Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger"

Transkript

1 Nr. 7 - september årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

2 Indhold nr Kronprinseparret tog Århus med storm...3 Ny Gardehusarforening...4 Soldater fra Gardehusarregimentet indtog Slagelse by...5 Konkurrence...6 Over halvdelen af de værnepligtige er stoppet før tid...6 Vi kom, vi så, vi sejrede...7 Forsidebilled: John Winther Hansen også kaldet Tinhansen, har igen fremstillet en tinhesteskorte, som nu er opstillet i Casino Se side 12 Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar de hu sar forenin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lem mer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da - ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Redaktion: Major K.A. Vennike, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Janne U. Ramsing, redaktør Bladudvalg Knud Rasmussen Knud Skafte. tlf Freddy Rasmussen Henning Madsen Helmer Christensen Per Küster Major K.A. Vennike Seniorsergent Marianne Beske Oversergent Janne U. Ramsing Assistent Vivi Hansen Beachvolley...7 Fokus på arbejdsmiljø...8 Frederiksberg Slot fylder 300 år...9 Navnenyt...10 Tinhansen har gjort det igen...12 Staben IRAK og Panserinfanteriet KFOR sagde farvel...13 Polen blev invaderet...14 Samsinger chikaneret af Husarer...16 Et 70 års gammelt minde...17 Danske Gardehusarforeninger...18 Sjællandske Livregiment Soldaterforening...26 Til venstre: På vej til øvelse i Polen Se side 14 Redaktionens adresser Lokalstof: LESEK/INFOELM/GHR, 4200 Slagelse Tlf , lokal 7911 Fax: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets offi cielle standpunkter. Ligesom re dak ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk A/S Bladet udkommer 10 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk A/S, Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: Til venstre: Soldater gik modeshow i forbindelse med Slagelse festuge Se side 5 Hesteskadronens aktiviteter 18. september Dansk Frieser forbund Antvorskov kaserne 25. september HO efterårsbal/300 års jubilæum på Frederiksberg slot Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 30. august 2004.

3 Kronprinseparret ankommer til Rådhuspladsen Kronprinseparret tog Århus med storm Af: formand Hans Pedersen, Jylland Kronprinseparrets Sommertogt i Danmark begyndte i Århus den 26. juli Gardehusarregimentets Hesteskadron og Jylland stod klar til at modtage dem. Mandag den 26. juli præcis kl lagde Kongeskibet Dannebrog til Honnørkajen i Århus Havn. De tusindvis af mennesker, som havde indtaget hele havnepladsen, holdt vejret, mens det smukke skib næsten lydløst kom flydende ind til kajen med Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary ombord. Det var et smukt syn, der mødte parret og skibets besætning, da de lagde til kajen. Samtlige faner under Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger, herunder Jyllands estandart, var repræsenteret i faneborgen. Under stor jubel fra de tusindvis af mennesker på havnepladsen gik kronprinseparret i land. Først hilste de på byens honoratiores, hvorefter de skridtede faneborgen af, inden kareten og hesteeskorten ankom til Honnørkajen. Som sædvanligt vakte det stor begejstring, da hesteeskorten trak op. For en gammel husar er det heller ikke uden en vis stolthed, når man ser eskadronen i officiel tjeneste. Turen gik herefter ad en 4 km lang rute hvor folk fra nær og fjern var mødt op i tusindvis, for at se Kronprinseparret på deres karettur igennem Århus midtby. Karetturen sluttede på Rådhuspladsen hvor lige så tusindtallig en skare af mennesker ventede på at få et glimt af parret, inden de gik ind til den officielle modtagelse på Rådhuset. Bestyrelsen for Jylland havde bestemt, at foreningen i lighed med tidligere lejligheder skulle være vært ved en lille forfriskning efter eskortens tjeneste. Hesteeskadronen og den kongelige staldetat var i kantonnement i Tangkrogen, hvor der er en flot udsigt over Marselisborg Marina. Et dejligt og fredfyldt sted for såvel heste som mandskab. Jeg havde i god tid i forvejen kontaktet næstkommanderende ved hesteeskadronen, kaptajn Villum, og forespurgt, om foreningen måtte komme og hilse på. Det syntes kaptajnen var en god ide. Efter hjemkomst til lejren samlede kaptajn Villum officerer og befalingsmænd, hvorefter jeg bød eskorten velkommen til Jylland og takkede for et flot ridt gennem byen. Jens Simonsen bød efterføl- Jens Simonsen bød på øl/vand og det bekom de tørstige husarer vel, at få støvet skyllet ned ( ) 7/2004 3

4 Korndrevet 4, Bårse 4720 Præstø Kronprinseparret skridtede faneborgen af hvor samtlige faner under Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger, herunder Jylland s estandart, var repræsenteret gende på øl og en lille sort til næsen. Da hestene var sadlet af og sat på stald for et tiltrængt hvil, trådte de menige husarer an på tre geledder, og kommandobefalingsmanden, seniorsergent K. Busk, afleverede styrken til mig. Jeg takkede dem for et veludført og flot stykke arbejde, som vi i foreningen er stolte af, og som jeg er sikker på vil være med til at bevare hesteeskadronens fortsatte eksistens. Jens Simonsen bød igen flittigt rundt af øl og sodavand. Det bekom de tørstige husarer vel at få støvet skyllet ned. Vi i Jylland håber at I, selvom vi tog lidt af jeres kostbare tid, blev klar over, at sådan er der 12 foreninger over det ganske land, hvor der altid er plads til jer. Vi siger mange tak for en god dag og på gensyn enten ved hesteeskadronen eller i en af foreningerne. DET ULTIMATIVE G-SHOCK-UR! V 4200 Slagelse Tlf Fax t j t j o. d k THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING - SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej Sorø Telefon: Telefax: Ny Gardehusarforening Af: oberst J. Kidde-Hansen, Chef for Gardehusarregimentet. Torsdag den 19. august 2004 afholdt den nye lokalforening af Danske Gardehusarforeninger sin stiftende generalforsamling på Antvorskov Kaserne. Lokalforeningen har fået navnet Antvorskov, og vil primært hverve sine medlemmer blandt de fast tjenestegørende og de værnepligtige på Antvorskov Kaserne. I en periode med faldende medlemstal for alle soldaterforeninger, og det særdeles positiv, at det store arbejde som Præsidenten for Danske Gardehusarforeninger udfører, nu har betydet en lokalforening mere, og med ca. 60 medlemmer. Regimentet ser tiltaget som en positiv fornyelse, og håber at rigtig mange vil bakke op om den nye lokalforening. Jeg ønsker den nye lokalforening al mulig held og lykke. 4 7/2004

5 De 11 friske fyre set fra venstre: menig Rune Petersen i køredragt, menig Allan Olsen i gallauniform, menig Morten Brillo i sportsdragten, menig Kenneth Johansen i regntøj. menig Niels Damstedt i ørken uniform, menig Toni Jensen i langt undertøj, menig Jimmy Thomsen og menig Rasmus Nielsen i tjenesteuniform, menig Jonas Bohl i M69, menig Daniel Nielsen i sommeruniform og Henrik Hansen i kampuniform Soldater fra Gardehusarregimentet indtog Slagelse by Af: Oversergent Janne Ramsing, Ledelsessektionen Gardehusarregimentet var igen repræsenteret i anledning af Slagelse festuge, både lørdag den 19. juni ved åbnings ceremonien, med en forkortet byridning og igen tirsdag den 22. juni med et flot modeshow og opstilling/ fremvisning af tungt panser, lette håndvåben og sløringsmaling til de interesserede børn og unge. Borgmester ankom i karet Selv om at vejret ikke var rigtig godt lørdag den 19. juni, var der Orv hvor er du altså flot alligevel mødt mange Slagelse borgere op på Nytorv, for at være med til åbningen af Slagelse festuge. Men uanset vejret så det flot ud da Gardehusarregimentet kom ridende ind på Nytorv, efterfulgt af et fakkeltog og til sidst en karet med borgmester Lis Tribler og festuge chef Morten Hass. Soldater afholder modeshow Tirsdag den 22. juni var det derimod soldater i camouflage farvede uniformer der indtog Nytorv til stor glæde for den alle. Der blev fremvist en pansretmandskabsvogn (PMV), en Leopard A1 og en GD med tilhørende våben. Til stor glæde for specielt det yngre publikum, var der mulighed for at blive sløringsmalet af en rigtig soldat, som et af børnene sagde. Som noget nyt i år havde Gardehusarregimentet arrangeret et modeshow på den store scene, hvor Billedet til venstre: Det store tilløbsstykke for børnehavebørnene, var standen, hvor man kunne blive sløringsmalet alle regimentets uniforms dele blev vist frem fra yderst til inderst. Unge mænd i uniformer går åbenbart aldrig af mode, for efter modshowet sad tre teenagepiger og bedømte de unge fyre og det faldt helt klart ud til fyrenes fordel. På festugechef Morten Hass opfordring, indtog menig Niels Damstedt scenen med et rejehop, til stor fryd for de hvinende piger der stod foran scenen 7/2004 5

6 Espenhein s Eftf. A/S Projektering & udføring af: el & belysning edb & data teleanlæg tyverialarm brandalarm v/ Torben B. Nielsen Rugvænget Slagelse Tlf Fax: Homepage: Socialrådgiver Bente Frøkjær og Lene Falkedal fra personelsektionen, skulle lige give de sidste informationer, inden de værnepligtige forlod systemet for altid Over halvdelen af de værnepligtige er stoppet før tid Af: Morten Jakobsen, Sjællands Tidende Ca. 51% af de værnepligtige i 4. kompagni og stabseskadronen ved Gardehusarregimentet sagde fredag den 30. juli 1004 farvel til livet som soldat. Fredag den 30. juli var både en glædens og sorgens dag på Antvorskov kaserne for en lang række af de værnepligtige i 4. kompagni og stabseskadronen ved Gardehusarregimentet. Det var nemlig en dag til at sige farvel til alle de, der ønskede at stoppe. Lidt over halvdelen sagde farvel til trøjen og dermed til de kammerater, der bliver. Det er de værnepligtige fra 4. kompagni og stabseskadronen, der på grund af det nye forsvarsforlig kan stoppe nu. I de to enheder, hvor langt de fleste værnepligtige er blevet indkaldt 1. februar nogle få den 1. april, var der 322 værnepligtige. Af dem tager 163 (10 løjtnanter, 7 sergenter og 146 menige) hjem. Tilbage er der så 159 soldater. Af dem ønsker 95 (3 løjtnanter, 14 sergenter og 78 menige) at blive med henblik på udsendelse, mens de resterende 64 (2 løjtnanter, 10 sergenter og 52 menige) ønsker at afslutte deres 11 måneders værnepligt. Det tilbageværende værnepligtigt personel er ved I/GHR fordelt således 94 værnepligtigt personel ved stabseskadronen og 65 værnepligtigt personel ved 4/I/GHR. Det er ærgerligt at der er så mange der stopper, men vi er positivt overrasket over, at der er så mange af dem der bliver, der gør det med henblik på udsendelse sagde major K.A. Vennike. Konkurrence Hvad skal Internet Caféen hedde??? Nu nærmer tidspunktet, hvor Internet Caféen ved GHR skal indvies. Internet Caféen er placeret i den gamle læse- tv-stue, som en del af udbygningen af Musketerstuen. Internet Caféen er blevet til som et samarbejdsprojekt mellem Velfærds- og Fritidsudvalget og Musketeren. Efter planen forventes Internet Caféen færdig og klar til indvielse ultimo september/primo oktober. Arbejdsgruppen, der står for etableringen - vil gerne have hjælp til at finde på et navn til Internet Caféen. Deltag i konkurrencen "find på et godt navn og vind optil et års gratis abonnement til Internet Caféen." Forslag skal være ved NK/LESEK senest onsdag den 15. september /2004

7 SPORTSNYHEDER Beachvolley Der blev arbejdet hårdt for hver eneste bold Af: Overkonstabel af 1. grad N.E. Sørensen Onsdag den 9. juni blev der gennemført kvalifikationsstævne i Beachvolley på Antvorskov kaserne. Det skulle have været ude på Stillinge strand, men vejrudsigten gjorde, at vi besluttede at flytte stævnet til kasernen. Der var desværre kun 4 hold der mødte frem (Fredericia garnisons idrætsforening I (FGI I), Kongens artelleriregiments idrætsforening (KARI), Fredericia garnisons idrætsforening I (FGI II), Slagelse og Næstved garnisons idrætsforening (SNGI), men de fik en god dag uden regn men med mange gode kampe, der var to hold der ret hurtigt skilte sig ud fra de andre og det var da også dem der blev nr. et og to. SNGI havde i hast sammensat et hold, men da de aldrig havde spillet sammen var det næsten givet på forhånd, at de ikke kunne stille meget op mod de tre andre hold som var godt sammenspillede og havde deltaget i utallige stævner. Resultaterne blev: FGI I nr. 1 KARI nr. 2 FGI II nr. 3 SNGI nr. 4 Vi kom, vi så, vi sejrede Af: Premierløjtnant Steffen Møller Sidst i maj drog 12 fyre og 4 piger fra Gardehusarregimentet mod jydens land for at deltage i femkamp. Forud for stævnet havde SG Østfeldt gennemført fællestræning i de fleste discipliner, og mange af deltagerne havde også været med i Holstebro sidste år, så der var en positiv stemning i bussen på vej over broen. GHR var rigt repræsenteret med 6 deltagere i rækken mænd A, B og C. Her kæmper eliten (række A) og de deltagere som ved sidste stævne fik over 4000 point (række B), samt helt nye deltagere (række C). I rækken for værnepligtige havde GHR 5 MG med. Hos kvinderne kæmper både nybegyndere og eliten mod hinanden. I rækken for værnepligtige blev det et internt opgør. MG A. Hammer fik velfortjent 1. pladsen med 4876 point. 2. til 5. pladsen gik til hhv. MG J. Ejlertsen (4699 point), MG J. Nielsen (4575), MG P. Levisen (4551) og MG J. Awsy (4405). Det var nu ikke kun de mandlige værnepligtige som førte sig frem. I rækken Kvinder B, vandt MG S. Bak. Hun var op imod mere rutinerede deltagere fra bl.a. Hærens Officersskole. Efter skydning lå hun nr. 2, men efter et rigtigt flot come back på forhindringsbanen, hvor hun løb 2:51:3., kunne hun igen tage føringen. En utrolig flot tid, specielt når man sammenligner med vinderen i KA-rækken, som løb 2:45:1. I rækken mænd A,B,C var konkurrencen også meget hård. Den bedste placering fik SG M. Østfeldt, som fik en samlet 6. plads. SG K. Hansen lå ellers rigtigt godt i svinget. Med en kanon tid på svømmeforhindringsbanen på 26,2 sek. (bedste svømmede samme bane på 25,2 sek.), kunne han godt få en rigtig god placering. Desværre måtte han udgå på 8 km terrænløbet om torsdagen. Derved måtte han se sig slået af SG J. Svendsen (4316 point) og SG J. Petersen (4148). Hvis du selv har lyst til at prøve kræfter med femkamp, kommer der er stævne i SEP Der vil være fællestræning hver mandag og fredag. Meld dig til SG Østfeldt ved lærepuljen. 7/2004 7

8 Personaleforening inviterer på besøg i Andelslandsbyen Nyvang, Oldvejen Holbæk. Lørdag d. 4. september 2004 kl Vi kan desværre ikke tilbyde militær transport, så hvis man ønsker at deltage i besøget, er transporten ved egen foranstaltning. Nu er muligheden til stede for at give Dig/Jer, børn og evt. børnebørn en unik mulighed for at opleve livet på landet og i de små landsbyer, over en periode hvor landbruget var i en rivende udvikling, og hvor andelsbevægelsen var med til at skabe den velstand, vi nyder godt af den dag i dag. Vi har tilrettelagt rundvisningen med egen guide, for at give et så godt indblik som muligt i måden at leve på fra Program: Kl Samling ved indgangen. Kl Guidet rundvisning. Kl Spisning (Dagens buffet) Kl ? Besøget fortsætter ved egen foranstaltning. Pris: Voksne 150,00 kr. pr. person Børn 4-12 år 75 kr. pr. barn Blikkenslagere VVS-installatører Tlf Løvegade Slagelse TØMRERMESTER Tilmelding til: Søren G. Nielsen GHR-850VK06 el. tlf. lokal 7035 mobil , senest fredag den 20. august, af hensyn til bestilling af guide og buffet. Der vil ud over de faste udstillinger og værksteder m.v. være fremvisning af: Veteranbiler, Islandske heste med den specielle gangart tølt og Gammel Dansk Hønsehund, som er en af de traditionelle jagthunde i Danmark. Vil du vide mere om andelslandsbyen: Guiden er ikke tillagt prisen. Denne udgift dækkes af personaleforeningen. Fokus på arbejdsmiljø Arbejdsmiljø er en del af vores hverdag. Sagsbehandler på området seniorsergent Bo Skude henviser til disse links, hvor man kan hente oplysninger og få svar på sine spørgsmål. Menusti: Forsvarskommandoen-Opslagstavlen-Forsvarets arbejdsmiljø LINK: arb miljoe/index.htm Arbejdsmiljøregnskabsskema Word-dokument Arbejdsmiljø årsrapport 2003 Word-dokument Links FKODIR PS Direktiv for arbejdsmiljøvirksomheden Forsvaret FKODIR MA Direktiv for Forsvarets bedriftssundhedscentre FKODIR PS Direktiv for sikkerhedsorganisationens inddragelse i byggesager FKOBST Bestemmelser for Forsvarets arbejdsmiljøledelses-system Referater fra Underudvalget vedr. arbejdsmiljø i forsvaret (UVA) Forsvarets Arbejdsmiljø Politik Folder Læsevenlig udgave (PDF_fil) Til brug ved tryk (PDF-fil) forebygulykker.dk > Forsvaret 8 7/2004

9 Slot har gennemgået større restaureringer i perioderne og igen Da slottet blev bygget blev Frederiksberg Have også anlagt, det var en typisk barokhave, men som tiden gik, ændredes også mode og smag, så omkring år 1800 blev haven omdannet og fik det udseende som man kan se i dag. Frederiksberg Slot fylder 300 år Frederiksberg Slot har 300 års jubilæum den 25. september Frederiksberg Slot blev bygget af Frederik IV. Slottet blev påbegyndt i 1699 og var færdigbygget i 1703, men blev først endeligt taget i brug af kongen den 25. september 1704, hvorfor denne dag regnes som udgangspunkt for jubilæet. Frederik den IV rejste som kronprins på sin første dannelsesrejse i årerne til bl.a. Nederlandene, Frankrig og Italien. Især opholdet i Italien prægede og inspirerede Kronprinsen, og da han vendte hjem til Danmark, anmodede han kongen (CHR V), om tilladelse til at bygge et sommerslot på Soelbjerg (Valby bakke). Efter mange udkast og forslag, blev slottet endeligt bygget, og kom til at fremstå som et typisk italiensk barokslot med fontæne i Slotsgården og kaskader i Frederiksberg Have. Det oprindelige slot var meget lille, og kun til brug om sommeren, så allerede efter nogle få år måtte slottet udvides. I 1735 blev der atter foretaget ombygning og udvidelse, så Frederiksberg Slot stort set fik det udseende som kendes i dag, og som ses på de frimærker der blev udgivet den 14. maj Frederik IV tilbragte mange lykkelige år på Frederiksberg Slot. I 1716 modtog han Zar Peter den Store på slottet, og i 1721 blev han da hans dronning Louise døde, viet til sin elskerinde Anne Sophie Reventlow, straks efter sørgetidens ophør. Senere boede den sindssyge Christian VII, gift med den engelske prinsesse Caroline Mathilde på slottet. Christian VII og Caroline Mathilde fik 2 børn, den førstefødte, en søn, den senere Frederik VI, som elskede Frederiksberg Slot, og som boede på slottet både som kronprins og konge i mange år. Det andet barn var en datter, et uægte barn som dronningen fik med livlægen Struensee, prinsesse Louise Augusta. Frederik VI s enkedronning Marie, døde på Frederiksberg Slot den 12. marts Efter Dronning Maries død stod slottet delvis tomt i mange år, men under krigen i 1864 blev slottet en overgang brugt som lazaret. Det at slottet lå delvis ubenyttet hen, gjorde at slottet gik i forfald, og i folkemunde omtaltes slottet som ruinen på Valby bakke. I 1868 blev det kongelige slot overdraget til Krigsministeriet og i 1869 flyttede Hærens Officersskole ind på Frederiksberg Slot, og har haft domicil her siden. Det - at Frederik IV byggede slottet - og startede den første systematiske danske officersuddannelse i 1713, har gjort, at skolen har et mærke, der anvender Frederik IV monogram med krone, officersringkrave og krydsede kårder. Frederiksberg I forbindelse med Frederiksberg Slots jubilæum den 25. september udgiver Post Danmark den 14. maj 2004, tre frimærker med motiver fra Frederiksberg Slot og der afholdes ÅBENT SLOT med adgang for offentligheden og forskellige arrangementer således: Torsdag den 23. september 2004: Udstilling og arbejdende stande i Slotsgården Slotscaféen åben Rundvisning på slottet, med start hver 15 min Kirken, rundvisning og koncert, hver time Kadetkælderen åben Promenadekoncert i Slotsgården med Den Kongelige Livgardes Musikkorps Kadetkælderen åben. Fredag den 24. september 2004: Udstilling og arbejdende stande i Slotsgården Slotscaféen åben Rundvisning på slottet, med start hver 15 min Kirken, rundvisning og koncert, hver time Kadetkælderen åben. Lørdag den 25. september 2004: Lukket arrangement for Hærens Officersskoles ansatte, kadetter, elever og særligt indbudte. Yderligere oplysninger om jubilæumsarrangementerne kan fås ved henvendelse til undertegnede på tlf.: , eller til Helene Høvik på tlf.: Med venlig hilsen Kaptajn Tage H. Nielsen, Leder af Kommandanten i Københavns Kontor. 7/2004 9

10 Navnenyt Premierløjtnant M. Ipsen, er udnævnt til Kaptajn 1. juli 2004, KN forretter tjeneste som OO/EO/ I/GHR fra 1. juli 2004 HUSKLISTE: Er I flere end 4 personer, skal I have en stor vogn. Fredag & lørdag, samt ved helligdage, kan der opstå ventetid i telefonen. Oplys venligst betalingsform inden start: Kontant, konto eller taxabon SLAGELSE Til Deres tjeneste - døgnet rundt!! Trommevej 6 - Slagelse Værksted Valbyvej 23 C Taxa en kører, når I be r om det! Seniorsergent Thomas Thomsen Jubilæum Seniorsergent T. Thomsen, havde 18. juli års jubilæum Overkonstabel af 1.grad J. Thorsson, havde 1 august års jubilæum Køredommer R.I. Grandal, havde 28. juni års jubilæum Udnævnelse Major H. Berg, er udnævnt til oberstløjtnant 1. juli 2004, oberstløjtnanten beordres uden ansøgning til varig tjeneste som CH II LG fra 1. juli 2004 Kaptajn P.N. Mentz, Kaptajn J.C. Lauritsen, Kaptajn J. Thorn, Kaptajn J. Christensen, Kaptajn N.T. Veicherts, Kaptajn G.A. Nielsen, er udnævnt til Major 26.juni 2004 Premierløjtnant H. Adelgaard, Premierløjtnant B.Z. Therkildsen, er udnævnt til Kaptajner 1. juli 2004 Premierløjtnant J.T. Olesen, er udnævnt til Kaptajn 1. juli 2004, KN forretter tjeneste ved USEK GHR fra 1. juli 2004 Premierløjtnant T. Larsen, er udnævnt til Kaptajn 1. juli 2004, KN forretter tjeneste ved EC/2 KVGESK/I/GHR fra 1. juli 2004 Sergent B. Thomsen, Sergent J. Lund-Hansen, er udnævnt til Oversergenter 30. juni 2004 Overkonstabel af 1.grad J.J. Henriksen, Overkonstabel af 1.grad J.M. Walbum, Overkonstabel af 1.grad J.N. Jensen, Overkonstabel R.V. Fredell, er udnævnt til Sergenter 2. juli 2004 Forsættelse Oberstløjtnant N.T. Sørensen, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som Section Head JHQ W fra 16. august 2004 Major P. Sangiorgio, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som SBH 8.KT FMN fra 1. juli 2004 Major G.A. Nielsen, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som SBH PLA FST fra 26.juni 2004 Major N.-C.L. Hansen, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som LD LÆ OGU HO fra 1.juli 2004 Major C.E. Blankholm, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som SBH FE fra 1. august 2004 Køredommer Randi Irene Grandal 10 7/2004

11 Oversergent Tommy Mortensen Major G.A. Nielsen, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som SBH ODO FST fra 26. juni 2004 Major P.G. Pedersen, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som CH ASEK LFR N fra 1. februar 2005 Major J.J. Jakobsen, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som LD OPKDM FKO fra 1. juli 2004 Kaptajn O. Zilmer-Pedersen, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som IDOF TNOF LFR BV fra 1. april 2005 Seniorsergent H.H. Munkesø, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som STBM OPSC ved LFR SJ fra 1. juli 2004 Navnenyt Ansættelse Seniorsergent T.J. Palmskov, Seniorsergent K.F.H. Olesen, Seniorsergent M.J. Søndergaard, Oversergent B.G. Hansen, Oversergent J.U. Ramsing, Overkonstabel af 1.grad M.B. Sørensen, er ansat som tjenestemænd 1. juli 2004 Oversergent T.P. Mortensen, er ansat som tjeneste mand 1. august 2004 Assistent H. Skotte, ansættes som Overassistent elementeleder ved FSEC LESEK GHR fra 1. august 2004 Afskedigelse Oberstløjtnant R. Ehlers, afskediges på grund af helbredsbetinget tjenstdygtighed med pension fra udgangen af september 2004 Seniorsergent K. Frandsen, indgåede kontraktforhold om langtidstjeneste 60 år er efter ansøgning bragt til ophør 31. juli 2004 Chefsergent F.J. Christoffersen, afskediges på grund af alder af linien 31. august 2004 Oversergent Janne Utke Ramsing Oversergent J.O. Nielsen, indgåede kontraktforhold om korttidstjeneste 35 år er efter ansøgning bragt til ophør med forkortet varsel 31.juli 2004 Overkonstabel af 1.grad C. Pedersen, indgåede kontraktforhold om korttidstjeneste 35 år er efter ansøgning bragt til ophør med forkortet varsel 31. juli 2004 Korporal H.H.S. Hansen, afskediges på grund af alder af linien 31. juli 2004 Dødsfald Major af reserven K. Junker-Andersen er afgået ved døden 19. juni 2004 Gardehusarernes gave 14 karat guldmanchetknapper... kr ,- 14 karat guldnål GHR...kr ,- Forgyldt sølvnål GHR...kr. 250,- Sølvnål GHR...kr. 175,- Sølvmanchetknapper...kr. 650,- Sølvmanchetknapper (forgyldt)...kr. 825,- Sølvblazerknapper pr. stk...kr. 225,- Ærmeknapper sølv...kr. 300,- Forsendes overalt på ef ter krav. JUVELER - GULD og SØLV SMED Slotsgade Hillerød Tlf Premierløjtnant B.Z. Therkildsen, premierløjtnant J.T. Olesen, premierløjtnant M. Ipsen, premierløjtnant T. Larsen og premierløjtnant H. Adelgaard 7/

12 To glade givere fotograferet foran montren med hesteskorten. Til venstre John Winther Hansen også kaldet Tinhansen, der har lagt ettusinde femhundrede timer i projektet og ifølge den økonomiske giver major-r Hasse Resenbro har ydet langt mere end donationen egentlig rakte til Tinhansen har gjort det igen Af John Winther Hansen, formand Gardhusarforeningen Frederikssund og oversergent J.U. Ramsing, Ledelsessektionen Min historie begynder med at jeg blev indkaldt til Sjællandske Livregiment i Slagelse Der lå jeg i hele min rekruttid, men så skulle mit kompagni nedlægges, og vi skulle overflyttes til andre enheder. Mit valg blev Gardehusarregimentet. Min hobby Nu er det sådan, at jeg har lavet tinsoldater i mange år, faktisk er jeg næsten født ind i det. Min ungdoms kammerats far havde en stor samling tinsoldater, han malede selv figurer og lavede dioramaer, som vi drenge var med til at male.ø Han havde lovet mig at han ville prøve at få mig ind ved Gardehusarregimentet, da han havde forbindelser der, men det havde han alligevel ikke så jeg valgte selv Gardehusarregimentet i Næstved. I Næstved kom jeg til at ligge ved det der hedder depoteskadronen, som består af mekanikere, kontorfolk og personel til forskellige opgaver. Min opgave blev at servere i officersmessen, iført hvid jakke med blå krave og opslag. Men det var en god tjans, som jeg var glad for. Tjente til lidt ekstra lommepenge Men lønnen var ikke ret stor dengang -28 kr. om ugen. Så det varede ikke længe før jeg tænkte - her kunne jeg godt tjene lidt ekstra lommepenge, ved at lave tinfigurer til officererne. Den første weekend jeg var hjemme, fik jeg støbt 5 figurer, og bragt alt mit grej til kasernen. Nu skulle jeg så finde et sted at være, for jeg kunne jo ikke sidde på en 12 mands stue og male. Men jeg var så heldig, at det var mig, der havde nøglen til messen og skulle lukke når der var ryddet af. Så jeg spurgte derfor vores»kogekone«, som stod for køkkenet, om jeg måtte være i messen, når vi var færdige, og det havde hun heldigvis ikke noget imod. Jeg fik lavet de første 5 figurer færdige og stillede dem frem til offentlig beskuelse og de fik hurtigt ben at gå på. Næste weekend hjem for lave 5 nye, stille dem op i messen og igen lidt ekstra lommepenge var hjemme. Så en dag under middagen går døren til messen op og ind kommer oberst Jorck-Jorckston. Alle officerene springer op og står ret, det samme gør vi»messemænd«med sovsekande og kartoffelfade i hænderne. Oberste spørger»hvem er Charlottenlund?«, det var mit bynavn, så jeg svarede»javel«. Obersten gik direkte hen til mig»er det dem der har lavet figurerne«spurgte obersten»javel«svarede jeg. Obersten sagde»jeg vil gerne se dem på mit kontor om en time«hvorefter han vendte sig om og gik hen mod døren. I døren vendte han sig om og sagde»der kan forsættes«. Hvilken røre der blev bagefter, alle så på mig. Et par af officererne spurgte mig om jeg vidste hvad det handlede om, og jeg havde en anelse, men var bestemt ikke sikker. Er det en opgave for Dem En time efter stod jeg i forkontoret hos oberstens adjudant og til min overraskelse var der også mødt to oberstløjtnanter op. Adjudanten rettede lidt på vores tøj og forklarede hvordan vi skulle stå, når vi kom ind til obersten, nok mest rettet til mig. Der stod vi så, jeg på fløjen i den strammeste retstilling jeg havde lært. Obersten bød velkommen og sagde»rør og så snakker vi almin- John Winter Hansen i dyb koncentration 12 7/2004

13 deligt«. Obersten spurgte om tinfigurerne var noget jeg lavede i min fritid. Jeg svarede»ja«og fortalte så lidt om mig selv. Obersten fortalt at hesteeskadronen skulle reduceres til det halve på grund af besparelser og i den anledning kunne regimentet godt tænke sig at få en hel eskadron i miniudgave. Jeg blev spurgt om det var en opgave for mig. Jeg sagde selvfølgelig»ja«til opgaven. Men der var jo lige et par småting der skulle på plads først. Jeg fik lov til at støbe derhjemme, men skulle male på kasernen. Jeg blev forflyttet til UMAK - et kontor med uddannelsesmateriale. Der gjorde jeg tjeneste i 8 måneder og blev færdig med miniudgaven af hesteeskadronen i tide, til alles tilfredshed. Den er siden blevet restaureret, sidst i halvfjerdserne, hvor det blev opdaget at der manglede nogle figurer, muligvis er der nogen som har lånt dem, og glemt at sætte dem tilbage. hed jeg aldrig andet end Tinhansen. Nu vil jeg slutte denne historie med at fortælle, at den gamle hesteeskadron er kommet blevet solgt og jeg har lovet at lave eskorten, som den ser ud idag. Sådan sluttede historien dengang men der er sket meget siden, så meget at fredag den 13. august var Casino rammen for en reception hvor den nye tinhesteskorte "doneret af major-r Hasse Resenbro" blev afsløret timers arbejde Major-R Hasse Resenbro sagde bl.a. i sin tale, Knapt var jeg ankommet til Gardehusarregimentet før venlige officerskolleger fik mig bænket i Casino og gjort mig opmærksom på, at det var god stil at donere en sølvtøjsgave til regimentet. Jeg prøvede, men der var ikke nogen som kunne give mig opskriften på hvordan, så derfor hvilede det i nogle år. Så i maj måned 2003, tog major K.A. Vennike kontakt til mig og forlagde ideen om at finansere fremstillin- gen af en miniature af Gardehusarregimentets hesteskorte. Min begejstring blev ikke mindre, da jeg blev klar over at miniaturen skulle fremstilles af samme person som havde fremstillet den første nemlig Gardehusar John Winther Hansen. Jeg har sammen med min familie fulgt John Winther Hansens arbejde og er fuld af beundring og respekt for hans arbejde. Jeg har sammen med John Winther Hansen prøvet at opgøre hvor mange timer han har brugt og det er blevet til ettusinde femhundrede timer eller næsten et årsværk. Efter major-r Hasse Resenbros tale overdrog han miniaturen til regimentschef oberst J. Kidde-Hansen. Obersten modtog gaven på regimentets vegne og han takkede både John Winther Hansen og major-r Hasse Resenbro. Endvidere var han meget imponeret over, at selv hans egen hest var fremstillet så nøjagtigt at han kunne genkende dens "sok". Miniaturen kan nu ses i en montre i Casinoet. En sur major Der følger også en lille sjov historie med til at støbe hjemme. Obersten havde sagt at jeg bare skulle sige til min major når jeg skulle have fri til at støbe. Så da jeg søgte fri en torsdag og fredag op til weekenden, troede majoren ikke på mig. Vi diskuterede lidt frem og tilbage og tilsidst ringede majoren til adjudanten. Adjudanten bekræftede at jeg skulle have fri når jeg bedte om det. Da jeg bedte om fri anden gang, ville majoren ikke give mig lov, hvortil jeg svarede at så måtte jeg gå til obersten, -jeg var jo blevet lidt stærkere med obersten i ryggen. Majoren ringede igen til adjudanten og fik af vide at jeg skulle have den fornødne frihed til at tage hjem for at støbe. Majoren blev så gal, at han smed telefonen hen af bordet, men sidenhen var der ikke flere problemer med at få fri. Tilgengæld tog majoren hævn ved at knalde mig på et par beskidte støvler der ikke var mine, det gav 5 dages kvarterarrest, men det gjorde ikke noget, jeg skulle alligevel male. Ny tinhesteskorte Mit navn var Charlottenlund, men efter at jeg startede på alt det her, Staben IRAK og Panserinfanteriet KFOR sagde farvel Af: oversergent J.U. Ramsing, Ledelsessektionen Så er det tid igen, denne gang var det staben IRAK hold 4 og panserinfanterikompagniet KFOR hold 11, der holdt h.h.v. parole og pårørendearrangement den 30. juli og 1. august inden deres udsendelse til h.h.v. Irak og Kosovo. Ved begge arrangementer var der en orientering af kammeratstøtteordningen. Chefen oberst J. Dalby, orienterede om stabens daglige virke samt om forholdene i Irak og panserinfanterikompagniets chef major C. Fredberg, orienterede om forholdene og panserinfanterikompagniets daglige virke i Kosovo. Så var regimentets socialrådgiver Bente Frøkjær, oppe at give nogle informationer om hvordan man takler og forbereder sig, på partnerens udsendelse og Bente Lange fortalt om netværksgruppens arbejde og om at man kunne ringe om alt, fra madopskrifter til brugen af en skulder til at græde ud ved. Så var det tid til parole/parade og til sidst en reception hvor der blev hygget med de pårørende. 7/

14 Spejderdeling fra 1 Let opklaringseskadron, Bornholm samles op af Polsk landsætningsfartøj ved den polske kyst. Polen blev invaderet Af SG. Lestang I perioden juni 2004 gennemførtes en større Partnership for Peace (PFP) øvelse i Polen. 1 Let Opklaringseskadron deltog som den eneste danske enhed. Eskadronen er netop tilmeldt Nato Response Force (NRF) og har i den forbindelse fået tilgang af en del nye soldater således at eskadronen opfylder kravet om at være 100% bemandet med professionelle soldater. Turen var derfor en kærkommen lejlighed til at byde de nye kolleger velkommen i eskadronen. En rigtig god stemning Søndag d. 6 Juni kørte vi ombord på den Polske LST færge i Rønne havn. Cirka 26 timer sener var vi i den Polske by Gdynia, herefter gik tur af sted med politi-eskorte, i ca. tre timer til det polske øvelsesterræn Ustka. Her blev vi indkvarteret gruppevis i telte, blandt de andre nationer som deltog i øvelsen. Allerede ved ankomsten var der en god stemning mellem de forskellige nationer, og man blev mødt af mange positive hilsner fra bl.a. de polske værnepligtige. Resten af mandagen gik med at finde sig til rette i teltet og at komme rundt og se på de andre nationer. som normalt og var klar til dagens strabadser. Dog skulle den daglige fysiske træning lige overstås, og er der nogen bedre måde at starte en dag end med 30 strækkere og et minuts finneslag. Dagen var delt op i en 3-turnus, vi startede med at tage på skydebanen for at få vores våben indskudt, her kom dagens første overraskelse. Der var stillet en polsk deling til rådighed til at støtte os på skydebanen, det gjorde at vi faktisk kun skulle koncentrere os om at skyde. Hvilken service. Næste ting på programmet var gummibådstræning med US Marine Corps, og til vores store overraskelse fandt vi ud af at vi nok endte med at blive våde, meget våde. Delingen der lige havde været ude og sejle, stod nemlig ved deres køretøjer, og var fuldstændig gennemblødte, men de havde trods alt et kæmpe smil. Vi startede med en kort sikkerheds-instruks og derefter var det ned på stranden hvor der stod 8 US Marines og ventede på os i våddragter. En af dem holdt lidt undervisning omkring hvad de lavede og hvordan man patruljerer floder og åbent vand. Derefter var det ud i det kolde vand og op i gummibådene. Der var plads til en gruppe samt 2 instruktører i hver båd, og så gjaldt det om at holde fast, for bølgerne var høje og en gummibåd med motor kan sejle stærkt. På trods af at vi var lige så våde som den anden deling da vi var færdige, var der ingen der ville bytte den tur med noget tørt tøj. Sidste ting var omskoling til LDS (Laser Duel System), et system vi skulle bruge dagen efter. Derefter var det tilbage til lejren og omklædning til løbetøj, efter sådan en dag er det godt at slutte af med 8 km skovløb og et varmt bad. Øvelse gør mester Onsdag gik med LDS, vi skulle se om det CQB vi havde lært rent faktisk virkede, og man må sige at i det forholdsvis åbne skovterræn virkede det over alt forventning. Til at starte med lå der to LMG reder og ventede på os, og på trods af at vi var meget tæt på da de åbnede mod os var der ingen der døde. Vi brugte de drills vi havde lært og kom væk i stor fart, og de to LMG reder blev faktisk nedkæmpet på vej væk derfra. Lidt sværere blev det dog da momenterne blev udstyret med GV m/95. Nu fik de tit ram på en af de forreste i patruljen, men igen var det indlærte CQB effektivt. De to nærmeste greb fat i den sårede og fik ham væk, mens de resterende besvarede ilden, imens de boksede sig tilbage. Alt i alt var det meget Våde men glade Tirsdag morgen stillede vi kl Skydeøvelse med amerikanske & russiske finskytter. 14 7/2004

15 lærerigt at rende rundt med LDS, for det gjorde det muligt at afprøve de metoder vi har lært, så tæt på virkeligheden som muligt. Torsdag var der ikke det store på programmet, lidt morgen løb til at starte med. Derefter var det ned til stranden hvor der skulle være landsætnings øvelse. Desværre var sidevinden for kraftig så det var umuligt at komme ombord. På trods af at det ikke gik som planlagt var folk stadigvæk i godt humør og den ekstra tid blev brugt på kører-uddannelse til de lidt yngre kørere. Der var også tid til hyggeligt samvær Fredag stod den på observationsstader (OBS-stade), på jorden, halvt nedgravet og helt nedgravet. Fælles for de tre slags var at de skulle være skjult fra jord og luft, samt termisk sløret. Lektionen startede med lidt teori samt forevisning at et helt nedgravet OBS-stade, hvorefter grupperne gik hver til sit for at påbegynde gravearbejdet. Efter en time blev de to delinger samlet og vi kiggede samlet på de 6 stader der var blevet lavet. Her var mange gode eksempler på hvordan et OBS-stade kunne laves og de var stort set umulige at få øje på medmindre man vidste hvor de lå. Om aftenen var det tid til lidt socialt hygge og der var købt ind til den helt store grill fest. Da amerikanerne senere kiggede forbi blev de hurtigt inviteret på kød og drikke, og senere blev der udvekslet historier om hvad man havde oplevet i sin militære karriere. Lørdag morgen virkede folk lidt trætte, der var da også en masse der ikke havde fået alt for meget søvn, men ingen brok. Folk var klar til den daglige tjeneste. Lørdagen skulle vise sig ikke at være alt for hård. Programmet stod på Weapon/Equipment Exchange, samt skydekonkurrence for enkelte udvalgte. Det hele gik stort set ud på at se hvilke våben de andre nationer har, lære lidt om dem, og at skyde med dem. Det sidste kan få en lille dreng op i de fleste, hvem kunne ikke tænke sig at affyre en russisk RPG, et amerikansk sniper våben, eller en granat kaster. Mulighederne var store og det var kun en selv der bestemte hvad man ville prøve. Patrulje fra 1 Let Opklaringseskadron, Bornholm øver gummibådstræning med US Marine Corps RECON. Søndag startede med almindelig funktionsuddannelse, og senere på dagen var der generalprøve på øvelsen, man ville nemlig være sikker på at opgaven var forstået korrekt på trods af de mange nationer. For os på gruppeniveau havde det ikke den store betydning, så vi fik mulighed for at recce lidt i terrænet. Ellers var det en meget stille dag hvor man kunne samle kræfter inden øvelsen. Mandag gik med at få det sidste klar til øvelsen. Der var køretøjer der skulle pakkes mad der skulle hentes. Om aftenen havde tyskerne været så flinke at invitere os over og se fodbold. Danmark skulle spille EM kamp mod Italien og de havde hørt at vi ikke havde tv med. De havde sat en messe op med to fjernsyn til vores glæde. En realistisk øvelse Tirsdag startede øvelsen. Kl blev vi landsat på stranden og skulle som forreste enhed køre rumopklaring. Vores opgave var at komme uset ind til et EP (Evacuation Point) som vi skulle sikre indtil de russiske og amerikanske enheder kom og overtog, derefter skulle vi overgå til overvågnings linie med henblik på at sende meldinger om hvad der kom imod EP et. Meningen med EP et var at flygtninge kunne komme hertil og så ville de blive transporteret ud af landet. Når alle flygtningene var transporteret væk, trak amerikanerne og russerne sig tilbage og vi trak os lidt tilbage. Da vores reelle fjende, som bestod af civile demonstrationer samt mindre militære enheder, havde samlet sig til angreb var det nødvendigt med et modangreb. Det stod russerne for, og vi fik mulighed for at trække os tilbage til stranden. Øvelsen sluttede onsdag eftermiddag og havde været meget realistisk. Onsdag aften skulle der vedligeholdes, køretøjerne skulle pakkes, og der skulle siges farvel til de forskellige nationer. Torsdag morgen var dagen hvor de fleste skulle hjem, alt var pakket og alle var klar. Alle nationerne blev samlet til en parade og der blev uddelt en mindeplade til hver af de enheder der havde deltaget i øvelsen. Derefter var det af sted mod Gdynia, igen med politieskorte. Ombord på den polske LST færge, bilerne skulle spændes fast og så ellers hjem ad mod Danmark. Heldigvis tog turen denne gang kun cirka 18 timer og fredag kl. 12 kørte vi ud på kajen i Rønne havn, mange oplevelser rigere. 7/

16 Alt i murer & flisearbejde Samsinger chikaneret af Husarer HANS ERIK HANSEN ApS Havremarksvej 7 - Slagelse Leverandør af opbygninger til Det Danske Forsvar ladopbygninger krog- og wirehejs læsse bagsmække kranopbygninger medbringer gaffeltrucks kun 179,- SAWO Hydraulic A/S Telefon vi har også afdelinger nær dig Landsdækkende salgs- og servicenet GARDINER RULLEGARDINER MARKISER PERSIENNER Smedegade Slagelse Af: E.Sejling, /53 Samsø. Husarernes evindelige chikanerier mod civilbefolkningen under krigen med England i 1809 Som gammel husar må jeg indrømme, at vort gamle hæderkronede regiment fik en rids i lakken, da jeg læser nedenstående beretning i en bog om Samsøs historie. Jeg er selv født og opvokset på Samsø og netop i ØRBY den landsby der er omtalt i beretningen, og som var udsat for husarernes chikanerier, så det skærer mig i hjertet, når jeg læser om de episoder, som jeg som gammel husar ikke bryder mig om at høre. Ikke desto mindre kan det måske give lidt stof til eftertanke hos nuværende husarer og officerer ved regimentet, at blive gjort bekendt med vore forgængeres gøren og laden. Nedenstående er citeret fra bogen Der ligger en ø Samsø. Husarernes evindelige chikanerier i Ørby Befolkningen på Samsø tyngedes mere og mere af den tiltagende indkvartering af udenøs soldater, som tiltog kraftigt i årene Det var især de vilde og uregerlige husarer, der indkvarteredes i Ørby, man fik problemer med. De benyttedes fortrinsvis til ordonnanstjeneste, men beskyldtes ofte for at opføre sig utiltalende og overmodigt over for samsingerne. Ikke sjældent kom de i klammeri og slagsmål med øens beboere. I august 1809 blev en gammel bonde ved navn Peter Ladefoged i Ørby brutalt redet ned af en husarkorporal, så han faldt bevidstløs om og måtte bæres ind i et hus, for igen at komme til hægterne. I september 1809 blev gårdejer Elias Svane i Ørby overfaldet på ikke mindre brutal måde af en husar, fordi han havde nægtet at skænke brændevin op for denne, og kaldt den pågældende for en fuldesnude. Kort tid efter var en husarkorporal Bomberg en dag kommet ind i Ole Bendtsens gård i Ørby, hvor han havde taget fat i benene på en krøbling ved navn Kirsten Andersdatter, og sat hende på hovedet, så klæderne faldt ned. Han havde samtidig stødt hendes hoved mod stenbroen med flere mod hende viste uforskammetheder, som man med undseelse betror pennen. Husarernes evindelige chikanerier mod byens beboere resulterede i, at flere af byens folk flyttede bort for at få fred. Var forholdet til husarerne alt andet end hjerteligt, så ser dog ikke ud til, at forholdet til mange officerer har været stort bedre. Prygl og klammerier hørte til dagens orden, og i den henseende viste officererne sig ikke stort bedre end de menige. 21. juli 1809 blev der holdt bryllupsgilde hos sognefoged Chr.Jessen i Onsbjerg, Ved 21-tiden indfandt en vred og hysterisk løjtnant Printzen sig hos bryllupsselskabet, og her lovede løjtnanten sognefogeden en dragt prygl, hvis ikke denne straks stillede en af ham bestilt vogn til rådighed hurtigst muligt. Et mindre håndgemæng afsluttede løjtnantens besøg. Sognefogeden fandt løjtnantens opførsel højst upassende, og indberettede sagen for birketinget. Sådan gentog den ene episode efter den anden sig, så forholdet efterhånden forværredes betydeligt til den lokale befolkning. I mart 1809 ankom en del sjællandske skarpskytter til Samsø, og denne forstærkning betød nu, at øen havde over bevæbnede mænd, der var klar til at gå i aktion mod englænderne, men intet skete. Skansearbejdere, eksercitsen og vagterne var nedbragt til et minimum, og der herskede i det hele taget fred og ro på øen dette år. Citat slut. Jeg synes, det var grove løjer, og jeg håber ikke, at vore nuværende husarer gør brug af sådanne metoder mod civilbefolkningen, der hvor de nu måtte blive udstationeret ude i verden, for det vil bestemt ikke være til Gardehusarregimentets ære. Jeg var selv udstationeret i Tyskland 1954/55, og jeg mindes ikke en eneste episode, hvor civile tyskere blev forulempet eller chikaneret af danske husarer og gudskelov for det. 16 7/2004

17 Et 70 års gammelt minde Af: Gardehusar 773/1935 Fanø Billeder og artikler i juni-nummeret af GARDEHUSAREN vækker gode minder hos en gammel husar. Minder fra dengang vi sidst modtog en kronprinsesse udefra. Det var Kronprinsesse Ingrid, der i 1935 blev viet til Kronprins Frederik. Vielsen foregik som bekendt i Stokholm. Hvad der skete ved hjemkomsten, mærkede vi husarer ikke meget til. Vi gik som ret nye rekrutter i vores egen lille verden på Østerbro Kaserne. TV fandtes ikke, og radio havde vi ikke adgang til, heller ikke til aviser. Men så en dag var vi 8 husarer, der fik besked på, at vi skulle på en speciel opgave. Vi skulle bare møde en morgen på belægningsstuen. Det var ved nytårstide. Det viste sig, at vi skulle gøre uniformer i stand. Det gjaldt en fest på Christiansborg røbedes det. Som blå uniform skulle vi bruge vore egen udgangsuniform, altså sørge for at snorene var rene og fine, d.v.s. rensede med pibeler grød, kraverne renskurede. Bukser og støvler havde vi selv måttet købe, da det udleverede ikke rigtig egnede sig til hofbrug. Men så var der pelsene, de blev hentet i depotet, naftalinduftende og støvede, og de skulle bringes i præsentabel stand. I hver pels var 97 ægte sølvknapper, og de skulle skinne. Sådanne knapper er kostbare. De var fastgjort ved en lædersnor indvendig i kappen. Snoren gik gennem alle knappernes øjer, hvis den sprang røg alle knapper af. Pelsene var meget gamle og snoren skør, så det var om at passe på. Kepi og svejf måtte også have en tur, inden vi var færdige. Aftenen brugte vi til at give både sabel og skede en grundig tur med stålkæden, så de skinnede som sølv. Dagen efter skulle vi afsted. Vi fik uniformerne på og rettet ind. Vi følte, at vi var enormt flotte. Tømmerby havde spændt for den store trainvogn og var klar. Vi tog de store rytterkapper over herlighederne og kravlede op på vognen. Der var lagt nogle planker vi kunne sidde på, og så skramlede vi gennem gaderne ind til Christiansborg, hvor festen for vort unge kronprinsepar skulle holdes. Vel ankommet blev vi nette lidt op og ført op i Drabantsalen, hvor vi blev anbragt ved salens ene endevæg, lige ved indgangen til festsalen (nøjagtigt som det ses på billedet side 19 i bladet). Vi var under kommando af premierløjtnant C.G.de Saint Aubain, som var mere nervøs end vi husarer. Det var kendt at kongen var meget pertentlig med uniformer den mindste unøjagtighed, og der ville komme en påtale. Langs salens ene sidevæg tog 24 gardere opstilling. Og så var vi klar. Langsomt ankom de fornemme gæster, standspersoner af første rang. Vi stod med sablerne i hvilestilling, men skuldrede perfekt hver gang en kongelig passerede forbi. Nu kom kronprinseparret. Hvor var hun smuk, Kronprinsessen. Til sidst kom Kong Christian den Tiende og Dronning Alexandrine. Så var de der alle, troede vi. Men pludselig dukkede et skægget hoved op ved indgangen, det var Statsminister Stauning. Vi fik ham lempet ind i salen så ubemærket som muligt. Derefter fik vi fri og sluttede os til garderne i deres vagtstue, hvor vi fik øl og smørrebrød. Der hyggede vi os så til hen på natten til festen var forbi. Da blev vi igen gennet op på vagten, til de sidste gæster var ude. Derpå kapperne over os og atter op på trainvognen, og så skramlede vi igennem Københavns natstille gader til vor kaserne på Østerbro. Det var blevet hen ad de små timer, men så fik vi også lov til at sove helt til klokken 6 næste morgen. En stor og varig oplevelse rigere. Værd at vide Åbningstider: Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: Grillen Mandag - onsdag Torsdag Weekend kun efter aftale. Regnskabskontor: Dagligt (Dankort automat forefindes). Byttedepot: Mandag Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Linneddepot: Mandag - fredag Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Miljøgården: Mandag - fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 7/

18 Danske Gardehusarforeninger En ny gardehusarforening ser dagens lys Lykke og held ønskes formand, bestyrelse og navnlig medlemmerne i den nystiftede Gardehusarforening Antvorskov. Et stort og påskønnelsesværdigt arbejde er gjort forud for den stiftende generalforsamling. Resultatet er et flot medlemstal for en nydannet forening. Det er en historisk begivenhed for Danske Gardehusarforeninger, idet medlemsskaren til forskel fra de øvrige gardehusarforeninger hovedsagelig består af tjenstgørende og kontraktansat personel ved Gardehusarregimentet. Foreningens formål er: at fastholde og styrke samhørighed med og forbindelse til Gardehusarregimentet, at knytte og styrke kammeratlige bånd blandt medlemmerne, hvilket bl.a. søges fremmet ved festlige sammenkomster, udflugter, foredrag o. lign., og at støtte tjenstgørende medlemmers familier herhjemme under deres tjeneste i udlandet. Det er værd at notere sig, at målet med at danne foreningen først og fremmest er at støtte tjenstgørende medlemmers familie herhjemme under deres tjeneste i udlandet. Et behov som i de kommende år vil blive stort i takt med et stigende antal gardehusarer, der skal forrette tjeneste i brændpunkter langt fra Danmark. Gardehusarforening Antvorskov fortjener at vokse sig stærk - ikke mindst ved et stort antal medlemmer repræsenterende gardehusarer af alle grader, tjenstgørende såvel som kontraktansatte og hjemsendte for at summen af kompetencer kan hjælpe foreningen til at opfylde sit vigtige formål. Præsident Antvorskov Referat af stiftende generalforsamling Antvorskov indkaldte til stiftende generalforsamling torsdag den 19. august kl i Auditoriet i Centerbygningen på Antvorskov Kaserne 1. Forretningsudvalgsmedlem i Danske Gardehusarforeninger Ole Gudtmann bød velkommen. 2. Ole Gudtmann blev valgt til dirigent. 3. SSG N.H.H. Larsen og SSG K.V. Larsen blev valgt som stemmetællere 4. Dirigenten berettede indledningsvis om foreningens tilblivelse og medlemstal. 5. Forslag til vedtægter blev vedtaget. 6. Kontingent for året 2005 blev fastsat til: kr. 200,- (medlemskab + blad) Medlemsskab alene kr. 100,- 7. Formand for 1 år: SSG M.W. Christiansen 8. Bestyrelsesmedlemmer for 2 år: SSG J. B. Lauersen SSG F. Eisensøe OKS-1 S.G. Nielsen 9. Bestyrelsesmedlemmer for 1 år: SSG M. Beske MJ P.S. Thuesen KN P. Jordt 10. Suppleant for 2 år: SG-R D. Nonno-Nielsen 11. Suppleant for 1 år: KS-R T.C. Gielstrup 12. Revisor og revisorsuppleant for 2 år: SSG K.V. Larsen OS J: Dyhr 12. Estandartbærer og estandartbærersuppleant for 2 år: OS S:E: Jensen OKS-R J. Olsen 14. Eventuelt. Der blev talt om løst og fast, om foreningens fremtid og kommende arrangementer. Ole Gudtmann ( ) 18 7/2004

19 København Efterårsprogram 2004 Der er mellem Gardehusarforeningerne for Frederiksborg Amt, Gl. Roskilde Amt, Frederikssund og København etableret et samarbejde om fremtidige arrangementer. Det første resultat af dette samarbejde er foredrag torsdag den 21. oktober, med emnet: "Forsvarsforliget og dets betydning for Gardehusarregimentet." Foredraget er arrangeret af GHF Frederikssund og foregår på Pedersholm ved Frederikssund. Nærmere om dette arrangement kan læses under Frederikssund og Omegn. Bankospil Fredag den 5. november. Juletræsfest Søndag den 21. november. Nærmere om de to sidstnævnte arrangementer kan læses i Gardehusaren for oktober P.b.v. Ole Jacobsen Gardehusarernes Skyttelaug Fugleskydning Den 6. juni mødtes et antal medlemmer fra Skyttelauget og København til den årlige fugleskydning, der fandt sted på Birkerød Skytteforenings baner. Det blev en hyggelig og fornøjelig dag. Det gik nogenlunde nemt med at skyde fuglens forskellige plader ned, men brystpladen skulle have 148 skud, før man kunne udråbe Erik Sørensen til årets fuglekonge. Resultatlisten kom til at se således ud: Fuglekonge: Erik Sørensen. Kronen: Per Villinger Kort :Jens Rønholt Hansen Venstre vinge: Pia Stanek Kort: Hans Aage Petersen Krog Højre vinge: Neus Villinger Kort: Torben Olsen Venstre klo: Hanne Hansen Kort: Anders Norsmark Højre klo:jane Madsen Kort: Kurt H. Mølgaard Halen: Bjarne Christophersen Kort: Peter Skov Jensen Venskabsskydning Venskabsskydningen mellem GHS og GHR ( SNGI ) den 15. juni 2004 på Hanebjerg Skyttecenter, blev afviklet på bedste vis, hvor SNGI mødte med 11 skytter og GHS med 9 skytter. Efter skydningen var der spisning og kammeratligt samvær, hvor snakken gik rigtig godt. Efter spisningen blev der overrakt præmier og glas til det vindende hold. Hvert hold bestod af 9 skytter som gav følgende resultat : GHR ( SNGI ) 2130 point GHS 2075 point Individuel: Nr. 1 SG Morten Østfeldt 247 point Nr. 2 GHS Stefan Rosenberg 245 point Nr. 3 KASARB. Torben Bøgelund 244 point Nr. 4 GHS Hans Lund Madsen 243 point Med husarhilsen Kim Jønsson Frederiksborg Amt Fugleskydning Dette års fugleskydning, der foregik den 13. juni og som sædvanlig på Ålholmskolen i Hillerød, havde 42 deltagere. Sidste år var der 43. Fuglen blev skudt ned en time tidligere end sidste år, nemlig kl og med 576 skud mod sidste års 866. Da halen var skudt ned ved skud nr.472 kl gik man i gang med Bo Jørgensens meget flotte frokostbord. Efter et par timers frokostpause gik man i gang med brystpladen, som faldt ved Henrik Petersens skud, hvilket gjorde husar nr /55 Sommerlyst alias Ivar Petersen til fuglekonge. I frokostpausen kåredes foreningens tidligere formand, Hans Carsten Larsen til æresmedlem, hvilket en énstemmig bestyrelse havde indstillet ham til, som tak for hans store arbejde som mangeårigt bestyrelsesmedlem og formand. Hans Carsten Larsen sidder fortsat i foreningens bestyrelse. Resultaterne ved nedskydningen af fuglen blev: Kronen: Peter Hemmingsen v/villy Hansen Halsen: Carl Jensen v/hans Carsten Larsen V.Vinge: Gitte Christiansen v/dorrit Andersen Generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der finder sted torsdag den 23. september 2004 kl i 1. Regiments Soldaterforenings lokaler, Laksegade32, 1., 1063 København K. Dagsorden ifølge lovene. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 8. september Kim Jønsson byder velkommen og fortæller om skydningerne ( ) 7/

20 H.Vinge: Bjarne Jensen v/jørgen Bech V.Klo: Mogens Søndergaard v/arne Hougaard H.Klo: Eggert Nielsen v/anker Olsen Halen: Flemming Svendsen v/ Mogens Eilertsen Brystpladen: Ivar Petersen v/henrik Petersen. Resultaterne af dagens øvrige konkurrencer blev: Kuglespil: 1. Jørgen Bech, 2. Henriette Mikkelsen, 3. Dorrit Andersen. Riffel: 1. Thomas Jensen, 2. Peter Jensen, 3. Børge Jensen, Pilekast: 1. Jørgen Bech, 2. Thomas Jensen, 3. Henrik Petersen. Kegler: 1. Villy Hansen, 2. Lizzie Jensen, 3. Frede Jensen. Den nye kasserer, Jørgen Bech, uddeler en skydepræmie til yngste bestyrelsesmedlem Thomas Jensen medens tidligere kasserer Vagn Sørensen i ro og mag tænder sig en cigaret Sidste års fuglekonge nyder den sidste tid af sin regeringsperiode sammen med foreningens to yngste bestyrelsesmedlemmer hhv. Thomas Jensen og Peter Jensen Poul Schjellerup Sommerudflugt Søndag den 12. september 2004 for foreningens medlemmer og medlemmer af andre gardehusarforeninger, familie, venner og bekendte. Medlemmer af Sjællandske Livregiment med familie m.m. er særdeles velkomne. Vi mødes ved Bymuseet på Torvet i Frederiksværk kl. 1300, hvor der vil være rundvisning og indtagelse af en forfriskning. Derefter begiver vi os over til Krudtværksmuseet, Kundtværksalleen nr. 1 (ikke langt fra Bymuseet), hvor der ligeledes vil være rundvisning. Herefter begiver vi os ud til Melbylejren (i egne køretøjer), hvor vi nyder den medbragte kaffe eller hvad man ellers har medbragt. Så er det blevet tid til at strække benene og besigtige Melbylejren, eller man kan gå eller køre en tur ud gennem skydeterrænet, ca. 1 km. til den skønne strand, der jo nok ikke har været så meget besøgt i år p.g. af vejret, Hvem ved, måske bliver vejret til dukkert, så husk badetøj og håndklæde. Når vi så rigtig har slappet af, samles vi igen og spiser vores medbragte mad. Drikkevarer må medbringes, men kan købes på stedet (øl, vand og vin). Paptallerkener og eengangsbestik forefindes på stedet. Hvis man vil bruge sølvbestik må man selv medbringe det. Foreningen giver kaffen efter måltidet. Prisen bliver kr. 40,00 pr. deltager, som dækker entreer, m.m.. Idemand og arrangør er Frede Jensen, og han vil gerne have tilmelding på telefon eller mobil senest den 8. september Poul Schjellerup Gl. Roskilde Amt Nu starter Keglesæsonen Keglespillet starter fredag den 3.september kl.1900 i Roskilde Keglecenter, Th.Nielsensvej 8, Roskilde. Valdemarsdag i Roskilde Domkirke Tirsdag den 15.juni deltog med fane i flagparade arrangeret af Danmarkssamfundet. Der deltog 23 faner og flag i indmarchen, og der blev uddelt 2 nye faner ved Erling Hansen, Danmarkssamfundet. Hjemmeværnsdistrikt Køge Bugts Musikkorps underholdt og solotrompetist Gorm Hovaldt spillede trompet. Sidenhen kom Københavns Politis sangkor og sang 4 sange. Domprovst Jens Arendt prædikede, og der blev sunget 3 salmer. Kirken var næsten fyldt med tilhørere. Efter ceremonien i kirken, marcherede man med fanerne til Palægården med Roskildegarden forrest. Vel ankommet til porten i Palægården standsede hele optoget, for der var ikke nogen der ville lukke op, og så måtte hele optoget vende om for at marchere til pladsen foran Rådhuset for at afslutte ceremonien. Her spillede hjemmeværnsorkesteret og Roskildegarden flere musikstykker. Det var nok et godt valg at afslutte foran Rådhuset. Det så godt ud, da alle var stillet op, og da der var også plads til tilskuerne på pladsen. Ikke mindst var der lidt mere læ for stormen, som var meget stærk ved Domkirken. Peter Clausen Fugleskydning Den 20.juni afholdt vi fugleskydning i Marineforeningens lokaliteter. Vi startede kl.1000 med morgenkaffe og kage. Der kom 34 deltagere. Det var tørvejr og det holdt hele dagen, men det blæste en del. Kl.1030 var vi klar til at begynde fugleskydningen, men først skulle fanen føres ind på behørig vis. Herefter bød formanden velkommen og så kunne vi gå i gang. Fuglekongen fra sidste år startede og skydningen gik fint. Geværet fungerede som det skulle, det var også lige blevet efterset hos bøssemageren. Vi håbede at være færdige med fuglen kl. 1230, hvor vi skulle spise frokost. Det lykkedes ikke, vi var i gang med brystpladen og det trak ud, så vi måtte afbryde skydningen for at holde frokost. Efter en times tid var vi klar igen til at fort- Roskildegarden spillede flere musikstykker ( ) 20 7/2004

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009. Den Kongelige Livgarde. Garderkasernen

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009. Den Kongelige Livgarde. Garderkasernen Program Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009 Den Kongelige Livgarde Garderkasernen 12. 15. maj 2009 Velkomst Det er Den Kongelige Livgarde en glæde og ære at være værter ved Forsvarets Mesterskab

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008. Jydske Dragonregiment. Dragonkasernen, Holstebro

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008. Jydske Dragonregiment. Dragonkasernen, Holstebro Program Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment Dragonkasernen, Holstebro 13. - 16. maj 2008 Velkomst Jydske Dragonregiment er glad og stolt over at være udpeget som arrangør

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken.

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Oktober - November 2013 Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i oktober måned tirsdag, den 1. kl. 10.00 Kjoledamen viser tøj onsdag, den 2. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere