: Kan en kærlig Gud dømme mennesker? Torsdag 2. oktober kl Temaundervisning/ Skriftemålsgudstjeneste i Struer Kirke. Taler: Tidl. sognepræst Leif Mortensen, Herning. Emne: Helvede kan Gud være det bekendt? 8 9

6 AKTIVITETER GUDSTJENESTER Torsdag 2. november kl Fællesaften i Asp missionshus. v. Hospitalspræst Ebbe Sunesen. Gudum. Emne: At vandre med gud. Søndag 19. november kl Kredssøndagsmøde i Haderup Kirkehus, Jens Jensensvej 4, v. Mandskoret Thy Nord. Emne: Sang og vidnesbyrd. Søndag 16. november kl Kredssøndagsmøde i Vinderup Menighedshus v. missionær, Preben Sørensen, Viborg. Emne: Følg mig. INDRE MISSION, LINDE Torsdag 18. september kl Indre missions årsdag. v. tidl. sognepræst, Erik Lunde, Struer. Fredag 26. september kl Høstfest v. Susanne og Just Lauritsen, Sørvad. Torsdag 23. oktober kl Med hånd og hjerte Indtryk fra ophold som seniorvolontører, i Israel. Ved Nancy og Erik Berthelsen, Thorsø. Torsdag 30. oktober kl Bibeltime hos Birgit og Peter Jensen. Torsdag 6. november kl Møde v. provst, Carsten Hoffmann, Ølby. Torsdag 13. november kl Filmaften med fællesspisning. Torsdag 20. november kl Bibeltime hos Birgit Birkkjær. Fredag 28. november kl Adventsfest i missionshuset Alle er velkommen. Møder i Asp Torsdag 11. september kl Bibeltime hos Birgit og Frits Vadsholt. Søndagens tekst. Torsdag 9. oktober kl Bibeltime hos Anne Marie og Jørgen Lind. Søndagens tekst. Torsdag 9. oktober kl Samtalemøde hos Ida Pedersen. Hebr. kap. 1. Tirsdag 21. oktober kl Kvindemøde hos Anna Christensen. Rom. kap. 14. Torsdag 6. november kl Bibeltime hos Else og Jens Lind. Søndagens tekst Tirsdag 11. november kl Kvindemøde hos Elly Christensen. Rom. kap. 15. Torsdag 20. november kl Samtalemøde hos Marie og Ejnar Hansen. Hebr. kap. 2. SØNDAGSsKOLEN I ASP Søndag 7. september kl Søndag 21. september kl Fredag 26 september kl Høstfest for hele familien Søndag 5. oktober kl Søndag 19. oktober kl Søndag 26. oktober BUSK-gudstjeneste Asp kl Søndag 2. november kl Søndag 16. november kl Søndag 30. november kl BØRNEKLUBBEN I LINDE Søndag 7. september kl Søndag 21. september kl Fredag 26. september kl Høstfest for hele familien Søndag 5. oktober kl Søndag 12. oktober Efterårsferie Søndag 26. oktober BUSK-Gudstjeneste Asp kl Søndag 2. november kl Søndag 16. november kl Søndag 23. november kl Fredag 28. november Adventsfest. Familieaften kl FAMILIETRÆF Søndag 26. oktober kl Buskgudstjeneste i Asp kirke med efterfølgende frokost og leg for hele familien. Menighedsrådet Menighedsrådsmøder kl i Præstegården Ti. 16. september - To. 2. oktober - On. 12. november september Søndag 7. september (12. søndag efter trinitatis) Kl Asp kirke Carsten Hoffmann Kl Ølby kirke Carsten Hoffmann Søndag 14. september (13. søndag efter trinitatis) Kl Vejrum kirke Heidi Røn Preem Kl Spejderskoven i Asp Heidi Røn Preem Søndag 21. september (14. søndag efter trinitatis) Kl Asp kirke (uden nadver) Carsten Hoffmann Kl Fousing kirke Fælles høstgudstjeneste for Ølby og Fousing sogne Carsten Hoffmann Søndag 28. september (15. søndag efter trinitatis) Kl Asp kirke - Høstgudstjeneste Heidi Røn Preem oktober Søndag 5. oktober (16. søndag efter trinitatis) Kl Fousing kirke Carsten Hoffmann (indsamling til Bibellæser Ringen) Kl Ølby kirke Carsten Hoffmann (indsamling til Bibellæser Ringen) Søndag 12. oktober (17. søndag efter trinitatis) Kl Asp kirke (uden nadver) Carsten Hoffmann (indsamling til Bibellæser Ringen) Kl Fousing kirke Carsten Hoffmann Søndag 19. oktober (18. søndag efter trinitatis) Kl Ølby kirke Carsten Hoffmann Kl Asp kirke Carsten Hoffmann Søndag 26. oktober (19. søndag efter trinitatis) Kl Asp kirke Børne- og Ungdomsgudstjeneste (BUSK) - Heidi Røn Preem november Søndag 2. november (Alle Helgen) Kl Fousing kirke Carsten Hoffmann (uden nadver) Kl Ølby kirke Lystænding for årets døde Carsten Hoffmann Søndag 9. november (21. søndag efter trinitatis) Kl Asp kirke Heidi Røn Preem Søndag 16. november (22. søndag efter trinitatis) Kl Ølby kirke Carsten Hoffmann (indsamling til Indre Mission) Kl Fousing kirke Carsten Hoffmann (indsamling til Indre Mission) Søndag 23. november (Sidste søndag i kirkeåret) Kl Asp kirke Heidi Røn Preem (indsamling til Indre Mission) Søndag 30. november (1. søndag i advent) Kl Fousing kirke Carsten Hoffmann Kl Asp kirke Familiegudstjeneste Carsten Hoffmann = Børnekirke = Kirkekaffe eller frokost efter gudstjenesten ASP PLEJEcenter Gudstjeneste følgende torsdage kl 14.45: September 4. sept sept. Oktober 2. okt okt. November 6. nov nov

7 Kirkelig vejviser Døbte, Asp Selma Dalgaard Faurbye Kristensen Drosselvej 23, Bremdal Daniel Juul Vestergaard Bækvej 15, Asp Døbte, Fousing Freja Fleng Pasgaard Lindevej 39, Fousing Liv Skjød Noesgaard, Præstegård Plantage 3, Fousing Folkekirken løser mange opgaver i den offentlige forvaltning: registrering af nyfødte, navngivelse, navneændringer, registrering af dødsfald osv. På kirkens hjemmeside kan du finde både vejledning og de nødvendige blanketter, samt links til nyttige oplysninger. Det er Struer Kordegnekontor, der varetager registreringen for Ølby-Asp-Fousing sogne. Kordegnekontoret er naturligvis altid behjælpelig, hvis du har spørgsmål. Spørgsmål kan sendes til eller træffes på Sognepræst Carsten Hoffmann Kjærgårdsmøllevej 2, Ølby. Tlf (Mandag fridag) Organist Jonsvein Høgagard Tlf Graver/daglig leder for Ølby, Asp Fousing Kirkegårde: Preben Sigaard Graverkontoret: Mob Ølby Asp Fousing Menighedsråd Menighedsrådsformand: Erling Forbech. Tlf Kirkeværge Ølby Arne Rasmussen Mob: Kirkeværge Asp Kim Nørgaard Linde. Tlf Kirkeværge Fousing Jytte Hvingelby Mob: Kirke og sogn i Ølby-Asp-Fousing og Linde Oplag: 850 eksemplarer Layout: Complot.dk Sidste frist for indlevering af stof til redaktionen 21. oktober 2014 til Program for sep./ okt./ nov. Redaktionsudvalg Lars Jakobsen. Fousing. Mob Niels Egon Søndergaard, Linde. Tlf Carsten Hoffmann, Ølby. Tlf Jenny Rasmussen, Ølby. Mob COMPLOT.DK

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

ØLBY. ASP. FOUSING JUNI - JULI - AUGUST

ØLBY. ASP. FOUSING JUNI - JULI - AUGUST kirkenyt 2014 ØLBY. ASP. FOUSING JUNI - JULI - AUGUST Præstens spalte Skabt i Guds billede... I det første kapitel i Første Mosebog i Det gamle Testamente kan vi læse de kendte ord om, at Gud skabte mennesket

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Hjerm Vestre kirke Graver og kirketjener: Morten Gert Hansen Kirkevej 18, 7560 Hjerm tlf. 21 20 27 43 mail: hjermvkirkegaard@gmail.com Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KIRKE & SOGN. Søndagsskolelejr. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Sommersus i Humlum 2. Menighedsmøde i Langhøj

KIRKE & SOGN. Søndagsskolelejr. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Sommersus i Humlum 2. Menighedsmøde i Langhøj Fousing Linde Ølby Asp KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne www.olbykirke.dk - www.aspkirke.dk - www.fousingkirke.dk Søndagsskolelejr Inde i bladet: Sommersus i Humlum 2 Menighedsmøde i Langhøj Sognegård

Læs mere

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER 2 PRÆSTENS SPALTE Om taknemmelighed evangeliet ifølge Chris I dette kirkeblad skal Præstens spalte handle om taknemmelighed. Jeg har rigtig

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: November-December-Januar-Feburar 2012/2013. 28/12 juletræsfest kl. 19.

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: November-December-Januar-Feburar 2012/2013. 28/12 juletræsfest kl. 19. Fællesarrangementer: 28/12 juletræsfest kl. 19.00 i missionshuset 26/1 Familiedag på Rydhave Slots Ungdomsskole 19/2 Generalforsamling kl.19.30 i missionshuset KFUM & KFUK I ASP 19/3 Ungdomsgudstjeneste

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Marts-April-Maj-Juni 2013. 12/3 Stormøde i distrikt Nordvestjylland i Asp

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Marts-April-Maj-Juni 2013. 12/3 Stormøde i distrikt Nordvestjylland i Asp Fællesarrangementer: 12/3 Stormøde i distrikt Nordvestjylland i Asp 18/3 Visionsaften kl.17.00 (se omtale og husk tilmelding) KFUM & KFUK I ASP 19/3 Ungdomsgudstjeneste i Asp kirke kl. 19.30 23/6 Sankthansfest

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

KIRKE & SOGN. Julemarked i Spejderhuset. Ølby Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Jul i eventyrland. Årets gang - set fra

KIRKE & SOGN. Julemarked i Spejderhuset. Ølby Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Jul i eventyrland. Årets gang - set fra KIRKE & SOGN Ølby Fousing Ølby - Asp - Fousing sogne w w w. o l b y k i r k e. d k - w w w. a s p k i r k e. d k - w w w. f o u s i n g k i r k e. d k Asp Linde Julemarked i Spejderhuset Inde i bladet:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

KIRKE & SOGN. Pilgrimsvandring. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Menighedsrådenes. historie og fremtid 2

KIRKE & SOGN. Pilgrimsvandring. Ølby. Fousing. Asp. Linde. Inde i bladet: Ølby - Asp - Fousing sogne. Menighedsrådenes. historie og fremtid 2 Fousing Linde Ølby Asp KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne Pilgrimsvandring Inde i bladet: Menighedsrådenes historie og fremtid 2 Nyt fra menighedrådet 4 Pilgrimsvandring på vestjysk jord 5 Aktiviteter

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet TIL SAMTLIGE HUSSTANDE Nr. 1-2016 Informationer fra lokalområdet Side 2 Vejrum Nyt Vejrum Kirke: Provst Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, 7500 Holstebro Tlf.: 3025 3347/ mail: VOH@km.dk Graver Gerda Kvisgaard

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KORPSNYT Frelsens Hær Aalborg. Kontakt- og informationsblad fra Aalborg korps april, maj og juni 2012

KORPSNYT Frelsens Hær Aalborg. Kontakt- og informationsblad fra Aalborg korps april, maj og juni 2012 KORPSNYT Frelsens Hær Aalborg Kontakt- og informationsblad fra Aalborg korps april, maj og juni 2012 1 En pinseoplevelse. Apostlenes gerninger, 2, 1-4 1. Pinsedag må have været en fantastisk dag for Jesu

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KIRKE & SOGN. Høstgudstjeneste ØLBY - ASP - FOUSING SOGNE ØLBY FOUSING ASP LINDE INDE I BLADET: November - december SÅ GØR VI SÅDAN...

KIRKE & SOGN. Høstgudstjeneste ØLBY - ASP - FOUSING SOGNE ØLBY FOUSING ASP LINDE INDE I BLADET: November - december SÅ GØR VI SÅDAN... FOUSING LINDE ØLBY ASP KIRKE & SOGN ØLBY - ASP - FOUSING SOGNE WWW.OLBYKIRKE.DK - WWW.ASPKIRKE.DK - WWW.FOUSINGKIRKE.DK Høstgudstjeneste INDE I BLADET: SÅ GØR VI SÅDAN... 2 HØSTOFFER 4 SOGNEAFTEN MED PER

Læs mere

»Har du tænkt Jesus med?«haderup Bibelcamping 2014 24. juli - 2. august. www.haderupcamping.dk

»Har du tænkt Jesus med?«haderup Bibelcamping 2014 24. juli - 2. august. www.haderupcamping.dk »Har du tænkt Jesus med?«haderup Bibelcamping 2014 24. juli - 2. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram Torsdag den 24. juli 10.00 Bibeltime v/ frimenighedspræst Brian Christensen, Holstebro. Emne:»Forløsningen

Læs mere

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind.

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind. Søndag den 30 november kl. 14.00: Syng advent ind. "Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge." 1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen, og vi tænder lys i juletræerne

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail: aaserobert@gmail.com Kirkeblad Britta Sunesen tlf.

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 IRKE nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 39. årgang Nr. 3 2012 Juni-Juli-August Konfirmationerne er over os og det er således

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KIRKE & SOGN. 80 deltagere til pilgrimsvandring. Ølby. Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: September - Oktober 2011 Læs mere på side 3.

KIRKE & SOGN. 80 deltagere til pilgrimsvandring. Ølby. Fousing. Asp Linde. Inde i bladet: September - Oktober 2011 Læs mere på side 3. Fousing Ølby KIRKE & SOGN Ølby - Asp - Fousing sogne Asp Linde Inde i bladet: Er Herren min byrde? 2 www.olbykirke.dk - www.aspkirke.dk - www.fousingkirke.dk 80 deltagere til pilgrimsvandring Pilgrimsvandring

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Alt det her er også på spil i jule- og adventstiden, for juletiden handler netop om, at Gud har givet os sit ord.

Alt det her er også på spil i jule- og adventstiden, for juletiden handler netop om, at Gud har givet os sit ord. kirkenyt 2014-15 ØLBY. ASP. FOUSING DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2 præstens spalte Gud gav os sit ord Det er egentlig det, julen handler om: Gud gav os sit ord! Påske er så, at han står ved sit ord og pinse,

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2017

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2017 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2017 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8

Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8 Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8 Haderslev Stifts kirketælling løb igennem 2015 og indtil 1. februar 2016. En stor tak til alle de, der har været involveret i at tælle og indberette og samle

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere